VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015"

Transkript

1 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Jernsværd og flintøkser Ny direktør til VHM Sjældent fund af historisk mark På rette hylde VHMnyt fejrer 10 års jubilæum Historier fra fortid og nutid 1

2 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Foto: Birger Poulsen Jernsværd og flintøkser af Per Lysdahl Ny direktør til VHM af Signe Stidsing Hansen Sjældent fund af historisk mark af Jeppe Boel Jepsen & Sidsel Wåhlin På rette hylde af Peter Gravers Nielsen VHMnyt fejrer 10 års jubilæum af Signe Stidsing Hansen Historier fra fortid og nutid af Lone Venderby Kort & Godt Ansvarshavende: Signe Stidsing Hansen Layout og grafik: Kim Lyng Larsen VHMnyt Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf.: ISSN: VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest den 1. juli 2015 og indsendes via som word-dokument til vhm.dk. Billeder vedhæftes separat. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt overlader man alle rettigheder til bladet. VHMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i såvel trykt som elektronisk medie. Forside: Przemyslaw Harasim tegner et jernsværd. Foto: Peter Gravers Nielsen. Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv går en ny tid i møde. Det kan ikke undgås, når en ny direktør tiltræder. John Rendboe satte sig således i direktørstolen den 1. april efter Mogens Thøgersen, der gik på pension i januar. Her venter John mange opgaver, men først og fremmest skal han lære museet og arkivet at kende indefra. Det gælder afdelingerne, personalet og arbejdsgangen her. Hele personalet byder ham velkommen og glæder sig til samarbejdet. Vi går også et nyt år i møde, omend vi allerede er godt inde i det. Men foråret er startskuddet for mange aktiviteter på museets afdelinger: Bunkermuseet åbner sæsonen den 1. maj, Hirtshals Museum udvider åbningstiderne og gør klar til sommerens aktiviteter, Landskabs- og Landbrugsmuseet gør forårsrent for at byde lejrskoler og andre gæster velkommen, Strandfogedgården skal klargøres til endnu en sæson, i år i samarbejde med Lønstrup Turistforening. Sidst, men ikke mindst, er der fuld gang i aktiviteterne i Hjørring, både byvandringer, børneformidling og til maj med årets første udstillingsåbning. Alt i alt er det en spændende tid, museet og arkivet går i møde. Med dette 10 års jubilæums nummer af VHMnyt samt aktivitets kalenderen for maj til august 2015 håber vi at give jer læsere dels et indblik i nogle af museets og arkivets mange opgaver, og dels inspiration til nogle af forårets og sommerens mange udflugter. Jernsværd og flintøkser Vendsyssel Historiske Museums righoldige samlinger har i tidens løb tiltrukket mange studiebesøgende. Senest har vi haft besøg af to udenlandske ph.d.-studerende, der begge har udtrykt begejstring for såvel mængden som kvaliteten af det, de så her. Efteråret 2014 studerede Przemyslaw Harasim fra universitetet i Rzeszów (i det sydøstlige Polen) jernsværd fra førromersk jernalder (tiden før Kr.f.). De mange sværd fra gravpladsen ved Vogn, Mosbjerg sogn, gjorde stort indtryk, men førstepladsen fik dog en sværdskede fra Iskov, Voer sogn, der at dømme fra ornamentikken kan være lavet i Thüringen og dermed vise langvejs kontakter i datiden. I skrivende stund har vi netop taget afsked med Michael Müller fra Freie Universität i Berlin, der registrerer flintøkser fra den ældste del af bondestenalderen (tragtbægerkulturen, f.kr.) i Nordeuropa. Økserne er fra depotfund, dvs. forsætligt nedgravede i jorden enten for at gemmes eller som offer. De godt 100 økser fra VHM vil indgå i en afhandling i selskab med ca andre nordeuropæiske økser. af Per Lysdahl museumsinspektør, arkæolog 2 3

3 af Signe Stidsing Hansen museumsinspektør, nyere tid og formidling Den nye direktør, John Rendboe. Ny direktør til Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv Den 1. april 2015 tiltræder museets og arkivets nye direktør - den blot sjette på 126 år. Da deadline for dette blads indhold er før den 1. april, er følgende kun en kort præsentation. I næste nummer af VHMnyt, der udkommer til august, vil han præsentere sig selv og fortælle om den første tid på VHM. John Rendboe, hedder han. Han er 49 år gammel og kommer fra en stilling som museumschef for Billund Museum, hvor han har været i 10 år. Foruden den ledelseserfaring han har fået gennem dette arbejde, har han suppleret sin faglige uddannelse med en diplomuddannelse i offentlig ledelse og med en master i Public Management. Hans faglige baggrund er cand. mag. i historie med filosofi som sidefag. Gennem arbejdet på Billund Museum har han gennemført mange projekter, både af administrativ, museumsfaglig og formidlingsmæssig karakter. Således kommer han alt i alt med både ledelses erfaring, museums faglig indsigt og formidlingsmæssig erfaring og indsigt de tre områder og kvaliteter, der blev vægtet særlig højt i det stillingsopslag, museet havde opslået. Det er ikke hver dag, Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv får en ny direktør. Faktisk er det kun 6. gang i museets 126 år lange historie, at det sker. Lønborg Friis, museets stifter, stod i spidsen for foretagendet frem til sin død i Herefter overtog gymnasielærer R. Thomasen arbejdet frem til Lønborg Friis søn, Holger Friis, var blevet færdig med sin tandlægeuddannelse og kunne vende tilbage til Hjørring og museet, i Han var leder frem til 1960, hvor museet blev et landsdelsmuseum og som følge deraf skulle have en fuldtidsansat leder. Det blev Holger Friis søn, arkitekt Palle Friis. Han valgte at gå på pension i 1997, hvorefter Mogens Thøgersen overtog posten og fungerede som museets direktør frem til 31. januar Af denne lille historiske gennemgang af museets ledere ser man nok, at det ikke er hver dag, en ny museumsdirektør kommer til byen. På Vendsyssel Historiske Museum ser vi frem til samarbejdet med John om både de mange spændende og udfordrende projekter, der allerede er igangsat, og de nye, der måtte komme. Sjældent fund af historisk mark ved Hirtshals Under flyvsandet i Hirtshals dukkede en sjælden mark op fra fortiden, der måske kan fortælle os om grundlaget for dannelsen af konge dømmet Danmark. Hirtshals Havn vokser, og derfor bygger Hjørring Kommune en ny indfaldsvej til havnen gennem klitplantagen. Der hvor klitterne er højest, og der er frit udsyn til Nordsøen, har arkæo logerne fra Vendsyssel Historiske Museum dybt under lagene af flyvesand afdækket en mark, der ud fra disse flyve sandslag at dømme samt de ældste kort er fra middelalderen ( e.kr.), eventuelt fra yngre jernalder ( e.kr.) af Jeppe Boel Jepsen udgravningsleder og arkæolog og Sidsel Wåhlin museumsinspektør Markens øverste og yngste fase under udgravning. Man kan se pløjningen hvor flyvesandet (de lyse striber) har lagt sig i plovfurerne, de mørke striber er den vendte muld. De lyse brede striber er lave grøfter gravet til afvanding eller for at afgrænse agrene. 4 5

4 Udgravningsleder Jeppe Boel Jepsen og Lars Agersnap fra Viborg Museum, fotograferet mens tolkningen af pløjesporene diskuteres, hvor mange pløjelag der kan ses og hvilken vej der er pløjet? Medarbejdere fra Landskabsog Landbrugsmuseet i Mosbjerg er ude og besigtige marken her er nogle fagfolk der virkelig sætter pris på en flot pløjning. Lars Agersnap fra Viborg Museum er specialist i muldfjælspløjespor og peger her på den vendte jord i et snit af marken. De sidste profiler fotograferes, Sidsel i forgrunden Marken er tilsyneladende bevaret i sin helhed, som lange smalle agre 4,5 meter til 8 meter brede. Marken kan følges i tre sikre faser med et ophold i brugen imellem hver. Marken viser, at flyvesandet var et tilbagevendende problem, så et år blev det bonden for meget, og marken blev givet tilbage til elementernes forgodtbefindende. Marken er pløjet med muldfjælsplov, det vil sige en plov, der vender jorden ligesom nutidens plove gør. Før muldfjælsploven pløjede man med ard, der blot brød jorden, men ikke vendte den. Muldfjælsploven var således en teknologisk revolution. Der foregår i disse år et arbejde med at kortlægge, hvornår muldfjælsploven kom til Danmark. I Tyskland og Holland kan plovens indførelse kobles sammen med rugens indtog omkring Kristi fødsel. I dag ved vi, at rugen var en væsentlig afgrøde i Jylland allerede i 300-tallet, men hvad med muldfjælsploven? Bevarede marker fra yngre jernalder er sjældne, og for at de bevares, kræves det, at de bliver beskyttet imod senere pløjning af et overliggende lag, fx gravhøje, klæglag fra marsk eller, som her ved Hirtshals, en tyk dyne af flyvesand. En række andre fund viser, at man i Vestjylland sandsynligvis introducerede muldfjælsploven i yngre jernalder. De arkæologiske undersøgelser er snart færdige og derefter skal der udvælges prøver til datering af marken, hvor der vil være fokus på, hvornår marken først blev dyrket. Marken ved Hirtshals er dermed en vigtig brik i at forstå, hvordan landbruget udviklede sig her i landet og gav det økonomiske grundlag for kongedømmet Danmark. Men marken er også med til at belyse livet for den danske bonde i middelalderen. Derudover giver udgravningen mulighed for at få et indblik i landskabets udvikling i Vendsyssel, hvordan menneske og natur spiller sammen. Når udgravningen er afsluttet, kan vejarbejdet fortsætte. Der vil blive udfærdiget en udførlig rapport om fundet, når arbejdet er færdiggjort. 6 7

5 På rette hylde VHMnyt fejrer 10 års jubilæum af Peter Gravers Nielsen registrator I denne tid er endnu en del af museets genstandssamling ved at komme på rette hylde. I maj 2005 udkom det første nummer af bladet, du netop sidder og læser i, VHMnyt. Denne udgave er således et 10 års jubilæumsnummer. Nr. 1, maj af Signe Stidsing Hansen museumsinspektør, nyere tid og formidling På Fanøvej er der ganske vist god plads, men det er ikke helt nok, forholdene skal også være i orden under hensyntagen til genstandenes opbevaring reoler, hylder, fugtighedsstyring. Så vidt er det nu, i en af de store haller er der opstillet kompaktreoler, som jo er meget pladsbesparende. Alle reolfag kører på skinner, så at reolerne kan stå tæt sammen, uden mellemrum. Man ruller blot reolerne til side, hvor man har brug for at komme ind. Det er overvejende håndværktøj fra forskellige professioner, der nu kommer på plads. Det har længe ligget nedpakket i flyttekasser og opstablet på pallereoler, meget vanskeligt tilgængeligt, og det er på flere måder godt, at der nu bliver taget fat på det. Noget har tidens tand gnavet så meget i, at det trænger til konserverende behandling, andet er pakket ind efter forældede retningslinjer og må befries fra mindre egnet emballering. Endelig kan der være genstande, hvis tilstedeværelse i museets samling man måske kan anfægte berettigelsen af. Bevaringstilstanden kan være for ringe, baggrundshistorie og oprindelsessted aldeles ukendt eller andet, og så kan det overvejes at tage skridt til udskillelse af samlingen. I det hele taget må personer, funktioner og genstande finde nye pladser på museet i denne tid, og klokken er også falden i slag for samlingerne af bøger, skilderier og faner. Det kan være noget af et puslespil at få det hele til at gå op, for der, hvor tingene skal flyttes hen, står der jo noget i forvejen! Med snilde og palleløftere lykkes det dog, og museets håndværkere har fået indrettet nye, praktiske opbevaringssteder til malerier, faner og stagevåben. Det gamle maleri magasin er nu tømt, så nu forestår en kritisk gennemgang af denne samling. Alt imens må det daglige arbejde foregå under interimistiske forhold; men det skal nok ende godt. Bladet udkom til at begynde med ikke på bestemte tidspunkter på året, og der er således udkommet mellem 3 og 5 numre pr. år. Siden 2011 er der dog udkommet fast tre numre årligt, henholdsvis i april, august og december. I museets arbejdsprogram for 2005 står følgende: Det overvejes, om det vil være muligt bl.a. i samarbejde med Museumsforeningen - at udgive et egentligt informationsblad om museets virksomhed og aktiviteter, som samtidig vil kunne afløse de kvartalsvise aktivitetskalendere. Bladets formål vil være at synliggøre de mange både interne og eksterne aktiviteter, som foregår på VHM over for offentligheden. Bladet var således med til at lancere museet som Museet med de gode historier, som det også blev nævnt i arbejdsprogrammet. Det var museets daværende arkitekt Niels Bendsen, der stod for layout og tryk af nyhedsbrevet, mens kontorassistent Morten Nielsen stod som redaktør. Da Niels Bendsen valgte at gå på pension, og undertegnede blev ansat, fulgte opgaven med VHMnyt med, og siden 2007 har ansvaret ligget her, dog varetaget af forskellige vikarer i perioder. Bladet har siden dets første nummer, som skrevet i arbejdsprogrammet, haft til formål at oplyse interesserede om museets og arkivets mange forskellige opgaver, både de udadvendte formidlingsmæssige, og måske i højere grad de opgaver, som er sværere at få øje på for udefrakommende, eksempelvis registreringsarbejde, udgravningsarbejde, magasinarbejde og de undersøgelser og andet som ligger til grund for videre formidling. 8 9

6 I det første nummer af bladet kunne man således eksempelvis læse historien om museets logo, der i 2005 også kom på museets biler. Motivet stammer fra et jernalderkar fundet på Hjørring Kirkegård i 1930 rne, og det har siden sidst i 1960 erne fungeret som museets logo. Derudover kunne man også læse om renoveringen af Museumsgade 2, som den første etape af den store helhedsplan, museet siden hen har arbejdet meget på, og som endnu udvikler sig, sidst med de store rådhusplaner, som der blev skrevet om i VHM nyt nr. 30. Af udadvendte formidlingsmæssige nyheder kunne man i nr. 1. af VHMnyt læse om museets nye naturvejleder, Laus Gro-Nielsen, der var blevet ansat og annoncerede nye vandreture i Rubjerg. Der var også nyheder om en aktuel særudstilling, Exners Tegnestue, og sidst kunne man læse om museets nye afdeling Bunkermuseet. VHMnyt skiftede udseende i nr. 14. Her var blevet ansat en grafisk medarbejder på museet. Dette nummer af VHMnyt, nr. 34., markerer endnu engang en udseendemæssig ændring af bladet. Det er museets nye grafiker, Kim Lyng Larsen, der har udarbejdet det nye udseende. Læser man samtlige numre af VHMnyt igennem, vil man opnå et kendskab til museets virke gennem de sidste 10 år. Museet har gennemført mange projekter, foretaget mange udgravninger, lavet et hav af udstillinger og arrangementer for ikke at tale om de mange daglige gøremål, som museets medarbejdere har delt i bladet. VHMnyt er et vigtigt blad til information om dette og hint til interesserede, og det, at det har eksisteret i 10 år, viser også, at der er interesse for bladet. Det bliver i dag trykt i eksemplarer og uddeles gratis til interesserede samt tilsendes medlemmer af Museumsforeningen. Undertegnede er overbevist om, at VHMnyt fortsætter mange år endnu, og glæder sig over jubilæet. HUSK du kan læse alle de gamle numre af VHMnyt på vhm.dk 10 11

7 af Lone Venderby Hjørring Kommunearkiv Løkken redningshus kamp mod både sand og vand er ikke et nyt fænomen. Billedet her er sandsynligvis taget i forbindelse med et byggesyn og viser, hvilken tilstand det tilsandede redningshus var i, da kommunen overtog det i Fotograf: ukendt. Foto: Hjørring Kommunearkiv, Løkken-Vrå Kommune, kommunens ejendomme og udstykninger, Ndr. Strandvej. De gode historier bevares af bl.a. Hjørring Kommunearkiv, som nu udgiver små glimt af fortiden - med en aktuel vinkel. Historier fra fortid og nutid På Hjørring Kommunearkiv vil vi rigtig gerne dele ud af de mange gode historier, der findes i vores gemmer. Derfor vil vi nu løb ende lægge nye historier på det brugerdrevne internet-leksikon vendsysselwiki. dk. Desuden deles historierne på Hjørring Kommunes intranet. Ud over at fortælle en god historie og gøre os alle sammen klogere, bestræber vi os på, at indholdet skal være aktuelt i forhold til, hvad der sker i kommunen lige nu. Derfor har vi eksempelvis valgt, at den første historie skulle handle om redningshuset i Løkken, som under stormen Egon den 10. januar 2015 var ved at blive ædt af havet. Samtidig med at en del af vores arbejdsområde består i at formidle kommunens historie, er en af sidegevinsterne ved de små historier, at de viser, hvorfor det er vigtigt at aflevere sine gamle proto koller, billeder m.v. til et arkiv. For uden arkivalier har vi ingen historier at fortælle! Kommunearkivet modtager løb ende arkivalier, fordi forvaltninger og institutioner ifølge arkivloven er forpligtet til at aflevere bevaringsværdigt materiale til os. Men en vigtig del af vores arbejde består eksempelvis i at få fortalt, hvorfor materiale, der ikke i administrativ henseende er relevant at bevare som fx et plejehjems madplaner, sange fra et jubilæum, scrapbøger m.v. - også skal afleveres til Kommunearkivet. For også i disse materialer findes de gode historier! Som en appetitvækker får I her et lille udpluk af vores første historie om redningshuset i Løkken: Historien om redningshuset i Løkken starter i 1852, hvor det danske redningsvæsen blev oprettet. Sammen med Skagen, Kandestederne og Sønder Lyngvig var Løkken blandt de første til at få en redningsstation. Det første redningshus i Løkken lå på Sdr. Strandvej og gav ly til områdets redningsbåd. Båden var en simpel robåd, men gennem årene nåede dens modige besætning, der først og fremmest bestod af lokale fiskere, at redde adskillige mennesker fra at lide druknedøden i Vesterhavets ubarmhjertige bølger. Det nuværende redningshus i klitten på Ndr. Strandvej er opført i 1936, men baggrunden for dets opførelse skal findes 7 år tidligere. D. 9. juni 1929 forliste redningsbåden, der normalt kom strandede og andre nødstedte til undsætning på havet. Båden kæntrede i en storm på vej mod en fiskerbåd i nød, og tre af de 12 redningsfolk mistede livet på den skæbnesvangre dag. Resten af historien kan som nævnt læses på vendsysselwiki.dk, hvor du også finder historie nr. 2 om kystsikringen ved Lønstrup

8 KVALITETSVURDERING Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv er udtaget til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i år. En kvalitetsvurdering er en vurdering af hele museets virksomhed. En vurdering af såvel museets konkrete faglige opgavevaretagelse som museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forhold. Kvalitetsvurderingen foregår som en dialog mellem styrelsen og museet. Museet bliver således besøgt af styrelsens vurderingsgruppe den 19. august Kort & Godt TEXTILKUNST STOF TIL EFTERTANKE Fredag den 8. maj åbner sommerens særudstilling. Det er QuilteQunstnerne, der igen gæster museet. De har i mellemtiden skiftet navn til QQTextilkunst, men kvaliteten af deres arbejde er den samme. Udstillingen, der kan ses i både Sindal gl. Præstegård og i Provstegården, viser nogle af medlemmernes bedste stykker håndværk, og udstillingen kan ses frem til 5. september. ARKIV.DK I februar måned gik hjemmesiden i luften. Det er et nyt digitalt arkiv med materialer fra flere end 550 danske arkiver. På hjemmesiden har man adgang til samlet set næsten to millioner fotos og dokumenter af forskellig art dagbøger, kort, breve, avisartikler mv. Fra arkivets side har vi ventet mange år på, at hjemmesiden skulle blive til virkelighed, da det er en enestående mulighed for at nå ud til borgerne med det kulturarvsmateriale, vi ligger inde med, og som alle jo har adgang til at benytte. Fra det øjeblik hjemmesiden blev åbnet, har den da også været en stor succes. Det er væltet ind med henvendelser fra personer fra nær og fjern, som enten vil høre nærmere om dokumenter, udklip eller billeder i vores samlinger, som de har fundet på hjemmesiden, eller som har tilføjelser til de oplysninger, vi har registreret om især billeder. Historisk Arkiv, Hjørring har ca registreringer, heraf knap billeder, liggende på arkiv.dk - så prøv at kigge derind, det skulle være mærkeligt, om der ikke også er noget for dig! NY KYSTFORTÆLLING Kystfortælling nr. 6 er udkommet, den handler om Skageraks forlis. Kort & Godt MILEPÆL! For ca. 5 år siden gik Historisk Arkiv i gang med systematisk at scanne den del af vores billedsamling, som kun var håndregistreret, og at registrere dem digitalt i registreringsprogrammet arkibas samt at scanne alle nyindkomne billeder i forbindelse med, at de blev registreret i arkibas. Det drejede sig på det tidspunkt om godt billeder og hele tiden er der kommet nye til. Det er især to af arkivets medarbejdere, Synnøve Hedegaard (frivillig) og Claus Jensen som har taget sig af den meget store opgave. Synnøve ANTIKVARIAT Arkivet har en meget stor samling af dubletbøger, dvs. bøger, som vi har i forvejen i vores bogsamling, og en samling af bøger, som slet ikke hører hjemme i hverken lokalbogsamlingen eller fagbogsamlingen. Vi har hidtil tilbudt disse bøger til andre arkiver o.lign., men det er efterhånden meget længe siden, nogen har takket ja til tilbuddet. Vi har derfor besluttet at sælge ud af disse bøger og har oprettet et lille antikvariat på arkivet, hvor vi sælger bøger til en meget fornuftig pris typisk mellem 5 og 20 kr. pr. stk. Der er tale om bøger med vidt forskellige emner, så kig indenfor, måske er der også noget for dig! startede fra den ene ende, og Claus fra den anden, og en dejlig dag i marts mødtes de så endelig alle billederne var scannet og digitalt registreret! Nu mangler vi så bare at få scannet de billeder, som befinder sig i albums. Og når det er gjort, kan vi gå i gang med at scanne og registrere de større billedsamlinger, som vi endnu ikke har fået tilgængeliggjort bl.a. fotograf Axel Søgaards mange, mange billeder og en stor samling af fotos fra Vendsyssel Tidende

9 Hirtshals Museum Vendsyssel Udstillinger Historiske Museum har seks udstillingssteder i hele fordelt Vendsyssel i Hjørring Kommune. Museets administration og Historisk Arkiv er placeret i Hjørring. Landkabs- og Landbrugsmuseet TORNBY GRATIS ADGANG RUBJERG HJØRRING MOSBJERG Vendsyssel Historiske Museum & Historisk ArkivADGANG GRATIS ADGANG Bunkermuseet HIRTSHALS Vendsyssel Historiske Tornby Strand Museum GRATIS Strandfogedgården Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Historisk Arkiv Museumsgade Hjørring facebook.com/historiskarkiv 16 Historisk Arkiv Mød HISTORISK ARKIV på FACEBOOK Kig dagligt forbi vores meget aktive Facebook-side, og se billeder, arkivalier og genstande fra før og nu, få sjove historier fra lokalområdet og bliv opdateret omkring nye spændende arrangementer på VHM og Historisk Arkiv. Strandfogedgården Langelinie 2, Rubjerg 9480 Løkken / rubjergknude.dk Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Jerupvej 613, Mosbjerg 9870 Sindal Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade Hirtshals Tornby Strand v/det gamle Skudehandlerpakhus Strandvejen, Tornby 9850 Hirtshals Bunkermuseet Fyret 9850 Hirtshals Se priser, åbningstider m.m. på vhm.dk Foto: Sommerholdet 1927 på Halvorsminde Ungdomsskole. Det gamle skolekøkken fra 1925, nedrevet i 1979.

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. Foto: KWJ 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender September Oktober November December Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk SEPTEMBER Tirsdag den 2. september

Læs mere

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014)

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Mission: Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv skal gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

VHM Vellingshøj Bæk

VHM Vellingshøj Bæk VHM 715 Vellingshøj Bæk Hjørring Bjerge, Hjørring sogn, Vennebjerg herred, Hjørring Kommune Fund og Fortidsminder 165-91 VHM715F6: Arbejdsfoto. Udvidelse omkring tørvegrav. Arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august Sommeraktiviteter på VHM i juli og august Husmandsstedet i Mosbjerg Hver dag fra mandag den 28. juni til søndag den 15. august er husmandsstedet i Mosbjerg beboet. I husmandsstedet lever familierne, som

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

VHMnyt. Nr. 35 September 2015. Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring

VHMnyt. Nr. 35 September 2015. Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring VHMnyt Nr. 35 September 2015 Kulturarven hjem i stuen VHM og den nye mand i spidsen Nye projekter Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring Kommunale kilder til

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VHMnyt. 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum. Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone

VHMnyt. 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum. Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone MAJ 2014 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 31 Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone Læs mere på side 15! 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

VHMnyt. Rainbow BunkerLove Festival. Historisk Arkiv 50 år Hjørring Stadion. -et historisk tilbageblik SEPTEMBER 2014

VHMnyt. Rainbow BunkerLove Festival. Historisk Arkiv 50 år Hjørring Stadion. -et historisk tilbageblik SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 32 Historisk Arkiv 50 år Hjørring Stadion -et historisk tilbageblik Rainbow BunkerLove Festival Indhold Forord... s. 3 Historisk Arkiv 50 år

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

December 2011... vi har den gode historie. temanummer: arkæologi

December 2011... vi har den gode historie. temanummer: arkæologi VHMnyt December 2011... vi har den gode historie NR. 24 temanummer: arkæologi Indhold Forord... s. 3 Arkæologer her, der og alle vegne Sidsel Wåhlin, arkæolog, vhm... s. 4 Hvad mulden gemte i Tornby Marlena

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008 VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 12, august 2008 Rubjerg Knude har fået sin egen hjemmeside. Læs mere side 3. Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk Forening s. 2 Stenhugning

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spadestik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til 1. spadestik på havnefronten i Nørresundby. Det er

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december.

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december. Bunkermuseet Hirtshals Rubjerg Hjørring Mosbjerg VHM 2013 Kalender september oktober november december Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk Tirsdag den 3. september Strikkecafé Da Strik i

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen Kulturhistorisk Rapport MOE 00286 Kattegatskolen Af Arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bs.

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL.

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. PRÆSENTERER BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. REKORD FOR JULEKALENDERE: GENNEMSNITLIG KVALITETSVURDERING PÅ 4,3 AF 5 MULIGE.

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl DaFU BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFUbestyrelsen har drøftet og har arbejdet med i det forgangne år 2010: Afholdte møder: Bestyrelsen

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

DECEMBER 2010... vi har den gode historie. Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur

DECEMBER 2010... vi har den gode historie. Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur VHMnyt DECEMBER 2010... vi har den gode historie NR. 21 Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

VHMnyt. Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON. et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... ... vi har den gode historie

VHMnyt. Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON. et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... ... vi har den gode historie VHMnyt September 2010... vi har den gode historie NR. 20 Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Visioner for Hjørring Naturskole

Visioner for Hjørring Naturskole Visioner for Hjørring Naturskole En Natur-kanon for Hjørring Kommune Hjørring Kommune indeholder flere enestående naturområder, som det er vigtigt, at alle børn i kommunen får mulighed for at besøge og

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere