nüvi 2200/2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nüvi 2200/2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370"

Transkript

1 nüvi 2200/2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

2 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer samt yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, nüvi og MapSource er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nümaps Lifetime, nüroute og traffictrends er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microsd er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Modeller i nüvi 2200/2300-serien...1 Sådan kommer du i gang...2 Montering af enheden... 2 Tilslutning af enheden til strømmen i bilen... 4 Om mydashboard... 5 Oversigt over enheden... 6 Transportformer... 9 Søgning efter positioner...10 Om interessepunkter Indstilling af en hjemmeposition.. 13 Søgning efter positioner Brug af positionskort Favoritter Planlægning af en tur Stemmekommando...22 Om stemmekommandoer Kortsider...25 Visning af kortet under navigation Håndfri telefonopkald...31 Om parring af enheder Brug af værktøjerne...36 Visning af oplysninger om aktuel position Brug af Hjælp Om ecoroute Brug af Galleri Brug af verdensuret Brug af lommeregneren Optagelse af skærmprint Brug af måleomregneren Trafik...42 Aktivering af abonnement Trafikmodtager Modtagelse af trafikoplysninger Trafik på ruten Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien i

4 Indholdsfortegnelse Tilføjelse af et abonnement Om tilbud Datahåndtering...47 Filtyper Om hukommelseskort Overførsel af filer til computeren Sletning af filer Tilpasning af enheden...49 Systemindstillinger Navigationsindstillinger Rutepræferencer Displayindstillinger Sprogindstillinger Visning af kortoplysninger Bluetooth-indstillinger Aktivering af trafik Gendannelse af indstillinger Appendiks...56 Strømkabler Om GPS-satellitsignaler Vedligeholdelse af enheden Låsning af enheden Sletning af brugerdata Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel Montering på instrumentbrættet Fjernelse af enheden, holderen og monteringen Om nümaps Lifetime Køb af flere kort Brugerdefinerede interessepunkter (POI) Køb af tilbehør Sådan kontakter du Garmins produktsupport Fejlfinding Indeks...66 ii Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

5 Modeller i nüvi 2200/2300-serien Modeller i nüvi 2200/2300-serien Ikke alle funktioner understøttes på alle modeller. Gå til eller se pakkens indhold på produktæsken for at få yderligere oplysninger. Modeller med "LT", "LM" og "LMT" i navnet omfatter abonnement i hele produktets levetid. Se side 42 og 61. Model Bluetooth - teknologi Historisk trafik Vognbaneinfo Vejkrydsinfo Stemmekommando Kun Kun Europa Europa Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 1

6 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. 1. Monter enheden (side 2). 2. Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 4). 3. Registrer enheden (side 5). 4. Søg efter opdateringer. Softwareopdateringer (side 5). Gratis kortopdatering (side 5). Montering af enheden ADVARSEL Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade eller produktskade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys. Bemærk Før du monterer enheden, skal du se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering. 1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. 2. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. 2 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

7 Sådan kommer du i gang 3. Anbring sugekoppen i forruden. 4. Drej armen tilbage mod forruden. 5. Sæt monteringen ➊ fast på sugekoppens arm ➋. ➋ ➊ 6. Placer bunden af enheden i monteringen. 7. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads. USB-stik på enhederne Brug USB-porten på enheden til at slutte enheden til strømmen i bilen eller en computer. USB-stikket findes forskellige steder på nüvi 2200 og USB-stikket på nüvi 2200 ➊ kan både tilsluttes strømmen i bilen og en computer. ➊ nüvi 2300 har to USB-stik: Der er et mikro-usb-stik ➋ i bunden af enheden. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 3

8 Sådan kommer du i gang ➋ Der er et mini-usb-stik ➌ bag på monteringen. ➌ Tilslutning af enheden til strømmen i bilen Oplad din enhed, før du bruger den med batterier. 1. Slut bilstrømkablet til USB-stikket på enheden eller på monteringen (side 3). 2. Sæt bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen. 3. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne. Når enheden er blevet tilsluttet strømmen i bilen, sker følgende: Enheden tændes. Enheden begynder at hente satellitsignaler. Når mindst én af søjlerne er grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler. BEMÆRK: Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at opfange satellitsignaler. Enheden oplades, mens du kører. Ikonet på statuslinjen angiver status for det interne batteri. 4 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

9 Om mydashboard Brug mydashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service, og meget mere. Opsætning af mydashboard 1. Tilslut USB-kablet til enhedens USB-stik. 2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på computeren. 3. Dobbeltklik på for at åbne webstedet mydashboard. BEMÆRK: Hvis ikke åbnes, eller du bruger Windows 7 eller en Mac -computer, skal du gå til 4. Følg instruktionerne på skærmen. Registrering af enheden 1. I mydashboard klikker du på Registrer nu. 2. Følg instruktionerne på skærmen. Sådan kommer du i gang Opdatering af softwaren 1. Åbn mydashboard (side 5). 2. Registrer enheden (side 5). 3. Klik på Opdater nu under softwareopdateringer. 4. Følg instruktionerne på skærmen. nümaps Guarantee Du kan få en gratis kortopdatering til denne enhed inden for 60 dage fra første gang, nüvi-enheden opnår satellitsignaler under kørsel. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med enheden. Der er flere oplysninger på Opdatering af kort 1. Åbn mydashboard (side 5). 2. Registrer enheden (side 5). 3. Klik på Opdater nu under kortopdateringer. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 5

10 Sådan kommer du i gang 4. Følg instruktionerne på skærmen. Oversigt over enheden Alle modeller har en tænd/sluk-knap ➊ og et microsd ➋-kortstik. nüvi 2200 nüvi 2300 ➊ ➊ ➋ Brug af tænd/sluk-tasten Tryk på tænd/sluk-tasten, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder. Tryk på og træk rullepanelet for at justere skærmens lysstyrke. Tryk på Lås på nüvi 2360 for at forhindre utilsigtet betjening. Tryk på Sluk for at slukke for enheden. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede for at nulstille enheden. Tryk på tænd/sluk-tasten, og slip den hurtigt igen for at gå ud af menuen. ➋ 6 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

11 Sådan kommer du i gang Justering af lydstyrken 1. Tryk på Lydstyrke. 2. Vælg en funktion: Flyt skyderen fra venstre mod højre for at justere lydstyrken. Tryk på for at få vist flere indstillinger for lydstyrke. Tryk på Lydstyrke >. Brug af hovedmenuen ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ Tryk på ➊ for at vælge en transportform. Tryk på ➋ for at finde en destination. Tryk på ➌ for at se kortet. Tryk på ➍ for at afbryde en rute. Tryk på ➎ for at oprette en omvej på en rute. Tryk på ➏ for at foretage et opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon. Se for at få oplysninger. Tryk på ➐ for at justere lydstyrken. Tryk på ➑ for at åbne menuen med værktøjer og indstillinger. Brug af skærmknapper Tryk på og hold den nede for hurtigt at gå tilbage til hovedmenuen. Tryk på og for at få vist flere valg. Tryk på og og hold dem nede for at rulle hurtigere. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 7

12 Sådan kommer du i gang Brug af skærmtastaturet Se "Systemindstillinger" for at ændre tastaturlayout (side 49). Tryk på et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på og for at flytte markøren. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede, hvis du vil slette hele indtastningen. Tryk på for at vælge tastaturets sprogtilstand. Tryk på for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn. Tryk på for at skifte brugen af store/små bogstaver. Skærmens retning BEMÆRK: Lodret (stående) tilstand er tilgængelig på nüvi 2360 og Roter enheden for at se en visning i liggende eller stående tilstand. 8 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

13 Sådan kommer du i gang Transportformer Anvendelsesmåden Bil Anvendelsesmåden Fodgænger Ruteplanlægning beregnes forskelligt på baggrund af transportformen. F.eks. vil ankomsttidspunktet i anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved anvendelsesmåden Fodgænger beregnes ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed. Ændring af transportform 1. Tryk på ikonet for transportform i hovedmenuen. 2. Vælg en form. 3. Tryk på Gem. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 9

14 Søgning efter positioner Søgning efter positioner Enheden giver mange muligheder for at søge efter positioner. Efter kategori (side 10) Nær en anden position (side 12) Ved at stave navnet (side 14) Efter adresse (side 15) Brug af kortet (side 15) Brug af nyligt fundne positioner (side 16) Brug af koordinater (side 16) Brug af fotos (side 17) Brug af favoritter (side 19) Om interessepunkter De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Brug funktionen Interessepunkter til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Sådan finder du et interessepunkt efter kategori 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Interessepunkter. 2. Vælg en kategori. 3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt. 4. Vælg en destination. 5. Tryk på Start!. 6. Vælg om nødvendigt en indstilling: Tryk på Kør for at beregne kørselsrute. Tryk på Gå for at beregne en gårute. 10 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

15 Søgning efter positioner Tryk på Offentlig transport for at beregne en rute, der kombinerer offentlige transportmidler med gang. BEMÆRK: Du skal have cityxplorer -kort indlæst for at navigere ved brug af offentlig transport (side 30). Søgning i en kategori For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i en bestemt kategori. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Interessepunkter. 2. Vælg en kategori. 3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt. 4. Tryk på. 5. Indtast hele eller en del af navnet. 6. Tryk på Udført. Brug af visning af flere ruter BEMÆRK: Se (side 52) for at aktivere visning af flere ruter. 1. Vælg et interessepunkt (side 10). Der vises et kort med ruterne med den hurtigste tid, korteste distance og mindst brændstof markeret. 2. Vælg en rute. 3. Tryk på Start!. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 11

16 Søgning efter positioner Tilføjelse af punkter på en rute Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje et stop. 1. Under navigation af en rute skal du trykke på for at gå tilbage til hovedmenuen. 2. Tryk på Find. 3. Søg efter positionen (side 10). 4. Tryk på Start!. 5. Tryk på Føj til aktuelle rute. Ændring af destination for en rute 1. Under navigation af en rute skal du trykke på for at gå tilbage til hovedmenuen. 2. Tryk på Find. 3. Søg efter positionen (side 10). 4. Tryk på Start!. 5. Tryk på Start ny rute. Søgning nær en anden position BEMÆRK: Enheden søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende position. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > > Nær. 2. Vælg en funktion. 3. Tryk på Gem. 4. Vælg en destination. 5. Tryk på Start!. 12 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

17 Søgning efter positioner Valg af en omvej Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde. BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej. 1. Under navigation af en rute skal du trykke på for at gå tilbage til hovedmenuen. 2. Tryk på Omvej eller Genberegn. Søgning efter parkering 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Parkering > Find parkering. 2. Vælg en parkeringsposition. 3. Tryk på Start!. Søgning efter din seneste parkeringsplads I hovedmenuen skal du trykke på Find > Parkering > Seneste spot. Sådan stopper du en rute Under navigation skal du trykke på > Stop. Navigation i direkte linje Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte tilstanden Direkte linje. 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Navigation. 2. Tryk på Bil > nüroute > Beregningstilstand > Direkte linje > Gem. Indstilling af en hjemmeposition Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Kør hjem. 2. Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel position eller Nyligt fundne. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 13

18 Søgning efter positioner Sådan tager du hjem Før du kan navigere til hjemmet, skal du angive en hjemmeposition. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Kør hjem. Nulstilling af hjemmeposition 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > > Indtast hjemmeposition. 2. Vælg en funktion. Redigering af din hjemmeposition 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Favoritter > Hjem. 2. Tryk på > Rediger. 3. Indtast ændringerne. 4. Tryk på Udført. Søgning efter positioner Du kan søge efter positioner vha. skærmtastaturet, ved at indtaste adresse eller koordinater, gennemse kortet osv. Søgning efter et sted ved at stave navnet 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Interessepunkter > Stav navn. 2. Indtast hele eller en del af navnet, og tryk på Udført. 3. Vælg en destination, og tryk på Start!. 14 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

19 Søgning efter positioner Søgning efter en adresse BEMÆRK: Afhængigt af versionen for de indbyggede kortdata på enheden kan knappernes navne og fremgangsmåden afvige fra fremgangsmåden nedenfor. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Adresse. 2. Skift stat, land eller område efter behov. 3. Tryk på Stav by. 4. Indtast byen/postnummeret. TIP: Hvis du er usikker på byen/ postnummeret, skal du trykke på Søg i alle. 5. Tryk på Udført. 6. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge byen/postnummeret. BEMÆRK: Ikke alle kortdata muliggør søgning efter et postnummer. 7. Indtast husnummeret. 8. Tryk på Udført. 9. Indsæt vejnavnet. 10. Tryk på Udført. 11. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt. 12. Vælg adressen, hvis det er nødvendigt. Sådan gennemser du kortet Tryk på Find > Gennemse kort. Se "Brug af positionskort" (side 17) for at få oplysninger om brug af kortknapperne. Søgning efter en position ved hjælp af kortet 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Gennemse kort. 2. Vælg en position. Der vises en informationsboks for positionen. 3. Tryk på informationsboksen. 4. Tryk på Start!. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 15

20 Søgning efter positioner Visning af en liste over nyligt fundne positioner Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Nyligt fundne. Rydning af listen over nyligt fundne positioner I hovedmenuen skal du trykke på Find > Nyligt fundne > > Ryd > Ja. Indtastning af koordinater Hvis du kender destinationens geografiske koordinater, kan du bruge enheden til at navigere til destinationen ved hjælp af længde- og breddegraderne. Det kan være praktisk ved geo-skattejagt. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Koordinater. 2. Marker et felt for at indtaste data for breddegrad og længdegrad. 3. Tryk på Vis på kort. 4. Tryk på Start!. Ændring af format for kortkoordinater 1. Tryk i skærmen Hjem på Find > Koordinater > Format. 2. Vælg et format. 16 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

21 Søgning efter positioner Brug af fotonavigation Du kan overføre billeder til enheden eller hukommelseskortet sammen med positionsoplysningerne og oprette ruter til de viste positioner. 1. Slut enheden til computeren (side 47). 2. Gå til /photos. 3. Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder. 4. Kobl enheden fra computeren. 5. Tænd for enheden. 6. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Favoritter > Fotos. Der vises en liste over billeder med positionsoplysninger. 7. Vælg et billede. Brug af positionskort Positionskortet åbnes, efter at du har valgt en position fra menuen Find. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ Tryk på ➊ for at gemme positionen i dine favoritter. På nogle modeller skal du trykke på ➊ for at ringe op til den valgte position, når enheden er tilsluttet en telefon. Tryk på ➋ for at skifte mellem 2Dog 3D-visning. Tryk på ➌ for at dreje visningen. Tryk på informationsboblen ➍ for at få vist flere oplysninger om positionen. Tryk på ➎ for at zoome ind og ud. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 17

22 Søgning efter positioner Tryk på ➏ for at vende tilbage til den forrige side. Tryk på ➐ og træk for at få vist forskellige dele af kortet. Tryk på ➑ for at oprette en svingfor-sving-rute til dette sted. Rapportering af forkert interessepunkt Hvis søgeresultaterne indeholder et forældet eller forkert interessepunkt, kan du fjerne positionen fra fremtidige søgninger. 1. Tryk på informationsboblen fra positionskortet. 2. Tryk på > Rapporter fejl > Ja. Positionen fjernes fra fremtidige søgninger. Bedømmelse af et interessepunkt For nogle interessepunkter kan du få vist og evt. ændre stjernebedømmelsen for et interessepunkt. 1. Tryk på informationsboblen fra positionskortet. Stjernebedømmelserne vises under adressen på positionen, hvis de er tilgængelige. 2. Tryk på stjernerne for at bedømme interessepunktet. Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed. Visning af en rute på kortet 1. Tryk på informationsboblen fra positionskortet. 2. Tryk på ruteoplysningsboksen. Indstilling af en simuleret position 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > System > GPS-simulator > Til i hovedmenuen. 18 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

23 Søgning efter positioner 2. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Gennemse kort. 3. Tryk på et område på kortet. Der vises en informationsboks for positionen. 4. Tryk på > Indsæt position. Favoritter Du kan gemme positioner i dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter. Lagring af din position i Favoritter 1. Tryk på køretøjsikonet på kortet. 2. Tryk på Gem. 3. Indtast et navn. 4. Tryk på Udført. Positionen gemmes i Favoritter. Lagring af positioner i Favoritter 1. Søg efter positionen (side 10). 2. Tryk på > Gem > OK på positionskortet. Søgning efter favoritter 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Favoritter. 2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3. Vælg en gemt position. Redigering af favoritter 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Favoritter. 2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3. Vælg en favorit. 4. Tryk på > Rediger. 5. Vælg en funktion: Tryk på Navn. Tryk på Telefonnummer. Tryk på Kategorier for at indtaste et kategorinavn for en favorit. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 19

24 Søgning efter positioner Tryk på Tildel foto for at gemme et foto sammen med favoritten (side 39). Tryk på Skift kort symbol for at skifte det symbol, der bruges til at markere favoritten på et kort. 6. Rediger oplysningerne. 7. Tryk på Udført. Sletning af favoritter 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Favoritter. 2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3. Vælg en favorit. 4. Tryk på > Slet > Ja. Planlægning af en tur Du kan bruge turplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Turplanlægning. 2. Tryk på. 3. Tryk på Vælg startposition. 4. Søg efter en position (side 10). 5. Tryk på Vælg. 6. Tryk på for at tilføje yderligere positioner. 7. Tryk på Næste. 8. Indtast et navn. 9. Tryk på Udført. 10. Tryk på Kort for at få vist turen på kortet. 20 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

25 Søgning efter positioner Planlægning af en tur Turplanlægning gør det muligt at indstille afgangstidspunktet og turens varighed. 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Turplanlægning. 2. Vælg en tur. 3. Vælg en position. 4. Tryk på Afgangstidspunkt (eller Ankomsttidspunkt, hvis positionen ikke er første stop på turen). 5. Vælg et dato og et klokkeslæt. 6. Tryk på Gem. 7. Tryk på Varighed. 8. Vælg den tid, du vil bruge på positionen. 9. Tryk på Gem. 10. Gentag om nødvendigt trin 2 7 for hver position. 11. Tryk på Start!. 12. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det (side 11). Navigation til en gemt tur 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Turplanlægning. 2. Vælg en gemt tur. 3. Tryk på Start!. 4. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det (side 11). Redigering af en gemt tur 1. I hovedmenuen skal du trykke på Find > Turplanlægning. 2. Vælg en gemt tur. 3. Tryk på. 4. Vælg en funktion: Tryk på Omdøb tur. Tryk på Rediger destinationer for at tilføje eller slette positioner. Tryk på Slet tur. Tryk på Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 21

26 Stemmekommando Stemmekommando Om stemmekommandoer BEMÆRK: Stemmekommando er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder. Stemmekommando er tilgængelig på nüvi 2360 og Stemmekommando gør det muligt for dig at bruge enheden ved at sige de ord, du ser på skærmen, eller ved at sige bestemte kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder en liste over forskellige kommandoer, der kan bruges. Indstilling af din vækningssætning Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere Stemmekommando. Standardvækningssætningen er Stemmekommando. 1. Tryk på Værktøjer > Stemmekommando > Tilpas sætning i hovedmenuen. 2. Indtast en ny vækningssætning. 3. Tryk på Udført. Aktivering af Stemmekommando Sig din vækningssætning. Menuen Stemmekommando vises. 22 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

27 Stemmekommando Tip til brug af stemmekommandoer Tal med normal stemme mod enheden. Sig kommandoerne, som de vises på skærmen. Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov. Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando. Sig Afslut for at afslutte Stemmekommando. Enheden afgiver to toner, når den starter eller afslutter Stemmekommando. Hvis vises øverst til højre på skærmen, er enheden ikke er klar til din kommando. Hvis vises, kan du sige en kommando. Navigation til en populær position ved hjælp af stemmekommandoer Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner. 1. Indtal din vækningssætning. 2. Sig Find efter navn. 3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen. Der vises en liste over positioner. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 23

28 Stemmekommando 4. Sig linjenummeret. 5. Sig en valgmulighed: Sig Naviger for at navigere til positionen. Sig Opkald for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon. Søgning efter en adresse 1. Sid Stemmekommando. 2. Sig Find adresse. 3. Følg instruktionerne på skærmen. Lydløse instruktioner Du kan deaktivere stemmekommandoerne i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs. 1. Tryk på Værktøjer > Stemmekommando > i hovedmenuen. 2. Tryk på Lydløse instruktioner > Tilkoblet. Deaktivering af Stemmekommando Du kan deaktivere Stemmekommando, hvilket forhindrer, at du kommer til at åbne Stemmekommando, mens du taler. 1. Tryk på Værktøjer > Stemmekommando > i hovedmenuen. 2. Tryk på Stemmekommando > Frakoblet. 24 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

29 Kortsider Visning af kortet under navigation bemærk Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte. Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination. Kortsider Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger. Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 25

30 Kortsider Brug af navigationskortet ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➌ ➒ Tryk på ➊ for at få vist næste sving. Der vises muligvis et kort med et kommende vejkryds (side 29). Tryk på ➋ for at få vist drejlisten. Tryk på ➌ for at zoome ind og ud. Tryk på ➍ for at gå tilbage til hovedmenuen. Tryk på ➎ for at ændre datafeltet. Tryk på ➏ for at se siden Hvor er jeg?. Tryk på og træk ➐ for at se et andet område af kortet. Tryk på ➑ for at få vist rejseoplysninger. Tryk på ➒ for at ændre fartbegrænsningen, hvis kortets fartbegrænsningsikon er forkert. Brug af mytrends Funktionen mytrends registrerer, hvis du kører til en ofte brugt destination og viser destinationen og det anslåede ankomsttidspunkt på navigationslinjen på kortet. 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Navigation. 2. Tryk på Bil > nüroute > mytrends > Tilkoblet. 3. Gem en ofte brugt destination, f.eks. dit hjem eller arbejde, som favorit (side 19). 4. Kør til favoritten flere gange, mens enheden er tændt. 5. Når der vises mytrends-oplysninger på navigationslinjen, skal du trykke på navigationslinjen for at få vist ruteoplysninger. 26 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

31 Kortsider Visning af rejseoplysninger Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen. BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen. Tryk på feltet Fart, når kortet vises. Nulstilling af rejseoplysninger 1. Tryk på feltet Fart > på kortet. 2. Vælg en funktion: Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Nulstil alt for at nulstille alle datafelter på siden med undtagelse af speedometeret. Tryk på Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på triptælleren. Tryk på Nulstil maks. hastighed for at nulstille den maksimale hastighed. Tryk på Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 27

32 Kortsider Visning af drejliste Når du navigerer en rute, vises alle sving på hele ruten og afstanden mellem svingene. 1. Tryk på tekstlinjen øverst på kortet. Visning af næste sving Før du kan få vist næste sving, skal du navigere en rute. Næste sving viser svinget på kortet, afstanden og den tid, der er tilbage, inden du når frem til svinget. Tryk på på kortet. 2. Vælg en funktion: Vælg et sving på listen for at få vist næste sving. Tryk på > Vis på kort for at få vist hele ruten på kortet. 28 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

33 Kortsider Visning af vejkrydsinfo Før du kan få vist vejkrydsinfo, skal du navigere en rute. På nogle modeller indeholder vejkrydsinfo visning af nogle af de kommende vejkryds samt den vognbane, du bør køre i. Tryk på på kortet. Brug af fodgængernavigationskortet I tilstanden Fodgænger vises din rute på et 2D-kort. ➊ ➌ ➋ ➊ ➍ Tryk på ➊ for at skifte mellem dele af ruten. Tryk på ➋ for at få vist ruteplanen. Tryk på ➌ for at centrere kortet på din aktuelle position. Tryk på ➍ for at zoome ind og ud. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 29

34 Kortsider Offentlig transport Hvis du har installeret cityxplorer-kort, beregner enheden en rute, der anvender en kombination af offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang. cityxplorer-kort leveres ikke sammen med enheden. Se hvis du vil købe cityxplorer-kort. De gule ikoner angiver den navigationsmåde, der bruges i hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist, skal du stige om bord på en bus på dette sted af ruten. Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for offentlig transport langs ruten. BEMÆRK: Du kan begrænse gåafstanden på en fodgængerrute (side 51). 30 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

35 Håndfri telefonopkald Bluetooth -teknologi er tilgængelig på visse nüvi-modeller. Bluetoothteknologi opretter en trådløs forbindelse mellem to enheder som f.eks. en mobiltelefon og din enhed. For at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheden, kan du besøge Om parring af enheder Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du parre dem ved at oprette forbindelse mellem dem ved hjælp af en PIN- eller adgangskode. Din telefon og enheden skal være tændte og højst 33 fod (10 m) væk fra hinanden. Håndfri telefonopkald Parring ved hjælp af telefonindstillingerne Du kan starte parringen fra telefonen. Se vejledningen til din telefon. 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Bluetooth > Bluetooth > Tilkoblet > Gem i hovedmenuen på nüvi. 2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. BEMÆRK: Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri. 3. Søg efter Bluetooth-enheder ved hjælp af telefonen. 4. Vælg enheden på listen over enheder. 5. Indtast PIN-koden (1234) for enhedens Bluetooth på telefonen. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 31

36 Håndfri telefonopkald Parring ved brug af enhedens indstillinger 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Bluetooth > Bluetooth > Tilkoblet > Gem i hovedmenuen på enheden. 2. Tryk på Tilføj telefon > OK. 3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. 4. Aktiver tilstanden Find mig/kan findes/synlig på telefonen. BEMÆRK: Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri. Der vises en meddelelse på telefonen om, at du skal parre telefonen med enheden. 5. Tryk på OK på enheden. 6. Vælg din telefon på listen over enheder. 7. Tryk på OK. 8. Indtast PIN-koden (1234) for enhedens Bluetooth på telefonen. Tip efter parring af enheder Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem. Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du foretage telefonopkald. Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til. Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes. 32 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

37 Håndfri telefonopkald Modtagelse af et opkald Tryk på Svar. Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet. Brug af enheden under et opkald Under et opkald vises. Afhængigt af det skærmbillede, der vises på enheden, kan ikonet for igangværende opkald se forskelligt ud. 1. Tryk på > Afslut kald. 2. Vælg en funktion: Tryk på Tastatur for at få vist en tastaturside til brug af automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer. Tryk på Håndsæt for at slukke enheden men fortsætte opkaldet eller for at få privatliv. TIP: Hvis du vil skifte tilbage, skal du trykke på Håndfri. Tryk på Tavs for at slå lyden fra et opkald fra. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 33

38 Håndfri telefonopkald Opkald til et interessepunkt 1. Tryk på Telefon > Interessepunkter i hovedmenuen. 2. Søg efter et interessepunkt. 3. Tryk på Opkald. Opkald til et nummer 1. Tryk på Telefon > Opkald i hovedmenuen. 2. Indtast nummeret. 3. Tryk på Opkald. Indtastning af dit telefonnummer Du kan indtaste det telefonnummer, som enheden skal ringe til, når du trykker på Ring hjem. 1. Tryk på Telefon > Ring hjem i hovedmenuen. 2. Tryk på Indtast telefonnr.. 3. Indtast telefonnummeret. 4. Tryk på Udført > Ja. Enheden ringer til dit hjemmetelefonnummer. Opkald til hjemmet Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition (side 34). Tryk på Telefon > Ring hjem i hovedmenuen. 34 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

39 Håndfri telefonopkald Opkald med stemmeopkald Før du kan foretage opkald ved hjælp af stemmeopkald, skal du opøve din telefon til at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon. 1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald i hovedmenuen. 2. Sig modtagerens navn. Kontrol af telefonens status Du kan kontrollere batteriniveauet og signalstyrken for din telefon. Tryk på Telefon > Telefonstatus i hovedmenuen. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 35

40 Brug af værktøjerne Brug af værktøjerne Visning af oplysninger om aktuel position Brug siden Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste, hvor du befinder dig. Fra hovedmenuen skal du trykke på Værktøjer > Hvor er jeg?. Søgning efter tjenester i nærheden 1. Fra hovedmenuen skal du trykke på Værktøjer > Hvor er jeg?. 2. Tryk på Skadestue, Politistationer eller Brændstof for at få vist de nærmeste positioner i denne kategori. Brug af Hjælp Tryk på Værktøjer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug af Søgning efter emner i Hjælp Tryk på Værktøjer > Hjælp > i hovedmenuen. Om ecoroute Funktionen ecoroute beregner dit køretøjs brændstoføkonomi, CO 2 -fodaftryk og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten. De data, som ecoroute leverer, er kun skøn. Dataene aflæses ikke fra dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien (side 37). Tilbehør til ecoroute HD Når enheden er tilsluttet ecoroute HD, kan den modtage køretøjsoplysninger i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, RPM og batterispænding, og du kan enheden. 36 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

41 Brug af værktøjerne nulstille motorkontrolindikatoren. Gå til for at få oplysninger om kompatibilitet og køb. Brug af ecoroute 1. Tryk på Værktøjer > ecoroute i hovedmenuen. 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste oplysninger om benzin og afstand. Første gang du bruger ecoroutefunktionerne, skal du indtaste køretøjsoplysninger. Kalibrering af brændstoføkonomien Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof. 1. Tryk på Værktøjer > ecoroute > Ved pumpen i hovedmenuen. 2. Indtast den aktuelle brændstofpris. 3. Indtast, hvor meget brændstof køretøjet har brugt siden sidste påfyldning. 4. Indtast den afstand, køretøjet har tilbagelagt siden sidste påfyldning. 5. Tryk på Næste. Enheden beregner den gennemsnitlige brændstoføkonomi. Om ecochallenge ecochallenge hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere dit ecochallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du. ecochallenge indsamler data og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i transportformen Bil. Visning af ecochallenge-resultater Tryk på Værktøjer > ecoroute > ecochallenge i hovedmenuen. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 37

42 Brug af værktøjerne Om ecochallenge-resultatet Bladfarven på ecochallenge-ikonet skifter afhængigt af dit resultat i testen. Samlet viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning. Fart viser resultat for kørsel ved den mest brændstofbesparende hastighed (45-60 mph (72-97 km/t) for de fleste køretøjer). Acceleration viser resultat for jævn og gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig acceleration. Bremsning viser resultat for jævn og gradvis opbremsning. Du mister point ved hård opbremsning. Fjernelse af resultat for ecochallenge fra kortet Tryk på > > Opsætning > Skjul på kortet. Nulstilling af ecochallenge Tryk på > > Nulstil på kortet. Visning af oplysninger om brændstoføkonomi 1. Tryk på Værktøjer > ecoroute > Brændstoføkonomi i hovedmenuen. 2. Tryk på en del af grafen for at zoome ind. Justering af køretøjsprofil 1. Tryk på Værktøjer > ecoroute > Køretøjsprofil i hovedmenuen. 2. Vælg en indstilling for at justere brændstofindstillingerne manuelt: Brændstoftype Brændstoføk. by Brændstoføk. store veje Brændstofpriser 38 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

43 Brug af værktøjerne TIP: Du får de bedste resultater ved at kalibrere din brændstoføkonomi (side 37) i stedet for at justere brændstoføkonomien for hhv. by og store veje. Om kørerapporten En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination. Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance. Visning af en kørerapport Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden. Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen Reports på enhedens drev/disk (side 47). 1. Tryk på Værktøjer > Kørerapport i hovedmenuen. 2. Vælg en rapport. Nulstilling af ecoroute-data 1. Tryk på Værktøjer > ecoroute i hovedmenuen. 2. Vælg en kategori. 3. Tryk på > Nulstil. Brug af Galleri Se billeder, som du har gemt på enheden eller et hukommelseskort. Se side 47 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på enheden. Tryk på Værktøjer > Galleri i hovedmenuen. Tryk på pilene for at rulle gennem billederne. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det. Tryk på for at få vist et diasshow med billederne. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 39

44 Brug af værktøjerne Indstilling af et billede som baggrundsbillede 1. Tryk på Værktøjer > Galleri i hovedmenuen. 2. Vælg et billede. 3. Tryk på > Indsæt som bag. billede. 4. Brug knapperne på skærmen til at justere baggrundsbilledet. 5. Tryk på Gem. Sletning af billeder 1. Tryk på Værktøjer > Galleri i hovedmenuen. 2. Vælg et billede. 3. Tryk på > Slet > Ja. Brug af verdensuret 1. Tryk på Værktøjer > Verdensur i hovedmenuen. 2. Vælg et bynavn. 3. Indtast et nyt bynavn. 4. Tryk på Udført. 5. Vælg en by, hvis det er nødvendigt. Visning af Verdensur Tryk på Værktøjer > Verdensur > i hovedmenuen. Nattetimer vises i det tonede område på kortet. Brug af lommeregneren Tryk på Værktøjer > Lommeregner i hovedmenuen. Optagelse af skærmprint 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Display > Skærmprint > Tilkoblet i hovedmenuen. 2. Tryk på for at tage et skærmbillede. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen screenshots på enhedsdrevet (side 47). 40 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

45 Brug af værktøjerne Brug af måleomregneren 1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner i hovedmenuen. 2. Tryk på boksen med en anført måleenhed. 3. Vælg en måleenhed. 4. Tryk på Gem. Der vises to måleenheder. 5. Vælg den enhed, der skal konverteres. 6. Vælg en anden måleenhed. 7. Tryk på Udført. 8. Gentag eventuelt trin Indtast en værdi. 10. Tryk på Udført. Manuel indstilling af valutaers omregningskurser Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser. 1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner i hovedmenuen. 2. Tryk på boksen med en anført valuta. 3. Vælg Valuta. 4. Tryk på Gem. 5. Vælg et valutafelt. 6. Vælg den valuta, du vil opdatere. 7. Gentag eventuelt trin 3 6 for at vælge den valuta, der skal konverteres til. 8. Tryk på en boks under en valuta. 9. Indtast en ny værdi for valutaen. 10. Vælg Udført. 11. Gentag eventuelt trin 8 9. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 41

46 Trafik Trafik BEMÆRK Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed. Denne enhed kan modtage FM TMC-indhold (Traffic Message Channel), der giver oplysninger om trafikuheld og vejarbejde i nærheden. Nogle modeller leveres med en FM TMC-trafikmodtager indbygget i bilstrømkablet og et trafikabonnement i hele produktets levetid. Abonnementet aktiveres automatisk og kræver ikke yderligere køb af abonnement for at blive aktiveret. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på Aktivering af abonnement Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen. Livslange abonnementer Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele produktets levetid. LT modeller med "LT" efter modelnummeret indeholder et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager. LMT modeller med "LMT" efter modelnummeret indeholder et abonnement på nümaps Lifetime, et livslangt trafikabonnement (side 61) og en trafikmodtager. 42 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

47 Trafikmodtager ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Mini-USB-stik ➍ Ekstern antennetilslutning Intern antenne Power-LED Bilstrømkabel ➎ Trafik Modtagelse af trafikoplysninger Når modtageren er inden for trafikområdedækningen, viser enheden trafikoplysninger. Trafikmodtageren og enheden skal være inden for dataområdet af en FMstation, der sender trafikoplysninger. 1. Tilslut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde. 2. Tilslut trafikmodtageren til enheden. BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne. Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 43

48 Trafik Om Trafik-ikonet Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet. Farve Intensitet Betydning Grøn Lav Trafikken flyder frit. Gul Mellem Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser. Rød Høj Trafikken bevæger sig ikke eller kun meget langsomt. Der er store forsinkelser. Grå Ingen data Trafikoplysninger er ikke tilgængelige. Trafik på ruten Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på kortest rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter. Manuel undgåelse af trafik på ruten 1. Tryk på på kortet. 2. Tryk på Trafik på ruten. 3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten. 4. Tryk på > Undgå. 44 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

49 Trafik Visning af trafikkortet Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje. 1. Tryk på på kortet. 2. Tryk på Trafikkort for at få vist trafikbegivenheder på et kort. Søgning efter trafikforsinkelser 1. På kortsiden skal du trykke på. 2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en liste over veje med trafikforsinkelser. 3. Tryk på et element på listen for at få vist forsinkelser på vejen. 4. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser. Tilføjelse af et abonnement Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande. 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Trafik i hovedmenuen. 2. Vælg en funktion: Tryk på Abonnenter > for enheder uden for USA. Tryk på for enheder i Nordamerika. 3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-id ned. 4. Gå til for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn. 5. Tryk på Næste på enheden. 6. Indtast koden. 7. Tryk på Udført. Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 45

50 Trafik anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager. Om tilbud Du kan modtage positionsrelevante tilbud og kuponer, hvis enhedspakken indeholder en trafikmodtager. Reklamebaserede trafikoplysninger er kun tilgængelige i USA. Trafikmodtageren skal tilsluttes en ekstern strømkilde, og du skal befinde dig i dækningsområdet for at modtage reklamebaserede trafikoplysninger. Se vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på for at få vigtige oplysninger om emnet. Visning af tilbud ADVARSEL Undgå at skrive kuponkoderne ned under kørslen. 1. Vælg et tilbud på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er tilknyttet tilbuddet. 2. Hvis der vises et ikon for tilbuddet, skal du trykke på ikonet på positionskortet for at modtage en kuponkode. 3. Skriv denne kode ned, og angiv den, når du ankommer til positionen. Visning af tilbudsliste Tryk på Værktøjer > Tilbud i hovedmenuen. Deaktivering af trafik og tilbud Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere trafik. 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Trafik > Frakoblet i hovedmenuen. 46 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

51 Datahåndtering Datahåndtering Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har et hukommelseskortstik med henblik på ekstra datalagring. BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere versioner. Filtyper Enheden understøtter følgende filtyper: JPEG- og JPG-billedfiler (side 39) Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource (side 62) GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader (side 62) Om hukommelseskort Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware (www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geo-skattejagter, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er. Installation af et hukommelseskort 1. Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden. 2. Skub det ind, indtil det klikker på plads. Overførsel af filer til computeren 1. Slut enheden til computeren (side 5). Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 47

52 Datahåndtering Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som installerede diske på Maccomputere. BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene. 2. Find en fil på computeren. 3. Fremhæv filen. 4. Klik på Rediger > Kopier. 5. Åbn drevet eller diskenheden "Garmin" eller for hukommelseskortet. 6. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Frakobling af USB-kablet 1. Fuldfør en handling. Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet for udskubning på proceslinjen. På Mac-computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2. Tag kablet ud af computeren. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1. Åbn drevet eller diskenheden "Garmin". 2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3. Vælg en fil. 4. Tryk på tasten Slet på tastaturet. 48 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

53 Tilpasning af enheden 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning i hovedmenuen. 2. Vælg en indstillingskategori. 3. Tryk på indstillingen for at ændre den. Systemindstillinger Tryk på Værktøjer > Opsætning > System i hovedmenuen. GPS-simulator afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet. Tilpasning af enheden Enheder gør det muligt at ændre måleenheder for afstanden. Tidsformat gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC. Aktuel tid gør det muligt at ændre tidspunktet manuelt. Sikker kørsel deaktiverer alle funktioner, som kræver omfattende indgreb fra føreren og kan forstyrre ham/hende under kørslen. Garmin Lock låser enheden (side 58). Om viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner. BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata (side 62). Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien 49

54 Tilpasning af enheden Navigationsindstillinger Indstillinger for bilnavigation Tryk på Værktøjer > Opsætning > Navigation > Bil i hovedmenuen. nüroute (side 51) Kortdetaljer indstiller niveauet for detaljerne på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere. Kortvisning indstiller perspektivet for kortsiden (side 50). Korttema ændrer farven på kortdataene. Opsætning af kortdata ændrer mængden af data, som vises på kortet. Køretøj ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet. Gå til for at få flere ikoner. Trip log Vis på kort viser stierne for dine ture på kortet. Slet triplog Ændring af kortperspektiv 1. Tryk på Værktøjer > Opsætning > Navigation > Bil > Kortvisning i hovedmenuen. 2. Vælg en funktion: Tryk på Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst. Tryk på Nord op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med nord øverst. Tryk på 3D for at vise kortet i tre dimensioner. 50 Brugervejledning til nüvi 2200/2300-serien

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

dēzl 560 lynstartvejledning

dēzl 560 lynstartvejledning dēzl 560 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige sikkerheds- og produkinformationer om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige

Læs mere

nüvi 3700-serien brugervejledning

nüvi 3700-serien brugervejledning nüvi 3700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

nülink! 2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2320, 2340, 2390

nülink! 2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2320, 2340, 2390 nülink! 2300-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2320, 2340, 2390 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

nüvi 3400-serien brugervejledning nüvi-modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 December 2011 190-01357-36_0B Printed in Taiwan

nüvi 3400-serien brugervejledning nüvi-modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 December 2011 190-01357-36_0B Printed in Taiwan December 2011 190-01357-36_0B Printed in Taiwan nüvi 3400-serien brugervejledning nüvi-modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning

Læs mere

nüvi 2405/2505-serien brugervejledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405/2505-serien brugervejledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405/2505-serien brugervejledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Oktober Brugervejledning 2011 til nüvi 2405/2505-serien 190-01355-36_0A Trykt i Taiwan

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brugervejledning August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 3500-serien brugervejledning Marts 2012 190-01387-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 3500-serien brugervejledning Marts 2012 190-01387-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 3500-serien brugervejledning Marts 2012 190-01387-36_0A Trykt i Taiwan 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

dēzl 560 brugervejledning

dēzl 560 brugervejledning dēzl 560 brugervejledning 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

nülink! 1695 brugervejledning

nülink! 1695 brugervejledning nülink! 1695 brugervejledning 01102436 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Modelnummer: 01102436 Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,

Læs mere

Garmin Drive 40/50/60. Brugervejledning

Garmin Drive 40/50/60. Brugervejledning Garmin Drive 40/50/60 Brugervejledning Januar 2016 190-01920-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 2407/2408/2507/2508-serien Brugervejledning

nüvi 2407/2408/2507/2508-serien Brugervejledning nüvi 2407/2408/2507/2508-serien Brugervejledning November 2014 Trykt i USA 190-01579-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt

Læs mere

nüvi 1690 brugervejledning

nüvi 1690 brugervejledning nüvi 1690 brugervejledning 01102291 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Modelnummer: 01102291 Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Læs mere

dēzl 760 Brugervejledning

dēzl 760 Brugervejledning dēzl 760 Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01511-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 3507/3508-serien Brugervejledning

nüvi 3507/3508-serien Brugervejledning nüvi 3507/3508-serien Brugervejledning Marts 2013 190-01580-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 2509/2609 serien Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-36_0C

nüvi 2509/2609 serien Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-36_0C nüvi 2509/2609 serien Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 1490TV brugervejledning

nüvi 1490TV brugervejledning nüvi 1490TV brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

Garmin fleet 660 Brugervejledning

Garmin fleet 660 Brugervejledning Garmin fleet 660 Brugervejledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 2709 serien Brugervejledning

nüvi 2709 serien Brugervejledning nüvi 2709 serien Brugervejledning September 2014 Trykt i Taiwan 190-01783-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 2585TV brugervejledning Brugervejledning til nüvi 2585TV 1 Marts 2012 190-00784-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 2585TV brugervejledning Brugervejledning til nüvi 2585TV 1 Marts 2012 190-00784-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 2585TV brugervejledning Brugervejledning til nüvi 2585TV 1 Marts 2012 190-00784-36_0A Trykt i Taiwan 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om

Læs mere

nüvi 55/56/65/66 Brugervejledning

nüvi 55/56/65/66 Brugervejledning nüvi 55/56/65/66 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01654-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

nüvi 140/150 serien Brugervejledning

nüvi 140/150 serien Brugervejledning nüvi 140/150 serien Brugervejledning Marts 2014 190-01517-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 465 brugervejledning

nüvi 465 brugervejledning nüvi 465 brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

RV 760/Camper 760 Brugervejledning

RV 760/Camper 760 Brugervejledning RV 760/Camper 760 Brugervejledning Januar 2014 190-01600-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

dēzl 570 serien Brugervejledning

dēzl 570 serien Brugervejledning dēzl 570 serien Brugervejledning Juni 2015 190-01804-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Garmin fleet 670/670V Brugervejledning

Garmin fleet 670/670V Brugervejledning Garmin fleet 670/670V Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01792-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev.

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev. nüvi Vejledning til lynstart 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Marts 2008 Delnummer 190-00857-56 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne mini-usb-stik Din nüvi-enhed Tænd/sluk-knap

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

nüvi 2707/2708-serien Brugervejledning

nüvi 2707/2708-serien Brugervejledning nüvi 2707/2708-serien Brugervejledning Marts 2013 190-01589-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

zūmo 590 Brugervejledning

zūmo 590 Brugervejledning zūmo 590 Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01706-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nüvi 500-serien brugervejledning

nüvi 500-serien brugervejledning nüvi 500-serien brugervejledning 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Fax (913)

Læs mere

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM skærm skærm 2 skærm 3 skærm 4 skærm 5 skærm 6 skærm 7 Opstart ADVARSEL/accepter Alle indstillinger Kort og køretøj Køretøj Bil/MC/Pil eller andet symbol Kortvisning

Læs mere

nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

Din brugermanual GARMIN NUVI 255W http://da.yourpdfguides.com/dref/1172554

Din brugermanual GARMIN NUVI 255W http://da.yourpdfguides.com/dref/1172554 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 715, 755, 765, 775, 785 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

zūmo 600-serien brugervejledning bruges sammen med zūmo 660

zūmo 600-serien brugervejledning bruges sammen med zūmo 660 zūmo 600-serien brugervejledning bruges sammen med zūmo 660 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Læs mere

BMW Motorrad Navigator IV

BMW Motorrad Navigator IV BMW Motorrad Navigator www.bmw-motorrad.com brugervejledning BMW Motorrad Navigator IV 2009 BMW Motorrad og Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Dette produkt er udviklet til dig af BMW Motorrad i samarbejde

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Garmin DriveLuxe 50. Brugervejledning

Garmin DriveLuxe 50. Brugervejledning Garmin DriveLuxe 50 Brugervejledning Februar 2016 190-01924-36-0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

nüvi 500-serien brugervejledning

nüvi 500-serien brugervejledning nüvi 500-serien brugervejledning 2008-2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Fax

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Betjeningsvejledning. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Betjeningsvejledning. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Betjeningsvejledning nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent 2007 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Betjeningsvejledning. 700-serien. nüvi. personlig rejseassistent

Betjeningsvejledning. 700-serien. nüvi. personlig rejseassistent nüvi Betjeningsvejledning 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Hounsdown

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Din brugermanual GARMIN NUVI 760 NA, VOLVO http://da.yourpdfguides.com/dref/1172990

Din brugermanual GARMIN NUVI 760 NA, VOLVO http://da.yourpdfguides.com/dref/1172990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi Brugervejledning GPS-navigator

nüvi Brugervejledning GPS-navigator nüvi Brugervejledning 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere