MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland"

Transkript

1 MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland Ansøgning til: Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg Nordfyns Kommune Vedr. økonomisk støtte til etablering af Morud Idrætspark Ansøgningsdato:

2 Vi er så klar Til Nordfyns Kommune, Vi er så klar til at få skabt MORUD IDRÆTSPARK. Kommunens sydligste samlingspunkt for alle med lyst til fysisk udfoldelse, socialt samvær og ikke mindst til glæde og inspiration lige fra de yngste til de ældste borgere i vores kommune. Vi vil skabe et fælles samlingspunkt på tværs af idrætsgrene og aldersgrupper. Vi vil skabe idræts- og legeplads, hvor børn og unge med eller uden deres forældre og bedsteforældre på én og samme tid kan lege, klatre, styrketræne, svømme, spille fodbold, spille håndbold, spille tennis, spille basketball, spille volleyball, spille krolf, spille petanque, hænge ud sammen, netværke og vigtigst af alt få styrket deres fysiske og sociale evner hele året rundt under åben himmel. Morud er på den ene side et flagskib for Nordfyns Kommune med vækst og mange gunstige tilflyttere for Nordfyns Kommune. Vi har en af Fyns absolut bedste skoler med de højeste scorer på stort set alle punkter jf. den årlige kvalitetsrapport. Men når det er sagt, så halter Morud meget bagefter hvad angår sports-, fritids- og idrætsfaciliteter. Derfor har vi nu selv aktivt taget initiativet til at få skabt en hårdt tiltrængt opgradering af vore udendørsfaciliteter ved anlæggelse af en ny kunstgræsbane med tilhørende aktiviteter. Det bør måske også lige nævnes, at Morud benyttes af Nordfyns kommune som samlingssted for kommunens årlige sundhedsdag. Derfor vil området højnes ved etablering af et nyt kunstgræsbaneanlæg. Vores motivation finder vi ved, at 1. Vi har et akut behov. 2. Vi har initiativet og idéerne 3. Vi har de menneskelige ressourcer til at gennemføre projektet 4. Vi har en beliggenhed i et af Fyns smukkeste natur- og idrætsområder 5. Vi har allerede fået tildelt hele kr ,00 fra DBU der skal anvendes inden Vi har en meget stram tidsplan 7. Vi mangler blot Nordfyns Kommunes økonomiske støtte og opbakning. Derfor ansøger vi hermed Nordfyns kommune om tilskud på kr til etablering af en kunstgræsbane, som en central del af MORUD IDRÆTSPARK. På grund af vores stramme tidsplan ser vi frem til at modtage en hurtig, klar og forhåbentlig positiv tilkendegivelse vedr. denne ansøgning. 2 Leif Mortensen Formand for Fodboldafdelingen Morud Idrætsforening Klaus Ølund-Larsen Kasserer for Hovedbestyrelsen Morud Idrætsforening Preben Jensen Formand for Hovedbestyrelsen Morud Idrætsforening

3 Ovenstående 7 punkter er yderligere uddybet nedenfor: Ad 1: Vi har et akut behov Morud Fodbold har de seneste år haft en meget gunstig vækst i både antal spillere og antal hold, hvor en af de mest markante forskelle består i væksten på vores pige-hold. Vi har pt. en af Fyns bedste fodboldpigeafdelinger, hvor flere af vore årgange har Fyns bedste pigehold i deres årgange. Dette positive udviklingsforløb blev startet op for flere år siden og blev som bekendt også kronet sidste år, da Havrehedskolen vandt Ekstrabladets landsdækkende skolefodbold finale for piger op til 9. klasse inde i Parken i København. Vi har pt. tilmeldt følgende turneringshold: U5-7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U18 U19 Senior Oldb./-g. Veteran Drenge *) Piger *) Denne årgang bestående af meget talentfulde spillere mistede vi op til denne sæson (16-18 spillere) bl.a. på grund af tiltrækningen fra andre Odense klubber med langt bedre faciliteter. Vores akutte behov for ekstra fodboldbanefaciliteter frem-går desuden af Nordfyns Kommunes netop foretagne behovs-undersøgelse for fodboldbaner, der viser, at Morud har suverænt flest spillere pr. bane, nemlig 109 spillere, hvor nr. 2, Otterup, har 64 spillere. Status på det tidligere sagsforløb kan følges på nedenstående link: &ItemId=38861 Fodbold har over de seneste år udviklet sig til en helårssport, og derfor er der behov for baner, der kan benyttes hele året. Morud Idrætsforening har desuden aldrig haft grusbane ligesom mange andre klubber i kommunen har. Det nuværende anlæg i Morud består af et træningsareal (for smalt til en 11 mandsbane) foran klubhuset, som er meget nedslidt og svært tilgængelig i foråret og efteråret. Herudover har vi opvisningsbane samt et træningsareal (Sletten), som er meget benyttet. Dog må vores kampbane og Sletten ikke benyttes, før vi kommer ind i april. Her er det derfor meget vigtigt at få pointeret konsekvenserne heraf: 1. Fra januar til marts og fra september til november, hvor det regner meget, og vi kun kan bruge banen ved klubhuset, er vi meget ofte nødt til at aflyse træninger, fordi a. Vi ikke kan træne på banen p.g.a. vand b. Vi ikke har andre alternativer som f.eks. vores hal, der altid er optaget. 2. Fra januar til marts bliver træningsarealet foran klubhuset hvert år helt overbelastet og ødelagt, således at de helt små spillere (6-10 år) starter op med at træne og spille stævner på en bane, der faktisk ikke egner sig til fodbold før efter sommerferien. I Nordfyns Kommune er der én nyetableret kunstgræsbane i Otterup samt flere kunstgræsbaner i Odense Kommune! Morud Idrætsforening forsøger i dag at benytte de omkringliggende baner, hvor vi af afstands-mæssige årsager (42 km tur/retur) pt. ingen erfaring har med brugen af banen i Otterup. Banerne i Odense er både dyre og svære at leje, da Odense klubberne har fortrinsret og kun åbner op for de ofte skæve tidspunkter. DBU s tildeling af midler til Morud Idrætsforening (se Ad 5:) giver desuden også en soleklar tilkendegivelse af, at Morud Idrætsforening både har behovet, beliggenheden og potentialet til en ny kunstgræsbane. 3

4 Ad 2: Vi har initiativet og idéerne Jf. en gammel tese skal man selv tage initiativ og gå foran med idéer og visioner, hvis man vil opnå noget her i livet. Det er lige netop, hvad Morud Idrætsforening gør i denne sag. Der har længe været analyseret, tegnet, vurderet og debatteret om placeringer, behov, faciliteter, funktioner, andres erfaringer, materialer og økonomi. Vores samlede konklusion og idé er derfor en grundig overvejet plan, som kan ses nedenfor i mindre form (ellers henvises til bilag 1): Morud Idrætspark vil komme til at udvikle sig i to etaper: Første etape vil bestå af: en 72 x 136 meter (9.792 m²) kunstgræsbane som erstatning for et nuværende baneanlæg, som er nedslidt og svært tilgængeligt først og sidst på fodboldsæsonen. På den sydligste del af banen skal der tegnes op til minifodbold, håndbold mm. Området skal forsynes med et omliggende hegn samt et nyt og tidssvarende lysanlæg. Vores nuværende lysanlæg er komplet nedslidt og kan ikke genbruges til dette projekt. 4

5 Anden etape vil bestå af: yderligere projektering af de øvrige frie områder rundt omkring kunstgræsbanen og friluftsbadet, hvor vi ved hjælp af støtte fra fonde og sponsorer vil få udviklet nogle lege-, motions- og fitness faciliteter, som kan tiltrække bredden i idrætten (de helt små, ikke boldspillere, motionister, pensionister, handicappede m.fl.), hvilket vil skabe helheden og sammenhængskraften i Morud Idrætspark. Vi har bl.a. sat nogle undersøgelser i gang vedr. etablering af en streetbane, hvilket er det nyeste tiltag inden for DBU: Medlemstallene viser, at mange fravælger den organiserede fodbold, når de rammer teenage-alderen, og det er naturligvis en tendens, vi gerne vil ændre. Med streetfodbolden har vi en fleksibel aktivitet, der falder i de unges smag og kan være med til at fastholde dem i foreningslivet, siger Flemming Jensen, projektleder for DBU Street. Kilde: hvor streetfodbold uddybes. Morud Idrætspark er båret oppe af følgende argumenter: 1. En kunstgræsbane med god belysning kan erstatte 3 græsbaner, hvilket kan dokumenteres fra andre klubbers erfaringer ved at: a) Banen kan bruges næsten 365 dage om året b) Når banen er intelligent optegnet (malet) med opvarmningsareal i den ene ende, så kan hold-/ træningsskift gøres meget effektive, samt flere hold med lethed kan træne samtidig, idet banens areal er 100 % tilgængeligt (ingen våde områder, ingen slidtager i løbet af en våd træningsdag, ingen begrænsninger). c) Banen vil tillige blive Moruds nye kampbane (Stadion) 2. Vores nuværende baneforhold foran friluftsbadet er ikke tidssvarende, men nedslidte. 3. Vi får sammenhæng i vore faciliteter (friluftsbadet, fodbold, tennis, street håndbold, krolf, vores løbeklub mm.), og vi får mulighed for at udvide vore åbningstider til hele året. 4. Vi får en alsidig idrætspakke, der vil blive tiltrækkende ikke kun for Moruds borgere, men også for især den sydlige del af Nordfyns Kommunens borgere. Det er jo tydeligt at se, hvilken social platform vores unikke friluftsbad skaber hver eneste sommer for gæster fra hele kommunen. 5. Vi får tillige skabt en unik mulighed for Havrehedskolen, SFO en, Klubben og vore lokale daginstitutioner/børnehaver til også at udvide deres åbnings-/udetider til hele året ved at kunne bruge kunstgræsarealet til alle former for fysisk udfoldelse og leg i dagtimerne. 6. Vi vil således omdanne vores nuværende kampbane til træningsbane, idet de fleste senior- og ungdomskampe vil blive spillet på vores nye kunstgræsbane. Vi vil dermed få nedbragt vores akutte behov for en ekstra fodboldbane. 5

6 Dette projekt har dog en absolut udfordring, som reelt altid har været et problem for denne gamle fodboldbane. Området er simpelthen for smalt til at kunne skabe en fodboldbane på. Vi har derfor brug for at gå ca. 20 meter ind i skoven, som ligger i sydvestlig retning for dette område. For at løse denne del af projektet er vi meget afhængige af Nordfyns Kommunes velvillige deltagelse. Morud Idrætsforening (ved Hovedbestyrelsesformand Preben Jensen og Fodbold-afdelingens Formand Leif Mortensen) har den 20. august 2012 afholdt møde med Langesø Fondets direktør og bestyrelsesformand Hans Berner vedr. muligheden for opkøb af dette tilstødende skovareal, der vel at bemærke ikke er fredsskov. Langesø Fondet skal holde bestyrelsesmøde den 7. september 2012, hvor dette punkt bliver sat på dagsordenen. Rent umiddelbart var direktør Hans Berner ikke afvisende over for muligheden, hvis det drejer sig om køb af det samlede tilstødende areal på ca. 1,8 hektar. Oversigtsbillede: Fredskovslinie Cowi A/S og KMS Dato: :14:36 Målforhold: 1:1500 6

7 Ad 3: Vi har de menneskelige ressourcer til at gennemføre projektet: Der har i forbindelse med udvikling af Morud Idrætspark tilmeldt sig mere end 20 frivillige personer (private, såvel som erhvervsmæssige), der ønsker at deltage i dette projekt. Projektgruppen er overvejende personer uden for den officielle idrætsverden, idet vi som udgangspunkt har vurderet: 1. Projektet skal gennemføres hurtigst muligt jf. betingelserne i tilsagnsskrivelsen fra DBU. 2. Projektet må ikke strande på mangel af ressourcer. 3. Ressourcerne skal komme fra personer, som ikke i forvejen lægger deres energi og kræfter i Morud Idrætsforening. Men her bør det nok for god ordens skyld lige pointeres, at Morud Idrætspark kun bliver første skud på foreningsudviklingen i Morud. De ressourcer, som allerede er kørt i stilling til udvikling af Morud Idrætspark, vil ligeledes fortsætte med at skaffe tilskud og midler til 1. Flere omklædningsrum (Vor fodboldafdeling mangler i dag minimum 4 omklædningsrum + 2 selvstændige omklædningsrum til dommere (Krav fra DBU), 2. Opførelse af hal nr. 2 (med bl.a. fitness faciliteter og springgrav for vore mange gymnaster), idet vores nuværende hal ikke er tilstrækkelig i forhold til det antal brugere/borgere, der efterspørger træningstider og træningsfaciliteter: a. Vi har bl.a. en stor gruppe ældre i den sydlige del af kommunen, der har brug for et lokalt fitnesscenter til forebyggende daglig/ugentlig motion og kredsløbs-træning. b. Vi har en af Fyns største gymnastikafdelinger, men ikke faciliteterne, der skal til for at videreudvikle den. 3. Etablering af nyt centralt beliggende cafeteria / klublokaler / fællesrum / opholdsrum / netværks- og opholdsrum for ungdommen / indendørs motionscenter mm. Morud Idrætsforening har i den grad brug for centrale sociale lokaler, der binder idrætskulturen sammen for alle afdelinger (Badminton, Bridgeklub, Cykling, Fodbold, Friluftsbad/ Svømning, Gymnastik, Håndbold, Krolfklub & petanque, Løbeafdelingen, Tennis og Volleyball. Morud Idrætsforening har i dag ingen fysiske muligheder / rammer for at skabe et fælles idrætsmiljø. Den massive eksponering og byudvikling som Morud har gennemgået i de seneste år (og som forhåbentlig vil fortsætte) med tilflytning af mange ressourcestærke familier vil naturligvis gavne Nordfyns Kommune på sigt. Men det kræver således også, at Nordfyns Kommune sideløbende med byudviklingen får investeret i udvikling af Morud fritids- og kulturliv. Dette område har i dag en af de største markedsføringsmæssige tiltrækningskræfter. Så vi er på dette område mere end klar til at gå i gang... 7

8 Ad 4: Vi har en beliggenhed i en af Fyns smukkeste natur- og idrætsområder: Hvis det måtte være forbigået nogen, så har vi her tilført nogle billeder af det omtalte natur- og idrætsområde, som helt naturligt indbyder til udendørsaktiviteter/motion, leg og fællesskab. Vi vil gå i ét med naturen og få sundhed og friluftslivet sat på dagsordenen. 8

9 Ad 5: Vi har allerede fået tildelt hele kr ,00 fra DBU indtil Jf. Bilag 2, så er Morud Idrætsforening blandt de 15 ud af 101 ansøgere på landsplan, der har fået tildelt DBU midler på kr ,00 til anlæggelse af ny kunstgræsbane, hvoraf kun 3 (Middelfart, Tårup og Morud) af de 15 klubber er fynske. Ansøgningen blev foretaget via fast formular uden muligheder for støtteoplysninger eller farverige tillæg, hvilket giver en soleklar tilkendegivelse om, at Morud Idrætsforening både har behovet, beliggenheden og potentialet til en ny kunstgræsbane. Vi betegner dette som et kompliment fra DBU og en unik mulighed, som vi kun får én gang i livet. Hvis vi løfter os lidt op i helikopteren og kigger på de omliggende kommuner, som også har søgt disse midler uden held, så er vi vel næsten også forpligtet til at gøre noget ved det. Ad 6: Vi har en meget stram tidsplan Vores tidsplan er meget stram, idet DBU stiller krav om, at vi skal påbegynde anlægsarbejdet inden udgangen af Vi har dog en endnu mere omfattende tidsplan med ansøgning fra diverse fonde, tekniske undersøgelser, leverandørprojektering og meget andet, som naturligvis først træder i kraft, når vi har fået en positiv tilkendegivelse fra Nordfyns Kommune. 9

10 Ad 7: Vi mangler blot Nordfyns Kommunes økonomiske støtte og opbakning. Så kære Nordfyns Kommune, Vi er således bekendt med, at I den 11. oktober 2012 har møde vedr. de kommende 4 års budgetter (herunder anlægsbudgetter), hvorfor vi med denne højaktuelle ansøgning håber på en positiv tilkendegivelse. Vi har pt. følgende budgetudkast klar: Økonomi ved anlæggelse af kunstgræsbane Baneanlæg: Anlægsbudget kr Forventet finansiering - eksternt og via eget arbejde kr Finansieringsbehov kr Morud Idrætsforening ansøger hermed om et kommunalt tilskud på kr. 3,25 mio. til dækning af ovennævnte finansieringsbehov. Grundlæggende forudsætninger for beregningerne: Kunstgræsbanen er forudsat etableret på det eksisterende baneanlæg foran fodboldafdelingens klubhus. I budgetoverslaget er valgt en løsning, hvor banen etableres ovenpå nuværende baneanlæg med en særlig drænmåtte. Denne løsning er anvendt andre steder med tilsvarende jordbundsforhold. Supplerende jordbundsundersøgelser skal belyse om denne lidt dyrere model er nødvendig, eller om der evt. kan vælges en anden og lidt billigere model. Det er forudsat, at Nordfyns Kommune køber det jordareal, som mangles for at få den rigtige bredde på banen. Det forudsættes, at Nordfyns Kommune er behjælpelig i forhold til diverse myndighedstilladelser. I projektbeskrivelsen indgår udskiftning af banebelysningen. I projektbeskrivelsen indgår arealer udover det deciderede baneanlæg, og der gøres opmærksom på, at der i finansieringsoverslaget indgår eget arbejde på kr til at dække denne merudgift, samt at Morud Idrætsforening forventer selv at skaffe finansiering til alle øvrige anskaffelser. Budget for anlæggelsen af banen: Morud Idrætsforening har indhentet foreløbige tilbud på at få etableret kunstgræsbanen, og det forventes, at den samlede pris vil blive på kr eksklusiv udgifter til øvrige anskaffelser til baneanlægget på kr

11 Note Budget for anlæggelse af kunstgræsbane i Morud 1 Jordbundsundersøgelse Køb af jord - 20 meter i bredden i banens længde på 136 meter 3 Anlæggelse af banen: m2 4 Jordarbejde og forberedelse til baneanlæg Belægning på banen Nye lysmaster på baneanlægget 6 stk. overslagspris Forsikringer og sikkerhedsstillelser jfr. AB Rådgiverhonorar Uforudsete udgifter 10% Totalt anlægsbudget Priserne er inkl. Moms Som specifikation til ovenstående budgetposter er der udarbejdet nedenstående noter: Note 1: I henhold til overslag fra rådgivende ingeniør indeholder posten udgifter til landinspektør/ land-måler, geotekniske undersøgelser, orienterende miljøundersøgelser, beregning af fundamenter ved pælefundering. Derudover er indeholdt Morud Idrætsforenings udgifter til de første jord-bundsundersøgelser. Note 2: Der skal tilkøbes ekstra jord dels for at opnå standard mål på en fodboldbane, dels for at undgå for meget nedfald fra træer på banen. Morud Idrætsforening forventer, det er Nordfyns Kommune, der anskaffer jorden, idet de ejer det øvrige baneareal. Der skal tilkøbes ca m2. Note 3: Det samlede baneanlæg bliver på m2 med udgangspunkt i målene 72 x 136 meter. Heri indgår areal til håndbold og opvarmningsområde. Note 4: Der er indhentet tilbud på udlægning af geonet på bestående bund, opbygning af bund med stabilgrus, omfangsdræn, finafretning med stenmel, drænmåtte Italdreni Terradrain Football D10. Note 5: Der er indhentet tilbud på belægning udført i multisport TT20 græs med sandindfyld, kunstgræs SoccerPro Max S 50 mm., opstregning, indfyld sand/sbr gummi, afleveringstest, montage af banen. Note 5a: Alternativt kan banen leveres med InfillPro Geo Plus samt Alveo Shockpad mod en tillægspris på kr Note 6: Nuværende, forældede og nedslidte lysmaster vil være placeret i banearealet og skal derfor udskiftes. Note 7: Teknisk rådgivning indeholder udgifter til projektering og udarbejdelse af projektmateriale, gennemgang af tilbud og forhandling, tilsyn samt aflevering og udarbejdelse af anlægsregnskab. Note 8: Uforudsete udgifter afsættes med 10%. 11

12 Finansiering: Morud Idrætsforening har fået tilsagn fra DBU om medfinansiering af banen. Derudover forventer Morud Idrætsforening, at der ansøges hos fonde for at skaffe medfinansiering af projektet. Derudover påtænker Morud Idrætsforening at afholde et sponsorcykelløb i foråret 2013, ligesom foreningen vil bestræbe sig på at udføre eget arbejde. Der forventes nedenstående finansiering med foreløbige indtægter på kr : Finansiering Indtægter Tilskud fra DBU Forventet overskud ved sponsorcykelløb i foråret Fondsansøgninger Forventet eget arbejde i forbindelse med etableringen Samlede finansieringsindtægter Anskaffelser af udstyr og tilbehør til banen: Morud Idrætsforening vil have behov for, at der desuden anskaffes tilbehør og udstyr til banen med udgangspunkt i, at aktiviteterne øges, således at der vil være mulighed for at etablere et motions- og legeland. Der er udarbejdet et overslag over forventede udgifter hertil. Der forventes anskaffelser for kr Øvrige anskaffelser af udstyr og tilbehør til banen Hegn omkring banen Areal rundt om banen Diverse fodbold mål på hjul Skur til diverse tilbehør Anskaffelse af maskiner til vedligehold Måltavle Basketkurve Håndboldmål Diverse Krolfudstyr Udendørs motionsredskaber Diverse Samlede anskaffelser af udstyr og tilbehør til banen Priserne er inkl. moms. Ovenstående udgifter indgår ikke i den samlede anlægssum, idet Morud Idrætsforening foreløbig påregner selv at fremskaffe finansiering hertil. 12

13 Løbende driftsudgifter: En kunstgræsbane vil i lighed med en græsfodboldbane kræve en løbende vedligeholdelse. Eftersom en kunstgræsbane både kan og vil blive brugt hele året, vil der være øgede driftsudgifter herved. Morud Idrætsforening har forhørt sig hos andre klubber i forhold til at få et skøn over forventede løbende driftsudgifter. Der forventes årlige driftsudgifter for kr Morud Idrætsforening skønner, at der vil være behov for løbende driftsudgifter i henhold til nedenstående. Der er ikke skønnet væsentlige indtægter ved udlejning af banen, idet klubben i dag selv har et stort behov for banen. Forventede løbende driftsudgifter Leje af særlige maskiner Løbende vedligeholdelse Indtægter ved udlejning Kommunalt tilskud? Årlige driftsudgifter Priserne er inkl. moms. De løbende driftsudgifter vil blive påvirket af vejret, og Morud Idrætsforening er bevidst om, at budgettet ikke rækker til en vinter med megen sne banen må i de tilfælde lukkes. Morud Idrætsforening håber på, at Nordfyns Kommune - set i lyset af sparede drifts-udgifter til såvel nuværende baneanlæg samt til sparede driftsudgifter ved den 4. bane - fremover vil yde et årligt tilskud til Morud Idrætsforening minimum svarende til de sparede driftsudgifter. / Slut. 13

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Vitalitet - November årgang

Vitalitet - November årgang Vitalitet - November 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Der var 76 tilmeldinger på dagen, så der deltog 240 deltagere i årets Morudløb, der blev afviklet søndag den 28. oktober. Læs mere på side

Læs mere

1 of 10 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse IFM SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD

1 of 10 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse IFM SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD 1 of 10 02-06-2015 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD IFM 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Om... 2 3. Lidt om IFM... 3 4. Lidt om kunstgræsbaner... 4 5. Markedspotentialet...

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13 side Indholdsfortegnelse 1 Behov 2 Beskrivelse af projekt 3 Økonomi hvad koster projektet 4 Financering 5 Vedligeholdelse/drift 6 Brugere 7 Tidshorisont 8 Bilag Side 1 af 9 I Assens kommune er der p.t.

Læs mere

Formandsmøde 24. nov. 2015

Formandsmøde 24. nov. 2015 Formandsmøde 24. nov. 2015 Program for mødet: 17:00 Velkomst og præsentation Information om FIU s plan for udrulning af FIU s idrætsvision for Frederiksberg frem mod 2025 Inspiration til idrætstilbud til

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole 2 Aarslev Boldklub - analyse og plan for udvikling fra skole til idræts- og foreningshus - bygningsmæssige

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel BILAG 2: ØSVN- IF Den lokale idrætsforening, ØSVN- IF, lavede i efteråret 2011 en stor borgerundersøgelse i Øster Starup, Ågård og Vester Nebel omkring ønsket udvikling. Denne viste, at der var et stort

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby

Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby Den Nye Børneinstitution 2012 Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby Haarby Boldklub Fodboldafdelingen Marts 2012 Af Morten S. V. Andersen Tænk Innovation Tænk Fremtid Innovation er, at

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

August Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing

August Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing August 2016 Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing 1 Indholdsfortegnelse Indledning s.3 Kunstgræsbaner i Danmark s.4 Kunstgræsbaner i DK og på Langeland s.5 Hvorfor er kunstgræsbaner så populære?

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Dato: Jesper Hansen 31-05-2016 Ansøger/Foreningens adresse: Postnr. og by: Anlægsvej

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn

GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn KUNSTGRÆSPROJEKT PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde Foreningsåret 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE

HG s repræsentantskabsmøde Foreningsåret 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE HG s repræsentantskabsmøde 20.02.2017 Foreningsåret 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 20.02.2017 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Fritidsklubben 3.

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Submission #89 Roskilde Kommune

Submission #89 Roskilde Kommune Submission #89 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11294 Side 1 af 1 16-01-2017 Formandens navn Ken Johannesson Telefon 31400095 Email formand@roskildepigefodbold.dk Forening Roskilde

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Én for alle - alle for tre

Én for alle - alle for tre Én for alle - alle for tre Denne lettere omskrivning af de folkekære heltes motto i den franske forfatter Alexandre Dumas' "De tre musketerer" kan måske være en passende overskrift på, at fodboldklubberne

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse

Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse 08-02-2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 KUNSTGRÆSBANER I DANMARK 3 KUNSTGRÆSBANER I RINGSTED KOMMUNE 4 HVORFOR ER KUNSTGRÆSBANER SÅ POPULÆRE? 5 FODBOLDKLUBBER

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

NY MULTIBANE - MULTI PLAY

NY MULTIBANE - MULTI PLAY NY MULTIBANE - MULTI PLAY 1 FREMTIDENS BOLDSPIL For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et aktivt fritidsliv, som

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2014 2017 Favrskov Kommune Budget 2014 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Projektnavn: Fagområde: Etablering af kunstgræsfodboldbaner

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Stævneprogram Lørdag og søndag den 15-16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Først en stille bøn til

Læs mere

,';R Tik,r,G; Ansøgningsskema til udviklingspuljen

,';R Tik,r,G; Ansøgningsskema til udviklingspuljen ,';R Tik,r,G; Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 12-03-2016 16:32:16 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (fc460d39,907-4607-6f1f-3ce507989893) 12-03-2016 16:32:16 Side 1 af 4 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere