Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater"

Transkript

1 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

2 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Per Sveistrup Hansen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut Lone Jensen, Region Hovedstadens Apotek Farmaceut Anette Rehn Thisted, Apoteket Sygehus Lillebælt Layout & Foto Kunde & Co, København Tryk Danske Regioner 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17

3 3 Forord Denne håndbog henvender sig til personer, som håndterer SAD-infusionsvæsker og -koncentrater. SAD-infusionsvæsker og -koncentrater er registrerede lægemidler, der produceres på sygehusapotekerne i Danmark og markedsføres af Amgros I/S. Håndbogen lægger vægt på håndtering af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater generel information om SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - forligelighed - anvendelse af forskellige devices og infusionsbeholdere specifik information om de enkelte SAD-infusionsvæsker og -koncentrater - koncentration - egenskaber (ph og osmolaritet) - terapeutisk indikation - dosering og indgivelsesmåde - særlige oplysninger - opblanding før administration for SAD-infusionskoncentrat. Håndbogen er tænkt som opslagsværk om de enkelte SAD-infusionspræparater og vil desuden være egnet til undervisning. Oplysningerne i håndbogen er udvalgte oplysninger. For yderligere oplysninger se produktresuméerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside Håndbogen omhandler ikke administration til børn se speciallitteratur. Kontakt det lokale sygehusapotek, hvis der er spørgsmål om lægemidler. 6. udgave, 1. oplag, januar 2011 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 3 24/01/11 10:11:17

4 4 Indholdsfortegnelse Forord s 03 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon s 08 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder s 09 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder s 11 SAD-infusionsvæsker i glasflaske s 11 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker s 16 Lægemidlers forligelighed s 26 Anvendelse efter anbrud s 32 SAD-infusionsvæsker Oversigt, skematisk s 36 Oversigt, efter ATC-kode s 38 SAD-infusionsvæsker, præparatspecifikt Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml s 42 Darrow-glukose SAD infusionsvæske s 43 Elektrolyt SAD infusionsvæske s 45 Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l s 48 Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l s 50 Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l s 52 Glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 54 Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske s 56 Hydreringsvæske SAD infusionsvæske s 58 Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske s 59 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 4 24/01/11 10:11:17

5 5 Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske s 61 Kaliumklorid SAD infusionsvæske 11,4 g/l s 62 Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske s 63 Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l s 65 Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l s 67 Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml s 69 Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l s 71 Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske s 72 Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske s 73 Ringer-klorid SAD infusionsvæske s 75 Ringer-laktat SAD infusionsvæske s 77 SAD-koncentrater til infusionsvæsker, præparatspecifikt Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske 200 mg/ml s 82 Glycerylnitrat SAD koncentrat til infusionsvæske 5 mg/ml s 84 Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 85 Magnesiumsulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 2 mmol/ml s 87 Natriumbikarbonat SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 89 Natriumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml s 91 Zinksulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 0,15 mmol/ml s 93 Referencer & Noter Referencer s 96 Noter s 97 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 5 24/01/11 10:11:17

6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 6 24/01/11 10:11:17

7 Håndtering af SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 7 24/01/11 10:11:17

8 8 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon Infusionsvæskerne leveres fortrinsvis i plastbeholdere. Systemet kaldes IntraCon. IntraConbeholderen er fremstillet af polypropylen, som har følgende egenskaber: Indeholder kun en ringe mængde additiver Er inaktiv over for de fleste lægemidler Tillader kun ubetydelig fordampning af infusionsvæske under opbevaring Tåler ikke frost Bør opbevares beskyttet mod direkte sollys Nedbrydes ved forbrænding til kuldioxid og vand. Facts om IntraConbeholderen: Har en stor studs til infusionssæt og en lille studs til eventuel tilsætning af lægemidler IntraCon-singleneckbeholderen har kun én studs. Den kan bruges både til tilsætning af lægemidler og til infusionssæt Klapper sammen under tømning, og infusionssættet løber derfor ikke tomt Har gummipropper fremstillet af latexfri kunstgummi Er let at håndtere Tåler kortvarig opvarmning i mikrobølgeovn. Indhold i IntraConbeholderen: Posestørrelse 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml Tilstræbt indhold ml ml ml ml Kan tilsættes ekstra 70 ml 70 ml 85 ml 85 ml Enkelte infusionsvæsker leveres i glasflasker. Da infusionsvæsker i plastbeholder henholdsvis glasflaske håndteres forskelligt, er de beskrevet hver for sig. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 8 24/01/11 10:11:18

9 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 9 SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske Tryk på infusionsbeholderen for at kontrollere, at den er intakt. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Pak infusionssættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på. Luk rulle klemmen på infusionssættet. 1 2 Fjern dækkapslen fra den store studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v. 3 Fjern beskyttelseshætten fra dråbe kammerets spids. Pres spidsen gennem gummiproppen med en drejende bevægelse. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 9 24/01/11 10:11:21

10 10 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Åbn rulleklemmen. Tryk på beholderen til den er tømt for luft, og væsken når dråbekammeret. Luk rulleklemmen Vend beholderen og pump med lette tryk på beholderen eller på dråbekammeret indtil dette er halvt fyldt med væske. 4 5 Knips på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler Åbn rulleklemmen og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Opbevaringstid for infusionsvæsker efter anbrud Maksimal opbevaringstid for en anbrudt infusionsvæske er 24 timer ved 2-8 C, da væsken er ukonserveret. Se skema side 32. Måling af restvolumen Klem væsken sammen i beholderens nederste del. Aflæs det omtrentlige restvolumen på beholderens inddeling. Forceret infusion Anbring trykmanchet med manometer på infusionsbeholderen og pump manchetten op til det anbefalede tryk. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 10 24/01/11 10:11:23

11 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 11 SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder IntraCon-singleneckbeholder adskiller sig fra den almindelige IntraConbeholder ved kun at have én studs til både tilsætning af lægemidler og til infusion. IntraCon-singleneckbeholder er primært beregnet til at blive anvendt sammen med DivibaX-overføringskanylen, se side 19, men kan også bruges som en almindelig infusionsbeholder. IntraCon-singleneckbeholder findes indtil videre kun på 100 ml. SAD-infusionsvæsker i glasflaske Klargøring Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede infusionsvæske. Beholderen må ikke anvendes, hvis væsken er uklar Forsyn infusionsflasken med infusionsophæng Der skal anvendes infusionssæt med udluftningsventil eller udluftningskanyle m. slange. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 11 24/01/11 10:11:26

12 12 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER Fjern dækkapslen med begge tommelfingre. 2 3 Desinficer gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak infusionsættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten bliver på Pak udluftningskanyle m. slange ud, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet. Beskyttelseshætten skal forblive på Luk rulleklemmen på infusionssættet Fjern beskyttelseshætten fra dråbekammerets spids Åbn for udluftningsventilen eller fjern beskyttelseshætten fra udluftningskanylen. 4 Sæt udluftningskanyle m. slange i proppen, hvis der ikke er udluftningsventil på infusionssættet Sæt infusionssættet i ved at dreje og presse spidsen gennem proppen. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 12 24/01/11 10:11:29

13 HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 13 Luk rulleklemmen på infusionssættet. 5 6 Vend infusionsflasken med bunden opad og fyld dråbekammeret halvt ved at hæve og sænke infusionsflasken nogle gange eller pump på dråbekammeret, hvis dette er af blødt materiale. 7 Knips let på dråbekammeret for at fjerne eventuelle luftbobler deri Åbn klemhanen på infusionssættet, og luk den igen, når slangen er helt fyldt med væske Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten Infusionssystemet er nu klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 13 24/01/11 10:11:32

14 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 14 24/01/11 10:11:32

15 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 15 24/01/11 10:11:32

16 16 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker Det er muligt at tilsætte ca. 70 ml lægemiddel til IntraConbeholderne på 100 ml og 250 ml og ca. 85 ml til beholderne på 500 ml og 1000 ml. Sprøjte anvendes ved tilsætning af infusionskoncentrater og injektionsvæsker. Overføringskanyle anvendes ved infusions- og injektionssubstanser. Sprøjte og kanyle Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Stik kanylen gennem gummiproppen. Indsprøjt lægemidlet og fjern sprøjte og kanyle Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Overføringskanyle til IntraConbeholderen Fjern dækkapslen fra den lille studs Desinficér gummiproppen med hospitalssprit 70 % v/v Pak overføringskanylen ud og fjern beskyttelseshætten under kappen Pres overføringskanylen ned over den lille studs Desinficér gummiproppen på hætteglasset med hospitalssprit 70 % v/v. 1 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 16 24/01/11 10:11:34

17 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 17 Fjern den anden beskyttelseshætte fra overføringskanylen og tryk hætteglasset ned over spidsen. 2 3 Vend systemet, så hætteglasset kommer nederst. Tryk gentagne gange på infusionsbeholderen, så væsken pumpes ned i hætteglasset, indtil dette er ca. halvt fyldt. Hold på beholder og hætteglas, og omryst til tørstoffet er opløst. 4 Vend systemet, så hætteglasset kommer øverst. Pump luften op i hætteglasset ved gentagne tryk på infusionsbeholderen, således at opløsningen løber ned i infusionsbeholderen Fjern overføringskanylen og hætteglas på én gang. Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en ensartet blanding. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 17 24/01/11 10:11:37

18 18 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Overføringskanylen DivibaX DivibaX er en overføringskanyle beregnet til anvendelse sammen med SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder DivibaX er beregnet til overføring af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i et lukket system, så der ikke sker forurening hverken af aktivt stof, infusionsvæske eller omgivelser Adgangen til hætteglassets indhold brydes først, når sikkerhedslåsen fjernes, og der drejes på omløberen Der sker først påvirkning af det aktive stof i forbindelse med opblanding Det koblede produkt, infusionsvæske og lægemiddel, forberedes og færdiggøres, når det skal anvendes Du kan selv samle de tre komponenter aktivt stof, infusionsbeholder og overføringskanyle. Opbevaringstiden er da max. 24 timer ved 2-8 C Alternativt kan de tre komponenter leveres koblet klar til brug direkte fra sygehusapoteket, se side 23 DivibaX er fremstillet af polypropylen og polycarbonat, som ved forbrænding nedbrydes til vand og kuldioxid DivibaX er indfarvet med ugiftige farvestoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 18 24/01/11 10:11:37

19 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 19 Fjern beskyttelseshætten fra infusionsbeholderen og hætteglasset. Desinficer gummipropperne med sprit. Pak DivibaX, den sterile overføringskanyle, ud. Sikkerhedslås Omløber Låsering 1 1 DivibaX Beskyttelseshætter 2 Den blå låsering skal være skubbet op som vist på tegningen. Overføringskanylen DivibaX skal påsættes lodret på infusionsbeholderen og må ikke påsættes skråt eller vinklet! 3 Skub den blå låsering ned, så den låser. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 19 24/01/11 10:11:39

20 20 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 4 Skub hætteglasset ind i den grønne omløber. 5 Drej den grønne omløber med uret ½ omgang (2 klik), så hætteglasset låses fast. 6 Skub her med tommelfingeren Fjern sikkerhedslåsen ved at skubbe med tommelfingeren. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 20 24/01/11 10:11:39

21 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 21 7 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Halsen skal være fyldt med væske 8 9 Halsen skal være tømt for væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusions-beholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 8 og 9. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 21 24/01/11 10:11:40

22 22 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 10 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. 11 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for, at infusionssættets spids er helt i bund. 12 Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 22 24/01/11 10:11:41

23 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 23 Koblede systemer med DivibaX Nogle sygehusapoteker leverer infusionsvæsker som et koblet system, dvs. at hætteglasset med det aktive stof er sat sammen med infusionsbeholderen ved hjælp af overføringskanylen DivibaX. Der skal herefter kun få manipulationer til, før infusionsvæsken er parat til brug. Blandingen af aktivt stof og infusionsvæske sker i et lukket system, hvilket betyder, at kontamineringsrisikoen er minimal. Dette er til fordel både for plejepersonale og patient, idet der ikke sker forurening hverken af omgivelser eller infusionsvæsken. Opbevaringstiden for infusionsvæsken efter opblanding fremgår af etiketten på infusionsbeholderen, men vil være max. 24 timer ved 2-8 C. 1 Fjern den gule sikkerhedslås ved at skubbe med tommelfingeren. Skub her med tommelfingeren 2 Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 23 24/01/11 10:11:42

24 24 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 3 Halsen skal være fyldt med væske Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset nedad som vist. Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på infusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Hold infusionsbeholderen på skrå med hætteglasset opad som vist. Pump væsken tilbage i infusionsbeholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Gentag punkt 3 og 4. Halsen skal være tømt for væske 4 5 Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX. Desinficer gummiproppen med sprit. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 24 24/01/11 10:11:43

25 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 25 6 Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummiproppen. Sørg for at infusionssættets spids er helt i bund. Infusionssættet lukker for tilbageløb af væske til hætteglasset. Der kan samle sig lidt væske (højst 0,3 ml) i DivibaX. Hætteglasset bliver siddende under infusionen som dokumentation (patientsikkerhed). 7 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 25 24/01/11 10:11:44

26 26 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Lægemidlers forligelighed Forligelighed omtales også som kompatibilitet, parallelinfusion, simultaninfusion og blandbarhed. Dvs. det er information om, hvorvidt væsker kan løbe ind sammen i samme kateter, eller om lægemidler kan blandes, uden at der sker en fysisk/kemisk reaktion. Sygehusapotekerne får ofte spørgsmål omkring administration af flere intravenøse lægemidler samtidig, f.eks.: Kan lægemiddel A løbe sammen med lægemiddel B? Kan lægemiddel A blandes med lægemiddel B før administration? En patient skal have flere forskellige intravenøse lægemidler, men der er kun 3 adgange. Hvordan kan lægemidlerne administreres? Disse spørgsmål har alle noget med lægemidlers forligelighed at gøre. Når lægemidler skal administreres intravenøst, er det vigtigt at gøre sig klart, under hvilke omstændigheder lægemidlet kommer i kontakt med patienten. Der kan ske meget med lægemidlet både fysisk, kemisk og mikrobiologisk undervejs til patienten. Når lægemidler administreres intravenøst, skal det derfor overvejes: Hvordan lægemidlet skal tilberedes, inden det administreres hvad er det forligeligt med og i hvilken koncentration? Kommer to eller flere lægemidler i direkte kontakt med hinanden, eller løber de separat ud i blodbanen? Dvs. administreres lægemidlerne i et CVK, et venflon, et Y-site/Y-gren (3-vejshane) eller f.eks. en Port-a-Cath? Vær opmærksom på, at ved direkte kobling til et flerlumet CVK er der ingen problemer med forligelighed, da benene løber ud forskellige steder på kateterspidsen. Ved administration i et Y-site løber lægemidlerne sammen en lille del af vejen, og der er risiko for en fysisk-kemisk reaktion. I en Port-a-Cath findes et lille reservoir, hvori lægemidlet administreres, og fra dette reservoir løber lægemidlet ud i en central vene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal skylles før og efter administration i en Port-a-Cath. Valg af fortyndingsvæsker og væsker til at skylle katetre med afhænger af lægemidlets forligelighed. I visse tilfælde er det vigtigt at skylle både før og efter administration af lægemidler. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 26 24/01/11 10:11:44

27 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 27 Hvis der skal administreres parenteral ernæring sammen med andre lægemidler i samme kateterben, bør speciallitteratur konsulteres. Der ses ofte problemer med blandbarhed af parenteral ernæring, natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) og helblod. Ved spørgsmål af denne type kan det lokale sygehusapotek kontaktes. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Formålet med at tilsætte lægemidler til infusionsvæsker kan være at indgive lægemidlet som infusion. Hermed opnår man, at sikre en konstant dosering af lægemidlet at lægemidlet tilføres over længere tid at nedsætte risiko for flebitter. Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker kan ikke foregå kritikløst, idet lægemidlet kan være uforligeligt med infusionsvæsken infusionsvæsken kan blive kontamineret på grund af mangelfuld aseptik under tilsætningen. Overvejelser inden tilsætning Hvis et lægemiddel blandes i en infusionsvæske, det ikke er forligeligt med, kan der ske udfældning nedbrydning (hydrolyse og oxidation). Andre parametre kan have betydning for lægemidlernes fysiske og kemiske stabilitet: Forskelle i ph Adsorption til emballagen Lyspåvirkning Temperaturpåvirkning. Resultatet er normalt, at lægemiddelstoffet ændrer sig, og der ses nedsat terapeutisk effekt, ligesom direkte skadelig virkning på patienten kan forekomme. Desuden kan lægemidlet påvirkes mikrobielt, dvs.: Kontaminering. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 27 24/01/11 10:11:44

28 28 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Hver gang et lægemiddel skal blandes i en infusionsvæske, må det vurderes, om lægemiddel og infusionsvæske er forligelige. I nogle tilfælde findes det pågældende lægemiddel som infusionskoncentrat beregnet til opblanding i en infusionsvæske. Ofte må man dog i stedet bruge en injektionsvæske, der er beregnet til direkte injektion, og som derfor ikke ukritisk kan blandes i infusionsvæsker. Dette gøres f.eks. i tilfælde, hvor kontinuerlig infusion ønskes i stedet for bolusinjektion. Udfældning Mange lægemidler er svage syrer eller svage baser, hvis opløselighed er stærkt afhængig af væskens ph. Hvis infusionsvæskens ph afviger væsentligt fra lægemidlets, kan der derfor ske udfældning. Udfældning kan også ske på grund af andre ioner i opløsningen, især calcium og magnesium, der danner tungtopløselige salte med andre stoffer, f.eks. phosphat. Udfældning kan ske med det samme eller i løbet af timer. Det er derfor vigtigt at følge væskens udseende jævnligt. Opaliserende væsker kan være tegn på udfældning. Ikke alle udfældninger er synlige for det blotte øje. Nedbrydning Nogle lægemidler nedbrydes ved hydrolyse, dvs. spaltning af lægemidlet i vand. Dette sker f.eks. for penicillin, når ph i væsken afviger væsentligt fra området 6,5-7. Andre lægemidler oxideres, dvs. iltes. Dette sker f.eks. for noradrenalin og morfin, som oxideres til uvirksomme, farvede forbindelser. Derfor er visse injektionspræparater stabiliseret med antioxidanter. Denne virkning forsvinder hurtigt ved opblanding i en infusionsvæske; derfor skal den færdigblandede væske bruges straks. Forskelle i ph Som en tommelfingerregel bør 2 lægemidler med en forskel på mere end 2 ph-enheder ikke blandes. Omvendt kan det ikke konkluderes, at 2 lægemidler kan blandes, hvis ph-forskellen er inden for denne ramme. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 28 24/01/11 10:11:44

29 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 29 Adsorption til emballagen Visse lægemidler adsorberes til lægemidlets emballage, f.eks. glycerylnitrat og insulin. Derfor kan man ikke regne med, at den dosis, der er i infusionsposen, er den dosis, som patienten får. Oftest bliver denne type lægemidler doseret efter klinisk respons. Lyspåvirkning Lægemidler og emballage kan være følsomme overfor lyspåvirkning, og derfor skal de beskyttes mod lys. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Temperaturpåvirkning Ikke alle lægemidler tåler rumtemperatur, så vær opmærksom på det enkelte lægemiddels opbevaringsbetingelse. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold. Kontaminering Når et lægemiddel er anbrudt, er det ikke længere sterilt. Infusionsvæsker og -koncentrater samt visse injektionsvæsker indeholder ikke konser veringsmiddel, derfor er holdbarheden kortere for disse lægemidler end de konser verede. Flere oplysninger i dette hæfte under Anvendelse efter anbrud s. 32. Når et konserveret injektionspræparat opblandes i en anden væske, f.eks. en infusionsvæske, så er den blandede væske ikke længere konserveret, da koncentrationen af konserveringsmiddel er for lav til at have konserverende effekt. Det er vigtigt at anvende aseptisk teknik, når sterile lægemidler håndteres. For aseptisk teknik, se sygehusets hygiejnevejledning. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 29 24/01/11 10:11:44

30 30 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker Særlige tilfælde Tilsætningsstoffer Lægemidler tilsættes nogle gange hjælpesstoffer, f.eks. antioxidanter og konserveringsmidler. Antioxidant kan f.eks. være natriummetabisulfit. Dette hjælpestof tilsættes i visse tilfælde morfin og adrenalin, som begge er særligt følsomme for ilt. Konserveringsmidler kan ved intravenøs indgift forårsage en uhensigtsmæssig virkning. I den forbindelse kan nævnes parabener, som kan være allergifremkaldende samt benzylalkohol, der er toksisk for præmature. Oplysninger om indhold af eventuelle hjælpesstoffer kan f.eks. ses på etiketten eller i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.1, Hjælpestoffer. Flere lægemidler i samme infusionsvæske Normalt bør der kun sættes ét lægemiddel til en infusionsvæske, idet tilsætning af to eller flere stoffer yderligere komplicerer forholdene omkring forligelighed og holdbarhed. Der findes dog oplysninger om flere lægemidler tilsat samme væske. Hvis det bliver aktuelt, så kontakt det lokale sygehusapotek. Rutinemæssig tilsætning af et bestemt lægemiddel Hvis der ofte er behov for at tilsætte et bestemt lægemiddel til en bestemt infusionsvæske, kan det være en god idé at spørge det lokale sygehusapotek, om det er muligt at fremstille den ønskede kombination, så den er klar til brug. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 30 24/01/11 10:11:44

31 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 31 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 31 24/01/11 10:11:44

32 32 TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER Anvendelse efter anbrud Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud på sygehusafdelinger. Maksimal opbevaringstid Konserveret Ukonserveret Injektionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 28 dage 24 timer (2-8 C) kassetter/pumper Ingen generelle regler Ingen generelle regler Infusionsvæsker 24 timer (2-8 C) Infusionsvæsker tilsat andre 24 timer (2-8 C) lægemidler Infusionsvæsker i Ingen generelle regler kassetter/pumper Koncentrater til infusionsvæsker ampuller Må ikke opbevares hætteglas 24 timer (2-8 C) Skyllevæsker Må ikke opbevares Øjen- og øredråber samt øjenbadevande til beskadigede Må ikke opbevares øjne/kirurgisk brug til anden anvendelse 28 dage Må ikke opbevares Øjensalver 28 dage 28 dage Sterile salver, geler, cremer Se produktinformation Må ikke opbevares og kutane opløsninger samt præparater til sårbehandling Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 32 24/01/11 10:11:45

33 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 33 Eventuel anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud for retningslinjerne i skemaet. Påbegynd infusionen umiddelbart efter opblanding på afdelingen på grund af risiko for mikrobiologisk forurening. Skriv dato, klokkeslæt og dine initialer på etiketten, når du bryder pakningen. I skemaet ses den samlede opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler. Skemaet angiver udelukkende opbevaringstiden før administration og ikke opbe varings tiden inklusiv administration. Det anbefales dog fortsat at påbegynde administrationen umiddelbart efter anbrud af mikrobiologiske hensyn. Vær opmærksom på, at i de 24 timers opbevaringstid for infusionsvæsker indgår den tid, som det tager infusionsvæsken at opnå stuetemperatur, før den indgives. Den tid, det tager en kold væske at opnå stuetemperatur, er: 1000 ml 4 timer 500 ml 4 timer 250 ml 3 timer 100 ml 2 timer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 33 24/01/11 10:11:45

34 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 34 24/01/11 10:11:45

35 SAD-infusionsvæsker Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 35 24/01/11 10:11:45

36 36 SAD-INFuSIONSvæSKER Oversigt over SAD-infusionsvæsker skematisk Infusionsvæske Natrium Kalium Calcium Magnesium Na + K + Ca 2+ Mg 2+ Bupivacain-morfin SAD 148 2,5 mg/ml + 50 µg/ml 3) Darrow-glukose SAD 31 9 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l Elektrolyt SAD 1) Glukose SAD 100 g/l Glukose SAD 200 g/l Glukose SAD 500 g/l Glukose isotonisk SAD Glukose-kaliumfosfat SAD 2) 25 Hydreringsvæske SAD 100 Kalium-natrium-glukose SAD Kalium-natrium-klorid SAD Kaliumklorid SAD 153 Kaliumklorid-glukose SAD 51 Lidokain SAD 2 g/l 3) Lidokain SAD 5 g/l 3) Metronidazol SAD 5 mg/ml 3) 135 Natriumklorid SAD 100 g/l 1711 Natriumklorid iso. SAD 154 Natriumklorid-glukose iso. SAD 77 Ringer-klorid SAD ,3 Ringer-laktat SAD ,4 1) Indeholder pr. liter tillige 6 mikromol kobber, 100 mikromol zink, 1,3 mikromol iodid. 2) Indeholder pr. liter tillige 25 mmol phosphat. 3) Se præparatbeskrivelser for øvrige indholdsstoffer. Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 36 24/01/11 10:11:46

37 SAD-INFuSIONSvæSKER 37 Chlorid Lactat Acetat Glukose- kj (kcal)/l mosm/l ph Cl - monohy- ca. ca. mmol/l mmol/l mmol/l drat g/l ca. 5, (200) 360 ca. 5, (370) 870 ca. 4, (370) 500 3,5-6, (740) ,5-6, (1850) ,4-4, (200) 280 3,5-6, (1020) 1440 ca ca (190) 370 ca. 4, ca ca. 5, ,5 580 (140) 290 3,5-6,5 6, (200) 290 ca (200) 310 ca ca ca ,5-7, ,5 430 (100) 290 ca. 4, ca ca. 6 Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 37 24/01/11 10:11:47

38 38 SAD-infusionsvæsker Oversigt: SAD-infusionsvæsker efter ATC-kode B05BA Opløsninger til parenteral ernæring Kulhydrater Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l Glukose isotonisk SAD infusionsvæske B05BB Opløsninger med virkning på elektrolytbalancen Elektrolytter Hydreringsvæske SAD infusionsvæske Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske Kaliumklorid SAD infusionsvæske Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l Ringer-klorid SAD infusionsvæske Ringer-laktat SAD infusionsvæske Elektrolytter med kulhydrater Darrow-glukose SAD infusionsvæske Elektrolyt SAD infusionsvæske Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske N02AA Naturlige opiumsalkaloider Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml C01BB Antiarytmikum Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l J01XD Imidazol-derivater Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 38 24/01/11 10:11:47

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter December 2007 Dette hæfte indeholder forslag til vejledning i anvendelse af trekammerposer fra Fresenius Kabi. Det

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINHÅNDTERING

VEJLEDNING MEDICINHÅNDTERING VEJLEDNING MEDICINHÅNDTERING Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Håndtering af medicin - på en arbejdsmiljømæssig rigtig måde Udarbejdet af: Biolog Astrid Beck Vestergaard, Koncern

Læs mere

Service fra Fresenius Kabi

Service fra Fresenius Kabi Udskrivelse af patienter med parenteral ernæring Service fra Fresenius Kabi Hjemmeparenteral ernæring Udskrivelse af HPN-patienter (HPN = Hjemme Parenteral Nutrition) opleves af mange afdelinger som en

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 30. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 27838 1. LÆGEMIDLETS NAVN Aprokam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål

Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Århus Universitetshospital Århus Sygehus Onkologisk Afdeling D Det Palliative Team Tlf. +45 8949 4670 Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C www.aarhussygehus.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Få styr på væskebalancen

Få styr på væskebalancen Få styr på væskebalancen Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Få styr på væskebalancen - af Lene Gilkrog Side 2 Din krop har brug for væske for at kunne præstere. Et væskeunderskud på blot 1-2% kan

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoThirteen 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder nominel catridecacog*

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring Hospice Sønderjylland Procedure: Sondeernæring Oprettet d. 03/08-2007 af: TS Sidst revideret d. 01.07.2013 af: HLE Godkendt d. 01.07.2013 af: HLE /IAB Skal revideres d. 01.07.2015 af: KIG Formål: At ernæring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere