10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!"

Transkript

1 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for efterfølgende at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Med andre ord: Hvis du ikke er helt parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter du har afsluttet 9. klasse, er et frivilligt 10. skoleår et godt tilbud til dig. 1

2 10. klasse hvor..? Et 10. skoleår kan tilbydes af flere skoleformer blandt andet efterskoler, folkeskoler, ungdomsskoler, landbrugsskoler og erhvervsskoler. Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder 10. klasse under 2 skoleformer: 10. VEST på Ringkøbing skole, Ringkøbing (folkeskolen) 10. SYD på Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Skjern (ungdomsskolen) Disse to tilbud er ikke helt identiske, men vil begge bygge videre på dine kompetencer og give dig mulighed for at afslutte skoleåret med aflæggelse af FSA (folkeskolens afgangsprøve) eller FS10 (10.klasseprøverne). Hvorfor vælge et 10. skoleår? 10. klasse er IKKE blot fortsættelsen af 9. klasse, men kan derimod bedst beskrives som et springbræt til din ungdomsuddannelse, der sikrer at overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen bliver mere velovervejet og glidende. 10. klasse bruges til Uddannelsesmæssig afklaring - du afprøver forskellige ungdomsuddannelser gennem brobygning - du afprøver jobmuligheder/brancher gennem praktikforløb - din uddannelsesplan er din røde tråd gennem skoleåret - du skriver løbende på din uddannelsesopgave (OSO en) - du får al den vejledning du har brug for Faglig afklaring - du vælger linjer/fag/valgfag efter uddannelsesønsker og muligheder - du tager FSA eller FS10-prøver i fagene - du forbereder dig på arbejdsindsatsen på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsrettet uddannelse - du får støtte til læsning/skrivning, hvis du har behov for dette - du udfordrer dig selv hver dag!

3 Personlig afklaring - du modnes gennem dine valg og din hverdag - du laver en personlig plan sammen med din kontaktlærer - du har opfølgningssamtaler med din kontaktlærer i løbet af skoleåret - du bliver set med flere øjne - du bliver lyttet til og din mening har betydning God stil - du møder hver dag og til tiden - evt. velbegrundet fravær meddeles til din kontaktlærer - ulovligt fravær/pjæk er en by i Rusland! - du afleverer dine ting til tiden og laver lektier efter aftale - du er en god kammerat I både 10. vest og 10. syd vil du opleve en tryg og anerkendende platform med fokus på din kompetenceudvikling et spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø med NYE oplevelser styrket vejledning så du kan blive mere afklaret i dit uddannelsesvalg faglige udfordringer i fag og temaer personlige udfordringer, hvor du viser mod, initiativ og beslutsomhed nye sociale relationer og venner individuel brobygning og praktik (jf. din uddannelsesplan) anderledes studie- eller erhvervsrettede undervisningsformer lærere og vejledere der yder en engageret indsats for dig og din fremtid 3

4 Tilmelding Der er frit skolevalg mellem de to 10. klassetilbud i Ringkøbing-Skjern kommune. Det afhænger af dine ønsker, behov, bopæl m.v. Du foretager tilmelding via sammen med din UU-vejleder og i samråd med dine forældre. Tilmeldingsblanketten er bagest i denne brochure. Tilmeldingsfristen er senest 1. marts Er du og dine forældre i tvivl om forhold omkring 10. klasse, kontakt da din UU-vejleder eller Ringkøbing skole (10. vest) eller Ungdomsskolen (10. syd) se kontaktinformation bagest i denne brochure. Informationsaftener Der afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kan høre mere omkring 10. vest og 10. syd. Elever, forældre og andre interesserede er meget velkomne til at deltage i begge møder. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest mandag den 6. januar til henholdsvis Ringkøbing Skole , eller Ungdomsskolen eller 10. VEST Tirsdag den 7. januar 2014, kl Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, Ringkøbing (multisalen) 10. SYD Torsdag den 9. januar 2014, kl Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Voldgade 6, Skjern (2. sal) Åbent hus arrangement den 25. januar 2014 kl Der afholdes åbent hus på både VEST (Ringkøbing Skole) og SYD (Byskolen i Skjern).

5 10. skoleår kort fortalt Når du vælger 10. skoleår, skal du deltage i: mindst 31 lektioners undervisning om ugen, heraf 21 obligatoriske lektioner i dansk, engelsk, matematik og fællesfag. De øvrige lektioner er en blanding af linjefag og valgfag, som du kan læse på skolen og/eller i ungdomsskolens fritidsundervisning (typisk om aftenen). 1 eller 2 ugers brobygning på de gymnasiale uddannelser og op til 6 uger på erhvervsuddannelser. en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) om uddannelse, hvor du udarbejder en skriftlig rapport og laver en udstilling om dit valg af uddannelse til bedømmelse. en obligatorisk intro-tur i starten af skoleåret, hvor du igennem forskellige aktiviteter får mulighed for at knytte sociale kontakter både til elever og lærere. Turen er selvfølgelig med overnatning og forplejning, derfor en mindre egenbetaling. ugeprojekter/temaer med forskelligt indhold fx medier, motion, sundhed, teater eller andet fagligt indhold. Dernæst har du mulighed for at deltage i: frivillig brobygning eller praktikforløb, som vil være relevant for dig i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse i op til 6 uger. en skolerejse i uge 11, Du kan vælge enten en skirejse til et europæisk skisportssted eller en studie- og kulturrejse til et europæisk land. (Deltagerbetaling max. 3000,- kr. + frokost) Særligt og individuelt tilrettelagt 10. klasseforløb For dig som ikke kan nøjes med at sidde på skolebænken, men gerne vil have en mere praktisk skoledag, kan man i særlige tilfælde dispensere fra timetallet, hvis det i øvrigt er i tråd med din uddannelsesplan og efter aftale mellem dig, dine forældre og UU-vejleder. Det er i den forbindelse også en mulighed at gennemføre visse fag og temaer i et 20 ugers forløb for dernæst at tilmelde sig introduktionsforløb på f.eks. en erhvervsskole med start i januar måned. Få mere information om et særligt 10. klasseforløb hos din vejleder eller til 10. vest/syd. Vores forventninger til dig 10. skoleår er et frivilligt tilbud derfor forventer vi også noget af dig. at du deltager aktivt og engageret i skolens hverdag at du møder til tiden og i øvrigt præsterer et godt fremmøde 5

6 er med på en anderledes og mere uddannelsesorienteret skolehverdag at du bidrager til at skabe et godt ungdomsmiljø og socialt liv i 10. kl. at du er en god repræsentant for 10. kl., når du er ude af huset Til gengæld får du erfarne og engagerede lærere og vejledere de fag og udfordringer, som du har brug for flere prøveniveauer at vælge imellem din egen kontaktlærer masser af oplevelser du ikke vil gå glip af nye venner en fod indenfor på ungdomsuddannelserne eller i erhvervslivet Obligatorisk vejledning I 10. klasse bliver din uddannelsesplan et meget vigtigt værktøj i den vejledning, som du i dialog med din UU-vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning skal modtage. Minimum 1 uges brobygning og OSO-opgave er ligeledes obligatorisk, hvorimod du altid kan supplere med mere brobygning eller erhvervspraktik, hvis det er relevant for dig. Når du går i 10. klasse, tilmeldes du 10. klasseprøverne i alle de prøvefag, du modtager undervisning i. Hvis dit individuelle niveau ikke svarer til 10. klasseprøverne kan du søge om særlige hjælpemidler, forlænget prøvetid eller at aflægge 9. klasse afgangsprøver i et eller flere fag. Brobygning 1-2 uger for de Gymnasiale uddannelser. For Erhvervsuddannelserne op til 6 uger At bygge bro til ungdomsuddannelserne er en af vores vigtigste opgaver. Den tvivl, du kan have om valg af ungdomsuddannelse, studieretning eller erhvervsretning, har du mulighed for at få afprøvet i trygge rammer, mens du forbereder dig fagligt og personligt. I august skal du foretage den endelige tilmelding til brobygning. Din uddannelsesvejleder i 10. skoleår hjælper dig med den endelige tilmelding. Hvis man har behov for mere brobygning, kan man vælge at komme ud på en ungdomsuddannelse i foråret 2015.

7 Ulønnet praktik Der kan vælges ulønnet praktikforløb efter behov. Der gælder for disse forløb, at de skal være af mindst 2 dages varighed. Endvidere skal forløbene afstemmes efter og være relevante i forhold til din uddannelsesplan. Praktikforløbet aftales i samråd med dine lærere, uddannelsesvejlederen og dine forældre. Karakterer Du får 3 standpunktskarakterer i 10. skoleår: primo november, ultimo januar og maj/juni. Terminsprøver Vi gennemfører i løbet af skoleåret skriftlige terminsprøver i fagene: dansk, engelsk, matematik og tysk. Afsluttede prøver Efter 10. skoleår kan du aflægge 9. klasses afgangsprøver og 10. klasseprøver i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi, hvis du har fulgt undervisningen i 10. skoleår. Afgangsprøver FSA Du kan gå til afgangsprøver, uanset om du har været til prøven efter 9. klasse. Om disse prøver gælder, at man tilmelder sig alle fagets prøver. 7

8 Afgangsprøver FS10 I stedet for afgangsprøven kan du vælge at gå til 10. klasse-prøven (FS10). I nogle fag er 10. klasse-prøven både mundtlig og skriftlig. I disse fag kan du vælge, om du vil deltage i den mundtlige, den skriftlige eller i begge prøver. OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) I forbindelse med deltagelse i 10. skoleår skal der udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave. Der arbejdes løbende på denne opgave og der afsættes den passende mængde tid til skrive- og produktionsfasen af OSO, efterfulgt af en præsentation og udstilling af elevernes arbejde. OSO bliver vurderet og vil medfølge som bilag til dit afgangsbevis. Skole-hjem-samarbejde Der holdes i løbet af skoleåret minimum to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere. En forventningssamtale i august/september, og evt. opfølgningssamtale i oktober/november og en opfølgnings-/uddannelsessamtale i januar/februar. Endvidere holdes der minimum to elev-kontaktlærersamtaler - et i efteråret og et i foråret. Vi gør også brug af behovssamtaler i forhold til den enkelte elev. I forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstilling og præsentation.

9 Kontaktlæreren Hver elev tildeles en kontaktlærer. Kontaktlæreren har til opgave at samle trådene og danne sig et overblik over den enkelte elevs skolemæssige situation: personligt, socialt og fagligt. Kontaktlæreren er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige. Fravær fra undervisningen Sygemelding samt andet lovlig fravær skal meddeles. Der meldes dagligt medmindre man har meddelt et længerevarende sygeforløb. Vi forventer, ligesom ungdomsuddannelserne, et højt fremmøde, især da der jo er tale om et frivilligt skoleår med et vigtigt afsæt til din ungdomsuddannelse. I brobygnings- og praktikuger meldes fravær til både ungdomsuddannelsen eller praktik-værten og til skolen. HUSK! Et flot fremmøde er et af parametrene i bedømmelsen af din uddannelses-parathed. Befordring Elever i 10. klasse får tilbud om et gratis buskort. Tilbuddet gælder uanset afstanden mellem dit hjem og skolen hvad enten det er 10. Vest i Ringkøbing eller 10. Syd i Skjern. Du kan bruge kortet til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kortet gælder såvel i skoletiden som fritiden. Dog kan det ikke benyttes i skolernes sommerferie og du kan ikke bruge kortet som rejsehjemmel ved togrejser. Du kan søge om buskort hos Ringkøbing-Skjern kommune ved henvendelse til Borgerservice eller klikke ind på Vi vil på orienteringsaftnerne i januar måned 2014 komme nærmere ind på muligheder for befordring, de aktuelle køreplaner, osv. 10. klasse ungeforum Der vil blive oprettet et fælles forum ( elevråd ), hvor elever fra både 10. vest og 10. syd kan drøfte interesser, tiltag og muligheder i en demokratisk ramme. Dette ungeforum tænkes også involveret i forskellige tværgående tiltag, hvor elever fra 10. vest og syd mødes det være sig fællestimer eller mere sociale sammenhænge. I 10. skoleår vil vi gerne give dig en høj grad af indflydelse. Brænder du for at bane vejen for andre og deltage i demokratiske processer, så stil op til vores ungeforum og bidrag til at forme fremtidens 10. skoleår. Elever fra ungeforum er valgbare og kan derfor vælges til Ungdomsskolens bestyrelse. 9

10 10. VEST De obligatoriske fag (21 lektioner) Dansk... 7 lektioner Matematik... 5 lektioner Engelsk... 5 lektioner Fællestime - orientering, debat og bevægelse... 4 lektioner Linjer (+ 6 lektioner) Medie Sport Drama & Krea Iværksætteren Studieforbered. Erhvervslinjen it i alle forbindelser... 6 lektioner diverse sportsgrene + elite... 6 lektioner skuespil, dans og kreativt arbejde... 6 lektioner fra idé til virkelighed... 6 lektioner tysk... 5 lektioner eng... 1 lektioner 2 dages ugentlig praktik lektioner Valgfag (der vælges mindst 4 lektioner) Fysik... 4 lektioner Tysk... 4 lektioner Fagcafé (ekstra dansk, matematik, engelsk) lektioner Boldspil (fodbold, volley, basket, håndbold o.l.) lektioner Idræt (gymnastik, atletik, styrke, badminton o.l.)... 2 lektioner Mad... 2 lektioner Sløjd... 2 lektioner Samfundsfag... 2 lektioner Fysik for sjov... 2 lektioner It-programmer i undervisningen... 2 lektioner

11 De obligatoriske fag (21 lektioner) Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt på stamhold ud fra valg af linjer. Ved at følge undervisningen kan du indstille dig til de afsluttende prøver på 10. klasses niveau eller på 9. klasses niveau uanset valg af linje. Linjer (6 lektioner ligger i valget af linje) Her er det muligt at vælge lige præcis den linje, der passer dig bedst. Medie-linjen er for dig, der vil have redskaber til at forstå, hvordan mediebilledet er skruet sammen samt at få færdigheder til at bruge medier til formidling. Vi laver bl.a. hjemmeside, musikvideoer, film og billedredigering. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge linjen, men du skal have din egen bærbare pc med til undervisningen. Sports-linjen er for dig, der kan lide at være fysisk aktiv. I linjetimer arbejdet vi med forskellige sportsgrene i løbet af året, f.eks. Golf, Volley, Badminton, Fodbold, Atletik og Boksning. Vi arbejder i dybden med de enkelte sportsgrene og forventer at deltage eller være arrangører i turneringer i forlængelse af temaerne. Vi forsøger i løbet af skoleåret at inddrage en til to ekstrem sportsgrene. Har du interesse i at melde dig til Ringkøbing Elites fodbold eller håndbold, har vi et samarbejde med dem. Vi kan tilpasse din skolegang til træningspassene i eliteafdelingen, så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. 11

12 Drama/Krea-linjen. Drama betyder handling. I handlingen er der et godt grin, en skør situation, mulighed for kropsligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer i dramatisk form og herigennem forholde sig til sig selv og omverdenen. Øvelser til træning af krop, stemme, koncentration og energi skaber tryghed og et godt miljø og slipper din fantasi fri. Så er du til: Dans - mime retorik sminke kostumer monologer teatersport tekstskrivning lys lyd scenografi manuskriptarbejde skuespil og teaterproduktion og meget mere Så er du til: Tegne, male, billedkunst, strikke,sy og meget meget mere... så velkommen på drama/krealinjen. Erhvervs-linjen byder på et skoleår med kombineret skolegang og praktik. En almindelig uge er sammensat således, at du har 3 dages skolegang og 2 dages praktik. Ved skoleårets slutning har du gennemgået det samme pensum i dansk, engelsk og matematik, som du ellers ville have gjort i en traditionel 10. klasse. Det forventes, at du afslutter med FS10, og du kan derefter fortsætte med en ungdomsuddannelse. Du har mulighed for at tilvælge tysk og fysik og ligeledes afslutte disse fag med prøve. Ved at vælge erhvervslinjen får du et alsidigt kombineret 10. skoleår, hvor du vil opleve livet uden for skolen samtidig med, at du vedligeholder og bygger videre på de kompetencer du allerede har tilegnet dig. Tilrettelæggelsen foregår i samarbejde med vores UU-vejleder og kontaktlæreren. Den studieforberedende linje er for dig, der målrettet går efter at forbedre dit nuværende standpunkt og er indstillet på at arbejde for sagen også mht. den daglige forberedelse. Studielinjen er et mere boglig-fagligt 10.skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere dansk, engelsk, matematik, fysik, tysk med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale/erhvervs rettede ungdomsuddannelse. For at blive optaget på studielinjen skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Iværksætterlinjen fra idé til virkelighed er for dig, der drømmer om at starte egen virksomhed eller butik og gerne vil vide noget om, hvordan man kommer godt i gang med markedsføring, regnskaber og andre praktiske foranstaltninger i forhold til myndigheder o.l.. Oplagt for kommende handelsskoleelever. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle linjer bliver oprettet, men ved eventuel sammenlægning af linjer vil vi gøre alt for at tilgodese, at det valgte også indgår i det daglige arbejde.

13 Valgfag (min. 4 lektioner vælges) Sløjd (2 ugentlige lektioner) Sløjd er noget for dig, hvis du: gerne vil lære forskellige arbejdsteknikker er klar til at være med til at lave produkter til skolen synes, det lyder spændende at fremstille produkter i primært træ og metal Samfundsfag (2 ugentlige lektioner) Samfundsfag er noget for dig, hvis du: brænder for at diskutere de samfundsforhold, du er en del af og tør tage stilling gerne vil fordybe dig i emner som privatøkonomi, unge og uddannelse, politik og internationale forhold der gives karakterer i faget Fysik for sjov (2 ugentlige lektioner) Fysik for sjov er noget for dig, hvis du: brænder for faget og elsker at eksperimentere kan lide at arbejde med den naturvidenskabelig side ikke prøveforberedende og ingen karakterer Boldspil (2 ugentlige lektioner) Boldspil er noget for dig, hvis du: er interesseret i fodbold, volley, basket, håndbold o.l. kan lide at være fysisk aktiv 13

14 Idræt (2 lektioner) Idræt er noget for dig, hvis du: er interesseret i gymnastik, atletik, styrketræning, badminton o.l. kan lide at være fysisk aktiv Tysk (4 ugentlige lektioner) Tysk er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor faget har nogle huller i faget, du trænger til at arbejde med kan ikke vælges, hvis du har studielinjen, hvor tysk er obligatorisk. Fysik/kemi (4 ugentlige lektioner) Fysik/kemi er noget for dig, hvis du: brænder for faget og/eller synes det er sjovt at arbejde med det videnskabelige område vil forbedre karaktererne fra 9. klasse og samtidig gerne vil holde alle døre åbne mht. ungdomsuddannelse Fagcafé (2 el. 4 ugentlige lektioner) Fagcafé er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor et eller flere af de obligatoriske fag har nogle huller i de obligatoriske fag, du trænger til at arbejde med

15 Mad (2 ugentlige lektioner) Mad er noget for dig, hvis du: gerne vil lære at lave enkel, varieret og billig mad gerne vil lære at finde og følge opskrifter It-programmer i undervisningen (2 ugentlige lektioner) It-programmer i undervisningen er noget for dig, hvis du: gerne vil dygtiggøre dig i brugen af de IT-programmer, vi anvender i undervisningen er interesseret i IT som en del af din hverdag Temadage I løbet af skoleåret har vi i samarbejde med Ringkøbing Ungdomsskole et antal temadage, hvor vi bliver udfordret anderledes end i hverdagen. Det kunne f.eks. være speedbådskørekort, akvarelmaling, windsurfing, totalforsvarsaktiviteter, ture ud af huset og lignende. 15

16 10. SYD Faguger og temauger Skoleåret bliver i 10. SYD opdelt i faguger og temauger. I fagugerne er der primært fokus de boglige fag og visse valgfag. I temaugerne tilbyder vi dig spændende fælles tematisk undervisning, valgfag, brobygning, praktik osv. Obligatoriske fag 16 moduler i 29 faguger (1 modul = 90 min.) Dansk... 4 moduler Matematik... 4 moduler Engelsk... 3 moduler Idræt i Kulturcentret... 2 moduler Krop og bevægelse... 2 moduler Fællestime orientering og debat...1 modul Har du interesse i at melde dig til IKA Skjern Elite håndbold i Skjern Kulturcenter, har vi et samarbejde med IKA. Vi kan tilpasse din skolegang til træningstiderne i Skjern Elite Håndbold så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. Elever der er tilknyttet IKA bo-tilbud, kan tilbydes 10. klasse tilbuddet i Skjern.

17 Linjer Den almene linje Er for dig, der har behov for et mere afklarende forløb i forhold til dit valg efter 10. skoleår. På den almene linje får du mulighed for at kombinere fagene med OSO, praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du kan afslutte med enten FS10 eller folkeskolens afgangsprøver (FSA) og samtidig gøre dig klar til din videre uddannelse. For at blive optaget på den almene linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Den studieforberedende linje Er for dig, der allerede på nuværende tidspunkt har besluttet dig for at gå en gymnasial vej efter dit 10. skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere fagene med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale ungdomsuddannelse. For at blive optaget på den studieforberedende linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Begge linjer Om du vælger den almene eller den studieforberedende linje afgrænser dig ikke i dit valg efter 10. klasse. Uanset linje får du de samme muligheder for at vælge mellem boglige og praktiske valgfag. På tilmeldingen kan du tilkendegive, hvilken linje du ønsker at vælge, men det er først efter forventningssamtalen sammen med dine forældre og din kontaktlærer i starten af skoleåret, at du træffer dit endelige valg. Valgfag (der vælges mindst 2 moduler): Fysik (prøverettet)... 2 moduler Tysk (prøverettet)... 2 moduler Den ukendte verden... 1 modul Spansk... 1 modul IT... 1 modul Handel og service... 1 modul Kulturhistorie... 1 modul Madlavning... 1 modul Håndarbejde... 1 modul Filmproduktion... 1 modul Fagi ungdomsskolens fritidsundervisning moduler 17

18 Valgfag Fysik (2 moduler pr. uge) Fysik er noget for dig, hvis du: Kan lide at eksperimentere Vil lære noget om, hvordan naturen fungerer og hvad naturvidenskab er for en størrelse Ønsker at tage en afgangsprøve i faget Tysk (2 moduler pr. uge) Tysk er noget for dig, hvis du: Vil forbedre din 9. klasse afgangsprøve eller tage 10. klasse afgangsprøven Vil blive bedre til tysk uden at afslutte med en afgangsprøve Vil udbygge eller repetere den tyske grammatik Vil have medindflydelse på emnerne Den ukendte verden (1 modul pr. uge) Den ukendte verden er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan naturen hænger sammen Interesserer dig for universets gåder Vil arbejde med en kombination af fysik, kemi, biologi og geografi sammensat på en spændende og anderledes måde Spansk (1 modul pr. uge) Spansk er noget for dig, hvis du: Kunne tænke dig at stifte bekendtskab med et nyt sprog på begynderniveau Ved, at du allerede vil vælge det som valgfag på ungdomsuddannelsen Håndarbejde (1 modul pr. uge) Håndarbejde er noget for dig, hvis du: Elsker at være kreativ og bruge dine hænder Nyder at sysle med egne kreative projekter Har masser af ideer og kreative påfund IT (1 modul pr. uge) IT er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan din computer, smartphone og tablet fungerer og hvad ligger bag, hvordan er de opbygget, hvad kan de og hvorfor?

19 Handel og service (1 modul pr. uge) Handel og service er noget for dig, hvis du: Ønsker indsigt i de grundlæggende færdigheder indenfor bogføring, lagerhåndtering, kundepleje, osv. Allerede nu ved, at du vil gå handelsvejen efter 10. klasse Kulturhistorie (1 modul pr. uge) Kulturhistorie er noget for dig, hvis du: Ønsker at vide hvordan det moderne samfund har udviklet sig fra stenalder til atomalder og hvordan videnskab, filosofi og religion har påvirket dette Gourmet for unge (1 modul pr. uge) Madlavning er noget for dig, hvis du: Kan lide at lave mad eller kunne tænke dig at lære det Ønsker at lære nye, spændende måde at sammensætte råvarerne på Filmproduktion (1 modul pr. uge) Filmproduktion er noget for dig, hvis du: Kan lide at være kreativ, enten foran eller bagved et kamera. Faget kræver ingen forudsætninger, blot lyst til at lege med de muligheder der er indenfor filmens verden. Fag i ungdomsskolens fritidsundervisning Fagene tilbydes som aftenskurser eller weekendkurser med kursusstart cirka 1. oktober Af fag der tilbydes kan f.eks. nævnes (se evt. mere på Traktorkørekort Jagttegn Dykkercertifikat PADI Open Water Diver Leder/træner kursus Sociale medier & kommunikation Førstehjælp 26 sikkerhedskursus ( svejsekursus ) Innovation & Produktion (- en produktionsuge) Knallertkørekort (30 lektioner + færdselsrelateret førstehjælp) Mad, Krop & Sundhed (i samarbejde med Erhvervsskolerne) Børn og Omsorg (i samarbejde med SOSU) Handel og Marketing (i samarbejde med Handelsskolerne) Oprettelse af både valgfag og ungdomsskolefag vil være afhængigt af antallet af tilmeldinger. 19

20 Rådgivning og spørgsmål Hvis du ønsker rådgivning om dine muligheder i 10. skoleår, kan du rette henvendelse til 10. vest/syd, din nuværende UU-vejleder eller UU, 10. Vest Ann Louise Brunhøj Andersen: tlf UU, 10. Syd Søren Eriksen: tlf Eller du kan kontakte: 10.VEST Ringkøbing Skole, tlf , Karsten Frik Andersen, mob , Margit Plougmann, tlf , mob , 10.SYD Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, tlf , Henrik Mogensen, tlf , mob , John Jensen, tlf , mob , Lærerne på 10. Syd kan kontaktes på mail. (se: fane 10. klasse)

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er springbræt til starten på din ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er springbræt til starten på din ungdomsuddannelse! 10. klasse er springbræt til starten på din ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Springbræt til fremtiden

Springbræt til fremtiden Springbræt til fremtiden fordi forskellen tæller 10. klasse 2014-15 Velkommen i 10. klasse fordi forskellen tæller Hvorfor gå i 10. klasse? for at blive afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 2012-2013 Til dig og dine forældre Hvorfor gå i 10. klasse? Du skal vælge 10. klasse, hvis du ikke ved, hvilken ungdomsuddannelse du skal gå i gang med. Du kan

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Skjern 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER 10. KLASSE 2015-2016 ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG?

SKOLEN PÅ SØNDERAGER 10. KLASSE 2015-2016 ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG? ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG? - Ønsker du at blive fagligt dygtigere? - Har du brug for at blive mere afklaret omkring dit uddannelsesvalg? - Vil du være mere moden, inden du går i gang med en ungdomsuddannelse?

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasse i Halsnæs kommune. Unge- og Kulturcentret Halsnæs.

10. klasse i Halsnæs kommune. Unge- og Kulturcentret Halsnæs. 10. klasse i Halsnæs kommune. Unge- og Kulturcentret Halsnæs. rets ang Før jul: Lejrtur til Prag Brobygning Praktik DOSO Den obligatoriske selvvalgte opgave Efter jul: Terminsprøver Teaterprojekt Prøver

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center

Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center 2016/2017 Ølstykke 10. klasse Center - et ungdomsmiljø udelukkende for 10. klasse Ølstykke 10. klasse Center er en skole udelukkende for 10. årgang. Derfor har vi gjort meget

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn

Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn 2018/2019 10. klassecenter Frederikshavn 10. klassecenter Frederikshavn er Frederikshavn Kommunes tilbud til alle elever, der har lyst til at starte deres ungdomsuddannelse

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2016 2017 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag 0 1 KC. Struer Brobygning Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/Kemi Linjefag 10. KlasseCenter Struer Skolegade 5B 7600 Struer Tlf. 96 84 86 01 Ungdomsskolen Faktaoplysning for 10. KlasseCenter Struer Adresse...

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US

10. KLASSE Tårnby Kommune US 10. KLASSE Tårnby Kommune 2011-2012 forord 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE ELEMENT SKOLEÅRET

08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE ELEMENT SKOLEÅRET ELEMENT SKOLEÅRET 08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er en anden måde at gå i skole på. - du bliver mere afklaret om din fremtid - du får nye venner og fælles

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl HVEM ER VI? Et energisk team engagerede lærere, som har en helt speciel interesse i at arbejde med og undervise unge mennesker Et personale der udfordrer dig fagligt og personligt En undervisning præget

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole

10.klasse. Vinderup Realskole 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Vinderup Realskole er en privatskole med ca. 240 elever fordelt på 7.-10. klasse. Vi har et 10. klasses tilbud med en

Læs mere

10. KLASSE. Det er fedt her. Der er et rigtig godt sammenhold og fællesskab det er måske fordi vi alle sammen er på samme alder.

10. KLASSE. Det er fedt her. Der er et rigtig godt sammenhold og fællesskab det er måske fordi vi alle sammen er på samme alder. 10. KLASSE Tårnby Kommune Det er fedt her. Der er et rigtig godt sammenhold og fællesskab det er måske fordi vi alle sammen er på samme alder. 2012-2013 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere