INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER"

Transkript

1 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE

2 Denne folder I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i Danmark, ulovligt bliver bragt fra Danmark til et andet Haagerkonventionsland eller bliver ulovligt tilbageholdt der. Indhold Haagerkonventionen 3 Hvad er en international børnebortførelse? 4 Hvis du overvejer at flytte fra Danmark med dit barn 5 Behandling af børnebortførelsessager 6 Ændring af forældremyndighed 8 Rådgivning og retshjælp 9 Mere om reglerne 10 Haagerkonventionslande (2011) 11

3 HAAGERKONVENTIONEN Danmark har ligesom en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Formålet med Haagerkonventionen er at sikre en umiddelbar tilbagegivelse af et barn, som er bortført til eller ulovligt tilbageholdt i et andet land end der, hvor barnet har bopæl. Det betyder, at barnet skal bringes tilbage til bopælslandet, sådan at uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der. Alle de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, forpligter sig til umiddelbart at give et bortført barn tilbage til det konventionsland, det blev bortført fra. Konventionens formål Konventionslandes forpligtelse Reglerne i Haagerkonventionen og børnebortførelsesloven gælder kun, hvis barnet endnu ikke er fyldt 16 år. På side 11 kan du se listen over de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, og som Danmark har et samarbejde med. 3

4 HVAD ER EN INTERNATIONAL BØRNEBORTFØRELSE? Der er en række betingelser, som alle skal være opfyldt, for at et barn kan betragtes som bortført fra Danmark eller tilbageholdt i et andet konventionsland. Før bortførelsen boede barnet i Danmark Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har (del i) forældremyndigheden efter reglerne i Danmark. Det er i strid med reglerne i Danmark, at barnet er blevet bragt til eller bliver tilbageholdt i et andet konventionsland. Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har før bortførelsen udøvet sin forældremyndighed. Barnet behøver ikke at have boet hos den forælder, der ønsker barnet tilbage. Barnet er tvangsfjernet fra forældrene i Danmark og en eller begge forældre har bragt barnet til et andet konventionsland. En ulovlig tilbageholdelse kan f.eks. være, hvis forældrene var enige om, at barnet skulle på ferie i det andet konventionsland, og den ene forælder nægter at lade barnet vende hjem fra ferien. 4

5 HVIS DU OVERVEJER AT FLYTTE FRA DANMARK MED DIT BARN Hvis du og dit barn bor i Danmark, og du overvejer at flytte til et andet land med dit barn, skal du sikre dig, at du lovligt kan flytte med barnet. Det er reglerne i Danmark, der er afgørende for, om du må rejse med barnet. Det vil derfor være en god ide at kontakte statsforvaltningen, Familiestyrelsen eller en advokat i Danmark, inden du rejser fra Danmark med barnet. 5

6 BEHANDLING AF BØRNE- BORTFØRELSESSAGER I ET ANDET KONVENTI- ONSLAND Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. Familiestyrelsen er centralmyndigheden i Danmark. Familiestyrelsen er centralmyndighed I Danmark Sagsgangen 1 Hvis en forælder beder Familiestyrelsen om hjælp til at få barnet tilbage, bliver der sendt en anmodning til centralmyndigheden i det land, hvor barnet opholder sig. 2 Når centralmyndigheden modtager anmodningen bliver den sendt videre til den myndighed eller domstol, der skal behandle sagen. 3 Det er myndigheden/domstolen i det andet konventionsland, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Centralmyndigheden står kun for kontakten mellem Familiestyrelsen og myndigheden/domstolen i det andet konventionsland. Hvis myndigheden/domstolen vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til Danmark. Det er myndigheden eller domstolen, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. 6

7 Den afgørende myndigheden eller domstolen kan dog i særlige tilfælde bestemme, at barnet ikke skal tilbagegives: På det tidspunkt hvor myndigheden eller domstolen bliver anmodet om tilbagegivelse, er der gået 1 år siden bortførelsen eller tilbageholdelsen, og barnet er faldet til i sine nye omgivelser, Der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for barnets sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte det i en situation, som barnet ikke bør tåle. Barnet selv modsætter sig tilbagegivelsen, og barnet har nået en sådan alder og modenhed, at der bør tages hensyn til dets mening. Tilbagegivelsen vil ikke være forenelig med grundlæggende principper i det andet konventionsland til beskyttelse af menneskelige friheder og rettigheder. 7

8 ÆNDRING AF FORÆLDREMYNDIGHED Det er de danske myndigheder der skal tage stilling til et spørgsmål om forældremyndighed, når der er en sag om bortførelse fra Danmark. Tanken bag Haagerkonventionen er, at barnet bringes tilbage til det land, hvor barnet havde bopæl før bortførelsen. Herefter kan landets myndigheder træffe beslutninger om barnets forhold. En afgørelse om forældremyndighed skal altså træffes i det land, barnet før boede i. Det betyder, at Danmark godt kan træffe afgørelse om forældremyndighed, selvom bortførelsessagen verserer i et andet konventionsland. 8

9 RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP Forældre, der er involveret i en børnebortførelsessag, kan få rådgivning om reglerne hos Familiestyrelsen. Du kan også søge om retshjælp, hvis du er forælder til et barn eller børn, som er bortført fra Danmark til udlandet eller ulovligt tilbageholdes der. Retshjælp er en økonomisk støtteordning. Retshjælpen kan dække nogle af de væsentligste udgifter, der kan være i forbindelse med en sag om tilbagegivelse af dit bortførte barn. Det er Familiestyrelsen, der afgør, om du kan få retshjælp, og hvor meget du kan få. Du kan søge om retshjælp til alle bortførelsessager fra Danmark, uanset om Danmark har et konventionssamarbejde med det land, dit barn er bortført til. Følgende betingelser skal normalt være opfyldt, for at du kan få retshjælp: Der skal være tale om en bortførelse eller ulovlig tilbageholdelse. Dit barn skal være under 16 år. Dit barn skal inden bortførelsen have haft bopæl i Danmark. Der skal være tale om udgifter til retlige handlinger, der er nødvendige for at få dit barn tilbage. Udgifterne må ikke været dækket af retshjælps- eller fri proces-ordninger i det land, som barnet er bortført til, eller af en retshjælpsforsikring. 9

10 Retshjælpen er uafhængig af din indtægt. MERE OM REGLERNE Denne folder behandler kun hovedpunkterne i den lovgivning, der gælder for internationale bortførelser. Hvis du ønsker mere information om området, kan du enten kontakte Familiestyrelsen eller læse mere på vores hjemmeside: 10

11 HAAGERKONVENTIONS- LANDE (2011) Argentina Australien Belgien Bosnien- Hercegovina Bulgarien Canada Chile Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Israel Italien Kina (Hong Kong) Kina (Macau) Kroatien Letland Litauen Luxemburg Makedonien Malta Mexico Monaco Montenegro New Zealand Norge Panama Polen Portugal Rumænien Schweiz Serbien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn USA Venezuela Østrig 11

12 KONTAKTOPLYSNINGER: FAMILIESTYRELSEN Kristineberg Kbh. Ø Tlf.: Forfatter: Familiestyrelsen Årstal: 2011 Udgave: 1