Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28"

Transkript

1 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL Version SW NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Anlægstyper føleroversigt Principtegning med følerplacering Følerforklaring til principtegning Betjeningspanel Sådan bruges menuerne riftstilstand Hovedmenu og ændring af indstillinger Menu oversigter : Hovedmenu : VIS ALARMR : VIS ATA : BRUGR : Indstilling af ur : UGPROGRAM : VARMFLA : KØLING : SKIFT : FILTR : TMP. KONTROL : Indstilling af sprog Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S Indledning Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C) Service menu for VPL 28c Standard ugeprogrammer Alarmer Oversigt over alarmer Oversigt over ugeprogram for automatisk drift Indledning. Formålet med denne manual er, på en overskuelig måde, at vise CTS 600 styringens menuer og muligheder. BMÆRK at i denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter som ikke er tilstede på det anlæg du har installeret. Nilan A/S side 2 af 30 Version SW 1.00

3 2. Anlægstyper. Styringen er udarbejdet til nedenstående typer. I oversigten nedenfor ses de muligheder der er for de forskellige modeller. Hvis anlægget har mulighed for luftkøling, er der efter navnet tilføjet et C. Muligheden for køl er opnået ved at montere en 4-vejs ventil, således at det er muligt at vende processen fra varmeafgivelse til køling. Nr. Type Varmluft Suppleringsvarme luft Frostsikring af varmeflade Mulighed for køling af luft Brand-/spjæld og termostat Luftspjæld Lavtrykssikring Højtrykssikring Kompressor Afrimning Brugsvand 1 VPL 10 x x x x x x x 2 VPL 15(C) x x x x x x x x 3 VPL 25(C) x x x x x x x x x 4 VPL 28(C) x x x x x x x x x x 2.1 føleroversigt Principtegning med følerplacering Nilan A/S side 3 af 30 Version SW 1.00

4 2.1.2 Følerforklaring til principtegning T1 er temperaturen på udeluften i luftindtaget. T2 viser temperaturen på indblæsningsluften uden eftervarmeflade. T5 viser temperaturen på kondensatoren. T6 viser temperaturen på fordamperen. T7 viser temperaturen på indblæsningsluften efter evt. monteret eftervarmeflade. T15 viser rumtemperaturen fra føleren placeret i CTS 600 panelet. erne på følerne T1, T2, T5, T6, og T15 kan aflæses i vis data menuen. 3. Betjeningspanel. CTS 600 automatikken er menustyret og betjeningen foretages med følgende taster:: 1. SC Fortryd menuvalg eller indstillingsværdi, tilbage til hovedmenu. 2. (UP) t trin op i viste menu eller indstillingsværdi. 3. (OWN) t trin ned i viste menu eller indstillingsværdi. 4. NTR Accepter menuvalg eller indstillingsværd. 5. OFF Stop af anlægget. 6. ON Start af anlægget. Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet : Kompressordrift (konstant gult lys) Alarmer (gule blink) Betjeningspanelets display kan vise to liniers tekst à 8 karakterer. en øverste linie viser en hjælpetekst. Nederste linie viser den eller de tilhørende indstillingsværdier. Teksten i displayet er "tændt" så længe der er strøm på anlægget, og vil ikke slukkes selvom anlægget er stoppet, eller det ikke er blevet betjent gennem længere tid. Nilan A/S side 4 af 30 Version SW 1.00

5 3.1 Sådan bruges menuerne. Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller funktion, findes først det tilhørende menubillede ved at taste PIL op eller PIL ned. For at aktivere menuen trykkes der NTR. Hvis det er muligt at ændre indstillingen, vil indstillingsværdien nu blinke. Ændringer foretages med tryk på piletasterne. For at gemme ændringen skal der kvitteres ved tryk på NTR tasten. et er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menuoversigten for det pågældende aggregat i nærheden under gennemgangen af menuerne. Hvis der ikke aktiveres nogen af tasterne i et minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. Hvis man er i gang med programmering når styringen vender tilbage til hovedmenuen, vil alle data være gemt, men kun hvis de forinden er godkendt med NTR. et er altid muligt at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap. 4. riftstilstand. 4.1 Hovedmenu og ændring af indstillinger. Hovedmenuen viser tre primære indstillinger, som er anlæggets tilstand og valgt af bruger: en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. esuden vises W når elvarmelegeme er indkoblet og * når brugervalg funktionen udfører en handling. riftstilstand,, KØL, VARM eller OFF Auto W * >2< 19 C s-trin Vises når brugervalg udfører en aktiv handling W vises kun når elvarmelegeme er indkoblet Ønsket rumtemperatur. (5-30 ºC.) OFF: Anlægget er stoppet : Opvarmning af indblæsningsluften efter behov. 4-vejsventil vender automatisk kølekredsen. Mulighed for aktive ugeprogrammer. KØL: Nedkøling af indblæsningsluften. VARM: Opvarmning af indblæsningsluften. Ugeprogrammet er fabriksindstillet til PROGRAM 1 en ønskede rumtemperatur ændres ved at taste NTR en gang, tallet ved C blinker nu. en kan ændres med piletasterne, og godkendes efterfølgende med NTR. riftstilstand ændres ved at taste NTR to gange. en aktuelle tilstand blinker nu, og kan ændres med piletasterne og godkendes efterfølgende med NTR. s trinet (1, 2, 3 eller 4) ændres ved at taste NTR tre gange. ermed blinker det aktuelle ventilationstrin. ette ændres nu med piletasterne og godkendes med NTR. Nilan A/S side 5 af 30 Version SW 1.00

6 5. Menu oversigter. 5.1 : Hovedmenu. Menuen i den kraftigt optrukne ramme kaldes fremover for hovedmenuen. en vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA I driftstilstanden vælger anlægget automatisk køleeller varmedrift afhængig af den aktuelle rumtemperatur i forhold til den ønskede(indstillede) rumtemperatur. Indblæsningsluftens temperatur reguleres herefter. et angivne blæsertrin gælder for udsugningen. Ugeurets funktioner kan kun benyttes i drift. H O V M N U >2< 19 C BRUGR W >2< 19 C >2< 10 C >2< 19 C KØL >2< 19 C >2< 19 C >2< 19 C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Varmedrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM >2< 19 C Køledrift efter den valgte temperatur. Ugeuret er ikke aktivt. VARM FLA KØLING SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 6 af 30 Version SW 1.00

7 5.2 : VIS ALARMR. H O V M N U Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den gule lysdiode på CTS 600 panelet blinke. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned.. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:34 ALARM 6 AFRIMNING ALARM 4 PRSSO ALARM 13 KOGR TI.. 11:32 ALARMLOG ALARM 1: AFRIMNING TL: ALARM 2: 4 PRSSO AL 3 AL 16 Nulstilling af alarm. Alarmer nulstilles enkeltvis. Kun inaktive alarmer kan nulstilles af bruger. Når der vises alarm 0, er alle alarmer nulstillet Alarmliste: Slettes ved strøm udfald. Viser fra 0 3 aktive alarmer. Alarmer kan være aktive eller inaktive. e nyeste og mest kritiske alarmer vises først. STATUS ALARM A OUT 100% T! 20 ºC. T 2 20 ºC. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT I FILTR TMP. KONTROL ANISH Alarmlog: Gendannes efter strømudfald. Viser de sidste 16 alarmer. AL 1 er den nyeste. Alarmlogdata er øjebliksbilleder fra alarm tidspunktet. T 3 20 ºC. T 4 20 ºC T 5 20 ºC. T 6 20 ºC T 7 20 ºC. T 8 20 ºC T 9 20 ºC. T ºC T ºC. T ºC T!3 20 ºC. T ºC T ºC TL: IN IN OUT OUT OUT Nilan A/S side 7 af 30 Version SW 1.00

8 5.3 : VIS ATA. e aktuelle driftsdata kan aflæses under menuen VIS ATA. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA STATUS VARMR H O V M N U >2< 19 C BRUGR W RUM T C RUM XT T10 19º C Rumtemperatur ved føleren i CTS 600 panelet INBLÆS T2 25 º C TI.. 12:10 UGPRO- GRAM U T 1 9 C KONNS T 5 40 C Følerplaceringer er vist på skitsen under afsnit T2 erstattes af T7 hvis der er en eksterne varmeflade VARM FLA FORAMP T 6-1 C KØLING INBLÆS HAST 2 SKIFT USUG HAST 2 Softwareversion indbygget i anlægget FILTR SOFTWAR TMP. KONTROL SOFTWAR Softwareversion indbygget i betjeningspanelet ANISH Nilan A/S side 8 af 30 Version SW 1.00

9 5.4 : BRUGR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. H O V M N U VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W Vælg den driftsform der skal aktiveres når anlægget i ønskes overstyret via ekstern kontakt. Funktionen overstyrer programmet i den valgte tid fra kontaktfunktionen aktiveres. Hvis kontakten slippes og derefter aktiveres igen, starter periodetiden forfra. Vælg tid og hastighed og ved FORLÆNG, også temperatur. FORLÆNG På samme måde som vist under FORLÆNG, vælges tid og hastighed for USUG/INBLÆS. USUG INBLÆS FORLÆNG TI.. 12:10 TI 1.45 TI 1.45 OFF UGPRO- GRAM VARM FLA HAST. 4 TMP. 23 HAST. 4 TMP. 23 Valgt længde af den tid som driftsfunktionen skal vare, angivet i timer og minutter. Max 8 timer. KØLING SKIFT Valgt rumtemperatur. som kan stilles i mellem 5 og 30 ºC. Funktionen findes kun under FORLÆNG. Valgt ventilationstrin. I FORLÆNG vil stilling 0 stoppe ventilationen og rumtemperatur kontrollen. INBLÆS/USUG vil i stilling 0 sætte ventilatoren rum temperatur kontrollen på standby. er kan vælges fra pos. 0 til pos 4 FILTR TMP KONTROL ANISH Bemærk: Hvis der i hovedmenuen ændres setpunkt eller ventilationstrin overstyres brugerfunktion for den aktuelle periode. en normale indstilling ændres permanent hvorimod indstillinger i funktionsmenu ikke ændres. Ved tryk på OFF på panelet, slukkes anlæg, og funktion nulstilles. Nilan A/S side 9 af 30 Version SW 1.00

10 5.5 : Indstilling af ur. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W Ved strømudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen går tabt vil det vises som en alarm TI.. 12:10 ÅR 04 ÅR 04 UGPRO- GRAM MÅN 03 MÅN 03 VARM FLA AG 27 AG 27 KØLING TIM 12 TIM 12 Sekunder nulstilles når minuttal justeres. MINUT 10 MINUT 10 SKIFT SOMMRTI? FILTR Omstilling til sommertid foretages manuelt. TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 10 af 30 Version SW 1.00

11 H O V M N U 5.6 : UGPROGRAM Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 PROGRAM PROGRAM 3 PROGRAM 2 PROGRAM 1 SLT PROGRAM Her kan vælges et af de tre fabriksprogrammerede ugeprogrammer. (Se afsnit om Standart Ugeprogrammer) Fabriksprogrammerne kan ikke slettes. e kan rettes af bruger, men det oprindelige program kan altid hentes igen under PROGRAM 1, 2 eller 3, efter at man forinden har brugt SLT. Oftest vil et af standardprogrammerne, evt. med små ændringer, være at foretrække frem for at programmere sit eget ugeprogram. Fabriksindstillet til PROGRAM 1. Standardprogrammerne er vist i afsnit 7 Her slettes alle ugeprogrammer, som bruger har programmeret. Styringen fortsætter i drift, dog uden aktivt ugeprogram UGPRO- GRAM VARM FLA MA >3< 21 º C MA >1< 17 º C MA 3-6 Med NTR og piletasterne indstilles værdierne, når de blinker, til et ønsket dagsprogram, som altid begynder med mandag. Hvis man ikke ønsker at udnytte kopifunktionen, som vist nedenfor, fortsættes på samme måde for hele ugen. Hvis man ønsker at ændre en bestemt værdi gøres dette ved at blade uge programmet igennem til værdien vises i displayet. Tast NTR til værdien blinker, juster med piletasterne, og afslut med NTR. KØLING MA KOPI TI MA KOPI TI TI KOPI ON TI KOPI ON SKIFT FILTR TMP. KONTROL TI >3< 21 º C TI 2-6 Når man har indsat værdier for de seks mandags programmer der er mulighed for, kan man overføre de indstillede værdier til tirsdag ved at anvende kopifunktionen. ette kan gentages for de øvrige dage som har samme behov som den foregående, og således forenkle programmeringen. ANISH Nilan A/S side 11 af 30 Version SW 1.00

12 5.7 : VARMFLA Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM Kun i de tilfælde hvor anlægget er monteret med en eftervarmeflade og automatikken er sat op til denne, er funktionen anvendelig og synlig i displayet. VARM FLA ON ON KØLING OFF SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 12 af 30 Version SW 1.00

13 5.8 : KØLING. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA Kun i tilfælde hvor anlægget har kølefunktion (C), er denne funktion anvendelig og synlig i displayet Man vælger her ved hvilken temperatur over rumtemperaturen man ønsker at køling skal starte. Fabriksindstilling er i dette tilfælde sat til at køling starter når rumtemperaturen er 3 grader over den i hovedmenuen satte værdi. er kan vælges fra 1-10, og OFF KØLING TMP. SÆT + 3 TMP. SÆT + 3 SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH Nilan A/S side 13 af 30 Version SW 1.00

14 5.9 : SKIFT. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 I KOMFORT er luftskiftet altid afbalanceret. ette sikrer at der altid er det ønskede ventilationsniveau. UGPRO- GRAM VARM FLA KØLIG SKIFT FILTR TMP. KONTROL ANISH SK. NRGI KURV 38 C. C. SK. KOMFORT SK. NRGI KURV 38 C. Start temperatur for kurvereguleringen af indblæsnings-mængden. Fabriksindstillingen på 38 º C kan ændres mellem 28 og 43 º C I NRGI sikres en energioptimeret drift ved at indblæsningsmængden reguleres afhængig af værdien for den indstillede temperatur kurve. Ved kurvestyring vil indblæsningsluften altid være tempereret ved, at der reguleres et ventilationstrin ned når der ikke er den fornødne energi til opvarmning af indblæsningsluften. Om nødvendigt stopper indblæsningsventilatoren helt. Nilan A/S side 14 af 30 Version SW 1.00

15 5.10 : FILTR. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA KØLING SKIFT ALARM 360 AG ALARM 180 AG Filtervagt, standardopsætning FILTR ALARM 90 AG ALARM 90 AG TMP. KONTROL ALARM 30 AG ANISH ALARM VAGT Nilan A/S side 15 af 30 Version SW 1.00

16 5.11 : TMP. KONTROL Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM UGPRO- GRAM KØLING SKIFT I Frikølværdien er den udetemperatur hvorover aktiv køl med kompressor frigives til drift. Standardværdien på 12 º C er stilbar med piletasterne mellem 8 og 25 º C. Frikøl værdien skal altid være større eller lig med værdien af komp. min køl. FILTR TMP. KONTROL ANISH FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C FRIKØL 12 º C KOMP. KØL MIN 8º C KOMP. min kølværdien er den udetemperatur hvorunder indblæsningsluften skal opvarmes. Standardværdien på 8 º C er stilbar med piletasterne mellem 0 og 12 grader. KOMP min køl værdien skal altid være mindre eller lig med frikøl værdien. Nilan A/S side 16 af 30 Version SW 1.00

17 5.12 : Indstilling af sprog. Menupunkter der blinker, er vist med. NTR angives med og viser piletast op eller ned. VIS ALARMR VIS ATA H O V M N U >2< 19 C BRUGR W TI.. 12:10 UGPRO- GRAM VARM FLA SUOMI NORWG ANISH KØLING SWISH SKIFT FRNCH FILTR GRMAN TMP. KONTROL NGLISH ANISH Nilan A/S side 17 af 30 Version SW 1.00

18 6. Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S. 6.1 Indledning. enne service menu må kun betjenes af personer som er fuldt ud fortrolig med funktion og virkemåde for CTS Service menu for VPL 10, -15(C) og -25(C). Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH KO L SUP L SUP SRVIC VARM FLA OFF OFF PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 4 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 3 eller 4. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 18 af 30 Version SW 1.00

19 6.3 Service menu for VPL 28C. Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. fter samtidig tryk på og NTR i 5 sekunder, er der efter menupunktet > ANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. VANSUP VANSUP ANISH SRVIC KO VARM FLA OFF L SUP OFF L SUP PRIOR. INBLÆS Indstilling: INBLÆS. SKIFT INBLÆS MIN 0 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. TMP. SÆT +5 Indstilling: SÆT +5 USUG MIN 1 USUG MAX 2 Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. FORSINK 12 MIN NKØL 3 MIN 0-10 V Indstilling: 12 MIN. Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMR SK. KONTIN. Vælg SKIFT KONTIN ( OFF vælges ikke). KAPACIT. KONTROL GAIN P 10.0 Indstilling: INTGRAL I 2.0 Indstilling: 2.0. GNSTART OFF Indstilling: GNSTART OFF. NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUL OFF Indstilling: MANUL OFF. Nilan A/S side 19 af 30 Version SW 1.00

20 7. Standard ugeprogrammer I ugeprogram menuen kan der vælges et antal prædefinerede ugeprogrammer, som dermed ikke skal tastes ind punkt for punkt. isse standard programmer kan også danne udgangspunkt for tilretning af egne ønsker. Program Ugedag Funktion Tidspunkt Program 1 Mandag Fredag Lørdag - Søndag Program 2 Mandag Søndag Program 3 Mandag fredag OFF Nilan A/S side 20 af 30 Version SW 1.00

21 8. Alarmer. Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation eller hvor der skal gives en vigtig information til bruger. Alarmerne er opdelt i følgende kategorier: K Kritisk. rift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv. A Advarsel. Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid. I Informativ. Normal drift er ikke påvirket. Forsvinder når bruger kvitterer. 8.1 Oversigt over alarmer Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl Kode Ingen alarm. 01 K HARWAR Fejl i styringens hardware. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. 02 K TIMOUT Advarselsalarm A er blevet til en kritisk alarm. Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder. 03 K BRAN Brandtermostat. Anlægget er stoppet pga. at Brandtermostaten er aktiveret. Såfremt der ikke har været brand kontakt service. 04 K PRSSO Højtryk- eller lavtrykspressostat i kølekredsen er udløst, evt. på grund af: Højtryk: kstremt varmt Tilstoppet filter efekt ventilator. Lavtryk: Anlæg kan have tabt fyldning Tilstoppet filter efekt ventilator kstremt koldt. 06 K AFRIM Anlægget er gået i afrimning. Anlæggets frostsikring (af modstrømsveksleren) er utilstrækkelig og anlægget vil stoppe. ette kan skyldes at anlægget udsættes for meget lave temperaturer. 07 K FROST 1) Frostsikring af vandvarmeflade. Indblæsningsluften over varmefladen er for kold, hvilket kan skyldes at by-pass-spjæld er åbent 2) Fjernvarme-/centralvarmevandet er for koldt (f.eks. er oliefyr stoppet). Kontrollér evt. fejl og nulstil alarm. Kan alarm ikke nulstilles eller forekommer de ofte, kontakt da service. Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. Nedskriv evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen [VIS ATA] som hjælp for service. 1) Luk evt. by-pass-spjæld og aktivér varmefladen og nulstil alarm. 2) Kontrollér at varmeforsyning til eftervarmefladen er ok. Nulstil alarm når fejl er afhjulpet. Nilan A/S side 21 af 30 Version SW 1.00

22 Alarm Kode Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl 08 K Tx KORT Én af anlæggets temperaturfølere er kortsluttet / defekt. 09 K Tx ÅBN Én af anlæggets temperaturfølere er afbrudt / defekt. 10 K OVRH l-varmeflade er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet luftindtag eller defekt indblæsningsventilator. 11 K FLOW Manglende luftgennemstrømning i indblæsning. Se alarmkode K TRMO Termorelæ er udløst på ventilator (gælder kun VPL 28). ette kan skyldes fejl i ventilator eller for lav netspænding. 13 K KOGR Overkogssikring brugsvand. Bruges på VGU også som kompressor højtrykssikring. Notér hvilken føler (Tx) som er kortsluttet f.eks. [T1 kort] og kontakt service. Notér hvilken føler (Tx) som er afbrudt f.eks. [T1 brudt] og kontakt service. Kontrollér at der blæses luft ind i boligen. Kontrollér filter samt luftindtag. Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ovenstående ikke hjælper. Se alarmkode 10 Kontakt service. Kontakt service A VINTR Når rumtemperaturen er under 10 C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. ette kan evt. være i en periode hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet. Opvarm huset og nulstil alarm. 16 I SOFTWAR Fejl i styringens program. Kontakt service. 17 I WATCHOG Fejl i styringens program. Kontakt service. 18 I INSTIL ele af programopsætningen er gået tabt. ette kan skyldes længerevarende strømafbrydelse eller lynnedslag. Anlægget vil køre videre med standardopsætning. Nulstil alarm. Programmér ugeprogram som ønsket. Kontakt service såfremt anlægget ikke kører tilfredsstillende (som før), da evt. underprogrammer kan være gået tabt. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 22 af 30 Version SW 1.00

23 Alarm Kategori isplaytekst Beskrivelse / årsag Afhjælpning af fejl kode 19 I FILTR Filtervagt er opsat til X-antal dage for kontrol/udskiftning af filter Rengør / udskift filter. Nulstil alarm. ( dage). Standardopsætning er 90 dage. 20 I LGIONL Legionella temperatur ikke opnået indenfor tidsfrist. Kontakt service. 21 I SPÆNING Fremkommer efter længerevarende strømsvigt. 22 I T en ønskede opvarmning af indblæsningsluften er ikke mulig (gælder kun ved eftervarmeflade). ftervarmeflade og anlæg kan ikke hæve temperaturen til det ønskede. 23 I T VAN Opvarmning af brugsvand ikke mulig. Ugeurets indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm. Indstil lavere ønsket indblæsningstemperatur. Nulstil alarm. Kontakt service. 24 I T VARM Opvarmning af centralvarme ikke mulig. Kontakt service. 25 I MOM Modem mangler, slukket, defekt eller ingen klartone. enne fejl vil kun forekomme i de tilfælde, hvor modem er valgt i underprogram. (Underprogram er kun tilgængeligt for service). Nilan A/S side 23 af 30 Version SW 1.00

24 9. Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Mandag MA1 Kl. Mandag MA2 Kl. Mandag MA3 Kl. Mandag MA4 Kl. Mandag MA5 Kl. Mandag MA6 Kl. Nilan A/S side 24 af 30 Version SW 1.00

25 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Tirsdag TI 1 Kl. Tirsdag TI2 Kl. Tirsdag TI3 Kl. Tirsdag TI4 Kl. Tirsdag TI5 Kl. Tirsdag TI6 Kl. Nilan A/S side 25 af 30 Version SW 1.00

26 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Onsdag ON1 Kl. Onsdag ON2 Kl. Onsdag ON3 Kl. Onsdag ON4 Kl. Onsdag ON5 Kl. Onsdag ON6 Kl. Nilan A/S side 26 af 30 Version SW 1.00

27 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Torsdag TO1 Kl. Torsdag TO2 Kl. Torsdag TO3 Kl. Torsdag TO4 Kl. Torsdag TO5 Kl. Torsdag TO6 Kl. Nilan A/S side 27 af 30 Version SW 1.00

28 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Fredag FR1 Kl. Fredag FR2 Kl. Fredag FR3 Kl. Fredag FR4 Kl. Fredag FR5 Kl. Fredag FR6 Kl. Nilan A/S side 28 af 30 Version SW 1.00

29 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Lørdag LØ1 Kl. Lørdag LØ2 Kl. Lørdag LØ3 Kl. Lørdag LØ4 Kl. Lørdag LØ5 Kl. Lørdag LØ6 Kl. Nilan A/S side 29 af 30 Version SW 1.00

30 Oversigt over ugeprogram for automatisk drift. ato for programmering ato ato ato Søndag SØ1 Kl. Søndag SØ2 Kl. Søndag SØ3 Kl. Søndag SØ4 Kl. Søndag SØ5 Kl. Søndag SØ6 Kl. Nilan A/S side 30 af 30 Version SW 1.00

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik

Brugervejledning til CTS-600 automatik Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPM 120/240/360/480/560 & NILAN VPL 28 EC Version 1.01; 01.10.2008 Softwareversion 0.35 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK 14.06.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 føleroversigt... 5 Sikkerhedstermostat...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25. Version: 5.01, Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25. Version: 5.01, Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 600 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top VPL 25 Version: 5.01, 15-04-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VPL 15 Top M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VPL 15 Top M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 Top M2 Version: 10.01, 12-05-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28. Version: 5.01, Software-version: 1.

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28. Version: 5.01, Software-version: 1. Brugervejledning CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 VPL 28 Version: 5.01, 15-04-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 600 by Nilan Comfort Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.02, 14-06-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 302 Polar

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 302 Polar Brugervejledning CTS 602 by Nilan Combi 302 Polar Version: 10.00, 09-11-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt... 4 Betjeningspanel...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2. Version: 5.01, Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2. Version: 5.01, Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Version: 5.01, 15-04-2011 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 9.01, Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 9.01, Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 9.01, 20-01-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Køl 3 kw EK Fugt Compact P NORDIC Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Version: 10.00, 02-12-2015 Software-version: 2.32 Original Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Original Brugervejledning

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Original Brugervejledning Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.01, 14-09-2015 Software-version: 2.30 Original Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600. *Vare nr.

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600. *Vare nr. Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 5 / 30 Top Version.00-30.09.06 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2 EK. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Original Brugervejledning

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2 EK. Version: 10.01, Software-version: 2.30 Original Brugervejledning Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 EK Version: 10.01, 14-09-2015 Software-version: 2.30 Original Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT300 Polar Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT300 Polar Version: 10.01, 18-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 4 Bortskaffelse... 4 Anlægstyper... 5 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Version: 5.02, Software-version: 2.11

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Version: 5.02, Software-version: 2.11 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Version: 5.02, 15-04-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 4 Anlægstyper... 5 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.01, 18-10-2016 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact S Nordic. Version: 10.00, Software-version: 2.31 Original Brugervejledning

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact S Nordic. Version: 10.00, Software-version: 2.31 Original Brugervejledning Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact S Nordic Version: 10.00, 12-01-2016 Software-version: 2.31 Original Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Køl 3 kw EK Fugt Compact P NORDIC Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 / CT00 Version.0-8.08.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 / CT00 Version. - 09.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort CT50 Version.0-5.0.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 LR Version.00-6.0.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 LR Version.0-5.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 Top Version.0 -.07.07 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 200 Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 00 Top Version.0-04.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... Bortskaffelse... Ventilationsanlæg... Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner... 4 Driftstilstand...5

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort 252 / 302 Top / Polar BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Comfort 5 / 30 Top / Polar Version.0-09.0.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort anlæg

SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort anlæg SOFTWAREVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort anlæg Version 3.00-26.09.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Installering Indstillinger...3 Ventilation...3 Software Funktioner betjeningspanel...4 Forside elementer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Combi 302 Polar Top BRUGERVEJLEDNING CTS60 BY NILAN Combi 30 Polar Top Version.00-4..06 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Varmepumpe...3 Software indstillinger Betjeningspanel...4

Læs mere

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Introduktion Danfoss Icon Programmable er en rumtermostat, der er specielt udviklet til gulvvarmesystemer Danfoss Icon Programmable er meget brugervenlig:

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR

BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN. Comfort 300 LR BRUGERVEJLEDNING CTS602 LIGHT BY NILAN Comfort 300 LR Version 3.00-07.11.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quickguide Funktioner betjeningspanel...4

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Komponenter... 3 Setpunktstabel... 4 Betjeningspanel

Læs mere

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front 1) Manuel drift 6) Dæksel for servicestik 2) Driftsform 7) Rumtemperatur ved dagdrift 3) Tidsprogram 8) Rumtemperatur ved natdrift

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere