10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!"

Transkript

1 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for efterfølgende at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Med andre ord: Hvis du ikke er helt parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter du har afsluttet 9. klasse, er et frivilligt 10. skoleår et godt tilbud til dig. 1

2 10. klasse hvor..? Et 10. skoleår kan tilbydes af flere skoleformer blandt andet efterskoler, folkeskoler, ungdomsskoler, landbrugsskoler og erhvervsskoler. Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder 10. klasse under 2 skoleformer: 10. VEST på Ringkøbing skole, Ringkøbing (folkeskolen) 10. SYD på Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Skjern (ungdomsskolen) Disse to tilbud er ikke helt identiske, men vil begge bygge videre på dine kompetencer og give dig mulighed for at afslutte skoleåret med aflæggelse af FSA (folkeskolens afgangsprøve) eller FS10 (10.klasseprøverne). Hvorfor vælge et 10. skoleår? 10. klasse er IKKE blot fortsættelsen af 9. klasse, men kan derimod bedst beskrives som et springbræt til din ungdomsuddannelse, der sikrer at overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen bliver mere velovervejet og glidende. 10. klasse bruges til Uddannelsesmæssig afklaring - du afprøver forskellige ungdomsuddannelser gennem brobygning - du afprøver jobmuligheder/brancher gennem praktikforløb - din uddannelsesplan er din røde tråd gennem skoleåret - du skriver løbende på din uddannelsesopgave (OSO en) - du får al den vejledning du har brug for Faglig afklaring - du vælger linjer/fag/valgfag efter uddannelsesønsker og muligheder - du tager FSA eller FS10-prøver i fagene - du forbereder dig på arbejdsindsatsen på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsrettet uddannelse - du får støtte til læsning/skrivning, hvis du har behov for dette - du udfordrer dig selv hver dag!

3 Personlig afklaring - du modnes gennem dine valg og din hverdag - du laver en personlig plan sammen med din kontaktlærer - du har opfølgningssamtaler med din kontaktlærer i løbet af skoleåret - du bliver set med flere øjne - du bliver lyttet til og din mening har betydning God stil - du møder hver dag og til tiden - evt. velbegrundet fravær meddeles til din kontaktlærer - ulovligt fravær/pjæk er en by i Rusland! - du afleverer dine ting til tiden og laver lektier efter aftale - du er en god kammerat I både 10. vest og 10. syd vil du opleve en tryg og anerkendende platform med fokus på din kompetenceudvikling et spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø med NYE oplevelser styrket vejledning så du kan blive mere afklaret i dit uddannelsesvalg faglige udfordringer i fag og temaer personlige udfordringer, hvor du viser mod, initiativ og beslutsomhed nye sociale relationer og venner individuel brobygning og praktik (jf. din uddannelsesplan) anderledes studie- eller erhvervsrettede undervisningsformer lærere og vejledere der yder en engageret indsats for dig og din fremtid 3

4 Tilmelding Der er frit skolevalg mellem de to 10. klassetilbud i Ringkøbing-Skjern kommune. Det afhænger af dine ønsker, behov, bopæl m.v. Du foretager tilmelding via sammen med din UU-vejleder og i samråd med dine forældre. Tilmeldingsblanketten er bagest i denne brochure. Tilmeldingsfristen er senest 1. marts Er du og dine forældre i tvivl om forhold omkring 10. klasse, kontakt da din UU-vejleder eller Ringkøbing skole (10. vest) eller Ungdomsskolen (10. syd) se kontaktinformation bagest i denne brochure. Informationsaftener Der afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kan høre mere omkring 10. vest og 10. syd. Elever, forældre og andre interesserede er meget velkomne til at deltage i begge møder. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest mandag den 6. januar til henholdsvis Ringkøbing Skole , eller Ungdomsskolen eller 10. VEST Tirsdag den 7. januar 2014, kl Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, Ringkøbing (multisalen) 10. SYD Torsdag den 9. januar 2014, kl Ungdomsskolecenter Syd, Byskolen, Voldgade 6, Skjern (2. sal) Åbent hus arrangement den 25. januar 2014 kl Der afholdes åbent hus på både VEST (Ringkøbing Skole) og SYD (Byskolen i Skjern).

5 10. skoleår kort fortalt Når du vælger 10. skoleår, skal du deltage i: mindst 31 lektioners undervisning om ugen, heraf 21 obligatoriske lektioner i dansk, engelsk, matematik og fællesfag. De øvrige lektioner er en blanding af linjefag og valgfag, som du kan læse på skolen og/eller i ungdomsskolens fritidsundervisning (typisk om aftenen). 1 eller 2 ugers brobygning på de gymnasiale uddannelser og op til 6 uger på erhvervsuddannelser. en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) om uddannelse, hvor du udarbejder en skriftlig rapport og laver en udstilling om dit valg af uddannelse til bedømmelse. en obligatorisk intro-tur i starten af skoleåret, hvor du igennem forskellige aktiviteter får mulighed for at knytte sociale kontakter både til elever og lærere. Turen er selvfølgelig med overnatning og forplejning, derfor en mindre egenbetaling. ugeprojekter/temaer med forskelligt indhold fx medier, motion, sundhed, teater eller andet fagligt indhold. Dernæst har du mulighed for at deltage i: frivillig brobygning eller praktikforløb, som vil være relevant for dig i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse i op til 6 uger. en skolerejse i uge 11, Du kan vælge enten en skirejse til et europæisk skisportssted eller en studie- og kulturrejse til et europæisk land. (Deltagerbetaling max. 3000,- kr. + frokost) Særligt og individuelt tilrettelagt 10. klasseforløb For dig som ikke kan nøjes med at sidde på skolebænken, men gerne vil have en mere praktisk skoledag, kan man i særlige tilfælde dispensere fra timetallet, hvis det i øvrigt er i tråd med din uddannelsesplan og efter aftale mellem dig, dine forældre og UU-vejleder. Det er i den forbindelse også en mulighed at gennemføre visse fag og temaer i et 20 ugers forløb for dernæst at tilmelde sig introduktionsforløb på f.eks. en erhvervsskole med start i januar måned. Få mere information om et særligt 10. klasseforløb hos din vejleder eller til 10. vest/syd. Vores forventninger til dig 10. skoleår er et frivilligt tilbud derfor forventer vi også noget af dig. at du deltager aktivt og engageret i skolens hverdag at du møder til tiden og i øvrigt præsterer et godt fremmøde 5

6 er med på en anderledes og mere uddannelsesorienteret skolehverdag at du bidrager til at skabe et godt ungdomsmiljø og socialt liv i 10. kl. at du er en god repræsentant for 10. kl., når du er ude af huset Til gengæld får du erfarne og engagerede lærere og vejledere de fag og udfordringer, som du har brug for flere prøveniveauer at vælge imellem din egen kontaktlærer masser af oplevelser du ikke vil gå glip af nye venner en fod indenfor på ungdomsuddannelserne eller i erhvervslivet Obligatorisk vejledning I 10. klasse bliver din uddannelsesplan et meget vigtigt værktøj i den vejledning, som du i dialog med din UU-vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning skal modtage. Minimum 1 uges brobygning og OSO-opgave er ligeledes obligatorisk, hvorimod du altid kan supplere med mere brobygning eller erhvervspraktik, hvis det er relevant for dig. Når du går i 10. klasse, tilmeldes du 10. klasseprøverne i alle de prøvefag, du modtager undervisning i. Hvis dit individuelle niveau ikke svarer til 10. klasseprøverne kan du søge om særlige hjælpemidler, forlænget prøvetid eller at aflægge 9. klasse afgangsprøver i et eller flere fag. Brobygning 1-2 uger for de Gymnasiale uddannelser. For Erhvervsuddannelserne op til 6 uger At bygge bro til ungdomsuddannelserne er en af vores vigtigste opgaver. Den tvivl, du kan have om valg af ungdomsuddannelse, studieretning eller erhvervsretning, har du mulighed for at få afprøvet i trygge rammer, mens du forbereder dig fagligt og personligt. I august skal du foretage den endelige tilmelding til brobygning. Din uddannelsesvejleder i 10. skoleår hjælper dig med den endelige tilmelding. Hvis man har behov for mere brobygning, kan man vælge at komme ud på en ungdomsuddannelse i foråret 2015.

7 Ulønnet praktik Der kan vælges ulønnet praktikforløb efter behov. Der gælder for disse forløb, at de skal være af mindst 2 dages varighed. Endvidere skal forløbene afstemmes efter og være relevante i forhold til din uddannelsesplan. Praktikforløbet aftales i samråd med dine lærere, uddannelsesvejlederen og dine forældre. Karakterer Du får 3 standpunktskarakterer i 10. skoleår: primo november, ultimo januar og maj/juni. Terminsprøver Vi gennemfører i løbet af skoleåret skriftlige terminsprøver i fagene: dansk, engelsk, matematik og tysk. Afsluttede prøver Efter 10. skoleår kan du aflægge 9. klasses afgangsprøver og 10. klasseprøver i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi, hvis du har fulgt undervisningen i 10. skoleår. Afgangsprøver FSA Du kan gå til afgangsprøver, uanset om du har været til prøven efter 9. klasse. Om disse prøver gælder, at man tilmelder sig alle fagets prøver. 7

8 Afgangsprøver FS10 I stedet for afgangsprøven kan du vælge at gå til 10. klasse-prøven (FS10). I nogle fag er 10. klasse-prøven både mundtlig og skriftlig. I disse fag kan du vælge, om du vil deltage i den mundtlige, den skriftlige eller i begge prøver. OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) I forbindelse med deltagelse i 10. skoleår skal der udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave. Der arbejdes løbende på denne opgave og der afsættes den passende mængde tid til skrive- og produktionsfasen af OSO, efterfulgt af en præsentation og udstilling af elevernes arbejde. OSO bliver vurderet og vil medfølge som bilag til dit afgangsbevis. Skole-hjem-samarbejde Der holdes i løbet af skoleåret minimum to skole/hjem-samtaler mellem elev-forældre-lærere. En forventningssamtale i august/september, og evt. opfølgningssamtale i oktober/november og en opfølgnings-/uddannelsessamtale i januar/februar. Endvidere holdes der minimum to elev-kontaktlærersamtaler - et i efteråret og et i foråret. Vi gør også brug af behovssamtaler i forhold til den enkelte elev. I forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som eleverne udarbejder, inviteres forældre til at besøge elevernes udstilling og præsentation.

9 Kontaktlæreren Hver elev tildeles en kontaktlærer. Kontaktlæreren har til opgave at samle trådene og danne sig et overblik over den enkelte elevs skolemæssige situation: personligt, socialt og fagligt. Kontaktlæreren er den person, som du og dine forældre kan henvende jer til i det daglige. Fravær fra undervisningen Sygemelding samt andet lovlig fravær skal meddeles. Der meldes dagligt medmindre man har meddelt et længerevarende sygeforløb. Vi forventer, ligesom ungdomsuddannelserne, et højt fremmøde, især da der jo er tale om et frivilligt skoleår med et vigtigt afsæt til din ungdomsuddannelse. I brobygnings- og praktikuger meldes fravær til både ungdomsuddannelsen eller praktik-værten og til skolen. HUSK! Et flot fremmøde er et af parametrene i bedømmelsen af din uddannelses-parathed. Befordring Elever i 10. klasse får tilbud om et gratis buskort. Tilbuddet gælder uanset afstanden mellem dit hjem og skolen hvad enten det er 10. Vest i Ringkøbing eller 10. Syd i Skjern. Du kan bruge kortet til alle kollektive busruter inden for kommunens grænser og kortet gælder såvel i skoletiden som fritiden. Dog kan det ikke benyttes i skolernes sommerferie og du kan ikke bruge kortet som rejsehjemmel ved togrejser. Du kan søge om buskort hos Ringkøbing-Skjern kommune ved henvendelse til Borgerservice eller klikke ind på Vi vil på orienteringsaftnerne i januar måned 2014 komme nærmere ind på muligheder for befordring, de aktuelle køreplaner, osv. 10. klasse ungeforum Der vil blive oprettet et fælles forum ( elevråd ), hvor elever fra både 10. vest og 10. syd kan drøfte interesser, tiltag og muligheder i en demokratisk ramme. Dette ungeforum tænkes også involveret i forskellige tværgående tiltag, hvor elever fra 10. vest og syd mødes det være sig fællestimer eller mere sociale sammenhænge. I 10. skoleår vil vi gerne give dig en høj grad af indflydelse. Brænder du for at bane vejen for andre og deltage i demokratiske processer, så stil op til vores ungeforum og bidrag til at forme fremtidens 10. skoleår. Elever fra ungeforum er valgbare og kan derfor vælges til Ungdomsskolens bestyrelse. 9

10 10. VEST De obligatoriske fag (21 lektioner) Dansk... 7 lektioner Matematik... 5 lektioner Engelsk... 5 lektioner Fællestime - orientering, debat og bevægelse... 4 lektioner Linjer (+ 6 lektioner) Medie Sport Drama & Krea Iværksætteren Studieforbered. Erhvervslinjen it i alle forbindelser... 6 lektioner diverse sportsgrene + elite... 6 lektioner skuespil, dans og kreativt arbejde... 6 lektioner fra idé til virkelighed... 6 lektioner tysk... 5 lektioner eng... 1 lektioner 2 dages ugentlig praktik lektioner Valgfag (der vælges mindst 4 lektioner) Fysik... 4 lektioner Tysk... 4 lektioner Fagcafé (ekstra dansk, matematik, engelsk) lektioner Boldspil (fodbold, volley, basket, håndbold o.l.) lektioner Idræt (gymnastik, atletik, styrke, badminton o.l.)... 2 lektioner Mad... 2 lektioner Sløjd... 2 lektioner Samfundsfag... 2 lektioner Fysik for sjov... 2 lektioner It-programmer i undervisningen... 2 lektioner

11 De obligatoriske fag (21 lektioner) Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt på stamhold ud fra valg af linjer. Ved at følge undervisningen kan du indstille dig til de afsluttende prøver på 10. klasses niveau eller på 9. klasses niveau uanset valg af linje. Linjer (6 lektioner ligger i valget af linje) Her er det muligt at vælge lige præcis den linje, der passer dig bedst. Medie-linjen er for dig, der vil have redskaber til at forstå, hvordan mediebilledet er skruet sammen samt at få færdigheder til at bruge medier til formidling. Vi laver bl.a. hjemmeside, musikvideoer, film og billedredigering. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge linjen, men du skal have din egen bærbare pc med til undervisningen. Sports-linjen er for dig, der kan lide at være fysisk aktiv. I linjetimer arbejdet vi med forskellige sportsgrene i løbet af året, f.eks. Golf, Volley, Badminton, Fodbold, Atletik og Boksning. Vi arbejder i dybden med de enkelte sportsgrene og forventer at deltage eller være arrangører i turneringer i forlængelse af temaerne. Vi forsøger i løbet af skoleåret at inddrage en til to ekstrem sportsgrene. Har du interesse i at melde dig til Ringkøbing Elites fodbold eller håndbold, har vi et samarbejde med dem. Vi kan tilpasse din skolegang til træningspassene i eliteafdelingen, så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. 11

12 Drama/Krea-linjen. Drama betyder handling. I handlingen er der et godt grin, en skør situation, mulighed for kropsligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer i dramatisk form og herigennem forholde sig til sig selv og omverdenen. Øvelser til træning af krop, stemme, koncentration og energi skaber tryghed og et godt miljø og slipper din fantasi fri. Så er du til: Dans - mime retorik sminke kostumer monologer teatersport tekstskrivning lys lyd scenografi manuskriptarbejde skuespil og teaterproduktion og meget mere Så er du til: Tegne, male, billedkunst, strikke,sy og meget meget mere... så velkommen på drama/krealinjen. Erhvervs-linjen byder på et skoleår med kombineret skolegang og praktik. En almindelig uge er sammensat således, at du har 3 dages skolegang og 2 dages praktik. Ved skoleårets slutning har du gennemgået det samme pensum i dansk, engelsk og matematik, som du ellers ville have gjort i en traditionel 10. klasse. Det forventes, at du afslutter med FS10, og du kan derefter fortsætte med en ungdomsuddannelse. Du har mulighed for at tilvælge tysk og fysik og ligeledes afslutte disse fag med prøve. Ved at vælge erhvervslinjen får du et alsidigt kombineret 10. skoleår, hvor du vil opleve livet uden for skolen samtidig med, at du vedligeholder og bygger videre på de kompetencer du allerede har tilegnet dig. Tilrettelæggelsen foregår i samarbejde med vores UU-vejleder og kontaktlæreren. Den studieforberedende linje er for dig, der målrettet går efter at forbedre dit nuværende standpunkt og er indstillet på at arbejde for sagen også mht. den daglige forberedelse. Studielinjen er et mere boglig-fagligt 10.skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere dansk, engelsk, matematik, fysik, tysk med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale/erhvervs rettede ungdomsuddannelse. For at blive optaget på studielinjen skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Iværksætterlinjen fra idé til virkelighed er for dig, der drømmer om at starte egen virksomhed eller butik og gerne vil vide noget om, hvordan man kommer godt i gang med markedsføring, regnskaber og andre praktiske foranstaltninger i forhold til myndigheder o.l.. Oplagt for kommende handelsskoleelever. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle linjer bliver oprettet, men ved eventuel sammenlægning af linjer vil vi gøre alt for at tilgodese, at det valgte også indgår i det daglige arbejde.

13 Valgfag (min. 4 lektioner vælges) Sløjd (2 ugentlige lektioner) Sløjd er noget for dig, hvis du: gerne vil lære forskellige arbejdsteknikker er klar til at være med til at lave produkter til skolen synes, det lyder spændende at fremstille produkter i primært træ og metal Samfundsfag (2 ugentlige lektioner) Samfundsfag er noget for dig, hvis du: brænder for at diskutere de samfundsforhold, du er en del af og tør tage stilling gerne vil fordybe dig i emner som privatøkonomi, unge og uddannelse, politik og internationale forhold der gives karakterer i faget Fysik for sjov (2 ugentlige lektioner) Fysik for sjov er noget for dig, hvis du: brænder for faget og elsker at eksperimentere kan lide at arbejde med den naturvidenskabelig side ikke prøveforberedende og ingen karakterer Boldspil (2 ugentlige lektioner) Boldspil er noget for dig, hvis du: er interesseret i fodbold, volley, basket, håndbold o.l. kan lide at være fysisk aktiv 13

14 Idræt (2 lektioner) Idræt er noget for dig, hvis du: er interesseret i gymnastik, atletik, styrketræning, badminton o.l. kan lide at være fysisk aktiv Tysk (4 ugentlige lektioner) Tysk er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor faget har nogle huller i faget, du trænger til at arbejde med kan ikke vælges, hvis du har studielinjen, hvor tysk er obligatorisk. Fysik/kemi (4 ugentlige lektioner) Fysik/kemi er noget for dig, hvis du: brænder for faget og/eller synes det er sjovt at arbejde med det videnskabelige område vil forbedre karaktererne fra 9. klasse og samtidig gerne vil holde alle døre åbne mht. ungdomsuddannelse Fagcafé (2 el. 4 ugentlige lektioner) Fagcafé er noget for dig, hvis du: ønsker at dygtiggøre dig indenfor et eller flere af de obligatoriske fag har nogle huller i de obligatoriske fag, du trænger til at arbejde med

15 Mad (2 ugentlige lektioner) Mad er noget for dig, hvis du: gerne vil lære at lave enkel, varieret og billig mad gerne vil lære at finde og følge opskrifter It-programmer i undervisningen (2 ugentlige lektioner) It-programmer i undervisningen er noget for dig, hvis du: gerne vil dygtiggøre dig i brugen af de IT-programmer, vi anvender i undervisningen er interesseret i IT som en del af din hverdag Temadage I løbet af skoleåret har vi i samarbejde med Ringkøbing Ungdomsskole et antal temadage, hvor vi bliver udfordret anderledes end i hverdagen. Det kunne f.eks. være speedbådskørekort, akvarelmaling, windsurfing, totalforsvarsaktiviteter, ture ud af huset og lignende. 15

16 10. SYD Faguger og temauger Skoleåret bliver i 10. SYD opdelt i faguger og temauger. I fagugerne er der primært fokus de boglige fag og visse valgfag. I temaugerne tilbyder vi dig spændende fælles tematisk undervisning, valgfag, brobygning, praktik osv. Obligatoriske fag 16 moduler i 29 faguger (1 modul = 90 min.) Dansk... 4 moduler Matematik... 4 moduler Engelsk... 3 moduler Idræt i Kulturcentret... 2 moduler Krop og bevægelse... 2 moduler Fællestime orientering og debat...1 modul Har du interesse i at melde dig til IKA Skjern Elite håndbold i Skjern Kulturcenter, har vi et samarbejde med IKA. Vi kan tilpasse din skolegang til træningstiderne i Skjern Elite Håndbold så du får mest muligt ud af dit 10. skoleår, både sports- og skolemæssigt. Elever der er tilknyttet IKA bo-tilbud, kan tilbydes 10. klasse tilbuddet i Skjern.

17 Linjer Den almene linje Er for dig, der har behov for et mere afklarende forløb i forhold til dit valg efter 10. skoleår. På den almene linje får du mulighed for at kombinere fagene med OSO, praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du kan afslutte med enten FS10 eller folkeskolens afgangsprøver (FSA) og samtidig gøre dig klar til din videre uddannelse. For at blive optaget på den almene linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Den studieforberedende linje Er for dig, der allerede på nuværende tidspunkt har besluttet dig for at gå en gymnasial vej efter dit 10. skoleår. På studielinjen får du mulighed for at kombinere fagene med praktik, OSO og brobygning til ungdomsuddannelserne. Du afslutter med 10. klasseprøver (FS10) og samtidig gør du dig klar til den gymnasiale ungdomsuddannelse. For at blive optaget på den studieforberedende linje skal du overveje dine ønsker og behov og drøfte disse i samråd med dine forældre og din nuværende UU-vejleder. Begge linjer Om du vælger den almene eller den studieforberedende linje afgrænser dig ikke i dit valg efter 10. klasse. Uanset linje får du de samme muligheder for at vælge mellem boglige og praktiske valgfag. På tilmeldingen kan du tilkendegive, hvilken linje du ønsker at vælge, men det er først efter forventningssamtalen sammen med dine forældre og din kontaktlærer i starten af skoleåret, at du træffer dit endelige valg. Valgfag (der vælges mindst 2 moduler): Fysik (prøverettet)... 2 moduler Tysk (prøverettet)... 2 moduler Den ukendte verden... 1 modul Spansk... 1 modul IT... 1 modul Handel og service... 1 modul Kulturhistorie... 1 modul Madlavning... 1 modul Håndarbejde... 1 modul Filmproduktion... 1 modul Fagi ungdomsskolens fritidsundervisning moduler 17

18 Valgfag Fysik (2 moduler pr. uge) Fysik er noget for dig, hvis du: Kan lide at eksperimentere Vil lære noget om, hvordan naturen fungerer og hvad naturvidenskab er for en størrelse Ønsker at tage en afgangsprøve i faget Tysk (2 moduler pr. uge) Tysk er noget for dig, hvis du: Vil forbedre din 9. klasse afgangsprøve eller tage 10. klasse afgangsprøven Vil blive bedre til tysk uden at afslutte med en afgangsprøve Vil udbygge eller repetere den tyske grammatik Vil have medindflydelse på emnerne Den ukendte verden (1 modul pr. uge) Den ukendte verden er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan naturen hænger sammen Interesserer dig for universets gåder Vil arbejde med en kombination af fysik, kemi, biologi og geografi sammensat på en spændende og anderledes måde Spansk (1 modul pr. uge) Spansk er noget for dig, hvis du: Kunne tænke dig at stifte bekendtskab med et nyt sprog på begynderniveau Ved, at du allerede vil vælge det som valgfag på ungdomsuddannelsen Håndarbejde (1 modul pr. uge) Håndarbejde er noget for dig, hvis du: Elsker at være kreativ og bruge dine hænder Nyder at sysle med egne kreative projekter Har masser af ideer og kreative påfund IT (1 modul pr. uge) IT er noget for dig, hvis du: Vil vide noget om hvordan din computer, smartphone og tablet fungerer og hvad ligger bag, hvordan er de opbygget, hvad kan de og hvorfor?

19 Handel og service (1 modul pr. uge) Handel og service er noget for dig, hvis du: Ønsker indsigt i de grundlæggende færdigheder indenfor bogføring, lagerhåndtering, kundepleje, osv. Allerede nu ved, at du vil gå handelsvejen efter 10. klasse Kulturhistorie (1 modul pr. uge) Kulturhistorie er noget for dig, hvis du: Ønsker at vide hvordan det moderne samfund har udviklet sig fra stenalder til atomalder og hvordan videnskab, filosofi og religion har påvirket dette Gourmet for unge (1 modul pr. uge) Madlavning er noget for dig, hvis du: Kan lide at lave mad eller kunne tænke dig at lære det Ønsker at lære nye, spændende måde at sammensætte råvarerne på Filmproduktion (1 modul pr. uge) Filmproduktion er noget for dig, hvis du: Kan lide at være kreativ, enten foran eller bagved et kamera. Faget kræver ingen forudsætninger, blot lyst til at lege med de muligheder der er indenfor filmens verden. Fag i ungdomsskolens fritidsundervisning Fagene tilbydes som aftenskurser eller weekendkurser med kursusstart cirka 1. oktober Af fag der tilbydes kan f.eks. nævnes (se evt. mere på Traktorkørekort Jagttegn Dykkercertifikat PADI Open Water Diver Leder/træner kursus Sociale medier & kommunikation Førstehjælp 26 sikkerhedskursus ( svejsekursus ) Innovation & Produktion (- en produktionsuge) Knallertkørekort (30 lektioner + færdselsrelateret førstehjælp) Mad, Krop & Sundhed (i samarbejde med Erhvervsskolerne) Børn og Omsorg (i samarbejde med SOSU) Handel og Marketing (i samarbejde med Handelsskolerne) Oprettelse af både valgfag og ungdomsskolefag vil være afhængigt af antallet af tilmeldinger. 19

20 Rådgivning og spørgsmål Hvis du ønsker rådgivning om dine muligheder i 10. skoleår, kan du rette henvendelse til 10. vest/syd, din nuværende UU-vejleder eller UU, 10. Vest Ann Louise Brunhøj Andersen: tlf UU, 10. Syd Søren Eriksen: tlf Eller du kan kontakte: 10.VEST Ringkøbing Skole, tlf , Karsten Frik Andersen, mob , Margit Plougmann, tlf , mob , 10.SYD Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, tlf , Henrik Mogensen, tlf , mob , John Jensen, tlf , mob , Lærerne på 10. Syd kan kontaktes på mail. (se: fane 10. klasse)

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 hvad skal der ske? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for en lang række valgmuligheder. Gymnasium, Teknisk Skole, Handelsskole,

Læs mere

10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge

10.klas 10.klasse. klasse. Skoleåret 2009/2010. & Privatskolerne i Århus. Århus Kommune, Børn og Unge 10.klas 10.klasse klasse Skoleåret 2009/2010 Århus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Århus Å r h u s K o m m u n e, B ø r n o g U n g e & P r i va t s k o l e r n e i Å r h u s 10. klasse hæftet

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

10. klasse Auning Skole 2014-15

10. klasse Auning Skole 2014-15 10. klasse Auning Skole 2014-15 KVALIFICERING OG AFKLARING Auning Skole tilbyder et spændende og alsidigt skoleår, hvor du gennem brobygning, praktik og valgfag bliver kvalificeret og afklaret i forhold

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2013-2014 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole Start et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med puls 10medpuls.dk Silkeborg Ungdomsskole ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE ET NYT KAPITEL I DIT LIV I ET UNGDOMSMILJØ MED PULS?

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere