Anvendelses-teknisk-datablad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelses-teknisk-datablad"

Transkript

1 Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse på overflader, der er belastede af mursalte. Emballage Leveres i PET sække med vandtæt PA/PE liner Lagring-holdbarhed Lagres på paller i uåbnet original emballage i lukket rum med normal (max 65% relativ fugt), temperatur max C. Holdbar i mindst 14 måneder ved korrekt håndtering og transport. Indledende arbejde Udkast: Drænpuds Grunden skal være ren fast, tør, ru og fri for enhver forurening. Film dannet af formolier skal afrenses. Der skal forvandes. Indeholder cement, Opbevares tørt, Holdbarhed 14 måneder. Indholdet af 1 sæk blandes grundigt med 4 liter vand. Blandingen justeres med vand til ønsket konsistens og kastes/kostes på. Række evne 6 8 m 2 afhængigt af grundens beskaffenhed. Grunden skal være ren, bæredygtig og grundigt forvandet. Oppudsning med drænpuds når udkastet er tørt efter ca. 24 timer. Produktet er baseret på naturmaterialer, indeholder cement. Opbevares tørt, holdbarhed 14 måneder. Indholdet af 1 sæk, 50 liter/14,5 kg blandes i tvangsblander med liter vand vand som beskrevet i anbefalet blandevejledning drænpuds Række evne ved 12 mm pudslag ca. 2 m 2. Grunden skal være pålagt KEFA udkast og forvandet. Vandskures når tilpas tørring er opnået (normalt 1-2 timer) Ved hurtig tørring dækkes nypudsede flader med tynd plastfolie for at undgå tørre revner. Mindste lagtykkelse Anvendelses tid Række evne Slut dæklag 10 mm. ca. 1 time efter grund og temperatur. 1 sæk med 50 liter, vægt 14,5 kg rækker ved 12mm pudslag ca. 2m 2. Indvendigt BioRid udvendigt GrafoTherm Eksteriør, lagtykkelse efter Opgave gram/m 2. KEFA International DK Telefon Web CVR/SE Brøndgade 14 (+45) www. kefa.dk DK 4000 Roskilde KEFA International DK er medlem af DANSK INDUSTRI & DI Byggematerialer

2 Drænpuds anbefalet blandevejledning Drænpuds er baseret på naturmaterialet, ekspanderet vulkansten. Produktet optager og afgiver vand. For at opnå den korrekte densitet og bevare den porøse struktur anbefaler vi at blande således: Anvend tvangsblander med ca. 30 omdrejninger /minut Bland hele sække ad gangen Påfyld 1 sæk (2 sække) Fordel liter ledningsvand (ved 2 sække liter) jævnt over materialet Bland 60 sekunder til ensartet konsistens Hviletid 60 sekunder (hvis produktet sætter sig inden 60 sek, fortsæt blanding efter skema) Bland 30 sekunder Hviletid 60 sek Bland 30 sekunder Hviletid 60 sekunder (den samlede blandetid er ca. 5 minutter) Hvis produktet herefter ikke sætter sig er blandingen klar til brug. Såfremt produktet efter sidste hviletid sætter sig, skal cyklus med 30 sekunders blanding og 60 sekunder hviletid gentages. START! KEFA International DK Telefon Web CVR Vestre Hedevej 15 (+45) ApS DK 4000 Roskilde KEFA International DK er medlem af InnoBYG v. Teknologisk Institut

3

4 Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2. KEFA Drænpuds-System 2.1 Udvikling 2.2 Produkt og funktion 2.3 Multifunktionspuds 3. Anvendelsesområder i praksis 3.1 Kældre 3.2 Bygninger med fugt og skimmelproblemer 3.3 Isolerende 3.4 Isolerer problemfrit indvendigt 3.5 Forbedrer indeklimaet 1. Generelt om fugt problemer i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer Der anvendes i dag bygningsmaterialer, som ikke svarer til tidens krav. I et vist omfang anvendes traditionelle materialer uhensigtsmæssigt, hvilket medfører skimmel, forfald af murmassen og stort energiforbrug til opvarmning. Siden den første energikrise har vi forsøgt at isolere vores bygninger bedre. I forbindelse med ekstra isolering opstår behovet for andre materialer på murværkets inderside. Udvendig isolering af vægge bestående af tegl eller beton betyder, at fugt kun afgives ind i bygningen. Problemet består i, at KEFA International DK Vestre Hedevej 15 Telefon DK 4000 Roskilde CVR/SE Medlem af DANSK INDUSTRI DI Byggematerialer Partnerskabet ENERGIBYG InnoBYG Teknologisk Institut

5 væggens lave dugpunkt kræver store mængder energi for at hæve damptrykket i væggen. Damptrykket i væggen skal være højere end i omgivelserne for at sikre fordampning fra væggen. Den beskrevne tilstand er specielt i den kolde årstid vanskelig at opnå fordi dugpunktet hyppigt er nået. Det betyder at luften i rummet er varmere end murværket. Som en følge heraf går trykudligningen ind i murværket. Den udvendige isolering forhindrer fordampning fra den udvendige side og således samles fugten i murværket. Et djævelsk kredsløb er begyndt jo mere vand der akkumuleres i murværket desto koldere bliver væggen og dugpunktet opnås endnu tidligere. For at sikre et sundt hus skal fugten ud af væggene i modsat fald opstår der følgende komplikationer - Fugtige vægge - Skimmeldannelse - Begroning - Puds skader - Frostsprængninger - Saltudslag - Beskadigelse af murmassen - Forhøjede vedligeholdsomkostninger - Unødvendige energiomkostninger 1.2 Fugtige kældre et særligt problem I et stort antal huse er der alvorlige problemer med fugt i kælderen, fugten skyldes indtrængende vand eller kondens ofte i kombination. Følgerne er pudsskader, saltudslag og skimmel, der tilsammen danner et ubehageligt klima i rummene og nedsætter deres anvendelsesmuligheder. 2. KEFA Drænpuds-System 2.1 Udviklingen af systemet. KEFA har gennem mere end 30 år beskæftiget sig med mikroporøse og fugtregulerende overfladebelægninger. Disse belægninger kræver en bæredygtig grund for at kunne fungere optimalt. Hvis grunden er beskadiget af højt fugtindhold, forfald og salte fungerer de mikroporøse overfladebelægninger ikke efter hensigten. At tilvejebringe en velegnet fast og bæredygtig grund med de på markedet værende systemer balancerer mellem vanskelig og umulig. Vores opgave var således at udvikle et puds system, som sammen med vores overfladebelægninger har god vedhæftnings evne og er hurtigt fugtregulerende. Side 2 af 5

6 Med vores viden om de mikroporøse materialers fremragende egenskaber, blev disse materialer et naturligt udgangspunkt for vores udviklingsarbejde. Efter flere års udvikling og afprøvning kan vi nu præsentere det produkt, der løser opgaven tilfredsstillende KEFA Drænpuds-Systemet. 2.2 Produkt og funktion KEFA Drænpuds-System består af: Udkast Drænpuds Dæklag. Alle komponenter i systemet er fugtregulerende og har mikroporøs struktur. Den mikroporøse Drænpuds er fugtregulerende og suger vand fra underlaget og transporterer det til overfladen, hvor den ligeledes mikroporøse overfladebelægning bryder vandets overfladespænding Fugten afgives i dampform til rumluften. Resultatet er tørre vægge og forbedret rum klima. Saltudslag skyldes forhøjet fugtighed i murværket. Fugten frigør saltene og transporterer dem til overfladen. Fra overfladen fordamper vandet og saltene aflejres. KEFA Drænpuds transporterer hurtigt den overflødige fugtighed ud af væggene og regulerer den fugt der opstår som følge af opnået dugpunkt. Således ophører udfældning og transport af mursalte. 2.3 Multifunktionspuds Mikroporerne i KEFA Drænpuds-Systemet giver materialerne de særlige egenskaber. Ved multifunktion forstår vi et system, der opfylder tidens krav og løser flere opgaver. Fugtregulerende Forhindrer fugtige vægge Forhindrer vækst af skimmel og begroning. Specifik varmeledningsevne (u-værdi) Drænpuds ca W/mK (MFPA, Leipzig) Dæklag ca. 0,0850 W/mK (SP Statens Provningsanstalt, Sverige). Densitet Kg/m Brandbeskyttelse Brandklasse A1. Renovering af fugtige kældre Mursalt belastede overflader Puds skader. Yderligere fordele Anvendes indvendigt og udvendigt Reducerer vedligeholdsomkostninger Diffusionsåben Side 3 af 5

7 Moderat prisniveau Enkel i anvendelse. 3. Anvendelse i praksis 3.1 I kældre De fleste kældre er belastede af fugt. Problemer med indtrængende vand kan med konventionelle metoder kun udføres på ydersiden. Metoden er dyr og ofte ikke realistisk. Der findes metoder som anviser indvendig forsegling, hvilket i reglen ikke virker efter hensigten. KEFA Drænpuds renovering løser problemerne gennem regulering af fugten. Hertil hører naturligvis en passende ventilation. 3.2 Bygninger med skimmelsvamp Uden vand intet liv. De med drænpuds og BioRid belagte overflader er tørre og tillader ikke vækst af skimmel. 3.3 Isolerende Drænpuds har en U-værdi på 0,0992 W/mK og dæklaget 0,0850 W/mK. Processen i de mikroporøse materialer betyder, at murværket genopnår sin oprindelige naturlige isoleringsevne. Isoleringsevnen i en teglstensmur øges med ca. 50 % ved at reducere vandandelen med kun 4 vægtprocent. 3.4 Fungerer problemfrit som indvendig isolering Indvendig isolering er enklere og mindre omkostningstung end udvendig isolering. En del markedsførte systemer har den ulempe, at der opstår skimmel og kondens problemer. Med Drænpuds Systemet skal der ikke anvendes diffusionsspærrende foranstaltninger. Som foran beskrevet regulerer drænpuds Systemet fugten, herved undgås kondens og skimmel. 3.5 Bedre rum klima. Udover at være dekorativt, har indvendigt pudslag til opgave at absorbere pludselig opstået fugt i forbindelse med madlavning, bad mv. Når rum luftens fugtighed falder, afgiver pudsen igen fugten, denne funktion er ikke mulig ved anvendelse af standard materialer. Trykudligningen foregår altid fra højere til lavere temperatur. Standard puds, tapeter og dispergerende overfladebehandlinger regulerer ikke de aktuelt opståede fugtmængder. Det gør KEFA Drænpuds System på grund af sine fugtregulerende egenskaber. Note: Nærværende information bygger ikke på formodninger og tro, men på fysik og direkte målbare kendsgerninger. KEFA udviklede i 2004/5 IMA-labs systemet til monitering af fugttilstanden i murværk og omgivelser. Fra en bygning, i Danmark, er data, siden december 2005, via ADSL, sendt til registrering og beregning på KEFA hovedserver i Berlin. Side 4 af 5

8 Datamængden er enorm og giver en hidtil ukendt indsigt i fugtproblematikken i murværk. Vi måler, registrerer og beregner: Relativ fugt Temperatur Damptryk Mættet damptryk Dugpunkt Absolut fugt Samlet (pr 1. august 2010)mere end: registreringer beregninger målinger KEFA International DK Revision 2010 Side 5 af 5