Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum"

Transkript

1 Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

2 Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden. Det er derfor ikke kun materiale af ældre dato der gemmes på magasinerne. Også helt nyt materiale gemmes - hvad der er sket i dag, er jo historie i morgen. Materialet på arkivets magasiner - fra det ældste dokument fra 1483 til det nyeste, dagens avis - spænder således over mere end 500 år. Forsidefoto: Indgang til Historisk Arkiv findes i gården, Museumsgade 2, Hjørring

3 Det ældste og det yngste i arkivets samlinger Arkivets ældste dokument er et pergamentsbrev fra Det er et åbent brev om jordskifte i Bindslev og omegn mellem Anders Nielsen Banner til Asdal og Hans og Mads Bagge, udstedt påskelørdag På læsesalen findes en moderne afskrift af brevet. Arkivets ældste dokument er langt over 500 år! Tænk lige engang: Brevet er skrevet 8 år før Columbus opdagede Amerika! Det yngste i arkivets samlinger er dagens udgave af Nordjyske Stiftstidende. Der gemmes dagligt et eksemplar af avisen for eftertiden.

4 Arkivalier En stor del af det materiale, som Historisk Arkiv er i besiddelse af, er arkivalier. Hvad er Arkivalier? Arkivalier er alt det flade materiale, som er blevet til i forbindelse med en persons, en virksomheds eller en forenings virke. Arkivalier kan f.eks. være protokoller, regnskaber, breve m.m. Tilgængeligheden. Arkivaliernes tilgængelighed er bestemt af klausuler og af deres almindelige tilstand. Klausuler er med til at forhindre at følsomme oplysninger om enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kommer ud til offentligheden. Personsager har normalt påhæftet en 75 års klausul, mens forhandlingsprotokoller og regnskaber fra foreninger og virksomheder typisk har 20 års klausuler. Begrænsning i arkivaliernes tilgængelighed kan også forekomme i tilfælde af, at de er i fare for at blive nedslidte eller ødelagte.

5 Arkivalier fra foreninger Historisk Arkiv har en mangfoldighed af arkivalier fra forskellige foreninger i lokalområdet. Arkivalierne består ofte af forhandlingsprotokoller med mødereferater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, medlemsprotokoller, materiale fra forskellige arrangementer o.s.v. Historisk Arkiv har en stor interesse i at bevare egnens foreningshistorie. Vi har løbende haft indsamlingskampagner blandt foreninger i området. De foreninger, som er registreret ved Historisk Arkiv, spænder fra små lokale foreninger til lokalafdelinger af landsforeninger. En forenings medlemsprotokol for 1896 med navne og kontingenter.

6 Arkivalier fra virksomheder Historisk Arkiv har arkivalier fra vidt forskellige typer virksomheder i sin samling, detailhandel, håndværks- og servicevirksomheder, produktions-virksomheder m.m. Mængden af arkivalier kan variere meget. Enkeltmandsvirksomheder, f. eks. en mindre købmandsforretning eller en håndværksmester, fylder som regel fra en centimeter til en hyldemeter. Med større virksomheder forholder det sig anderledes. De har ofte eksisteret over en længere årrække og har haft pladsen til at opbevare deres regnskaber, korrespondance m.m. De fylder derfor meget i magasinerne. Eksempelvis fylder Nestlés arkiv 30 hyldemeter, mens Bechs Klædefabriks fylder 25 hyldemeter. Protokoller fra Bechs Klædefabrik fra

7 Arkivalier fra privatpersoner Arkivet modtager løbende arkivalier, som stammer fra privatpersoner. Arkivalier indkommer ofte i forbindelse med, at giveren rydder op i sine eller afdøde slægtninges private gemmer, og derved finder en skudsmålsbog, en købskontrakt, breve og lignende. Rent fysisk fylder personarkiver sjældent meget. Der er dog undtagelser, idet enkelte personer har haft en betydelig samling af f.eks. udklip eller breve fra slægtninge og venner. I den forbindelse kan nævnes skaberen af Vendelboarkivet, Tage Marchmann Sørensen, som i en menneskealder samlede oplysninger ind om personer født i Vendsyssel. Hans arkiv fylder væsentligt mere end de fleste andre personarkiver. Vendelboarkivet er nu scannet og er søgbart på internet: Tegning af Hjørring (o. 1850) i poesibog fra Anne Sophie Brinck- Seidelins privatarkiv.

8 Aviser & udklip Aviser og udklip udgør deres egne selvstændige enheder. Historisk Arkiv har en stor del af de aviser, som er udkommet i Vendsyssel gennem årene. Følgende større aviser findes på arkivet: Hjørring Amtstidende Hjørring Socialdemokrat Hjørring Venstreblad Nordjysk Dagblad Nordjysk Tidende Ny Tid Vendsyssel Tidende Vendsyssel Venstreblad Nordjyske Stiftstidende Desuden findes en række mindre lokalaviser i avissamlingen. Udover avissamlingen råder arkivet også over en meget omfattende udklipssamling, som indeholder oplysninger om begivenheder og personer m.m. i landsdelen.

9 Hjørring Amtstidende opbevares helt tilbage fra Du kan finde et eksemplar af Vendsyssel Tidende fra perioden

10 Billedsamlingen Historisk Arkiv har en billedsamling på mere end fotografier. I denne samling indgår bl.a. tre store fotografsamlinger: Frantz Christensen samlingen... ca negativer Jensen og Brandt samlingen... ca negativer Kirstine Lund samlingen... ca negativer Endvidere er der fotografier af personer, gader, bygninger og arbejdsliv m.m. i Vendsyssel. Kan du huske dengang der virkelig kom sne

11 Bogsamlinger Historisk Arkiv råder over 3 bogsamlinger, der er tilgængelige gennem arkivets læsesal: Museets fagbibliotek er en samling af arkæologisk og historisk faglitteratur på ca bind. Lokalsamlingen er oprindelig skabt af det daværende Centralbibliotek for Hjørring Amt og omfatter hele det gamle Hjørring Amt indtil Herefter omfatter samlingen litteratur om Vendsyssel generelt og om nuværende Hjørring kommune. Samlingen er på ca bind. Jørgen Kaj Bertelsens Vendsyssel bogsamling, som museet arvede i 1974, er til dels sammenfaldende med lokalsamlingen, men supplerer den også i væsentlig grad. Den rummer mange bibliofile sjældenheder og smukke eksempler på dansk bog-håndværk. Bogsamlingen er på ca bind. og der er ikke sket tilvækst siden 1970.

12 Kort, tegninger og plakater Historisk Arkiv har en stor samling af kort, tegninger og plakater. I samlingen har vi eksempelvis matrikelkort, kort over ejerlaug, en stor samling af arkitekttegninger, bl.a. fra Jens Jacobsen, Evald Krogh og Bertel Jensen. Der arkiveres også en betydelig mængde plakater fra forskellige, lokale arrangementer. Forslag til ombygning af Hjørring rådhus, Plakat fra Bryggeriet Vendia, der senere blev til Ceres.

13 Småtryk Arkivet er i besiddelse af en omfattende samling af småtryk. Disse består af foreningsblade, prislister, annoncer m.m. Alt hvad der er blevet mangfoldiggjort eller har været i omløb hører under denne kategori. Samlingen af småtryk bliver hele tiden ført up to date, idet mange af vores lokale foreninger er flinke til at aflevere deres medlemsblade eller årsberetninger til arkivet. Syssel Tidende var Sysseltingets program med alle kulturhusets aktiviteter fra slutningen af 70-erne til starten af 90-erne.

14 Filmsamlingen Filmsamlingen består af henholdsvis ældre og nyere film optaget eller udgivet på VHS-video, samt en samling af gamle filmstrimler, hvoraf nogle er overspillet til VHS-video eller DVD. Endelig indeholder samlingen en del TV-udsendelser med lokalt indhold, optaget på VHS-video. En del af filmene eller dele af dem er søgbare på internet: Lydbånd Historisk Arkivs lydbåndssamling rummer ca lydoptagelser af meget forskellig art. Mikrofilm På Historisk Arkiv findes en stor samling kopier på mikrofilm og mikrokort af originalt arkivmateriale, som mange, ikke mindst slægtsforskere, har stor gavn af. Bl.a. findes kirkebøger og folketællinger. Disse kilder m.fl. er i dag også søgbare på Statens Arkivers hjemmeside:

15 Kommunale arkivalier Kommunale arkivalier er materiale, der tilhører kommunale myndigheder, og er blevet til eller tilvejebragt i forbindelse med kommunal virksomhed. Arkivalier herfra kan være mange ting, såvel skriftligt materiale som enhver anden art af materiale der formidler information, f.eks. kort, tegninger, planer, fotografier, mikrofilm, lydbånd og elektroniske opbevaringsmedier af enhver art. Offentlige myndigheder har pligt til at sikre deres arkivalier af hensyn til borgernes rettigheder, det offentliges dokumentationsbehov samt af kulturelle og forskningsmæssige grunde. De kommunale arkivalier dækker de kommunale forhandlinger i by og sogneråd og de forskellige administrative områder, såsom skattevæsen, teknisk forvaltning, socialvæsen, skole og kulturområdet mm. I 2007 blev Hjørring Kommunearkiv oprettet som en afdeling under Historisk Arkiv. Arkivet råder over de kommunale arkivalier fra 1842 til i dag. Tilgængelighed Det omtalte materiale fra kommunale arkiver opbevares hos Kommunearkivet i Sindal, men kan fremskaffes til brug for publikum på Historisk Arkivs læsesal. Hovedreglen omkring tilgængelighed er, at kommunalt arkivmateriale er almindeligt tilgængeligt efter 20 års forløb. Undtaget herfra er dog materiale, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Dette materiale er først almindeligt tilgængeligt efter 75 års forløb.

16 Historisk Arkiv er til for dig! Hvis du vil vide mere om din by - personer, bygninger, kvarterer, virksomheder, butikker, den kommunale forvaltning - eller om andre emner, f.eks. din egen slægt, er det værd at besøge Historisk Arkiv. Historisk Arkiv rummer nogle meget store materialesamlinger, som er blevet oparbejdet siden slutningen af 1800-tallet, og som til stadighed udvides: Arkivalier... Ca.1 hyldekilometer Fotos... Flere end Kort og tegninger... Ca Lydbånd... Ca Bøger... Ca bind Aviser... Ca Avisregistreringer og udklip... Ca Vendelboarkivet... Ca kartotekskort Mikrofilm spoler, mikrokort og meget, meget mere. På arkivets læsesal er der altid personale, som kan hjælpe dig med at finde frem til de ønskede oplysninger. Åbningstider: Tirsdag - onsdag - torsdag... kl Lørdagsåben (1. sept april):. 1. lørdag i måneden kl Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03 H I S T O R I E R Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T Lone Venderby nr. 03 Historier fra Arkivet nr. 03, udgivet 2012 Forfatter: Lone Vederby. Cand. mag. i historie og filosofi, ansat på Hjørring Kommunearkiv

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969

ÅRSBERETNINGER. Historisk Samfund for Thisted amt i 1969 ÅRSBERETNINGER Historisk Samfund for Thisted amt i 1969 DEN ÅRLIGE generalforsamling afholdtes på Thisted museum i juni måned. Formanden, skoleinspektør Riis - Olesen, Vestervig, udtalte sin anerkendelse

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere