Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater"

Transkript

1 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

2 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Per Sveistrup Hansen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Lone Jensen, Region Hovedstadens Apotek Farmaceut Anette Rehn Thisted, Apoteket Sygehus Lillebælt Layout & Foto Kunde & Co, København Tryk Danske Regioner 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

3 3 Forord Denne håndbog henvender sig til personer, som håndterer SAD-infusionsvæsker og -koncentrater. SAD-infusionsvæsker og -koncentrater er registrerede lægemidler, der produceres på sygehusapotekerne i Danmark og markedsføres af Amgros I/S. Håndbogen lægger vægt på håndtering af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater generel information om SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - forligelighed - anvendelse af forskellige devices og infusionsbeholdere specifik information om de enkelte SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - koncentration - egenskaber (ph og osmolaritet) - terapeutisk indikation - dosering og indgivelsesmåde - særlige oplysninger - opblanding før administration for SAD-infusionskoncentrat. Håndbogen er tænkt som opslagsværk om de enkelte SAD-infusionspræparater og vil desuden være egnet til undervisning. Oplysningerne i håndbogen er udvalgte oplysninger. For yderligere oplysninger se produktresuméerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside Håndbogen omhandler ikke administration til børn se speciallitteratur. Kontakt det lokale sygehusapotek, hvis der er spørgsmål om lægemidler. 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 3 24/01/11 10:11:17

4 4 Indholdsfortegnelse Forord s 03 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon s 08 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder s 09 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder s 11 SAD-infusionsvæsker i glasflaske s 11 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker s 16 Lægemidlers forligelighed s 26 Anvendelse efter anbrud s 32 SAD-infusionsvæsker Oversigt, skematisk s 36 Oversigt, efter ATC-kode s 38 SAD-infusionsvæsker, præparatspecifikt Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml s 42 Darrow-glukose SAD infusionsvæske s 43 Elektrolyt SAD infusionsvæske s 45 Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l s 48 Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l s 50 Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l s 52 Glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 54 Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske s 56 Hydreringsvæske SAD infusionsvæske s 58 Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske s 59 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 4 24/01/11 10:11:17

5 5 Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske s 61 Kaliumklorid SAD infusionsvæske 11,4 g/l s 62 Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske s 63 Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l s 65 Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l s 67 Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml s 69 Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l s 71 Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske s 72 Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 73 Ringer-klorid SAD infusionsvæske s 75 Ringer-laktat SAD infusionsvæske s 77 SAD-koncentrater til infusionsvæsker, præparatspecifikt Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske 200 mg/ml s 82 Glycerylnitrat SAD koncentrat til infusionsvæske 5 mg/ml s 84 Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 85 Magnesiumsulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 2 mmol/ml s 87 Natriumbikarbonat SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 89 Natriumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 91 Zinksulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 0,15 mmol/ml s 93 Referencer & Noter Referencer s 96 Noter s 97 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 5 24/01/11 10:11:17

6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 6 24/01/11 10:11:17

7 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 7 24/01/11 10:11:17

8 8 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon Infusionsvæskerne leveres fortrinsvis i plastbeholdere. Systemet kaldes IntraCon. IntraConbeholderen er fremstillet af polypropylen, som har følgende egenskaber: Indeholder kun en ringe mængde additiver Er inaktiv over for de fleste lægemidler Tillader kun ubetydelig fordampning af infusionsvæske under opbevaring Tåler ikke frost Bør opbevares beskyttet mod direkte sollys Nedbrydes ved forbrænding til kuldioxid og vand. Facts om IntraConbeholderen: Har en stor studs til infusionssæt og en lille studs til eventuel tilsætning af lægemidler IntraCon-singleneckbeholderen har kun én studs. Den kan bruges både til tilsætning af lægemidler og til infusionssæt Klapper sammen under tømning, og infusionssættet løber derfor ikke tomt Har gummipropper fremstillet af latexfri kunstgummi Er let at håndtere Tåler kortvarig opvarmning i mikrobølgeovn. Indhold i IntraConbeholderen: Posestørrelse 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml Tilstræbt indhold ml ml ml ml Kan tilsættes ekstra 70 ml 70 ml 85 ml 85 ml Enkelte infusionsvæsker leveres i glasflasker. Da infusionsvæsker i plastbeholder henholdsvis glasflaske håndteres forskelligt, er de beskrevet hver for sig. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 8 24/01/11 10:11:18

9 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 9 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske Tryk på infusionsbeholderen for at kontrollere, at den er intakt. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Pak infusionssættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på. Luk rulle klemmen på infusionssættet. 1 2 Fjern dækkapslen fra den store studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v. 3 Fjern beskyttelseshætten fra dråbe kammerets spids. Pres spidsen gennem gummiproppen med en drejende bevægelse. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 9 24/01/11 10:11:21

10 10 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Åbn rulleklemmen. Tryk på beholderen til den er tømt for luft, og væsken når dråbekammeret. Luk rulleklemmen Vend beholderen og pump med lette tryk på beholderen eller på dråbekammeret indtil dette er halvt fyldt med væske. 4 5 Knips på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler Åbn rulleklemmen og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Opbevaringstid for infusionsvæsker efter anbrud Maksimal opbevaringstid for en anbrudt infusionsvæske er 24 timer ved 2-8 C, da væsken er ukonserveret. Se skema side 32. Måling af restvolumen Klem væsken sammen i beholderens nederste del. Aflæs det omtrentlige restvolumen på beholderens inddeling. Forceret infusion Anbring trykmanchet med manometer på infusionsbeholderen og pump manchetten op til det anbefalede tryk. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 10 24/01/11 10:11:23

11 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 11 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder IntraCon-singleneckbeholder adskiller sig fra den almindelige IntraConbeholder ved kun at have én studs til både tilsætning af lægemidler og til infusion. IntraCon-singleneckbeholder er primært beregnet til at blive anvendt sammen med DivibaX-overføringskanylen, se side 19, men kan også bruges som en almindelig infusionsbeholder. IntraCon-singleneckbeholder findes indtil videre kun på 100 ml. SAD-infusionsvæsker i glasflaske Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Forsyn infusionsflasken med infusionsophæng Der skal anvendes infusionssæt med udluftningsventil eller udluftningskanyle m. slange. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 11 24/01/11 10:11:26

12 12 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Fjern dækkapslen med begge tommelfingre. 2 3 Desinficer gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak infusionsættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på Pak udluftningskanyle m. slange ud, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet. Beskyttelseshætten skal forblive på Luk rulleklemmen på infusionssættet Fjern beskyttelseshætten fra dråbekammerets spids Åbn for udluftningsventilen eller fjern beskyttelseshætten fra udluftningskanylen. 4 Sæt udluftningskanyle m. slange i proppen, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet Sæt infusionssættet i ved at dreje og presse spidsen gennem proppen. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 12 24/01/11 10:11:29

13 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 13 Luk rulleklemmen på infusionssættet. 5 6 Vend infusionsflasken med bunden opad og fyld dråbekammeret halvt ved at hæve og sænke infusionsflasken nogle gange eller pump på dråbekammeret, hvis dette er af blødt materiale. 7 Knips let på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler deri Åbn klemhanen på infusionssættet, og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 13 24/01/11 10:11:32

14 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 14 24/01/11 10:11:32

15 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 15 24/01/11 10:11:32

16 16 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker Det er muligt at tilsætte ca. 70 ml lægemiddel til IntraConbeholderne på 100 ml og 250 ml og ca. 85 ml til beholderne på 500 ml og 1000 ml. Sprøjte anvendes ved tilsætning af infusionskoncentrater og injektionsvæsker. Overføringskanyle anvendes ved infusions- og injektionssubstanser. Sprøjte og kanyle Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Stik kanylen gennem gummiproppen. Indsprøjt lægemidlet og fjern sprøjte og kanyle Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Overføringskanyle til IntraConbeholderen Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak overføringskanylen ud og fjern beskyttelseshætten under kappen Pres overføringskanylen ned over den lille studs Desinficér gummiproppen på hætteglasset med hospitalssprit 70 % v/v. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 16 24/01/11 10:11:34

17 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 17 Fjern den anden beskyttelseshætte fra overføringskanylen og tryk hætteglasset ned over spidsen. 2 3 Vend systemet, så hætteglasset kommer nederst. Tryk gentagne gange på infusionsbeholderen, så væsken pumpes ned i hætteglasset, indtil dette er ca. halvt fyldt. Hold på beholder og hætteglas, og omryst til tørstoffet er opløst. 4 Vend systemet, så hætteglasset kommer øverst. Pump luften op i hætteglasset ved gentagne tryk på infusionsbeholderen, således at opløsningen løber ned i infusionsbeholderen Fjern overføringskanylen og hætteglas på én gang. Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 17 24/01/11 10:11:37

18 18 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Overføringskanylen DivibaX DivibaX er en overføringskanyle beregnet til anvendelse sammen med SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder DivibaX er beregnet til overføring af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i et lukket system, så der ikke sker forurening hverken af aktivt stof, infusionsvæske eller omgivelser Adgangen til hætteglassets indhold brydes først, når sikkerhedslåsen fjernes, og der drejes på omløberen Der sker først påvirkning af det aktive stof i forbindelse med opblanding Det koblede produkt, infusionsvæske og lægemiddel, forberedes og færdiggøres, når det skal anvendes Du kan selv samle de tre komponenter aktivt stof, infusionsbeholder og overføringskanyle. Opbevaringstiden er da max. 24 timer ved 2-8 C Alternativt kan de tre komponenter leveres koblet klar til brug direkte fra sygehusapoteket, se side 23 DivibaX er fremstillet af polypropylen og polycarbonat, som ved forbrænding nedbrydes til vand og kuldioxid DivibaX er indfarvet med ugiftige farvestoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 18 24/01/11 10:11:37

19 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 19 Fjern beskyttelseshætten fra infusionsbeholderen og hætteglasset. Desinficer gummipropperne med sprit. Pak DivibaX, den sterile overføringskanyle, ud. Sikkerhedslås Omløber Låsering 1 1 DivibaX Beskyttelseshætter 2 Den blå låsering skal være skubbet op som vist på tegningen. Overføringskanylen DivibaX skal påsættes lodret på infusionsbeholderen og må ikke påsættes skråt eller vinklet! 3 Skub den blå låsering ned, så den låser. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 19 24/01/11 10:11:39

20 20 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 4 Skub hætteglasset ind i den grønne omløber. 5 Drej den grønne omløber med uret ½ omgang (2 klik), så hætteglasset låses fast. 6 Skub her med tommelfingeren Fjern sikkerhedslåsen ved at skubbe med tommelfingeren. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 20 24/01/11 10:11:39

21 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 21 7 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Halsen skal være fyldt med væske 8 9 Halsen skal være tømt for væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusions-beholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 8 og 9. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 21 24/01/11 10:11:40

22 22 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 10 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. 11 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for, at infusionssættets spids er helt i bund. 12 Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 22 24/01/11 10:11:41

23 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 23 Koblede systemer med DivibaX Nogle sygehusapoteker leverer infusionsvæsker som et koblet system, dvs. at hætteglasset med det aktive stof er sat sammen med infusionsbeholderen ved hjælp af overføringskanylen DivibaX. Der skal herefter kun få manipulationer til, før infusionsvæsken er parat til brug. Blandingen af aktivt stof og infusionsvæske sker i et lukket system, hvilket betyder, at kontamineringsrisikoen er minimal. Dette er til fordel både for plejepersonale og patient, idet der ikke sker forurening hverken af omgivelser eller infusionsvæsken. Opbevaringstiden for infusionsvæsken efter opblanding fremgår af etiketten på infusionsbeholderen, men vil være max. 24 timer ved 2-8 C. 1 Fjern den gule sikkerhedslås ved at skubbe med tommelfingeren. Skub her med tommelfingeren 2 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 23 24/01/11 10:11:42

24 24 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 3 Halsen skal være fyldt med væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusionsbeholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 3 og 4. Halsen skal være tømt for væske 4 5 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 24 24/01/11 10:11:43

25 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 25 6 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for at infusionssættets spids er helt i bund. Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). 7 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 25 24/01/11 10:11:44

26 26 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Lægemidlers forligelighed Forligelighed omtales også som kompatibilitet, parallelinfusion, simultaninfusion og blandbarhed. Dvs. det er information om, hvorvidt væsker kan løbe ind sammen i samme kateter, eller om lægemidler kan blandes, uden at der sker en fysisk/kemisk reaktion. Sygehusapotekerne får ofte spørgsmål omkring administration af flere intravenøse lægemidler samtidig, f.eks.: Kan lægemiddel A løbe sammen med lægemiddel B? Kan lægemiddel A blandes med lægemiddel B før administration? En patient skal have flere forskellige intravenøse lægemidler, men der er kun 3 adgange. Hvordan kan lægemidlerne administreres? Disse spørgsmål har alle noget med lægemidlers forligelighed at gøre. Når lægemidler skal administreres intravenøst, er det vigtigt at gøre sig klart, under hvilke omstændigheder lægemidlet kommer i kontakt med patienten. Der kan ske meget med lægemidlet både fysisk, kemisk og mikrobiologisk undervejs til patienten. Når lægemidler administreres intravenøst, skal det derfor overvejes: Hvordan lægemidlet skal tilberedes, inden det administreres hvad er det forligeligt med og i hvilken koncentration? Kommer to eller flere lægemidler i direkte kontakt med hinanden, eller løber de separat ud i blodbanen? Dvs. administreres lægemidlerne i et CVK, et venflon, et Y-site/Y-gren (3-vejshane) eller f.eks. en Port-a-Cath? Vær opmærksom på, at ved direkte kobling til et flerlumet CVK er der ingen problemer med forligelighed, da benene løber ud forskellige steder på kateterspidsen. Ved administration i et Y-site løber lægemidlerne sammen en lille del af vejen, og der er risiko for en fysisk-kemisk reaktion. I en Port-a-Cath findes et lille reservoir, hvori lægemidlet administreres, og fra dette reservoir løber lægemidlet ud i en central vene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal skylles før og efter administration i en Port-a-Cath. Valg af fortyndingsvæsker og væsker til at skylle katetre med afhænger af lægemidlets forligelighed. I visse tilfælde er det vigtigt at skylle både før og efter administration af lægemidler. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 26 24/01/11 10:11:44

27 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 27 Hvis der skal administreres parenteral ernæring sammen med andre lægemidler i samme kateterben, bør speciallitteratur konsulteres. Der ses ofte problemer med blandbarhed af parenteral ernæring, natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) og helblod. Ved spørgsmål af denne type kan det lokale sygehusapotek kontaktes. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Formålet med at tilsætte lægemidler til infusionsvæsker kan være at indgive lægemidlet som infusion. Hermed opnår man, at sikre en konstant dosering af lægemidlet at lægemidlet tilføres over længere tid at nedsætte risiko for flebitter. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker kan ikke foregå kritikløst, idet lægemidlet kan være uforligeligt med infusionsvæsken infusionsvæsken kan blive kontamineret på grund af mangelfuld aseptik under tilsætningen. Overvejelser inden tilsætning Hvis et lægemiddel blandes i en infusionsvæske, det ikke er forligeligt med, kan der ske udfældning nedbrydning (hydrolyse og oxidation). Andre parametre kan have betydning for lægemidlernes fysiske og kemiske stabilitet: Forskelle i ph Adsorption til emballagen Lyspåvirkning Temperaturpåvirkning. Resultatet er normalt, at lægemiddelstoffet ændrer sig, og der ses nedsat terapeutisk effekt, ligesom direkte skadelig virkning på patienten kan forekomme. Desuden kan lægemidlet påvirkes mikrobielt, dvs.: Kontaminering. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 27 24/01/11 10:11:44

28 28 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Hver gang et lægemiddel skal blandes i en infusionsvæske, må det vurderes, om lægemiddel og infusionsvæske er forligelige. I nogle tilfælde findes det pågældende lægemiddel som infusionskoncentrat beregnet til opblanding i en infusionsvæske. Ofte må man dog i stedet bruge en injektionsvæske, der er beregnet til direkte injektion, og som derfor ikke ukritisk kan blandes i infusionsvæsker. Dette gøres f.eks. i tilfælde, hvor kontinuerlig infusion ønskes i stedet for bolusinjektion. Udfældning Mange lægemidler er svage syrer eller svage baser, hvis opløselighed er stærkt afhængig af væskens ph. Hvis infusionsvæskens ph afviger væsentligt fra lægemidlets, kan der derfor ske udfældning. Udfældning kan også ske på grund af andre ioner i opløsningen, især calcium og magnesium, der danner tungtopløselige salte med andre stoffer, f.eks. phosphat. Udfældning kan ske med det samme eller i løbet af timer. Det er derfor vigtigt at følge væskens udseende jævnligt. Opaliserende væsker kan være tegn på udfældning. Ikke alle udfældninger er synlige for det blotte øje. Nedbrydning Nogle lægemidler nedbrydes ved hydrolyse, dvs. spaltning af lægemidlet i vand. Dette sker f.eks. for penicillin, når ph i væsken afviger væsentligt fra området 6,5-7. Andre lægemidler oxideres, dvs. iltes. Dette sker f.eks. for noradrenalin og morfin, som oxideres til uvirksomme, farvede forbindelser. Derfor er visse injektionspræparater stabiliseret med antioxidanter. Denne virkning forsvinder hurtigt ved opblanding i en infusionsvæske; derfor skal den færdigblandede væske bruges straks. Forskelle i ph Som en tommelfingerregel bør 2 lægemidler med en forskel på mere end 2 ph-enheder ikke blandes. Omvendt kan det ikke konkluderes, at 2 lægemidler kan blandes, hvis ph-forskellen er inden for denne ramme. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 28 24/01/11 10:11:44

29 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 29 Adsorption til emballagen Visse lægemidler adsorberes til lægemidlets emballage, f.eks. glycerylnitrat og insulin. Derfor kan man ikke regne med, at den dosis, der er i infusionsposen, er den dosis, som patienten får. Oftest bliver denne type lægemidler doseret efter klinisk respons. Lyspåvirkning Lægemidler og emballage kan være følsomme overfor lyspåvirkning, og derfor skal de beskyttes mod lys. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Temperaturpåvirkning Ikke alle lægemidler tåler rumtemperatur, så vær opmærksom på det enkelte lægemiddels opbevaringsbetingelse. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Kontaminering Når et lægemiddel er anbrudt, er det ikke længere sterilt. Infusionsvæsker og -koncentrater samt visse injektionsvæsker indeholder ikke konser veringsmiddel, derfor er holdbarheden kortere for disse lægemidler end de konser verede. Flere oplysninger i dette hæfte under Anvendelse efter anbrud s. 32. Når et konserveret injektionspræparat opblandes i en anden væske, f.eks. en infusionsvæske, så er den blandede væske ikke længere konserveret, da koncentrationen af konserveringsmiddel er for lav til at have konserverende effekt. Det er vigtigt at anvende aseptisk teknik, når sterile lægemidler håndteres. For aseptisk teknik, se sygehusets hygiejnevejledning. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 29 24/01/11 10:11:44

30 30 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Særlige tilfælde Tilsætningsstoffer Lægemidler tilsættes nogle gange hjælpesstoffer, f.eks. antioxidanter og konserveringsmidler. Antioxidant kan f.eks. være natriummetabisulfit. Dette hjælpestof tilsættes i visse tilfælde morfin og adrenalin, som begge er særligt følsomme for ilt. Konserveringsmidler kan ved intravenøs indgift forårsage en uhensigtsmæssig virkning. I den forbindelse kan nævnes parabener, som kan være allergifremkaldende samt benzylalkohol, der er toksisk for præmature. Oplysninger om indhold af eventuelle hjælpesstoffer kan f.eks. ses på etiketten eller i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.1, Hjælpestoffer. Flere lægemidler i samme infusionsvæske Normalt bør der kun sættes ét lægemiddel til en infusionsvæske, idet tilsætning af to eller flere stoffer yderligere komplicerer forholdene omkring forligelighed og holdbarhed. Der findes dog oplysninger om flere lægemidler tilsat samme væske. Hvis det bliver aktuelt, så kontakt det lokale sygehusapotek. Rutinemæssig tilsætning af et bestemt lægemiddel Hvis der ofte er behov for at tilsætte et bestemt lægemiddel til en bestemt infusionsvæske, kan det være en god idé at spørge det lokale sygehusapotek, om det er muligt at fremstille den ønskede kombination, så den er klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 30 24/01/11 10:11:44

31 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 31 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 31 24/01/11 10:11:44

32 32 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Anvendelse efter anbrud Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud på sygehusafdelinger. Maksimal opbevaringstid Konserveret Ukonserveret Injektionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 28 dage 24 timer (2-8 C) kassetter/pumper Ingen generelle regler Ingen generelle regler Infusionsvæsker 24 timer (2-8 C) Infusionsvæsker tilsat andre 24 timer (2-8 C) lægemidler Infusionsvæsker i Ingen generelle regler kassetter/pumper Koncentrater til infusionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 24 timer (2-8 C) Skyllevæsker Må ikke opbevares Øjen- og øredråber samt øjenbadevande til beskadigede Må ikke opbevares øjne/kirurgisk brug til anden anvendelse 28 dage Må ikke opbevares Øjensalver 28 dage 28 dage Sterile salver, geler, cremer Se produktinformation Må ikke opbevares og kutane opløsninger samt præparater til sårbehandling Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 32 24/01/11 10:11:45

33 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 33 Eventuel anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud for retningslinjerne i skemaet. Påbegynd infusionen umiddelbart efter opblanding på afdelingen på grund af risiko for mikrobiologisk forurening. Skriv dato, klokkeslæt og dine initialer på etiketten, når du bryder pakningen. I skemaet ses den samlede opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler. Skemaet angiver udelukkende opbevaringstiden før administration og ikke opbe varings tiden inklusiv administration. Det anbefales dog fortsat at påbegynde administrationen umiddelbart efter anbrud af mikrobiologiske hensyn. Vær opmærksom på, at i de 24 timers opbevaringstid for infusionsvæsker indgår den tid, som det tager infusionsvæsken at opnå stuetemperatur, før den indgives. Den tid, det tager en kold væske at opnå stuetemperatur, er: 1000 ml 4 timer 500 ml 4 timer 250 ml 3 timer 100 ml 2 timer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 33 24/01/11 10:11:45

34 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 34 24/01/11 10:11:45

35 SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 35 24/01/11 10:11:45

36 36 SAD-INFuSIONSvæSKER Oversigt over SAD-infusionsvæsker skematisk Infusionsvæske Natrium Kalium Calcium Magnesium Na + K + Ca 2+ Mg 2+ Bupivacain-morfin SAD 148 2,5 mg/ml + 50 µg/ml 3) Darrow-glukose SAD 31 9 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l Elektrolyt SAD 1) Glukose SAD 100 g/l Glukose SAD 200 g/l Glukose SAD 500 g/l Glukose isotonisk SAD Glukose-kaliumfosfat SAD 2) 25 Hydreringsvæske SAD 100 Kalium-natrium-glukose SAD Kalium-natrium-klorid SAD Kaliumklorid SAD 153 Kaliumklorid-glukose SAD 51 Lidokain SAD 2 g/l 3) Lidokain SAD 5 g/l 3) Metronidazol SAD 5 mg/ml 3) 135 Natriumklorid SAD 100 g/l 1711 Natriumklorid iso. SAD 154 Natriumklorid-glukose iso. SAD 77 Ringer-klorid SAD ,3 Ringer-laktat SAD ,4 1) Indeholder pr. liter tillige 6 mikromol kobber, 100 mikromol zink, 1,3 mikromol iodid. 2) Indeholder pr. liter tillige 25 mmol phosphat. 3) Se præparatbeskrivelser for øvrige indholdsstoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 36 24/01/11 10:11:46

37 SAD-INFuSIONSvæSKER 37 Chlorid Lactat Acetat Glukose- kj (kcal)/l mosm/l ph Cl - monohy- ca. ca. mmol/l mmol/l mmol/l drat g/l ca. 5, (200) 360 ca. 5, (370) 870 ca. 4, (370) 500 3,5-6, (740) ,5-6, (1850) ,4-4, (200) 280 3,5-6, (1020) 1440 ca ca (190) 370 ca. 4, ca ca. 5, ,5 580 (140) 290 3,5-6,5 6, (200) 290 ca (200) 310 ca ca ca ,5-7, ,5 430 (100) 290 ca. 4, ca ca. 6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 37 24/01/11 10:11:47

38 38 SAD-infusionsvæsker Oversigt: SAD-infusionsvæsker efter ATC-kode B05BA Opløsninger til parenteral ernæring Kulhydrater Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l Glukose isotonisk SAD infusionsvæske B05BB Opløsninger med virkning på elektrolytbalancen Elektrolytter Hydreringsvæske SAD infusionsvæske Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske Kaliumklorid SAD infusionsvæske Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l Ringer-klorid SAD infusionsvæske Ringer-laktat SAD infusionsvæske Elektrolytter med kulhydrater Darrow-glukose SAD infusionsvæske Elektrolyt SAD infusionsvæske Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske N02AA Naturlige opiumsalkaloider Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml C01BB Antiarytmikum Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l J01XD Imidazol-derivater Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 38 24/01/11 10:11:47

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Designpræsentation. Medilabel Safety System Nyt design af etiketter på SAD-produkter. Amgros Medilabel Safety System Design: e-types www.e-types.

Designpræsentation. Medilabel Safety System Nyt design af etiketter på SAD-produkter. Amgros Medilabel Safety System Design: e-types www.e-types. Designpræsentation Medilabel Safety System Nyt design af etiketter på SAD-produkter Amgros Medilabel Safety System Design: e-types www.e-types.com 1 Indhold Introduktion 3 Designløsningen - De 9 greb 6

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelopbevaring og medicinrum, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelopbevaring og medicinrum, ver. 5 Side 1 af 8 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN SmofKabiven elektrolytfri, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Vejledning til patienter med Hickmann kateter

Vejledning til patienter med Hickmann kateter Da du ikke kan optage tilstrækkelig ernæring, vitaminer og mineraler gennem tarmen, skal du have ernæringsvæske direkte ind i en blodåre. Du får ernæringsvæsken gennem et Hickmann kateter. Kateteret er

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Hexaminolevulinat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Hexaminolevulinat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hexvix 85 mg pulver og solvens til intravesikal anvendelse, Hexaminolevulinat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk CMV- Infektion Cymevene behandling Side 1 af 6 CMV-infektion CMV er en forkortelse af Cyto-Megalo-Virus,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Physioneal 35 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ml Clear-Flex, peritonealdialysevæske

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Physioneal 35 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ml Clear-Flex, peritonealdialysevæske INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Physioneal 35 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ml Clear-Flex, peritonealdialysevæske Physioneal 35 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ml Clear-Flex, peritonealdialysevæske Physioneal

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4 Slide1 Slide3 Slide2 Slide4 Ja/Nej -> pop-up box som fortæller at det er en god idé at have øre eller høretelefoner på., 1 of 37 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8, 2 of 37 Slide9 Slide11 Læs mere på OUH, Medicingivning

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN OLIMEL N5E, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 20644 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Progressis Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (2 ml) indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

Lactulose "MIP" 650 mg/ml oral opløsning

Lactulose MIP 650 mg/ml oral opløsning 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lactulose "MIP" 650 mg/ml oral opløsning Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. De kan få Lactulose "MIP" uden recept. For at

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 0. D.SP.NR 28448 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cevac Ibird 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder : Aktivt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 2.1 Prøvetagning Prøvetagning fra vene Blodprøvetagning, hvor kanyle og sikkerhedsholder samles umiddelbart inden prøvetagning Varenr. L33001 Varenavn: Kanyle uden holder, GRØN, lang nål Varenr. L33002

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Vejledning til patienter med Fabrys sygdom, der modtager. hjemmeinfusion af Fabrazyme. Version nr. 1.1: 19. september 2011

Vejledning til patienter med Fabrys sygdom, der modtager. hjemmeinfusion af Fabrazyme. Version nr. 1.1: 19. september 2011 Fabrazyme (agalsidase beta) behandling med hjemmeinfusion: Vejledning til patienter med Fabrys sygdom, der modtager hjemmeinfusion af Fabrazyme Version nr. 1.1: 19. september 2011 De processer, der præsenteres

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre

Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre Dato 2. udgave 2015 2.1 udgave april 2016 Perifere venekatetre Uddybning om risikoen for at forurene adgangsporten

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald Affaldshåndtering, Sygeplejen, Varde Kommune dok 149553/14 Infusionsbeholder og infusionsslange Husholdningsaffald Risikoaffald Plastinfusionsbeholder inklusiv infusionsslange kasseres samlet Tom kasseres

Læs mere

Anlæggelse af perifer venekanyle

Anlæggelse af perifer venekanyle Vejledning Anlæggelse af perifer venekanyle LAKK - August 2012 Afdeling for Operation og Anæstesiologi Primær anvendelse af perifer venekanyle 1 Indikation og forberedelse Indikation Når patienten har

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT Ved mave-tarmproblemer hos hunde og katte MAVE OG TARM Ved forebyggelse af mavetarmproblemer skal man huske på, at hunde og katte ikke har det samme behov

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Clinoleic, infusionsvæske, emulsion. Aktive indholdsstoffer: Renset olivenolie og renset sojaolie

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Clinoleic, infusionsvæske, emulsion. Aktive indholdsstoffer: Renset olivenolie og renset sojaolie INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clinoleic, infusionsvæske, emulsion Aktive indholdsstoffer: Renset olivenolie og renset sojaolie Læs denne indlægsseddelgrundigt, inden du begynder at bruge dette

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase B. INDLÆGSSEDDEL 19 INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Physioneal 35 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske Physioneal 35 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske Physioneal 35 Glucose 3,86

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cefotaxim "MIP" 1 g pulver til injektions- eller infusionsvæske, opløsning Cefotaxim "MIP" 2 g pulver til injektions- eller infusionsvæske, opløsning Cefotaxim Læs

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen

APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar Ved lette lös mage mavetarmforstyrrelser NUTRISAL Genopretter væske- og Vätskeersättning elektrolytbalancen MAVE & TARM Ved

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Centralvenøst kateter på hund og kat

Centralvenøst kateter på hund og kat INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centralvenøst kateter på hund og kat Adjunkt Bo Wiinberg, Dyrlæge, PhD & Gitte Wagner Hansen, Veterinærsygeplejerske

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Indlægsseddel: information til brugeren Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

Patientvejledning. Hickmann-kateter central venekateter. Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Patientvejledning. Hickmann-kateter central venekateter. Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling Patientvejledning Hickmann-kateter central venekateter Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling 1 VEJLEDNING TIL PATIENTER MED HICKMANN KATETER Hygiejne og opbevaring... 4 Forbindskift... 7 Dropstart... 12

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere