Referat generalforsamling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling 2014"

Transkript

1 Referat generalforsamling 2014 Velkomst v/formand Peter Holm Til generalforsamlingen fremmødte 31 af foreningens medlemmer, hvilket må siges er rigtig flot fremmøde. Generalforsamlingen startes med at der holdes 1 min stilhed, for 2 af foreningens medlemmer som i 2013 afgik ved døden. Æret være deres minde. Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger v/ Formand v/ Kasserer v/ Hundetræning v/ Riffelskydning v/ Flugtskydning v/ Vildtpleje 4. Valg af stemmetællere 5. Valg til bestyrelsen På valg er: - Søren Ringgaard - Jann Hornum 6. Valg til udvalgene 7. Valg af revisor På valg er: - Per Jørgensen - Carsten Winding (har trukket sig fra foreningen) 8. Indkomne forslag 9. Uddeling af fiduspokalen og kragepræmie 10. Evt. 1. Henning Bach Nielsen, vælges til dirigent. Henning konstaterer at generalforsamlingen er varslet rettidigt og korrekt iht. foreningens vedtægter. 2. Kenny Christensen, vælges til referent. 3. Beretninger Formandens beretning. v/peter Holm 1

2 Bukkejagten. Det nye jagtår startede igen i år med salg af bukkelodder. 5 stk. i alt. Der var mødt 8 mand op til lodtrækning så i år blev der brug for lodtrækning. den 19. maj blev Peter Holm ringet op af Per Torp om morgenen. Han havde skudt en buk i bast nede i mosen. Per gjorde opmærksom på at han havde valgte at skyde den da den var hårdt såret på bringen. Bestyrelsen besluttede at det var en bortskydning og valgte derfor at lade loddet stå åben. Der blev senere skudt en lille spidsbuk i fredsskoven og dermed ikke andre. Vi er dog af den overbevisning at grunden til der ikke blev skudt flere bukke ikke beror på at der ikke er bukke i området, men at det snarere skyldes folk ikke kommer af sted. Bukketræf. Den 16 maj var der troppet omkr. 20 mand op til bukketræf. vi var blevet kontaktet af Hanbobladet forinden, om vi ikke havde lyst til at få besøg af dem? Vi takkede ja og efter lang tids venten på dagen troppede de endelig op. Der lå 2 bukke på paraden. Jagtsti. Vi deltog igen i april 2013 i kredsens jagtsti som foregår i øvelsesterrænet på Hvorup kasserne. Der var et flot fremmøde til dette arrangement og vi havde selv en skydepost som vi stod for. Vi kan endnu engang opfordre jer til at komme af sted til dette arrangement, da det ikke ligefrem er overrendt af medlemmer herfra. Det er en dag hvor man er velkommen til også at ta familie og hund med. Der er også lavet en børne jagtsti så alle kan være med. I år afholdes den d. 23 marts. Starter kl og slutter kl Rågeregulering Foreningen blev kontaktet af Martin Hansen i starten af 2013 som spurgte, om vi havde lyst til at regulere råger, ved Bratskov Herregård i Brovst. Jamen det vil vi da så inderligt gerne, lød svaret. Derfor blev der arrangeret et møde hvor dem som havde en interesse i at regulere kunne møde op. Der var et flot fremmøde og Martin valgte at opdele folk i grupper. Hvor mange råger der er blevet skudt ved jeg ikke, men det har Martin helt sikkert styr på. Arbejdsdage. Vi havde arrangeret arbejdsdage igen i det forgangne år. Her fik vi renoveret og færdiggjort hytten som vi i aften sidder i. Desuden blev hytten ude på skydeterrænet også repareret og malet, så det er tåleligt at opholde sig i den. Og endelig lidt oprydning på vore arealer så driverne kan komme frem. Men vi kunne godt ønske os der var lidt flere som troppede op på disse dage. Desværre er det altid de samme som må trække læsset. Kom nu og hjælp lidt, bare et par timer er også velkommen. Husk! man skal yde før man kan nyde. Vi er allerede gået i gang med næste projekt som er skydebanen i Ejstrup. Her må jeg med glæde fortælle at der var mødt omkr. 15 mand op. Det er bare super og lad os håbe det ikke var en enlig svale. 2

3 Jagtfeltskydning. Det er jo fantastisk at vi år efter år kan få et sådan arrangement op at stå. Vi får stadig megen omtale i jægerkredse om hvor fantastisk dette arrangement er og som jeg har sagt i flere år så er vi stadig landets største Der var tilmeldt 230 skytter og vi fik det til at glide lidt nemmere dette år. Her var en af grundene at der var kommet en ATV på bane 5 så man ikke behøvede at sende folk ud på en 300 meter gåtur. Desuden startede man også en time før end vanligt. Vi søger selvfølgelig allerede nu folk til at hjælpe med dette års jagtfeltskydning. Det bliver den 15. juni i år. Meld jer gerne til allerede i aften eller en af de kommende dage. Vi får helt sikkert brug for hjælpen. Desværre har Henrik Styrbæk valgt at trække sig som riffel koordinator grundet han har fået mere ansvar på sit arbejde og dermed ikke har den fornødne tid.. Man søger derfor efter en stedfortræder i kredsen. Nyjæger jagt. Igen fik vi lov at komme på besøg ved kursisterne ved Martin Hansen. Vi delte ud af sikkerhedsveste bånd mm. Samt en mappe til alle med forskellige ting fra forbundet. Her bla. Et gavekort på 100kr til en skydebane. Desuden fortalte vi også lidt om os selv og hvad vi laver i foreningen. Og endelig fik de en invitation til en gratis nyjægerjagt i Skovsgård jagtforening, hvis man melder sig ind i foreningen. Vi giver et gratis medlemskab det første år. Det er set i et led sammen med forbundet hvor man også her giver kursister gratis medlemskab. I et forsøg på at få flere med i folden. I oktober holdt vi nyjægerjagten og her var der et flot fremmøde. 11 nyjægere havde takket ja til at deltage på dagen. Vi gav en gang rundstykker til morgen og holdt en parole hvor vi fortalte lidt om de uskrevne regler samt etik. Herefter gik vi på jagt og her var opgaven så at lære at holde linje på drivjagt samt sikkerhed. Vi skød desværre ikke noget. Vi havde købt et stykke dåvildt samt 5 fasaner, som jægerne skulle lære at forlægge/flå. Så da vi kom tilbage til hytten viste Henning Bach hvordan man brækker dyr og forlægger det, samt flår fasaner. Herefter kunne folk købe kødet. Nyjægerne fik også selv lov at prøve. Alle nyjægere samt et par gæster synes det var meget lærerigt. Bagefter gik vi ind og spiste en gang pølser som foreningen også var vært for. Vi gentager arrangementet igen i år, Jeg kan nævne at vi havde søgt en nyjægerpulje og fået hele arrangementet dækket af denne. Det bringer mig videre til næste punkt, som er. Sponsor støtte. Jeg havde et møde med Jan Gjøl i Sparekassen Vendsyssel i begyndelsen af Han fortalte at man havde ophævet alle sponsorkontrakter i foreningerne. Men han opfordrede os til at søge fonden og hermed få støtten den vej. Det vil sige vi for eftertiden skal søge om penge. De har dog lovet os at de godt vil sponsorere selv om det nogle gange går til fast inventar. Selv om det fremgår af fonden at man ikke støtter den slags. 3

4 Vi fik derfor kr fra Sparekassen Vendsyssel til renovering af hytten Pengene skal dække 2 års støtte. Der er også søgt om støtte gennem DJ og her er der også modtaget penge. Bla. Til nyjægerjagten som tidligere nævnt. Yderligere er der søgt i fonden jagtegnsmidler i DJ på kr til renovering af hytten. Dette var dog allerede søgt om i Desuden fik vi også et lille restbeløb fra ansøgningen af renovering af jagthytten på små kr. Der er også tildelt et større beløb til renovering af skydebanen. Ca kr. men som først kommer med i næste års regnskab. Fællesjagter. Der blev afholdt 5 fællejagter i der har været et flot fremmøde på alle jagter. Det være sig ca. 20 på alle jagter. Hvad angår vildt har det været lidt tyndt i år. Der er blevet skudt 1 stk. råvildt 10 fasaner 3 snepper. Hvad grunden er vides ikke. Men heldigvis er jagt jo uforudsigeligt og Diana har ikke tilsmilet os så meget dette år. Andestykket har været fint besøgt igen i år og det ser ud til at fungere fint med hvor mange der er plads til på stykkerne. Desværre havde vi lidt kontrovers med en nabojæger d. 1 sept. Men efter jeg har talt med vedkommende er der faldet ro på. Skulle der opstå tvister fremover for jer når i går på vores jagtmarker så lad os det vide så vi i bestyrelsen kan ta affære. Vi tror og ved at vore medlemmer opfører sig pænt og korrekt. Men jeg vil dog sige at der er set meget vildt på fællejagterne. Til vores julejagt med gule ærter var der også i år et flot fremmøde og her var der for en gang skyld ikke en tradition om ikke at ha noget på paraden. Så her lå der 2 fasaner og en sneppe. Dog sluttede vi sessionen med at have en tom parade til januar jagten. Vi har også fået mere jagt i det forgangne år. Stykkerne ved mosen og et stykke ind mod Tranum på højre side af Nesgårdsvej. Endeligt kan jeg oplyse at vi er ved at kigge på 25 ht jagt som vi håber kan komme med næste sæsson. Medlemstallet. Igen i år kan jeg med stolthed fortælle at vores medlemstal er steget. Sidste år kunne jeg berette at vi var 147 medlemmer og steget med 14 medlemmer. I år kan jeg oplyse at vi på nuværende tidspunkt tæller 164 medlemmer og hermed en fremgang på 17 medlemmer i forhold til sidste år. Så det ser ud til at vores slid bærer frugt. Reguleringsjagt. Der er igen i år blevet søgt om reguleringsjagt på vore arealer. Desværre er lovgivningen omkring jagt på måger lavet om, så der i dag kun er regulering af disse. Det betyder at vi ikke har kunnet få tilladelse til disse på samme præmisser som man søger krage og skade. Vi har derfor bedt lodsejerne om ikke at søge disse. Vi har også i år tilladelse til at regulere hos Kåre Olesen og her er aftalen som vanligt at man kontakter ham hvis man ønsker at regulere på hans arealer. Sms service. Vi har lavet en sms service til medlemmerne. Meningen er at vi sender en sms ud hver gang der er nogle aktiviteter i foreningen. Fællejagt, arbejdsdage, feltskydning, flugtskydning, generalforsamling, mm. Altså information om hvad der sker i foreningen. Der er kommet lidt flere til siden sidste år og det er glædeligt. 4

5 Men vi kunne godt tænke os der var endnu flere som vil tilslutte sig ordningen. Det eneste man skal gøre er at skrive en sms med teksten info sjf samt navn Og sende det til mig på tlf Så vil i blive tilmeldt ordningen. Formand Peter Holm tilføjer, at der igen i år vil blive mulighed for foreningens medlemmer at få tilladelse til at udøve krageregulering for Jammerbugt kommune, for yderligere information, skal foreningen kontaktes. Kontakt oplysninger findes i foreningsbladet, og på foreningens hjemmeside. Der oplyses at udgiften til nyjægerjagten som blev afholdt i oktober, bliver dækket af Jægerforbundets Nyjægerpulje, så det ikke belaster foreningens økonomi. Kassererens gennemgang af regnskabet. v/ Søren Ringgaard Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til formand eller foreningens kasserer. Kommentarer til regnskabet: Der spørges til regnskabet for jagt-feltskydning, hvor der er et overskud på ca. 6000,- kontra et overskud på ca ,- i Kassereren oplyser at der ikke bliver indkøbt særskilt til cafeteriaet til dette arrangement, så det ikke er muligt at se beløbet er indkøbt for, så overskuddet er noget misvisende. Peter tilføjer at det overvejes at føre særskilt regnskab for arrangement og dets cafeteria ved næste arrangement i Hvilket vil kunne gøre det lettere overskueligt, hvad der er i overskud specifikt til dette store arrangement. Der drøftes at ændre måden regnskabet opstilles på, ved at lave et samlet regnskab for foreningens cafeteria, i stedet for at de enkelte udvalg har hver deres cafeteriakasse. Problemet opstår når der købes ind, og det ofte gøres samlet, skal varerne og udgifterne deles ud til de enkelte udvalg, hvilket kan være uoverskueligt hvilke varer og hvor meget der går til hvilke udvalg. Dog skal jagt-feltskydning køre med særskilt regnskab. Bestyrelsen arbejder videre med at implementere ændringer af regnskabet. Yderligere drøftes det om foreningens aktiver og lagerbeholdninger skal fremgå af regnskabet, Hvilket tidligere er drøftet på generalforsamling, og hvor der blev besluttet at dette ikke skulle med i regnskabet. Men der besluttes nu at på Regnskabet for 2014, skal der fremgå lagerbeholdning af pølser, lerduer, patroner mv. Regnskabet bliver hermed godkendt på generalforsamlingen, med bemærkningen, at lagerbeholdningen fremover skal fremgå. Hundetræningens beretning. v/ Peter Holm Hundetræning. Et godt år med masser af hunde. 22 hunde til start. 14 unghunde og 8 åbenklasse hunde. Vi havde ved sidste års generalforsamling klaget over ikke at ha nogen til at træne hunde. Her tiltrådte på aftenen et nyt medlem og som blev sendt på kursus efterfølgende. (Lars Lykkemark.) 5

6 De første par gange var meget kolde da der stadig lå sne og det blæste en del. Men trods det mødte folk troligt op. Til prøven deltog 9 unghunde og desværre kun 3 åbenklasse hunde. Det er næsten det samme hver år. Vi kunne godt ønske os der var mange flere som deltog denne dag, men vi kan jo ikke tvinge folk. Vi havde en rigtig hyggelig dag. Startede dagen med kaffe og rundstykker og delte os op i åbenklassen og unghunde. I åbenklassen var Torben Hjardemål dommer og ved unghunde var det Frits Hansen. Efter unghundene havde været i vand kørte man til Nesgård og her var åbenklassen også. Vi sluttede i hytten med overrækkelse af medaljer og præmier og sluttede dagen med at grille. Pokalen for prøvens bedste åbenklasse blev Benjamin Korsbæk med Tika og 45 point Pokalen for bedste unghund gik til Per Sørensen med Frida og 50 point. Fiduspokalen gik til Frank Brøndum for sit gode humør og flittig træning. Riffeludvalgets beretning. v/ Jann Hornum I 2013 har der været 5 skydedage, med træning og indskydning i løbet af foråret, hvor der ialt har været 128 skytter på skydebanen, hvilket er over dobbelt så mange som i Hvilket er et flot fremmøde, udvalget tilføjer, at der altid er plads til flere. Der skal lyde en stor tak til foreningens riffelinstruktører. Søndag den 23. juni afholdte vi Jægerforbundets nordlige afdeling af jagtfeltskydning, der var igen i år ca. 250 skytter, der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælpere til arrangementet, uden de engagerede medlemmer, kunne dette arrangement ikke lade sig gøre. Sæsonen 2014 er allerede startet op, hvor der var 25 jagttegnsaspiranter på skydebanen og prøve kræfter med riffelskydning. På banen var der mulighed for at skyde med forskellige kalibre, så de er bedre rustet den dag de står i en jagtbutik og skal købe en riffel. I 2014 afholdes der 3 trænings/indskydningsdage på riffelbanen i Nørre Miler. Den 26. april, kl til 13.00, den 3. maj kl til og den 10. maj kl til Jagtfeltskydningen bliver i år afholdt den 15. juni. De Indledende forberedelser er allerede sat i gang. Der er kommet nye fareområder, hvilket betyder at standpladserne flyttes længere fra hinanden, for at forbedre sikkerheden. Der arbejdes på at få flere pladser til mesterskabsskydningen i Ulfborg, så der opfordres til at komme til jagtfeltskydningen og kvalificere sig til Ulfborg. Det forventes igen i år, at få 25 hold igennem banen, så vi får også i år brug for mange hjælpere, både på dagen, og i dagene op til arrangementet. Der opfordres til at afsætte dagen til en god og hyggelig dag på Skydebanen ved Ejstrup, der skal bruges hjælpere på banerne, i cafeteriaet og til en masse andre gøremål. Der tilføjes at der er mulighed for at udvide skydetiderne på de enkelte skydedagedage i Nørre Miler, hvis nogle har ønsker til dette, kontakt da riffeludvalget. Kontaktoplysninger findes i foreningsbladet og på foreningens hjemmeside. 6

7 Flugtskydningens beretning. v/ Kenny Christensen 2013 startede vi som vi har gjort de sidste mange år, med at afholde skydninger for jagttegnsaspiranter. Der var ca. 35 aspiranter, som var meget ivrige for at skyde. Der blev afholdt 4 aspirantskydninger i marts, og en afslutning i maj, hvor der var mulighed for at skyde alt hvad man havde lyst til. Dagen blev afsluttet med at foreningen havde lavet mad til de sultne aspiranter. Det var som altid en hyggelig dag, og der skal lyde en stor tak til de hjælpere der har givet en hånd med. I april startede vi de ordinære skydninger op, hvor der også i 2013, har været svingende fremmøde, på mellem 3 og 13 deltagere. Det kunne godt ønskes at der var større fremmøde, hvilket vi håber der bliver fremover. Som de sidste par år, afholdte vi 4 sommerskydninger på Nedre Nesgård, hvor vi etablerede en midlertidig skydebane. Skydningerne blev igen i år afholdt med stor succes og utroligt flot fremmøde. Der forsøges også i år at afholde disse sommerskydninger. I september afholdte vi skydninger de 2 første tirsdage hvilket vi også fortsætter med i år. Skydetraileren har i 2013 ikke været så meget udlejet som i 2012, vi gør igen opmærksom på og opfordrer til at leje traileren, som indeholder 2 stk. nikkedukkekastere og 1 kaninkaster. Lejer man maskinen, skal det selvfølgelig afholdes i henhold til gældende regler omkring sikkerhed mm. Og hvis ikke alle deltagere har jagttegn, skal der være en flugtskydningsinstruktør tilstede, hvilket kan arrangeres med en af foreningens instruktører. Kontakt for mere info. I 2014 kommer der til at ske en del på skydebanen i Ejstrup, da vi har fået tildelt et beløb til renovering af den gamle jagtbane, hvilket vi allerede er i fuld gang med. Der er allerede nogle friske medlemmer der har bygget nye huse til kasterne, som monteres på de eksisterende sokler, så skydebane bliver bygget op som den gamle bane. Vi startede projektet op med en arbejdssag på skydebanen søndag den 23. februar, her mødte 13 mand op for at give en hånd med, hvilket er rigtigt flot, og viser at der er stor interesse for at komme til igen at skyde jagtskydning på banen, hvilket vi ikke har kunnet de sidste 6-7 sæsoner. Stor tak til de mange fremmødte hjælpere på arbejdsdagen. Så bemærk at der nu igen fra april, kan skydes jagtskydning på skydebanen i Ejstrup. Så der nu er mulighed for at skyde jagtskydning, skeetskydning, trap og andeskydning fra skydetraileren, samt kaninskydning. Så der er masser af muligheder på skydebanen. Flugtskydningsudvalget ønsker også flere hjælpere, så der kan laves et godt hjælperhold. Der vil blive lavet en plan over hvem der hjælper på hvilke dage. For den eller de rigtige, der viser stor interesserede, samt er meget aktive i udvalget, vil der på sigt blive mulighed for blive uddannet flugskydningsinstruktør. Vildtplejeudvalgets beretning. v/ Rasmus Bach Vildtplejeudvalget kan fortælle at der fodres på mange af foreningens revirer, der er nu opstillet 16 foddertønder ved og omkring Neesgård, som alle løbende bliver fyldt. Der er også opsat 2 nye skydestiger, så der nu er i alt er 4 skydestiger på området ved Nedre Nesgård, kort over stigerne er tilsendt sammen med bladet, og er ophængt i jagthytten. Der opfordres til at benytte stigerne til ræveregulering. 7

8 Der er indkøbt en kunstrævegrav, som forventes at vil blive opsat i Der er udsat 40 fasaner i mosen ved Nesgård, hvor der er set mange fasaner på foreningens jagter. Der blev taget ca. 15 fasaner af en mink som kunne trænge ind i volieren, minken er nu fanget og volieren er blevet ekstra sikret. Vildtplejeudvalget har drøftet etablering af fodermarker med udlejer, men der er spørgsmål omkring randzoner mv. Men udlejer har ladet majs stå på enkelte marker, desuden er der blevet slået spor pilekrattene nede i mosen. Foreningen opfordrer til at møde op til arbejdsdagene, da der er flere ting vi ønsker at få lavet. 4. Valg af stemmetællere. Valget faldt på Ole Poulsen og Henrik Knudsen 5. Valg til bestyrelse. På valg er Jann Hornum og Søren Ringgaard. Jann Hornum ønsker genvalg, og Søren Ringgaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Forslag og på valg til bestyrelsen. Jann Hornum, Poul Arne Svanborg, Richard Andersen, Bjarne Jensen og Peter Nielsen Valgt til bestyrelse blev, Jann Hornum og Poul Arne Svanborg. Begge er valgt for 2 år. Valgt til suppleanter blev, 1. suppleant, Peter Nielsen og 2. suppleant, Bjarne Røge Jensen. 6. Valg til udvalg. Hundeudvalget består af, Peter Holm og John Kristensen. Lars Ejnar Larsen går ind i stedet for Lars Lykkemark. Riffeludvalget består af, Jann Hornum, Palle Andersen, Martin Styrbæk, Henrik Styrbæk og Karsten Knudsen valgt ind i stedet for Henrik Hornum. Flugtskydningsudvalget består af, Rasmus Bach Nielsen, Torben Iversen, Johnny Pedersen og Kenny Christensen. Nye i udvalget er: Richard Andersen, Peter Nielsen, Egon Østergaard Og Poul Hansen. Henning Bach, er "suppleant" i tilfælde at der mangler hjælpere. Vildtplejeudvalget består af, Poul Arne Svanborg, Erik Tornø, Rasmus Bach Nielsen og Henning Bach. Bjarne Jensen går ind i stedet for Søren Ringgaard. 7. Valg af revisorer, Per Jørgensen modtager genvalg for 2 år, og Henrik Knudsen vælges i stedet for Carsten Winding som går ud. Henrik vælges for 1 år. Valgt til revisor suppleant er Niels Peter Myrup. 8. Indkommende forslag. Der er ikke modtaget forslag til dagsordenen 8

9 9. Uddeling af fiduspokal. Pokalen går til Martin Hansen, for hans store arbejde i foreningen, både som tidligere bestyrelsesmedlem, og i særdeleshed for at være medvirkende til at skabe aktivitet og nye medlemmer, i forbindelse med hans virke som jagttegnsunderviser. Martin takker foreningen for hjælpen med undervisning af jagttegnsaspiranterne, og for de mange tiltag der gøres for nyjægerne. Uddeling af kragepræmie. Præmien gik til Jørgen Jacobsen, som medbragte 21 sæt ben. 10. Eventuelt Der stilles forslag om at lave en "hundeaften" på andestykket ved Attrup, for at give bedre muligheder for fx nyjægere, og jægere uden egen hund, forslaget tages godt imod og vil blive arbejdet videre med af bestyrelsen. Det foreslås at oprette en Facebookside til foreningen, Niels Peter Myrup påtager sig opgaven, og vil arbejde på at få siden op og køre. Niels Peter vil også forsøge at få foreningens logo tegnet op, da det er en gammel kopi som er meget utydelig. Der stilles også forslag om at lave lørdagsskydninger på flugtskydningsbanen, hvilket vil blive taget op til overvejelse af flugtskydningsudvalget. Det foreslås at gøre det muligt at få tilskuere til afslutningsprøven for hundetræning, og samtidig gøre lidt reklame for muligheden for dette. Det tyder på at mange gerne vil se hvordan det foregår, både for jægere og ikkejægere. Aftenen afsluttes med at foreningen var vært for kaffe og brød. Referent Kenny Christensen 9

Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening

Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening Foreningsbladet Skovsgård Jagtforening VIGTIGT VEDRØRENDE FORENINGSBLADET 2017 ER SIDSTE ÅR BLADET BLIVER SENDT UD I PAPIRFORM, OG VIL FRA JANUAR 2018, BLIVE SENDT PÅ MAIL SE MERE PÅ SIDE 3 April 2017

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender Knæk & Bræk Årgang: 10 - Februar 2010 Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen Præstegårdsvænget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013 Knæk & Bræk Årgang: 13 - Marts 2013 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email: formand@sundsjagtforening.dk Næstformand Henning Skytte Riskærvej

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk.

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk. Knæk & Aktivitetskalender 2009/2010 Okt. -09 Ny webside 06/10-09 19.00 Korsholm Skydearena 17/10-09 13.30 Jagt i plantagen 08/11-09 09.30 Jagt i plantagen 22/11-09 09.45 Jagt i HJC 05/12-09 13.30 Jagt

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever.

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever. Navn: Ole Kiefert Møller Thomsen Email: formand@aajk.dk Jagtforeningens navn og nr.: Aalborg Jægerklub 1416 Fortæl om jeres indsats for hvervning af medlemmer til foreningen: Aajk er stiftet i 1939. I

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL Arbejdsdag ved Jagthytten, Søndag d 10 kl. 9.00 Vi håber I vil støtte op, så vi kan få noget gjort. Vi skal have malet den ny beklædning samt ryddet lidt skov omkring

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 7450 Sunds. Som traditionen byder startede mødet 9.30 med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2. April til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING WWW.THORNINGJAGT.DK Bestyrelsen Formand: Andreas Johansen. 40 23 23 99 Næstformand: Ole Høgfeldt. 29 69 64 89 Bestyrelsesmedlem: Torben Bek 72 42 55 76 Bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jag orening

Brændekilde Bellinge Jag orening Brændekilde Bellinge Jag orening Program 2012 Generalforsamling 2016 A oldes i Knaldhy en rsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16

Indhold. Side: 1 Side: 2 Side: 3 Side: 4 Side: 5 Side: 6 Side: 7 Side: 8 Side: 9 Side: 10 Side: 11 Side: 12 Side: 13 Side: 14 Side: 15 Side: 16 2015 Indhold Forside 2015 Indhold Formanden har ordet. Annonce: Jyske bank. Afholdt generalforsamling. Bestyrelse og udvalg. Påskeskydning 2015. Flugtskydning 2015 og Havjagt 2015. Kalender januar og februar.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 hjemmeside April Juni 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41 2770 Greve Tlf. 43 69 74 78 40

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening Torsdag 10. december 2015 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening Torsdag 10. december 2015 kl Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening Torsdag 10. december 2015 kl. 19.00 Sted: Vesterbygdvej 6, Ølstykke Til stede: Tonny Rasmussen (TR) Ole Dalskov (OD) - Michael Lindegaard (ML) -

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bording-Engesvang Jagtforening

Bording-Engesvang Jagtforening Medlemsblad for Bording-Engesvang Jagtforening Bestyrelsens beretning...4 Fællesjagter...8-9 www.bejagt.dk Bukkepral...10 www.bejagt.dk 1 Medlemskab eller ekstraordinært medlemskab Flere medlemmer skaber

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2016 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information vedr. Årsprogrammet 2017 1. januar 2016 stiger portoen voldsomt. For at

Læs mere

TÅNING SOGNS JAGTFORENING

TÅNING SOGNS JAGTFORENING TÅNING SOGNS JAGTFORENING APRIL 2010 www.taaningjagtforening.dk Bestyrelsen: Formand: Charles Zacho Tlf.: 27261556 Næstformand: Kim Hansen Tlf.: 86538082 Kasserer: Kristian Aarslev Tlf.: 86521580/24276277

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Kronjyllands Jagtforening 18. februar 2014/ kl. 19:00 i forenings klubhus. Dagsorden:

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Kronjyllands Jagtforening 18. februar 2014/ kl. 19:00 i forenings klubhus. Dagsorden: Mødereferat ORDINÆR GENERALFORSAMLING Kronjyllands Jagtforening Dato/Tid/Sted: 18. februar 2014/ kl. 19:00 i forenings klubhus Referent: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2 A. Formandens beretning 2 B. Beretning

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Vinderup. Jagtforening

Vinderup. Jagtforening Vinderup Jagtforening Program 2013 Vi er inviteret på udflugt til JAFI i Viborg af Hjerm Jagtforening Fredag d. 22. februar. Fælles afgang fra Superbrugsens P-plads kl. 18. Butik åbner kl. 18, hvis man

Læs mere

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening Tid: 21. oktober 2015, kl 19.30 Ordinær generalforsamling 2015 Hillerød Jagtforening Sted: Klubhuset, Stationsvej 1, 3400 Hillerød Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til ære for de året

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere