KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt."

Transkript

1 Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Information om tilbehør...3 Generelle oplysninger...4 Vigtig information Din sikkerhed...6 Vigtige sikkerhedsanvisninger...8 Sådan opnår du det bedste resultat...8 Andre oplysninger...8 SAR...9 Slutbrugerlicens...10 Meddelelse vedrørende open source-software...10 Ansvarsfraskrivelse...10 Specifikationer...11 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed...12 Klargøring af oplader...12 Klargøring af håndsættet...13 Oplysninger om strøm og opladning...15 Lær dit telefonsystem at kende...16 Tænd/sluk håndsættet...17 Opsætningsguide...18 Startskærm...19 Status og meddelelser...20 Fastnet-app...20 Telefonfunktioner Foretage opkald...22 Brug af andre funktioner under et opkald...23 Besvare opkald...24 Brug af opkaldsoversigter...26 Funktioner i telefonbogen Tilføjelse af kontaktpersoner...29 Opkald til kontaktpersoner...30 Administration af kontaktpersoner...30 Hurtigopkald...30 Telefonsvarerens funktioner Beskedindtalingsfunktioner...31 Telefonsvarer...31 Slå telefonsvareren til/fra...31 Udgående besked...31 Afspilning af dine beskeder...32 Fjernbetjeningsfunktioner...34 Telefonsvarerens indstillinger Andre funktioner og indstillinger Ringetoner og lydindstillinger...39 Natfunktion...40 Automatisk samtale...40 Afvisning af indkommende opkald (spærring af opkalder)...40 Afvisning af udgående opkald (opkaldsbegrænsning)...41 ØKO-indstilling...42 Telefonnumres konverteringskoder...42 Første ring...43 Genopkalds-/flash-tid...43 Baseenheds PIN-kode...43 Displaysprog...43 Dato og klokkeslæt...44 Wi-Fi-indstillinger...44 Google -konto...45 Understøttelse af nummervisning...45 Voic Udvidelse af dit telefonsystem Tilføjelse af håndsæt...47 Intercom-funktioner...48 Tilføjelse af baseenheder...49 Tilføjelse af en DECT repeater...50 Brug af key finders...50 Andre oplysninger Oversigt over telefonindstillinger...53 Medfølgende apps...55 Statusikoner...57 Meddelelsesikoner...58 Indstillinger for kontrolpanel...59 Fejlfinding...60 Opdatering af softwaren...64 Vægmontering...65 Garantibevis...66 Indeks Indeks...67

3 Indledning Information om tilbehør Medfølgende tilbehør Nr. Tilbehør/del nr. Antal A Lysnetadapter til baseenheden/pnlv226ce 1 B Lysnetadapter til oplader/pnlv230ce 1 C D Telefonledning (til Danmark, Sverige, Finland) (Farve: Grå) Telefonledning (til Norge) (Farve: Sort) E Telefonstik (til Danmark) 1 F Telefonstik (til Finland) 1 G Telefonstik (til Sverige) 1 H Genopladeligt batteri *1 1 I Beskyttelseshylster til håndsæt *2 1 J Oplader 1 *1 Se side 3 vedrørende oplysninger om udskiftning af batteri. *2 Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet. A B C D E 1 1 F G H I J Tilbehør Kontakt venligst nærmeste Panasonic forhandler for salgsinformation. Tilbehør Genopladeligt batteri Modelnummer Headsæt RP-TCM120 *1 KX-PRA10EX R Et batteri af type Lithium Ion (Li-Ion) 3

4 Indledning Tilbehør DECT repeater Modelnummer KX-A405 Key Finder KX-TGA20EX *2 *1 Kontakt Panasonic eller en autoriseret salgsafdeling, som du kan finde på bagsiden, for oplysninger om tilgængeligheden af headset i dit område. *2 Du kan registrere op til 4 valgfri key finders i dit telefonsystem. Hvis du registrerer en key finder til baseenheden og derefter monterer key finderen på en genstand, der let bliver væk, f.eks. dine huseller bilnøgler, kan du bruge håndsættet til at finde genstanden. Besøg følgende hjemmeside for flere oplysninger. Udvidelse af dit telefonsystem Håndsæt (valgfrit): KX-PRXA15EX Du kan udvide dit telefonsystem ved at registrere ekstra håndsæt (maks. 6) på en enkelt baseenhed. R Ekstra håndsæt kan være af en anden farve end de medfølgende håndsæt. Generelle oplysninger R Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland og Sverige. R Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. R Kontakt venligst leverandøren af udstyret ved brug i andre lande. Overensstemmelseserklæring: R Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE). Overensstemmelseserklæringer vedrørende de relevante Panasonic produkter beskrevet i denne vejledning kan downloades på: Kontakt til en autoriseret Panasonic-repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Til fremtidig brug Vi anbefaler, at du noterer følgende oplysninger som hjælp i forbindelse med eventuelle reparationer under garantien. Serienr. Købsdato (findes på bagsiden af baseenheden) Forhandlerens navn og adresse Indledning Placer din købskvittering her. Varemærker R Google, Android, Gmail, Google Maps, og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. R Bluetooth varemærket og logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc. Og enhver brug af disse mærker af Panasonic Corporation er under licens. R Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance. R microsdhc Logo er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. R Alle andre varemærker heri, tilhører deres respektive ejere. Bemærk! R Udtrykket apps anvendes i dette dokument til at henvise til programmer, der er installeret på håndsættet. R Håndsættet understøtter microsd- og microsdhc-hukommelseskort. I dette dokument anvendes udtrykket microsd-kort som en fællesbetegnelse for alle understøttede kort. R Illustrationerne og skærmbillederne i dette dokument er udelukkende vejledende og kan se anderledes ud, end de gør i det faktiske produkt. R Tilføjelsen er udeladt fra modelnumre, der er angivet i dette dokument. R Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. 5

6 Vigtig information Din sikkerhed For at forhindre alvorlig tilskadekomst eller død/ materiel skade skal du læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet, så du kan bruge det korrekt og sikkert. ADVARSEL Strømtilslutning R Brug kun den strømkilde, der er markeret på produktet. R Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. R Sæt lysnetadapterens/strømstikket helt ind i kontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge. R Fjern jævnligt støv m.v. fra lysnetadapteren/ strømstikket ved at trække den/det ud af stikkontakten og tørre den/det af med en tør klud. Ophobet støv kan skade isoleringen mod fugt m.v., hvilket kan forårsage brand. R Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis det udsender røg, en unormal lugt eller en usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere kommer røg ud, og kontakt et autoriseret servicecenter. R Tag stikket ud af stikkontakten, og rør aldrig ved produktets inderside, hvis huset er blevet åbnet. R Rør aldrig ved stikket med våde hænder. Der er fare for elektrisk stød. R Lysnetadapteren må kun bruges inden døre. Isætning R Dette produkt er ikke vandtæt. For at forhindre risiko for elektrisk stød må produktet aldrig udsættes for regn eller nogen form for fugt. R Anbring og brug ikke dette produkt i nærheden af styrede enheder som f.eks. automatiske døre og brandalarmer. Radiobølger, der udsendes fra dette produkt, kan forårsage fejlfunktioner i enhederne, som kan forårsage ulykke. R Lysnetadapteren eller telefonledningen må ikke trækkes i, må ikke bøjes og må ikke placeres under tunge genstande. R Opbevar alt tilbehør samt SIM-kortet og microsd-kortet uden for børns rækkevidde, så de ikke kommer til at sluge det. Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening R Tag produktets ledning ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. R Adskil ikke produktet. R Pas på, at der ikke spildes væske (rengøringsmidler m.v.) på telefonledningens stik, og at det ikke bliver vådt i det hele taget. Dette kan forårsage brand. Hvis telefonledningens stik bliver vådt, skal det straks tages ud af telefonstikket i væggen og må ikke længere bruges. R Efterlad ikke produktet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer, komfurer etc.), i direkte sollys eller i en bil i brændende sol. Den må ikke placeres i rum, hvor temperaturen er under 0 C eller over 40 C. R Hvis lydstyrken er for høj gennem øretelefoner, hovedtelefoner eller headset, kan din hørelse tage skade. R For at forhindre høreskader bør du ikke lytte ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen. R Anvend ikke produktet på tankstationer. Overhold begrænsningerne for brug af radioudstyr på brændstofdepoter, kemikalievirksomheder eller på steder, hvor der foregår sprængninger. R For at undgå skade eller fejl må du ikke modificere SIM-kortet eller microsd-kortet eller røre ved kortets guldfarvede kontakter. R Under kørsel skal du følge de lokale færdselsregler i forbindelse med brug af dette produkt. R RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkøretøjer (f.eks. brændstofindsprøjtning, airbagsystemer) der er forkert installeret eller utilstrækkeligt afskærmet. Kontakt forhandleren af køretøjet eller dets udstyr for at få nærmere oplysninger. R Sluk for produktet, når du går om bord på et fly. Afvent instruktioner fra flybesætningen vedrørende brug af elektronisk udstyr, inden du tænder produktet, og sørg for at aktivere 6

7 Vigtig information produktets flytilstand. Brug af dette produkt i et fly kan påvirke flyets drift og afbryde trådløs kommunikation og muligvis også være ulovligt. R Dette produkt kan generere skarpe lysglimt, der kan forårsage anfald eller blackouts. R Undgå hårde slag og hård behandling af produktet; det kan forårsage alvorlig beskadigelse. R Skærmen er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis produktet tabes på en hård overflade eller udsættes for et kraftigt slag. R Udsæt ikke huden for dette produkt i lang tid ad gangen. Brug af dette produkt mod blottet hud kan efter længere tid forårsage lavtemperaturforbrændinger pga. varmen, som produktet eller lysnetadapteren genererer. R Selvom produktet har GPS-funktion, kan det ikke bruges som navigationsudstyr til fly, køretøjer eller personer, eller som undersøgelsesudstyr med høj nøjagtighed. Vi tager ikke ansvar for tab som følge af brug af GPS-funktionen til disse formål eller som følge af unøjagtige aflæsninger eller oplysninger, der skyldes eksterne faktorer såsom fejlfunktion, brugerfejl eller strømsvigt (herunder mangel på batteri). Medicinsk R Kontakt producenten af eventuelt personligt medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater, for at finde ud af, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. DECT-funktioner fungerer mellem 1,88 GHz og 1,90 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. Wi-Fi-funktioner fungerer mellem 2,4 GHz og 2,4835 GHz med en maks. transmissionseffekt på 80 mw. GSM-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 1,88 GHz med en maks. transmissionseffekt på 2 W. W-CDMA-funktioner fungerer mellem 880 MHz og 2,17 GHz med en maks. transmissionseffekt på 250 mw. R Wireless Technology Research (WTR) anbefaler en minimumsafstand på 15,3 cm mellem en trådløs enhed og implanteret medicinsk udstyr som f.eks. en pacemaker eller en implanteret defibrillator for at undgå potentiel interferens med det medicinske udstyr. Hvis du har grund til mistanke om, at din telefon forstyrrer en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller andet medicinsk udstyr. R Sluk for dette produkt, når du befinder dig på behandlingssteder, så du overholder eventuelle krav, der måtte forefindes på området. Hospitaler eller andre behandlingssteder anvender muligvis udstyr, som er følsomme over for ekstern radiofrekvensenergi. FORSIGTIG Installation og placering R Installer ikke telefonen i tordenvejr. R Installer ikke telefonstik på våde steder, medmindre stikket er specielt beregnet til våde steder. R Rør ikke ved uisolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. R Udvis forsigtighed ved installation eller ændring af telefonledninger. R Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder. Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved produktet, så det er let at komme til. R I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald med denne telefon: håndsættets batteri skal oplades eller virker ikke. der er strømafbrydelse. Batteri R Brug kun det angivne batteri. R Åbn eller ødelæg ikke batteriet. Elektrolyt, der kan komme ud af batteriet, er ætsende og kan forårsage forbrænding eller skade på øjne og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse. R Udvis forsigtighed ved håndtering af batteriet. Lad ikke strømførende materialer som f.eks. ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt med batteriet, da kortslutning kan medføre overophedning af batteriet og/eller terminalerne og derved forårsage brand. R Oplad batteriet i overensstemmelse med anvisningerne og begrænsningerne i denne vejledning. R Anvend kun en kompatibel oplader til at oplade batteriet. Undlad at ændre på opladeren. Hvis 7

8 Vigtig information disse instruktioner ikke følges, kan batteriet svulme op eller eksplodere. R Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød. R Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. R Hold batteriet rent og tørt. R Tør batteriets poler af med en ren, tør klud, hvis de bliver snavsede. R Oplad ikke batteriet kontinuerligt i længere tid. R Tag batteriet ud af produktet, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Vigtige sikkerhedsanvisninger De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid følges ved brug af dette produkt, så risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder nedenstående, reduceres: 1. Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. 3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage i nærheden af lækagen. 4. Brug kun den i denne vejledning angivne strømledning og batterier. Bortskaf ikke batterier ved at afbrænde dem. De kan eksplodere. Undersøg, hvor batterierne kan bortskaffes i dit område. GEM DISSE ANVISNINGER Sådan opnår du det bedste resultat Placering af baseenhed/undgåelse af støj Baseenheden og andre kompatible Panasonic-enheder anvender radiobølger til indbyrdes kommunikation. R Maksimal dækning og støjfri kommunikation opnås bedst, når baseenheden placeres som følger: på et velegnet, højt og centralt sted, hvor der ikke er forhindringer mellem håndsættet og baseenheden i et indendørs miljø. så langt væk som muligt fra elektroniske apparater som f.eks. tv, radioer, computere, trådløse enheder og andre telefoner. væk fra radiofrekvenssendere som f.eks. eksterne antenner på cellestationer til mobiltelefoner. (Undgå at sætte baseenheden i et karnapvindue eller i nærheden af et vindue.) R Dækning og stemmekvalitet afhænger af de lokale forhold. R Hvis modtagelsen ved baseenhedens placering ikke er tilfredsstillende, skal du flytte baseenheden til et andet sted for at opnå bedre modtagelse. Omgivelser R Hold produktet væk fra enheder, der genererer elektrisk støj som f.eks. lysstofrør og motorer. R Hold produktet væk fra kraftig røg, støv, høj temperatur og vibration. R Placer ikke tunge genstande oven på produktet. R Tag produktets stik ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. R Den maksimale opkaldsafstand kan reduceres, når produktet anvendes på følgende steder: I nærheden af forhindringer som f.eks. bakker, tunneller, under jorden, i nærheden af forhindringer som f.eks. trådhegn etc. R Brug af produktet i nærheden af elektriske apparater kan forårsage interferens. Flyt det væk fra elektriske apparater. Regelmæssig vedligeholdelse R Tør produktet af udvendigt med en blød, fugtig klud. R Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Andre oplysninger FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. 8

9 Vigtig information Bemærkning vedrørende download af software eller opgradering af operativsystemet R Produktfunktioner og betjeningsprocedurer kan ændres, og visse programmer fungerer muligvis ikke længere, hvis produktets operativsystem opgraderes. R Kontroller softwarens sikkerhed, før du downloader eller installerer den på dette produkt. Installation af malware eller virus kan forårsage fejlfunktion og afsløring af private oplysninger gemt i produktet eller meget kraftig lyd. Bemærkning vedrørende bortskaffelse, videregivelse eller returnering af produktet R Dette produkt kan lagre dine private/fortrolige oplysninger. For at beskytte dine personlige/ fortrolige oplysninger anbefaler vi, at du sletter visse oplysninger, f.eks. telefonbogen eller nummervisningslisten, i hukommelsen, før du bortskaffer, videregiver eller returnerer produktet. Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genindvinding af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Forkert bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union Disse symboler (A, B, C) gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol Dette symbol (B) kan optræde sammen med et kemisk symbol (C). I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er vedtaget for det pågældende kemikalie. Disse symboler (A, B, C) på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til henholdsvis behandling, genindvinding eller genbrug i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af SAR Denne model opfylder internationale retningslinjer og EU-krav for radiobølgeeksponering. Din trådløse enhed er en radiosender og -modtager. Den er udviklet, så den ikke overstiger grænseværdien for radiobølgeeksponering som anbefalet i internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmargener, der er udviklet til at sikre beskyttelse af alle personer uanset alder og helbred. Disse retningslinjer danner også basis for internationale bestemmelser og standarder vedrørende RF-eksponering. I retningslinjerne anvendes en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate eller SAR. 9

10 Vigtig information SAR-grænseværdien for trådløse enheder er 2 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet ved øret, er 0,580 W/kg. Den højeste SAR-værdi for denne enhed testet på kroppen er 1,006 W/kg. *1 Da SAR måles ved enhedens højeste sendeeffekt, ligger den faktiske SAR for denne enhed under brug typisk under ovenstående værdier. Dette skyldes automatisk ændringer i enheden effektniveau, for at sikre at der kun anvender det niveau, der er nødvendigt for at kommunikere med netværket. ICNIRP (http://www.icnirp.org) *1 Ved kropsbåret funktion skal denne enhed have en afstand fra kroppen på mindst 1,5 cm. Slutbrugerlicens Dette er en retlig aftale mellem dig og Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) hvad angår den software, der er installeret i Panasonic Premium Design-telefonen med touchscreen. Læs omhyggeligt alle betingelser i denne aftale, før du bruger produktet. Brug af dette produkt betyder, at du accepterer disse betingelser. Copyright: Denne software er beskyttet af copyright-love, internationale kontraktbestemmelser og alle andre relevante love. Du accepterer, at du udelukkende får en begrænset licens til at bruge softwaren og relateret dokumentation, og at du ikke får rettigheder, ejerskab eller andre former for rettigheder til softwaren og den tilhørende dokumentation; alle disse rettigheder tilhører Panasonic eller Panasonics licensgiver. Licens: 1. Du kan bruge softwaren installeret i og/eller leveret med dette produkt. 2. Du må overdrage dine rettigheder under denne licensaftale på permanent basis, forudsat at du overdrager denne aftale, alle kopier af softwaren, al relateret dokumentation og din Panasonic Premium Design-telefon med touchscreen, og modtageren heraf accepterer betingelserne i denne aftale. Begrænsninger: Du må ikke omkonstruere, dekompilere eller nedbryde softwaren, medmindre relevante love tillader det. Du må ikke bruge, kopiere, ændre, leje, lease eller overdrage softwaren, dens relaterede dokumentation eller kopier heraf, hverken i sin helhed eller delvist, medmindre det er fastlagt i denne aftale. Du må ikke eksportere softwaren i strid med gældende amerikansk lov eller udenlandske eksportlove og -forskrifter. Meddelelse vedrørende open source-software Dele af dette produkt anvender Open Source-software, der leveres under de relevante betingelser for Free Software Foundations GPL er og/eller LGPL er og andre betingelser. Læs alle licensoplysninger og meddelelser om ophavsret relateret til open source software, der anvendes i dette produkt. Disse oplysninger kan findes på hjemmesiden nedenfor: Mindst tre (3) år fra levering af dette produkt giver Panasonic System Networks Co., Ltd. enhver tredjepart, som kontakter os via kontaktoplysningerne nedenfor, for en pris, der ikke overstiger omkostningen for en fysisk distribution af kildekoden, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kildekode og de meddelelser om ophavsret, der er dækket under GPL og LGPL. Bemærk, at den software, der er omfattet af licens under GPL og LGPL, ikke er omfattet af garantien. Ansvarsfraskrivelse Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) kan ikke gøres ansvarlig for tab af data eller tilfældige skader eller følgeskader forårsaget af brugen af dette produkt. Dette produkt kan downloade, gemme, videresende og modtage yderligere indhold såsom programmer, ringetoner, kontaktoplysninger og mediefiler. Brugen af sådant indhold kan være begrænset eller hindret af tredjeparters rettigheder inklusive, men ikke begrænset til begrænsninger fastsat af gældende love. Du alene er ansvarlig for det yderligere indhold, du downloader eller videresender fra dette produkt; Panasonic er ikke ansvarligt for sådant indhold eller brugen af det. Det er dit eget ansvar før brug at kontrollere, at din tilsigtede brug er korrekt licenseret eller på anden måde autoriseret. 10

11 Vigtig information Panasonic garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af yderligere indhold eller andet tredjepartsindhold. Panasonic er under ingen omstændigheder ansvarlig for dette produkts eller brugerens misbrug af yderligere indhold eller tredjepartsindhold. Dette dokument og enhver relateret produktdokumentation kan henvise til tjenester og programmer, der leveres af tredjepart. Anvendelsen af sådanne tjenester eller programmer kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere betingelser for anvendelse. Ved programmer, der fås adgang til på eller via en tredjeparts websted, skal du gennemgå webstedets betingelser for brug og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Specifikationer Forbindelse R DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) R GAP (Generic Access Profile) R GSM: 900/1800 MHz R W-CDMA: 900/2100 MHz R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: version 3.0, klasse 2 R USB: version 2.0 Frekvensområde R DECT: 1,88 GHz til 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz til 2,4835 GHz R GSM900/W-CDMA900 Uplink: 880 MHz til 915 MHz Downlink: 925 MHz til 960 MHz R GSM1800 Uplink: 1,71 GHz til 1,785 GHz Downlink: 1,805 GHz til 1,880 GHz R W-CDMA2100 Uplink: 1,92 GHz til 1,98 GHz Downlink: 2,11 GHz til 2,17 GHz RF-transmissionseffekt R DECT: Ca. 10 mw (gennemsnitsstrøm pr. kanal) R Wi-Fi: 80 mw (maks. transmissionseffekt) R GSM: 2 W (maks. transmissionseffekt) R W-CDMA: 250 mw (maks. transmissionseffekt) Håndsættets styresystem R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Hardware R Display: TFT-farve 3,5 (HVGA: pixels), kapacitiv touchscreen R Frontkamera: 0,3 M R Bageste kamera: 2,0 M R SIM-kort: 1,8/3 V R Hukommelseskort: microsd, microsdhc op til 32 GB (medfølger ikke) Batteri R Lithium Ion (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mah Taletid R Opkald til fastnet: op til 10 timer R Opkald til GSM-mobil: op til 5,3 timer R Opkald til W-CDMA-mobil: op til 4,6 timer Standbytid *1 R GSM- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun GSM-forbindelse: op til 290 timer R W-CDMA- og DECT-forbindelse: op til 180 timer R Kun W-CDMA-forbindelse: op til 290 timer Strømkilde R Baseenhed: V AC, 50/60 Hz R Oplader: V AC, 50/60 Hz Baseenheds strømforbrug R Standby: Ca. 0,4 W R Maksimum: Ca. 0,8 W Opladers strømforbrug R Standby: Ca. 0,1 W R Maksimum: Ca. 4,0 W Driftsbetingelser: R 0 C 40 C, 20 % 80 % relativ luftfugtighed (tør) Opladeforhold R 5 C 40 C *1 Brug kontrolpanelet (side 20) til at slå DECT-forbindelsen til eller fra. 11

12 Sådan kommer du i gang Klargøring af baseenhed A B Sæt lysnetadapterens stik helt ind i baseenhed. Fastgør ledningen ved at vikle den rundt om krogen. D C D E Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. Sæt telefonledningen i baseenheden og telefonstikket, indtil du hører et klik. Kun for DSL/ADSL-brugere: Forbind dit DSL/ ADSL-filter (medfølger ikke). E D C Bemærk: R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV226CE. R Du skal bruge den medfølgende telefonledning eller det telefonstik, der passer til dit land. Se side 3. A B Klargøring af oplader A B Bemærk: Sæt lysnetadapterens stik helt ind i opladeren. Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten. R Brug kun den medfølgende Panasonic-lysnetadapter PNLV230CE. A B 12

13 Sådan kommer du i gang Klargøring af håndsættet Isætning af et SIM-kort, microsd-kort og batteri Med et SIM-kort (medfølger ikke) kan håndsættet oprette forbindelse til en mobiltelefontjeneste. Kontakt din mobiltelefontjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Med et microsd-kort (medfølger ikke) kan du udvide håndsættets lagerkapacitet. Vigtigt: R Sluk altid håndsættet, før du fjerner batteriet. R For at undgå tab af data eller fejlfunktion må de guldfarvede kontakter på SIM-kortet eller microsd-kortet ikke beskadiges, håndteres skødesløst eller kortsluttes. 1 Fjern håndsættets beskyttelseshylster. 2 Placer SIM-kortet med de guldfarvede kontakter nedad, og skub forsigtigt SIM-kortet helt ind på SIM-kortpladsen. 3 Åbn microsd-kortdækslet ved at skyde det mod siden af håndsættet (A) og løfte opad (B). B A 4 Sæt microsd-kortet i med de guldfarvede kontakter nedad, luk microsd-dækslet (A), og skyd derefter dækslet mod den modsatte side af håndsættet (B). A B 13

14 Sådan kommer du i gang 5 Sæt batteriet (A) i, og skub det ned i håndsættet (B). B A 6 Fastgør beskyttelseshylsteret. Opladning af håndsæt Oplad håndsættet i ca. 5 timer, før det tages i brug første gang. Opladningsindikatoren (A) lyser, når håndsættet oplader, og slukker, når håndsættet er helt opladet. Vigtigt: R Hvis håndsættet placeres i opladeren under en samtale, afbrydes samtalen. A A eller Placer håndsættet i opladeren. Slut lysnetadapteren direkte til håndsættet. Batteristrømikon Når skærmen er tændt, viser batteriikonet i skærmens øverste højre hjørne batteristrømmen som forklaret nedenfor. 14

15 Sådan kommer du i gang Meget lav Fuldt opladet Bemærk: R Når håndsættet oplader, vises indeni batteristrømikonet. R Du kan også kontrollere den tilbageværende batteristrøm i procent. Fra startskærmen skal du trykke på [Systemindstillinger] [Batteri]. Oplysninger om strøm og opladning Lysnetadapterforbindelse R Lysnetadapteren skal altid være tilsluttet. (Det er normalt, at adapteren føles varm under brug.) R Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt. Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en stikkontakt, som er monteret i loftet eller under et bord med forsiden nedad, da vægten af adapteren kan forårsage, at den falder ud. Strømafbrydelse R Enheden virker ikke under strømafbrydelse. Vi anbefaler tilslutning til en ledningsforbundet telefon (uden lysnetadapter) til samme telefonlinje eller til samme telefonstik, hvis du har et sådant telefonstik i huset. Batteribrug og -udskiftning R Brug kun det medfølgende batteri. Ved udskiftning af batteriet må du kun bruge det genopladelige batteri fra Panasonic, som er beskrevet på side 3. R Batteriet kan svulme op, når det er ved at være udtjent. Dette afhænger af brugsforholdene og er ikke et problem. Genopladning af batteri R Det er normalt, at håndsættet føles varmt under opladning. R Rengør opladningskontakterne på håndsættet, baseenheden og opladeren en gang om måneden med en blød og tør klud. Træk ledningen ud af stikkontakten, og afbryd eventuelle telefonforbindelser, før enheden rengøres. Rengør oftere, hvis enheden udsættes for fedt, støv eller høj luftfugtighed. R Opladningstiden og batteriydelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens netværksforhold. Batteristrømbesparelse R Den tid, du kan bruge håndsættet, inden batteriet skal oplades, varierer alt efter, hvordan du bruger det. Det følgende kan hjælpe dig med at spare batteristrøm. Sluk for skærmen, når du ikke bruger håndsættet (side 17). Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funktioner. Brug kontrolpanelet (side 20) til at slukke for håndsættets DECT-forbindelse til baseenheden, når du ikke er hjemme. Bemærk, at hvis du ikke slår forbindelsen til igen, når du er kommet hjem, kan du ikke foretage eller modtage fastnetopkald vha. håndsættet. 15

16 Sådan kommer du i gang Lær dit telefonsystem at kende Oversigt over håndsæt A B C D E F G H I J K A Stik til headsæt B Strømknap C Opladningsindikator D Lydstyrkeknap ( og ) E Touchscreen F Micro USB-stik G Frontkamera H Højttaler I (menu)-knap J Startknap K (tilbage)-knap L Mikrofon L M N O M N O P Kamerablitz Bageste kamera Højttaler Opladningskontakter P Startknap Du kan på ethvert tidspunkt få startskærmen vist ved at trykke på startknappen. 16

17 Navigationsknapper (menu)-knap: Viser en liste over tilgængelige muligheder på den nuværende skærm. (tilbage)-knap: Sender dig tilbage til den forrige skærm eller lukker en nuværende dialogboks, menu, et skærmtastatur osv. Bemærk: R Knapperne og er vist på de fleste skærme. De er synlige nederst på håndsættet ved siden af startknappen og slukkes, hvis du ikke bruger dem i et stykke tid. For at få vist knapperne og efter de er blevet slukket, skal du blot røre ved det område på håndsættet, hvor de normalt vises. Oversigt over baseenhed Sådan kommer du i gang A M N (søger)-knap Håndsæt registreret til baseneheden ringer, når du trykker på denne knap. Dette kan være nyttigt, hvis du har forlagt et håndsæt. A Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde håndsættet. Hvis skærmen er låst, skal du låse den op (side 17). Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, hold den nede og tryk derefter på [Sluk] [OK] for at slukke håndsættet. Bemærk: R Opsætningsguiden vises, når du tænder håndsættet for første gang (side 18). Tænd/sluk skærmen Du kan slukke skærmen for at spare batteristrøm og undgå utilsigtet betjening. Du kan stadig modtage opkald, beskeder osv., når skærmen er slukket. Apps, der var i brug da skærmen blev slukket, fortsætter med at køre. Tryk på afbryderknappen øverst på håndsættet, og hold den nede for at tænde og slukke skærmen. Du kan også tænde skærmen ved at trykke på startknappen. Lås skærmen op Når du tænder for skærmen, vises skærmlåsen muligvis. Denne skærm sørger for, at du ikke utilsigtet trykker på håndsættet og betjener det ved et uheld. Når standardskærmlåsen vises, kan du låse skærmen op ved at trække låseikonet mod åbenikonet eller mod ikonet for den ønskede handling. 17

18 Sådan kommer du i gang Opsætningsguide Første gang du tænder håndsættet, beder opsætningsguiden dig om at konfigurere følgende indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, og konfigurer hvert element efter behov. 1 Vælg sprog. 2 Konfigurer data og klokkeslæt. 3 Vælg den ønskede automatiske tidsindstilling. R Hvis du vælger [Brug netværkstid], er et mobilt netværk eller en internetforbindelse nødvendig, for at telefonen kan justere sin dato og tidsindstilling automatisk. 4 Vælg den ønskede mobilnetværkstype (vises kun, hvis der er isat et SIM-kort). 5 Tilføj eller opret en Google-konto. 6 Konfigurer Wi-Fi-indstillinger (vises kun, hvis du vælger at konfigurere en Google-konto). Bemærk: R Nogle elementer vises på engelsk, uanset det indstillede displaysprog. Opsætning af en Google-konto Hvis du konfigurerer dit håndsæt til at synkronisere med din Google-konto, kan du nemt synkronisere kontakter og andre oplysninger mellem forskellige enheder, f.eks. computere og smartphones, og dit telefonsystems håndsæt. Du kan eksempelvis bruge din computer til at tilføje dine kontakter til din Google-konto og derefter konfigurere håndsættet til at synkroniseres med din Google-konto. Dine kontakter downloades automatisk til dit håndsæt. Opsætningsguiden beder dig enten om at tilføje dine eksisterende Google-kontooplysninger til håndsættet eller oprette en ny konto. Du kan springe dette trin over, hvis du ønsker det. Se side 45, hvis du vil konfigurere Google-kontoindstillingerne senere. Bemærk: R En internetforbindelse er nødvendig for at konfigurere en Google-konto. Hvis du vælger at bruge eller oprette en Google-konto under opsætningen, vil du blive bedt om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, så håndsættet kan oprette forbindelse til internettet. Wi-Fi-indstillinger Hvis du har en trådløs router og en internetforbindelse, kan du konfigurere håndsættet ved at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk og gå online for at synkronisere dit håndsæt med din Google-konto vha. [Browser]-appen for at få vist hjemmesider osv. Hvis opsætningsguiden beder dig om at indtaste dine Wi-Fi-oplysninger, skal du bruge følgende fremgangsmåde. Se side 44, hvis du vil konfigurere disse indstillinger senere. 1 Vælg et Wi-Fi-netværk. R Hvis det ønskede Wi-Fi-netværk ikke vises, skal du muligvis indtaste netværkets navn (også kaldet SSID ) manuelt. Se side 44 for at få flere oplysninger. 2 Indtast adgangskoden, hvis du opretter forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk. 3 Tryk på [Forbind]. 18

19 Sådan kommer du i gang Startskærm Startskærmen er hovedskærmen, hvorfra du kan starte apps såsom telefon, kamera og webbrowser, og tjekke widgets. Den er tilgængelig til enhver tid ved et tryk på startknappen. Du kan tilpasse startskærmen, så den passer til dine behov, og tilføje, flytte og slette elementer efter behov. Gennemse startskærmen Startskærmen har adskillige sider med app-ikoner og widgets. Svip skærmen mod venstre og højre for at se andre sider. Tryk på et app-ikon for at åbne appen. Flyt et element på startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk ikonet til den nye placering. R Du kan flytte elementet til en anden side ved at trække det ud til skærmens venstre eller højre side. Brug app-listen App-listen giver dig adgang til alle apps og widgets på håndsættet. Du kan se app-listen ved at trykke på på startskærmen. Ligesom startskærmen har app-listen også adskillige sider, der vises ved at svippe skærmen mod venstre og højre. Brug følgende fremgangsmåde for at tilføje et element til app-listen på startskærmen. 1 Gå til den side på startskærmen, hvor du vil tilføje en app eller widget, og tryk derefter på. 2 Gå til den side på app-listen, der indeholder det ønskede element. 3 Hold elementet nede. R Skærmen skifter til startskærmen. 4 Træk elementet, og slip det på startskærmen. Slet et element fra startskærmen 1 Hold elementet nede. 2 Træk elementet, og slip det på [Fjern] øverst på skærmen. 19

20 Sådan kommer du i gang Status og meddelelser Statuslinje Statuslinjen vises øverst på håndsættets skærm ved brug af de fleste apps. Den viser klokkeslæt samt ikoner og andre indikatorer, der holder dig opdateret om håndsættets batteri, netværkets signalstyrke og visse af håndsættets funktioner. Se side 57 for en liste over almindeligt brugte statusikoner og deres betydning. Notifikationspanel Notifikationspanelet viser detaljerede oplysninger om indgående s, ubesvarede opkald, kalenderbegivenheder osv. Du kan åbne notifikationspanelet ved at skubbe din finger fra toppen til bunden af skærmen. For at lukke notifikationspanelet skal du skubbe din finger fra bunden til toppen af skærmen. Mens notifikationspanelet er åbent, kan du trykke på en notifikation og åbne den tilsvarende app, mens nogle notifikationer kan fjernes ved at svippe dem mod venstre eller højre. Se side 58 for en liste over almindeligt brugte notifikationsikoner og deres betydning. Kontrolpanel Kontrolpanelet vises øverst på notifikationspanelet og gør det muligt hurtigt at ændre indstillingerne for visse funktioner uden at skifte til en anden skærm. Tryk blot på funktionsikonerne, der er vist på kontrolpanelet, for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger. Du kan se flere indstillinger ved at svippe kontrolpanelet mod venstre og højre. Se side 59 for en liste over tilgængelige indstillinger i kontrolpanelet. Fastnet-app [Fastnet]-appen vises som standard på håndsættets startskærm og giver dig adgang til almindeligt brugte funktioner i dit telefonsystem. 20

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

KX-TG1102NE KX-TG1103NE

KX-TG1102NE KX-TG1103NE TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 1 Monday, June 23, 2008 1:43 PM Instruktionsbog KX-TG1100 Oplad batterierne i ca. 7 timer før telefonen tages i brug første gang. DECT-telefon Model nr. KX-TG1100NE KX-TG1102NE

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere