Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015"

Transkript

1 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning. 3 Kasserer fremlægger regnskab 2014 til godkendelse. 4 Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal sendes skriftligt til formanden senest d. 14. marts (se s. 6) 5 Kasserer fremlægger forslag til budget for det kommende år. 6 Beretning samt fremlæggelse af reviderede regnskaber for fællesaktiviteter samt bekendtgørelse af valg af formænd og kasserere for disse. 7 Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse. 8 Valg af kasserer samt suppleant til Bygildet. 9 Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden. 10 Orientering om planer for det kommende år. 11 Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger). HUSK: Alle regnskaber for lav etc. skal være afleveret til revisor senest d. 10. marts.

2 EN STOR TAK! til 1.og 2 gilde for den smukke og vellykkede nytårsgildehal, hvor I blandt andet hyldede de to jubilarer på en smuk og værdig måde. Jeg siger tak for de smukke ord, de flotte gaver og blomster fra begge gilder. Tak til distriktsgildemester Margit Fohlmann for lykønskning og gave fra distriktet. Samtidig medbragte Margit en hilsen fra landsgildemester Helmuth Werth. Nok er et 75års jubilæum noget, ikke mange gildebrødre vil opleve, og derfor vil jeg betragte dagen som en mærkedag. Tak alle sammen. Mary. 75 år 50 år Kære gildebrødre! Tak for den måde I fejrede mit 50 års jubilæum, det var en rigtig varm, hyggelig og festlig dag. I glædede mig. Også tak for blomster, taler, gaver og flasker. Tjikkerlikker.!! Roar 2

3 NYTÅRSGILDEHAL, 10.januar Efter at GM, 2.Gilde, Else Thiesen, havde åbnet gildehallen, og fanen var blevet ført frem, læste GM digtet af Benny Andersen om tiden, der løber så hurtigt,- især når man ser på ens hurtigt voksende børn, og bød et særligt velkommen til de to jubilarer, Mary Ørts 75 år og Roar Roslind 50 år. Helen Højgaard, GK, 1. Gilde, bragte en hilsen fra GM Kirsten Lindskov, som p.g.a. sygdom ikke kunne være tilstede, og lykønskede derpå med gave og blomster Mary Ørts og fortalte om hendes farverige spejder- og gildetid. Else Thiesen fortalte om Roar Roslinds gildetid i Odense, Glostrup og Roskilde. Stence holdt 5 min. Sct. Georg over en kronik i Politiken om en indvandrer-families forskelligartede modtagelse dels i Skørping, dels i Køge. Både Mary og Roar besvarede hyldesten. Derefter holdt DGM Margit Fohlmann en smuk tale til de to jubilarer, overrakte gaver og takkede dem for de mange års indsats. Hans Henrik fra 2. Gilde talte til Roar, og Birgit Riemer fortalte om sin fars festlige gildefortid sammen med Mary Ørts. Derefter blev Jonna Heefelt konstitueret som GM i Kirsten Lindskovs sygefravær. Og så var det tid til dejligt smørrebrød med herlige vine, sponsoreret af jubilarerne, - og kaffe med Meretes flotte kransekager. DGM omtalte kommende arrangementer i Distriktet og takkede afslutningsvis for den altid hyggelige modtagelse, hun fik i Roskilde. Og med en tak til arrangerende gruppe sluttede en festlig Nytårsgildehal. Ruth, Gerda og Karen, 2.gruppe, 1.gilde. 3

4 Kan KILDEN blive et MÅNEDSBREV? Vort blad har nu en udgivelsesmåde som er flg.: 7 gange årligt. Altså ingen Kilde i månederne: April, Maj, Juli, September, December. Da Kilden nu distribueres via mail til næsten alle gildebrødre, kunne det være på tide, at vi også forholder os til, om vi skal have et rigtigt MÅ- NEDSBLAD/MÅNEDSBREV, som kan indeholde indkaldelser, indbydelser og andet stof, som kan udkomme, når det er aktuelt og ikke i værste fald flere måneder efter eller før, fordi det ikke passer med udgivelsen. Gildebrødre, som ikke har mail, må så få bladet pr. kongelig post (det er ret få). Der er ikke så meget læsestof, som gør Kilden til et egentligt blad, det er mest indbydelser til kommende arrangementer, samt referater fra møder og gildeting. Som eksempel er det rigtig svært at få bragt indkaldelser til gildeting og generalforsamling i gilder og bygildet, fordi bladet netop ikke udkommer i APRIL og MAJ, mens oplysninger og referater fra gildeting og generalforsamlinger så først bringes i JUNI, selv om de blev afholdt i MARTS. Måske er det nu på tide at få et månedligt nyhedsbrev med en MEGET KORT DEADLINE, f.eks. 3 dage, så vi kan orientere hinanden mens sagen er aktuel. Det er dårligt at skulle bringe indbydelse om et arrangement, som f.eks. er d. 3. august, da det jo skal indkaldes og omtales i et blad i juni, og allerede senest 1.3. skal man være klar med indkaldelse til et arrangement f.eks. d. 3. juni. Der er til stadighed gjort et stort arbejde for at lave blad, men nu er det måske tiden til at lave et MÅNEDSBREV og bruge de mange timer på moget bedre. Én redaktør af et månedsbrev er nok, og der behøver ikke være censor eller korrekturlæsere, bare én person, som samler og udsender nyhederne til os alle. Håber at forslaget må blive positivt modtaget. Kærlig hilsen Stence. 4

5 En lille kommentar til Stences indlæg: At maj-kilden i år flyttes til at udkomme 1.6. er ment som en én-gang-foreteelse og skyldes, at den gamle redacteur tillader sig at holde ferie i utide. For fremtiden vil udgivelsesdagen atter være og ikke 1.6. Red. Kommende arrangementer Gildecafé I Gildehuset Sankt Agnes kl Onsdag d. 18. februar og Tirsdag d. 24. marts Et par timer med hyggeligt samvær og uformel snak om løst og fast. Planlægning af Røsnæs-turen. Vi mødes i Gildehuset Sankt Agnes tirsdag d. 10. marts kl. 10:00. Medbring gode ideer til seværdigheder, aktiviteter m.v., så vi kan finde nogle spændende ting, vi kan forberede - kun fantasien sætter grænser. Kan du ikke deltage, så send gerne forslag til mig, så tager jeg dem med på mødet. Jørgen Kreativt laug. Se Kilden nr. 1/ Forårets datoer: 3/3-7/4-5/5-2/6. Kontakt: Merethe - tlf /

6 Følgende forslag er indkommet til behandling på Bygildets generalforsamling d. 9-april Forslag nr.1. På et gildemøde d. 3. sep.2014 blev 1.gilde enige om, at vi synes, der skal ansættes en havemand i sommerhalvåret. Vi bliver jo ikke yngre, og der er meget at se til. Og det kan virke lidt uoverskueligt. Forslag: at havemanden engageres fra næste år-medio Maj til medio September- ca.16 uger = 2 timer hveranden uge. Hvis vi kan få en flink pensionist til 150 kr. i timen, så ser regnestykket således ud: 8 gange ( 2 timer) a 150 kr = 2500 kr. ca. Forslag nr.2. Forslag til at nedlægge KILDEN og erstatte den med et fast månedsbrev, som sendes pr. mail hver d. 1.i måneden (undtagen Juli). Der skal være deadline f.eks. d. 28 hver måned, og alt, der er indsendt til tiden, kommer med. Senere indsendte må vente til næste månedsbrev. Kun een redaktør /udsender. Ingen ekstra udgift. De få gildebrødre uden mail kan aftale med nærmestboende gildebror at de får en kopi, enten afhentet eller bragt. Derved kan meddelelser let komme ud mens de er aktuelle, og ikke som nu sommetider 2-3 måneder enten før el. efter. Dette er en tidssvarende måde, og der er kun meget få som ikke har mail. (i 1.gilde er der kun 2). Stence Det eneste nødvendige, for at ondskaben kan sejre, er, at gode mænd intet gør. Edmund Burke ( ) 6

7 Roskilde-Hedebo distrikt HUSK Distriktsgildehal Mandag den 23. februar 2015 kl. 19 i GILDEHUSET SANKT AGNES, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde Efter gildehallen foredrag v/kaptajn Knud Nielsen: Mit lange liv i rederiet DFDS. Se Kilden 1/2015 I-DAG LØRDAG DEN 14. MARTS 2015 Gildehuset Sankt Agnes Sankt Agnes 2B, 4000 Roskilde., Program for I-DAG en: Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl ca. kl. 12,00 til ca. kl.13,00 frokost. Foredrag ved cand.mag. Tilo Krause, der fortæller om Slædepatruljen og de tyske vejrstationer Herefter vil Knud Hedin holde foredrag om Karen Blixens 12 år i Afrika Vi regner med at slutte ved 16 tiden Hele arrangementet koster 100,00 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, øl eller vand Bindende tilmelding senest den 06 marts 2015 til: GU Jonna Heefelt - tlf / Jørgen Gybel - tlf / Eller DUS. Bo Ivert Andersen: mobil Læs mere info på side 8! 7

8 Kampen om vejret i Nordøstgrønland: Slædepatruljen og de tyske vejrstationer cand. mag Tilo Krause Det ubeboede Nordøstgrønland lagde landskab til en række militære sammenstød under 2. verdenskrig. Seks gange forsøgte tyske meteorologiske værnemagtsekspeditioner at oprette hemmelige vejrstationer på den mennesketomme kyst - og 2 gange lykkedes det tyskerne at overvintre ubemærket i det øde område og sende vejrobservationer hjem. Tyskerne blev modarbejdet af en lille dansk forsvarsstyrke - Slædepatruljen, forgængeren for den senere Siriuspatrulje - på knap 10 mand. Det meste af tiden gik med vejrobservationer, men også at lege kat og mus med hinanden i det nordøstgrønlandske fjordlandskab. Tilo Krause fortæller i ord og billeder om ruinerne af de arktiske vidnesbyrd om en ikke særlig kendt historie fra 2. verdenskrig. Karen Blixens 12 år i Afrika - mere dramatisk end romantisk - Knud Hedin I foråret udkom en stor brevsamling af Karen Blixen om årene i Afrika. Udgivelserne kaster lys over de svære år, ikke blot med forholdet til Bror Blixen og elskeren Dennys Finch Hatton, men også hendes kamp for at redde farmen. Hun var en yderst hårdtarbejdende kaffefarmer, der sled i marken på traktoren og med at beskære træer, alt imens hun måtte slås med helbredet. Lige lidt hjalp det, og hun var på et tidspunkt på selvmordets rand. Knud Hedin har rejst i Karen Blixens fodspor og fortæller i ord og billeder om Farmen i Kenya og Karen Blixens svære år. Man er nødt til at få idealerne ned på jorden og ud til almindelige mennesker, hvis man vil forandre noget. Inge Genefkes (Rehabiliteringscentret For Torturoftre) 8

9 Har medvirket ved 50 amerikanske rumflyvninger: Mariann Albjerg fortæller om sit arbejdsliv igennem 30 år hos NASA Hvordan er det at se jorden ude fra rummet? Hvordan er det at være vægtløs i et rumfartøj? Du kan høre meget mere om NASA sammen med gildebrødre fra hele Sjælland og Lolland-Falster. Søndag d. 19. april 2015 kl på Hillerødholmskolen. Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød Sæt X i kalenderen allerede nu Tag gæster med og få en hyggelig dag. Vi vil byde på frokost og eftermiddagskaffe til en god pris af ca. kr. 100 Tilmelding: gerne Gildevis via distriktets uddannelses-sekretær, DUS: Bo I Andersen eller senest den 1. april. Fyld simpelthen bilerne op og mød mange andre gildebrødre til dette inspirerende arrangement. DUS-NETVÆRKET SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER 1. Gilde 1.Sct Georgs Gilde i Roskilde indkalder hermed til gildeting Onsdag den 4. marts 2015 kl. 18 i Gildehuset Sct. Agnes Vi starter med forloren skildpadde m/tilbehør samt en øl eller en vand. Dagsorden: Valg af dirigent og protokolfører/referent. Gildemesteren aflægger beretning. Behandling af indkomne forslag. - Forslag fremsendt af Karen Nilsson og Kirsten Berthelsen: Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål er at skaffe penge til Hjælpefonden ved at arrangere bankospil, lotterier eller andet - gerne noget festligt og fornøjeligt - jvfr. nedenstående bilag 1. 9

10 Gildeskatmesteren forelægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år. Beretning fra grupperne. Valg af gildeledelse samt suppleanter. Valg af 2 herolder og 1 suppleant. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde. Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant blandt gildeledelsen Valg af GIM, GU og suppleant for GU. Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter. Else Madsen ønsker at træde ud af aktivitetsudvalget, i den forbindelse drøfter vi fremtiden i aktivitetsudvalget set fra 1. Gildes side ( skal på som punkt til Bygildets generalforsamling) Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde. Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes). Udenfor grupperne og ledelsen sørger for det praktiske. Gildeledelsen Bilag 1 Slut med fremstillig af juledekorationer og hvad så? Da vi arbejdede på de sidste juledekorationer, talte vi om, at det måske er på tide, at vi gildebrødre bidrager økonomisk til Hjælpefonden i stedet for at arbejde. Det fik Karen til at tænke på nogle linjer, som hun huskede fra den gamle Gilwell sang. Linjerne lyder: I used to be a scout, and a good old scout too, but now I`ve finished scouting, Hjertelig tak til 1. Gilde for hilsner til min 85 års fødselsdag. Tak for de herlige flasker, som jeg vil glæde mig til at nyde i venners lag. Hjertelig gildehilsen Gerda L. 1. Gilde Gruppemøder 3. gruppe Tirsdag Kl. 14:00 Hos Inger & Olaf 10

11 Gruppetur 1. Gilde 3. gruppe Torsdag den 22. januar drog 3. gruppe til Frederiksberg for at besøge Storm P. Museet. På museet fik vi et indblik i mennesket og kunstneren Storm P. og hans humoristiske og finurlige univers. Vi så samtidig talrige eksempler på hans alsidige og mangfoldige produktion. Vi havde også fornøjelse af at se Rune Kidde udstillingen, der tager sit afsæt i tegneserierne. Her kan man opleve et stort udvalg af Runes originale tegninger fra den danske tegneseries gyldne tid i 1980'erne. Inden vi drog tilbage til Roskilde var vi på Cafe Olivers, som er indrettet i det gamle "tissehus". Helen 2. Gilde Invitation til fødselsdag kl. 18! Som optakt til gildetinget vil vi meget gerne invitere på lidt mad og drikke i anledning af vore fødselsdage i foråret (70 og 80 år). Vi ønsker os ingen gaver; men skulle nogen have lyst, er I velkomne til at lægge et beløb i den fremsatte skål til brug for afholdelse af good turngruppens aktiviteter. Med gildehilsen Birgit og Gunnar HUSK gildeting onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19:00 Se indkaldelse i Kilden 1/

12 Postforsendelse: 2. Gilde Gruppemøder 2. gruppe Mandag 2.3. Mandag gruppe Onsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Kl. 19:00 Kl. 19:00 Hos Jørgen L. Hos Karen Hos Inger Hos Grethe Hos Hanne Udflugt 3. gruppe 1. gilde på besøg i Storm P museet. Referat side 11. Næste nr. udkommer 15/3 Deadline 1/3 Materiale sendes til Jørgen Gybel med kopi til helst i Wordformat (doc). Kilden udkommer 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 1/6, 15/8, 15/10, 15/11 Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer. 12

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5.

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. Egebjerg nov. dec. 2013 JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DECEMBER Egebjerg nov. dec. 2013 BEBOERANNONCE Nov. 23./24. Blomstervennernes

Læs mere

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 1938-2013 Vordingborg Marineforening 75 år Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Telefonliste Bestyrelsen: Formand

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere