De lux e M ulti- funktionel M a ss a gestol. Relax BRUGERMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lux e M ulti- funktionel M a ss a gestol. Relax BRUGERMANUAL"

Transkript

1 De lux e M ulti- funktionel M a ss a gestol Relax BRUGERMANUAL

2 Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, for at sikre korrekt funktion og brug af stolen. Gem venligst denne BRUGERMANUAL forsvarligt til senere brug. INDHOLD SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER Ydre opbygning Indre opbygning Fjernbetjening Vejledning til den primære fjernbetjenings enkelte komponenter Justering af lægmassage og rygstøtte FORBEREDELSE FØR BRUG Installation af position Installationsmetode Metode til flytning Tænd strømforsyning PRODUKTOPBEVARING OG -VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDING TEKNISKE SPECIFIKATIONER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Inden brug, læs venligst disse SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER grundigt, for at sikre korrekt funktion og brug af stolen. De følgende SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER er til stor hjælp, for at opnår korrekt brug af massagestolen. For at vise graden af fare og skade er uheld forårsaget af ukorrekt brug klassificeret som ADVARSEL (WARNING) OG (CAUTION). Anvisninger markeret med dette bør følges. OBLIGATORISK FORBUDT INGEN DEMONTERING ADVARSEL Forkert brug kan forårsage skade på brugeren Forkert brug kan forårsage skade på brugeren eller på produktet. FORBUDT: Særlige instrukser vil blive vist i diagramtegningerne (f.eks. betyder den venstre tegning, at demontering ikke er tilladt). Obligatoriske særlige instrukser vil blive vist i diagramtegningerne (f.eks. betyder den venstre tegning, at man skal afbryde strømforsyningen). ADVARSEL OBLIGATORISK: Vi anbefaler, at personer med følgende lidelser eller tilstande bør konsultere en læge før brug. 1. Personer som benytter elektroniske medicinske apparater, som er indlejret i kroppen, som f.eks. hjertepacemaker etc. 2. Personer som er under behandling af læger - især dem føler sig utilpasse.. Personer som er under behandling for en ondartet tumor, hjertepatienter, akutpatienter. - TIllad ikke mentalt handicappede at bruge stolen alene. (Det er OK under opsyn) - Tillad ikke børn at lege på massagestolen. 4. Kvinder som er gravide eller menestruerer 5. Personer med osteoporose eller med fraktur på rygraden. 6. Personer med hudsygdom eller personer med skadet hud. 7. Personer hvis kropstemperatur er over 8 grader (Febril). - Stolen må kun bruges af én person af gangen. - Hvis ledningen eller strømstikket på nogen måde bliver beskadiget, skal du frakoble den fra hovedforsyningen med det samme, samt konsultere en autoriseret serviceingeniør for reparation eller udskiftning - Ledningen må ikke, baskadiges, trækkes hårdt, drejes eller bøjes overdrevet. Det er ikke tilladt at binde knude på ledningen. Brug ikke varmetæppe eller andre varme apperater i stolen. - Ingen, bortset fra autoriseret personale udvalgt af vores virksomhed, bør demontere, vedligeholde eller ombygge denne massagestol. I tilfælde af problemer, kontakt venligst lokal forhandler med det samme. 1

3 SAFETY PRE CAUTIONS DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER YDRE OPBYGNING OBLIGATORISK - Brug venligst ikke massagestolen i mere end 0 minutter af gangen, og den er begrænset til at massere en bestemt del af kroppen i 5 minutter. - Stil venligst stolen på et fladt underlag for at bruge den. - Brug ikke overdrevet kraft, når ryg- og benstøtte justeres - Sørg i øvrigt for at børn og kæledyr er på behørig afstand. - Hold venligst fast i stikket, når strømforsyningen skal fjernes - riv ikke i ledningen. - Brug venligst ikke strømforsyning, der overskrider den anbefalede elektriske spænding, da det kan forårsage brandulykker eller skade på massagestolen - Kontroller hynden til ryggen før brug, for at se om rygstøtten eller materialet er beskadiget. Stop venligst med at bruge massagestolen med det samme og kontakt franchisegiver for øjeblikkelig reparation - Brug ikke fjernbetjeningen med fugtige hænder, og placer ikke tunge objekter på fjernbetjeningen. - Kun personer på under 120 kg er acceptabelt Fjernbetjening Holder til fjernbetjening Sædepude Benstøtte Pude Dække til bagside Pude til ryg Armstøtte Møbelhjul - Brug ikke andet terapeutisk udstyr sammen med massagestolen - Stop brugen af stolen og søg læge med det samme, hvis du oplever ubehag. INDRE OPBYGNING - Denne massagestol er designet og bestemt til ikke-kommercielle husholdninger. Brug ikke stolen til lægelig behandling. - Massagestolen er udstyret med varmfunktion, så personer der er følsomme over for varme bør bruge den med særlig omtanke. - Sluk altid strømmen og fjern sikket fra stikkontakten straks efter brug og før rengøring. - For at undgå ubehag bør stolen ikke anvendes direkte efter måltider. Seks rullemassagemekanismer, som kører fra nakke og skulder til lænd. Den kan give dig massagetyperne æltende, shiatsu, trykkende, osv. FORBUDT - Fald ikke i søvn i massagestolen, når massagestolen er igang - Brug ikke massagestolen, når du er beruset, eller når du har det dårligt - Hvis betrækket bliver beskidt, brug kun læderrens, som er kendt for god kvalitet. Brug ikke kemiske rensemidler, benzin eller rengøringsmidler etc., og sprøjt ikke pesticider på den. - For at undgå uheld, skade og maskinfejl, sid ikke på ryg-, benstøtte eller armlæn Luftpudemassage på sædepude Luftpudemassage på benstøtte - Ryg ikke når du bruger massagestolen - Træk venligst strømstikket ud, før vedligeholdelse. For at undgå at få stød, træk hverken stikket ud eller sæt det i med fugtige hænder. FJERN STIKKET - Sluk for strømmen til stolen og fjern stikket fra kontakten, når massagestolen ikke er i brug. Når strømmen er slukket, fjern da strømforsyning og træk strømstikket ud af stikkontakten. 2

4 DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER FJERNBETJENING Tænd/sluk Recovery Extend Part Metode Hastighed Bredde Favoritter Benstøtte/rygstøtte luftpude justering Refresh Relax Skulderjustering/Op Skulderjustering/Ned Lufttryk Benstøtte/rygstøtte luftpude justering Funktionsbeskrivelse af fjernbetjening Tændt/slukket. Tryk på denne knap for at tænde/slukke hele enheden. (massagens standardtid er 20 min) Når dette ikon blinker er ingen af massagefunktionerne tilgængelige. Tryk på knappen for at starte massage, og alle massagefunktionsikoner vil lyse for valg. Når enheden er tændt, er standard massagemode Refresh Når indikatorlyset er konstant, tryk på knappen i tre sekunder for at slutte alle massagefunktioner. Stolen vil vende tilbage til standby-mode. Når dette ikon er slukket, er ingen knapper eller fjernbetjeningen tilgængelige. Recovery: Recover autofunktion tændt. Tryk på denne knap for at tænde/slukke Recovery autofunktion Når dette ikon er slukket, tryk på denne knap for at starte hele autoprogrammet (indikatorlyset vil blive tændt), som hovedsageligt er til moderat massage på store områder.. Når ikonet lyser konstant, tryk på denne knap for at slukke Recovery-mode. Massagestolen vil være i pause-mode. Refresh: Refresh autofunktion tændt. Tryk på denne knap for at tænde/slukke Refresh autofunktion Når dette ikon er slukket, tryk på denne knap for at starte hele auto programmet (indikatorlyset vil blive tændt), som hovedsageligt er til moderat massage på store områder. Når ikonet lyser konstant, tryk på denne knap for at slukke Refresh-mode. Massagestolen vil være i pause-mode. Extend: Extend autofunktion tændt. Tryk på denne knap for at tænde/slukke Extend autofunktion. Når dette ikon er slukket, tryk på denne knap for at starte hele autoprogrammet (indikatorlyset vil blive tændt), som hovedsageligt er til massage på nakke og lænd. Når ikonet lyser konstant, tryk på denne knap for at slukke Extend-mode. Massagestolen vil være i pause-mode. Relax: Relax autofunktion tændt. Tryk på denne knap for at tænde/slukke Relax autofunktion. Når dette ikon er slukket, tryk på denne knap for at starte hele autoprogrammet, som hovedsageligt er til delvis, hovedsageligt på lænd. Når ikonet konstant er tændt, er stolen i Extend-mode. Inden for to sekunder efter strømmen er slukket, lad ikke touch-panelet komme i direkte kontakt med nogen former for metal eller nogen krop, da dette kan påvirke touchknappernes følsomhed. Part: Når manual massage-mode er igang, vil indikatorlyset lyse konstant, og denne funktionsknap er mulig at benytte. Tryk på denne knap, for at opnå cirkulerende massage på hele kroppen, dele af kroppen, eller punktvis. Når indikatorlyset er slukket er denne funktionsknap ikke mulig at benytte 4 5

5 DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER Mode: Tryk på denne knap, for at benytte manuelt massage-mode, når dette ikons indikatorlys er slukket. Tryk på denne knap for at vælge mellem følgende massagemuligheder, når dette ikons indikatorlys er tændt Synkront Ælt Bank Tryk Skulderjustering Under Point massage mode, Tryk og knapperne, for at justere skuldermassagens position. Hastighed: Når manuel massage-mode er igang, hvis dette ikons indikatorlys er konstant tænd, er det muligt at benytte denne funktionsknap. Tryk på knappen for at vælge imellem lav, medium og høj hastighed. DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE OG FUNKTIONER Benstøtte/Rygstøtte Justeringsmetode Tryk eller knapperne for at justere benstøtte/rygstøtte til den ønskede position. Når de når til de yderst mulige positioner, vil massagestolen give dig en serie af påmindende lyde ( Di, Di, Di... ) Tryk eller knapperne for at justere benstøtte/rygstøtte til den ønskede position. Når de når til de yderst mulige positioner, vil massagestolen give dig en serie af påmindende lyde ( Di, Di, Di... ) Ved almindelig justering vil lyden Di, Di... Di, Di... kunne høres. Når indikatorlyset er slukket, kan denne knap ikke benyttes. Bredde: Hvis indikatorlyset er konstant tændt under manuel massage-mode, tryk på denne knap for at vælge imellem bredderne smal, medium og bred. Når indikatorlyset er slukket, kan denne knap ikke benyttes.. Luftpude: Når dette ikons indikatorlys er slukket, og hvis massagefunktionen er tændt, tryk på denne knap for at tænde luftpudens massagefunktion Hvis indikatorlyset er konstant tændt, tryk på denne knap for at vælge imellem de følgende tre luftpude massagestyrker: svag, medium og stærk. Tryk på denne knap igen for at slukke luftpudefunktionen Hukommelse: Tryk og hold denne knap inde i sekunder for at slukke alle massagefunktioner. Efter dette vil massagestolen nulstilles og vende tilbage til standby-mode. Tryk eller knappen for at justere benstøtten op og rygstøtten op. Tryk eller knappen for at justere benstøtten ned og rygstøtten ned 6 7

6 FORBEREDELSE FØR BRUG Installationssted Placer venligst stolen på et sted med rigelig plads. Det horisontale interval mellem rygstøtten, når den er i henholdsvis højeste og laveste position, bør være 50 cm. Det horisontale interval mellem benstøtten, når den er i henholdsvis højeste og laveste position, bør være 40 cm. For at sikre at der er mere end 50 cm horisontal afstand på bagsiden og mere end 20 cm horisontal afstand foran. Hold massagestolen mere end 1 meter væk fra TV, radio og andet audiovisuelt udstyr, for at undgå signalforstyrrelse. Gulvet kan blive slidt af massagestolen, så det anbefales at lægge et tæppe eller lignende under massage, for at beskytte guld og reducere lyd. FORBEREDELSE FØR BRUG Trin 2: Hæv massagestolens rygstøtte til en vinkel omkring 115, og den vil være låst, når en Ka -lyd høres. 20 cm 50 cm Trin : Placer sædepuden på sædehylden og forbind luftpuderørene vom vist på billedet herunder. Luftpuderør INSTALLATIONSMETODE (Det anbefales, at der er 4 personer til at flytte massagestolen) Trin 1: Åben kassen og tag forsigtigt hoveddelen af stolen ud. Kontroller om komponenter er hele (Kontroller venligst én ad gangen ved brug af pakkelisten) Trin 4 - Fastgør rygpuden på rygstøtten med lynlås, og fastgør de store/små puder med velcro. Isæt stikkene, og placer sædepuden som vist på billedet herunder. Lynlås 88 9

7 FORBEREDELSE FØR BRUG Trin 5: Sammenkobbel hullerne fra fjernbetjeningens støtte, med de to huller på armlænen, og fikser dem med to skruer. FORBEREDELSE FØR BRUG Metode til flytning Udstyret kan nemt flyttes med møbelhjulet, der er installeret i bunden af produktet Hæv rygstøtten til højeste position. Sluk for strømforsyning og træk stikket ud. Løft den forreste del af stol som vist på billedet under, og flyt stolen til en ønsket placering. Trin 6: Indsæt fjernbetjeningens stik og strømforsyningsledning i de tilhørende stik; Forbind og tænd strømforsyningen. Flyt ikke stolen imens der sidder personer på den Hold fast i basen og og rygstøtten i stedet for armlænene, når du flytter stolen (min. 4 personer). TÆND STRØMFORSYNING Sæt strømforsyningsstikket i en trebens-stikkontakt med jord. Tænd for strømforsyningskontakten i bunden af rygstøtten. Vær sikker på at hverken strømforsyningens ledning eller den synlige elektriske ledning er beskadiget, før du starter apparatet Vær sikker på at strømforsyningskontakten er slukket, inden du sætter stikket i strømforsyningsstikket 10 11

8 PRODUKTOPBEVARING OG -VEDLIGEHOLDELSE 1. RENGØRING Sørg for at hive strømstikket ud før rengøring. FEJLFINDING No. Problem Mulig årsag Løsning Brug en klud, der er blevet dyppet i et neutralt rengøringsmiddel, til at at aftørre massagestolen, og brug efterfølgende en tør blod klud til at tørre efter. 1 Lyden XU XU eller Ta Ta høres Det er en normal lyd, som den fungerende motor laver, eller også opstår lyden, når massagebolden bliver gnedet mod stofbetrækket. Det er normalt, og der er ingen grund til at handle Brug ikke hår eller slibende rengøringsprodukter, som f.eks. benzen eller fortynder, til at rengøre produktet. Ellers kan farven på polstringen falme eller massagestolen kan gå i stykker eller bryde sammen. Brug ikke strygejern på polstringen 2.1 Strømforsyningen er ikke sat til et stik. 2.1 Indsæt strømforsyningen i stikket igen. 2. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at hive strømstikket ud før vedligeholdelse 2 Apparatet kan ikke startes 2.2 Stikkontakten, hvori strømforsyningen sidder, er ikke tændt 2.2 Tænd stikkontakten Tør støv og skidt af produktet. Hold massagestolen væk fra fugtige steder 2. Massagestolens sikring er gået. 2. Erstat med en ny sikring, der har samme indstilling Opbevar ikke stolen i direkte sollys eller på steder med høje temperaturer. Dette kan forårsage, at farven på polstringen falmer Rygstøtte eller benstøtte kan ikke køre op eller ned Der er for meget tryk på rygstøtten eller benstøtten Reducer trykket på rygstøtten eller benstøtten Hvis unormale fænomener stadig forekommer, når ovenstående foranstaltnigner er taget, bedes du kontakte den lokale distributør for vedligeholdelse og reparation.. FJERNBETJENING Brug en tør klud til at aftørre fjernbetjening. En våd klud kan ødelægge den. 4. LÆDER OG BETRÆK Brug en blød og tør klud til at aftørre maskinen Brug en klud, der er blevet dyppet i et neutralt rengøringsmiddel, til at at aftørre betrækket hver anden eller tredje måned. Brug efterfølgende en tør og blød klud, når betrækket er tørt. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Produktnavn: Deluxe Multifunktionel Massagestol Produktmodel: RELAX Fastsat spænding: ~ Fastsat frekvens: 50/60 hz Fastsat strømforsyning: 190W Sikkerhedsdesign: Klasse

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Superb BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Superb BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Superb BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Massagestol. Zero gravity Brugermanual

Massagestol. Zero gravity Brugermanual Massagestol Zero gravity Brugermanual Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, for at sikre

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Superb BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Superb BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Superb BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Sikkerheds instruktioner. Indhold. Advarsel:

Sikkerheds instruktioner. Indhold. Advarsel: Jasmin Indhold Venligst læs og følg, følgende instruktioner samt sikkerhedsregler før ibrugtagen. Almen forsigtighed skal altid anvendes når man anvender et elektrisk apparat som en massagestol. Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning. Bocca massagestol med armmassage

Brugervejledning. Bocca massagestol med armmassage Brugervejledning Bocca massagestol med armmassage 100103 1 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsinstruktioner side 3 Advarsel side 3 Funktioner: Hvad kan den? side 4 Funktioner for fjernbetjeningen side 5 Knappernes

Læs mere

HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION

HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION REGINA Ydre struktur Højttalere Dækplader Hovedpude Rygpude Armlæn Benstøtte Hjul Indre struktur Mekanisk rygmassage Luftpudemassage til skuldre Luftpudemassage til arme Luftpudemassage til balder Opvarmning

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Massagestol. Active. Wellness. Brugsv ej led ning Relaxation. Activewellness.dk (Act ive w e ll ne ss I/S ) Jeg in døv ej 9, 8800 Viborg

Massagestol. Active. Wellness. Brugsv ej led ning Relaxation. Activewellness.dk (Act ive w e ll ne ss I/S ) Jeg in døv ej 9, 8800 Viborg Massagestol Active Wellness Activewellness.dk (Act ive w e ll ne ss I/S ) Jeg in døv ej 9, 8800 Viborg M obil : 51660092/51660093 ( i dags t i m e rn e- I h ve rda e n ) E-m ail : in fo @ A ct iv ew ell

Læs mere

GEM DENNE VEJLEDNING. H201 MASSAGEDREJESTOL Betjeningsvejledning til massagestol

GEM DENNE VEJLEDNING. H201 MASSAGEDREJESTOL Betjeningsvejledning til massagestol GEM DENNE VEJLEDNING H201 MASSAGEDREJESTOL Betjeningsvejledning til massagestol Tak fordi du har valgt denne stol. Læs denne betjeningsvejledning grundigt for at få at vide, hvordan dette produkt benyttes

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Tak fordi du købte Relax-massagestolen. Før du tager stolen i brug, bedes du læse denne vejledning samt konsultere den efter behov.

Tak fordi du købte Relax-massagestolen. Før du tager stolen i brug, bedes du læse denne vejledning samt konsultere den efter behov. Tak fordi du købte Relax-massagestolen. Før du tager stolen i brug, bedes du læse denne vejledning samt konsultere den efter behov. Indholdsfortegnelse Stolens funktioner...2 Forholdsregler... 3-4 Stolens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012322 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Indhold. Tekniske data

Indhold. Tekniske data Brugermanual Worker Indhold Indhold Nr. Dele Antal 1 Sikkerhedslås 1 2 Håndtag 1 3 Stang 1 4 Varmekontakt 1 5 Unbrakonøgle (Indbygget i flamingoskæren) 6 Skæreklinge Pr. ordre 7 Adapter skærehoved 2 8

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forholdsregler Produktillustrationer Samling af stolen Funktionsbeskrivelser

Indholdsfortegnelse. Forholdsregler Produktillustrationer Samling af stolen Funktionsbeskrivelser Harmony Pro Tak for dit køb af Harmony Pro-massagestolen. Før du tager stolen i brug, bedes du læse denne vejledning, da den beskriver de korrekte anvendelsesmetoder. Opbevar vejledningen til senere brug.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

IWAO BELLA MASSAGESTOL Instruktions Manual

IWAO BELLA MASSAGESTOL Instruktions Manual IWAO BELLA MASSAGESTOL Instruktions Manual GEM DENNE MANUAL Produktet refererer til det egentlige produkt. Tak for købet af dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før brug,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012323 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

GEM DENNE INSTRUKTIONSMANUAL

GEM DENNE INSTRUKTIONSMANUAL Luna 3D GEM DENNE INSTRUKTIONSMANUAL Tak for købet af dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før brug, for at vide hvordan man anvender produktet korrekt. Vær særligt opmærksom

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

S 4. Sikkerhedsadvarsler

S 4. Sikkerhedsadvarsler S 4 Sikkerhedsadvarsler Når du bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsregler følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og skade på personer eller ejendom. Læs alle

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

Care Performance Brugermanual

Care Performance Brugermanual Care Performance Brugermanual 1 Sæt stikket i kontakten og drej knappen til positionen "I". Stolen er nu i standby-tilstand. Under standby er det kun de følgende syv funktioner, der kan betjenes: ON/OFF,

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

PORTAUTOMATIK Original brugermanual

PORTAUTOMATIK Original brugermanual PORTAUTOMATIK Original brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup Telefon 86 82 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og vigtige sikkerhedsråd 3 1) Pakkeliste 3 2) Installation 4

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Side 1 af 10. Klargøring af SNOEZELEN apparater 3. Belægning af kontrolfelter for de forskellige apparater 4. Tænd/sluk knappen for Batteri 4

Side 1 af 10. Klargøring af SNOEZELEN apparater 3. Belægning af kontrolfelter for de forskellige apparater 4. Tænd/sluk knappen for Batteri 4 Side 1 af 10 Brugervejledning til SNOEZELEN Fjernbetjening Vi takker for at du har besluttet dig for at købe dette førsteklasses produkt. SNOEZELEN fjernbetjeningen produceres udelukkende i Tyskland og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Vigtige sikkerhedsinformationer 4-5 Indhold 6 Dele og funktioner 6-7

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012320 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning og generel information. Vigtig information før du tager din Pedilux i brug:

Brugervejledning og generel information. Vigtig information før du tager din Pedilux i brug: Brugervejledning og generel information Vigtig information før du tager din Pedilux i brug: Fjern ikke de gennemsigtige beskyttelses-skærme på kontakterne, da de beskytter de elektriske dele mod slibestøv.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

LUKSUS MASSAGESTOL Verdensomspændende sundhedspleje og massage expert. Instruktionsmanual

LUKSUS MASSAGESTOL Verdensomspændende sundhedspleje og massage expert. Instruktionsmanual LUKSUS MASSAGESTOL Verdensomspændende sundhedspleje og massage expert Instruktionsmanual Læs denne vejledning grundigt for at sikre en korrekt anvendelse. Læs navnlig afsnittet VIGTIGE SIKKERHEDSINSTUKTIONER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGERMANUAL GENNEMLÆS DENNE MANUAL INDEN BRUG AF VIBRATIONSMASKINE! FØLG SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE! ELLERS KAN DET FØRE TIL SKADER!

BRUGERMANUAL GENNEMLÆS DENNE MANUAL INDEN BRUG AF VIBRATIONSMASKINE! FØLG SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE! ELLERS KAN DET FØRE TIL SKADER! BRUGERMANUAL GENNEMLÆS DENNE MANUAL INDEN BRUG AF VIBRATIONSMASKINE! FØLG SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE! ELLERS KAN DET FØRE TIL SKADER! NÆRLÆS DENNE MANUAL! TABLE OF CONTENTS Tekniske Data 3 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK G F E A B C D 1 2 3 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Sikkerhed Bemærk venligst følgende informationer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere