BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN"

Transkript

1 Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist, Janne Karlsson, Henrik Stougaard Larsen og Jan Fredsø Olsen. Møde: Sted: 23. NOVEMBER 2012, kl ,00 (incl. morgenmad og frokost) PLUS 2, Kløvervang 9, 8500 Grenaa. ÅBEN DAGSORDEN Side 1. Referat fra sidste møde 2 2. Høringer 2 3. Organisation- og medarbejdersituationen 2 4. Ny Nordisk Institution 3 5. Sygefravær og arbejdsskader i Ungnorddjurs 3 6. HMU referater 3 7. Økonomi 3 8. Kursusdeltagelse 3 9. Budget Mødeplan / Årshjul Nyt fra OMU socialområdet Nyt fra AMR/sikkerhed Strategiplan Ungdomspolitik APV Evaluering af kick-off arrangement Evt. 5 LUKKET DAGSORDEN Personsager 6 Registrering af vold og trusler og fysisk magtanvendelse 6

2 1. Referat fra sidste møde Godkendelse af referat fra mødet den 31. august. Evt. rettelser: Godkendt. MED - folderen udsendes til nyansatte elektronisk (ansvarlig Hanne) 2. Høringer Gennemgang af afgivne høringssvar og information om kommende høringssvar. Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb på børn og unge. Tages op på næste møde. Planen skal behandles på alle personalemøder. Lægges på den interne hjemmeside (ansvarlig Leif). Sendes til medlemmerne af MED-udvalget. Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune. Der er afgivet høringssvar. Politikken gennemgået og taget til efterretning. Der laves link til (ansvarlig Leif). Sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune. Der afgives høringssvar via ungdomsskolebestyrelsen den 5. december. Sendes til medlemmer af MED-udvalget. Kvalitetsstandarder for forebyggende foranstaltninger for 0-18 årige. Behandles i bestyrelsen den 5. december. Udsendes til medlemmerne af MEDudvalget. 3. Organisation- og medarbejdersituationen 3.1. Organisationsdiagram og værdibaseret ledelse 3.2. Afdelingsleder for husene ansat pr. 1. december 3.3. IT-sikkerhed (bilag) 3.4. Et nyt socialtilsyn 3.5. Resultatdokumentation 3.6. God adfærd i det offentlige (bilag) 3.7. Organisationsændringer i Velfærdsområdet Oversigt politikker Personalesag Organisationsdiagram gennemgået. Værdibaseret ledelse diskuteret. Medbestemmelse og medindflydelse gennemgået. Teamkoordinatorer har ikke beslutningskompetence. Kun hvis afdelingslederen har delegeret kompetencen. Det er vigtigt at slå fast, at åbenhed, ligeværdighed og dialog ligger til grund for alle beslutninger. Dialog og åbenhed går begge veje. Præmisserne for beslutninger skal tydeliggøres for medarbejderne. Henrik bringer punktet til teamledelsen Velkommen til Martin Harnisch Udsendes til MED-udvalget

3 4. Ny Nordisk Institution Ny Nordisk Skole er en forandringsproces (Christine Antorini, Børne- og Undervisningsminister). Nu kan ungdomsskoler også ansøge om at være med i Ny Nordisk Skole. Orientering om mål, fokuspunkter, udfordringer, betingelser og baggrund i den forbindelse. Bestyrelsen for Ungnorddjurs har godkendt ansøgning om at være med i Ny Nordisk Institution. Frank Madsen gennemgik projektet og ansøgningen. Der er indkommet ca. 350 ansøgninger og 200 udvælges til at deltage. Vi afventer svar på ansøgningen. 5. Sygefravær og arbejdsskader i Ungnorddjurs Der er ikke modtaget fraværsstatistik for 3. kvartal 2012 eller arbejdsskadestatistik for 3. kvartal I forbindelse med overgang til OPUS-løn sker der ændringer på begge områder. Arbejdsskadestatistik udleveret og gennemgået. Der er ikke registreret arbejdsskader i Ungnorddjurs. Der arbejdes på hvordan fraværsstatistikker fremover skal udarbejdes. Når der foreligger svar bliver MED-udvalget orienteret. 6. HMU referater Relevante punkter fra seneste referat bliver gennemgået. 7. Økonomi Orientering om den aktuelle økonomi. 8. Kursusdeltagelse Diskussion af politik for kursusdeltagelse. Afdelingerne afgør kursusdeltagelse. Alle medarbejdere har en kompetenceplan. Der gøres opmærksom på hvilke kurser, der er med løn og hvilke, der ikke er. Afdelingsleder styrer sammen med medarbejderne kursusbudgettet og prioriterer kurserne. 3

4 9. Budget Afdelings specifikt budget Harmonisering af serviceniveauet på juniorklubområdet 9.3 Samle aktiviteter i den vestlige del af kommunen i nye lokaler på Allingåbroskolen 9.4 Mængdereguleringer Gennemgået og taget til efterretning. Budget 13 sendes til MED-udvalget. 10. Mødeplan / Årshjul Mødeplanlægning for Mødetidspunkt i august overvejes i forhold til høringperioden for budget 14. Der udarbejdes årshjul der afstemmes efter OMU og HMU. Der udarbejdes mødeplan for 2013 og 2014 afstemt efter mødeplanerne for OMU og HMU (ansvarlig Jan). 11. Nyt fra OMU socialområdet Leif orienterer 12. Nyt fra AMR/sikkerhed 9.1 AMR erne orienterer 9.2. Brandøvelser på relevante steder 9.3. Anmeldte besøg fra Arbejdstilsynet Der blev givet en glad smiley ved det anmeldte besøg i Klub Ørum 13. Strategiplan Der orienteres om arbejdet med den nye strategiplan 4

5 14. Ungdomspolitik I processen med udformningen af ungdomspolitikken har der nu været afholdt et ungdomsmøde med workshops og efterfølgende et 24 timers arbejdsseminar. Orientering fra disse og status på processen vil finde sted på mødet. Politikken vedtaget i kommunalbestyrelsen. Sendes til MED-udvalget. 15. APV 15.1 Input til APV Hvor tit skal APV finde sted Planlægning af APV i Ungnorddjurs Henrik gennemgik forløbet omkring APV i Ungnorddjurs. Trivselsundersøgelse planlægges. Skemaet skal forenkles. Problematikken omkring kombinationsstillinger skal vendes. AMR - gruppen (suppleret med Allan-teknik) kommer med forslag til APV-skema og plan for afholdelse af APV - undersøgelser 16. Evaluering af kick - off arrangement Mandag den 12. november deltog lokal - MED Ungnorddjurs i et kick - off arrangement med alle MED-udvalg i Norddjurs Kommune. Arrangementet skal evalueres. Stor tilfredshed med arrangementet. Klask a lår var morsomt. Spørgsmål fra gruppearbejdet udsendes til MED-udvalget. Personalepolitikken udleveres, når nyt oplag er færdigtrykt, til alle medarbejdere via MED-udvalget. Personalepolitikken skal være punkt på næste møde. 17. Evt. Personaledag Sociale arrangementer for medarbejdere (trivselsudvalg) Seniorsamtaler i alle afdelinger Coaching på socialområdet Skal sendes til MED-udvalget Akut-job Punkt til kommende møde: Hvad skal vi behandle i MED-udvalget? Tidsramme for kommende møder kl

6 LUKKET DAGSORDEN Personsager 1 sag gennemgået. Der blev besluttet en strategi for information. Registrering af vold og trusler og fysisk magtanvendelse Orientering om sager. 1 sag om vold og trusler gennemgået 3 sager om fysisk magtanvendelse gennemgået 6

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked Referat fra HovedMED Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 22. august 2013 Deltagere: Ida Andrea Stoltze Rasmussen, TR for DJØF, næstformand Marianne Lindholdt, FTR for DLF Charlotte Fick, FTR for DSR Anette Pollas,

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat af møde d. 09.09.13 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september 2013. Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København.

Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København. Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København. Deltagere: Anne Blædel, Folkesundhed København, Kbhs Kommune, FP93@suf.kk.dk Charlotte Isager,

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 05.11.09. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere