Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28"

Transkript

1 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL Version SW NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Anlægstyper føleroversigt Principtegning med følerplacering Følerforklaring til principtegning Betjeningspanel Sådan bruges menuerne riftstilstand Hovedmenu og ændring af indstillinger Menu oversigter : Hovedmenu : VIS ALARMR : VIS ATA : BRUGR : Indstilling af ur : UGPROGRAM : VARMFLA : KØLING : SKIFT : FILTR : TMP. KONTROL : Indstilling af sprog Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S Indledning Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C) Service menu for VPL 28c Standard ugeprogrammer Alarmer Oversigt over alarmer Oversigt over ugeprogram for automatisk drift Indledning. Formålet med denne manual er, på en overskuelig måde, at vise CTS 600 styringens menuer og muligheder. BMÆRK at i denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter som ikke er tilstede på det anlæg du har installeret. Nilan A/S side 2 af 30 Version SW 1.00

3 2. Anlægstyper. Styringen er udarbejdet til nedenstående typer. I oversigten nedenfor ses de muligheder der er for de forskellige modeller. Hvis anlægget har mulighed for luftkøling, er der efter navnet tilføjet et C. Muligheden for køl er opnået ved at montere en 4-vejs ventil, således at det er muligt at vende processen fra varmeafgivelse til køling. Nr. Type Varmluft Suppleringsvarme luft Frostsikring af varmeflade Mulighed for køling af luft Brand-/spjæld og termostat Luftspjæld Lavtrykssikring Højtrykssikring Kompressor Afrimning Brugsvand 1 VPL 10 x x x x x x x 2 VPL 15(C) x x x x x x x x 3 VPL 25(C) x x x x x x x x x 4 VPL 28(C) x x x x x x x x x x 2.1 føleroversigt Principtegning med følerplacering Nilan A/S side 3 af 30 Version SW 1.00

4 2.1.2 Følerforklaring til principtegning T1 er temperaturen på udeluften i luftindtaget. T2 viser temperaturen på indblæsningsluften uden eftervarmeflade. T5 viser temperaturen på kondensatoren. T6 viser temperaturen på fordamperen. T7 viser temperaturen på indblæsningsluften efter evt. monteret eftervarmeflade. T15 viser rumtemperaturen fra føleren placeret i CTS 600 panelet. erne på følerne T1, T2, T5, T6, og T15 kan aflæses i vis data menuen. 3. Betjeningspanel. CTS 600 automatikken er menustyret og betjeningen foretages med følgende taster:: 1. SC Fortryd menuvalg eller indstillingsværdi, tilbage til hovedmenu. 2. (UP) t trin op i viste menu eller indstillingsværdi. 3. (OWN) t trin ned i viste menu eller indstillingsværdi. 4. NTR Accepter menuvalg eller indstillingsværd. 5. OFF Stop af anlægget. 6. ON Start af anlægget. Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet : Kompressordrift (konstant gult lys) Alarmer (gule blink) Betjeningspanelets display kan vise to liniers tekst à 8 karakterer. en øverste linie viser en hjælpetekst. Nederste linie viser den eller de tilhørende indstillingsværdier. Teksten i displayet er "tændt" så længe der er strøm på anlægget, og vil ikke slukkes selvom anlægget er stoppet, eller det ikke er blevet betjent gennem længere tid. Nilan A/S side 4 af 30 Version SW 1.00

5 3.1 Sådan bruges menuerne. Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller funktion, findes først det tilhørende menubillede ved at taste PIL op eller PIL ned. For at aktivere menuen trykkes der NTR. Hvis det er muligt at ændre indstillingen, vil indstillingsværdien nu blinke. Ændringer foretages med tryk på piletasterne. For at gemme ændringen skal der kvitteres ved tryk på NTR tasten. et er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menuoversigten for det pågældende aggregat i nærheden under gennemgangen af menuerne. Hvis der ikke aktiveres nogen af tasterne i et minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. Hvis man er i gang med programmering når styringen vender tilbage til hovedmenuen, vil alle data være gemt, men kun hvis de forinden er godkendt med NTR. et er altid muligt at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap. 4. riftstilstand. 4.1 Hovedmenu og ændring af indstillinger. Hovedmenuen viser tre primære indstillinger, som er anlæggets tilstand og valgt af bruger: en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. esuden vises W når elvarmelegeme er indkoblet og * når brugervalg funktionen udfører en handling. riftstilstand,, KØL, VARM eller OFF Auto W * >2< 19 C s-trin Vises når brugervalg udfører en aktiv handling W vises kun når elvarmelegeme er indkoblet Ønsket rumtemperatur. (5-30 ºC.) OFF: Anlægget er stoppet : Opvarmning af indblæsningsluften efter behov. 4-vejsventil vender automatisk kølekredsen. Mulighed for aktive ugeprogrammer. KØL: Nedkøling af indblæsningsluften. VARM: Opvarmning af indblæsningsluften. Ugeprogrammet er fabriksindstillet til PROGRAM 1 en ønskede rumtemperatur ændres ved at taste NTR en gang, tallet ved C blinker nu. en kan ændres med piletasterne, og godkendes efterfølgende med NTR. riftstilstand ændres ved at taste NTR to gange. en aktuelle tilstand blinker nu, og kan ændres med piletasterne og godkendes efterfølgende med NTR. s trinet (1, 2, 3 eller 4) ændres ved at taste NTR tre gange. ermed blinker det aktuelle ventilationstrin. ette ændres nu med piletasterne og godkendes med NTR. Nilan A/S side 5 af 30 Version SW 1.00

6 5. Menu oversigter. 5.1 : Hovedmenu. Menuen i den kraftigt optrukne ramme kaldes fremover for hovedmenuen. en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA I driftstilstanden vælger anlægget automatisk køleeller varmedrift afhængig af den aktuelle rumtemperatur i forhold til den ønskede(indstillede) rumtemperatur. Indblæsningsluftens temperatur reguleres herefter. et angivne blæsertrin gælder for udsugningen. Ugeurets funktioner kan kun benyttes i drift. H O V M N U >2< 19 C BRUGR W >2< 19 C >2< 10 C >2< 19 C KØL >2< 19 C >2< 19 C >2< 19 C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Varmedrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM >2< 19 C Køledrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM FLA KØLING SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 6 af 30 Version SW 1.00

7 5.2 : VIS ALARMR. H O V M N U Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den gule lysdiode på CTS 600 panelet blinke. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned.. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:34 ALARM 6 AFRIMNING ALARM 4 PRSSO ALARM 13 KOGR TI.. 11:32 ALARMLOG ALARM 1: AFRIMNING TL: ALARM 2: 4 PRSSO AL 3 AL 16 Nulstilling af alarm. Alarmer nulstilles enkeltvis. Kun inaktive alarmer kan nulstilles af bruger. Når der vises alarm 0, er alle alarmer nulstillet Alarmliste: Slettes ved strøm udfald. Viser fra 0 3 aktive alarmer. Alarmer kan være aktive eller inaktive. e nyeste og mest kritiske alarmer vises først. STATUS ALARM A OUT 100% T! 20 ºC. T 2 20 ºC. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT I FILTR TMP. KONTROL ANISH Alarmlog: Gendannes efter strømudfald. Viser de sidste 16 alarmer. AL 1 er den nyeste. Alarmlogdata er øjebliksbilleder fra alarm tidspunktet. T 3 20 ºC. T 4 20 ºC T 5 20 ºC. T 6 20 ºC T 7 20 ºC. T 8 20 ºC T 9 20 ºC. T ºC T ºC. T ºC T!3 20 ºC. T ºC T ºC TL: IN IN OUT OUT OUT Nilan A/S side 7 af 30 Version SW 1.00

8 5.3 : VIS ATA. e aktuelle driftsdata kan aflæses under menuen VIS ATA. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA STATUS VARMR H O V M N U >2< 19 C BRUGR W RUM T C RUM XT T10 19º C Rumtemperatur ved føleren i CTS 600 panelet INBLÆS T2 25 º C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM U T 1 9 C KONNS T 5 40 C Følerplaceringer er vist på skitsen under afsnit T2 erstattes af T7 hvis der er en eksterne varmeflade VARM FLA FORAMP T 6-1 C KØLING INBLÆS HAST 2 SKIFT USUG HAST 2 Softwareversion indbygget i anlægget FILTR SOFTWAR TMP. KONTROL SOFTWAR Softwareversion indbygget i betjeningspanelet ANISH Nilan A/S side 8 af 30 Version SW 1.00

9 5.4 : BRUGR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. H O V M N U VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W Vælg den driftsform der skal aktiveres når anlægget i ønskes overstyret via ekstern kontakt. Funktionen overstyrer programmet i den valgte tid fra kontaktfunktionen aktiveres. Hvis kontakten slippes og derefter aktiveres igen, starter periodetiden forfra. Vælg tid og hastighed og ved FORLÆNG, også temperatur. FORLÆNG På samme måde som vist under FORLÆNG, vælges tid og hastighed for USUG/INBLÆS. USUG INBLÆS FORLÆNG TI.. 12:10 TI 1.45 TI 1.45 OFF UGPRO- GRAM VARM FLA HAST. 4 TMP. 23 HAST. 4 TMP. 23 Valgt længde af den tid som driftsfunktionen skal vare, angivet i timer og minutter. Max 8 timer. KØLING SKIFT Valgt rumtemperatur. som kan stilles i mellem 5 og 30 ºC. Funktionen findes kun under FORLÆNG. Valgt ventilationstrin. I FORLÆNG vil stilling 0 stoppe ventilationen og rumtemperatur kontrollen. INBLÆS/USUG vil i stilling 0 sætte ventilatoren rum temperatur kontrollen på standby. er kan vælges fra pos. 0 til pos 4 FILTR TMP KONTROL ANISH Bemærk: Hvis der i hovedmenuen ændres setpunkt eller ventilationstrin overstyres brugerfunktion for den aktuelle periode. en normale indstilling ændres permanent hvorimod indstillinger i funktionsmenu ikke ændres. Ved tryk på OFF på panelet, slukkes anlæg, og funktion nulstilles. Nilan A/S side 9 af 30 Version SW 1.00

10 5.5 : Indstilling af ur. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W Ved strømudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen går tabt vil det vises som en alarm TI.. 12:10 ÅR 04 ÅR 04 UGPRO- GRAM MÅN 03 MÅN 03 VARM FLA AG 27 AG 27 KØLING TIM 12 TIM 12 Sekunder nulstilles når minuttal justeres. MINUT 10 MINUT 10 SKIFT SOMMRTI? FILTR Omstilling til sommertid foretages manuelt. TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 10 af 30 Version SW 1.00

11 H O V M N U 5.6 : UGPROGRAM Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 PROGRAM PROGRAM 3 PROGRAM 2 PROGRAM 1 SLT PROGRAM Her kan vælges et af de tre fabriksprogrammerede ugeprogrammer. (Se afsnit om Standart Ugeprogrammer) Fabriksprogrammerne kan ikke slettes. e kan rettes af bruger, men det oprindelige program kan altid hentes igen under PROGRAM 1, 2 eller 3, efter at man forinden har brugt SLT. Oftest vil et af standardprogrammerne, evt. med små ændringer, være at foretrække frem for at programmere sit eget ugeprogram. Fabriksindstillet til PROGRAM 1. Standardprogrammerne er vist i afsnit 7 Her slettes alle ugeprogrammer, som bruger har programmeret. Styringen fortsætter i drift, dog uden aktivt ugeprogram UGPRO- GRAM VARM FLA MA >3< 21 º C MA >1< 17 º C MA 3-6 Med NTR og piletasterne indstilles værdierne, når de blinker, til et ønsket dagsprogram, som altid begynder med mandag. Hvis man ikke ønsker at udnytte kopifunktionen, som vist nedenfor, fortsættes på samme måde for hele ugen. Hvis man ønsker at ændre en bestemt værdi gøres dette ved at blade uge programmet igennem til værdien vises i displayet. Tast NTR til værdien blinker, juster med piletasterne, og afslut med NTR. KØLING MA KOPI TI MA KOPI TI TI KOPI ON TI KOPI ON SKIFT FILTR TMP. KONTROL TI >3< 21 º C TI 2-6 Når man har indsat værdier for de seks mandags programmer der er mulighed for, kan man overføre de indstillede værdier til tirsdag ved at anvende kopifunktionen. ette kan gentages for de øvrige dage som har samme behov som den foregående, og således forenkle programmeringen. ANISH Nilan A/S side 11 af 30 Version SW 1.00

12 5.7 : VARMFLA Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Kun i de tilfælde hvor anlægget er monteret med en eftervarmeflade og automatikken er sat op til denne, er funktionen anvendelig og synlig i displayet. VARM FLA ON ON KØLING OFF SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 12 af 30 Version SW 1.00

13 5.8 : KØLING. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA Kun i tilfælde hvor anlægget har kølefunktion (C), er denne funktion anvendelig og synlig i displayet Man vælger her ved hvilken temperatur over rumtemperaturen man ønsker at køling skal starte. Fabriksindstilling er i dette tilfælde sat til at køling starter når rumtemperaturen er 3 grader over den i hovedmenuen satte værdi. er kan vælges fra 1-10, og OFF KØLING TMP. SÆT + 3 TMP. SÆT + 3 SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 13 af 30 Version SW 1.00

14 5.9 : SKIFT. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 I KOMFORT er luftskiftet altid afbalanceret. ette sikrer at der altid er det ønskede ventilationsniveau. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLIG SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH SK. NRGI KURV 38 C. C. SK. KOMFORT SK. NRGI KURV 38 C. Start temperatur for kurvereguleringen af indblæsnings-mængden. Fabriksindstillingen på 38 º C kan ændres mellem 28 og 43 º C I NRGI sikres en energioptimeret drift ved at indblæsningsmængden reguleres afhængig af værdien for den indstillede temperatur kurve. Ved kurvestyring vil indblæsningsluften altid være tempereret ved, at der reguleres et ventilationstrin ned når der ikke er den fornødne energi til opvarmning af indblæsningsluften. Om nødvendigt stopper indblæsningsventilatoren helt. Nilan A/S side 14 af 30 Version SW 1.00

15 5.10 : FILTR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT ALARM 360 AG ALARM 180 AG Filtervagt, standardopsætning FILTR ALARM 90 AG ALARM 90 AG TMP. KONTROL ALARM 30 AG ANISH ALARM VAGT Nilan A/S side 15 af 30 Version SW 1.00

16 5.11 : TMP. KONTROL Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM UGPRO- GRAM KØLING SKIFT I Frikølværdien er den udetemperatur hvorover aktiv køl med kompressor frigives til drift. Standardværdien på 12 º C er stilbar med piletasterne mellem 8 og 25 º C. Frikøl værdien skal altid være større eller lig med værdien af komp. min køl. FILTR TMP. KONTROL ANISH FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C KOMP. min kølværdien er den udetemperatur hvorunder indblæsningsluften skal opvarmes. Standardværdien på 8 º C er stilbar med piletasterne mellem 0 og 12 grader. KOMP min køl værdien skal altid være mindre eller lig med frikøl værdien. Nilan A/S side 16 af 30 Version SW 1.00

17 5.12 : Indstilling af sprog. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA SUOMI NORWG ANISH KØLING SWISH SKIFT FRNCH FILTR GRMAN TMP. KONTROL NGLISH ANISH Nilan A/S side 17 af 30 Version SW 1.00

18 6. Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S. 6.1 Indledning. enne service menu må kun betjenes af personer som er fuldt ud fortrolig med funktion og virkemåde for CTS Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C). Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH KO L SUP L SUP SRVIC VARM FLA OFF OFF PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 4 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 3 eller 4. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 18 af 30 Version SW 1.00

19 6.3 Service menu for VPL 28C. Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH SRVIC KO VARM FLA OFF L SUP OFF L SUP PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 2 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). KAPACIT. KONTROL GAIN P 10.0 Indstilling: INTGRAL I 2.0 Indstilling: 2.0. GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 19 af 30 Version SW 1.00

20 7. Standard ugeprogrammer I ugeprogram menuen kan der vælges et antal prædefinerede ugeprogrammer, som dermed ikke skal tastes ind punkt for punkt. isse standard programmer kan også danne udgangspunkt for tilretning af egne ønsker. Program Ugedag Funktion Tidspunkt Program 1 Mandag Fredag Lørdag - Søndag Program 2 Mandag Søndag Program 3 Mandag fredag OFF Nilan A/S side 20 af 30 Version SW 1.00

21 8. Alarmer. Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation eller hvor der skal gives en vigtig information til bruger. Alarmerne er opdelt i følgende kategorier: K Kritisk. rift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv. A Advarsel. Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid. I Informativ. Normal drift er ikke påvirket. Forsvinder når bruger kvitterer. 8.1 Oversigt over alarmer Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl Kode Ingen alarm. 01 K HARWAR Fejl i styringens hardware. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. 02 K TIMOUT Advarselsalarm A er blevet til en kritisk alarm. Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder. 03 K BRAN Brandtermostat. Anlægget er stoppet pga. at Brandtermostaten er aktiveret. Såfremt der ikke har været brand kontakt service. 04 K PRSSO Højtryk- eller lavtrykspressostat i kølekredsen er udløst, evt. på grund af: Højtryk: kstremt varmt Tilstoppet filter efekt ventilator. Lavtryk: Anlæg kan have tabt fyldning Tilstoppet filter efekt ventilator kstremt koldt. 06 K AFRIM Anlægget er gået i afrimning. Anlæggets frostsikring (af modstrømsveksleren) er utilstrækkelig og anlægget vil stoppe. ette kan skyldes at anlægget udsættes for meget lave temperaturer. 07 K FROST 1) Frostsikring af vandvarmeflade. Indblæsningsluften over varmefladen er for kold, hvilket kan skyldes at by-pass-spjæld er åbent 2) Fjernvarme-/centralvarmevandet er for koldt (f.eks. er oliefyr stoppet). Kontrollér evt. fejl og nulstil alarm. Kan alarm ikke nulstilles eller forekommer de ofte, kontakt da service. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. Nedskriv evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen [VIS ATA] som hjælp for service. 1) Luk evt. by-pass-spjæld og aktivér varmefladen og nulstil alarm. 2) Kontrollér at varmeforsyning til eftervarmefladen er ok. Nulstil alarm når fejl er afhjulpet. Nilan A/S side 21 af 30 Version SW 1.00

22 Alarm Kode Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl 08 K Tx KORT Én af anlæggets temperaturfølere er kortsluttet / defekt. 09 K Tx ÅBN Én af anlæggets temperaturfølere er afbrudt / defekt. 10 K OVRH l-varmeflade er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet luftindtag eller defekt indblæsningsventilator. 11 K FLOW Manglende luftgennemstrømning i indblæsning. Se alarmkode K TRMO Termorelæ er udløst på ventilator (gælder kun VPL 28). ette kan skyldes fejl i ventilator eller for lav netspænding. 13 K KOGR Overkogssikring brugsvand. Bruges på VGU også som kompressor højtrykssikring. Notér hvilken føler (Tx) som er kortsluttet f.eks. [T1 kort] og kontakt service. Notér hvilken føler (Tx) som er afbrudt f.eks. [T1 brudt] og kontakt service. Kontrollér at der blæses luft ind i boligen. Kontrollér filter samt luftindtag. Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ovenstående ikke hjælper. Se alarmkode 10 Kontakt service. Kontakt service A VINTR Når rumtemperaturen er under 10 C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. ette kan evt. være i en periode hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet. Opvarm huset og nulstil alarm. 16 I SOFTWAR Fejl i styringens program. Kontakt service. 17 I WATCHOG Fejl i styringens program. Kontakt service. 18 I INSTIL ele af programopsætningen er gået tabt. ette kan skyldes længerevarende strømafbrydelse eller lynnedslag. Anlægget vil køre videre med standardopsætning. Nulstil alarm. Programmér ugeprogram som ønsket. Kontakt service såfremt anlægget ikke kører tilfredsstillende (som før), da evt. underprogrammer kan være gået tabt. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 22 af 30 Version SW 1.00

23 Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl kode 19 I FILTR Filtervagt er opsat til X-antal dage for kontrol/udskiftning af filter Rengør / udskift filter. Nulstil alarm. ( dage). Standardopsætning er 90 dage. 20 I LGIONL Legionella temperatur ikke opnået indenfor tidsfrist. Kontakt service. 21 I SPÆNING Fremkommer efter længerevarende strømsvigt. 22 I T en ønskede opvarmning af indblæsningsluften er ikke mulig (gælder kun ved eftervarmeflade). ftervarmeflade og anlæg kan ikke hæve temperaturen til det ønskede. 23 I T VAN Opvarmning af brugsvand ikke mulig. Ugeurets indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm. Indstil lavere ønsket indblæsningstemperatur. Nulstil alarm. Kontakt service. 24 I T VARM Opvarmning af centralvarme ikke mulig. Kontakt service. 25 I MOM Modem mangler, slukket, defekt eller ingen klartone. enne fejl vil kun forekomme i de tilfælde, hvor modem er valgt i underprogram. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 23 af 30 Version SW 1.00

24 9. Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Mandag MA1 Kl. Mandag MA2 Kl. Mandag MA3 Kl. Mandag MA4 Kl. Mandag MA5 Kl. Mandag MA6 Kl. Nilan A/S side 24 af 30 Version SW 1.00

25 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Tirsdag TI 1 Kl. Tirsdag TI2 Kl. Tirsdag TI3 Kl. Tirsdag TI4 Kl. Tirsdag TI5 Kl. Tirsdag TI6 Kl. Nilan A/S side 25 af 30 Version SW 1.00

26 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Onsdag ON1 Kl. Onsdag ON2 Kl. Onsdag ON3 Kl. Onsdag ON4 Kl. Onsdag ON5 Kl. Onsdag ON6 Kl. Nilan A/S side 26 af 30 Version SW 1.00

27 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Torsdag TO1 Kl. Torsdag TO2 Kl. Torsdag TO3 Kl. Torsdag TO4 Kl. Torsdag TO5 Kl. Torsdag TO6 Kl. Nilan A/S side 27 af 30 Version SW 1.00

28 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Fredag FR1 Kl. Fredag FR2 Kl. Fredag FR3 Kl. Fredag FR4 Kl. Fredag FR5 Kl. Fredag FR6 Kl. Nilan A/S side 28 af 30 Version SW 1.00

29 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Lørdag LØ1 Kl. Lørdag LØ2 Kl. Lørdag LØ3 Kl. Lørdag LØ4 Kl. Lørdag LØ5 Kl. Lørdag LØ6 Kl. Nilan A/S side 29 af 30 Version SW 1.00

30 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Søndag SØ1 Kl. Søndag SØ2 Kl. Søndag SØ3 Kl. Søndag SØ4 Kl. Søndag SØ5 Kl. Søndag SØ6 Kl. Nilan A/S side 30 af 30 Version SW 1.00

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact P RF Nordic Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 9.01, 13-03-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact Polar Køl Sol EK 3 kw Compact Polar Køl Sol EK 9 kw Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere