Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie"

Transkript

1 Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie

2 DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må ikke på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produkter og virksomhedsnavne nævnt i denne brugervejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker eller ophavsretter tilhørende deres reskpektive virksomheder og nævnes kun i forbindelse med identifikationsformål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle anstrengelser er gjort for at sikre, at denne brugervejlednings indhold er korrekt og ajourført. Producenten garanterer dog ikke på nogen måde for indholdets nøjagtighed og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående meddelelse derom.

3 Indhold Indhold... 3 Bemærkninger... 5 Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)... 5 Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium... 6 IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering... 6 (R&TTE directive 1999/5/EC)... 6 CE mærke advarsel... 7 Kanal til trådløs drift for forskellige domæner... 7 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig... 8 REACH... 9 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring...10 ASUS Genbrug / Returservice...10 UL Safety Precaution...10 ENERGY STAR overholdende produkt...11 Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning...11 Sikkerhedsinformation...12 Installation af systemet...12 Forsigtighed under brugen...12 Lydtryk-advarsel...13 Tv-tuner (afhænger af model)...13 Adapter...13 DC ventilatoradvarsel...13 Velkommen Pakkeindhold...14 Lær din All-in-one PC at kende Set forfra...15 ET2012EG/ ET2012IG serie...15 ET2012EU/ ET2012IU/ ET2012A serie...17 Set bagfra...19 ET2012EG/ ET2012IG serie...19 ET2012EU/ ET2012IU serie...21

4 ET2012A...23 Set fra siden...25 Brug af berøringsskærmen...26 Vis Touch markør...26 Rengøring af berøringsskærmen...27 Anbringelse af All-in-one PC Anbringelse på skrivebord...28 Sådan monterer du vægmonteringsskruerne (optionel)...29 Opsætning af All-in-one PC Tilslutning af ledningsført tastatur og mus...32 Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus...32 Sådan tændes der for systemet...33 Sluk...33 Kalibrering af skærmen...34 Konfigurering af trådløs forbindelse...35 Konfigurering af ledningsført forbindelse...36 Brug af statisk IP:...36 Brug af dynamisk IP (PPPoE)...38 Konfiguration af lydudgangen...41 Højtaler-konfigurationer...41 Tilslutning til højtalere...41 Genopretning af systemet Brug af den skjulte partition...42 Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)...42 Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup)...42 Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)...43

5 Bemærkninger Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser: Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. RF eksponeringsadvarsel Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen. All-in-one PC ET2012 serie

6 Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende radiointerferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003. IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse. Drift er betinget af følgende to betingelser: Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden. (R&TTE directive 1999/5/EC) Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige: Essentielle krav som i [Artikel 3] Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a] Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950] Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b] Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN ] & [EN ] Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2] Radiotest passer i henhold til [EN ] All-in-one PC ET2012 serie

7 CE mærke advarsel Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler. CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende Elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EC, Lavspændingsdirektivet CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse. Kanal til trådløs drift for forskellige domæner Nordamerika GHz Ch01 til CH11 Japan GHz Ch01 til CH14 Europa ETSI GHz Ch01 til CH13 All-in-one PC ET2012 serie

8 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den worst case maksimum autoriserede effekt indendørs er: 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz 2483,5 MHz) 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz. Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mw i 2446,5 2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt. Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet: Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW Brug på båndet fra ,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.arcep.fr). Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW. All-in-one PC ET2012 serie

9 SKIL IKKE AD Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere Advarsel vedrørende lithium-ion batteri PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis RTC- (realtidsur-) batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type fra producenten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger. Udsæt ikke for væsker Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette product er ikke vand- og olietæt Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet All-in-one PC ET2012 serie

10 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS Svejtiske energilove ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. UL Safety Precaution For at imødekomme alle sikkerhedskravene, skal din alt-i-en pc monteres på en standard vægmontering, som garanterer den nødvendige stabilitet i henhold til pc'en vægt. Din alt-i-en pc må kun vægmonteres med UL-godkendte vægmonteringsadaptere, platforme og hylder (f.eks. et VESA monteringssæt). Vægmonteringsadapteren, platformen og hylden skal være i stand til at holde 21kg, og skal være UL-godkendt. 10 All-in-one PC ET2012 serie

11 ENERGY STAR overholdende produkt ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser. Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer. Besøg for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program. Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter. Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende symboler, brugt i denne vejledning. ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL følge for ikke at skade dig selv. VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job. TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med udførelsen af et job. BEMÆRK: Yderligere oplysninger til specielle situationer. Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer. All-in-one PC ET2012 serie 11

12 Sikkerhedsinformation Denne All-in-one PC ET2012 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator. Anbring systemet på en stabil overflade. Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne. Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0 C og 40 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede amperespecifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer. Forsigtighed under brugen Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den. Spild ikke vand eller anden væske på systemet. Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne. For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren. Netledningen er blevet beskadiget. Der er trængt væske ind i systemet. Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne. Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Systemet fungerer ikke normalt. 12 All-in-one PC ET2012 serie

13 Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet. Tv-tuner (afhænger af model) Oplysning til CATV systeminstallatøren: Denne påminder skal henlede CATV installatørens opmærksomhed på afsnit i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for korrekt jordforbindelse og især specificerer, at koaksialkabel-afskærmningen skal forbindes til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindgangen som muligt. Adapter 1. Adapter-information (varierer fra model til model) a. Indgangsspænding: V AC Indgangsfrekvens: 50 60Hz Rating udgangsstrøm: 120W (19V, 6.32A) Rating udgangsspænding: 19V DC b. Indgangsspænding: V AC Indgangsfrekvens: 50 60Hz Rating udgangsstrøm: 90W (19V, 4.74A) Rating udgangsspænding: 19V DC c. Indgangsspænding: V AC Indgangsfrekvens: 50 60Hz Rating udgangsstrøm: 65W (19V, 3.42A) Rating udgangsspænding: 19V DC 2. Stikkontakten skal være tæt på apparatet og let tilgængelig. DC ventilatoradvarsel Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. All-in-one PC ET2012 serie 13

14 MODE MENU Velkommen Tillykke med anskaffelsen af All-in-one PC ET2012 serie. Nedenstående illustration viser indholdet af æsken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. Pakkeindhold All-in-one PC ET2012 Serie Tastatur (optionel) Mus (optionel) AC adapter Netledning Garantikort Skruer til vægmontering (optionel) KBM USB modtager dongle (optionel) Fjernbetjening (optionel) TV-stik (optionel) Bemærk: 1. Illustrationerne i forbindelse med tastatur, mus og strømforsyning er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område. 2. Tastatur og mus kan både være med kabel eller være trådløs. 14 All-in-one PC ET2012 serie

15 Lær din All-in-one PC at kende Set forfra Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende. ET2012EG/ ET2012IG serie MODE MENU All-in-one PC ET2012 serie 15

16 1 Webcamera Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat. 2 Webkamera LED Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret. 3 Digital mikrofon (indbygget) Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer. 4 LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller) 20 LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900 har en berøringsfunktion, som giver dine fingerspidser digital liv. 5 Strømkontakt TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten. 6 Speaker Up Ikon Forøger højtalervolumen. 7 Menuknap Tryk for at vise menuen. Tryk på denne knap for, at åbne/vælge det fremhævede ikon (funktion) I skærmmenuen. 8 Speaker Down Ikon Nedsætter højtalervolumen. 9 TILSTAND knap Tryk for at skifte skærmsignalkilde. Når der er skiftet til HDMI indgang, kan All-in-one pc en bruges som standard desktop LCD skærm. 10 LED for harddiskdrev Indikerer aktivitet på harddiskdrevet. 11 IR-modtager (på udvalgte modeller) IR-modtageren modtager infrarøde (IR) signaler fra fjernbetjeningen. 16 All-in-one PC ET2012 serie

17 ET2012EU/ ET2012IU/ ET2012A serie All-in-one PC ET2012 serie 17

18 1 Webcamera Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat. 2 Webkamera LED Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret. 3 Digital mikrofon (indbygget) Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer. 4 LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller) 20 LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900 har en berøringsfunktion, som giver dine fingerspidser digital liv. 5 Strømkontakt TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten. 6 Lysstyrke op knap Forøger lysstyrken på skærmen. 7 Lysstyrke ned knap Nedsætter lysstyrken på skærmen. 8 Speaker Up Ikon Forøger højtalervolumen. 9 Speaker Down Ikon Nedsætter højtalervolumen. 10 LED for harddiskdrev Indikerer aktivitet på harddiskdrevet. 11 IR-modtager (på udvalgte modeller) IR-modtageren modtager infrarøde (IR) signaler fra fjernbetjeningen. 18 All-in-one PC ET2012 serie

19 Set bagfra Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende. ET2012EG/ ET2012IG serie ANT/CABLE Fod 2 Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling. Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand. All-in-one PC ET2012 serie 19

20 3 Strømindgang (DC 19V) Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. 4 USB port Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev. 5 HDMI-IND port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke ikke-komprimeret, fulddigital lyd/videogrænseflade mellem enhver lyd/videokilde såsom en dekoder, dvd afspiller. 6 Skærm-udgang Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm. 7 LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. 8 Antenneindgang (på udvalgte modeller) Antennestikket er beregnet til tv- og FM radiosignaler (tilbehør), og kan bruges via abonnementservice fra forskellige tv-udbydere. Den medfølgende antenne kan modtage tv og FM radio. 20 All-in-one PC ET2012 serie

21 ET2012EU/ ET2012IU serie Fod Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling. 2 Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand. All-in-one PC ET2012 serie 21

22 3 Strømindgang (DC 19V) Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. 4 USB port Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev. 5 Skærm-udgang Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm. 6 LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. 7 Seriel port (på udvalgte modeller) Denne 9-bens serielle port (COM1) er beregnet til serielt udstyr. 22 All-in-one PC ET2012 serie

23 ET2012A Fod Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling. 2 Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand. All-in-one PC ET2012 serie 23

24 3 Strømindgang (DC 19V) Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. 4 USB port Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev. 5 Skærm-udgang (på udvalgte modeller) Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm. 6 LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. 7 Antenneindgang (på udvalgte modeller) Antennestikket er beregnet til tv- og FM radiosignaler (tilbehør), og kan bruges via abonnementservice fra forskellige tv-udbydere. Den medfølgende antenne kan modtage tv og FM radio. 24 All-in-one PC ET2012 serie

25 Set fra siden Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende. 1 Hukommelseskortlæser (på udvalgte modeller) Normalt skal en ekstern hukommelseskortlæser købes separat for at kunne læse hukommelseskort. Den indbyggede hukommelseskortlæser kan læse MMC/SD/ SDHC kort fra enheder såsom digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA. 2 USB 2.0/ 3.0 (på udvalgte modeller) Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev. 3 HDMI output port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikkekomprimeret, fulddigital lyd/videogrænseflade mellem enhver lyd/videokilde såsom en set-top box og dvd afspiller. 4 Mikrofonstik Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtalinger og simple lydoptagelser. 5 Hovedtelefon/Lyd ud stik Stereo-hovedtelefonstikket (3.5 mm) bruges til at forbinde systemets lyd ud signal til forstærkede højtalere eller hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk. 6 Optisk drev 6 Notebook-pc ens optiske drev kan understøtte cd er og/ eller digitale videodiske (dvd) og kan have muligheden for at optage (R) og skrive på (RW) dem igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer for hver model. All-in-one PC ET2012 serie 25

26 Brug af berøringsskærmen All-in-one PC bringer giver dine fingerspidser digitalt liv. Med nogle få berøringer eller ved hjælp af lyspennen får du All-in-one PC til at følge dine kommandoer. Du berører funktionerne på samme måde som med en mus: Berøring = venstreklik på musen Berør og hold = højreklik på musen Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller. Vis Touch markør Touch markøren,virtuel mus, hjælper dig med at bruge touce skærmen mere bekvemt. For at få vist Touch markøren 1. Fra skrivebordet klik Start > Kontrol Panel > Vis enheder og printere. 26 All-in-one PC ET2012 serie

27 2. Klik på Ændr berørings inputindstillinger. 3. Klik på touck fanen i toppen, klik på boksen for vise Touch markøren når jeg arbejder med elementer på skærmen. Klik på OK for at afslutte konfigurationen. 4. Du vil se den virtuelle mus når skærmen berøres. Rengøring af berøringsskærmen For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. Sprøjt en anelse rengøringsmiddel til vinduespudsning ud på den medfølgende klud, og tør forsigtigt skærmens overflade og ramme af. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. All-in-one PC ET2012 serie 27

28 Anbringelse af All-in-one PC Anbringelse på skrivebord Anbring All-in-one PC en på en flad overflade såsom et bord/skrivebord og træk i støtten, indtil den klikker plads. Vip derefter skærmen til en vinkel på mellem 12 og 30 grader i forhold til lodret stilling. 12 O 0 O 30 O 0 O 28 All-in-one PC ET2012 serie

29 Sådan monterer du vægmonteringsskruerne (optionel) For at montere din All-in-One PC på væggen, skal du sørge for at købe de rigtige vægmonteringsskruer og vægmonteringssæt (platform og hylde, VESA100, 100mm x 100mm). Monter vægmonteringsskruerne i henhold til følgende vejledninger. 1. Læg din All-in-One PC med forsiden nedad på et flad overflade, såsom et bord eller et skrivebord, og fjern herefter de to skruer ved siden af stativet. Behold skruerne, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at sætte stativet på igen. 2. For at fjerne stativet, skal du trykke det nedad, herefter fremad og løft opad. Tag stativet af og læg det til side All-in-one PC ET2012 serie 29

30 3. Fjern de fire gummihætter fra hullerne på bagsiden. 4. Fastspænd de fire vægmonteringsskruer via hullerne på bagsiden. 30 All-in-one PC ET2012 serie

31 5. Monter din All-in-One PC på en fast væg, ved at sætte et standard vægmonteringssæt (platform og hylde) på vægmonteringsskruerne. Følg instruktionerne i brugsvejledningen, som fulgte med dit vægmonteringssæt. Vægmonteringsskruerne er ekstra tilbehør. Vægmonteringssættet skal stemme overens med VESA 100 standarderne, og kan købes separat. Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du venligst omhyggeligt læse brugsvejledningen til vægmonteringssættet, før du begynder at monterer din All-in-One PC på væggen. All-in-one PC ET2012 serie 31

32 Opsætning af All-in-one PC Tilslutning af ledningsført tastatur og mus Tilslut tastaturet til USB porten på bagpanelet ( 1 ). Tastaturet og musen kan også forbindes til USB porten på venstreside ( 2 ), hvis tastatur- og museledningerne ikke er lange nok. Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus 1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus. 2. Forbind den trådløse tastatur/mus modtager All-in-one pc ens USB port. 3. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus. Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område. 32 All-in-one PC ET2012 serie

33 Sådan tændes der for systemet Forbind den medfølgende AC adapter til DC IN stikket på bagpanelet ( ) og tryk derefter på strømknappen på forpanelet ( 4 ) for at tænde for systemet ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren. 4 Sluk For at stille systemet i blokeret tilstand, skal du trykke på Strømkontakten på forpanelet. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke på strømkontakten igen, klikke på musen, berøre skærmen eller trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet. For at lukke systemet helt ned, skal du følge den almindelige Windows nedlukningsproces eller trykke og holde på strømkontakten i fem sekunder. All-in-one PC ET2012 serie 33

34 Kalibrering af skærmen All-in-one PC leveres med en af de følgende to software-værktøjer, med hvilke du kan justere berøringsskærmens nøjagtighed. Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller. 1. På Windows desktop, klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Tablet PC Settings (Tablet Pc indstillinger) og klik på Calibrate the screen for pen or touch input (Kalibrer skærmen til pen- eller touch input). 2. På Display (Skærm) fanebladet, klik på Calibrate (Kalibrer). 3. For at se nogle kalibreringseksempler, tryk på trådkors, hver gang det ses på skærmen. Højreklik hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til det sidste kalibreringspunkt. Tryk på Esc knappen på tastaturet for at lukke værktøjet. Ændr ikke skærmens retning, før kalibreringen er afsluttet. 34 All-in-one PC ET2012 serie

35 Konfigurering af trådløs forbindelse 1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne i Windows statusfeltet. 2. Vælg på listen det trådløse accespunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på Opret Forbindelse for at oprette forbindelsen. Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på Opdater ikonen i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen. Indtast netværkssik-kerhedsnøglen, når du forbinder til et sikkerheds-aktiveret netværk. 3. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen. 4. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken. All-in-one PC ET2012 serie 35

36 Konfigurering af ledningsført forbindelse Brug af statisk IP: 1. Klik på netværksikonen med en gul advarselstrekant Windows statusfeltet og vælg Åbn netværks- og delecenter. Kontroller, at du har forbundet LAN kablet til All-in-one PC en. 2. Klik på Ændr adapterindstillinger i den venstre rude. 3. Højreklik på Lokalområde forbindelse og vælg Egenskaber. 36 All-in-one PC ET2012 serie

37 4. Klik på Internet Protokol Version 4 (TCP/ IPv4) og derefter på Egenskaber. 5. Vælg Brug den følgende IP-adresse. 6. Indtast IP-adresse, Subnet mask og standard-adgangspunkt. 7. Indtast om nødvendigt Preferred DNS server (Foretrukken DNS server) adresse. 8. Når alle de pågældende værdier er indtastet, klik på OK for at afslutte konfigurationen. All-in-one PC ET2012 serie 37

38 Brug af dynamisk IP (PPPoE) 1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit. 2. Vælg Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk) og klik på OK. (Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE) 3. Vend tilbage til Netværks- og delecenter og klik derefter på Opret en ny forbindelse eller nyt netværk. 4. Vælg Oprette forbindelse til internettet og klik på Næste. 38 All-in-one PC ET2012 serie

39 5. Vælg Bredbånd (PPPoE) og klik på Næste. 6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på Tilslut. 7. Klik på Luk for at afslutte konfigurationen. All-in-one PC ET2012 serie 39

40 8. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede. 9. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Tilslut for at forbinde til internettet. 40 All-in-one PC ET2012 serie

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2411 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie Brugervejledning MODE MENU ET2013 serie DA7326 Første udgave Maj 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2011 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2011 serie MODE MENU Brugervejledning ET2011 serie DA6514 Tredje udgave V3 Marts 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET1612I serie

Dansk. Brugervejledning. ET1612I serie Brugervejledning ET1612I serie DA7574 Første udgave V1 August 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2701IUKI i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2411/ ET2210 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2411/ ET2210 serie Brugervejledning ET2411/ ET2210 serie DA7102 Første udgave V1 Januar 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2700 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2700 serie Brugervejledning ET2700 serie DA6912 Anden udgave V2 Oktober 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503

Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503 EeeBox PC Brugervejledning EeeBox EB1503 DA7300 Første udgave April 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og

Læs mere

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning Vivo PC VC60 Serien Brugervejledning DA8609 Første udgave September 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA11598 Revideret udgave V2 Juni 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VivoPC VM-serien Brugervejledning

VivoPC VM-serien Brugervejledning VivoPC VM-serien Brugervejledning DA9486 Første udgave Juli 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

VivoPC VM-serien Brugervejledning

VivoPC VM-serien Brugervejledning VivoPC VM-serien Brugervejledning DA 01 8901 Anden udgave Januar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie ASUS Brugervejledning ET2020 serie DA8268 Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ROG GR8 II Brugervejledning REPUBLIC OF GAMERS

ROG GR8 II Brugervejledning REPUBLIC OF GAMERS ROG GR8 II Brugervejledning REPUBLIC OF GAMERS DA12015 Første udgave December 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

VivoPC Barebone Brugervejledning

VivoPC Barebone Brugervejledning VivoPC Barebone Brugervejledning DA9627 Første udgave September 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA13163 Revideret udgave V3 Juni 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din brugermanual ASUS UL50VT http://da.yourpdfguides.com/dref/4190939

Din brugermanual ASUS UL50VT http://da.yourpdfguides.com/dref/4190939 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS UL50VT i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. EB1036 Brugervejledning

Dansk. EB1036 Brugervejledning X EB1036 Brugervejledning DA8793b Første udgave / November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Udpakning. Indledning

Udpakning. Indledning 2 Tillykke med denne notebook den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne helt nye, raffinerede notebook-pc vil give dig dejlige og professionelle oplevelser ved brugen af den. Vi er stolte over at kunne

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie Brugsanvisning A4320 / A6420 Serie DA10213 Første udgave Juli 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Mini Desktop PC E420

Mini Desktop PC E420 Mini Desktop PC E420 Brugervejledning DA13488 Revideret udgave V2 September 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA8388 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af tv-boksen 4 Trin Placering af tv-boksen 5 Trin Tilslutning af tv-boksen til din YouSee HomeBox

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af tv-boksen 4 Trin Placering af tv-boksen 5 Trin 3 Tilslutning af tv-boksen til din YouSee

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere