nüvi 1690 lynstartvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nüvi 1690 lynstartvejledning"

Transkript

1 nüvi 1690 lynstartvejledning

2 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap: Tryk på knappen for at tænde og slukke din nüvi. microsd - kortstik Mini-USBstik Mikrofon Brug af hovedmenuen ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➊ Tryk for at finde en destination ➋ Tryk for at få vist kortet. ➌ Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon. ➍ Tryk for at justere lydstyrken. ➎ Tryk for at anvende værktøjer som f.eks. indstillinger, hjælp og vejret. nüvi 1690 Lynstartvejledning

3 Brug af hovedmenuens værktøjslinje ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➊ Status for GPS-signal. Tryk og hold nede for at få vist satellitoplysninger. ➋ Status for Bluetooth - teknologi. Tryk for at ændre Bluetoothindstillinger. ➌ Indikator for anvendelsesmåde. Tryk for at vælge en anvendelsesmåde. ➍ Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger. ➎ Aktuel temperatur. Tryk og hold nede for at få vist vejroplysninger. ➏ Signalstatus for nülink!- tjenesten. ➐ Batteristatus. Installation af nüvi Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering Montering af nüvi 1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden. 2. Drej armen tilbage mod forruden. 3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm. 4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af holderen. Holder Sugekoppens arm Strømkabel til køretøj nüvi 1690 Lynstartvejledning

4 5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. 6. Placer bunden af din nüvi i holderen. 7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg instruktionerne på skærmen. Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys. Indsamling af satellitdata 1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer. 2. Tænd for nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Satellitikonet angiver signalstatus. Når mindst én af linjerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler. Søgning efter interessepunkter 1. Tryk på Find > Interessepunkter. 2. Vælg en kategori og en underkategori. 3. Vælg en destination, og tryk på Kør!. 4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på Start for at navigere ruten. Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på Find > Interessepunkter > Stav navn. nüvi 1690 Lynstartvejledning

5 Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på Find > Nær. Sådan følger du din rute Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner nüvi ruten. Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. ➊ ➍ ➏ ➎ ➋ ➌ ➐ ➊ Tryk for at se siden Næste sving eller Vejkryds-info. ➋ Tryk for at få vist drejlisten. ➌ Tryk på og for at zoome ind og ud. ➍ Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen. ➎ Tryk for at få vist triptælleren. ➏ Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?. ➐ Tryk for at ændre datafeltet. Tilføjelse af et stop 1. Under navigation skal du trykke på > Find. 2. Søg efter det ekstra stop. 3. Tryk på Kør!. 4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination. nüvi 1690 Lynstartvejledning

6 Valg af en omvej 1. Under navigation skal du trykke på. 2. Tryk på Omvej eller Ny beregning. Brug af nülink!- tjenesten Sammen med din nüvi får du et abonnement på tjenesten nülink!, som giver dig mulighed for at modtage aktuelle oplysninger om vejret, benzinpriser, flyafgange og meget mere. Du kan få flere oplysninger om tjenesten nülink! ved at trykke på Værktøjer > Hjælp eller læse Brugervejledningen til nüvi 1690 på BEMÆRK: Du kan muligvis ikke modtage aktuelle data, når du befinder dig på en fjern position. BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt. Sådan finder du en destination med Google Local BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt. Local-søgning giver dig mulighed for at søge efter de mest opdaterede positionsoplysninger. Du kan søge efter en position ved at stave dens navn eller ved at søge efter en bestemt positionskategori som f.eks. frisører eller kunstgallerier. 1. Tryk på Find > Google Local. 2. Vælg en kategori. 3. Vælg en underkategori. 4. Vælg en destination. 5. Tryk på Kør!. 6 nüvi 1690 Lynstartvejledning

7 Brug af Trafik BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt. Din nüvi kan modtage trafikoplysninger via dit abonnement på tjenesten nülink! Din enhed skal modtage et signal fra tjenesten nülink! for at kunne modtage trafikoplysninger. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på i øjeblikket. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen. Brug af håndfri funktioner Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi. Din telefon og din nüvi skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres. Sådan parrer du din telefon 1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. 2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth på din nüvi. 3. Tryk på knappen nedenunder Bluetooth, og tryk på Aktiveret > OK. 4. Tryk på Tilføj enhed > OK. 5. Vælg din telefon, og tryk på OK. 6. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234) til din nüvi på telefonen. nüvi 1690 Lynstartvejledning

8 Opkald til et nummer 1. Vælg Telefon > Ring op. 2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op. 3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på > Afslut opkald. Modtagelse af et opkald Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på Besvar for at besvare opkaldet. Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet. Opladningsmuligheder for din nüvi Tilslut strømkablet til biler til holderen, mens din nüvi er placeret i holderen. Tilslut USB-kablet. Tilslut en AC-adapter (tilgængelig på visse nüvi-modeller). Brug af tænd/slukknappen 1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder: Tryk på og for at justere skærmens lysstyrke. Tryk på Lås skærm for at forhindre utilsigtede skærmberøringer. Tryk på Sluk for at slukke din nüvi. Du kan også slukke din nüvi ved at holde tænd/slukknappen nede i 2 sekunder. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den hurtigt igen for at gå ud af menuen. nüvi 1690 Lynstartvejledning

9 Nulstilling af din nüvi Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder. Beskyttelse af din nüvi 1. Sørg for, at du er på din sikkerhedsposition, og at din nüvi modtager satellitsignaler. 2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed. 3. Tryk på knappen under Garmin Lock. 4. Indtast en firecifret PIN-kode. 5. Tryk på Indstil. BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis. Sådan registrerer du din nüvi Besøg for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter. Fra mygarmin - webstedet kan du registrere din Garmin-enhed, downloade de seneste kortopdateringer og abonnere på onlinetjenester. 1. Gå til og klik på Registrer. 2. Følg instruktionerne på skærmen for at installere mygarmin Agent og registrere din nüvi. nüvi 1690 Lynstartvejledning 9

10 Opdatering af softwaren 1. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af mini-usb-kablet. Menuen AutoPlay åbnes. 2. Dobbeltklik på for at åbne webstedet mygarmin Agent. Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes, eller du arbejder på en Mac - computer, skal du gå til 3. Følg instruktionerne på skærmen. Når du har installeret mygarmin Agent, bliver du bedt om at åbne mydashboard, når du slutter nüvi til din computer. mydashboard finder aktuelle softwareopdateringer og viser yderligere oplysninger om din nüvi. nümaps Guarantee Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. 10 nüvi 1690 Lynstartvejledning

11 Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på eller ved at kontakte din Garmin-forhandler. Radiofrekvenseksponering Mhp. overholdelse af FCC-kravene vedr. RF-stråling må enheden kun anvendes i bilholderen eller som håndholdt enhed. Enheden må ikke anvendes i andre opsætninger. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA skal du gå ind på eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) eller (800) I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på I Europa skal du gå til og klikke på Contact Support for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) nüvi 1690 Lynstartvejledning 11

12 Garmin, Garmin-logoet og nüvi er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock, mygarmin Agent, nülink!, nümaps Guarantee er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microsd er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Google er et varemærke tilhørende Google Inc. For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dine Garmin-produkters levetid skal du besøge Garmins websted på Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan September 2009 Delnummer Rev. A Trykt i Taiwan

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning

GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger GHP 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd bør du installere Garmin GHP 20 marine-autopilotsystemet i henhold

Læs mere