DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009

2

3 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009

4 Center for Rusmiddelforskning 2009 CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSItET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Perspektivering Fra og frem til i dag... 9 Indledning DanRIS 2008 Sammenfatning Identifikation af risikogrupper Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 27 Alfa-Fredensborg 32 Betesda 39 Dyreby 44 Ellemose 51 Elleruphus 55 Elmegården 60 En sikker base (ny i 2008) 66 Feddet 71 Freedom House 75 Fremtiden 81 Hjulsøgård 87 Højløkke 93 Kildegården 99 Klippen 104 Kongens Ø 110 Kråsiglund 117 Kråsiglund Stabilisering 123 Kysten 127 Midtgården 133 Moesgård 138 Monbjerg 144 Netværket 150 Opbygningsgården 156 Rørbæk Omsorgshjem 163 Sct. Ols 168 Shalom 176 Springbrættet 182 Stenild Omsorgshjem 189 Stop Ung 195 Støvring Omsorgshjem 200 Sundbogård 205 Sydgården 210 Sæbyhus 215 Sønderbjerggård 221 Valhalla 226 Vendsyssel 232 Afgiftning og halvvejshuse 237 CMU Misbrugsafsnittet 239 Kråsiglund Halvvejshus 244 Misbrugscentret Region Nord 248 På Vej 253 Slusen 258 Vængegården 264 Kommentarer Alle institutioner, undtagen Midtgården, har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Markusholm har ikke haft klienter fra målgruppen indskrevet i 2008 og er sidenhen lukket. Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter (typisk kun indleveret data om navn, cpr., dage indskrevet og gennemført som planlagt) Dette ses i næste sides sammmenfatning. Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser

6 Fuld Antal Institutionsnavn ASI-data indskrevet CMU Misbrugsafsnit 100 % 14 Elmegården 100 % 41 Freedom House 100 % 51 Højløkke 100 % 33 Springbrættet 100 % 29 Vendsyssel 100 % 14 Vængegården 100 % 15 Netværket 99 % 70 Slusen 99 % 65 Kysten 95 % 21 Shalom 94 % 17 Misbrugscentret RN 92 % 12 Moesgård 92 % 92 Sydgården 91 % 22 Stop Ung 89 % 9 Dyreby 86 % 14 Sct. Ols 84 % 182 Albatros 83 % 6 Midtgården 83 % 6 Sønderbjerggård 83 % 6 Valhalla 79 % 34 Alfa-Fredensborg 77 % 115 Klippen 77 % 35 Ellemose 75 % 4 På Vej 75 % 4 Opbygningsgården 68 % 37 Elleruphus 67 % 12 Feddet 67 % 3 Betesda 66 % 12 Kildegården 62 % 13 Sundbogård 61 % 18 Kråsiglund 60 % 53 Stenild 59 % 17 Støvring 50 % 12 Sæbyhus 42 % 64 Hjulsøgård 38 % 45 Monbjerg 37 % 27 Kongens Ø 33 % 208 Kråsiglund Stabilisering 33 % 3 Fremtiden 30 % 23 En sikker base 10 % 10 Rørbæk 2 % 64 Kråsiglund Halvvejshus 0 % 9 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2008, der har udfyldt et ASI-skema. 6

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed gennem flere år. Hvor krævende, det kan være at indføre en systematisk registrering, skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder inden for misbrugsbehandlingen har erfaret. Det er tydeligt, at data bliver af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. CRF vil også gerne takke Velfærdsministeriet, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne rapport samt kommende rapporter. April, 2009 Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Perspektivering Fra 1997 til 2007 og frem til i dag I foråret 2009 vil der blive publiceret en rapport om stoffri døgnbehandling i Danmark, hvor en gruppe på 340 klienter fra 1997 sammenlignes med en gruppe på 300 klienter fra Fokus er her, hvordan det gik dem i henholdsvis 1998 og 2008 ( Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007: Tiden før, under og det første år efter ). I denne konklusion skal herværende DanRIS-rapports resultater kædes sammen med nogle af resultaterne fra denne rapport om tilbagefald efter stoffri døgnbehandling. Også i 2008 blev antallet af henvisninger til døgnbehandling af stofafhængige øget. Med de i alt 1419 indskrivninger er antallet nu oppe på det 2004-niveau, som er det hidtil højeste niveau registreret i DanRIS-Døgn. Gennem de seneste 10 år har målgruppen for døgnbehandling ændret sig en del. Den mest markante og betydningsfulde forandring er, at der i dag indskrives ca. 65 % opioid-/heroinforbrugere, mens det i 1997 var omkring 90 %, der var opioid-/heroinforbrugere. Netop opioidafhængighed er noget af det sværeste at arbejde med inden for misbrugsbehandling. Det er således også velkendt i internationale studier, at heroinafhængige er vanskeligere at fastholde i såvel behandling som i stoffrihed. Derfor er dette skift uden tvivl også en af de medvirkende årsager til, at der i løbet af de seneste 10 år kan ses en generel belastningsreduktion (EuropASI) på flere områder, og at gennemførelsesprocenten er steget signifikant. I øvrigt kan der ses en endog meget markant sammenhæng mellem gennemførelse af program som planlagt og stoffrihed efter udskrivning (også for opioidafhængige). Gennemførelse er med andre ord et glimrende kortsigtet succesmål. Endelig kan man også i Stoffri døgnbehandling - rapporten se, at indskrivningslængden siden 1997 er reduceret med i gennemsnit ca. to måneder pr. klient (også for opioidafhængige). Hvis indskrivningslængden for 1997 skulle praktiseres i dag, ville det betyde, at kommunerne skulle betale omkring 120 millioner kroner mere til døgnbehandling end de 239 millioner, de betaler i dag. Den gode nyhed i dette er, at den kortere indskrivningslængde ikke ser ud til at have haft nogen negativ indflydelse på, hvor mange der falder tilbage i stofmisbrug efter udskrivning. I blev der henvist ca om året til stoffri døgnbehandling, mens det i 2008 altså er I 1997 blev der indskrevet omkring 400 opioidforbrugere i døgnbehandling, mens det i 2008 er godt 900. Altså mere end dobbelt så mange. Eftersom der ikke er kommet dobbelt så mange opioidafhængige inden for samme 10 år, må det konkluderes, at langt flere opioidforbrugere i dag tilbydes stoffri behandling end i Stoffrihed i hele året efter udskrivning kan kædes meget tæt sammen med forbrug af opioider og gennemførelse af behandling som planlagt. F.eks. ses det i den nye undersøgelse, at det kun er 8 % af opioidforbrugere, som har afbrudt behandlingen, der er stoffri hele året efter udskrivningen. Til gengæld er det 47 % af de ikke-opioidforbrugende klienter, der gennemførte behandling, som er stoffri. På den baggrund kan det estimeres, hvor mange stoffrie den stoffri behandling producerede i Af de 1419, der er indskrevet i 2008, kan det således forventes, at omkring 26 % stadig er stoffri et år efter, de 9

10 har afsluttet behandlingen (hvilket er tæt på resultatet i Stoffri døgnbehandling - rapporten). Dette svarer til 369 personer. Denne gruppe brugte op til indskrivningen i gennemsnit kroner om måneden til illegale stoffer, hvilket svarer til, at bare denne gruppe har sparet det danske samfund for 35 millioner kroners illegale aktiviteter i året efter udskrivning. Dertil kommer, at de fleste af de andre 74 % af klienterne også reducerer deres forbrug betragteligt efter udskrivning, og mange af dem er stoffri i kortere eller længere perioder efter udskrivning. Endelig skal der her tillægges de besparelser, der måtte være i brugen af social- og sundhedssystemet, retssystemet og meget mere. En kommune kan bruge denne model til at benchmarke, hvor mange af deres klienter de vil forvente er stoffrie efter afsluttet stoffri døgnbehandling. Dette kan estimeres ud fra tallene i herværende DanRIS-rapport. Endelig skal nævnes, at en opløftende konklusion i Stoffri døgnbehandling -rapporten er, at behandlerne i er betydelig mere opkvalificerede, end de var i Næsten dobbelt så mange behandlere har i dag en socialfaglig uddannelse, og mere end dobbelt så mange har en diplomgivende efteruddannelse. Derudover er deres anciennitet inden for misbrugsbehandling meget længere i end i 1997, hvilket betyder, at behandlerne i dag også er ældre end i I Stoffri døgnbehandling -rapporten kan dette ikke mindst knyttes sammen med behandlingen af ikke-opioidforbrugere. Jo bedre efteruddannede behandlerne er, desto flere fra denne gruppe forbliver stoffri efter udskrivning. Dertil kommer, at behandlingssystemet i dag er blevet bedre til hurtigt at genindskrive de stofafhængige, der falder tilbage i misbrug. Det betyder flere episoder med stoffrihed og generelt kortere tid i tilbagefald i året efter udskrivning. Det anbefales hermed at læse rapporten ( Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007: Tiden før, under og det første år efter ), som forventes at udkomme i maj Mads Uffe Pedersen Centerleder 10

11 Indledning Dette er den femte årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 58 i bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed på det sociale område, ændret ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007, er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Velfærdsministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste tre år: , og for det andet kommuners/regioners udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere fordelt efter henviser og institution. Derefter estimeres, hvor mange klienter der er stoffrie et år efter udskrivning fordelt på kommune. I det tredje afsnit vil der være en gennemgang af beregningsgrundlaget for risikogrupper samt en samlet oversigt over gennemførte indskrivninger i de forskellige grupper i Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, afgiftning og halvvejshuse. I 2008 ses ingen institutioner uden indsendelse af data. For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2008 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klient- og behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde samt belastnings- og risikogruppe). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist deres klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2008, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimelig konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsdata indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt. Indførelsen af det nye DanRIS program har medført, at hovedparten af institutioner indrapporterer hver måned. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på internettet, og herfra kan alle interesserede udskrive en rapport. 11

12

13 1. DanRIS 2008 Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger, der regnes med % 30% 25% 20% 15% 10 % 26% 25% 25% 25% 27% 23% 200 5% % Figur 1. Henvisninger fra Figur 2. Andelen af henviste kvinder Som det ses i figur 1, er der i 2008 registreret 1419 indskrivninger i døgnbehandling mod 1228 i Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for Andet halvår af 2008 er højere end andet halvår af 2006 og 2007, og det samlede antal indskrivninger for 2008 er på niveau med antallet af indskrivninger i 2004 (1421). Om der er tale om en stabilisering af antallet af indskrivninger efter strukturreformen, eller om der er tale om en tendens, hvor flere klienter henvises til døgnbehandling, kan først kontrolleres i fremtidige rapporter. Som det fremgår af figur 2, er andelen af kvinder konstant omkring 25 % fra 2006 til Der er ingen stor forskel i alder i perioden fra 2006 til 2008, selvom gennemsnitsalderen synes svagt stigende (32,9 i 2006, 33,1 i 2007 og 34,1 i 2008). Denne lille stigning i gennemsnitsalderen er også synlig, hvis man deler klienterne op i aldersgrupper. I 2007 var 37,8 % under 30 år mod 35 % i I forhold til 2007 er der enkelte ændringer i klienternes stofforbrug i måneden inden indskrivning. Der kan i 2008 konstateres en signifikant reduktion i brugen af heroin, substitutionsmedicin (både ordineret og illegal) og storforbrug af alkohol 1 samt et signifikant fald i antallet af dage med injektion som indtagelsesmåde. Endvidere er der i 2008 en stigning i antallet af dage, hvor der er indtaget cannabis. Tallene for brug af andre opiater, nerve-/sovemedicin og centralstimulerende stoffer er derimod uændrede fra 2007 til 2008, hvilket også gælder for brugen af flere stoffer om dagen. I forhold til klienternes generelle belastningsmønster er der sket et lille, men signifikant fald i klienternes alkoholbelastning, hvilket stemmer overens med reduktionen i storfor- 1 Mindst 5 genstande i mindst 4 dage om ugen i måneden op til indskrivning. 13

14 brug. Samtidig rapporterede klienterne signifikant færre dage med arbejde, og signifikant færre angav at have haft lønindkomst de sidste 30 dage inden indskrivning. Endelig skal det bemærkes, at selvom den samlede score for psykisk belastning ikke er ændret signifikant fra 2007 til 2008, er der sket en signifikant stigning i antallet af klienter, der har forsøgt at begå selvmord den sidste måned inden indskrivning. Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er faldet fra 50 % i 2007 til 46 % i Endelig synes antallet af indskrivningsdage at være stigende. I 2004 var det 114 dage, i 2007 var det 123 dage og i dage. I alt 43 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS. Én af de 43 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og fem defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 37 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med DanRIS data fra 2006 og Disse 37 døgninstitutioner inkluderer såvel døgninstitutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som døgninstitutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet mange institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. Omkring 90 % af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Fem af de 37 institutioner er offentligt ejet. 211 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner i 2008 og 1208 på de private. Klienterne adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1: Klienter indskrevet på 5 offentlige og 32 private institutioner Antal indskrevet Alder** 2 Kvinder* Dage indskrevet** Gennemført planlagt(ns) Offentlige, n= ,72 18 % % Private, n= ,83 26 % % Endvidere adskiller klienterne på de offentlige institutioner sig ved at være signifikant mere stofbelastede og psykisk belastede. 2 *=p<0,05 **=p<0,01 Ns=ikke signifikant 14

15 I løbet af 2008 blev institutionerne Lyngdal og Markusholm nedlagt, og Skippergården blev nedlagt i slutningen af 2007, mens Behandlingscenter Vendsyssel og En Sikker Base er kommet til. Sydgårdens afdeling for stofbehandling er genoprettet i systemet. I nedenstående tabeller vises, hvor mange penge der bruges på døgnbehandling pr. dag i hver kommune og på hver institution. Tabel 2: Udgifter til døgnbehandling fordelt efter henviser Kommune Årlig udgift Udgift pr. dag Kommune Årlig udgift Udgift pr. dag Kommune Årlig udgift Hele landet Aabenraa Holstebro København Hillerød Middelfart Aalborg Solrød Diverse Uoplyst Varde Faxe Esbjerg Vordingborg Jammerbugt Odense Gladsaxe Morsø Frederiksberg Næstved Frederiksværk-Hundested Hovedstaden (region) Silkeborg Sorø Horsens Fredensborg Ærø Tønder Frederikssund Nyborg Slagelse Skive Selvbetaler Svendborg Kalundborg Langeland Randers Egedal Struer Århus Norddjurs Hørsholm Vejle Favrskov Ishøj Ballerup Faaborg-Midtfyn Tårnby Syddanmark (region) Lolland Assens Herning Helsingør Glostrup Hjørring Gentofte Kriminalforsorgen Midtjylland (region) Fredericia Allerød Ringsted Kerteminde Rebild Kolding Brønderslev-Dronninglund Lemvig Sjælland (region) Skanderborg Bornholm Albertslund Ikast-Brande Syddjurs Frederikshavn Billund Vejen Sønderborg Odsherred Vesthimmerland Roskilde Lejre Brøndby Greve Rudersdal Fanø Haderslev Høje-Taastrup Guldborgsund Viborg Køge Hedensted Holbæk Mariagerfjord Stevns Gribskov Lyngby-Taarbæk Odder Hvidovre Rødovre Vallensbæk Nordjylland (region) Thisted Nordfyn Ringkøbing-Skjern Herlev Dragør Udgift pr. dag Som det fremgår af tabel 2, er der alt i alt brugt kr. på døgnbehandling, når udgifterne til døgnbehandling opdeles efter henviser. 15

16 Kommune Ikke overraskende bruger Københavns Kommune flest penge pr. dag på døgnbehandling. Udgiften stemmer overens med, at København er den klart største henviser (221 henviste), med Esbjerg (86 henviste) som den næststørste henviser. Det er generelt karakteristisk, at de største henvisere også er dem, der har de største udgifter til døgnbehandling, dog med visse variationer. Aalborg (63 henviste) er f.eks. den kommune, der har de næststørste udgifter, mens Esbjerg (86 henviste) har de tredjestørste udgifter. Disse variationer indikerer enten, at kommunen med færre henvisninger vælger dyrere behandlingsinstitutioner, eller at de henviste har en længere indskrivningstid. Sammenhængen mellem antal henviste og udgifter pr. dag gør sig også gældende blandt de små henvisere, hvor eksempelvis Dragør Kommune, som har henvist én klient, betaler 50 kr. om dagen. Tabel 3: Udgifter til døgnbehandling pr indbyggere Indbyggere pris pr indb. Kommune Indbyggere pris pr indb. Kommune Indbyggere pris pr indb. Tønder Ringkøbing-Skjern Sorø Albertslund Gribskov Ishøj Esbjerg Kolding Jammerbugt Ringsted Skive Hørsholm Solrød Favrskov Århus Ballerup Roskilde Nyborg Gladsaxe Holbæk Holstebro Svendborg Brønderslev-Dronninglund Allerød Haderslev Aabenraa Frederiksværk-Hundested Frederiksberg Kalundborg Lemvig Aalborg Odsherred Rebild Ærø Langeland Tårnby Greve Herlev Assens Horsens Lolland Brøndby Slagelse Ikast-Brande Glostrup Hjørring Fredericia Vesthimmerland Kerteminde Morsø Syddjurs København Viborg Bornholm Randers Rødovre Vejen Frederikshavn Næstved Nordjylland (region) Hvidovre Helsingør Hovedstaden (region) Herning Fanø Sjælland (region) Fredensborg Faaborg-Midtfyn Syddanmark (region) Hele landet Høje-Taastrup Midtjylland (region) Hillerød Mariagerfjord Vallensbæk Billund Gentofte Stevns Norddjurs Skanderborg Dragør Vordingborg Rudersdal Guldborgsund Vejle Silkeborg Odder Lejre Faxe Hedensted Odense Thisted Nordfyn Egedal Middelfart Kriminalforsorgen 0 0 Frederikssund Lyngby-Taarbæk Diverse 0 0 Varde Struer Uoplyst 0 0 Sønderborg Køge Selvbetaler

17 Opdeles udgiften i stedet pr indbyggere i hver kommune, bliver billedet lidt anderledes, idet de mindre kommuner Tønder og Albertslund bruger flest penge i forhold til indbyggertal (tabel 3). Dog er det stadig karakteristisk, at de store henvisningskommuners (København, Esbjerg, Aalborg, Horsens og Frederiksberg) udgifter ligger over landsgennemsnittet. Tabel 4: Udgifter pr. dag pr. institution Institution Samlet pris Udgift pr. dag Institution Samlet pris Udgift pr. dag Hele landet Fremtiden Sct. Ols Valhalla Kongens Ø Vængegården Alfa-Fredensborg Slusen Moesgård Kysten Hjulsøgård Sydgården Dyreby Monbjerg Freedom House Vendsyssel Elmegården Midtgården Opbygningsgården Stop Ung Klippen Betesda Sæbyhus En sikker base Højløkke Kildegården Springbrættet På Vej Sønderbjerggaard Elleruphus Netværket Rørbæk Sundbogård Misbrugscentret RN CMU Misbrugsafsnittet Albatros Stenild Feddet Shalom Kråsiglund Halvvej Kråsiglund Kråsiglund Stabilisering Støvring Tabel 4 viser de samlede udgifter til døgnbehandling opdelt efter institution - i alt kr. Som det er tilfældet med kommunerne, følger udgifterne generelt institutionernes størrelse. Således er de tre institutioner, hvor der bruges flest penge pr. dag, også dem, der har mere end 100 eller 200 klienter ind- og/eller udskrevet i 2008, mens de fem institutioner, hvor der bruges færrest penge pr. dag, i alt har 42 ind- og/eller udskrevne i Undtagelsen er Sønderbjerggård, som behandler klienter med psykiatrisk diagnose og familieinstitutionen Dyreby. Disse institutioner har få ind- og udskrevne i løbet af året, men til gengæld en lav klientudskiftning, idet den gennemsnitlige indskrivningstid er 1 år på Sønderbjerggård og 1½ år på Dyreby, mod 3-6 måneder på de fleste andre institutioner. 3 Forskellen mellem udgift opdelt på institution og udgift opdelt på henviser er, at der for enkelte klienter ikke findes klientdata, herunder henviser. 17

18 13 % af de samlede udgifter bruges på offentlige behandlingsinstitutioner, hvilket ca. svarer til fordelingen af klienter. I læsningen af disse tabeller er det nødvendigt at tage visse forbehold. For det første er det ikke muligt at identificere hjem-/henvisningskommune for ca. 10 % af klienterne. For det andet er der i tilfælde, hvor kun én pris er angivet i DanRIS, antaget en enhedspris for behandlingen. En antagelse som understøttes af, at behandlingsfaserne ofte har samme pris på institutioner, hvor priserne er differentieret. For det tredje har det ikke været muligt at tage højde for eventuelle rabatordninger, som institutionerne måtte tilbyde en henviser. For det fjerde har nogle institutioner angivet priser inklusive kost og logi og andre former for egenbetaling, mens andre beregner dette separat. Stoffrihed En netop afsluttet undersøgelse viser, at to af de mest afgørende faktorer for, om en klient er stoffri et år efter udskrivning, er gennemført primærbehandling og forbrug af opioider de sidste 30 dage op til indskrivning 4. Fordelingen af estimeret stoffrihed fremgår af tabel 5. Tabel 5: Estimeret % stoffrie i de forskellige grupper Gruppe Stoffrie 1 år efter endt døgnbehandling Opioidbruger, afbrudt primær behandling 8 % Ikke-opioidbruger, afbrudt primær behandling 27 % Opioidbruger, gennemført primær behandling 32 % Ikke-opioidbruger, gennemført primær behandling 47 % Tallene er et estimat af, hvor mange klienter fra hver henviser/institution der vil være stoffrie efter et år, og ikke et tal for, hvor mange der rent faktisk er det. Estimatet er baseret på en netop afsluttet rapport om stoffri døgnbehandling i og Heroin, andre opiater og substitutionsmedicin (metadon og buprenorphin) i mindst 1 dag de sidste 30 dage inden indskrivning. 18

19 Tabel 6: Forudsagt andel klienter, som er stoffrie et år efter udskrivning. Opdelt på kommune Kommune Antal klienter % stoffri Aabenraa 8 34 % Greve 9 30 % Fredericia % Herning 8 28 % Århus % Roskilde 8 27 % Albertslund % Odense % Esbjerg % <8 henviste % Vejle % København % Hele landet % Vordingborg % Aalborg % Gentofte 9 24 % Randers % Hvidovre % Slagelse % Viborg 9 21 % Frederiksberg % Horsens % Ringkøbing-Skjern 8 20 % Ringsted % I tabel 6 er alle kommuner med mindre end otte henviste slået sammen, da en enkelt klients data ellers har for stor indflydelse på resultatet. For de mindre henvisere estimeres 27 % at være stoffrie et år efter endt døgnbehandling, hvilket ca. svarer til estimatet på landsplan. For de fleste andre kommuner forudsiges mellem 24 % og 30 % at være stoffrie efter et år. For syv kommuner er estimatet mindre end 24 %, og for en kommune er estimatet større end 30 %. I statistikken gælder det, at kommuner, som henviser mange opioidbrugere, som afbryder behandlingen, vil have meget få stoffri, mens kommuner, der henviser mange ikke-opioidbrugere, som gennemfører behandlingen, vil have et højt antal stoffri. Således siger tallene ikke nødvendigvis noget om kvaliteten i kommunernes henvisningsstrategier. For 13 % af de klienter, der blev udskrevet i 2008 og havde ASI-data, gælder det, at hverken hjem- eller henvisningskommune kunne bestemmes. Enten fordi henviseren er uoplyst, eller fordi klienten var henvist af et amt før strukturreformen uden angivelse af 19

20 hjemkommune. Endvidere er regionshenvisere udeladt, da kommunerne har det primære henvisningsansvar. 2. Identifikation af risikogrupper I det følgende skal risikogrupperne beskrives. Grupperne er ret enkle at konstruere og består i virkeligheden af fire index, som kan forudsige gennemførelse af behandlingsforløbet for mænd henholdsvis kvinder under 30 år, og mænd henholdsvis kvinder over 30 år. Klienterne deles op i fire kategorier, hvor der for hver især er konstrueret et Risiko for Afbrydelse-Index /RAI, som dækker alle, og som derudover rimeligt nemt kan udregnes i et regneark. Tabel 7: Andel gennemførte indskrivninger fordelt på risikogruppe, køn og alder Gennemført 2008 Høj risiko Mellem risiko Lav risiko N GNF N GNF N GNF Mænd under 30 år Mænd over 30 år Kvinder under 30 år Kvinder over 30 år Alle Der er tale om identifikation af tre grupper, henholdsvis høj-, medium- og lavrisikogruppen. I gjaldt det, at under 33 % af klienterne i højrisikogruppen gennemførte et døgnbehandlingsforløb. For mediumrisikogruppen var det omkring 50 %, der gennemførte, mens det for lavrisikogruppen var mindst 66 %, der gennemførte. I 2008 ses en stigning i andelen af gennemførte indskrivninger i høj- og mellemrisikogrupperne (hhv. 46 og 66 %), mens andelen af lavrisikoklienter der gennemfører behandlingen er faldet (61 %) (tabel 7). 20

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere