Autohjælp. Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autohjælp. Betingelser"

Transkript

1 Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra

2 2

3 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den Autohjælp leveres af selskabets samarbejdspartner, SOS Dansk Autohjælp A/S, Torsøvej 2, 8240 Riskov. Hvis du har behov for autohjælp, skal du ringe på Dækningen træder i kraft på den dato, der fremgår af din police. Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for tegningen af tilvalget, er ikke dækket. Hvis en assistance ikke er dækningsberettiget, betaler du for egen regning prisen på assistancen. Der henvises i øvrigt til de gældende forsikringsbetingelser: Bilforsikring med fastpræmie: Afsnit 1, punkt 1.1 og afsnit 7 og Bilforsikring med trinregulering: Afsnit 1, punkt 1.1 og afsnit 6. FORCE MAJEURE: PenSam Forsikring eller selskabets samarbejdspartner, SOS Dansk Autohjælp, er ikke ansvarlig for manglende assistance i tilfælde af force majeure. Force majeure omfatter bl.a. følgende situationer: a. Krig og borgerkrig (uanset om det er erklæret eller ej) b. Borgerlige uroligheder c. Terrorisme d. Lynnedslag, jordskælv og voldsom storm e. Brand og oversvømmelse f. Udslip af kernestråling og g. Udslip af biologisk skadeligt materiale. 3

4 BETINGELSER FOR AUTOHJÆLP 1 DÆKNINGSOMRÅDE 3 BUGSERING I DANMARK OG EUROPA Dækningen er gældende i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for biler under kg. tilladt totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er også dækket. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. I Danmark: Hvis køretøjet er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres det til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved driftsstop/skade ved bopæl transporteres køretøjet til værksted efter sikredes valg. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Med "Europa" i betingelserne for autohjælp menes følgende lande: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 2 DÆKNING Sikrede, der er bosiddende i Danmark og har et dansk indregistreret køretøj, kan tegne dækningen. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Det eller de køretøjer, som er registreret hos selskabet, er dækket. Hvis køretøjet undervejs i dækningsperioden udskiftes med et tilsvarende køretøj, dækkes i stedet det nye køretøj under forudsætning af, at selskabet er orienteret om udskiftningen. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Konstruktionsmæssige ændringer af køretøjet skal meddeles til selskabet. I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og køretøjet ikke kan repareres på stedet, transporteres det til nærmeste værksted. 4 STARTHJÆLP/HJULSKIFTE/BRÆNDSTOF- UDBRINGNING M.M. SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe sikrede på stedet, hvis bilen ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede i henhold til 3. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof skal betales kontant af sikrede. 5 DØROPLUKNING Er bilnøglen låst inde i bilen, eller er nøglen blevet væk, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporteres bilen til nærmeste værksted i samråd med sikrede (ved accept fra SOS Dansk Autohjælp til nærmeste mærkeværksted). 6 BJÆRGNING/FRITRÆKNING Ved fritrækning på sikredes hjemadresse forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er kun dækket indenfor Danmarks grænser. 4

5 BETINGELSER FOR AUTOHJÆLP 7 BILRUDER Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre, dækkes bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning. 8 FÆRDSELSUHELD 12 HOTELOPHOLD I DANMARK Kan bilen ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil sikrede samt medpassagerer, der lovligt kan være i bilen, blive tilbudt en hotelovernatning inkl. morgenmad. Køretøjet transporteres til nærmeste værksted i henhold til 3, under forudsætning af, at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen. I udlandet bugseres køretøjet til nærmeste værksted. 9 AKUT OPSTÅET SYGDOM Hvis sikrede som fører af det dækkede køretøj i Danmark bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og sikrede således ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet, sikrede og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. SOS Dansk Autohjælp yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. SOS Dansk Autohjælp kan forlange, at sikredes læge dokumenterer sygdom/ tilskadekomst. SOS Dansk Autohjælp påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling. Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for Danmark bliver bil, sikrede og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. 13 FORTSÆTTELSE AF REJSE I DANMARK Hvis sikrede samt medpassagerer ikke kan køre med redderen, tilbydes at refundere billetten til f.eks.: Bus, tog, taxa, færge osv. Dette sker efter SOS Dansk Autohjælps valg ud fra billigste løsning. Fører og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i bilen, er dækket. 14 EVENTUELLE BRO- OG FÆRGEAFGIFTER Hvis SOS Dansk Autohjælp skal bugsere køretøjet mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (f.eks. Storebælt), vil sikrede blive opkrævet 200 kr. kontant for dette. BILLIG LEJE AF DIN EKSTRA BIL Hvis uheldet er ude, og sikredes bil skal transporteres til værksted, kan SOS Dansk Autohjælp tilbyde sikrede at leje Din Ekstra Bil. Din Ekstra bil kan lejes for sikredes egen regning. 10 TYVERI Der ydes ikke dækning for assistancer efter tyveri i udlandet. Bugsering efter tyveri i Danmark er dækket i henhold til TRANSPORT MELLEM VÆRKSTEDER Prisen for benyttelse af Din Ekstra Bil er 250 kr. pr. døgn de første 3 døgn, derefter 650 kr. pr. døgn inkl. forsikring. Prisen reguleres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. De nærmere betingelser for at leje Din Ekstra Bil, kan fås hos SOS Dansk Autohjælp. Der ydes ikke bugsering mellem værksteder. 5

6 BETINGELSER FOR AUTOHJÆLP TRAILERE OG CAMPINGVOGNE Nedenstående betingelser gælder for trailere og campingvogne. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Betingelserne er delt op i 2 afsnit: Afsnit A: Trailere Afsnit B: Campingvogn AFSNIT A - TRAILERE 1 Dækningsområde Dækningsområdet er i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grøn land), for trailere. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. 2 Dækning Der er dækning for trailere, uanset om de er ejet, lejet eller lånt, idet det forudsættes, at de er dansk indregistrerede. Der ydes en assistance pr. uheld/ driftsstop, uagtet om det er på bilen, eller på traileren. 3 Bugsering I Danmark: Hvis en trailer er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres den til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved drifts-stop/skade på bopælsadresse, transporteres traileren til værksted efter sikredes valg. Hvis nedbruddet er på bilen, kommer traileren med til fælles bestemmelsessted, såfremt SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen. Ved nedbrud på bilen og SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen, bugseres traileren til ønsket adresse indenfor en radius af 50 km. fra nedbrudsstedet eller til nærmeste leverandørstation. Her opbevares den i op til 5 dage uden beregning. Såfremt traileren ikke afhentes indenfor 5 dage faktureres for opbevaring efter gældende prisliste. I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og traileren ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. Hvis nedbruddet er på bilen, tages traileren med til værkstedet. 4 Hjulskifte og anden vejservice Ved assistance forbeholder SOS Dansk Autohjælp sig ret til at forlange havarerede trailere aflæsset for eventuelt gods (f.eks. dyr). Af- og pålæsning, anvendelse af erstatningskøretøjer m.m. er ikke dækket, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder at være behjælpelig med at finde en løsning, som skal betales af sikrede. Konstruktionsmæssige ændringer af traileren skal meddeles til selskabet. SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe på stedet, hvis en trailer ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede. Eventuelle udleverede reservedele betales kontant af sikrede. 5 Bjærgning/fritrækning Ved fritrækning på sikredes bopæl forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er kun dækket indenfor Danmarks grænser. 6

7 BETINGELSER FOR AUTOHJÆLP 6 Færdselsuheld En trailer transporteres til nærmeste værksted i henhold til 3, under forudsætning af at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen. 7 Tyveri Assistance efter tyveri i Danmark er dækket. Assistance efter tyveri uden for Danmarks grænser er ikke dækket. AFSNIT B - CAMPINGVOGN Samme dækning som ved Trailere, se afsnit A, dog med følgende forskelle: 1 Dækningsområde Dækningsområdet er i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for campingvogne. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. 2 Dækning Der er dækning for campingvogne, uanset om de er ejet, lejet eller lånt, idet det forudsættes, at de er dansk indregistrerede. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop, uagtet om det er på bilen, eller campingvognen. sikrede. Konstruktionsmæssige ændringer af campingvognen skal meddeles til selskabet. 3 Bugsering I Danmark: Hvis en campingvogn er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres den til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved drifts-stop/skade på bopælsadresse, transporteres campingvognen til værksted efter sikredes valg. Hvis nedbruddet er på bilen, kommer campingvognen med til fælles bestemmelsessted, såfremt SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen. Ved nedbrud på bilen og SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen, bugseres campingvognen til ønsket adresse indenfor en radius af 50 km. fra nedbrudsstedet, eller til nærmeste leverandørstation. Her opbevares den i op til 5 dage uden beregning. Såfremt campingvognen ikke afhentes indenfor 5 dage faktureres for opbevaring efter gældende prisliste. I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og campingvognen ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. Hvis nedbruddet er på bilen, tages campingvognen med til værkstedet. 4 Tyveri Assistance efter tyveri uden for Danmarks grænser er ikke dækket. Ved assistance forbeholder SOS Dansk Autohjælp sig ret til at forlange en havareret campingvogn aflæsset for eventuelt gods. Af - og pålæsning, anvendelse af erstatningskøretøjer m.m. er ikke dækket, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder at være behjælpelig med at finde en løsning, som skal betales af 7

8 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hejmsted Furesø, Danmark

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto.

Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto. Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto. Mobilitetsservice Som Volkswagen-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din Volkswagen kørende så problemfrit som muligt. Din

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere