Paradokser i tidsrejsefilm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradokser i tidsrejsefilm"

Transkript

1 Paradokser i tidsrejsefilm Af Michael Cramer Andersen, Christianshavns Gymnasium Et af de fysiktemaer, der hyppigt optræder i science fiction film, er tidsrejser. Vi skal her se på nogle film, hvor tidsrejser spiller en væsentlig rolle, samt identificere nogle af de vigtigste paradokser. Hvad nu hvis...man kunne rejse i tiden? Der findes mange eksempler på film, hvor handlingen sættes i gang af én eller flere tidsrejser. Både paradokserne, der ofte følger af tidsrejserne, og blandingen mellem forskellige tidsaldre, kan virke ret underholdende. Tidsrejsefilm er ikke en egentlig genre. Filmene kan tilhøre vidt forskellige genrer fx action, gyser, komedie og eventyr eller blande elementer fra flere genrer. Handlingen kan fx sættes i gang ved, at en central person i filmen får mulighed for at rejse frem eller tilbage i tiden. Det kan forårsage situationer, der skaber problemer for kronologien, og dermed skabes der spænding. Eksempler på nogle af de typer af paradokser, der kan opstå i forbindelse med tidsrejser er vist i boks 1. I de følgende eksempler fra film henvises til paradokserne vha. forkortelserne (BFP, IP og BP). Boks 1. Tidsrejse-paradokser Bedstefarparadokset (BFP): Hvis en tidsrejsende rejser tilbage til den tid, hvor hans bedsteforældre endnu ikke har mødt hinanden, og dræber sin bedstefar, vil han aldrig blive født. Men så kan han heller ikke rejse tilbage og forhindre sin egen fødsel. Bedstefarparadokset er et specialtilfælde af informationsparadokset. Informationsparadokset (IP): Hvis en tidsrejsende rejser tilbage i tiden og ændrer på begivenheder (fx medbringer eller udsletter information), der er en forudsætning for rejsens gennemførsel, opstår der et paradoks. Hvis rejsen forhindres, forsvinder forstyrrelsen, og så bliver den alligevel gennemført og forhindret... Bootstrapparadokset (BP): Hvis en tidsrejsende rejser tilbage i tiden med information eller ting, der muliggør den senere konstruktion af tingen specielt hvis det er selve tidsmaskinen eksisterer tingen uden rigtig at være blevet frembragt. Det er som at løfte sig selv op i støvlestropperne (på engelsk: bootstrap). Nogle film benytter sig kun ganske lidt af tidsrejser, idet de fokuserer på at skildre nogle samfundsforhold, som det ofte er tilfældet med science fiction historier. Eksempler på film, hvor der optræder tidsrejser i mild grad, er: Tidsmaskinen og Abernes planet. Andre film spiller bevidst på de paradokser, der kan opstå ved tidsrejser, og kronologien ændres så mange gange, at handlingsforløbet bliver meget komplekst. Dette er fx tilfældet i Tilbage til fremtiden-filmene og Terminatorfilmene. Disse film omtales nedenfor. Tidsmaskinen Den engelske forfatter H.G. Wells ( ) skrev i 1895 en novelle med titlen The Time Machine (Tidsmaskinen). Historien er filmatiseret i 1960 og 2002, begge med nogle afvigelser fra novellen. I den første film (1960) er vi i år 1900 i det victorianske England. En mand har opfundet en tidsmaskine, der kan bære en mand ind i fortiden eller fremtiden, og demonstrerer den for sine venner, der advarer ham mod at bruge den. Han rejser alligevel frem i fremtiden og oplever de to verdenskrige og en atomkrig, der fører til den menneskelige civilisations undergang. Han rejser derefter mange tusinde år ud i fremtiden, for at se om der er noget håb for mennesket. Her møder han en verden domineret af to arter det gode Eloifolk, der lever et følelsesløst liv på landjorden og det onde Morlock-folk, der lever under jordens overflade og ernærer sig ved at spise Eloier. Tidsmaskinen og hans liv bringes i fare, men det lykkes manden at vende hjem til sin egen tid. Figur 1. Tidsmaskinen som den afbildes i filmen Tidsmaskinen fra Den tidsrejsende sidder behageligt i en lænestol med et panel foran sig, hvor han kan indstille destinationstidspunktet. Stillbillede fra filmen. I den nyere version (2002) er handlingen flyttet til New York. Den tidsrejsende oplever ligeledes, at menneskeheden næsten bliver udslettet og erstattet af to folk, der er henholdsvis gode og onde. Man ser hele området omkring New York udvikle sig geologisk over millioner af år, idet han rejser hele 635 mio. år frem i tiden, til en ødelagt verden med giftige skyer og rester fra det underjordiske folk. Han rejser tilbage til sin egen tid. Filmene skal ikke ses for personskildringen, der er temmelig dårlig, grundet novellens mangel på samme. Historien er mest interessant fordi det nok er den første, der benytter en maskine til at muliggøre tidsrejserne. Den fremtidige verden beskrives dystert. 22 Paradokser i tidsrejsefilm

2 Abernes planet Den franske forfatter Pierre Boulle ( ) skrev i 1963 romanen Abernes planet. Historien er filmatiseret som spillefilm i 1968, som den første af en serie på fem film, og igen i Begge film har betydelige forskelle fra romanens historie, men rejser stadig de samme spørgsmål om teknologi, evolution og menneskets forhold til dyr. Handlingen i bogen tager udgangspunkt i en rumrejse, der også er en tidsrejse. Det beskrives meget realistisk i bogen, hvordan rumrejser nær lysets hastighed påvirker tiden. I den første film (1968) er et hold astronauter fra Jorden rejst langt ud i fremtiden, år 3978, og har ligget i dvale under rejsen. De nødlander på en meget mærkelig planet og finder et hierarkisk opbygget samfund af aber med menneskelignende intelligens og tale. Gorillaer er politi, orangutanger er administratorer og chimpanser er kunstnere og videnskabsmænd. Mennesker er stumme og udnyttes som slaver. Én astronaut bliver dræbt, udstoppes og udstilles på et museum. De to overlevende astronauter bliver undersøgt af videnskabsmænd og psykologer. Mens den ene får det hvide snit, flygter den anden sammen med to forskeraber, der er kommet på hans side. I et afspærret område, som har været forbudt i århundreder pga. strålingsfare, finder de spor af en gammel menneskelig civilisation, fra før aberne fik herredømmet. Det er ikke en fremmed planet han er kommet til men Jorden selv i en fjern, postapokalyptisk fremtid. Den nye version (2001) starter i år 2029, hvor en astronaut udfører forsøg med primater på en rumstation. Én af aberne flyver i et mindre rumfartøj ind i en elektromagnetisk storm og forsvinder. Da astronauten følger efter ham ind i stormen kommer han frem til år Han lander på en planet, hvor aber dominerer over mennesker. Handlingen minder i store træk om bogen og den første film, men afviger også en del. Astronauten ender med at rejse tilbage til sin egen tid, der nu også er domineret af aber. Tidsrejsen bliver primært brugt til at skildre en fremtid, hvor mennesket er fortrængt af andre væsener. Det virker særlig uhyggeligt, fordi det opleves af mennesker, vi kan identificere os med. I den reboot, der blev lavet i 2011, ser man hvordan aberne kom til at dominere over mennesket pga. genetiske eksperimenter på dyr. Tilbage til fremtiden Lad os vende blikket mod en mere humoristisk historie. Back to the Future-trilogien (på dansk: Tilbage til fremtiden), fra slutningen af 1980 erne, er gennemsyret af situationer med tidsrejser. Filmene kan karakteriseres som humoristiske science fiction eventyrfilm. I den første film (1985) er teenageren Marty McFly noget uheldig med sin familie. Da hans ven, den skøre professor Doc Brown, demonstrerer en tidsmaskine, bygget ind i en DeLorean sportsvogn, kommer Marty ved et tilfælde til at rejse fra sin nutid, 1985, tilbage til Her møder Marty sine forældre, kort før de møder hinanden. Hans jævnaldrende(!) mor forelsker sig i den smarte Marty, og er slet ikke interesseret i hans virkelige (kommende) far, nørden George McFly. Martys fremtidige eksistens er nu i fare (BFP). Dette illustreres ved, at Marty bliver usynlig på et familiefoto, som han har på sig. For at sikre sin egen fødsel må Marty derfor sørge for, at hans forældre forelsker sig i hinanden. Det sker bl.a. ved, at han ved den afgørende fest spiller et rock n roll nummer, der endnu ikke er skrevet (IP). Han skal desuden finde en energikilde der er kraftig nok til, at han kan rejse tilbage til fremtiden, da det plutonium, som forsynede den vitale flux kapacitor med energi, er sluppet op. Ved at udnytte et historisk lynnedslag i rådhusuret (IP) vender Marty hjem til sin familie, der i mellemtiden er blevet meget mere harmonisk. Hans far er science fiction forfatter, bl.a. inspireret af et møde med et rumvæsen, som var Marty i forklædning (IP). En ny parallel tidslinje (se tidslinje 2 i figur 3) er skabt. Figur 2. Tidsmaskinen DeLorean fra Tilbage til fremtiden trilogien, her som legetøjsmodel. Figur 3. Kronologien i Tilbage til fremtiden trilogien. Handlingen ændres mærkbart så mange gange, at der skal bruges 8 tidslinjer til at udrede handlingen. Grafik: Wikimedia Commons. I Tilbage til fremtiden II (1989), fortsættes handlingen i Marty og hans kæreste Jennifer rejser, sammen med Doc Brown, frem til år 2015 (se tidslinje 3 i figur 3). Doc har erfaret, at deres søn vil komme i alvorlige problemer med Tannen familien. Marty forhindrer, at det sker. Før de rejser tilbage til 1985, køber Marty en årbog med sportsresultater. Doc advarer ham mod at udnytte information fra fremtiden til sit eget bedste (IP). Sportsårbogen havner i stedet i hænderne på Biff Tannen, familiens plageånd, som har fulgt efter dem. I et uopmærksomt øjeblik låner Biff DeLoreantidsmaskinen, rejser tilbage i tiden og giver sportsårbogen til sit yngre jeg (IP) og returnerer tidsmaskinen, KVANT, december

3 uden at Marty og Doc aner uråd. Men da de rejser tilbage til 1985, er alting forandret (IP). Biff er rig og korrupt efter at have spillet på alle vinderne i sportsårbogen i mange år. Samfundet er domineret af kriminalitet. Martys far er blevet dræbt. Biff har giftet sig med Martys mor og Doc bor på en sindssygeanstalt (tidslinje 4 i figur 3). Egentlig burde ændringerne allerede være sket ved Biffs retur (IP). For at bringe historien tilbage på sporet må Marty rejse tilbage til 1955 (tidslinje 5 og 6 i figur 3) og forhindre, at den unge Biff får bogen, og han må være meget forsigtig, så fremtiden ikke bliver forstyrret igen (IP). Filmen ender med, at Doc rejser helt tilbage til og forviklingerne fortsættes i del 3 (tidslinje 7 og 8 i figur 3). Doc er inspireret af Einsteins relativitetsteori og advarer i filmene om, at foretage sig noget som kan føre til forstyrrelser i rumtidskontinuet. Under tidsrejser skal man derfor overholde Docs etiske tidsrejse-regler: 1. Undgå at bringe vigtig information, fx fremtidige sportsresultater, tilbage i tiden. Tidsrejser blev ikke opfundet for at vinde i sportsvæddemål. 2. Undgå at forstyrre begivenheder, som er vigtige for din egen eksistens. 3. Undgå at konfrontere dig med dig selv. Det kan føre til besvimelse eller et tidsparadoks, der ødelægger hele Universet. Der er flere eksempler på, at reglerne brydes, fx sender hovedpersonerne breve til sig selv eller hinanden i fremtiden for at blive reddet fra døden eller for at undgå at blive efterladt i en tid, de ikke hører til (IP). Ved de fleste tidsrejser bliver historien blot ændret en smule eller der bliver skabt en alternativ virkelighed. Enkelte episoder i filmen viser eksempler på BP, eller det mere spekulative PP (se boks 2). Fx når Marty ved et uheld får fortalt Goldie Wilson, at han vil blive borgmester i fremtiden og han derfor får ideen til at stille op til posten. Eller den berømte scene hvor Marty spiller et Chuck Berry nummer som endnu ikke er skrevet og Chuck Berry bliver inspireret til at skrive den. Endelig fatter Martys kommende mor sympati for navnet Marty, så hans navn er inspireret af ham selv. Boks 2. Prædestinationsparadokset (PP) Et prædestinationsparadoks kaldes også en kausal løkke. Det opstår når en tidsrejsende fanges i en løkke af begivenheder, der forudbestemmer ham til at rejse tilbage i tiden for at forhindre, at begivenhederne i fortiden ikke ændrer fremtiden. PP minder om BP. Hvis en tidsrejsende forsøger at lave om på fortiden bevidst eller ubevidst vil det blot medvirke til, at han skaber historien som vi kender den, og ikke til at han ændrer den. Hvad der end er sket, var forudbestemt til at ske. Det kraftige element af forudbestemthed, eller skæbne, i dette paradoks bygger på en antagelse om, at tidsdimensionen er fastlagt ligesom de tre rumdimensioner. I teksten henvises der til dette paradoks med (PP). Læs mere om PP i [3]. Tilbage til fremtiden-filmene er rige på inkonsistenser, eller paradokser, som følge af brud på reglerne, men de kan begrundes med, at hovedpersonerne skal overleve, og de øger underholdningsværdien. Tidsrejserne giver personerne nærmest overnaturlige evner, ligesom i eventyr. I kraft af filmenes kreative kombination af fremtidsteknologi, ironi og humor, har de opnået klassiker- og kultstatus. Terminator-universet Den første Terminator-film udkom i 1984, hvor truslen om en global atomkrig var reel. Der skabes ekstrem uhygge ved, at en dyster fremtid, som vi kun får ufuldstændig viden om, påvirker vores egen tid. Der er lavet fire film og en tv-serie, og flere film er måske på vej. Her skal vi kun se på de tre første film, hvor tidsrejser spiller en væsentlig rolle. I Terminator (1984) tager handlingen udgangspunkt i en fremtidig postapokalyptisk krig mellem mennesker og maskiner. I år 2029 har det kunstigt intelligente verdensomspændende computernetværk, Skynet, overtaget herredømmet og er godt i gang med at udrydde resterne af menneskeheden efter en atomkrig. Maskinerne sender en Terminator-dræbermaskine tilbage til år 1984 for at dræbe servitricen Sarah Connor. Kort efter ankommer en mand, Kyle Rees, også fra fremtiden. Terminatoren opsporer Sarah, og forsøger at dræbe hende, men hun reddes af Kyle og de flygter sammen. Kyle fortæller om Skynet, der i den nære fremtid vil blive selvbevidst og indlede en atomkrig, der skal udslette menneskeheden. Denne dag, Judgment Day (Dommedag), er bestemt til 29. august Sarahs endnu ufødte søn, John Connor, vil anføre de overlevende i kampen mod Skynet og dets hær af maskiner. Da modstandsbevægelsen er tæt på at vinde kampen, sender Skynet en terminator tilbage i tiden for at dræbe Sarah og forhindre, at John kan blive født. Terminatoren er en følelsesløs og effektiv dræbermaskine, med et stærkt metalskelet, men med et lag af levende væv, der får den til at ligne et menneske. Mens Sarah og Kyle er på flugt fra terminatoren fortæller Kyle, at han længe har været forelsket i Sarah pga. et foto af hende, som John gav ham med på missionen, for at han kunne genkende hende (IP). Sarah gengælder hans følelser og de har sex, hvor John undfanges (BP). Terminatoren finder dem, Kyle bliver såret, og under jagten brænder terminatorens hud og kød af. Den skeletlignende sølvskinnende robot fortsætter jagten ind på en fabrik, hvor det efter en sidste kamp lykkes Kyle og Sarah at deaktivere den, men Kyle dør. Et stykke tid senere kører den nu gravide Sarah til Mexico og det foto, som Kyle havde med fra fremtiden, bliver taget (IP). Hun går fremtiden i møde med frygt, men fast besluttet på at forberede John på hans betydningsfulde rolle som menneskehedens frelser. Truslen om menneskehedens undergang hænger konstant i luften igennem filmen, som om fremtiden var forudbestemt (se boks 2). Selv om hovedpersonerne gør, hvad de kan for at forhindre den dystre fremtid, kan de ikke være sikre på, hvad fremtiden vil bringe. 24 Paradokser i tidsrejsefilm

4 I Terminator 2 Judgment Day (1991) er vi i 1995, hvor John er ti år og bor hos sine plejeforældre i Los Angeles. Sarah har forberedt ham på hans fremtidige rolle, men er selv indespærret på et sindsygehospital for kriminelle, fordi hun forsøgte at sabotere en computerfabrik. Skynet sender en ny avanceret terminator tilbage i tiden for at dræbe John. Det er en T-1000 prototype lavet af en mimetisk polylegering af flydende metal, der kan ændre form og farve til alt hvad den rører ved, også knive, men ikke skydevåben. Mens T-1000 prøver at opspore John, bl.a. i form af en politibetjent, sender den fremtidige John en omprogrammeret terminator tilbage i tiden, for at beskytte den yngre John (IP). De befrier Sarah, som først er skræmt af terminatoren, men hun forstår, at han vil hjælpe dem på sin egen brutale måde. John opdrager på terminatoren, så den blot skyder efter benene, i stedet for at dræbe. Trekløveret opsøger den ingeniør, som er ansat ved Cyberdyne Systems, og som vil blive mest direkte ansvarlig for udviklingen af Skynet. Han arbejder på en revolutionerende ny mikroprocessor og fortæller, at den er inspireret af, og udviklet gennem reverse engineering, ud fra den efterladte CPU og arm fra den første terminator (BP). De var så avancerede, at de aldrig ville have fundet på dem selv. Ingeniøren, der ikke kunne vide, hvad hans chip ville føre til, bliver overbevist om, at alle hans tegninger og delene fra terminatoren skal destrueres. Efter en voldsom kamp på Cyberdyne-virksomhedens forskningslaboratorier, hvor både politi og de to terminatorer kæmper, ofrer ingeniøren al sin forskning og sig selv i en kæmpeeksplosion. T-1000 terminatoren forfølger John, Sarah og deres beskyttende terminator. De når til en stålfabrik, hvor en skæbnesvanger kamp mellem menneske og maskine udspilles. Det ender med, at T-1000 skydes i stykker og smelter i det flydende stål. John kaster delene fra den første terminator efter den og til sidst lader deres terminator ven sig nedsænke i det flydende metal og deaktiverer for at dens teknologi ikke kan bruges til at udvikle Skynet (IP). Sarah ser på fremtiden med større håb, men kampen er endnu ikke vundet (PP). I Terminator 3 Rise of the Machines (2003) lever den nu voksne John Connor under jorden. Sarah er død. Det er den 24. juli 2004 og selv om Judgment Day for længst er passeret, tror John, at den blot er udskudt (PP), som følge af sabotagen af Cyberdynes forskning. Der ankommer to terminatorer fra fremtiden én kvindelig model T-X, der bl.a. kan kontrollere andre maskiner, og en almindelig, der skal beskytte John og hans allierede. Skynet projektet er i fuld udvikling af det amerikanske luftvåben, og ledes af general Robert Brewster. Hans datter Kate hjælper John og bliver hans fremtidige kone. John, Kate og terminatoren ankommer akkurat for sent til at forhindre, at general Brewster installerer kunstig intelligens i forsvarsnetværket, for at stoppe spredningen af en omfattende computervirus. Skynet er en realitet, og det overtager kontrollen med det militære netværk og en række selvstyrende kampmaskiner, som indleder maskinernes første kollektive kamp mod mennesker. John vil lokalisere Skynets systemkerne og deaktivere den. General Brewster, der er dødeligt såret, når, lige inden han dør, at fortælle, at de skal tage til en militærbase i Nevada. Det viser sig at være en underjordisk bunker. Skynet har ingen kerne, men eksisterer som software i cyberspace og kører på alle computere. Skynet indleder en serie atomangreb på forskellige mål og fortsætter i en dommedagslignende krig. John og Kate er godt beskyttet i bunkeren, og da de får radiokontakt med overlevende, begynder John, som forudsagt (PP), at lede menneskets kamp mod Skynet og maskinerne. Figur 4. Kronologien i de første tre Terminator-film. Handlingen og paradokserne diskuteres flere steder på nettet, fx terminator.wikia.com, hvor denne tidslinje er hentet fra. KVANT, december

5 Der er flere paradokser i Terminator-filmene, som er med til at gøre dem interessante at analysere fysisk. Tidslinjerne i figur 4 kan være en hjælp. Bootstrapparadokset (BP) kommer i anvendelse flere gange. I den første film bliver Kyle Reese sendt tilbage af John, men ender med at blive Johns far. Tilsvarende kommer den første terminator fra fremtiden og af dens dele udvikles Skynet, som sender den tilbage i tiden. Både John og terminatoren befinder sig således i en lukket tidssløjfe, ved at de i fremtiden bliver årsag til deres egen oprindelse. Terminatorens teknologi bidrager til udviklingen af Skynet, men her er BP ikke tilstrækkeligt. Kun med det noget problematiske prædestinationsparadoks (PP), kan dette begrundes. Selv om hovedpersonerne prøver at forhindre udviklingen af Skynet, ved at sabotere forskningen, bliver det alligevel udviklet, bare forsinket. Det er skæbnebestemt, måske fordi det er Skynet, der råder over teknologien til tidsrejser? Terminator-figuren, der spilles af Arnold Schwarzenegger, spiller meget på maskulinitet og hvordan manden må overskride sin menneskelighed symbolsk, for at blive en rigtig mand. Mens terminatoren repræsenterer maskinerne, der vil erobre verden og udnytte eller udslette mennesket, repræsenterer John på den anden side menneskeheden, der dybest set ønsker fred, og han forsøger derfor at redde verden. Kampen mellem det gode og det onde får yderligere symbolsk betydning af tydelige referencer til kristendommen: Profetier om fremtiden, specielt Dommedag, og personen John hvis navn er afledt af Johannes (Døberen). Han undfanges under mystiske omstændigheder, ligesom Jesus. Her er helligånden bare udskiftet med en mand fra fremtiden. John skal frelse menneskeheden ikke fra arvesynden men fra en kunstig intelligens i cyberspace, der styrer maskinerne. Den uhyggelige skæbnefortælling er pakket ind i action, teknologi, special effects og humor, hvilket har skaffet filmene mange fans. Der er lavet flere satirer over Terminator-filmene, bl.a. én, hvor terminatoren tager tilbage i tiden for at redde Jesus og derfor dræber alle hans fjender. Men Jesus ønsker ikke at blive reddet! Han har svært ved, at tale ham fra at dræbe Judas [4]. I en anden kortfilm [5] er terminatorens mål opfinderen af tidsmaskinen som er ingen ringere end Doc fra Tilbage til fremtiden. Derved blandes figurerne fra de to serier med hinanden. Kampen mellem det gode og det onde Filmene, der er omtalt ovenfor er klassikere indenfor tidsrejsegenren. Men der er mange andre film, hvor tidsrejser spiller en større eller mindre rolle. En liste over 50 af de bedste film er samlet i [6]. De bedste og mest tankevækkende film er ofte kriminalhistorier. Her vil vi yderligere nævne fire film, der hver især sætter tidsrejserne ind i en interessant ramme, som fører til tankevækkende paradokser. Filmen Timecop (1994) foregår dels i 1994 og dels i en fremtid (2004), hvor tidsrejser er udbredt. De bliver misbrugt af kriminelle til at tjene hurtige penge bl.a. gennem overfald på historiske guldtransporter og aktiehandler under børskrakket i Max Walker arbejder ved tidspolitiet, der forsøger at bekæmpe denne misbrug. Han overlever et angreb i sit hjem, men hans kone dør. Da tidsrejser ikke må bruges til ens eget bedste, kan han ikke redde hende på den måde. En af de politikere, der har tilsyn med tidspolitiet, senator McComb, er imidlertid korrupt og Walker efterforsker ham. Da hans tidsrejser fører ham tilbage til det tidspunkt hvor han mistede sin kone, finder han McComb og hans mænd i sit hus. McComb uskadeliggøres ved, at den yngre og ældre udgave af ham annihilerer hinanden, idet det samme stof ikke kan optage den samme plads på samme tid. Walker redder sin kone (BP) og efterlader hende med sit yngre jeg. Da han vender tilbage til sin nutid har han en hel familie! Filmen er bl.a. interessant fordi den giver et bud på, hvad der sker, når den samme person i yngre og ældre udgave støder sammen. Timecop er til dels inspireret af Terminator, men er knap så vellykket. Temaet med kriminelles udnyttelse af tidsrejser tages senere op i filmen Looper. I Twelve Monkeys (1995) skal James Cole, en mand fra fremtiden, opspore den virus, der dræbte det meste af Jordens befolkning i slutningen af 1990 erne. Han finder spor af sygdommen, men kommer ved sin efterforskning til selv at inspirere til katastrofen. Han rapporterer sine resultater til en telefonsvarer, som bliver aflyttet i fremtiden. Gennem hele filmen plages han af mareridt, hvor han genoplever en oplevelse fra sin barndom. Han ser en mand, der løber i en lufthavn og falder i armene på en smuk kvinde. Vi erfarer, at denne mand er ham selv i forklædning, i det øjeblik han dør, og det overværes af hans yngre jeg. Drengen er forudbestemt til at gentage sløjfen (PP). Slutningen er dog åben, idet den ansvarlige forsker, som tager ud på en række flyrejser med den livsfarlige virus, bliver mødt i flyet af den kvinde fra fremtiden, som leder efterforskningen. I Primer (2004) følger man to unge ingeniører, Aaron og Abe, der i deres fritid laver videnskabelige eksperimenter i den enes garage. De vil prøve at blokere tyngdekraften via superledere og det lykkes også at reducere massen af små genstande betydeligt. Da de opdager at et stopur går anderledes i deres apparat, bygger de en større model, som kan rumme et helt menneske. Maskinen placeres i et lagerlokale, så de ikke bliver forstyrret. I deres eksperimenter rejser de tilbage i tiden og sørger for, at deres dobbelgængere ikke forstyrrer dem selv eller andre. Den ene fortæller dog ikke om alle de rejser han foretager og da han både begynder at spekulere i aktier og medvirker til et mord, sætter det venskabet på en hård prøve. Tidsrejserne har flere bivirkninger og i forsøget på at udbedre de skader de har forvoldt, mister de næsten kontakten med virkeligheden. Filmen er interessant ved, at der foreslås en ny teknologi til at opnå tidsrejser, selv om den kun antydes. Den har hele tiden en uhyggelig stemning, og formår at rejse interessante spørgsmål, selv om det er en meget billig produktion. Måske netop derfor har den hurtigt opnået en høj placering indenfor genren. 26 Paradokser i tidsrejsefilm

6 I Looper (2012) foregår handlingen i Tidsrejser er endnu ikke opfundet (IP), men vil blive det om 30 år (2074). De bliver dog hurtigt forbudte, og benyttes kun af forbryderorganisationer, som vil skaffe sig effektivt af med ligene af uønskede personer, idet sporingsteknikkerne er meget effektive. En forbryderorganisation, ledet af en mand fra fremtiden, har ansat en række loopers, der dræber personer fra fremtiden (IP) og skaffer dem effektivt af vejen. På ofrets ryg er fastspændt sølvbarrer som betaling. Tidsrejser er imidlertid så ulovlige i fremtiden, at disse loopers også selv må skaffes af vejen, når de bliver gamle. Når der skal lukkes et loop, sendes den ældre looper tilbage for at blive dræbt af sit yngre jeg men nu med guldbarrer på ryggen så hans yngre jeg virkelig kan nyde de næste 30 år. Pludselig er der flere og flere loops der bliver lukket kort efter hinanden og en ældre looper flygter. For at fange den undslupne ældre looper, lemlæstes den yngre, hvilket øjeblikkelig fører til ar på den ældre og hans lemmer forsvinder og han bliver fanget. Endnu en ældre looper undslipper og han begynder at opspore, hvem der med tiden bliver den grusomme forbryderboss, kaldet Regnmageren, der vil lukke alle loops og som er skyld i hans kones død. Den unge looper må træffe et valg. Skal hans ældre jeg få lov til at løbe frit rundt og dræbe uskyldige mennesker, som vil skade hans fremtid? Eller skal han standses effektivt? Filmen er bl.a. interessant ved, at ændringer foretaget på den unge looper øjeblikkeligt får konsekvenser på den ældre, således at hele den mellemliggende tid løbende opdateres. Afslutning Tidsrejser optræder efterhånden i mange forskellige film også i de større produktioner med kendte skuespillere. Der er, som antydet, masser af spændende paradokser, der kan analyseres meget dybere, end det er gjort her. Hvis tidsrejser forekom, og de omtalte paradokser var reelle, ville de påvirke alt der eksisterer. Litteratur [1] Søren Thomas, Science fiction film i et halvt århundrede. Frydenlund [2] Wikipedia-artikler om de omtalte film. [3] Artikler om Grandfather paradox og Predestination paradoxes in popular culture på den engelske Wikipedia.org [4] Mad Tv Arnold s Terminator (jesus parody), [5] Terminator How It Should End i tegnefilmversion, Den findes også i en live action version, sammensat af klip fra filmene. Flere parodier på [6] 50 Best Time Time Travel Movies, Michael Cramer Andersen underviser i fysik og astronomi på Christianshavns Gymnasium og er redaktør af Kvant. Hans faglige interesser er kosmologi og videnskabshistorie, og han kan mægtig godt lide science fiction film med tidsrejser. KVANT, december

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Juleværksteder er fordybelse og selvbestemmelse Endnu en gang åbner lærerne på friskolen for værktøjskassen og byder eleverne indenfor til årets juleværksteder.

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Her kan du læse vores forslag til film i Grenaa og Ørsted under Salaam Filmfestival 2011/12. Vi har også vedhæftet/vedlagt en kort beskrivelse af Salaams

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

Dommedag nu?...eller om 5 mia. år?

Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? 1 Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? Menneskeheden har altid forholdt sig til, hvor vi kommer fra og hvortil alting går. Dette er afspejlet i næsten alle religioner,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster.

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Tema: Fag: Målgruppe: Teknologiudvikling Fysik/kemi 8.-10. klasse DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Den pædagogiske vejledning lægger op til arbejdet med, hvordan videnskab

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 11. dec 2014. Uge 52, mandag 22. dec 2014. Uge 52, mandag 22. dec 2014 23/12/2014 13:38

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 11. dec 2014. Uge 52, mandag 22. dec 2014. Uge 52, mandag 22. dec 2014 23/12/2014 13:38 Side 1 Uge 52, mandag 22. dec 2014 09:55 Fader Brown (3:10) Ny episode Fader Brown er katolsk præst i et lille landsbysamfund i 1950'ernes England, og så er han en menneskekender med et særligt talent

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

FUCK YOU ERRARAREA NR1

FUCK YOU ERRARAREA NR1 FUCK YOU ERRARAREA NR1 FUCK YOU ESSAY FREDERIK S NIELSEN ERRARAREA NR1 Der findes et væld af indikationer på det enkelte menneske(det enkelte menneske er narkoman, det enkelte menneske står magtesløs og

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Modul 1-2: Astronauten Andreas

Modul 1-2: Astronauten Andreas Modul 1-2 Modul 1-2: Astronauten Andreas Forestil dig at komme ud i rummet og bo på et hotel, der hele tiden drejer rundt om Jorden. Sådan bliver det for Andreas Mogensen, når han den 1. september 2015

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Navn: Flokkur: M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013 lesifatan spurningar til tekstasavnið Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Samlað tíð til máluppgávuna,

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Snedker- & tømrearbejde Gulvafslibning

Snedker- & tømrearbejde Gulvafslibning BESLAGSMED LASSE BØRRESEN MOBIL: 23 70 94 18 Man. - Fre. 07:00-08:00 lasseboerresen@hotmail.com www.christabellas.dk Christabellas er online baseret, men du er også meget velkommen til at handle real life

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere