Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE"

Transkript

1 Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009

2

3 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks Indeks Indeks Når du flytter ind Du har ret til at få dine bemærkninger noteret Boligen er ikke nyistandsat 2.2 Forskellig fra afdeling til afdeling 2.2 Lofter og vægge ved normalistandsættelse Flytte ind nu eller vente 2.3 Kun tomme boliger synes Regler for udbetaling af normalistandsættelsesbeløb 2.4 Fejl- og mangelliste ved indflytning 2.4 Syn ved indflytningen 2.5 Indflytningsrapport 2.5 Du har pligt til at vedligeholde din bolig En håndfuld gode råd om vedligeholdelse: 3.1 Om at vedligeholde 3.1 Afdelingen vedligeholder også 3.2 Begræns skaderne 3.2 Egen vedligeholdelse af boligen 3.2 Maling af træværk 3.2 Maling af vægge og lofter med rulle Forbehandling Malerarbejdet 3.3 Maling af glatte flader med rulle Forbehandling 3.4 Malerarbejdet 3.4 Behandling af naturtræsdøre 3.4 Tapetsering Maling 3.5 Pas på udendørs maling inden døre 3.5 Strukturmaling anbefales ikke 3.5 Opsætning af billeder, reoler m.v Fastgørelse i beton 3.5 Fastgørelse i letbeton 3.6 Fastgørelse i vægge af stålskelet med gipspladebeklædnng 3.6 Rengøring og vedligeholdelse af gulve, køkkenborde og lignende Vedligeholdelse af gulve 3.6 Laminat på køkkenborde 3.7

4 1.2HVEM HVAD HVORNÅR Indeks HVEM - HVAD - HVORNÅR 1.2 Indeks Vedligeholdelse af lofter 3.8 Maling af lofter 3.8 Loft- og vægbeklædning 3.8 Rengøring og vedligeholdelse af vinduer 3.9 Trævinduer 3.9 Plastvinduer 3.9 Ruder 3.9 Ophængning af gardiner 3.9 Rengøring og vedligeholdelse af komfur, køleskab og andre hårde hvidevarer 3.10 Komfur 3.10 Køle-/fryseskabe 3.10 Installation af hårde hvidevarer 3.11 Vægfliser og lignende 3.11 Køkkenmodernisering 3.11 Bad og toilet - rengøring og vedligeholdelse 3.12 Sanitet 3.12 Terrazzogulve og stiftmosaik 3.12 Modernisering af badeværelse 3.12 Installationer - gas, el og vand Gasinstallationer 3.12 EL - installationer 3.12 Sikringer 3.13 Antenner 3.13 Pakninger og vandhaner 3.13 Fugt og udluftning Luk ikke helt for varmen 3.14 Altaner 3.15 Terrasseoverdækning, udestuer og udhuse 3.15 Beklædning af vægge og lofter Læs mere om dine muligheder 4.2 Her er reglerne ud fra bygningsreglementets forudsætninger: Lofter i bygninger indtil 2 etager 4.2 Vægge i bygninger indtil 8 etager 4.2 Klasse 2-beklædning 4.2 Lofter i bygninger indtil 8 etager 4.3 Klasse 1-beklædning 4.3 Bygninger over 8 etager 4.3 Kælderen og loftrummene må ikke bruges til hvad som helst 4.3 Kælderindretninger 4.3

5 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Indeks Råderet - forbedring og ændringer af din bolig Du har ret til at forbedre din bolig 5.2 Det kan du gå i gang med 5.3 Den generelle positivliste: A. Energibesparende arbejder f.eks. forsatsruder, 5.3 termostatventiler, efterisolering og lignende B. Andre ressourcebesparende arbejder 5.3 C. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf D: Tekniske installationer herunder el-installationer 5.4 Udførelse 5.4 Arbejder, som ikke kan udføres efter reglerne om råderet 5.4 Ekstra udgifter til vedligeholdelse 5.4 Afdelingens særlige positivliste: 5.5 Råderetskataloget 5.5 Eksempler på yderligere forbedringer 5.5 Sådan beregnes godtgørelsen 5.5 Der kan ikke gives godtgørelse for 5.6 Maksimumbeløb for godtgørelse 5.6 Værdi af det eksisterende 5.6 Regneeksempel for modernisering af et badeværelse 5.7 Regneeksempel for nedskrivning 5.7 Nedskrivning 5.8 Udbetaling af godtgørelse 5.8 Afvikling af restgodtgørelse 5.8 Fremleje Fremleje af enkelt værelse 6.1 Midlertidig fremleje af boligen 6.2 Bytning Kollektiv råderet - Lån til forbedringer af køkken og bad m.m Der er dog nogle forudsætninger der skal overholdes Beboerklagenævn i Gladsaxe Kommune Sager, som Beboerklagenævnet kan tage sig af 9.2 Afgørelser, som Beboerklagenævnet kan træffe 9.2 Afgørelsen er nødvendigvis ikke endelig 9.2 Beboerklagenævnet består af 3 sagkyndige personer

6 1.4HVEM HVAD HVORNÅR Indeks HVEM - HVAD - HVORNÅR 1.4 Indeks Hvad sker der ved fraflytning Opsigelse 10.2 Hurtig genudlejning 10.2 Fremvisning af boligen 10.3 Førsyn af boligen 10.3 Normalistandsættelsesbeløb 10.3 Misligholdelse 10.4 Fraflytningssyn 10.4 Aflæsning og afmelding af el, gas og vand 10.5 Varmeafregning 10.5 Flytteafregning 10.5

7 HVEM - HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Når du flytter ind Læs her hvad du skal gøre, hvis der er fejl og mangler ved overtagelsen af din nye bolig. Almindeligt slid og ælde må forekomme. Læs også om lofter og tapet ved indflytningen. Du har ret til at få dine bemærkninger noteret. Ved indflytning vil din bolig fremtræde som almindelig vedligeholdt. Det vil sige, at alt malet inventar såsom døre, skabe, køkken m.v. ikke må være misligholdt. Malerarbejdet skal - set i relation til afdelingens alder - fremstå pænt og være dækket

8 2.2HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 2.2 Når du flytter ind Når du flytter ind af et jævnt lag maling. Almindeligt slid og ælde kan også forekomme. De nærmere regler finder du i Tillæg til vedligeholdelsesreglement for den afdeling, du bor i. Boligen er ikke nyistandsat. Din bolig er ikke nyistandsat. Der har boet andre i boligen før dig. Boligselskabet sætter kun træværk, vinduer, gulve, inventar og tekniske installationer i stand, hvor der har været tale om misligholdelse. Derfor må du acceptere mindre skrammer og ridser, samt at træværk og inventar kan have kulør/farver, der måske ikke falder i din smag. Gulve skal være behandlet med gulvlak, men farveafvigelser og mindre ridser kan forekomme. Forskellig fra afdeling til afdeling. I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at afdelingen foretager visse vedligeholdelsesarbejder i boligen i forbindelse med ind- og fraflytninger. Denne vedligeholdelse sker for afdelingens regning. Hensigten med denne vedligeholdelse er, at beboerne i afdelingen ønsker en højere standard i boligerne, end efter de regler der er fastsat i lovgivningen om misligholdelse. Om din afdeling har en højere standard kan du se i Tillæg til vedligeholdelsesreglement. For boligens øvrige inventar eksempelvis elkupler, køkken og håndvaske, toilet, køleskabe, komfurer m.v. gælder, at disse skal være vel vedligeholdt. Små revner i håndvask og wc-kumme betyder nødvendigvis ikke, at boligselskabet udskifter de nævnte dele. Lofter og vægge ved normalistandsættelse. Når du overtager dit lejemål, er boligens lofter og vægge som hovedregel ikke nyistandsatte. De er i den stand, som den tidligere lejer efterlod dem. Fraflytter kan dog helt eller delvis have istandsat lofter og vægge. Du må som indflytter i disse tilfælde acceptere tapet og farver/kulører på de lofter og vægge, som er istandsat.

9 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Fremstår lofter og vægge ikke istandsatte ved indflytningen, stiller boligselskabet et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) til rådighed til dækning af denne istandsættelse samt til rengøring. Pengene udbetales efter at arbejdet er udført og godkendt. NI-beløbet bliver med mellemrum reguleret. Men du skal være opmærksom på, at der ikke er garanti for, at beløbet fuldt ud dækker udgifterne til istandsættelsen. Flytte ind nu eller vente. Ved istandsættelse af lofter og vægge kan du enten vælge at flytte ind og f.eks. istandsætte ét rum ad gangen, eller vælge at blive boende i din nuværende bolig indtil den nye bolig er sat i stand. Vælger du den sidste løsning, skal du betale husleje for to boliger. I hvor lang tid afhænger til en vis grad af dig selv. Er der tale om en rokering inden for boligselskabet, skal du betale leje for to boliger i minimum 15 dage. Du kan dog ikke have 2 boliger i mere end i 2 måneder. Der er også en tredje mulighed. Boligselskabet har afsat 15 kalenderdage, til udbedring af eventuel misligholdelse i den bolig, du skal flytte ind i. Hvis der ikke er nogen eller ikke så mange arbejder, boligselskabet skal udføre grundet misligholdelse, kan du få adgang til boligen i de 15 kalenderdage til at foretage en hel eller delvis istandsættelse af lofter og vægge. Dog kan der være så mange arbejder, som boligselskabet skal udføre, der helt kan forhindre din adgang til boligen i de 15 kalenderdage. Når du får tilbudt en bolig, er den ikke synet. Boligselskabet kender derfor ikke omfanget af den istandsættelse, der skal ske i boligen. Kun tomme boliger synes. Boligen skal være tom, når den synes undtagen ved bytning se Bytning 7.1. Efter synet kan du hos varmemesteren få at vide, om du kan få lov til - helt eller delvis - at benytte de 15 kalenderdage til egen istandsættelse af lofter, vægge m.v.

10 2.4HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 2.4 Når du flytter ind Når du flytter ind For god ordens skyld understreges det, at denne tredje mulighed er en mulighed. Det er ingen ret. Hvis de arbejder, som afdelingen skal udføre, er så omfattende, at de 15 kalenderdage kun lige slår til, kan indflytteren ikke få adgang til at foretage arbejder i boligen, før indflytningsdagen (kontraktdatoen). Hvis det ved synet af den tomme bolig viser sig, at gulvene skal afhøvles, slibes og lakeres, begrænser det også muligheden for adgang til boligen inden for de 15 kalenderdage. Det er dog værd at notere, at de fleste indflytninger sker uden problemer. Regler for udbetaling af normalistandsættelsesbeløb. Når du som indflytter er færdig med istandsættelsen af lofter og vægge, aftaler du med varmemesteren tid for syn af arbejdet. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført. Når arbejdet er synet og godkendt, udbetales NI beløbet. Differencer mellem indflytters eventuelle opgørelse/regning, og NI beløbet er boligselskabet uvedkommende. Vær opmærksom på, at du inden 6 måneder efter lejemålets begyndelse skal sørge for, at nødvendig normalistandsættelse af lofter og vægge finder sted, samt disse er synet og godkendt. I modsat fald udbetales NI-beløbet ikke. Fejl og mangelliste ved indflytning. I Lov om leje af almene boliger er det bestemt, at lejeren har ret til at påtale eventuelle fejl og mangler ved det lejede senest 14 dage efter overtagelsen af boligen. Til brug for en sådan påtale får nyindflytteren sammen med nøglerne til boligen udleveret en fejl og mangelliste. Her skal du skrive om eventuelle fejl og mangler. Enten for udbedring eller notering, så du ikke hæfter for disse mangler og fejl, når du flytter. Fejl og mangellisten skal du selv om der ingen fejl eller mangler er - aflevere på varmemesterens kontor senest 14 dage efter overtagelsen af boligen.

11 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Når Når du du flytter ind ind Syn ved indflytningen. I henhold til lovgivningen for almene boligorganisationer og det gældende vedligeholdelsesreglement skal der afholdes et syn ved indflytningen af boligen. Boligselskabet indkalder dig som beboer til dette syn. Hvis det er muligt, foretages der samtidig syn af boligens lofter og vægge for at konstatere, om udbetalingen af normalistandsættelsesbeløb kan ske. Ved synet deltager boligselskabets repræsentant / varmemesteren. Ved synet bliver boligen gennemgået for at se, om den er i god og forsvarlig stand. Om tilstand og standard svarer til den sædvanlige standard efter bestemmelserne i vedligeholdelsesreglementet samt i tillægget til vedligeholdelsesreglementet, som er gældende for lejemålet/afdelingen. Indflytningsrapport. Ved indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvor du som lejer skal tilføje dine bemærkninger. Fejl- og mangellisten skal indgå som bilag. Ved synet får du en kopi af indflytningsrapporten. Hvis du ikke er til stede ved synet eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af kopien af indflytningsrapporten, sendes en kopi af rapporten til dig senest 14 dage efter, at synet har fundet sted.

12

13 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig En håndfuld gode råd om vedligeholdelse Om at vedligeholde. Når du bor i boligen, har du pligt til at vedligeholde boligen. Det er ikke afgrænset til selve boligen, men gælder også for eventuelle andre rum eller haver. Der kan være tale om pulterrum, udhuse, kælderrum, terrasser, gårdspladser, haver eller lignende, som hører med til lejemålet. Du har også pligt til at vedligeholde rum eller arealer, som er lejet særskilt. Det kan du læse om i Tillæg til vedligeholdelsesreglement for den afdeling, du bor i.

14 3.2HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.2 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Afdelingen vedligeholder også. Der er dog nogle områder, hvor det er afdelingen - det vil sige alle beboere der står for vedligeholdelsen. Det gælder f.eks. ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, håndvaske, køkkenvaske m.v.. Afdelingen reparerer og udskifter først, når tingene er slidt op. Det sker over afdelingens driftsbudget. Du skal selv betale for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Foretager du en fejlagtig vedligeholdelse og/eller misligholdelse, vil du blive pålagt fuld erstatningspligt. Begræns skaderne. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til boligselskabet/varmemesteren. Hvis du ikke anmelder eventuelle skader, hæfter du fuldt og helt for eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Egen vedligeholdelse af boligen. Hvis du selv ønsker at male eller tapetsere din bolig, kan du få mange gode råd hos farvehandleren eller i byggemarkedet. Blandt andet gennem "Gør det selv"- brochurer. Her fortælles der om materialer og hvordan du skal udføre arbejdet. Her er nogle gode råd: Maling af træværk. Når du bruger akrylplastmaling, er det meget vigtigt, at du foretager den rigtige bundbehandling, hvis malingen skal holde. Maling af vægge og lofter med rulle Forbehandling. Underlaget skal være bæredygtigt og være frit for fedt og støv. Alt som kan forhindre malingen i at få en god vedhæftning, såsom nikotin, mados m.v. skal vaskes af med et

15 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig grundrengøringsmiddel og derpå afvaskes med rent vand. Huller og revner kradses ud og fyldes med spartelmasse, som slibes så den er i plan med det øvrige puds. Ved større huller og revner vil det være nødvendigt at gentage udspartlingen, da spartelmassen kan synke, når den tørrer. Alt slibestøv fjernes og der tørres efter med en fugtig klud og rent vand. Malerarbejdet. Alle afgrænsninger til vægge og lofter foretages med pensel. Det samme gælder, hvor der ikke er plads til malerrullen. Eksempelvis bag rør og indvendige hjørner. Ved maling af vægge og lofter bruges en langhåret rulle. Rullen fyldes godt op med maling, og der rulles med rolige bevægelser til fladen er fuldt dækket. Du må ikke trække malingen for meget men blot sørge for, at malingen er dækkende i et passende lag. Mal ikke for store stykker ad gangen højst en meters bredde. Væg- og loftmaling skal ikke fortyndes. Maling af glatte flader med rulle Når du maler glatte overflader, kan du med fordel bruge en korthåret mohairrulle, som også kaldes en lakrulle.

16 3.4 HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.4 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Forbehandling. Forbehandlingen er stort set den samme som ved maling af vægge og lofter. Dog kræver slibe- og spartelarbejdet en større indsats hvis du ønsker et flot resultat da ujævnheder ses meget tydeligt på glatte overflader. Den spartelmasse, du skal bruge, skal være beregnet til det materiale, som du skal male. Malerarbejdet. Beskæring og hvor rullen ikke kan bruges skal udføres med pensel. Maling med korthårsrulle skal ske med meget langsomme bevægelser, da der ellers vil komme luftbobler i overfladen. Der må ikke komme for meget maling på rullen, og der males i tynde lag. Det er nødvendigt især ved farveskift at foretage behandlingen flere gange. Du kan med fordel bruge grundings- og mellemstrygningsmaling. Der bør slibes og eventuelt spartles mellem hver behandling. Slibestøv fjernes, og du skal tørre efter med en fugtig klud og rent vand. Behandling af naturtræsdøre. Naturtræsdøre som er olierede, vedligeholdes bedst ved regelmæssig behandling med møbelolie eller møbelvoks, som smøres på med en klud. En gang årligt kan du bruge fin ståluld i forbindelse med påsmøringen. Olierede døre må ikke lakeres, da vedhæftningen oftest vil være mangelfuld. Nogle naturtræsdøre er dog lakerede fra fabrikantens side. Ved genlakering er det en god idé at tale med farvehandleren om rette forbehandling/laktype/redskaber. Tapetsering. Når du skal sætte nyt tapet op, får du det bedste resultat, hvis væggene afrenses for gammelt tapet. Herefter skal væggene slibes med en træklods. Derpå skal de støves af for løse sandkorn og forlimes, før der opsættes nyt tapet. Hvis det gamle tapet sidder fast - hjørner og kanter kan eventuelt løsnes og efterlimes - kan du godt tapetsere oven på. Tapetkanterne bør dog slibes for at få et pænt resultat.

17 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Hvis der tapetseres med savsmuldstapet (Rutex) eller opsættes glasfilt, som skal plastmales, skal banerne sætte op kant mod kant. I fagsproget kalder malerne det at støde tapetet. Du skal sikre dig, at der er rigeligt med tapetklister/vævlim helt ud til kanterne, så papiret eller filtet ikke løsner sig. Maling. Maler du med plastmaling, skal gulvene dækkes helt til, så malerklatter undgås. Tør plastmaling kan ikke vaskes af. I værste fald kan det blive nødvendigt at afslibe gulvene. Pas på udendørs maling inden døre. Farvebranchen reklamerer ofte med nye malinger til indendørs brug, som i virkeligheden er beregnet til udvendige facader. Hvis der alligevel bruges denne form for maling inden døre, bør du få at vide, hvordan det senere kan fjernes. Strukturmaling anbefales ikke. Farvehandleren anbefaler måske en strukturmaling på plastbasis, som kan bruges til at lave flotte mønstre på væggene. Hvis du senere vil fjerne malingen for at tapetsere i stedet for, vil det vise sig at være umuligt. Den eneste løsning bliver at hugge alt puds ned. Det er meget dyrt. Opsætning af billeder, reoler m.v.: Fastgørelse i beton. Her er det nødvendigt at bore huller i vægge og lofter. Vi anbefaler bor med duriumspids og en slagboremaskine eller endnu bedre en borehammer. Der kan anvendes skruer i plastbøsninger til beton - f.eks.: Fischer-dübel type S eller SX samt Expandet Super eller Expandet Murpløk. Alle fås i mange størrelser. Sørg for at dübelstørrelse og skruer passer sammen. Når ting er sat fast i beton på denne måde, kan væggen bære endog meget tunge genstande.

18 3.6HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.6 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Fastgørelse i letbeton.. Til lette belastninger kan søm eller skruer fastgøres direkte i væggen. Til tungere genstande skal der bores huller. Vi anbefaler bor med duriumspids og almindelig boremaskine. Der kan anvendes skruer i plastbøsninger til letbeton - f.eks.: Fischer- Gasbetondybel GB eller Expandet LB nylon/lb metal samt Expandet Special. Alle fås i mange størrelser. Når genstande er fastsat i letbeton på denne måde, kan væggen bære genstande af en vis vægt, men ikke så meget som en betonvæg. Samme metode kan også bruges, hvis der er koks vægge. Fastgørelse i vægge af stålskelet med gipspladebeklædning. Til meget lette genstande kan der sættes specialsøm direkte i væggen, eller der kan bores huller. Til boring i gipsplader anbefaler vi at bruge almindelig træbor og almindelig boremaskine. Fastgørelse kan udføres med skruer i plastbøsninger til gipsplader - f.eks. Fischer-Pladedübel PD eller Gipspladedübel GK samt Expandet Rosett. Rengøring og vedligeholdelse af gulve, køkkenborde og lignende Vedligeholdelse af gulve. Du skal sikre dig, at gulvene er rengjorte, før der lakeres. Det er bedst med en let slibning af gulvet, hvorefter der afvaskes med vand tilsat sæbespåner og efterfølgende med eddikevand. Er gulvet ikke helt rent, risikerer du at den lak, du bruger ikke tørrer, og gulvet vil herved klæbe. Her gælder - ligesom ved malearbejdet - at vejledning for valg af laktype kan du få hos farvehandleren. Prøv dog først at lakere et lille hjørne for at kontrollere, om den gamle og nye lak kan arbejde sammen uden at "koge op". Et godt råd: Lægges der tæpper på et nylakeret gulv, bør gulvet drysses over med et let lag talkum. Herved undgås det, at tæppet klæber fast til gulvet, og gummiunderlagets levetid forlænges.

19 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt til til at at vedligeholde din din bolig Laminat på køkkenborde. Pas på skæreridser og varmemærker. Stil aldrig varme eller våde gryder på bordpladerne, da sorte mærker herfra er meget vanskelige at fjerne i de fleste tilfælde umulige. Du kan også ligefrem risikere, at laminatbelægninger springer.

20 3.8HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.8 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Vedligeholdelse af lofter Maling af lofter. Inden du maler loftet, skal du sikre dig, at det gamle lag maling sidder fast. Begyndende afskalninger skal fjernes. Vask loftet af inden der males med en loftplastmaling eller en vægplastmaling, der generelt er en maling af bedre kvalitet. Loft- og vægbeklædning. Her skal man være opmærksom på afsnittet om Beklædning af vægge og lofter Her kan du læse, hvad du må sætte op af beklædning. Se også i afsnittet om Råderet

21 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Rengøring og vedligeholdelse af vinduer Trævinduer. Den indvendige side af trævinduer skal vedligeholdes som øvrigt træværk. Du skal huske, at understykker på karm og ramme skal renses ekstra godt for løs maling. Bart træ skal grundes med grundingsolie, inden der males. Du må aldrig male, hvis vinduerne er våde af kondensvand eller lignende. Spørg farvehandleren om hvilke materialer der er egnet til vinduer. Det bedste tidspunkt at male på er i den tørre årstid. Plastvinduer. Vær opmærksom på, at plastvinduer karm og rammer - ikke må males, og der må ikke bores huller i vinduerne. Plastvinduerne skal kun afvaskes. Afdelingen sørger for at justere og smøre hængsler og beslag med jævne mellemrum. Ruder. Ituslåede ruder regnes for misligholdelse og skal udskiftes for din regning, medmindre der er klart bevis på, at skaden ikke er forårsaget af dig. Nogle afdelinger har dog tegnet en glasforsikring. Punkterede termoruder skal anmeldes til varmemesteren. Det er afdelingen som betaler udskiftningen. Punkteringen ses ved, at der dannes dug mellem glassene og ruden bliver mat. Ophængning af gardiner. Der kan opsættes skinner til gardiner på væggen over vinduet eller på loftet. Der kan også monteres skinner på væggen med specielle vinkelbeslag, som fås i forskellige størrelser. Åbner vinduerne indad, skal skinnerne helst være så lange, at gardinerne kan trækkes forbi vinduerne, så de kan åbnes uden besvær.

22 3.10 HVEM HVAD HVORNÅR HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.10 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Du har pligt til at vedligeholde din bolig Rengøring og vedligeholdelse af komfur, køleskab og andre hårde hvidevarer Komfur. Rengør komfuret med de i handelen godkendte rengøringsmidler så ofte, at madrester og fedtaflejringer ikke brænder fast. Sluk for kogepladerne når madlavningen er afsluttet. Dermed forhindres, at kogepladerne gløder op, revner og slår sig. Ødelagte kogeplader som følge af overophedning betragtes som misligholdelse, og du skal selv betale for udskiftningen Ødelagte og revnede glaskeramiske plader er ligeledes misligholdelse. Nogle afdelinger har dog tegnet forsikring for skader på glaskeramiske plader. Køle-/fryseskabe. Stryg tætningslisterne med mellemrum med et lag talkum. Derved holdes tætningslisterne bløde, og de klæber ikke til køleskabet. Dermed undgår du, at tætningslisterne flås itu.

23 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Installation af hårde hvidevarer. Man har i henhold til installationsretten ret til at foretage installering af vaskemaskiner, køleskabe, opvaskemaskiner m.v. i sin bolig med mindre ejendommens el- og afløbsinstallationer ikke har tilstrækkelig kapacitet. Ved indgribning i ejendommens installationer skal der søges om tilladelse og med hensyn til opsætning af vaskemaskine eller opvaskemaskine kan du hente et ansøgningsskema hos varmemesteren. Vægfliser og lignende. Her skal du orientere dig i afsnittet om Råderet samt i afdelingens Råderetskatalog, som du skal følge. Køkkenmodernisering. Hvis du ønsker at modernisere dit køkken skal du altid fremsende en skriftlig ansøgning samt en beskrivelse m.h.t. fabrikat type/model og en tegning over køkkenet, som skal godkendes af selskabet. Du kan vælge at installere køkkenet i henhold til Lov om leje af almene boliger 35 (installationsretten), og der skal i så tilfælde ikke udarbejdes regnskab, og der udbetales ikke godtgørelse ved fraflytning. Du kan også vælge at opføre køkkenet i henhold til råderetten, hvor der er mulighed for at få godtgørelse ved en eventuel fraflytning Se afsnittet Råderet Såfremt du ønsker råderet skal du medsende et total prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregistreret virksomhed kan medtages). Køkkenet skal dog i begge tilfælde synes og godkendes. Med hensyn til modernisering af køkkener findes der også en tredje mulighed Kollektiv råderet Hvor der optages et realkreditlån, og man betaler en forhøjet husleje i lånets løbetid - Se afsnittet Kollektiv råderet Ved kollektiv råderet er det dog afdelingen, der står for renovering af køkkenet.

24 3.12 HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.12 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Bad og toilet - rengøring og vedligeholdelse Sanitet. Vandet i Gladsaxe Kommune er hårdt. Derfor dannes der hurtigt kalk på sanitet, gulve, fliser m.v. Det er en god idé altid at tørre af, når badeværelset har været i brug. Er vandhaner eller cisterne slidt, henvender du dig til varmemesterkontoret, så tingene kan blive repareret. Afdelingen betaler udgifterne. Brug altid anerkendte afkalkningsmidler, når der gøres rent. Der må ikke bruges saltsyre, eddikesyre eller andet, der nedbryder glasur, emalje og krom. Terrazzogulve og stiftmosaik. Gamle terrazzo- og stiftmosaikgulve kan med tiden komme til at virke triste og grå. Gulvet kan friskes op ved at smøre det ind i flydende brun sæbe og lade det stå i nogle timer - eventuelt natten over. Når gulvet herefter vaskes, har sæbens fedtsyre givet gulvet sin naturlige farve igen. Det bliver også lettere at gøre rent bagefter. Modernisering af badeværelse. Med hensyn til modernisering af badeværelse er det de samme regler, der gælder som ved køkkenmodernisering. Installationer - gas, el og vand Gasinstallationer. Det er kun en autoriseret VVS-installatør, der må ændre i de oprindelige gasinstallationer til gaskomfur. Hvis du har et gaskomfur, som ønskes opsat i køkkenet, skal du sikre dig, at komfuret opfylder sikkerhedsforskrifterne. I nogle afdelinger har boligerne eget gasfyr. Afdelingen vedligeholder dette. Det er kun autoriserede VVS-installatører med gas-certifikat, der må foretage indgreb i disse fyr. El-installationer. Hvis du ønsker en ekstra stikkontakt sat op - f.eks. i køkken eller bad - må dette kun udføres af en autoriseret installatør.

25 HVEM - HVAD HVAD - HVORNÅR Du Du har har pligt pligt til til at at vedligeholde din din bolig bolig Sikringer. I gruppearrangementet er der placeret gruppeafbrydere for lys og eventuelt komfur. Der afbrydes ved et tryk på kontakten mærket 0, og der tilsluttes igen ved at trykke på kontakten, mærket 1. Ved kortslutning og når sikringerne skal udskiftes, springer den røde melder ud. Apparatet som har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny. Hvis kortslutningen fortsætter, skal det meldes til varmemesteren. Antenner. Varmemesteren kan give nærmere oplysninger om, hvordan TV og radio bedst modtages i afdelingen - Der er Kabel-tv anlæg i alle afdelinger undtagen på Kagsåvej. For at få gode modtageforhold skal kablet mellem antennestikdåse og modtager være så kort som mulig. Hvis du har planer om at sætte egen parabol op, skal du søge om dette. Du skal være opmærksom på bestemmelserne i afdelingens antenneregulativ. Pakninger og vandhaner. Afdelingen sørger for at udskifte pakninger og for at reparere vandhaner. Hvis en vandhane begynder at dryppe, skal du snarest muligt henvende dig til varmemesteren i kontortiden. Afdelingen betaler udgifterne. Det gælder om at begrænse vandspildet. Fugt og udluftning Gennem de senere år er vinduerne mange steder blevet udskiftet. Dermed er isoleringen blevet forbedret i mange af boligselskabets afdelinger. Det har givet et andet indeklima. Boligerne er blevet mere tætte. Det er derfor vigtigt, at du hver dag lufter godt ud i boligen. Ellers kommer der for meget fugt, som kan give problemer med helbredet og skader på boligen. Fugtigt træværk bliver nemt angrebet af råd og svamp. Fugt på ydervægge kan forårsage skimmelsvamp. Begge dele kan give allergi og luftvejslidelser.

26 3.14 HVEM HVAD HVORNÅR Du har pligt til at vedligeholde din bolig HVEM - HVAD - HVORNÅR 3.14 Du har pligt til at vedligeholde din bolig Er dét hus, du bor i, byggeteknisk i orden og normalt vedligeholdt, kan skimmelvækst i boligen forebygges. Følg disse råd: Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 5-10 minutter Hold ventiler åbne i vinduer, køkken og badeværelse Tør eventuel kondens af vinduer Læg låg på gryden under madlavningen og tænd for emhætten Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op efter badet og luft ud Hold fuger tætte i badeværelsets gulve og vægge Rens aftrækskanaler og lad dem stå åbne Tør ikke vasketøj i boligen Sørg for minimum 5 cm afstand mellem kolde ydervægge og møbler Tænd for varmen og lad varmen være jævnt fordelt i boligen Indret hjemmet så det er rengøringsvenlig Mange mennesker i en lille bolig giver større vækst af skimmelsvamp. Hver person i boligen afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn Kilde. Teknologisk Institut Med hensyn til en eventuel konstatering af skimmelsvamp så er der en god håndregel vedrørende en mulig årsag til dette: Hvis der er dannelser af skimmelsvamp på tapetet, så er det et indeklimaproblem, der er årsagen, og hvis der er dannelser af skimmelsvamp mellem tapetet og ydervæggen, så kan det være et byggeteknisk problem. Luk ikke helt for varmen. Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke bruges. Anbring ikke skabe og større møbler helt tæt op mod ydervæg - rumluften skal kunne cirkulere bagom. Ellers kan der komme mugpletter og skimmelsvamp på væggen. Et sikkert tegn på for meget fugt i boligen og for lidt udluftning er dug om vinteren på den indvendige side af to-lags ruder

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere