Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN SEPTEMBER 2010 NR.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN SEPTEMBER 2010 NR.05"

Transkript

1 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN SEPTEMBER 2010 NR.05 Optagning af både side 7 Dagbogsnotater fra Århus Flydende Fritid... side 8 Kurt kom forbi side 22 Viser dine kompasser rigtigt?... side 32

2 Indhold Formandens Klumme...side 3 Nyt fra Havnen...side 5 Informationsmøde for pladshavere...side 5 Optagning af både side 7 Dagbogsnotater fra Århus Flydende Fritid side 8 Marselisborg Sejlklub og Havn...side 18 EastCoast Steaks'n'Fire...side 20 Aktivitetskalender...side 21 Kurt kom forbi side 22 Optagningssild og standerstrygningsfest...side 25 Tunølejren side 26 Pølse-salg i frivillighedens navn...side 29 Sankt Hans ved klubhuset...side 30 Grej og grejmarked...side 31 Viser dine kompasser rigtigt?...side 32 Marsejleren udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Redaktion: Niels Breüner (Ansv.) tlf Mogens G. Larsen Pernille Vrang Laursen Kurt Steffensen Marsejleren udkommer seks gange årligt. Bladet tilsendes samtlige pladshavere og sejlklubmedlemmer samt interessenter på havnen. Deadline for næste nummer af Marsejleren er den 11. oktober 2010 Næste nummer udkommer medio november 2010 Annoncer og indlæg sendes pr. til: - alternativt på CD-ROM/DVD til: Marsejlerredaktionen Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Design og layout: Jens Erik Bach Tryk: Engdal Offset, Viby J. Oplag: 675 Priser for annoncer i Marsejleren Prisen for en annonce er pr. gang: 1/4 side: kr. 375,-. 1/3 side: kr. 475,-. 1/2 side: kr. 550,-. 1/1 side: kr. 850,-. Bagsiden: kr ,-. Alle medlemmer af Marselisborg Sejlklub, pladshavere og øvrige brugere opfordres til at komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Havns eller Marselisborg Sejlklubs synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem. Formandens Klumme Sommeren går på hæld, og vi kan - trods et koldt forår og forsommer - se tilbage på vel nok en af de bedste somre i mange år. Sol og vind har gået hånd i hånd og givet os sejlere mulighed for rigtigt mange gode oplevelser på vandet. Det har været mit eget indtryk, at der ikke helt har været så mange sejlere rundt omkring i havnene, måske har nogen været skræmt af de foregående somres ustabile vejr, men vi kan i Marselisborg dog se tilbage på en sommer, hvor det ser ud til, at vi efter Skt. Hans har haft stort set lige så mange gæster som vi plejer. Og vi håber, at de har haft en god oplevelse i vores havn. Sommerens helt store begivenhed i Marselisborg er selvsagt den flydende bådudstilling. Det har krævet et stort forarbejde, først med at optimere vores faciliteter, således at de var helt up to date til at tage imod udstillere og besøgende. Havnens medarbejder har imidlertid ydet en endog særdeles stor indsats og jeg gerne her benytte lejligheden til at takke Thomas og hans stab for en meget stor indsats. Havnens indsats har været koncentreret om faciliteterne, mens det praktiske omkring udstillingen har været lagt i hænderne på Sailing Århus, herunder vores egen sejlklub. Også der er der ydet en meget stor indsats, både i planlægningen og selve udførelsen under udstillingen. Også en stor tak til alle jer, som har været involveret i dette arbejde. Sidst men ikke mindst har I pladshavere bidraget med stor forståelse og imødekommenhed, og særligt de pladshavere, som under udstillingen har måttet flytte deres båd, enten til et andet sted i havnen eller til en helt anden havn. Uden jeres store bidrag og medvirken kunne udstillingen slet ikke have været gennemført, - en meget stor tak til jer alle. Har det så været det hele værd? Allerede ved åbningen om fredagen blev der fra Danboat, som arrangerer udstillingen, og udstillerne udtrykt meget stor tilfredshed med faciliteterne og i al beskedenhed synes vi faktisk også selv, at vores havn er endog meget velegnet til en udstilling. Der er god og sammenhængende plads i vandet og vi kan tilbyde nogle meget fine landfaciliteter til brug for udstilling og aktiviteter. I skrivende stund er det søndag og sidste udstillingsdag. Vejrmæssigt har det været rigtigt udstillingsvejr. Der har nok ikke været helt så mange gæster som forventet, men de første meldinger fra mange af ud- Fortsættes på side 4. Ü 2 Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

3 stillerne er, at det har været en meget god udstilling, - faktisk har vi kun hørt lutter positive kommentarer fra udstillerne og nogle har endda svært ved at få armene ned. Samtidig har vi alle kunnet opleve en rigtig god stemning på havnen, også de besøgende har tydeligvis haft en god oplevelse og jeg har selv oplevet flere første gangs besøgende udtrykke stor begejstring for vores havn. Ingen tvivl om, at bådudstillingen over hele linjen har været med til at markedsføre vores havn på en særdeles positiv måde. Vi vil efter udstillingen evaluere forløbet, både sammen med Danboat og sammen med kommunen. Fra havnens side vil der i høj grad blive vurderet på mulighederne for fremadrettet at tilvejebringe bedre og mere vedvarende faciliteter til brug for såvel bådudstillinger som andre events, bl.a. således, at vi ikke i forbindelse med sådanne projekter skal sende en stor del af jer pladshavere ud af havnen. Vi skal også i den kommende tid til at arbejde mere med havnens fremtid i øvrigt, og der skal ikke herske tvivl om, at bådudstillingen har ydet et meget vigtigt bidrag til disse forhandlinger, og også derfor er vi glade for jeres store forståelse og imødekommenhed omkring udstillingen. Vi skal nu tilbage til den vante gænge, og det betyder blandt andet, at vi fortsætter arbejdet med ikke bare at vedligeholde vores havn, men i høj grad at gøre den endnu bedre. Et af de kommende projekter, som er klar til at blive sat i gang, er etablering af nye p-pladser og ny belægning på den eksisterende p-plads. Inden længe er endnu en sæson slut, men jeg håber, at sen sommeren må byde på fortsat godt sejlervejr og rigtigt mange gode oplevelser. I vind og vejr, de bedste sejlerhilsner Carsten Mikkelsen Formand Marselisborg Havn Tomsagervej Åbyhøj. Tlf Nyt fra havnen Modtag information på mail fra havnen Op til og under bådudstillingen har vi benyttet os en del af udsending af informationsmail. Har du ikke modtaget nogen mails fra havnen med information vedrørende bådudstillingen, er det fordi vi ikke har din mail-adresse. Hvis du vil modtage information fremover, f.eks. om reparationsarbejde på din bro, pladshavermøder, optagning og søsætning osv., skal du sende en mail til med dit MH nummer. Thomas D. Fog Informationsmøde for pladshavere torsdag den 11. november 2010 kl Marselisborg Lystbådehavn S/I indbyder pladshaverne til informationsmøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170. Bestyrelsen vil orientere om Havnens økonomi, aktuelle opgaver og fremtidige planer. Der vil blive informeret nærmere om dagsordenen ved opslag i sejlklubbens klubhus og ved havnekontoret, samt på Havnens hjemmeside. 4 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn 5 l September 2010

4 OPTAGNING AF BÅDE 2010 Både under 5,5 ton (450 kr.) Fredag d Fredag d Lørdag d Fredag d Lørdag d Fredag d Fredag d Fredag d Lørdag d Både fra 5,5 til 8,5 ton (550 kr.) Lørdag d Tilmelding* kan ske på Masterne skal afmonteres for salingshorn m.v. Husk også at masten skal være forsynet med MH nummer. Mærker udleveres på havnekontoret. Statsautoriseret revisorer Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Tfl.: Mail: *) Hvis båden skal stå på land længere end til 1. juni skal dette oplyses ved tilmelding. Desuden skal det meddeles, hvis der ønskes opsat telt (med sider helt til jorden) uden om båden. Endeligt skal du oplyse hvis du skal bruge permanent el. Brug af spyd samt gravning på vinterpladsen er ikke tilladt. 6 Marselisborg Havn Marselisborg Havn l September l September 2010

5 Dagbogsnotater fra Århus Flydende Fritid 2010 (Redaktionen har samlet notater fra havnens personale og frivillige, for at give alle et indblik i den bagved liggende praktiske del af arrangementet) Fiskerihavnen fyldes op Søndag den 8. august Der har allerede længe været fuld damp på havnens folk. De har ikke bare lagt planer, men også arbejdet hårdt for at omsætte planerne til realiteter. Rednings- og sikkerhedsudstyr er tjekket, ligesom el- og vandforsyning til udstillingsområdet er kontrolleret. En del både er allerede flyttet, så den indre havn udnyttes optimalt og kanalen er fyldt op med små motorbåde. Mandag den 9. august I dag afgår den første store konvoj af både til fiskerihavnen. Alle berørte både har modtaget en plantegning over bådenes indbyrdes beliggenhed i fiskerihavnen. Fra klokken 17 står der folk fra Marselisborg til at tage vel i mod ved fiskerihavnen på den anden side. De første både ankommer og får anvist plads og hurtigt bliver det klart, at bådende ikke sejler ind i den rækkefølge planen foreskriver, så der improviseres. Havnepersonale hjælper til med fortøjninger og sikrer bådene til land. Der kommunikeres over kanal 6 på VHF en med de både der anløber. Bådene bliver anråbt fra land ved ydermolen for at sikre at de bliver placeret rigtigt i fiskerihavnen. Alt forløber roligt. I Marselisborg er jollepladsen nu blevet ryddet og den rettes af og der køres ny belægning på, så den er klar til udstillerne. Tirsdag den 10. august Nu begynder det at stramme til. På udstillingsområdet er eksterne folk i fuld gang med teltrejsningen. Det er foreløbig kun de spidse tage, der er rejst, men lidt efter lidt får de også ben, så de kommer op i en højde, hvor der kan være noget under dem. Havnens stab, der består af Thomas, Lars, Bob, Bent og Mathias har lynende travlt, men alt kører stort set efter planerne. Dagens store opgave er at tage snesevis af Y-bomme op og opmagasinere dem på vinterpladsen. De sidste både afsejler til fiskerihavnen, så bro 1 er ryddet. De både, der indgår i udstillingen er så småt begyndt at ankomme. Onsdag den 11. august Nu er alle telte rejst, også det store udstillertelt på parkeringspladsen. Udstillernes både er nu kommet i stort tal. Pladsen er hegnet ind, klar. Torsdag den 12. august Ølvogne og forsyninger fra Carls- Fortsættes på side 10. Ü Transportafdelingen er klar Opstilling af telte Pælene bliver efterset 8 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

6 berg ankommer og er dermed klar til opsætning. Der bliver stillet en stor kølecontainer gratis til rådighed af Carlsberg under hele udstillingen og dermed er der friske kolde øl og vand klar til salg. Pølser, brød osv. ankommer samt en køle/ frostcontainer, der bliver stillet gratis til rådighed af AB Catering under udstillingen. Pølsevogne bliver hentet af frivillige fra sejlklubben og er ligeledes stillet gratis til rådighed af AB Catering. Kokken Steen Nielsen fra de 4 årstider, er hyret til at hjælpe med catering-opgaverne i forbindelse med bespisning af udstillere og frivillige. Fra Steen har vi de tre gasgrill, der gør det muligt at sælge store frankfurtere fra de tre telte, der er opstillet ved vores boder. Sejlklubbens opstillerhold går i gang med at gøre klar til de opgaver, klubben har påtaget sig. Vejret så ret truende ud, da opstillerholdet mødtes i klubhuset klokken 14. Efter en kort orientering går alle i samlet flok over til de første opgaver, nemlig at placere en ølvogn og en pølsevogn ved gavlen ud mod jollepladsen. Her er der allerede livlig aktivitet af udstillere, der er i fuld gang med at flytte ind i de hvide pyramidetelte, der ligger spredt på jolleplads og langs bro 1. Efter et par prøveopstillinger får vi bakset både ølvognen og pølse ditto en på plads og får rettet sidstnævnte op, så den står nogenlunde i vater. Så skal der lige rejses et telt ovre ved grejskurene. Et mindre hold af optimistiske teltholdere går i gang, mens det truende regnvejr nu ikke mere nøjedes med at være truende, men åbnede helt for hanerne. Det slår dog ikke teltholdet ud. I første omgang får vi samlet rammen til selve taget, men da selve telttaget skal trækkes på, finder vi ud af, at det nok skulle have været gjort før rammen blev samlet. Ak ja, lidt klogere og noget vådere får vi omsider taget samlet, og så skal der bare placeres et gulv, og taget skal op at stå på fire ben over gulvet. Det sidste viser sig at være en opgave, der kræver en del rå muskelkraft, men det lykkes. Andre steder på området er nogen gået i gang med at placere de andre øl- og pølsevogne og gøre dem klar til næste dag, hvor alt gerne skulle være klart. Og der er flere telte, der skal rejses, og der må lidt mekanisk tilpasning af teltdelene til, for at få alle telte op at stå. Nu må vi se, hvordan det fungerer i morgen. Godt at der iblandt de mange hjælpere er nogle, der har erfaring fra tidligere arrangementer. Overalt er udstillere i gang med at gøre klar til der store slag i morgen. En massiv strøm af biler med trailere skal aflevere både ved jollerampen, så der er trængsel. For at sikre at alle frivillige fra Marselisborg Sejlklub kan få at vide, præcist hvilke opgaver de skal løse under de tre dages udstilling, har Rita Skriver lavet en minutiøs timeopdelt bemandingsplan. Marselisborg Sejlkub skal løse catering opgaverne. Det omfatter alle opgaver med servering af pølser, is og øl fra Fortsættes på side 12. Ü Broen åbnes for indgående Alle er klar ved disken Boderne er på plads Bavariaer ved bro 2 10 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

7 i alt 6 boder på udstillingsområdet og desuden bespisning af alle frivillige i Klubhuset. For hver bod er der udnævnt en sjakformand/kvinde. Det er typisk en person, som kan bidrage med arbejdstimer på 2 eller alle 3 dage, og som derfor kan fungere som det faste holdepunkt i en given bod. Alle sjakformænd m.fl. er indkaldt til orienteringsmøde torsdag aften. Her fortæller Thomas Capitani (Sailing Aarhus) og Rita Skriver om den store opgave, vi står overfor. Pyha, det er faktisk ret overvældende, men også spændende. Efter mødet fortsætter arbejdet med at klargøre salgsboderne. Klokken er hen ad inden vi holdt fyraften. Fredag 13. august Fredag er nok den mest nervepirrende dag, da det er starten på hele havnens og sejlklubbens del af udstillingen. Er der nu noget vi har glemt at tage højde for eller har overset? Udover småting, der kommer på plads i sidste øjeblik, bliver starten rigtig god og viser, at vi egentlig har styr på det meste. Dagen går herefter med at rette småting ellers håbe på at vejret holder tørt. Logistikken betyder alt. Staben har lavet en personalefordeling, der betyder, at alle ved, hvor de skal være, at alle funktioner er bemandet, og at der oven i købet er disponibelt mandskab til uforudsete opgaver. Og det fungerer. De tre boder med fadøl og pølser er klar til at køre i gang allerede sidst på formiddagen, og cateringen til udstillerne fungerer, selv om staben har nogle hektiske timer. Efter åbning med borgmestertale m.m. er der tryk på efterspørgslen, og da de første gæster lukkes ind ved 1-tiden er alle klar. Der er størst pres ved bod 1 ved hovedindgangen, men også bod 2 og 3 er godt besøgt. Ind imellem bliver der også tid til at klubbens hjælpere får tid til at se sig om på udstillingen. Det er en imponerende udstilling. De mange store både ved broerne og udstillernes telte tager sig godt ud i det gode vejr, og heldigvis kan området tage de mange gæster uden at der nogen steder opstår trængsel. Klubhuset har i løbet af de tre dage to meget vigtige funktioner. Dels skal alle de frivillige bespises i klubhuset. Og dels har Rita Skriver sit sekretariat i Klubhuset. Derfor tjekker alle frivillige ind i klubhuset, uanset hvilken sejlklub de repræsenter. Her får de udleveret deres ID-kort, som giver adgang til udstillingsarealet, og en poloshirt eller vindjakke, så vi er let genkendelige for hinanden og for udstillerne. Alle tre dage skal der serveres frokost og aftensmad for de frivillige. Lørdag og søndag skal der naturligvis også serveres morgenmad. AB Catering leverer al den mad, vi skal bruge til morgenmad og frokost. Madholdet skal sørge for at tilberede og anrette maden samt sikre, at fadene er fyldte, så de sidst ankomne har lige så stort et udvalg som de først ankomne. Aftensma- Fortsættes på side 14. Ü Bod 2 -og så lidt remoulade i Klar ved hanerne Bod 1 Pølserne vendes med et smil 12 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

8 den står Steen Nielsen for alle tre dage. Steen har leveret maden til tidligere arrangementer i Sejlklubben, så vi ved at kvaliteten vil være i top. Vi bliver ikke skuffede. Steen kommer med aftensmaden i store termokasser, hvorefter madholdet skal anrette og sørge for at fylde fadene op løbende. Udover at servere mad for de frivillige skal madholdet i klubhuset også sikre, at udstillerne får udleveret de sandwich og madkasser, de har bestilt. Det er langt fra alle udstillere, der benytter sig af denne mulighed. Men de, der gør, er godt tilfredse. Lørdag d. 14. august Lørdag morgen summer det forventningsfuldt i klubhuset allerede kl Rigtig mange er mødt op til morgenmaden og snakken går lystigt; der har været ganske mange gæster fredag eftermiddag og aften, og mange af de frivillige har haft en noget hovedkulds debut som ølskænker og pølsemand. Nu glæder man sig til at finpudse pølsevenderteknikker og kunsten at skænke en flot fadøl. De frivillige kolleger, fra de øvrige sejlklubber i Sailing Aarhus regi, løser andre opgaver i forbindelse med den praktiske afvikling af arrangementet. Deres opgaver omfatter billettering, renhold, nattevagt, parkering og trafikregulering samt op- og nedtagning af hegn. Det virker som om alle frivillige kan tale med hinanden om gårsdagens begivenheder og om de udfordringer, der venter. Heldigvis har de fleste kun gode og sjove oplevelser. Men holdet fra KBL, der løser parkerings- og trafikopgaven oplever desværre at blive skældt ud af gæster, der er frustrerede over ikke at kunne parkere lige uden for indgangen. I løbet af lørdag formiddag trækker skyerne truende sammen over Århus. Men det bliver heldigvis kun til lidt drypperi og ikke til de enorme vandmasser, som andre dele af landet oplever. Klubhuset er også stedet, hvor man kan gå hen for at slappe af og hvile fødderne, få sig en kop kaffe eller lidt at spise, hvis man er blevet sulten. Klubhusets madhold lærer hurtigt at spisetider i forbindelse med sådan en udstilling skal være meget fleksible. Vi må indrette os efter den hast, som de frivillige kan forlade deres poster i for ingen funktioner kan jo være ubemandet på noget tidspunkt. Heller ikke når de frivillige skal spise. Det er meget imponerende at se, at der blandt de frivillige er både hele og halve familier; far og/eller mor og indtil flere børn, som har mulighed for at bruge en dag eller to på frivilligt arbejde. Alle familiemedlemmer lader til at hygge sig. Det giver også anledning til nogle pudsige oplevelser. Bl.a. da yngste mand i en familie med to mindre drenge kravler op på en barstol og spørger om det er her, man kan få fadøl? Tjahhh, men først om år! Blandt de frivillige er også nogle, der ikke tidligere har hjulpet til ved sådanne arrangementer. Det er dejligt at se og for- Fortsættes på side 17. Ü Her er næsten udsolgt Havneområdet rengøres Magnus tager en svømmetur Trængsel til det sidste 14 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

9 Bådtransport indtil 8,5 ton Nedbygget bil m. kran og hænger Vognmand Lars Therkildsen Snak med fagmanden, når det drejer sig om din båds installationer. - Og få en sikker og komfortabel sejlads. Henning Wermuth Marine Electronic Latyrusvej Risskov Tlf snak med fagmanden og få råd - håbentlig føler de nye frivillige sig velkomne og taget godt imod. Søndag den 15. august Sidste dag! Cateringholdet fra Marselisborg Sejlklub er ved at være træt, men også indstillet på at i dag skal alt gå rigtig godt. Rygterne siger, at DanBoat er utilfreds med tilskuerantallet. Derfor er vi naturligvis lidt bekymrede for, hvordan vejret vil blive. Men søndagens vejr er fantastisk lunt og solrigt. Sejlklubberne, der stiller med frivillige til Den Flydende Bådudstilling, får del i overskuddet fra salg af pølser, øl og is. Hertil kommer også en andel af entreindtægterne. Overskuddet fordeles efter nogle aftalte retningslinier, der er baseret på de opgaver, klubberne løser. Derfor er det glædeligt, at omsætningen per handel steg fra fredag til lørdag og igen til søndag. I løbet af søndag eftermiddag er der rigtigt mange besøgende. Og det virker som om Bro 2 ligger meget dybt pga de mange mennesker, der i anledning af udstillingen kan gå tværs over bassinet, idet Bro 2 var gjort landfast i begge ender. Det fungerer rigtig godt. kl. 18. Udstillingen lukker kl. 18 søndag aften. Nu skal det hele pakkes, på slaget ligger de to første motorbåde klar til afgang, og venter på at havnens folk får fjernet flydebroen mellem bro 1 og min sener kan rømningen af bro 1 sættes i gang. Alle de opgaver der var med forberedelserne skal nu gøres baglæns nedtagning af boder, telte, udstiller bådene ud, pladshaver ind, Y bomme på plads osv. Det er på forhånd aftalt, at alle boder skal rengøres og gøres klar til returnering hos Carlsberg og AB Catering, inden aftensmaden bliver serveret. Derfor er der først spisning for frivillige kl. 19 søndag aften. For nogle er det lidt for sent. For det er jo ikke alle, der har funktioner, som kræver ret meget nedlukning, f.eks. parkering og trafikregulering. Ved 21-tiden er alle færdige med at spise og Klubhuset er så småt ved at blive tømt for mennesker og grej. Hverdagen kan vende tilbage! Omsætningen er talt op og Thomas Capitani holder en lille tale som tak for indsatsen ; vi kan ånde lettet op, for opgaven er blevet løst til DanBoats tilfredshed. Aftenen afsluttes for havnepersonalets vedkommende med en tur til Fiskerihavnen hvor alle fortøjninger tjekkes. Af: Thomas D. Fog, Lars Uldall Jensen, Mogens G. Larsen, Pernille Vrang Laursen, Niels Breüner 16 Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Havn l September

10 Marselisborg Sejlklub (MS) og Marselisborg Havn S/I (MH) udvalgsmedlemmer MARSELISBORG SEJLKLUB: Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C. Tlf Kontoret er åbent den 1. mandag i hver måned fra kl I sommerhalvåret er kontoret også åbent hver onsdag før eller efter kapsejladsen. Kontoret er lukket i juli måned. Kontakt klubbens bestyrelse og udvalg via marselisborgsejlklub.dk. BESTYRELSEN: Lisbet Bjerre Knudsen (formand & Kursusudvalg samt Sailing Aarhus) Tlf / Lars Uldall Jensen (Næstformand, Festudvalg & Sponsorer) Tlf / Jørgen Carøe (kasserer, klubhusudvalg & motorbådsudvalg) Tlf / Helge Boye (Medlemskartotek & Kontingent samt Ad Hoc Udvalg) Tlf / Ole Bach (Sejlerskole) Tlf Pernille Vrang Laursen (Referent, Redaktionsudvalg, Turudvalg & MS hjemmeside) Tlf / Gunnar Jensen (Kapsejlads- og Følgebådsudvalg) Tlf SUPPLEANTER: Thomas Storgaard (Ungdomsudvalg) Tlf / Thomas S. Sørensen (Sailing Aarhus) Tlf REDAKTIONSUDVALGET: sejlklub.dk Niels Breüner (ansv. redaktør) Tlf Mogens G. Larsen Tlf Kurt Steffensen Tlf / Pernille Vrang Laursen Tlf / Thomas D. Fog (MH best. rep.) Tlf HJEMMESIDEN: Per Hjerrild Hansen Tlf / Pernille Vrang Laursen Tlf / KAPSEJLADSUDVALGET: klub.dk Per Hjerrild Hansen (formand) Tlf / Hans Jørn Knudsen (sekretær) Tlf Lars Skøtt Jensen Tlf Jacob Spliid Bech Tlf / Asger Christiansen Tlf Gunnar Jensen Tlf FØLGEBÅDSUDVALGET: Per Hjerrild Hansen Tlf / Morten Kofoged Tlf / Gunnar Jensen Tlf FESTUDVALGET: Nethe Meier Nielsen Tlf Dorthe Simonsen Tlf Jeanette Jagd Kofoged Tlf Lars Uldall Jensen Tlf / SPONSORUDVALGET: Thomas S. Sørensen Tlf Morten Møller Tlf Lars Uldall Jensen Tlf / SEJLERSKOLEN: Åge Thorborg Tlf / Palle Thomsen Tlf Ole Bach Tlf UNGDOMSUDVALGET: Morten B. Johansen (formand) Tlf Marianne Lyngdorf Tlf Bent Werner Tlf Mads Heerulff Tlf Dorthe Mose Kirchner Tlf Thomas Storgaard Tlf MOTORBÅDSUDVALGET: Jørgen Carøe Tlf / TURUDVALGET: Henrik Jensen Tlf / Lars Uldall Jensen og Pernille Vrang Laursen Tlf / / AD HOC UDVALGET: Rita Skriver (formand) Tlf Jørn Skriver Tlf Helge Boye Tlf / KLUBHUSUDVALGET: Kurt Steffensen og Anne-Lise Steffensen (formand) Tlf / Lene og Preben Rye Tlf Hanne Sørensen Tlf Jørgen Carøe Tlf / OBS: Udlån af klubhus til medlemmer: Marianne Dam KURSUSUDVALGET: Lisbet Bjerre Knudsen Tlf / MARSELISBORG HAVN S/I Havnekontoret Marselisborg Havnevej Århus C Tlf Fax Havnens hjemmeside Havnechefen træffes på Kontorets åbningstider annonceres på havnens hjemmeside. Rød/Grøn mobiltelefon Kontakt havnens bestyrelse og personale via HAVNECHEF: Thomas D. Fog Tlf BESTYRELSEN: Carsten Mikkelsen (formand) Tlf Bent Smed (næstformand) Tlf Nethe Meier Nielsen Tlf Søren Hald Tlf: Ole Knudsen Tlf Thomas Storgaard Tlf Komm. Repr. Lars Lyngsdal Tlf Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l September 2010 Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn l September

11 EastCoast Steaks n Fire En formiddag først i august besøgte vores udsendte den nyåbnede restaurant EastCoast Steaks n Fire på Marselisborg lystbådehavn. Restauratør Camilla Ravn, fortalte lidt omkring konceptet og baggrunden omkring EastCoast. Camilla Ravn der driver restauranten er født og opvokset i USA og har forinden arbejdet med logistik og salg. I januar 2010 blev hun sat i forbindelse med de ledige lokaler på Marselisborg Lystbådehavn, der tidligere havde tilhørt restaurant Neptun - herefter slog hun til. Efter de mange år i USA, er Camilla Ravn blevet inspireret af amerikansk madkultur, der bl.a. handler om store saftige bøffer. Hun har derfor valgt, at videreføre den del af den amerikanske madkultur og opbygge konceptet omkring store saftige bøffer af kvalitetskød. Camilla Ravn påpeger, at man i de fleste lystbådehavne finder fiskerestauranter, hvilket også er tilfældet på Marselisborg Lystbådehavn. Et steak house som EastCoast vil derfor sjældent være repræsenteret på en lystbådehavn. Som Steak House vil vi gerne tilbyde vores kunder saftige og velsmagende bøffer samt gode friske råvarer, hvor alt er lavet fra bunden. Ligeledes har vi et bredt udvalg af vine og sætter stor pris på, at der er en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vores menukort byder også på frokostanretninger, herunder bl.a. salater, sandwichs, burger, tapas mv. Ligeledes tilbyder vi børnemenu, som både serveres til frokost og aften. Endvidere lægger jeg vægt på, at vores gæster får den bedste og mest optimale betjening. Siden åbningen d. 11. juni er det gået rigtig godt og restauranten har været godt besøgt. Nu skal der arbejdes på at sikre vintersæsonen hvor det jo også er dejligt på havnen. Som det ser ud nu, vil der i vintersæsonen blive holdt åbent fra tirsdag lørdag. Endvidere vil EastCoast markedsføre sig overfor virksomheder, da de tilbyder unikke muligheder for selskaber, konferencer mm. Camilla Ravn fortæller endvidere, at ombygningen af EastCoast har været en hård omgang, da alle lokaler samt køkken er blevet nyistandsat. De nye lokaler er nu præget af en stilfuld, hyggelig og afslappende atmosfære, som nok skal falde i kundernes smag. Mogens G. Larsen Aktivitetskalender For Marselisborg Sejlklub 2010 Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på Onsdage i perioden 25. august 15. september kl Onsdagskapsejlads samt Easy Race. Efter sejladsen er der after sailing i klubhuset. Onsdage i perioden 25. august 15. september kl Onsdagssejlads og aftersailing for tursejlere skippermøde i Klubhuset kl Lørdag d. 16 og d. 23. oktober kl Optagningssild i klubhuset Lørdage i perioden 18. september 9. oktober kl Lørdagskapsejlads samt Easy Race. Efter sejladsen er der after sailing i klubhuset. Lørdag d. 9. oktober er der præmieoverrækkelse i klubhuset. Lørdage i perioden 18. september 9. oktober kl Lørdagssejlads og aftersailing for tursejlere skippermøde i Klubhuset kl Onsdag d. 27. oktober kl Foredrag ved Langturssejlerne 3 drenge én drøm. Det er overskriften for et fantastisk foredrag, som de 3 drenge fra SY- Dania vil holde i MS klubhus. 3 drenge i et bofællesskab, der fik idéen til at købe en båd og sammen krydse Atlanten Lørdag d. 30. oktober kl Standerstrygningspølser Lørdag d. 30. oktober kl Standerstrygningsfest. Tilmelding hos Nethe på eller telefon BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer til datoerne ligesom aktiviteter kan blive aflyst. Så hold øje med hjemmesiden. Se også Ungdomsafdelingens mange aktiviteter under menupunktet Ungdom på 20 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

12 Kurt kom forbi --- hvordan jeg havde fået en jolle med stenballast bjærget. spejlet i badeværelset. Den gamle vits med at: Spejle ikke er hvad de har været, lå mig lige på tungen. Men så meldte sig erkendelsen sig, om at spejle ikke lyver. Det kraftige brune hår jeg havde? Jo det var der, da du var minekonstabel i marinen. Vær nu tilfreds med det fehår der er tilbage. Du kunne måske trænge til en ansigtsløftning det ville pynte lidt på dig. Hold op, jeg er ovre den alder hvor kosmetiske indgreb har interesse. Hvordan er det med korttidshukommelsen? Jeg har været til lægen, han spurgte hvornår det var begyndt, det kunne jeg da ikke huske. Hvad så med hørelsen? Det er kun når batterierne er gået ud. Nå, det med spejlet ville jeg ikke bruge mere energi på. Ud i haven i det fine vejr, solen i ryggen og bladet Sejler i hånden. Så lød det fra skyggen foran mig. Hvordan begyndte det der med sejladsen? Du er nok spørgelysten i dag, men så må du have tålmodighed, for det er en lang historie. Min fædrene familie er fra den lille Ø Bogø, der mellem Sjælland, Møn og Falster. Min oldefar havde en lille fragtbåd og sejlede landbrugsvarer til København, normalt ene mand ombord. Min farfar blev udlært som købmand. Han giftede sig med en velhavende Kalundborgbondes datter, de flyttede tilbage til Bogø. Her åbnede Valdemar Steffensen en købmandshandel. Lige ved siden af lå datidens store navigationsskole, så det gav god handel. Han købte en 26 spidsgatter, og med den sejlede han mange præmier hjem. Familien blev fra 1899 til 1902 forøget med tre drenge. Han var en god royalist, så de blev døbt Sven, Knud og Valdemar. Fem år senere fik de den ønskede datter Margrete. De tre brødre blev alle sat i lære ved forskellige fag som de ikke ønskede. De stak så alle til søs og arbejdede i Amerika, Canada og Argentina. Margrete blev varm på en navigatør fra skolen, som farfar ikke kunne lide, så hun tog også til Amerika. De kom alle senere tilbage. Min far Valdemar junior var den der var længst til søs, han afmønstrede i september 1939 og kom aldrig på søen igen. Han byggede hjemme i haven en 16 ringdæksjolle med sprydstage sejl og fok. Min første sejltur var fra Kalkbrænderihavnen. Det blæste friskt og jollen krængede så vandet løb hen ad ringdækket. Jeg blev bange, men far sagde den var stabil nok. Hvis en ringdækjolle kæntrer, skal man bare holde fast i mastetoppen, så holder den sig flydende på luften i øverste ringdæk. Den viden fik jeg brug for senere. Far byggede en ny jolle med dam, den gamle blev sendt til farfar på Bogø. Nogle år efter var jeg på sommerferie hos farfar, Jeg ville gerne ud at sejle. Om formiddagen tog vi en tur sammen i jollen, han syntes det gik godt, så jeg kunne sejle alene om eftermiddagen. Der var kommet en frisk vind agten for tværs, og det gik bare derudaf. Ud igennem Grønsund forbi Hårbølle og ud mod Tolketønden. Det var en fin tur, men så skulle jeg tilbage. Nu var det på kryds og i tilgift modstrøm. Jeg fik kæmpet mig ind på højde med Hårbølle havn og lå midt i sundet. Jeg krydsede så hårdt jeg kunne, så kom der en byge med kraftig vind, og jollen kæntrede. Da jeg røg i vandet, så jeg at nogle vinkede på havnen. Jollen skulle til at rejse sig, men jeg fik fat i riggen og krabbede mig ud til mastetoppen. Så lå vi begge godt og ventede på redningsbåden. Da de kom frem ville de hive mig op, men jeg råbte: Tag ankertovet ellers går den ned. Det gjorde de så og tog mig ombord. De satte gang i motoren og trak forsigtig jollen så den flød rigtig. Da vi kom i havn blev tabet opgjort til to bundbrædder og en sejlpose. Farfar hentede mig, og fortalte mig til sine dages ende, at han ikke kunne forstå Skyggen rømmede sig og sagde: Nu må du komme videre ellers bliver jeg for lang. Jeg springer, lovede jeg. Uddannet som elektromekaniker hos Dansk Siemens. Aftjent værnepligt på minelæggeren Lindormen. Sejlet med ThyraTorm. Hjem og blev gift med Anne-Lise. Gik over til salg. Flyttede til Århus 1959 for at oprette en afdeling for salg og service af lukkede telefon- og samtaleanlæg. Firmaet opkøbt af L. M. Ericsson. Vores genbo i Højbjerg købte en sejlbåd, med havde ikke sejlet før. Vi sejlede sammen hans Bianca 27 hjem fra Rudkøbing. Det blev senere til mange dejlige ture med familierne. Og ca. 20 x 24 timers sejladser. Vi blev begge medlem af Århus Yachtklub. Pludselig blev jeg afbrudt i min enetale af spørgsmålet: Hvorfor begyndte du at sejle flerskrogsbåd? Jo ser du, efter mange års sejlads i kølbåde, tursejlads, kapsejlads og 24 timers, det sidste i alt mulig vejr, kom jeg til at tænke på, der må være en behageligere måde at gøre det her på - derfor. Jeg fik kontakt med Ib Pors Nielsen som blev min guru på flerskrogsområdet. Resultatet blev købet af et byggesæt, der minder om trimaran-typen FLORET. Jeg spurgte forsigtigt i Yachtklubben om der måske var et hjørne uden særlig meget vand hvor den kunne parkeres. Fra bestyrelsen var svaret, Fortsættes på side 24. Ü 22 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

13 om jeg var rigtig klog. Det mente jeg at jeg var, idét jeg med det samme meldte mig ud. Fatamorgana, som den hed, lå for svaj i Tangkrogen i 7 år. I 1974 var jeg medstifter af Danske Flerskrogssejlere. I dag en landsdækkende klub med ca. 200 medlemmer. I DF mødte jeg Knud Bak, senere løb vi sammen igen i slutningen af halvfjerdserne hvor vi begge, med mange andre, savnede en bådeplads. Knud spurgte om jeg kunne udarbejde nogle vedtægter der kunne samle interesserede. Det blev til vedtægter for Søsportsklubben Tangkrogen. Tanken var at etablere en dækmole fra Århus Havns nye mole i en bue ind mod Strandvejen. Den skulle fungere som en slags stor lagune. Så kom den lille lagune bag den nye havnemole, der som et maritimt Klondike blev skabt af hjemløse bådejere. Mit arbejde dengang betød at jeg rejste meget og derfor ikke kunne følge op. Med Knud og andre ildsjæle, lagde vi grunden til vores havn. Ved den stiftende generalforsamling for Marselisborg Havneforening, i Stakladen maj 1982, blev jeg indskrevet som medlem nr I 1987 var Fatamorgana blevet udskiftet med 3 BEN, der fik plads ved pamper-broen. Den røde trimaran er stadig i havnen, med ny ejer fra Så har du ingen båd mere lød det fra den lange skygge. Jo, jeg byggede en 12 Super Star jolle på Ib Pors Nielsens værft. Den var på vandet to gange, jeg havde glemt at det kræver hurtighed at sejle jolle, og jeg var blevet 70 år, så den er på salgslisten. Hvad med klublivet, har du ikke blandet dig lidt for meget? Hvis man fungerer efter devisen: Du skal yde før du kan nyde, kan det normalt ikke blive for meget. Ved opstarten af onsdagssejladserne blev der indkøbt Ceres øl fra en købmand. Jeg overtog indkøbet og gik på tilbudsjagt. Overskuddet gik til julefrokost for kapsejladsudvalget. I bestyrelsen med Poul Randrup som formand, var jeg interesseret i huset yderst på havnen, som de fleste medlemmer af vikingelavet AROS havde forladt. Senere blev det i udvalget for Marsejleren, hvor jeg igennem 10 år har skrevet ca. 100 historier, med det formål at fortælle om kulisse aktivisterne i klubben. Også klubhusudvalget har haft min opmærksomhed siden udflytning fra Messen til klubhuset. Jo jeg har blandet mig, og det har været ud fra ønsket om et godt klub liv på land. Har du følt at det har været velkomment i klubben? Ja men man kan aldrig gøre alle tilfreds. Jeg vil hellere at der sker noget som så kan kritiseres end at blive kritiseret for at der ikke sker noget. Jeg var også meget overrasket og bevæget for år tilbage, da bestyrelsen med John Klarskov som formand, udnævnte mig til klubbens andet æresmedlem. Med nu skriver vi år 2010, og på min dåbsattest står Så det må være tilladt at gå på afvikling, køre på frihjul og hygge sig i sølvrævehulen, velvidende, at jeg stadig kan træde i pedalerne. Kurt er forbi Kurt Steffensen Optagningssild og standerstrygning Sejlsæsonen 2010 nærmer sig hastigt sin afslutning. Og derfor inviterer Marselisborg Sejlklub sædvanen tro til OPTAGNINGS SILD Lørdag d. 16. oktober og lørdag d. 23. oktober Begge dage kl. 12:00 Festudvalget sørger for lækkert smørrebrød, der kan skylles ned med en velskænket fadøl, en sodavand og en snaps efter behov og temperament. STANDERSTRYGNING OG STANDERSTRYGNINGSFEST Lørdag den 30. oktober Serveres standerstrygningspølser, øl og vand kl. 13:00 Om aftenen afholder Sejlklubben den traditionsrige Standerstrygningsfest. Festen starter kl. 18:30 Følg med på hjemmesiden. Husk tilmelding hos Nethe på telefon eller mail a/s jubo Agerbakken Hørning Tlf Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

14 Tunølejren 2010 Marselisborg Sejlklub har igen i år holdt Tunø-sejlerlejr for ungdomsafdelingen. Lejren er en tradition gennem mere end 20 år. Nye sejlere hører om den fra de erfarne, ser frem til den, og må bare opleve den. Vi sejler til Tunø, de største i ynglinge og resten med færgen. Og vi bor i telt fra mandag til søndag, hvorefter vi sejler hjem igen. På lejren kommer sejlerne tæt på hinanden og trænerne. Alder betyder ingenting for venskaberne. Dagene er spækkede med mange timer på vandet samt sjov på land, og der hygges i teltene om aftenen. Først på dag fem får forældrene lov til at deltage, så indtil da skal alle selv at holde styr på tallerken og bestik, våde sokker og sejlertøj. Det er helt klart en uvant opgave for nogle! På den bilfrie ø er der få regler og meget frihed - og de mindste nyder selv at kunne gå til købmanden og supplere den sunde kost med lidt sødt. Trænerne fungerer som en slags forældre på land, og det er dem børnene kommer rendende til med alle deres spørgsmål. Også i år forsvandt der på på mystisk vis gafler Hold stemning på vej øen rundt til fods lørdag. Der er god brug for de nye drikkedunke i det varme vejr og skeer, der senere dukkede op andre steder men det så da sjovt ud, da en af de mindste forsøgte at spise cornflakes og mælk med gaffel. I år bestod lejren af 28 unge i alderen 9-21 år, 4 entusiastiske trænere, der selv har deltaget som små, samt 5 hjælpere fra forældrekredsen. Med os havde vi optimistjoller, zoom, 3 ynglinge, samt 4 følgebåde og en DS aktivitetstrailer, som gav mange timers sjove oplevelser. Sejlads hver dag I ugens løb er de unge opdelt i tre hold, der konkurrerer om point i Fortsættes på side 28. Ü Lejren blev også træningslejr for ynglingesejlerne, der skulle nå at sætte nummer på spileren inden deltagelse i ynglinge ungdoms EM 26 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

15 Pølse-salg i frivillighedens navn Weekenden den august stod i øl og pølsernes tegn for mange af Marselisborg Sejlklubs medlemmer. Mange sejlere havde nemlig meldt sig under de frivillige faner for at sælge mad til Den Flydende Bådudstillings gæster. Aften quiz, hvor man skal være først ved gryden for at få lov til at svare. forskellige traditionsrige discipliner: Kapsejlads, holdsejlads, chips-sejlads, tømmeflådebygning, fodbold, rundbold, quiz, morgenløb, svømning, minigolf, og det afsluttende øløb med forskellige poster, der udfordrer kendskabet til knob, pejling, find 5 fejl på en tilrigget optimist, og kendskab til øen og dens vilde blomster. Lørdag afsløres årets togtmester, belønningen for en speciel indsats både som sejler og god kammerat, samt vinderholdet. I år var der desuden fine præmier til alle fra Dansk Sejlunion: Drikkeflasker samt orange trøjer og et diplom for gennemførelse. Allervigtigst er dog den gode oplevelse en uge i godt vejr og en meget større vennekreds til næste træningsaften. En stor tak til trænere, forældre der gjorde det praktisk muligt, og til Dansk Sejlunion for Torm Aktivitets traileren, og støtte til afholdelse af lejren. Lisbet Knudsen Lørdag morgen mødtes vi til morgenbrød i klubhuset, hvor Rita Skriver også uddelte trøjer og opgaver for dagen. Med et kæmpe excelark på tavlen, havde hun godt styr på, hvem der skulle være hvor og lave hvad. Lars Skøtt fulgte vejrudsigten på DMI, for at se om det blev til mere regn end det vi oplevede uden for vinduerne det gjorde det heldigvis ikke. Opstarten i pølsevognen i Bod 2, hvor undertegnede med familie havde fået tildelt arbejdsplads, var meget stille og rolig. Aflastningsbod for Bod 1 Placeringen af Bod 2 - sådan lidt gemt af vejen nede ad en sidegade - gav bange anelser om, at der nok slet ikke ville komme nogen kunder forbi, og at vi skulle holde øje med at få sendt ventende gæster - fra den mere synlige Bod 1 ved indgangen - om til os. Men da først klokken nærmede sig frokost tid, havde vi slet ikke tid til at tænke på den slags mere. For, hvor der var borde at finde, var der også sultne gæster, som gerne ville have en pølse med brød. Nogle snarrådige frivillige fik hentet flere bord-bænke-sæt fra klubhuset om til boderne, et smart træk. Pænt gang i salget I et godt bemandet team med yngre og ældre sejlere ombord i boden, fik vi langet mange hundrede pølser og chicken dogs over disken. Vores skaffer Per var god til at komme med forsyninger, når vi løb tør for noget. Jakob på 10 og Jesper på 7 fik godvilligt lov til at arbejde med i pølseboden, hvor også Tove og Margrethe kæmpede med at holde brød og pølser varme. Vi fik dog også spist frokost på skift i klubhuset, hvor Fortsættes på side 31. Ü 28 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

16 Sankt Hans ved klubhuset Marianne havde arrangeret dejlige sunde burgere et herligt afbræk fra dunsten af grillede pølser. Det var overraskende at se, hvor længe folk blev ved med at komme forbi efter en pølse. Selv ved 17-tiden måtte vi passe på med ikke at løbe tør for varme brød og pølser dog fik vi sendt nogle stykker videre til Bod 3 nær udgangen den sidste halve time og undgik dermed madspild. Tilfredse udstillere Flere af udstillerne på bådudstillingen fortalte at de var godt tilfredse med arrangementet i Marselisborg. De syntes, standende var godt besøgt specielt i betragtning af, at det var første år i en ny havn og de var meget fortrøstningsfulde i forhold til at få endnu flere gæster til Århus næste år. Lisbeth Storgaard Sankt Hans aften bød på lidt hygge og bål ved klubhuset. Grej og grejmarked Hvis der ved afrigning viser sig noget som du ikke skal bruge i næste sæson, så er der til foråret ved 1. søsætningssild i klubhuset et nyt grejmarked. Måske du har købt et nyt stort anker og har det gamle tilovers? Måske har du en ankerline du aldrig benytter? Kan være, at du har noget værktøj der fylder og aldrig benyttes? Ligger der en dykpumpe i gara- gen der blev indkøbt men ikke passede? På grejmarkedet kan du, hvis du vil, selv sælge det, eller lade os gøre det til indtægt for sejlklubben og klubhuset. Vi gemmer det for dig, hvis du ikke selv ønsker at gøre det. Henvend dig til Kurt på tlf: eller mail: Alt i bådudstyr, Marine Diesel, Vinteropbevaring, Service Lakering af både op til 20 meter. Installation og salg af motorer. Fiskerivej 32, 8000 Århus C Tlf Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub 31 l September 2010

17 Viser dine kompasser rigtigt? For nylig var jeg ude at sejle med nogle venner i deres båd, og vi kom til at snakke om kompaskurs. Et hurtigt check ombord viste, at der var tre forskellige kurser at vælge imellem. Spritkompasset viste én kurs, et fluxgate kompas viste noget andet, og endelig havde GPS en en helt tredje mening om, hvilken vej vi sejlede. Hvis der er GPS i båden, er det gode, gamle spritkompas nok ikke det, vi oftest bruger i navigeringen. Fra GPS en får vi en COG (Course Over Ground / kurs over bunden), der dog ikke nødvendigvis er den samme som båden styrer. Men COG er lige til at bruge i navigationen, uden rettelser og andre besværlige svinkeærinder. Alligevel vil det være betryggende at vide, om spritkompasset i det hele taget er til at stole på. Med GPS om bord er det forholdsvis let at få et overblik over kompassets fejlvisning. Den består, som de fleste ved, af misvisning, der skyldes, at jordens magnetiske poler ligger forskudt i forhold til de geografiske poler, samt af deviation, der skyldes påvirkning fra magnetiske materialer i nærheden af kompasset, f.eks. motor, elinstallationer, rigning osv. Misvisningen ændrer sig en ubetydelighed fra år til år, men er for tiden her i landet så lille, ca. 1 vestlig, at man i praksis kan se helt bort fra den. Deviation er der som regel heller ikke meget af, da der, bortset fra motoren, stort set kun findes umagnetisk materiale i moderne glasfiberbåde. For mange år siden oplevede jeg dog, at mit kompas pludselig begyndte at vise helt galt. Årsagen fandt jeg hurtigt, da jeg netop havde installeret en VHF-radio. Det var ikke selve radioen, men telefonholderen, som jeg havde sat op ved siden af kahytsnedgangen, ca. 1 2 meter fra kompasset. Det viste sig, at der i holderen sad en ret kraftig magnet. Da jeg fik holderen flyttet, faldt kompasset igen til ro på nogenlunde rigtige kurser. En deviationstabel kan laves med enkle midler. Man laver først et tabelark som vist her. Selve deviationsbestemmelsen foregår ved, at man styrer kurserne N,NØ, Ø, SØ, osv. efter spritkompasset, hele turen rundt. For hver styret kurs efter kompasset noterer man den retvisende kurs, der er vist på GPS en. Forskellen mellem disse to indeholder både misvisning, deviation og måske også noget afdrift for vinden, hvorfor det nok er hensigtsmæssigt kun af gå for motor under bestemmelsen. Misvisningen er som nævnt så lille, at vi ser bort fra den her. Sætter man de fundne deviationer ind i en graf som denne, får man en Fortsættes på side 35. Ü Hoved- Kompas- GPS- Kompas kurser kurs kurs DV N ooo NØ Ø SØ S SV V NV N De fede tal er indsat som et eksempel, og du skal så indsætte dine egne tal. Tabellen viser, at deviationen her varierer fra 5 til +3, hvilket er så meget, at man bør tage den i betragtning, hvis man bruger spritkompasset i sin navigering. Husk regnereglen, der siger FRA KOMPAS TIL KORT: Brug DV med sit fortegn FRA KORT TIL KOMPAS: Brug DV med modsat fortegn Magnetkompasset virker ved, at de stangmagneter, der er monteret under kompassets grad-inddelte skiver påvirkes af jordens magnetfelt. Princippet er, at den magnetiske nordpol tiltrækker en af stangmagnetens poler, som man har vedtaget at kalde nordpolen. Da jordens magnetiske nordpol ikke ligger på den geografiske nordpol, men i det nordlige Canada, har magnetkompasset en misvisning, som skal indregnes, for at få den retvisende (geografiske) kompaskurs. Fluxgate kompasset er en elektromagnetisk anordning, hvor to eller flere trådspoler ligger omkring en flydende kerne af magnetisk materiale, der på samme måde som magneterne i magnetkompasset er følsom overfor jordens magnetfelt. Til forskel fra magnetkompasset kræver fluxgate kompasset strømtilførsel til frembringelse af signalimpulser, der til gengæld kan aflæses og gengives digitalt. Da fluxgate kompasset også indstiller sig efter jordens magnetfelt, viser det i princippet misvisende kurser, og det er også påvirket af magnetisme i båden. Gyrokompasset fungerer ved, at et gyroskop, dvs. en tung metal- snurretop sættes i hurtig rotation, fastholdt i en kardansk ophængning. Det får derved den egenskab, at gyroskopet vil søge at fastholde en bestemt retning i rummet. Når denne retning er nord-syd linien, kan gyrokompasset bruges til at vise retvisende geografiske retninger. Gyrokompasset påvirkes altså ikke af misvisning eller af magnetisme i båden, men har en lille fejlvisning, der afhænger af skibets fart og den geografiske bredde, skibet befinder sig på. GPS en styres ved signaler fra satellitter, og den viste kurs (COG eller track) angiver kursen mellem bådens kontinuerligt målte positioner. GPS kursen er den geografisk retvisende kurs 32 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub l September

18 TJ MARINE - Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer deviationskurve. Vestlig deviation får fortegnet minus, og østlig deviation får fortegnet plus. Kurven, der skal være jævn, svarer til deviationerne i tabellen, men gør det mere tydeligt, at deviationerne danner noget nær en sinus-kurve. Kurven er ikke helt symmetrisk i forhold til 0 graders deviation, hvilket formentlig skyldes den ene grads misvisning, som vi valgte at se bort fra. Hvis kurvens asymmetri er større, tyder det på, at bådens magnetfelt ikke er symmetrisk i forhold til bådens længdeakse. Det kunne med andre ord skyldes en magnetisk genstand i den ene side af båden. (Så check lige, om din bærbare tilfældigvis er anbragt i nærheden.) Så længe deviationerne ligger på beskedne ± 3 5 grader, er det acceptabelt, blot man er klar over, at kurser og pejlinger over kompasset er behæftet med denne usikkerhed. Hvis kompasset har kompensator i form af små justerbare magneter, kan man prøve sig frem. Måske er der på leverandørens hjemmeside en instruktion i, hvordan man retter kompasset. Se f.eks. Håndpejlekompas og fluxgate kompas, som både findes som instrument til skotmontering og indbygget i selvstyreren kan checkes på samme måde som spritkompasset. Resultatet af anstrengelserne skulle så gerne være, at alle skibets kompasser er nogenlunde enige om hvilken kurs du styrer. God tur! Mogens G. Larsen 34 Marselisborg Sejlklub l September 2010 Marselisborg Sejlklub 35 l September 2010

19 B GRAFISK PRODUKTION: ENGDAL OFFSET VIBY J. Sponsor for Marselisborg Sejlklub ID-nr Afsender: Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100 B 8000 Århus C.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere