10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning"

Transkript

1 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no Brugervejledning

2 Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for at betjene størstedelen af dine elektroniske apparater, såsom TV, videoafspiller, satellitmodtager, kabel-tv samt cd- og dvd-afspiller, med én fjernbetjening. BEMÆRK! Ikke alle funktioner på din originale fjernbetjening findes på denne. Ønsker du alle funktionerne, skal du købe en fjernbetjening med learn-funktion. Fjernbetjeningens funktionsdygtighed garanteres ikke for apparater over 5 år. 2

3 Beskrivelse af funktioner Tænd/Sluk TV1 Opsætning Status SAT1 Lyd fra Kanalvalg Kanal Normal Lysstyrke ned/ Menu op Volumen op Farve ned/ Menu venstre Volumen ned Hurtigt tilbage Hurtigt frem Optag Afspil/ Forstør TV/Video Menu Næste kanal Farve op/ Menu højre Forrige kanal Lysstyrke op/ Menu ned Langsomt frem Langsomt tilbage Stop/Hold Pause Enhed E,F,G,H = kviktekst TTV 3

4 Programmering af fjernbetjeningen Manuel programmering 1. Tænd for det apparat, du ønsker at kode fjernbetjeningen til. 2. Slå op i kodelisten bagerst i denne brugervejledning, og find det kodenummer, der passer til dit apparat (tv, video, dvd-afspiller etc.). NR. Mærke Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Tryk samtidig på SET -knappen og knappen til det apparat, du ønsker at betjene (TV1, TV2, VCR, SAT etc.). 4

5 4. Når status-indikatoren lyser, skal du slippe de to knapper samtidigt. Lyser 5. Du skal nu indtaste den 3-cifrede kode fra kodelisten, som passer til det apparat, du vil betjene (f.eks. Sony-tv, 028, eller Goldstar-video, 359). 5

6 6. Når status-indikatoren slukker, er programmeringen færdig. Fjernbetjeningen gemmer automatisk din programmering. 7. Kontrollér til sidst, om fjernbetjeningens knapper fungerer. Hvis dette er tilfældet, er programmeringen afsluttet. Programmering Kontrol af programmeret kodenummer Efter du har foretaget din programmering, skal du kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene det indkodede apparat. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene. 6

7 2. Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk på den tilsvarende apparat-knap på fjernbetjeningen (f.eks. TV1, CD, DVD, etc.). Tryk nu på en knap på fjernbetjening for at kontrollere, at den kan betjene den tilsvarende funktion på apparatet (f.eks. Tænd/ Sluk -knappen for at kontrollere om fjernbetjeningen slukker for apparatet). 3. Kontrollér, at fjernbetjeningens øvrige knapper aktiverer apparatets tilsvarende funktioner (f.eks. om VOL -knapperne skruer op og ned for tv ets lydstyrke). 4. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du i kodelisten kontrollere koden og apparatets mærke igen, og gentage programmeringen. 5. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker, skal du prøve at anvende andre koder. Automatisk kodesøgning Hvis du ikke kan finde dit apparat i kodelisten, eller koden ikke fungerer, kan du anvende en manuel eller automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning vha. fjernbetjeningen. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene (f.eks. cd- eller dvd-afspiller), og ret fjernbetjeningen mod det. 7

8 2. Tryk nu samtidig på SET -knappen og knappen, der svarer til det apparat, du vil betjene (f.eks. CD/LD eller DVD ). Statusindikatoren vil nu lyse. 3. Tryk nu på SET -knappen, og slip den. Status-indikatoren vil nu blinke, som tegn på at Tænd/Sluk-søgningen er aktiveret. Du kan nu foretage en manuel Tænd/Slukkodesøgning eller en automatisk Tænd/Slukkodesøgning. 4. Manuel Tænd/Sluk-kodesøgning: Hver gang du trykker på Tænd/Sluk -knappen på fjernbetjeningen, transmitteres et nyt kodenummer. Du skal nu fortsætte med at 8

9 trykke på Tænd/Sluk -knappen, indtil det tændte apparat slukkes. Herefter tænder du for apparatet igen, og kontrollerer om fjernbetjeningens andre knapper kan betjene apparatets tilsvarende funktioner (hvis dit apparat f.eks. er en cd-afspiller, kan du kontrollere om Afspil -knappen aktiverer cd-afspillerens afspilningsfunktion, om Hurtigt frem -knappen spoler frem på cd en etc.). Denne søgning kræver en del tålmodighed, da det kan tage op til 100 forsøg, før fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer til dit apparat. 5. Automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning: Hold Tænd/Sluk - knappen nede i mere end 3 sekunder. Status-indikatoren vil nu begynde at blinke. Slip nu Tænd/Sluk -knappen, og fjernbetjening vil automatisk sende ét kodenummer ad gangen. Når fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer, vil det tændte apparat blive slukket. Tryk nu på en vilkårlig tast for at afslutte den automatiske kodesøgning. Når fjernbetjeningen har fundet den korrekte kode, skal du gemme kodenummeret. Dette gøres ved, at du trykker på den apparat-knap, der svarer til det apparat, som fjernbetjeningen skal betjene (f.eks. DVD, CD/LD, TV1 etc.), og derefter slippe den. Kodenummeret er nu gemt i fjernbetjeningen. Fejlsøgning Hvis du har problemer med at programmere eller anvende fjernbetjeningen, skal du kontrollere følgende: 1. Når du programmerer fjernbetjeningen, skal du nøje gennemgå førnævnte programmeringsvejledning. Hvis den kode, der angives først i kodelisten, ikke virker, skal du prøve alle de kode-listekoder, der gælder for dit apparat. Dette skal gøres i den i kodeli- 9

10 sten angivne rækkefølge (f.eks. Sharp-tv, 043, 053, 109 etc.) 2. Kontrollér, at der ikke er genstande mellem apparatet og fjernbetjeningen, der kan svække fjernbetjeningens signal. Husk ligeledes at rette fjernbetjeningen direkte mod apparatet. Ved kodning må der maksimalt være en meter mellem apparatet og fjernbetjeningen 3. Kontrollér, at det apparat, der skal betjenes, har en infrarød signalmodtager. Hvis dette ikke er tilfældet, kan fjernbetjeningen ikke anvendes. 4. Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er sat korrekt i fjernbetjeningen. Kontrollér ligeledes, om batterierne er flade, og udskift dem, hvis nødvendigt (bland aldrig gamle og nye batterier, brug altid batterier af samme type, og tag altid batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal anvendes over en længere periode). Bemærk: Det kan være nødvendigt at omprogrammere fjernbetjeningen, når du har skiftet batterierne. Specifikationer Rækkevidde: 5 meter, ved kodning dog maks. 1 meter Batteritype: AAA-batterier Bortskaffelse Dette elektroniske apparat bør bortskaffes på en miljørigtig måde. Du skal derfor bortskaffe apparatet i overensstemmelse med de gældende lokale regler. I de fleste tilfælde vil det være muligt at indlevere apparatet på din lokale genbrugsstation. 10

11 Garanti Garantien for dette apparat gælder ikke, Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke overholdes Hvis apparatet har været misligholdt eller udsat for anden form for overlast Hvis der er foretaget uautoriseret reparation eller lign. på apparatet Generelle funktioner Multifjernbetjeningen består af knapper som alle har en eller flere funktioner. MENU - knappen på fjernbetjeningen er en generel knap, som ofte anvendes til dvd-afspillere, tv-opsætning, sat-opsætning samt kabel-opsætning. Ved at trykke på MENU -knappen vil du på tv et få vist en funktionsmenu over det tilsluttede apparat, du fjernbetjener. Da multifjernbetjeningens menufunktionsknapper svarer til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med apparatet, vil det være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens menubetjeningsfunktioner. TV-funktioner Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene dit tv med den. Her følger en kort oversigt over nogle af de tv-betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene tv et trykker du først på knappen TV1 eller TV2 på fjernbetjeningen (alt efter under hvilken du har programmeret fjernbetjeningen). 11

12 Tænd/sluk: Du tænder og slukker tv et på Tænd/Sluk - knappen. Kanalvalg: Du kan vælge kanalerne på dit tv vha. talknapperne. Tryk på 0/10 -knappen, hvis du ønsker et kanalvalg over 10 (F.eks. tryk på 0/10 -knappen efterfulgt af 2 for at vælge kanalnummer 12). Du kan ligeledes gå til næste kanal eller forrige kanal vha. henholdsvis CH+ og CH -. Lydstyrke: Du kan skrue op og ned for lydstyrken vha. henholdsvis VOL + og VOL -. Lyd fra: Du kan slå lyden fra dit tv ved at trykke på Mute -knappen. Lysstyrke og farvestyrke: Du kan ændre lysstyrken på dit tv vha. og lysstyrkeknapperne. Du kan ændre farvestyrken på dit tv vha. og farvestyrkeknapperne. Tekst-tv: For at kalde tekst-tv frem på tv et skal du trykke på Pause -knappen. Du vil nu se teksttv-oversigten for den kanal, du er på. Du kan nu indtaste en TTV-side vha. tal-knapperne. Du kan ligeledes bladre én side frem vha. CH + -knappen og én side tilbage vha. CH- - knappen. Hvis du ønsker, at siden skal vises i dobbeltstørrelse, skal du trykke på Afspil -knappen (tryk på knappen tre gange for at vende tilbage til alm. visning). Hvis den viste side består af flere sider, kan du pause den aktuelle side vha. Stop -knappen. For igen at vende tilbage til alm. tv-visning, skal du trykke på Pause -knappen. 12

13 Andre funktioner Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene din enhed f. eks cd-, dvdeller vcr-afspiller med den. Grundlæggende svarer multifjernbetjeningens funktions-knapper til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med din enhed (f.eks. cd-, dvd-afspiller), og det vil derfor være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens betjeningsfunktioner. Her følger en kort oversigt over nogle af de betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene enheden trykker du først på knappen til den ønskede enhed f. eks CD, DVD eller VCR på fjernbetjeningen. Tænd/sluk: Du tænder og slukker enheden på Tænd/ Sluk -knappen. Afspilning: Hvis enheden skal afspille et medie skal du trykke på Afspil -knappen. For at stoppe afspilningen skal du trykke på Stop -knappen. Du kan ligeledes pause nummeret vha. Pause -knappen. Du kan spole frem og tilbage i nummeret ved at holde henholdsvis Hurtig frem - og Hurtig tilbage -knappen nede. Vha. af samme knapper kan du ved et kort tryk springe frem/tilbage til næste/forrige nummer på eksempelvis cd en. Valg af nummer ved cd-afspilning: Hvis du ønsker at afspille et bestemt nummer, kan du vælge det vha. tal-knapperne (1-9, brug 0/10 - knappen for at vælge tal over 9, tryk eksempelvis to gange på 0/10 -knappen og derefter på 4 for at vælge nummer 24). 13

14 Lydstyrke: Du kan på visse enheder skrue op og ned for lydstyrken vha. henholdsvis VOL+ og VOL-. Importør: Agk Nordic a/s 14

15 15

16

17 10-in-1 Universal Remote Control Model no Instruction Manual

18 Introduction Congratulations on your new multi-function remote control. With the help of simple programming this remote control enables you to operate most of your electronic devices, such as TV, video player, satellite receiver, cable-tv and CD and DVD player with just one remote control. NOTE! Not all functions on your original remote control are to be found on this one. If you want all the functions you must buy a remote control with learn-function There is no guarantee that the remote control will function with devices that are more than 5 years old. 2

19 Description of functions On/Off TV1 Setup Status SAT1 Sound off Channel selection Channel Normal Colour down/ Menu left Volume up Brightness down/ Menu up Volume down Fast back Fast forward Record Play/Enlarge TV/Video Menu Next channel Colour up/ Menu right previous channel Brightness up/ Menu down Slow forward Slow back Stop/Hold Pause Unit E,F,G,H = quick text TTV 3

20 Programming the remote control Manual programming 1. Switch on the device that you wish to program the remote control for. 2. Look up the code list at the back of this instruction and find the code number that corresponds to your device (TV, video, DVDplayer etc) NO. Mark Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Press the SET button and the button for the device you wish to operate (TV1, TV2, VCR, SAT etc.) at the same time. 4

21 4. When the status indicator lights up, release both buttons at the same time. Lights 5. Now enter the 3-digit code from the code list corresponding to the device you wish to operate (for example Sony-TV, 028, or Goldstar-video, 359).. 5

22 6. When the status indicator goes out, programming is completed. The remote control automatically stores your programming. 7. Finally, check that the buttons on the remote control work. If they do, then programming is completed. Programming Checking the programmed code number After completing your programming, check whether the remote control can operate the coded device. 1. Switch on the device that you wish to operate. 6

23 2. Direct the remote control towards the device and press the appropriate device button on the remote control (f.eks. TV1, CD, DVD, etc.). Now press a button on the remote control to check that it can operate the cor responding function on the device (f.eks. the On/Off button to check whether the remote control turns the device off). 3. Check that the other buttons on the remote control activate the corresponding functions on the device (f.ex. whether the VOL button turns the sound on the television up and down). 4. If the remote control does not work, check the code and the device mark again in the code list and repeat the programming. 5. If the remote control still does not work, try using other codes. Automatic code search If you cannot find your device in the code list or the code does not work, you can use a manual or automatic On/Off code search using the remote control. 1. Switch on the device you wish to operate (f.ex. CD or DVD player) and direct the remote control towards it.

24 2. Now press the SET button and the button corresponding to the device you wish to operate (f.ex.. CD/LD or DVD ) at the same time. The status indicator will light up. 3. Now press the SET button and release it. The status indicator will now flash as a sign that the On/Off search is activated. You can now carry out a manual On/Off code search or an automatic On/Off code search. 4. Manual On/Off code search: Every time you press the On/Off button on the remote control, a new code number is transmitted. Now continue pressing the 8

25 On/Off button until the activated device is turned off. Then switch the device on again and check whether the other buttons on the remote control can operate the corresponding functions on the device, (if your device f.ex. is a CD-player you can check whether the Play button activates the CD-player s play function, whether the Fast Forward button winds the CD forward etc.). This search demands a good deal of patience as it can take up to 100 tries before the remote control finds the correct code number for your device. 5. Automaticl On/Off code search: Hold the On/Off button down for more than 3 seconds. The status indicator will now start to flash. Now release the On/Off button and the remote control will automatically send one code number at a time. When the remote control finds the correct code number the activated device will turn off. Now press any button to complete the automatic code search. When the remote control has found the correct code, store the code number. This is done by pressing the device button that corresponds to the device that the remote control is to operate (f.ex. DVD, CD/LD, TV1 etc.), and then releasing it. The code number is now stored in the remote control. Troubleshooting If you have problems programming or using the remote control, check the following: 1. When you program the remote control you must carry out the above programming instruction carefully. If the first code stated in the code list does not work, try all of the code list codes which apply to your device. This must be done in the same order as shown in the code list (f.ex. 043, 053, 109 etc.) 9

26 2. Check that there are no objects between the device and the remote control which can weaken the remote control signal. Remember also to point the remote control directly towards the device. When coding there may be maximum one meter between the device and the remote control. 3. Check that the device to be operated has an infrared signal receiver. If this is not the case, the remote control cannot be used. 4. Check that the remote control batteries are correctly placed in the remote control. Check also whether the batteries are flat and replace them if necessary (never mix old and new batteries, always use batteries of the same type and always remove the batteries from the remote control if it is not to be used for a longer period of time). Note: It can be necessary to reprogram the remote control when you have changed the batteries. Specifications Range: 5 meters, but when coding max. 1 meter Battery type: AAA-batteries Disposal This electronic device should be disposed of in an environmentally correct way. You should, therefore, dispose of the device in accordance with the existing local rules. In most cases it will be possible to hand the device in at your local recycling station. 10

27 Guarantee The guarantee for this device does not apply, If the information in this instruction is not observed If the device has not been kept in repair or has been damaged in some way If unauthorized repair or the like has been carried out on the device General functions The multi-remote control consists of buttons which all have one or more functions. The MENU button on the remote control is a general button which is often used for DVD players, TV setup, sat setup and cable setup. By pressing the MENU button the TV will display a function menu for the activated device which you are operating. As the menu function buttons on the multi-remote control correspond to the buttons on the remote control which was originally supplied with the device, it is a good idea to keep the instructions for your old remote control so that you can find information on its menu operation functions. TV-functions When you have programmed the multi-remote control using the above instructions you will be able to operate your TV with it. Here is a short review of some of the TV operating functions which are on the multi-remote control. Start: To operate the TV first press the TV1 or TV2 button on the remote control (depending on which you have used to program the remote control). 11

28 On/Off: You turn the TV on and off using the On/Off button. Channel selection: You can select the channels on your TV using the number buttons. Press the 0/10 button if you require a channel choice of more than 10 (f.ex. press the 0/10 button followed by 2 to select channel number 12). Similarly, you can go to the next or previous channel using CH+ and CH- respectively. Volume: You can turn the volume up and down using VOL + and VOL - respectively. Sound off: You can switch the sound on your TV off by pressing the Mute button. Brightness and colour tone: You can change the brightness on your TV using the and brightness buttons. You can change the colour intensity on your TV using the and colour intensity buttons. Teletext: To bring up the teletext page on the TV, press the Pause button. You will now see the teletext review for the channel you are on. You can now enter a teletext page using the number buttons. You can also go one page forward using the CH+ button and one page backward using the CH- button. If you wish to see the page in double size, press the Play button (press the button three times to go back to normal display). If the displayed page consists of several pages you can make a pause in the required page using the Stop button. To go back to normal TV display, press the Pause button. 12

29 Other functions When you have programmed the multi-remote control using the above instructions you will be able to operate your unit, f.ex. CD, DVD or VCR player with it. Basically, the menu function buttons on the multi-remote control correspond to the buttons on the remote control which was originally supplied with your device (f.ex. CD, DVD player), and it is, therefore, a good idea to keep the instructions for your old remote control so that you can find information on its operating functions. Here is a short review of some of the operating functions which are on the multi-remote control. Start: To operate the unit, first press the button for the required unit f.ex.cd, DVD or VCR on the remote control. On/Off: You turn the unit on and off using the On/ Off button. Play: If the unit is to play a media, press the Play button. To stop playing, press the Stop button. You can also make a pause in the number using the Pause button. You can wind forwards and backwards in the number by holding the Fast forward and Fast backward button down respectively. With a short press on the same button you can jump forwards/ backwards to the next/previous number on f.ex. the CD. Selecting a number when playing CD: If you wish to play a certain number you can select it using the number buttons (1-9, use the 0/10 button to select numbers over 9, press f.ex. the 0/10 button twice and then 4 to select number 24). 13

30 Volume: You can turn the volume up and down on certain units using VOL + and VOL - respectively. Importer: Agk Nordic a/s 14

31 15

32

33 10-i-1 Universal fjärrkontroll Model no Bruksanvisning

34 Inledning Lycka till med din nya multifunktionsfjärrkontroll. Denna fjärrkontroll ger dig med hjälp av enkel programmering möjlighet att styra de flesta av dina elektroniska apparater, som TV, videoapparat, satellitmottagare, kabel-tv samt cd- och dvd-spelare, men en fjärrkontroll. OBSERVERA! Inte alla funktioner på din ursprungliga fjärrkontroll finns på denna. Vill du ha alla funktionerna skall du köpa en fjärrkontroll med learn-funktion. Fjärrkontrollens funktionsduglighet garanteras inte för apparater över 5 år. 2

35 Beskrivning av funktioner Sätt på/stäng av TV1 Inställning Status SAT1 Ljud av Kanalval Kanal Normal Säkna ljusstyrka/meny upp Öka volym Mindre färg/ Meny vänster Sänka volym Snabbt tillbaka Snabbt framåt Spela in Spela upp/ Radera TV/Video Meny Nästa kanal Mer färg/meny höger Föregående kanal Höja ljusstyrka/ Meny ned Långsamt framåt Långsamt tillbaka Stopp/Paus Paus Enhet E,F,G,H = snabbtext TTV 3

36 Programmering av fjärrkontrollen Manuell programmering 1. Sätt på den apparat du vill koda fjärrkontrollen till. 2. Slå upp i kodlistan längst bak i denna bruksanvisning, och hitta det kodnummer som passar din apparat (tv, video, dvdspelare, etc.) NR. Märke Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Tryck samtidigt på SET -knappen och knappen till den apparat du vill använda (TV1, TV2, VCR, SAT, etc.). 4

37 4. När statuslampan lyser släpper du upp de två knapparna samtidigt. Lyser 5. Du skall nu mata in den tresiffriga koden från kodlistan som passar till den apparat du vill använda (t.ex. Sony-tv, 028 eller Goldstar-video, 359). 5

38 6. När statuslampan släcks är programmeringen färdig. Fjärrkontrollen sparar automatiskt din programmering. 7. Kontrollera till sist om fjärrkontrollens knappar fungerar. Om de gör det är programmeringen avslutad. Programmering Kontroll av programmerad kodnummer Efter att du avslutat din programmering skall du kontrollera att fjärrkontrollen kan styra den inkodade apparaten. 1. Sätt på den apparat du vill använda. 6

39 2. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och tryck på den motsvarande apparatknappen på fjärrkontrollen (t.ex. TV1, CD, DVD, etc.). Tryck nu på en knapp på fjärrkontrollen för att kontrollera att den kan använda den motsvarande funktionen på apparaten (t.ex. Sätt på/stäng av -knappen för att kontrollera om fjärrkontrollen stänger av apparaten). 3. Kontrollera att fjärrkontrollens övringa knappar aktiverar apparatens motsvarande funktioner (t.ex. om VOL -knapparna ökar och sänker tv:ns volym). 4. Om fjärrkontrollen inte fungerar kontrollerar du koden och apparatens märke igen i kodlistan och upprepar programmeringen. 5. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar måste du försöka använda andra koder. Automatisk kodsökning Om du inte kan hitta din apparat i kodlistan, eller koden inte fungerar, kan du använda en manuell eller automatisk Sätt på/stäng avkodsökning med fjärrkontrollen. 1. Sätt på den apparat du vill använda (t.ex. cd- eller dvd-spelare) och rikta fjärrkontrollen mot den. 7

40 2. Tryck nu samtidigt på SET -knappen och knappen som motsvarar den apparat du vill använda (t.ex. CD/LD eller DVD ). Statuslampan kommer nu att lysa. 3. Tryck nu på SET -knappen och släpp upp den. Statusindikatorn kommer nu att blinka, som tecken på att Sätt på/stäng av-sökningen är aktiverad Du kan nu göra en manuell Sätt på/stäng avkodsökning eller en automatisk Sätt på/stäng av-kodsökning. 4. Manuell Sätt på/stäng av-kodsökning: Varje gång du trycke rpå Sätt på/stäng av - knappen på fjärrkontrollen, överförs ett nytt 8

41 kodnummer. Du skall nu fortsätta att trycka på Sätt på/stäng av -knappen, tills det att den tända apparaten stängs av. Efter det sätter du på apparaten igen, och kontrollerar att fjärrkontrollens andra knappar kan använda apparatens motsvarande funktioner (om din apparat t.ex. är en cd-spelare kan du kontrollera om Spela upp -knappen aktiverar cd-spelarens uppspelningsfunktion, om Snabbt fram - knappen spolar fram på cd:n etc.). Denna sökning kräver lite tålamod eftersom det kan ta upp till 100 försök innan fjärrkontrollen hittar korrekt kodnummer till din apparat. 5. Automatisk Sätt på/stäng av-kodsökning: Håll Sätt på/stäng av -knappen nere i mer än tre sekunder. Statuslampan kommer nu att börja blinka. Släpp nu upp Sätt på/stäng av - knappen så kommer fjärrkontrollen automatiskt att sända ett kodnummer åt gången. När fjärrkontrollen hittar rätt kodnummer kommer den tända apparaten att stängas av. Tryck nu på en valfri knapp för att avsluta den automatiska kodsökningen. När fjärrkontrollen har hittat korrekt kod sparar du kodnumret. Detta görs genom att du trycker på den apparatknapp som motsvarar den apparat som fjärrkontrollen skall styra (t.ex. DVD, CD/LD, TV1, etc.), och sedan släpper upp den. Kodnumret är nu sparat i fjärrkontrollen. Felsökning Har du problem med att programmera eller använda fjärrkontrollen skall du kontrollera följande: 1. När du programmerar fjärrkontrollen skall du noggrant gå igenom den angivna programmeringsanvisningen. Om den kod som anges först i kodlistan inte fungerar, försöker du med alla de kodlistkoder som gäller för din apparat. Detta skall göras i den angivna 9

42 ordningsföljden i kodlistan (t.ex. Sharp-tv, 043, 053, 109, etc.). 2. Kontrollera att det inte finns föremål mellan apparaten och fjärrkontrollen som kan försvaga fjärrkontrollens signal. Kom också ihåg att rikta fjärrkontrollen direkt mot apparaten. Vid kodning får det högst vara en meter mellan apparaten och fjärrkontrollen. 3. Kontrollera att den apparat som skall styras har en infraröd signalmottagare. Om den inte har det kan fjärrkontrollen inte användas. 4. Kontroller att fjärrkontrollens batterier är korrekt isatta i fjärrkontrollen. Kontrollera också att batterierna är platta och byt ut dem om nödvändigt (blanda aldrig gamla och nya batterier, använd alltid batterier av samma typ och ta alltid ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte skall användas under en längre period). Observera: Det kan vara nödvändigt att omprogrammera fjärrkontrollen när du har bytat batterierna. Specifikationer Räckvidd: Batterityp: 5 meter, vid kodning får det högst vara 1 meter AAA-batterier Bortskaffande Denna elektroniska apparat bör bortkaffas på ett miljövänligt sätt. Du skall därför kassera apparaten i enlighet med gällande lokala regler. I de flesta fall kommer det att vara möjligt att lämna in apparaten på din lokala återvinningsstation. 10

43 Garanti Garantin för denna apparat gäller inte, Om informationen i denna bruksanvisning inte följs Om apparaten har varit misskött eller utsatt för annan typ av överbelastning Om det gjorts oauktoriserade reparationen eller liknanade på apparaten Allmänna funktioner Multifjärrkontrollen består av knappar som alla har en eller flera funktioner. MENY -knappen på fjärrkontrollen är en allmän knapp som ofta används för dvd-spelare, tv-inställning, satinställning samt kabelinstallation. Genom att trycka på MENY -knappen kommer du att få se en funktionsmeny på tv:n för den anslutna apparaten du använder. Eftersom multifjärrkontrollens menyfunktionsknappar motsvarar de knappar som finns på den fjärrkontroll som ursprungligen medföljde apparaten, är det en fördel att behålla bruksanvisningen till din gamla fjärrkontroll, så att du kan hitta information om multianvändarfunktioner. TV-funktioner När du har programmerat multifjärrkontrollen med ovannämnda vägledning, kommer du att kunna styra din tv med den. Här följer en kort översikt över några av de tv-användarfunktioner som finns på multifjärrkontrollen. Start: För att kunna använda tv:n trycker du först på knappen TV1 eller TV2 på fjärrkontrollen (allt beroende på vilken du har programmerat på fjärrkontrollen). 11

44 Sätt på/stäng av: Du sätter på och stänger av tv:n med Sätt på/stäng av -knappen. Kanalval: Du kan välja kanalerna på din tv med sifferknapparna. Tryck på 0/10 -knappen om du vill välja en kanal över 10 (tryck t.ex. på 0/10 -knappen följt av 2 för att välja kanalnummer 12). Du kan också gå till nästa kanal eller föregående kanal med motsvarande CH+ och CH-. Volym: Du kan öka eller sänka volymen med motsvarande VOL + och VOL -. Ljud av: Du kan stänga av ljudet på din tv genom att trycka på Mute -knappen. Ljusstyrka och färgstyrka: Du kan ändra ljusstyrkan på din tv med och ljusstyrkeknapparna. Du kan ändra färgstyrkan på din tv med och färgstyrkeknapparna. Text-tv: För att visa text-tv på tv:n trycker du på Paus -knappen. Du kommer nu att se texttv-översikten för den kanal du tittar på. Du kan nu mata in en TTV-sida med sifferknapparna. Du kan också bläddra fram en sida med CH + -knappen och en sida tillbaka med CH - knappen. Om du vill att sidan skall visas i dubbelstorlek trycker du på Spela upp -knappen (tryck på knappen tre gånger för att gå tillbaka till allmän visning). Om den visade sidan består av flera sidor kan du pausa den aktuella sidan med Stopp -knappen. För återigen gå tillbaka till allmän tv-visning trycker du på Paus -knappen. 12

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung.

20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung. 20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 Swan20/40/60 DK UK D SE Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung Bruksanvisning 13475_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 2 20745_1414 8400_HD_ed1.qxp

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere