TX Controller Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TX Controller Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev

2 Indholdsfortegnelse Oversigt Forceret drift Forlænget drift Styringsmenu Temperatur Setpunkt Tastaturlås Styringsmenu Alarm menu Alarm oversigt Drift start/stop Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby Kalender Tid/Dato Klokken Dato Dag DST OFF/ON Teknik menu Temperatur Ventilator Generelt Konfig Display Info Sprog Kontrast Fabriksindstillinger Kalender reset SD save Lås hovedskærm Systeminfo Eldiagram Rev

3 1.0.0 Oversigt Dato Ønsket indblæsningstemperatur LON OFF/ON Ur Aktuel driftindstilling [ ] / Forceret drift [ESC] / Temperatur Set [ ] / Forlænget drift [ ] / Styringsmenu Rev

4 1.1.0 Forceret drift Fra hovedskærmen er det muligt at vælge forceret drift samt at ændre tidsindstillingen for denne funktion. Ved forceret drift vil anlæggets ventilatorer arbejde ved en standardindstilling på 100%, hvilket betyder at der i den indstillede tidsperiode vil være et betydeligt forhøjet luftskifte. 19 Mar 12: ºC Dagdrift 19 Mar 12: ºC Dagdrift 19 Mar 12:36 Forcer 15 min For at aktivere forceret drift trykkes på [ ]. Symbolet [ ] (0-100%) vil blive erstattet med [ ] (100% +) for at indikere at forceret drift er aktiv. Anlægget vil nu arbejde i forceret drift indtil den indstillede tid er udløbet eller indtil der igen trykkes på [ ]. For at indstille tiden trykkes først på [ ] i 3 sekunder. Indstil nu den ønskede tid med [ ] og [ ] og bekræft med [ ] eller fortryd med [ESC]. Hvis denne funktion er låst henvises der til afsnit Forlænget drift Med denne funktion er det muligt at starte anlægget i en forudindstillet tidsperiode. Hvis anlægget eksempelvis står i standby på grund en kalenderindstilling vil det ved et tryk på forlænget drift gå i dagdrift i den indstillede tid. 19 Mar 12: ºC Dagdrift 19 Mar 12: ºC Dagdrift 19 Mar 12:36 Forlæng 60 min For at aktivere forlænget drift trykkes på [ ]. Symbolet [ ] vil blive erstattet med [ ] for at indikere at forlænget drift er aktiv. Anlægget vil nu arbejde i forlænget drift indtil den indstillede tid er udløbet eller indtil der igen trykkes på [ ]. For at indstille tiden trykkes først på [ ] i 3 sekunder. Indstil nu den ønskede tid med [ ] og [ ] og bekræft med [ ] eller fortryd med [ESC]. Hvis denne funktion er låst henvises der til afsnit Rev

5 1.3.0 Styringsmenu 19 Mar 12: ºC Dagdrift Fra hovedskærmen kan du få adgang til styringsmenuen ved at trykke på [ ]. Brug [ ] og [ ] til at navigere mellem linjerne, [ ] til at vælge og [ESC] til at fortryde eller til at gå tilbage til forrige menu. Styringsmenuen er beskrevet i afsnit Hvis denne menu er spærret med adgangskode, se afsnit Temperatur Setpunkt På hovedskærmen vises den ønskede indblæsningstemperatur for den aktuelle driftstilstand (nat eller dag). Det anbefales at indstille denne temperatur 1-2 ºC under rumtemperaturen da ventilationsanlægget ikke er den primære varmekilde. 19 Mar 12: ºC Dagdrift 19 Mar 12:36 Setpunkt Dag setpunkt Nat setpunkt 19 Mar 12:36 Dag setpunkt 20.0ºC For at ændre den ønskede rumtemperatur trykkes først på [ESC]. Vælg dernæst det ønskede setpunkt med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Indstil den ønskede temperatur med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Hvis denne funktion er beskyttet med password, se afsnit Tastaturlås Hovedskærmen kan låses i 4 niveauer, og afhængig af niveau vil funktionerne forceret- og forlænget drift være låst og styringsmenuen samt temperatur setpunkt vil være beskyttet med password. 19 Mar 12:36 Hovedskærm Låst 19 Mar 12:36 Adgangskode 0000 For at indtaste adgangskode vælges hver ciffer enkeltvis med [ ] og [ ] og bekræftes med [ ]. For nærmere beksrivelse af tastaturlås, se afsnit Rev

6 2.0.0 Styringsmenu Alarm menu Hvis der opstår en fejl på anlægget eller hvis der kræves service vil det fremstå på displayet som Alarm A eller Alarm B. Under alarm menuen er det muligt at se, hvilken fejl der har fremkaldt alarmen. En A alarm vil stoppe driften af anlægget indtil fejlen er udbedret. En B alarm skal udbedres men vil ikke stoppe driften af anlægget. En C alarm vil ikke vises på displayet men kan kun ses under Alarm status. 19 Mar 12: ºC Dagdrift Alarm A Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Alarm status 01 Varme f. stop 02 Filter stop 03 Ext. stop 04 Comm Disp. 05 Comm sl. 06!Datalog Err. For at få adgang til alarm status skal du under Styringsmenu vælge Alarm menu. Aktive alarmer vil være markeret med!. Skift side med [ ] og [ ] og forlad siden med [ESC] Alarm oversigt Navn Type Beskrivelse Afhjælpning 01 Varme f. stop A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen 42 på hovedprintet er afbrudt. (Termostat) 02 Filter stop B Et luftfilter er tilstoppet Skift luftfiltre 03 Ext. stop C Forbindelse mellem klemme 29 og Kontroller forbindelsen 30 på hovedprintet er afbrudt. (Lågekontakt) 04 Comm Disp. C Kommunikationsfejl med display. Kontroller forbindelsen. 05 Comm sl. C Kommunikationsfejl med slave. Kontroller forbindelse og master/slave indstilling på hovedprint 06 Datalog Err. C Skrivefejl på SD-kort Isæt eller udskift SD-kort 07 Brand sl.1 A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen på 42 på hovedprintet er afbrudt. slave 1 (Termostat) 08 Brand sl.2 A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen på 42 på hovedprintet er afbrudt. slave 2 (Termostat) 09 Brand sl.3 A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen på 42 på hovedprintet er afbrudt. slave 3 (Termostat) 10 Brand sl.4 A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen på 42 på hovedprintet er afbrudt. slave 4 (Termostat) 11 Brand sl.5 A Forbindelse mellem klemme 41 og Kontroller forbindelsen på 42 på hovedprintet er afbrudt. slave 5 (Termostat) 12 Filter sl.1 B Et luftfilter på slave 1 er tilstoppet Skift luftfiltre på slave 1 13 Filter sl.2 B Et luftfilter på slave 2 er tilstoppet Skift luftfiltre på slave 2 14 Filter sl.3 B Et luftfilter på slave 3 er tilstoppet Skift luftfiltre på slave 3 15 Filter sl.4 B Et luftfilter på slave 4 er tilstoppet Skift luftfiltre på slave 4 16 Filter sl.5 B Et luftfilter på slave 5 er tilstoppet Skift luftfiltre på slave Rev

7 2.2.0 Drift start/stop Software stop Software stop er en funktion som eventuelt kan anvendes ved service eller filterskift. Funktionen sikrer at ingen dele af anlægget vil bevæge sig på trods af eventuelle startsignaler fra følere eller andet. Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Manuel drift Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby Manuel drift Software stop! Dagdrift Natdrift PIR Standby For at anvende denne funktion skal du under Styringsmenu vælge Drift start/stop og derefter vælge Software stop. Funktionen bekræftes med et udråbstegn på linjen. For at forlade menuen og gå til forsiden, skal der skal vælges en anden driftsform med [ ] og [ ] og bekræftes med [ ] Dagdrift Ved dagsdrift arbejder anlægget ved en standardinstilling som giver den nominelle luftstrøm. Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Manuel drift Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby 19 Mar 12: ºC Dagdrift For at vælge dagdrift skal du under Styringsmenu vælge Drift start/stop. Brug [ ] og [ ] til at vælge Dagdrift og bekræft med [ ]. Controlleren går nu tilbage til forsiden, hvor den viste driftsform efter cirka 10 sekunder vil opdateres til den valgte indstilling Rev

8 2.2.3 Natdrift Ved natdrift arbejder anlægget ved en standardindstilling som giver cirka 20% af den nominelle luftstrøm. Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Manuel drift Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby 19 Mar 12: ºC Natdrift For at vælge dagdrift skal du under Styringsmenu vælge Drift start/stop. Brug [ ] og [ ] til at vælge Natdrift og bekræft med [ ]. Controlleren går nu tilbage til forsiden, hvor driftsformen efter cirka 10 sekunder vil ændres til den valgte driftindstilling PIR (tilstedeværelsesføler) For at benytte PIR-drift skal en tilstedeværelsesføler tilsluttes anlægget. Anlægget vil gå i natdrift og derefter skifte til dagdrift når det modtager et signal fra PIR-føleren. Når signalet forsvinder vil anlægget efter 30 minutter gå tilbage til natdrift. Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Manuel drift Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby 19 Mar 12: ºC Natdrift For at vælge PIR-drift skal du under Styringsmenu vælge Drift start/stop. Brug [ ] og [ ] til at vælge PIR og bekræft med [ ]. Controlleren går nu tilbage til forsiden, hvor driftsformen efter cirka 10 sekunder vil ændres til den valgte driftindstilling Standby Når anlægget er i standby vil ventilatorerne stoppe og alle spjæld vil lukke. Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Manuel drift Software stop Dagdrift Natdrift PIR Standby 19 Mar 12: ºC Standby For at vælge Standby skal du under Styringsmenu vælge Drift start/stop. Brug [ ] og [ ] til at vælge Standby og bekræft med [ ]. Controlleren går nu tilbage til forsiden, hvor driftsformen efter cirka 10 sekunder vil ændres til den valgte driftindstilling Rev

9 2.3.0 Kalender Ved brug af kalenderfunktionen bør Tid/Dato-indstillingen kontrolleres, se afsnit I kaldenderen er det muligt at lave 10 indstillinger for hver af ugens 7 dage. Indstillingen består af dag, klokkeslet og funktion (Dagdrift, Natdrift, Standby eller PIR). Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu 01 Mandag 02 Tirsdag 03 Onsdag 04 Torsdag 05 Fredag 06 Lørdag 07 Søndag Mandag 01 00: : : : : : For at instille kalenderen skal du under styringsmenuen vælge Kalender. Vælg dernæst dagen du vil ændre indstillinger for, og vælg til sidst indstillingen der skal ændres. Mandag 01 00: Mandag 00: : Mandag 01 00: Mandag 07:15 Dag 06 00: Mandag 01 07:15 Dag 02 00: : : : : Indstil først timerne med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Indstil derefter minutterne med [ ] og [ ] og bekræft med enter. Indstil til sidst driftsformen med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] to gange for at gå tilbage til styringsmenuen. For at slette alle kalenderindstillinger se afnsit Tid/Dato Klokken Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Tid/Dato Klokken Dato Dag DST OFF/ON Tid/Dato Klokken Klokken 12:36 For at instille uret skal du under styringsmenuen vælge Tid/Dato og herefter Klokken. Indstil først timerne med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Indstil derefter minutterne med [ ] og [ ] og bekræft med enter. Tryk [ESC] for at gå tilbage til styringsmenuen Rev

10 2.4.2 Dato Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Tid/Dato Klokken Dato Dag DST OFF/ON Tid/Dato Klokken Dato For at instille datoen skal du under styringsmenuen vælge Tid/Dato og herefter Dato. Indstil først datoen med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Indstil derefter måneden med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Indstil til sidst året med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til styringsmenuen Dag Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Tid/Dato Klokken Dato Dag DST OFF/ON Tid/Dato Klokken Dag Tirsdag For at instille ugedagen skal du under styringsmenuen vælge Tid/Dato og herefter Dag. Vælg ugedagen med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til styringsmenuen DST OFF/ON Styringsmenu Alarm menu Drift start/stop Kalender Tid/Dato Teknik menu Tid/Dato Klokken Dato Dag DST OFF/ON Tid/Dato Klokken Setpunkt D26 1 For at instille DST (Daylight Saving Time) skal du under styringsmenuen vælge Tid/Dato og herefter DST OFF/ON. Vælg 0 (OFF) eller 1 (ON) med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til styringsmenuen Rev

11 2.5.0 Teknik menu Under teknikmenuen kan alle parametre og setpunkter indstilles. Forkerte indstillinger kan medføre en utilsigtet drift eller stop at anlægget og denne menu er derfor spærret med adgangskode. Denne kode samt parameterbeskrivelse kan anskaffes ved kontakt til din forhandler. Indstil hvert ciffer i koden enkeltvis med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Styringsmenu Alarm menu Adgangskode 0000 Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo Temperatur A1 Rumtemperatur dag (ºC) A2 Rumtemperatur nat (ºC) A3 Indblæs temperatur dag min (ºC) Ventilator B1 Fast hastighed dag indblæs (%) B2 Fast hastighed dag udsug (%) B3 Fast hastighed nat indblæs (%) B4 Fast hastighed nat udsug (%) Generelt C1 Forceret drift (min) C2 Forlænget drift (min) C3 PIR drift (min) C4 Bypass on / bypass off / Auto vand C5 Bypass friskluft min (ºC) C6 Bypass analog max (ºC) C7 Behovstyret drift (OFF/ON) C8 Behovstyret udsug slave (OFF/ON) C9 Behovstyret start tid (sek) C10 Behovstyret indblæsning min hastighed (%) Konfig. D1 EL/Vand varme (0 = EL, 1 = Vand) D2 EL varme efterblæs tid (sek) D3 EL varme periode tid (sek) D4 Opstarttid ventilator (sek) D5 Ekstern comm. bus (OFF/ON) D6 Standby forcer/forlæng knap (OFF/ON) D7 Temp primær KP D8 Temp primær TI D9 Temp primær TD D10 Temp primær H D11 Temp varme K D12 Temp varme TI A4 Indblæs temperatur dag max (ºC) A5 Indblæs temperatur nat min (ºC) A6 Indblæs temperatur nat max (ºC) B5 Fast hastighed forcer indblæs (%) B6 Fast hastighed forcer udsug (%) B7 Balance/max indblæs (%) B8 Balance/max udsug (%) C11 Behovstyr grænse inden udsug går med (%) C12 CO2 regulering (OFF/ON) C13 CO2 dag (ppm) C14 CO2 nat (ppm) C15 CO2 område inden max (ppm) C16 CO2 max indblæs hastighed (%) C17 CO2 max udsug hastighed (%) C18 Kalender (OFF/ON) C19 Varme (OFF/ON) C20 Motor hastighed inden spjæld lukker (%) D13 Temp varme TD D14 Temp varme H D15 Software stop (OFF/ON) D16 PIR NO/NC (0=NO, 1=NC) D17 24VDC auto sluk (OFF/ON) D18 Modbus adresse (1-247) D19 Modbus baudrate (1=19200, 2=9600) D20 Modbus paritet (1=EVEN 2=ODD 3=NONE) D21 Modbus stopbit (1=1stopbit 2=2stopbits( D22 Brand OFF (OFF/ON) D23 Filter timer (måned) Rev

12 2.5.5 Display Info I denne menu er det muligt at se version- og revisionsnummer på controlleren og hovedprintets software. Controllerens version står først og derefter hovedprintets. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save Turbovex Styring Revision I Program version 1.6 / 1.5 For gå til denne side, skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Info. Tryk [ESC] to gange for at gå tilbage til teknik menuen Sprog Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save E display E1 Info E2 Sprog Dansk E6 SD save For at instille sprog skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Sprog. Vælg sprog med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] to gange for at gå tilbage til teknik menuen Kontrast Med denne funktion er det muligt at ændre kontrasten på controllerens display. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save E display E1 Info E3 Kontrast Level 5 E6 SD save For at instille kontrasten skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Kontrast. Vælg niveau med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til styringsmenuen Rev

13 Fabriksindstillinger Denne funktion er lavet således at ethvert anlæg kan bringes tilbage til en tilstand hvor det er i drift. Da denne controller bruges til mange forskellige anlæg anbefaler vi i stedet, at du kontakter din forhandler med henblik på at få uploadet de korrekte indstillinger til dit anlæg. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save E display E1 Info Reset Godkend E6 SD save For at instille anlægget til fabriksindstillinger skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Fabrik indst. Bekræft med [ ] to gange eller fortryd med [ESC] Kalender reset Med denne funktion er det muligt at nulstille alle indstillinger i kalenderen. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save E display E1 Info Reset Godkend E6 SD save For at nulstille kalenderens indstillinger skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Kal. reset. Bekræft med [ ] to gange eller fortryd med [ESC]. Hvis reset bekræftes vil controlleren genstarte og kalenderen er nulstillet SD save Hvis der er monteret er SD kort på hovedprintet vil alle data blive logget herpå hver sjette time. Når funktionen SD Save vælges skrives bufferen på SD kortet, som vil være data fra de sidste 0 til 6 timer. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo E display E1 Info E2 Sprog E3 Kontrast E4 Fabrik indst E5 Kal. reset E6 SD save E display E1 Info Reset Godkend E6 SD save For at gemme data på SD-kortet skal du under Teknik menu vælge Display og herefter SD save. Bekræft med [ ] to gange eller fortryd med [ESC]. Hvis reset bekræftes vil controlleren genstarte og dataene bliver skrevet på SD-kortet Rev

14 Lås hovedskærm Controlleren kan låses i 4 niveauer, hvormed man i forhold til placering kan begrænse adgangen til funktioner og menuer. Adgangskoden kan oplyses af din forhandler. Niveau 0: Ingen lås, alle menuer og funktioner er tilgængelige. Niveau 1: Der kræves adgangskode for at få adgang til styringsmenuen. Niveau 2: Der kræves adgangskode for at få adgang til styringsmenuen samt temperatursetpunktet. Niveau 3: Der kræves adgangskode for at få adgang til styringsmenuen samt Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo temperatursetpunktet. Forcer- og forlæng-funktionerne på controlleren låses. E Display Lås hovedskærm E Display Lås hovedskærm Låseniveau 0 For at instille låseniveau skal du under Teknik menu vælge Display og herefter Lås hovedskærm. Vælg niveau med [ ] og [ ] og bekræft med [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til teknik menuen Systeminfo Under systeminfo er det muligt at se aktuelle data fra anlægget, herunder temperaturer, CO 2 -niveau, ventilatorhastigheder, åbning af bypass, varmeflade regulator, hvorfra anlægget styres samt kommunikation. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo F System info 01 T1 : 5.0ºC 02 T2 : 22.0ºC 03 T3 : 25.0ºC 04 T4 : 7.3ºC 05 CO2: 800ppm 06 F System info 07 Ind : 20% 08 Ud : 20% 09 BYP : 0% 10 PID : 100% 11 Startcount:2 12 Comm For at gå til denne side skal du under Teknik menu vælge Systeminfo. Vælg side med [ ] og [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til teknik menuen Rev

15 3.0.0 Eldiagram Tx Controlleren leveres med 10 meter kabel (AWM Style ºC 300V 24AWG VW-1). Hvis kablet forlænges eller erstattes bør kabellængden ikke overstige 20 meter Rev

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display.

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. TM CLIMATIX GBS Display Installations manual Software version 3.2 GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. 1.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.3 Quickopsætning:...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

STRA-04 VAV regulator

STRA-04 VAV regulator STRA-04 VAV regulator med display og kommunikationsmodul STRA-04 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere opvarmning og køling. Den er forprogrammeret med kommunikation og er

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

7.8 Accepttest. 01.01.03 Visuelt i Ontime s Ontime kræver 80486 eller. 01.01.04 Visuelt på PC. Kommunikationsstik sidder i en COM-port.

7.8 Accepttest. 01.01.03 Visuelt i Ontime s Ontime kræver 80486 eller. 01.01.04 Visuelt på PC. Kommunikationsstik sidder i en COM-port. 7.8 Accepttest Accepttesten er en test udført på kravspecifikationens punkter, og er en egentlig kontrol af om de ønskede krav er opfyldt. Hver enkelt krav testes som beskrevet i nedenstående skema, og

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere