KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt."

Transkript

1 Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Information om tilbehør...3 Generelle oplysninger...4 Vigtig information Din sikkerhed...6 Vigtige sikkerhedsanvisninger...8 Sådan opnår du det bedste resultat...8 Andre oplysninger...8 SAR...9 Slutbrugerlicens...10 Meddelelse vedrørende open source-software...10 Ansvarsfraskrivelse...10 Specifikationer...11 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed...12 Klargøring af oplader...12 Klargøring af håndsættet...13 Oplysninger om strøm og opladning...15 Lær dit telefonsystem at kende...16 Tænd/sluk håndsættet...17 Opsætningsguide...18 Startskærm...19 Status og meddelelser...20 Fastnet-app...20 Telefonfunktioner Foretage opkald...22 Brug af andre funktioner under et opkald...23 Besvare opkald...24 Brug af opkaldsoversigter...26 Funktioner i telefonbogen Tilføjelse af kontaktpersoner...29 Opkald til kontaktpersoner...30 Administration af kontaktpersoner...30 Hurtigopkald...30 Telefonsvarerens funktioner Beskedindtalingsfunktioner...31 Telefonsvarer...31 Slå telefonsvareren til/fra...31 Udgående besked...31 Afspilning af dine beskeder...32 Fjernbetjeningsfunktioner...34 Telefonsvarerens indstillinger Andre funktioner og indstillinger Ringetoner og lydindstillinger...39 Natfunktion...40 Automatisk samtale...40 Afvisning af indkommende opkald (spærring af opkalder)...40 Afvisning af udgående opkald (opkaldsbegrænsning)...41 ØKO-indstilling...42 Telefonnumres konverteringskoder...42 Første ring...43 Genopkalds-/flash-tid...43 Baseenheds PIN-kode...43 Displaysprog...43 Dato og klokkeslæt...44 Wi-Fi-indstillinger...44 Google -konto...45 Understøttelse af nummervisning...45 Voic Udvidelse af dit telefonsystem Tilføjelse af håndsæt...47 Intercom-funktioner...48 Tilføjelse af baseenheder...49 Tilføjelse af en DECT repeater...50 Brug af key finders...50 Andre oplysninger Oversigt over telefonindstillinger...53 Medfølgende apps...55 Statusikoner...57 Meddelelsesikoner...58 Indstillinger for kontrolpanel...59 Fejlfinding...60 Opdatering af softwaren...64 Vægmontering...65 Garantibevis...66 Indeks Indeks...67

3 Indledning Information om tilbehør Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør/del nr. Antal A Lysnetadapter til baseenheden/pnlv226ce 1 B Lysnetadapter til oplader/pnlv230ce 1 C D Telefonledning (til Danmark, Sverige, Finland) (Farve: Grå) Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) E Telefonstik (til Danmark) 1 F Telefonstik (til Finland) 1 G Telefonstik (til Sverige) 1 H Genopladeligt batteri *1 1 I Beskyttelseshylster til håndsæt *2 1 J Oplader 1 *1 Se side 3 vedrørende oplysninger om udskiftning af batteri. *2 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. A B C D E 1 1 F G H I J Tilbehør Kontakt venligst nærmeste Panasonic forhandler for salgsinformation. Tilbehør Genopladeligt batteri Modelnummer Headsæt RP-TCM120 *1 KX-PRA10EX R Et batteri af type Lithium Ion (Li-Ion) 3

4 Indledning Tilbehør DECT repeater Modelnummer KX-A405 Key Finder KX-TGA20EX *2 *1 Kontakt Panasonic eller en autoriseret salgsafdeling, som du kan finde på bagsiden, for oplysninger om tilgængeligheden af headset i dit område. *2 Du kan registrere op til 4 valgfri key finders i dit telefonsystem. Hvis du registrerer en key finder til baseenheden og derefter monterer key finderen på en genstand, der let bliver væk, f.eks. dine huseller bilnøgler, kan du bruge håndsættet til at finde genstanden. Besøg følgende hjemmeside for flere oplysninger. Udvidelse af dit telefonsystem Håndsæt (valgfrit): KX-PRXA15EX Du kan udvide dit telefonsystem ved at registrere ekstra håndsæt (maks. 6) på en enkelt baseenhed. R Ekstra håndsæt kan være af en anden farve end de medfølgende håndsæt. Generelle oplysninger R Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland og Sverige. R Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. R Kontakt venligst leverandøren af udstyret ved brug i andre lande. Overensstemmelseserklæring: R Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE). Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt til en autoriseret Panasonic-repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Til fremtidig brug Vi anbefaler, at du noterer følgende oplysninger som hjælp i forbindelse med eventuelle reparationer under garantien. Serienr. Købsdato (findes på bagsiden af baseenheden) Forhandlerens navn og adresse Indledning Placer din købskvittering her. Varemærker R Google, Android, Gmail, Google Maps, og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. R Bluetooth varemærket og logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc. Og enhver brug af disse mærker af Panasonic Corporation er under licens. R Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance. R microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. R Alle andre varemærker heri, tilhører deres respektive ejere. Bemærk! R Udtrykket apps anvendes i dette dokument til at henvise til programmer, der er installeret på håndsættet. R Håndsættet understøtter microsd- og microsdhc-hukommelseskort. I dette dokument anvendes udtrykket microsd-kort som en fællesbetegnelse for alle understøttede kort. R Illustrationerne og skærmbillederne i dette dokument er udelukkende vejledende og kan se anderledes ud, end de gør i det faktiske produkt. R Tilføjelsen er udeladt fra modelnumre, der er angivet i dette dokument. R Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. 5

6 Vigtig information Din sikkerhed For at forhindre alvorlig tilskadekomst eller død/ materiel skade skal du læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet, så du kan bruge det korrekt og sikkert. ADVARSEL Strømtilslutning R Brug kun den strømkilde, der er markeret på produktet. R Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. R Sæt lysnetadapterens/strømstikket helt ind i kontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge. R Fjern jævnligt støv m.v. fra lysnetadapteren/ strømstikket ved at trække den/det ud af stikkontakten og tørre den/det af med en tør klud. Ophobet støv kan skade isoleringen mod fugt m.v., hvilket kan forårsage brand. R Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis det udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere kommer røg ud, og kontakt et autoriseret servicecenter. R Tag stikket ud af stikkontakten, og rør aldrig ved produktets inderside, hvis huset er blevet åbnet. R Rør aldrig ved stikket med våde hænder. Der er fare for elektrisk stød. R Lysnetadapteren må kun bruges inden døre. Isætning R Dette produkt er ikke vandtæt. For at forhindre risiko for elektrisk stød må produktet aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. R Anbring og brug ikke dette produkt i nærheden af styrede enheder som f.eks. automatiske døre og brandalarmer. Radiobølger, der udsendes fra dette produkt, kan forårsage fejlfunktioner i enhederne, som kan forårsage ulykke. R Lysnetadapteren eller telefonledningen må ikke trækkes i, må ikke bøjes og må ikke placeres under tunge genstande. R Opbevar alt tilbehør samt SIM-kortet og microsd-kortet uden for børns rækkevidde, så de ikke kommer til at sluge det. Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening R Tag produktets ledning ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. R Adskil ikke produktet. R Pas på, at der ikke spildes væske (rengøringsmidler m.v.) på telefonledningens stik, og at det ikke bliver vådt i det hele taget. Dette kan forårsage brand. Hvis telefonledningens stik bliver vådt, skal det straks tages ud af telefonstikket i væggen og må ikke længere bruges. R Efterlad ikke produktet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer, komfurer etc.), i direkte sollys eller i en bil i brændende sol. Den må ikke placeres i rum, hvor temperaturen er under 0 C eller over 40 C. R Hvis lydstyrken er for høj gennem øretelefoner, hovedtelefoner eller headset, kan din hørelse tage skade. R For at forhindre høreskader bør du ikke lytte ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen. R Anvend ikke produktet på tankstationer. Overhold begrænsningerne for brug af radioudstyr på brændstofdepoter, kemikalievirksomheder eller på steder, hvor der foregår sprængninger. R For at undgå skade eller fejl må du ikke modificere SIM-kortet eller microsd-kortet eller røre ved kortets guldfarvede kontakter. R Under kørsel skal du følge de lokale færdselsregler i forbindelse med brug af dette produkt. R RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkøretøjer (f.eks. brændstofindsprøjtning, airbagsystemer) der er forkert installeret eller utilstrækkeligt afskærmet. Kontakt forhandleren af køretøjet eller dets udstyr for at få nærmere oplysninger. R Sluk for produktet, når du går om bord på et fly. Afvent instruktioner fra flybesætningen vedrørende brug af elektronisk udstyr, inden du tænder produktet, og sørg for at aktivere 6

7 Vigtig information produktets flytilstand. Brug af dette produkt i et fly kan påvirke flyets drift og afbryde trådløs kommunikation og muligvis også være ulovligt. R Dette produkt kan generere skarpe lysglimt, der kan forårsage anfald eller blackouts. R Undgå hårde slag og hård behandling af produktet; det kan forårsage alvorlig beskadigelse. R Skærmen er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis produktet tabes på en hård overflade eller udsættes for et kraftigt slag. R Udsæt ikke huden for dette produkt i lang tid ad gangen. Brug af dette produkt mod blottet hud kan efter længere tid forårsage lavtemperaturforbrændinger pga. varmen, som produktet eller lysnetadapteren genererer. R Selvom produktet har GPS-funktion, kan det ikke bruges som navigationsudstyr til fly, køretøjer eller personer, eller som undersøgelsesudstyr med høj nøjagtighed. Vi tager ikke ansvar for tab som følge af brug af GPS-funktionen til disse formål eller som følge af unøjagtige aflæsninger eller oplysninger, der skyldes eksterne faktorer såsom fejlfunktion, brugerfejl eller strømsvigt (herunder mangel på batteri). Medicinsk R Kontakt producenten af eventuelt personligt medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater, for at finde ud af, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. DECT-funktioner fungerer mellem 1,88 GHz og 1,90 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. Wi-Fi-funktioner fungerer mellem 2,4 GHz og 2,4835 GHz med en maks. transmissionseffekt på 80 mw. GSM-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 1,88 GHz med en maks. transmissionseffekt på 2 W. W-CDMA-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 2,17 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. R Wireless Technology Research (WTR) anbefaler en minimumsafstand på 15,3 cm mellem en trådløs enhed og implanteret medicinsk udstyr som f.eks. en pacemaker eller en implanteret defibrillator for at undgå potentiel interferens med det medicinske udstyr. Hvis du har grund til mistanke om, at din telefon forstyrrer en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller andet medicinsk udstyr. R Sluk for dette produkt, når du befinder dig på behandlingssteder, så du overholder eventuelle krav, der måtte forefindes på området. Hospitaler eller andre behandlingssteder anvender muligvis udstyr, som er følsomme over for ekstern radiofrekvensenergi. FORSIGTIG Installation og placering R Installer ikke telefonen i tordenvejr. R Installer ikke telefonstik på våde steder, medmindre stikket er specielt beregnet til våde steder. R Rør ikke ved uisolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. R Udvis forsigtighed ved installation eller ændring af telefonledninger. R Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved produktet, så det er let at komme til. R I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: håndsættets batteri skal oplades eller virker ikke. der er strømafbrydelse. Batteri R Brug kun det angivne batteri. R Åbn eller ødelæg ikke batteriet. Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet, er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. R Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet. Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet, da kortslutning kan medføre overophedning af batteriet og/eller terminalerne og derved forårsage brand. R Oplad batteriet i overensstemmelse med anvisningerne og begrænsningerne i denne vejledning. R Anvend kun en kompatibel oplader til at oplade batteriet. Undlad at ændre på opladeren. Hvis 7

8 Vigtig information disse instruktioner ikke følges, kan batteriet svulme op eller eksplodere. R Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød. R Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. R Hold batteriet rent og tørt. R Tør batteriets poler af med en ren, tør klud, hvis de bliver snavsede. R Oplad ikke batteriet kontinuerligt i længere tid. R Tag batteriet ud af produktet, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Vigtige sikkerhedsanvisninger De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid følges ved brug af dette produkt, så risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder nedenstående, reduceres: 1. Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. 3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage i nærheden af lækagen. 4. Brug kun den i denne vejledning angivne strømledning og batterier. Bortskaf ikke batterier ved at afbrænde dem. De kan eksplodere. Undersøg, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. GEM DISSE ANVISNINGER Sådan opnår du det bedste resultat Placering af baseenhed/undgåelse af støj Baseenheden og andre kompatible Panasonic-enheder anvender radiobølger til indbyrdes kommunikation. R Maksimal dækning og støjfri kommunikation opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: på et velegnet, højt og centralt sted, hvor der ikke er forhindringer mellem håndsættet og baseenheden i et indendørs miljø. så langt væk som muligt fra elektroniske apparater som f.eks. tv, radioer, computere, trådløse enheder og andre telefoner. væk fra radiofrekvenssendere som f.eks. eksterne antenner på cellestationer til mobiltelefoner. (Undgå at sætte baseenheden i et karnapvindue eller i nærheden af et vindue.) R Dækning og stemmekvalitet afhænger af de lokale forhold. R Hvis modtagelsen ved baseenhedens placering ikke er tilfredsstillende, skal du flytte baseenheden til et andet sted for at opnå bedre modtagelse. Omgivelser R Hold produktet væk fra enheder, der genererer elektrisk støj som f.eks. lysstofrør og motorer. R Hold produktet væk fra kraftig røg, støv, høj temperatur og vibration. R Placer ikke tunge genstande oven på produktet. R Tag produktets stik ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. R Den maksimale opkaldsafstand kan reduceres, når produktet anvendes på følgende steder: I nærheden af forhindringer som f.eks. bakker, tunneller, under jorden, i nærheden af forhindringer som f.eks. trådhegn etc. R Brug af produktet i nærheden af elektriske apparater kan forårsage interferens. Flyt det væk fra elektriske apparater. Regelmæssig vedligeholdelse R Tør produktet af udvendigt med en blød, fugtig klud. R Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Andre oplysninger FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. 8

9 Vigtig information Bemærkning vedrørende download af software eller opgradering af operativsystemet R Produktfunktioner og betjeningsprocedurer kan ændres, og visse programmer fungerer muligvis ikke længere, hvis produktets operativsystem opgraderes. R Kontroller softwarens sikkerhed, før du downloader eller installerer den på dette produkt. Installation af malware eller virus kan forårsage fejlfunktion og afsløring af private oplysninger gemt i produktet eller meget kraftig lyd. Bemærkning vedrørende bortskaffelse, videregivelse eller returnering af produktet R Dette produkt kan lagre dine private/fortrolige oplysninger. For at beskytte dine personlige/ fortrolige oplysninger anbefaler vi, at du sletter visse oplysninger, f.eks. telefonbogen eller nummervisningslisten, i hukommelsen, før du bortskaffer, videregiver eller returnerer produktet. Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genindvinding af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Forkert bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union Disse symboler (A, B, C) gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol Dette symbol (B) kan optræde sammen med et kemisk symbol (C). I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er vedtaget for det pågældende kemikalie. Disse symboler (A, B, C) på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til henholdsvis behandling, genindvinding eller genbrug i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af SAR Denne model opfylder internationale retningslinjer og EU-krav for radiobølgeeksponering. Din trådløse enhed er en radiosender og -modtager. Den er udviklet, så den ikke overstiger grænseværdien for radiobølgeeksponering som anbefalet i internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmargener, der er udviklet til at sikre beskyttelse af alle personer uanset alder og helbred. Disse retningslinjer danner også basis for internationale bestemmelser og standarder vedrørende RF-eksponering. I retningslinjerne anvendes en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate eller SAR. 9

10 Vigtig information SAR-grænseværdien for trådløse enheder er 2 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet ved øret, er 0,580 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet på kroppen er 1,006 W/kg. *1 Da SAR måles ved enhedens højeste sendeeffekt, ligger den faktiske SAR for denne enhed under brug typisk under ovenstående værdier. Dette skyldes automatisk ændringer i enheden effektniveau, for at sikre at der kun anvender det niveau, der er nødvendigt for at kommunikere med netværket. ICNIRP (http://www.icnirp.org) *1 Ved kropsbåret funktion skal denne enhed have en afstand fra kroppen på mindst 1,5 cm. Slutbrugerlicens Dette er en retlig aftale mellem dig og Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) hvad angår den software, der er installeret i Panasonic Premium Design-telefonen med touchscreen. Læs omhyggeligt alle betingelser i denne aftale, før du bruger produktet. Brug af dette produkt betyder, at du accepterer disse betingelser. Copyright: Denne software er beskyttet af copyright-love, internationale kontraktbestemmelser og alle andre relevante love. Du accepterer, at du udelukkende får en begrænset licens til at bruge softwaren og relateret dokumentation, og at du ikke får rettigheder, ejerskab eller andre former for rettigheder til softwaren og den tilhørende dokumentation; alle disse rettigheder tilhører Panasonic eller Panasonics licensgiver. Licens: 1. Du kan bruge softwaren installeret i og/eller leveret med dette produkt. 2. Du må overdrage dine rettigheder under denne licensaftale på permanent basis, forudsat at du overdrager denne aftale, alle kopier af softwaren, al relateret dokumentation og din Panasonic Premium Design-telefon med touchscreen, og modtageren heraf accepterer betingelserne i denne aftale. Begrænsninger: Du må ikke omkonstruere, dekompilere eller nedbryde softwaren, medmindre relevante love tillader det. Du må ikke bruge, kopiere, ændre, leje, lease eller overdrage softwaren, dens relaterede dokumentation eller kopier heraf, hverken i sin helhed eller delvist, medmindre det er fastlagt i denne aftale. Du må ikke eksportere softwaren i strid med gældende amerikansk lov eller udenlandske eksportlove og -forskrifter. Meddelelse vedrørende open source-software Dele af dette produkt anvender Open Source-software, der leveres under de relevante betingelser for Free Software Foundations GPL er og/eller LGPL er og andre betingelser. Læs alle licensoplysninger og meddelelser om ophavsret relateret til open source software, der anvendes i dette produkt. Disse oplysninger kan findes på hjemmesiden nedenfor: Mindst tre (3) år fra levering af dette produkt giver Panasonic System Networks Co., Ltd. enhver tredjepart, som kontakter os via kontaktoplysningerne nedenfor, for en pris, der ikke overstiger omkostningen for en fysisk distribution af kildekoden, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kildekode og de meddelelser om ophavsret, der er dækket under GPL og LGPL. Bemærk, at den software, der er omfattet af licens under GPL og LGPL, ikke er omfattet af garantien. Ansvarsfraskrivelse Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) kan ikke gøres ansvarlig for tab af data eller tilfældige skader eller følgeskader forårsaget af brugen af dette produkt. Dette produkt kan downloade, gemme, videresende og modtage yderligere indhold såsom programmer, ringetoner, kontaktoplysninger og mediefiler. Brugen af sådant indhold kan være begrænset eller hindret af tredjeparters rettigheder inklusive, men ikke begrænset til begrænsninger fastsat af gældende love. Du alene er ansvarlig for det yderligere indhold, du downloader eller videresender fra dette produkt; Panasonic er ikke ansvarligt for sådant indhold eller brugen af det. Det er dit eget ansvar før brug at kontrollere, at din tilsigtede brug er korrekt licenseret eller på anden måde autoriseret. 10

11 Vigtig information Panasonic garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af yderligere indhold eller andet tredjepartsindhold. Panasonic er under ingen omstændigheder ansvarlig for dette produkts eller brugerens misbrug af yderligere indhold eller tredjepartsindhold. Dette dokument og enhver relateret produktdokumentation kan henvise til tjenester og programmer, der leveres af tredjepart. Anvendelsen af sådanne tjenester eller programmer kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere betingelser for anvendelse. Ved programmer, der fås adgang til på eller via en tredjeparts websted, skal du gennemgå webstedets betingelser for brug og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Specifikationer Forbindelse R DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) R GAP (Generic Access Profile) R GSM: 900/1800 MHz R W-CDMA: 900/2100 MHz R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: version 3.0, klasse 2 R USB: version 2.0 Frekvensområde R DECT: 1,88 GHz til 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz til 2,4835 GHz R GSM900/W-CDMA900 Uplink: 880 MHz til 915 MHz Downlink: 925 MHz til 960 MHz R GSM1800 Uplink: 1,71 GHz til 1,785 GHz Downlink: 1,805 GHz til 1,880 GHz R W-CDMA2100 Uplink: 1,92 GHz til 1,98 GHz Downlink: 2,11 GHz til 2,17 GHz RF-transmissionseffekt R DECT: Ca. 10 mw (gennemsnitsstrøm pr. kanal) R Wi-Fi: 80 mw (maks. transmissionseffekt) R GSM: 2 W (maks. transmissionseffekt) R W-CDMA: 250 mw (maks. transmissionseffekt) Håndsættets styresystem R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Hardware R Display: TFT-farve 3,5 (HVGA: pixels), kapacitiv touchscreen R Frontkamera: 0,3 M R Bageste kamera: 2,0 M R SIM-kort: 1,8/3 V R Hukommelseskort: microsd, microsdhc op til 32 GB (medfølger ikke) Batteri R Lithium Ion (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mah Taletid R Opkald til fastnet: op til 10 timer R Opkald til GSM-mobil: op til 5,3 timer R Opkald til W-CDMA-mobil: op til 4,6 timer Standbytid *1 R GSM- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun GSM-forbindelse: op til 290 timer R W-CDMA- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun W-CDMA-forbindelse: op til 290 timer Strømkilde R Baseenhed: V AC, 50/60 Hz R Oplader: V AC, 50/60 Hz Baseenheds strømforbrug R Standby: Ca. 0,4 W R Maksimum: Ca. 0,8 W Opladers strømforbrug R Standby: Ca. 0,1 W R Maksimum: Ca. 4,0 W Driftsbetingelser: R 0 C 40 C, 20 % 80 % relativ luftfugtighed (tør) Opladeforhold R 5 C 40 C *1 Brug kontrolpanelet (side 20) til at slå DECT-forbindelsen til eller fra. 11

12 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed A B Sæt lysnetadapterens stik helt ind i baseenhed. Fastgør ledningen ved at vikle den rundt om krogen. D C D E Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. Sæt telefonledningen i baseenheden og telefonstikket, indtil du hører et klik. Kun for DSL/ADSL-brugere: Forbind dit DSL/ ADSL-filter (medfølger ikke). E D C Bemærk: R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV226CE. R Du skal bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land. Se side 3. A B Klargøring af oplader A B Bemærk: Sæt lysnetadapterens stik helt ind i opladeren. Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV230CE. A B 12

13 Sådan kommer du i gang Klargøring af håndsættet Isætning af et SIM-kort, microsd-kort og batteri Med et SIM-kort (medfølger ikke) kan håndsættet oprette forbindelse til en mobiltelefontjeneste. Kontakt din mobiltelefontjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Med et microsd-kort (medfølger ikke) kan du udvide håndsættets lagerkapacitet. Vigtigt: R Sluk altid håndsættet, før du fjerner batteriet. R For at undgå tab af data eller fejlfunktion må de guldfarvede kontakter på SIM-kortet eller microsd-kortet ikke beskadiges, håndteres skødesløst eller kortsluttes. 1 Fjern håndsættets beskyttelseshylster. 2 Placer SIM-kortet med de guldfarvede kontakter nedad, og skub forsigtigt SIM-kortet helt ind på SIM-kortpladsen. 3 Åbn microsd-kortdækslet ved at skyde det mod siden af håndsættet (A) og løfte opad (B). B A 4 Sæt microsd-kortet i med de guldfarvede kontakter nedad, luk microsd-dækslet (A), og skyd derefter dækslet mod den modsatte side af håndsættet (B). A B 13

14 Sådan kommer du i gang 5 Sæt batteriet (A) i, og skub det ned i håndsættet (B). B A 6 Fastgør beskyttelseshylsteret. Opladning af håndsæt Oplad håndsættet i ca. 5 timer, før det tages i brug første gang. Opladningsindikatoren (A) lyser, når håndsættet oplader, og slukker, når håndsættet er helt opladet. Vigtigt: R Hvis håndsættet placeres i opladeren under en samtale, afbrydes samtalen. A A eller Placer håndsættet i opladeren. Slut lysnetadapteren direkte til håndsættet. Batteristrømikon Når skærmen er tændt, viser batteriikonet i skærmens øverste højre hjørne batteristrømmen som forklaret nedenfor. 14

15 Sådan kommer du i gang Meget lav Fuldt opladet Bemærk: R Når håndsættet oplader, vises indeni batteristrømikonet. R Du kan også kontrollere den tilbageværende batteristrøm i procent. Fra startskærmen skal du trykke på [Systemindstillinger] [Batteri]. Oplysninger om strøm og opladning Lysnetadapterforbindelse R Lysnetadapteren skal altid være tilsluttet. (Det er normalt, at adapteren føles varm under brug.) R Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret i loftet eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. Strømafbrydelse R Enheden virker ikke under strømafbrydelse. Vi anbefaler tilslutning til en ledningsforbundet telefon (uden lysnetadapter) til samme telefonlinje eller til samme telefonstik, hvis du har et sådant telefonstik i huset. Batteribrug og -udskiftning R Brug kun det medfølgende batteri. Ved udskiftning af batteriet må du kun bruge det genopladelige batteri fra Panasonic, som er beskrevet på side 3. R Batteriet kan svulme op, når det er ved at være udtjent. Dette afhænger af brugsforholdene og er ikke et problem. Genopladning af batteri R Det er normalt, at håndsættet føles varmt under opladning. R Rengør opladningskontakterne på håndsættet, baseenheden og opladeren en gang om måneden med en blød og tør klud. Træk ledningen ud af stikkontakten, og afbryd eventuelle telefonforbindelser, før enheden rengøres. Rengør oftere, hvis enheden udsættes for fedt, støv eller høj luftfugtighed. R Opladningstiden og batteriydelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens netværksforhold. Batteristrømbesparelse R Den tid, du kan bruge håndsættet, inden batteriet skal oplades, varierer alt efter, hvordan du bruger det. Det følgende kan hjælpe dig med at spare batteristrøm. Sluk for skærmen, når du ikke bruger håndsættet (side 17). Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funktioner. Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets DECT-forbindelse til baseenheden, når du ikke er hjemme. Bemærk, at hvis du ikke slår forbindelsen til igen, når du er kommet hjem, kan du ikke foretage eller modtage fastnetopkald vha. håndsættet. 15

16 Sådan kommer du i gang Lær dit telefonsystem at kende Oversigt over håndsæt A B C D E F G H I J K A Stik til headsæt B Strømknap C Opladningsindikator D Lydstyrkeknap ( og ) E Touchscreen F Micro USB-stik G Frontkamera H Højttaler I (menu)-knap J Startknap K (tilbage)-knap L Mikrofon L M N O M N O P Kamerablitz Bageste kamera Højttaler Opladningskontakter P Startknap Du kan på ethvert tidspunkt få startskærmen vist ved at trykke på startknappen. 16

17 Navigationsknapper (menu)-knap: Viser en liste over tilgængelige muligheder på den nuværende skærm. (tilbage)-knap: Sender dig tilbage til den forrige skærm eller lukker en nuværende dialogboks, menu, et skærmtastatur osv. Bemærk: R Knapperne og er vist på de fleste skærme. De er synlige nederst på håndsættet ved siden af startknappen og slukkes, hvis du ikke bruger dem i et stykke tid. For at få vist knapperne og efter de er blevet slukket, skal du blot røre ved det område på håndsættet, hvor de normalt vises. Oversigt over baseenhed Sådan kommer du i gang A M N (søger)-knap Håndsæt registreret til baseneheden ringer, når du trykker på denne knap. Dette kan være nyttigt, hvis du har forlagt et håndsæt. A Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde håndsættet. Hvis skærmen er låst, skal du låse den op (side 17). Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, hold den nede og tryk derefter på [Sluk] [OK] for at slukke håndsættet. Bemærk: R Opsætningsguiden vises, når du tænder håndsættet for første gang (side 18). Tænd/sluk skærmen Du kan slukke skærmen for at spare batteristrøm og undgå utilsigtet betjening. Du kan stadig modtage opkald, beskeder osv., når skærmen er slukket. Apps, der var i brug da skærmen blev slukket, fortsætter med at køre. Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde og slukke skærmen. Du kan også tænde skærmen ved at trykke på startknappen. Lås skærmen op Når du tænder for skærmen, vises skærmlåsen muligvis. Denne skærm sørger for, at du ikke utilsigtet trykker på håndsættet og betjener det ved et uheld. Når standardskærmlåsen vises, kan du låse skærmen op ved at trække låseikonet mod åbenikonet eller mod ikonet for den ønskede handling. 17

18 Sådan kommer du i gang Opsætningsguide Første gang du tænder håndsættet, beder opsætningsguiden dig om at konfigurere følgende indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, og konfigurer hvert element efter behov. 1 Vælg sprog. 2 Konfigurer data og klokkeslæt. 3 Vælg den ønskede automatiske tidsindstilling. R Hvis du vælger [Brug netværkstid], er et mobilt netværk eller en internetforbindelse nødvendig, for at telefonen kan justere sin dato og tidsindstilling automatisk. 4 Vælg den ønskede mobilnetværkstype (vises kun, hvis der er isat et SIM-kort). 5 Tilføj eller opret en Google-konto. 6 Konfigurer Wi-Fi-indstillinger (vises kun, hvis du vælger at konfigurere en Google-konto). Bemærk: R Nogle elementer vises på engelsk, uanset det indstillede displaysprog. Opsætning af en Google-konto Hvis du konfigurerer dit håndsæt til at synkronisere med din Google-konto, kan du nemt synkronisere kontakter og andre oplysninger mellem forskellige enheder, f.eks. computere og smartphones, og dit telefonsystems håndsæt. Du kan eksempelvis bruge din computer til at tilføje dine kontakter til din Google-konto og derefter konfigurere håndsættet til at synkroniseres med din Google-konto. Dine kontakter downloades automatisk til dit håndsæt. Opsætningsguiden beder dig enten om at tilføje dine eksisterende Google-kontooplysninger til håndsættet eller oprette en ny konto. Du kan springe dette trin over, hvis du ønsker det. Se side 45, hvis du vil konfigurere Google-kontoindstillingerne senere. Bemærk: R En internetforbindelse er nødvendig for at konfigurere en Google-konto. Hvis du vælger at bruge eller oprette en Google-konto under opsætningen, vil du blive bedt om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, så håndsættet kan oprette forbindelse til internettet. Wi-Fi-indstillinger Hvis du har en trådløs router og en internetforbindelse, kan du konfigurere håndsættet ved at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk og gå online for at synkronisere dit håndsæt med din Google-konto vha. [Browser]-appen for at få vist hjemmesider osv. Hvis opsætningsguiden beder dig om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, skal du bruge følgende fremgangsmåde. Se side 44, hvis du vil konfigurere disse indstillinger senere. 1 Vælg et Wi-Fi-netværk. R Hvis det ønskede Wi-Fi-netværk ikke vises, skal du muligvis indtaste netværkets navn (også kaldet SSID ) manuelt. Se side 44 for at få flere oplysninger. 2 Indtast adgangskoden, hvis du opretter forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk. 3 Tryk på [Forbind]. 18

19 Sådan kommer du i gang Startskærm Startskærmen er hovedskærmen, hvorfra du kan starte apps såsom telefon, kamera og webbrowser, og tjekke widgets. Den er tilgængelig til enhver tid ved et tryk på startknappen. Du kan tilpasse startskærmen, så den passer til dine behov, og tilføje, flytte og slette elementer efter behov. Gennemse startskærmen Startskærmen har adskillige sider med app-ikoner og widgets. Svip skærmen mod venstre og højre for at se andre sider. Tryk på et app-ikon for at åbne appen. Flyt et element på startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk ikonet til den nye placering. R Du kan flytte elementet til en anden side ved at trække det ud til skærmens venstre eller højre side. Brug app-listen App-listen giver dig adgang til alle apps og widgets på håndsættet. Du kan se app-listen ved at trykke på på startskærmen. Ligesom startskærmen har app-listen også adskillige sider, der vises ved at svippe skærmen mod venstre og højre. Brug følgende fremgangsmåde for at tilføje et element til app-listen på startskærmen. 1 Gå til den side på startskærmen, hvor du vil tilføje en app eller widget, og tryk derefter på. 2 Gå til den side på app-listen, der indeholder det ønskede element. 3 Hold elementet nede. R Skærmen skifter til startskærmen. 4 Træk elementet, og slip det på startskærmen. Slet et element fra startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk elementet, og slip det på [Fjern] øverst på skærmen. 19

20 Sådan kommer du i gang Status og meddelelser Statuslinje Statuslinjen vises øverst på håndsættets skærm ved brug af de fleste apps. Den viser klokkeslæt samt ikoner og andre indikatorer, der holder dig opdateret om håndsættets batteri, netværkets signalstyrke og visse af håndsættets funktioner. Se side 57 for en liste over almindeligt brugte statusikoner og deres betydning. Notifikationspanel Notifikationspanelet viser detaljerede oplysninger om indgående s, ubesvarede opkald, kalenderbegivenheder osv. Du kan åbne notifikationspanelet ved at skubbe din finger fra toppen til bunden af skærmen. For at lukke notifikationspanelet skal du skubbe din finger fra bunden til toppen af skærmen. Mens notifikationspanelet er åbent, kan du trykke på en notifikation og åbne den tilsvarende app, mens nogle notifikationer kan fjernes ved at svippe dem mod venstre eller højre. Se side 58 for en liste over almindeligt brugte notifikationsikoner og deres betydning. Kontrolpanel Kontrolpanelet vises øverst på notifikationspanelet og gør det muligt hurtigt at ændre indstillingerne for visse funktioner uden at skifte til en anden skærm. Tryk blot på funktionsikonerne, der er vist på kontrolpanelet, for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger. Du kan se flere indstillinger ved at svippe kontrolpanelet mod venstre og højre. Se side 59 for en liste over tilgængelige indstillinger i kontrolpanelet. Fastnet-app [Fastnet]-appen vises som standard på håndsættets startskærm og giver dig adgang til almindeligt brugte funktioner i dit telefonsystem. 20

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere