Vejledning til Trykkeriaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Trykkeriaftalen"

Transkript

1 Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Rammekontraktens leverandør Hvad er formålet med aftalen? Rammekontraktens fordele Rammekontraktens varighed Hvem kan bruge Rammekontrakten? Forpligtelsen med diverse undtagelser Rammekontraktens opbygning Bestilling af produkter og ydelser Fejlbestilling Fakturering og betaling Levering Ordrebekræftelse Mangler Misligholdelse Bodsopkrævning Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 14

3 Side 3 af Indledning Som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram har Moderniseringsstyrelsen genudbudt Trykkeriaftalen samt Kopi/printaftalen som en samlet aftale - Trykkeriaftalen. Statslige institutioner forpligtes til at anvende Trykkeriaftalen ved køb af produkter og ydelser, der er omfattet af aftalen, fra Rammekontraktens ikrafttræden den 1. januar Formålet med vejledningen er at hjælpe kunderne til et bedre overblik over aftalens konkrete indhold og at understøtte, at Rammekontraktens bestemmelser finder anvendelse i den konkrete indkøbssituation. Denne vejledning kan på ingen måder erstatte Rammekontrakten, men er alene tiltænkt som en samling af de væsentligste informationer i Rammekontrakten med bilag. Du kan læse mere på hvor du også kan finde Rammekontrakten, øvrige kontraktbilag, sortiments- og prisoversigter. 2. Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Aftalen omfatter følgende produkter og services: Kopi og print (løsark) Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger Web-optimeret PDF Grafisk bistand 1 Lagerhotel Overodnet består sortimentet på aftalen af et produktspecifikt standardsortiment og et kundespecifikt sortiment. Produktspecifikke sortiement Det produktspecifikke standardsortiment omfatter de mest gængse og udbredte varianter af de tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes i staten og dækker ca. 80 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. 1 Grafisk bistand omfatter ikke design og layout af publikationer, herunder ideoplæg, design og kreativ udformning.

4 Side 4 af 14 Det produktspecifikke sortiment er nærmere specificeret i Kontraktbilag 1B, jf. Tabel 1. Tabel 1. Det produktspecifikke standardsortiment Ydelses- og produkttype Produktvarianter Kopi og print (løsark) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hæfter (herunder rapport og magasin) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Omslag til hæfter Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Foldere (herunder brochure, pjece, Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt pamflet) Plakater Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Postkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Visitkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Kuverter (med/uden) rude Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Klapmapper Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Standard roll-ups Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Bøger Ingen varianter er specificeret [købes via det kundespecifikke sortiment] Alle produkter og ydelser i det produktspecifikke sortiment fremgår ligeledes af bestillingsapplikation. Bestillingsapplikationen er et system der guider kunden igennem den konkrete bestilling inden for det produktspecifikke sortiment og hjælper med at finde frem til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Bestillingsapplikationen hjælper ligeledes kunden med at afklare om den konkrete bestilling er omfattet af det produktspecifikke sortiment. Bestillingssystemet hjælper dig også med at afsende den endelige bestilling til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Kundespecifikke sortiment Det kundespecifikke sortiment dækker det resterende behov for trykkeri-, kopi- og printydelser omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment dækker således en bred vifte af varianter af tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes og efterspørges i staten, men som ikke er specificeret i det produktspecifikke sortiment og dækker ca. 20 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment omfatter således øvrige varianter inden for: Kopi og print (løsark)

5 Side 5 af 14 Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger (alle varianter af bøger med hardcover) Tilkøbsydelser og -produkter Derudover kan kunden i forbindelse med indkøb af produkter både i det produktspecifikke sortiment og i det kundespecifikke sortiment tilkøbe følgende ydelser: Tabel 2. Oversigt over tilkøbsydelser og -produkter Ydelses- og produkttype Ydelses- og produktbeskrivelse Ekstra prepress Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Korrekturlæsning Grafisk bistand Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering af web-optimeret PDF ( bladre-pdf ) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 7.3 Standard levering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hastelevering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 3.2 Afbæring Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Adressering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering til distribution Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Forsendelse fra lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Alle tilkøbsydelser og -produkter fremgår ligeledes af bestillingsapplikationen. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 1B og bestillingsapplikationen for en uddybende beskrivelse af Rammekontraktens omfattede produkter og ydelser. 3. Rammekontraktens leverandør

6 Side 6 af 14 Der er indgået kontraktmed følgende fem leverandører: F.E. Bording A/S GP-tryk A/S Kailow Graphics A/S PRinfo Konsortiet Rosendahls A/S Kontaktinformation til leverandørerne: Leverandør: F.E. Bording A/S Navn: Esben Hallundbæk Hansen Tlf.: Leverandør: GP-tryk A/S Navn: Jan Sortkjær Tlf.: Leverandør: Kailow Graphics A/S Navn: Kim Korfits Tlf.: Leverandør: PRinfo Konsortiet Navn: Stig Hoffland Tlf.: Leverandør: Rosendahls A/S Navn: Peter Juul Hansen Tlf.: Hvad er formålet med aftalen? Formålet med Rammekontrakten er at sikre, at det tilbudte sortiment har en kvalitet, der svarer til de minimumskrav, som leverandørens produkter skal overholde, samt sikre staten adgang til trykkeri-, kopi- og printydelser, der opfylder krav til kvalitet og miljø på området. I Rammekontraktens Kontraktbilag 1B, pkt. 3, fremgår det bl.a., at ydelser og produkter skal fremstå i en god kvalitet, til professionel brug i staten, og kvaliteten skal overholde branchens standarder for godt kvalitetsarbejde, der må betegnes som markedsstandard på salgstidspunktet. Ydermere skal Rammekontraktens omfattede ydelser og produkter leveres under hensyntagen til miljø, herunder ved anvendelse af en sådan miljøvenlig teknologi, som må betegnes som standard på salgstidspunktet.

7 Side 7 af 14 Kvaliteten er, sammen med de overordnede krav gengivet oven for, sikret gennem fastsættelsen af en hel række konkrete minimumskrav, som fremgår af Kontraktbilag 1B og Kontraktbilag 4A. 5. Rammekontraktens fordele Den nye aftale, som træder i kraft den 1. januar 2015, har mange fordele: Attraktive priser. Et bredt og opdateret sortiment med et højt kvalitetsniveau. Nem at anvende. Større gennemsigtighed i pris og sortiment. En stor kapacitet på aftalen med en høj leveringssikkerhed. Stort, varieret og standardiseret sortiment Relevante miljøhensyn, herunder bl.a.: o Krav til at papiret lever op til kriterierne for miljømærket Svanen og/eller Blomsten. o Krav til at papiret er klorfrit samt fremstillet af bæredygtigt træ. o Mulighed for at få information om de leverede produkters klimabelastning. 6. Rammekontraktens varighed Rammekontrakten er gældende i to år. Den træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende til og med den 31. december Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan Rammekontrakten forlænges yderligere to gange ét år, dvs. frem til 31. december Ved forlængelse af Rammekontrakten vil der blive informeret herom på Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Hvem kan bruge Rammekontrakten? Statslige myndigheder er i Rammekontraktens løbetid forpligtet til at købe ind hos de på Rammekontrakten valgte leverandører inden for Rammekontraktens område. Ved at bruge Rammekontrakten løfter de statslige myndigheder samtidig deres eventuelle udbudspligt på området. Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank samt Folketinget har mulighed for at tilslutte sig adgangen til at kunne gøre brug af aftalen. Tilmelding indebærer alene en adgang, men ikke en forpligtelse, til at anvende rammeaftalen. Tilmelding for frivillige kunder skal som udgangspunkt ske fra 1. januar Tilslutningen foregår elektronisk via hjemmesiden Læs mere om herom på eller i Kontraktbilag 7. I Kontraktbilag 3A og 3B kan du se, hvilke selvejende institutioner, der kan tilslutte sig aftalen.

8 Side 8 af Forpligtelsen med diverse undtagelser De statslige institutioner vil fortsat have mulighed for egenproduktion af ydelser inden for Rammekontraktens område. Med egenproduktion forstås en tryk-, kopi- eller printsag, der produceres af myndighedens egne medarbejdere og maskiner. Såfremt indholdet af en tryk-, kopi- eller printsag er omfattet af særlige fortrolighedshensyn eller helt særligt hensyn til leveringssikkerhed, for eksempel politiske udspil, trusselsvurderinger eller lignende, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at anvende Rammekontrakten. Udetjenesten under Udenrigsministeriet er undtaget fra forpligtelsen, men udetjenesten kan gøre brug af Rammekontrakten. Partsstatussen for udetjenesten medfører således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. For så vidt angår Undervisningsministeriets opgaveproduktion til eksaminer og prøver i folkeskolen og de selvejende uddannelsesinstitutioner er der alene tale om en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. Alle statslige institutioners prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde (fx ydelser som bistand til produktion og færdigredigering af retskilder, forskrifter og andre publikationer samt indskrivning, indlæggelse og frigivelse i Lex Dania produktion), samt prepress i forbindelse med Folketingets øvrige virke er ikke omfattet af Rammekontrakten. For så vidt angår de af Rammekontrakten omfattede øvrige ydelser, herunder produktion og distribution, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at købe disse øvrige ydelser på Rammekontrakten, når indkøb sker i tilknytning til prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Rammekontraktens opbygning Trykkeriaftalen udgøres af en Rammekontrakt med tilhørende Kontraktbilag, som regulerer de kontraktuelle forhold mellem Rammekontraktens parter. Rammekontrakten er opbygget som følger: Rammekontrakt Kontraktbilag 0 - Definitioner Kontraktbilag 1A Virksomhedens ansvar Kontraktbilag 1B Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 3 Liste over Kunden med underbilag Kontraktbilag 4 Priser Kontraktbilag 4A Leverandørens priser Kontraktbilag 5 Samarbejdsorganisation og rapportering med underbilag Kontraktbilag 6 Levering

9 Side 9 af 14 Kontraktbilag 7 Tilmelding Kontraktbilag 10 Ydelser ved ophør Kontraktbilag 11 Spørgsmål-svar Kontraktbilag 12 - Fakturering Kontraktbilag 13 Procedure for bestilling Kontraktbilag 14 Udskiftning af ydelser og produkter Kontraktbilag 15 - Underleverandører 10. Bestilling af produkter og ydelser Bestilling af trykkeri-, kopi- og printydelser sker efter én af følgende to modeller, jf. Kontraktbilag 13: 1. Henvendelse direkte til én leverandør (primære indkøb) 2. Henvendelse til de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Anvendelse af model og bestillingsprocedure fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3. Anvendelse og bestillingsprocedure Model Anvendelse og bestillingsprocedure Model 1: Henvendelse direkte til én Leverandør (primære indkøb) Model 1 anvendes, såfremt: 1. Kundens trykkeri-, kopi- og printydelser indgår i det produktspecifikke standardsortiment, der fremgår af bestillingsapplikationen og Kontraktbilag 1B produktspecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen ikke overstiger DKK. Bestillingsprocedure Bestilling sker ved kundens henvendelse til leverandøren gennem bestillingsapplikationen, eller pr. telefon, og uden der iværksættes fornyet konkurrence. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Model 2: Henvendelse til de Leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Model 2 anvendes, såfremt: 1. Mindst én af kundens efterspurgte trykkeri-, kopi- og printydelser ikke indgår det produktspecifikke standardsortiment, men i det kundespecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen overstiger DKK. Bestillingsprocedure Kunden retter henvendelse til alle de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud i henhold til

10 Side 10 af 14 nedenstående procedurebeskrivelse: 1. Kunden udarbejder i den forbindelse en Opgavebeskrivelse ved at udfylde bilag 1 til Kontraktbilag I Opgavebeskrivelsen specificerer kunden, hvilke produkter og ydelser, inden for Rammekontraktens område, der indgår i den samlede bestilling af produkter og ydelser. 3. Kunden fremsender en enslydende mail til leverandørerne, hvor Opgavebeskrivelsen er vedhæftet. Leverandørerne gives lige lang frist til at besvare henvendelsen. Fristen skal være rimelig bestillingens art og indhold taget i betragtning 4. Leverandørerne afgiver tilbud ved at fremsende en samlet pris i DKK for kundens samlede bestilling, herunder prisen for de enkelte ydelser og produkter, der indgår i den samlede bestilling. 5. Kunden vælger tilbuddet fra den leverandør, der tilbyder den laveste pris for den samlede bestilling af produkter og ydelser. Læs mere herom i Kontraktbilag Fejlbestilling Ved fejlbestillinger, dvs. i tilfælde, hvor kunden ved direkte køb på Rammekontrakten i bestillingen har angivet forkert art, antal eller lignende, har kunden ret til at fortryde eller korrigere bestillingen indtil kundens godkendelse af den endelige korrekturgang. Såfremt kunden har modtaget ekstra prespress, grafisk bistand eller korrekturlæsning inden fortrydelse af bestilling, skal kunden betale for disse ydelser. Herudover betaler kunden for en ekstra prepress 1 ved modtagelse af en standard prepress inden fortrydelse af bestilling. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Fakturering og betaling Kundens betaling af produkter og ydelser omfattet af Rammekontrakten skal ske via elektronisk faktura fremsendt til kunden. Fakturering kan tidligst ske fra den faktiske leveringsdag. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Det skal være let for kunden at identificere, hvilke ydelser og produkter fakturaen omfatter, samt hvilke beløb der knytter sig til de enkelte ydelser og produkter. Læs mere herom i Kontraktbilag 12.

11 Side 11 af Levering Ved levering af tryk-, kopi- og printsager forstås levering af alle de af den konkrete bestilling omfattede produkter til den af kunden ved den konkrete bestilling anviste adresse og lokaler, uanset omfanget af den enkelte ordre. Levering Levering til den/de af kunden anviste adresse(r), til distributør eller til kundens lagerhotel af trykkeriydelser købt direkte på Rammekontrakten skal ske senest 4 arbejdsdage fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang, med mindre kunden angiver en længere frist ved bestilling. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere leveringsfrister end 4 dage. De enkelte leverandørers leveringsfrister fremgår af pkt. 2.8 leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Levering af kundens samlede bestillinger med en værdi på DKK eller derover skal ske vederlagsfrit til den af kunden anviste adresse (én adresse pr. ordre). Har kundens samlede bestilling ikke en værdi på minimum DKK er leverandøren berettiget til et leveringsgebyr. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis levering eller en lavere værdigrænse for vederlagsfri levering. De enkelte leverandørers værdigrænse for vederlagsfri levering fremgår af pkt. 2.9 i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Hastelevering Kunden har mulighed for tilvalg af hastelevering. Hastelevering skal ske senest 14 timer fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang på hverdage i tidsrummet Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere hasteleveringstider inden for alle fem regioner. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Leveringstiden ved hastelevering måles alene på arbejdsdage indenfor normal arbejdstid, dvs. i tidsrummet kl Hvis for eksempel kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 12 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 17 om tirsdagen. Hvis kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 14 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 10 om onsdagen. En hastelevering kan ikke indeholde roll-ups eller efterbehandling eller tilvalgsydelser til produkter. Der kan således bestilles hastelevering af kopi- og printsager (løsark) uden tilvalg eller efterbehandling, hæfter og omslag til hæfte uden tilvalgsydelser, foldere uden tilvalgsydelser, plakater uden tilvalgsydelser, postkort uden tilvalgsydelser, visitkort uden tilvalgsydelser, klapmapper uden tilvalgsydelser og kuverter.

12 Side 12 af 14 Yderligere kan en hastelevering ikke kan overstige 64 sider per eksemplar og eksemplarer for den samlede ordre. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt højere oplagsgrænser for hastelevring. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Afbæringsgebyr Leverandøren er berettiget til afbæringsgebyr, såfremt der ikke er fri adgang med chaufførens egen palleløfter, sækkevogn eller lignende til det eller de lokaler på kundens adresse, hvor kunden ønsker ordren leveret, og ordren derfor skal afbæres manuelt af leverandøren til det ønskede leveringssted. Afbæringsgebyret afregnes pr. påbegyndte 100 kilo. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis afbæring. Lagerhotel Leverandøren skal tilbyde lagerplads til kundens tryk-, kopi- og printsager i følgende to størrelser: 1. 1/1 palleplads Lagerpladsen skal have samme areal som 1 EU palle. Tryk-, kopi- og printsagerne pakket på 1/1 palleplads må have en højde indtil 125 cm. 2. En hyldemeter Lagerpladsen skal have samme størrelse som en hyldemeter med en dybde på 50 cm. Varerne opbevares forsvarligt på hylderne eller pakket i kasser. Læs mere herom i Kontraktbilag Ordrebekræftelse Kunden har krav på at modtage en ordrebekræftelse fra leverandøren senest én arbejdsdag fra bestillingstidspunktet. Leverandøren skal fremsende ordrebekræftelsen til kunden via . Ordrebekræftelsen skal indeholde en gengivelse af kundens samlede ordre samt en angivelse af pris for den samlede ordre med delpriser per opgave, såfremt flere opgaver indgår i den samlede ordre. Derudover modtager kunden automatisk én kopi af ordren, når bestilling foretages via bestillingsapplikationen. Læs mere herom Kontraktbilag Mangler Der foreligger en mangel, hvis de af Rammekontrakten omfattede ydelser og produkter ikke opfylder Rammekontraktens krav og garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, som Moderniseringsstyrelsen og kunden med føje kan forvente.

13 Side 13 af 14 Enhver mangel ved leverandørens ydelser og produkter skal afhjælpes hos Kunden uden ugrundet ophold efter kundens eller Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom. Såfremt samme mangel er forsøgt afhjulpet to eller flere gange, og manglen fortsat kan konstateres, kan kunden kræve omlevering af hele det leverede produkt, uanset manglen alene vedrører en mindre del af det erhvervede produkt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Misligholdelse En række forhold kan føre til misligholdelse af kontrakten. Kunden kan vælge at ophæve aftale om en konkret bestilling hos leverandøren, hvis der fra leverandørens side foreligger væsentlig misligholdelse. Det er f.eks. væsentlig misligholdelse, hvis der foreligger forsinkelse, og leverandøren ikke leverer inden fem dage efter at kunden har fremsendt påkrav, eller hvis et eller flere ydelser eller produkter ikke lever op til minimumskravene samt leverandørens løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2), og dette ikke er udbedret inden for otte arbejdsdage efter kundens reklamation. Kunden skal tilbagelevere de leverede produkter, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos kunden. Leverandøren betaler transporten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale købesummen for de produkter, der er omfattet heraf, uden fradrag for værdinedgang eller almindeligt brug samt med tillæg af eventuel erstatning efter Rammekontraktens pkt. 10 og bod efter Rammekontraktens pkt For så vidt angår øvrige ydelser, gælder dansk rets almindelige regler om opgørelse ved ophævelse. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Bodsopkrævning Leverandøren skal betale bod til kunden ved forsinket levering, hvis den forsinkede levering kan henføres til leverandøren. Leverandøren skal betale en bod pr. påbegyndt arbejdsdag til kunden svarende til 5 pct. af kundens pris for den pågældende bestilling. En bestilling kan bestå af flere ydelser og produkter, og bodsbeløbet opgøres som 5 pct. af prisen for den samlede bestilling. Bodsbeløbet til kunden kan ikke overstige 25 pct. af prisen for den pågældende bestilling og maksimalt udgøre DKK. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren er erstatningspligtig over for Moderniseringsstyrelsen og kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar ud over betalt bod, jf. Rammekontraktens pkt. 7.3, kan maksimalt udgøre DKK

14 Side 14 af 14 Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens erstatningsansvar. Leverandøren skal på Moderniseringsstyrelsens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Tvister Rammekontrakten er underlagt dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende Rammekontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at læse tvisten. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt. 18.

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål Orienteringsmøde for Trykkeriaftalen Torsdag d. 11. december 2014 kl. 11:00 ved Karoline Hellem og Jacob Matzen Thomsen DAGSORDEN Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk August 2015 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 13:00 ved Rikke Skovgård Hansen og Mads Christian Grimmig Kobbernagel Dagsorden Om Statens Indkøbsprogram

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til AV - aftalen

Vejledning til AV - aftalen Side 1 af 11 Vejledning til AV - aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 11... 1 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016 Vejledning til Kontorartikelaftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 AFTALENS VARIGHED Rammeaftalen løber fra den 1. januar 2017 og frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Faktaark Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Statens Indkøb i Økonomistyrelsen har genudbudt aftalen for papir i ark (kopipapir) som har løbet fra 1. januar 2007, og som udløber

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

Vejledning til Projektledelsesaftalen

Vejledning til Projektledelsesaftalen Vejledning til Projektledelsesaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Orienteringsmøde om den nye forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftale Fredag den 14. november 2014 kl. 13.00 1 DAGSORDEN Kort om dagens møde Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Flytteaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens indkøbsprogram 7. fase Informationsmøde for Rengørings- og forbrugsartikelaftalen v. Anders Næss Mandag den 7. januar 2013 Dagsorden Om Statens Indkøb Introduktion til Rengørings- og forbrugsartikelaftalen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Statens Indkøbsprogram 8. fase

Statens Indkøbsprogram 8. fase Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde om kontormaskineaftalerne Tirsdag den 17. december 2013 kl. 13.00 v. Lasse Qvist, Kenneth Kongstad Lindberg og Ulrik Almlund 1 Dagsorden Om Statens Indkøb

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7 Kontraktbilag 1B Side 1 af 28 Kravspecifikationer vedrørende trykkeriydelser 1. Terminologi...4 1.1 Minimumskrav (MK)...4 1.2 Prioriterede Krav (PK) og Krav (K)...4 2. Generelt om kravspecifikation...5

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Vejledning til Rengøringsaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K og

Vejledning til Rengøringsaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K  og Vejledning til Rengøringsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 145 Offentligt (01) Rammekontrakt vedrørende rejsebureauydelser mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Infomøde om projektledelsesaftalen

Infomøde om projektledelsesaftalen Infomøde om projektledelsesaftalen Torsdag den 11. februar 2016 Ved Marie Andersen & Mette Westergaard Bech DAGSORDEN Introduktion til projektledelsesaftalen Kursustyper Bestilling af kurser Bestilling

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Vejledning til Rengøringsaftalen

Vejledning til Rengøringsaftalen Vejledning til Rengøringsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Side 2 af 11. Indholdsfortegnelse

Side 2 af 11. Indholdsfortegnelse Vejledning til antivirusaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler 12. marts 2015 1 Praktisk anvendelse af SKI s aftaler Årsdage for offentligt indkøb 2015 12. marts 2015 2 Skitseret tidslinje for brug af en SKI-aftale Kassen markerer faserne i den praktiske anvendelse

Læs mere