Vejledning til Trykkeriaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Trykkeriaftalen"

Transkript

1 Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Rammekontraktens leverandør Hvad er formålet med aftalen? Rammekontraktens fordele Rammekontraktens varighed Hvem kan bruge Rammekontrakten? Forpligtelsen med diverse undtagelser Rammekontraktens opbygning Bestilling af produkter og ydelser Fejlbestilling Fakturering og betaling Levering Ordrebekræftelse Mangler Misligholdelse Bodsopkrævning Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 14

3 Side 3 af Indledning Som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram har Moderniseringsstyrelsen genudbudt Trykkeriaftalen samt Kopi/printaftalen som en samlet aftale - Trykkeriaftalen. Statslige institutioner forpligtes til at anvende Trykkeriaftalen ved køb af produkter og ydelser, der er omfattet af aftalen, fra Rammekontraktens ikrafttræden den 1. januar Formålet med vejledningen er at hjælpe kunderne til et bedre overblik over aftalens konkrete indhold og at understøtte, at Rammekontraktens bestemmelser finder anvendelse i den konkrete indkøbssituation. Denne vejledning kan på ingen måder erstatte Rammekontrakten, men er alene tiltænkt som en samling af de væsentligste informationer i Rammekontrakten med bilag. Du kan læse mere på hvor du også kan finde Rammekontrakten, øvrige kontraktbilag, sortiments- og prisoversigter. 2. Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Aftalen omfatter følgende produkter og services: Kopi og print (løsark) Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger Web-optimeret PDF Grafisk bistand 1 Lagerhotel Overodnet består sortimentet på aftalen af et produktspecifikt standardsortiment og et kundespecifikt sortiment. Produktspecifikke sortiement Det produktspecifikke standardsortiment omfatter de mest gængse og udbredte varianter af de tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes i staten og dækker ca. 80 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. 1 Grafisk bistand omfatter ikke design og layout af publikationer, herunder ideoplæg, design og kreativ udformning.

4 Side 4 af 14 Det produktspecifikke sortiment er nærmere specificeret i Kontraktbilag 1B, jf. Tabel 1. Tabel 1. Det produktspecifikke standardsortiment Ydelses- og produkttype Produktvarianter Kopi og print (løsark) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hæfter (herunder rapport og magasin) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Omslag til hæfter Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Foldere (herunder brochure, pjece, Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt pamflet) Plakater Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Postkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Visitkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Kuverter (med/uden) rude Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Klapmapper Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Standard roll-ups Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Bøger Ingen varianter er specificeret [købes via det kundespecifikke sortiment] Alle produkter og ydelser i det produktspecifikke sortiment fremgår ligeledes af bestillingsapplikation. Bestillingsapplikationen er et system der guider kunden igennem den konkrete bestilling inden for det produktspecifikke sortiment og hjælper med at finde frem til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Bestillingsapplikationen hjælper ligeledes kunden med at afklare om den konkrete bestilling er omfattet af det produktspecifikke sortiment. Bestillingssystemet hjælper dig også med at afsende den endelige bestilling til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Kundespecifikke sortiment Det kundespecifikke sortiment dækker det resterende behov for trykkeri-, kopi- og printydelser omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment dækker således en bred vifte af varianter af tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes og efterspørges i staten, men som ikke er specificeret i det produktspecifikke sortiment og dækker ca. 20 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment omfatter således øvrige varianter inden for: Kopi og print (løsark)

5 Side 5 af 14 Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger (alle varianter af bøger med hardcover) Tilkøbsydelser og -produkter Derudover kan kunden i forbindelse med indkøb af produkter både i det produktspecifikke sortiment og i det kundespecifikke sortiment tilkøbe følgende ydelser: Tabel 2. Oversigt over tilkøbsydelser og -produkter Ydelses- og produkttype Ydelses- og produktbeskrivelse Ekstra prepress Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Korrekturlæsning Grafisk bistand Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering af web-optimeret PDF ( bladre-pdf ) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 7.3 Standard levering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hastelevering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 3.2 Afbæring Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Adressering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering til distribution Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Forsendelse fra lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Alle tilkøbsydelser og -produkter fremgår ligeledes af bestillingsapplikationen. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 1B og bestillingsapplikationen for en uddybende beskrivelse af Rammekontraktens omfattede produkter og ydelser. 3. Rammekontraktens leverandør

6 Side 6 af 14 Der er indgået kontraktmed følgende fem leverandører: F.E. Bording A/S GP-tryk A/S Kailow Graphics A/S PRinfo Konsortiet Rosendahls A/S Kontaktinformation til leverandørerne: Leverandør: F.E. Bording A/S Navn: Esben Hallundbæk Hansen Tlf.: Leverandør: GP-tryk A/S Navn: Jan Sortkjær Tlf.: Leverandør: Kailow Graphics A/S Navn: Kim Korfits Tlf.: Leverandør: PRinfo Konsortiet Navn: Stig Hoffland Tlf.: Leverandør: Rosendahls A/S Navn: Peter Juul Hansen Tlf.: Hvad er formålet med aftalen? Formålet med Rammekontrakten er at sikre, at det tilbudte sortiment har en kvalitet, der svarer til de minimumskrav, som leverandørens produkter skal overholde, samt sikre staten adgang til trykkeri-, kopi- og printydelser, der opfylder krav til kvalitet og miljø på området. I Rammekontraktens Kontraktbilag 1B, pkt. 3, fremgår det bl.a., at ydelser og produkter skal fremstå i en god kvalitet, til professionel brug i staten, og kvaliteten skal overholde branchens standarder for godt kvalitetsarbejde, der må betegnes som markedsstandard på salgstidspunktet. Ydermere skal Rammekontraktens omfattede ydelser og produkter leveres under hensyntagen til miljø, herunder ved anvendelse af en sådan miljøvenlig teknologi, som må betegnes som standard på salgstidspunktet.

7 Side 7 af 14 Kvaliteten er, sammen med de overordnede krav gengivet oven for, sikret gennem fastsættelsen af en hel række konkrete minimumskrav, som fremgår af Kontraktbilag 1B og Kontraktbilag 4A. 5. Rammekontraktens fordele Den nye aftale, som træder i kraft den 1. januar 2015, har mange fordele: Attraktive priser. Et bredt og opdateret sortiment med et højt kvalitetsniveau. Nem at anvende. Større gennemsigtighed i pris og sortiment. En stor kapacitet på aftalen med en høj leveringssikkerhed. Stort, varieret og standardiseret sortiment Relevante miljøhensyn, herunder bl.a.: o Krav til at papiret lever op til kriterierne for miljømærket Svanen og/eller Blomsten. o Krav til at papiret er klorfrit samt fremstillet af bæredygtigt træ. o Mulighed for at få information om de leverede produkters klimabelastning. 6. Rammekontraktens varighed Rammekontrakten er gældende i to år. Den træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende til og med den 31. december Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan Rammekontrakten forlænges yderligere to gange ét år, dvs. frem til 31. december Ved forlængelse af Rammekontrakten vil der blive informeret herom på Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Hvem kan bruge Rammekontrakten? Statslige myndigheder er i Rammekontraktens løbetid forpligtet til at købe ind hos de på Rammekontrakten valgte leverandører inden for Rammekontraktens område. Ved at bruge Rammekontrakten løfter de statslige myndigheder samtidig deres eventuelle udbudspligt på området. Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank samt Folketinget har mulighed for at tilslutte sig adgangen til at kunne gøre brug af aftalen. Tilmelding indebærer alene en adgang, men ikke en forpligtelse, til at anvende rammeaftalen. Tilmelding for frivillige kunder skal som udgangspunkt ske fra 1. januar Tilslutningen foregår elektronisk via hjemmesiden Læs mere om herom på eller i Kontraktbilag 7. I Kontraktbilag 3A og 3B kan du se, hvilke selvejende institutioner, der kan tilslutte sig aftalen.

8 Side 8 af Forpligtelsen med diverse undtagelser De statslige institutioner vil fortsat have mulighed for egenproduktion af ydelser inden for Rammekontraktens område. Med egenproduktion forstås en tryk-, kopi- eller printsag, der produceres af myndighedens egne medarbejdere og maskiner. Såfremt indholdet af en tryk-, kopi- eller printsag er omfattet af særlige fortrolighedshensyn eller helt særligt hensyn til leveringssikkerhed, for eksempel politiske udspil, trusselsvurderinger eller lignende, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at anvende Rammekontrakten. Udetjenesten under Udenrigsministeriet er undtaget fra forpligtelsen, men udetjenesten kan gøre brug af Rammekontrakten. Partsstatussen for udetjenesten medfører således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. For så vidt angår Undervisningsministeriets opgaveproduktion til eksaminer og prøver i folkeskolen og de selvejende uddannelsesinstitutioner er der alene tale om en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. Alle statslige institutioners prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde (fx ydelser som bistand til produktion og færdigredigering af retskilder, forskrifter og andre publikationer samt indskrivning, indlæggelse og frigivelse i Lex Dania produktion), samt prepress i forbindelse med Folketingets øvrige virke er ikke omfattet af Rammekontrakten. For så vidt angår de af Rammekontrakten omfattede øvrige ydelser, herunder produktion og distribution, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at købe disse øvrige ydelser på Rammekontrakten, når indkøb sker i tilknytning til prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Rammekontraktens opbygning Trykkeriaftalen udgøres af en Rammekontrakt med tilhørende Kontraktbilag, som regulerer de kontraktuelle forhold mellem Rammekontraktens parter. Rammekontrakten er opbygget som følger: Rammekontrakt Kontraktbilag 0 - Definitioner Kontraktbilag 1A Virksomhedens ansvar Kontraktbilag 1B Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 3 Liste over Kunden med underbilag Kontraktbilag 4 Priser Kontraktbilag 4A Leverandørens priser Kontraktbilag 5 Samarbejdsorganisation og rapportering med underbilag Kontraktbilag 6 Levering

9 Side 9 af 14 Kontraktbilag 7 Tilmelding Kontraktbilag 10 Ydelser ved ophør Kontraktbilag 11 Spørgsmål-svar Kontraktbilag 12 - Fakturering Kontraktbilag 13 Procedure for bestilling Kontraktbilag 14 Udskiftning af ydelser og produkter Kontraktbilag 15 - Underleverandører 10. Bestilling af produkter og ydelser Bestilling af trykkeri-, kopi- og printydelser sker efter én af følgende to modeller, jf. Kontraktbilag 13: 1. Henvendelse direkte til én leverandør (primære indkøb) 2. Henvendelse til de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Anvendelse af model og bestillingsprocedure fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3. Anvendelse og bestillingsprocedure Model Anvendelse og bestillingsprocedure Model 1: Henvendelse direkte til én Leverandør (primære indkøb) Model 1 anvendes, såfremt: 1. Kundens trykkeri-, kopi- og printydelser indgår i det produktspecifikke standardsortiment, der fremgår af bestillingsapplikationen og Kontraktbilag 1B produktspecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen ikke overstiger DKK. Bestillingsprocedure Bestilling sker ved kundens henvendelse til leverandøren gennem bestillingsapplikationen, eller pr. telefon, og uden der iværksættes fornyet konkurrence. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Model 2: Henvendelse til de Leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Model 2 anvendes, såfremt: 1. Mindst én af kundens efterspurgte trykkeri-, kopi- og printydelser ikke indgår det produktspecifikke standardsortiment, men i det kundespecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen overstiger DKK. Bestillingsprocedure Kunden retter henvendelse til alle de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud i henhold til

10 Side 10 af 14 nedenstående procedurebeskrivelse: 1. Kunden udarbejder i den forbindelse en Opgavebeskrivelse ved at udfylde bilag 1 til Kontraktbilag I Opgavebeskrivelsen specificerer kunden, hvilke produkter og ydelser, inden for Rammekontraktens område, der indgår i den samlede bestilling af produkter og ydelser. 3. Kunden fremsender en enslydende mail til leverandørerne, hvor Opgavebeskrivelsen er vedhæftet. Leverandørerne gives lige lang frist til at besvare henvendelsen. Fristen skal være rimelig bestillingens art og indhold taget i betragtning 4. Leverandørerne afgiver tilbud ved at fremsende en samlet pris i DKK for kundens samlede bestilling, herunder prisen for de enkelte ydelser og produkter, der indgår i den samlede bestilling. 5. Kunden vælger tilbuddet fra den leverandør, der tilbyder den laveste pris for den samlede bestilling af produkter og ydelser. Læs mere herom i Kontraktbilag Fejlbestilling Ved fejlbestillinger, dvs. i tilfælde, hvor kunden ved direkte køb på Rammekontrakten i bestillingen har angivet forkert art, antal eller lignende, har kunden ret til at fortryde eller korrigere bestillingen indtil kundens godkendelse af den endelige korrekturgang. Såfremt kunden har modtaget ekstra prespress, grafisk bistand eller korrekturlæsning inden fortrydelse af bestilling, skal kunden betale for disse ydelser. Herudover betaler kunden for en ekstra prepress 1 ved modtagelse af en standard prepress inden fortrydelse af bestilling. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Fakturering og betaling Kundens betaling af produkter og ydelser omfattet af Rammekontrakten skal ske via elektronisk faktura fremsendt til kunden. Fakturering kan tidligst ske fra den faktiske leveringsdag. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Det skal være let for kunden at identificere, hvilke ydelser og produkter fakturaen omfatter, samt hvilke beløb der knytter sig til de enkelte ydelser og produkter. Læs mere herom i Kontraktbilag 12.

11 Side 11 af Levering Ved levering af tryk-, kopi- og printsager forstås levering af alle de af den konkrete bestilling omfattede produkter til den af kunden ved den konkrete bestilling anviste adresse og lokaler, uanset omfanget af den enkelte ordre. Levering Levering til den/de af kunden anviste adresse(r), til distributør eller til kundens lagerhotel af trykkeriydelser købt direkte på Rammekontrakten skal ske senest 4 arbejdsdage fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang, med mindre kunden angiver en længere frist ved bestilling. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere leveringsfrister end 4 dage. De enkelte leverandørers leveringsfrister fremgår af pkt. 2.8 leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Levering af kundens samlede bestillinger med en værdi på DKK eller derover skal ske vederlagsfrit til den af kunden anviste adresse (én adresse pr. ordre). Har kundens samlede bestilling ikke en værdi på minimum DKK er leverandøren berettiget til et leveringsgebyr. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis levering eller en lavere værdigrænse for vederlagsfri levering. De enkelte leverandørers værdigrænse for vederlagsfri levering fremgår af pkt. 2.9 i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Hastelevering Kunden har mulighed for tilvalg af hastelevering. Hastelevering skal ske senest 14 timer fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang på hverdage i tidsrummet Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere hasteleveringstider inden for alle fem regioner. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Leveringstiden ved hastelevering måles alene på arbejdsdage indenfor normal arbejdstid, dvs. i tidsrummet kl Hvis for eksempel kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 12 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 17 om tirsdagen. Hvis kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 14 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 10 om onsdagen. En hastelevering kan ikke indeholde roll-ups eller efterbehandling eller tilvalgsydelser til produkter. Der kan således bestilles hastelevering af kopi- og printsager (løsark) uden tilvalg eller efterbehandling, hæfter og omslag til hæfte uden tilvalgsydelser, foldere uden tilvalgsydelser, plakater uden tilvalgsydelser, postkort uden tilvalgsydelser, visitkort uden tilvalgsydelser, klapmapper uden tilvalgsydelser og kuverter.

12 Side 12 af 14 Yderligere kan en hastelevering ikke kan overstige 64 sider per eksemplar og eksemplarer for den samlede ordre. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt højere oplagsgrænser for hastelevring. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Afbæringsgebyr Leverandøren er berettiget til afbæringsgebyr, såfremt der ikke er fri adgang med chaufførens egen palleløfter, sækkevogn eller lignende til det eller de lokaler på kundens adresse, hvor kunden ønsker ordren leveret, og ordren derfor skal afbæres manuelt af leverandøren til det ønskede leveringssted. Afbæringsgebyret afregnes pr. påbegyndte 100 kilo. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis afbæring. Lagerhotel Leverandøren skal tilbyde lagerplads til kundens tryk-, kopi- og printsager i følgende to størrelser: 1. 1/1 palleplads Lagerpladsen skal have samme areal som 1 EU palle. Tryk-, kopi- og printsagerne pakket på 1/1 palleplads må have en højde indtil 125 cm. 2. En hyldemeter Lagerpladsen skal have samme størrelse som en hyldemeter med en dybde på 50 cm. Varerne opbevares forsvarligt på hylderne eller pakket i kasser. Læs mere herom i Kontraktbilag Ordrebekræftelse Kunden har krav på at modtage en ordrebekræftelse fra leverandøren senest én arbejdsdag fra bestillingstidspunktet. Leverandøren skal fremsende ordrebekræftelsen til kunden via . Ordrebekræftelsen skal indeholde en gengivelse af kundens samlede ordre samt en angivelse af pris for den samlede ordre med delpriser per opgave, såfremt flere opgaver indgår i den samlede ordre. Derudover modtager kunden automatisk én kopi af ordren, når bestilling foretages via bestillingsapplikationen. Læs mere herom Kontraktbilag Mangler Der foreligger en mangel, hvis de af Rammekontrakten omfattede ydelser og produkter ikke opfylder Rammekontraktens krav og garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, som Moderniseringsstyrelsen og kunden med føje kan forvente.

13 Side 13 af 14 Enhver mangel ved leverandørens ydelser og produkter skal afhjælpes hos Kunden uden ugrundet ophold efter kundens eller Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom. Såfremt samme mangel er forsøgt afhjulpet to eller flere gange, og manglen fortsat kan konstateres, kan kunden kræve omlevering af hele det leverede produkt, uanset manglen alene vedrører en mindre del af det erhvervede produkt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Misligholdelse En række forhold kan føre til misligholdelse af kontrakten. Kunden kan vælge at ophæve aftale om en konkret bestilling hos leverandøren, hvis der fra leverandørens side foreligger væsentlig misligholdelse. Det er f.eks. væsentlig misligholdelse, hvis der foreligger forsinkelse, og leverandøren ikke leverer inden fem dage efter at kunden har fremsendt påkrav, eller hvis et eller flere ydelser eller produkter ikke lever op til minimumskravene samt leverandørens løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2), og dette ikke er udbedret inden for otte arbejdsdage efter kundens reklamation. Kunden skal tilbagelevere de leverede produkter, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos kunden. Leverandøren betaler transporten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale købesummen for de produkter, der er omfattet heraf, uden fradrag for værdinedgang eller almindeligt brug samt med tillæg af eventuel erstatning efter Rammekontraktens pkt. 10 og bod efter Rammekontraktens pkt For så vidt angår øvrige ydelser, gælder dansk rets almindelige regler om opgørelse ved ophævelse. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Bodsopkrævning Leverandøren skal betale bod til kunden ved forsinket levering, hvis den forsinkede levering kan henføres til leverandøren. Leverandøren skal betale en bod pr. påbegyndt arbejdsdag til kunden svarende til 5 pct. af kundens pris for den pågældende bestilling. En bestilling kan bestå af flere ydelser og produkter, og bodsbeløbet opgøres som 5 pct. af prisen for den samlede bestilling. Bodsbeløbet til kunden kan ikke overstige 25 pct. af prisen for den pågældende bestilling og maksimalt udgøre DKK. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren er erstatningspligtig over for Moderniseringsstyrelsen og kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar ud over betalt bod, jf. Rammekontraktens pkt. 7.3, kan maksimalt udgøre DKK

14 Side 14 af 14 Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens erstatningsansvar. Leverandøren skal på Moderniseringsstyrelsens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Tvister Rammekontrakten er underlagt dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende Rammekontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at læse tvisten. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt. 18.

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 145 Offentligt (01) Rammekontrakt vedrørende rejsebureauydelser mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere