Crystal FLAIR. Nettoyage / Entretien. Udskiftning af pærer. Rengøring / Pleje. Installation. Installatie. Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Crystal FLAIR. Nettoyage / Entretien. Udskiftning af pærer. Rengøring / Pleje. Installation. Installatie. Installation"

Transkript

1 Crystal FLAIR FR - NL - DK - Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning Installation Installatie Installation Accessoires Accessoires Tilbehør Nettoyage / Entretien Reiniging / Verzorging Rengøring / Pleje Consignes de sécurité Veiligheidsinstructies Sikkerhedsanvisninger Caractéristiques techniques Technische gegevens Tehniske data Adresses Adressen Adresser Remplacement des ampoules Lampen vervangen Udskiftning af pærer

2 Pièces fournies Leveringsomvang Leveringsomfang Outils nécessaires Benodigd gereedschap Værktøj, der skal bruges til montagen Corps du luminaire, cache en verre décoratif, pièces pour luminaire Lamplichaam, decoratieglas, montageonderdelen Belysningsarmatur, dekorationsglaslåg, monteringsdele Tournevis (taille 3) Schroevendraaier (maat 3) Skruetrækker (str. 3) Pinces coupantes Kantensnijder Skævbider pour raccourcir le câble d'alimentation om de stroomkabel in te korten til afkortning af netledningen Pince à dénuder Striptang Afisoleringstang Accessoires optionnels Optioneel toebehoren Ekstraudstyr Le petit matériel nécessaire (vis, prises murales) doit être choisi en conformité avec le support. Het nodige montagemateriaal (schroeven, pluggen) moet door de monteur afhankelijk van de ondergrond worden gekozen. De nødvendige monteringsmaterialer (skruer og rawlplugs) skal udvælges af montøren, så de passer til underlaget. Ampoules halogènes (2 nécessaires) Halogeenlampen (2 stuks nodig) Halogenpærer (2 stk. påkrævet) QT 12, 12 V, max 35 W, GY 6.35 A.9950 NR

3 1 Préparation de l'installation Installatie voorbereiden Forberedelse af installationen 2 Installation du luminaire Lamp installeren Installation af lampen 1 Ouvrir le boîtier en soulevant Kast verwijderen Fjern kabinettet 1 Repérer/percer les trous d'installation Montagegaten markeren/boren Afmærk/bor monteringshuller 2 Enfoncer le trou de passage des câbles Kabeldoorvoer doorstoten Lav hul til ledningen 3 Couper le fusible de l alimentation électrique! Zekering van de nettoevoer verbreken! Afbryd forsyningsledningens sikring! Faire passer les câbles d'alimentation Kabels door de doorvoeropening steken Før netledningen igennem hullet 4 Visser la plaque de montage Montageplaat aanschroeven Skru monteringspladen på

4 3 Raccordement électrique Elektrisch aansluiten Elektrisk tilslutning 4 Assemblage du luminaire Lamp monteren Samling af lampen 1 Raccorder l alimentation électrique Nettoevoer aansluiten Tilslut forsyningsledningen 1 Installer les rondelles en plastique Kunststofschijven aanbrengen Montér plastskiver Observer la bonne polarité! Let op de juiste plaatsing van de polen! Husk at vende polerne rigtigt! en haut et en bas boven en beneden oven over und neden under 2 Vérifier que les fils sont fixés solidement Controleren of de kabels goed vastzitten Kontrollér, at ledningerne er fastgjort ordentligt 2 Installer le cache en verre décoratif Decoratieglas aanbrengen Montér dekorationsglaslåget Tirer légèrement sur les fils zachtjes aan de draden trekken Træk let i ledningerne Orienter les picots en cristal vers l'intérieur Kristallen naar binnen richten Krystalknopperne skal pege indad 3 Installer le boîtier du luminaire Lampenkast aanbrengen Montér lampens kabinet 3 Installer les rondelles en plastique Kunststofschijven aanbrengen Montér plastskiver Veiller à ne pas coincer de câbles Geen kabels klemmen Sørg for, at der ikke kommer nogen ledninger i klemme en haut et en bas boven en beneden oven over und neden under 4 Visser 2 pièces d'écartement 2 afstandhouders vastschroeven Skru 2 afstandsholdere på 4 Visser les billes métalliques Metalen ballen vastschroeven Skru metalkuglerne på bien serrer à la main met de hand goed aantrekken og stram det godt med håndkraft en haut et en bas boven en beneden oven over und neden under 5 Insérer 2 ampoules 2 lampen aanbrengen Sæt 2 pærer i Ne pas toucher directement les ampoules Lamp niet direct aanraken Undgå at røre direkte ved pærerne

5 Nettoyage / Entretien Reiniging / Verzorging Rengøring / Pleje Remplacement des ampoules (cf. également étape 4) Lampen vervangen (zie ook stap 4) Udskiftning af pærer (se også Trin 4) Ne pas exposer le produit à des nettoyants chimiques ou à des vapeurs de chlore. Het product mag niet blootgesteld worden aan reinigingschemicaliën en chloorwaterdampen. Produktet må ikke udsættes for rengøringskemikalier og klorvandsdamp. Utiliser exclusivement des chiffons / peaux de chamois légèrement humides. Gebruik alleen zachte, lichtjes bevochtigde doeken / zeemlappen. Brug som hovedregel kun bløde og let fugtede klude / vaskeskind. Eviter tout recours à des nettoyants. Vermijd de toevoeging van reinigingsmiddelen. Undgå enhver form for tilsætning af rengøringsmidler. 1 2 Retirer le verre décoratif Decoratieglas verwijderen Fjern dekorationsglaslåget Retirer l'ampoule grillée Defecte lamp verwijderen Fjern den pære, der er gået 3 Insérer une nouvelle ampoule Nieuwe lamp aanbrengen Sæt en ny pære i Ne pas toucher directement les ampoules Lamp niet direct aanraken Undgå at røre direkte ved pærerne 4 Installer le cache en verre décoratif Decoratieglas aanbrengen Montér dekorationsglaslåget Ne pas oublier les disques en plastique! Kunststofschijven niet vergeten! Husk plastskiverne!

6 Cher client Geachte klant Kære kunde Consignes de sécurité Veiligheidsinstructies Sikkerhedsanvisninger Vous venez de faire l acquisition d un produit de qualité supérieure Swarovski. Incomparable et unique en son genre : Cet éclairage est signé Swarovski. Il produit de fascinants jeux de couleurs spectrales au plafond et au mur. Le cristal poli du leader mondial Swarovski ouvre de nouvelles dimensions dans l éclairage. Le cristal de Swarovski fascine par sa brillance, il est exceptionnel. Entretenu correctement, votre produit raffiné conservera toute sa valeur. La présente notice contient des indications importantes pour le montage, la maintenance et l entretien. Conservez-la après le montage comme ouvrage de référence de votre produit. U heeft een Swarovski-product gekocht van een hoogwaardige kwaliteit. De verlichting van Swarovski is onvergelijkbaar en uniek met zijn betoverende, spectrale kleurenspel op het plafond en tegen de muur. Swarovski, de wereldwijde marktleider in geslepen kristal, biedt u nieuwe dimensies in lichtvormgeving. De flonkering van Swarovski-kristal is fascinerend en buitengewoon mooi. De waarde van uw exclusieve product blijft door de juiste verzorging bewaard. In de brochure treft u belangrijke montage-, onderhouds- en verzorgingsinstructies aan. Bewaar de gebruiksaanwijzing als naslagwerk voor uw product; ook na de montage. Conçu pour un montage mural dans le sens vertical. Voor verticale montage aan muren geschikt. Egnet til vertikal vægmontering. Le luminaire doit être installé à une distance minimale de 50 cm des matériaux combustibles! Afstand van de lamp in straalrichting t.o.v. brandbaar materiaal min. 50 cm! Der skal holdes en afstand på mindst 50 cm fra lampen til brændbare materialer! La fixation doit être adaptée à la structure du support. Force portante min.: 10 kg. De bevestiging moet aangepast worden aan de toestand van de ondergrond. Draagkracht min.: 10 kg. Montagen skal tilpasses efter undergrundens beskaffenhed. Bæreevne min. 10 kg. Avant le montage, veiller à couper toutes les lignes d alimentation du réseau électrique. Voor de montage moet verzekerd zijn dat alle aansluitleidingen van het stroomnet gescheiden zijn. Inden montagen skal man sikre sig, at der ikke er nogen ledninger, der er tilsluttet strømforsyningsnettet. De har købt et førsteklasses produkt fra Swarovski. Uforlignelig og enestående: Swarovski med fascinerende spektrale farvespil på loft og vægge. Slebet krystal fra Swarovski, som er førende på verdensmarkedet, åbner nye dimensioner inden for lysdesign. Brillians fra Swarovski-Krystal fascinerer, er usædvanlig. Værdien af Deres eksklusive produkt bevares med den rigtige pleje. Brochuren indeholder vigtige anvisninger om montering, vedligeholdelse og pleje. Opbevar også vejledningen efter montering som opslagsværk for Deres produkt. Seuls les électriciens qualifiés sont habilités à effectuer le montage des luminaires. De montage van de lampen mag uitsluitend door elektrotechnici worden uitgevoerd. Lamperne må kun monteres af faglærte elektrikere. Seules les personnes qualifiées sont habilitées à remplacer les lignes endommagées. Beschadigde kabels mogen alleen door elektrotechnici worden vervangen. Beskadigede kabler og ledninger må kun udskiftes af en faglært elektriker. Utilisation conforme à l usage prévu Correct gebruik Korrekt anvendelse Les luminaires sont réservés à un usage dans les environnements intérieurs secs et doivent être montés dans le sens vertical. De lampen mogen alleen in droge binnenruimten worden gebruikt en verticaal worden gemonteerd. Lamperne må kun anvendes i tørre, indendørs rum og må kun monteres vertikalt. Swarovski décline toute responsabilité en cas de montage non conforme aux règles de l art, raccordement non autorisé, manipulation, transformation arbitraire ou modifications. Swarovski aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ondeskundige montage, verboden aansluiting, manipulatie, ongeoorloofde ombouw of veranderingen. Swarovski hæfter ikke for forkert montage, uautoriseret tilslutning, manipulation samt ændringer og ombygning, der er foretaget på egen hånd. Ne pas éliminer avec les déchets domestiques. Se conformer aux réglementations locales. Geen huisafval. Moet verwijderd worden in overeenstemming met de lokale voorschriften. Bør ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter.

7 Responsabilité Aansprakelijkheid Ansvar Explication des symboles Tekenverklaring Forklaring til piktogrammerne La responsabilité de Swarovski n est engagée que pour les dommages se produisant sur l objet du produit lui-même. La responsabilité pour des caractéristiques et des devoirs implicitement acceptés, notamment l aptitude générale à l usage prévu et dans un but précis, est expressément exclue. Le montant des dommages et intérêts ne peut être supérieur à la valeur de la marchandise due par l acquéreur. Les autres dommages et intérêts, en particulier le remplacement du manque à gagner, les dommages consécutifs etc. sont exclus dans la mesure où aucune faute grossière n a été commise. La charge de la preuve incombe au client. Dans le cadre de la responsabilité du fabricant d un produit, Swarovski n est responsable que pour les dommages corporels et pour les dommages matériels subis par un utilisateur. La responsabilité de Swarovski n est pas engagée en cas de modification de l objet livré, de non-respect de la notice de montage et particulièrement des consignes de sécurité, de non-respect de l information relative au produit, d utilisation d éléments étrangers ou non recommandés par Swarovski ou d une utilisation non conforme aux instructions. Le client s engage à transférer la limitation de responsabilité en cas de revente ou de transmission à un client ultérieur. Toutes modifications techniques réservées. Aucune responsabilité en cas d erreur d impression ou de composition. Swarovski is alleen aansprakelijk voor schade aan het object zelf. De aansprakelijkheid voor impliciet aanvaarde eigenschappen en plichten, in het bijzonder met betrekking tot de algemene gebruiksgeschiktheid en geschiktheid voor een bepaald doel, is uitdrukkelijk uitgesloten. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat de koper voor de aankoop van het object is verschuldigd. Elke andere schadevergoeding, in het bijzonder de schadeloosstelling voor gederfde winsten, gevolgschade etc. is uitgesloten, voor zover er geen sprake is van een grove schuld. De bewijslast ligt bij de klant. In het kader van de productaansprakelijkheid is Swarovski slechts voor persoonlijke schade en voor die productschade aansprakelijk, die een consument heeft geleden. Veranderingen van het geleverde product, het niet opvolgen van de montagehandleiding en met name de veiligheidsinstructies, geen acht slaan op de productinformatie, de toepassing van niet-originele of door Swarovski aanbevolen onderdelen, of ongebruikelijke toepassingen ontheffen Swarovski van haar aansprakelijkheid. De klant verplicht zich, de aansprakelijkheidsbeperking in geval van het doorverkopen of doorgeven aan volgende klanten over te dragen. Technische wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor druk- of zetfouten. Swarovski s ansvar begrænses til skader som opstår af sig selv på produktet. Ansvar for egenskaber og pligter der antages som implicitte, især med henblik på generel brugsdygtighed og egnethed til et bestemt formål, udelukkes ud trykkeligt. Erstatningens størrelse begrænses til det beløb der svarer til den vareværdi som køberen skylder for. Enhver anden erstatning, især erstatning for tabt fortjeneste, følgeskader, m.m, er ude lukket, såfremt der ikke foreligger grove misligholdelser. Bevisbyrden pålægges kunden. I forbindelse med produktansvar, hæfter Swarowski kun for personskader og for materielle skader som påføres en forbruger. Ændringer ved den leverede genstand, manglende overholdelse af monteringsvejledningen og især sikkerhedsansvisningerne, ignorering af produktinformationen, anvendelse af uoriginale dele, eller dele der ikke er anbefalet af Swarovski, eller anden anvendelse der ikke er angivet i bestemmelserne, frigør Swarovski fra al ansvar. Kunden forpligter sig til at overdrage ansvarsbegrænsningen til andre kunder i tilfælde af videresalg eller overdragelse. Med forbehold for tekniske ændringer. Der hæftes ikke for tryk- eller satsfejl. 35 W Classe de protection IP20 : Montage exclusivement dans les pièces non humides Veiligheidsklasse IP20: alleen voor montage in droge ruimten binnenshuis. Beskyttelsesgrad IP20: Kun til montage i tørre indendørs rum Destiné au montage sur matériaux de construction normalement inflammables Voor montage op normaal ontvlambare materialen Til montage på materialer med normal brændbarhed Ampoule halogène "de type capsule" «Self shielded» - halogeenlamp "Selvafskærmet" halogenpære Puissance : max 35 watts Vermogen: max. 35 watt Pærens styrke: maks. 35 watt A installer uniquement dans les environnements intérieurs secs Installatie alleen in droge binnenruimten Kun til installation i tørre, indendørs rum Luminaire conforme à l'indice de protection I avec prise de terre Lamp van de beschermingsklasse I met aardingsgeleideraansluiting Belysningsarmatur, der falder ind under beskyttelsesklasse I med jordforbindelse Ne pas éliminer avec les déchets domestiques. Se conformer aux réglementations locales. Geen huisafval. Moet verwijderd worden in overeenstemming met de lokale voorschriften. Bør ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter. Sigle de contrôle du VDE conforme avec les normes de sécurité européennes Keurmerk van VDE - conform met Europese veiligheidsnormen Godkendelse fra VDE - i overensstemmelse med de europæiske sikkerhedsnormer Conforme à la loi allemande sur la sécurité des appareils et produits (GPSG) Conform met het Duitse Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) I overensstemmelse med den tyske lov om apparat- og produktsikkerhed (GPSG) En conformité avec les Directives européennes de sécurité et EMV. In overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake veiligheid en EMC. I overensstemmelse med de europæiske direktiver for sikkerhed samt EMC:

8 D. Swarovski & Co A WATTENS / AUSTRIA Tel. +43 / 5224 / 500 0, Fax +43 / 5224 / Caractéristiques techniques Technische gegevens Tehniske data Dimensions (L x l x h) Afmetingen (l x b x h) Dimensioner (L x B x H) Poids Gewicht Vægt Ampoule Lamp Pære Voltage secteur Aansluitspanning Forsyningsspænding Sigle de contrôle ENEC du VDE pour luminaires ENEC keurmerk van VDE (Verband Deutscher Elektriker) voor lampen ENEC godkendelse fra VDE til lamper GOST-R : En conformité avec les réglementations de sécurité de la Fédération Russe. GOST-R: in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen van de Russische Federatie. GOST-R: I overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i Den Russiske Føderation. STB : En conformité avec les normes de sécurité du Belarus. STB: in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen in Wit-Rusland. STB: I overensstemmelse med Hvideruslands sikkerhedsbestemmelser. UkrSEPRO : En conformité avec les normes de sécurité de l'ukraine. UkrSEPRO: in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen voor Oekraïne. UkrSEPRO: I overensstemmelse med Ukraines sikkerhedsbestemmelser. 102 x 82 x 280 mm 4 x 127 x 286 mm Corps du luminaire Lamplichaam Belysningsarmatur 1250 g QT 12, 12 V, max 35 W, GY V, 50 / 60 Hz cache en verre décoratif Decoratieglas dekorationsglaslåg EUROPE GERMANY Swarovski (Deutschland) GmbH Hüttenstraße D KAUFBEUREN/NEUGABLONZ Tel. +49 / 8341 / 970 0, Fax +49 / 8341 / GREECE Swarovski Hellas S.A. 8, Rodon Street GR ALIMOS - ATHENS Tel. +30 / 210 / , Fax +30 / 210 / ITALY D Angelo Rappresentanze S.R.L. Via Monte Novegno, 21 / 22 I THIENE Tel. +39 / 0445 / , Fax +39 / 0445 / REMAINING EUROPE Swarovski Aktiengesellschaft Dröschistrasse 15 FL TRIESEN Tel. +49 / 8341 / 970 0*, Fax +49 / 8341 / * *Service number for AUSTRIA: Tel. +43 / 512 / , Fax +43 / 512 / FRANCE: Tel , Fax +33 / GREAT BRITAIN: Tel: +44 / 845 / , Fax +44 / 845 / NEAR AND MIDDLE EAST INDIA Swarovski India Private Limited, Sales Office A center, 4 LSC, Pockets 6 & 7, Sector C, Vasant Kunj IN - NEW DELHI Tel. +91 / 11 / , Fax +91 / 11 /

9 IRAN Swarovski Middle East FZE, Representative Office Iran Motahari Ave, Soleyman Khater St., No. 116, 10th Floor, No IR - TEHRAN Tel. +98 / 21 / , Fax +98 / 21 / Turkey Swarovski Ventures Türkiye Irtibat Bürosu Ayazmadere Ca. Yesilçimen sok. No: 7 Kat: 2-3 TR Fulya Besiktas Tel. +90 / 212 / , Fax +90 / 212 / UAE Swarovski Middle East FZE Roundabout No. 6, P.O.Box UAE - JEBEL ALI FREE ZONE - DUBAI Tel / 4 / , Fax +971 / 4 / NORTH- AND SOUTH-AMERICA BRAZIL Swarovski Crystal Components Ltda. Alameda Itú, floor BR , JARDINS - SAO PAULO Tel. +55 / 11 / , Fax +55 / 11 / USA Swarovski North America Division Swarovski Lighting Parts 29 West 57th Street - 9th floor USA - NEW YORK, N.Y Tel. +1 / 212 / , Fax +1 / 212 / ASIA / PACIFIC AUSTRALIA Swarovski International (Australia) Pty. Ltd. 12 Primrose Avenue, PO Box 185 AUS - ROSEBERRY / NSW 2018 Tel. +61 / 2 / , Fax +61 / 2 / New Zealand Swarovski International (NZ) Ltd 9B Vega Place, Rosedale, North Shore 0632 New Zealand Tel. +64 / 970 / 3760, Fax +64 / 912 / 0959 HONG KONG Swarovski Hong Kong Ltd. 9th Floor, 1063 King s Road, Quarry Bay HK - HONG KONG Tel / , Fax +852 / INDONESIA Swarovski Singapore Trading Pte. Ltd (Indonesia Representative Office) Menara Kadin 24th Floor, Unit F, JI. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 2-3 JAKARTA 12950, INDONESIA Tel / / 47 / 48, Fax / JAPAN Swarovski Japan Ltd. Shinagawa Grand Central Tower 6F, Konan, Minato-ku, J-Tokyo, Tel. +81 / 3 / , Fax +81 / 3 / KOREA Swarovski Korea Ltd. 1F Dongho 38 Bldg., Shindang-Dong Joong-Gu, Seoul Korea Tel. +82 / 2 / , Fax. +82 / 2 / PHILIPPINES Swarovski Singapore Trading Pte. Ltd. (Philippines Representative Office) Unit 2507, 25/F Orient Square Bldg Emerald Avenue, Ortigas Center RP - PASIG CITY, 1606 Tel / , Fax +632 / SINGAPORE Swarovski Singapore Trading Pte. Ltd. 2 Alexandra Road, No Delta House SI - SINGAPORE Tel. +65 / 6 / , Fax +65 / 6 / TAIWAN / R.O.C. Swarovski Asia Ltd., Taiwan Branch 3F, No. 27, Chung Shan North Road, Section 1 TAIW - TAIPEI 104 Tel / 2 / , Fax +886 / 2 / THAILAND Swarovski (Thailand) Limited Vorawat Building, Office Unit No th Floor, 849 Silom Road, Bangrak Bangkok Thailand Tel : +662 / 635 / 1590, Fax : +662 / 635 /

10 02/2008 SYSTEM NO SWAROVSKI AG

CRYSTAL PLATO OCTA. Installation Installatie Installation. Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning NL - DK -

CRYSTAL PLATO OCTA. Installation Installatie Installation. Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning NL - DK - CRYSTAL PLATO OCTA FR - NL - DK - Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning OCTA PSLC HLV Luminaire pendentif monté en surface pour ampoules halogène à basse tension plafondhanglamp voor

Læs mere

Crystal ATLAS & VEGA & ICE & DECO & 4 REFLEX

Crystal ATLAS & VEGA & ICE & DECO & 4 REFLEX Crystal ATLAS & VEGA & ICE & DECO & 4 REFLEX FR - Notice de montage NL - Montagehandleiding DK - Monteringsvejledning Crystal ATLAS & VEGA & ICE & DECO & 4 REFLEX Luminaire halogène à encastrer au plafond

Læs mere

MADISON. Remplacement de la lampe Lampen vervangen. Caractéristiques techniques Technische gegevens. Reiniging / Verzorging MADISON CRL HID

MADISON. Remplacement de la lampe Lampen vervangen. Caractéristiques techniques Technische gegevens. Reiniging / Verzorging MADISON CRL HID MADISON FR - NL - DK - Notice de montage Montagehandleiding Monteringvejledning Installation - Plafonnier à halogène Installatie - plafondlicht met halogeenlampen Installation loftslamper med halogenpærer

Læs mere

CRYSTAL ATTRACTION. Installation Installatie Installation. Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning FR - NL - DK -

CRYSTAL ATTRACTION. Installation Installatie Installation. Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning FR - NL - DK - CRYSTAL ATTRACTION FR - NL - DK - Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning Plafonnier encastré (HID) Ingebouwde plafondlamp (HID) Indbygget loftslys (HID) Installation Installatie Installation

Læs mere

Crystal StarLED Crystal StarLED Deluxe Swarovski Bathroom Lighting System. Installation Installatie Installation FR - NL - DK -

Crystal StarLED Crystal StarLED Deluxe Swarovski Bathroom Lighting System. Installation Installatie Installation FR - NL - DK - FR - NL - DK - Crystal StarLED Crystal StarLED Deluxe Swarovski Bathroom Lighting System Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning Installation Installatie Installation Accessoires Accessoires

Læs mere

SWING & JAZZ LED Recessed Spots. Accessoires optionnels Optionele accessoires Ekstra tilbehør. Remplacer la lampe Lamp vervangen Udskiftning af lampen

SWING & JAZZ LED Recessed Spots. Accessoires optionnels Optionele accessoires Ekstra tilbehør. Remplacer la lampe Lamp vervangen Udskiftning af lampen l SWING & JAZZ LED Recessed Spots FR - NL - DK - Notice de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning Installation Installatie Installation Accessoires optionnels Optionele accessoires Ekstra tilbehør

Læs mere

CRYSTAL BLOOM. Pièces fournies Leveringsomvang Leveringsomfang. Outils nécessaires Benodigd gereedschap Værktøj, der skal bruges til montagen

CRYSTAL BLOOM. Pièces fournies Leveringsomvang Leveringsomfang. Outils nécessaires Benodigd gereedschap Værktøj, der skal bruges til montagen 70 Mettre en place l attache de ontage Montagebeugel voorspannen Forspænd onteringsbøjlen ax. aks.. Appliquer le luinaire Lap opzetten Sæt lapen på.. Mettre en place le luinaire Lap aanbrengen Montering

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Leben im Bad Living bathrooms SensoWash e Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Index Anvisninger Index... 2 Anvisninger... 2 Teknisk tegning...3

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Logbog. Logbog til Daglig Inspektion af Avanti Service Lift Protocol Book DK E1 R3.indd 1 02/03/ :53:19

Logbog. Logbog til Daglig Inspektion af Avanti Service Lift Protocol Book DK E1 R3.indd 1 02/03/ :53:19 til Daglig Inspektion af Avanti Service Lift 45540155 - Protocol Book DK E1 R3.indd 1 02/03/2017 10:53:19 til Daglig Inspektion af Avanti Service Lift Denne logbog indgår i alle Avanti servicelift-installationer

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. Ort O Mate ORT O MATE Danish CARE Supply Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. De Ort-O-Mate is een gebruiksv hulpmiddel voor het

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner Sikkerhed Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner Sikkerhed Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 62841-3-1:2014/AC:2015 1. udgave 2015-11-30 Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner Sikkerhed Del 3-1: Særlige krav til

Læs mere

www.rbmfurniture.com/use700

www.rbmfurniture.com/use700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 1 www.rbmfurniture.com/use700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 2 Use 700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 3 1. 2. Use 700 08/12/04 9:37 Side 4 3. 4. Use 700 08/12/04 9:37 Side 5 5. 6. Use

Læs mere

Foto Gong. IR Type Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning

Foto Gong. IR Type Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning Foto Gong IR Type 33-400 Brugervejledning User guide Gebrauchsanweisung Notice d utilisation Bruksanvisning 1 User guide IR 33-400 Content 44-072 6 x 2 x 2 x 2 x 23-410 23-041 Mounting/Connection Adjustment

Læs mere

Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210

Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210 DANSK Lynvejledning til basis fjernbetjeningen Nucleus CR210 Opstart Lynvejledning 1 Om Anvend basis fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR210 til at styre de funktioner på din lydprocessor Cochlear Nucleus

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27 ENN2914COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Darling New # DN 7258

Darling New # DN 7258 Leben im Bad Living bathrooms Darling New # DN 7258 Monteringsvejledning 70 90 B 90 170 716 140 140 2050 1980 A/2 A 140 A mm B mm 1200 1020 3x S8 2x 5,5x50 1x 4,5x35 Brugsanvisninger Badeværelsesmøblerne

Læs mere

EUF1900AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21

EUF1900AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21 EUF1900AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3 PRODUKTBESKRIVELSE........................................................

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Vragen waar men een formulier kan vinden Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Vragen wanneer een document is afgegeven Hvor

Læs mere

Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer

Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer Levnedsmiddelindustri Medicinalindustri Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer Automobilindustri Processindustri Elektronikindustri Kemiindustri Information om gulvbelægninger til INDUSTRIELLE

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

6 720 804 420-00.1ITL

6 720 804 420-00.1ITL 6 720 804 420-00.1ITL [da] Installations- og vedligeholdelsesvejledning til vvs-installatøren........... 2 [fr] Notice d installation et d entretien pour le professionnel................. 8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Produktinfo Monteringsoversigt Mover 01.2015

Produktinfo Monteringsoversigt Mover 01.2015 Produktinfo Monteringsoversigt 01.2015 Montering af Truma på chassiser fra forskellige producenter XT, XT2 og XT4 XT L RANGERSYSTEMER SE R, TE R og TE R4 SR Monteringssættet medfølger. Der fås forskellige

Læs mere

FR Notice de montage. NL Montagehandleiding. DK Monteringsvejledning

FR Notice de montage. NL Montagehandleiding. DK Monteringsvejledning FR Notice de montage UBS-F, série E pour WGB 15-110 E WGB-K 20 E BBS 15-28 E BBK 22 E BGB 15-28 E BSK 15-20 NL Montagehandleiding UBS-F, serie E voor WGB 20-110 E BBS 15-28 E BGB 15-28 E BSK 15-20 DK Monteringsvejledning

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Hvad kan Greater Copenhagen bruges til?

Hvad kan Greater Copenhagen bruges til? Hvad kan Greater Copenhagen bruges til? 9/11 2015 Janna Sundewall, CEO GK i Danmark per 1/1 2016 Kort om Skandinaviens største partnerejede kommunikationsbureau 150 ansatte i København, Stockholm og Oslo

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse takket være lav fraluftmængde

JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse takket være lav fraluftmængde JES Vortex - Højeffektiv Jet filtreringssystem til Showkøkkener WWW ALLIED MEMBER Højeffektiv cyklon med fantastisk opfangningsevne JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3 Fédération Jurassienne de Musique 3 Février 2016 Exigences d examen pratique Flûte traversière - Phase 3 Technique Approfondir et automatiser la base

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

WST 120/160/200-5C WST 200-5EC

WST 120/160/200-5C WST 200-5EC 6 720 801 707-00.1ITL [da] Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren.......................................................... 2 [fr] Notice d installation et d entretien pour installateurs

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Montagevejledning, ben til affugter

Montagevejledning, ben til affugter DA Montagevejledning, ben til affugter Benenes formål Ved brug af disse ben er det muligt at placere flg. affugtere på gulv/væg: CDF 5/45 CDP 5/45/65 Indhold Pakken skal indeholde flg. dele: CDF 5/45 CDP

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere