FREDERIKSHAVN SEJLKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN SEJLKLUB"

Transkript

1 FSK-nyt Nr. 3 August 2011 FREDERIKSHAVN SEJLKLUB Flot ser det ud, en af starterne under EM for Melges24

2

3 Redaktion: Bent Damsgaard Blad- og annonceudvalg: Bestyrelsen Bestyrelse: Bent Damsgaard (Formand) Jimmy Nielsen (kasserer) Carsten Jensen Jørgen Steenfeldt Christian Neerdal Morten Hedegaard Finn Sørensen Kapsejladsudvalg: Erik Steffensen (Formand) Helmuth Melsen Jan Larsen Thomas Jensen Aktivitetsudvalg: Finn Sørensen(Formand) Erik Pedersen Ungdomsudvalg: Jørgen Steenfeldt(Formand) Finn Kristiansen Steen Heftholm Ronni Vejgaard Handicapudvalg: Allan Randrup Formand i FSKs Svømmeafdeling: Dion Wellejus Målere: Bent Damsgaard Henning Larsen Baneledere: Bodil Nielsen Sanni Damsgaard Inger Jensen Lone Emborg Jakobsen Kirsten Christiansen Lone Liane Godby Havnekontoret Søsportsvej Havnekontorets telefax Hjemmeside: Det sker i klubben Midtersiderne SIDSTE FRIST For indlevering af tekst- og fotomaterialer til næste nummer af FSK-nyt er 1. Oktober

4 Formanden har ordet. Sikke et forår, efter den ordinære generalforsamlingen skulle der jo afholdes en ekstraordinær pga. vedtægts ændringer ikke nok med det, skulle der også vælges nyt bestyrelse medlem og suppleanter alt dette kan næsten tage pusten fra enhver men det lykkedes alligevel. Det jeg på en måde glæder mig mest til er at til næste generalforsamling i FSK er at vi ikke skal have så mange personer på val. Da vi nu ikke skal vælge folk til marinaens bestyrelse. Det kan give mig en lille frygt for hvordan samarbejdet med marinaen vil forløbe fremover der vil komme til at mangle en direkte forbindelse mellem de 2 bestyrelser. Jeg kan godt forstå at Skur& Jolle Lauget ind imellem har følt sig lidt udenfor, informationer er blevet en vigtig del af denne verden. Som lovet under generalforsamlingen ville vi fra bestyrelsen undersøge mulighederne omkring det med at læse bestyrelsens referater. Dette skulle nu være muligt, under rubrikken Om FSK bestyrelse, er der oprettet et debatforum hvor der under hvert enkelt referat er mulighed for at komme med ris, ros eller en god kommentar. Hjemmesiden udvikler sig hele tiden og vil inden længe helt overtage klubbladets rolle, som det sted hvor medlemmerne finder de informationer som sejlklubben skal ud med. Vi har fra bestyrelsen haft en form for rund spøgelse kørende i FSK-Nyt nr.2 om hvorvidt vi skulle forsætte med at lave et klubblad, dette gav et klart indblik i hvor stor interessen for bladet i papirform var, 1 person har givet sin mening tilkende. Som sommeren er gået ind til nu, kan vi ikke klage over den. Jeg syntes der har været rigtig mange dage med solskin, nærmest højsommer badevandet har vel opnået en temperatur hvor mange nok har haft det svært ved ikke at hoppe i. For dem med sejl har mange dage med frisk vind sikkert været hyggeligt, hvordan dem med motorbåd takler de til tider store bølger ved jeg ikke. Sejlklubbens ungdomsafdeling har haft meget travlt indtil nu opstart på trænings aftner og en kæmpe succes i sommersejlads, hvor det hele sluttede med en stor grill aften hvor alle de unge mennesker sammen med deres forældre kunne fortælle røverhistorier om ugen der var gået, hele aftnen. 4

5 Som det kan læses inde i bladet har ungdomsafdelingen været ud og vise klubstanderen frem, vores i sin tid meget om diskuterede Tera joller har været til VM Med fine resultater til følge. Det er ikke bare de helt unge der kan, sejlklubbens nye ungdomsafdeling bestående af 3, Melges 24 har deltaget i EM, disse drenge var kommet i hænderne på nogle rigtige skrapsakker og fik trods alt rimelige placeringer. Fra min side skal de have et tillykke med deres placeringer og håber de forsætter med at vise vores stander på en pæn måde ude i den store verden. Formanden. Ved DM for Drager bliver Grace med Søren Mortensen flot Nr. 8 5

6 Sommersejlads 2011 Vi var på havnen og fik noget morgen mad og lidt at drikke, det var dejligt med en lille forfriskning så vi var klar til kajak stafet. Vejret var okay men vandet var rimelig koldt og vinden var hård så vi kom ikke ud at sejle i joller. Vi startede med et kajak stafet med to hold, det var meget sjovt, men det var også hårdt. Da vi var færdige tog vi alle sammen ud på vandet i de to motorbåde og så badede vi derfra. Vi mødtes nede på havnen. vi havde lånt Strandbys gummibåd og deres banan og den brugte vi meget lang tid på fordi vi kun havde lånt én dag. Den væltede og vi blev våde og vi havde de rigtigt sjovt. Vi sejlede ind efter et stykke tid på vandet og kom ind og fik vores madpakker. Da vi havde spist fik de sidste hold en sidste tur inden den dag var slut. 6

7 Vi var på havnen og var klædt om fordi vi skulle til Hirsholmene i Tikka og Hy hing som er store sejlbåde. Så delte vi os i to hold som tog med hver den ene eller anden vi lagde fra. Da vi var ude af havnen satte vi sejl og satte kurs mod Hirsholmene. Da vi kom til Hirsholmene lagde vi til og fandt et sted at spise vores madpakker. Derefter tog ned på stranden og badede. Da vi skulle hjem skiftede vi så dem der havde sejlet med sejlede med Tikka ud sejlede med Hy hing hjem og omvendt. Da vi kom hjem og havde klædt om tog vi hjem. Niels Ole Jensen. Frederikshavn Rasmus Brunø. Sæby Velkommen til nye medlemmer i Sejlklubben: 7

8 8

9 Tursejler-app klar til download. Dansk Sejlunions første app med både havnelods og en smart find dine venner - funktion er nu klar til download og venter bare på at blive taget i brug. Hvordan er det lige den kommende havn ser ud? Og ligger der måske allerede nogen i havnen, som vi kender? Det er to spørgsmål, som den nye Tursejler app fra Dansk Sejlunion kan hjælpe dig med at svare på i den kommende sommer. For med Tursejler installeret på din mobiltelefon har du på en og samme tid mulighed for både at have Dansk Sejlunions Havnelods med på vandet, og samtidig at følge med i, hvor dine sejler venner befinder sig. Oplysningerne i Havnelodsen bygger altid på de seneste informationer fra den enkelte havn, mens den indbyggede find dine venner -funktion altid viser den senest kendte position på alle de sejler venner, som du har udvekslet oplysninger med. Læs mere om Tursejler app i det seneste nummer af Sejler Tursejler er udviklet i samarbejde med softwarehuset Trifork, som i forvejen er meget engageret i sejlsporten både som støtte for Jes Gram-Hansen og Match Race Centeret i Århus. Tursejler er i første omgang kun tilgængelig for IPhone, men om ikke særligt længe følger Tursejler også til Android. 9

10 Ny bekendtgørelse om kørsel med særlige køretøjer på havnearealer Af Jesper Højenvang En ny bekendtgørelse hilses velkommen, da den i høj grad løser de problemer havnene oplevede i relation til de hidtidige regler for transport af lystfartøjer på land. FLID har været involveret i lovgivningsprocessen og kan konstatere, at Trafikstyrelsen i høj grad har lyttet til havnenes forslag og ønsker. I artiklen Transport på havnearealer som blev bragt i F & F dec fremgår det, at de hidtidige bestemmelser gjorde det yderst vanskeligt for havnene, at foretage lokal transport af både på bådstativer og trailere på lovlig vis. Det skyldes bl.a., at havnens område er offentligt tilgængeligt, og derfor falder ind under Færdselsloven og reglerne i Dimensionsbekendtgørelsen. I Dimensionsbekendtgørelsen kræves det bl.a. at der skal søges Dispensation/ tilladelse såfremt bådtransportens bredde overstiger 2,55 meter, hvilket jo ret ofte er tilfældet. En forudsætning for at opnå en dispensation er midlertidig, at det trækkende køretøj er registreret, hvilket ofte ikke er tilfældet. FLID har derfor presset på overfor. Trafikstyrelsen for at få revideret reglerne. Vi har bl.a. fremsendt vores synspunkter, deltaget i møder samt indsendt høringssvar til et udkast til en nye bekendtgørelse der var i høring i foråret. Ikke længere nødvendigt med særtransporttilladelse Det nye er, at politiet kan udpege et havneområde, hvor indenfor køretøjer godt må overskride de grænser (bredde, længde, vægt m.m.) der er i Dimensionsbekendtgørelsen. De køretøjer der er omfattet heraf, er motorredskaber (eks. trucks, selvkørende bådvogne, travelifte, mobilkraner) og traktorer samt påhængsvogne dertil (eks. ophalervogne, bådvogne). Sådanne køretøjer kan efter de nye regler anvendes på de udpegede havneområder uden: 1) Syn, bortset fra traktorer 2) Registrering, bortset fra traktorer 3) Særtransporttilladelse Reglerne vil gøre det noget lettere for havne at holde sig på den rigtige side af loven, når der bugseres rundt med både på havnens arealer med forskelligt materiel. Også forbindelsesveje kan udpeges For lystbådehavnenes vedkommende forholder det sig ofte således, at den oplagsplads hvor bådene opbevares om vinteren ligger et stykke væk fra selve havnen. Transporten fra havnen til oplagspladsen vil derfor i mange 10

11 tilfælde foregå på offentlig vej. Det er derfor vigtigt, at også dette stykke forbindelsesvej kan udpeges Den nye bekendtgørelse vil muliggøre mange flere transportformer på lovlig vis. som et afmærket havneområde. Derfor er det også glædeligt, at Trafikstyrelsen har valgt at indarbejde det som en mulighed i den endelige version. Mulighed for udpegning af permanente og midlertidige Områder Idet et udpeget område skal afmærkes med skilte kan det tænkes, at der kan opstå uhensigtsmæssigheder for visse typer forbindelsesveje. Det drejer sig om de gener en generel hastighedsbegrænsning på 30km/t (eller derunder) kan medføre for den almindelige trafik på den pågældende vej. FLID foreslog derfor, at der blev indført en mulighed for at udpege hhv. permanente og midlertidige områder. Det vil f.eks. være hensigtsmæssigt, at selve havnen og oplagspladser udpeges permanent, mens forbindelsesveje kun udpeges som midlertidige områder og evt. kun afmærkes i de perioder forår og efteråret, hvor bådtransporten finder sted. Trafikstyrelsen valgte også at medtage denne mulighed i den endelige version. Hvad gør havnen? Tag fat i det lokale politi og anmod om at de, gerne i dialog med jer, udpeger havnen som et afmærket havneområde, jf. den nye bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (samt evt. oplagsplads og forbindelsesveje). Politiet er forhåbentlig positivt indstillet overfor udpegningen således at jeres bådtransporter kan foregå mere enkelt og på lovlig vis. FLID hører meget gerne om jeres erfaringer hermed. Læs den nye bekendtgørelse Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne og terminalområder, træder i kraft den 1. juli 2011 og kan sammen med Flids høringssvar ses på under vidensbank. Brugernavn: FLID Password:

12 Få snor i din vandhund. Som sejler er der ikke noget skønnere en efter en god dag på vandet at kunne lufte sin hund på stranden, men husk at den skal være i snor, hvide den skal med. Når temperaturen stiger flokkes folk på strandene. Og som hunde ejer er en tur på stranden med sin hund en god afveksling fra den sædvanlige tur. Men i sommerperioden skal du huske, at hunden ikke må løbe frit omkring og det gælder for perioden 1. April til og frem til 1. Oktober der skal hunden være i snor på stranden fortæller Jens Svenningensen fra Dyrenes Beskyttelse. Det skyldtes, at løse hunde kan være generne, både for andre strandgæster, men også for de vadefugle, som holder til på strandene. En løs hund kan, uden at ville fuglene det ondt, godt stresse dem utroligt meget. Samtidig skal man jo også huske på at der er mange mennesker, der er bange for hunde. På nogle strande er det helt forbudt at tage hunden med, mens der på andre strande kan være yderlige restriktioner. Hold derfor øje med lokal skiltning. Hvis man gerne vil kunne lade sin hund løbe frit, så er det en ide at tage til en af de mange hundeskove som der er rundt om Danmark. 12

13 13

14 Det sker i Klubben 10 September Hirsholmene rundt Tilmeldingsfristen er: Onsdag d. 7. september Husk der skal en del oplysninger til for at vi alle kan få en Fair og sjov sejlads, derfor skal man bla. oplyse: Bådens Navn, Bådtype, Sejlnummer, Skipper og hvor mange folk besætningen består af. Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden. 28 September Sidste Onsdagssejlads. Hvor vi traditionen tro slutter af med et stjerneskud. Afriggerfest 1 Oktober Læs mere om dette arrangement på hjemmesiden. I slutningen af November vil der blive arrangeret en trave/gå tur. Så der kan samles ting til julepynt, eller man kan bare nyde den friske luft. Så endnu en god grund til at holde øje med hjemmesiden. 14

15 Nyt fra svømmeafdelingen Kan du svømme? Vil du gerne lærer det? Eller vil du gerne blive bedre og lærer lidt nyt? Så har vi lige tilbuddet til dig FSK s svømmeafdeling har igen i år lejet sig ind i Frederikshavn svømmehal, og vi starter op MANDAG D 26 SEPTEMBER Hvor der vil være tilmelding på balkonen/tilskuerpladserne fra kl Holdene vil være som følger: Lille bassin HOLD 1. Kl Tilvænningshold (ca. 4-5 år) HOLD 2. Kl Nybegynder (ca. 6-7 år) HOLD 3. Kl lidt øvede (ca. 5-6 år) Stort bassin HOLD 4. Kl voksen svømning HOLD 5. Kl læring af svømmeteknikker (måske med bælte i starten) (ca år) HOLD 6. Kl længere distancer (ca år) HOLD 7. Kl voksen svømning For yderlige oplysninger kontakt: Bettina Nielsen på tlf Med venlig hilsen FSK s svømmeafdeling 15

16 16

17 Redningsmænd for en dag. På landjorden som på vandet kan man komme ud for lidt af hvert og med mediernes hjælp kan det ende med at blive ret så spændende endda! På vores (som altid alt for korte) sommerferie skulle en af dagene vise sig at blive lidt mindre normal, end den nu plejer på en ferie. Solen strålede fra en flot blå himmel, og vinden var dejlig frisk. Vi var i slutningen af juni måned og befandt os i en vig med navnet Sandvig (lidt nord for Augustenborg Fjord og dermed i den østlige del af Alssund). Vi havde kastet anker og skulle efter vores frokost til at nyde solen fra fordækket. Men to forhold gjorde, at vi ikke rigtigt kom på plads i den vandrette stilling: En irriterende frisk og lidt for kølig vind og nogle børn, der forstyrrede os med deres råben og skrigen fra en badeplatform i nærheden (hvor sådanne unger dog kan forstyrre freden!). På et tidspunkt fornemmede vi imidlertid, at deres skrigen blev mere intens; og vi syntes også, at der blev råbt om hjælp. Vi blev enige om, at vi hellere måtte tjekke efter! Et hurtigt kig i kikkerten afslørede, at noget VAR galt; et antal børn viftede og råbte på platformen, mens en dreng lå på ryggen. Og så gik det ellers hurtigt hos os. Motoren blev startet, ankeret trukket op, hvorefter vi hastigt lagde kursen mod platformen. Vi ankom efter nogle minutters sejlads til flåden, som på dette tidspunkt befandt sig ca m. fra land. Vi fik hurtigt hold på flåden, sikrede dens videre afdrift med et tov og skabte os derefter hurtigt overblik over situationens alvor. Vi kunne konstatere, at ingen var i en livstruende tilstand heller ikke den liggende dreng. Herefter ankrede vi op igen. Drengene, som var i alderen år, var glade for vor tilstedeværelse, og udover, at de frøs og var lidt rystede over, at de pludselig havde opdaget, at de ikke kunne svømme ind til stranden igen i hvert fald ikke alle sammen var de i øvrigt ved godt mod. Drengen, som vi havde observeret liggende på flåden, var kun almindelig forkommen. Der var således og heldigvis ikke brug for mere end et par gode tæpper at varme sig i. Og så noget praktisk hjælp til at komme i land igen. Tæpperne havde vi hurtigt fået overrakt dem. Vi fik snakket med dem og forstod, at de havde badet fra platformen, som efterfølgende havde løsnet sig fra sin forankring (måske havde drengene været medskyldige heri, men det står hen i det uvisse). Nu riggede vi vor gummibåd til med påhængsmotoren, så vi hurtigt kunne sejle dem det sidste stykke ind til land. 17

18 På dette tidspunkt holdt var der efterhånden samlet et antal udrykningskøretøjer på den tilhørende lille P-plads. Vi havde dog, allerede efter vi havde fået det første overblik, ringet til vagtchefen ved politiet for at meddele, at ingen var i en livstruende tilstand, og at vi ved egen hjælp kunne sejle børnene på land igen. Opringningen skyldtes ikke mindst, at vi havde i baghovedet, at en redningshelikopter formentligt som standard ville være undervejs til området. Vagtchefen var glad for vort positive opkald og ville da straks også afvarsle den helikopter, som ganske efter vort gæt, rent faktisk var blevet rekvireret. Den nåede dermed ikke i luften denne gang! Længere kom vi så heller ikke i vor heltegerning, for pludselig ankom tre redningsmænd i en rød RIB redningsbåd med blå blink m.m. Den var blevet sat i vandet en km. fra vor position, men det var gået ubemærket hen over vore hoveder. Og nu tog de så over, hvilket var fint med os. Det undrede os dog ret så meget, at de var så ringe til psykisk førstehjælp, som ellers lå lige til højrebenet; børnene ville gerne snakke, for de var jo glade for, at en masse mennesker nu kom for at hjælpe dem. De havde formentligt været temmelig bange endda! Børnepsykologi var imidlertid ikke noget, redningsmændene lagde særligt vægt på, for børnene fik ganske kort besked på, at sætte sig ned, være rolige og tie stille! Ydermere; der blev ikke rettet et eneste ord til os; ikke ét spørgsmål blev vi stillet: Vi var målløse! Men sådan er man måske på Als? Mens RIB båden med flåden efter sig, på hvilken alle børnene sad tavse sammen med en af de tre røde gummimænd, sejlede jeg alene ind 18

19 til stranden for lige at sikre mig, at evt. spørgsmål til os kunne besvares. Men det behov eksisterede heller ikke her! Indsatslederen fra det kommunale beredskab, de to betjente og øvrige redningsfolk virkede aldeles ligeglade med min tilstedeværelse. Måske man var bange for at skulle skrive rapport bagefter... intet hørt; intet at skrive...? Nå, men børnene kom sikkert ind til den nærliggende lille badebro og gik ivrigt ind til land. Der stod jeg og smilede til dem; de smilede tilbage og flere af dem udtrykte høfligt deres taknemmelighed. Jeg kunne ikke dy mig for lige at fremkomme med et par alfaderlige formaninger pas nu på en anden gang og sådan noget. Mine tæpper måtte jeg efterfølgende selv sikre mig fra en af de røde gummimænd. Og sådan endte den historie... næsten da: Vi syntes ikke selv, at det havde været så kritisk ikke mindst fordi, vi hele tiden havde været så tæt på land. Meen medierne var af en anden opfattelse. For via noget familie fandt vi ud af, at vi var blevet udråbt til redningsmænd af medierne. Nedenstående er en kopi af en artikel i Nordjyske ( af 28. juni 2011 kl. 17:44 (kilde: ritzau): Seks børn på tømmerflåde reddet af sejler Østenvind drev tømmerflåde med børn uden redningsveste ud i Als Fjord. Lystsejler reddede børnene. Situationen var ved at blive farlig for seks børn tirsdag eftermiddag. På en tømmerflåde drev børnene ud i farvandet mellem Als og Jylland, oplyser politiet. - Vi fik alarmeringen fra en person på land, der så, at de drev ud, fortæller vagtchef Erik Lindholt ved Syd- og Sønderjyllands Politi. De seks børn er i alderen 10 til 12 år. Ingen af dem havde redningsveste på, da de på grund af østenvinden hastigt drev ud i Als Fjord fra Stevning. - SOK var alarmeret, men helikopteren kom ikke på vingerne, siger vagtchefen med henvisning til Søværnets Operative Kommando. En lystsejler i området nåede nemlig forinden at komme børneflokken til undsætning. Opkaldet til 112 om børnene kom klokken 15.11, og 10 minutter senere kunne alarmen afblæses. - Vand er ikke ufarligt, konstaterer vagtchef Erik Lindholt. 19

20 20

21 RS Tera Vm i Åbenrå. Den første uge af august, var Carl, Kasper og André taget til VM, for Tera joller i Åbenrå. Vi vidste på forhånd, at dette ville blive det største stævne som vi nogen sinde havde været med til. 70 Tera joller var tilmeldt, fra 6 forskellige lande. Carl og André havde været i Åbenrå og sejle sidste år, til sønderjysk open, så vi kendte forholdene dernede i forvejen. Vi var alle sammen kørt derned lørdag, dog hver for sig. Søndag mødtes vi nede på havnen for at pakke joller ud, og få sejlet lidt, dette blev dog ikke den store succes eftersom at vinden ikke rigtig var til stede. Men vi havde dog en hyggelig og sjov dag på vandet med hinanden. Mandag var der planlagt fælles træning hvor vi skulle se de andre an, men samtidig også prøve banen af for første gang. Men, heller ikke i dag var vinden med os, og efter at have ventet en halv times tid på at komme i gang endte det i stedet med at man aflyste sejladsen helt. Så kunne vi i stedet sejle ind igen, eller trukket ind. Mandag aften var der åbnings ceremoni, vejret var godt alle var glade, der var god stemning. Der blev holdt åbningstaler fra borgmesteren, Dansk Sejlunions formand og selvfølgelig stævne lederen. Det hele blev afsluttet med at det lokale kanonlaug, skød deres kanon af tre gange, og dermed var VM officielt i gang. Tirsdag var første dag med kapsejladser, vi mødtes på havnen halv ti riggede til fik vores TracTrac sender (Gps sender så man kan se hvor jollerne befinder sig men også så man kan følge med i kapsejladsen fra land). Da vi var klar til sejlede vi ud, vi lagde os ude ved dommerbåden slappede lidt af, inden den første start som ville være omkring klokken 11. første start var for Pro klassen, dermed var det kun André der skulle starte på dette tidspunkt. André Ahrenkiel 21

22 De andre startede umiddelbart efter at pro ernes start var gået. Denne dag var der 3 kapsejladser, Kasper fik to middel placeringer og desværre en ikke gennemført, hvorfor kommer jeg til senere, Carl og André fik også to middelplaceringer, men vi fik til gengæld en top placering hver. Grunden til dette var at der kun var seks pro joller der sejlede banen rigtigt, André var 1 af de 6 og det fik han en 5 plads ud af. Carl var 1 ud af bare 2 sport joller der sejlede rigtigt, det gav ham en 2 plads. Kasper var jo så desværre en af dem der sejlede banen forkert, og Carl blev sendt på rette kurs af André. Onsdag var næsten det samme Carl og Kasper fik nogle okay placeringer, mens André fik 2 okay placeringer, men også en sidste plads. I dag fik vi også noget prof coaching i form af Ronni Vejsgaard. Torsdag var der ikke ret meget vind, Carl og Kasper fik igen i dag okay placeringer, mens André fik 2 top placeringer og en okay placering. Fredag var sidste dag ved VM, det så ud til at vinden i starten bare skulle være let, men der kom vi til at tro om igen, da pro erne var på vej ned ad på lens, fik vi en ubehagelig overraskelse, der kom nemlig pludselig stød på op til 15 m/s hvilket kom bag på samtlige af os, fordi ikke ret lang tid efter lå halvdelen af os i vandet, Inklusiv André. I dag var Carl FSK s bedste mand, han var dygtig til at holde båden oven vande, og fik samtidig nogle fine placeringer. Kasper endte med at udgå i første sejlads pga. vinden men også fordi han mistede sit ror, og måtte ud på en længere svømmetur, inden han blev hevet op i dommerbåden. André fik en bedre anden sejlads. Både Carl og André gennemførte begge sejladser fredag. Fredag aften var der præmie overrækkelse, det var en rigtig fin overrækkelse, med national melodier, dog blev Storbritanniens spillet lige lovlig mange gange, de vandt da også begge klasser. For FSK s vedkommende, blev det til en 18 plads i sport klassen til Carl, en 39 plads til Kasper også i sport og en 19 plads til André i Pro klassen. Til slut blev kanonen affyret 3 gange igen, og dermed var VM slut for i år. Lørdag pakkede vi jollerne sammen og sagde dermed endeligt farvel til Åbenrå for denne gang. Vi forlod VM med: en god spand ekstra selvtillid, erfaring, meget trætte kroppe og et par nye venner. Vi glæder os allerede til næste år i Italien. André Ahrenkiel 22

23 23

24 Marinaen har i mange år ved diverse opslag som mundtlige anmodninger, pænt bedt folk om at respektere og begrænse parkering på havnefronten. Det gælder åbenbart ikke alle, den runde tavle i røde og blå farver fortæller et eller andet omkring parkering. Det har ikke noget med privat parkering at gøre!!

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Fredag den 2. oktober kl 17:00 stævnede to både ud fra Jyllinge havn. Team Trojka og Team Donna. Vi var i alt 11 skippere og gaster med blandet erfaring, og vi skulle

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

FREDERIKSHAVN SEJLKLUB

FREDERIKSHAVN SEJLKLUB FSK-nyt Nr. 4 Oktober 2010 FREDERIKSHAVN SEJLKLUB Fortuyn II 1938 Redaktion: Søren Nielsen 24 28 80 01 sn@plahn-systems.dk Blad- og annonceudvalg: Bestyrelsen Bestyrelse: Bent Damsgaard (Formand) 41 27

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

FREDERIKSHAVN SEJLKLUB

FREDERIKSHAVN SEJLKLUB FSK-nyt Nr. 1 Januar 2011 FREDERIKSHAVN SEJLKLUB GODT NYTÅR Redaktion: Søren Nielsen 24 28 80 01 sn@nielsensikring.dk Blad- og annonceudvalg: Bestyrelsen Bestyrelse: Bent Damsgaard (Formand) 41 27 20

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

FSK-nyt. Nu er det lige før! Nr. 2 April 2010 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA

FSK-nyt. Nu er det lige før! Nr. 2 April 2010 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA FSK-nyt Nr. 2 April 2010 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA Nu er det lige før! Redaktion: Søren Nielsen 24 28 80 01 sn@plahn-systems.dk Blad- og annonceudvalg: Bestyrelsen Bestyrelse:

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere