KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt."

Transkript

1 Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Information om tilbehør...3 Generelle oplysninger...4 Vigtig information Din sikkerhed...6 Vigtige sikkerhedsanvisninger...8 Sådan opnår du det bedste resultat...8 Andre oplysninger...8 SAR...9 Slutbrugerlicens...10 Meddelelse vedrørende open source-software...10 Ansvarsfraskrivelse...10 Specifikationer...11 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed...12 Klargøring af oplader...12 Klargøring af håndsættet...13 Oplysninger om strøm og opladning...15 Lær dit telefonsystem at kende...16 Tænd/sluk håndsættet...17 Opsætningsguide...18 Startskærm...19 Status og meddelelser...20 Fastnet-app...20 Telefonfunktioner Foretage opkald...22 Brug af andre funktioner under et opkald...23 Besvare opkald...24 Brug af opkaldsoversigter...26 Funktioner i telefonbogen Tilføjelse af kontaktpersoner...29 Opkald til kontaktpersoner...30 Administration af kontaktpersoner...30 Hurtigopkald...30 Telefonsvarerens funktioner Beskedindtalingsfunktioner...31 Telefonsvarer...31 Slå telefonsvareren til/fra...31 Udgående besked...31 Afspilning af dine beskeder...32 Fjernbetjeningsfunktioner...34 Telefonsvarerens indstillinger Andre funktioner og indstillinger Ringetoner og lydindstillinger...39 Natfunktion...40 Automatisk samtale...40 Afvisning af indkommende opkald (spærring af opkalder)...40 Afvisning af udgående opkald (opkaldsbegrænsning)...41 ØKO-indstilling...42 Telefonnumres konverteringskoder...42 Første ring...43 Genopkalds-/flash-tid...43 Baseenheds PIN-kode...43 Displaysprog...43 Dato og klokkeslæt...44 Wi-Fi-indstillinger...44 Google -konto...45 Understøttelse af nummervisning...45 Voic Udvidelse af dit telefonsystem Tilføjelse af håndsæt...47 Intercom-funktioner...48 Tilføjelse af baseenheder...49 Tilføjelse af en DECT repeater...50 Brug af key finders...50 Andre oplysninger Oversigt over telefonindstillinger...53 Medfølgende apps...55 Statusikoner...57 Meddelelsesikoner...58 Indstillinger for kontrolpanel...59 Fejlfinding...60 Opdatering af softwaren...64 Vægmontering...65 Garantibevis...66 Indeks Indeks...67

3 Indledning Information om tilbehør Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør/del nr. Antal A Lysnetadapter til baseenheden/pnlv226ce 1 B Lysnetadapter til oplader/pnlv230ce 1 C D Telefonledning (til Danmark, Sverige, Finland) (Farve: Grå) Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) E Telefonstik (til Danmark) 1 F Telefonstik (til Finland) 1 G Telefonstik (til Sverige) 1 H Genopladeligt batteri *1 1 I Beskyttelseshylster til håndsæt *2 1 J Oplader 1 *1 Se side 3 vedrørende oplysninger om udskiftning af batteri. *2 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. A B C D E 1 1 F G H I J Tilbehør Kontakt venligst nærmeste Panasonic forhandler for salgsinformation. Tilbehør Genopladeligt batteri Modelnummer Headsæt RP-TCM120 *1 KX-PRA10EX R Et batteri af type Lithium Ion (Li-Ion) 3

4 Indledning Tilbehør DECT repeater Modelnummer KX-A405 Key Finder KX-TGA20EX *2 *1 Kontakt Panasonic eller en autoriseret salgsafdeling, som du kan finde på bagsiden, for oplysninger om tilgængeligheden af headset i dit område. *2 Du kan registrere op til 4 valgfri key finders i dit telefonsystem. Hvis du registrerer en key finder til baseenheden og derefter monterer key finderen på en genstand, der let bliver væk, f.eks. dine huseller bilnøgler, kan du bruge håndsættet til at finde genstanden. Besøg følgende hjemmeside for flere oplysninger. Udvidelse af dit telefonsystem Håndsæt (valgfrit): KX-PRXA15EX Du kan udvide dit telefonsystem ved at registrere ekstra håndsæt (maks. 6) på en enkelt baseenhed. R Ekstra håndsæt kan være af en anden farve end de medfølgende håndsæt. Generelle oplysninger R Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland og Sverige. R Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. R Kontakt venligst leverandøren af udstyret ved brug i andre lande. Overensstemmelseserklæring: R Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE). Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt til en autoriseret Panasonic-repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Til fremtidig brug Vi anbefaler, at du noterer følgende oplysninger som hjælp i forbindelse med eventuelle reparationer under garantien. Serienr. Købsdato (findes på bagsiden af baseenheden) Forhandlerens navn og adresse Indledning Placer din købskvittering her. Varemærker R Google, Android, Gmail, Google Maps, og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. R Bluetooth varemærket og logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc. Og enhver brug af disse mærker af Panasonic Corporation er under licens. R Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance. R microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. R Alle andre varemærker heri, tilhører deres respektive ejere. Bemærk! R Udtrykket apps anvendes i dette dokument til at henvise til programmer, der er installeret på håndsættet. R Håndsættet understøtter microsd- og microsdhc-hukommelseskort. I dette dokument anvendes udtrykket microsd-kort som en fællesbetegnelse for alle understøttede kort. R Illustrationerne og skærmbillederne i dette dokument er udelukkende vejledende og kan se anderledes ud, end de gør i det faktiske produkt. R Tilføjelsen er udeladt fra modelnumre, der er angivet i dette dokument. R Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. 5

6 Vigtig information Din sikkerhed For at forhindre alvorlig tilskadekomst eller død/ materiel skade skal du læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet, så du kan bruge det korrekt og sikkert. ADVARSEL Strømtilslutning R Brug kun den strømkilde, der er markeret på produktet. R Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. R Sæt lysnetadapterens/strømstikket helt ind i kontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge. R Fjern jævnligt støv m.v. fra lysnetadapteren/ strømstikket ved at trække den/det ud af stikkontakten og tørre den/det af med en tør klud. Ophobet støv kan skade isoleringen mod fugt m.v., hvilket kan forårsage brand. R Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis det udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere kommer røg ud, og kontakt et autoriseret servicecenter. R Tag stikket ud af stikkontakten, og rør aldrig ved produktets inderside, hvis huset er blevet åbnet. R Rør aldrig ved stikket med våde hænder. Der er fare for elektrisk stød. R Lysnetadapteren må kun bruges inden døre. Isætning R Dette produkt er ikke vandtæt. For at forhindre risiko for elektrisk stød må produktet aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. R Anbring og brug ikke dette produkt i nærheden af styrede enheder som f.eks. automatiske døre og brandalarmer. Radiobølger, der udsendes fra dette produkt, kan forårsage fejlfunktioner i enhederne, som kan forårsage ulykke. R Lysnetadapteren eller telefonledningen må ikke trækkes i, må ikke bøjes og må ikke placeres under tunge genstande. R Opbevar alt tilbehør samt SIM-kortet og microsd-kortet uden for børns rækkevidde, så de ikke kommer til at sluge det. Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening R Tag produktets ledning ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. R Adskil ikke produktet. R Pas på, at der ikke spildes væske (rengøringsmidler m.v.) på telefonledningens stik, og at det ikke bliver vådt i det hele taget. Dette kan forårsage brand. Hvis telefonledningens stik bliver vådt, skal det straks tages ud af telefonstikket i væggen og må ikke længere bruges. R Efterlad ikke produktet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer, komfurer etc.), i direkte sollys eller i en bil i brændende sol. Den må ikke placeres i rum, hvor temperaturen er under 0 C eller over 40 C. R Hvis lydstyrken er for høj gennem øretelefoner, hovedtelefoner eller headset, kan din hørelse tage skade. R For at forhindre høreskader bør du ikke lytte ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen. R Anvend ikke produktet på tankstationer. Overhold begrænsningerne for brug af radioudstyr på brændstofdepoter, kemikalievirksomheder eller på steder, hvor der foregår sprængninger. R For at undgå skade eller fejl må du ikke modificere SIM-kortet eller microsd-kortet eller røre ved kortets guldfarvede kontakter. R Under kørsel skal du følge de lokale færdselsregler i forbindelse med brug af dette produkt. R RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkøretøjer (f.eks. brændstofindsprøjtning, airbagsystemer) der er forkert installeret eller utilstrækkeligt afskærmet. Kontakt forhandleren af køretøjet eller dets udstyr for at få nærmere oplysninger. R Sluk for produktet, når du går om bord på et fly. Afvent instruktioner fra flybesætningen vedrørende brug af elektronisk udstyr, inden du tænder produktet, og sørg for at aktivere 6

7 Vigtig information produktets flytilstand. Brug af dette produkt i et fly kan påvirke flyets drift og afbryde trådløs kommunikation og muligvis også være ulovligt. R Dette produkt kan generere skarpe lysglimt, der kan forårsage anfald eller blackouts. R Undgå hårde slag og hård behandling af produktet; det kan forårsage alvorlig beskadigelse. R Skærmen er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis produktet tabes på en hård overflade eller udsættes for et kraftigt slag. R Udsæt ikke huden for dette produkt i lang tid ad gangen. Brug af dette produkt mod blottet hud kan efter længere tid forårsage lavtemperaturforbrændinger pga. varmen, som produktet eller lysnetadapteren genererer. R Selvom produktet har GPS-funktion, kan det ikke bruges som navigationsudstyr til fly, køretøjer eller personer, eller som undersøgelsesudstyr med høj nøjagtighed. Vi tager ikke ansvar for tab som følge af brug af GPS-funktionen til disse formål eller som følge af unøjagtige aflæsninger eller oplysninger, der skyldes eksterne faktorer såsom fejlfunktion, brugerfejl eller strømsvigt (herunder mangel på batteri). Medicinsk R Kontakt producenten af eventuelt personligt medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater, for at finde ud af, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. DECT-funktioner fungerer mellem 1,88 GHz og 1,90 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. Wi-Fi-funktioner fungerer mellem 2,4 GHz og 2,4835 GHz med en maks. transmissionseffekt på 80 mw. GSM-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 1,88 GHz med en maks. transmissionseffekt på 2 W. W-CDMA-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 2,17 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. R Wireless Technology Research (WTR) anbefaler en minimumsafstand på 15,3 cm mellem en trådløs enhed og implanteret medicinsk udstyr som f.eks. en pacemaker eller en implanteret defibrillator for at undgå potentiel interferens med det medicinske udstyr. Hvis du har grund til mistanke om, at din telefon forstyrrer en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller andet medicinsk udstyr. R Sluk for dette produkt, når du befinder dig på behandlingssteder, så du overholder eventuelle krav, der måtte forefindes på området. Hospitaler eller andre behandlingssteder anvender muligvis udstyr, som er følsomme over for ekstern radiofrekvensenergi. FORSIGTIG Installation og placering R Installer ikke telefonen i tordenvejr. R Installer ikke telefonstik på våde steder, medmindre stikket er specielt beregnet til våde steder. R Rør ikke ved uisolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. R Udvis forsigtighed ved installation eller ændring af telefonledninger. R Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved produktet, så det er let at komme til. R I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: håndsættets batteri skal oplades eller virker ikke. der er strømafbrydelse. Batteri R Brug kun det angivne batteri. R Åbn eller ødelæg ikke batteriet. Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet, er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. R Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet. Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet, da kortslutning kan medføre overophedning af batteriet og/eller terminalerne og derved forårsage brand. R Oplad batteriet i overensstemmelse med anvisningerne og begrænsningerne i denne vejledning. R Anvend kun en kompatibel oplader til at oplade batteriet. Undlad at ændre på opladeren. Hvis 7

8 Vigtig information disse instruktioner ikke følges, kan batteriet svulme op eller eksplodere. R Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød. R Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. R Hold batteriet rent og tørt. R Tør batteriets poler af med en ren, tør klud, hvis de bliver snavsede. R Oplad ikke batteriet kontinuerligt i længere tid. R Tag batteriet ud af produktet, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Vigtige sikkerhedsanvisninger De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid følges ved brug af dette produkt, så risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder nedenstående, reduceres: 1. Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. 3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage i nærheden af lækagen. 4. Brug kun den i denne vejledning angivne strømledning og batterier. Bortskaf ikke batterier ved at afbrænde dem. De kan eksplodere. Undersøg, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. GEM DISSE ANVISNINGER Sådan opnår du det bedste resultat Placering af baseenhed/undgåelse af støj Baseenheden og andre kompatible Panasonic-enheder anvender radiobølger til indbyrdes kommunikation. R Maksimal dækning og støjfri kommunikation opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: på et velegnet, højt og centralt sted, hvor der ikke er forhindringer mellem håndsættet og baseenheden i et indendørs miljø. så langt væk som muligt fra elektroniske apparater som f.eks. tv, radioer, computere, trådløse enheder og andre telefoner. væk fra radiofrekvenssendere som f.eks. eksterne antenner på cellestationer til mobiltelefoner. (Undgå at sætte baseenheden i et karnapvindue eller i nærheden af et vindue.) R Dækning og stemmekvalitet afhænger af de lokale forhold. R Hvis modtagelsen ved baseenhedens placering ikke er tilfredsstillende, skal du flytte baseenheden til et andet sted for at opnå bedre modtagelse. Omgivelser R Hold produktet væk fra enheder, der genererer elektrisk støj som f.eks. lysstofrør og motorer. R Hold produktet væk fra kraftig røg, støv, høj temperatur og vibration. R Placer ikke tunge genstande oven på produktet. R Tag produktets stik ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. R Den maksimale opkaldsafstand kan reduceres, når produktet anvendes på følgende steder: I nærheden af forhindringer som f.eks. bakker, tunneller, under jorden, i nærheden af forhindringer som f.eks. trådhegn etc. R Brug af produktet i nærheden af elektriske apparater kan forårsage interferens. Flyt det væk fra elektriske apparater. Regelmæssig vedligeholdelse R Tør produktet af udvendigt med en blød, fugtig klud. R Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Andre oplysninger FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. 8

9 Vigtig information Bemærkning vedrørende download af software eller opgradering af operativsystemet R Produktfunktioner og betjeningsprocedurer kan ændres, og visse programmer fungerer muligvis ikke længere, hvis produktets operativsystem opgraderes. R Kontroller softwarens sikkerhed, før du downloader eller installerer den på dette produkt. Installation af malware eller virus kan forårsage fejlfunktion og afsløring af private oplysninger gemt i produktet eller meget kraftig lyd. Bemærkning vedrørende bortskaffelse, videregivelse eller returnering af produktet R Dette produkt kan lagre dine private/fortrolige oplysninger. For at beskytte dine personlige/ fortrolige oplysninger anbefaler vi, at du sletter visse oplysninger, f.eks. telefonbogen eller nummervisningslisten, i hukommelsen, før du bortskaffer, videregiver eller returnerer produktet. Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genindvinding af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Forkert bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union Disse symboler (A, B, C) gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol Dette symbol (B) kan optræde sammen med et kemisk symbol (C). I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er vedtaget for det pågældende kemikalie. Disse symboler (A, B, C) på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til henholdsvis behandling, genindvinding eller genbrug i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af SAR Denne model opfylder internationale retningslinjer og EU-krav for radiobølgeeksponering. Din trådløse enhed er en radiosender og -modtager. Den er udviklet, så den ikke overstiger grænseværdien for radiobølgeeksponering som anbefalet i internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmargener, der er udviklet til at sikre beskyttelse af alle personer uanset alder og helbred. Disse retningslinjer danner også basis for internationale bestemmelser og standarder vedrørende RF-eksponering. I retningslinjerne anvendes en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate eller SAR. 9

10 Vigtig information SAR-grænseværdien for trådløse enheder er 2 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet ved øret, er 0,580 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet på kroppen er 1,006 W/kg. *1 Da SAR måles ved enhedens højeste sendeeffekt, ligger den faktiske SAR for denne enhed under brug typisk under ovenstående værdier. Dette skyldes automatisk ændringer i enheden effektniveau, for at sikre at der kun anvender det niveau, der er nødvendigt for at kommunikere med netværket. ICNIRP (http://www.icnirp.org) *1 Ved kropsbåret funktion skal denne enhed have en afstand fra kroppen på mindst 1,5 cm. Slutbrugerlicens Dette er en retlig aftale mellem dig og Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) hvad angår den software, der er installeret i Panasonic Premium Design-telefonen med touchscreen. Læs omhyggeligt alle betingelser i denne aftale, før du bruger produktet. Brug af dette produkt betyder, at du accepterer disse betingelser. Copyright: Denne software er beskyttet af copyright-love, internationale kontraktbestemmelser og alle andre relevante love. Du accepterer, at du udelukkende får en begrænset licens til at bruge softwaren og relateret dokumentation, og at du ikke får rettigheder, ejerskab eller andre former for rettigheder til softwaren og den tilhørende dokumentation; alle disse rettigheder tilhører Panasonic eller Panasonics licensgiver. Licens: 1. Du kan bruge softwaren installeret i og/eller leveret med dette produkt. 2. Du må overdrage dine rettigheder under denne licensaftale på permanent basis, forudsat at du overdrager denne aftale, alle kopier af softwaren, al relateret dokumentation og din Panasonic Premium Design-telefon med touchscreen, og modtageren heraf accepterer betingelserne i denne aftale. Begrænsninger: Du må ikke omkonstruere, dekompilere eller nedbryde softwaren, medmindre relevante love tillader det. Du må ikke bruge, kopiere, ændre, leje, lease eller overdrage softwaren, dens relaterede dokumentation eller kopier heraf, hverken i sin helhed eller delvist, medmindre det er fastlagt i denne aftale. Du må ikke eksportere softwaren i strid med gældende amerikansk lov eller udenlandske eksportlove og -forskrifter. Meddelelse vedrørende open source-software Dele af dette produkt anvender Open Source-software, der leveres under de relevante betingelser for Free Software Foundations GPL er og/eller LGPL er og andre betingelser. Læs alle licensoplysninger og meddelelser om ophavsret relateret til open source software, der anvendes i dette produkt. Disse oplysninger kan findes på hjemmesiden nedenfor: Mindst tre (3) år fra levering af dette produkt giver Panasonic System Networks Co., Ltd. enhver tredjepart, som kontakter os via kontaktoplysningerne nedenfor, for en pris, der ikke overstiger omkostningen for en fysisk distribution af kildekoden, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kildekode og de meddelelser om ophavsret, der er dækket under GPL og LGPL. Bemærk, at den software, der er omfattet af licens under GPL og LGPL, ikke er omfattet af garantien. Ansvarsfraskrivelse Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) kan ikke gøres ansvarlig for tab af data eller tilfældige skader eller følgeskader forårsaget af brugen af dette produkt. Dette produkt kan downloade, gemme, videresende og modtage yderligere indhold såsom programmer, ringetoner, kontaktoplysninger og mediefiler. Brugen af sådant indhold kan være begrænset eller hindret af tredjeparters rettigheder inklusive, men ikke begrænset til begrænsninger fastsat af gældende love. Du alene er ansvarlig for det yderligere indhold, du downloader eller videresender fra dette produkt; Panasonic er ikke ansvarligt for sådant indhold eller brugen af det. Det er dit eget ansvar før brug at kontrollere, at din tilsigtede brug er korrekt licenseret eller på anden måde autoriseret. 10

11 Vigtig information Panasonic garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af yderligere indhold eller andet tredjepartsindhold. Panasonic er under ingen omstændigheder ansvarlig for dette produkts eller brugerens misbrug af yderligere indhold eller tredjepartsindhold. Dette dokument og enhver relateret produktdokumentation kan henvise til tjenester og programmer, der leveres af tredjepart. Anvendelsen af sådanne tjenester eller programmer kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere betingelser for anvendelse. Ved programmer, der fås adgang til på eller via en tredjeparts websted, skal du gennemgå webstedets betingelser for brug og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Specifikationer Forbindelse R DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) R GAP (Generic Access Profile) R GSM: 900/1800 MHz R W-CDMA: 900/2100 MHz R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: version 3.0, klasse 2 R USB: version 2.0 Frekvensområde R DECT: 1,88 GHz til 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz til 2,4835 GHz R GSM900/W-CDMA900 Uplink: 880 MHz til 915 MHz Downlink: 925 MHz til 960 MHz R GSM1800 Uplink: 1,71 GHz til 1,785 GHz Downlink: 1,805 GHz til 1,880 GHz R W-CDMA2100 Uplink: 1,92 GHz til 1,98 GHz Downlink: 2,11 GHz til 2,17 GHz RF-transmissionseffekt R DECT: Ca. 10 mw (gennemsnitsstrøm pr. kanal) R Wi-Fi: 80 mw (maks. transmissionseffekt) R GSM: 2 W (maks. transmissionseffekt) R W-CDMA: 250 mw (maks. transmissionseffekt) Håndsættets styresystem R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Hardware R Display: TFT-farve 3,5 (HVGA: pixels), kapacitiv touchscreen R Frontkamera: 0,3 M R Bageste kamera: 2,0 M R SIM-kort: 1,8/3 V R Hukommelseskort: microsd, microsdhc op til 32 GB (medfølger ikke) Batteri R Lithium Ion (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mah Taletid R Opkald til fastnet: op til 10 timer R Opkald til GSM-mobil: op til 5,3 timer R Opkald til W-CDMA-mobil: op til 4,6 timer Standbytid *1 R GSM- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun GSM-forbindelse: op til 290 timer R W-CDMA- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun W-CDMA-forbindelse: op til 290 timer Strømkilde R Baseenhed: V AC, 50/60 Hz R Oplader: V AC, 50/60 Hz Baseenheds strømforbrug R Standby: Ca. 0,4 W R Maksimum: Ca. 0,8 W Opladers strømforbrug R Standby: Ca. 0,1 W R Maksimum: Ca. 4,0 W Driftsbetingelser: R 0 C 40 C, 20 % 80 % relativ luftfugtighed (tør) Opladeforhold R 5 C 40 C *1 Brug kontrolpanelet (side 20) til at slå DECT-forbindelsen til eller fra. 11

12 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed A B Sæt lysnetadapterens stik helt ind i baseenhed. Fastgør ledningen ved at vikle den rundt om krogen. D C D E Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. Sæt telefonledningen i baseenheden og telefonstikket, indtil du hører et klik. Kun for DSL/ADSL-brugere: Forbind dit DSL/ ADSL-filter (medfølger ikke). E D C Bemærk: R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV226CE. R Du skal bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land. Se side 3. A B Klargøring af oplader A B Bemærk: Sæt lysnetadapterens stik helt ind i opladeren. Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV230CE. A B 12

13 Sådan kommer du i gang Klargøring af håndsættet Isætning af et SIM-kort, microsd-kort og batteri Med et SIM-kort (medfølger ikke) kan håndsættet oprette forbindelse til en mobiltelefontjeneste. Kontakt din mobiltelefontjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Med et microsd-kort (medfølger ikke) kan du udvide håndsættets lagerkapacitet. Vigtigt: R Sluk altid håndsættet, før du fjerner batteriet. R For at undgå tab af data eller fejlfunktion må de guldfarvede kontakter på SIM-kortet eller microsd-kortet ikke beskadiges, håndteres skødesløst eller kortsluttes. 1 Fjern håndsættets beskyttelseshylster. 2 Placer SIM-kortet med de guldfarvede kontakter nedad, og skub forsigtigt SIM-kortet helt ind på SIM-kortpladsen. 3 Åbn microsd-kortdækslet ved at skyde det mod siden af håndsættet (A) og løfte opad (B). B A 4 Sæt microsd-kortet i med de guldfarvede kontakter nedad, luk microsd-dækslet (A), og skyd derefter dækslet mod den modsatte side af håndsættet (B). A B 13

14 Sådan kommer du i gang 5 Sæt batteriet (A) i, og skub det ned i håndsættet (B). B A 6 Fastgør beskyttelseshylsteret. Opladning af håndsæt Oplad håndsættet i ca. 5 timer, før det tages i brug første gang. Opladningsindikatoren (A) lyser, når håndsættet oplader, og slukker, når håndsættet er helt opladet. Vigtigt: R Hvis håndsættet placeres i opladeren under en samtale, afbrydes samtalen. A A eller Placer håndsættet i opladeren. Slut lysnetadapteren direkte til håndsættet. Batteristrømikon Når skærmen er tændt, viser batteriikonet i skærmens øverste højre hjørne batteristrømmen som forklaret nedenfor. 14

15 Sådan kommer du i gang Meget lav Fuldt opladet Bemærk: R Når håndsættet oplader, vises indeni batteristrømikonet. R Du kan også kontrollere den tilbageværende batteristrøm i procent. Fra startskærmen skal du trykke på [Systemindstillinger] [Batteri]. Oplysninger om strøm og opladning Lysnetadapterforbindelse R Lysnetadapteren skal altid være tilsluttet. (Det er normalt, at adapteren føles varm under brug.) R Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret i loftet eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. Strømafbrydelse R Enheden virker ikke under strømafbrydelse. Vi anbefaler tilslutning til en ledningsforbundet telefon (uden lysnetadapter) til samme telefonlinje eller til samme telefonstik, hvis du har et sådant telefonstik i huset. Batteribrug og -udskiftning R Brug kun det medfølgende batteri. Ved udskiftning af batteriet må du kun bruge det genopladelige batteri fra Panasonic, som er beskrevet på side 3. R Batteriet kan svulme op, når det er ved at være udtjent. Dette afhænger af brugsforholdene og er ikke et problem. Genopladning af batteri R Det er normalt, at håndsættet føles varmt under opladning. R Rengør opladningskontakterne på håndsættet, baseenheden og opladeren en gang om måneden med en blød og tør klud. Træk ledningen ud af stikkontakten, og afbryd eventuelle telefonforbindelser, før enheden rengøres. Rengør oftere, hvis enheden udsættes for fedt, støv eller høj luftfugtighed. R Opladningstiden og batteriydelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens netværksforhold. Batteristrømbesparelse R Den tid, du kan bruge håndsættet, inden batteriet skal oplades, varierer alt efter, hvordan du bruger det. Det følgende kan hjælpe dig med at spare batteristrøm. Sluk for skærmen, når du ikke bruger håndsættet (side 17). Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funktioner. Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets DECT-forbindelse til baseenheden, når du ikke er hjemme. Bemærk, at hvis du ikke slår forbindelsen til igen, når du er kommet hjem, kan du ikke foretage eller modtage fastnetopkald vha. håndsættet. 15

16 Sådan kommer du i gang Lær dit telefonsystem at kende Oversigt over håndsæt A B C D E F G H I J K A Stik til headsæt B Strømknap C Opladningsindikator D Lydstyrkeknap ( og ) E Touchscreen F Micro USB-stik G Frontkamera H Højttaler I (menu)-knap J Startknap K (tilbage)-knap L Mikrofon L M N O M N O P Kamerablitz Bageste kamera Højttaler Opladningskontakter P Startknap Du kan på ethvert tidspunkt få startskærmen vist ved at trykke på startknappen. 16

17 Navigationsknapper (menu)-knap: Viser en liste over tilgængelige muligheder på den nuværende skærm. (tilbage)-knap: Sender dig tilbage til den forrige skærm eller lukker en nuværende dialogboks, menu, et skærmtastatur osv. Bemærk: R Knapperne og er vist på de fleste skærme. De er synlige nederst på håndsættet ved siden af startknappen og slukkes, hvis du ikke bruger dem i et stykke tid. For at få vist knapperne og efter de er blevet slukket, skal du blot røre ved det område på håndsættet, hvor de normalt vises. Oversigt over baseenhed Sådan kommer du i gang A M N (søger)-knap Håndsæt registreret til baseneheden ringer, når du trykker på denne knap. Dette kan være nyttigt, hvis du har forlagt et håndsæt. A Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde håndsættet. Hvis skærmen er låst, skal du låse den op (side 17). Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, hold den nede og tryk derefter på [Sluk] [OK] for at slukke håndsættet. Bemærk: R Opsætningsguiden vises, når du tænder håndsættet for første gang (side 18). Tænd/sluk skærmen Du kan slukke skærmen for at spare batteristrøm og undgå utilsigtet betjening. Du kan stadig modtage opkald, beskeder osv., når skærmen er slukket. Apps, der var i brug da skærmen blev slukket, fortsætter med at køre. Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde og slukke skærmen. Du kan også tænde skærmen ved at trykke på startknappen. Lås skærmen op Når du tænder for skærmen, vises skærmlåsen muligvis. Denne skærm sørger for, at du ikke utilsigtet trykker på håndsættet og betjener det ved et uheld. Når standardskærmlåsen vises, kan du låse skærmen op ved at trække låseikonet mod åbenikonet eller mod ikonet for den ønskede handling. 17

18 Sådan kommer du i gang Opsætningsguide Første gang du tænder håndsættet, beder opsætningsguiden dig om at konfigurere følgende indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, og konfigurer hvert element efter behov. 1 Vælg sprog. 2 Konfigurer data og klokkeslæt. 3 Vælg den ønskede automatiske tidsindstilling. R Hvis du vælger [Brug netværkstid], er et mobilt netværk eller en internetforbindelse nødvendig, for at telefonen kan justere sin dato og tidsindstilling automatisk. 4 Vælg den ønskede mobilnetværkstype (vises kun, hvis der er isat et SIM-kort). 5 Tilføj eller opret en Google-konto. 6 Konfigurer Wi-Fi-indstillinger (vises kun, hvis du vælger at konfigurere en Google-konto). Bemærk: R Nogle elementer vises på engelsk, uanset det indstillede displaysprog. Opsætning af en Google-konto Hvis du konfigurerer dit håndsæt til at synkronisere med din Google-konto, kan du nemt synkronisere kontakter og andre oplysninger mellem forskellige enheder, f.eks. computere og smartphones, og dit telefonsystems håndsæt. Du kan eksempelvis bruge din computer til at tilføje dine kontakter til din Google-konto og derefter konfigurere håndsættet til at synkroniseres med din Google-konto. Dine kontakter downloades automatisk til dit håndsæt. Opsætningsguiden beder dig enten om at tilføje dine eksisterende Google-kontooplysninger til håndsættet eller oprette en ny konto. Du kan springe dette trin over, hvis du ønsker det. Se side 45, hvis du vil konfigurere Google-kontoindstillingerne senere. Bemærk: R En internetforbindelse er nødvendig for at konfigurere en Google-konto. Hvis du vælger at bruge eller oprette en Google-konto under opsætningen, vil du blive bedt om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, så håndsættet kan oprette forbindelse til internettet. Wi-Fi-indstillinger Hvis du har en trådløs router og en internetforbindelse, kan du konfigurere håndsættet ved at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk og gå online for at synkronisere dit håndsæt med din Google-konto vha. [Browser]-appen for at få vist hjemmesider osv. Hvis opsætningsguiden beder dig om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, skal du bruge følgende fremgangsmåde. Se side 44, hvis du vil konfigurere disse indstillinger senere. 1 Vælg et Wi-Fi-netværk. R Hvis det ønskede Wi-Fi-netværk ikke vises, skal du muligvis indtaste netværkets navn (også kaldet SSID ) manuelt. Se side 44 for at få flere oplysninger. 2 Indtast adgangskoden, hvis du opretter forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk. 3 Tryk på [Forbind]. 18

19 Sådan kommer du i gang Startskærm Startskærmen er hovedskærmen, hvorfra du kan starte apps såsom telefon, kamera og webbrowser, og tjekke widgets. Den er tilgængelig til enhver tid ved et tryk på startknappen. Du kan tilpasse startskærmen, så den passer til dine behov, og tilføje, flytte og slette elementer efter behov. Gennemse startskærmen Startskærmen har adskillige sider med app-ikoner og widgets. Svip skærmen mod venstre og højre for at se andre sider. Tryk på et app-ikon for at åbne appen. Flyt et element på startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk ikonet til den nye placering. R Du kan flytte elementet til en anden side ved at trække det ud til skærmens venstre eller højre side. Brug app-listen App-listen giver dig adgang til alle apps og widgets på håndsættet. Du kan se app-listen ved at trykke på på startskærmen. Ligesom startskærmen har app-listen også adskillige sider, der vises ved at svippe skærmen mod venstre og højre. Brug følgende fremgangsmåde for at tilføje et element til app-listen på startskærmen. 1 Gå til den side på startskærmen, hvor du vil tilføje en app eller widget, og tryk derefter på. 2 Gå til den side på app-listen, der indeholder det ønskede element. 3 Hold elementet nede. R Skærmen skifter til startskærmen. 4 Træk elementet, og slip det på startskærmen. Slet et element fra startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk elementet, og slip det på [Fjern] øverst på skærmen. 19

20 Sådan kommer du i gang Status og meddelelser Statuslinje Statuslinjen vises øverst på håndsættets skærm ved brug af de fleste apps. Den viser klokkeslæt samt ikoner og andre indikatorer, der holder dig opdateret om håndsættets batteri, netværkets signalstyrke og visse af håndsættets funktioner. Se side 57 for en liste over almindeligt brugte statusikoner og deres betydning. Notifikationspanel Notifikationspanelet viser detaljerede oplysninger om indgående s, ubesvarede opkald, kalenderbegivenheder osv. Du kan åbne notifikationspanelet ved at skubbe din finger fra toppen til bunden af skærmen. For at lukke notifikationspanelet skal du skubbe din finger fra bunden til toppen af skærmen. Mens notifikationspanelet er åbent, kan du trykke på en notifikation og åbne den tilsvarende app, mens nogle notifikationer kan fjernes ved at svippe dem mod venstre eller højre. Se side 58 for en liste over almindeligt brugte notifikationsikoner og deres betydning. Kontrolpanel Kontrolpanelet vises øverst på notifikationspanelet og gør det muligt hurtigt at ændre indstillingerne for visse funktioner uden at skifte til en anden skærm. Tryk blot på funktionsikonerne, der er vist på kontrolpanelet, for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger. Du kan se flere indstillinger ved at svippe kontrolpanelet mod venstre og højre. Se side 59 for en liste over tilgængelige indstillinger i kontrolpanelet. Fastnet-app [Fastnet]-appen vises som standard på håndsættets startskærm og giver dig adgang til almindeligt brugte funktioner i dit telefonsystem. 20

KX-PRX110NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX110NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX110NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk ENDEAVOUR 800QC Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer Android Ver. 4.2.2 Dansk Tak, fordi du har valgt et Blaupunkt produkt. Et godt valg! Naturligvis er vi der også for dig efter købet! Hvis du har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere