R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00"

Transkript

1 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af Formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 3 suppleanter for 1 år ad gangen 10. Valg af stående udvalg 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen 12. Eventuelt 20 stemmeberettigede var fremmødt. Inviteret var formanden for Kreds 7, Leif Helstrup, HB-medlem Kirsten Skovsby og Formanden for JKF-Roskilde Hans Aare Hans blev syg og kunne ikke komme. Kjeld Vindberg bød velkommen til medlemmerne, bestyrelsen og udvalgene. Da han ville have budt velkommen til Kirsten Skovsby og Leif Helstrup kunne han kun konstatere, at ingen af dem var mødt og i lighed med tidligere ikke har meddelt deltagelse eller ej. Ingen af dem havde meldt forfald til denne generalforsamling. Velkommen alle til Roskilde og Omegns Jagtforening s ordinære generalforsamling 2013 Vi har i det forgangne år mistet gode jagtkammerater, vil I alle med mig rejse Jer og mindes vores gode kammerater. Æret være Deres minde. Traditionen tro skulle vi nu hædre medlemmer der fortjente hyldest for deres loyalitet for RJF og Jagten. Desværre er der ingen, der fortjener hyldest i år. Så er det tid til at gå over til det, det drejer sig om, nemlig Generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Erik Jensen, er der andre kandidater? Der var ingen andre kandidater. Erik Jensen blev valgt. 1

2 Erik generalforsamlingen er din. Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, gyldig og beslutningsdygtig. Ad pkt 2 valg af stemmetællere Jørgen Madsen blev valgt som stemmetæller. Ad pkt. 3 Formandens beretning Vores forbindelse til hovedorg. Danmarks Jægerforbund I sommeren 2012 fik DJ ny formand, Claus Lind Christensen, som blev valgt af repræsentantskabet og med et overvældende flertal. Jeg så gerne, at der nu kom ro over DJ og at vi fik flere informationer om jagtsagen. Desværre har dette ikke helt været tilfældet, men gennem Jæger og DJ s hjemmeside har jeg konstateret, at vi har en meget velargumenterende formand. Lige inden repræsentantskabsmødet valgte direktøren at træde tilbage, den gamle substitut Stig Tjellegård Møller måtte træde til. Mangelen på en direktør er muligvis årsagen til den manglende information. Den 1. jan 2013 blev Michael Stevns ansat som ny direktør. RJF ønsker ham velkommen blandt os jægere. JKF-Roskilde RJF har 2 medl. i JKF-Roskilde, Niels C. Hansen som NF og Poul Kjeldgaard. Ved flere lejligheder har jeg tvivlet på berettigelsen af JKF-systemet, men i det sidste årstid er JKF-Roskilde trådt i karakter. Bl. a. er der arbejdet med JKF-strukturen i Kreds 7 og Kredssammensætningen. I sep indkaldte Sonny Persson til JKF-Strukturmøde hos Slangerup JF. Langt de fleste steder i landet fungerer JKF tilsyneladende ikke og der hvor det fungere, er det med ting/emner, som der hele tiden har været samarbejdet om. Efter en kraftig debat(diskussion, mundede mødet ud i, at der blev valgt 4 Tovholdere, der i hver sit område skulle holde et møde og få forslag til en plan for en mulig løsning. Poul Kjeldgaard blev Tovholder for den gamle Region 11. I nov. blev holdt et JKF-møde i den gamle Region 11. Her besluttedes det, at foreslå Kreds 7 opdelt i 2 kredse med hver sin Kredsbestyrelse og hver sit HB-medlem. Det blev vedtaget eenstemmigt af alle JKF-afd. i området. RJF-bestyrelsen gav Poul K. eenstemmigt mandat til at fortsætte med ovennævnte beslutning/forslag. I dec. blev der, i Slangerup Jagtforen., afholdt det afsluttende JKF-formandsmøde, hvor alle udfundne forslag skulle drøftes. JKF-Roskilde, ved Hans Aare og Poul Kjeldgaard, fremlagde Deres forslag. I den næste 1½ times tid, var det Deres forslag, der blev debatteret. Først da Poul K. udbad sig oplysninger om, der ikke var nogle af de andre Tovholdere der havde nogle forslag, at 2 andre forslag kom frem. Sluttelig blev det vedtaget, at en 4-mands-gruppe skulle arbejde på et forslag om en opdeling af kredsen i 4 distrikter, med hver sin formand Hans Aare og Poul K. stemte imod dette forslag, da det jfr. Deres undersøgelser er i strid med DJ s vedtægter. 2

3 På JKF-Roskildes årsmøde fremsatte Hans Aare og Poul K. et forslag om opdeling af Kreds 7 i 2 selvstændige kredse, som beskrevet ovenfor. Forslaget var forinden vedtaget på Jyllinge Holme Jagtforenings ord. generalforsamling. Forslaget blev eenstemmigt vedtaget på JKF-Roskilde s ord. årsmøde, hvorefter det straks blev videregivet til KF Leif Helstrup, der deltog i dette årsmøde. Det vides, at JKF-Køge vil fremsætte et lignende forslag til vedtagelse på Deres årsmøde. Arbejdet sluttede den 15. jan. d.å. og er videregivet til Kredsbestyrelsen for videre behandling og forhåbentlig efterfølgende vedtagelse på Kredsmødet d. 3. marts. Herefter vil forslaget blive videregivet til Repræsentantskabet. Forhåbentlig bliver det vedtaget der, hvorfor vi så alle igen må i arbejdstøjet for at finde en kvalificeret kredsbestyrelse og nye JKF ere. Her skal jeg lige gøre opmærksom på, at et JKF-årsmøde er det samme, som vi i gamle dage kaldte et Kredsmøde. Det er vores mulighed for at komme til orde til Kredsen og derved repræsentantskabet. jeg opfordrer til opbakning om JKF-møderne. Roskilde Jagtforening RJF har i det forgangne år ikke været helt med på mærkerne, desværre. Bestyrelsen og JKF erne har deltaget i diverse møder, men medlemmernes interesser er blevet lidt glemt. Noget har vi dog udrettet. Fisketur Den årlige Torskefisketur blev gennemført med stor succes, Jan og Erik havde sørget for godt vejr. Skipper kunne dog ikke rigtig finde de store torsk. Alligevel blev det en rigtig god og hyggelig tur sammen med gode jagtfiskere. Til årets tur den 2. marts er der tre ledige pladser. Sommerfest Der var gjort regning uden vært, så vi blev nødt til at aflyse sommerfesten. Der var ikke nok fra bestyrelsen, der kunne deltage. Dette må ikke ske i 2013 Jægerbanko Det årlige Jægerbanko gennemførtes med stor succes, de ca. 60 deltagere fik en dejlig aften med mange flotte præmier. Stor Tak til vores sponsorer. Der er allerede kommet sponsorgaver til næste banko, så glæd jer allerede. Ræve-/Hanejagt Vores Ræve-/Hanejagt måtte vi desværre aflyse. Der var kun 5 tilmeldte, så Nordskoven fandt desværre, at det ikke var forsvarligt at gennemføre den. Forhåbentlig kan RJF overtale Nordskoven til at gøre et nyt forsøg i 2014 Reguleringsjagter I Roskilde kommune er det RJF, der er koordinator for reguleringsjagterne. Det er Niels C., der er koordinatoren. I årets løb er der i Roskilde kommune reguleret 221 stk. Rågeunger 3 Ræve 1 Ilder 1 Husmår. Niels mangler reguleringsjægere. Hvis du vil være med til at gøre en forskel, så meld dig. Riffelindskydning Søndag den 29. apr var der mulighed for indskydning af riffelen, inden den kommende bukkejagt. 18 deltagere mødte op 9 af dem var fra RJF en forbedring 3

4 i forhold til foregående år. I 2013 vil indskydningen finde sted den 5. maj Flugtskydning Flugtskydeudvalget har i 2012 annonceret en del tilbud om flugtskydning, annonceret på hjemmesiden. 6-7 medlemmer havde benyttet sig af disse tilbud. RJF agter at prøve på at opgradere vores kastemaskiner, samt finde et område nær ved JAGTgården, hvor skydninger kan finde sted. Klubhuset Lige nu er der desværre ikke rindende vand i huset, men vi undersøger i øjeblikket forsikringerne, således at den gamle vandledning kan blive genetableret. På det årlige møde med Munck blev det oplyst, at Munck Asfalt har fået en varig miljøgodkendelse, hvilket gør at RJF kan forblive på JAGTgården. Da vi levede på lånt tid, har Munck aldrig villet lave en egentlig skriftlig aftale med RJF. Det er nu et ønske/krav, at der bliver lavet en skriftlig aftale. Erik og jeg venter spændt på ordlyden. JAGTjournalen/Hjemmesiden I 2012 er JAGTjournalen udkommet 3 gange, som lovet. RJF kunne godt tænke sig, at flere ville tilmelde sig til at modtage JAGTjournalen elektronisk. Lidt mere herom om et øjeblik. Vores nye webredaktør Erik Ballegaard er meget produktiv/effektiv. vores hjemmeside opdateres jævnligt. DJ kom med et tilbud vi i bestyrelsen ikke mente vi kunne sige nej til det er gratis. DJ stiller et layout på en foreningshjemmeside til fri afbenyttelse. Bestyrelsen besluttede, at overføre vores gamle side til dette format. Det var et arbejde, der tog lidt længere tid, end vi havde forventet. Nu er vi der, så når I nu besøger vores side er det en helt ny og væsentlig lettere side at manøvrere rundt på. Når I nu besøger siden, og klikker på JAGTjournalen vil I længere nede på siden se en mulighed for at tilmelde Jer elektronisk. Udover at tilmelde Jer elektronisk vil det lette mig og bestyrelsen, hurtigt at komme med personlige informationer til enkelte medlemmer. Benyt denne mulighed. RJF s hjemmeside har haft følgende besøgende: De første dage efter skiftet var der over 250 sider i brug pr. dag, det siger dog ikke noget om antallet af brugere. Nu er der mellem 40 og 50 sider i brug pr. dag, dog da vi sendte nyhedsbrev ud, steg det til ca. 250 pr. dag. På den gamle hjemmeside var der tæller for unikke brugere, hvilket viste ca. 5 brugere pr. dag, bortset fra når nyhedsbrevet blev udsendt. Der er ingen tvivl om, at flere ser på den nye hjemmeside. Fremtiden Desværre var det sådan, at vi ikke, i 2011, så noget fremmøde på vores klubaftener, hvilket bl. a. kunne skyldes manglende foredrag e. lign. Jeg vil ikke være bekendt, at invitere kompetancepersoner til RJF, når kun 5-6 medlemmer møder op. Det kan måske skyldes, at vi har valgt noget, der ikke har interesse. Klubaftenerne blev sat på pause. Ved et bestyrelsesmøde blev dette emne taget op og det blev en hed affære. Klubaftenerne skal genindføres. Det blev besluttet, at vi begynder med, at JAGTgården vil være åben den første torsdag i hver måned, der indeholder et R Når vi ser fremmødet, vil vi overveje at genindføre temaaftener. Forslag hertil udbedes. 4

5 RJF vil gerne gennemføre en medlemsudflugt i 2013 hvad skal vi? Forslag udbedes! Det planlægges at gennemføre en sommerfest, skal det være efter det vanlige koncept eller skal vi noget andet? Kom med forslag. Alle øvrige arrangementer fortsætter som sædvanlig. Ja, lige nu har jeg bedt Jer medlemmer om at tage del og ansvar for vores Jagtforening. Vores Jagtforening er en god forening, der fortjener at gøre en forskel. Medlemstallet i RJF er pt. 196, af forskellige kategorier. Kom ind i kampen, deltag, giv Jeres mening til kende. Afslutning Tak til Jer medlemmer for et godt jagtår Tak til bestyrelse og udvalg Tak til vores revisorer Tak til DJ, Kreds og JKF Tak til vores piger, der gerne tropper op Tak for 2012 Beretningen sat under debat En fremmødt + Dirigenten spurgte ind til kastemaskinerne, om ikke der kunne udfindes et egnet sted, hvor de kunne anvendes til medlemmernes fordel. KV oplyste, at bestyrelsen allerede arbejde på dette projekt. Da ingen yderligere kommentarer/spørgsmål, blev beretningen sat under afstemning Beretningen blev eenstemmigt godkendt. Ad pkt. 4 Regnskab Kassereren Erik Jacobsen gennemgik det fremlagte regnskab. Der var kun 3 spørgsmål til enkelte beløb, der blev redegjort for. Regnskabet herefter sat til godkendelse og blev eenstemmigt godkendt. Ad pkt. 5 Indkomne forslag Da der ikke var nogen indkomne forslag udgår dette punkt. Ad pkt. 6 - Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget blev eenstemmigt godkendt. Ad pkt. 7 - Valg af formand Bestyrelsen foreslår genvalg. Kjeld Vindberg afgår ordinært og modtager genvalg. Genvalgt 5

6 Ad pkt. 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg Best. foreslår genvalg til begge. Jan Ravn afgår ordinært og modtager genvalg Genvalgt Poul Kjeldgaard afgår ordinært og modtager genvalg Genvalgt Ad pkt. 9 - Valg af bestyrelsessuppleanter Følgende er på valg Bestyrelsen foreslår genvalg til alle. Erik Munk Ballegaard afgår ordinært og modtager genvalg. - Genvalgt Allan Ejegod foreslået som suppleant Valgt Yderligere suppleanter kunne ikke findes. Ad pkt Valg af stående udvalg - Hundeudvalg Hundeudvalget hviler der vælges kontaktperson Bestyrelsen foreslår genvalg til John Ditlefsen - John Ditlefsen Genvalgt Øvrige medlemmer udpeges ad Hoc Kantineudvalg Alle afgår ordinært Best. foreslår genvalg til alle. Niels C. Hansen genvalgt som Formand Jeanette Hvidberg Genvalgt Lisbeth S. Nielsen Genvalgt Kjeld Vindberg Genvalgt Niels-Jørgen Pedersen - Genvalgt Flugtskydningsudvalg Bestyrelsen foreslår genvalg til Poul Kjeldgaard Poul Kjeldgaard genvalgt Ad pkt.11 - Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Alle afgår ordinært Best. foreslår genvalg af alle. Ebbe Madsen Genvalgt som revisor Finn Hermansen Genvalgt som revisor Anni Gehl Jensen Genvalgt som revisorsuppleant 6

7 Ad pkt Eventuelt Ebbe spurgte ind til belysningen i gården om ikke snart der kunne komme lys, så man kunne se, hvor man gik. Det kunne oplyses, at dette arbejde var påbegyndt. Ikke yderligere under eventuelt. KV takkede for en god generalforsamling og for den viste tillid til bestyrelsen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20:00 Erik Jensen Dirigent Kjeld Vindberg Formand Poul Kjeldgaard Referent

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere