Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen Fraværende: Niels Basballe Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Majken Hellerup Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Norddjurs Kommune

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Velkomst Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts Høringer Budgetopfølgning Aktørene og Ungdomsskolerådet Ny strategiplan for UngNorddjurs Juniorklubområdet Fritidspas Lokaler i Ållingåbro og Ørum Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan Orienteringspunkter Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 Norddjurs Kommune

4 1. Velkomst A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Bestyrelsesmødets program: Mulighed for rundvisning i UngNorddjurs lokaler i Ørum! Velkomst Tema: Sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Ungdomskonsulent Keld Kristensen orienterer om sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Bestyrelsesmøde starter Spisning Bestyrelsesmøde forventes sluttet Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Tak til Keld Kristensen for en grundig gennemgang af social/forebyggende aktiviteter og projekter i UngNorddjurs. 1

5 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Referat godkendt. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen godkender referatet. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Referat godkendt. 2

6 3. Høringer A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Gennemgang af afgivne høringssvar og information om igangværende høringer Afgivne høringssvar: Forslag til etablering af fælles elevråd i Norddjurs Kommune. Forslag til forebyggende og tidlig indsats i skoler og dagtilbud til høring. Forslag til kvalitetsstandard for Familieskolen til høring. Igangværende høringer: Forslag til ændringer af skoledistriktsgrænser. Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller, at forslagene drøftes og der tages stilling vedrørende eventuelle høringssvar. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker afgivet høringssvar ang. skoledistrikter. Høringsfrist 19. august. Formand og ledelse bemyndiges til at udarbejde høringssvar og rundsende til bestyrelsen til godkendelse. 3

7 4. Budgetopfølgning A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Regnskabstal for perioden sammenholdes med budgettet for Bilag udleveres på mødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at regnskabet gennemgås og sammenholdes med budget Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 4

8 5. Aktørene og Ungdomsskolerådet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Faste punkter: Status for rådenes arbejde Andet Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller: 1. at der sker en drøftelse med de unge omkring status på rådsarbejdet 2. at de unges orientering tages til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolerådet: Der har været afholdt et møde siden sidst. Rådet er under opbygning til næste sæson. Hvorfor lukker klubberne så tidligt Der er for lang pause i klublivet Der ønskes aktiviteter i sommerperioden også udenfor klublokalerne. Klubåbent et par aftener om ugen uden for sæsonen Aktørerne: Der ligger pulje til aktiviteter. Aktørerne planlægger en ungefestival efter sommerferien. Ungeunivers drøftet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 5

9 6. Ny strategiplan for UngNorddjurs A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling UngNorddjurs har udarbejdet en ny strategiplan for UngNorddjurs, som sikrer kvaliteten og helheden i UngNorddjurs s arbejde med børn og unge bl.a. i henhold til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder, politikker og værdier. Den nye strategiplan træder i kraft fra 1. august 2013, hvorved den nuværende strategiplan Strategiplan udfases. Strategiplanen fremlægges og udleveres på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager strategiplanen til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker stort tillykke med strategiplanen og god vind med arbejdet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 6

10 7. Juniorklubområdet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Socialområdet har udarbejdet et forslag til harmonisering af det nuværende juniorklubtilbud. Dette er nu godkendt i kommunalbestyrelsen og træder i kraft pr. 1. august Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Børne og ungdomsudvalget har i forbindelse med tiltrædelse af indstillingen vedrørende harmonisering lavet følgende bemærkning: at der i forbindelse med budget 2014 er igangsat en analyse af, hvad udgifterne vil være ved etablering af juniorklubtilbud i hele kommunen. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Forslaget er vedlagt som bilag. Socialområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes juniorklubtilbud. Kvalitetsstandarden er ændret i formen, idet juniorklubberne indgår i en samlet helhedsplan for hele UngNorddjurs i bestræbelserne på at skabe helhedsorienterede løsninger for børn og unge fra år. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Bilag: 1 Åben Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune 73401/13 7

11 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller 1. at forslagene drøftes 2. at analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbuddet i hele Norddjurs kommune diskuteres 3. at ungdomsskolebestyrelsen tager forslagene til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 8

12 8. Fritidspas A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Styregruppen for Fritidsvejledning med fritidspas har udarbejdet et forslag til forankring i forbindelse med projektet udløb. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Myndighedsafdelingen har forespurgt UngNorddjurs om et samarbejde vedrørende Pilotprojekt vedr. fritidspas for udsatte unge mellem år. Pilotprojektet fremlægges på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for fritidsvejledning med fritidspas pr. 3. juni 2013 blev gennemgået. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 9

13 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen har UngNorddjurs udarbejdet et forslag til disse. Forslaget er vedlagt som bilag. En væsentlig del af UngNorddjurs s lokalitet til ungdomsskolevirksomhed i Ørum står til nedrivning. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en ny tilbygning som erstatning for den nedrivningstruede del. Forslaget er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Lokaler i Allingåbro.pdf 73405/13 2 Åben Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf 73408/13 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 10

14 10. Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Dato: Tema: Årshjul: Fredag og lørdag d. 8. og 9. Hvad sker der i en Ungdomsskolekonference i marts brydningstid? Brædstrup Onsdag d. 20. marts Ny Nordisk Institution Regnskab Onsdag d. 12. juni Sociale projekter/tilbud i sommerferien Onsdag d. 11. september Budget 2014 Onsdag d. 6. november Onsdag d. 4. december Juleafslutning Ideer til temaer: Ungdomsunivers Ungdomsskolebestyrelsen har tidligere haft fast mødetidspunkt fra kl Der er stillet forslag om at ændre det faste mødetidspunkt til kl Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at temaer og årshjul på møderne drøftes at det nye faste mødetidspunkt godkendes Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 11

15 11. Orienteringspunkter A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Der orienteres om følgende punkter: ID kort til unge APV for UngNorddjurs Ny hjemmeside Efter lockouten Track III Kompetenceudvikling af Strategisk forum Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 12

16 12. Eventuelt A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Indstilling Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for alle afdelinger kan findes på intern hjemmeside hver den første i måneden. Mængdereguleringer. Opgørelse sendes til bestyrelsen og emnet sættes på dagsordenen til næste møde. Taget til efterretning. 13

17 Bilagsoversigt 7. Juniorklubområdet 1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune (73401/13) 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum 1. Lokaler i Allingåbro.pdf (73405/13) 2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf (73408/13) 14

18 Underskriftsside Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen 15

19 Bilag: 7.1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73401/13

20 Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune UngNorddjurs fremsender hermed de beregninger, vi har foretaget, til klarlægning af de økonomiske konsekvenser af en udbredelse af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Der er i maj 2013 juniorklubber placeret i følgende skoledistrikter: Auning (Fristedet), Rougsø (Ørsted jr. klub), Vestre/Voldby (Enggården) og Kattegatskolen/Skolebakken (Grenaa Jr. klub). Ved at oprette juniorklubtilbud i de resterende 6 skoledistrikter (2013) vil der kunne opnås en fuldstændig geografisk dækning af Norddjurs kommune, samtidig med at juniorklubberne naturligt vil indgå i den samlede, tidlige helhedsindsats i forbindelse med de enkelte skoler (jf. forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats på skole-dagtilbudsområdet). Samarbejdet mellem dagtilbud (0-10 år), juniorklubber (10-14 år) og ungdomsklubber (14-18 år) vil herefter på fritidsområdet være en sammenknyttet kæde for barnet fra 0-18 år, der uden de store vanskeligheder vil kunne være en aktiv medspiller til skolen i nærmiljøet under en evt. kommende skolereform. Det vil således også være naturligt at foreslå en automatisk overførsel af børn fra dagtilbud til juniorklub (jf. Syddjurs modellen) i april måned ved opstart af tidlig SFO, evt. på SFO-lignende vilkår i april-juli, da der til hvert skoledistrikt vil være placeret en juniorklub i gåafstand (jf. forslag til udvikling og organisering af juniorklubtilbud, 2008).

21 NY ØKONOMI VEDR. JUNIORKLUBBER I HELE NORDDJURS KOMMUNE Budget for etablering af 1 juniorklub (anlægsudgifter + årlig drift) med en max. normering på 30 børn: Anlægsudgifter Kr ,- Driftsudgifter v. 2 medarbejdere Kr ,- Total Kr ,- Ovenstående Total tager udgangspunkt i følgende beregninger: Anslåede anlægsudgifter ved etablering af 1 ny juniorklub: Inventar Kr ,- Aktivitetsmaterialer Kr ,- Kontorudstyr (IT) Kr ,- I alt Kr Anslåede driftsudgifter ved 1 ny juniorklub Personale (løn, adm., komp. udv., kørsel, mv.) Kr ,- Drift (materialer, aktiviteter mv.) Kr ,- Vedligehold af Inventar og materiel mv. (herunder IT) Kr ,- Grunde og bygning* Kr. 0,- I alt Kr ,- *NB! Budgettet balancerer under forudsætning af, at lokaler vil blive stillet frit til rådighed, og at der ikke er løbende udgifter forbundet hermed (husleje, rengøring, el, vand, varme osv.), da disse udgifter ikke er indregnet.

22 Bilag: 9.1. Lokaler i Allingåbro.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73405/13

23 Ungnorddjurs forventninger til fremtidens lokaliteter i Allingåbro. Ungnorddjurs ønsker at samle sine aktiviteter i centre, med et bredt tilbud, stor fleksibilitet og lang åbningstid. Det skal være muligt for børn og unge at benytte Ungnorddjurs tilbud når de har behov, og skal endvidere havde mulighed for at få adgang til faglokaler udenfor åbningstid, ved lån af nøgle. Dette medfører en række ønsker og behov i forhold til lokaliteter: Lokalerne skal kunne afgrænses i områder, således at det kan styres hvor de unge kan færdes. Dette begrænser ressourcerne til opsyn samt nedsætter behovet for rengøring. Der skal være direkte adgang til alle lokaler fra gangareal, så brug ikke begrænses af anden aktivitet. Dette styrker fleksibiliteten og gør det samtidig muligt for de unge at få adgang uden for alm. åbningstid ved udlevering af "ungenøgler". Der er behov for udearealer, som kan indrettes til børne- ungeaktiviteter med henblik på udeliv og friluftsaktiviteter, der er et af Ungnorddjurs fokus-områder i forhold til læringsmiljøer. Det er afgørende at lokalerne indrettes med størst mulig fleksibilitet, rummene skal være forberedt til flere formål, med mulighed for let og hurtigt "ombygning" / opstilling til aktiviteter og arrangementer. Vi skal være opstillingsparate, så vi hele tiden matcher de unges ønsker og behov! Det er et stort ønske at lokalerne forsynes med elektroniske låse samt automatisk lys- og klimastyring, da det letter brugen for de unge og giver en besparelse på driftsomkostningerne. Lokaleønsker m. beskrivelse af forventninger til fremtidens anvendelse: * Listen er ikke prioriteret, da vi ser alle lokalerne som lige væsentlige. Musiklokale, gerne m. tilhørende øvelokale der kan benyttes som sangboks. o Musikmiljøet i Ungnorddjurs er under rivende udvikling, og det er et vigtigt mål, at skabe de samme muligheder for de unge i Auning/Allingåbro som der findes i Ørum og Grenaa. Kreativt værksted (gerne to). o De kreative aktiviteter udvikler sig til stadighed. Ungnorddjurs har store traditioner indenfor rollespil og war games, der begge har behov for værksteder til at skabe figurer, dragter, rekvisitter mv. Samtidig er der stor interesse for kreative aktiviteter som smykkefremstilling, tegne/male-hold, tøj-design mv. Computerrum. o Computerrum har to formål. Det er en vigtig del af en lektie café og undervisningsaktiviteter i supplerende skolefag. Derudover er der stor efterspørgsel på div. pc-artiviteter, lige fra animation til spil-udvikling. Ungnorddjurs indgår i et samarbejde med IT-Collage i Grenaa, og arrangerer/deltager derigennem i flere events omkring it-aktiviteter. Ungdomsklub m. køkkenfaciliteter samt depot. o Ungdomsklubben er en central del i Ungnorddjurs center-tanker. Det er vigtigt at der er mulighed for et sted, hvor de unge kan mødes, og ikke mindst møde engagerede voksne, der står til rådighed for at facilitere og støtte de unge. Klubberne har desuden til formål at fungere som vente-rum i forbindelse med hold-aktiviteter, og en stor del af aktiviteterne tager også sit udgangspunkt i klubben. Multisal m. scene. o Ungnorddjurs arrangerer, i samarbejde med de unge og div. samarbejdspartnere, en lang række aktiviteter og events, hvor der er behov for et større fleksibelt lokale, der kan

24 rumme mange unge og/eller kulisser, baner til lege, spil mv. Dette lokale tænkes ind som et aktivitetsrum med pool, bordtennis, air hockey osv. til daglig brug. o Undervisningslokaler, gerne 2-3 stk. kan evt. kombineres m. mødelokaler. o Som et led i at samle Ungnorddjurs aktiviteter, er det vigtigt at der står 2 til 3 alm. undervisningslokaler til rådighed. Disse lokaler benyttes til hold og projekter, der har behov for eget lokale, hvor de kan arbejde og evt. lade påbegyndte projekter blive stående fremme. Lokalerne skal også benyttes til færdselsundervisning, teoridele samt undervisning i supplerende skolefag som dansk som 2. sprog, matematik o. lign. o Biograf / videograf / auditorium. o o Kontormiljø. o Toiletter. o Ungnorddjurs investerer i film-licenser, hvilket giver tilladelse til fremvisning af film i offentlige forsamlinger. Dette skal selvfølgelig benyttes, og Ungnorddjurs byder naturligvis skoler og andre velkommen til at benytte dette lokale til fremvisning af film mm. i forbindelse med undervisning og andet. Derudover benyttes lokalet til mindre foredrag med billede-fremvisning. Ungnorddjurs har hårdt brug for et kontormiljø i den vestlige del af kommunen. Der mangler arbejdspladser til vores ansatte i Auning/Allingåbro-området og ikke mindst mulighed for decentralisering af både ledelse og administration. Vi tænker at behovet kan dækkes af følgende: Kontor m. ca. 5 arbejdspladser Mødelokale i sammenhæng m. kontor Frokostrum m. thekøkken i forbindelse m. kontor Depot / arkiv Lokalerne skal naturligvis rumme et antal toiletter som dækker behovet for de unge og som lever op til reglerne for toiletforhold for ansatte samt handicappede.

25

26 Bilag: 9.2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73408/13

27 Ungnorddjurs lokaler på Overbrovej 50a i Ørum. Status. Pt. består Ungnorddjurs lokaler i Ørum af en nyere aktivitetsbygning på 400 m2 fra 1984, samt et tidligere cementstøberi med tilhørende bolig af ældre oprindelse. Aktivitetsbygningen rummer i dag ungdomsskoleklub samt en række ungdomsskolehold og et mindre kontor. Bygningen fungerer perfekt til formålet, og lever op til alle krav i forhold til brandsikkerhed, energi-niveau mv. Det tidligere cementstøberi rummer i dag en række faglokaler til ungdomsskoleundervisning. Bygningerne er desværre i meget dårlig stand, og er indstillet til nedrivning, da de, bogstaveligt talt, er ved at falde fra hinanden. Desuden er der ingen isolering i bygningerne, og ved seneste energimærkning fremgår det tydeligt, at disse bygninger er ekstremt dårligt fungerende energimæssigt. Ungnorddjurs ungecenter i Ørum byder på en lang række tilbud. I dag rummer bygningerne følgende aktiviteter/hold: - Ungdomsskoleklub - Træværksted - Musiklokale (med adgang for de unge med egen nøgle) - Lydstudie - Videostudie - Pigernes verden (pige-klub for udsatte piger) - Tegneværksted - 1.hjælp - Knallertkøreskole - PresseMagasinets redaktion - Norddjurs Event Crew - Digital musik - Foto - Ungdomsskolerådet møder - Faxe Kondi Cup-holdet - Track-holdet - Grand Prix-holdet - Div. større eller mindre aktiviteter, event & arrangementer i weekends. Dette aktivitetsniveau lægger naturligvis stort pres på det nuværende antal lokaler, og det kræver en del koordinering og planlægning at få plads til alle. Samtidigt har vi planer om en række nye tiltag, som rollespil, dans, sund mad, PC-spiludvikling m.fl.

28 Ønske til fremtidige lokaler. Eftersom det gamle cementstøberi m. tilhørende bolig er indstillet til nedrivning, er det, jf. ovenstående, meget vigtigt, at der tænkes på nye lokalemuligheder, da den eksisterende aktivitetsbygning ikke kan rumme alle aktiviteter der foregår på nuværende tidspunkt, og slet ikke det aktivitetsniveau vi ønsker i fremtiden. Ungnorddjurs forslag er, at forlænge den nuværende aktivitetsbygning hen over det, til den tid, nedrevne cement-støberi. Vi foreslår en forlængelse i samme bredde som den eksisterende aktivitetsbygning, hvilket svarer til ca. 16 meter med en længde på 16m., hvilket svarer til ca. 250 m2. Da vores forslag bygger på en forlængelse af den nuværende aktivitetsbygning, mener vi at det vil være hensigtsmæssigt at benytte røde mursten lignende dem der er benyttet i aktivitetsbygningen samt tag i brun eternit. Vi foreslår at der benyttes stålspær eller lign. så bygningen kan udnyttes i fuld højde, og at der indsættes et dæk, så bygningen på sigt kan benyttes i 2 etager. Umiddelbart tænker vi ikke 1. sal udnyttet fra starten, den vil vi gerne inddrage med tiden, efterhånden som vores tilbud udvikler sig i takt med de unges ønsker og behov. Med andre ord, vi sørger selv for at indrette 1. sal. I første omgang er der, ud over den eksisterende aktivitetsbygning, behov for følgende lokaler: - Musiklokale Musikundervisning & øvelokale for ungdomsbands. - Lydstudie Indspilning af ungdomsbands & prod. af filmmusik. - Videostudie Videoproduktion & live-afvikling. - Teknikrum Opbevaring af grej til studier. - Kreativt- / tegneværksted Undervisning i kreative fag. - Computerlokale Undervisning: programmering, spiludvikling mv. - Undervisning 1 1.hjælp, Knallertkøreskole, PM redaktion, ND Event Crew. - Undervisning 2 Ungdomsskolerådet, Faxe Kondi Cup-holdet, Track-holdet. - Foto-værksted Undervisning i foto & billedbehandling. - Kontorlokale Kontor/administration for ungecenter Ørum. - Mødelokale Mødeaktivitet i og omkring ungecenter Ørum. - Depot Grejbanken, afd. Ørum. - Toiletter Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning. - Rengøringsrum Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning.

29 Tegning. Målestok: Ca. 1:100 Bygningen måler 16 x 16 meter. Eksisterende bygning Ønsket om et computerlokale imødekommes ved, at det nuværende kontor og garderode i aktivitetsbygningen lægges sammen til et computer-lokale.

30 Økonomi. Med udgangspunkt i en m2-pris på kr ,- samt ekstra foranstaltninger i forhold til institutionsbrug, kunne nedenstående være et kvalificeret bud på et budget, excl. nedrivning af det eksisterende cementstøberi m. bolig: Projektering: Overslag Bygning: 250 m2 á kr , Ventilation: Inkl. tilkobling af eksisterende aktivitetsbygning: Sikkerhed: Elektroniske låse, alarmsystem, CTS: Udeareal: Etablering, belægning mv Total, kr.:

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gasværksvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 11. september 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Ungdomsklubben, Åboulevarden 64, Grenaa Dato: Onsdag den 20. marts 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 4/2012 Sted : Plus 2, Kløvervang 9, 8500 Grenaa Dato : 31. oktober 2012. Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.30 Medlemmer Deltog Niels Basballe Kirsten

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 3/2010 Sted : Gasværksvej 1, Grenaa (Grejbanken) Dato : 5. maj 2010. Start kl. : 17.00 Slut kl. : 21.00 Medlemmer Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2011 Sted : Ungnorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 21. september 2011. Start kl. : 17.30 Slut kl. : 21.30 Medlemmer Niels Basballe Kirsten

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 7. september 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa samt mødelokale 1, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Tom

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Kystvejens Hotel, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 3. december 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Mødet indledes kl med besigtigelse af grejbanken på Danmarksvej 25 (ved siden af Falck-stationen på Finlandsvej)

Mødet indledes kl med besigtigelse af grejbanken på Danmarksvej 25 (ved siden af Falck-stationen på Finlandsvej) Møde: Sted: UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN tirsdag den 12. marts 2013 kl.16-18 Højvangen 6, 8660 Skanderborg Referat: Mødet indledes kl. 16.00 med besigtigelse af grejbanken på Danmarksvej 25 (ved siden af Falck-stationen

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Åben/lukket dagsorden Fraværende: Henrik Christensen, Jesper Marker, Christina Ottosen, Hans Søndergård, Villads Sørensen

Åben/lukket dagsorden Fraværende: Henrik Christensen, Jesper Marker, Christina Ottosen, Hans Søndergård, Villads Sørensen REFERAT Haslev d. 23/5-2006. Ungdomsskolebestyrelsen. Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 31. maj 2006 kl. 15.30 18 i lokalerne Frederiksgade 6. Åben/lukket dagsorden Fraværende: Henrik Christensen,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.28.maj Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.28.maj Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.24, side 1 d.12.september 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmødet d.12.9.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK FÆLLES FOR ALLE JUNIORKLUBBERNE ÅBNINGSTIDER: Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage. På skolefridage er der åbent 09-16,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse. Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen

Referat. UngSlagelses bestyrelse. Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 23. april 2015 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen Fraværende Jannick J. Johansen, Alexander Boisen, Unnie B. Hansen,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale. Referat Mødedato 12. maj 2010 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal Alle mødt Åbne sager 7 Lukkede sager Mødet hævet 21.35 Indholdsfortegnelse den 12. maj 2010 kl. 19.00

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3. Referat Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3. Fraværende Stine Thorsteinsson, Erik Frimann Åbne sager 4 Lukkede sager

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 10-02-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, AUGUSTA SOLBERG, MICK BUNDGAARD, BJARNE MARCUSSEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21. Referat Mødedato 27. oktober 2011 kl. 19.00 Mødelokale Søndermarksskolen Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.05 Indholdsfortegnelse den 27. oktober 2011 kl. 19.00 Sag nr. Side 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20-05-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Allan Emiliussen, Hanne Hauge og Kim Nørbygaard Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere