Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28"

Transkript

1 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL Version SW NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Anlægstyper føleroversigt Principtegning med følerplacering Følerforklaring til principtegning Betjeningspanel Sådan bruges menuerne riftstilstand Hovedmenu og ændring af indstillinger Menu oversigter : Hovedmenu : VIS ALARMR : VIS ATA : BRUGR : Indstilling af ur : UGPROGRAM : VARMFLA : KØLING : SKIFT : FILTR : TMP. KONTROL : Indstilling af sprog Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S Indledning Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C) Service menu for VPL 28c Standard ugeprogrammer Alarmer Oversigt over alarmer Oversigt over ugeprogram for automatisk drift Indledning. Formålet med denne manual er, på en overskuelig måde, at vise CTS 600 styringens menuer og muligheder. BMÆRK at i denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter som ikke er tilstede på det anlæg du har installeret. Nilan A/S side 2 af 30 Version SW 1.00

3 2. Anlægstyper. Styringen er udarbejdet til nedenstående typer. I oversigten nedenfor ses de muligheder der er for de forskellige modeller. Hvis anlægget har mulighed for luftkøling, er der efter navnet tilføjet et C. Muligheden for køl er opnået ved at montere en 4-vejs ventil, således at det er muligt at vende processen fra varmeafgivelse til køling. Nr. Type Varmluft Suppleringsvarme luft Frostsikring af varmeflade Mulighed for køling af luft Brand-/spjæld og termostat Luftspjæld Lavtrykssikring Højtrykssikring Kompressor Afrimning Brugsvand 1 VPL 10 x x x x x x x 2 VPL 15(C) x x x x x x x x 3 VPL 25(C) x x x x x x x x x 4 VPL 28(C) x x x x x x x x x x 2.1 føleroversigt Principtegning med følerplacering Nilan A/S side 3 af 30 Version SW 1.00

4 2.1.2 Følerforklaring til principtegning T1 er temperaturen på udeluften i luftindtaget. T2 viser temperaturen på indblæsningsluften uden eftervarmeflade. T5 viser temperaturen på kondensatoren. T6 viser temperaturen på fordamperen. T7 viser temperaturen på indblæsningsluften efter evt. monteret eftervarmeflade. T15 viser rumtemperaturen fra føleren placeret i CTS 600 panelet. erne på følerne T1, T2, T5, T6, og T15 kan aflæses i vis data menuen. 3. Betjeningspanel. CTS 600 automatikken er menustyret og betjeningen foretages med følgende taster:: 1. SC Fortryd menuvalg eller indstillingsværdi, tilbage til hovedmenu. 2. (UP) t trin op i viste menu eller indstillingsværdi. 3. (OWN) t trin ned i viste menu eller indstillingsværdi. 4. NTR Accepter menuvalg eller indstillingsværd. 5. OFF Stop af anlægget. 6. ON Start af anlægget. Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet : Kompressordrift (konstant gult lys) Alarmer (gule blink) Betjeningspanelets display kan vise to liniers tekst à 8 karakterer. en øverste linie viser en hjælpetekst. Nederste linie viser den eller de tilhørende indstillingsværdier. Teksten i displayet er "tændt" så længe der er strøm på anlægget, og vil ikke slukkes selvom anlægget er stoppet, eller det ikke er blevet betjent gennem længere tid. Nilan A/S side 4 af 30 Version SW 1.00

5 3.1 Sådan bruges menuerne. Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller funktion, findes først det tilhørende menubillede ved at taste PIL op eller PIL ned. For at aktivere menuen trykkes der NTR. Hvis det er muligt at ændre indstillingen, vil indstillingsværdien nu blinke. Ændringer foretages med tryk på piletasterne. For at gemme ændringen skal der kvitteres ved tryk på NTR tasten. et er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menuoversigten for det pågældende aggregat i nærheden under gennemgangen af menuerne. Hvis der ikke aktiveres nogen af tasterne i et minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. Hvis man er i gang med programmering når styringen vender tilbage til hovedmenuen, vil alle data være gemt, men kun hvis de forinden er godkendt med NTR. et er altid muligt at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap. 4. riftstilstand. 4.1 Hovedmenu og ændring af indstillinger. Hovedmenuen viser tre primære indstillinger, som er anlæggets tilstand og valgt af bruger: en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. esuden vises W når elvarmelegeme er indkoblet og * når brugervalg funktionen udfører en handling. riftstilstand,, KØL, VARM eller OFF Auto W * >2< 19 C s-trin Vises når brugervalg udfører en aktiv handling W vises kun når elvarmelegeme er indkoblet Ønsket rumtemperatur. (5-30 ºC.) OFF: Anlægget er stoppet : Opvarmning af indblæsningsluften efter behov. 4-vejsventil vender automatisk kølekredsen. Mulighed for aktive ugeprogrammer. KØL: Nedkøling af indblæsningsluften. VARM: Opvarmning af indblæsningsluften. Ugeprogrammet er fabriksindstillet til PROGRAM 1 en ønskede rumtemperatur ændres ved at taste NTR en gang, tallet ved C blinker nu. en kan ændres med piletasterne, og godkendes efterfølgende med NTR. riftstilstand ændres ved at taste NTR to gange. en aktuelle tilstand blinker nu, og kan ændres med piletasterne og godkendes efterfølgende med NTR. s trinet (1, 2, 3 eller 4) ændres ved at taste NTR tre gange. ermed blinker det aktuelle ventilationstrin. ette ændres nu med piletasterne og godkendes med NTR. Nilan A/S side 5 af 30 Version SW 1.00

6 5. Menu oversigter. 5.1 : Hovedmenu. Menuen i den kraftigt optrukne ramme kaldes fremover for hovedmenuen. en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA I driftstilstanden vælger anlægget automatisk køleeller varmedrift afhængig af den aktuelle rumtemperatur i forhold til den ønskede(indstillede) rumtemperatur. Indblæsningsluftens temperatur reguleres herefter. et angivne blæsertrin gælder for udsugningen. Ugeurets funktioner kan kun benyttes i drift. H O V M N U >2< 19 C BRUGR W >2< 19 C >2< 10 C >2< 19 C KØL >2< 19 C >2< 19 C >2< 19 C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Varmedrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM >2< 19 C Køledrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM FLA KØLING SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 6 af 30 Version SW 1.00

7 5.2 : VIS ALARMR. H O V M N U Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den gule lysdiode på CTS 600 panelet blinke. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned.. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:34 ALARM 6 AFRIMNING ALARM 4 PRSSO ALARM 13 KOGR TI.. 11:32 ALARMLOG ALARM 1: AFRIMNING TL: ALARM 2: 4 PRSSO AL 3 AL 16 Nulstilling af alarm. Alarmer nulstilles enkeltvis. Kun inaktive alarmer kan nulstilles af bruger. Når der vises alarm 0, er alle alarmer nulstillet Alarmliste: Slettes ved strøm udfald. Viser fra 0 3 aktive alarmer. Alarmer kan være aktive eller inaktive. e nyeste og mest kritiske alarmer vises først. STATUS ALARM A OUT 100% T! 20 ºC. T 2 20 ºC. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT I FILTR TMP. KONTROL ANISH Alarmlog: Gendannes efter strømudfald. Viser de sidste 16 alarmer. AL 1 er den nyeste. Alarmlogdata er øjebliksbilleder fra alarm tidspunktet. T 3 20 ºC. T 4 20 ºC T 5 20 ºC. T 6 20 ºC T 7 20 ºC. T 8 20 ºC T 9 20 ºC. T ºC T ºC. T ºC T!3 20 ºC. T ºC T ºC TL: IN IN OUT OUT OUT Nilan A/S side 7 af 30 Version SW 1.00

8 5.3 : VIS ATA. e aktuelle driftsdata kan aflæses under menuen VIS ATA. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA STATUS VARMR H O V M N U >2< 19 C BRUGR W RUM T C RUM XT T10 19º C Rumtemperatur ved føleren i CTS 600 panelet INBLÆS T2 25 º C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM U T 1 9 C KONNS T 5 40 C Følerplaceringer er vist på skitsen under afsnit T2 erstattes af T7 hvis der er en eksterne varmeflade VARM FLA FORAMP T 6-1 C KØLING INBLÆS HAST 2 SKIFT USUG HAST 2 Softwareversion indbygget i anlægget FILTR SOFTWAR TMP. KONTROL SOFTWAR Softwareversion indbygget i betjeningspanelet ANISH Nilan A/S side 8 af 30 Version SW 1.00

9 5.4 : BRUGR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. H O V M N U VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W Vælg den driftsform der skal aktiveres når anlægget i ønskes overstyret via ekstern kontakt. Funktionen overstyrer programmet i den valgte tid fra kontaktfunktionen aktiveres. Hvis kontakten slippes og derefter aktiveres igen, starter periodetiden forfra. Vælg tid og hastighed og ved FORLÆNG, også temperatur. FORLÆNG På samme måde som vist under FORLÆNG, vælges tid og hastighed for USUG/INBLÆS. USUG INBLÆS FORLÆNG TI.. 12:10 TI 1.45 TI 1.45 OFF UGPRO- GRAM VARM FLA HAST. 4 TMP. 23 HAST. 4 TMP. 23 Valgt længde af den tid som driftsfunktionen skal vare, angivet i timer og minutter. Max 8 timer. KØLING SKIFT Valgt rumtemperatur. som kan stilles i mellem 5 og 30 ºC. Funktionen findes kun under FORLÆNG. Valgt ventilationstrin. I FORLÆNG vil stilling 0 stoppe ventilationen og rumtemperatur kontrollen. INBLÆS/USUG vil i stilling 0 sætte ventilatoren rum temperatur kontrollen på standby. er kan vælges fra pos. 0 til pos 4 FILTR TMP KONTROL ANISH Bemærk: Hvis der i hovedmenuen ændres setpunkt eller ventilationstrin overstyres brugerfunktion for den aktuelle periode. en normale indstilling ændres permanent hvorimod indstillinger i funktionsmenu ikke ændres. Ved tryk på OFF på panelet, slukkes anlæg, og funktion nulstilles. Nilan A/S side 9 af 30 Version SW 1.00

10 5.5 : Indstilling af ur. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W Ved strømudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen går tabt vil det vises som en alarm TI.. 12:10 ÅR 04 ÅR 04 UGPRO- GRAM MÅN 03 MÅN 03 VARM FLA AG 27 AG 27 KØLING TIM 12 TIM 12 Sekunder nulstilles når minuttal justeres. MINUT 10 MINUT 10 SKIFT SOMMRTI? FILTR Omstilling til sommertid foretages manuelt. TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 10 af 30 Version SW 1.00

11 H O V M N U 5.6 : UGPROGRAM Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 PROGRAM PROGRAM 3 PROGRAM 2 PROGRAM 1 SLT PROGRAM Her kan vælges et af de tre fabriksprogrammerede ugeprogrammer. (Se afsnit om Standart Ugeprogrammer) Fabriksprogrammerne kan ikke slettes. e kan rettes af bruger, men det oprindelige program kan altid hentes igen under PROGRAM 1, 2 eller 3, efter at man forinden har brugt SLT. Oftest vil et af standardprogrammerne, evt. med små ændringer, være at foretrække frem for at programmere sit eget ugeprogram. Fabriksindstillet til PROGRAM 1. Standardprogrammerne er vist i afsnit 7 Her slettes alle ugeprogrammer, som bruger har programmeret. Styringen fortsætter i drift, dog uden aktivt ugeprogram UGPRO- GRAM VARM FLA MA >3< 21 º C MA >1< 17 º C MA 3-6 Med NTR og piletasterne indstilles værdierne, når de blinker, til et ønsket dagsprogram, som altid begynder med mandag. Hvis man ikke ønsker at udnytte kopifunktionen, som vist nedenfor, fortsættes på samme måde for hele ugen. Hvis man ønsker at ændre en bestemt værdi gøres dette ved at blade uge programmet igennem til værdien vises i displayet. Tast NTR til værdien blinker, juster med piletasterne, og afslut med NTR. KØLING MA KOPI TI MA KOPI TI TI KOPI ON TI KOPI ON SKIFT FILTR TMP. KONTROL TI >3< 21 º C TI 2-6 Når man har indsat værdier for de seks mandags programmer der er mulighed for, kan man overføre de indstillede værdier til tirsdag ved at anvende kopifunktionen. ette kan gentages for de øvrige dage som har samme behov som den foregående, og således forenkle programmeringen. ANISH Nilan A/S side 11 af 30 Version SW 1.00

12 5.7 : VARMFLA Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Kun i de tilfælde hvor anlægget er monteret med en eftervarmeflade og automatikken er sat op til denne, er funktionen anvendelig og synlig i displayet. VARM FLA ON ON KØLING OFF SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 12 af 30 Version SW 1.00

13 5.8 : KØLING. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA Kun i tilfælde hvor anlægget har kølefunktion (C), er denne funktion anvendelig og synlig i displayet Man vælger her ved hvilken temperatur over rumtemperaturen man ønsker at køling skal starte. Fabriksindstilling er i dette tilfælde sat til at køling starter når rumtemperaturen er 3 grader over den i hovedmenuen satte værdi. er kan vælges fra 1-10, og OFF KØLING TMP. SÆT + 3 TMP. SÆT + 3 SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 13 af 30 Version SW 1.00

14 5.9 : SKIFT. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 I KOMFORT er luftskiftet altid afbalanceret. ette sikrer at der altid er det ønskede ventilationsniveau. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLIG SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH SK. NRGI KURV 38 C. C. SK. KOMFORT SK. NRGI KURV 38 C. Start temperatur for kurvereguleringen af indblæsnings-mængden. Fabriksindstillingen på 38 º C kan ændres mellem 28 og 43 º C I NRGI sikres en energioptimeret drift ved at indblæsningsmængden reguleres afhængig af værdien for den indstillede temperatur kurve. Ved kurvestyring vil indblæsningsluften altid være tempereret ved, at der reguleres et ventilationstrin ned når der ikke er den fornødne energi til opvarmning af indblæsningsluften. Om nødvendigt stopper indblæsningsventilatoren helt. Nilan A/S side 14 af 30 Version SW 1.00

15 5.10 : FILTR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT ALARM 360 AG ALARM 180 AG Filtervagt, standardopsætning FILTR ALARM 90 AG ALARM 90 AG TMP. KONTROL ALARM 30 AG ANISH ALARM VAGT Nilan A/S side 15 af 30 Version SW 1.00

16 5.11 : TMP. KONTROL Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM UGPRO- GRAM KØLING SKIFT I Frikølværdien er den udetemperatur hvorover aktiv køl med kompressor frigives til drift. Standardværdien på 12 º C er stilbar med piletasterne mellem 8 og 25 º C. Frikøl værdien skal altid være større eller lig med værdien af komp. min køl. FILTR TMP. KONTROL ANISH FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C KOMP. min kølværdien er den udetemperatur hvorunder indblæsningsluften skal opvarmes. Standardværdien på 8 º C er stilbar med piletasterne mellem 0 og 12 grader. KOMP min køl værdien skal altid være mindre eller lig med frikøl værdien. Nilan A/S side 16 af 30 Version SW 1.00

17 5.12 : Indstilling af sprog. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA SUOMI NORWG ANISH KØLING SWISH SKIFT FRNCH FILTR GRMAN TMP. KONTROL NGLISH ANISH Nilan A/S side 17 af 30 Version SW 1.00

18 6. Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S. 6.1 Indledning. enne service menu må kun betjenes af personer som er fuldt ud fortrolig med funktion og virkemåde for CTS Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C). Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH KO L SUP L SUP SRVIC VARM FLA OFF OFF PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 4 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 3 eller 4. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 18 af 30 Version SW 1.00

19 6.3 Service menu for VPL 28C. Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH SRVIC KO VARM FLA OFF L SUP OFF L SUP PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 2 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). KAPACIT. KONTROL GAIN P 10.0 Indstilling: INTGRAL I 2.0 Indstilling: 2.0. GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 19 af 30 Version SW 1.00

20 7. Standard ugeprogrammer I ugeprogram menuen kan der vælges et antal prædefinerede ugeprogrammer, som dermed ikke skal tastes ind punkt for punkt. isse standard programmer kan også danne udgangspunkt for tilretning af egne ønsker. Program Ugedag Funktion Tidspunkt Program 1 Mandag Fredag Lørdag - Søndag Program 2 Mandag Søndag Program 3 Mandag fredag OFF Nilan A/S side 20 af 30 Version SW 1.00

21 8. Alarmer. Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation eller hvor der skal gives en vigtig information til bruger. Alarmerne er opdelt i følgende kategorier: K Kritisk. rift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv. A Advarsel. Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid. I Informativ. Normal drift er ikke påvirket. Forsvinder når bruger kvitterer. 8.1 Oversigt over alarmer Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl Kode Ingen alarm. 01 K HARWAR Fejl i styringens hardware. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. 02 K TIMOUT Advarselsalarm A er blevet til en kritisk alarm. Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder. 03 K BRAN Brandtermostat. Anlægget er stoppet pga. at Brandtermostaten er aktiveret. Såfremt der ikke har været brand kontakt service. 04 K PRSSO Højtryk- eller lavtrykspressostat i kølekredsen er udløst, evt. på grund af: Højtryk: kstremt varmt Tilstoppet filter efekt ventilator. Lavtryk: Anlæg kan have tabt fyldning Tilstoppet filter efekt ventilator kstremt koldt. 06 K AFRIM Anlægget er gået i afrimning. Anlæggets frostsikring (af modstrømsveksleren) er utilstrækkelig og anlægget vil stoppe. ette kan skyldes at anlægget udsættes for meget lave temperaturer. 07 K FROST 1) Frostsikring af vandvarmeflade. Indblæsningsluften over varmefladen er for kold, hvilket kan skyldes at by-pass-spjæld er åbent 2) Fjernvarme-/centralvarmevandet er for koldt (f.eks. er oliefyr stoppet). Kontrollér evt. fejl og nulstil alarm. Kan alarm ikke nulstilles eller forekommer de ofte, kontakt da service. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. Nedskriv evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen [VIS ATA] som hjælp for service. 1) Luk evt. by-pass-spjæld og aktivér varmefladen og nulstil alarm. 2) Kontrollér at varmeforsyning til eftervarmefladen er ok. Nulstil alarm når fejl er afhjulpet. Nilan A/S side 21 af 30 Version SW 1.00

22 Alarm Kode Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl 08 K Tx KORT Én af anlæggets temperaturfølere er kortsluttet / defekt. 09 K Tx ÅBN Én af anlæggets temperaturfølere er afbrudt / defekt. 10 K OVRH l-varmeflade er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet luftindtag eller defekt indblæsningsventilator. 11 K FLOW Manglende luftgennemstrømning i indblæsning. Se alarmkode K TRMO Termorelæ er udløst på ventilator (gælder kun VPL 28). ette kan skyldes fejl i ventilator eller for lav netspænding. 13 K KOGR Overkogssikring brugsvand. Bruges på VGU også som kompressor højtrykssikring. Notér hvilken føler (Tx) som er kortsluttet f.eks. [T1 kort] og kontakt service. Notér hvilken føler (Tx) som er afbrudt f.eks. [T1 brudt] og kontakt service. Kontrollér at der blæses luft ind i boligen. Kontrollér filter samt luftindtag. Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ovenstående ikke hjælper. Se alarmkode 10 Kontakt service. Kontakt service A VINTR Når rumtemperaturen er under 10 C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. ette kan evt. være i en periode hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet. Opvarm huset og nulstil alarm. 16 I SOFTWAR Fejl i styringens program. Kontakt service. 17 I WATCHOG Fejl i styringens program. Kontakt service. 18 I INSTIL ele af programopsætningen er gået tabt. ette kan skyldes længerevarende strømafbrydelse eller lynnedslag. Anlægget vil køre videre med standardopsætning. Nulstil alarm. Programmér ugeprogram som ønsket. Kontakt service såfremt anlægget ikke kører tilfredsstillende (som før), da evt. underprogrammer kan være gået tabt. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 22 af 30 Version SW 1.00

23 Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl kode 19 I FILTR Filtervagt er opsat til X-antal dage for kontrol/udskiftning af filter Rengør / udskift filter. Nulstil alarm. ( dage). Standardopsætning er 90 dage. 20 I LGIONL Legionella temperatur ikke opnået indenfor tidsfrist. Kontakt service. 21 I SPÆNING Fremkommer efter længerevarende strømsvigt. 22 I T en ønskede opvarmning af indblæsningsluften er ikke mulig (gælder kun ved eftervarmeflade). ftervarmeflade og anlæg kan ikke hæve temperaturen til det ønskede. 23 I T VAN Opvarmning af brugsvand ikke mulig. Ugeurets indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm. Indstil lavere ønsket indblæsningstemperatur. Nulstil alarm. Kontakt service. 24 I T VARM Opvarmning af centralvarme ikke mulig. Kontakt service. 25 I MOM Modem mangler, slukket, defekt eller ingen klartone. enne fejl vil kun forekomme i de tilfælde, hvor modem er valgt i underprogram. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 23 af 30 Version SW 1.00

24 9. Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Mandag MA1 Kl. Mandag MA2 Kl. Mandag MA3 Kl. Mandag MA4 Kl. Mandag MA5 Kl. Mandag MA6 Kl. Nilan A/S side 24 af 30 Version SW 1.00

25 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Tirsdag TI 1 Kl. Tirsdag TI2 Kl. Tirsdag TI3 Kl. Tirsdag TI4 Kl. Tirsdag TI5 Kl. Tirsdag TI6 Kl. Nilan A/S side 25 af 30 Version SW 1.00

26 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Onsdag ON1 Kl. Onsdag ON2 Kl. Onsdag ON3 Kl. Onsdag ON4 Kl. Onsdag ON5 Kl. Onsdag ON6 Kl. Nilan A/S side 26 af 30 Version SW 1.00

27 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Torsdag TO1 Kl. Torsdag TO2 Kl. Torsdag TO3 Kl. Torsdag TO4 Kl. Torsdag TO5 Kl. Torsdag TO6 Kl. Nilan A/S side 27 af 30 Version SW 1.00

28 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Fredag FR1 Kl. Fredag FR2 Kl. Fredag FR3 Kl. Fredag FR4 Kl. Fredag FR5 Kl. Fredag FR6 Kl. Nilan A/S side 28 af 30 Version SW 1.00

29 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Lørdag LØ1 Kl. Lørdag LØ2 Kl. Lørdag LØ3 Kl. Lørdag LØ4 Kl. Lørdag LØ5 Kl. Lørdag LØ6 Kl. Nilan A/S side 29 af 30 Version SW 1.00

30 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Søndag SØ1 Kl. Søndag SØ2 Kl. Søndag SØ3 Kl. Søndag SØ4 Kl. Søndag SØ5 Kl. Søndag SØ6 Kl. Nilan A/S side 30 af 30 Version SW 1.00

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere