Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual"

Transkript

1 Elektronisk parkeringsskive Brugervejledning User manual

2 1 2 3

3

4 2

5 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...6 Inden montering...7 Montering af ParkOne exclusive...12 Sådan fungerer ParkOne exclusive...14 Manuel indstilling...14 Batterier...16 Udskiftning af batterier...17 Service og garanti...19 Vedligeholdelse...21 Godkendelse og certifikater...22 CE-mærkning...22 WEEE...23 Specifikationer og rettigheder...24 English...26 DK 5 v. DK 002, 2013

6 Brugervejledning Tillykke med din nye ParkOne exclusive model FS17. Med ParkOne exclusive monteret i bilen slipper du for hele tiden at huske på at stille P-skiven. Herved undgår du dyre og unødvendige parkeringsbøder. DK Elektronikken i ParkOne exclusive registrerer bilens bevægelser og indstiller automatisk P-skiven på det korrekte parkeringstidspunkt. Parkeringstilstanden afsluttes først, når bilen sættes i bevægelse igen. Inden du tager ParkOne exclusive i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen grundigt igennem. For at sikre korrekt installation bør nedenstående anvisninger følges: 6

7 Inden montering Pres ParkOne exclusive ud af indpakningen og læg den i den ene hånd. Sæt en eller flere negle ind i sprækken øverst og træk bagstykket af. A: Aktiver batterierne 1. Fjern forsigtigt plaststrimlen og pres begge batterier på plads igen, hvis de løsner sig. Skulle batterierne falde ud, indsættes de igen med + opad (samme side som den med tekst). Er batterierne korrekt placeret, blinker timer i displayet. Du er nu klar til at indstille tid og dato. DK 7

8 DK B: Indstil det digitale ur (uret i ParkOne exclusive stiller selv både sommerog vintertid, men funktionen kan, hvis det ønskes, deaktiveres manuelt, se C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid) 1. Hvis pkt. A følges, springes trin 1. over, ellers fortsættes således: Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap 1 og holde den inde, indtil timer begynder at blinke. 2. Når timer blinker, tryk da gentagne gange på knap 2 (+) indtil timer er korrekt indstillet. 3. Tryk én gang på knap 1, og minutter blinker. Indstil minutter med knap 2 (+). 8

9 4. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge). 5. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak. Når tid og dato er indstillet og gemt, er det kun de to prikker (:) i displayet, som blinker. Bemærk, at de to prikker (:) i klokkeslættet blinker hele tiden, når uret er stillet. Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap 1, indtil ingen af tallene blinker. Har du indstillet ParkOne exclusive forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at følge trin under B: Indstil det digitale ur. DK 9

10 Det anbefales at kontrollere urets indstillinger jævnligt, især ved skift mellem sommer- og vintertid. DK C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid. Men hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke skiftes, kan du deaktivere funktionen ved at fjerne bagstykket som beskrevet under Inden montering og derefter følge nedenstående trin: 1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke på både knap 1 og 2 (+), indtil timer og minutter viser on:su. 10

11 2. Slip langsomt knap Hold knap 2 (+) inde, til displayet viser of:su. 4. Knap 2 (+) slippes, og indstillingen er gemt. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand. DK Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak. Din ParkOne exclusive er nu klar til montering indvendigt i bilens forrude. Husk, at P-skiven skal placeres nederst i højre hjørne af forruden. Det er kun tilladt at have én P-skive i bilen, og det er altid førerens ansvar, at uret er stillet korrekt. 11

12 Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter. DK Montering af ParkOne exclusive Sørg for, at ruden er mindst +15 C! Selv om vi bruger de bedste klæbepuder der findes, kan der opstå problemer med vedhæftningen ved lavere temperaturer. Varm eventuelt ruden op med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer. Problemet ved lave temperaturer er kondensdannelsen. 1. Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav), hvor alle 4 klæbepuder berører ruden. Sørg for, at du har adgang til alle knapperne på bagsiden af uret, og at du kan komme til at udskifte batterierne. 12

13 2. Rengør ruden indvendigt med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel, hvor P-skiven skal monteres. Tør ruden og brug derefter den medfølgende renseserviet til at rense området grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges ikke andre rensemidler.) 3. Fjern beskyttelsesfolien fra de 4 klæbepuder, og pres P-skiven hårdt ind mod ruden i ca. 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Kontroller derefter udefra, at alle 4 puder klæber ordentligt til ruden. DK 4. Du har nu monteret din ParkOne exclusive og er klar til at køre. 13

14 NB! ParkOne exclusive må ikke ligge løst i bilen! Den skal fastmonteres på ruden for at fungere korrekt. ParkOne exclusive opfylder kun lovkravene, hvis den monteres i henhold til ovenstående. DK Sådan fungerer ParkOne exclusive Når du parkerer bilen, stiller ParkOne exclusive sig automatisk på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (Eks.: Ved ankomst 10:07 stiller ParkOne exclusive sig på 10:15). Manuel indstilling Som loven kræver, kan din ParkOne exclusive også stilles manuelt. BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 ( 3 stk. 3): Såfremt der under et køretøjs parkering 14

15 indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning. Har du behov for at stille din ParkOne exclusive manuelt, skal du blot trykke på +, og uret tæller frem i intervaller på 15 minutter. Hold + inde og slip, når det ønskede tidspunkt vises. Bemærk, at tryk på + markering fungerer ens med og uden bagstykket monteret. Bagstykket fungerer også som knap 2 (+). DK NB! Denne funktion er kun tilgængelig, når ParkOne exclusive er i parkeringstilstand. Set indefra vises parkeringstilstand med et lille P i displayet. 15

16 Batterier Når dioden 3 midt på enhedens bagside begynder at blinke i 10 sekunder, hver gang ParkOne exclusive går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batterierne udskiftes inden for en uge. DK Batterierne kan købes over internettet eller i en fysisk forretning, der handler med knapbatterier. HUSK AT STILLE URET IGEN VED BATTERISKIFT! Vær opmærksom på, at LCD-displayet i din ParkOne exclusive slukker, kort tid efter at batterierne er fjernet. Undgå derfor at forlade bilen, så længe der ikke er batterier i, og uret ikke er indstillet. 16

17 Udskiftning af batterier Udskift altid begge batterier samtidig! 1. Køb to nye knapbatterier af typen CR Volt. 2. Fjern bagstykket ved at sætte en eller flere negle ind i sprækken øverst og trække. DK 3. Fjern batterierne et ad gangen ved at sætte neglen under batteriet og presse/vippe det ud. 4. Tør de nye batterier af og isæt dem et ad gangen. Kontroller, at begge batterier sidder korrekt. 5. Indstil tid og dato ifølge B: Indstil det 17

18 digitale ur og evt. også C: Aktivering/ deaktivering af sommer-/vintertid. 6. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak. DK Din ParkOne exclusive er nu klar igen. 18

19 Service og garanti På vores hjemmeside kan du finde svar på mange spørgsmål om din nye ParkOne exclusive. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på: Needit ApS og Needit Denmark ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller mangler, kan ParkOne exclusive afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes du medbringe en kopi af din kvittering som garantibevis. DK 19

20 Forsøg ikke at skille ParkOne exclusive ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortalder. DK VIGTIGT Det er førerens ansvar at sørge for, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS, ligesom monteringsfejl ikke er Needit ApS og Needit Denmark ApS ansvar. 20

21 Vedligeholdelse Udsæt ikke ParkOne exclusive for ekstreme temperaturer (under -20 C eller over +75 C), da det kan ødelægge elektronikken og/ eller påvirke reaktionstiden. Bliver ParkOne exclusive udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren, tør klud. DK Brug kun en ren, tør klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler. 21

22 Godkendelse og certifikater ParkOne exclusive er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS17 på forsiden. DK CE-mærkning Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at produktet opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver. Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælles europæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. 22

23 Needit ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i overensstemmelse med (CE) EN (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN (Standards for Commercial Electronic Products). WEEE Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt. DK ParkOne exclusive må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batterierne kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve ParkOne exclusive skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller der, hvor P-skiven er købt. 23

24 Specifikationer og rettigheder Størrelse i cm: 10,0 x 1,2 DK Batterier: 2 x Knapbatteri CR2430, 3 Volt Batteriernes levetid: Ca. 2 år Urets nøjagtighed (gns.): ± 2 min. / 2 år Reaktionstid, parkeringstilstand: Ca. 20 sek. Reaktionstid, ud af parkeringstilstand: Ca. 20 sek. 24

25 ParkOne exclusive er patentanmeldt. Alle rettigheder til ParkOne exclusive tilhører: Needit ApS Hundigevej Greve DK Telefon: Webside: Der tages forbehold for, at indholdet af denne brugervejledning kan ændres. 25

26 EN Contents English User manual...27 Prior to installation...28 Mounting ParkOne exclusive...33 How does ParkOne exclusive work?...35 Setting the parking time manually...36 Batteries...38 Changing the battery...39 Service and warranty...41 Maintenance...43 Approvals and certificates...44 CE Marking...44 WEEE...45 Specifications and rights

27 User manual Congratulations on your new ParkOne exclusive. With ParkOne exclusive in your car, you don t need to remember to set the parking disc, thus avoiding expensive and unnecessary parking tickets. The electronics in ParkOne exclusive registers the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time, releasing the parking mode only once the car is put into motion again. EN Before making use of ParkOne exclusive, we recommend that you carefully read the complete user manual. To ensure correct installation of your ParkOne exclusive, please follow the instructions: 27

28 Prior to installation Push ParkOne exclusive out of the packaging and place it in one hand. Insert one or more fingernails in the slit at the top and pull off the back. EN A: Activate the batteries 1. Gently remove the plastic strip and push both batteries back into place if they come loose. Should the batteries by accident fall out, reinsert them with the + facing upwards (same side as the one with text). If the batteries are placed correctly, hours will be flashing in the display. You are now ready to set the time and date. 28

29 B: Set the digital clock (The clock in ParkOne exclusive automatically sets both summer and winter time, but can be deactivated manually if desired, see C: Activate/deactivate summer time/winter time) 2. If A: Activate the batteries is observed, please skip step 1., otherwise continue as follows: Activate setting mode by pushing button 1 with a pointy object (ex. pencil) or a fingernail and hold it until the hours -digits start flashing. EN 3. When hours flash, push button 2 (+) repeatedly until the hours are set correctly. 4. Push button 1 once and minutes will flash. Set the minutes by pushing button 2 (+). 29

30 5. Set year, month and day as above (in that order). 6. Re-attach the back and make sure that both magnets click into place. EN Once you have set the above details, only the colon (:) in the display should be flashing. Please note that the colon (:) between hours and minutes will flash at all times. If one of the digits is flashing, please push button 1 repeatedly to stop any flashing in the display. If you have made a mistake in the set-up, you can reset ParkOne exclusive by following steps under B: Set the digital clock. 30

31 We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the change between summer time/winter time and reverse. C: Activate/deactivate summer time/ winter time The digital clock automatically sets both summer and winter time by default. But if using the parking disc in a territory without summer time/winter time, you can deactivate the function by removing the back as described under Prior to Installation, then follow these steps: EN 1. Activate setting mode by pushing both button 1 and button 2 (+) until the hours and minutes digits show on:su. 31

32 2. Slowly release pressure on button Hold the pressure on button 2 (+) until the display reads of:su. 4. Release button 2 (+) to save the settings. The display will automatically return to functional mode. EN 5. Re-attach the back and make sure that both magnets click into place. Your ParkOne exclusive is now ready to be fitted on the inside of your windscreen. Please note that only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner s responsibility to install ParkOne exclusive correctly. 32

33 Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets. Mounting ParkOne exclusive Make sure that the windscreen is at least +15 C! Even though we are using the best glue pads available, problems can arise with the adherence at lower temperatures. Use either the fan in the car or cautiously a hair dryer to heat the windscreen. The problem at low temperatures is condensation. EN 1. Find the best spot on the inside of the windscreen s lower right corner (legal requirement) where all 4 pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change the batteries. 33

34 2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to clean the chosen spot very carefully. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used - no other cleansing agent) EN 3. Remove the protective foil from the 4 glue pads and press the device firmly to the windscreen for about 30 seconds. Take care not to apply pressure at the middle of the backside. Check from outside if all 4 pads are indeed attached to the windscreen. 4. You have now fitted your ParkOne exclusive and are ready to go. 34

35 NB! ParkOne exclusive may not be left unattached in the car. It has to be fitted on the windscreen for it to work correctly. ParkOne exclusive meets the legal requirements only if fitted according to the above. How does ParkOne exclusive work? When parking your car, ParkOne exclusive will automatically set the clock at the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival at 10:07, ParkOne exclusive sets the time at 10:15). EN 35

36 Setting the parking time manually ParkOne exclusive can also be manually set, as required by law. EN Denmark: BEK nr. 327 of 29/04/2003 ( 3 stk. 3): If, during the vehicle s parking, a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins. If you need to set the ParkOne exclusive manually, just push + and the clock will start running in 15 minute intervals. Hold in the + and release when the display shows the desired time. Please note that pushing the + has the same effect with 36

37 or without the back mounted. The back also works as button 2 (+). NB! Please note that this function is only available when ParkOne exclusive is in parking mode. Seen from the inside, parking mode is shown with a small P in the display. EN 37

38 Batteries When the diode 3 at the middle of the unit s back starts flashing for 10 seconds each time ParkOne exclusive enters or exits parking mode, it indicates that the batteries must be changed within a week. EN The battery is available on the Internet or at retailers selling coin batteries. REMEMBER TO RESET CLOCK AFTER CHANGING BATTERIES! Please note that the LCD display of ParkOne exclusive will switch off shortly after the batteries are removed, so please avoid leaving your car parked anywhere, for as long as the battery is removed. 38

39 Changing the battery Always change both batteries at the same time! 1. Buy 2 new coin batteries no. CR Volt. 2. Remove the back of the unit by inserting a fingernail in the slit at the top and pulling. EN 3. Remove the old batteries one at a time by pressing/tipping it out with a fingernail. 4. Wipe the new batteries and Insert them one at a time. Check that both batteries are placed correctly. 39

40 5. Set time and date as described in B: Set the digital clock and if necessary also C: Activate/deactivate summer time/winter time. 6. Re-attach the back and make sure that both magnets click into place. EN Your ParkOne exclusive is now ready for use again. 40

41 Service and warranty At our website you will find an FAQ section with information on your new ParkOne exclusive. You can also ask for advice on Needit ApS and Needit Denmark ApS render a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during the warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new ParkOne exclusive. EN Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee. 41

42 Do not try to open ParkOne exclusive by force, as the electronics will be destroyed and the warranty be void. EN IMPORTANT It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation error is not the responsibility of Needit ApS or Needit Denmark ApS. 42

43 Maintenance Avoid exposing ParkOne exclusive to extreme temperatures (below -20 C or above +75 C), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time. If ParkOne exclusive is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it. Use only a clean, dry cloth to clean the device. Do not use any cleansing agents on the device. EN 43

44 Approvals and certificates ParkOne exclusive has been approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorisation number of the government agency FS17 is shown on the front of the device. EN CE Marking With the CE Marking, Needit ApS and Needit Denmark ApS declare that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE Marking directives. With the CE Marking, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards. 44

45 The declaration of conformity confirms that the product in question is in accordance with (CE) EN (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN (Standards for Commercial Electronic Products). WEEE Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed of. EN ParkOne exclusive is not to be disposed of in standard waste, but has to be disposed of individually. The battery can be returned to any retailer selling batteries, and the actual ParkOne exclusive can be disposed of at your local recycling center or at the retailer. 45

46 Specifications and rights Size (centimeters): 10.0 x 1.2 Battery Coin cell no.: 2 x Coin Batteries no. CR2430, 3 Volt EN Battery life expectancy: Approximately 2 y. Clock accuracy (average): ± 2 minutes/2 y. Reaction time (parking mode): Approximately 20 sec. Termination of parking mode: Approximately 20 sec. 46

47 ParkOne exclusive is patent pending. All rights to ParkOne exclusive are the properties of: Needit ApS Hundigevej Greve Phone: Website: EN Please note that the content of this user manual may be subject to change. 47

48

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver Park Lite Automatisk parkeringsskive Brugervejledning Usermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Brugervejledning... 5 Inden montering... 6 Montering

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet Træk folien på ParkOne ud. Brug knapperne 1 og 2 til at sætte tiden, år, måned og dag - og i den rækkefølge Efter indkodningen

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL

Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af

Læs mere

PARK LITE elektronisk parkeringsskive All rights reserved 2012

PARK LITE elektronisk parkeringsskive All rights reserved 2012 Forside Fra siden Bagside PARK LITE er den mindste, letteste og mest pålidelige elektroniske parkeringsskive til dato. PARK LITE mon teres i forrudens nederste højre hjørne. Med PARK LITE behøver du ikke

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES. Brugermanual VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES. BEMÆRK, AT P-SKIVEN AUTOMATISK SKIFTER MELLEM

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

4. Gør ruden ren med den medfølgende pudseklud. Undgå at bruge vinduespudsemidler,

4. Gør ruden ren med den medfølgende pudseklud. Undgå at bruge vinduespudsemidler, Klargøring RIV HER 1. Tag frontplade lodret af, så knapper og batteridæksel kommer til syne. Montering og brug 1. Monter frontpladen i nederste hjørne af forrudens passagerside. Hold afstand til siderne,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Electronic Parking Disc

Electronic Parking Disc Electronic Parking Disc Brugermanual User guide For at produktet er gyldigt som p-skive, er det et krav fra Færdselstyrelsen, at det er korrekt monteret på bilens forrude i nederste højre hjørne. DET ER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere