DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

2

3 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

4 Center for Rusmiddelforskning 2008 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Indledning DanRIS 2007 Sammenfatning Identifikation af forskellige målgrupper Læsevejledning De enkelte institutioner: Behandlingsinstitutioner Albatros 18 Alfa-Fredensborg 22 Betesda 29 Dyreby 35 Ellemose 40 Elleruphus (ny i 2007) 41 Elmegården 43 Freedom House 49 Fremtiden 55 Hjulsøgård 60 Højløkke 67 Kildegården 73 Klippen 78 Kongens Ø 84 Kråsiglund 93 Kråsiglund Stabilisering 99 Kysten 104 Lyngdal 110 Midtgården 116 Moesgård 122 Monbjerg 128 Netværket 134 Opbygningsgården 140 Rørbæk Omsorgshjem 146 Sct. Ols 150 Shalom 156 Skippergaarden (lukket i 2007) 161 Springbrættet 165 Stenild Omsorgshjem 172 Stop Ung 177 Støvring Omsorgshjem 183 Sundbogård 188 Sæbyhus 194 Sønderbjerggård 199 Valhalla 205 Vængegården (ny i 2007) 210 Sammenfatning 214 Afgiftning og halvvejshuse 219 CMU Misbrugsafsnittet 221 Kråsiglund Halvvejshus 226 Misbrugscentret Region Nord 230 På Vej 235 Slusen (ny i 2007) 239 Ingen klientstatistik 245 Markusholm 247 Feddet 248 Kommentarer Alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Markusholm har ikke haft klienter fra målgruppen indskrevet i Feddet har indleveret oplysninger på tre klienter, hvor det ikke har været mulig at identificere indskrivningsdato. Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter (typisk kun indleveret data om navn, cpr., dage indskrevet og gennemført som planlagt) Dette ses i næste sides sammmenfatning. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser Fuld Antal Institutionsnavn data indskrevet Vængegården 100% 10 Ny 2007 Elmegården 100% 34 Shalom 100% 6 Kysten 100% 16 Albatros 100% 3 Freedom House 98% 43 Moesgård 97% 33 Springbrættet 97% 33 Netværket 96% 54 Midtgården 94% 17 Sønderbjerggård 91% 11 Stop Ung 90% 10 Højløkke 89% 45 Sundbogård 89% 9 Opbygningsgården 80% 25 Sct. Ols 78% 174 Betesda 75% 8 Lyngdal 71% 7 Kråsiglund 68% 50 Klippen 66% 35 Alfa-Fredensborg 63% 131 Valhalla 63% 24 Kråsiglund stabilisering 63% 8 Hjulsøgård 56% 45 Sæbyhus 48% 64 Monbjerg 46% 24 Kildegården 38% 16 Elleruphus 30% 10 Støvring 25% 12 Fremtiden 18% 17 Kongens Ø 14% 187 Rørbæk 0% 27 Stenild 0% 28 Dyreby 0% 10 Skippergården 0% 2 Lukket

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed gennem flere år. Hvor krævende, det kan være at indføre en systematisk registrering, skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder inden for misbrugsbehandlingen har erfaret. Det er tydeligt, at data bliver af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. Udover strukturreformen har de medvirkende døgninstitutioner også måttet inkorporere et nyt registreringsprogram. CRF vil også gerne takke Velfærdsministeriet, som har muliggjort DanRISsystemets tilblivelse og derfor også denne rapport samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den fjerde årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed på det sociale område, ændret ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Velfærdsministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste tre år , og for det andet forandringer i henvisningsstrategier efter strukturreformen. I det tredje afsnit vil der være en gennemgang af beregningsgrundlaget for belastningsgrupper og risikogrupper samt en samlet oversigt over gennemførte indskrivninger i de forskellige grupper i Efter en kort læsevejledning vil de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, afgiftning og halvvejshuse samt institutioner uden indsendelse af data. For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2007 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klientog behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde samt belastnings- og risikogruppe). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist deres klienter. I den forbindelse skal det bemærkes, at institutionerne i forbindelse med strukturreformen samt indførelse af DanRIS-program 2.0 ikke i hele perioden har haft mulighed for at angive ny henviser. Denne problemstilling er yderligere beskrevet i sammenfatningen. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2007, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimelig konstant på DanRIS hjemmesiden ( som alle kan besøge. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på internettet, og herfra kan alle interesserede udskrive en rapport. 9

10 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS 2007, som samtidig også er den første rapportering om stofafhængige indskrevet i døgnbehandling efter strukturreformen. Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger, der regnes med. Der ses efter strukturreformen rimeligt store forandringer i henvisningsstrategierne til døgnbehandling. For det første er den nedadgående kurve i antal indskrivninger nu brudt, og for det andet er andelen af kvinder i døgnbehandling steget betragteligt % 35% 30% 25% 26% Kvinder halvårligt 24% 26% 25% 32% 37% % 15% % 200 5% % Figur 1. Henvisninger fra Figur 2. Andelen af henviste kvinder Som det ses i figur 1, er der i 2007 registreret 1228 i døgnbehandling mod 1096 i Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for Anden halvdel af 2007 er således allerede højere end anden halvdel af 2005, hvilket kunne indikere, at vi i 2008 vil se en yderligere stigning i antal indskrivninger. Ikke mindre tydelig er stigningen i andelen af kvinder indskrevet i døgnbehandling. I anden halvdel af 2007 er det ikke mindre end 37 %, som er kvinder. Derimod ses der ingen forskel i alder, om end der dog er en svagt stigende tendens (32,7 i 2005, 32,9 i 2006 og 33,1 i 2007). Heller ikke ved opdeling i forskellige aldersgrupper ses der forskelle. I 2005 var det således 38,0 %, der var under 30 år, og i 2007 var det 37,8 %. Til gengæld synes der at være sket en ændring i klienternes forbrug af stoffer og alkohol i måneden op til indskrivning. Der ses således en signifikant reduktion i storforbrug af alkohol 1 i måneden op til indskrivning. Det samme er tilfældet for forbruget af opioider 2, centralstimulerende stoffer og injektionsmisbrug. Der er med andre ord ikke tale om en reduktion i forbruget af nogle stoffer på bekostning af et øget forbrug af andre stoffer. Forholdet mellem de forskellige stoffer synes tværtimod at bestå. Med denne reduktion følger også en signifikant reduktion i belastning på forskellige områder, herunder kriminalitet, økonomi, fysisk helbred og på visse psykiske områder. Forklaringen kunne være, at klienterne i højere grad afgiftes inden de sendes i døgnbehandling og/eller i højere grad gennemfører et forbehandlingsprogram. Dette kunne også være forklaringen på, at andelen af klienter, der gennemfører behandlingen, er stigende. Således er andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, steget fra 41 % i 1 Mindst 5 genstande i mindst 4 dage om ugen i måneden op til indskrivning. 2 Mindst indtaget heroin én gang inden for den sidste måned op til indskrivning. Dette gælder også for centralstimulerende stoffer og injektion. 10

11 2004 til 50 % i Der ses derimod ingen store forskelle i antal dage indskrevet. I 2004 var det 114 dage og i dage. I alt 40 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS. Derudover har to været tilmeldt DanRIS, men ikke indsendt (brugbare) data (se side 5). Én af de 40 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og fire defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 35 døgninstitutioner tilbage, som har indsendt data, og det er disse, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelig med DanRIS data fra 2004, 2005 og Disse 35 døgninstitutioner inkluderer såvel døgninstitutioner, som primært fokuserer på stoffrihed, som døgninstitutioner, som har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet mange institutioner giver mulighed for både-og. Omkring 90% af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Syv af de 35 institutioner er offentligt ejet. Af disse syv vil to ikke eksistere næste år (Lyngdal og Skippergården). 201 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner i 2007 og 1027 på de private. De adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1. Klienter indskrevet på 7 offentlige og 28 private institutioner Antal Dage Gennemført indskrevet Alder Kvinder Indskrevet planlagt Offentlige, n= ,5 24% % Private, n= ,9 38% % Klienter indskrevet på offentligt ejede institutioner adskiller sig belastningsmæssigt ved at være mere alkoholbelastede. Derudover ses der ingen forskelle. I 2006 var der 38 døgninstitutioner knyttet til DanRIS mod 37 i år. To institutioner fra 2006 defineres ikke mere som behandlingsinstitutioner. Det gælder Foldbjergcentret (nu Misbrugscenter Region Nord, som nu defineres som et halvvejshus) og Bixen (nu CMU Misbrugsafsnittet, som ligeledes defineres som halvvejshus). Derudover var der i 2006 Nordgården og Sølodgård, som begge er nedlagt. Til gengæld er der tilmeldt tre nye institutioner, henholdsvis Elleruphus, Markusholm og Vængegården. I nedenstående tabel er det vist, hvilke kommuner/regioner mm. klienterne er henvist/kommer fra. Det skal pointeres, at der alene er tale om indskrivning på de 35 døgninstitutioner, hvor indsatsen ikke kan defineres som enten værende afgiftning eller halvvejshus. 11

12 Tabel 2. Hvor henvises/kommer klienterne fra Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Albertslund ,2 Haderslev ,7 Horsens ,8 Greve ,5 Esbjerg ,4 Sønderborg ,4 Frederiksberg ,8 Egedal ,0 Slagelse ,9 Glostrup ,7 Ringsted ,1 Odder ,3 København ,1 Rudersdal ,3 Kalundborg ,4 Silkeborg ,2 Solrød ,6 Stevns ,2 Thisted ,9 Morsø ,0 Nyborg ,6 Favrskov ,9 Aalborg ,3 Brøndby ,8 Herlev ,2 Kerteminde ,5 Roskilde ,9 Vallensbæk ,2 Ballerup ,6 Hørsholm ,2 Frederikssund ,1 Guldborgsund ,9 Randers ,7 Lejre ,6 Samsø ,2 Gentofte ,3 Hillerød ,7 Langeland ,2 Holbæk ,4 Rebild ,0 Halsnæs ,7 Sorø ,9 Lolland ,6 Næstved ,2 Hele landet ,5 Skanderborg ,4 Tønder ,3 Køge ,3 Hvidovre ,3 Vesthimmerlands ,3 Aabenraa ,7 Jammerbugt ,2 Vordingborg ,5 Assens ,8 Hjørring ,9 Hedensted ,5 Fredericia ,3 Struer ,4 Ikast-Brande ,2 Allerød ,2 Kolding ,5 Billund ,8 Vejle ,3 Holstebro ,5 Fredensborg ,8 Brønderslev ,8 Gribskov ,3 Middelfart ,7 Ringkøbing-Skjern ,2 Syddjurs ,4 Odense ,1 Bornholm ,3 Faxe ,1 Faaborg-Midtfyn ,9 Rødovre ,6 Christiansø 95 0 Skive ,5 Dragør Helsingør ,4 Fanø Varde ,0 Furesø Svendborg ,3 Lemvig Høje-Taastrup ,0 Læsø Ærø ,7 Norddjurs Ishøj ,5 Nordfyns Frederikshavn ,3 Vejen Lyngby-Taarbæk ,5 Region Syddanmark ,1 Herning ,2 Region Sjælland ,5 Viborg ,1 Region Hovedstaden ,9 Gladsaxe ,9 Region Midtjylland ,7 Tårnby ,6 Region Nordjylland ,2 Århus ,5 Diverse 4 Odsherred ,1 Selvbetaler 5 Mariagerfjord ,8 Uoplyst 89 I tabellen ses det, at der fra Albertslund er sendt 26 stofmisbrugere i døgnbehandling. Det svarer til, at Albertslund ville sende 94,2 klienter af sted for hver indbyggere. Gennemsnittet for hele landet er 22,5 klienter for hver indbyggere. De øverste i tabellen er altså dem, der anvender døgnbehandling mest set i forhold til befolkningsgrundlag. Det er klienternes hjemkommune, der er registreret i tabellen. Det er altså ikke nødvendigvis den kommune, der varetager behandlingen, som der henvises til. Det har ikke været muligt at identificere henviser/ kommer fra kommune for 89 klienter (8 %). Selvom dette er relativt få uoplyste, kan det være af betydning, hvis disse kommer fra få eller små kommuner. De 1228 indskrivninger er et mindstetal. Der kan gemme sig klienter, der ikke er blevet registreret, og ikke mindst den uheldige registreringspraksis, hvor klientens papi- 12

13 rer først skrives ind i DanRIS ved udskrivning. Denne praksis forsøger vi at undgå, men vi ved, den i noget omfang finder sted. I nedenstående tabel er køns- og aldersfordelingen opstillet for hver enkelt kommune. Tabel 3. Køns- og aldersfordeling Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder København % 35,6 Frederikshavn 9 43% 36,1 Brøndby 3 67% 26,7 Esbjerg 69 48% 32,6 Midtjylland (region) 9 22% 25,3 Ishøj 3 67% 33,3 Horsens 52 33% 33,7 Nyborg 9 44% 33,9 Køge 3 33% 39,7 Aalborg 51 53% 31,3 Svendborg 9 22% 37,7 Skanderborg 3 0% 43,5 Frederiksberg 45 41% 36,1 Tønder 9 11% 29,7 Assens 2 0% 33,0 Århus 37 72% 33,0 Gladsaxe 8 50% 30,1 Glostrup 2 50% 32,0 Slagelse 33 33% 35,5 Ikast-Brande 8 25% 25,6 Hedensted 2 0% 31,5 Odense 32 47% 30,7 Silkeborg 8 22% 26,6 Holstebro 2 0% 23,0 Albertslund 26 38% 38,3 Skive 8 0% 25,3 Hørsholm 2 50% 27,5 Syddanmark (region) 25 31% 30,9 Sønderborg 8 25% 24,9 Jammerbugt 2 100% 54,0 Randers 23 33% 29,6 Varde 8 56% 29,9 Kerteminde 2 50% 27,5 Roskilde 21 36% 30,2 Fredensborg 7 71% 39,0 Lejre 2 100% 29,0 Vejle 19 25% 34,0 Frederiksværk-Hundested 7 43% 35,0 Morsø 2 0% 31,0 Kalundborg 17 27% 33,3 Gribskov 7 57% 30,0 Odder 2 50% 42,0 Kolding 17 44% 30,0 Herlev 7 0% 32,3 Rebild 2 50% 31,0 Holbæk 16 20% 32,9 Høje-Taastrup 7 75% 34,9 Sorø 2 0% 25,5 Hovedstaden (region) 15 19% 32,8 Lyngby-Taarbæk 7 71% 29,6 Stevns 2 50% 40,0 Thisted 15 27% 29,9 Solrød 7 29% 30,9 Vesthimmerland 2 0% 56,5 Hjørring 14 50% 30,2 Faxe 6 67% 35,0 Allerød 1 100% 34,0 Aabenraa 13 25% 27,1 Haderslev 6 0% 29,2 Billund 1 0% 20,0 Ballerup 12 33% 33,3 Rødovre 6 50% 36,0 Bornholm 1 0% 37,0 Ringsted 12 46% 33,3 Gentofte 5 20% 38,6 Brønderslev-Dronninglund 1 100% 19,0 Sjælland (region) 12 20% 31,7 Greve 5 20% 27,8 Faaborg-Midtfyn 1 0% 32,0 Viborg 12 25% 28,3 Guldborgsund 5 20% 28,2 Langeland 1 0% 21,0 Frederikssund 11 40% 33,7 Mariagerfjord 5 20% 41,2 Middelfart 1 0% 30,0 Herning 11 10% 28,6 Næstved 5 0% 34,2 Nordjylland (region) 1 0% 42,3 Hillerød 11 75% 34,3 Rudersdal 5 40% 30,6 Samsø 1 0% 48,0 Hvidovre 11 55% 39,3 Selvbetaler 5 80% 42,2 Struer 1 0% 22,0 Lolland 11 9% 35,8 Tårnby 5 50% 33,0 Syddjurs 1 0% 30,0 Fredericia 10 9% 36,9 Diverse 4 83% 33,2 Vallensbæk 1 0% 22,0 Helsingør 10 20% 33,9 Egedal 4 50% 39,0 Ærø 1 100% 25,0 Ringkøbing-Skjern 10 25% 26,4 Favrskov 4 50% 34,0 Uoplyst 89 Vordingborg 10 50% 34,2 Odsherred 4 25% 32,0 Det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at opgøre antal indskrivningsdage og planlagt gennemførelse af program for hver kommune, idet mange af de klienter, der afsluttede behandlingen i 2007, blev indskrevet i Mange af dem, der afsluttede behandlingen i 2007, kan derfor ikke relateres til de nye kommuner. Dette er den første opgørelse over døgnbehandling af stofmisbrugere fordelt på kommuner. Vi modtager meget gerne kommentarer fra kommuner, som mener tallene for deres kommune burde være anderledes. 13

14 2. Identifikation af forskellige målgrupper I det følgende skal to typer målgrupper beskrives belastningsgrupper og risikogrupper. Disse målgrupper giver forskellige informationer og skal senere opstilles i beskrivelsen af den enkelte institution. Risikogrupperne er ret enkle at konstruere og kan derfor anvendes af alle med minimum erfaring med regneark. Den første målgruppebeskrivelse omhandler forskellige belastningsgrupper udledt af EuropASI Composite Score (European Addiction Severity Index/30-dages belastningsindex). Den anden målgruppebeskrivelse risikogrupperne består i virkeligheden af fire index, som kan forudsige gennemførelse af behandlingsforløbet for mænd under 30 år, mænd over 30 år, kvinder under 30 år og kvinder over 30 år. Belastningsgrupper Denne målgruppe-analyse viser seks forskellige belastningsgrupper. Den er ikke mindst interessant, fordi den kan identificere en sammenhæng med gennemførelse af behandling. Tabel 4. Seks forskellige belastningsgrupper N Stoffer Økonomi Kriminalitet Psykisk Familie Fysisk 1. Fysisk belastede 182 0,40 0,95 0,16 0,46 0,20 0,77 2. Psykisk belastede 78 0,48 0,38 0,25 0,63 0,55 0,52 3. Stof-krim belastede 207 0,51 0,98 0,29 0,58 0,46 0,08 4. Multibelastede 153 0,59 0,95 0,43 0,67 0,60 0,77 5. Moderat belastede LØ* 122 0,39 0,26 0,18 0,40 0,24 0,13 6. Moderat belastede HØ 213 0,31 0,83 0,13 0,27 0,11 0,06 Alle 955 0,44 0,83 0,23 0,48 0,33 0,36 * LØ = Lavt Økonomisk belastet og HØ = Højt Økonomisk belastet. De fysisk belastede er ikke overraskende meget fysisk belastede, mens de er middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder. Dog er de, som det er tilfældet for fem af grupperne, højt økonomisk belastede. De er ikke mere fysisk belastede end de multibelastede. De psykisk belastede er efter de multibelastede de mest psykisk belastede. Til gengæld er de middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder, igen undtaget økonomi, hvor de er højt belastede. De stof-kriminalitets belastede er i særlig grad belastede på faktorerne stof og kriminalitet, mens de er middel til let belastede på andre områder, igen undtaget økonomi. De multibelastede er stærkt belastede på alle områder. De moderat belastede-lø er middel til let belastede på alle faktorer og adskiller sig fra de andre ved, at de langt hyppigere har indtægtsgivende arbejde. De moderat belastede-hø er let belastede på alle faktorer, undtagen økonomi, hvor de er højt belastede. I tabel 5 forholdes de seks grupper til de to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. 14

15 Tabel 5. Belastning og gennemførelse af behandlingen Alle Mænd<30 Mænd>=30 Kvinder<30 Kvinder>=30 Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført n=710 n=212 n=310 n=74 n=79 N 1. Fysisk belastede 53% 58% 57% 50% 41% Psykisk belastede 61% 60% 54% 67% 75% Stof-krim belastede 52% 54% 52% 45% 54% Multibelastede 49% 63% 48% 50% 50% Moderat belastede LØ* 61% 62% 64% 50% 50% Moderat belastede HØ 59% 62% 59% 47% 67% 154 Risikogrupper I den anden målgruppebeskrivelse skal klienterne deles op i fire kategorier, hvor der for hver især er konstrueret et Risiko for Afbrydelse-Index /RAI, som dækker alle, og som derudover rimeligt nemt kan udregnes i et regneark. Der er tale om identificering af tre grupper, henholdsvis højrisikogruppen, mediumrisikogruppen og lavrisikogruppen. For højrisikogruppen gælder, at klienter placeret i denne har under 33% chance for at gennemføre et døgnbehandlingsforløb. For mediumrisikogruppen er det omkring 50%, der gennemfører, mens det for lavrisikogruppen er mindst 66%, der gennemfører. For at konstruere dette index, var det nødvendigt at konstruere fire RAI et for mænd under 30 år, et for mænd over/lig 30 år, et for kvinder under 30 år og et for kvinder over/lig 30 år. Hvis det samme RAI blev anvendt på dem alle, blev forudsigelseskraften for svag. Variable, som anvendes på forskellig måde i de fire RAI, er følgende: Metadon/30 dage Andre opiater/30 dage Nerve-/sovemedicin/30 dage Hash/30 dage Mere end ét stof/30 dage Injektion/30 dage Penge brugt på stoffer/30 dage Dage i arbejde/30 dage Dage illegale aktiviteter/30 dage Indtægter illegale aktiviteter/30 dage (ja/nej) Problemer kriminalitet/30 dage Behov hjælp kriminalitetsproblemer/30 dage Ordineret medicin/30 dage Voldelig adfærd/30 dage Selvmordsforsøg/30 dage Selvmordstanker/30 dage Under/lig 8. klasse højeste eksamen 10. klasse højeste eksamen Efterskole STX, HTX, HHX, HF Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Bor på institution/i støttebolig Ikke europæisk/nordamerikansk og/eller flygtning Stof (EuropASI composite faktor) Økonomi (EuropASI composite faktor) Kriminalitet (EuropASI composite faktor) I det følgende skal dette index anvendes til at beskrive de enkelte institutioner. Hvordan er klienterne fordelt på de forskellige institutioner, og hvor mange gennemfører. 15

16 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling/omsorg i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. f) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIS-hjemmesiden, når det nye indtastningsmodul til stamoplysningerne er implementeret i maj måned g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse indenfor netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2007, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2007, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2007, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i

17 i) De følgende 1-2 sider består i en beskrivelse af belastnings- og risikogruppernes gennemførelse af behandlingen. Grupperne er her igen fordelt på to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 17

18 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./By: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: november 2003 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 80,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Seneste opdatering af grundoplysninger: Selskabsform: Selvejende institution. Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang. Musikrum. Værksteder. Målgrupper: Stofmisbrugere. Dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 8 Behandlingstilbud og priser Pris Afgiftning og behandling kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4555,- kr.) Personalesammendrag Behandl. Behandl. Adm. * Kvinder Gnsn. alder diplomer Antal Ledelse * klient i alt * /service /mænd ratio ** 4,1 1,0 3,0 1 / 7 46,6 1 19,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 18

19 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 60 7,8 28, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere/rådgivere År År Ansat Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 48 4,8 7, K 50 3,4 18, M 33 2,7 8, M 38 2,7 10, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver M 40 4,7 4, M 48 4,8 4, M 56 2,0 2, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiater 10 - Supervisor 6-19

20 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Arbejder udfra miljøterapi og benytter bl.a. jegstøttende samtaler. Kognitiv adfærdsterapi 1 behandler med diplom. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja Kommer 2 timer ugentligt Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i dén primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk, idræt og økonomi med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 20

21 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2007) Ind 2007 : 3 Procent kvinder : 33,3% Ud 2007 : 3 Alder alle : 26,3 Ind og/eller ud 2007 : 5 Alder kvinder : 32,0 Alder mænd : 23,5 Ind dage Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N Dage* N Dage N Dage N Dage Ind dage 412 dage * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Gennemført Mænd Kvinder 2007 N % N % Gennemført 33,3 % * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Institutionen Albatros har få misbrugsklienter i behandling ad gangen, og der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ydermere kræver beregning af statistik på stoffer og på EuropASI belastningsscore, at de indskrevne klienter har udfyldt et EuropASI skema. Det samme gælder for beregning af statistik på belastnings- og risikogrupper, hvor klienter udskrevet i 2007 ligeledes skal have udfyldt et EuropASI skema. Belastningsgrupper Gennemført Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N GNF* N GNF N GNF N GNF Moderat-LØ** Moderat-HØ** Psykisk Somatisk 100% Stof-Kriminal. 0% Multi *Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. **LØ = Lavt Økonomisk belastet, HØ = Højt Økonomisk belastet. Hvilken kommune/region henviser til institutionen: Antal indskrevet i n=3 Esbjerg 2 Randers 1 21

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere