VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing"

Transkript

1 VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V itek.di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

2 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 2

3 VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing BAGGRUND Digitalisering er helt centralt for, at danske virksomheder kan øge produktiviteten og konkurrenceevnen i en global verden. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tager moderne teknologier og metoder som big data, internet of everything, cloud computing, sociale medier og mobile løsninger til sig. Cloud computing er af de teknologier, som europæiske virksomheder anser som særligt lovende. Ifølge et studie fra EU Kommissionen 1 brugte 19% af alle europæiske virksomheder cloud computing i Af disse bruger knapt halvdelen avancerede cloud løsninger til at styre regnskaber, kunder og andre forretningskritiske programmer. Danmark er med til at trække det europæiske gennemsnit op, idet 38% af danske virksomheder bruger cloud computing under en eller anden form. Nogle af teknologierne ændrer på de behov, der er til sikkerheden for, at data og systemer er til rådighed, når de skal være det (tilgængelighed), er sikre således, at kun dem, der skal have adgang, får adgang (fortrolighed), og således at data kun ændres af dem, der må (integritet). 39% af dem, der bruger cloud computing, betragter risikoen for en sikkerhedsbrist som en begrænsende faktor. 42% af de virksomheder, der ikke bruger cloud computing i dag, betragter manglende viden om cloud computing - herunder sikkerhed - som en begrænsende faktor. Der er derfor god grund til at hæve vidensniveauet om cloud computing og sikkerhed. Denne vejledning giver anbefalinger til informationssikkerheden, når virksomhederne lader eksterne parter drive og vedligeholde nogle af virksomhedens it-systemer. I denne vejledning gennemgås det indledningsvis, hvad outsourcing og cloud computing er. Herefter gennemgås de sikkerhedskrav, som en virksomhed bør opstille, 1 _statistics_on_the_use_by_enterprises VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 3

4 når de bruger eksterne leverandører. Der konkluderes med en tjekliste for god leverandørsikkerhed. OUTSOURCING Outsourcing betyder, at virksomhed køber en ydelse, som den tidligere selv har stået for, hos en underleverandør. Formålet er ofte at opnå en bedre pris eller en bedre kvalitet, ved at anvende en specialiseret leverandør. Outsourcing anvendes af næsten alle virksomheder - f.eks. ved at lægge produktion til fjernøsten eller ved at hyre et rengøringsselskab. Outsourcing af opgaver i it-afdelingen eller evt. udskillelse af hele it-afdelingen til en serviceleverandør er også meget udbredt. It-outsourcing betyder, at en virksomhed indgår en kontrakt med it-leverandør om at stå for drift og vedligehold af (dele af) virksomhedens it-systemer. Outsourcingpartneren stiller dermed noget it-infrastruktur i form af hardware, software og service til rådighed for kunden. Kunden er typisk i dialog med hostingprovideren om, hvordan han ønsker opgaven skal gennemføres. Kunden kan dermed i et betydeligt omfang påvirke udformningen af løsningen. CLOUD COMPUTING Der findes mange forskellige definitioner af cloud computing. Cloud computing defineres af den amerikanske standardiseringsorganisation, NIST, som en software og hardware infrastruktur, der giver let adgang til it-mæssige ressourcer overalt med en minimal indsats 2. Det Europæiske agentur for Netværks og Informationssikkerhed (ENISA), definerer cloud computing som en servicemodel for efterspørgsel af it-løsninger, der ofte er baseret på virtualisering og distribuerede it-teknologier 3. Cloud computing vil ofte samtidig indebære outsourcing. Cloud computings karakteristika Cloud computing har ifølge NIST fem grundliggende karakteristika: For det første er der tale om efterspørgselsorienteret selvbetjening, hvor kunderne kan tilvælge og fravælge it-ressourcer efter behov. For det andet er ressourcerne typisk direkte tilgængelige over et netværk, og de kan derfor tilgås fra platforme med meget forskellige karakteristika. For det tredje er ressourcerne poolet, således at der ofte serviceres flere kunder på den samme infrastruktur med høj grad af uafhængighed af fysisk lokation. For det fjerde er løsningen fleksibel således, at der kan skrues op og ned for efterspørgslen uden varsel. For det femte måles ressourceforbruget løbende, og der betales kun for de ressourcer, man bruger https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-security-and-resilience/publications/cloud-computing-benefits-risks-and-recommendations-for-information-security VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 4

5 ENISA opsummerer karakteristikaene som abstrakte ressourcer, let skalerbarhed og høj grad af fleksibilitet, øjeblikkelig anskaffelse, delte ressourcer, efterspørgselsbaseret service kombineret med at der kun betales for det der bruges og endelig programmerbar styring af de efterspurgte ressourcer. Cloud computing servicemodeller Cloud computing har flere forskellige servicemodeller. For det første har vi Software as a Service (SaaS), hvor den software, kunden har købt adgang til, kører på en cloud computing infrastruktur. Kunden skal således ikke selv håndtere hardware, styresystemer, lagerplads osv. Eksempler inkluderer webmail, ERP og CRMsystemer. For det andet har vi Platform as a Service (PaaS), hvor kunden kan placere sit eget software på en cloud infrastruktur. Cloud udbyderen stiller dermed en programmeringsplatform til rådighed - f.eks. en.net eller en javaplatform. For det tredje har vi Infrastructure as a Service (IaaS), hvor kunden får adgang til en hardware infrastruktur, men selv har kontrol med styresystemer, applikationer og lager. Nogle gange nævnes også en fjerde servicemodel, Unified Communication as a Service, som er kommunikationsservices på tværs af forskellige typer af platforme. Cloud computings implementeringstyper Der er flere forskellige typer af implementeringer af cloud computing. Den mest almindeligt omtalte er en public cloud, hvor cloud infrastrukturen ejes og drives af en cloud udbyder. En variant er, når en sammenslutning af interessenter (community) sammen ejer og driver en cloud infrastruktur. Det er også muligt at have en privat cloud, som bruges af een kunde, og som enten ejer og driven clouden selv eller får den drevet hos en tredjepart (serviceleverandør cloud). Den private cloud kan fysisk være placeret hos kunden, men kan også være tilgængelig via nettet. Hybrid cloud, er en sammensætning af flere forskellige af de tre førstnævnte cloud infrastrukturer. Ved flere af de forskellige former for cloud computing, er der ikke altid klarhed over, hvor data befinder sig geografisk, hvilket kan skabe juridiske udfordringer. Beskrivelsen af de forskellige former for cloud computing kan sammenfattes som følger: VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 5

6 Traditionel deployment Privat cloud Community Public Cloud Traditionel deployment er den typiske it-implementering, som de fleste virksomheder benytter idag. Denne deployment kan køre hos kunden og være styret af kunden eller en partner i kundens eget data center. I de fleste tilfælde, sker det altså som en enkelt implementering for en enkelt kunde. Privat Cloud er cloud computing hos een specifik virksomhed. Med privat cloud, får man mange af fordelene fra Public cloud og med øget control og fleksibilitet gennem dedikerede virksomhedsressourcer. Til gengæld har man typisk selv driften af miljøet og omkostningerne forbundet dermed. En Community Cloud er når en sammenslutning af interessenter sammen ejer og driver en cloud infrastruktur. En community cloud oprettes typisk, når der skal samarbejdes på tværs af organisationer om konkrete projekter eller om forskning. Public Cloud er cloud computing med globalt delte ressourcer. Online tjenester som giver fordele som: hurtig skalering, automatiske opdateringer af software, forbrugsafhængig omkostningsstruktur, så kunder kun betaler, for det de bruger. Hybrid løsning Kunder ønsker ofte udvikling af hybride løsninger, hvor man kombinerer de bedste elementer fra privat og public løsninger. Det gør det muligt at beslutte lokation og hvilke roller, der ønskes tildelt henholdsvis de private og de public dele af en løsning. SIKKERHEDSOVERVEJELSER I tilgift til de ofte klare økonomiske incitamenter, oplever virksomheder der anvender outsourcing- eller cloudleverandører, at der gennem adgangen til specialiserede kompetencer også opnås øget kvalitet i it-systemerne. Outsourcing vil typisk betyde mere direkte dialog med leverandøren og de specialiserede kompetencer, denne er i besiddelse af. Der er også større mulighed for at få skræddersyet systemer. Indenfor cloud computing tilbydes ofte mere standardiserede løsninger, der så til gengæld er billige og skalerbare i betydningen, at man kan skrue op og ned for behovet for ressourcer. Kunden har ved cloud computing ofte ikke mulighed for at komme direkte i dialog med leverandørens specialister. For begge gælder, at de specialiserede kompetencer hos leverandøren betyder, at sikkerheden typisk vil være bedre, end hvad virksomheden selv kan tilvejebringe, hvis virksomheden stiller de krav til leverandøren, som beskrives i denne vejledning. Når virksomheden overvejer at lade andre overtage driften og vedligeholdelsen af sine it-systemer, er det vigtigt, at virksomheden samtidig gør sig nogle overvejelser om sikkerheden. Mindre virksomheder, der hidtil ikke har haft fokus på sikkerhed, vil typisk få forbedret sikkerhed ved at outsource eller bruge cloudløsninger, mens virksomheder, med god fokus på sikkerhed, skal håndtere de ændringer i trusselsbilledet, som følger af at lagre data uden for virksomheden. VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 6

7 Ansvar og kompetencer Virksomheden kan ikke skille sig af med ansvaret for it-systemerne ved at udskille drift og vedligehold. Virksomheden har stadig ansvaret for, at lovgivningen er overholdt, og at risiko håndteres fornuftigt. Der er forskellig sikkerhed tilknyttet de forskellige servicemodeller: Ved SaaS kan man således stille krav om at få dokumentation for sikkerhedsniveauet, men ved IaaS har kunden selv langt mere kontrol med it-systemerne og dermed også selv en langt mere aktiv rolle at spille for at skabe et fornuftigt sikkerhedsniveau. Når kunden har systemerne kørende in-house i en såkaldt privat cloud, har man også en meget aktiv rolle at spille. Outsourcingleverandøren kan fungere som mellemmand og skabe hybride løsninger mellem drift on-premise og drift i clouden. Heller ikke i denne situation kan kunden dog skille sig af med ansvaret. Det er derfor vigtigt, at virksomheden beholder visse it-kompetencer, således at man på et fagligt grundlag kan gå i dialog med sin leverandør. Særlig vigtigt er det, at virksomheden har kompetencer indenfor informationssikkerhed således, at virksomheden kan stille de rette krav til sin leverandør og sikre, at de aftaler, som fremgår af kontrakten mellem de to parter, efterleves. Det er også vigtigt, at virksomheden har kompetencer til at kunne reagere på henvendelser fra leverandøren om eventuelle sikkerhedshændelser. De jurister, som er involveret i kontraktforhandlingerne, skal forstå at beskrive den fordeling af rollerne, som virksomheden selv og dens leverandør skal spille. Risikoanalyse og dataklassifikation Inden virksomheden vælger en leverandør, bør der foretages en risikoanalyse og en dataklassifikation. Risikoanalysen skal kortlægge de risici, som virksomheden står overfor. Der bør altid foretages en risikoanalyse årligt - uanset om der skal vælges en ekstern leverandør eller ej. Risici afhænger af konsekvenser og sandsynlighed for at trusler, som f.eks. hacking og virus, fejl på it-systemer og tyveri af data fra medarbejdere eller andre, får konsekvenser. Der kan med fordel tages udgangspunkt i OCTAVE- VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 7

8 modellen 4, når der skal tilvejebringes et overblik over truslerne. En model for selve risikoanalysen kan findes i ISO Risikoanalysen skal foruden at adresserer virksomhedens egne risici også kortlægge hvilke risici, der er ved at vælge en ekstern leverandør fremfor selv at drive it-systemerne. Så snart virksomhedens data forlader virksomheden, opstår der nye former for risici - f.eks. kabelbrud, leverandørens manglende evne til at forsætte sin forretning, leverandørens oppetid, leverandørens sikkerhedsniveau set i forhold til hvad virksomheden selv ville kunne tilvejebringe, fremmede landes adgang til data med domstolskendelse og opsnapning af data på internettet på vej til leverandørens datacenter. Omvendt vil andre risici forsvinde, når der vælges en ekstern leverandør. Når der bruges en kombination af servicemodeller, f.eks. en SaaS, der kører på en IaaS, skal risikoanalysen sikre, at der kortlægges risici og stilles sikkerhedskrav, som også tager højde for kombinationen af risici hos de forskellige leverandører. Det europæiske agentur for netværks- og informationssikkerhed har lavet en risikovurdering af nogle af de mest almindelige risici, der er ved at anvende en ekstern leverandør 5. Desuden skal der på baggrund af risikoanalysen foretages en dataklassifikation. På baggrund af de risici, der findes ved at beholde systemer og data inhouse eller hos en ekstern leverandør, skal det afgøres, hvilke data man vil lægge ud til en ekstern part. Særligt opmærksom skal man være på data, som er forretningskritiske - f.eks. forskningsdata - tillige med data som kan være omfattet af lovkrav - f.eks. personoplysninger eller bogføringsdata. Sikkerhedsstandarder og best practises Når man skal vurdere eksterne leverandørers sikkerhed, er det ofte relevant at se på, hvilket holistisk sikkerhedsniveau de kan tilbyde. Der findes flere meget omfattende standarder og best practises, som kan bruges til at foretage en sikkerhedsmæssig vurdering. Vi kan ikke gennemgå dem alle og fokuserer derfor på ISO, NIST, ISAE, CSA og EU. ISO27001 opstiller krav til, hvordan sikkerheden hos en leverandør styres. Leverandøren skal have implementeret et såkaldt Information Security Management System (ISMS), som sikrer, at sikkerheden er på et konstant højt niveau og løbende forbedres. Som kunde bør man kræve, at standarden efterleves af både cloud- og outsourcingleverandører. ISO27002 opstiller en række kontrolmål og operationelle kontroller, som leverandøren bør implementere eller argumentere for, hvorfor han ikke implementerer. Kontrollerne sikrer f.eks., at personalet har de rette kompetencer, at sårbarheder i software patches, og at hændelser på systemerne logges. Som kunde bør man kræve, at standarden efterleves af både cloud- og outsourcingleverandører https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-security-and-resilience/publications/cloud-computing-benefits-risks-and-recommendations-for-information-security VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 8

9 ISO27001 og ISO27002 bør i forvejen være kendt af virksomhederne, fordi de også typisk bruges til at etablere et forsvarligt sikkerhedsniveau på inhouse it-løsninger. Samlet set stiller standarderne følgende krav: Ledelsens ansvar og rolle skal præciseres Der skal udarbejdes sikkerhedspolitikker med retningslinjer Der skal fastlægges roller og ansvar til forskellige aktører i organisationen Der skal ske håndtering af risici og muligheder - herunder risikoanalyse og etablering af kontroller i forhold til: politikker, organisering, personalesikkerhed, styring af aktiver (herunder klassifikation), adgangsstyring, kryptering, fysisk sikring, driftssikkerhed (herunder malware, logning, sårbarheder), kommunikationssikkerhed, anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af udstyr, styring af leverandører, styring af nedbrud, beredskab og compliance med lovgivning Der skal laves en målsætning for informationssikkerheden og laves planer for opfyldelse af mål Ressourcer, kompetencer og bevidsthed skal tilvejebringes hos organisationens medarbejdere Der skal laves planer for, hvordan kommunikation håndteres, herunder hvem der må sige hvad hvornår til hvem Det skal dokumenteres, hvilke tiltag der er sat i værk for at understøtte informationssikkerheden Der skal ske planlægning og styring af it-driften - herunder vurdering af og håndtering af risici Der skal løbende ske overvågning, måling, analyse og evaluering Sikkerhedskontroller skal løbende revideres og godkendes af ledelsen Der skal være en proces, der løbende sikrer forbedringer I overordnede termer er det disse krav, som kunderne bør stille til cloud og outsourcingleverandørerne. NIST har i standarden r4 6 ligesom ISO opstillet en række krav og kontroller, som bør være på plads for at skabe god sikkerhed. Der er et betydeligt overlap mellem de krav, der stilles i de standarderne, hvorfor de ikke gennemgås detaljeret her. Pointen er, at en leverandør, der er certificeret efter den ene eller anden standard, må forventes at have fornuftig styr på sikkerheden. Når man skal bruge en cloudleverandør, vil det typisk være vanskeligt at få adgang til de fysiske lokationer, hvor systemer og data kører. Det vil simpelthen være en sikkerhedsbrist for de øvrige kunder at lukke en kunde ind i et datacenter. Derfor lukker man i praksis en ekstern revisor ind, som så på vegne af alle kunderne kan sikre sig, at sikkerhedsniveauet er som ønsket. Den eksterne revisor udarbejder på baggrund af inspektion og dialog med leverandøren en revisionserklæring. Erklæringen dokumenterer, at en række kontroller er implementeret og fungerer. For de almindelige it-kontroller hedder revisionserklæringen ISAE (tidligere SAS 70). Erklæringen bruges både af cloud- og outsourcingleverandører, og man bør VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 9

10 som kunde stille krav om forevisning af disse erklæringer. En sådan revisionserklæring kan være et krav fra den revisionsvirksomhed, der udarbejder kundens eget årsregnskab. I forhold til outsourcingleverandører kan man også i kontrakten stille eksplicitte krav om at få adgang til datacenteret. I forhold til danske outsourcingleverandører har brancheforeningen BFIH lavet et hostingmærke, som udstedes til de leverandører, der lever op til forskellige krav, der går ud over revisionserklæringen. Som supplement til en ISAE3402 kan man også få en SSAE 16 SOC 2 erklæring. SSAE-erklæringen ser mere på risiko ved, at outsourcing eller cloud leverandørens eget personale udfører bevidst skadelige handlinger end ISAE-erklæringen. Cloud Security Alliance (CSA) er en organisation af cloud interessenter og brugere, som har lavet en sikkerhedsguide til cloudløsninger, Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing 8. Guiden opstiller en række sikkerhedsmæssige krav til styring og drift af en cloud, som cloududbydere og deres kunder bør være opmærksomme på. Guiden indeholder også en del overvejelser om og kortlægger fordele og ulemper ved cloud-løsninger i forskelligt perspektiv. Igen er der et væsentligt overlap med de krav og kontroller, der stilles i ISO- og NIST-standarderne. Guiden er dog mere cloud specifik end de øvrige standarder. CSA har lavet en rigtig god mapping af sine egne kontroller op mod ISO, NIST og en række andre standarder og lovkrav, CSAs Cloud Control Matrix 9. CSA har også tilvejebragt en certificering af personalets cloud computing kompetencer, CCSK. Hvis man skal i dialog med konsulenter indenfor cloud computing, kan det være værd at se efter denne certificering. På europæisk plan har der været stor politisk interesse for at få udnyttet de effektiviseringsmuligheder, der ligger i at anvende eksterne leverandører. Foruden ENI- SAs risikovurdering har EU Kommissionen lavet en strategi for cloud computing. I den forbindelse er der nedsat en række arbejdsgrupper, der skal levere en række produkter, som bidrager til at nedbryde nogle af de sikkerhedsmæssige barrierer ved cloud anvendelse 10. Produkterne er (i de udkast som i skrivende stund foreligger) meget cloud specifikke og for en dels vedkommende tæt relateret til at skabe compliance med europæisk lovgivning og fortolkningspraksis. Blandt produkterne forventes der at komme: en samlet indstilling vedrørende alle de forskellige sikkerhedsstandarder, der berører området standard service level agreements, som kan tilknyttes kontrakten mellem kunde og leverandør certificering af cloud leverandører et code of conduct for cloudleverandører, som bl.a. vil stille krav til behandling af personoplysninger, sikkerhedskrav og kontroller (som igen er 8 https://downloads.cloudsecurityalliance.org/initiatives/guidance/csaguide.v3.0.pdf 9 https://cloudsecurityalliance.org/research/ccm/ 10 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-computing-strategy-workinggroups VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 10

11 meget i overensstemmelse med de kontroller, standarderne peger på) og governance. Når kunden stiller de ovenfor nævnte krav om dokumentation af sikkerheden hos leverandøren, er det vigtigt at være opmærksom på, om den fremviste dokumentation er gældende for hele den service, kunden køber af leverandøren. Dette er særlig relevant, når leverandørens ydelse er baseret på en kombination af servicemodeller. Hvis der ikke er dokumentation for løsningens helhed, må kunden give sig i kast med en mere manuel risikovurdering af løsningen. Særlige sikkerhedskrav Alle rimelige sikkerhedskrav vil blive efterlevet, hvis leverandøren kan dokumentere efterlevelse af en eller flere af de ovenfor nævnte standarder. Nogle virksomheder kan have behov for yderligere præcis dokumentation af efterlevelse af visse kontroller. Man kan derfor undersøge, om der fra leverandøren foreligger eller kan rekvireres: resultatet af en penetrationstest beskrivelse af sikkerhedsorganisation og - politikker beskrivelse af anvendelsen af kryptering af transmitterede og lagrede data, herunder hvordan nøgler opbevares tillige med mulighederne for at anvende sin egen kryptering med egne nøgler beskrivelse af hvilke underleverandører der behandler data beskrivelse af hvor data befinder sig, herunder indenfor EU beskrivelse af hvordan data slettes - herunder på backup, f.eks. jf. standarden for sletning, NIST r1 11. beskrivelse af hvad der logges beskrivelse af hvordan håndtering af autentifikation og autorisation hos såvel leverandør som kunde foregår, med henblik på at sikre at der er præcis den adgang til data og systemer, som der er brug for beskrivelse af hvordan man kommer i kontakt med leverandører, hvis man har forskellige typer af spørgsmål beskrivelse af hvad der sker hvis leverandøren går konkurs, skifter forretningsområde eller bliver solgt, herunder beskrivelse af om kurator holder datacenteret kørende beskrivelse af hvordan man bliver orienteret af leverandøren, hvis der er opstået sikkerhedsbrister beskrivelse af under hvilket lands lovgivning eventuelle tvister løses beskrivelse af hvem der ejer data og hvordan virksomhedens data evt. må bruges af leverandøren, f.eks. til at forbedre tekniske filtre. Lovkrav til behandling af personoplysninger Der er en række særlige forhold, som skal iagttages, når de data, der behandles hos leverandøren, er personoplysninger. I Danmark er behandlingen af personoplysninger reguleret i Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) 12. Denne lov implementerer EU direktiv 95/46/EF, som regulerer behandlingen af https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828 VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 11

12 personoplysninger i EU 13. Outsourcing og cloudleverandører, som behandler personoplysninger om danske borgere, skal iagttage disse regler. I praksis giver dette anledning til, at der er nogle juridiske forhold, som skal håndteres og sikres gennem kontraktuelle og praktiske implementeringer - f.eks. med hensyn til eventuel behandling af data i lande udenfor EU, fordeling af rollerne som dataansvarlig og databehandler samt de øgede sikkerhedskrav til it-løsningen, hvis der behandles personoplysninger. Da flere af cloududbyderne opererer udenfor EU eller har tredjepartsleverandører, som opererer udenfor EU, skal der være aftaler om udveksling af data. Der er i retsgrundlaget flere forskellige muligheder for, at personoplysninger kan forlade EU. For det første er de cloududbydere, som er omfattet af Safe Harbourreglerne, i princippet godkendt. Flere EU-lande stiller dog spørgsmål ved denne godkendelse, fordi der er tale om udfyldelse af en self-assessment. Der pågår pt. forhandlinger mellem USA og EU om at revidere grundlaget for Safe-Harbour reglerne. Et alternativ er at lave Binding Corporate Rules. Men disse regler bruges alene indenfor koncerner og kan typisk ikke anvendes i forbindelse med cloud computing. Et bedre alternativ er at vælge cloud udbydere, som efterlever EU's model clauses 14, der er EU Kommissionens standardkontrakt for udveksling af data med visse lande udenfor EU. Det danske datatilsyn har udtalt sig om betingelserne for at anvende cloud computing løsninger ved behandling af personoplysninger og henviser netop til anvendelse af EU Kommissionens model clauses 15. Fordelingen af de juridiske roller som henholdsvis dataansvarlig (controller) og databehandler (processor) skal være præcist defineret i kontrakten. Som udgangspunkt vil kunden være dataansvarlig og leverandøren være databehandler. Imidlertid vil der være visse behandlinger, som kræver en konkret juridisk vurdering. F.eks. vil leverandøren ofte kunne anskues som dataansvarlig for administrative processer knyttet til behandlingen 16. De enkelte lande har fastsat særlige nationale regler, som understøtter fortolkningen af EU direktivet i den nationale lovgivning. I Danmark er der en række bekendtgørelser, som uddyber fortolkningen af persondataloven. En særlig vigtig bekendtgørelse er sikkerhedsbekendtgørelsen 17, som udmønter sikkerhedskravene til it-systemer, der behandler personoplysninger. Bekendtgørelsen gælder kun for den offentlige sektor, men det må anbefales, at også private virksomheder stiller krav om, at deres leverandør efterlever - eller i det mindste lader sig inspirere af - bestemmelserne i bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=842 VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 12

13 ISO27018 uddyber og supplerer ISO27002 og opstiller nogle ekstra kontroller, som leverandører af cloud computing løsninger bør efterleve, når der behandles personoplysninger. Der er bl.a. tale om følgende kontroller: styring af adgangskontrol, muligheder for anvendelse af kryptering, krav til underleverandører og information under leverandører, log af hændelser, logning af behandling af personoplysninger og håndtering af sikkerhedshændelser. Kunderne kan overveje at stille krav til leverandøren om en fuld implementering af ISO27018, når der behandles personoplysninger. I den danske fortolkningspraksis stilles der på en række områder krav om anvendelse af kryptering, når personoplysninger transmitteres over internettet, herunder på vej mellem virksomhed og outsourcing eller cloudleverandør. I hovedtræk går Datatilsynets praksis på, at det er obligatorisk at kryptere følsomme personoplysninger og CPR-nummer. Desuden skal der krypteres, hvis det er meddelt som vilkår af Datatilsynet 18. I en række andre tilfælde er det kun en anbefaling fra Datatilsynet, at der bruges kryptering. I relation til anvendelsen af cloud computing blev det af Datatilsynet meddelt som et vilkår, at der bruges kryptering. Kryptering findes i mange former. Virksomheden skal tage stilling til, om den vil bruge sin egen kryptering, eller om den vil bruge en eventuel kryptering fra cloudleverandøren. Virksomheden skal desuden tage stilling til, hvor kraftig kryptering der skal bruges. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i EU stammer tilbage fra 1995, og er derfor i skrivende stund under revision. EU Kommissionen er kommet med et udspil til ny regulering, der har til formål at modernisere, harmonisere og effektivisere reglerne samtidig med, at der gives en bedre beskyttelse af personoplysninger. Når reglerne er vedtaget, vil der komme en to års implementeringsfrist. Vi må derfor forvente, at de i dette afsnit omtalte regler vil blive ændret. Et element i de nye regler, som formodentlig vil blive vedtaget, er kravet om at gennemføre en privacy impact assessment, PIA. En PIA er en risikovurdering ved, at der behandles personoplysninger - set fra den registreredes synspunkt. Det vil være at udvise rettidig omhu at sikre sig, at en sådan analyse laves for de it-systemer, der i væsentligt omfang behandler personoplysninger. Ved anvendelse af meget standardiserede løsninger (SaaS, public cloud) bør det undersøges, om leverandøren har lavet en PIA. Desuden bør virksomheden selv lave en PIA for virksomhedens egen behandling af personoplysninger. DI har lavet en skabelon 19, som med fordel kan anvendes, når man skal lave en PIA. Kontrakten Kontrakten mellem virksomheden og cloud- eller outsourcingleverandøren er afgørende for, hvilke services der leveres, og dermed også for hvilket sikkerhedsniveau der aftales. Der kan stilles helt konkrete krav til de enkelte kontroller til outsourcingleverandører - men ikke til cloudleverandører. Derfor stilles de sikkerhedsmæssige krav ofte som henvisninger til efterlevelse af standarder, hvor man så evt. i et vist omfang kan henvise til kontroller, som virksomhedens risikoanalyse har fremhævet som særligt vigtige. Af kontrakten bør det derfor fremgå, at (dele af) de ovenstående standarder efterleves. Desuden bør det fremgå, hvor ofte og i hvilket VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 13

14 omfang der gennemføres revision og kan forelægges revisionserklæringer. Det er virksomhedernes ansvar løbende kontrollere, at der ikke er bemærkninger i revisionserklæringerne, og at sikkerheden derfor til stadighed er på det aftalte niveau. Kontrakterne bør også indeholde bestemmelser om, hvordan sikkerhedshændelser håndteres samt et krav om løbende rapportering af sikkerhedsniveauet. Virksomheden bør have kompetencer inhouse til at kunne forstå disse erklæringer og reagere på dem. Kontrakter bør udarbejdes af advokatfirmaer med erfaring på dette område. VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 14

15 TJEKLISTE Cloud computing og outsourcing kan forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne betydeligt. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne adresserer denne nye teknologi. For at gøre brug af teknologien og samtidig fortsat kunne leve op til sit ansvar for behandlingen af data bør virksomheden selv have fokus på sikkerhed og gennemføre en risikoanalyse og en dataklassifikation. Desuden bør virksomheden stille en række sikkerhedsmæssige krav til sine leverandører. Grundet den høje grad af standardiserede løsninger vil det i en række sammenhænge ikke være muligt at stille specifikke krav om bestemte kontroller til leverandøren. Kunderne er derfor henvist til at stille generelle krav og bør vurdere om leverandørerne kan: Fremlægge en ISAE3402-erklæring uden bemærkninger Efterleve en eller flere af standarderne: o Efterlevelse af eller certificering efter ISO27001 og ISO27002 o Efterlevelse af eller certificering efter NIST o Efterlevelse af eller certificering efter CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing Fremlægge en SSAE 16 SOC 2 erklæring uden bemærkninger Fremlægge dokumentation for specifikke sikkerhedstiltag som f.eks. penetrationstests Hvis leverandøren kan dokumentere efterlevelse af en eller flere af de tre standarder tillige med en ISAE3402-klæring uden bemærkninger, er der rimelig grund til at tro, at sikkerheden er på plads. Når der behandles personoplysninger i en cloud løsning, skal det desuden undersøges, om leverandøren kan dokumentere: Efterlevelse af eller certificering efter ISO27018 Anvendelse af EUs model clauses ved indgåelse af kontrakt, alternativt at der henvises til en safe harbour godkendelse i kontrakten Gennemførelse af en privacy impact assessment Efterlevelse af fremtidige guidelines fra EU Kommissionen, som omtalt i denne vejledning. Hvis leverandøren kan efterleve de punkter, er der rimelig grund til at tro, at der kan behandles personoplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hverken ved outsourcing eller ved cloud computing er sikkerheden på plads ved at stille krav til leverandøren. Virksomheden skal i kontrakten sikre sig, at det er præciseret, hvilke sikkerhedstiltag leverandøren tager, og dermed hvilke resterende sikkerhedstiltag virksomheden selv skal udføre. Virksomheden bør sikre sig, at den i virksomheden har kompetencer til at stille krav til leverandørerne, være i dialog med leverandøren om eventuelle sikkerhedshændelser og udføre eventuelle egne supplerende sikkerhedstiltag. VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing 15

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer

ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017 www.pwc.dk GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer v. Jess Kjær Mogensen og Charlotte Pedersen, Agenda Leverandørstyring Erklæringer Spørgsmål 3 Leverandørstyring

Læs mere

Persondataforordningen. Konsekvenser for virksomheder

Persondataforordningen. Konsekvenser for virksomheder Persondataforordningen Konsekvenser for virksomheder Sikkerhedsforanstaltninger (A32) Sikkerhedsforanstaltninger Der skal iværksættes passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag Psedonymisering

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Proces til vurdering af cloud løsning og risici

Proces til vurdering af cloud løsning og risici Proces til vurdering af cloud løsning og risici John Wiingaard, GRC konsulent, Dubex Bygholm Park, Horsens, den 12. maj 2016 Agenda 1. Definition af Cloud 2. Inspiration til procestrin 3. Indledende betragtninger

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING Kan man ifølge EU s Persondataforordning bruge Cloud Computing til personhenførbare data? JA, naturligvis forordningen afgør ikke, hvilken arkitektur eller teknologi,

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Customer Managed Hvorfor vælger man som kunde Cloud? Customer Customer No cloud (On-Premise)

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Kl Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor

Kl Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor Kl. 13.00-13.10 Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor Kl. 13.10-13.40 Hvad viser Rigsrevisionens beretning? Hvad viser beretningen om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører? v. Claus Bobjerg Juul,

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Hvordan styrer vi leverandørerne?

Hvordan styrer vi leverandørerne? Hvordan styrer vi leverandørerne? DI Digital 26. September 2016 DKCERT www.cert.dk Henrik Larsen Email: henrik.larsen@cert.dk Agenda Hvem er jeg? DKCERT Hvem er vi og hvad gør vi? Hvordan styrer universitetssektoren

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN - TOPDANMARKS ARBEJDE MED AT SKABE COMPLIANCE. DI ITEK 14. juni 2016 Koncern IT-sikkerhedschef Brian Lind

PERSONDATAFORORDNINGEN - TOPDANMARKS ARBEJDE MED AT SKABE COMPLIANCE. DI ITEK 14. juni 2016 Koncern IT-sikkerhedschef Brian Lind PERSONDATAFORORDNINGEN - TOPDANMARKS ARBEJDE MED AT SKABE COMPLIANCE DI ITEK 14. juni 2016 Koncern IT-sikkerhedschef Brian Lind 1 1 MIT KØREKORT 16 år i Topdanmark i it-sikkerhedschefstolen Complianceansvarlig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune Senest opdateret oktober 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED IT-BEREDSKABSSTRATEGIEN... 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG TIL DET RESTERENDE BEREDSKAB... 3 3. OMFANG,

Læs mere

KOMBIT sikkerhedspolitik

KOMBIT sikkerhedspolitik KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

- for forretningens skyld

- for forretningens skyld Produkt og produktionssikkerhed - for forretningens skyld DI og DI ITEK sikkerhedsaktiviteter Bidrage til bedre tryghed i erhvervslivet og det øvrige samfund Informationssikkerhed Virksomhederne Borgerne

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy Anbefalinger vedr. privacy IT-sikkerhedspanelet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i løbet af de seneste møder drøftet nødvendigheden af at forbedre borgere og virksomheders privacy

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN 978-87-7353-974-3 0.05.12 2 Indledning Denne vejledning er lavet med det formål at ruste danske virksomheder

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Cloud med omtanke! 10 gode råd

Cloud med omtanke! 10 gode råd Cloud med omtanke! 10 gode råd Oversigt Cloud med omtanke har mange vinkler Risiko 360 - og afdækning i aftalen Særlig fokus på persondataretlige krav 2 17. september 2015 Agenda - Risikoafdækning 1 Vejledningen

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

Data protection impact assessment

Data protection impact assessment Data protection impact assessment Data protection impact assessment DPIA Den dataansvarlige skal gennemføres en DPIA under forudsætning af: Anvendelse af nye teknologier Betydeligt omfang, formålets karakter,

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent,

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent, Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november 2016 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Agenda Vi fik besøg af Rigsrevisionen.. Hvordan forløb det, hvordan var det, og hvad blev resultatet?

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere