DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

2

3 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen Projektmedarbejder: Louise Eriksen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

4 Center for Rusmiddelforskning 2005 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Indledning... 9 Udviklingen fra 1. januar 2003 til 31. december Læsevejledning De enkelte institutioner: Fuld klient-statistik Alfa-Fredensborg 17 Betesda 25 Dyreby 31 Elmegården 36 Freedom House 43 Fremtiden 50 Hjulsøgård 57 Højløkke 65 Jungshovedhus 72 Klippen 78 Kongens Ø 86 Kråsiglund 95 Kysten 102 Midtgården 109 Moesgård 117 Monbjerg 125 Opbygningsgården 132 Sct. Ols 139 Shalom 147 Springbrættet 154 Sølodgård 162 Delvis klient-statistik Albatros 169 Clean Foundation 173 Feddet 180 Gunderuplund 183 Kildegården 185 Kråsiglund Halvvejshus 190 Kråsiglund Stabilisering 195 Narconon 197 Phoenix House Fyn 204 Rørbæk Omsorgshjem 207 Skippergaarden 215 Stenild Omsorgshjem 222 Stop Ung 226 Støvring Omsorgshjem 232 Sønderbjerggård 237 Udsigten 244 Valhalla 250 Vejviseren 257 Ingen klient-statistik Bixen 264 Ellemose 265 Foldbjergcentret (stof) 266 Hvidstensgård 268 Lyngdal 271 Margrethegården 274 Netværket 275 På Vej 277 Sundbogård 279 Sammenfatning Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser

6

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed gennem flere år. Hvor krævende, det kan være at indføre en systematisk registrering, skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Det er tydeligt, at data bliver af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport og de kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den første årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (Dan- RIS) med titlen DanRIS 2004 STOF. For eftertiden vil der årligt blive publiceret en årsrapport indeholdende nøgletal fra døgnbehandlingen af stof- og alkoholafhængige i Danmark. Der vil komme to rapporter henholdsvis en rapport omhandlende stofbehandlingen og en rapport omhandlende alkoholbehandlingen. Denne rapport omhandler stofbehandlingen og kan downloades fra hjemmesiden: Rapporterne vil være bygget op på samme måde. Først vil der være et afsnit om udviklingen gennem de senere år (i denne 2003 og 2004). Efter en kort læsevejledning vil de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i dem, der har indleveret data fuldt ud i 2004 (alfabetisk orden), dem, der delvis har indleveret data i 2004 (alfabetisk) og dem, der er tilmeldt DanRIS, men som ikke har indleveret klientdata i 2004 (de fleste fordi de blev tilmeldt relativt sent i 2004). For hver institution gennemgås tre typer statistikker henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (stoffer, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist deres klienter. Rapporten afsluttes med en sammenfatning, som indeholder en sammenfattende statistik og en række ark, hvor de enkelte institutioner kan ses i forhold til hinanden. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2004, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2004/2005 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporterne kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge ved at logge sig på og få et password. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet, og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport. Dette system er færdigkonstrueret i foråret En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, sidste opdatering af institutionsdata (denne forandrer sig dog ikke nødvendigvis), hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour (skal senere uddybes)), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode, der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveauet. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om, hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der ikke mindst i stoffri behandling næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og stoffrihed efter behandlingen. Dette er af ressourcemæssige grunde ikke undersøgt her, men det kan blive genstand for senere undersøgelser. Der har fra forskellig side ofte været fremført den påstand, at de andre snyder ikke mindst med gennemførelsesprocenten. Det kan naturligvis ikke afvises, at nogle skulle 9

10 prøve på det. Men gennemførelsesprocenten er for det første ikke nødvendigvis særlig vigtig eller informativ (mest vigtig er den nok i stoffri behandling). For det andet vil det se højst besynderligt ud med en gennemførelse i en længerevarende stoffri behandling på 60-70%, og så har en konstrueret gennemførelse den meget uhensigtsmæssige sideeffekt, at der ikke kan findes statistiske sammenhænge mellem klientdata og gennemførelse, mellem indskrivningslængde og gennemførelse, og at der ingen sammenhæng kan findes mellem gennemførelse og stoffrihed efter udskrivelse. De tre sidste betyder, at det i så fald er fuldstændigt ligegyldigt, hvem der henvises til institutionen, og om de tages ud af behandlingen på et vilkårligt tidspunkt, f.eks. lige efter afgiftning (14 dage er ligeså godt som 9 måneders behandling, så hvorfor betale for den lange behandling). Det har også været fremført, at der kan snydes med personalets uddannelsesniveau. Der er her krævet, at der skal kunne forvises et diplom for, at en given behandler kan registreres som værende uddannet i en given metode. Jeg tvivler stærkt på, at snyd skulle være mere udpræget i dette system end i noget som helst andet system, og hvad det skulle hjælpe på lidt længere sigt er svært at gennemskue. Det kan meget nemt blive en boomerang. Udviklingen i målgruppen fra I det følgende er det udviklingen indenfor målgruppen i årene 2003 og 2004, der skal beskrives. Af gode grunde er det ikke udviklingen indenfor ydelsesstrukturen, eftersom der først i 2004/2005 er givet en fuldstændig beskrevet ydelsesstruktur for de enkelte institutioner. I det følgende år vil det dog også være muligt år for år at monitorere ydelsesstrukturen blev indskrevet i døgnbehandling i 2003, mens det var 1421 i Dette kunne være udtryk for en stigning i antallet af henvisninger, men det kunne også være, fordi a) flere institutioner er kommet med i DanRIS eller b) institutionerne er blevet bedre til at monitorere. I 2003 indleverede 34 døgninstitutioner data til DanRIS, mens det samme var tilfældet for 38 institutioner i Der er altså kommet yderligere fire institutioner med, hvilket dog ikke kan være hele forklaringen på de 242 flere registrerede i Det andet spørgsmål om institutionerne er blevet bedre til at monitorere kan anskueliggøres ved at isolere de 15 største institutioner, som indleverede data hele 2003 og hele Antallet af indskrivninger på disse 15 institutioner udgør 72% af alle de indskrivninger, der blev registreret i De 15 institutioner fik henvist 857 i 2003 og 1007 i Noget tyder altså på, at de enten er blevet bedre til at registrere, eller at de vitterlig har fået flere klienter henvist. At de er blevet bedre til at registrere ses ved, at der i 2003 fandtes EuropASI på 82% af de registrerede, mens dette var steget til 88% i I det hele taget stiger andelen, der besvarer EuropASI, med den tid, institutionen har været med i DanRIS. For de institutioner, der var nye i DanRIS, var andelen, der blev registreret med EuropASI 74% såvel i 2003 og Meget tyder altså på, at de institutioner, der har været med længst i DanRIS, også er blevet betydelig bedre til at registrere. 10

11 I en opgørelse fra 2003 fandt vi, at 80% af dem, der var registeret som henvist til døgnbehandling af amterne, kunne genfindes i DanRIS. Det betyder, at ca forskellige personer blev henvist til døgnbehandling i Hvis de 80% (som måske endog er blevet højere) overføres til 2004, betyder det, at ca blev henvist til døgnbehandling. Men hvis det er 90%, der i dag registreres, så er det i 2004 ca. 1600, der er indskrevet i døgnbehandling i (mod ca i 2003). Resten må forklares med de fire nye institutioner, der er kommet ind i DanRIS i Flere henvisninger er der derfor næppe tale om men heller ikke nogen tilbagegang. Omkostningerne kan også regnes ud, men det kræver udviklingen af en model, der tager højde for de forskellige fasers priser. Dette er vi ikke nået til i denne årsrapport. I det følgende er det udviklingen i målgruppen, der skal belyses. Dette gøres ved igen at tage de samme 15 største institutioner, som fuldt var med i DanRIS i såvel 2003 som i Denne metode anvendes, fordi det kunne være de nye institutioner, der stod for en ændring i målgruppe, hvilket ville betyde, at det var tilbuddene (eller DanRIS), der havde forandret sig og i mindre grad hvis overhovedet målgruppen. I nedenstående graf vises det, hvor mange der havde været i metadonbehandling i mindst 30 dage op til indskrivningen i otte kvartaler på de 15 institutioner, og hvor mange der havde haft et forbrug af heroin på mindst 20 dage de sidste 30 dage inden indskrivningen. 60% 50% Metadon Heroin 40% 30% 20% 10% 0% Figur. 1 Udviklingen i forbruget af metadon og heroin op til indskrivning Udregningsgrundlaget er mellem for hvert af de otte kvartaler fra første kvartal i 2003 til sidste kvartal i Nogen sikker forandring ses ikke, men det vil alligevel blive interessant at se, om den stigende andel af klienter i metadonbehandling, med den dertilhørende faldende andel i aktivt heroinmisbrug op til indskrivningen, vil fortsætte i I så fald kunne der være tale om en ny tendens. I figur 2 ses, hvor mange der har haft et forbrug af kokain og nerve-/sovemedicin mindst 20 dage den sidste måned inden indskrivning, og hvor mange der har haft et forbrug af feststoffer (andre centralstimulerende stoffer) i mindst fire dage den sidste måned. 11

12 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kokain NS Fest Figur. 2 Udviklingen i forbruget af kokain, nerve-/sovemedicin og feststoffer op til indskrivning Nogen sikker forandring ses ikke, dog er der mest tale om en faldende tendens, som måske kan skyldes, at flere har været i metadonbehandling i mindst 30 dage inden indskrivningen. Om dette er forklaringen vil blive mere klart, når 2005 tallene opgøres. I figur 3 er det udviklingen i kriminalitet, injektion som indtagelsesmåde og penge brugt på stoffer i måneden inden indskrivningen, der vises grafisk. Kriminalitetsgrafen viser, hvor mange der rapporterer at have været kriminelle den sidste måned op til indskrivningen, injektionsgrafen viser, hvor mange der har injiceret den sidste måned, pengegrafen viser andelen, der har brugt mere end kr. på illegale stoffer de sidste 30 dage op til indskrivningen. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Krim Injektion Penge Figur. 3 Udviklingen i illegale aktiviteter, injektion som indtagelsesmåde (risikoadfærd) og forbrug af penge til illegale stoffer 12

13 Nogen sikker forandring ses igen ikke, men tendensen er alligevel faldende. Det passer med, at andelen i metadonbehandling før indskrivning synes at være steget. En anden tendens er, at de klienter, der blev indskrevet i ikke mindst 2., men også 3. kvartal i 2003, synes særligt belastede. Dette er ikke kun en tendens i ovenstående graf, men også i de andre grafer. Årsagen til dette kan ikke forklares. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fysisk Alkohol Figur. 4 Udviklingen i fysiske problemer og alkoholmisbrug op til indskrivning I figur 4 er det fysiske problemer (mindst 1 dag med fysiske problemer) og alkoholmisbrug (mindst 20 dage med alkoholmisbrug), der er vist grafisk. De fysiske problemer synes at være helt stabile, mens alkoholforbruget ser ud til at have den samme faldende tendens som de øvrige stoffer. Faldet er dog ikke større, end det matcher forbruget i det første kvartal i Dette er også tilfældet i de øvrige grafer. Alligevel er forskellen mellem 2. kvartal og 8. kvartal markant (halveret). I figur 5 er det udviklingen i andelen af klienter med hallucinationer, voldelig adfærd og selvmordstanker, der er vist grafisk. Igen ses den høje andel i 2. og 3. kvartal i 2003, men her ser den ud til at være steget igen i de sidste to kvartaler af 2004 ikke mindst voldelig adfærd. 13

14 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hallucina VoldAdfard SelvmordTank Figur. 5 Udviklingen i hallucinationer, voldelig adfærd og selvmordstanker i måneden op til indskrivningen I den sidste graf er det vist, hvor mange der er kommet i døgnbehandling som et alternativ til frihedsstraf. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Figur. 6 Udviklingen i andelen, som er indskrevet i døgnbehandling som et alternativ til frihedsstraf Efter et fald i den midterste del af 2004 ser det nu ud til, at andelen igen er oppe på omkring 10-12%. For de to år er det gennemsnitlig 8,9% af de indskrevne, hvor behandlingen har været alternativ til frihedsstraf. Det skal pointeres, at der stadig er tale om de 15 største institutioner, der indleverede data fuldt ud i såvel Hvis alle institutionerne tages med, er det 7,4% (n=193, i 2003=94 og i 2004=99), hvor behandlingen var alternativ til straf. Gruppen er yngre end andre klienter (29,9 år), der er helt overvejende tale om mænd (88%), og så gennemfører de ikke helt så hyppigt som andre (36% gennemfører). 14

15 Derudover er der en del, som indenfor de sidste 30 dage inden indskrivning, har været i fængsel, men hvor døgnbehandlingen ikke er alternativ til straf. Der er altså relativt mange, som på en eller anden måde har haft tæt kontakt med fængsels-/retssystemet inden påbegyndelse af døgnbehandling. Afslutningsvis skal det nævnes, at den generelle belastningsscore (EuropASI composite score) ikke bidrager med yderligere informationer. Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der har indleveret data fuldt i 2004 i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger de institutioner, der henholdsvis delvist og ikke har indleveret data i b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, fax, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket er udtryk for, at der er en mangelfuld registrering af afslutning af klienter i DanRIS. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. f) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIShjemmesiden. g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse indenfor netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. 15

16 Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2004, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når indskrivningslængde og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2004, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2004, er det kun de, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i i) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik. Når der ses en * markering betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses det i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50% behandlingen, mens det var 33%, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant. Rapporten afsluttes med en sammenfatning (årsopgørelse) og en opstilling af de enkelte institutioner i forhold til hinanden. 16

17 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./By: 3480 Fredensborg Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jørgen Maltesen Registrering i DanRIS startet: februar 2002 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 70,1% (alle 157 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 90,4% (alle 157 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Louise Eriksen Selskabsform: Selvejende institution Fysiske forhold: Enkeltværelse og 2 sengs rum. Toilet/bad på gang. Sportshal/gymnastiksal. Værksteder Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Stofmisbrugere. Gravide kvinder. Par. Etniske minoriteter. Hjemløse. Alternativ til straf. Prostituerede,. Dobbeltdiagnoser Kapacitet: 20 Belægningspct pr : 140,0% (28 af 20) Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned Stoffri primær 1, kr. pr. måned Tilbagefaldsterapi kr. pr. måned Ambulant behandling kr. pr. måned Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet i alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 10,5 1,0 4,2 8 / 8 40,6 5,5 3,8 19,5 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning 17

18 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 40 4,8 7, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social og sundhedsassistent, ergoterapeut. Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 29 5,6 5, K 37 1,9 2, M 41 2,7 2, M 39 2,3 3, M 35 4,8 4, M 47 16,5 9, M 42 0,7 6, K 47 0,8 5, M 44 0,5 8, K 40 0,9 3, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 56 1,3 5, K 34 2,6 15, M 55 3,5 25, K 41 0,6 25, K 47 1,3 24, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykolog 10 - Psykiater 20 - Kvalitetssikring 10 - Massage 36-18

19 Ydelser Afgiftning: Metadon, Subutex og benzodiazepin. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon Gruppeterapi: Obligatorisk for alle Individuel terapi: Obligatorisk for alle Selvhjælpsgruppe: Efter behov Behandlingsmetode: Kognitiv adfærdsterapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Psykodynamisk terapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom CENAPS-behandling 10 behandler med diplom Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Ja Både som separat modul efter endt behandling, samt inkorporeret i primærbehandlingen, efter CE- NAPS-metoden Sagsbehandler på stedet: Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Psykologsamtaler på stedet: Ja Kommer efter behov Psykiater tilknyttet: Ja Kommer 10 timer ugentligt Læge tilknyttet: psykiater varetager læge-funktion Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Ja Kok fuldtidsansat Særlige grupper: Ja Kvindegrupper Udenfor målgruppe: Selvskadende dobbeltdiagnoser, samt misbrugere der ikke kan læse og skrive Håndværk. beskæftig. Ja Sammen med faglært IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Ja - Madlavning Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Ja Fiske- og overlevelsesture ca. 3 gange årligt Motion: Ja 4timer ugentligt, samt efter behov Andet fysisk: Ja - Massage Akupunktur: Ja Sammen med uddannet instruktør Meditation: Ja Sammen med uddannet instruktør Andet alternativt: 19

20 Statistik Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 157 Udskrevet i 2004: 145 Indskrevet i 2004: Køn: K: 24% - Alder: K: 32 M: 34 Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 26,2% af 145 (udskrevne 2004) Under 30 år 23,9% af år 27,0% af år 28,0% af 25 Kvinder 17,6% af 34 Mænd 28,8% af 111 Indskrivningslængde: 52 dage (udskrevne 2004) Under 30 år 59 dage af år 44 dage af år 65 dage af 25 Kvinder 51 dage af 34 Mænd 53 dage af 111 Stoffer: Metadon 30 dage/sidste md. 34,7% af 101 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 25,6% år 40,0% 40+ år 41,2% Kvinder 45,5% Mænd 31,6% Heroin mindst 20 dage/sidste md. 34,7% Under 30 år 30,8% år 40,0% 40+ år 29,4% Kvinder 36,4% Mænd 34,2% Kokain mindst 20 dage/sidste md. 17,8% Under 30 år 17,9% år 20,0% 40+ år 11,8% Kvinder 27,3% Mænd 15,2% 20

21 Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 31,7% Under 30 år 30,8% år 33,3% 40+ år 29,4% Kvinder 40,9% Mænd 29,1% Feststoffer mindst 4 dage/sidste md. 11,9% Under 30 år 20,5% år 44,4% 40+ år 11,8% Kvinder 18,2% Mænd 10,1% Stoffer og gennemførelse Metadon Heroin Kokain Nerve-/sove Feststoffer <30 dage <20 dage <20 dage <20 dage <4 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: Læses: Af dem, der havde indtaget metadon i mindre end 30 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 29%. Af dem, der havde indtaget metadon i 30 dage, gennemførte 28%. Af dem, der havde indtaget heroin i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 31%. Af dem, der havde indtaget heroin i 20 dage, gennemførte 24%. Kriminalitet: 101 ud af 143 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålet (70,6%) Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 45,5 9,1 Under 30 år n=39 48,7 5, år n=45 51,1 13,6 40+ år n=17 23,5 5,9 Kvinder n=22 54,5 9,1 Mænd n=79 43,0 9,1 Gennemført: * Læses: 32% af dem, der ikke var kriminelle, gennemførte forløbet, mens 24% af dem, der havde været kriminelle 30 dage inden indskrivning, gennemførte. * angiver, at forskellen er signifikant. 21

22 somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de 100/101 n=1 n=2 62,4 41,6 n=0 Under 30 år n= ,4 28, år n=44/ ,9 55,6* år n= ,8 35,3 - Kvinder n= ,8 40,9 - Mænd n= ,0* 41,8 - Gennemført: Læses: 32% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 26% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. At gennemførelsesprocenten her er så høj skyldes, at det alene er dem, der har besvaret EuropASI, der her er med. De, der ikke svarer på EuropASI, har den klart laveste gennemførelsesprocent. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. ambulant afgiftning stoffri døgn andetsteds forberedende behandling døgnafgiftning Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal Hvor mange af de , ,0 6 Under 30 år n=39 12, , år n=44 22, , år n=17 17, ,4 - Kvinder n=22 13, ,5 3 Mænd n=78 19, ,2 3 Gennemført: Læses: 30% af dem, der ikke kom fra ambulant afgiftning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 22% af dem, der kom fra ambulant afgiftning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. At gennemførelsesprocenten her er så høj skyldes, at det alene er dem, der har besvaret EuropASI, der her er med. De, der ikke svarer på EuropASI, har den klart laveste gennemførelsesprocent. 22

23 Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af 101 EuropASI svar Andel JA i % 78,2 50,5 60,0 18,0 41,0 37,0 Under 30 år n=39 66,7 48,7 64,1 23,1 59,0 41, år n=45 86,7 55,6 59,1 15,9 36,4 36,4 40+ år n=17 82,4 41,2 52,9 11,8 11,8* 29,4 Kvinder n=22 81,8 63,6 72,7 9,1 45,5 59,1 Mænd n=79 77,2 46,8 56,4 20,5 39,7 30,8* Gennemført: * Læses: 38% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 26% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at forskellen er signifikant. EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,46 0,23 0,16 0,39 0,43 0,31 0,31 Under 30 år 0,40 0,24 0,12 0,30 0,44 0,31 0, år 0,53 0,26 0,19 0,45 0,45 0,34 0, år 0,45 0,16 0,16 0,45 0,35 0,22 0,21 Kvinder 0,54 0,29 0,09 0,49 0,51 0,38 0,33 Mænd 0,44 0,22 0,18 0,37 0,40 0,29 0,30 Gennemført 0,47 0,18 0,17 0,34 0,38 0,33 0,24 Afbrudt 0,49 0,26 0,15 0,39 0,47 0,35 0,34 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist forneden: STOF 0,44 KRIM 0,24 ALKO 0,21 FYSISK 0,37 PSYKISK 0,44 FAMILIE 0,33 NETVÆRK 0,30 23

24 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=143 Københavns Kommune 62 Ribe Amt 35 Københavns Amt 25 Uoplyst 8 Frederiksborg Amt 7 Bornholms Regionskommune 2 Frederiksberg Kommune 2 Selvbetaler 1 Diverse 1 24

25 Betesda Rehabilitering Adresse: Blåhøjvej 66, Karstoft Postnr./By: 6933 Kibæk Telefon: / Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Søren Kokkenborg Registrering i DanRIS startet: oktober 2001 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 73,3% (alle 15 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 15 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Louise Eriksen Selskabsform: Fysiske forhold: Målgrupper: Kapacitet: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang. Sportshal/gymnastiksal. Værksteder Alkoholmisbrugere. Stofmisbrugere. Familier m. børn. Etniske minoriteter. Alternativ til straf Belægningspct pr : Kan ikke beregnes Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned Primærbehandling kr. pr. måned for døgnbehandling Udslusning kr. pr. måned Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet i alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 2,8 1,0 6,6 4 / 9 44,6 11,6 9,9 --- *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning 25

26 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 44 16,5 17, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social og sundhedsassistent, ergoterapeut. Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 41 6,0 8, M 50 0,8 4, K 42 16,4 16, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver M 32 2,2 2, K 30 1,8 1, M 38 1,9 1, M 48 6,4 6, M 50 4,4 4, M 31 1,2 1, M 55 1,8 1, M 46 4,4 4, K 41 3,2 3, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Konsulent

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2015 DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Social Højskole Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

DanRIS Hvad skal/kan det bruges til

DanRIS Hvad skal/kan det bruges til DanRIS Hvad skal/kan det bruges til Mads Uffe Pedersen 18/5 2009 DanRIS DanRIS er et registreringssystem, hvor stofmisbrugeres belastning ved indskrivning, og de tilbud, de tilbydes, registreres på en

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag 22-06-2010 Hvem taler jeg om? Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Tilbud målrettet stofmisbrugere 1. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Nyborg. 12 pladser, lukket. 2. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe.

Læs mere

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem?

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet UngMap stikprøveundersøgelse 2014 3.064 besvarede UngMap spørgmålene

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere