Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt"

Transkript

1 Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Derudover vil det give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Jens Mikkelsen Hovedformand, IFM

2 IFM aktivitetscenter i Ryomgård Dette prospekt beskriver nødvendige om/tilbygninger af Midtdjurshallen med henblik på skabelse af aktivitetscenter for indbyggerne i Syddjurs Kommune. Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe samt mulighed for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder, vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Aktivitetscentret vil give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste, som skal se storebror spille fodbold til de ældste som deltagere i banko-spil eller petanque. Den samlede plan for aktivitetscenter, hal og klubhus kan ses på de medfølgende bilag. Projektet udvikles i samarbejde med RUBICON Arkitekter i Ebeltoft og rådgivende ingeniørfirma Henry Berthelsen A/S som tidligere har udført anlægsprojekter for Syddjurs Kommune. Projektforudsætninger: Der er i projektbeskrivelsen taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Syddjurs Kommune overtager Midtdjurshallen, IFM klubhus samt tilstødende jordarealer til en nyetableret selvejende institution for DKK 1,-. Inden overtagelsen laves en tilstandsrapport på hallen og herudfra aftales de endelige konditioner. Kommunalt tilskud til byggeriet på DKK Låneudgifter til realkreditlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslåede driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune IFM er selvfølgelig indstillet på at deltage i en yderligere diskussion af forudsætningerne for driften af aktivitetscenteret i Ryomgård. Foreløbig tidsplan: Primo juni 2008 Primo juni 2008 Borgerindsamling i Ryomgård startes Endelig budgetindstilling afleveres til Syddjurs Kommune Med venlig hilsen Jens Mikkelsen Hovedformand, IFM og borger i Syddjurs kommune Bilag 1: Lokalisering Bilag 2: Situationsplan Bilag 3: Funktionsbeskrivelse aktivitetscenter Bilag 4: Detaljeret beskrivelse, budget og bygningsskitser. Bilag 5: Bygningsskitser

3 Bilag 1

4 Bilag 2

5 Bilag 3

6 Bilag 4 Aktivitetscenter i Ryomgård detaljeret beskrivelse Skabelsen af aktivitets,- og fritidscenteret vil medføre nye muligheder for alle de eksisterende brugere af IF Midtdjurs (IFM) klubhus og Midtdjurs-hallen, samt tiltrække yderligere brugere til nye aktiviteter. Dette gælder ikke alene det træningscenter, som IFM har besluttet at etablere i samarbejde med DGI, men også muligheden for at kunne afholde endnu flere lokale og regionale arrangementer end i dag. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste som skal se storebror spille fodbold til de ældste som enten deltagere i banko-spil eller petanque. Med et aktivitetscenter som omdrejningspunkt vil den samlede bygningsmasse kunne rumme: Idrætshal og multihal med flere aktiviteter samtidig Sammenbygning mellem hal, klubhus og aktivitetscenter Fælles aktivitetscenter også til brug for Marienhoffskolen og den private realskole i Ryomgård Samlet og fælles mødested Cafe en til både afslapning efter sport, børneaktiviteter og foredrag Aktivitetscenter for alle aldre Bankohal for alle aldre samt kørestolsbrugere Aktivitets,- og legerum for mindre børn Opvarmningsrum for idrætten Foreningsbaseret træningscenter for alle aldre Mødelokaler Lokaler til dans, drama, tværgående projekter Muligheden for at skabe en fælles mødested i nye omgivelser. En samlet cafe (i dag forefindes to), nyt større aktivitetscenter og fitnesscenter vil skabe yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. 2. Brugere af faciliteterne i dag og i fremtiden Brugerne af faciliteterne er i dag primært de ca medlemmer af IF Midtdjurs (IFM). IFM er en flerstrenget forening indenfor håndbold, fodbold, gymnastik, badminton og petanque. Hertil skal tillægges en stor velfungerende støtteforening som arrangerer koncerter, bankospil, halbal m.m. Antallet af medlemmer har været stabilt voksende over de seneste år. Medlemmerne går fra de mindste sandkassehold af 3-4 årige drenge/piger til petanquespil med medlemmer langt ind i pensionsalderen. Foreningen afholder hver mandag velbesøgte bankospil med op til over 200 spillere fra nær og fjern. Det er primært er personer oppe i årene som må døje med store niveauforskelle i de nuværende lokaler. Dette afskærer i dag kørestolsbrugere fra at deltage.

7 Området tiltrækker i dag yderligere kommunale og regionale arrangementer og møder. Blandt andet kan nævnes: DBU fodboldskole for ungdom om sommeren (varighed 1 uge) DHF håndboldskole for ungdom Møder i Østjyllands dommerforening De lokale børnehaver og dagplejeordning i Ryomgård Pentanque mesterskaber i Århus Amt med over 250 deltagende spillere Afholdelse af diverse projekter såsom Projekt Udeliv med fokus på at få ikke-medlemmer af idrætsforeningen til at dyrke motion. For at bibeholde og tiltrække flere af disse arrangementer samt sikre, at de ældre og handicappede medborgere også kan deltage i de mangeartede arrangementer, vil sammenlægning af de 2 cafeteria i ny tilbygning sammen med multihal/aktivitetscenter (som vil kunne bruges til både møder, kulturelle arrangementer og sportsarrangementer), betyde en væsentlig forbedring af de i dag over 25 år gamle bygninger. IFM har besluttet at etablere et foreningsbaseret træningscenter efter DGI s principper. Finansiering til etablering og drift af dette er på plads og vedtaget i foreningen. Ideen er, at man skal kunne træne i tidsrummet fra hver dag hele året. Dette giver stor fleksibilitet i muligheden for at dyrke motion og giver borgerne muligheden for at planlægge dette træningen individuelt. Alle brugere skal have en gennemgang af uddannet instruktør, før man træner på egen hånd. (uddannelse af disse forestås af IFM). Det foreningsbaserede træningscenter vil endvidere være et tilbud til alle borgere i Syddjurs kommune samt sikre et attraktivt tilbud i den nordlige del af Syddjurs Kommune til motion og træning, hvor man er uafhængig af transport til Rønde, Auning eller Hornslet. Alle undersøgelser peger på at dette vil betyde at langt flere vil dyrke motion. Med nærværende forslag vil træningscentret blive etableret i cafeteriet i det eksisterende klubhus. Dermed genbruges eksisterende bygninger og omklædningsrum. Sammenlægning af de 2 cafeteria som findes i dag (klubhus og Midtdjurs-hallen) vil være en yderligere gevinst ved dette forslag. Det vil sikre et naturligt samlingspunkt for alle brugere af aktivitets og fritidscenteret. Der er i dag skæve perioder i begge cafeteria afhængig af årstiden samt opdeling af de forskellige aktiviteters deltagere. IFM står i dag for forpagtning af cafeteria i klubhuset og vil gerne videreføre dette i et samlet regi, som sikrer det rigtige udbud af mad og drikke samt bemanding.

8 3. IFM som medspiller IFM er med sine 1100 medlemmer en stor aktør i lokalområdet i den nordlige del af Syddjurs Kommune. IFM s nye forretningsudvalg og hovedbestyrelse vil deltage engageret og målrettet i efterfølgende projektering af projektet. IFM er ligeledes villig til at indgå i diskussioner omkring drift af hal og aktivitetscenter og vil være en aktiv medspiller i hele processen. IFM har endvidere stærk kontakt til det lokale erhvervsliv 4. Om/tilbygning Følgende hovedområder skal tilbygges/renoveres: Udvidelse og renovering af eksisterende cafeteria Etablering af multihal og ekstra omklædningsrum Renovering af eksisterende klubhus og nedlæggelse af eksisterende cafeteria. IFM står for etablering af træningscenter i cafeteria i det gamle klubhus 5. Budget Der er i samarbejde med Rubicon Arkitekter APS og Rådgivende Ingeniør Henry Berthelsen udarbejdet budget for byggeri på baggrund af sammenlignelige byggerier og erfaringstal. Budgettet er udarbejdet efter følgende forudsætninger: Syddjurs Kommune overtager Midtdjurshallen, IFM klubhus samt jordarealer til en ny selvejende institution for DKK 1,-. Inden overtagelsen laves en tilstandsrapport på hallen og herudfra aftales de endelige konditioner. Kommunalt tilskud til byggeriet på DKK Anslåede låneudgifter til realkreditlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslåede driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune Anslåede lejeindtægter fra Cafe og lokaleudlejning udarbejdet på baggrund af eksisterende indtægter Anslåede indtægter fra fitness center baseret på erfaringer fra lignende foreningsbaserede træningscentre. Det er planen at dette åbner i august IFM er selvfølgelig indstillet på at deltage i en yderligere gennemgang af dette driftsbudget.

9 Etableringsudgifter Anslået udfra lignende byggerier og erafringstal og opstillet i samarbejde med RUBICON arkitekter og Henry Berthelsen (rådgivende ingeniørfirma). Foreløbigt Budget for det samlede byggeri. Budgetpris kr incl. moms Udarbejdet på basis af sammenlignelige byggerier og erfaringstal Budget incl. moms Bemærkninger Grundudgifter Grundkøbesum 0 Varmeforsyning 0 Eks. forudsættes tilstrækkelig Vandforsyning 0 Eks. forudsættes tilstrækkelig Elforsyning Forøgelse af eks. tilslutning Håndværkerudgifter Nybyggeri af Aktivitetscenter 1000 m anslået m2-pris kr Ombygning af eks. bygninger 400 m anslået m2-pris kr Inventar Skønnet udgift Omkostninger Totalrådgivning- arkitekt og ingeniør 10% Geotekniske undersøgelser Landinspektør, afsætning Lystryk Annoncering Licitation Byggetilladelse Rejsegilde, møder Samlede byggeudgifter incl. moms men excl. finansierinsudgifter

10 Driftsbudget selvejende institution Etableringsudgifter: Byggeudgifter (nybyggeri) Renovering eksisterende bygninger Diverse udgifter + inventar I alt Etableringsudgifterne er sat til DKK 15 mio. Dette giver ca. DKK til uforudsete udgifter. Finansiering af etableringsudgifterne foreslås realiseret på følgende måde. Der er taget udgangspunkt i at kommunen overdrager jord og eksisterende bygninger til en nyetableret selvejende institution. Herudover ydes en byggebidrag på DKK 6 mio. Endvidere indgås en aftale omkring vedligeholdelse af de ydre bygninger i den eksisterende Midtdjurshal. Finansiering Realkreditlån Kommunetilskud Fonde + indsamling Lokale og anlægsfonden DGI rentefrit lån (fitness) I alt Ovenstående finansiering vil give følgende årlige udgifter til afdrag på lån: Udgifter år 1 Ydelse Realkredit Ydelse lån DGI (fitness) Diverse drift, uddannelse instruktø Drift hal incl. Løn I alt DGI-lånet til fitness løber i 5 år. Realkreditlånet er 30 årigt fastforrentet lån (6 % ). Driftsbudget: Følgende driftsudgifter fra den eksisterende hal er opgivet af Syddjurs Kommune. Driftsudgifter Midtdjurshallen (2007) Drift herunder løn Varme/El Udvendig vedligeholdelse I alt

11 Følgende anslåede driftsindtægter. Driftstilskuddet fra Syddjurs kommune er anslået udfra driftstilskud til lignende haller i kommunen. Lokaleudlejning er i det nuværende klubhus ca. DKK pr. år dette forudses hævet til DKK med ny hal + aktivitetscenter. Indtægter Drift Driftstilskud kommune Lokaleudlejning Udlejning Cafe Indtægter Fitness I alt Følgende samlet driftsbudget er opstillet på baggrund af ovenstående forudsætninger og anslåede indtægter/udgifter: Drift - aktivitetscenter IFM Indtægter Tilskud kommune - drift Indtægter fitnesscenter Lejeindtægter Cafe + Hal Udgifter Ydelse Realkredit Ydelse DGI (Fitness) Diverse drift, el, vand, varme Aflønning m.m I alt Forudsætninger: rengøring, driftsudgifter i al almindelighed 6. Opsummering Hermed en kort opsummering af de fordele og benefits nærværende forslag vil give borgerne i Syddjurs kommune. Skabelse af et aktivt og inspirerende miljø til glæde for alle i Syddjurs kommune Øget aktivitetsmuligheder for alle medborgere herunder ældre og handicappede Øget mulighed for dyrkelse af idræt og samling af kulturelle aktiviteter i lokalområdet Øget tiltrækningskraft overfor nye tilflyttere og skatteborgere udenfor Syddjurs Kommune Renovering af over 25 år gamle bygninger foretages med en deraf forlængelse af levetiden.

12 Bilag 5 Bygningsskitser Bygningen set fra boldbaner. Kig til ny cafe. Bygningen set fra boldbaner. Kig til ny cafe.

13 Bygningen set fra luften. Kig til ny cafe. Til venstre sammenbygget med eksisterende klubhus. Til højre sammenbygget med Midtdjurs-hallen.

14 Bygningen set fra oven med fokus på ny indgang fra parkeringspladsen.

15 Grovskitse over indendørs grundplan.

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Projektbeskrivelse: All Time Fitness

Projektbeskrivelse: All Time Fitness Projektbeskrivelse: All Time Fitness Baggrund: Smedestræde 2-5792 Årslev Nr. Lyndelse er beliggende midt på Fyn kun 6 km syd for motorvejen ved Odense og hænger sammen med nabobyen Nr. Søby, som man deler

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen

En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen Projektidé - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision Unge som ældre, aktive som passive tiltrækkes af oplevelser i et maritimt vitetsland skal omdanne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere