Type GKG EXE B GKG UMH B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type GKG 60-01 EXE B GKG 60-01 UMH B"

Transkript

1 Type GKG EXE B GKG UMH B DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 28

2 Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at dit komfur altid er klar til brug, og at det holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på komfuret. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Bemærk at denne betjeningsvejledning gælder for flere komfurer. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner er på dit komfur. GKG EXE B er uden el og GKG UMH B er med el

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed...4 Energisparetip...6 Bortskaffelse...7 Beskrivelse af produktet...8 Specifikationer...9 Installationsvejledning...10 Opstilling af komfuret...10 Nettilslutning...10 Gastilslutning...11 Installatør-information...11 Tilpasning til bestemt gastype...12 Betjening...14 Inden du tager komfuret i brug...14 Betjening af overfladebrændere...14 Ovnens funktioner og betjening...16 Rengøring og vedligeholdelse...19 Brændere, opsatser, kabinet...19 Ovn...19 Udskiftning af ovnpære...20 Afmontering af ovnlåge...20 Afmontering af den inderste rude...21 Foranstaltninger ved fejl...22 Brug af ovnen praktiske tips...23 Bagning...23 Stegning af kød...24 Tekniske specifikationer...26

4 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED Hold opsyn med børn, når komfuret er i brug. Nogle dele af komfuret kan blive meget varme. Meget varme overfladebrændere, ovnens indre, ovnribber, ovnlåge, gryder med meget varm mad kan være årsagen til, at børn forbrændes. Pas på at elektriske tilslutningskabler fra mekaniske apparater ikke kommer i berøring med komfurets varme dele. Anbring aldrig brændbare materialer i skuffen under ovnen, da de kan antændes, når ovnen er i brug. Efterlad aldrig komfuret uden opsyn under stegning. Meget varm olie og fedt kan antændes. Undgå at maden koger over, så flammen går ud. Ved defekter eller fejl, må komfuret først tages i brug igen, når fejlen er afhjulpet af en fagmand. Åbn aldrig ventilen på gastilslutningen eller gasflasken uden at have tjekket først, om alle betjeningsknapper er slukket. Tillad aldrig at maden koger over på brændere samt at brændere bliver tilsmudset. Tilsmudsede brændere skal rengøres og tørres umiddelbart efter, de er blevet kolde. Kogegrej må aldrig stilles direkte på brændere. På de enkelte grydeopsatser skal du aldrig stille kogegrej, der vejer mere end 10 kg og på opsatsernes hele overflade skal du ikke stille kogegrej, der i alt vejer over 40 kg. Undgå at slå mod betjeningsknapper og brændere. Undgå at stille noget på en åben ovnlåge, der vejer over 15 kg. Komfuret må ikke bygges om eller repareres af personer, der ikke er fagmænd. Undgå at åbne for gassen på komfuret, uden at holde en tændt tændstik eller elektrisk tændapparat i hånden. Tillad aldrig at brænderens flamme slukkes ved blæsning. Anvend aldrig gasovn umiddelbart efter anvendelse af den elektriske ovn. Lad først det elektriske varmelegeme køle af et par minutter. Gælder kun GKG UMH B. Ombygning af komfuret til en anden gastype, flytning af komfuret til et andet sted samt foretagelse af ændringer i forsyningsanlægget må kun udføres af autoriserede installatører. Hold børn og personer uden kendskab til komfurets betjening væk fra komfuret. Undgå at løfte komfuret i toppladen.

5 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED VED MISTANKE OM GASUDSLIP: Ryg ikke, tænd ikke tændstikker eller tænd/sluk ikke elektriske apparater (f.eks. dørklokke eller lys) eller brug andre elektriske og mekaniske maskiner, som fremstiller elektrisk eller stødgnist. Luk med det samme ventilen på gastilslutningen eller gasflasken og luft ud i rummet og tilkald dernæst service. Afbryd for strømtilførsel til komfuret i hver situation, som skyldes en teknisk defekt og tilkald service. Tillad ikke, at gasinstallationen tilsluttes nogen antenneledning fx. radiomodtagere. I tilfælde af at gas siver ud fra en utæt installation og antændes, afbryd da omgående for gastilførslen ved hjælp af en sikkerhedsventil I tilfælde af at gas siver ud fra en utæt ventil på gasflasken og antændes, skal du kaste et vådt tæppe over flasken for at afkøle den samt lukke ventilen på flasken. Efter afkøling tag flasken ud i det fri. Brug ikke den beskadigede flaske igen. Når komfuret ikke skal bruges i nogle dage, luk hovedventilen på gasinstallationen. Når du bruger en gasflaske, skal du gøre det efter hver brug.

6 ENERGISPARETIPS Brug rigtige gryder til kogning. Brug aldrig gryder, som er mindre end brænderens flammekrone. Husk at lægge grydens låg på. Hold brændere, opsatser og pladen under brænderne rene. Snavs forhindrer varmeoverførsel snavs, som er brændt meget fast, kan ofte kun fjernes ved hjælp af stærkt miljøbelastende midler. Flammehullerne på ringe samt hullerne på brændernes dyser skal altid holdes rene. Undgå at kigge i gryder, når det ikke er nødvendigt. Undgå ligeledes at åbne ovnlågen, hvis det ikke er nødvendigt. Brug kun ovnen til tilberedelse af større mængder mad Kød som vejer op til 1 kg kan tilberedes mere sparsomt på komfurets brænder. Brug ovnens restvarme Ved tilberedningstid over 40 minutter kan det anbefales at slukke for ovnen 10 minutter før tilberedningsprocessen er omme. Luk ovnlågen omhyggeligt Varmen kan slippe ud, hvis der er snavs på lågens tætninger. Det anbefales at fjerne snavs fra lågens tætning. Undgå at montere komfuret direkte i nærheden af køleskabe/frysere. Dette kan medføre unødigt stigning i elforbruget.

7 UDPAKNING BORTSKAFFELSE Komfuret er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Alle materialer anvendt til emballeringen er miljøvenlige og 100% genanvendelige. De er markeret med et relevant symbol. Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen.

8 BESKRIVELSE AF PRODUKTET 7 2 3, 4 5, GKG UMH B (med el) 1 Betjeningsknap til ovnens temperatur eller elektrisk grill (kun GKG UMH B) 2 Knap til belysning i ovnen (kun GKG UMH B) 3 Betjeningsknap til gasbrændere, forreste venstre 4 Betjeningsknap til gasbrændere, bageste venstre 5 Betjeningsknap til gasbrændere, bageste højre 6 Betjeningsknap til gasbrændere, forreste højre 7 Varmeindikator for grill (kun GKG UMH B) 8 Håndtag 9 Magasinskuffe GKG EXE B (uden el) Sikkerhed mod gasudslip Elektrisk tænding (kun GKG UMH B)

9 SPECIFIKATIONER Komfurets udstyrfortegnelse: Bageplade Bradepande Grillrist Ovnribber

10 INSTALLATION Opstilling af komfuret Køkkenrummet skal være tørt og luftigt og have velfungerende ventilation. Komfurets opstilling skal sikre fri adgang til alle betjeningselementer. Komfuret skal opstilles på et hårdt, jævnt gulv, (det må ikke placeres på nogen sokkel). Løft ikke komfuret i toppladen. Et gaskomfur bør kun bygges ind i køkkenelementer op til arbejdspladens højde dvs. 900 mm fra gulvet. Hvis komfuret anbringes mellem køkkenelementer, skal deres beklædning og lim til dens pålimning kunne modstå temperaturer på mindst C. Manglende opfyldelse af den betingelse kan medføre at overfladen bliver ødelagt, eller beklædningen går løs. Er der ingen sikkerhed vedr. møblernes varmebestændighed, skal komfuret anbringes mellem møbler i en afstand på ca. 2 cm. Emhætter skal monteres i henhold til vejledninger angivet i medfølgende brugervejledninger. Før komfuret tages i brug, skal dets niveau justeres. Niveauet kan justeres ved hjælp af indstillelige ben, der ligger i skuffen. Komfurets nettilslutning (kun GKG UMH B) Komfuret er tilpasset fra fabrikken til forsyning med 1-fase vekselstrøm (230V 1N~ + PE 50Hz) og udstyret med en tilledning 3 x 1,5 mm 2 med længde ca. 1,5 m med stik indeholdende jordklemme HO5 VV-F. Tilslutning: Skal ekstrabeskyttes, jfr. stærkstrømsreglementet Er tilslutningsstedet udført med ekstrabekyttelse i form af stikkontakt for trebenet stikprop, så. Skal den tobenede stikprop udskiftes med en trebenet stikprop. Lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). El-installationen skal udføres efter gældende regler anført i stærkstrømsreglementet. Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Komfuret skal tilsluttes via en ekstern afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm (kan være hovedafbryder). Ledningstype: Montering af tippesikring i væggen Komfur Væg Gulv Komfur 600 mm, højde 900 mm X=110 mm Y=80 mm 10

11 INSTALLATION Forbindelse til gas Bemærk! Komfuret skal tilsluttes til en gasinstallation svarende til den type gas, som apparatet er indstillet til fra fabrikken. Oplysninger om, hvad type gas komfuret er tilpasset til fra fabrikken, er anført på typeskiltet. Tilslutning af dette apparat til gas skal udføres af en autoriseret gasinstallatør, og det er udelukkende gasinstallatøren, som kan foretage tilpasning af komfuret til en anden gastype. Installatør information Installatøren skal: Komfuret er forsynet med gevindrørstudser med diameter ½. En af studserne er tætnet med en blændmuffe. Ved ændring af tilslutningen skal den anden tilslutning absolut tætnes med en blændmuffe. Ved ændring af tilslutningen skal blændmuffen skrues til med en momenttang med maks. drejningsmoment 20Nm. Det anbefales, at forbindelser tætnes ved hjælp af en teflontape. Anvendelse af et for stort moment eller pakgarn kan medføre forbindelsens beskadigelse og dermed utæthed. Ved tilslutning af komfuret til flydende gas installation, skal der skrues et metalendestykke på min. 0,5 m med en slangeendestykke 8x1 mm på tilslutningen R½. Gasledningen må ikke komme i berøring med metalelementer på komfurets bageste beskyttelsesbeklædning. Være autoriseret gasteknikker, Gøre sig fortrolig med oplysninger anført på komfurets typeskilt om, hvad gastype apparatet er tilpasset til samt sammenligne disse oplysninger med betingelser for gaslevering på installationsstedet. Kontrollere: - udluftningseffektivitet dvs. effektivitet af luftskifte i rummene - alle forbindelser af gasarmatur for utætheder, - om alle komfurets funktionselementer fungerer korrekt, - om elinstallation er tilpasset til samarbejde med beskyttelsesledning (PEleder), Bemærk! Efter at have tilsluttet komfuret til gas skal tilslutningsslanger og fittings kontrolleres for utætheder, dette kan fx. gøres med en sæbeopløsning. Anvend aldrig en flamme til kontrol for utætheder. Give brugeren et certifikat for gaskomfurets tilslutning og gøre brugeren fortrolig med komfurets betjening. 11

12 INSTALLATION Komfurets tilpasning til bestemt type gas Bemærk! Komfurer leveret af producenten er forsynet med brændere, som fra fabrikken er tilpasset til forbrænding af den på typeskiltet samt på garantibeviset anførte gastype. For at omstille komfuret til en anden type gas, er det nødvendigt at: - udskifte dyserne (se følgende tabeller), - justere minimumtilstrømningen til brændere Gastype G20 / 20 mbar (N) Dyser type/diameter Lille brænder Mellem brænder BSI/0,75 BSI/1,09 Stor brænder BSI/1,24 G110 / 8 mbar (B) BSI/1,55 BSI/1,90 BSI/2,80 Gasovn 0222/1, /3,00 G30 / 30 mbar (F) BSI/0,52 BSI/0,67 BSI/0, /0,84 Udskiftning af dyser skru dysen ud og erstat den med den angivne dyse til den nye type gas (se tabellen ovenfor). For at justere indstillingen skal du fjerne knappen fra tappen den sidder på. Brænderens flamme Omstilling fra flaske gas til naturgas Omstilling fra naturgas til flydende gas Fuld Minimum 1. Erstat brænderens dyse med den tilsvarende dyse fra tabellen. 2. Drej justeringsskruen lidt ud og justér flammens længde 1. Erstat brænderens dyse med den tilsvarende dyse fra tabellen. 2. Drej justeringsskruen lidt til du kan mærke modstand og kontroller flammens længde. 12

13 INSTALLATION De anvendte overfladebrændere kræver ingen regulering af primær luft. Den rigtige flamme har synlige blå grønne konuser indenfor. En kort susende flamme - lang, gul og rygende, uden synlige konuser betyder, at gas i husinstallationen har forkert kvalitet eller at brænderen er beskadiget eller tilsmudset. Kontroller flammen, ved at varme brænderen med fuld flamme i ca. 10 minutter og stil bagefter ventilknappen i minimum stilling. Flammen bør ikke gå ud eller springe over til dyserne. Du kan få adgang til ovnens justeringselementer ved at trække bunden ud inde i ovnen. Justeringsplade Justering af flame Minimumsflammen justeres ved tændt flamme. Indstil til minimumsflamme ved hjælp af en 2,5 mm ligekæret skruetrækker. Se billede. Udskiftning af brænderdyse i ovnen justering af lufttilførsel For at justere brænderflamme i ovnen skal du foretage passende indstilling af luftspalten i brænderens injektor ved tilsvarende at regulere på justeringspladens position. Ved at gøre spalten større får du større lufttilførsel, ved at gøre spalten mindre dvs. når pladen flyttes til højre, får du mindre lufttilførsel. En rigtig justeret brænder bør have en mindre intensiv flamme end overflade-brændere. Efter foretaget justering skal du sikre pladen mod eventuel flytning ved at spænde skruen fast. Justering af flamme Bemærk! Det er udelukkende bruger og installatør, der har ansvaret for apparatets omstilling med henblik på dets tilpasning til en anden gastype, end angivet af producenten på typeskiltet eller køb af et komfur bestemt til en anden gastype, end den i lejligheden installerede gastype. 13

14 BETJENING Inden du tager komfuret i brug Fjern emballeringselementer, tøm skuffen, gør ovnen ren invendigt for at fjerne beskyttelsesstoffer fra fabrikken, Tag ovnens udstyr ud og vask det i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Tænd for ventilation i rummet eller åbn vinduet. Varm ovnen op (i ca. 30 minutter ved ca C), fjern snavs og rengør ovnen omhyggeligt. Udfør betjeningshandlinger med overholdelse af informationer vedrørende sikkerhed. Valg af rigtigt kogegrej Diameter af grydens bund skal altid være større end brænderens flammekrone og grydens låg skal være på. Det anbefales, at grydens diameter skal være cirka 2,5 3 gange større end brænderens diameter, dvs.: Lille brænder en gryde med diameter fra 90 til 150 mm, Mellem brænder gryden med diameter fra 160 til 220 mm, Stor brænder gryden med diameter fra 200 til 240 mm, og grydens højde bør ikke være større end dens diameter Ovnrummet bør kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. FORKERT RIGTIGT Betjeningsknap Position Brænder er slukket Position Stor flamme Position Minimum flamme 14

15 BETJENING Automatisk elektrisk tænding Tryk ind på knappen for den valgte brænder til du mærker modstand og drej knappen til venstre i position stor flamme Hold knappen inde indtil gas tændes Efter tænding af brænderens flamme slip knappen og indstil den ønskede flammestørrelse. Bemærk! Ved modeller forsynet med sikring mod gasudslip på overflade brændere skal du under tændingen holde knappen trykt maksimalt ind i positionen stor flamme i ca. 10 sekunder for at aktivere sikkerheden. Valg af brænderens flamme Brændere som er rigtigt justeret skal have en lysblå flamme med tydelig synligt indre konus. Valg af flammens rigtige størrelse afhænger af knappens indstilling: Stor flamme, Minimum flamme (den såkaldte sparsom flamme) Slukket brænder (gassen er afbrudt) Alt efter behov kan man flydende indstille flammens størrelse. Bemærk! Juster ikke flammen mellem position brænder slukket l og position stor flamme. Sikkerhed mod gasudslip Hvis flammen skulle gå ud, f.eks. hvis maden koger over, slukker en sikkerhedsventil automatisk for gastilførslen. Dette sikrer mod gasudslip. Ved fortsat tilberedning er det derfor nødvendigt at tænde for brænderen igen. FORKERT RIGTIGT 15

16 BETJENING Ovnens funktioner og betjening Ovnen kan opvarmes vha. ovnens gasbrænder eller elektrisk grill. Ovnens drift styres med een knap, som indeholder en skala med tal, der svarer til termostatens indstillinger. For at tænde for ovnen skal du: Tænde en tændstik, Trykke knappen ind indtil du mærker modstand og dreje knappen til venstre i positionen svarende til den ønskede temperatur, Sætte tændstikken til tændingsåbning (se tegning nedenfor) og holde knappen inde i ca. 3 sek. efter at gassen er blevet tændt. Hvis flammen er gået ud, skal du gentage det ovennævnte efter 3 sekunder. Bemærk! Alle ovne er udstyret med knapper forsynet med en termostat og sikkerhed mod gasudslip. Når du tænder for ovnen, skal du trykke på knappen og holde den inde i ca. 3 sek. Denne tid er nødvendig for at føleren opvarmes og sikkerheden bliver aktiv. Hvis flammen går ud, skal du gentage de ovennævnte skridt efter 3 sek. Når flammen ikke er tændt inden for 10 sek. skal du gentage tændingsprocessen efter ca. 1 min., dvs. efter udluftning af ovnen. Iagttage flammen (når flammen er blevet mindre synlig, betyder det opnåelse af den ønskede ovntemperatur). Bemærk! Det er kun muligt at regulere på temperaturen, når ovnlågen er lukket. For at slukke ovnen skal du dreje knappen til højre til du mærker modstand. Bemærk! Anvend aldrig gasovn umiddelbart efter anvendelse af den elektriske ovn. Lad først det elektriske varmelegeme køle af et par minutter. 16

17 BETJENING Brugeren skal være fortrolig med følgende informationer: Sikkerhed mod gasudslip afbryder gastilførsel, når flammen er gået ud, inden for maks. 60 sek., Temperatur i ovnen reguleres og opretholdes automatisk, Efter tænding kører ovnen med fuld effekt til den indstillede temperatur er opnået efter opnåelse af den indstillede temperatur skruer termostaten ned for flammen og den indstillede temperatur opretholdes. Belysning i ovnen (GKG UMH B) For at tænde for belysningen skal du trykke på knappen belysning på betjeningspanelet. 17

18 BETJENING Brug af elektrisk grill (GKG UMH B) For at tænde grillen skal du: Dreje ovnes funktionsvælger i stilling markeret som grill, Varme ovnen op i ca. 5 minutter (med lukket ovnlåge). Anbringe pladen med grillmaden på den rigtige ovnribbe, og hvis du skal grille på risten skubbe en plade til opsamling at dryppede fedt ind i den ovnribbe direkte under risten. Lukke ovnlågen. OBS! Grillstegning skal foregå ved lukket ovnlåge. Når man benytter sig af grillfunktionen, kan tilgængelige dele blive meget varme. Sørg for at holde børnene væk fra ovnen. 18

19 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sluk for strømmen, før rengøring. Alle knapper skal være drejet i position / 0. Komfuret skal altid være koldt før rengøring. Brændere, opsatser, komfurets kabinet Ved tilsmudsning af brændere og opsatser, skal disse fjernes fra komfuret og vaskes i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel, der kan tage fedt og snavs af. Tør dem godt bagefter. Efter at have fjernet opsatserne, rengør omhyggeligt pladen under brænderne og tør denne omhyggeligt med en tør og blød klud. Vær særledes omhyggelig ved flammehullerne i ringene, se billede nedenfor. Rens gashullerne ved at bruge en tynd kobbertråd. Brug ikke ståltråd. Ovn Lave tilberedningstemperaturer giver mindre tilsmudsning af ovnen: Du må aldrig prøve at holde ovnen ren ved at lægge aluminiumfolie i bunden. Rengør ovnen - om nødvendigt - hurtigst muligt efter anvendelse. Brug aldrig ovnspray eller stærke, ridsende pudse- eller skuremidler. Lad ovnlågen stå åben et stykke tid efter våd rengøring, så fugten kan slippe ud. Dampkogning og konservering forårsager kraftig fugtdannelse i ovnen. Sørg for at lade ovnen Bemærk! Brændernes dele skal altid være tørre. Vandpartikler kan bremse gassens udgang og føre til, at brænderen begynder at brænde dårligt. Emaljerede overflader rengøres med milde rengøringsmidler. Brug aldrig stærke slibende rensemidler midler som skurepulver, der indeholder slibemiddel, skurepasta, skuresten, pimpsten, stålsvamp m.m. 19

20 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE For at tage ovnribberne ud til rengøring skal du trække i den forreste klemme (Z1), vippe føringsskinnen en smule og tage den ud af den bageste klemme (Z2). Efter rensning skal føringsskinnene monteres ved at stikke dem i ovnens huller og trykke klemmerne (Z1 og Z2) ind. Udskiftning af ovnpære (GKG UMH B) Ved udskiftning af ovnpæren skal komfuret først slukkes ved hovedafbryderen. Der må ikke være strøm til komfuret, når ovnpæren skiftes. Åbn ovnlågen og læg en klud (viskestykke/håndklæde) i bunden af ovnen, så beskyttelsesglasset ikke går itu, hvis det skulle falde ned. Pæren sidder foran oppe i midten af ovnens topplade. Den er beskyttet af et rundt beskyttelsesglas. Beskyttelsesglasset fjernes ved at dreje det mod venstre. Udskift den defekte pære (type 25 W / E 14, T 300 C) med en ny pære af samme type. Husk at sætte beskyttelsesglasset på plads igen ved at dreje det mod højre. Afmontering af ovnribber Ovnpæren 20

21 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af ovnlågen For at få nemmere adgang til ovnens indre samt lette rengøringen af ovnen er det muligt at tage ovnlågen af. For at gøre det skal du åbne ovnlågen og skubbe hængslets holdebøjle op. Luk lågen lidt til, løft den opad og fjern den fremad. For at sætte lågen på plads, skal du gøre det i omvendt rækkefølge. Ved monteringen skal du sørge for, at udskæringen i hængslet sidder rigtigt på fremspringet af hængslets holder. Husk altid at skubbe holdebøjlerne ned igen efter montering af ovnlågen. Ellers kan hængslet blive beskadiget, når ovnlågen lukkes. Afmontering af den inderste rude For at tage ruden ud skal du dreje skruen ud og åbne den plastknap, der sidder på hjørner oven på ovnlågen. Derefter skub ruden ud af den anden sikringsknap og tag den ud. Efter rengøring skub ruden ind og fastgør den ved at dreje sikringsknappen fast igen. Drej skrue og holder og træk glasruden ud opefter Holdebøjle på hængsel, der er skubbet op Afmontering af ovnlågen 21

22 FORANSTALTNINGER VED FEJL Ved evt. problemer skal du altid: Slukke for komfuret Afbryde strømmen til komfuret Nogle små fejl kan du afhjælpe på egen hånd ved at følge vejledningerne i tabellen. Før du tilkalder GRAM service, bedes du kontrollere de enkelte problemer i tabellen. PROBLEM 1. Brænder tænder ikke. ÅRSAGEN Flammehullerne er tilsmudset. AFHJÆLPNING Afbryd for gastilførsel ved at lukke ventilen, sluk for brændere, luft rummet ud, tag brænder ud, rens og blæs flammehullerne igennem. 2. Elektrisk gastænding virker ikke. Strømtilførsel er afbrudt. Gastilførsel er afbrudt. Tjek sikring i din husinstallation, udskift den med en ny, hvis den er brændt af. Åbn for gasventilen. 3. Flammen går ud når brænderen tændes. 4. Elektrisk udstyr virker ikke. 5. Belysning i ovnen virker ikke. Elektrisk gastænding er tilsmudset (fedt). Betjeningsknappen var holdt inde for kort. Betjeningsknappen blev sluppet for tidligt. Strømtilførsel er afbrudt. Pæren er løsnet eller beskadiget. Rens elektrisk tænding. Tryk på knappen og hold den til der opstår fuld flamme rundt om brænderens krone. Tryk på knappen og hold den længere ind i stillingen stor flamme. Tjek sikring i din husinstallation, udskift den med en ny hvis den er brændt af. Skru pæren fast eller udskift den forbrændte pære (se kapitel Rengøring og vedligeholdelse). 22

23 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS Bagning Der kan bages ved brug af bageforme og plader, der kan fås i handelen. I så fald skal de stilles på tørreristen. Det anbefales at anvende aluminiumplader eller plader med overflade i sølv farve, som skal kunne være i ristens omrids. Bageplader til småkager eller små bageforme, som kan fås i handelen, skal stilles symmetrisk midt på tørreristen. Før du tager kagen ud af ovnen, skal du tjekke dens kvalitet ved hjælp af en træpind (hvis kagen er gennembagt skal træpinden være tør og ren efter du har stukket den ind i kagen), Det anbefales at lade kagen stå i ca. 5 minutter i ovnen efter dens slukning. De i tabellen 1 anførte parametre for bagning er kun vejledende værdier, og de kan reguleres alt efter egne erfaringer og behag. Afviger oplysninger angivet i kogebøger væsentligt fra de i brugervejledningen anførte værdier, bedes du rette dig efter nærværende vejledning. TABEL 1: Bagværk BAGVÆRK TEMPERATUR FORVARMNING [ C] TEMPERATUR BAGNING [ C] BAGETID [min] HYLDE- SKINNE FRA NEDEN Sandkage Sukkerbrødslagkage Småkager Gærdej Tærtedej Mørdej

24 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS Stegning af kød I ovnen bør du tilbedere større mængder kød over 1 kg. Det anbefales, at mindre stykker kød tilberedes på komfurets gasbrændere. Når du steger på tørreristen eller grillristen, skal det anbefales at anbringe en bageplade med lidt vand på den nederste hyldeskinne. Det anbefales at vende kødet mindst en gang midt i stegetiden. Under stegningen bør du også nogle gange dryppe kødet med kødsaften, som opstår under stegningen. TABEL 2: Stegning KØDTYPE HYLDESKINNE FRA NEDEN TEMPERATUR [ C] STEGETID* MIN. Oksekød Roastbeef eller oksefilet rød opvarmet ovn saftig ( medium ) opvarmet ovn gennemstegt( well done ) opvarmet ovn Steg Svinekød Steg Skinke Filet Kalvekød Lammekød Vildt Fjerkræ Kylling Gås(ca.2kg) Fisk *De anførte værdier gælder for 1 kg kød ved større mængder skal der for hver ekstra kilo lægges minutter til. 24

25 BRUG AF OVNEN PRAKTISKE TIPS TABEL 3: Grill (GKG UMH B) RET HYLDE- SKINNE FRA NEDEN TEMPERATUR [ C] STEGETID [MIN.] SIDE 1 SIDE 2 Svinekotelet Svineschnitzel Kødstykker på spid Pølser Roastbeef, (bøf ca.1kg) Kalvekotelet Kalvebøf Lammekotelet Halv kylling (a 500g) Fiskefilet ørred (ca g) Brød (toast) BEMÆRK! De angivne værdier i tabellen er vejledende værdier og kan korrigeres alt efter egne erfaringer og behag. 25

26 TEKNISK SPECIFIKATION Nominalspænding Nominalydelse Komfurets dimensioner Ovnens nytterumfang* Vægt 230V 1N~ 50 Hz 2,0 kw 90 / 60 / 60 cm 53 liter ca. 47 kg Dette apparat opfylder bestemmelserne i henhold til EU normer EN , EN , EN * efter EN Rumfanget afhænger af ovnens udstyr 26

27 27

28 Til lykke med din nye GRAM komfyr Les hele bruksanvisningen nøye før du tar komfyr i bruk. Gjør deg kjent med den nye komfyr og de ulike funksjonene i den rekkefølgen som fremgår av bruksanvisningen. Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrørende riktig betjening og behandling. Slik sikrer du at komfyr alltid er klar til bruk samt at den holder lenge. Vær særlig oppmerksom på alle opplysninger i forbindelse med sikkerhet. De er ment å skulle forebygge ulykker og skader på komfyren. Husk å ta vare på bruksanvisningen. Du kan komme til å få bruk for den senere. Vær oppmerksom på at instruksjonsmanualen gjelder for flere produkter. Det er derfor ikke sikkert at alle funksjonene som omtales er i ditt produkt. GKG UMH B er med el (elektronikk) og GKG EXE B er uten el (elektronikk) 28

29 INNHOLD Sikkerhetsanvisninger...30 Produktbeskrivelse...34 Installering...36 Oppstilling av komfyren...36 Tilkobling av komfyren til elektrisk installasjon...36 Tilkobling av komfyren til gassanlegg...37 Betjening...40 Klargjøring før bruk...40 Betjening av gassblussene...41 Stekeovnens funksjoner og betjening...42 Rengjøring og vedlikehold av komfyren...45 Baking/steking i ovnen praktiske råd...49 Tekniske opplysninger

30 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk kan stekeovnen bli svœrt varm. Det anbefales at man er forsiktig og unngår å berøre de varme delene inne i ovnen. Hold et øye med eventuelle barn mens du bruker komfyren. Noen av komfyrdelene kan bli svœrt varme. Spesielt varme kokesoner, stekeovnens innside, rister, ovnsdør og kokekar kan føre til at barn brenner seg. Påse at ingen strømledninger fra elektriske apparater (f.eks. miksmaster) kommer i kontakt med komfyrens varme deler. Ha ikke brennbare materialer i skuffen under stekeovnen, fordi disse kan ta fyr ved bruk når ovnen er i bruk. Forlat ikke komfyren mens den er i bruk. Oljer og fett kan ta fyr på grunn av overoppheting. Vœr oppmerksom på kokepunktet, slik at gassbrenneren ikke blir tilsølt. Ved eventuell skade på komfyren kan den tas i bruk igjen etter at en kvalifisert fagperson har rettet feilen. Åpne ikke ventilen på gassanlegget eller på gassflasken/-beholderen uten først å påse at alle gasskrane på komfyren er lukket. Ikke tillat at gassbrennerne blir tilsølt eller tilskitnet. Det som er skittent rengjøres og tørkes umiddelbart etter avkjøling. Ikke sett kokekar direkte på gassbrennere, Ikke sett kar som veier mer enn 10 kg på gryteristen oppå én kokesone, og ikke sett kar som tilsammen veier mer enn 40 kg over hele gryteristen. Ikke slå mot betjeningspanelet eller brennerne. Ikke sett gjenstander som veier mer enn 15 kg på ovnsdøren når den er åpen. Det er forbudt å utføre endringer på og reperasjoner på komfyren av ukyndige/ufaglœrte personer. Det et forbudt å åpne gasskranene på komfyren uten at man har en påtent fyrstikk i hånden, eller utstyr til å tenne på gass. Det er forbudt å slukke flammen ved å blåse den ut. 30

31 SIKKERHETSANVISNINGER Det anbefales at man renser komfyrdekselet for all skitt før man løfter det opp. Det anbefales at man avkjøler komfyrtoppen før dekselet tas ned. Noen modeller er utstyrt med glassdeksel. Glassdekselet kan revne ved sterk varme. Slukk alle brennerne før dekselet tas ned. Det er ikke tillatt å omstille gasstype på komfyren, flytte på den eller å gjøre egenhendige endringer i den elektriske intallasjonen. Slike handlinger kan utføres av en autorisert installatør. Ikke slipp små barn eller mennesker som ikke har gjort seg kjent med bruksanvisningen, til komfyren. VED MISTANKE OM GASSLEKKASJE ER DET FORBUDT Å: tenne fyrstikker, røyke sigaretter, skru på eller av elektriske apparater, slik som ringeklokke, radio eller lysbryter og å bruke andre elektriske eller mekaniske apparater som lager gnister. I et slikt tilfelle må man umiddelbart stenge kranen/ventilen på gassbeholderen eller på gassanlegget og lufte rommet, og deretter tilkalle en autorisert person til å fjerne feilen. I enhver situasjon som er forårsaket av teknisk feil skal man umiddelbart stenge strømtilførselen til komfyren (ved å følge instruksen ovenfor) og melde feilen til servicesenteret. Det er ikke tillatt å koble antennekabler, f.eks. radiomottakere til gassanlegget. I tilfelle gass skulle lekke ut og ta fyr på grunn av at installasjonen ikke er tett, steng umiddelbart gasstilførselen ved hjelp av avstengningskranen. Hvis gass lekker ut av gassbeholderen og tar fyr, skal du: kaste et vått teppe over flasken for å avkjøle den, og skru av ventilen på beholderen. Etter at den er avkjølt, bœr flasken ut i friluft. Det er forbudt å bruke den skadde flasken på nytt. Hvis man ikke har brukt komfyren på noen dager, skal man stenge av hovedkranen på gassinstallasjonen, mens ved bruk av gassflaske gjelder dette etter hver bruk. Det er ikke tillatt å rense komfyren med damprenser. 31

32 TIPS FOR ENERGISPARING Bruk kokekar av egnet størrelse. Kokekaret bør ikke vœre mindre enn størrelsen på kronen på brennerflammen. Husk å dekke karet med lokk. Hold kokesonene, gryteristen og platen til gassblussene ren. Tilskitning hindrer varmetilførsel fastbrente flekker kan bare fjernes med svœrt miljøskadelige midler. Spesiell renslighet bør overholdes mht. brennerkronenes flammeåpninger og brennernes dyseåpninger. Unngå å løfte lokket unødvendig. Åpne heller ikke ovnsdøren unødvendig. Bruk stekeovnen kun ved tilberedning av større matmengder. Kjøtt som veier opptil 1 kg lar seg tilberede på mer sparsommelig vis i kjele på en av koketoppene. Lukk ovnsdøren ordentlig. Varme forsvinner gjennom skitt som setter seg på isolasjonselementene på døren. Det er best å fjerne disse med det samme. Ikke installer komfyren rett ved siden av kjøleskap/frysere. Forbruket av elektrisk energi stiger unødvendig. 32

33 UTPAKKING FRAKOBLING Utstyret er pakket inn i materiale som skulle beskytte det under transporten. Etter at innpakningen tas av, ber vi om at dere kvitter dere med den på miljøvennlig vis. Innpakningsmaterialet er 100 % gjenvinnbart, og er merket med riktig symbol. NB! Innpakningsmaterialet (plastposer, isoporbiter o.l.) skal under utpakningen oppbevares utilgjengelig for barn. Etter at et produkt er oppbrukt, må det ikke vrakes på vannlige avfalldeponi for husholdningsavfall, men sendes til innsamlingssteder og gjenbruk av elektronisk og elektrisk utstyr. Opplysninger på selve produktet, dets bruksanvisning eller embalasje henviser til det. Materialer som er anvendt ved fremstilling av elektronisk utstyr, kan gjenvinnes i samsvar med opplysninger på produktenes merkelapper. Gjenbruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av elementer gjør at du vesentlig bidrar til miljøvern. Opplysninger om avfallsdeponi for elektronikkskrot er å hente hos kommunneforvaltningen. 33

34 PRODUKTBESKRIVELSE 7 2 3, 4 5, GKG UMH B (med el) GKG EXE B (uden el) 1 Bryter for regulering av stekeovnstemperatur 2 Knapp for stekeovnsbelysning (kun GKG UMH B) 3 Betjeningsbryter for stor brenner 4 Betjeningsbryter for normal brenner 5 Betjeningsbryter for normal brenner 6 Betjeningsbryter for sparebrenner 7 Signallampe for grill (kun GKG UMH B) 8 Ovnsdørhåndtak 9 Skuff Flammesikring (sikring mot gasslekkasje) Gnisttennerknapp (kun GKG UMH B) 34

35 SPECIFIKATIONER Komfyrtilbehør -sett: stekebrett langpanne grillrist sideskinner 35

36 INSTALLATION Oppstilling av komfyren Kjøkkenet bør vœre tørt og ha god luftgjennomstrømning, samt effektiv ventilasjon som er i samsvar med gjeldende tekniske forskrifter. Unngå å løfte komfyret i topplaten. Rommet bør vœre utstyrt med et ventilasjonssystem som leder avgassen som oppstår under forbrenningen ut i friluft. Denne installasjonen skal bestå av en avtrekkshette eller lignende. Avtrekk skal monteres i samsvar med instruksene i bruksanvisningen som følger med det. Oppstillingen av komfyren bør sikre fri tilgang til alle kontrollpanelets elementer. Hvis apparatet blir benyttet intensivt og lenge, kan det bli nødvendig å åpne vinduet for å sikre tilstrekkelig utlufting. Møblene som komfyren bygges inn i, må ha beslag av stoff (og limt med lim) som er temperaturbestandig opp til minst 100 C. Hvis ikke denne betingelsen er oppfylt, kan overflaten bli deformert, eller beslaget kan gå av. Hvis man er usikker på møblenes temperaturbestandighet, skal man bevare en avstand på ca. 2 cm mellom komfyren og de omliggende møblene. Veggen bak komfyren må tåle høye temperaturer. Når komfyren er i bruk, kan dens bakpanel overstige omgivelsenes temperatur med så mye som 50 C. Komfyren skal plasseres på hardt og jevnt gulv (den må ikke stelles på sokkel). Montering av veltesikring Tilkobling av komfyren til elektrisk installasjon (kun GKG UMH B) Komfyren er fabrikktilpasset vekselstrøm, enfaset (230V 1N -50 Hz) og er utstyrt med en tilførslesledning på 3 x 1,5 mm², som er ca. 1,5 m lang og har en og er påsatt jordet støpsel, HO5 VV-F. Tilslutning. Skal ekstrabeskyttes, jfr. stærkstrømsreglementet Er tilslutningsstedet udført med ekstrabekyttelse i form af stikkontakt for trebenet stikprop, så. Skal den tobenede stikprop udskiftes med en trebenet stikprop. Lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). El-installationen skal udføres efter gældende regler anført i stærkstrømsreglementet. Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Komfuret skal tilsluttes via en ekstern afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm (kan være hovedafbryder). Ledningstype: HO5 VV-F Komfyr Veeg X=110 mm Y=80 mm Gulv Komfyr 600 mm, høyde 900 mm 36

37 INSTALLATION Tilkobling av komfyren til gassinstallasjon Viktig! Komfyren bør kobles til den gasstypen som den er blitt tilpasset i fabrikken. Informasjon om hvilken gasstype komfyren er tilpasset, finnes på merkeplaten. Komfyren bør bare tilkobles av en autorisert installatør, og bare han har lov til å omstille komfyren til en annen gasstype. Anvisninger for installatør. Komfyren er utstyrt med tilkoblingsstusser med gjenger med diameter på 1/2 Det anbefales å tette koblingene med tettende teflontape/bånd. Bruk av for stort moment (maks.20nm) eller tettingsbånd kan føre til skade i koblingen og gjøre at den ikke blir tett. Ved tilkobling av komfyren til gassinstallasjon med flytende gass, skal det utenpå tilkoblingsstussene R1/2 skrus et minimum 0,5 m langt metallsluttstykke og slangestuss/sluttstykke på 8x1mm. Den gassførnede slangen må ikke vœre i berøring med metalldelene på komfyrens bakpanel. Installatøren skal: ha gassautorisasjon, gjøre seg kjent med informasjonen som finnes på merkeplaten, vedrørende hvilken gasstype komfyren er tilpasset, og kontrollere at spesifikasjonene svarer til den lokale gassleverandørens spesifikasjoner, kontrollere: - hvor effektiv ventilasjonen er, dvs. luftutskiftningen i rommene, - hvor tett gasskoblingen er, - hvor effektive alle funksjonselementene ved komfyren er, - om den elektriske installasjonen er egnet for samarbeid med jordet kabel, Viktig! Tilkobling av komfyren til flaske med flytende gass eller til eksisterende gassinstallasjon, kan bare utføres av en autorisert installatør som overholder alle sikkerhetsforskrifter. 37

38 INSTALLATION Omstilling av komfyren til en annen gasstype Viktig! Komfyrer som leveres av produsenten har brennere som er fabrikktilpasset forbrenning av gasstypen oppgitt på merkeplaten og i garantipapirene. For å tilpasse komfyren forbrenning av en annen gasstype skal man: skifte ut dysene (se tabellen nedenfor), regulere spareflammen, regulere stekeovnsbrennerens luft Gasstype G20 / 20 mbar (N) Dyse type / diameter Spare brenner Normal brenner BSI/0,75 BSI/1,09 Stor brenner BSI/1,24 G110 / 8 mbar (B) BSI/1,55 BSI/1,90 BSI/2,80 Gasovn 0222/1, /3,00 G30 / 30 mbar (F) BSI/0,52 BSI/0,67 BSI/0, /0,84 Utskifting av dyse på komfyrtoppendysen skal skrus ut ved hjelp av en spesiell pipenøkkel 7 og erstattes med en ny som passer gasstypen (se tabellen ovenfor). For å utføre justeringer må man ta av kranenes reguleringsbrytere. Justeringselementene til stekeovnens gassbrenenr er tilgjengelige når bunnen inne i ovnen skyves ut. Brenner flamme Full Minimum Omstilling fra flytende gass til jordgass/ naturgass 1.Skift ut brennerens dyse med en riktig dyse i samsvar med dysetabellen. 2. Reguleringsbryteren skrus forsiktig ut og flammestørrelsen reguleres. Omstilling fra naturgass til flytende gass 1.Skift ut brennerens dyse med en riktig dyse i samsvar med dysetabellen. 2.Reguleringsbryteren skrus forsiktig inn helt til man kjenner motstand, og flammestørrelsen kontrolleres. 38

39 INSTALLATION Overflatebrennere som er i bruk krever ikke regulering av primœrlufttilførselen. En korrekt flamme er blågrønn og har en tydelig kjerne. En kort og susende flamme eller en lang gul og rykende uten tydelig kjerne, tyder på feil gasstype i installasjonen i hjemmet eller at brenneren er skadet eller skitten. For å kontrollere flammen skal denne varmes opp i ca. 10 minutter på full flamme, og deretter skal gasskranens reguleringsbryter skrus på sparebluss. Flammen skal ikke slukne eller hoppe over til dysen. Regulering av flammen på stekeovnsbrenneren gjøres ved å stille inn riktig luftåpning på brenneren. Justeringsplade Justering av gasskranene skal utføres ved påtent brenner på minimumsflamme, ved bruk av en justerskrue i størrelse 2,5mm. Justering af flamme Utskifting av dyse i stekeovnsbrenner justering av lufttilførsel En økning av luftåpningen fører til større lufttilstrømning, en forminsking av luftåpningen ved at kranen skrus mot høyre, fører til mindre lufttilstrømning. En riktig innstilt brenner skal ha en mindre flamme enn overflatebrennerne. Etter at justeringen avsluttet, skal kranen sikres mot eventuell forsyvning når den skrus igjen. Regulering av lufttilstrømming og spareflamme skal gjøres av installatøren hjemme hos brukeren. Reguleringen avhenger av gasstypen som brukes og dennes trykk. Viktig! Omstilling av apparatet i den hensikt å skifte gasstype fra den som er uttenkt av produsenten i følge komfyrens merkeplate, til en annen type gass, eller innkjøp av en komfyr som er tilpasset en annen gasstype en den som er installert i hjemmet, angår bare bruker og installatør. 39

40 BETJENING Før du tar i bruk komfyr Fjern innpakningsmaterialet, tøm skuffen, rengjør området inne i ovnen for konserveringsmidler fra fabrikken. Tag ovnens udstyr ud og vask det i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Tænd for ventilation i rummet eller åbn vinduet. Stekeovnen varmes ordentlig opp (ved 250 C i ca. 30 min.), tilskitning fjernes og og vaskes godt. Valg av kokekar Påse at diameteren på kokekarets bunn alltid er større enn brennerens flammekrone, og at karet er dekket med lokk. Det anbefales at kjelens diameter er ca. 2,5 3 ganger større enn brennerens diameter. Dette innebœrer at kokekarets diameter utgjør: mm for sparebrenner, mm for normal brenner, mm for stor brenner, og kjelens høyde bør ikke vœre større enn dens diameter. Sørg for god ventilasjon på kjøkkenet under klargjøringen. Komfyrens innside skal bare vaskes ved bruk av varmt vann med en liten mengde oppvaskmiddel. GALT RIGTIG Betjeningsbryteren for brennerne Posisjon avslått brenner Posisjon stor brenne Posisjon spare brenne 40

41 BETJENING Tenning av brennere trykk inn gasskranens reguleringsbryter for den ønskede brenneren til du kjenner motstand, og skru den mot venstre, i posisjon stor flamme, hold den inne helt til gassen tennes, etter at flammen er tent, minsk trykket mot reguleringsbryteren og still inn ønsket flammestørrelse. Viktig! I modeller hvor overflatebrennerne er utstyrt med flammesikring, skal man ved påtenning av en brenner holde reguleringsbryteren inne i ca. 10 sek., i posisjon stor flamme, for å aktivisere sikringen Valg av brennerflamme Riktig innstilte brennere har lyseblå flamme med en tydelig kjerne. Valg av flammestørrelsen avhenger av stillingen til reguleringsbryteren: stor flamme liten flamme (såkalt sparebluss ) avslått brenner (gasstilførselen er stengt) Avhengig av behov kan man innstille flammestørrelsen trinnløst Viktig! Det er forbudt å regulere flammen i området mellom posisjon avslått brenner l og posisjon stor brenner. Flammesikringens virkemåte Noen modeller er utstyrt med et system som automatisk kutter gasstilførsel til brenner hvis flammen slukner. Dette systemet sikrer mot gasslekkasje når flammen på brenneren slukner f.eks. på grunn av tilsøling. Ny påtenning av brenner krever initiativ fra brukerens side. GALT RIGTIG 41

42 BETJENING Stekeovnenes funksjoner og betjening av den Stekeovnen kan varmes opp vha. dens gassbrenner, eller det elektriske grillelementet. Dette styres med bryteren hvor tallene 1 8 svarer til termostatens innstilling. For å skru på stekeovnen skal man: tenne en fyrstikk, trykke inn reguleringsbryteren til den gjør motsatnd, så skru den mot venstre i posisjon av ønsket temperatur, sette fyrstikken inntil tenningsåpningen (se figuren under) og holde bryteren inne i ca. 3 s fra øyeblikket gassen tennes. Hvis flammen slukner skal man gjenta handlingen etter 3 s, Viktig! Alle stekeovnene er utstyrt med gasskraner og har termostat og flammesikring. Ved tenning av stekeovnen, jfr. beskrivelsen under, skal man holde reguleringsbryteren inne i ca 3 sek. Det er tiden som kreves for å varme opp sensoren og for at sikringen aktiveres. Hvis flammen slukner skal handlingen gjentas etter 3 sek. Hvis flammen ikke tenner innen 10 sek. skal tenningsoperasjonen gjentas etter 1 min., dvs. etter utlufting av stekeovnen. observere flammen (en tydelig reduksjon av flammens størrelse tyder på at ønsket temperatur er nådd). Viktig! Termostaten virker bare når stekeovnsdøren er lukket. Ovnen slås av ved å skru bryteren mot høyre til den gjør motstand. 42

43 BETJENING Brukeren bør vite at: Stekeovnsbelysning (kun GKG UMH B) flammesikringen kutter gasstilførselen ca. 60 s etter at flammen slukner, temperaturen i stekeovnen reguleres og opprettholdes automatisk etter påtenning jobber ovnen på full styrke helt til valgt temperatur er nådd, deretter minsker termostaten flammen for å opprettholde valgt temperatur. denne slås på når belysningsknappen på kontrollpanelet trykkes inn. 43

44 BETJENING Bruk av grillelementet (kun GKG UMH B) Grillprosessen forårsakes av at infrarøde stråler virker på maten, og disse utskilles av grillens glødende varmeelement. For å slå grillen på skal man: sette stekeovnsbryteren i posisjonen merket med symbolet grill, varme ovnen i ca. 5 min (med stengt stekeovnsdør), sette stekeplaten med matretten inn på riktig høyde i ovnen, og ved spydsteking skal langpannen settes i skinnen rett under spydet, for oppsamling av fett, stenge stekeovnsdøren. Viktig! Grilling skal utføres med lukket stekeovnsdør. Når grillen er i bruk, kan tilgjengelige deler bli svœrt varme. Det anbefales å ikke slippe barn til stekeovnen. 44

45 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Før man begynner å rengjøre ovnen, skal den slås av, og alle reguleringsbryterne skal stå i posisjon / 0. Rengjøringsarbeidet skal ikke påbegynnes før ovnen er avkjølt. Kokesoner, rister, komfyrens overflate I tilfelle brennerne og risten er skitne, skal disse elementene tas av komfyren og vaskes i varmt vann med midler som fjerner fett og skitt. Deretter skal disse tørkes helt. Etter at man har tatt gryteristen av, skal man vaske komfyrtoppens plate nøye og så tørke den med et mykt håndkle. Spesiell renslighet bør opprettholdes ved flammeåpningene på brennerkronene, se tegningen under. Dyseåpningene skal renses ved bruk av en tynn kobbertråd. Det skal ikke brukes ståltråd, som kan borre hull i åpningene Ovnsflatene Emaljerte flater (stekeovnsbunnen, stekeovnsdøren) og betjeningspanelet tørkes av med en fuktig klut og såpevann. Gjenstridig smuss kan eventuelt bløtgjøres ved å dekke til området med en fuktig klut og la den ligge en stund. Merk: Ikke bruk sterke pusse- eller skuremidler som riper. Rustfritt stålutførelse: Rengjøring av overflater i rustfritt stål foretas med en fuktig klut, evt. tilsatt vanlig rengjøringsmiddel beregnet på rustfritt stål. Viktig! Brennerdelene skal alltid vœre tørre. Vannelementer kan bremse gasstilførselen og føre til at brenneren brenner dårlig. 45

46 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sideskinner For å ta ut disse til vask, skal man trekke i festet som befinner seg på forsiden (Z1), deretter bøye tilbake skinnen og ta ut den ut av det bakre festet (Z2). Etter vasking av stålskinnene, skal disse settes inn i åpningene, og festene (Z1 og Z2) skal trykkes på plass. Utskifting av lyspæren i ovnen (kun GKG UMH B) Ved utskifting av lyspæren må ovnen først slås av med hovedbryteren. Det må ikke være strøm til komfyren når ovnspæren skiftes. Åpne stekeovnsdøren og legg en klut (kjøkkenhåndkle/håndkle) i bunnen av stekeovnen så beskyttelsesglasset ikke knuser hvis det skulle falle ned. Pæren sitter fremme i stekeovnstaket, midt på. Den er beskyttet av et rundt glass. Beskyttelsesglasset fjernes ved å dreie det mot venstre. Skift ut den defekte pæren (type 25 W / E 14, T 300 C) med en ny pære av samme type. Husk å sette beskyttelsesglasset på plass igjen ved å dreie det mot høyre. demontering av sideskinner Ovnpæren 46

47 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Demontering av ovnsdøren For å få bedre tilgang til ovnens innside og for rengjøringsformål, er det mulig å ta av døren. For å gjøre dette skal man åpne den og løfte låsearmene på sikringshengselen. Døren lukkes så lett inntil, løftes lett og tas ut i retning fremover. For å sette døren på plass på komfyren skal man gå frem på motsatt måte. Ved montering av døren skal man påse at sporene på hengslene settes riktig på hengselsarmene. Etter at døren er satt på skal sikringen senkes. Å unnlate å senke sikringen kan forårsake skader på hengselen når man forsøker å lukke døren. Demontering av innerglasset For å gjøre dette skal man skru ut skruen og bøye tilbake låseelementet i plast, som sitter øverst på døren. Deretter skal glasset skyves ut av det andre låseelementet, og tas av. Etter rengjøring skal glasset skyves på plass og låses ved å skru igjen låseelementet. Demontering av innerglasset Løfting av sikringen på hengslene 47

48 FREMGANGSMÅTE I FEILSITUASJONER I enhver feilsituasjon skal man: slå av komfyrens arbeidselementer stenge av strømtilførselen tilkalle service for reperasjon enkelte småfeil kan bruker selv fjerne ved å følge retningslinjene under. Før dere ringer GRAM kundeservice eller tilkaller servicepersonell, kontroller samtlige punkter i tabellen. PROBLEM 1. Brenneren tenner ikke ÅRSAK skitten flammeåpning på brennerkronen FREMGANGSMÅTE steng ventilen for gasstilførsel, steng brennerkranene, luft rommet, ta ut brennerne av komfyren, rens og blås på flammeåpningene 2. Gnisttenneren tenner ikke brudd i strømtilførselen brudd i gasstilførselen tilfettet gnisttenner sjekk sikringen i husets elektriske installasjon, bytt ut sikringen hvis den er røket åpne ventilen for gasstilførsel rengjør gnisttenneren 3. Flammen slukner ved tenning av brenner 4. Det elektriske utstyret fungerer ikke 5. Stekeovnens belysning fungerer ikke reguleringsbryteren ble ikke holdt inne lenge nok reguleringsbryteren ble sluppet opp for tidlig brudd i strømtilførselen løs eller skadet pœre hold reguleringsbryteren inne helt til du oppnår en full flamme rundt brennerkronen hold reguleringsbryteren trykket inn lenger i posisjonen stor flamme sjekk sikringen i husets elektriske installasjon, bytt ut sikringen hvis den er røket skru pœren inn eller bytt ut røket pœre (se i kapittelet Rengjøring og vedlikehold) 48

Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 100 150 50 00 50 Type GK 60-00 TRSK BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Type EKM 60-02 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-03 F EKM 60-03 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EKM 60-02 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-03 F EKM 60-03 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR 0 1 0 1 100 150 50 00 50 0 1 0 1 Type EKM 60-0 S EK 60-01 ELB UMHJS EKM 60-0 F EKM 60-0 BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret

Læs mere

Type GKG EXE B GKG B. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30

Type GKG EXE B GKG B. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 30 Type GKG 60-04 EXE B GKG 600-90 B DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 0 Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit

Læs mere

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type EK 60-52 HK BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Type EK 60-5 HK BETJENINGSVEJLEDNING KMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye HAKA komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug.

Læs mere

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug 5 5 5 EK 6- UMHJS EK 6- ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Type 6GK L KG B GK B GK B X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29

Type 6GK L KG B GK B GK B X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 29 Type 6GK 610-40 L KG 6216-60 B GK 3610-90 B GK 3610-90 B X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 29 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

EK UMHJS EK ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

EK UMHJS EK ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug EK 60-01 UMHJS EK 60-00 ELB UMHJS BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK KOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Type GKG B GKG EXE B GKG B RF BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug

Type GKG B GKG EXE B GKG B RF BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR. Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Type GKG 50-01 B GKG 50-01 EXE B GKG 50-01 B RF BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR

Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Type EK 62-20 EK 60-00 A EK 60-02 A EK 60-02 AF EK 60-00 ELS BETJENINGSVEJLEDNING KOMFUR Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Type GK B GK B RF GK ELB B GK ELB B RF GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN

BETJENINGSVEJLEDNING. Type GK B GK B RF GK ELB B GK ELB B RF GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN 100 150 50 00 Type GK 50-00 B GK 50-00 B RF GK 50-00 ELB B GK 50-00 ELB B RF 50 BETJENINGSVEJLEDNING GASKOMFUR MED ELEKTRISK OVN Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug Tillykke

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF

Type EK 60-00 ELB BASIC EK 60-00 ELB BASIC RF Type EK 6- ELB BASIC EK 6- ELB BASIC RF DK Betjeningsvejledning Tillykke med dit nye GRAM komfur Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med dit nye komfur og

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Type IO 57-22 NA. DK Betjeningsvejledning 2. N Bruksanvisning 27

Type IO 57-22 NA. DK Betjeningsvejledning 2. N Bruksanvisning 27 Type IO 57-22 NA DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 27 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X

Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X O C Type EKI 9654-90 EKI 9654-90 X DK Betjeningsvejledning NO Bruksanvisning 5 Tillykke med dit nye GRAM komfur DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager komfuret i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere