NOVEMBER - DECEMBER No

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVEMBER - DECEMBER No.4-2013"

Transkript

1 NOVEMBER - DECEMBER No Fra åbningen af Landsgilde Ting 2013

2 Lidt af hvert: Hej! Jeg modtog i februar 2500 kr. fra 1. Sct. Georgsgilde, Herning som støtte til min internationale lejr i Canada i sommers. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak og sende en rejseberetning til jer. :) Venlig hilsen Josefine Markussen, De grønne pigespejdere. Læs Josefine s rejseberetning på hjemmesiden (www.herninggildet.dk) DEADLINES TIL BUDSTIKKEN: Dækker flg. mdr: Deadline Udgivelse No.1 Jan/Feb/Marts 10/12 21/12 No.2 April/Maj/Juni/juli 11/3 22/3 No.3 Aug/Sep/Okt 1/8 12/8 No.4 Nov/Dec 10/10 24/10 Send gerne løbende - det vil hjælpe rigtig meget. hilsen redaktøren 2

3 Gildemesteren har ordet: Friluftgildehal/Røddinglund 21/8-13 Nu da sommeren ifølge kalenderen snart synger på sidste vers, synes jeg, det er på sin plads, at kikke lidt tilbage på de sidste tre måneder. Jeg vil begynde med gildets 70 års fødselsdag d.5 juni. Endnu engang tak til alle jer gildebrødre, der var med til at gøre dagen til en uforglemmelig oplevelse. Alt klappede og gik efter planen på trods af, at det så lidt kaotisk ud i timerne op til åbningen af jubilæumsgildehallen, der blev afholdt i det flotte, smukt udsmykkede sal, vi havde fået lov til at låne i Vildbjergs gule bygning, Tak til jer, der stod for receptionsarrangementet ude på Røddinglund, også det var vellykket. Alt i alt en dag, vi alle vil se tilbage på med glæde, håber jeg. Ellers synes jeg, de tre måneder har løbet forbi os med en rasende fart. Kort efter jubilæet var vi nogle stykker, der var med Gerda og Kurt på udflugt til Hamborg. Det var bestemt en god tur. Tak for det. Sidst jeg var inde og se Hamborg by, var i Der er nu sket en del med den siden, må jeg nok sige. Vejrmæssigt var juni ikke noget at råbe hurra for. Regn og kølige dage var fremherskende, og medierne var allerede godt i gang med, at true med udsigt til en katastrofal dårlig høst. Men så kom juli, der med et brag overfaldt os med sol, varme og dejligt strandvejr, der bringer tankerne hen på de bedste ferieminder fra syden. Vi i vores familie har fornøjet os i sommerhuset med børn og børnebørn i en fire ugers sandt eldorado. Ellers så kan jeg som gammel landmand ikke lade være med at dvæle lidt ved høsten, der nu snart er ved at være ovre. Og alt tyder på, at det har været en tilfredsstillende kornavl, vi har haft her i landet. Der er ingen, der rigtigt ved, hvad ordet høst kommer af, kun at det er en fælles sag, der for hele verden drejer det sig om, at udnytte årets bedste måneder, til at sikre mad nok til næste høst. Det har det været lige siden Adam faldt ud af Paradisets dagpengesystem med den besked, at fra nu af måtte han til at arbejde for føden. Han måtte til, som der står i 1. Mosebog I dit ansigts sved. Skal du æde dit brød. Rug i dræ Så længe var Adam i Paradiset. Der har været mange forklaringer om myten, Paradisets have. Men bag en myte ligger der ofte en form for sandhed. 3

4 Gildemesteren forts.: Jeg tror på, at myten har sin forklaring i enten overbefolkning eller klimaforandring. Jeg hælder mest til den sidste. Der har altid været klimaforandring i klodens 5 milliarder års historie. For ca år siden begyndte isen at smelte i Nordeuropa. Det medførte en klimaforandring, der skabte ørken i det ellers så frugtbare Nordafrikanske og mellemøstlige regnskovsområde. Så derfor var der ingen vej uden om, skulle menneskeheden overleve, måtte man til at dyrke jorden. Det var netop i den frugtbare halvmåne og Ægypten, at de første agerbrugskulturer opstod. Menneskeheden har altid været god til at tilpasse sig til vilkårene. Så kan man spørge Hvad har emnet så med Sct. Georgsgildet at gøre? Jo, vi yder hvert efterår en prisværdig indsats vedrørende landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp, der netop donerer mange penge til nødlidende,der mangler føde og klæder, Korn er ensbetydende med brød. Korn har altid været brugt som hjælp til nødlidende. Inde på Lokalhistorisk arkiv findes en fattigprotokol fra det gamle Rind sogn. Langt de fleste anmodninger om fattighjælp endte med, at sognet bevilgede et vist antal skæppe rug. I dag er det de store I- lande som USA, Australien og Europa, der hvert år sender skibsladninger af overskudskorn til nødlidende nationer, De fire mest udbredte kornsorter vokser alle vildt i Mellemøsten. Den ældste dyrkede sort énkorn har 14 kromosomer i kærnen. Det har man fundet år gamle spor efter i Ægypten. Ca år senere dyrkede man sorten emmer, der har 28 kromosomer, og 5000 år senere kom arten spelt ind i landbruget. Spelt er hvede, som er verdens mest dyrkede brødkorn. Hvede har 54 kromosomer. Jeg kan huske, at jeg som barn og ung mand tit spekulerede på, hvordan en så lille sået kærne kunne blive til et stort og tungt aks. Havde jeg spurgt min lærer, der var en meget kyndig biolog, så havde han sikkert sagt, at det havde Gud skabt på tredje dagen i jordens skabelse. Læreren kendte sin plads i et fundamentalistisk lokalstyre. Først da jeg som 15 åring kom på Salling ungdomsskole, hvor vi blev undervist i kulstofs kredsløb, og om hvordan de grønne blade om dagen optog kuldioxid Co2 ved hjælp af vand og energi fra solen, og om natten blev det uorganiske kuldioxid omdannet til det organiske stof sukker, og der blev samtidigt frigivet den livsnødvendige ilt til vores indåndingsluft. I dag er kuldioxid eller C02 blevet syndebuk i klimaforandringsdebatten. Nu hedder det Drivhusgas. Femte bøn i Fadervor hedder: Giv os i dag vort daglige brød. Måske burde det hedde: Giv os i dag vort nødvendige tilskud af C02,I mit barndomshjem 4

5 Gildemesteren forts.: på heden dyrkede vi rug, havre og byg. Hvede var jorden ikke god nok til. Det var godt, hvis det gav fold, d.v.s. 100 kg pr. tdl. Det sled hele familien en måneds tid med at få bjerget. I dag kan en mejertærsker klare det på 2 timer, og med et tredobbelt udbytte. I USA er man langt inde med planen om at konstruere et apparat, der kan efterligne de grønne blade og omdanne Co2 til organisk stof. Råstoffet og energien er der. Det kommer en dag, engang ind i fremtiden, Vær sikker på det. Nu håber jeg ikke, at det blev en alt for lang teknisk snak. For høsten har altid været en begivenhed, næsten som årets fjerde højtid, der har optaget alle i samfundet, uanset om man var ved landbruget eller havde andet erhverv. I dag er det ikke kun korn man høster, Det er kartofler, jordbær blommer, æbler, vin og honning + mange andre fødevarer. Men korn er og bliver det væsentlige, for korn er, for at gentage mig selv, lig med brød. I 1925 skrev Johs. V. Jensen til Rebilfesten følgende om tre af vores kornarter i sangen, Hvor smiler fager den danske kyst, som vi lige har sunget: Sødt gynger byggen sit silkehår, og rugen ånder med sol i sinde, og vinden iler til hvedens bryst, hvor fager smiler den danske kyst, lyder det. Det siges, at han undlod nævne havren for ikke at støde Jeppe Åkjær, der i 1906 skrev sangen: Jeg er havren, jeg har bjælder på. Det var året efter, at han skrev Jens Vejmand. De blev begge kæmpehits, der i dag ville have fået både guld og platinplader. Jeg vil nu spille én af Åkjærs romantiske viser fra samlingen, Rugens sange. Så vidt min forstand rækker ud i folkedans, så var det en kædedans med en forsanger, der førte an, og når omkvædet lød, standsede man op og dikkede til pigen over for. Det må I også gerne gøre. Evald GM. Sensommer billede fra Trehøje 5

6 Distriktsgildehal: Steen Blicher Distrikt Indbydelse til Distriktsgildehal med 3 Ridderoptagelser Birthe Skjærbæk og Nira Hove, 1. Herning og Margrethe Korup, 2. Viborg og indsættelse af ny Distriktsgildemester Gerda Abildgaard fra Ikast Gildet Onsdag den 6. november 2013 I Viborg Domkirkes krypt, Stænderplads 3, 8800 Viborg Indgang af døren på nordsiden af domkirken 19:00 Vandrehal med kort rundvisning i domkirken 19:30 Distriktsgildehal i krypten under domkirken 20:45 (ca.) eftergildehal og samvær i dom - cafeen 21:00 (ca.) et let traktement + kaffe / the Tilmelding til egen kansler; der tilmelder gildevis til distriktets kansler: Sonja Klercke: eller tlf

7 Dansk Flygtningehjælp: Dansk Flygtningehjælps landsindsamling Datoen for landsindsamlingen i Dansk Flygtningehjælp 2013 er søndag den 10. november. Vi står i dag over for et flygtningeskare af så store dimensioner, at det er svært at fatte. Naturligvis går tankerne i første omgang til de ufatteligt mange flygtninge fra Syrien, som i disse timer har det usandsynligt svært - så svært, at vi end ikke i vores vildeste fantasi kan forestille os, hvad det betyder at være flygtning. En indsamler får ca.1000 kr i sin indsamlingsbøsse. De penge kan give en syrisk flygtningefamilie en pakke med køkkensæt, hygiejnepakker, madrasser og tæpper. Indtil videre har Dansk Flygtningehjælp hjulpet ca mennesker i og omkring Syrien. En af dem, som Dansk Flygtningehjælp har hjulpet, er syriske Mohammed, som flygtede fra sin hjemby i Syrien sammen med sin kone Zenia og deres fire børn. Han bor nu i det sydlige Libanon:" Vi havde kun det tøj, vi havde på den dag. Det var for risikabelt at tage bagage med os," fortæller Mohammed. Det er ikke kun Syrien, der er i knæ. I lande som Congo, Sydsudan og Myanmar er flygtningeproblemet massivt. Også i disse områder er behovet for hjælp kolossalt. Dansk Flygtningehjælps arbejde hjælper overalt i verdens brændpunkter hver dag tusindvis af mennesker med de helt basale behov, som de har, når de er på flugt fra hjemmet. Derfor er de penge, som bliver samlet ind d. 10. november af uhyre stor betydning. Det tager ca. tre timer at gå en rute, så hvis det er muligt for jer, vil vi i gruppen opfordre så mange som muligt til at gå en søndagstur med en indsamlingsbøsse søndag d. 10. november fra kl. 10. Pengene gør livet sikrere for dem, som har det slemt. I kan maile eller ringe til mig ( ), hvis I kan tage en rute eller har nogle spørgsmål. På gruppens vegne Inger Kristensen 7

8 Lands Gilde Ting: LGT i Slesvig d sept Efter en behagelig køretur til Slesvig med masser af vejarbejde ved Vejle, ankom vi fredag hen på eftermiddagen til campingpladsen Haitabu, som ligger på sydsiden af Slien. Vi var ikke de eneste, som havde valgt campinglivet frem for bylivet under LGT. En aftale om at møde op på A P Møllerskolen for at lave udstilling for Naturlaugene blev lidt forsinket, idet vi var låst inde på campingpladsen indtil kl. 15. Som vi meget bestemt blev gjort opmærksomme på, kunne kun jordskælv eller ejeren selv åbne bommen til lejrpladsen mellem kl. 14 og 15. Det næste problem var at finde stedet. GPS-en viste os ind til et kaserneområde, men Fjordallee var slet ikke med. Det skyldtes, at området var så nybebygget, at selv en opdatering ville være nyttesløs. Vi fandt dog frem til den smukke bygning, som i de næste par dage dannede rammen om Landsgildetinget. Gildets fane blev lånt ud til indmarchen ved åbningen. Naturlaugsudstillingen blev med hjælp fra de øvrige 4 naturlaug gjort klar til det store rykind lørdag. Fredag aften var der Kammeratsskabsaften, som vi havde fravalgt, men ifølge nogle af deltagerne fra Ikast Gildet var det en rigtig god fest. Lørdag morgen var der mødetid kl. 8, idet vi skulle være klar til at tage imod eventuelle spørgsmål om naturlaugene. Jonna skulle have orden på sine papirer til selve Landsgildetinget. Kl stod de fleste af os i selskab med Grev Ingolf med Frue ude foran skolens store sportsplads. I det fjerne hørtes flystøj, og med ét så vi en faldskærm folde sig ud over pladsen. Derefter en mere og lidt senere nok én. De to sidste havde henholdsvis et Gildeflag og Dannebrog med sig. Det var et meget stemningsfyldt øjeblik, da Dannebrog landede på græsset foran alle deltagerne. En flok ægte vikinger afhentede de nedstegne og førte dem til grev Ingolf, som fik det sammenfoldede flag, hvorefter han videregav det til Landsgildemesteren. Jonna stod ca. 2 meter fra begivenhedernes centrum, så det er troligt nok. På slaget 10 blev Landsgildet åbnet med musik fra spejderkorpset. Da alle fanerne var på plads, åbnede Grev Ingolf LGT. Efter dette indslag gik programmet i gang. Det første punkt var 2 donationer til Kræftramte Børn og til Børn af alkoholmisbrugere. ( til hver). Om selve Landsgildetingets enkelte punkter kan der læses i Sct. Georg, men der var dog nogen spænding om valget af Landsgildemester, idet man om lørdagen havde vedtaget, at Landsgildemedlemmer i lighed med gildeledelser kunne sidde 6 år på samme post. Med denne vedtagelse var der pludselig 3 kandidater. Ny Landsgildemester blev Helmuth Werth fra Flensborg Gildet. Af vigtighed for den enkelte gildebroder er det nok, at der fra 2014 kommer en kontingentstigning på 2 kr. pr kvartal. Næste LGT holdes i Køge, hvor Gøngernes Distrikt holder til. 8

9 LGT forts: Festaftenen lørdag foregik i den tidligere officersmesse. Det blev en lang aften med mange timer ved bordet. Inden vi nåede til forretten, var der indslag fra flere sider, hvor vi fik et indblik i landsdelens historie, samt lidt om forarbejdet med selve Landsgildetinget. At der ikke havde været kvindelige officerer på stedet, fremgik af dametoilettets indretning, idet kummerne var pyntede med blomster. Als-Revyen gav sit bidrag til underholdningen med nogle numre fra deres forestilling. Der var adskillige tilskuere, der ikke kunne holde latteren tilbage, så applausen var velfortjent. Det samme var tilfældet med trioen, som spillede, sang og fortalte morsomme indslag. Vi deltog også med en slags fællessang på dialekt. Desværre fik jeg ikke teksten skrevet op, men der er nok en eller anden gildebroder, som har den. Det sidste morsomme indslag kom under desserten. Ca. en tredjedel af deltagerne fik ingen teske, men måtte tage til takke med en gaffel. Ingen af dem var, så vidt det kunne ses, gaffelbitter. På grund af den begrænsede plads i Messen kom vi hinanden ved. Man havde lavet bordkort, og vi kom til at sidde ved samme bord som tidligere Herninggildebroder Birger Leth Larsen og hans kone. Inden musikken startede var der rig lejlighed til samtale, men derefter var det så som så med kommunikationen ved bordene. Søndag morgen var vi til morgenandagt i Slesvig Domkirke, hvor provst Viggo Jacobsen fra Flensborg forrettede tjeneste. Efter antallet af buskørsler at dømme deltog de fleste landsgildedeltagere. I øvrigt skal det nævnes, at logistikken var helt i top for hele Landsmødet. En svag kritik var det dog af forplejningen ved frokosttide. I forhallen var der i sandhed gildemarkedsplads, som det stod i oplægget. Alt gildetilbehør samt tilbud om hjælpearbejde forskellige steder i Danmark og resten af verden blev tilbudt. 1.Herning Gilde blev noteret for 3,7 kilo frimærker. Ved festmiddagen sad vi sammen med selve Frimærkebankdirektøren, som kunne berette, at det kneb gevaldigt med at opretholde det normale antal kilo brugte frimærker. Han gav computeren skylden for denne tilbagegang, så vi må nok til at sende nogle flere breve med sneglepost hvis ikke banken skal gå fallit. Indsættelsen af den nye Landsgildeledelse foregik under højtidelige former efter to dage med rigtig god gildestemning Kurt Linnebjerg 9

10 Fredslyset 2013: Lyset ankommer til Herning banegård, onsdag den 27 november, kl Om aftenen kl.ca tændes faklerne ved spejderhuset på Klokkekildevej, hvorefter de føres til kirken, med mødetidspunkt kl.19. Jeg ved I er flinke til at møde op denne aften og tak for det. Jeg håber at I også vil møde op i Fredens Kirke den første søndag i advent, 1 December, kl.10 Aftalerne med aktiventrene er også på plads, det bliver på Brorsonsvej d.2 Dec. og på Thyrasvej d.4 Dec. På gensyn Connie Ahle Til orientering: 2. søndag i Advent vil Fredslyset være i Valgmenigheds Kirken, H.C. Ørstedsvej, til familie gudstjeneste, kl.16 En super hyggelig tradition,herningholmspejderne har startet, sammen med præsten (en spejder forælder) På glad gensyn Connie Væver (Redaktøren) 10

11 Fødselsdage: November: d Ove Bromann d Karen Magrethe Sønderby d Nira Hove d Ingelise Ibsen December: d Lilly Johannesen d Gerda Schmidt d Elsebeth Brøcher Januar: d. 9-1 Jonna Linnebjerg d Jytte Nielsen Et forsiknet, men velment, tillykke til Alice Johannesen, d.21 Oktober Et stort tillykke til alle 11

12 Kloge ord til eftertanke 12

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2012 105. årgang elevblad Livet i 10. Connect fra elev til studerende ElevILLEDER 2012 se HVEM HEDDER HVAD 60 År siden ådan var

Læs mere

Kobane - byen, der ikke må falde

Kobane - byen, der ikke må falde - Vi havde fanget ham på et eller andet tidspunkt alligevel, siger politichef Henrik Justesen om sexkrænkeren i den røde bil. Retssag begynder på tirsdag 1. sektion side 10-11 96 sider julestemning Jul

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2009. 4H på indlandsisen. Følg de danske. Samarbejde På tværs af alder. Lederskole på Grønland. På Nordisk Lejr 2009

NR. 3 SEPTEMBER 2009. 4H på indlandsisen. Følg de danske. Samarbejde På tværs af alder. Lederskole på Grønland. På Nordisk Lejr 2009 NR. 3 SEPTEMBER 2009 4H på indlandsisen Lederskole på Grønland Følg de danske 4Here På Nordisk Lejr 2009 Samarbejde På tværs af alder Whauw en sommer!! Dyrskuer og skoler, 4H haver, udviklingsture, Nordisk

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere