10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!"

Transkript

1 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for efterfølgende at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Med andre ord: Hvis du ikke er helt parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter du har afsluttet 9. klasse, er et frivilligt 10. skoleår et godt tilbud til dig. 1

2 10. klasse hvor..? Et 10. skoleår kan tilbydes af flere skoleformer blandt andet efterskoler, folkeskoler, ungdomsskoler, landbrugsskoler og erhvervsskoler. Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder 10. klasse under 2 skoleformer: 10. VEST på Ringkøbing skole, Ringkøbing (folkeskolen) 10. SYD på Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Skjern (ungdomsskolen) Disse to tilbud er ikke helt identiske, men vil begge bygge videre på dine kompetencer og give dig mulighed for at afslutte skoleåret med aflæggelse af FSA (folkeskolens afgangsprøve) eller FS10 (10.klasseprøverne). Hvorfor vælge et 10. skoleår? 10. klasse er IKKE blot fortsættelsen af 9. klasse, men kan derimod bedst beskrives som et springbræt til din ungdomsuddannelse, der sikrer at overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen bliver mere velovervejet og glidende. 10. klasse bruges til Uddannelsesmæssig afklaring - du afprøver forskellige ungdomsuddannelser gennem brobygning - du afprøver jobmuligheder/brancher gennem praktikforløb - din uddannelsesplan er din røde tråd gennem skoleåret - du skriver løbende på din uddannelsesopgave (OSO en) - du får al den vejledning du har brug for Faglig afklaring - du vælger linjer/fag/valgfag efter uddannelsesønsker og muligheder - du tager FSA eller FS10-prøver i fagene - du forbereder dig på arbejdsindsatsen på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsrettet uddannelse - du får støtte til læsning/skrivning, hvis du har behov for dette - du udfordrer dig selv hver dag!

3 Personlig afklaring - du modnes gennem dine valg og din hverdag - du laver en personlig plan sammen med din kontaktlærer - du har opfølgningssamtaler med din kontaktlærer i løbet af skoleåret - du bliver set med flere øjne - du bliver lyttet til og din mening har betydning God stil - du møder hver dag og til tiden - evt. velbegrundet fravær meddeles til din kontaktlærer - ulovligt fravær/pjæk er en by i Rusland! - du afleverer dine ting til tiden og laver lektier efter aftale - du er en god kammerat I både 10. vest og 10. syd vil du opleve en tryg og anerkendende platform med fokus på din kompetenceudvikling et spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø med NYE oplevelser styrket vejledning så du kan blive mere afklaret i dit uddannelsesvalg faglige udfordringer i fag og temaer personlige udfordringer, hvor du viser mod, initiativ og beslutsomhed nye sociale relationer og venner individuel brobygning og praktik (jf. din uddannelsesplan) anderledes studie- eller erhvervsrettede undervisningsformer lærere og vejledere der yder en engageret indsats for dig og din fremtid 3

4 Tilmelding Der er frit skolevalg mellem de to 10. klassetilbud i Ringkøbing-Skjern kommune. Det afhænger af dine ønsker, behov, bopæl m.v. Du foretager tilmelding via sammen med din UU-vejleder og i samråd med dine forældre. Tilmeldingsblanketten er bagest i denne brochure. Tilmeldingsfristen er senest 1. marts Er du og dine forældre i tvivl om forhold omkring 10. klasse, kontakt da din UU-vejleder eller Ringkøbing skole (10. vest) eller Ungdomsskolen (10. syd) se kontaktinformation bagest i denne brochure. Informationsaftener Der afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kan høre mere omkring 10. vest og 10. syd. Elever, forældre og andre interesserede er meget velkomne til at deltage i begge møder. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest mandag den 6. januar til henholdsvis Ringkøbing Skole , eller Ungdomsskolen eller 10. VEST Tirsdag den 7. januar 2014, kl Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, Ringkøbing (multisalen) 10. SYD Torsdag den 9. januar 2014, kl Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Voldgade 6, Skjern (2. sal) Åbent hus arrangement den 25. januar 2014 kl Der afholdes åbent hus på både VEST (Ringkøbing Skole) og SYD (Byskolen i Skjern).

5 10. skoleår kort fortalt Når du vælger 10. skoleår, skal du deltage i: mindst 31 lektioners undervisning om ugen, heraf 21 obligatoriske lektioner i dansk, engelsk, matematik og fællesfag. De øvrige lektioner er en blanding af linjefag og valgfag, som du kan læse på skolen og/eller i ungdomsskolens fritidsundervisning (typisk om aftenen). 1 eller 2 ugers brobygning på de gymnasiale uddannelser og op til 6 uger på erhvervsuddannelser. en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) om uddannelse, hvor du udarbejder en skriftlig rapport og laver en udstilling om dit valg af uddannelse til bedømmelse. en obligatorisk intro-tur i starten af skoleåret, hvor du igennem forskellige aktiviteter får mulighed for at knytte sociale kontakter både til elever og lærere. Turen er selvfølgelig med overnatning og forplejning, derfor en mindre egenbetaling. ugeprojekter/temaer med forskelligt indhold fx medier, motion, sundhed, teater eller andet fagligt indhold. Dernæst har du mulighed for at deltage i: frivillig brobygning eller praktikforløb, som vil være relevant for dig i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse i op til 6 uger. en skolerejse i uge 11, Du kan vælge enten en skirejse til et europæisk skisportssted eller en studie- og kulturrejse til et europæisk land. (Deltagerbetaling max. 3000,- kr. + frokost) Særligt og individuelt tilrettelagt 10. klasseforløb For dig som ikke kan nøjes med at sidde på skolebænken, men gerne vil have en mere praktisk skoledag, kan man i særlige tilfælde dispensere fra timetallet, hvis det i øvrigt er i tråd med din uddannelsesplan og efter aftale mellem dig, dine forældre og UU-vejleder. Det er i den forbindelse også en mulighed at gennemføre visse fag og temaer i et 20 ugers forløb for dernæst at tilmelde sig introduktionsforløb på f.eks. en erhvervsskole med start i januar måned. Få mere information om et særligt 10. klasseforløb hos din vejleder eller til 10. vest/syd. Vores forventninger til dig 10. skoleår er et frivilligt tilbud derfor forventer vi også noget af dig. at du deltager aktivt og engageret i skolens hverdag at du møder til tiden og i øvrigt præsterer et godt fremmøde 5

6 er med på en anderledes og mere uddannelsesorienteret skolehverdag at du bidrager til at skabe et godt ungdomsmiljø og socialt liv i 10. kl. at du er en god repræsentant for 10. kl., når du er ude af huset Til gengæld får du erfarne og engagerede lærere og vejledere de fag og udfordringer, som du har brug for flere prøveniveauer at vælge imellem din egen kontaktlærer masser af oplevelser du ikke vil gå glip af nye venner en fod indenfor på ungdomsuddannelserne eller i erhvervslivet Obligatorisk vejledning I 10. klasse bliver din uddannelsesplan et meget vigtigt værktøj i den vejledning, som du i dialog med din UU-vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning skal modtage. Minimum 1 uges brobygning og OSO-opgave er ligeledes obligatorisk, hvorimod du altid kan supplere med mere brobygning eller erhvervspraktik, hvis det er relevant for dig. Når du går i 10. klasse, tilmeldes du 10. klasseprøverne i alle de prøvefag, du modtager undervisning i. Hvis dit individuelle niveau ikke svarer til 10. klasseprøverne kan du søge om særlige hjælpemidler, forlænget prøvetid eller at aflægge 9. klasse afgangsprøver i et eller flere fag. Brobygning 1-2 uger for de Gymnasiale uddannelser. For Erhvervsuddannelserne op til 6 uger At bygge bro til ungdomsuddannelserne er en af vores vigtigste opgaver. Den tvivl, du kan have om valg af ungdomsuddannelse, studieretning eller erhvervsretning, har du mulighed for at få afprøvet i trygge rammer, mens du forbereder dig fagligt og personligt. I august skal du foretage den endelige tilmelding til brobygning. Din uddannelsesvejleder i 10. skoleår hjælper dig med den endelige tilmelding. Hvis man har behov for mere brobygning, kan man vælge at komme ud på en ungdomsuddannelse i foråret 2015.

7 Ulønnet praktik Der kan vælges ulønnet praktikforløb efter behov. Der gælder for disse forløb, at de skal være af mindst 2 dages varighed. Endvidere skal forløbene afstemmes efter og være relevante i forhold til din uddannelsesplan. Praktikforløbet aftales i samråd med dine lærere, uddannelsesvejlederen og dine forældre. Karakterer Du får 3 standpunktskarakterer i 10. skoleår: primo november, ultimo januar og maj/juni. Terminsprøver Vi gennemfører i løbet af skoleåret skriftlige terminsprøver i fagene: dansk, engelsk, matematik og tysk. Afsluttede prøver Efter 10. skoleår kan du aflægge 9. klasses afgangsprøver og 10. klasseprøver i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi, hvis du har fulgt undervisningen i 10. skoleår. Afgangsprøver FSA Du kan gå til afgangsprøver, uanset om du har været til prøven efter 9. klasse. Om disse prøver gælder, at man tilmelder sig alle fagets prøver. 7

8 Afgangsprøver FS10 I stedet for afgangsprøven kan du vælge at gå til 10. klasse-prøven (FS10). I nogle fag er 10. klasse-prøven både mundtlig og skriftlig. I disse fag kan du vælge, om du vil deltage i den mundtlige, den skriftlige eller i begge prøver. OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) I forbindelse med deltagelse i 10. skoleår skal der udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave. Der arbejdes løbende på denne opgave og der afsættes den passende mængde tid til skrive- og produktionsfasen af OSO, efterfulgt af en præsentation og udstilling af elevernes arbejde. OSO bliver vurderet og vil medfølge som bilag til dit afgangsbevis. Skole-hjem-samarbejde Der holdes i løbet af skoleåret minimum to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere. En forventningssamtale i august/september, og evt. opfølgningssamtale i oktober/november og en opfølgnings-/uddannelsessamtale i januar/februar. Endvidere holdes der minimum to elev-kontaktlærersamtaler - et i efteråret og et i foråret. Vi gør også brug af behovssamtaler i forhold til den enkelte elev. I forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstilling og præsentation.

9 Kontaktlæreren Hver elev tildeles en kontaktlærer. Kontaktlæreren har til opgave at samle trådene og danne sig et overblik over den enkelte elevs skolemæssige situation: personligt, socialt og fagligt. Kontaktlæreren er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige. Fravær fra undervisningen Sygemelding samt andet lovlig fravær skal meddeles. Der meldes dagligt medmindre man har meddelt et længerevarende sygeforløb. Vi forventer, ligesom ungdomsuddannelserne, et højt fremmøde, især da der jo er tale om et frivilligt skoleår med et vigtigt afsæt til din ungdomsuddannelse. I brobygnings- og praktikuger meldes fravær til både ungdomsuddannelsen eller praktik-værten og til skolen. HUSK! Et flot fremmøde er et af parametrene i bedømmelsen af din uddannelses-parathed. Befordring Elever i 10. klasse får tilbud om et gratis buskort. Tilbuddet gælder uanset afstanden mellem dit hjem og skolen hvad enten det er 10. Vest i Ringkøbing eller 10. Syd i Skjern. Du kan bruge kortet til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kortet gælder såvel i skoletiden som fritiden. Dog kan det ikke benyttes i skolernes sommerferie og du kan ikke bruge kortet som rejsehjemmel ved togrejser. Du kan søge om buskort hos Ringkøbing-Skjern kommune ved henvendelse til Borgerservice eller klikke ind på Vi vil på orienteringsaftnerne i januar måned 2014 komme nærmere ind på muligheder for befordring, de aktuelle køreplaner, osv. 10. klasse ungeforum Der vil blive oprettet et fælles forum ( elevråd ), hvor elever fra både 10. vest og 10. syd kan drøfte interesser, tiltag og muligheder i en demokratisk ramme. Dette ungeforum tænkes også involveret i forskellige tværgående tiltag, hvor elever fra 10. vest og syd mødes det være sig fællestimer eller mere sociale sammenhænge. I 10. skoleår vil vi gerne give dig en høj grad af indflydelse. Brænder du for at bane vejen for andre og deltage i demokratiske processer, så stil op til vores ungeforum og bidrag til at forme fremtidens 10. skoleår. Elever fra ungeforum er valgbare og kan derfor vælges til Ungdomsskolens bestyrelse. 9

10 10. VEST De obligatoriske fag (21 lektioner) Dansk... 7 lektioner Matematik... 5 lektioner Engelsk... 5 lektioner Fællestime - orientering, debat og bevægelse... 4 lektioner Linjer (+ 6 lektioner) Medie Sport Drama & Krea Iværksætteren Studieforbered. Erhvervslinjen it i alle forbindelser... 6 lektioner diverse sportsgrene + elite... 6 lektioner skuespil, dans og kreativt arbejde... 6 lektioner fra idé til virkelighed... 6 lektioner tysk... 5 lektioner eng... 1 lektioner 2 dages ugentlig praktik lektioner Valgfag (der vælges mindst 4 lektioner) Fysik... 4 lektioner Tysk... 4 lektioner Fagcafé (ekstra dansk, matematik, engelsk) lektioner Boldspil (fodbold, volley, basket, håndbold o.l.) lektioner Idræt (gymnastik, atletik, styrke, badminton o.l.)... 2 lektioner Mad... 2 lektioner Sløjd... 2 lektioner Samfundsfag... 2 lektioner Fysik for sjov... 2 lektioner It-programmer i undervisningen... 2 lektioner

11 De obligatoriske fag (21 lektioner) Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt på stamhold ud fra valg af linjer. Ved at følge undervisningen kan du indstille dig til de afsluttende prøver på 10. klasses niveau eller på 9. klasses niveau uanset valg af linje. Linjer (6 lektioner ligger i valget af linje) Her er det muligt at vælge lige præcis den linje, der passer dig bedst. Medie-linjen er for dig, der vil have redskaber til at forstå, hvordan mediebilledet er skruet sammen samt at få færdigheder til at bruge medier til formidling. Vi laver bl.a. hjemmeside, musikvideoer, film og billedredigering. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge linjen, men du skal have din egen bærbare pc med til undervisningen. Sports-linjen er for dig, der kan lide at være fysisk aktiv. I linjetimer arbejdet vi med forskellige sportsgrene i løbet af året, f.eks. Golf, Volley, Badminton, Fodbold, Atletik og Boksning. Vi arbejder i dybden med de enkelte sportsgrene og forventer at deltage eller være arrangører i turneringer i forlængelse af temaerne. Vi forsøger i løbet af skoleåret at inddrage en til to ekstrem sportsgrene. Har du interesse i at melde dig til Ringkøbing Elites fodbold eller håndbold, har vi et samarbejde med dem. Vi kan tilpasse din skolegang til træningspassene i eliteafdelingen, så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. 11

12 Drama/Krea-linjen. Drama betyder handling. I handlingen er der et godt grin, en skør situation, mulighed for kropsligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer i dramatisk form og herigennem forholde sig til sig selv og omverdenen. Øvelser til træning af krop, stemme, koncentration og energi skaber tryghed og et godt miljø og slipper din fantasi fri. Så er du til: Dans - mime retorik sminke kostumer monologer teatersport tekstskrivning lys lyd scenografi manuskriptarbejde skuespil og teaterproduktion og meget mere Så er du til: Tegne, male, billedkunst, strikke,sy og meget meget mere... så velkommen på drama/krealinjen. Erhvervs-linjen byder på et skoleår med kombineret skolegang og praktik. En almindelig uge er sammensat således, at du har 3 dages skolegang og 2 dages praktik. Ved skoleårets slutning har du gennemgået det samme pensum i dansk, engelsk og matematik, som du ellers ville have gjort i en traditionel 10. klasse. Det forventes, at du afslutter med FS10, og du kan derefter fortsætte med en ungdomsuddannelse. Du har mulighed for at tilvælge tysk og fysik og ligeledes afslutte disse fag med prøve. Ved at vælge erhvervslinjen får du et alsidigt kombineret 10. skoleår, hvor du vil opleve livet uden for skolen samtidig med, at du vedligeholder og bygger videre på de kompetencer du allerede har tilegnet dig. Tilrettelæggelsen foregår i samarbejde med vores UU-vejleder og kontaktlæreren. Den studieforberedende linje er for dig, der målrettet går efter at forbedre dit nuværende standpunkt og er indstillet på at arbejde for sagen også mht. den daglige forberedelse. Studielinjen er et mere boglig-fagligt 10.skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere dansk, engelsk, matematik, fysik, tysk med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale/erhvervs rettede ungdomsuddannelse. For at blive optaget på studielinjen skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Iværksætterlinjen fra idé til virkelighed er for dig, der drømmer om at starte egen virksomhed eller butik og gerne vil vide noget om, hvordan man kommer godt i gang med markedsføring, regnskaber og andre praktiske foranstaltninger i forhold til myndigheder o.l.. Oplagt for kommende handelsskoleelever. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle linjer bliver oprettet, men ved eventuel sammenlægning af linjer vil vi gøre alt for at tilgodese, at det valgte også indgår i det daglige arbejde.

13 Valgfag (min. 4 lektioner vælges) Sløjd (2 ugentlige lektioner) Sløjd er noget for dig, hvis du: gerne vil lære forskellige arbejdsteknikker er klar til at være med til at lave produkter til skolen synes, det lyder spændende at fremstille produkter i primært træ og metal Samfundsfag (2 ugentlige lektioner) Samfundsfag er noget for dig, hvis du: brænder for at diskutere de samfundsforhold, du er en del af og tør tage stilling gerne vil fordybe dig i emner som privatøkonomi, unge og uddannelse, politik og internationale forhold der gives karakterer i faget Fysik for sjov (2 ugentlige lektioner) Fysik for sjov er noget for dig, hvis du: brænder for faget og elsker at eksperimentere kan lide at arbejde med den naturvidenskabelig side ikke prøveforberedende og ingen karakterer Boldspil (2 ugentlige lektioner) Boldspil er noget for dig, hvis du: er interesseret i fodbold, volley, basket, håndbold o.l. kan lide at være fysisk aktiv 13

14 Idræt (2 lektioner) Idræt er noget for dig, hvis du: er interesseret i gymnastik, atletik, styrketræning, badminton o.l. kan lide at være fysisk aktiv Tysk (4 ugentlige lektioner) Tysk er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor faget har nogle huller i faget, du trænger til at arbejde med kan ikke vælges, hvis du har studielinjen, hvor tysk er obligatorisk. Fysik/kemi (4 ugentlige lektioner) Fysik/kemi er noget for dig, hvis du: brænder for faget og/eller synes det er sjovt at arbejde med det videnskabelige område vil forbedre karaktererne fra 9. klasse og samtidig gerne vil holde alle døre åbne mht. ungdomsuddannelse Fagcafé (2 el. 4 ugentlige lektioner) Fagcafé er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor et eller flere af de obligatoriske fag har nogle huller i de obligatoriske fag, du trænger til at arbejde med

15 Mad (2 ugentlige lektioner) Mad er noget for dig, hvis du: gerne vil lære at lave enkel, varieret og billig mad gerne vil lære at finde og følge opskrifter It-programmer i undervisningen (2 ugentlige lektioner) It-programmer i undervisningen er noget for dig, hvis du: gerne vil dygtiggøre dig i brugen af de IT-programmer, vi anvender i undervisningen er interesseret i IT som en del af din hverdag Temadage I løbet af skoleåret har vi i samarbejde med Ringkøbing Ungdomsskole et antal temadage, hvor vi bliver udfordret anderledes end i hverdagen. Det kunne f.eks. være speedbådskørekort, akvarelmaling, windsurfing, totalforsvarsaktiviteter, ture ud af huset og lignende. 15

16 10. SYD Faguger og temauger Skoleåret bliver i 10. SYD opdelt i faguger og temauger. I fagugerne er der primært fokus de boglige fag og visse valgfag. I temaugerne tilbyder vi dig spændende fælles tematisk undervisning, valgfag, brobygning, praktik osv. Obligatoriske fag 16 moduler i 29 faguger (1 modul = 90 min.) Dansk... 4 moduler Matematik... 4 moduler Engelsk... 3 moduler Idræt i Kulturcentret... 2 moduler Krop og bevægelse... 2 moduler Fællestime orientering og debat...1 modul Har du interesse i at melde dig til IKA Skjern Elite håndbold i Skjern Kulturcenter, har vi et samarbejde med IKA. Vi kan tilpasse din skolegang til træningstiderne i Skjern Elite Håndbold så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. Elever der er tilknyttet IKA bo-tilbud, kan tilbydes 10. klasse tilbuddet i Skjern.

17 Linjer Den almene linje Er for dig, der har behov for et mere afklarende forløb i forhold til dit valg efter 10. skoleår. På den almene linje får du mulighed for at kombinere fagene med OSO, praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du kan afslutte med enten FS10 eller folkeskolens afgangsprøver (FSA) og samtidig gøre dig klar til din videre uddannelse. For at blive optaget på den almene linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Den studieforberedende linje Er for dig, der allerede på nuværende tidspunkt har besluttet dig for at gå en gymnasial vej efter dit 10. skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere fagene med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale ungdomsuddannelse. For at blive optaget på den studieforberedende linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Begge linjer Om du vælger den almene eller den studieforberedende linje afgrænser dig ikke i dit valg efter 10. klasse. Uanset linje får du de samme muligheder for at vælge mellem boglige og praktiske valgfag. På tilmeldingen kan du tilkendegive, hvilken linje du ønsker at vælge, men det er først efter forventningssamtalen sammen med dine forældre og din kontaktlærer i starten af skoleåret, at du træffer dit endelige valg. Valgfag (der vælges mindst 2 moduler): Fysik (prøverettet)... 2 moduler Tysk (prøverettet)... 2 moduler Den ukendte verden... 1 modul Spansk... 1 modul IT... 1 modul Handel og service... 1 modul Kulturhistorie... 1 modul Madlavning... 1 modul Håndarbejde... 1 modul Filmproduktion... 1 modul Fagi ungdomsskolens fritidsundervisning moduler 17

18 Valgfag Fysik (2 moduler pr. uge) Fysik er noget for dig, hvis du: Kan lide at eksperimentere Vil lære noget om, hvordan naturen fungerer og hvad naturvidenskab er for en størrelse Ønsker at tage en afgangsprøve i faget Tysk (2 moduler pr. uge) Tysk er noget for dig, hvis du: Vil forbedre din 9. klasse afgangsprøve eller tage 10. klasse afgangsprøven Vil blive bedre til tysk uden at afslutte med en afgangsprøve Vil udbygge eller repetere den tyske grammatik Vil have medindflydelse på emnerne Den ukendte verden (1 modul pr. uge) Den ukendte verden er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan naturen hænger sammen Interesserer dig for universets gåder Vil arbejde med en kombination af fysik, kemi, biologi og geografi sammensat på en spændende og anderledes måde Spansk (1 modul pr. uge) Spansk er noget for dig, hvis du: Kunne tænke dig at stifte bekendtskab med et nyt sprog på begynderniveau Ved, at du allerede vil vælge det som valgfag på ungdomsuddannelsen Håndarbejde (1 modul pr. uge) Håndarbejde er noget for dig, hvis du: Elsker at være kreativ og bruge dine hænder Nyder at sysle med egne kreative projekter Har masser af ideer og kreative påfund IT (1 modul pr. uge) IT er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan din computer, smartphone og tablet fungerer og hvad ligger bag, hvordan er de opbygget, hvad kan de og hvorfor?

19 Handel og service (1 modul pr. uge) Handel og service er noget for dig, hvis du: Ønsker indsigt i de grundlæggende færdigheder indenfor bogføring, lagerhåndtering, kundepleje, osv. Allerede nu ved, at du vil gå handelsvejen efter 10. klasse Kulturhistorie (1 modul pr. uge) Kulturhistorie er noget for dig, hvis du: Ønsker at vide hvordan det moderne samfund har udviklet sig fra stenalder til atomalder og hvordan videnskab, filosofi og religion har påvirket dette Gourmet for unge (1 modul pr. uge) Madlavning er noget for dig, hvis du: Kan lide at lave mad eller kunne tænke dig at lære det Ønsker at lære nye, spændende måde at sammensætte råvarerne på Filmproduktion (1 modul pr. uge) Filmproduktion er noget for dig, hvis du: Kan lide at være kreativ, enten foran eller bagved et kamera. Faget kræver ingen forudsætninger, blot lyst til at lege med de muligheder der er indenfor filmens verden. Fag i ungdomsskolens fritidsundervisning Fagene tilbydes som aftenskurser eller weekendkurser med kursusstart cirka 1. oktober Af fag der tilbydes kan f.eks. nævnes (se evt. mere på Traktorkørekort Jagttegn Dykkercertifikat PADI Open Water Diver Leder/træner kursus Sociale medier & kommunikation Førstehjælp 26 sikkerhedskursus ( svejsekursus ) Innovation & Produktion (- en produktionsuge) Knallertkørekort (30 lektioner + færdselsrelateret førstehjælp) Mad, Krop & Sundhed (i samarbejde med Erhvervsskolerne) Børn og Omsorg (i samarbejde med SOSU) Handel og Marketing (i samarbejde med Handelsskolerne) Oprettelse af både valgfag og ungdomsskolefag vil være afhængigt af antallet af tilmeldinger. 19

20 Rådgivning og spørgsmål Hvis du ønsker rådgivning om dine muligheder i 10. skoleår, kan du rette henvendelse til 10. vest/syd, din nuværende UU-vejleder eller UU, 10. Vest Ann Louise Brunhøj Andersen: tlf UU, 10. Syd Søren Eriksen: tlf Eller du kan kontakte: 10.VEST Ringkøbing Skole, tlf , Karsten Frik Andersen, mob , Margit Plougmann, tlf , mob , 10.SYD Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, tlf , Henrik Mogensen, tlf , mob , John Jensen, tlf , mob , Lærerne på 10. Syd kan kontaktes på mail. (se: fane 10. klasse)

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere