TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Budgetkorrektioner for egne tilbud Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/ Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal Udbud på traktor med frontkost - LUKKET SAG Ansættelse af skolechef - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1317 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1317 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Budgetkorrektioner for egne tilbud Åben sag Sagsnr.: 15/9097 Sagsansvarlig: tfi.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til godkendelse af en udgiftsneutral budgetomplacering i budget 2015 og overslagsårene. Årsagen til indstillingen er uoverensstemmelse mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og den nuværende kontering og budgetlægning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan konstateres, at den nuværende kontering og budgetlægning ikke afspejler de faktiske forhold i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Således er både løn- og driftsmidler samlet på for få områder. Den nuværende konterings- og budgetlægningsopbygning betyder, at Tårnby Kommune pt. ikke følger den autoriserede kontoplan på visse områder. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler nedenstående korrektioner for at sikre, at kontering og budgetlægning stemmer overens med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Normeringskorrektioner: Normering svarende til 2,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , Administrativ organisering, til , midlertidigt botilbud. Vedr. ledelse af Det socialpsykiatriske team. Normering svarende til 1,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , Administrativ organisering, til , midlertidigt botilbud. Vedr. ledelse af Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj. Normering svarende til 4,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til , Aktivitets- og samværstilbud. Vedr. ansatte i Det socialpsykiatriske team, Aktivitetscentret. Normering svarende til 5,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , støtte- og kontaktpersoner, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Det socialpsykiatriske team, Støttekorpset. Normering svarende til 0,750 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Bofællesskabet Jershøj. 4

6 Normering svarende til 0,750 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Bofællesskabet Falhøj. Øvrige driftskorrektioner: kr. og kr. flyttes fra Bofællesskabet Jershøj til Det socialpsykiatriske team, internt på funktion , midlertidigt botilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , aktivitets- og samværstilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , aktivitets- og samværstilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Korrektionerne vil ikke medføre nogen arbejdsmæssig ændring, hverken for administration eller udfører. Ændringerne anbefales med gennemslag i 2015 samt indarbejdet i budgetlægningen for PÅTEGNING Den 31. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om udgiftsneutrale lønbudgetomplaceringer. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget for budget 2015 og overslagsårene: /kam 1. At godkende omplaceringer af normering svarende til i alt 13,500 stillinger og kr. 2. At godkende omplaceringer af indtægter for i alt kr. 3. At godkende omplaceringer af driftsudgifter for i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over omplaceringer 65295/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby Åben sag Sagsnr.: 15/5068 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby ønsker at leje et mødelokale, det tidligere spillercafeteria samt adgang til kantineområde i Travbanehallen. Se forslag til lejeaftale på bilag 1 Tegning der viser de nævnte lokaler på bilag 2 Den ændrede brug af lokalerne vurderes ikke at ville være til gene for de øvrige benyttere af hallerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby lejer p.t. køkkenfaciliteter i Travbanehallen til 6000 kr. pr. måned eksklusive juli måned. Se aftalen på bilag 3. ØKONOMI Lejen i forbindelse med den nye aftale fastsættes til 6000 kr. om måneden. Der betales ikke leje i juli måned hvor hallen er lukket. Lejeindtægten forslås i lighed med lejeindtægten vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen overført til konto, Fritidsfaciliteter til dækning af øget vedligehold, strøm, varme m.v. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget /SHJ 1. At aftalen vedr. udlejning af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde i Travbanehallen til Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby godkendes for så vidt angår den ændrede brug 2. At sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af aftalen samt anvendelse af indtægten som beskrevet BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale vedr.udleje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang 33161/15 6

8 til kantineområde i Travbanehallen 2 Åben Tegning vedr. aftalen i bilag /15 3 Åben Aftale vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen 35260/15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet lejeindtægten indgår på Økonomiudvalgets område i lighed med andre lejeindtægter. 7

9 5. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/5991 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning. Heraf fordeles de kr. direkte ud til institutionerne. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler Kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børneog Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV 8

10 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf 65686/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/16 Åben sag Sagsnr.: 15/8665 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Der ansøges om Frikøb af Naturskoleleder Jacob Jensen og naturvejleder Rikke Mortensen til konsulenter for Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskole i skoleåret 2015/2016. Omfanget er maksimalt 150 timer/ skoleår i alt. Ministerierne refunderer alle udgifter til Tårnby Kommune, med 350 kr/time. For at Naturskolen kan opretholde det nuværende aktivitetsniveau foreslås det at det indkomne beløb anvendes til at ansætte vikar(er) på Naturskolen i skoleåret 2015/2016. Skolereformens nye krav indfries på flere områder ved at skoler arbejder efter udeskolemetoder. Særligt hvad angår varieret undervisning, undervisning i lokalsamfundet væk fra skolen, elevernes motivation for egen læring samt fysisk bevægelse. Motivet bag denne ansøgning er at frikøbet giver muligheder for at hente ny inspiration til kommunen og på samme tid udvikle kompetencerne blandt Naturskolens personale netop til at i mødekomme intentionerne i skolereformen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Timerne til konsulentfunktionen vil være fordelt i perioden fra frem til og med uge 26 i 2016 ØKONOMI Ministeriet refunderer maximalt ,00 kr. svarende til 150 timer a 350,00 kr. Beløbet ønskes indsat på kontonr.: og omkostningssted: Refusionen ønskes anvendt til dækning af vikar(er) som aflønnes fra konto: , og omkostningssted PÅTEGNING Den 15. april 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At naturskoleleder Jacob Jensen og naturskolevejlede Rikke Mortensen begge frikøbes 150 timer i skoleåret 2015/16 til konsulenttjeneste for Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen. 10

12 2. At der ansættes vikar(er) for det beløb som ministerierne refunderer Tårnby Kommune i forbindelse med projekt Udvikling af udeskolen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen.docx 57540/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2478 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2015 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf 73051/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 12

14 8. Udbud på traktor med frontkost - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf 13

15 9. Ansættelse af skolechef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: khn.of 14

16 Bilagsoversigt 3. Budgetkorrektioner for egne tilbud 1. Oversigt over omplaceringer (65295/15) 4. Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby 1. Aftale vedr.udleje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde i Travbanehallen (33161/15) 2. Tegning vedr. aftalen i bilag 1 (34954/15) 3. Aftale vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen (35260/15) 5. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf (65686/15) 6. Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/16 1. Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen.docx (57540/15) 7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (73051/15) 15