Udvendig facadeisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvendig facadeisolering"

Transkript

1 Ytong Multipor isoleringsplade

2 Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger. Systemopbygning n Ytong Multipor Letmørtel til påklæbning n Ytong Multipor isoleringsplade n Ytong Multipor Letmørtel til armering n Armeringsvæv Slutpuds n Filtsning med Ytong Multipor Letmørtel n Pudsning med indfarvet tyndpuds eller puds Ydervægge er udsat for store temperatursvingninger og meget forskellige vejrpåvirkninger. Ved isolering nedsættes varmetabet. Bygningens driftsomkostninger sænkes, og der bidrages til miljøbeskyttelsen. Ytong Multipor udvendig facadeisolering er ikke kun egnet til isoleringsarbejde på større flader, men også til opdelte facader. Ytong Multipor er CEmærket og ETA godkendt. Produktet er indeklimamærket iht. DS/EN 7714.

3 Ytong Multipor massiv og formstabil udvendig isolering Kan anvendes overalt Ytong Multipor isoleringssystem til udvendig facadeisolering er velegnet på alle massive underlag både ved renoveringsopgaver og nybyggeri. Tilskæring af pladerne udføres nemt og præcist uden specialværktøj, og montagen med lim og dybler går hurtigt. Veldokumenteret Ytong Multipor isoleringsplader er et silikatisk isoleringsmateriale fremstillet af kalk, sand og cement. Pladerne har europæisk teknisk godkendelse ETA05/0093. Ytong Multipor isoleringssystem til udvendig facadeisolering er generelt godkendt til isoleringstykkelser op til 200 mm i et lag og op til 300 mm i to lag. Facader uden kuldebroer YTONG Multipor systemet til udvendig facadeisolering udgør et ensartet, massivt isoleringslag, som muliggør isolering uden kuldebroer. Ekstra tæt ydervæg Utætheder i bygningen medfører unødigt energitab. Udvendig isolering med Ytong Multipor plader, der klæbes på facaden lukker utætheder. Klang som massivt murværk Trods den luftfyldte, isolerende struktur er Ytong Multipor et trykfast og formstabilt materiale. Pladerne klæbes direkte på facaden, så en facade isoleret med Ytong Multipor isoleringsplader lyder som en massiv væg, når du banker på den. Uorganisk materiale Ytong Multipor isoleringsplader er uorganiske og modstandsdygtige overfor råd og svamp. Trykstærk løsning Ytong Multipor isoleringsplader har relativ høj trykstyrke, og udvendig isolering af facaden giver en stabil og stærk løsning, der modstår tryk og stød. Hvis der alligevel opstår skader, er de nemme at udbedre med reparationsmørtel. Modvirker revnedannelser Ytong Multipor isoleringsplader er i stand til at optage spændinger fra den bagvedliggende mur, således at eventuelle revner ikke ses på overfladen. Det er med til at sikre en smuk og holdbar facade. Valgfri facadeudformning Ved udvendig isolering med Ytong Multipor er der stor arkitektonisk frihed til udformning af gesimser, recesser osv. Overfladen kan færdiggøres med indfarvet puds eller tyndpuds. Ytong Multipor giver således stor frihed til individuel udformning af facaden. Miljøvenlig isoleringsløsning Ytong Multipor isoleringsplader er fremstillet af sand, kalk og cement. Hele fremstillingsprocessen er miljøoptimeret, og produktet er godkendt og kategoriseret som biologisk ufarligt og bygningsbiologisk anbefalelsesværdigt af Deutsches Institut für Bauen und Umwelt (DIBU). Ytong Multipor er indeklimamærket iht. DS/EN Varmeisolerende, ubrændbar, diffusionsåben, massiv og formstabil

4 Ytong Multipor et komplet system til udvendig facadeisolering De unikke materialeegenskaber og den enkle forarbejdning gør Ytong Multipor til en optimal udvendig isolering. Ytong Multipor isoleringsplader Ytong Multipor sætter en ny kvalitetsstandard inden for facadeisolering: n Homogen n Stor isoleringsevne n Ikke brændbar n Formstabil og trykbestandig n Diffusionsåben n Stærkt vandafvisende n Miljøvenlig Ytong Multipor isoleringsplader produceres miljøvenligt og energibesparende af kalk, sand og cement, som efter støbning, formskæring og hærdning i autoklave udtørres med mikrobølger. Pladernes porestruktur sikre den gode isoleringsevne. Ytong Multipor Letmørtel Ytong Multipor Letmørtel er udviklet specielt til klæbning og pudsning af Ytong Multipor isoleringsplader n Naturhvid n Let forarbejdning n Stor klæbeevne n God stabilitet n Drøj i brug (30 l/20 kg) n Vandafvisende n Diffusionsåben n Frostbestandig n Ikke brændbar Ytong Multipor Letmørtel er brugsklar efter blanding med vand. Anvendelsestiden er ca. 1,5 time. Ytong Multipor Letmørtel leveres i sække á 20 kg, og kan opbevares tørt på palle i op til 12 måneder. Armeringsvæv og profiler Armeringsvæv af glasfiber med en vægt på 100 g/m² til armering af overflader. Udvendige hjørner kan før pudsning forstærkes med plastprofiler. Ytong Multipor Reparationsmørtel Ytong Multipor Reparationsmørtel er specielt beregnet til udbedring og lukning af beskadigede områder. Dybler Til mekanisk fastgørelse iht. til projekteringsanvisningen anvendes ETA godkendte dybler og plastskiver. Ytong Multipor Fladdybler Til fastgøring og ophængning på den isolerede facade anvendes Ytong Multipor Falddybler. Slutpuds Ytong Multipor isoleringsplader kan evt. pudses med materialer fra andre leverandører. Den anvendte slutpuds skal opfylde følgende krav: n Tynde mineralske ædelpudslag i henhold til EN 9981 n Andel af organiske bestanddele < 2 vægt% n Kapillær vandoptagelse w 0,2 kg/m² min. 0,5, modsvarer kategorisering W2 ifølge EN 9981 n Vanddampdiffusionsmodstandstal µ 30 n Dynamisk Emodul i systemopbygning med Ytong Multipor Letmørtel mellem 1500 og 2000 N/mm² Tekniske data Pladeformater/mængder Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor leichtmørtel Længde x bredde 600 x 390 mm Tykkelse m 2 /palle Godkendelse Europæisk tekn. godkendelse ETA05/0093 Gen. godkendelse ved byggemyndighed Z mm 21, mm 16,85 Anvendelsesområder Densitet via systempartner (WAP i overensstemmelse med DIN E ) Ca. 115 kg/m³ Varmeledningsevne λ = 0,045 W/mK λ 10, dry = 0,18 W/mK Vanddampdiffusionsmodstandstal µ = 3/5 diffusionsåben µ = 10 Materialeklasse A1 ikke brændbar A2 ikke brændbar 120 mm 14, mm 11, mm 9, mm 8, mm 8,42 Specialformater på forespørgsel Trykstyrke middel 350 kpa CS II 1,5 5,0 N/mm² Trækstyrke 80 kpa

5 med Ytong Multipor Nemt og hurtigt Udrør Ytong Multipor Letmørtel. 20 kg i 8 l vand (markering på målespand) giver ca. 30 l klæbemørtel. Påfør med tandspartel (10 eller 12 mm) over hele fladen. Lagtykkelse for Ytong Multipor Letmørtel ca mm. Ujævnheder i underlaget indtil 5 mm kan således udlignes. Tryk isoleringspladen mod vægoverfladen og skub ind. Yderligere fastgørelse af Ytong Multipor isoleringsplader med egnede dybler. Armeringsvæv lægges i Ytong Multipor Letmørtel og overfladen bearbejdes til vævet er fyldt. Evt. tilføjes ekstra Letmørtel. Nem tilpasning Systemsnit Puds Ytong Multipor Leichtmørtel med Ytong Multipor Armeringsvæv Dybel Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Leichtmørtel Murværk Påmontering og indbygning udføres hurtigt og præcist. Systemkomponenter i Ytong Multipor udvendig facadeisolering.

6 Varme, brand, støj og fugtbeskyttelse Varmebeskyttelse Ytong Multipor isoleringsplader består af 100% homogent materiale og har en varmeledningsevne på 0,045 W/mK. Varmeisolans R (m 2 K)/W Tykkelse (m 2 K)/W 80 mm 1, mm 2, mm 2, mm 3, mm 3, mm 4, mm 4,44 Varmebeskyttelse om sommeren Varmebeskyttelsen om sommeren afhænger først og fremmest af de indadrettede bygningsdeles masse samt vinduesfladernes areal. Da Ytong Multipor isoleringsplader monteres på ydersiden, spiller de en relativt begrænset rolle. Hvis man beregnede isoleringsmaterialet i det sammensatte isoleringssystem separat, ville Ytong Multipor ved samme varmeisolering have en relativt høj lagringsevne på grund af densiteten (115 kg/m³). Fugtbeskyttelse Ytong Multipor er imprægneret og dermed vandafvisende både ind og udvendigt. Korte regnbyger og perioder med dårligt vejr før facaden er overfladebehandlet klares uden problemer. Imprægnering hindrer også vandoptag fra mørtelen.ytong Multipor isoleringsplader har et faststofindhold på kun 5% og er diffusionsåbne. I fugtig tilstand har Ytong Multipor ingen nævneværdige styrketab. Det mineralske isoleringsmateriale med sine gode varmeisolerings og diffusionsegenskaber sikrer derudover et behageligt indeklima med afbalanceret temperatur og fugtighed. Brandbeskyttelse De ikke brændbare Ytong Multipor isoleringsplader klassificeres i materialeklasse A1 og den tilhørende Ytong Multipor Leichtmørtel garanterer absolut sikkerhed i tilfælde af brand. Selv ved meget høje temperaturer udvikler isoleringsmaterialet hverken giftige gasser eller røg. Støjbeskyttelse På trods af den høje porøsitet på 95 vol.% har Ytong Multipor isoleringsplader som isoleringsmateriale ingen negativ indflydelse på støjbeskyttelsen. Støjbeskyttelseskrav ifølge DIN 4109 bestemmes ved hjælp af lydreduktionstallet R W. Lydreduktionen ændres ikke ved uvendig isolering med Ytong Multipor, i modsætning til andre isoleringssystemer, der kan give en forringelse på indtil 5 db. Ved udvendig facadeisolering er støjbeskyttelsen som regel rettet mod lavfrekvent trafikstøj. Støjdæmpningen af den samlede konstruktion er kendetegnet ved det vægtede lydreduktionstal R W. Her klarer Ytong Multipor sig fint takket være den store stivhed. n Lavt energitab n Varmeakkumulerende n Diffusionsåbent system n Ubrændbar n Gode støjegenskaber

7 Støjbeskyttelse og Uværdier for Ytong Multipor udvendig facadeisolering Testresultater af støjmålinger På IBP Vægopbygning Silkakalksandsten d = 17,5 cm, ρ = 1800 kg/m 3 Lydreduktionstal 1) R W 52 db Silka + 6 cm Ytong Multipor 54 db (+2) 2) Silka +20 cm Ytong Multipor 52 db (+2) 2) Ytong Bærende Silka XL væg, densitet 1800 kg/m³ Bærende væg + 60 mm Ytong Multipor + armeret tyndpuds Bærende væg mm Ytong Multipor med armeret tyndpuds Bærende Ytong porebeton væg, densitet 350 kg/m³ Bærende væg mm Ytong Multipor med armeret tyndpuds d = 24,0 cm, ρ = 350 kg/m 3 46 db Ytong + 20 cm Ytong Multipor 4,44 1) Opgivet uden decimaler 2) Værdi i parentes: Ændring i forhold til råvæg alene Lydreduktionstal Ytong Multipor på Silkavæg Lydreduktionstal Ytong Multipor på Ytongvæg Det fremgår af de tyske testresultater, at udvendig isolering med Ytong Multipor ikke bidrager til støjreduktion eller forøgelse. Multipor Plade Ytong Silka Massivblok P1.6: 290 kg/m 3 λ 0,08 Storblok P2: 340 kg/m 3 λ 0,09 Massiv Element P2: 390 kg/m 3 λ 0,10 Silka XL/Plade 1800 kg/m 3 λ 0,99 cm 36,5 40,0 24,0 30,0 36,5 40,0 24,0 30,0 36,5 10,0 15,0 17,5 24,0 8 0,160 0,150 0,230 0,199 0,174 0,163 0,245 0,213 0, ,151 0,141 0,209 0,184 0,162 0,153 0,220 0,191 0, ,143 0,132 0,192 0,170 0,151 0,143 0,202 0,180 0,161 0,377 0,370 0,366 0, ,136 0,125 0,177 0,158 0,142 0,132 0,185 0,167 0,150 0,323 0,318 0,315 0, ,129 0,118 0,164 0,148 0,133 0,127 0,171 0,155 0,141 0,282 0,278 0,276 0, ,123 0,113 0,153 0,138 0,126 0,120 0,159 0,145 0,133 0,251 0,248 0,246 0, ,118 0,107 0,143 0,130 0,119 0,114 0,149 0,136 0,125 0,226 0,223 0,222 0, ,102 0,098 0,127 0,117 0,108 0,103 0,131 0,122 0,113 0,188 0,186 0,185 0,183 Uværdier for Ytong Multipor vægge med udvendig Ytong Multipor facadeisolering. Yderligere information om Uværdier findes på dk. Xella Danmark er på forespørgsel behjælpelig med beregning af Uværdier for andre vægtyper.

8 April 2009 Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3C + 3G 8723 Løsning Telefon.: Fax: Ytong and Multipor are registered trademarks of the Xella Group DEVISION

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell Pure comfort Anvendelsesområde og forarbejdning climacell anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre boliger. Anvendelsesområderne er stort set ubegrænsede. climacell kan anvendes til isolering

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere