Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE"

Transkript

1 Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009

2

3 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks Indeks Indeks Når du flytter ind Du har ret til at få dine bemærkninger noteret Boligen er ikke nyistandsat 2.2 Forskellig fra afdeling til afdeling 2.2 Lofter og vægge ved normalistandsættelse Flytte ind nu eller vente 2.3 Kun tomme boliger synes Regler for udbetaling af normalistandsættelsesbeløb 2.4 Fejl- og mangelliste ved indflytning 2.4 Syn ved indflytningen 2.5 Indflytningsrapport 2.5 Du har pligt til at vedligeholde din bolig En håndfuld gode råd om vedligeholdelse: 3.1 Om at vedligeholde 3.1 Afdelingen vedligeholder også 3.2 Begræns skaderne 3.2 Egen vedligeholdelse af boligen 3.2 Maling af træværk 3.2 Maling af vægge og lofter med rulle Forbehandling Malerarbejdet 3.3 Maling af glatte flader med rulle Forbehandling 3.4 Malerarbejdet 3.4 Behandling af naturtræsdøre 3.4 Tapetsering Maling 3.5 Pas på udendørs maling inden døre 3.5 Strukturmaling anbefales ikke 3.5 Opsætning af billeder, reoler m.v Fastgørelse i beton 3.5 Fastgørelse i letbeton 3.6 Fastgørelse i vægge af stålskelet med gipspladebeklædnng 3.6 Rengøring og vedligeholdelse af gulve, køkkenborde og lignende Vedligeholdelse af gulve 3.6 Laminat på køkkenborde 3.7

4 1.2HVEM HVAD HVORNÅR Indeks HVEM - HVAD - HVORNÅR 1.2 Indeks Vedligeholdelse af lofter 3.8 Maling af lofter 3.8 Loft- og vægbeklædning 3.8 Rengøring og vedligeholdelse af vinduer 3.9 Trævinduer 3.9 Plastvinduer 3.9 Ruder 3.9 Ophængning af gardiner 3.9 Rengøring og vedligeholdelse af komfur, køleskab og andre hårde hvidevarer 3.10 Komfur 3.10 Køle-/fryseskabe 3.10 Installation af hårde hvidevarer 3.11 Vægfliser og lignende 3.11 Køkkenmodernisering 3.11 Bad og toilet - rengøring og vedligeholdelse 3.12 Sanitet 3.12 Terrazzogulve og stiftmosaik 3.12 Modernisering af badeværelse 3.12 Installationer - gas, el og vand Gasinstallationer 3.12 EL - installationer 3.12 Sikringer 3.13 Antenner 3.13 Pakninger og vandhaner 3.13 Fugt og udluftning Luk ikke helt for varmen 3.14 Altaner 3.15 Terrasseoverdækning, udestuer og udhuse 3.15 Beklædning af vægge og lofter Læs mere om dine muligheder 4.2 Her er reglerne ud fra bygningsreglementets forudsætninger: Lofter i bygninger indtil 2 etager 4.2 Vægge i bygninger indtil 8 etager 4.2 Klasse 2-beklædning 4.2 Lofter i bygninger indtil 8 etager 4.3 Klasse 1-beklædning 4.3 Bygninger over 8 etager 4.3 Kælderen og loftrummene må ikke bruges til hvad som helst 4.3 Kælderindretninger 4.3

5 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Indeks Råderet - forbedring og ændringer af din bolig Du har ret til at forbedre din bolig 5.2 Det kan du gå i gang med 5.3 Den generelle positivliste: A. Energibesparende arbejder f.eks. forsatsruder, 5.3 termostatventiler, efterisolering og lignende B. Andre ressourcebesparende arbejder 5.3 C. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf D: Tekniske installationer herunder el-installationer 5.4 Udførelse 5.4 Arbejder, som ikke kan udføres efter reglerne om råderet 5.4 Ekstra udgifter til vedligeholdelse 5.4 Afdelingens særlige positivliste: 5.5 Råderetskataloget 5.5 Eksempler på yderligere forbedringer 5.5 Sådan beregnes godtgørelsen 5.5 Der kan ikke gives godtgørelse for 5.6 Maksimumbeløb for godtgørelse 5.6 Værdi af det eksisterende 5.6 Regneeksempel for modernisering af et badeværelse 5.7 Regneeksempel for nedskrivning 5.7 Nedskrivning 5.8 Udbetaling af godtgørelse 5.8 Afvikling af restgodtgørelse 5.8 Fremleje Fremleje af enkelt værelse 6.1 Midlertidig fremleje af boligen 6.2 Bytning Kollektiv råderet - Lån til forbedringer af køkken og bad m.m Der er dog nogle forudsætninger der skal overholdes Beboerklagenævn i Gladsaxe Kommune Sager, som Beboerklagenævnet kan tage sig af 9.2 Afgørelser, som Beboerklagenævnet kan træffe 9.2 Afgørelsen er nødvendigvis ikke endelig 9.2 Beboerklagenævnet består af 3 sagkyndige personer

6 1.4HVEM HVAD HVORNÅR Indeks HVEM - HVAD - HVORNÅR 1.4 Indeks Hvad sker der ved fraflytning Opsigelse 10.2 Hurtig genudlejning 10.2 Fremvisning af boligen 10.3 Førsyn af boligen 10.3 Normalistandsættelsesbeløb 10.3 Misligholdelse 10.4 Fraflytningssyn 10.4 Aflæsning og afmelding af el, gas og vand 10.5 Varmeafregning 10.5 Flytteafregning 10.5

7 HVEM - HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Når du flytter ind Læs her hvad du skal gøre, hvis der er fejl og mangler ved overtagelsen af din nye bolig. Almindeligt slid og ælde må forekomme. Læs også om lofter og tapet ved indflytningen. Du har ret til at få dine bemærkninger noteret. Ved indflytning vil din bolig fremtræde som almindelig vedligeholdt. Det vil sige, at alt malet inventar såsom døre, skabe, køkken m.v. ikke må være misligholdt. Malerarbejdet skal - set i relation til afdelingens alder - fremstå pænt og være dækket

8 2.2HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 2.2 Når du flytter ind Når du flytter ind af et jævnt lag maling. Almindeligt slid og ælde kan også forekomme. De nærmere regler finder du i Tillæg til vedligeholdelsesreglement for den afdeling, du bor i. Boligen er ikke nyistandsat. Din bolig er ikke nyistandsat. Der har boet andre i boligen før dig. Boligselskabet sætter kun træværk, vinduer, gulve, inventar og tekniske installationer i stand, hvor der har været tale om misligholdelse. Derfor må du acceptere mindre skrammer og ridser, samt at træværk og inventar kan have kulør/farver, der måske ikke falder i din smag. Gulve skal være behandlet med gulvlak, men farveafvigelser og mindre ridser kan forekomme. Forskellig fra afdeling til afdeling. I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at afdelingen foretager visse vedligeholdelsesarbejder i boligen i forbindelse med ind- og fraflytninger. Denne vedligeholdelse sker for afdelingens regning. Hensigten med denne vedligeholdelse er, at beboerne i afdelingen ønsker en højere standard i boligerne, end efter de regler der er fastsat i lovgivningen om misligholdelse. Om din afdeling har en højere standard kan du se i Tillæg til vedligeholdelsesreglement. For boligens øvrige inventar eksempelvis elkupler, køkken og håndvaske, toilet, køleskabe, komfurer m.v. gælder, at disse skal være vel vedligeholdt. Små revner i håndvask og wc-kumme betyder nødvendigvis ikke, at boligselskabet udskifter de nævnte dele. Lofter og vægge ved normalistandsættelse. Når du overtager dit lejemål, er boligens lofter og vægge som hovedregel ikke nyistandsatte. De er i den stand, som den tidligere lejer efterlod dem. Fraflytter kan dog helt eller delvis have istandsat lofter og vægge. Du må som indflytter i disse tilfælde acceptere tapet og farver/kulører på de lofter og vægge, som er istandsat.

9 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Fremstår lofter og vægge ikke istandsatte ved indflytningen, stiller boligselskabet et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) til rådighed til dækning af denne istandsættelse samt til rengøring. Pengene udbetales efter at arbejdet er udført og godkendt. NI-beløbet bliver med mellemrum reguleret. Men du skal være opmærksom på, at der ikke er garanti for, at beløbet fuldt ud dækker udgifterne til istandsættelsen. Flytte ind nu eller vente. Ved istandsættelse af lofter og vægge kan du enten vælge at flytte ind og f.eks. istandsætte ét rum ad gangen, eller vælge at blive boende i din nuværende bolig indtil den nye bolig er sat i stand. Vælger du den sidste løsning, skal du betale husleje for to boliger. I hvor lang tid afhænger til en vis grad af dig selv. Er der tale om en rokering inden for boligselskabet, skal du betale leje for to boliger i minimum 15 dage. Du kan dog ikke have 2 boliger i mere end i 2 måneder. Der er også en tredje mulighed. Boligselskabet har afsat 15 kalenderdage, til udbedring af eventuel misligholdelse i den bolig, du skal flytte ind i. Hvis der ikke er nogen eller ikke så mange arbejder, boligselskabet skal udføre grundet misligholdelse, kan du få adgang til boligen i de 15 kalenderdage til at foretage en hel eller delvis istandsættelse af lofter og vægge. Dog kan der være så mange arbejder, som boligselskabet skal udføre, der helt kan forhindre din adgang til boligen i de 15 kalenderdage. Når du får tilbudt en bolig, er den ikke synet. Boligselskabet kender derfor ikke omfanget af den istandsættelse, der skal ske i boligen. Kun tomme boliger synes. Boligen skal være tom, når den synes undtagen ved bytning se Bytning 7.1. Efter synet kan du hos varmemesteren få at vide, om du kan få lov til - helt eller delvis - at benytte de 15 kalenderdage til egen istandsættelse af lofter, vægge m.v.

10 2.4HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 2.4 Når du flytter ind Når du flytter ind For god ordens skyld understreges det, at denne tredje mulighed er en mulighed. Det er ingen ret. Hvis de arbejder, som afdelingen skal udføre, er så omfattende, at de 15 kalenderdage kun lige slår til, kan indflytteren ikke få adgang til at foretage arbejder i boligen, før indflytningsdagen (kontraktdatoen). Hvis det ved synet af den tomme bolig viser sig, at gulvene skal afhøvles, slibes og lakeres, begrænser det også muligheden for adgang til boligen inden for de 15 kalenderdage. Det er dog værd at notere, at de fleste indflytninger sker uden problemer. Regler for udbetaling af normalistandsættelsesbeløb. Når du som indflytter er færdig med istandsættelsen af lofter og vægge, aftaler du med varmemesteren tid for syn af arbejdet. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført. Når arbejdet er synet og godkendt, udbetales NI beløbet. Differencer mellem indflytters eventuelle opgørelse/regning, og NI beløbet er boligselskabet uvedkommende. Vær opmærksom på, at du inden 6 måneder efter lejemålets begyndelse skal sørge for, at nødvendig normalistandsættelse af lofter og vægge finder sted, samt disse er synet og godkendt. I modsat fald udbetales NI-beløbet ikke. Fejl og mangelliste ved indflytning. I Lov om leje af almene boliger er det bestemt, at lejeren har ret til at påtale eventuelle fejl og mangler ved det lejede senest 14 dage efter overtagelsen af boligen. Til brug for en sådan påtale får nyindflytteren sammen med nøglerne til boligen udleveret en fejl og mangelliste. Her skal du skrive om eventuelle fejl og mangler. Enten for udbedring eller notering, så du ikke hæfter for disse mangler og fejl, når du flytter. Fejl og mangellisten skal du selv om der ingen fejl eller mangler er - aflevere på varmemesterens kontor senest 14 dage efter overtagelsen af boligen.

11 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Syn ved indflytningen. I henhold til lovgivningen for almene boligorganisationer og det gældende vedligeholdelsesreglement skal der afholdes et syn ved indflytningen af boligen. Boligselskabet indkalder dig som beboer til dette syn. Hvis det er muligt, foretages der samtidig syn af boligens lofter og vægge for at konstatere, om udbetalingen af normalistandsættelsesbeløb kan ske. Ved synet deltager boligselskabets repræsentant / varmemesteren. Ved synet bliver boligen gennemgået for at se, om den er i god og forsvarlig stand. Om tilstand og standard svarer til den sædvanlige standard efter bestemmelserne i vedligeholdelsesreglementet samt i tillægget til vedligeholdelsesreglementet, som er gældende for lejemålet/afdelingen. Indflytningsrapport. Ved indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvor du som lejer skal tilføje dine bemærkninger. Fejl- og mangellisten skal indgå som bilag. Ved synet får du en kopi af indflytningsrapporten. Hvis du ikke er til stede ved synet eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af kopien af indflytningsrapporten, sendes en kopi af rapporten til dig senest 14 dage efter, at synet har fundet sted.

12

13 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig En håndfuld gode råd om vedligeholdelse Om at vedligeholde. Når du bor i boligen, har du pligt til at vedligeholde boligen. Det er ikke afgrænset til selve boligen, men gælder også for eventuelle andre rum eller haver. Der kan være tale om pulterrum, udhuse, kælderrum, terrasser, gårdspladser, haver eller lignende, som hører med til lejemålet. Du har også pligt til at vedligeholde rum eller arealer, som er lejet særskilt. Det kan du læse om i Tillæg til vedligeholdelsesreglement for den afdeling, du bor i.

14 3.2HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.2 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Afdelingen vedligeholder også. Der er dog nogle områder, hvor det er afdelingen - det vil sige alle beboere der står for vedligeholdelsen. Det gælder f.eks. ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, håndvaske, køkkenvaske m.v.. Afdelingen reparerer og udskifter først, når tingene er slidt op. Det sker over afdelingens driftsbudget. Du skal selv betale for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Foretager du en fejlagtig vedligeholdelse og/eller misligholdelse, vil du blive pålagt fuld erstatningspligt. Begræns skaderne. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til boligselskabet/varmemesteren. Hvis du ikke anmelder eventuelle skader, hæfter du fuldt og helt for eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Egen vedligeholdelse af boligen. Hvis du selv ønsker at male eller tapetsere din bolig, kan du få mange gode råd hos farvehandleren eller i byggemarkedet. Blandt andet gennem "Gør det selv"- brochurer. Her fortælles der om materialer og hvordan du skal udføre arbejdet. Her er nogle gode råd: Maling af træværk. Når du bruger akrylplastmaling, er det meget vigtigt, at du foretager den rigtige bundbehandling, hvis malingen skal holde. Maling af vægge og lofter med rulle Forbehandling. Underlaget skal være bæredygtigt og være frit for fedt og støv. Alt som kan forhindre malingen i at få en god vedhæftning, såsom nikotin, mados m.v. skal vaskes af med et

15 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig grundrengøringsmiddel og derpå afvaskes med rent vand. Huller og revner kradses ud og fyldes med spartelmasse, som slibes så den er i plan med det øvrige puds. Ved større huller og revner vil det være nødvendigt at gentage udspartlingen, da spartelmassen kan synke, når den tørrer. Alt slibestøv fjernes og der tørres efter med en fugtig klud og rent vand. Malerarbejdet. Alle afgrænsninger til vægge og lofter foretages med pensel. Det samme gælder, hvor der ikke er plads til malerrullen. Eksempelvis bag rør og indvendige hjørner. Ved maling af vægge og lofter bruges en langhåret rulle. Rullen fyldes godt op med maling, og der rulles med rolige bevægelser til fladen er fuldt dækket. Du må ikke trække malingen for meget men blot sørge for, at malingen er dækkende i et passende lag. Mal ikke for store stykker ad gangen højst en meters bredde. Væg- og loftmaling skal ikke fortyndes. Maling af glatte flader med rulle Når du maler glatte overflader, kan du med fordel bruge en korthåret mohairrulle, som også kaldes en lakrulle.

16 3.4 HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.4 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Forbehandling. Forbehandlingen er stort set den samme som ved maling af vægge og lofter. Dog kræver slibe- og spartelarbejdet en større indsats hvis du ønsker et flot resultat da ujævnheder ses meget tydeligt på glatte overflader. Den spartelmasse, du skal bruge, skal være beregnet til det materiale, som du skal male. Malerarbejdet. Beskæring og hvor rullen ikke kan bruges skal udføres med pensel. Maling med korthårsrulle skal ske med meget langsomme bevægelser, da der ellers vil komme luftbobler i overfladen. Der må ikke komme for meget maling på rullen, og der males i tynde lag. Det er nødvendigt især ved farveskift at foretage behandlingen flere gange. Du kan med fordel bruge grundings- og mellemstrygningsmaling. Der bør slibes og eventuelt spartles mellem hver behandling. Slibestøv fjernes, og du skal tørre efter med en fugtig klud og rent vand. Behandling af naturtræsdøre. Naturtræsdøre som er olierede, vedligeholdes bedst ved regelmæssig behandling med møbelolie eller møbelvoks, som smøres på med en klud. En gang årligt kan du bruge fin ståluld i forbindelse med påsmøringen. Olierede døre må ikke lakeres, da vedhæftningen oftest vil være mangelfuld. Nogle naturtræsdøre er dog lakerede fra fabrikantens side. Ved genlakering er det en god idé at tale med farvehandleren om rette forbehandling/laktype/redskaber. Tapetsering. Når du skal sætte nyt tapet op, får du det bedste resultat, hvis væggene afrenses for gammelt tapet. Herefter skal væggene slibes med en træklods. Derpå skal de støves af for løse sandkorn og forlimes, før der opsættes nyt tapet. Hvis det gamle tapet sidder fast - hjørner og kanter kan eventuelt løsnes og efterlimes - kan du godt tapetsere oven på. Tapetkanterne bør dog slibes for at få et pænt resultat.

17 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Hvis der tapetseres med savsmuldstapet (Rutex) eller opsættes glasfilt, som skal plastmales, skal banerne sætte op kant mod kant. I fagsproget kalder malerne det at støde tapetet. Du skal sikre dig, at der er rigeligt med tapetklister/vævlim helt ud til kanterne, så papiret eller filtet ikke løsner sig. Maling. Maler du med plastmaling, skal gulvene dækkes helt til, så malerklatter undgås. Tør plastmaling kan ikke vaskes af. I værste fald kan det blive nødvendigt at afslibe gulvene. Pas på udendørs maling inden døre. Farvebranchen reklamerer ofte med nye malinger til indendørs brug, som i virkeligheden er beregnet til udvendige facader. Hvis der alligevel bruges denne form for maling inden døre, bør du få at vide, hvordan det senere kan fjernes. Strukturmaling anbefales ikke. Farvehandleren anbefaler måske en strukturmaling på plastbasis, som kan bruges til at lave flotte mønstre på væggene. Hvis du senere vil fjerne malingen for at tapetsere i stedet for, vil det vise sig at være umuligt. Den eneste løsning bliver at hugge alt puds ned. Det er meget dyrt. Opsætning af billeder, reoler m.v.: Fastgørelse i beton. Her er det nødvendigt at bore huller i vægge og lofter. Vi anbefaler bor med duriumspids og en slagboremaskine eller endnu bedre en borehammer. Der kan anvendes skruer i plastbøsninger til beton - f.eks.: Fischer-dübel type S eller SX samt Expandet Super eller Expandet Murpløk. Alle fås i mange størrelser. Sørg for at dübelstørrelse og skruer passer sammen. Når ting er sat fast i beton på denne måde, kan væggen bære endog meget tunge genstande.

18 3.6HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.6 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Fastgørelse i letbeton.. Til lette belastninger kan søm eller skruer fastgøres direkte i væggen. Til tungere genstande skal der bores huller. Vi anbefaler bor med duriumspids og almindelig boremaskine. Der kan anvendes skruer i plastbøsninger til letbeton - f.eks.: Fischer- Gasbetondybel GB eller Expandet LB nylon/lb metal samt Expandet Special. Alle fås i mange størrelser. Når genstande er fastsat i letbeton på denne måde, kan væggen bære genstande af en vis vægt, men ikke så meget som en betonvæg. Samme metode kan også bruges, hvis der er koks vægge. Fastgørelse i vægge af stålskelet med gipspladebeklædning. Til meget lette genstande kan der sættes specialsøm direkte i væggen, eller der kan bores huller. Til boring i gipsplader anbefaler vi at bruge almindelig træbor og almindelig boremaskine. Fastgørelse kan udføres med skruer i plastbøsninger til gipsplader - f.eks. Fischer-Pladedübel PD eller Gipspladedübel GK samt Expandet Rosett. Rengøring og vedligeholdelse af gulve, køkkenborde og lignende Vedligeholdelse af gulve. Du skal sikre dig, at gulvene er rengjorte, før der lakeres. Det er bedst med en let slibning af gulvet, hvorefter der afvaskes med vand tilsat sæbespåner og efterfølgende med eddikevand. Er gulvet ikke helt rent, risikerer du at den lak, du bruger ikke tørrer, og gulvet vil herved klæbe. Her gælder - ligesom ved malearbejdet - at vejledning for valg af laktype kan du få hos farvehandleren. Prøv dog først at lakere et lille hjørne for at kontrollere, om den gamle og nye lak kan arbejde sammen uden at "koge op". Et godt råd: Lægges der tæpper på et nylakeret gulv, bør gulvet drysses over med et let lag talkum. Herved undgås det, at tæppet klæber fast til gulvet, og gummiunderlagets levetid forlænges.

19 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt til til at at vedligeholde din din bolig Laminat på køkkenborde. Pas på skæreridser og varmemærker. Stil aldrig varme eller våde gryder på bordpladerne, da sorte mærker herfra er meget vanskelige at fjerne i de fleste tilfælde umulige. Du kan også ligefrem risikere, at laminatbelægninger springer.

20 3.8HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.8 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Vedligeholdelse af lofter Maling af lofter. Inden du maler loftet, skal du sikre dig, at det gamle lag maling sidder fast. Begyndende afskalninger skal fjernes. Vask loftet af inden der males med en loftplastmaling eller en vægplastmaling, der generelt er en maling af bedre kvalitet. Loft- og vægbeklædning. Her skal man være opmærksom på afsnittet om Beklædning af vægge og lofter Her kan du læse, hvad du må sætte op af beklædning. Se også i afsnittet om Råderet

21 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Rengøring og vedligeholdelse af vinduer Trævinduer. Den indvendige side af trævinduer skal vedligeholdes som øvrigt træværk. Du skal huske, at understykker på karm og ramme skal renses ekstra godt for løs maling. Bart træ skal grundes med grundingsolie, inden der males. Du må aldrig male, hvis vinduerne er våde af kondensvand eller lignende. Spørg farvehandleren om hvilke materialer der er egnet til vinduer. Det bedste tidspunkt at male på er i den tørre årstid. Plastvinduer. Vær opmærksom på, at plastvinduer karm og rammer - ikke må males, og der må ikke bores huller i vinduerne. Plastvinduerne skal kun afvaskes. Afdelingen sørger for at justere og smøre hængsler og beslag med jævne mellemrum. Ruder. Ituslåede ruder regnes for misligholdelse og skal udskiftes for din regning, medmindre der er klart bevis på, at skaden ikke er forårsaget af dig. Nogle afdelinger har dog tegnet en glasforsikring. Punkterede termoruder skal anmeldes til varmemesteren. Det er afdelingen som betaler udskiftningen. Punkteringen ses ved, at der dannes dug mellem glassene og ruden bliver mat. Ophængning af gardiner. Der kan opsættes skinner til gardiner på væggen over vinduet eller på loftet. Der kan også monteres skinner på væggen med specielle vinkelbeslag, som fås i forskellige størrelser. Åbner vinduerne indad, skal skinnerne helst være så lange, at gardinerne kan trækkes forbi vinduerne, så de kan åbnes uden besvær.

22 3.10 HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.10 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Rengøring og vedligeholdelse af komfur, køleskab og andre hårde hvidevarer Komfur. Rengør komfuret med de i handelen godkendte rengøringsmidler så ofte, at madrester og fedtaflejringer ikke brænder fast. Sluk for kogepladerne når madlavningen er afsluttet. Dermed forhindres, at kogepladerne gløder op, revner og slår sig. Ødelagte kogeplader som følge af overophedning betragtes som misligholdelse, og du skal selv betale for udskiftningen Ødelagte og revnede glaskeramiske plader er ligeledes misligholdelse. Nogle afdelinger har dog tegnet forsikring for skader på glaskeramiske plader. Køle-/fryseskabe. Stryg tætningslisterne med mellemrum med et lag talkum. Derved holdes tætningslisterne bløde, og de klæber ikke til køleskabet. Dermed undgår du, at tætningslisterne flås itu.

23 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Installation af hårde hvidevarer. Man har i henhold til installationsretten ret til at foretage installering af vaskemaskiner, køleskabe, opvaskemaskiner m.v. i sin bolig med mindre ejendommens el- og afløbsinstallationer ikke har tilstrækkelig kapacitet. Ved indgribning i ejendommens installationer skal der søges om tilladelse og med hensyn til opsætning af vaskemaskine eller opvaskemaskine kan du hente et ansøgningsskema hos varmemesteren. Vægfliser og lignende. Her skal du orientere dig i afsnittet om Råderet samt i afdelingens Råderetskatalog, som du skal følge. Køkkenmodernisering. Hvis du ønsker at modernisere dit køkken skal du altid fremsende en skriftlig ansøgning samt en beskrivelse m.h.t. fabrikat type/model og en tegning over køkkenet, som skal godkendes af selskabet. Du kan vælge at installere køkkenet i henhold til Lov om leje af almene boliger 35 (installationsretten), og der skal i så tilfælde ikke udarbejdes regnskab, og der udbetales ikke godtgørelse ved fraflytning. Du kan også vælge at opføre køkkenet i henhold til råderetten, hvor der er mulighed for at få godtgørelse ved en eventuel fraflytning Se afsnittet Råderet Såfremt du ønsker råderet skal du medsende et total prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregistreret virksomhed kan medtages). Køkkenet skal dog i begge tilfælde synes og godkendes. Med hensyn til modernisering af køkkener findes der også en tredje mulighed Kollektiv råderet Hvor der optages et realkreditlån, og man betaler en forhøjet husleje i lånets løbetid - Se afsnittet Kollektiv råderet Ved kollektiv råderet er det dog afdelingen, der står for renovering af køkkenet.

24 3.12 HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.12 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Bad og toilet - rengøring og vedligeholdelse Sanitet. Vandet i Gladsaxe Kommune er hårdt. Derfor dannes der hurtigt kalk på sanitet, gulve, fliser m.v. Det er en god idé altid at tørre af, når badeværelset har været i brug. Er vandhaner eller cisterne slidt, henvender du dig til varmemesterkontoret, så tingene kan blive repareret. Afdelingen betaler udgifterne. Brug altid anerkendte afkalkningsmidler, når der gøres rent. Der må ikke bruges saltsyre, eddikesyre eller andet, der nedbryder glasur, emalje og krom. Terrazzogulve og stiftmosaik. Gamle terrazzo- og stiftmosaikgulve kan med tiden komme til at virke triste og grå. Gulvet kan friskes op ved at smøre det ind i flydende brun sæbe og lade det stå i nogle timer - eventuelt natten over. Når gulvet herefter vaskes, har sæbens fedtsyre givet gulvet sin naturlige farve igen. Det bliver også lettere at gøre rent bagefter. Modernisering af badeværelse. Med hensyn til modernisering af badeværelse er det de samme regler, der gælder som ved køkkenmodernisering. Installationer - gas, el og vand Gasinstallationer. Det er kun en autoriseret VVS-installatør, der må ændre i de oprindelige gasinstallationer til gaskomfur. Hvis du har et gaskomfur, som ønskes opsat i køkkenet, skal du sikre dig, at komfuret opfylder sikkerhedsforskrifterne. I nogle afdelinger har boligerne eget gasfyr. Afdelingen vedligeholder dette. Det er kun autoriserede VVS-installatører med gas-certifikat, der må foretage indgreb i disse fyr. El-installationer. Hvis du ønsker en ekstra stikkontakt sat op - f.eks. i køkken eller bad - må dette kun udføres af en autoriseret installatør.

25 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Sikringer. I gruppearrangementet er der placeret gruppeafbrydere for lys og eventuelt komfur. Der afbrydes ved et tryk på kontakten mærket 0, og der tilsluttes igen ved at trykke på kontakten, mærket 1. Ved kortslutning og når sikringerne skal udskiftes, springer den røde melder ud. Apparatet som har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny. Hvis kortslutningen fortsætter, skal det meldes til varmemesteren. Antenner. Varmemesteren kan give nærmere oplysninger om, hvordan TV og radio bedst modtages i afdelingen - Der er Kabel-tv anlæg i alle afdelinger undtagen på Kagsåvej. For at få gode modtageforhold skal kablet mellem antennestikdåse og modtager være så kort som mulig. Hvis du har planer om at sætte egen parabol op, skal du søge om dette. Du skal være opmærksom på bestemmelserne i afdelingens antenneregulativ. Pakninger og vandhaner. Afdelingen sørger for at udskifte pakninger og for at reparere vandhaner. Hvis en vandhane begynder at dryppe, skal du snarest muligt henvende dig til varmemesteren i kontortiden. Afdelingen betaler udgifterne. Det gælder om at begrænse vandspildet. Fugt og udluftning Gennem de senere år er vinduerne mange steder blevet udskiftet. Dermed er isoleringen blevet forbedret i mange af boligselskabets afdelinger. Det har givet et andet indeklima. Boligerne er blevet mere tætte. Det er derfor vigtigt, at du hver dag lufter godt ud i boligen. Ellers kommer der for meget fugt, som kan give problemer med helbredet og skader på boligen. Fugtigt træværk bliver nemt angrebet af råd og svamp. Fugt på ydervægge kan forårsage skimmelsvamp. Begge dele kan give allergi og luftvejslidelser.

26 3.14 HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.14 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Er dét hus, du bor i, byggeteknisk i orden og normalt vedligeholdt, kan skimmelvækst i boligen forebygges. Følg disse råd: Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 5-10 minutter Hold ventiler åbne i vinduer, køkken og badeværelse Tør eventuel kondens af vinduer Læg låg på gryden under madlavningen og tænd for emhætten Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op efter badet og luft ud Hold fuger tætte i badeværelsets gulve og vægge Rens aftrækskanaler og lad dem stå åbne Tør ikke vasketøj i boligen Sørg for minimum 5 cm afstand mellem kolde ydervægge og møbler Tænd for varmen og lad varmen være jævnt fordelt i boligen Indret hjemmet så det er rengøringsvenlig Mange mennesker i en lille bolig giver større vækst af skimmelsvamp. Hver person i boligen afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn Kilde. Teknologisk Institut Med hensyn til en eventuel konstatering af skimmelsvamp så er der en god håndregel vedrørende en mulig årsag til dette: Hvis der er dannelser af skimmelsvamp på tapetet, så er det et indeklimaproblem, der er årsagen, og hvis der er dannelser af skimmelsvamp mellem tapetet og ydervæggen, så kan det være et byggeteknisk problem. Luk ikke helt for varmen. Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke bruges. Anbring ikke skabe og større møbler helt tæt op mod ydervæg - rumluften skal kunne cirkulere bagom. Ellers kan der komme mugpletter og skimmelsvamp på væggen. Et sikkert tegn på for meget fugt i boligen og for lidt udluftning er dug om vinteren på den indvendige side af to-lags ruder

BRØNDBYPARKEN AFDELING 3

BRØNDBYPARKEN AFDELING 3 BRØNDBYPARKEN AFDELING 3 Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Du har pligt til at vedligeholde din bolig Denne pjece er en hjælp til dig som der bor i Brøndbyparken afdeling3, til at gøre din

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for HØJGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 28 KILDEPARKEN 3 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.30 HØJE GLADSAXE RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 36 KILDEPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere