Sygeplejefaglig vejledning i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejefaglig vejledning i Hjemmeplejen og på Plejecentre"

Transkript

1 Baggrund Sondeernæring tilbydes patienter, som ikke er i stand til at indtage sufficient peroral ernæring. Det kan være midlertidigt eller permanent. Anlæggelse af sonden kræver altid tydeligt samtykke enten fra patienten selv eller pårørende, og henvisning sker via egen læge. Da sondeernæring håndteres flere gange, er der større risiko for, at den forurenes, og da sonden går direkte fra det ydre og ind i mavesækken, er der skabt en kunstig direkte adgang for udefrakommende / sygdomsfremkaldende bakterier. Dette kan medføre, at borgeren får en mave/tarm infektion, som foruden at være smertefuld, kan give diaré, så ernæringen ikke optages optimalt, og borgeren mister livsvigtige salte og væske. Det kan være behandlingskrævende med risiko for resistensudvikling. Derudover er der bl.a. risiko for, at sonden flytter sig, så den ligger forkert, at mavesækken overfyldes eller borgeren kaster op og derved aspirerer til lungerne. Formål At administration og indgift af sondeernæring, samt pleje af sondestedet, foregår efter de korrekte sygeplejefaglige og hygiejniske principper. Krav til personalet Må efter lægelig ordination foretages af sygeplejersker. Sygeplejersken kan delegere det personligt til en social og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, som forinden er oplært deri og har prøvet det under supervision. Kontraindikationer for indgift af sondeernæring Sonden glider helt eller delvist ud (se tjekmærke) Hvis sonden glider ud, så den sidder yderligt, må der ikke gives noget i den. Hvis sonden glider ud, er det VIGTIGT at få lagt en ny hurtigst muligt (fordi hullet lukker meget hurtigt, inden 24 timer) Hvis sonden har ligget i mere end 4 uger, skal den eksisterende fistel holdes midlertidigt åben med den gamle sonde eller et foleykatheter. Sonde med plade: Ny tid til sondeskift bestilles på Endoskopisk Laboratorium i Vejle eller Kolding. Sonde med ballon: hvis der er lavet aftale med lægen om det, skifter sygeplejersken sonden og ellers som ovenstående. Komplikationer, som kræver opmærksomhed Infektion (mavesmerter, kvalme, opkast, diarre eller feber): Kan skyldes utilstrækkelig hygiejne eller indgift af inficeret sondeernæring. Plejen i Fredericia Kommune Side 1

2 Diarre: Kan skyldes for hurtig infusionshastighed, kan skyldes medicin (antibiotika, laksantia, primperan o.l., mikstur med højt sorbitolindhold), kan skyldes infektion, eller skyldes ukendte årsager (hvis årsagen ikke kan findes eller afhjælpes på anden måde, kan der forsøges med Imodium husk at aftale med egen læge). Kvalme, retention, mavekneb, opkast: Årsagen undersøges, infusionshastigheden nedsættes, evt kan der gives Primperan. Tilstopning af sonden: Tjek at klemskruen er åben, og der ikke er knæk på sonden. Stoppet sonde: 1. Skyl 10 ml vand igennem med højt tryk med en 10-ml sprøjte 2. Hvis punkt 1 ikke er nok, skylles med 50 ml varmt vand og lad det stå i sonden i 30 minutter for at opløse evt. fedtklumper. Skyl herefter en gang mere. 3. Hvis punkt 1 og 2 ikke er nok, skylles med 50 ml danskvand eller cola og lad det stå i sonden i 30 minutter. Skyl her efter endnu en gang (kulsyren er med til at opløse klumper). Ananassaft kan også forsøges. Brug aldrig overdreven kraft og brug aldrig skarpe eller spidse instrumenter Se også nederst på siden: Liste over de mest almindelige årsager til, at sonden er tilstoppet. Mundgener: Pga. nedsat indtagelse gennem munden kan der opstå dårlig ånde, tørre slimhinder, irritation, spytsten og/eller svampeinfektioner. Dette forebygges med god mundhygiejne. Hvad skal der bruges Ved manuel indgift: Rene latex handsker Rent viskestykke eller lignende til at lægge under sammenkoblingen, mens maden indgives 1 stk. 60-ml sprøjte eller større til vand og sondeernæring (skylles og tørres efter hver brug og skiftes dagligt eller rengøres i opvaskemaskine efter hver brug og kan anvendes i op til en uge, hvis der ikke er misfarvninger på sprøjten). 1 rent glas til vand 1 rent glas til at opløse medicin i 1 rent glas til sondeernæring Plejen i Fredericia Kommune Side 2

3 1 pilleknuser (hvis der skal gives medicin i sonden) Remedier til mundhygiejne i forbindelse med hver sondeindgift Ved indgift med pumpe: Rene latex handsker Rent viskestykke eller lign til at lægge under sammenkoblingen, mens maden løber ind, 1 stk. 60-ml sprøjte eller større til vand (skylles og tørres efter hvert brug og skiftes dagligt eller opvaskes i opvaskemaskine efter hver brug og kan anvendes i op til en uge, hvis der ikke er misfarvninger på sprøjten) 1 rent glas til vand 1 rent glas til at opløse medicin i 1 pilleknuser (hvis der skal gives medicin i sonden) Remedier til mundhygiejne i forbindelse med hver sondeindgift. Fremgangsmåde PEG sonde manuel indgift 1. Håndhygiejne 2. Sondeernæringen skal altid have stuetemperatur må aldrig være køleskabskold (det kan give mavesmerter og diarre) 3. Skriv dato og klokkeslæt på posen, når den åbnes (kan opbevares 1 døgn i køleskab eller må stå ved stuetemperatur til næste måltid og skal derefter kasseres pga. infektionsrisiko) 4. Sondemaden gives med janet-sprøjte ved hjælp af tyngdekraften, dvs. uden stempel (for at undgå opkast, diarre og mavesmerter) 5. Hovedgærdet hæves mindst 30 grader under indgiften og bibeholdes sådan, mindst ½ time efter 6. Kontroller at sonden ligger korrekt ved at se på længdemærkerne (skal stå ved ved denne sonde) 7. Træk lidt mavesaft tilbage i sprøjten for at sikre, at sonden ligger rigtigt, og at der ikke står meget mad i maven fra sidste indgift Mavesaft / madrester skal sprøjtes tilbage i maven igen Er der meget mad at aspirere, ventes med at give ny portion sondeernæring 8. Der gives langsomt ml rent vand fra vandhanen (stuetemperatur) for at se, om sonden fungerer 9. Herefter gives sondemaden langsomt over 20 minutter. For hurtig indgift kan give kvalme, opkast, diarre og smerter. Højdeforskellen mellem mave og sprøjte afgør, hvor hurtigt det løber ind. 10. Når sondemaden er løbet ind, gives evt. medicin opløst i vand, og der skylles efter med resten af vandet (mindst 40-50ml), så det samlet passer med den ordinerede mængde. 11. Klemskruen på sonden lukkes, og proppen sættes i. Plejen i Fredericia Kommune Side 3

4 12. Hvis der opstår kvalme, gylp eller smerter: stop indgift af sondeernæring og kontakt sygeplejerske (som vurderer, hvad der skal gøres) 13. Der udføres mundpleje i forbindelse med hver indgift af sondeernæring PEG sonde med pumpe 1. Håndhygiejne 2. Hovedgærdet hæves mindst 30 grader under indgiften og forbliver sådan, mindst ½ time efter 3. Kontroller at sonden ligger korrekt ved at se på længdemærkerne (skal stå ved ved denne sonde) 4. Træk lidt mavesaft tilbage i sprøjten for at sikre, at sonden ligger rigtigt, og at der ikke står meget mad i maven fra sidste indgift Mavesaft / madrester skal sprøjtes tilbage i maven igen Er der meget mad at aspirere, ventes med at give ny sondeernæring 5. Skyl sonden igennem med en lille smule vand (15-20 ml) langsomt med sprøjte 6. Ryst posen med sondeernæring, inden den hænges op 7. Tilslut slangen til posen / flasken og åbn klemskruen på PEG-sonden Sondeernæringen skal altid have stuetemperatur må aldrig være køleskabskold (det kan give mavesmerter og diarre) 8. Skriv dato og klokkeslæt på posen / flasken, når den åbnes Må hænge ved stuetemperatur i 24 timer, når slangesættet er tilsluttet posen/ flasken og støvhætten sættes på studsen efter hvert måltid. Hvis slangesættet afmonteres, kan den åbnede pose / flaske opbevares 1 døgn i køleskab og skal derefter kasseres pga. infektionsrisiko) 9. Tilslut og start pumpen (brugsvejledning hænger på dropstativet) 10. Når sondemaden er løbet ind, slukkes pumpen, og klemskruerne på slangen + sonden lukkes og støvhætten sættes på slangesættet 11. Der suppleres med vand svarende til i alt den ordinerede mængde, som gives langsomt med sprøjte direkte i PEG-sonden. (Ordinationen skal fremgå af sondeskemaet) 12. Hvis der også skal gives medicin, skal den knuses fint, røres op i ml vand og gives lige efter sondemaden. Der skylles efter med det sidste vand (mindst ml), så der i alt er giver den ordinerede mængde. (Ordinationen skal fremgå af sondeskemaet) 13. Klemskruen på sonden lukkes, og proppen sættes i 14. Hvis der opstår kvalme, gylp eller smerter: Stop indgift af sondeernæring og kontakt sygeplejersken (som vurderer, hvad der skal gøres) 15. Der udføres mundpleje i forbindelse med hver indgift af sondeernæring Opbevaring af sondeernæring efter anbrud Dato og klokkeslæt skrives tydeligt på posen, når den åbnes Må hænge ved stuetemperatur i 24 timer, når slangesættet er tilsluttet posen og flasken og støvhætten Plejen i Fredericia Kommune Side 4

5 sættes på studsen efter hvert måltid. Hvis slangesættet afmonteres, skal den åbnede pose / flaske opbevares i køleskab og skal derefter kasseres efter 1 døgn pga. infektionsrisiko. Daglig pleje af sonde med plade Huden tilses daglig for tegn på infektion (rødme, hævelse, sekret og smerter). Daglig vask omkring sonden / under pladen med vand (og evt. mild sæbe) morgen og aften. Sæberester fjernes og der tørres grundigt. Sonden skal drejes ½ -1 omgang dagligt (nyanlagt sonde tidligst efter 2 uger). Sonden skal være trukket tæt til huden for at undgå lækage (2-5 mm mellem hud og plade). Undgå at lægge forbindinger under pladen, da det blot holder på fugt / mavesyre direkte på huden i mange timer, hvilket giver hud irritation. Der skal være 2-5 mm mellem hud og plade for at undgå tryknekrose. Daglig pleje af sonde med ballon Huden tilses daglig for tegn på infektion (rødme, hævelse, sekret og smerter) Daglig vask omkring sonden med vand (og evt mild sæbe) morgen og aften Sæberester fjernes, og der tørres grundigt. Sonden skal drejes ½-1 omgang dagligt (nyanlagt sonde tidligst efter 2 uger) En gang om ugen Kontrollér og udskift vandmængden i ballonen, for eksempel hver mandag. Ballonventilen Når sonden er blevet lagt, bliver den holdt på plads af en vandfyldt silikoneballon på indersiden af mavesækken. Du fylder og tømmer silikoneballonen gennem ballonventilen ved hjælp af den 6 ml sprøjte, der følger med sonde-sættet. Ballonen på en Mic-Key sonde størrelse 12 Fr. kan maksimalt indeholde 5 ml vand. Det anbefales at fylde ballonen med 3 ml. Ballonen på de resterende Mic-Key størrelser kan maksimalt indeholde 10 ml vand. Det Plejen i Fredericia Kommune Side 5

6 anbefalers at påfylde 5 ml vand. Vær opmærksom på de nævnte maksimalgrænser. Påfylder du mere vand end angivet, kan ballonen briste. Fyld ballonen med vand fra vandhanen. Kontrollér vandmængden i ballonen en gang om ugen. Ballonventilen må kun benyttes, når ballonen kontrolleres for vandmængde, og når sonden rengøres eller udskiftes. Bemærk Giv aldrig sondemad eller medicin gennem ballonventilen. Ballonen må aldrig fyldes med luft. Luft vil sive ud igen, og sonden vil glide ud af stomien. Begge sondetyper Ved irritation: Cavilonspray. Ved irritation pga. udløb af mavesyre: Levertransalve 2% duppet på i ultratyndt lag og en tør forbinding. Ved hypergranulationsvæv: Der findes ingen forskningsmæssig effektive metoder, men erfaringer har vist, at sølvforbinding (Physiotuille eller anden) af og til kan hjælpe en del på problemet. Muligvis fordi det mindsker bakteriebyrden. Tilstopning af sonden Man bør mistænke tilstopning, hvis: - Det ikke er muligt at skylle sonden igennem - det ikke er muligt at aspirere fra sonden - det væsker fra indstiksstedet - sondeernæringen ikke vil løbe ind ved egen kraft - der er gentagne okklusions-alarmer fra pumpe Følgende bør prøves ved mistanke om tilstopning Plejen i Fredericia Kommune Side 6

7 Almindelige årsager til at sonden er tilstoppet: Knæk på sonde eller enteralsæt (infusionssæt). Sondens holdeplade er vokset fast på indersiden af mavesækken. For lidt eller for sjælden skylning af sonden, så der sidder ernæring i sonden. Tabletter, der ikke er tilstrækkeligt opløste eller knuste. Administration af viskøs sondeernæring (højt kalorieindhold eller højt indhold af fibre) eller medicin, som er kendt for at tilstoppe sonden. Uforligelighed mellem sondeernæring og medicin eller uforligelighed mellem forskellige lægemidler givet i samme sprøjte. Sondeernæringen klumper sammen (koagulerer), når den kommer i kontakt med mavesekretet. Sondeernæring er givet ved hjælp af tyngdekraft (specielt kontinuerligt) frem for med pumpe. En tynd sonde. Bakteriel forurening af sondeernæringen, hvilket medfører koagulation. Hvordan man forebygger problemet: Undersøg sonde og enteralsæt med regelmæssige mellemrum for at sikre, at alt ligger som det skal. Vær opmærksom på om sonden kan rotere frit. Hvis ikke, kontakt en læge med det samme Indfør en rutinemæssig skylleprotokol: Skyl før og efter indgift af sondeernæring Skyl hver 4 time med 30 ml vand, hvis ernæringen gives kontinuerligt. Spørg apoteket om medicinen findes i flydende form. Informer lægen og drøft om det er muligt at skifte til anden medicin. Skyl sonden med 30 ml vand, før der gives medicin i sonden. Giv hver lægemiddel for sig og skyl efter hvert lægemiddel med 10 ml vand. Skyl sonden igennem med 30 ml vand til sidst. Tilsæt aldrig medicin direkte i ernæringen eller i ernæringsposen. Tal med diætisten om den sondeernæring, der bruges / evt. om skift til andet produkt. Diskuter uforligeligheden med en farmaceut Giv medicinen som beskrevet ovenfor Før og efter undersøgelse for residualvolumen (aspiration), skylles sonden med 30 ml vand, så der ikke står mavesekret i sonden. Overvej at anvende en pumpe til indgift af enteral ernæring, hvis det at anvende tyngdekraft gør, at pumpen tilstopper. Nogle pumper kan sættes til at skylle automatisk. Skyl rutinemæssigt (hver 4.time) for at forebygge, at sonden tilstopper. Tynde sonder har lettere ved at tilstoppe. Vaks hænder før berøring af alt udstyr til enteral ernæring og minimer berøring af sondeernæringen. Kasser produkter, der er udløbet. Skift enteralsæt hver 24.time (eller efter produktets anbefalinger) Følg rekommanderede ophængnings tider for sondeernæringen. Anfør tid og dato på al sondeernæring, der er åbnet og opbevar det i køleskab. Kasser ubrugte rester Plejen i Fredericia Kommune Side 7

8 efter 24 timer. Sæt al pulverernæring, som er opløst i vand, i køleskab. Kasser ubrugte rester efter 24 timer. Fortynd ikke sondeernæring Opbevar uåbnede poser og flasker tørt og køligt (se anbefaling på produktet). Dannelse af gær i sonden. Observer forandringer af sonden, så som mørk misfarvning, uklar sonde eller små klumper i sonden. En tilstoppet sonde vil formentlig skulle erstattes af en ny sonde. Kontakt læge. (efter Kohn-Keeth 2000) Skift af sonde med plade Akut: Hvis sonden glider ud, er det VIGTIGT at få lagt en ny hurtigst muligt. Hullet lukker sig som regel indenfor 24 timer. Hvis sonden har ligget i mere end 4 uger, skal den eksisterende fistel holdes midlertidigt åben med den gamle sonde eller et foleykatheter. Ny tid til sondeskift bestilles på Endoskopisk Laboratorium i Vejle eller Kolding. Planlagt: Der er ikke behov for rutinemæssigt skift af sonden med faste tidsintervaller. Skift af sonde er betinget af mekaniske eller hygiejniske årsager. Skift af sonder med endeplade kan kun skiftes på sygehuset, da der skal bruges et gastroskop til det. Skiftes som udgangspunkt på Vejle eller Kolding sygehus Skift af sonde med ballon Akut: Hvis sonden glider ud, er det VIGTIGT at få lagt en ny hurtigst muligt. Hullet lukker sig som regel indenfor 24 timer. Hvis der foreligger en speciel aftale med sygehuset i forhold til en navngiven patient, kan sonden skiftes af sygeplejerske hjemme. Retningslinjer for skiftningen modtages i så fald fra den delegerende sygehuslæge. Hvis opgaven med at skifte sonden er delegeret til sygeplejersken skal der opbevares en ekstra Mic-Key i hjemmet som reserve til akut brug. Plejen i Fredericia Kommune Side 8

9 Planlagt: Sonden med ballon har en holdbarhed fra 1-8 måneder. Firmaet anbefaler at man skifter sonden ca. hver 3. måned dog afhængig af brug, hvor den vil være misfarvet, og tilbageløbsventilen vil være svækket. Husk altid at have en ekstra sonde i hjemmet. Skift af sonden: OBS: er lavet ud af fra vejledningen i en Mic-key sonde. Der kan være anden vejledning i andre mærker. 1. Tag den nye ernæringssonde ud af pakningen. 2. Fyld ballonen med 3 ml (for størrelse 12 Fr.) eller 5 ml postevand (for alle øvrige størrelser) og kontrollér, at ballonen er intakt og symmetrisk. Tøm herefter ballonen igen. 3. Sæt sprøjten i ballonventilen (BAL) på den sonde, der skal fjernes. Træk sprøjtens stempel tilbage, indtil alt vandet er ude af ballonen. 4. Tag forsigtigt sonden ud af stomien. Inden du tager den ud, kan du eventuelt smøre lidt vandbaseret gel omkring stomien. Gelen kan købes på apoteket. Kassér den brugte sonde. 5. Smør evt. spidsen af den nye sonde med vandbaseret gel eller skyl den i vand. Du må ikke anvende ren olie eller vaseline. 6. Før forsigtigt den nye sonde ind i stomien. Fortsæt med at skubbe sonden ind, indtil sonden ligger fladt mod maveskindet. 7. Hold sonden på plads og fyld ballonen (BAL) med 3-5 ml vand fra vandhanen 8. Justér ballonen mod mavevæggen ved at trække forsigtigt i sonden, indtil der er let modstand. Der skal være ca. 3 mm mellem sonden og maveskindet. 9. Kontrollér, at sonden ligger rigtigt. Husk at have en ekstra sonde liggende hjemme, hvis uheldet skulle være ude. Plejen i Fredericia Kommune Side 9

10 Ved behov for yderligere information eller undervisning kan der også rettes henvendelse til det firma, som producerer / leverer sonden. Ofte har de en sygepleje-faglig konsulent, som gerne til komme og undervise. Bevilling og bestilling Vejledning om bestilling og økonomi mm findes på webportalen: n/administration/sondeernæring/vejledning.docx Litteraturliste Gastronomisonde. Vejledning til personalet i onkologisk afdeling. 5.rev (Vejle sgh?) Kohn-Keeth 2000, s tips og gode råd ved tilstopning af sonden At få mad gennem en PEG-sonde, råd og vejledning. Fresenius-Kabi patientvejledning Sondeernæring i hjemmet, en vejledning om sonder og sondeernæring. Nutricia Sondeernæringsmanual Nutricia n/administration/sondeernæring/vejledning.docx Plejen i Fredericia Kommune Side 10

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Gastrostomisonde i hudniveau. Vejledning i korrekt brug og pleje

Gastrostomisonde i hudniveau. Vejledning i korrekt brug og pleje Gastrostomisonde i hudniveau Vejledning i korrekt brug og pleje Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................... 3 PEG- OG MIC-KEY SONDER...................... 4 HVORFOR MIC-KEY GASTROSTOMISONDE?..............

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Aarhus Universitetshospital Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Øre-Næse-Halsafdeling

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Øre-Næse-Halsafdeling H Ambulatoriet: Tlf.: +45 7846 3194

Læs mere

Freka PEG. Råd og vejledning til brugere og plejepersonale

Freka PEG. Råd og vejledning til brugere og plejepersonale ENTERALT TILBEHØR Freka PEG Råd og vejledning til brugere og plejepersonale 1 FAKTA OM FREKA PEG En PEG-sonde (perkutan endoskopisk gastrostomisonde) er en sikker og diskret sonde til voksne og børn. Den

Læs mere

EN GUIDE TIL SONDEBRUGERE

EN GUIDE TIL SONDEBRUGERE EN GUIDE TIL SONDEBRUGERE Indholdsfortegnelse Indledning Afkryds det patienten bør læse Praktiske råd til dig i hjemmet 4 Administrationsmetode 4 Forberedelse til sondeernæringen 4 Kontrol af den nasogastriske

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring Hospice Sønderjylland Procedure: Sondeernæring Oprettet d. 03/08-2007 af: TS Sidst revideret d. 01.07.2013 af: HLE Godkendt d. 01.07.2013 af: HLE /IAB Skal revideres d. 01.07.2015 af: KIG Formål: At ernæring

Læs mere

Gastrostomisonde i hudniveau. Vejledning i korrekt brug og pleje

Gastrostomisonde i hudniveau. Vejledning i korrekt brug og pleje Gastrostomisonde i hudniveau Vejledning i korrekt brug og pleje Indholdsfortegnelse INDLEDNING...................................3 PEG- OG MIC-KEY SONDER......................4 HVORFOR MIC-KEY GASTROSTOMISONDE?............4

Læs mere

Marts 2014. Brugervejledning. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda.dk. www.mic-key.dk.

Marts 2014. Brugervejledning. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda.dk. www.mic-key.dk. Marts 2014 Brugervejledning Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf. 44 52 88 88 Fax 44 52 88 99 www.meda.dk www.mic-key.dk Mic G Udskiftningssonde Mine Mic G-oplysninger Du har fået anlagt en Mic G-sonde Placér

Læs mere

Mic-Key udskiftningssonde

Mic-Key udskiftningssonde Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key tages ud

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

Sondeernæring i hjemmet. en vejledning om sonder og sondeernæring

Sondeernæring i hjemmet. en vejledning om sonder og sondeernæring Sondeernæring i hjemmet en vejledning om sonder og sondeernæring Kontaktpersoner og dato for opfølgning Navn: Dato: Kontaktpersoner og dato for opfølgning... side 2 Vægt: Højde: BMI: Alder: Kontaktpersoner

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

Brugervejledning. Mic-Key - din nøgle til god livskvalitet. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda.

Brugervejledning. Mic-Key - din nøgle til god livskvalitet. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda. Februar 2014 Brugervejledning Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf. 44 52 88 88 Fax 44 52 88 99 www.meda.dk www.mic-key.dk Mic-Key - din nøgle til god livskvalitet Mine Mic-Key oplysninger Du har fået anlagt

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. PEG-sonde. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. PEG-sonde. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling PEG-sonde Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er en PEG-sonde? En PEG-sonde er en tynd slange, som er placeret gennem huden på maven direkte ind i mavesækken. Sonden

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Sondeernæring i hjemmet en vejledning om sonder og sondeernæring. Din nye sonde. Du har fået anlagt følgende sondetype ved kikkertundersøgelse:

Sondeernæring i hjemmet en vejledning om sonder og sondeernæring. Din nye sonde. Du har fået anlagt følgende sondetype ved kikkertundersøgelse: Din nye sonde Afdelingens stempel Sondeernæring i hjemmet en vejledning om sonder og sondeernæring Du har fået anlagt følgende sondetype ved kikkertundersøgelse: PEG (Pladesonde) Sondetype: Størrelse:

Læs mere

Vejledning til patienter med Hickmann kateter

Vejledning til patienter med Hickmann kateter Da du ikke kan optage tilstrækkelig ernæring, vitaminer og mineraler gennem tarmen, skal du have ernæringsvæske direkte ind i en blodåre. Du får ernæringsvæsken gennem et Hickmann kateter. Kateteret er

Læs mere

Januar Meda AS. Solvang Allerød. Tlf Fax

Januar Meda AS. Solvang Allerød. Tlf Fax Januar 2017 BRUGERVEJLEDNING Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf. 44 52 88 88 Fax 44 52 88 98 www.meda.dk www.mic-key.dk Mic-Key - din nøgle til god livskvalitet Mic-Key brochure 21x21cm-32s_dec2016_Final.indd

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen Til patienter og pårørende Dialyseadgangsvej Tunneleret hæmodialysekateter Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen 2 Indhold Indledning Hvorfor skal du have

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Til patienter og pårørende. Fjernelse af et øje. Information om operation og pleje af en øjenprotese. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Til patienter og pårørende. Fjernelse af et øje. Information om operation og pleje af en øjenprotese. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Til patienter og pårørende Fjernelse af et øje Information om operation og pleje af en øjenprotese Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken Navn CPR-nr. Din kontaktperson 2 Hvorfor og hvordan fjernes

Læs mere

Undervisning i. nedre hygiejne.

Undervisning i. nedre hygiejne. Undervisning i nedre hygiejne. gode bakterier dårlige bakterier Nedre hygiejne - hvorfor er det så vigtigt. - Øger livskvaliteten o Det er velbefindende at være godt soigneret og ikke ildelugtende i skridtet

Læs mere

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Til patienter og pårørende Grå stær Information om ambulant operation for grå stær Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken HUSK at hente øjendråber på apoteket! Navn Cpr. nr. Deres kontaktperson

Læs mere

Patientvejledning. Hickmann-kateter central venekateter. Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Patientvejledning. Hickmann-kateter central venekateter. Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling Patientvejledning Hickmann-kateter central venekateter Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling 1 VEJLEDNING TIL PATIENTER MED HICKMANN KATETER Hygiejne og opbevaring... 4 Forbindskift... 7 Dropstart... 12

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Information om gastroskopi og koloskopi

Information om gastroskopi og koloskopi Patientinformation Information om gastroskopi og koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om gastroskopi og koloskopi Hvad er gastroskopi? Gastroskopi

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Pleura Kateter

Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Pleura Kateter Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Pleura Kateter Vejledning til pleje- og tømning af Tunneleret Pleura Kateter (TPK) Vigtigt! Inden I starter at udtømme væske og skifte forbinding skal I læse instruktionen.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Nedsætte hudplejegruppe med forskellige kompetencer kliniske og videnskabelige. Repræsentanter fra relevante afsnit. Gruppen arbejder ud fra et fastsat kommissorium. Mødes en gang

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

At være hjemme med kateter

At være hjemme med kateter Urologisk Afdeling - Fredericia At være hjemme med kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Praktiske råd og forholdsregler Du har fået anlagt et blærekateter, som du skal have i kortere

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - phosphoral Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

Patientvejledning. Vand-lavement. Ved kronisk forstoppelse

Patientvejledning. Vand-lavement. Ved kronisk forstoppelse Patientvejledning Vand-lavement Ved kronisk forstoppelse Hvad skal du bruge? Du skal bruge et simpelt udstyr. Det består af en pose til vand, en slange med en lukke-ventil, samt en kort studs til indføring

Læs mere

MAVESONDER OG TILBEHØR

MAVESONDER OG TILBEHØR MAVESONDER OG TILBEHØR Produktoversigt Mic Introducer Kit Til direkte anlæggelse af, Mic G, TJ og Mic-TJ Enkel, sikker og hurtig metode til anlæggelse af, Mic-G, TJ og Mic TJ uden forudgående anlæggelse

Læs mere

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Regionshospitalet Viborg Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Her er nogle råd om, hvordan du passer din trakeostomi-kanyle

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi Patientinformation Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - med Moviprep-udtømning

Læs mere

Informationspjece. Svampeinfektioner. Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning

Informationspjece. Svampeinfektioner. Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Informationspjece Svampeinfektioner Behandling af svampeinfektioner i forbindelse med amning Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling 2 Svampeinfektion ved amning Forekomst af svampe i kroppen

Læs mere

Anlæggelse af Hickman-kateter

Anlæggelse af Hickman-kateter Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Anlæggelse af Hickman-kateter Side 1 af 6 Udarbejdet af:nøgleperson R7, klinisk sygeplejespecialist, CVK-gruppen

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre

Læs mere

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk CMV- Infektion Cymevene behandling Side 1 af 6 CMV-infektion CMV er en forkortelse af Cyto-Megalo-Virus,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Peritoneal Kateter

Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Peritoneal Kateter Skifte- & Tømning procedure Tunneleret Peritoneal Kateter Vejledning til pleje- og tømning af Tunneleret Peritoneal Kateter (TPK) Vigtigt! Inden I starter at udtømme væske og skifte forbinding skal I læse

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Praktisk information om anvendelse af smerteplaster

Praktisk information om anvendelse af smerteplaster Patientvejledning Praktisk information om anvendelse af smerteplaster Vejledning til brugere Denne patientvejledning kan være en hjælp til dig, der bruger smerteplaster. Her finder du råd om korrekt brug

Læs mere

Formål: At lette veneadgangen ved langtidsbehandling med medicin og væske og mindske risikoen for infektioner i forhold til centralt venekateter.

Formål: At lette veneadgangen ved langtidsbehandling med medicin og væske og mindske risikoen for infektioner i forhold til centralt venekateter. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01.02.2012 af: MS Sidst revideret d. 21.11.2013 af: MH PICC-line Godkendt d. 24.02.2014 af:iab/hle Skal revideres d.24.02.2016 af: KIG 6 Formål: At lette veneadgangen

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling Patientinformation - om Koloskopi Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen. Den udføres

Læs mere

Til patienter og pårørende. Ozurdex. Information om ambulant operation. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken

Til patienter og pårørende. Ozurdex. Information om ambulant operation. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken Til patienter og pårørende Ozurdex Information om ambulant operation Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken Navn CPR-nr. Deres kontaktperson 2 Tværsnit gennem øjeæblet 3 Behandling Behandling Du

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Patientinformation AV fistel/graft Dialyseadgangsveje Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Indledning Dette lille hæfte indeholder en kort information om AV fistler

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET

INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET INFORMATION OM SÅRBEHANDLING I HJEMMET 1/7 LÆNGST MULIGT I EGET LIV Ligesom i den øvrige del af Fredercia Kommunes plejeog sundhedstilbud, har Hjemmesygeplejen fokus på at styrke dig i at leve et aktivt

Læs mere

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær Patientinformation Grå Stær Information om ambulant operation for grå stær Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Operation på 1. øje i Øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg dag den 20 kl Medbring

Læs mere

- om fjernelse af et øje og brugen af øjenprotese

- om fjernelse af et øje og brugen af øjenprotese Patientinformation - om fjernelse af et øje og brugen af øjenprotese Velkommen til Vejle Sygehus Øjenafdelingen Rev. jan. 2009 Information om fjernelse af et øje og brugen af øjenprotese Operationen På

Læs mere

Patientvejledning. Mavesår

Patientvejledning. Mavesår Patientvejledning Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår. Hvis slimhindens modstands kraft svækkes, kan mavesyren ødelægge slimhinden

Læs mere

Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC

Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC Udarbejdet af Specialeansvarlig Anette N Jessen og udviklingssygeplejerske Jannie C Frølund; 2009 Indholdsfortegnelse Anlæggelse af gripper

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil*

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* med AA og DHA for optimal udvikling Reflux og gylp hos børn et hyppigt problem Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* Indeholder praktiske råd Hvad er reflux? Reflux er det medicinske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

- om behandling med CellCept

- om behandling med CellCept Patientinformation - om behandling med CellCept - Mycophenolatmofetil Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med CellCept (Mycophenolatmofetil) CellCept

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter

Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter Du har fået anlagt et centralt venekateter, nærmere bestemt et Hickmann-kateter. Et Hickmann-kateter bruges til at give medicin, væske eller blodprodukter

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Anlæggelse af perifer venekanyle

Anlæggelse af perifer venekanyle Vejledning Anlæggelse af perifer venekanyle LAKK - August 2012 Afdeling for Operation og Anæstesiologi Primær anvendelse af perifer venekanyle 1 Indikation og forberedelse Indikation Når patienten har

Læs mere

Patientinformation. Information. om ambulant operation på grund af nethindeløsning

Patientinformation. Information. om ambulant operation på grund af nethindeløsning Patientinformation Information om ambulant operation på grund af nethindeløsning Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg

Læs mere

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Venetrombolyse Behandling af blodprop i dybe vener Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Kort om sygdommen En vene er en blodåre, der leder blodet tilbage til hjerte

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Behandling af stærke smerter

Behandling af stærke smerter PATIENTVEJLEDNING Behandling af stærke smerter MÅ KUN UDLEVERES I FORBINDELSE MED LÆGEORDINERING Janssen-Cilag A/S Kære patient Til behandling af Deres smerter har Deres læge ordineret Jurnista. Jurnista

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men Spædbørn Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men nogle gange er den kærligste behandling medicinsk. Det kan du læse mere om her i brochuren. 12069_Spædbørn_A5_boch copy.indd 2 10/07/07 13:06:57

Læs mere

Patientinformation Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Oktober 2011 Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Koloskopi I denne folder kan du læse om, hvad der foregår

Læs mere

1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling SIDE 2

1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling SIDE 2 April 2011 SIDE 2 SPRØJTEPUME VEJLEDNING: 7 1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling DET PALLIATIVE

Læs mere

Overrevet styresene i skulder

Overrevet styresene i skulder Patientinformation Overrevet styresene i skulder - Rotator cuff ruptur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om overrevet

Læs mere