Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang"

Transkript

1 Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april årgang Læs i dette nummer: Nye ansigter Nyt naturfagslokale Skolefestugen Lektiecafé Elevrådet skifter formand

2 Rosen Redaktion: Anne Littauer - skoleleder redaktør og ansvarshavende Torben Langballe - lærer Trine M. Mikkelsen - sekretær Anne Katrine Kjær Bagai - elev Katrine Balle Hvidberg - elevrådet Lina Gaarde - SFO pædagogmedhjælper Foto: Trine M. Mikkelsen Layout: Trine M. Mikkelsen og Lina Gaarde Tegner: Emil Søby Nielsen, 9.a Næste deadline: Indlæg kan sendes til: Bladet er trykt ved Lasertryk. Oplag: ca. 600 stk. Forside: Mulan Nye ansigter Katrine D. Mandrup Kathrine har overtaget Elisabeths klasse i klynge 400. Kathrine er gift og har to børn og bor i Hjortshøj. Anette Øst Anette er koordinator for specialundervisning samt dansk og klasselærer for 5.c. Anette er gift og har tre børn og bor i Risskov. Mette Stenz Mette er barselsvikar for Line Leth Klostergaard. Hun bor i Hinnerup og har to voksne børn. Bladet udkommer 4 gange om året. Nina Rønnow Sørensen Nina er nyuddannet fra Jysk Pædagogseminarium og er ansat i SFO en i klynge 400. Nina er 31 år og bor alene i Århus midtby

3 Kan skolens kvalitet måles og vejes. Skolens liv og elevernes læring omfatter heldigvis langt mere, end hvad der måles og vejes. Skolefestugen er for mig et rigtig godt eksempel på det. Der var liv, læring og glade dage i Chinatown. Mange elever får sådanne dage helt nye oplevelser af sig selv, og af det at gå i skole. Pludselig er det andre sider af den enkelte, der får betydning: At kunne designe en smuk kjole eller fremstille et smykke, at lægge en flot sminke og sætte frisurer, at kunne organisere en café eller sætte gamle cykler i stand, og at kunne udregne hvordan en forretning kommer til at løb rundt. I det hele taget at få hænderne op af lommerne, og bestille noget i den praktiske verden, og være med til at skabe holdånd og være en god kollega eller leder i en virksomhed. I Chinatown skulle store og små elever fungere sammen. De fleste børn nød det og fik meget ud af ugen. 9. klasserne til forprøve februar 2008 Det er moderne at måle og veje. Der bliver lavet undersøgelser som aldrig før, og al ting skal vurderes såvel kvantitativt som kvalitativt. Vi må håbe, at det gør en forskel, for der bruges mange penge på det i såvel private som offentlige virksomheder. I skoleverdenen skal der som noget nyt, hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for hver enkelt skole. Desuden gennemføres hvert tredie år en forældretilfredshedsundersøgelse, hvert år skal skolelederen vurderes, og elevernes standpunkt testes med nationale test gennem hele skoleforløbet. Selvfølgelig er der altid noget, vi kan blive bedre til, hvor vi skal give den en skalle. Skoleforestillingen, i år Mulan, gav ligeledes eleverne helt særlige oplevelser. Der var stort engagement, fællesskabsfølelse, hjælpsomhed og i den grad samarbejde. Det blev en meget flot forestilling. Hvad er vigtigt at lære, og hvad skal en skoles kvalitet måles på? Her på skolen vil vi både have høj faglighed, trivsel og kreativitet. Havde der siddet en fra Danmarks evalueringsinstitut og set vores forestillinger i uge 6, og havde han gået en tur i Chinatown og oplevet engagementet, hvilken karakter havde vi så fået for det? Skrevet af AnneLittauer Det er naturligt, at vi ønsker skoler med høj kvalitet, hvor børnene trives og lærer en masse. Om det er den rigtige måde kvaliteten undersøges på, kan der være mange meninger om. Den første kvalitetsrapport over Skødstrup Skole kom til verden i oktober 07, og en forældretilfredshedsundersøgelse (se skolens hjemmeside) er netop blevet offentliggjort. Vi er glade for at kunne konstatere, at vi som skole ligger fint, både hvad angår kvalitetsrapport, elevernes afsluttende karakterer samt i forældretilfredshedsundersøgelsen

4 Nyt naturfagslokale Naturfag skal opprioriteres i Folkeskolen. Igennem de sidste par år har skolen fået ekstra midler til nye bøger til disse fag, og nu har Århus Kommune fundet midler til et antal nye naturfagslokaler. Vi var en af de heldige skoler, der fik et sådant lokale. Skolens gamle motorlærelokale under Folkebiblioteket blev yderst sjældent brugt. Vi valgte derfor, at få det ombygget til et splinternyt lokale med de faciliteter der skal være til en god naturfagsundervisning. Håndværkere arbejdede på lokalet fra august til december, og lokalet stod klar til brug 1. januar. Skolen havde et fysiklokale i forvejen, som nu er blevet frigjort til natur/teknikundervisningen på mellemtrinnet. Det nye naturfagslokale skal rumme al fysikundervisning samt biologi og geografiundervisning efter behov. Faktaboks: Naturfag er natur/teknik, fysik, geografi og biologi. Lektioner på Skødstrup Skole i naturfag pr. år: 0., 1., 2., 3. klassetrin: 4. og 5. klassetrin: 6. klassetrin: 7. klassetrin: Natur/teknik: 40 lektioner Natur/teknik: 80 lektioner Natur/teknik: 120 lektioner Fysik: 80 lektioner Geografi: 40 lektioner Biologi: 80 lektioner 8. klassetrin: Fysik: 80 lektioner Geografi: 80 lektioner Biologi: 80 lektioner 9. klassetrin: Fysik: 120 lektioner Geografi: 40 lektioner Biologi: 40 lektioner 40 lektioner = 1 ugentlig time Natur/teknik Eleverne har natur/teknik fra klassetrin. Faget, der kom ind i skolen med folkeskoleloven af 1993, er elevernes første møde med naturfagene i deres skolegang. I N/T arbejdes der ud fra 4 kundskabs- og færdighedsområder: Den nære omverden Den fjerne omverden Menneskets samspil med naturen Arbejdsmåder og tankegange De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som biologi, fysik/kemi og geografi bygger videre på. Det er formålet med undervisningen i N/T, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i fænomener, begreber og sammenhænge i naturen og teknikken. N/T-lærerne ser med stor glæde frem til, at vi nu har et lokale til vores rådighed. Lokalet er indrettet til en mere eksperimenterende undervisning, og vores materialer kan være samlet på et sted. Vi håber og tror meget på, at dette vil styrke undervisningen i faget og være med til, at undervisningen kan gøres endnu mere spændende. Ved et hurtigt kig på årsplanerne finder man spændende emner som: Energi og el-lære Universet Vejret Din fantastiske krop Jorden og livets udvikling -4- Skrevet af Lars Drescher

5 Fysik/kemi Der undervises i fysik/kemi på klassetrin. Fysik/kemi er et obligatorisk fag der ender med en mundtlig og praktisk prøve i slutningen af 9. klasse. I faghæftet for fysik/kemi står der. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Fysikkens og kemiens verden Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik og kemi i hverdagen og samfund Arbejdsmåder og tankegang I fysik/kemi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem forløbet fra 7. til 9. klassetrin både i faget fysik/kemi, og når fysik/kemi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i fysik/kemi bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet i natur/teknik. Formålet for faget: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Skrevet af Johnny Schou -5-

6 Skolefestuge En tur i Chinatown: Onsdag den 6. februar forløb min tur igennem Chinatowns torve og gader således: Først i Ching Chong China Bank og hæve penge i byens valuta,yang. Køb af et styk kineserhat og et armbånd i forhallen. På cykelværkstedet med en gammel cykel. Fik en tatovering hos China Tatoo og så modeopvisning i kantinen. Drak en kop Green lemon te med mandelkage til i Café Yasmin, mens et skønt musikalsk optog kom forbi. Købte Chinatown News, som jeg læste, mens jeg spiste små forårsruller på byens Café Mulan. I teateret: Senere på dagen var jeg et smut i hallen. Der blev trænet til skoleforestillingen Mulan, som foregik i Kina i gamle dage. Ca. 100 elever var i gang som musikere, lys- og lydfolk, trommespillere, skuespillere, dansere, kulissemagere, regisører, kor etc. Der var intens stemning og stor aktivitet. Efter mange dages hårdt og spændende arbejde aftner og weekender og i selve skolefestugen, var resultatet en vidunderlig forestilling. Forestillingen blev vist fire gange. -6Skrevet af Anne Littauer

7 en Chinatown -7-

8 En rigtig fed oplevelse Som et led i udarbejdelsen af Børn og unge politikken i Århus kommune tog 8. c imod et tilbud om at deltage i en minikonference. Mødet fandt sted i Turbinehallen og tænk jer engang, der var levende lys rundt om i det smukke lokale, farverigt lys på væggene, dug, blomster og lys på bordene. Var vi velkomne eller ej! Skøn fornemmelse, der ikke blev mindre af fri sodavandsbar og frugt! Elever fra ca. 10 andre skoler var også tilstede. Tjek lige hende derovre!! Har du set ham dernede!! Jo jo - bønderne fra Skødstrup var kommet til byen. Hvorfor? Fordi der rent faktisk var nogle voksne, der hellere end gerne ville vide, hvad vi unge syntes. Hvad mener I? Hvad synes I vi kan gøre? De lød sgu som om de mente det? Så havde de fået Peter Mygind til at komme helt fra Københavnstrup. Han spiste ved samme bord som os! Hvad siger I så! Vi fik næsten alle sammen krammere af ham. God dag! I øvrigt havde han et fantastisk indlæg, hvor han fortale om de overfald, hans søn havde været ude for. Sjovt ind imellem og ikke mindst meget tankevækkende. Vi gider simpelthen ikke at finde os i tilfældig vold! Det er slut. Derefter diskuterede vi social ansvarlighed hvordan kan vi som unge gøre en forskel og tage ansvar både som gruppe og enkeltindivid. Måske kommer der noget godt ud af det? Hvis ikke ja så havde vi trods alt en rigtig, rigtig god oplevelse: Her var nogle, der ville os noget, og vi fik alle lidt at tænke over. Stor krammer til alle fra 8.c Med ekspresnattog til Harbin i Kina! Skoleforvaltningen i Århus giver hvert år et tilskud til, at en klasse kan komme på udveksling i Kina. Til næste skoleår er det nuværende 8.B, der er den heldige klasse, der til november skal på udveksling til skole nr. 3 i Harbin. Sådan et besøg kræver megen planlægning, så derfor var jeg på tur med Tovshøjskolen i uge 2, for at se skolen, byen og for at skabe de første indledende kontakter. På skole nr. 3 går der i alt 4000 elever fordelt på to afdelinger. Vi skal besøge New campus, der ligger udenfor selve byen Harbin, som er en by med 3,5 millioner indbyggere. Der er 400 lærere til at undervise, og heraf er der ca. 40 engelsklærere. De er de eneste voksne (udover eleverne), der kan læse vores bogstaver og selvfølgelig forstå engelsk. Skolen har et hotel til gæster, 4 kollegier for de elever der ikke kan komme hjem til forældrene pga afstanden, og så har man en kæmpe spiseafdeling med plads til 1500 personer på en gang. Der er et atletikstadion på størrelse med nrgi-park! Desuden en svømmehal og et indendørs basketballstadion. Endelig har de en kæmpe eksercerplads, hvor alle elever i sommerhalvåret hver fredag morgen stiller op klassevis til en moralsk opsang, hvorefter de marcherer til undervisning. Her i januar er der omkring -10º C om dagen og -15º C om natten, men jeg oplevede også et par dage, hvor temperaturen var helt nede på -25º C, og så er det koldt, skulle jeg hilse og sige. Selv batterierne i kameraerne strejkede! Da det er så koldt om vinteren i Harbin, har de fundet på at lave en Ice- and snowfestival. På nettet kan man finde andre indslag fra Harbin bl.a. Tigerpark hvor man fodrer dyrene med levende kvæg og geder - Ja, det er ikke for sarte sjæle i Kina. Man spiser med pinde, og maden er meget lækker med en masse forskellige kødretter, salat, brød og frugt. Det eneste jeg vil nævne er, at man får varm mad morgen, middag og aften, så det bliver lidt ensformigt i længden. Ellers er kineserne lige som os danskere meget nysgerrige, venlige, smilende og med den samme humor som os, så den personlige kontakt gik faktisk meget let lige fra første dag. Jeg fik kontakt til en kinesisk værtsfamilie, hvor moderen havde studeret her i Århus, så vi har udvekslet mailadresser og skriver sammen nu, og det er jo i bund og grund hele formålet med vores besøg i Kina Af Erik Anbo klasselærer i 8.B

9 SFO Hobbitten Lektiecafé afhængige af, at der kommer børn som, har lyst til at være med, så vil vi gøre vores for at skabe gode og trygge rammer. SFO Hobbitten har startet lektiecafé. Her kan børnene komme og lave lektier. Man kan også spille spil, der har med stavning eller matematik at gøre, eller hygge sig i en rolig og stille atmosfære. At have lektiecafé betyder for SFO en, at vi skal støtte børnene og hjælpe dem på såkaldt forældreniveau. Det betyder, at vi ikke skal fungere som lærere, men som støtte. Vi kan tilbyde at lære på andre måder gennem spil, leg og snak om tingene. Vi tilbyder samtidigt et rum, hvor man kan fordybe sig, hvor der er tid til spørgsmål og til af få klaret dagens lektieopgaver. Hvis lektiecaféen skal være en succes, er det godt at hjælpe børnene hjemmefra med at kende caféernes åbningstid. Vi er Hørt i lektiecaféen: Hvorfor kommer der ikke så mange? spørger Frederik. - Det er da fordi, det hedder noget med lektier, svarer den voksne. - Hvem har også fundet på sådan et kedeligt navn? - Det har Bertel Haarder - Hvem er det? - Det er vores undervisningsminister - Hvorfor har han det? - Det er fordi, danske børn er for langsomme til at lære at læse. De er nummer 36 i en test - Nåh, hvem er nummer 1? - Det er Finland Frederik kunne nu altså ikke helt forstå, at de danske børn var så dårlige Lektiecafé i klynge 300: Tirsdage 13:30-15:00 v. Gitte Lektiecafé i klynge 400: Mandage og torsdage 13:30-14:30 v. Birthe Drejer Lektiecafé i klynge 500: Torsdage 13:30-16:00 v. Anne Lise og Anita I er velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål og forslag angående lektiecaféen. Skrevet af Gitte Lütken og Lina Gaarde

10 - For elever af elever Vi har stillet forskellige personer på skolen følgende spørgsmål: Hvad er en god time for dig? Laura og Anna 8.a: Hvor læreren gør timen interessant, og hvor der enten er ro i klassen eller debat. Stefan 8.c : En god time findes ikke! Kasper 6.b : Når læren gør det lidt sjovt i timen, sådan at man ikke bare sidder og glor på et papir. Amalie 7.b : Jeg kan godt lide timer med projektopgaver. Helene 3.c : Det er, når man har svømning sammen med en sød lærer. Hihi

11 Blok 7 - lyder som "dødsgangen" i et amerikansk fængsel Vi skal have fundet et nyt navn. Derfor udskrives en lille konkurrence. Find på et godt og rart navn, der er mere tidssvarende. Vinderen belønnes med et gavekort til et par biografbilletter. Forslag skal være afleveret på kontoret senest den 1. maj Håber på rigtig mange gode forslag. Elevrådet Elevrådet skifter formand Anne Katrine - også kaldet AK - fra 7.c, har valgt at stoppe som elevrådsformand. Sophie Kirkegaard fra 8. a har sagt ja til opgaven som ny formand. Jeg vil gerne takke AK for et rigtig godt stykke arbejde og samtidig byde Sofhie velkommen som ny elevrådsformand. Torben - kontaktlærer

12 Kalender Skolebestyrelsesmøde Rådmand Louise Gade kommer på besøg Konfirmation 7.a Kl Konfirmation 7.b Kl Skolebestyrelsesmøde Fridag Konfirmation 7.c Skolebestyrelsesmøde Sidste skoledag for 9. klasserne Mundtlige prøver starter Skolebestyrelsesmøde Mundtlige prøver slutter Dimission for 9. klasserne Marked og sidste skoledag før sommerferien Kl

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

hannavisen Lille skole hvad nu? Der blev tænkt og talt om skolens fremtid, hele januar måned

hannavisen Lille skole hvad nu? Der blev tænkt og talt om skolens fremtid, hele januar måned hannavisen Bagsværd Friskoles avis NR4 2014 April Lille skole hvad nu? Der blev tænkt og talt om skolens fremtid, hele januar måned Forældre, lærer og elever. Alle engagerede sig. Vi kom langt omkring,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det bliver en forestilling der er alt andet end ligegyldig. Offentlig forestilling fredag d. 8. nov kl. 19.30

Det bliver en forestilling der er alt andet end ligegyldig. Offentlig forestilling fredag d. 8. nov kl. 19.30 KALENDER Dato Aktivitet Uge 43 Naturfagsuge 25. okt. Gensynsweekend Uge 45 Teateruge 10. nov. Søren Kirkegaard dag Uge 47 Samfundsfaglig uge Uge 47 Brobygning for 10. 14. dec. Ladelund Rock 20. dec. Juleafslutning

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere