Vejledning til Trykkeriaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Trykkeriaftalen"

Transkript

1 Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Rammekontraktens leverandør Hvad er formålet med aftalen? Rammekontraktens fordele Rammekontraktens varighed Hvem kan bruge Rammekontrakten? Forpligtelsen med diverse undtagelser Rammekontraktens opbygning Bestilling af produkter og ydelser Fejlbestilling Fakturering og betaling Levering Ordrebekræftelse Mangler Misligholdelse Bodsopkrævning Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 14

3 Side 3 af Indledning Som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram har Moderniseringsstyrelsen genudbudt Trykkeriaftalen samt Kopi/printaftalen som en samlet aftale - Trykkeriaftalen. Statslige institutioner forpligtes til at anvende Trykkeriaftalen ved køb af produkter og ydelser, der er omfattet af aftalen, fra Rammekontraktens ikrafttræden den 1. januar Formålet med vejledningen er at hjælpe kunderne til et bedre overblik over aftalens konkrete indhold og at understøtte, at Rammekontraktens bestemmelser finder anvendelse i den konkrete indkøbssituation. Denne vejledning kan på ingen måder erstatte Rammekontrakten, men er alene tiltænkt som en samling af de væsentligste informationer i Rammekontrakten med bilag. Du kan læse mere på hvor du også kan finde Rammekontrakten, øvrige kontraktbilag, sortiments- og prisoversigter. 2. Hvilket sortiment findes på Rammekontrakten? Aftalen omfatter følgende produkter og services: Kopi og print (løsark) Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger Web-optimeret PDF Grafisk bistand 1 Lagerhotel Overodnet består sortimentet på aftalen af et produktspecifikt standardsortiment og et kundespecifikt sortiment. Produktspecifikke sortiement Det produktspecifikke standardsortiment omfatter de mest gængse og udbredte varianter af de tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes i staten og dækker ca. 80 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. 1 Grafisk bistand omfatter ikke design og layout af publikationer, herunder ideoplæg, design og kreativ udformning.

4 Side 4 af 14 Det produktspecifikke sortiment er nærmere specificeret i Kontraktbilag 1B, jf. Tabel 1. Tabel 1. Det produktspecifikke standardsortiment Ydelses- og produkttype Produktvarianter Kopi og print (løsark) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hæfter (herunder rapport og magasin) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Omslag til hæfter Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Foldere (herunder brochure, pjece, Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt pamflet) Plakater Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Postkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Visitkort Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Kuverter (med/uden) rude Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Klapmapper Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Standard roll-ups Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Bøger Ingen varianter er specificeret [købes via det kundespecifikke sortiment] Alle produkter og ydelser i det produktspecifikke sortiment fremgår ligeledes af bestillingsapplikation. Bestillingsapplikationen er et system der guider kunden igennem den konkrete bestilling inden for det produktspecifikke sortiment og hjælper med at finde frem til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Bestillingsapplikationen hjælper ligeledes kunden med at afklare om den konkrete bestilling er omfattet af det produktspecifikke sortiment. Bestillingssystemet hjælper dig også med at afsende den endelige bestilling til den leverandør, der tilbyder den laveste pris på den konkrete bestilling. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Kundespecifikke sortiment Det kundespecifikke sortiment dækker det resterende behov for trykkeri-, kopi- og printydelser omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment dækker således en bred vifte af varianter af tryk-, kopi- eller printsager, som indkøbes og efterspørges i staten, men som ikke er specificeret i det produktspecifikke sortiment og dækker ca. 20 pct. af det statslige behov for de ydelser og produkter, der er omfattet af Rammekontrakten. Det kundespecifikke sortiment omfatter således øvrige varianter inden for: Kopi og print (løsark)

5 Side 5 af 14 Hæfter (rapporter og magasiner) Foldere (brochure, pjece, pamflet) Plakater Postkort Visitkort Kuverter Klapmapper Roll-ups Bøger (alle varianter af bøger med hardcover) Tilkøbsydelser og -produkter Derudover kan kunden i forbindelse med indkøb af produkter både i det produktspecifikke sortiment og i det kundespecifikke sortiment tilkøbe følgende ydelser: Tabel 2. Oversigt over tilkøbsydelser og -produkter Ydelses- og produkttype Ydelses- og produktbeskrivelse Ekstra prepress Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Korrekturlæsning Grafisk bistand Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering af web-optimeret PDF ( bladre-pdf ) Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 7.3 Standard levering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Hastelevering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt. 3.2 Afbæring Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Adressering Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Levering til distribution Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Forsendelse fra lagerhotel Specificeret i Kontraktbilag 1B pkt Alle tilkøbsydelser og -produkter fremgår ligeledes af bestillingsapplikationen. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 1B og bestillingsapplikationen for en uddybende beskrivelse af Rammekontraktens omfattede produkter og ydelser. 3. Rammekontraktens leverandør

6 Side 6 af 14 Der er indgået kontraktmed følgende fem leverandører: F.E. Bording A/S GP-tryk A/S Kailow Graphics A/S PRinfo Konsortiet Rosendahls A/S Kontaktinformation til leverandørerne: Leverandør: F.E. Bording A/S Navn: Esben Hallundbæk Hansen Tlf.: Leverandør: GP-tryk A/S Navn: Jan Sortkjær Tlf.: Leverandør: Kailow Graphics A/S Navn: Kim Korfits Tlf.: Leverandør: PRinfo Konsortiet Navn: Stig Hoffland Tlf.: Leverandør: Rosendahls A/S Navn: Peter Juul Hansen Tlf.: Hvad er formålet med aftalen? Formålet med Rammekontrakten er at sikre, at det tilbudte sortiment har en kvalitet, der svarer til de minimumskrav, som leverandørens produkter skal overholde, samt sikre staten adgang til trykkeri-, kopi- og printydelser, der opfylder krav til kvalitet og miljø på området. I Rammekontraktens Kontraktbilag 1B, pkt. 3, fremgår det bl.a., at ydelser og produkter skal fremstå i en god kvalitet, til professionel brug i staten, og kvaliteten skal overholde branchens standarder for godt kvalitetsarbejde, der må betegnes som markedsstandard på salgstidspunktet. Ydermere skal Rammekontraktens omfattede ydelser og produkter leveres under hensyntagen til miljø, herunder ved anvendelse af en sådan miljøvenlig teknologi, som må betegnes som standard på salgstidspunktet.

7 Side 7 af 14 Kvaliteten er, sammen med de overordnede krav gengivet oven for, sikret gennem fastsættelsen af en hel række konkrete minimumskrav, som fremgår af Kontraktbilag 1B og Kontraktbilag 4A. 5. Rammekontraktens fordele Den nye aftale, som træder i kraft den 1. januar 2015, har mange fordele: Attraktive priser. Et bredt og opdateret sortiment med et højt kvalitetsniveau. Nem at anvende. Større gennemsigtighed i pris og sortiment. En stor kapacitet på aftalen med en høj leveringssikkerhed. Stort, varieret og standardiseret sortiment Relevante miljøhensyn, herunder bl.a.: o Krav til at papiret lever op til kriterierne for miljømærket Svanen og/eller Blomsten. o Krav til at papiret er klorfrit samt fremstillet af bæredygtigt træ. o Mulighed for at få information om de leverede produkters klimabelastning. 6. Rammekontraktens varighed Rammekontrakten er gældende i to år. Den træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende til og med den 31. december Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan Rammekontrakten forlænges yderligere to gange ét år, dvs. frem til 31. december Ved forlængelse af Rammekontrakten vil der blive informeret herom på Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Hvem kan bruge Rammekontrakten? Statslige myndigheder er i Rammekontraktens løbetid forpligtet til at købe ind hos de på Rammekontrakten valgte leverandører inden for Rammekontraktens område. Ved at bruge Rammekontrakten løfter de statslige myndigheder samtidig deres eventuelle udbudspligt på området. Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank samt Folketinget har mulighed for at tilslutte sig adgangen til at kunne gøre brug af aftalen. Tilmelding indebærer alene en adgang, men ikke en forpligtelse, til at anvende rammeaftalen. Tilmelding for frivillige kunder skal som udgangspunkt ske fra 1. januar Tilslutningen foregår elektronisk via hjemmesiden Læs mere om herom på eller i Kontraktbilag 7. I Kontraktbilag 3A og 3B kan du se, hvilke selvejende institutioner, der kan tilslutte sig aftalen.

8 Side 8 af Forpligtelsen med diverse undtagelser De statslige institutioner vil fortsat have mulighed for egenproduktion af ydelser inden for Rammekontraktens område. Med egenproduktion forstås en tryk-, kopi- eller printsag, der produceres af myndighedens egne medarbejdere og maskiner. Såfremt indholdet af en tryk-, kopi- eller printsag er omfattet af særlige fortrolighedshensyn eller helt særligt hensyn til leveringssikkerhed, for eksempel politiske udspil, trusselsvurderinger eller lignende, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at anvende Rammekontrakten. Udetjenesten under Udenrigsministeriet er undtaget fra forpligtelsen, men udetjenesten kan gøre brug af Rammekontrakten. Partsstatussen for udetjenesten medfører således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. For så vidt angår Undervisningsministeriets opgaveproduktion til eksaminer og prøver i folkeskolen og de selvejende uddannelsesinstitutioner er der alene tale om en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrakten. Alle statslige institutioners prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde (fx ydelser som bistand til produktion og færdigredigering af retskilder, forskrifter og andre publikationer samt indskrivning, indlæggelse og frigivelse i Lex Dania produktion), samt prepress i forbindelse med Folketingets øvrige virke er ikke omfattet af Rammekontrakten. For så vidt angår de af Rammekontrakten omfattede øvrige ydelser, herunder produktion og distribution, er statslige myndigheder alene berettigede, men ikke forpligtede til at købe disse øvrige ydelser på Rammekontrakten, når indkøb sker i tilknytning til prepressydelser i forbindelse med lovgivnings- og regeludstedelsesarbejde. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Rammekontraktens opbygning Trykkeriaftalen udgøres af en Rammekontrakt med tilhørende Kontraktbilag, som regulerer de kontraktuelle forhold mellem Rammekontraktens parter. Rammekontrakten er opbygget som følger: Rammekontrakt Kontraktbilag 0 - Definitioner Kontraktbilag 1A Virksomhedens ansvar Kontraktbilag 1B Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 3 Liste over Kunden med underbilag Kontraktbilag 4 Priser Kontraktbilag 4A Leverandørens priser Kontraktbilag 5 Samarbejdsorganisation og rapportering med underbilag Kontraktbilag 6 Levering

9 Side 9 af 14 Kontraktbilag 7 Tilmelding Kontraktbilag 10 Ydelser ved ophør Kontraktbilag 11 Spørgsmål-svar Kontraktbilag 12 - Fakturering Kontraktbilag 13 Procedure for bestilling Kontraktbilag 14 Udskiftning af ydelser og produkter Kontraktbilag 15 - Underleverandører 10. Bestilling af produkter og ydelser Bestilling af trykkeri-, kopi- og printydelser sker efter én af følgende to modeller, jf. Kontraktbilag 13: 1. Henvendelse direkte til én leverandør (primære indkøb) 2. Henvendelse til de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Anvendelse af model og bestillingsprocedure fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3. Anvendelse og bestillingsprocedure Model Anvendelse og bestillingsprocedure Model 1: Henvendelse direkte til én Leverandør (primære indkøb) Model 1 anvendes, såfremt: 1. Kundens trykkeri-, kopi- og printydelser indgår i det produktspecifikke standardsortiment, der fremgår af bestillingsapplikationen og Kontraktbilag 1B produktspecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen ikke overstiger DKK. Bestillingsprocedure Bestilling sker ved kundens henvendelse til leverandøren gennem bestillingsapplikationen, eller pr. telefon, og uden der iværksættes fornyet konkurrence. Når du har opnået login, kan du tilgå applikationen her. Model 2: Henvendelse til de Leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud (miniudbud) Model 2 anvendes, såfremt: 1. Mindst én af kundens efterspurgte trykkeri-, kopi- og printydelser ikke indgår det produktspecifikke standardsortiment, men i det kundespecifikke sortiment. 2. Kundens samlede køb af trykkeri-, kopi- og printydelser i bestillingsapplikationen overstiger DKK. Bestillingsprocedure Kunden retter henvendelse til alle de leverandører, der er indgået Rammekontrakt med, for indhentelse af tilbud i henhold til

10 Side 10 af 14 nedenstående procedurebeskrivelse: 1. Kunden udarbejder i den forbindelse en Opgavebeskrivelse ved at udfylde bilag 1 til Kontraktbilag I Opgavebeskrivelsen specificerer kunden, hvilke produkter og ydelser, inden for Rammekontraktens område, der indgår i den samlede bestilling af produkter og ydelser. 3. Kunden fremsender en enslydende mail til leverandørerne, hvor Opgavebeskrivelsen er vedhæftet. Leverandørerne gives lige lang frist til at besvare henvendelsen. Fristen skal være rimelig bestillingens art og indhold taget i betragtning 4. Leverandørerne afgiver tilbud ved at fremsende en samlet pris i DKK for kundens samlede bestilling, herunder prisen for de enkelte ydelser og produkter, der indgår i den samlede bestilling. 5. Kunden vælger tilbuddet fra den leverandør, der tilbyder den laveste pris for den samlede bestilling af produkter og ydelser. Læs mere herom i Kontraktbilag Fejlbestilling Ved fejlbestillinger, dvs. i tilfælde, hvor kunden ved direkte køb på Rammekontrakten i bestillingen har angivet forkert art, antal eller lignende, har kunden ret til at fortryde eller korrigere bestillingen indtil kundens godkendelse af den endelige korrekturgang. Såfremt kunden har modtaget ekstra prespress, grafisk bistand eller korrekturlæsning inden fortrydelse af bestilling, skal kunden betale for disse ydelser. Herudover betaler kunden for en ekstra prepress 1 ved modtagelse af en standard prepress inden fortrydelse af bestilling. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Fakturering og betaling Kundens betaling af produkter og ydelser omfattet af Rammekontrakten skal ske via elektronisk faktura fremsendt til kunden. Fakturering kan tidligst ske fra den faktiske leveringsdag. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Det skal være let for kunden at identificere, hvilke ydelser og produkter fakturaen omfatter, samt hvilke beløb der knytter sig til de enkelte ydelser og produkter. Læs mere herom i Kontraktbilag 12.

11 Side 11 af Levering Ved levering af tryk-, kopi- og printsager forstås levering af alle de af den konkrete bestilling omfattede produkter til den af kunden ved den konkrete bestilling anviste adresse og lokaler, uanset omfanget af den enkelte ordre. Levering Levering til den/de af kunden anviste adresse(r), til distributør eller til kundens lagerhotel af trykkeriydelser købt direkte på Rammekontrakten skal ske senest 4 arbejdsdage fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang, med mindre kunden angiver en længere frist ved bestilling. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere leveringsfrister end 4 dage. De enkelte leverandørers leveringsfrister fremgår af pkt. 2.8 leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Levering af kundens samlede bestillinger med en værdi på DKK eller derover skal ske vederlagsfrit til den af kunden anviste adresse (én adresse pr. ordre). Har kundens samlede bestilling ikke en værdi på minimum DKK er leverandøren berettiget til et leveringsgebyr. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis levering eller en lavere værdigrænse for vederlagsfri levering. De enkelte leverandørers værdigrænse for vederlagsfri levering fremgår af pkt. 2.9 i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Hastelevering Kunden har mulighed for tilvalg af hastelevering. Hastelevering skal ske senest 14 timer fra leverandørens modtagelse af kundens godkendelse af den endelige korrekturgang på hverdage i tidsrummet Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt kortere hasteleveringstider inden for alle fem regioner. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Leveringstiden ved hastelevering måles alene på arbejdsdage indenfor normal arbejdstid, dvs. i tidsrummet kl Hvis for eksempel kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 12 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 17 om tirsdagen. Hvis kundens godkendelse af den endelige korrekturgang modtages af leverandøren kl. 14 på en mandag, skal levering til den af kunden anviste adresse ske senest kl. 10 om onsdagen. En hastelevering kan ikke indeholde roll-ups eller efterbehandling eller tilvalgsydelser til produkter. Der kan således bestilles hastelevering af kopi- og printsager (løsark) uden tilvalg eller efterbehandling, hæfter og omslag til hæfte uden tilvalgsydelser, foldere uden tilvalgsydelser, plakater uden tilvalgsydelser, postkort uden tilvalgsydelser, visitkort uden tilvalgsydelser, klapmapper uden tilvalgsydelser og kuverter.

12 Side 12 af 14 Yderligere kan en hastelevering ikke kan overstige 64 sider per eksemplar og eksemplarer for den samlede ordre. Det bemærkes dog, at alle leverandørerne på Rammekontrakten har tilbudt højere oplagsgrænser for hastelevring. De enkelte leverandørers hasteleveringstider fremgår af pkt i leverandørens løsningsbeskrivelse i Kontraktbilag 2. Afbæringsgebyr Leverandøren er berettiget til afbæringsgebyr, såfremt der ikke er fri adgang med chaufførens egen palleløfter, sækkevogn eller lignende til det eller de lokaler på kundens adresse, hvor kunden ønsker ordren leveret, og ordren derfor skal afbæres manuelt af leverandøren til det ønskede leveringssted. Afbæringsgebyret afregnes pr. påbegyndte 100 kilo. Det bemærkes dog, at enkelte af leverandørerne har tilbudt gratis afbæring. Lagerhotel Leverandøren skal tilbyde lagerplads til kundens tryk-, kopi- og printsager i følgende to størrelser: 1. 1/1 palleplads Lagerpladsen skal have samme areal som 1 EU palle. Tryk-, kopi- og printsagerne pakket på 1/1 palleplads må have en højde indtil 125 cm. 2. En hyldemeter Lagerpladsen skal have samme størrelse som en hyldemeter med en dybde på 50 cm. Varerne opbevares forsvarligt på hylderne eller pakket i kasser. Læs mere herom i Kontraktbilag Ordrebekræftelse Kunden har krav på at modtage en ordrebekræftelse fra leverandøren senest én arbejdsdag fra bestillingstidspunktet. Leverandøren skal fremsende ordrebekræftelsen til kunden via . Ordrebekræftelsen skal indeholde en gengivelse af kundens samlede ordre samt en angivelse af pris for den samlede ordre med delpriser per opgave, såfremt flere opgaver indgår i den samlede ordre. Derudover modtager kunden automatisk én kopi af ordren, når bestilling foretages via bestillingsapplikationen. Læs mere herom Kontraktbilag Mangler Der foreligger en mangel, hvis de af Rammekontrakten omfattede ydelser og produkter ikke opfylder Rammekontraktens krav og garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, som Moderniseringsstyrelsen og kunden med føje kan forvente.

13 Side 13 af 14 Enhver mangel ved leverandørens ydelser og produkter skal afhjælpes hos Kunden uden ugrundet ophold efter kundens eller Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom. Såfremt samme mangel er forsøgt afhjulpet to eller flere gange, og manglen fortsat kan konstateres, kan kunden kræve omlevering af hele det leverede produkt, uanset manglen alene vedrører en mindre del af det erhvervede produkt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Misligholdelse En række forhold kan føre til misligholdelse af kontrakten. Kunden kan vælge at ophæve aftale om en konkret bestilling hos leverandøren, hvis der fra leverandørens side foreligger væsentlig misligholdelse. Det er f.eks. væsentlig misligholdelse, hvis der foreligger forsinkelse, og leverandøren ikke leverer inden fem dage efter at kunden har fremsendt påkrav, eller hvis et eller flere ydelser eller produkter ikke lever op til minimumskravene samt leverandørens løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2), og dette ikke er udbedret inden for otte arbejdsdage efter kundens reklamation. Kunden skal tilbagelevere de leverede produkter, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos kunden. Leverandøren betaler transporten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale købesummen for de produkter, der er omfattet heraf, uden fradrag for værdinedgang eller almindeligt brug samt med tillæg af eventuel erstatning efter Rammekontraktens pkt. 10 og bod efter Rammekontraktens pkt For så vidt angår øvrige ydelser, gælder dansk rets almindelige regler om opgørelse ved ophævelse. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Bodsopkrævning Leverandøren skal betale bod til kunden ved forsinket levering, hvis den forsinkede levering kan henføres til leverandøren. Leverandøren skal betale en bod pr. påbegyndt arbejdsdag til kunden svarende til 5 pct. af kundens pris for den pågældende bestilling. En bestilling kan bestå af flere ydelser og produkter, og bodsbeløbet opgøres som 5 pct. af prisen for den samlede bestilling. Bodsbeløbet til kunden kan ikke overstige 25 pct. af prisen for den pågældende bestilling og maksimalt udgøre DKK. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren er erstatningspligtig over for Moderniseringsstyrelsen og kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar ud over betalt bod, jf. Rammekontraktens pkt. 7.3, kan maksimalt udgøre DKK

14 Side 14 af 14 Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens erstatningsansvar. Leverandøren skal på Moderniseringsstyrelsens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt Tvister Rammekontrakten er underlagt dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende Rammekontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at læse tvisten. Læs mere herom i Rammekontraktens pkt. 18.

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere