10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning"

Transkript

1 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no Brugervejledning

2 Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for at betjene størstedelen af dine elektroniske apparater, såsom TV, videoafspiller, satellitmodtager, kabel-tv samt cd- og dvd-afspiller, med én fjernbetjening. BEMÆRK! Ikke alle funktioner på din originale fjernbetjening findes på denne. Ønsker du alle funktionerne, skal du købe en fjernbetjening med learn-funktion. Fjernbetjeningens funktionsdygtighed garanteres ikke for apparater over 5 år. 2

3 Beskrivelse af funktioner Tænd/Sluk TV1 Opsætning Status SAT1 Lyd fra Kanalvalg Kanal Normal Lysstyrke ned/ Menu op Volumen op Farve ned/ Menu venstre Volumen ned Hurtigt tilbage Hurtigt frem Optag Afspil/ Forstør TV/Video Menu Næste kanal Farve op/ Menu højre Forrige kanal Lysstyrke op/ Menu ned Langsomt frem Langsomt tilbage Stop/Hold Pause Enhed E,F,G,H = kviktekst TTV 3

4 Programmering af fjernbetjeningen Manuel programmering 1. Tænd for det apparat, du ønsker at kode fjernbetjeningen til. 2. Slå op i kodelisten bagerst i denne brugervejledning, og find det kodenummer, der passer til dit apparat (tv, video, dvd-afspiller etc.). NR. Mærke Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Tryk samtidig på SET -knappen og knappen til det apparat, du ønsker at betjene (TV1, TV2, VCR, SAT etc.). 4

5 4. Når status-indikatoren lyser, skal du slippe de to knapper samtidigt. Lyser 5. Du skal nu indtaste den 3-cifrede kode fra kodelisten, som passer til det apparat, du vil betjene (f.eks. Sony-tv, 028, eller Goldstar-video, 359). 5

6 6. Når status-indikatoren slukker, er programmeringen færdig. Fjernbetjeningen gemmer automatisk din programmering. 7. Kontrollér til sidst, om fjernbetjeningens knapper fungerer. Hvis dette er tilfældet, er programmeringen afsluttet. Programmering Kontrol af programmeret kodenummer Efter du har foretaget din programmering, skal du kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene det indkodede apparat. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene. 6

7 2. Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk på den tilsvarende apparat-knap på fjernbetjeningen (f.eks. TV1, CD, DVD, etc.). Tryk nu på en knap på fjernbetjening for at kontrollere, at den kan betjene den tilsvarende funktion på apparatet (f.eks. Tænd/ Sluk -knappen for at kontrollere om fjernbetjeningen slukker for apparatet). 3. Kontrollér, at fjernbetjeningens øvrige knapper aktiverer apparatets tilsvarende funktioner (f.eks. om VOL -knapperne skruer op og ned for tv ets lydstyrke). 4. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du i kodelisten kontrollere koden og apparatets mærke igen, og gentage programmeringen. 5. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker, skal du prøve at anvende andre koder. Automatisk kodesøgning Hvis du ikke kan finde dit apparat i kodelisten, eller koden ikke fungerer, kan du anvende en manuel eller automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning vha. fjernbetjeningen. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene (f.eks. cd- eller dvd-afspiller), og ret fjernbetjeningen mod det. 7

8 2. Tryk nu samtidig på SET -knappen og knappen, der svarer til det apparat, du vil betjene (f.eks. CD/LD eller DVD ). Statusindikatoren vil nu lyse. 3. Tryk nu på SET -knappen, og slip den. Status-indikatoren vil nu blinke, som tegn på at Tænd/Sluk-søgningen er aktiveret. Du kan nu foretage en manuel Tænd/Slukkodesøgning eller en automatisk Tænd/Slukkodesøgning. 4. Manuel Tænd/Sluk-kodesøgning: Hver gang du trykker på Tænd/Sluk -knappen på fjernbetjeningen, transmitteres et nyt kodenummer. Du skal nu fortsætte med at 8

9 trykke på Tænd/Sluk -knappen, indtil det tændte apparat slukkes. Herefter tænder du for apparatet igen, og kontrollerer om fjernbetjeningens andre knapper kan betjene apparatets tilsvarende funktioner (hvis dit apparat f.eks. er en cd-afspiller, kan du kontrollere om Afspil -knappen aktiverer cd-afspillerens afspilningsfunktion, om Hurtigt frem -knappen spoler frem på cd en etc.). Denne søgning kræver en del tålmodighed, da det kan tage op til 100 forsøg, før fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer til dit apparat. 5. Automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning: Hold Tænd/Sluk - knappen nede i mere end 3 sekunder. Status-indikatoren vil nu begynde at blinke. Slip nu Tænd/Sluk -knappen, og fjernbetjening vil automatisk sende ét kodenummer ad gangen. Når fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer, vil det tændte apparat blive slukket. Tryk nu på en vilkårlig tast for at afslutte den automatiske kodesøgning. Når fjernbetjeningen har fundet den korrekte kode, skal du gemme kodenummeret. Dette gøres ved, at du trykker på den apparat-knap, der svarer til det apparat, som fjernbetjeningen skal betjene (f.eks. DVD, CD/LD, TV1 etc.), og derefter slippe den. Kodenummeret er nu gemt i fjernbetjeningen. Fejlsøgning Hvis du har problemer med at programmere eller anvende fjernbetjeningen, skal du kontrollere følgende: 1. Når du programmerer fjernbetjeningen, skal du nøje gennemgå førnævnte programmeringsvejledning. Hvis den kode, der angives først i kodelisten, ikke virker, skal du prøve alle de kode-listekoder, der gælder for dit apparat. Dette skal gøres i den i kodeli- 9

10 sten angivne rækkefølge (f.eks. Sharp-tv, 043, 053, 109 etc.) 2. Kontrollér, at der ikke er genstande mellem apparatet og fjernbetjeningen, der kan svække fjernbetjeningens signal. Husk ligeledes at rette fjernbetjeningen direkte mod apparatet. Ved kodning må der maksimalt være en meter mellem apparatet og fjernbetjeningen 3. Kontrollér, at det apparat, der skal betjenes, har en infrarød signalmodtager. Hvis dette ikke er tilfældet, kan fjernbetjeningen ikke anvendes. 4. Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er sat korrekt i fjernbetjeningen. Kontrollér ligeledes, om batterierne er flade, og udskift dem, hvis nødvendigt (bland aldrig gamle og nye batterier, brug altid batterier af samme type, og tag altid batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal anvendes over en længere periode). Bemærk: Det kan være nødvendigt at omprogrammere fjernbetjeningen, når du har skiftet batterierne. Specifikationer Rækkevidde: 5 meter, ved kodning dog maks. 1 meter Batteritype: AAA-batterier Bortskaffelse Dette elektroniske apparat bør bortskaffes på en miljørigtig måde. Du skal derfor bortskaffe apparatet i overensstemmelse med de gældende lokale regler. I de fleste tilfælde vil det være muligt at indlevere apparatet på din lokale genbrugsstation. 10

11 Garanti Garantien for dette apparat gælder ikke, Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke overholdes Hvis apparatet har været misligholdt eller udsat for anden form for overlast Hvis der er foretaget uautoriseret reparation eller lign. på apparatet Generelle funktioner Multifjernbetjeningen består af knapper som alle har en eller flere funktioner. MENU - knappen på fjernbetjeningen er en generel knap, som ofte anvendes til dvd-afspillere, tv-opsætning, sat-opsætning samt kabel-opsætning. Ved at trykke på MENU -knappen vil du på tv et få vist en funktionsmenu over det tilsluttede apparat, du fjernbetjener. Da multifjernbetjeningens menufunktionsknapper svarer til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med apparatet, vil det være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens menubetjeningsfunktioner. TV-funktioner Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene dit tv med den. Her følger en kort oversigt over nogle af de tv-betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene tv et trykker du først på knappen TV1 eller TV2 på fjernbetjeningen (alt efter under hvilken du har programmeret fjernbetjeningen). 11

12 Tænd/sluk: Du tænder og slukker tv et på Tænd/Sluk - knappen. Kanalvalg: Du kan vælge kanalerne på dit tv vha. talknapperne. Tryk på 0/10 -knappen, hvis du ønsker et kanalvalg over 10 (F.eks. tryk på 0/10 -knappen efterfulgt af 2 for at vælge kanalnummer 12). Du kan ligeledes gå til næste kanal eller forrige kanal vha. henholdsvis CH+ og CH -. Lydstyrke: Du kan skrue op og ned for lydstyrken vha. henholdsvis VOL + og VOL -. Lyd fra: Du kan slå lyden fra dit tv ved at trykke på Mute -knappen. Lysstyrke og farvestyrke: Du kan ændre lysstyrken på dit tv vha. og lysstyrkeknapperne. Du kan ændre farvestyrken på dit tv vha. og farvestyrkeknapperne. Tekst-tv: For at kalde tekst-tv frem på tv et skal du trykke på Pause -knappen. Du vil nu se teksttv-oversigten for den kanal, du er på. Du kan nu indtaste en TTV-side vha. tal-knapperne. Du kan ligeledes bladre én side frem vha. CH + -knappen og én side tilbage vha. CH- - knappen. Hvis du ønsker, at siden skal vises i dobbeltstørrelse, skal du trykke på Afspil -knappen (tryk på knappen tre gange for at vende tilbage til alm. visning). Hvis den viste side består af flere sider, kan du pause den aktuelle side vha. Stop -knappen. For igen at vende tilbage til alm. tv-visning, skal du trykke på Pause -knappen. 12

13 Andre funktioner Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene din enhed f. eks cd-, dvdeller vcr-afspiller med den. Grundlæggende svarer multifjernbetjeningens funktions-knapper til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med din enhed (f.eks. cd-, dvd-afspiller), og det vil derfor være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens betjeningsfunktioner. Her følger en kort oversigt over nogle af de betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene enheden trykker du først på knappen til den ønskede enhed f. eks CD, DVD eller VCR på fjernbetjeningen. Tænd/sluk: Du tænder og slukker enheden på Tænd/ Sluk -knappen. Afspilning: Hvis enheden skal afspille et medie skal du trykke på Afspil -knappen. For at stoppe afspilningen skal du trykke på Stop -knappen. Du kan ligeledes pause nummeret vha. Pause -knappen. Du kan spole frem og tilbage i nummeret ved at holde henholdsvis Hurtig frem - og Hurtig tilbage -knappen nede. Vha. af samme knapper kan du ved et kort tryk springe frem/tilbage til næste/forrige nummer på eksempelvis cd en. Valg af nummer ved cd-afspilning: Hvis du ønsker at afspille et bestemt nummer, kan du vælge det vha. tal-knapperne (1-9, brug 0/10 - knappen for at vælge tal over 9, tryk eksempelvis to gange på 0/10 -knappen og derefter på 4 for at vælge nummer 24). 13

14 Lydstyrke: Du kan på visse enheder skrue op og ned for lydstyrken vha. henholdsvis VOL+ og VOL-. Importør: Agk Nordic a/s 14

15 15

16

17 10-in-1 Universal Remote Control Model no Instruction Manual

18 Introduction Congratulations on your new multi-function remote control. With the help of simple programming this remote control enables you to operate most of your electronic devices, such as TV, video player, satellite receiver, cable-tv and CD and DVD player with just one remote control. NOTE! Not all functions on your original remote control are to be found on this one. If you want all the functions you must buy a remote control with learn-function There is no guarantee that the remote control will function with devices that are more than 5 years old. 2

19 Description of functions On/Off TV1 Setup Status SAT1 Sound off Channel selection Channel Normal Colour down/ Menu left Volume up Brightness down/ Menu up Volume down Fast back Fast forward Record Play/Enlarge TV/Video Menu Next channel Colour up/ Menu right previous channel Brightness up/ Menu down Slow forward Slow back Stop/Hold Pause Unit E,F,G,H = quick text TTV 3

20 Programming the remote control Manual programming 1. Switch on the device that you wish to program the remote control for. 2. Look up the code list at the back of this instruction and find the code number that corresponds to your device (TV, video, DVDplayer etc) NO. Mark Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Press the SET button and the button for the device you wish to operate (TV1, TV2, VCR, SAT etc.) at the same time. 4

21 4. When the status indicator lights up, release both buttons at the same time. Lights 5. Now enter the 3-digit code from the code list corresponding to the device you wish to operate (for example Sony-TV, 028, or Goldstar-video, 359).. 5

22 6. When the status indicator goes out, programming is completed. The remote control automatically stores your programming. 7. Finally, check that the buttons on the remote control work. If they do, then programming is completed. Programming Checking the programmed code number After completing your programming, check whether the remote control can operate the coded device. 1. Switch on the device that you wish to operate. 6

23 2. Direct the remote control towards the device and press the appropriate device button on the remote control (f.eks. TV1, CD, DVD, etc.). Now press a button on the remote control to check that it can operate the cor responding function on the device (f.eks. the On/Off button to check whether the remote control turns the device off). 3. Check that the other buttons on the remote control activate the corresponding functions on the device (f.ex. whether the VOL button turns the sound on the television up and down). 4. If the remote control does not work, check the code and the device mark again in the code list and repeat the programming. 5. If the remote control still does not work, try using other codes. Automatic code search If you cannot find your device in the code list or the code does not work, you can use a manual or automatic On/Off code search using the remote control. 1. Switch on the device you wish to operate (f.ex. CD or DVD player) and direct the remote control towards it.

24 2. Now press the SET button and the button corresponding to the device you wish to operate (f.ex.. CD/LD or DVD ) at the same time. The status indicator will light up. 3. Now press the SET button and release it. The status indicator will now flash as a sign that the On/Off search is activated. You can now carry out a manual On/Off code search or an automatic On/Off code search. 4. Manual On/Off code search: Every time you press the On/Off button on the remote control, a new code number is transmitted. Now continue pressing the 8

25 On/Off button until the activated device is turned off. Then switch the device on again and check whether the other buttons on the remote control can operate the corresponding functions on the device, (if your device f.ex. is a CD-player you can check whether the Play button activates the CD-player s play function, whether the Fast Forward button winds the CD forward etc.). This search demands a good deal of patience as it can take up to 100 tries before the remote control finds the correct code number for your device. 5. Automaticl On/Off code search: Hold the On/Off button down for more than 3 seconds. The status indicator will now start to flash. Now release the On/Off button and the remote control will automatically send one code number at a time. When the remote control finds the correct code number the activated device will turn off. Now press any button to complete the automatic code search. When the remote control has found the correct code, store the code number. This is done by pressing the device button that corresponds to the device that the remote control is to operate (f.ex. DVD, CD/LD, TV1 etc.), and then releasing it. The code number is now stored in the remote control. Troubleshooting If you have problems programming or using the remote control, check the following: 1. When you program the remote control you must carry out the above programming instruction carefully. If the first code stated in the code list does not work, try all of the code list codes which apply to your device. This must be done in the same order as shown in the code list (f.ex. 043, 053, 109 etc.) 9

26 2. Check that there are no objects between the device and the remote control which can weaken the remote control signal. Remember also to point the remote control directly towards the device. When coding there may be maximum one meter between the device and the remote control. 3. Check that the device to be operated has an infrared signal receiver. If this is not the case, the remote control cannot be used. 4. Check that the remote control batteries are correctly placed in the remote control. Check also whether the batteries are flat and replace them if necessary (never mix old and new batteries, always use batteries of the same type and always remove the batteries from the remote control if it is not to be used for a longer period of time). Note: It can be necessary to reprogram the remote control when you have changed the batteries. Specifications Range: 5 meters, but when coding max. 1 meter Battery type: AAA-batteries Disposal This electronic device should be disposed of in an environmentally correct way. You should, therefore, dispose of the device in accordance with the existing local rules. In most cases it will be possible to hand the device in at your local recycling station. 10

27 Guarantee The guarantee for this device does not apply, If the information in this instruction is not observed If the device has not been kept in repair or has been damaged in some way If unauthorized repair or the like has been carried out on the device General functions The multi-remote control consists of buttons which all have one or more functions. The MENU button on the remote control is a general button which is often used for DVD players, TV setup, sat setup and cable setup. By pressing the MENU button the TV will display a function menu for the activated device which you are operating. As the menu function buttons on the multi-remote control correspond to the buttons on the remote control which was originally supplied with the device, it is a good idea to keep the instructions for your old remote control so that you can find information on its menu operation functions. TV-functions When you have programmed the multi-remote control using the above instructions you will be able to operate your TV with it. Here is a short review of some of the TV operating functions which are on the multi-remote control. Start: To operate the TV first press the TV1 or TV2 button on the remote control (depending on which you have used to program the remote control). 11

28 On/Off: You turn the TV on and off using the On/Off button. Channel selection: You can select the channels on your TV using the number buttons. Press the 0/10 button if you require a channel choice of more than 10 (f.ex. press the 0/10 button followed by 2 to select channel number 12). Similarly, you can go to the next or previous channel using CH+ and CH- respectively. Volume: You can turn the volume up and down using VOL + and VOL - respectively. Sound off: You can switch the sound on your TV off by pressing the Mute button. Brightness and colour tone: You can change the brightness on your TV using the and brightness buttons. You can change the colour intensity on your TV using the and colour intensity buttons. Teletext: To bring up the teletext page on the TV, press the Pause button. You will now see the teletext review for the channel you are on. You can now enter a teletext page using the number buttons. You can also go one page forward using the CH+ button and one page backward using the CH- button. If you wish to see the page in double size, press the Play button (press the button three times to go back to normal display). If the displayed page consists of several pages you can make a pause in the required page using the Stop button. To go back to normal TV display, press the Pause button. 12

29 Other functions When you have programmed the multi-remote control using the above instructions you will be able to operate your unit, f.ex. CD, DVD or VCR player with it. Basically, the menu function buttons on the multi-remote control correspond to the buttons on the remote control which was originally supplied with your device (f.ex. CD, DVD player), and it is, therefore, a good idea to keep the instructions for your old remote control so that you can find information on its operating functions. Here is a short review of some of the operating functions which are on the multi-remote control. Start: To operate the unit, first press the button for the required unit f.ex.cd, DVD or VCR on the remote control. On/Off: You turn the unit on and off using the On/ Off button. Play: If the unit is to play a media, press the Play button. To stop playing, press the Stop button. You can also make a pause in the number using the Pause button. You can wind forwards and backwards in the number by holding the Fast forward and Fast backward button down respectively. With a short press on the same button you can jump forwards/ backwards to the next/previous number on f.ex. the CD. Selecting a number when playing CD: If you wish to play a certain number you can select it using the number buttons (1-9, use the 0/10 button to select numbers over 9, press f.ex. the 0/10 button twice and then 4 to select number 24). 13

30 Volume: You can turn the volume up and down on certain units using VOL + and VOL - respectively. Importer: Agk Nordic a/s 14

31 15

32

33 10-i-1 Universal fjärrkontroll Model no Bruksanvisning

34 Inledning Lycka till med din nya multifunktionsfjärrkontroll. Denna fjärrkontroll ger dig med hjälp av enkel programmering möjlighet att styra de flesta av dina elektroniska apparater, som TV, videoapparat, satellitmottagare, kabel-tv samt cd- och dvd-spelare, men en fjärrkontroll. OBSERVERA! Inte alla funktioner på din ursprungliga fjärrkontroll finns på denna. Vill du ha alla funktionerna skall du köpa en fjärrkontroll med learn-funktion. Fjärrkontrollens funktionsduglighet garanteras inte för apparater över 5 år. 2

35 Beskrivning av funktioner Sätt på/stäng av TV1 Inställning Status SAT1 Ljud av Kanalval Kanal Normal Säkna ljusstyrka/meny upp Öka volym Mindre färg/ Meny vänster Sänka volym Snabbt tillbaka Snabbt framåt Spela in Spela upp/ Radera TV/Video Meny Nästa kanal Mer färg/meny höger Föregående kanal Höja ljusstyrka/ Meny ned Långsamt framåt Långsamt tillbaka Stopp/Paus Paus Enhet E,F,G,H = snabbtext TTV 3

36 Programmering av fjärrkontrollen Manuell programmering 1. Sätt på den apparat du vill koda fjärrkontrollen till. 2. Slå upp i kodlistan längst bak i denna bruksanvisning, och hitta det kodnummer som passar din apparat (tv, video, dvdspelare, etc.) NR. Märke Denon Hitachi JVC KLH Panasonic Philco RCA Sharp Tryck samtidigt på SET -knappen och knappen till den apparat du vill använda (TV1, TV2, VCR, SAT, etc.). 4

37 4. När statuslampan lyser släpper du upp de två knapparna samtidigt. Lyser 5. Du skall nu mata in den tresiffriga koden från kodlistan som passar till den apparat du vill använda (t.ex. Sony-tv, 028 eller Goldstar-video, 359). 5

38 6. När statuslampan släcks är programmeringen färdig. Fjärrkontrollen sparar automatiskt din programmering. 7. Kontrollera till sist om fjärrkontrollens knappar fungerar. Om de gör det är programmeringen avslutad. Programmering Kontroll av programmerad kodnummer Efter att du avslutat din programmering skall du kontrollera att fjärrkontrollen kan styra den inkodade apparaten. 1. Sätt på den apparat du vill använda. 6

39 2. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och tryck på den motsvarande apparatknappen på fjärrkontrollen (t.ex. TV1, CD, DVD, etc.). Tryck nu på en knapp på fjärrkontrollen för att kontrollera att den kan använda den motsvarande funktionen på apparaten (t.ex. Sätt på/stäng av -knappen för att kontrollera om fjärrkontrollen stänger av apparaten). 3. Kontrollera att fjärrkontrollens övringa knappar aktiverar apparatens motsvarande funktioner (t.ex. om VOL -knapparna ökar och sänker tv:ns volym). 4. Om fjärrkontrollen inte fungerar kontrollerar du koden och apparatens märke igen i kodlistan och upprepar programmeringen. 5. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar måste du försöka använda andra koder. Automatisk kodsökning Om du inte kan hitta din apparat i kodlistan, eller koden inte fungerar, kan du använda en manuell eller automatisk Sätt på/stäng avkodsökning med fjärrkontrollen. 1. Sätt på den apparat du vill använda (t.ex. cd- eller dvd-spelare) och rikta fjärrkontrollen mot den. 7

40 2. Tryck nu samtidigt på SET -knappen och knappen som motsvarar den apparat du vill använda (t.ex. CD/LD eller DVD ). Statuslampan kommer nu att lysa. 3. Tryck nu på SET -knappen och släpp upp den. Statusindikatorn kommer nu att blinka, som tecken på att Sätt på/stäng av-sökningen är aktiverad Du kan nu göra en manuell Sätt på/stäng avkodsökning eller en automatisk Sätt på/stäng av-kodsökning. 4. Manuell Sätt på/stäng av-kodsökning: Varje gång du trycke rpå Sätt på/stäng av - knappen på fjärrkontrollen, överförs ett nytt 8

41 kodnummer. Du skall nu fortsätta att trycka på Sätt på/stäng av -knappen, tills det att den tända apparaten stängs av. Efter det sätter du på apparaten igen, och kontrollerar att fjärrkontrollens andra knappar kan använda apparatens motsvarande funktioner (om din apparat t.ex. är en cd-spelare kan du kontrollera om Spela upp -knappen aktiverar cd-spelarens uppspelningsfunktion, om Snabbt fram - knappen spolar fram på cd:n etc.). Denna sökning kräver lite tålamod eftersom det kan ta upp till 100 försök innan fjärrkontrollen hittar korrekt kodnummer till din apparat. 5. Automatisk Sätt på/stäng av-kodsökning: Håll Sätt på/stäng av -knappen nere i mer än tre sekunder. Statuslampan kommer nu att börja blinka. Släpp nu upp Sätt på/stäng av - knappen så kommer fjärrkontrollen automatiskt att sända ett kodnummer åt gången. När fjärrkontrollen hittar rätt kodnummer kommer den tända apparaten att stängas av. Tryck nu på en valfri knapp för att avsluta den automatiska kodsökningen. När fjärrkontrollen har hittat korrekt kod sparar du kodnumret. Detta görs genom att du trycker på den apparatknapp som motsvarar den apparat som fjärrkontrollen skall styra (t.ex. DVD, CD/LD, TV1, etc.), och sedan släpper upp den. Kodnumret är nu sparat i fjärrkontrollen. Felsökning Har du problem med att programmera eller använda fjärrkontrollen skall du kontrollera följande: 1. När du programmerar fjärrkontrollen skall du noggrant gå igenom den angivna programmeringsanvisningen. Om den kod som anges först i kodlistan inte fungerar, försöker du med alla de kodlistkoder som gäller för din apparat. Detta skall göras i den angivna 9

42 ordningsföljden i kodlistan (t.ex. Sharp-tv, 043, 053, 109, etc.). 2. Kontrollera att det inte finns föremål mellan apparaten och fjärrkontrollen som kan försvaga fjärrkontrollens signal. Kom också ihåg att rikta fjärrkontrollen direkt mot apparaten. Vid kodning får det högst vara en meter mellan apparaten och fjärrkontrollen. 3. Kontrollera att den apparat som skall styras har en infraröd signalmottagare. Om den inte har det kan fjärrkontrollen inte användas. 4. Kontroller att fjärrkontrollens batterier är korrekt isatta i fjärrkontrollen. Kontrollera också att batterierna är platta och byt ut dem om nödvändigt (blanda aldrig gamla och nya batterier, använd alltid batterier av samma typ och ta alltid ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte skall användas under en längre period). Observera: Det kan vara nödvändigt att omprogrammera fjärrkontrollen när du har bytat batterierna. Specifikationer Räckvidd: Batterityp: 5 meter, vid kodning får det högst vara 1 meter AAA-batterier Bortskaffande Denna elektroniska apparat bör bortkaffas på ett miljövänligt sätt. Du skall därför kassera apparaten i enlighet med gällande lokala regler. I de flesta fall kommer det att vara möjligt att lämna in apparaten på din lokala återvinningsstation. 10

43 Garanti Garantin för denna apparat gäller inte, Om informationen i denna bruksanvisning inte följs Om apparaten har varit misskött eller utsatt för annan typ av överbelastning Om det gjorts oauktoriserade reparationen eller liknanade på apparaten Allmänna funktioner Multifjärrkontrollen består av knappar som alla har en eller flera funktioner. MENY -knappen på fjärrkontrollen är en allmän knapp som ofta används för dvd-spelare, tv-inställning, satinställning samt kabelinstallation. Genom att trycka på MENY -knappen kommer du att få se en funktionsmeny på tv:n för den anslutna apparaten du använder. Eftersom multifjärrkontrollens menyfunktionsknappar motsvarar de knappar som finns på den fjärrkontroll som ursprungligen medföljde apparaten, är det en fördel att behålla bruksanvisningen till din gamla fjärrkontroll, så att du kan hitta information om multianvändarfunktioner. TV-funktioner När du har programmerat multifjärrkontrollen med ovannämnda vägledning, kommer du att kunna styra din tv med den. Här följer en kort översikt över några av de tv-användarfunktioner som finns på multifjärrkontrollen. Start: För att kunna använda tv:n trycker du först på knappen TV1 eller TV2 på fjärrkontrollen (allt beroende på vilken du har programmerat på fjärrkontrollen). 11

44 Sätt på/stäng av: Du sätter på och stänger av tv:n med Sätt på/stäng av -knappen. Kanalval: Du kan välja kanalerna på din tv med sifferknapparna. Tryck på 0/10 -knappen om du vill välja en kanal över 10 (tryck t.ex. på 0/10 -knappen följt av 2 för att välja kanalnummer 12). Du kan också gå till nästa kanal eller föregående kanal med motsvarande CH+ och CH-. Volym: Du kan öka eller sänka volymen med motsvarande VOL + och VOL -. Ljud av: Du kan stänga av ljudet på din tv genom att trycka på Mute -knappen. Ljusstyrka och färgstyrka: Du kan ändra ljusstyrkan på din tv med och ljusstyrkeknapparna. Du kan ändra färgstyrkan på din tv med och färgstyrkeknapparna. Text-tv: För att visa text-tv på tv:n trycker du på Paus -knappen. Du kommer nu att se texttv-översikten för den kanal du tittar på. Du kan nu mata in en TTV-sida med sifferknapparna. Du kan också bläddra fram en sida med CH + -knappen och en sida tillbaka med CH - knappen. Om du vill att sidan skall visas i dubbelstorlek trycker du på Spela upp -knappen (tryck på knappen tre gånger för att gå tillbaka till allmän visning). Om den visade sidan består av flera sidor kan du pausa den aktuella sidan med Stopp -knappen. För återigen gå tillbaka till allmän tv-visning trycker du på Paus -knappen. 12

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Dansk 82 2 50-70 PDF Magnetic clip-on keyboard cover 10-40 ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6 Ultrathin keyboard cover Ultrathin keyboard

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

English... 2. Dansk... 29. Deutsch... 59

English... 2. Dansk... 29. Deutsch... 59 English... 2 Dansk... 29 Deutsch... 59 V 1.3 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety instructions... 5 Before you

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening

10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening 10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening MEDION LIFE E74023 (MD 83709) Bedienungsanleitung Betjeningsvejledning Inhaltsverzeichnis 1. Zu dieser Anleitung...6 1.1. In dieser Anleitung

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER USERMANUAL JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.com 1. TABLE OF CONTENTS 2. Foreword...3 3. Introduction of the system...4 4. Choosing language...4 5. Starting

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Visual Cooking 1/

Visual Cooking 1/ Installering af software-opdatering for Visual Cooking-ovne på USB-nøgle Installering av software uppdatering för Visual Cooking ugn på USB nyckel Installation of software update for Visual Cooking ovens

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere