1. Terminologi Generelt om kravspecifikation Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK) Miljø...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7"

Transkript

1 Kontraktbilag 1B Side 1 af 28 Kravspecifikationer vedrørende trykkeriydelser 1. Terminologi Minimumskrav (MK) Prioriterede Krav (PK) og Krav (K) Generelt om kravspecifikation Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK) Miljø Papir Plastdele Metaldele Farve, blæk, toner og lak Lim Kuverter Kemikalier mv Produktblad (MK) Test (MK) Generelle krav til samtlige tryksager Papir ISO Standard Farver Prepress Korrekturlæsning Omslag Papirserie Square fold Leveringstider Foldere Generelle krav til foldere...14

2 6.2 Folder 1 A5 format Folder 2 A4 format Folder 3 M65 format - A4 format falset til 3-fløjet Folder 4 A4 falset til A Folder 5 15x15 cm Folder 6 21x21 cm Folder 7 AS5 format (B: 16,8 x H: 23,7 cm) Magasiner Generelle krav til magasiner Magasin Magasin Publikationer Generelle krav til publikationer Publikation 1 15x15 cm Publikation 2 21x21 cm Bøger Generelle krav til bøger Bog 1 AS5 (16,8x23,7 cm) Bog 2 21x21 cm Bog 3 13,8x22 cm Plakater Generelle krav til plakater Plakat Plakat Plakat Plakat Plakat Plakat Brevpapir Generelle krav til brevpapir Visitkort Generelle krav til visitkort...24 Side 2 af 28

3 12.2 Visitkort Visitkort Postkort Generelle krav til postkort Kuverter med tryk Generelle krav til kuverter med tryk Kuvert Kuvert Kuvert Kuvert Kuvert Kuvert Side 3 af 28

4 1. Terminologi Side 4 af 28 Økonomistyrelsens krav til Leverandøren er klassificeret i tre kategorier benævnt som følger: MK PK K = Minimumskrav = Prioriterede krav = Krav 1.1 Minimumskrav (MK) Økonomistyrelsens krav formuleret som minimumskrav (MK) skal opfyldes af Leverandøren. Leverandøren kan således ikke fravige det i minimumskravet (MK) anførte. 1.2 Prioriterede Krav (PK) og Krav (K) Økonomistyrelsens krav formuleret som et krav (K) eller prioriteret krav (PK) kan opfyldes af Leverandøren. Leverandørens opfyldelse af krav (K) eller prioriterede krav (PK) fremgår af Kontraktbilag 2.

5 Side 5 af Generelt om kravspecifikation Kravspecifikationen er struktureret således: I kravspecifikationens første del er angivet et generisk minimumskrav, generelle krav samt miljøkrav. Disse krav omfatter samtlige tryksager på Rammekontrakten. I kravspecifikationens anden del er de ni produkttyper på Rammekontrakten, nemlig foldere, magasiner, publikationer, bøger, plakater, brevpapir, visitkort, postkort og kuverter beskrevet, og der er stillet krav, som omfatter samtlige produkter under den pågældende produkttype. For hver produkttype er efterfølgende beskrevet de 1-8 produkter, som Rammekontrakten omfatter.

6 Side 6 af Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK) De af Rammekontrakten omfattede produkter skal besidde de egenskaber, og være produceret i overensstemmelse med en sådan hensyntagen til miljø og natur, herunder ved anvendelse af en sådan miljøvenlig teknologi, som må betegnes som standard på salgstidspunktet. Alle tryksager skal fremstå i en kvalitet, der afspejler statens profil som en professionel organisation, og kvaliteten skal overholde branchens standarder for godt kvalitetsarbejde. Nedenstående kategorier/hovedprodukter angiver, hvilke minimumskrav til produkternes egenskaber, som ovenstående beskrivelse svarer til pr. 1/

7 Side 7 af Miljø 4.1 Papir Minimumskrav til klorfrit papir (MK) Det er et minimumskrav, at papir er elementært klorfrit (ECP-papir) eller totalt klorfrit (TCF-papir). Alle papirprodukter, der lever op til kriterierne i Svanen, Blomsten eller lignende miljømærker, anses for at overholde minimumskravet Minimumskrav til lovligt træ og/eller genbrugstræ (MK) Det er et minimumskrav, at papir er fremstillet af dokumenterbart lovligt træ og/eller genbrugstræ/genbrugsfibre Minimumskrav til bæredygtigt træ og/eller genbrugstræ (MK) Det er et minimumskrav, at papir er fremstillet af mindst 70 pct. bæredygtigt træ og/eller genbrugstræ/genbrugsfibre. Andelen beregnes pr. produktgruppe og som gennemsnit for de produktionslinjer, hvorfra de enkelte papirprodukter stammer. Leverandører, der sikrer, at der ikke sælges større andele fra en produktionslinje som enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ/genbrugsfibre end der er medgået til produktionen, kan medregne de solgte andele fuldt ud som bæredygtigt træ og/eller genbrugstræ/genbrugsfibre Minimumskrav til kriterier for Svanemærkning og/eller Blomsten (MK) Det er et minimumskrav, at papir lever op til kriterierne for miljømærket Svanen i henhold til kemikaliemodul til papir version 1.0 af 9. oktober 2003 K2-K7 og K9- K15 og/eller kriterierne for miljømærket Blomsten i henhold til kriteriedokument 2002/741/EF, 4a-4i. 4.2 Plastdele Minimumskrav til PVC (MK) Det er et minimumskrav, at tryksagen eller dens emballage så vidt muligt er PVCfri. Hvor det ikke er teknisk muligt at finde et erstatningsmateriale, skal plastmaterialet være uden indhold af følgende ftalater: di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), butylbensylftalat (BBP), diisodecylftalat (DIDP), di-isononylftalat (DINP) og di-n-octylftalat (DNOP). 4.3 Metaldele Minimumskrav til nikkelfri overflade (MK) Det er et minimumskrav, at metaldele har nikkelfri overflade.

8 4.4 Farve, blæk, toner og lak Side 8 af Minimumskrav til lak (MK) Det er et minimumskrav, at lak er uden flygtige, organiske opløsningsmidler Minimumskrav til trykfarve, blæk og toner (MK) Det er et minimumskrav, at farvestofferne i hhv. trykfarve, blæk og toner samlet set ikke indeholder mere end 100 ppm af følgende tungmetaller: Kadmium, kviksølv, bly og hexavalent krom Minimumskrav til flygtige organiske forbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at indholdet af VOC (flygtige organiske forbindelser) i trykfarve, lak, toner og blæk ikke overstiger 10 kg VOC/ton papir. 4.5 Lim Minimumskrav til ftalater (MK) Det er et minimumskrav, at lim ikke indeholder følgende ftalater: Estere af 1, 2 Benzendicarboxylsyre, di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) og butylbensylftalat (BBP) Minimumskrav til parfume (MK) Det er et minimumskrav, at lim er uden indhold af parfume Minimumskrav til organiske opløsningsmidler (MK) Det er et minimumskrav, at lim er uden indhold af organiske opløsningsmidler Minimumskrav til flygtige, organiske forbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at indholdet af VOC (flygtige organiske forbindelser) i lim ikke overstiger 10 kg VOC/ton papir. 4.6 Kuverter Krav til kuverter (K) Det er et krav, at kuverter lever op kriterierne for miljømærket Svanen i henhold til kriteriedokument for papirkuverter version 4.3 af 19. november 2008, K12-K17 og K Kemikalier mv Krav til miljøfarlige kemikalier (K) Det er et krav, at kemikalier i lim, trykfarve, lak, toner og blæk ikke er klassificeret som miljøfarlige med en eller flere af følgende risikosætninger: R50, R53, R50/53, R52/53, R51/53 og R59, jf. krav 1.1 i bilag 1 til Svanemærkning af Trykkerier version 4.3.

9 4.7.2 Krav til sundhedsskadelige kemikalier (K) Det er et krav, at kemikalier i lim, trykfarve, lak, toner og blæk ikke er klassificeret som sundhedsskadelige med en eller flere af følgende risikosætninger: R40, R45, R49, R60, R61, R62, R63, R46, R68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28 eller R39, jf. krav 1.2 i bilag 1 til Svanemærkning af Trykkerier version 4.3. Side 9 af Krav til svanekrav 1.3 (K) Det er et krav, at kemikalier i lim, trykfarve, lak, toner og blæk ikke er tilsat EDTA og/eller dets salte, NTA og eller dets salte, LAS, natrium- eller caliciumhypochlorit, PFOS-relaterede stoffer, alkylfenol og/eller derivater af disse eller hormonforstyrrende ftalater, jf. krav 1.3 i bilag 1 til Svanemærkning af Trykkerier version Krav til flygtige, organiske forbindelser (K) Det er et krav, at indholdet af VOC (flygtige, organiske forbindelser) i lim, trykfarve, lak, toner og blæk er lavt, jf. krav 1.4 i bilag 1 til Svanemærkning af Trykkerier version 4.3. Det er i tilbudsvurderingen vægtet positivt, jo lavere indholdet er af VOC (flygtige organiske forbindelser) i lim, trykfarve, lak, toner og blæk Krav til aromatiske aminer (K) Det er et krav, at trykfarve, toner og blæk ikke indeholder rester af aromatiske aminer, som overstiger 500 mg/kg, jf. krav 2.1 i bilag 1 om aromatiske aminer til Svanemærkning af Trykkerier version Krav til miljøfareklassificeret og/eller coboltsikkativ (K) Det er et krav, at trykfarve og lakker ikke er miljøfareklassificeret og/eller indeholder coboltsikkativ, jf. krav 2.1 i bilag 1 om metaller som tørremiddel til Svanemærkning af Trykkerier version Krav til genanvendelighed (K) Det er et krav, at trykfarve og lakker ikke indeholder kemikalier, som medfører, at tryksagen ikke kan genanvendes, jf. svanekrav 2.1 i bilag 1 om genanvendelighed til Svanemærkning af Trykkerier version Produktblad (MK) Økonomistyrelsen kan, ved konkret begrundet mistanke eller som led i en stikprøvevis kontrol, kræve, at Leverandøren inden for rimelig tid fremlægger data- /produktblade for specifikke produkter omfattet af rammekontrakten, indeholdende dokumentation for produktets efterlevelse af de ovenfor nævnte minimumskrav. 4.9 Test (MK)

10 Økonomistyrelsen kan, ved mistanke om at produkterne ikke lever op til miljøkravene i nærværende Kontraktbilag 1B eller Kontraktbilag 2, kræve, at Leverandøren skal udtage specifikke produkter til analyse og lade det analysere for Leverandørens regning af et af Miljøministeriet anvist akkrediteret laboratorium. Side 10 af 28

11 Side 11 af Generelle krav til samtlige tryksager 5.1 Papir Minimumskrav til ISO standard (MK) Det er et minimumskrav, at alt papir lever op til ISO standard for så vidt angår hvidhed af papiret (opacitet) Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at der er mulighed for tilvalg af matbestrøget papir på mellem 115 og 125 g på samtlige produkter. Tilvalg af g. papir afregnes som et tillæg til side- eller stk. prisen på det pågældende produkt i overensstemmelse med det af Leverandøren angivne pristillæg, jf. Kontraktbilag 4A. 5.2 ISO Standard Minimumskrav til ISO standard (MK) Det er et minimumskrav, at alle produkter lever op til relevante dele af kvalitetsstandarden ISO Farver Minimumskrav til 4 farver CMYK Det er et minimumskrav, at samtlige produkter alene undtaget af bøger kan leveres i 4+4 farver CMYK. Bøger leveres i sort/hvid, jf. dog punkt Prepress Minimumskrav til standardprepress (MK) Det er et minimumskrav, at samtlige produkter omfatter standardprepress med udgangspunkt i Kundens trykklare PDF-fil. Indeholdt i standardprepress er to korrekturgange. Første korrektur er elektronisk, og anden korrektur er godkendelse af udskydning og farver på oplagspapir eller simuleret print. Anden korrektur levers som fysiske print på kundens adresse. Jf. desuden Kontraktbilag 6, pkt. 1 og Kontraktbilag 13, pkt Standardprepress som Kunden er forpligtet til at aftage, hver gang der bestilles en unik tryksag afregnes som et opstartsgebyr i overensstemmelse med det af Leverandøren angivne i Kontraktbilag 4A. Opstartsgebyret afregnes pr. unik side i ét eksemplar af den pågældende tryksag.

12 5.4.2 Minimumskrav til tilkøb af ekstra prepress (MK) Det er et minimumskrav, at det er muligt at tilkøbe ekstra prepress til samtlige produkter. Ekstra prepress kan tilkøbes som henholdsvis Side 12 af 28 Prepress (1) - genoptryk med ændringer, hvor kunden specificerer ændringerne ud fra tidligere tryksag, eller Prepress (2) - opsætning, hvor kunden leverer en ny tekstfil som udgangspunkt for den endelige tryksag. Ekstra prepress afregnes pr. side i overensstemmelse med de af Leverandøren i Kontraktbilag 4A angivne priser Minimumskrav til tilkøb af korrekturrunde (MK) Det er et minimumskrav, at det er muligt at tilkøbe korrekturrunder udover den standardkorrektur, der følger produktet. Korrekturen leveres som print på Kundens adresse. Tilkøbt korrekturrunde afregnes pr. side i overensstemmelse med den af Leverandøren i Kontraktbilag 4A angivne pris. 5.5 Korrekturlæsning Minimumskrav til tilkøb af korrekturlæsning (MK) Det er et minimumskrav, at det er muligt at tilkøbe korrekturlæsning til samtlige produkter. Korrektur skal læses af en professionel korrekturlæser og skal kunne foretages på PDF-filer, Word filer eller i et InDesign dokument. Ved en professionel korrekturlæser forstås en uddannet korrekturlæser eller en person med flere års erfaring i korrekturlæsning. Der skal foretages korrekturlæsning med fokus på rettelse af grammatiske fejl, slå- og stavefejl, forkert kommatering og orddelinger m.v. Korrekturlæsningen afregnes pr. korrekturlæst ord i overensstemmelse med den af Leverandøren i Kontraktbilag 4A angivne pris. 5.6 Omslag Minimumskrav til omslag (MK) Det er et minimumskrav, at der til samtlige produkter kan leveres følgende omslag: Omslag 1 (250 g papir med 4+4 farver på 4 sider med lak) Omslag 2 (300 g bestrøget papir med 4+4 farver på 4 sider med lak) Omslag 3 (hardcover omslag i 4+0 farver på begge sider med lige ryg, kacheret) Det er et minimumskrav, at alle omslag leveres med en matlak/vandlak.

13 5.6.2 Minimumskrav til 10 cm. flap på omslag (MK) Det er et minimumskrav, at alle produkter med omslag kan tilbydes med flap på 10 cm. i bredden på omslagets for- og bagside. Side 13 af Minimumskrav til 20,5 cm. flap på omslag (MK) Det er et minimumskrav, at alle produkter med omslag kan tilbydes med flap på 20,5 cm i bredden på omslagets for- og bagside Prioriteret krav til forædling af omslag (PK) Det er et prioriteret krav, at alle produkter med omslag uden yderligere vederlag end prisen på omslaget kan tilbydes med forædling af omslaget. Med forædling menes trykning med CMYK + 5. farve defineret ud fra Pantoneskalaen som eksempelvis guld eller sølv. Efterfølgende påføring af matlak/vandlak eller UV lak efter Kundens valg Minimumskrav til bukkestreg (MK) Det er et minimumskrav, at alle produkter kan tilbydes med en eller flere bukkestreger på omslag. 5.7 Papirserie Prioriteret krav til gennemgående papirserie (PK) Det er et prioriteret krav, at alle produkter tilbydes i en gennemgående papirserie, som lever op til standarden i branchen for god kvalitet. 5.8 Square fold Prioriteret krav til square fold (PK) Det er et prioriteret krav, at alle produkter med hæftet ryg, efter Kundens valg kan efterbehandles med square fold, således at de fremstår med lige hæftet ryg. 5.9 Leveringstider I kontraktbilag 6 er angivet minimumskrav til frister for levering. Leverandøren har i Kontraktbilag 2 haft mulighed for at tilbyde en hurtigere leveringstid for køb direkte på Rammekontrakten end det i Kontraktbilag 6 angivne Prioriteret krav til leveringstid (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren tilbyder en kortere leveringstid end det i Kontraktbilag 6 angivne for køb direkte på Rammekontrakten. Det er under tilbudsvurderingen vægtet positivt, jo kortere leveringstid, der tilbydes.

14 Side 14 af Foldere I det nedenstående er angivet krav til Folder 1-7. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på Folder 1-7 pr. side inden for følgende intervaller: Fra 25 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer 6.1 Generelle krav til foldere Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på alle foldere er 25 eksemplarer Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alle foldere leveres i 90 g papir som standard Minimumskrav til farver (MK) Det er et minimumskrav, at alle foldere leveres i 4+4 farver CMYK 6.2 Folder 1 A5 format Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 1 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 1 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 8 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Folder 1 være deleligt med Folder 2 A4 format Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 2 leveres i A4 format, og at Folder 2 kan leveres i både høj- og tværformat efter kundens valg Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 2 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer, såfremt sideantallet er 8 sider eller højere.

15 6.3.3 Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 2 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 4 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Folder 2 være deleligt med 4. Side 15 af Folder 3 M65 format - A4 format falset til 3-fløjet Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 3 leveres i M65 format (A4 format falset til 3- fløjet) 6.5 Folder 4 A4 falset til A Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 4 leveres i A5 format (A4 format falset til A5) Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 4 indeholder 4 sider Folder 5 15x15 cm Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 5 leveres i 15x15 cm. format Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 5 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 5 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 16 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Folder 5 være deleligt med Folder 6 21x21 cm Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 6 leveres i 21x21 cm. format Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 6 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer.

16 6.7.3 Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 6 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 16 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Folder 6 være deleligt med 4. Side 16 af Folder 7 AS5 format (B: 16,8 x H: 23,7 cm) Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 7 leveres i AS5 format (16,8x23,7 cm.) Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 7 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Folder 7 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 16 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Folder 7 være deleligt med 4.

17 Side 17 af Magasiner I det nedenstående er angivet krav til Magasin 1-2. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på Magasin 1-2 pr. side inden for følgende intervaller: Fra 25 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer 7.1 Generelle krav til magasiner Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på alle magasiner er 25 eksemplarer Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at alle magasiner leveres i A4 format Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alle magasiner leveres i 90 g papir som standard Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Magasin 1-2 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 32 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Magasin 1-2 være deleligt med Magasin Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Magasin 1 leveres med lige limet ryg. Der skal desuden være mulighed for påtrykning af titel eller navnetræk, når magasinet har en tykkelse på over 8 mm. 7.3 Magasin Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at Magasin 2 leveres med hæftet ryg med mindst to hæfteklammer.

18 Side 18 af Publikationer 8.1 Generelle krav til publikationer I det nedenstående er angivet krav til Publikation 1-2. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på Publikation 1-2 pr. side inden for følgende intervaller: Fra 25 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på alle publikationer er 25 eksemplarer Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alle Publikation 1-2 produkter leveres i 90 g papir som standard Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Publikation 1-2 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 4 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Publikation 1-2 være deleligt med Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at alle Publikation 1-2 produkter leveres med lige limet ryg. Der skal desuden være mulighed for påtrykning af titel eller navnetræk, når publikationen har en tykkelse på over 8 mm. 8.2 Publikation 1 15x15 cm Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Publikation 1 leveres i 15x15 format. 8.3 Publikation 2 21x21 cm Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Publikation 2 leveres i 21x21 format.

19 Side 19 af Bøger 9.1 Generelle krav til bøger I det nedenstående er angivet krav til Bog 1-3. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på Bog 1-3 pr. side inden for følgende intervaller: Fra 25 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på bøger er 25 eksemplarer Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alle bøger leveres i 100 g papir som standard Minimumskrav til farver (MK) Det er et minimumskrav, at alle bøger leveres i sort/hvid Minimumskrav til tilkøb af sider med farver (MK) Det er et minimumskrav, at der kan tilkøbes sider med farver. Det er et minimumskrav, at farvesider kan bestilles startende fra 4 farvesider eller derover. Antallet af farvesider, der bestilles, skal være deleligt med Minimumskrav til efterbehandling (MK) Det er et minimumskrav, at alle bøger leveres med lige limet ryg med mulighed for påtrykning af titel eller navnetræk, når bogen har en tykkelse på over 8 mm. 9.2 Bog 1 AS5 (16,8x23,7 cm) Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at alle bog 1 leveres i 16,8x23,7 format Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Bog 1 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 96 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Bog 1 være deleligt med 16.

20 9.3 Bog 2 21x21 cm. Side 20 af Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Bog 2 leveres i 21x21 format Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Bog 2 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 96 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Bog 2 være deleligt med Bog 3 13,8x22 cm Minimumskrav til formater (MK) Det er et minimumskrav, at Bog 3 leveres i 13,8x22 format Minimumskrav til sideantal (MK) Det er et minimumskrav, at Bog 3 kan bestilles og leveres med et sideantal på ned til 96 sider, ekskl. omslag. Sideantallet skal desuden ved alle bestillinger af Bog 3 være deleligt med 16.

21 Side 21 af Plakater 10.1 Generelle krav til plakater I det nedenstående er angivet krav til Plakat 1-6. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på Bog 1-3 pr. side inden for følgende intervaller: Fra 25 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på plakater er 25 eksemplarer Minimumskrav til antal farver (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 1 skal leveres i 4 farve tryk, CMYK Minimumskrav til antal sider (MK) Det er et minimumskrav, at alle plakater skal indeholde tryk på én side Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 1 leveres i A4 format Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 1 leveres på 150 g bestrøget papir Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 2 leveres i A3 format Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 2 skal leveres på 150 g bestrøget papir Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 3 leveres i B0 format (100 x 140 cm.)

22 Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 3 skal leveres på 190 g bestrøget papir. Side 22 af Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 4 leveres i B1 format (70 x 100 cm.) Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 4 skal leveres på 190 g bestrøget papir Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 5 leveres i B2 format (50 x 70 cm.) Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 5 skal leveres på 190 g bestrøget papir Plakat Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 6 leveres i B3 format (35 x 50 cm.) Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Plakat 6 skal leveres på 150 g bestrøget papir.

23 Side 23 af Brevpapir 11.1 Generelle krav til brevpapir Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på brevpapir pr. side inden for følgende intervaller: Fra 500 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på brevpapir er 500 sider Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at alt brevpapir leveres i A4 format Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alt brevpapir leveres på 100 g ubestrøget hvidt papir Minimumskrav til antal farver (MK) Det er et minimumskrav, at brevpapir leveres med 4 farve tryk, CMYK.

24 Side 24 af Visitkort 12.1 Generelle krav til visitkort Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på visitkort pr. stk. inden for følgende intervaller: Fra 100 eksemplarer til 250 eksemplarer Fra 251 eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på visitkort er 100 stk Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at visitkort 1-2 leveres i formatet 8,5 x 5,5 cm Minimumskrav til trykomfang (MK) Det er et minimumskrav, at visitkort efter Kundens valg skal kunne leveres enten med tryk på forsiden alene eller med tryk på både forside og bagside Visitkort Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Visitkort 1 leveres på 300 g ubestrøget papir Visitkort Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Visitkort 2 leveres på 300 g højglansbestrøget eller ubestrøget papir efter Kundens valg Minimumskrav til specialfarver (MK) Det er et minimumskrav, at Visitkort 2 kan efterbehandles med tiltrykning af specialfarver, herunder sølv- og guldfarve Minimumskrav til præg og stans (MK) Det er et minimumskrav, at Visitkort 2 kan efterbehandles med præg eller stans for opnåelse af specialeffekter.

25 Side 25 af Postkort 13.1 Generelle krav til postkort Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på postkort pr. stk. inden for følgende intervaller: Fra 50 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til bestillingsintervaller (MK) Det er et minimumskrav, at den mindste ordrestørrelse på postkort er 50 stk Minimumskrav til format (MK) Det er et minimumskrav, at alle postkort leveres i formatet A6-10,5 x 14,8 cm Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at alle postkort leveres på 300 g ubestrøget papir Minimumskrav til trykomfang (MK) Det er et minimumskrav, at postkort efter Kundens valg skal kunne leveres enten med tryk på forsiden alene eller med tryk på både forside og bagside Minimumskrav til antal farver (MK) Det er et minimumskrav, alle postkort skal kunne leveres som 4 farve CMYK tryk på forsiden og bagsiden.

26 Side 26 af Kuverter med tryk 14.1 Generelle krav til kuverter med tryk I det nedenstående er angivet krav til Kuvert 1-6. Leverandøren har i Kontraktbilag 4A angivet prisen på kuverter med tryk pr. stk. inden for følgende intervaller: Fra 500 eksemplarer til eksemplarer Fra eksemplarer Minimumskrav til tryk på forside (MK) Det er et minimumskrav, at kuverter med tryk leveres med tryk på forsiden Minimumskrav til antal farver (MK) Det er et minimumskrav, at kuverter med tryk leveres med 4 farve tryk (CMYK) Minimumskrav til papirkvalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 1, 2, 3 og 4 leveres på 90 g ubestrøget hvidt papir, samt at Kuvert 5 og 6 leveres på 100 g ubestrøget hvidt papir Minimumskrav til selvklæb (MK) Det er et minimumskrav, at kuverter med tryk leveres med selvklæb og dækstrimmel Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 1 leveres i M65 format på hvidt papir Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 1 leveres uden rude Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 1 leveres med toplukning Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 2 leveres i M65 format på hvidt papir Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 2 leveres med rude.

27 Minimumskrav til rudens placering (MK) Det er et minimumskrav, at ruden placeres som nedenfor. Side 27 af 28 Rudestørrelse Rude placering fra underkant Rudeplacering fra venstre kant Rudeplacering fra overkant 34 x 90 mm 39 mm 20 mm 39 mm Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 2 leveres med toplukning Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 3 leveres i C5 format på hvidt papir Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 3 leveres uden rude Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 3 leveres med toplukning Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 4 leveres i C5 format på hvidt papir Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 4 leveres med rude Minimumskrav til rudens placering (MK) Det er et minimumskrav, at ruden placeres som nedenfor. Rudestørrelse Rude placering fra underkant Rudeplacering fra venstre kant Rudeplacering fra overkant 34 x 90 mm 90 mm 20 mm 38 mm Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 4 leveres med toplukning Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 5 leveres i C4 format på hvidt papir.

28 Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 5 leveres uden rude. Side 28 af Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 5 leveres som posekuvert Kuvert Minimumskrav til format og farve (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 6 leveres i C4 format på hvidt papir Minimumskrav til rude (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 6 leveres med rude Minimumskrav til rudens placering (MK) Det er et minimumskrav, at ruden placeres som nedenfor. Rudestørrelse Rude placering fra underkant Rudeplacering fra venstre kant Rudeplacering fra overkant 40 x 100 mm 230 mm 20 mm 54 mm Minimumskrav til lukning (MK) Det er et minimumskrav, at Kuvert 6 leveres som posekuvert.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023157 (Søren Holm Seerup, Kent Petersen, Thomas Grønkær) 17. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023157 (Søren Holm Seerup, Kent Petersen, Thomas Grønkær) 17. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023157 (Søren Holm Seerup, Kent Petersen, Thomas Grønkær) 17. august 2011 K E N D E L S E Konsortiet PrinfoDenmark PrinfoHolding A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495 Varekøb Offentligt udbud Udbudsmateriale Levering af trykkeriydelser til VIA University College og University College Nordjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål Orienteringsmøde for Trykkeriaftalen Torsdag d. 11. december 2014 kl. 11:00 ved Karoline Hellem og Jacob Matzen Thomsen DAGSORDEN Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Prisliste 1/2008 Tryksager til faste, lave priser Text-Design A4 brevpapir Brevpapir, kuverter, formularsæt, visitkort Brevpapir A4 90gr BankPost papir Oplag / farver 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 1.000 stk 949

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Tillæg for 4-siders. S/H 1+1 4-farvet 4+4 S/H 1+1. 4-farvet 4+4 Levering: 2-4 arbejdsdage Papir: 130 gr. silk

Tillæg for 4-siders. S/H 1+1 4-farvet 4+4 S/H 1+1. 4-farvet 4+4 Levering: 2-4 arbejdsdage Papir: 130 gr. silk DIGITAL PRINT PRISLISTE 09 A4 HÆFTER A5 HÆFTER 0 0 0 0 549* 75* 97* 1.3* 2.2* 430* 617* 749* 997* 1.546* 671* 9* 1.213* 1.695* 2.741* 491* 739* 74* 1.16* 1.72* 737* 1.093* 1.414* 1.993* 3.250* 549* 75*

Læs mere

DIGITAL PRINT PRISLISTE

DIGITAL PRINT PRISLISTE DIGITAL PRINT PRISLISTE A4 HÆFTER A5 HÆFTER Sider/Antal 100 0 300 500 1000 549* 75* 97* 1.3* 2.2* 430* 617* 749* 997* 1.546* 671* 9* 1.213* 1.695* 2.741* 491* 739* 74* 1.16* 1.72* 737* 1.093* 1.414* 1.993*

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål 20. december 2012 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. discovery channel plakat

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. discovery channel plakat discovery channel plakat Discovery channel plakat Opgavebeskrivelse Discovery Channel skulle have produceret en plakat som de kunne give til alle deres kunder i firmaet. Plakaten skulle udstråle hvad DC

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Velkommen til SAL Tryk

Velkommen til SAL Tryk DIN TRYKSAG HER Velkommen til SAL Tryk Vi ved, hvad gode kvalitets tryksager og god markedsføring vil sige, og hvilken betydning det har for den gode forretning. Vi hjælper dig med seriøs rådgivning, sørger

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse 2 Workflow A. Intern ordresystem B. Mappestruktur C. Kvalitetssikring D. Workspace 3 Den kreative process A. Målgruppe / Brainstorm / Skitser B. Layout C. Korrekturgang

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten find os på Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten Gør processen nemmere for dig selv ved at indstille dit InDesign dokument rigtigt fra starten. Vi anbefaler følgende indstilling: Skal

Læs mere

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 portfolio 2012 Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 Info om bogen Betegnelse : Design med Viden Omfang : 192 sider

Læs mere

følg os på Vejledning til konturskæring

følg os på Vejledning til konturskæring følg os på Vejledning til konturskæring Vejledning til konturskæring I denne vejledning vil vi forsøge, at vise et par eksempler på, hvordan man opretter en skæreform til et job som skal konturskæres.

Læs mere

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS BH 06.06.2016 - kr. 42,50 BEHIM Workflow CAMILLA VINTER BEHIM SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS JUNI 2016 BEHIM 1 HOLM, MÅNEDENS BABE, TEAM TVILLING, LAKRIDSKONGEN OG

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

4 // Grafisk produktion og workflow

4 // Grafisk produktion og workflow // Grafisk produktion og workflow Færdigt produkt Kunde Forfatter, John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 192 sider i en Pantone farve + sort Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra

Læs mere

Prisliste. Tlf. 75 73 22 44 tryk@grafisk-hus.dk. - en del af. Gældende priser pr. 1. januar 2015

Prisliste. Tlf. 75 73 22 44 tryk@grafisk-hus.dk. - en del af. Gældende priser pr. 1. januar 2015 Prisliste Gældende priser pr. 1. januar 2015 Tlf. 75 73 22 44 tryk@grafisk-hus.dk - en del af Præsentation Grafisk Hus står inde for konkurrencedygtige priser, høj kvalitet og kort leveringstid. Vi slipper

Læs mere

Grafisk Produktion og Workflow. Vis hensyn med mobilen og på sociale medier

Grafisk Produktion og Workflow. Vis hensyn med mobilen og på sociale medier Grafisk Produktion og Workflow Vis hensyn med mobilen og på sociale medier Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på, at lave et nyt design af en gammel pjece, som blev brugt på de gamle

Læs mere

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW GW GRAFISK WORKFLOW Opgavebeskrivelse Dette var en opsætningsopgave af en folder og to plakater i to forskellige sprog til Ivans Lystfiskeri. Jeg vil primært fokusere på at beskrive Preflight og udskydningsdelen

Læs mere

Workflow. Arbejdsprocessen fra sælger til færdigt produkt

Workflow. Arbejdsprocessen fra sælger til færdigt produkt Arbejdsprocessen fra sælger til færdigt produkt Opgaven Fra sælger har solgt et produkt til den endelige produktion går igang gennemgår ordrene en længere tur igennem Graphic Studio hos Langhoff Promotion.

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW INDHOLD Opgavebeskrivelse:...4 Processen for udarbejdelse af Ringbindet...4 Specikafitioner:...4 Forarbejde... 5 Ordersedlen:...6 Udskydning/Prepress:... 7 Udsnit

Læs mere

Tryksager - introduktion

Tryksager - introduktion Tryksager - introduktion Tryksager er en vigtig del af Banedanmarks profil, både når det gælder informationsmateriale til borgere, politikere etc. og til internt brug i Banedanmark. Tryksagerne har forskellige

Læs mere

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning. Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) - angiver, at SKI rammeaftale kan hjælpe med at nå målet Hvilke SKI aftaler kan hjælpe? Bygge og

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere.

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere. Sappi inviterer trykkerier i Europa og Mellemøsten til at deltage i konkurrencen Sappi European Printers of the Year. Vi er allerede begyndt at lede efter den bedste trykopgave. Send os jeres flotteste

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 13:00 ved Rikke Skovgård Hansen og Mads Christian Grimmig Kobbernagel Dagsorden Om Statens Indkøbsprogram

Læs mere

FH/ TKR POSEKONVOLUT FH/ OPRETSTÅENDE KLAP

FH/ TKR POSEKONVOLUT FH/ OPRETSTÅENDE KLAP PRODUKTKATALOG KONVOLUT LUKNINGER FH Fugtgummieret, nedfalset hvis andet ikke er angivet SN Selvklæbende dobbelt klap, nedfalset klap SH Selvklæbende med opretstående klap FH/ OPRETSTÅENDE KLAP Fugtgummieret

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bomærket Størrelser Obs! Alternativer Bredde 20 mm Forkert 16 mm Grundform sort Bomærket kan bruges i særlige tilfælde.

Læs mere

Grafisk Produktion og Workflow. Dokumentation

Grafisk Produktion og Workflow. Dokumentation Opgaven I Trip Trap WoodCare bliver der afholdt en Plejeskole hvert år, hvor sælgerne viser de forskellige forhandlere hvordan produkterne skal bruges, og hvad de kan bruges til. Der bliver derfor udleveret

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

Photoshop Illustrator

Photoshop Illustrator Photoshop Illustrator Transform Hvilke programmer bruges til hvad: Logo Officedokumenter, Brevpapir, visitkort Annoncer Skilte, bannere, rollups, standere og stande Tryksager og brochurer Hjemmesider og

Læs mere

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant Modify Date:22-07-2013 Fødevaredatablad 11307- Amerikansk muffinsform, Rul-let, hvid, pergament, H3,50 cm, Ø5 cm, 24 stk Egnet til følgende fødevaretyper Anvendelses-temperatur Egnet til alm. ovn Egnet

Læs mere

BERIGTIGELSE NR. 1 TIL OFFENTLIGT UDBUD. Nr. CESE/COMM/01/2011

BERIGTIGELSE NR. 1 TIL OFFENTLIGT UDBUD. Nr. CESE/COMM/01/2011 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Bruxelles, den 3. august 0 BERIGTIGELSE NR. TIL OFFENTLIGT UDBUD Nr. CESE/COMM/0/0 Bistand i forbindelse med diverse kommunikations- og informationsinitiativer

Læs mere

2+2 farver Når der bliver trykt med to farver på både forsiden og bagsiden af tryksagen.

2+2 farver Når der bliver trykt med to farver på både forsiden og bagsiden af tryksagen. Grafisk ordbog 1 1+0 farver Når der bliver trykt med én farve på én side af tryksagen. 1+1 farver Når der bliver trykt med én farve på både forsiden og bagsiden af tryksagen. 2+1 indikerer at der bliver

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne Aalborg Lufthavn - Bagagevogne TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN B 50 x H 40 cm PRODUKTION/OPSÆTNING Håndteres af AFA JCDecaux. RENTEGNINGSMÅL Layout kan med fordel laves i forholdet 1:4, som svarer til B 125

Læs mere

Aqua D. Direkte fra den Jyske hede. August 2013

Aqua D. Direkte fra den Jyske hede. August 2013 Aqua D Direkte fra den Jyske hede Aqua D D står for Dansk. Alle vores reklamevand er tappet af AQUADOR, hvis naturlige mineralvand har sin oprindelse længe før nogen form for industri fandtes på jorden.

Læs mere

Guide til tøj og tryk:

Guide til tøj og tryk: TRYK INSTRUKTION Guide til tøj og tryk: Tilbud: - Undersøg om tøjet er på lager (lav reservation i f.eks. 5 dage). - Få en fil som jpg, pdf eller lignende til gennemsyn af logo. - Vær opmærksom på, om

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW visitkort

GRAFISK WORKFLOW visitkort Opgaven Beskrivelse Vi havde en lidt alternativ kunde, som skulle have lavet. Kundens virksomhed omhandler Kraniosekral terapi og healing, så der blev stillet meget specifikke og specielle krav til ene.

Læs mere

Udbud af grafiske ydelser

Udbud af grafiske ydelser Udbud af grafiske ydelser Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/25548443.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse 08.09.2010 10:34 Tilbudsfrist

Læs mere

Synlighed styrker dit brand?

Synlighed styrker dit brand? Juni 2014 Dansk reklamevand Synlighed styrker dit brand? Vi understøtter virksomhedens identitet og markedsføring med kundetilpassede produkter ved at sikre kvalitet, fleksibilitet, levering til tiden

Læs mere

printwhat Artworking guide for printwhat

printwhat Artworking guide for printwhat printwhat Artworking guide for printwhat Generelle krav 2 Klistermærker 2 Beskæring 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Foldede Flyers 4 Farvelag 4 Kalendere 4 Stregtykkelse 5 Plakater 5 Præsentationsmapper 5

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Bøger og magasiner med limindinding Prisliste 1/2008 SAMTRYK: Digitaltryte (POD) øger/magasiner med sort-hvid try Salgsetingelser: Alle priser er aseret på levering af trylar PDF-fil. st -øger 2211 2521

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du Adresseløse forsendelser Sådan leverer du Indhold 3 Hvad er en adresseløs 4 Forskellige forhandlerversioner 4 Hvad kan pakkes maskinelt 5 Gratis test 5 Dybtrykte forsendelser og arbejdsmiljøet 6 Indlevering

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøstyrelsen J. nr. MST-133-00002//00042 Miljøteknologi san//7. november 2013 GRUNDNOTAT Kommissionens forslag om opstilling af miljømærkekriterier

Læs mere

PRIS VI SÆTTER PÅ KVALITET DET ER BILLIGERE END DU TROR

PRIS VI SÆTTER PÅ KVALITET DET ER BILLIGERE END DU TROR 2012 PRIS VI SÆTTER PÅ KVALITET DET ER BILLIGERE END DU TROR GØR DINE TRYKSAGER KONKURRENCEDYGTIGE UANSET OM DE ER PERSONLIGE ELLER EJ DET ER BILLIGERE END DU TROR VELKOMMEN TIL DIGITAL TRYKKERIET INNOVATIVE

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, præcis og praktisk »Det er hurtigt at finde en farve i CMYK GUIDE. Og den farve du vælger, bliver præcis i tryk!« INTUITIV Hurtigt værktøj til designeren CMYK GUIDE

Læs mere

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Version 5.9 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Miljømærkning Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag?... 1 Hvorfor

Læs mere

OKKARA. proces Jeg sætter dokumenterne op til stanseformen, og layouter som det skal se ud i forhold til det godkendte design.

OKKARA. proces Jeg sætter dokumenterne op til stanseformen, og layouter som det skal se ud i forhold til det godkendte design. OKKARA Vár vár opgave Etiketter til den nye øl Okkara Vár (vores vår). Designet er godkendt. Min opgave ligger i dtp arbejdet. Jeg skal tage det god kendte design og rentegne det og siden gøre det klart

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE På mit arbejde ville vi prøve os med en ny måde at komme ud til vores kunder på. Vi har tidligere benyttet os af Post Danmarks mulighed for at sende brochurer ud

Læs mere

Til kontorer. Julehilsner 2009. Merry Christmas. Støt én af disse foreninger ved køb af julekort

Til kontorer. Julehilsner 2009. Merry Christmas. Støt én af disse foreninger ved køb af julekort Til kontorer Julehilsner 2009 Merry Christmas Støt én af disse foreninger ved køb af julekort Folie Giv årets julehilsen et mere eksklusivt udtryk med foliepræg. I kan vælge at trykke både tekst og logo

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

Papir 2,25/kg ved valg af sølvcellofan eller transparent folie.

Papir 2,25/kg ved valg af sølvcellofan eller transparent folie. LOGO MED GOD SMAG 1 T W I S T E T B O LCHER 02007 Man husker bedre et budskab når man forbinder det med en god smagsoplevelse. I dette katalog finder du en mængde spændende løsninger, som du kan bruge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i Kom med i puljetrykket og nyd godt af rabatten Sensommer TILBUD BOOK FØR 1. OKT. KOM OG MØD OS PÅ LANDSRÅDET D. 27.-28. SEP. Slå til nu og spar mange penge! Bliv klar til Folketingsvalg med disse vanvittige

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere

ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION ABRIBUS TRYKFAKTA Side 2 Læskærm og infostandere

Læs mere

Ring 2713 0096 produktkatalog 1 Ring 2713 0096

Ring 2713 0096 produktkatalog 1 Ring 2713 0096 Rin g 27 13 00 96 produktkatalog 1 96 1 0 30 g Rin 27 Vi hjælper med alt.. Indholdsfortegnelse Alurammer... 4 Lærredsrammer m/print... 4 Stof bannere m/print... 5 PVC og Mesh bannere m/print... 5 Enkeltsidet

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL ENGANGSBLEER

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL ENGANGSBLEER PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL ENGANGSBLEER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR ENGANGSBLEER VF 5225:2 EKSEMPEL PÅ VAREFAKTA Side 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE Engangsbleer til børn MINIMUMSKRAV viser, hvilke punkter Varefakta

Læs mere

EN KORT PRÆSETATION AF...

EN KORT PRÆSETATION AF... EN KORT PRÆSETATION AF... HFA Tryk tilbyder landet s absolut bedste priser indenfor tryksagsproduktion. Service & kvalitet står altid i første række. Med servicering af mere end 10.000 kunder årligt, er

Læs mere