Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater"

Transkript

1 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

2 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Per Sveistrup Hansen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Lone Jensen, Region Hovedstadens Apotek Farmaceut Anette Rehn Thisted, Apoteket Sygehus Lillebælt Layout & Foto Kunde & Co, København Tryk Danske Regioner 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

3 3 Forord Denne håndbog henvender sig til personer, som håndterer SAD-infusionsvæsker og -koncentrater. SAD-infusionsvæsker og -koncentrater er registrerede lægemidler, der produceres på sygehusapotekerne i Danmark og markedsføres af Amgros I/S. Håndbogen lægger vægt på håndtering af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater generel information om SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - forligelighed - anvendelse af forskellige devices og infusionsbeholdere specifik information om de enkelte SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - koncentration - egenskaber (ph og osmolaritet) - terapeutisk indikation - dosering og indgivelsesmåde - særlige oplysninger - opblanding før administration for SAD-infusionskoncentrat. Håndbogen er tænkt som opslagsværk om de enkelte SAD-infusionspræparater og vil desuden være egnet til undervisning. Oplysningerne i håndbogen er udvalgte oplysninger. For yderligere oplysninger se produktresuméerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside Håndbogen omhandler ikke administration til børn se speciallitteratur. Kontakt det lokale sygehusapotek, hvis der er spørgsmål om lægemidler. 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 3 24/01/11 10:11:17

4 4 Indholdsfortegnelse Forord s 03 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon s 08 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder s 09 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder s 11 SAD-infusionsvæsker i glasflaske s 11 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker s 16 Lægemidlers forligelighed s 26 Anvendelse efter anbrud s 32 SAD-infusionsvæsker Oversigt, skematisk s 36 Oversigt, efter ATC-kode s 38 SAD-infusionsvæsker, præparatspecifikt Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml s 42 Darrow-glukose SAD infusionsvæske s 43 Elektrolyt SAD infusionsvæske s 45 Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l s 48 Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l s 50 Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l s 52 Glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 54 Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske s 56 Hydreringsvæske SAD infusionsvæske s 58 Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske s 59 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 4 24/01/11 10:11:17

5 5 Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske s 61 Kaliumklorid SAD infusionsvæske 11,4 g/l s 62 Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske s 63 Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l s 65 Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l s 67 Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml s 69 Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l s 71 Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske s 72 Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 73 Ringer-klorid SAD infusionsvæske s 75 Ringer-laktat SAD infusionsvæske s 77 SAD-koncentrater til infusionsvæsker, præparatspecifikt Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske 200 mg/ml s 82 Glycerylnitrat SAD koncentrat til infusionsvæske 5 mg/ml s 84 Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 85 Magnesiumsulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 2 mmol/ml s 87 Natriumbikarbonat SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 89 Natriumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 91 Zinksulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 0,15 mmol/ml s 93 Referencer & Noter Referencer s 96 Noter s 97 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 5 24/01/11 10:11:17

6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 6 24/01/11 10:11:17

7 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 7 24/01/11 10:11:17

8 8 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon Infusionsvæskerne leveres fortrinsvis i plastbeholdere. Systemet kaldes IntraCon. IntraConbeholderen er fremstillet af polypropylen, som har følgende egenskaber: Indeholder kun en ringe mængde additiver Er inaktiv over for de fleste lægemidler Tillader kun ubetydelig fordampning af infusionsvæske under opbevaring Tåler ikke frost Bør opbevares beskyttet mod direkte sollys Nedbrydes ved forbrænding til kuldioxid og vand. Facts om IntraConbeholderen: Har en stor studs til infusionssæt og en lille studs til eventuel tilsætning af lægemidler IntraCon-singleneckbeholderen har kun én studs. Den kan bruges både til tilsætning af lægemidler og til infusionssæt Klapper sammen under tømning, og infusionssættet løber derfor ikke tomt Har gummipropper fremstillet af latexfri kunstgummi Er let at håndtere Tåler kortvarig opvarmning i mikrobølgeovn. Indhold i IntraConbeholderen: Posestørrelse 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml Tilstræbt indhold ml ml ml ml Kan tilsættes ekstra 70 ml 70 ml 85 ml 85 ml Enkelte infusionsvæsker leveres i glasflasker. Da infusionsvæsker i plastbeholder henholdsvis glasflaske håndteres forskelligt, er de beskrevet hver for sig. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 8 24/01/11 10:11:18

9 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 9 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske Tryk på infusionsbeholderen for at kontrollere, at den er intakt. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Pak infusionssættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på. Luk rulle klemmen på infusionssættet. 1 2 Fjern dækkapslen fra den store studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v. 3 Fjern beskyttelseshætten fra dråbe kammerets spids. Pres spidsen gennem gummiproppen med en drejende bevægelse. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 9 24/01/11 10:11:21

10 10 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Åbn rulleklemmen. Tryk på beholderen til den er tømt for luft, og væsken når dråbekammeret. Luk rulleklemmen Vend beholderen og pump med lette tryk på beholderen eller på dråbekammeret indtil dette er halvt fyldt med væske. 4 5 Knips på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler Åbn rulleklemmen og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Opbevaringstid for infusionsvæsker efter anbrud Maksimal opbevaringstid for en anbrudt infusionsvæske er 24 timer ved 2-8 C, da væsken er ukonserveret. Se skema side 32. Måling af restvolumen Klem væsken sammen i beholderens nederste del. Aflæs det omtrentlige restvolumen på beholderens inddeling. Forceret infusion Anbring trykmanchet med manometer på infusionsbeholderen og pump manchetten op til det anbefalede tryk. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 10 24/01/11 10:11:23

11 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 11 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder IntraCon-singleneckbeholder adskiller sig fra den almindelige IntraConbeholder ved kun at have én studs til både tilsætning af lægemidler og til infusion. IntraCon-singleneckbeholder er primært beregnet til at blive anvendt sammen med DivibaX-overføringskanylen, se side 19, men kan også bruges som en almindelig infusionsbeholder. IntraCon-singleneckbeholder findes indtil videre kun på 100 ml. SAD-infusionsvæsker i glasflaske Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Forsyn infusionsflasken med infusionsophæng Der skal anvendes infusionssæt med udluftningsventil eller udluftningskanyle m. slange. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 11 24/01/11 10:11:26

12 12 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Fjern dækkapslen med begge tommelfingre. 2 3 Desinficer gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak infusionsættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på Pak udluftningskanyle m. slange ud, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet. Beskyttelseshætten skal forblive på Luk rulleklemmen på infusionssættet Fjern beskyttelseshætten fra dråbekammerets spids Åbn for udluftningsventilen eller fjern beskyttelseshætten fra udluftningskanylen. 4 Sæt udluftningskanyle m. slange i proppen, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet Sæt infusionssættet i ved at dreje og presse spidsen gennem proppen. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 12 24/01/11 10:11:29

13 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 13 Luk rulleklemmen på infusionssættet. 5 6 Vend infusionsflasken med bunden opad og fyld dråbekammeret halvt ved at hæve og sænke infusionsflasken nogle gange eller pump på dråbekammeret, hvis dette er af blødt materiale. 7 Knips let på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler deri Åbn klemhanen på infusionssættet, og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 13 24/01/11 10:11:32

14 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 14 24/01/11 10:11:32

15 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 15 24/01/11 10:11:32

16 16 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker Det er muligt at tilsætte ca. 70 ml lægemiddel til IntraConbeholderne på 100 ml og 250 ml og ca. 85 ml til beholderne på 500 ml og 1000 ml. Sprøjte anvendes ved tilsætning af infusionskoncentrater og injektionsvæsker. Overføringskanyle anvendes ved infusions- og injektionssubstanser. Sprøjte og kanyle Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Stik kanylen gennem gummiproppen. Indsprøjt lægemidlet og fjern sprøjte og kanyle Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Overføringskanyle til IntraConbeholderen Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak overføringskanylen ud og fjern beskyttelseshætten under kappen Pres overføringskanylen ned over den lille studs Desinficér gummiproppen på hætteglasset med hospitalssprit 70 % v/v. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 16 24/01/11 10:11:34

17 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 17 Fjern den anden beskyttelseshætte fra overføringskanylen og tryk hætteglasset ned over spidsen. 2 3 Vend systemet, så hætteglasset kommer nederst. Tryk gentagne gange på infusionsbeholderen, så væsken pumpes ned i hætteglasset, indtil dette er ca. halvt fyldt. Hold på beholder og hætteglas, og omryst til tørstoffet er opløst. 4 Vend systemet, så hætteglasset kommer øverst. Pump luften op i hætteglasset ved gentagne tryk på infusionsbeholderen, således at opløsningen løber ned i infusionsbeholderen Fjern overføringskanylen og hætteglas på én gang. Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 17 24/01/11 10:11:37

18 18 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Overføringskanylen DivibaX DivibaX er en overføringskanyle beregnet til anvendelse sammen med SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder DivibaX er beregnet til overføring af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i et lukket system, så der ikke sker forurening hverken af aktivt stof, infusionsvæske eller omgivelser Adgangen til hætteglassets indhold brydes først, når sikkerhedslåsen fjernes, og der drejes på omløberen Der sker først påvirkning af det aktive stof i forbindelse med opblanding Det koblede produkt, infusionsvæske og lægemiddel, forberedes og færdiggøres, når det skal anvendes Du kan selv samle de tre komponenter aktivt stof, infusionsbeholder og overføringskanyle. Opbevaringstiden er da max. 24 timer ved 2-8 C Alternativt kan de tre komponenter leveres koblet klar til brug direkte fra sygehusapoteket, se side 23 DivibaX er fremstillet af polypropylen og polycarbonat, som ved forbrænding nedbrydes til vand og kuldioxid DivibaX er indfarvet med ugiftige farvestoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 18 24/01/11 10:11:37

19 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 19 Fjern beskyttelseshætten fra infusionsbeholderen og hætteglasset. Desinficer gummipropperne med sprit. Pak DivibaX, den sterile overføringskanyle, ud. Sikkerhedslås Omløber Låsering 1 1 DivibaX Beskyttelseshætter 2 Den blå låsering skal være skubbet op som vist på tegningen. Overføringskanylen DivibaX skal påsættes lodret på infusionsbeholderen og må ikke påsættes skråt eller vinklet! 3 Skub den blå låsering ned, så den låser. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 19 24/01/11 10:11:39

20 20 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 4 Skub hætteglasset ind i den grønne omløber. 5 Drej den grønne omløber med uret ½ omgang (2 klik), så hætteglasset låses fast. 6 Skub her med tommelfingeren Fjern sikkerhedslåsen ved at skubbe med tommelfingeren. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 20 24/01/11 10:11:39

21 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 21 7 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Halsen skal være fyldt med væske 8 9 Halsen skal være tømt for væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusions-beholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 8 og 9. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 21 24/01/11 10:11:40

22 22 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 10 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. 11 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for, at infusionssættets spids er helt i bund. 12 Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 22 24/01/11 10:11:41

23 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 23 Koblede systemer med DivibaX Nogle sygehusapoteker leverer infusionsvæsker som et koblet system, dvs. at hætteglasset med det aktive stof er sat sammen med infusionsbeholderen ved hjælp af overføringskanylen DivibaX. Der skal herefter kun få manipulationer til, før infusionsvæsken er parat til brug. Blandingen af aktivt stof og infusionsvæske sker i et lukket system, hvilket betyder, at kontamineringsrisikoen er minimal. Dette er til fordel både for plejepersonale og patient, idet der ikke sker forurening hverken af omgivelser eller infusionsvæsken. Opbevaringstiden for infusionsvæsken efter opblanding fremgår af etiketten på infusionsbeholderen, men vil være max. 24 timer ved 2-8 C. 1 Fjern den gule sikkerhedslås ved at skubbe med tommelfingeren. Skub her med tommelfingeren 2 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 23 24/01/11 10:11:42

24 24 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 3 Halsen skal være fyldt med væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusionsbeholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 3 og 4. Halsen skal være tømt for væske 4 5 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 24 24/01/11 10:11:43

25 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 25 6 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for at infusionssættets spids er helt i bund. Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). 7 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 25 24/01/11 10:11:44

26 26 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Lægemidlers forligelighed Forligelighed omtales også som kompatibilitet, parallelinfusion, simultaninfusion og blandbarhed. Dvs. det er information om, hvorvidt væsker kan løbe ind sammen i samme kateter, eller om lægemidler kan blandes, uden at der sker en fysisk/kemisk reaktion. Sygehusapotekerne får ofte spørgsmål omkring administration af flere intravenøse lægemidler samtidig, f.eks.: Kan lægemiddel A løbe sammen med lægemiddel B? Kan lægemiddel A blandes med lægemiddel B før administration? En patient skal have flere forskellige intravenøse lægemidler, men der er kun 3 adgange. Hvordan kan lægemidlerne administreres? Disse spørgsmål har alle noget med lægemidlers forligelighed at gøre. Når lægemidler skal administreres intravenøst, er det vigtigt at gøre sig klart, under hvilke omstændigheder lægemidlet kommer i kontakt med patienten. Der kan ske meget med lægemidlet både fysisk, kemisk og mikrobiologisk undervejs til patienten. Når lægemidler administreres intravenøst, skal det derfor overvejes: Hvordan lægemidlet skal tilberedes, inden det administreres hvad er det forligeligt med og i hvilken koncentration? Kommer to eller flere lægemidler i direkte kontakt med hinanden, eller løber de separat ud i blodbanen? Dvs. administreres lægemidlerne i et CVK, et venflon, et Y-site/Y-gren (3-vejshane) eller f.eks. en Port-a-Cath? Vær opmærksom på, at ved direkte kobling til et flerlumet CVK er der ingen problemer med forligelighed, da benene løber ud forskellige steder på kateterspidsen. Ved administration i et Y-site løber lægemidlerne sammen en lille del af vejen, og der er risiko for en fysisk-kemisk reaktion. I en Port-a-Cath findes et lille reservoir, hvori lægemidlet administreres, og fra dette reservoir løber lægemidlet ud i en central vene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal skylles før og efter administration i en Port-a-Cath. Valg af fortyndingsvæsker og væsker til at skylle katetre med afhænger af lægemidlets forligelighed. I visse tilfælde er det vigtigt at skylle både før og efter administration af lægemidler. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 26 24/01/11 10:11:44

27 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 27 Hvis der skal administreres parenteral ernæring sammen med andre lægemidler i samme kateterben, bør speciallitteratur konsulteres. Der ses ofte problemer med blandbarhed af parenteral ernæring, natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) og helblod. Ved spørgsmål af denne type kan det lokale sygehusapotek kontaktes. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Formålet med at tilsætte lægemidler til infusionsvæsker kan være at indgive lægemidlet som infusion. Hermed opnår man, at sikre en konstant dosering af lægemidlet at lægemidlet tilføres over længere tid at nedsætte risiko for flebitter. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker kan ikke foregå kritikløst, idet lægemidlet kan være uforligeligt med infusionsvæsken infusionsvæsken kan blive kontamineret på grund af mangelfuld aseptik under tilsætningen. Overvejelser inden tilsætning Hvis et lægemiddel blandes i en infusionsvæske, det ikke er forligeligt med, kan der ske udfældning nedbrydning (hydrolyse og oxidation). Andre parametre kan have betydning for lægemidlernes fysiske og kemiske stabilitet: Forskelle i ph Adsorption til emballagen Lyspåvirkning Temperaturpåvirkning. Resultatet er normalt, at lægemiddelstoffet ændrer sig, og der ses nedsat terapeutisk effekt, ligesom direkte skadelig virkning på patienten kan forekomme. Desuden kan lægemidlet påvirkes mikrobielt, dvs.: Kontaminering. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 27 24/01/11 10:11:44

28 28 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Hver gang et lægemiddel skal blandes i en infusionsvæske, må det vurderes, om lægemiddel og infusionsvæske er forligelige. I nogle tilfælde findes det pågældende lægemiddel som infusionskoncentrat beregnet til opblanding i en infusionsvæske. Ofte må man dog i stedet bruge en injektionsvæske, der er beregnet til direkte injektion, og som derfor ikke ukritisk kan blandes i infusionsvæsker. Dette gøres f.eks. i tilfælde, hvor kontinuerlig infusion ønskes i stedet for bolusinjektion. Udfældning Mange lægemidler er svage syrer eller svage baser, hvis opløselighed er stærkt afhængig af væskens ph. Hvis infusionsvæskens ph afviger væsentligt fra lægemidlets, kan der derfor ske udfældning. Udfældning kan også ske på grund af andre ioner i opløsningen, især calcium og magnesium, der danner tungtopløselige salte med andre stoffer, f.eks. phosphat. Udfældning kan ske med det samme eller i løbet af timer. Det er derfor vigtigt at følge væskens udseende jævnligt. Opaliserende væsker kan være tegn på udfældning. Ikke alle udfældninger er synlige for det blotte øje. Nedbrydning Nogle lægemidler nedbrydes ved hydrolyse, dvs. spaltning af lægemidlet i vand. Dette sker f.eks. for penicillin, når ph i væsken afviger væsentligt fra området 6,5-7. Andre lægemidler oxideres, dvs. iltes. Dette sker f.eks. for noradrenalin og morfin, som oxideres til uvirksomme, farvede forbindelser. Derfor er visse injektionspræparater stabiliseret med antioxidanter. Denne virkning forsvinder hurtigt ved opblanding i en infusionsvæske; derfor skal den færdigblandede væske bruges straks. Forskelle i ph Som en tommelfingerregel bør 2 lægemidler med en forskel på mere end 2 ph-enheder ikke blandes. Omvendt kan det ikke konkluderes, at 2 lægemidler kan blandes, hvis ph-forskellen er inden for denne ramme. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 28 24/01/11 10:11:44

29 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 29 Adsorption til emballagen Visse lægemidler adsorberes til lægemidlets emballage, f.eks. glycerylnitrat og insulin. Derfor kan man ikke regne med, at den dosis, der er i infusionsposen, er den dosis, som patienten får. Oftest bliver denne type lægemidler doseret efter klinisk respons. Lyspåvirkning Lægemidler og emballage kan være følsomme overfor lyspåvirkning, og derfor skal de beskyttes mod lys. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Temperaturpåvirkning Ikke alle lægemidler tåler rumtemperatur, så vær opmærksom på det enkelte lægemiddels opbevaringsbetingelse. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Kontaminering Når et lægemiddel er anbrudt, er det ikke længere sterilt. Infusionsvæsker og -koncentrater samt visse injektionsvæsker indeholder ikke konser veringsmiddel, derfor er holdbarheden kortere for disse lægemidler end de konser verede. Flere oplysninger i dette hæfte under Anvendelse efter anbrud s. 32. Når et konserveret injektionspræparat opblandes i en anden væske, f.eks. en infusionsvæske, så er den blandede væske ikke længere konserveret, da koncentrationen af konserveringsmiddel er for lav til at have konserverende effekt. Det er vigtigt at anvende aseptisk teknik, når sterile lægemidler håndteres. For aseptisk teknik, se sygehusets hygiejnevejledning. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 29 24/01/11 10:11:44

30 30 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Særlige tilfælde Tilsætningsstoffer Lægemidler tilsættes nogle gange hjælpesstoffer, f.eks. antioxidanter og konserveringsmidler. Antioxidant kan f.eks. være natriummetabisulfit. Dette hjælpestof tilsættes i visse tilfælde morfin og adrenalin, som begge er særligt følsomme for ilt. Konserveringsmidler kan ved intravenøs indgift forårsage en uhensigtsmæssig virkning. I den forbindelse kan nævnes parabener, som kan være allergifremkaldende samt benzylalkohol, der er toksisk for præmature. Oplysninger om indhold af eventuelle hjælpesstoffer kan f.eks. ses på etiketten eller i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.1, Hjælpestoffer. Flere lægemidler i samme infusionsvæske Normalt bør der kun sættes ét lægemiddel til en infusionsvæske, idet tilsætning af to eller flere stoffer yderligere komplicerer forholdene omkring forligelighed og holdbarhed. Der findes dog oplysninger om flere lægemidler tilsat samme væske. Hvis det bliver aktuelt, så kontakt det lokale sygehusapotek. Rutinemæssig tilsætning af et bestemt lægemiddel Hvis der ofte er behov for at tilsætte et bestemt lægemiddel til en bestemt infusionsvæske, kan det være en god idé at spørge det lokale sygehusapotek, om det er muligt at fremstille den ønskede kombination, så den er klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 30 24/01/11 10:11:44

31 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 31 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 31 24/01/11 10:11:44

32 32 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Anvendelse efter anbrud Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud på sygehusafdelinger. Maksimal opbevaringstid Konserveret Ukonserveret Injektionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 28 dage 24 timer (2-8 C) kassetter/pumper Ingen generelle regler Ingen generelle regler Infusionsvæsker 24 timer (2-8 C) Infusionsvæsker tilsat andre 24 timer (2-8 C) lægemidler Infusionsvæsker i Ingen generelle regler kassetter/pumper Koncentrater til infusionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 24 timer (2-8 C) Skyllevæsker Må ikke opbevares Øjen- og øredråber samt øjenbadevande til beskadigede Må ikke opbevares øjne/kirurgisk brug til anden anvendelse 28 dage Må ikke opbevares Øjensalver 28 dage 28 dage Sterile salver, geler, cremer Se produktinformation Må ikke opbevares og kutane opløsninger samt præparater til sårbehandling Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 32 24/01/11 10:11:45

33 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 33 Eventuel anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud for retningslinjerne i skemaet. Påbegynd infusionen umiddelbart efter opblanding på afdelingen på grund af risiko for mikrobiologisk forurening. Skriv dato, klokkeslæt og dine initialer på etiketten, når du bryder pakningen. I skemaet ses den samlede opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler. Skemaet angiver udelukkende opbevaringstiden før administration og ikke opbe varings tiden inklusiv administration. Det anbefales dog fortsat at påbegynde administrationen umiddelbart efter anbrud af mikrobiologiske hensyn. Vær opmærksom på, at i de 24 timers opbevaringstid for infusionsvæsker indgår den tid, som det tager infusionsvæsken at opnå stuetemperatur, før den indgives. Den tid, det tager en kold væske at opnå stuetemperatur, er: 1000 ml 4 timer 500 ml 4 timer 250 ml 3 timer 100 ml 2 timer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 33 24/01/11 10:11:45

34 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 34 24/01/11 10:11:45

35 SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 35 24/01/11 10:11:45

36 36 SAD-INFuSIONSvæSKER Oversigt over SAD-infusionsvæsker skematisk Infusionsvæske Natrium Kalium Calcium Magnesium Na + K + Ca 2+ Mg 2+ Bupivacain-morfin SAD 148 2,5 mg/ml + 50 µg/ml 3) Darrow-glukose SAD 31 9 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l Elektrolyt SAD 1) Glukose SAD 100 g/l Glukose SAD 200 g/l Glukose SAD 500 g/l Glukose isotonisk SAD Glukose-kaliumfosfat SAD 2) 25 Hydreringsvæske SAD 100 Kalium-natrium-glukose SAD Kalium-natrium-klorid SAD Kaliumklorid SAD 153 Kaliumklorid-glukose SAD 51 Lidokain SAD 2 g/l 3) Lidokain SAD 5 g/l 3) Metronidazol SAD 5 mg/ml 3) 135 Natriumklorid SAD 100 g/l 1711 Natriumklorid iso. SAD 154 Natriumklorid-glukose iso. SAD 77 Ringer-klorid SAD ,3 Ringer-laktat SAD ,4 1) Indeholder pr. liter tillige 6 mikromol kobber, 100 mikromol zink, 1,3 mikromol iodid. 2) Indeholder pr. liter tillige 25 mmol phosphat. 3) Se præparatbeskrivelser for øvrige indholdsstoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 36 24/01/11 10:11:46

37 SAD-INFuSIONSvæSKER 37 Chlorid Lactat Acetat Glukose- kj (kcal)/l mosm/l ph Cl - monohy- ca. ca. mmol/l mmol/l mmol/l drat g/l ca. 5, (200) 360 ca. 5, (370) 870 ca. 4, (370) 500 3,5-6, (740) ,5-6, (1850) ,4-4, (200) 280 3,5-6, (1020) 1440 ca ca (190) 370 ca. 4, ca ca. 5, ,5 580 (140) 290 3,5-6,5 6, (200) 290 ca (200) 310 ca ca ca ,5-7, ,5 430 (100) 290 ca. 4, ca ca. 6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 37 24/01/11 10:11:47

38 38 SAD-infusionsvæsker Oversigt: SAD-infusionsvæsker efter ATC-kode B05BA Opløsninger til parenteral ernæring Kulhydrater Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l Glukose isotonisk SAD infusionsvæske B05BB Opløsninger med virkning på elektrolytbalancen Elektrolytter Hydreringsvæske SAD infusionsvæske Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske Kaliumklorid SAD infusionsvæske Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l Ringer-klorid SAD infusionsvæske Ringer-laktat SAD infusionsvæske Elektrolytter med kulhydrater Darrow-glukose SAD infusionsvæske Elektrolyt SAD infusionsvæske Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske N02AA Naturlige opiumsalkaloider Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml C01BB Antiarytmikum Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l J01XD Imidazol-derivater Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 38 24/01/11 10:11:47

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Den centrale afdeling for sygehushygiejne Statens Serum Institut INDHOLD FORORD 7

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres?

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? FødevareRapport 2002:18 1. udgave, 1. oplag, juli 2002 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere