Patientforlaget Hvidovre Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientforlaget Hvidovre Hospital"

Transkript

1 Patientforlaget Læs hvordan du som sundhedsprofessionel får udgivet pjecer i samarbejde med kommunikationsfolk. Professionelt forlagsarbejde sikrer høj kvalitet i alle faser af udgivelsen - lige fra analyse af målgruppen og research til færdigt tryk. 1

2 Indhold Et forlag til gavn for patienterne Patientforlagets medarbejdere... 2 Et forlag til gavn for patienterne... 3 Patientforlagets fem dogmer... 4 Fra idé til pjece... 6 Sådan får du indflydelse på udgivelsen: Roller og ansvar... 8 Syv koncepter for pjecer... 9 Tjekliste for tekster til patientpjecer Tjekliste for brug af fotos i patientpjecer Tjekliste for layout af patientpjecer Udfordringer i samarbejdet Få overblik over pjecer på intranettet Pjecer skal være lette at få for patienterne også hjemmefra Patientforlagets medarbejdere Derfor er kommunikation en hjertesag på Patientforlaget udgiver hvert år omkring 800 gennemarbejdede pjece-sider om diagnoser og behandling. Det gør vi, fordi kommunikation er en hjertesag på. Patienter har ret til at være aktive medspillere i deres eget behandlingsforløb, og god formidling giver overblik, så man selv kan stille spørgsmål og træffe valg. I de sidste 12 år har det været et strategisk indsatsområde for hospitalsdirektionen at få udviklet og forbedret den skriftlige information, som patienterne får. Mange ansatte - med lægelig direktør Torben Mogensen i spidsen - har arbejdet på at forene den sundhedsfaglige og den kommunikationsfaglige ekspertise med det fælles mål at give patienterne viden og overblik. Opbakningen fra topledelsen er vigtig på dette område, fordi skriftlig information til patienter traditionelt ikke har haft stor prestige i hospitalsvæsenet. Den målrettede indsats har gjort, at løbende har fået flotte skudsmål for patientinformation i de landsdækkende patientundersøgelser. Sidst i den nyeste fra 2006, hvor hospitalet scorer højt på området. Hanne Stetting Duvå Kommunikationschef I sommeren 2007 blev Patientforlaget dannet for at sikre en gennemgående kvalitet i pjecerne og en effektiv produktion. Hospitalets patientredaktør og to patientgrafikere driver forlaget. De arbejder tæt sammen med hospitalets kliniske fotograf. Hver afdeling har desuden udpeget deres egne patientredaktører. Et netværk sikrer deling af viden og udvikling på området. Inger Dahl Redaktør Annie Rasch Grafiker Et fast koncept med et nøje beskrevet redaktionelt forløb efter professionelle principper for kommunikation sikrer, at alle pjecer får samme høje kvalitet formidlingsmæssigt og sundhedsfagligt. Patientforlagets koncept og forlagets fem dogmer for god patientinformation er beskrevet i denne håndbog, som kan bruges af alle, der har lyst til at arbejde med skriftlig kommunikation til patienter. Susanne Østergaard Fotograf Dorte Dyrlund Grafiker Hanne Stetting Duvå Kommunikationschef 2 3

3 Patientforlagets fem dogmer Pjecer på skal leve op til Patientforlagets fem dogmer, der sikrer kvaliteten. Dogmelisten kan bruges som tjekliste. Patientinformation: 1 Er sundhedsfagligt korrekt 2 Fortæller om behandling set fra patienternes perspektiv 3 Understøtter, at patienterne kan være aktive medspillere i deres eget behandlingsforløb 4 Har fokus på forløb 5 Er let at få og let at forstå Vores fælles mål En patient, der føler sig velinformeret, vil bedre være i stand til at følge de råd og anvisninger, du som sundhedsprofessionel giver. Analyse af målgruppen Inden du begynder at arbejde med en pjecetekst, skal du analysere din målgruppe. Tænk dig ind i patienternes situation. Se verden gennem hendes briller gå en tur i hendes sko. Det kan du f.eks. gøre ved at stille nogle patienter i målgruppen spørgsmålet: Hvad har du brug for at vide om din sygdom og behandling? Hvad betyder patientens perspektiv? Spørgsmålene og patienternes svar vil spore dig ind på, hvordan situationen ser ud fra patienternes synspunkt. Det er det, vi kalder patientens perspektiv, og som er et strategisk indsatsområde på hospitalet. Sprog i patientpjecer Tekster til patienter er anderledes end i sundhedsfaglige tekster. Og det er helt bevidst. Sproget i pjecer skal være klart og mundret, og fagudtryk skal være oversat til almindeligt dansk. Det skal ligge på et niveau som i en morgenavis, hvor målet er at skrive til den kloge, men forudsætningsløse læser. Det sikrer en respektfuld tone, samt et sprog hvor de fleste danskere kan være med. Giv dine patienter overblik - tænk i forløb Det er også en god idé at tænke hele patientforløbet igennem lige fra patienten sidder hjemme hos sig selv og planlægger sin indlæggelse, og til hun skal hjem igen. Hvordan kommer hun hen til hospitalet? Hvad gør hun, hvis det gør ondt, når hun er kommet hjem? Spørg f. eks. dine patienter, hvad der gør dem nervøse ved diagnosen og behandlingen. Du kan afhjælpe patienternes eventuelle frygt ved at besvare deres spørgsmål i en pjece, som de får udleveret inden indlæggelsen. God og dårlig kommunikation Dårlig kommunikation er årsagen til langt de fleste klager i sundhedsvæsenet. Så pjecerne skal udover at besvare spørgsmål også opfordre patienter til at få spurgt dig og dine kollegaer om det, der undrer og bekymrer patienterne under en indlæggelse. På den måde kan god information også være med til at forebygge klager. Kontakt forlaget Når du har tænkt over disse spørgsmål, er det tid til at kontakte Patientforlaget. Emnet for det indledende møde er netop analyse af målgruppens og dens behov. Kommunikationsrådgiverne på Patientforlaget vil sammen med dig udarbejde en plan for pjecens indhold, opbygning, illustrationer og produktionsforløb. Vi vil det samme og bidrager med forskellige kompetencer Patientforlaget arbejder efter klassiske kommunikationsregler for tekster og layout. Kombineret med din sundhedsfaglige erfaring og viden kan vi sammen skabe pjecer og anden patientinformation af høj kvalitet. Målet for forlagsarbejdet er fælles: Vi vil gerne opnå, at patienterne har viden og overblik over deres diagnose, behandling og forløb. Velinformerede patienter er mere tilfredse og trygge Patienttilfredshedsundersøgelserne viser, at tilfredsheden generelt er høj, men at der særligt vedrørende personalekontinuitet og information er potentiale for forbedringer. Samtidig viser undersøgelserne, at netop information og kommunikation er vigtige indsatsområder, da patienter, der oplever at have modtaget god information, er mere tilfredse med indlæggelsen og føler sig mere trygge ved udskrivelsen. Erik Juhl Fra Rundrejse i det danske sygehusvæsen, Født i København den 22. rapport april fra 1939 Erik Juhl, der som statsministerens personlige repræsentant har undersøgt mønstereksempler på den bedste 5 praksis på danske sygehuse i Kronologisk, kortfattet Curriculum Vitae Lægevidenskabelige embedseksamen, Københavns Universitet 1966 og medicinsk doktorgrad, Århus Universitet 1970 Overlæge, intern medicinsk afdeling (hepatologi), Cheflæge ved Redaktør ved Ugeskrift for Læger , LIVER , DMB Lægelig direktør for Københavns Hospitalsvæsen Lægelig direktør for Københavns Sundhedsvæsen Sundhedsdirektør for Københavns Sundhedsvæsen

4 Behov opstår Fra idé til pjece Produktionen af patientinformation er sat i system på en måde, der minder om et bogforlags produktion. Behov for information opstår Når du som sundhedsfaglig kan se et behov for at informere patienter om behandling, undersøgelse, pleje eller genoptræning, kan du få professionel hjælp til at komme videre med idéen. Kontakt til Patientforlaget Du kontakter Patientforlaget for at aftale et indledende møde om produktionen. Vi afdækker målgruppe og behov Patientforlagets redaktør og grafiker deltager i mødet og eventuelt din afdelings patientredaktør. Du fremlægger din idé til patientinformation, og sammen får vi klarlagt, hvem målgruppen er og målgruppens behov for information. Sammen lægger vi en plan for produktionens forløb og aftaler deadlines. Produktion af patientinformation til Kontakt Patientforlaget Produktion af patientinformation Analysemøde: Målgruppens behov afdækkes Research Formen fastlægges Teksten skrives Skal der mere research til? Vi drøfter, om der er brug for mere research: Er der andre hospitaler, patientforeninger, sundhedshjemmesider eller medicinalfirmaer, der har udarbejdet patientinformation på det samme område, som kan bruges til inspiration. Er der brug for at interviewe nogle patienter fra målgruppen for at afdække behovet for information? Pjecen tager form Der er udviklet syv faste koncepter for patientinformation på, og du aftaler med Patientforlagets redaktør og grafiker, hvordan pjecen skal udformes. Sammen med hospitalets fotograf diskuterer vi mulige motiver til forsiden og til at understøtte og illustrere indholdet. Du kan læse mere om kriterier for tekster, layout og fotos til patientinformation på side 13. Fotos = Samarbejde mellem afdelingens kontaktperson og Patientforlaget Layout Kvalitetsvurdering Publicering på hjemmesiden Trykning Patienterne får for mange pjecer Der bliver udleveret for meget skriftlig patientinformation, og derfor gælder det om at få det reduceret og ryddet op i overlap. Initiativet med Patientforlaget er rigtig godt, fordi patientinformationen på den måde bliver koordineret mellem afdelingerne, og jeg har gode erfaringer med samarbejdet med Patientforlaget. Det er nemlig vigtigt, at sproget er lettilgængeligt, og at patientinformationen er sat godt op grafisk Materialet skal være kortfattet og med mange billeder, så det er let at gå til. Jeg er stor tilhænger af billeder og film. Overlæge Billy Kristensen, Anæstesiologisk Afdeling Teksten bliver til Patientforlagets redaktør skriver udkast til pjecen. Hvis der foreligger et udkast fra afdelingen, redigerer Patientforlagets redaktør teksten. Patienten skal kunne forstå pjecen uden at have sundhedsfaglig viden eller indsigt i et hospitals arbejdsgange, og informationerne skal komme i en logisk rækkefølge. Udkastet til tekst sendes til afdelingens kontaktperson, som sørger for at samle kommentarer og ændringsforslag, hvis flere personer i afdelingen skal godkende teksten. Forlagets redaktør reviderer teksten ud fra kommentarerne og sender revideret udkast til godkendelse. Billeder med modeller Hospitalets fotograf tager billeder af de aftalte motiver. Vi undgår så vidt muligt at tage billeder af patienter og bruger i stedet ansatte som modeller. Layout af pjecen Patientforlagets grafiker udarbejder udkast til Kommentar og korrektur frem og tilbage Udkastet til layout af pjecen sendes til afdelingens kontaktperson, som sørger for at samle kommentarer og korrektur, hvis flere personer i afdelingen skal godkende pjecen. Patientforlaget sender nyt udkast med samme procedure, og en tredje og endelig korrektur afslutter Patientforlagets arbejde med pjecen. Distribution Patientforlaget sender den færdige pjece til tryk, og din afdeling har ansvar for distributionen. Kvalitetsvurdering Du eller afdelingens patientredaktør indsamler kommentarer fra patienter og pårørende til eventuel senere revision. Udvalgte pjecer vurderes gennem brugerundersøgelser i form af fokusgruppeinterviews, kvalitative interviews eller spørgeskema. layout af pjecen ud fra designprincipperne for 6 7 Region Hovedstaden og det aftalte koncept.

5 Sådan får du indflydelse Patientforlaget arbejder tæt sammen med afdelingernes patientredaktører, og på er der truffet klare aftaler om, hvem der har ansvar for hvad. Afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for alle udgivelser fra en afdeling, både trykte pjecer og hjemmesidens informationer. Syv koncepter for pjecer Patientforlaget har udviklet faste koncepter for forskellige typer patientinformation. 1. Velkomstpjecer - information til indlagte patienter og deres pårørende om sengeafdelingen, kontaktpersoner, restaurantkonceptet, praktiske oplysninger om afdelingen og hospitalet samt om patientvejleder og præst. Afdelingens patientredaktør (som tidligere havde titlen patientinformationsansvarlig) har det samlede overblik over afdelingens skriftlige patientinformation til patienter og pårørende. Patientredaktøren har ansvar for, at afdelingens pjecer Velkommen til Hjerteafdelingen har korrekt sundhedsfagligt indhold indeholder den information, patienterne har brug for er opdaterede også er publiceret på afdelingens hjemmeside Patientforlaget rådgiver patientredaktørerne og har ansvar for den sproglige formidling den grafiske udformning fotos og illustrationer Hjerteafdelingen, Afsnit 115 Forsiden til pjecen viser, at der er en god kontakt mellem behandler og patient, og det lille hjerte på bordet viser, at det er en afdeling for hjertepatienter. Jeg får hjælp til professionel formidling For patienterne giver det troværdighed, når materialet virker professionelt, og de kan se, hvor de har fået informationen fra. Konsultationen går desuden hurtigere, når man har godt 2. Behandlingsforløb Patienten får information om hele behandlingsforløbet. Undersøgelser, forberedelser, evt. indlæggelse, behandling og efterkontrol er samlet i én pjece. materiale. Jeg har gode erfaringer med at samarbejde med Patientforlaget. Vellykket patientinformation forudsætter, at man nøje planlægger og udtænker den konkrete formidling. Informationen skal være vedkommende og skrevet i et lettilgæn- søgelsen. geligt sprog. Det er helt afgørende at have professionelle kommunikationsfolk at samarbejde med. En tidslinje giver overblik over behandlingsforløbet. Professor Birthe Høgh, Børneafdelingen Behandlingsforløbet Træning Her taget fra pjecen Henvisning fra Samtale med Forundersøgelse Patientseminar Indlæggelse og Clips fjernes Kontrol (3 måneder Slidgigt i hoften fra egen læge speciallæge Evt. narkoselæge (1½ time) operation efter operation) (2 timer) Evt. narkoselæge (højst 3 dage) 8 Ortopædkirurgisk Dit forløb som patient Første besøg på hospitalet Når hospitalet har modtaget henvisningen fra din egen læge, bliver du indkaldt til samtale og undersøgelse hos en speciallæge i Ortopædkirurgisk Hvis du og lægen når frem til, at du skal opereres, bliver du skrevet op til operation, og du får en operationsdato med det samme. Indkaldelse til undersøgelse, patientseminar og operation Herefter modtager du et brev med tre datoer: Forundersøgelse og evt. narkoselæge (se side 8) Patientseminar og evt. narkoselæge (se side 9) Indlæggelse og operation (se side 13-15) Med brevet følger information. Der er nogle praktiske forhold, du selv skal bringe i orden inden operationen (se side 12). Du bedes være opmærksom på, at der er nogle papirer, du skal udfylde og tage med til forunder- Udskrivelse Du vil blive udskrevet, når du opfylder udskrivelseskriterierne, hvilket normalt vil være efter en-to dage (se afsnittet Efter operationen). Sygemelding Du må begynde at arbejde, når du føler dig klar til det, men har du fysisk krævende arbejde, anbefaler vi, at du er sygemeldt tre måneder efter operationen. Kontrol Du vil blive indkaldt til en ambulant kontrol efter tre måneder hos den læge, der har opereret dig eller hos en sygeplejerske. Transport til og fra hospitalet Du skal selv arrangere al transport til og fra hospitalet også ved udskrivelsen efter din operation.

6 3. Pjecer om medicinsk behandling 5. Pjecer om undersøgelser Type 2 diabetes Insulinbehandling De diagnostiske afdelinger har pjecer, der fortæller patienterne om undersøgelsen, hvordan de skal forberede sig, om det er forbundet med ubehag eller bivirkninger, hvor lang tid, det tager, hvad undersøgelsen kan vise, og hvordan man får svar. Pjecen beskriver i detaljer, hvordan diabetespatienter regelmæssigt kommer til kontrol i ambulatoriet, og hvad de selv skal gøre for at leve godt med diabetes. Fra Endokrinologisk Endokrinologisk Afdeling Afsnit Pjecer om kirurgisk behandling Det radioaktive sporstof optages i knoglerne og vi tager billeder med et gammakamera. Undersøgelse af knoglerne Knogleskintigrafi Hvad kan undersøgelsen vise? Skelettet er et levende organ, som består af 206 knogler. Hvis der opstår brud eller anden sygdom i knoglerne, vil knoglevævet forsøge at reparere sig selv ved at gendanne nyt knoglevæv. Ændringerne kan ses på billeder af kroppen, når der er et sporstof i blodårerne. Er der forberedelser til undersøgelsen? Nej. Du må gerne spise inden undersøgelsen, og hvis du får medicin til daglig, må du gerne tage medicinen, som du plejer. Hvis du er gravid eller ammer, skal du gøre personalet opmærksom på det, når du kommer til undersøgelsen. En læge skal vurdere, om undersøgelsen skal gennemføres, selvom du er gravid. Hvordan foregår undersøgelsen? Du får sprøjtet et svagt radioaktivt sporstof ind i en blodåre i armen. Der går to-tre timer, før sporstoffet har fordelt sig i knoglerne, og fotograferingen kan finde sted. Mens du venter, skal du drikke en liter vand, saft eller lignende. Du må selv bestemme, om du vil blive og vente eller forlade afdelingen i ventetiden. Er du indlagt, vil en portør køre dig tilbage til afdelingen. Fotograferingen foregår, mens du ligger på ryggen på et leje. Fotograferingen tager mellem 30 minutter og en time. Med forberedelse varer undersøgelsen ca. fire timer. Påklædning Som regel kan du beholde tøjet på under billedoptagelsen, medmindre der skal tages specielle billeder. Du skal dog fjerne metalgenstande som smykker, nøgler, bælter og mønter. Er der ubehag ved undersøgelsen? Indsprøjtningen i armen mærkes som et lille stik, lige som når man får taget en almindelig blodprøve. Der er ingen bivirkninger efter sporstoffet. Hvordan får jeg svar på undersøgelsen? Hvis du er indlagt, får du svar på undersøgelsen, inden du bliver udskrevet. Er du ikke indlagt, får du svar ved næste besøg i ambulatoriet. Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at ringe til Afsnit 239 på tlf mandag - fredag kl Fra pjecen Undersøgelse af knoglerne fra Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Et opslag fra pjecen Nedsynkning af livmoderen. Pjecen beskriver undersøgelser, operation og efterbehandling af kvinder med nedsunken livmoder. Fra Gynækologisk- Obstetrisk 4 Hvad skal jeg gøre inden operationen Hormon til skeden A Jeg har passeret overgangsalderen eller har tidligere fået fjernet æggestokkene Vi anbefaler, at du allerede nu tager hormon til skeden hver dag i to uger og derefter to gange om ugen resten af livet, f.eks. mandage og torsdage. Vi anbefaler, at du tager hormonet hver dag de sidste tre uger op til operationen. B Jeg har endnu ikke passeret overgangsalderen Vi anbefaler, at du de sidste tre uger inden operationen tager hormon til skeden hver dag. Fra en uge efter operationen tages hormonet to gange om ugen i tre måneder. Vi anbefaler, at du igen tager hormon til skeden, når du har passeret overgangsalderen. Hormonet er med til at gøre slimhinden i skeden mindre skrøbelig. Hormonet er også med til at forebygge blærebetændelse efter operationen, fordi det samtidig påvirker slimhinden i urinrøret. Formentlig er hormonet med til at sikre, at det bindevæv, der dannes, er stærkere. Hormon, der tages som stikpiller, øger ikke risikoen for brystkræft eller livmoderslimhindekræft. Behandling af blærebetændelse Vi anbefaler, at du en-to uger før operationen får undersøgt urinen hos din egen læge, så du kan få behandlet en eventuel blærebetændelse inden operationen. Køb medicin inden operationen Husk at købe Magnesia (afføringstabletter) og Panodil, Pinex eller Pamol, så du har det i huset, når du kommer hjem efter operationen. Begge dele fås i håndkøb. Lav knibeøvelser For at gøre musklerne i bækkenbunden stærkest muligt, er det vigtigt, at du laver knibeøvelser. Vi anbefaler derfor, at du tager imod tilbuddet om vejledning i knibeøvelser hos hospitalets fysioterapeuter. Betragt det som en investering for livet. Tilbud om rygestop er røgfrit. Du kan få nikotin-plaster under indlæggelsen. Hvis du er storryger, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du holder rygepause i to måneder op til operationen, da rygning medfører dårligere heling af såret og øger risikoen for komplikationer som f.eks. lungebetændelse. Vi anbefaler, at du holder op med at ryge, fordi hoste øger risikoen for ny nedsynkning Instruktionspjecer Fysioterapien og Ergoterapien har pjecer, der forklarer patienter, hvordan og hvor tit de skal udføre øvelser i forbindelse med genoptræning. 22 Stående balance Stå med let afstand mellem fødderne, der peger lige frem. Flyt vægten over på det opererede ben og hold balancen i mindst 1-1½ minut. Vil du gøre øvelsen sværere, kan du stå på ét ben med lukkede øjne, eller du kan stå på et vippebræt. Udfør øvelsen 5 minutter dagligt. 23 Bækkenløft Lig på ryggen med bøjede ben og let spredte fødder. Placer hælene på en stor bold. Løft bagdelen mod loftet. Du kan gøre øvelsen sværere vd at du bøjer og strækker dine knæ samtidig med at bagdelen er løftet Øvelsen kan ligeledes udføres på et ben uden bold. Sørg for at bækkenet er lige højt i begge sider. Udfør øvelsen 20 gange á 3 sæt, 1-2 gange dagligt. 24 Bækkenløft på siden Lig på det opererede ben med bøjede knæ og støtte på underarmen. Løft hoften ca cm. fra underlaget. Hold stillingen i sekunder. Vil du gøre øvelsen sværere, kan du strække benene. Udfør øvelsen 20 gange á 3 sæt, 1 gang dagligt. 25. Cykling med modstand 25 Start med at cykle med lav belastninger med en moderat hastighed på omdrejninger i minuttet (RPM) i ca minutter. Senere kan du øge belastningen Opslag fra pjecen Genoptræning efter kikkertoperation i hoften - Øvelser og gode råd fra Fysioterapien

7 7. Tilbud om patientundervisning Flere afdelinger har tilbud om undervisning af patienter med kroniske sygdomme, og gennem pjecer får patienter information om tilbuddene. Tjekliste for tekster til patientpjecer 1 Teksten er skrevet ud fra patientens perspektiv, så patienterne får svar på deres spørgsmål. Velkommen til lungemedicinsk KOL- skole Tilbudet om KOL-skole er for alle patienter, som har KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse), men som af forskellige årsager ikke kan benytte den almindelige genoptræning for KOL-patienter. 2 Patienterne får den information, som de sundhedsfaglige vurderer, er nødvendig. Skolen består af undervisning af patienterne og deres pårørende samt let fysisk træning for patienterne. Patienterne i KOL-skolen gør let gymnastik, Opslag fra pjecen Et bedre liv med KOL fra Hjerte- Lungemedicinsk Undervisningens indhold Hvad er kol Lungernes opbygning og funktion Medicinsk behandling Korrekt anvendelse af inhalationsmedicin Vejrtrækningsøvelser Kostvejledning Et bedre liv med kol, bl.a. at lære at tackle angst Rygestop Gennemgang af diverse sociale tilbud Let fysisk træning I KOL-skolen lærer patienterne om, hvordan lungerne fungerer. Hvornår Undervisningen foregår hver anden tirsdag fra kl over seks gange. Hvor Undervisningen foregår i Auditorium 2, Undervisningsbygningen (se vejviser på bagsiden). Undervisere Sygeplejerske Hanna A. Kassaye, sygeplejerske Lotte Nielsen og overlæge Thomas Ringbæk står for undervisningen. Transport Du skal selv sørge for transport til og fra hospitalet. Lægen vurderer om sygetransport (fælles transport) kan komme på tale. Hvordan bliver du henvist Når du er indlagt eller kommer i daghospital eller i ambulatoriet, vil lægen og sygeplejersken være opmærksom på, om du skal tilbydes KOL-skole. Din praktiserende læge kan også henvise dig. Tilmelding Vi starter nye hold til KOL-skole, når vi har samlet nok interesserede patienter. Det betyder, at du ikke umiddelbart får at vide, hvornår du skal starte på KOLskole. Vi ringer og skriver til dig i god tid, når vi opretter et nyt hold. Husk at melde afbud Hvis du skulle være forhindret i at komme en dag, så kontakt os på telefon eller , alle hverdage mellem kl Patienterne får klar besked om, hvilken indflydelse de har på behandlingen, så de har mulighed for at være aktive medspillere. 4 Regler og krav er begrundet, så patienterne forstår, hvorfor de skal følge dem. 5 Patienterne får overblik via redigering af høj kvalitet. Dvs. at alle pjecer har: Indholdsfortegnelse, mange informative overskrifter og manchetter/indledninger, der fortæller, hvem målgruppen er, og hvad man får ud af at læse indholdet samt billedtekster til alle billeder. Undersøgelser viser, at de fleste først og fremmest læser overskrifter og billedtekster, mens færre læser selve teksten. 6 Teksterne overholder officiel dansk retskrivning, som den er fastlagt af Dansk Sprognævn Vi skal samarbejde om formidlingen Når jeg instruerer en nydiagnosticeret diabetespatient, er det vigtigt med billeder og illustrationer, jeg kan vise patienten. Desuden kan det være godt for patienterne at have noget at slå op i, når de kommer hjem, så de ikke skal huske alt det, de har hørt. Det giver også patienterne mulighed for at stille spørgsmål til næste besøg i ambulatoriet. Jeg har udarbejdet en pjece i samarbejde med Patientforlaget og vidste ikke helt, hvordan man skulle gribe det an. Det var en stor støtte, og jeg fik gode input, som jeg kunne arbejde videre med. Det gav positiv sparring at samarbejde om formidlingen af indholdet. Sygeplejerske Dorthe Norit, Endokrinologisk Afdeling 7 Sproget er på et niveau som i en morgenavis, fordi patientinformation er til alle borgere. Det betyder at: faglige begreber er oversat til almindeligt dansk eller forklares for læseren abstrakte begreber er forklaret eller oversat ved et eksempel patienterne forstår, hvilken relevans det enkelte budskab har for deres behandling passivformer og verbalsubstantiver erstattes med aktive verber f.eks. der foretages undersøgelse oversættes til: lægen undersøger dig for der er et handlende grundled i sætningerne f.eks. kostomlægning oversættes til: du skal lægge din kost om hver sætning som hovedregel kun indeholder ét budskab 12 13

8 Tjekliste for brug af fotos i patientpjecer 1. Mennesker på forsiden af pjecer Der er som hovedregel foto på forsiden af pjecer. Billedet skal skabe tryghed ved at vise en god kontakt mellem behandler og patient, og det understreger, at patienterne er aktive medspillere i deres behandlingsforløb. Desuden skal Information om Slidgigt i hoften billedet så vidt muligt fortælle og hofteprotese noget om den behandling eller den afdeling, som pjecen handler om. 3. Billeder underbygger teksten Billeder underbygger teksten, og de forsynes altid med en billedtekst. På den måde kan man fremhæve vigtige informationer. Nogle børn vil også få behov for at få et lungemodnende stof (curosurf). Barnet får det lungemodnende stof via et lille plasticrør i luftrøret. Barnet er under bedøvelse, når lægen giver stoffet. Når lægen har givet det lungemodnende stof, kan plasticrøret ofte fjernes igen. Få børn har brug for at ligge i respirator. Barnet ligger med et lille apparat, en Cpap, der puster luft i barnets lunger. Barnet kan komme ud af kuvøsen flere gange dagligt, så du kan sidde med barnet hud mod hud og give det opmærksomhed og kærlighed. Tæt kontakt med barnet Hjælp til at få mad Selv om barnet ligger i kuvøse og er konstant overvåget, har det brug for Et barn, der er født for tidligt, er sjældent i stand til selv at spise sin mad. jeres opmærksomhed og kærlighed. For at lære jeres barn og dets signaler at kende er det vigtigt, at I er med til at pusle barnet. Barnet har brug mavesækken. Gennem sonden får barnet sin mors mælk, der er udmalket. Derfor får barnet lagt en lille plastikslange (en sonde) gennem næsen ned i for tæt kropskontakt, og det kan man give ved at sidde med sit barn hud mod hud flere gange dagligt. Forsiden af pjecen Slidgigt i hoften og hofteprotese fra Ortopædkirurgisk Ortopædkirurgisk Afdeling Alloplastiksektionen 2. Billeder forbereder patienten Billeder kan skabe tryghed, afdramatisere og forberede patienten på, hvad der skal ske ved at beskrive omgivelser, instrumenter, og personalets indsats for at give tryghed. Samtidig kan de give realistisk indtryk af, hvad der skal ske i forbindelse med undersøgelse, operation eller lignende. 4 Hjælp til at trække vejret Barnets lunger vil i mange tilfælde være umodne ved en for tidlig fødsel. Det betyder, at de ikke er færdigudviklede, og barnet kan have svært ved at trække vejret. Derfor får barnet hjælp til at trække vejret, så det ikke skal bruge så mange kræfter på det. Barnet får en såkaldt Cpap (Continuos Positive Airway Pressure) i næsen. Det ligner en lille stikkontakt, og det puster luft i barnets lunger og hjælper med at holde lungerne udfoldet. Igennem cpap en kan barnet også få ekstra ilt. Behandlingen med Cpap varer fra dage til uger afhængigt af, hvor umodne barnets lunger er. 4. Billeder kan instruere Et for tidligt født barn får sin mors mælk gennem en sonde gennem næsen. Billeder kan beskrive øvelser, instruktioner og instrumenter, som er svære at forklare med ord. Tag strømper på uden at bukke dig Du skal bruge en såkaldt strømpepåtager, så du undgår at bøje i hoften Når ting samles op fra gulvet En gribetang kan bruges som en forlængelse af armen, når du skal samle ting op fra gulvet 5 Opslag fra pjecen Information til forældre til et for tidligt født barn fra Neonatalafsnittet.. Valg af bedøvelse Lokalbedøvelse Skal du have foretaget en mindre operation, kan den med fordel foregå under lokalbedøvelse eventuelt kombineret med fuld bedøvelse. Fordelen ved lokalbedøvelse er, at smerterne er lindret i op til to døgn efter operationen. Ulempen kan være, at muskulaturen i den lokalbedøvede arm eller det lokalbedøvede ben er følelsesløst, så du først rigtigt kan bruge armen eller benet, når bedøvelsen aftager. Det gør ikke ondt at få lagt lokalbedøvelse. Narkoselægen vil fortælle dig om den form for lokalbedøvelse, der vil være relevant til din operation. Rygbedøvelse Skal du opereres på underkroppen eller i benene, vil vi som regel tilbyde dig en rygbedøvelse. Der findes to typer rygbedøvelser: epidural og spinal. Lægen vurderer hvilken type, der er den bedste for dig. Begge rygbedøvelser gør dig smertefri under operationen. Får du lagt en epiduralbedøvelse, kan der efter operationen tilsluttes en lille pumpe, som Lægen er ved at lægge en epiduralbedøvelse. Umiddelbart inden du bliver lagt til at sove, siger narkosesygeplejersken god nat. 4 Træk strømpen på strømpepåtageren, så foden på strømpen er spilet helt ud, og hælen befinder sig omtrent midt bag på påtageren. Træk resten af strømpen ned i hakket. Stik foden ind i hulningen og træk strømpen på foden ved at trække i båndene. Strømpepåtageren trækkes fri af strømpen ved at fortsætte med at trække i båndene. Når du skal klæde dig af, skubber du ved hjælp af gribetangen sko og strømper af. Du holder gribetangen på indersiden af benet, så du undgår at dreje dit opererede ben indad. Når håndtaget klemmes sammen, griber tangen om det, du vil samle op. Den lille, sorte prik på gribetangens håndtag er en magnet. Udover at samle småting op, kan gribetangen også bruges, når du tager underbukser og lange bukser på, se næste side. 5 Opslag fra pjecen Pas godt på din nye hofte fra Ergoterapien. kan bruges til smertestillende medicin. Ved begge rygbedøvelser kan du vælge at være vågen under operationen eller at slumre på en lille dosis sovemedicin. Opslag fra pjecen Fuld bedøvelse Information om Skal du i fuld bedøvelse, får du både sovemedicin og smertestillende medicin, så du er i dyb søvn og fri for smerter. Nogle operationer giver flere smerter end andre. Det kan være en fordel at kombinere de forskellige former for bedøvelse. Du vil derfor få tilbudt en epiduralbedøvelse Bedøvelse fra sammen med fuld bedøvelse, hvis du skal gennemgå en operation, der erfaringsmæssigt giver mange smerter. Anæstesiologisk

9 Tjekliste for layout af patientpjecer Layoutet giver patienterne overblik og signalerer professionel kvalitet. Teksten er inddelt i afsnit med tydelige overskrifter og mellemoverskrifter. 1. Indbydende Alle pjecer trykkes i farver og så vidt muligt med foto på forsiden. Papiret er let blankt, så det afviser smuds og er af en kvalitet, der gør, at pjecerne ikke bliver hurtigt slidt. Information om Bedøvelse Akut indlæggelse Du er indlagt på Akutmodtagelsen på s, i daglig tale kaldet AMA. De fleste patienter er kun indlagt på AMA i et døgn, mens vi afklarer, hvad der videre skal ske. Det kan virke overvældende at blive indlagt akut, fordi der sker så mange ting på kort tid. Vi lægger vægt på, at du føler dig tryg og er godt informeret om, hvad der skal ske. Du bliver modtaget af en sygeplejerske, og du vil løbende blive spurgt om dine symptomer. Spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om. En plan for undersøgelser Så snart det er muligt, kommer du til at tale med en læge, der spørger uddybende til dine symptomer. Lægen lægger en plan for hvilke undersøgelser, der er nødvendige for at stille en diagnose. Det vil ofte være blodprøver og røntgenundersøgelser. Der kan godt være lidt ventetid på nogle af undersøgelserne. Medicin Hvis du er vant til at tage medicin, vil lægen gerne vide hvilken. Det gælder også naturmedicin. Lægerne ordinerer den medicin, du bør have under indlæggelsen. Du skal derfor ikke tage din sædvanlige medicin, uden først at have talt med en læge eller en sygeplejerske. Hjem igen efter det første døgn Når der er kommet svar på de forskellige undersøgelser, taler lægen med dig om, hvad den videre plan er. Hvis du bliver udskrevet, vurderer lægen, om du har behov for at gå til ambulant behandling på hospitalet eller til opfølgning hos egen læge. Du får udleveret en skriftlig information om din indlæggelse. Vi orienterer også hjemmeplejen, hvis der er behov for det, f. eks. hvis der er sket ændringer i din medicin eller dit behov for pleje. Indlæggelse Hvis lægen vurderer, at du stadig skal være indlagt, bliver du overflyttet til en anden afdeling. Transport Du skal som regel selv sørge for transport hjem fra hospitalet. Lægen vurderer, om sygetransport kan komme på tale. Mobiltelefon Det er tilladt at tale i mobiltelefon. Telefon Afdelingen har en transportabel mønttelefon, som du kan benytte. Den har nummer Dine pårørende kan ringe til afdelingen på telefon Tolk Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og behandling på hospitalet. Tolken bestilles af personalet. Til de pårørende Besøgstid Der er fri besøgstid på afdelingen, dog beder vi pårørende vise hensyn over for de andre patienter på stuen. Café Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage kl Værdigenstande Du kan få opbevaret penge og værdigenstande på hospitalet. Hospitalet er kun ansvarlig for de værdigenstande, som er afleveret til opbevaring. Værdigenstande afhentes ved udskrivelsen af afdelingen eller patienten i Informationen ved hovedindangen. Rygning er røgfrit ude og inde. Patienter får tilbudt nikotintyggegummi eller lignende, så det er lettere ikke at ryge under indlæggelsen. Alkohol Der må ikke drikkes alkohol i afdelingen. Kiosk Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage kl Se kortet på bagsiden. Fra pjecen Velkommen til Akutmodtagelsen. Forsiden af pjecen Information om bedøvelse fra Anæstesiologisk Anæstesiologisk Afdeling Pjecerne er sat med en let læselig skrift med god linieafstand. Pjecer med mange informationer har indholdsfortegnelse. Indhold 2. Overskuelig Handy format (som regel A5-format) Begrænset tekstmængde på hver side, stor margen i siderne og afstand mellem afsnittene Hvem kan komme i behandling? Par, der ikke har fælles børn Enlige, der ikke har børn Kvinden må ikke være fyldt 40 år, når behandlingen begynder. Man kan komme i behandling på en privat fertilitetsklinik, når kvinden er op til 45 år, også selv om der er fælles børn. Hvor stor er chancen for at blive gravid? Reagensglasbehandling Sandsynligheden for, at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud er omkring 70 procent. Chancen for graviditet efter hver ægoplægning er omkring procent. Den falder, jo ældre kvinden er. Nogle af de gravide aborterer desværre, og nogle af de gravide får en graviditet uden for livmoderen procent af de gravide er blot forbigående gravide (biokemisk graviditet). Det viser sig ved blødning omkring det tidspunkt, hvor graviditetsprøven tages, og at graviditetsprøven bliver negativ i løbet af en uges tid. Det sker også ved mange graviditeter opstået på naturlig vis. 15 procent af dem, der føder, får tvillinger. Af dem, der bliver gravide, føder omkring 65 procent et eller flere børn. Overvejelser før man går i behandling for barnløshed Fysisk og psykisk belastning Det kan være en stor fysisk belastning for kvinden at gennemgå reagensglasbehandling, men ofte er den psykiske reaktion for de fleste den mest belastende, også for manden og for parforholdet. Det er dog meget forskelligt, hvordan man reagerer, blandt andet afhængigt af hvor mange behandlinger, man skal igennem. Støtte fra andre Nogle har glæde af at tale med andre i samme situation via Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse eller andre, som man kan finde via internettet. Nogle har venner og bekendte, de inddrager i deres forløb, andre er helst fri. Nogle par tager en pause undervejs, hvis de skal gennem flere forsøg. Enkelte vælger at afbryde behandlingen, og nogle få har behov for professionel hjælp. I kan læse pjecen Når barnløsheden bliver et problem, der står fremme på Fertilitetsklinikken. Den har henvisninger til yderligere litteratur. Adoption Adoption er også en mulighed for at afhjælpe jeres barnløshed. I kan få nærmere oplysninger ved at læse pjecen International adoption udgivet af Adoptionsnævnet ( Pjecen ligger fremme i ventearealet i Fertilitetsklinikken. Den beskriver kort adoption og giver relevante adresser til danske adoptionsformidlere og til landsforeningen Adoption og Samfund. ( Adoption og fertilitetsbehandling I kan godt være i fertilitetsbehandling samtidig med, at I begynder på Indholdsfortegnelse fra pjecen Genoptræning efter kikkertoperation i hoften - Øvelser og gode råd fra Fysioterapien. Opslag fra pjecen fase I og II frem mod adoption, men fertilitetsbehandlingen skal være afsluttet, inden I begynder på fase III. Behandling af barnløse 16 fra Fertilitets- klinikken Indledning 3 Fase 1 - Indledende øvelser 7 Fase 2 - Mellemliggende øvelser 19 Fase 3 - Avancerede øvelser 33 Fase 4 - Sportsøvelser 37 Manuel behandling 41 Øvelser i træningscenter 43 Bassinøvelser 47 Gode råd 49

10 Grafiske elementer skaber overskuelighed og fremhæver emner: Punktopstilling Bokse Figurer Tidslinje over behandlingsforløb Fotos med billedtekster 3. Signalerer professionel kvalitet Hver pjece gennemarbejdes, så tekst og layout er tilpasset målgruppe og budskab. Den grafiske helhed giver sammen med papir-, foto- og trykkvalitet et samlet indtryk af kvalitet. Hvis lægen tilkaldes Selv sygeplejersker og læger med stor erfaring i ultralydscanning har jævnligt behov for at scanne sammen med en kollega. Vi har derfor aftalt, at man på vores afdeling kalder på en kollega, hvis man er det mindste i tvivl om tolkningen af et ultralydbillede. Det er derfor vigtigt, at du i disse tilfælde ikke straks tror, at der er noget galt. Det vil kun sjældent være tilfældet. Vigtigt at vide Ved ultralydundersøgelsen kan man ikke finde alle sygdomme. Behandling af barnløse Det kan være psykisk belastende, hvis ultralydundersøgelsen giver mistanke om noget unormalt. I disse tilfælde tilbyder vi en kontrol senere i graviditeten, hvor det oftest vil vise sig, at mistanken var ubegrundet. Hvis ultralydscanningen viser alvorlig misdannelse hos fosteret, kan du komme i et dilemma, om du ønsker provokeret abort eller ej. Du vil få rådgivning og hjælp til at træffe en beslutning. En provokeret abort foregår på dette tidspunkt i graviditeten som en fødsel. Undersøgelsen udføres ved scanning på din mave. Brug af billedtekster, bokse og punktopstilling i pjecen Ultralydscanning ved uger fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Ultralydklinikken. Hvad er ultralyd? Ultralyd er lydbølger med høj frekvens, der ikke kan høres af det menneskelige øre. Ultralydscanning af gravide har været anvendt siden omkring Det er vigtigt at holde sig for øje, at langt hovedparten af alle graviditeter forløber normalt. Der har aldrig været påvist skadelig effekt på mennesker ved denne form for ultralydscanning. Barnets køn Hvordan foregår undersøgelsen? Ofte er det ikke muligt at vurdere, om barnet er en dreng eller pige på Undersøgelsen udføres ved scanning på din mave. Enkelte gange foretages også en scanning gennem skeden. grund af den måde, fosteret ligger på. Undersøgelsen foretages på Ultralydklinikken af en sygeplejerske eller en læge. Da er et undervisningshospital, kan der være en anden person til stede ved undersøgelsen: Læge-, sygepleje- eller jordemoderstuderende. 4 5 Grafisk fremstilling af et behandlingsforløb i form af en tidslinje. Fra pjecen Behandling af barnløse fra Fertilitetsklinikken. Lang reagensglasbehandling med hormonstimulation Dagene regnes fra 1. dag i din menstruationscyklus Dag 1 Menstruationen begynder Dag 35 ca. 1. stimulationsdag stimulationsdag Ægudtagning Dag Efterbehandling Du ringer og tilmelder dig behandling Stimulationsbehandlingen begynder. I afleverer sædprøven kl og Du skal behandles med hormonet på telefon kl. Du bliver ultralydscannet af en møder på afdelingen som aftalt. Crinone i 14 dage efter ægoplæg læge. Du begynder stimulationsbehandling Sygeplejersken lægger en lille ningen. med Gonal-F, Puregon plastikkanyle i din arm, og du får Dag 21 Nedreguleringen indledes eller Menopur. Du får instruktion af en sygeplejerske. beroligende og lettere smertestillende tabletter. Dag 29 Graviditetstest Konsultation med læge og samtale Graviditetstest tages som en blodprøve, med sygeplejerske. Du bliver ultralydscannet, og du begynder at 8. stimulationsdag Behandlingen justeres Befrugtning Æggene befrugtes i laboratoriet, og også selv om du har fået menstruation. tage Synerela næsespray. Du bliver ultralydscannet af en de befrugtede ægs udvikling følges Du møder på Klinisk Biokemisk Afdeling, læge. Vi justerer medicindosis, hvis i to døgn. afsnit 339, kl Dag 28 ca. Menstruationen kommer. Tidspunktet kan variere. Menstruationen kan være kraftigere end det er nødvendigt stimulationsdag Dato for ægudtagning fastsættes Dag 15 (ca.) Æggene lægges op Du ringer på telefon Du får svar hos en sygeplejerske på telefon kl Positiv graviditetstest normalt. Du bliver ultralydscannet af en 25 kl. 8.45, og en bioanalytiker Hvis du er gravid, aftales en tid til læge. Der bliver som regel fastsat i laboratoriet orienterer dig om graviditets-scanning. dato for ægudtagning. de befrugtede æg. Du får en tid Du får instruktion om indsprøjtning senere på formiddagen, hvor du Negativ graviditetstest af Ovitrelle, som du skal tage kl. skal møde med fuld blære. Hvis du ikke er gravid, kan du om aftenen. begynde en ny behandling efter I får instruktion om sædprøven. aftale. Du skal i de fleste tilfælde holde pause en måned, før du begynder en ny behandling. Ægudtagning Ægmodnende hormon Menstruation Menstruation Ægoplægning Graviditetstest Uge 1-3 Uge 4-5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Dag Behandling med hormon, Behandling hormon, Behandling med med hormon, Crinone der hindrer for tidlig ægmodning der stimulerer ægudviklingen Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Layoutet følger retningslinjer for publikationer fra Region Hovedstaden og har som faste elementer: Region Hovedstadens logo sammen med de lodrette blå striber, hospitalets navn, foto og de fire bølger, som er Hvidovre Hospitals særlige kendemærke

11 Udfordringer i samarbejdet Af og til opstår der uenighed mellem Patientforlaget og de sundhedsfaglige om formidlingen af information til patienterne. De områder, der især udfordrer samarbejdet, er: den sproglige stil, omtale af følelser og eksistentielle overvejelser samt prioritering af arbejdet med information. Patientinformation har lav status hos behandlerne Selv om en række undersøgelser har dokumenteret, at god information har stor betydning for patienterne, har det stadig lav status blandt klinikere. Sammenstød mellem sundhedsfaglig og kommunikationsfaglig ekspertise Det sker, at læger og sygeplejersker, som Patientforlaget samarbejder med, giver udtryk for, at de oplever tekster fra Patientforlaget som populistiske og overforenklede, og at der bliver talt ned til patienterne. Når sundhedsfaglige udtryk og begreber oversættes til almindeligt dansk, kan det virke upræcist og ikke så fagligt korrekt set fra en sundhedsfaglig vinkel. Det konstaterede Erik Juhl i rapporten Rundrejse i det danske sygehusvæsen fra Som statsministerens personlige repræsentant har han undersøgt mønstereksempler på bedst praksis på danske sygehuse, og han skriver: Den kliniske kerneydelse er mere prestigefyldt end at sikre, at patienterne føler sig velinformerede og er tilfredse med behandlingsforløbet i sin helhed. Denne skævhed i fokus udgør dermed en barriere for, at ændringer i periferiydelser eller støttefunktioner gennemføres til trods for, at det også er ting, som patienterne lægger stor vægt på. Men når målet er at formidle patientinformation, der er let at forstå, er det set fra en kommunikationsfaglig vinkel nødvendigt både at oversætte eksperternes sprog og at forklare arbejdsgange, som er rutiner for personalet, men ukendte for mange patienter. I Patientforlagets arbejde kan den lave prioritering komme til udtryk ved, at læger og sygeplejersker reagerer på at skulle bruge tid og kræfter på at forholde sig til den sproglige formidling i patientpjecer. Facts eller følelser Skal en patientpjece kun indeholde kliniske facts? Ja, siger nogle sundhedsfaglige. Nej, siger vi i Patientforlaget. Patienter giver ofte udtryk for, at de har brug for, at behandlerne kan forholde sig til patienternes frygt for smerte, deres usikkerhed og andre følelser eller eksistentielle overvejelser, som deres sygdom og behandling giver anledning til. Når der bliver sat ord på disse følelser og tanker, også i den skriftlige information, kan det hjælpe patienterne til at turde tale om det, hvis de har brug for det. Skriftlig patientinformation er uvurderlig Det er uhyre vigtigt at få skriftlig patientinformation, fordi man under en konsultation ikke altid har forstået det hele, og det er slet ikke sikkert, at man kan huske det. Det er uvurderligt at kunne gennemgå for sig selv, hvad der skal foregå. Hvis folk er bange, hører de ikke så godt, og så er det supergodt at have noget med hjem. Journalist Maria Cuculiza har selv været patient og støtteperson for andre, der skulle på hospitalet. Foto: Katrine Damkjær

12 Få overblik over pjecer på intranettet Når en pjece er færdigproduceret, sørger Patientforlaget for, at pjecens data bliver lagt ind i databasen over patientinformation, som er tilgængelig via hospitalets intranet. Her bliver hver pjece beskrevet med titel, billede af forside, udgivelses-år, cf-nummer og pdf-fil. Databasen giver et samlet overblik over hver afdelings pjecer. Databasen giver overblik over Hospitalets pjecer Den enkelte afdelings pjecer Pjecer udgivet af flere afdelinger Hvornår pjecerne skal udleveres Hvem der er ansvarlig for pjecen Eksterne udgivelser, og hvor de kan bestilles Pjecer skal være lette at få for patienterne også hjemmefra Afdelingernes pjecer skal være lette at få for patienter og pårørende, og derfor skal de være tilgængelige på afdelingernes hjemmesider. Patientforlaget opdaterer databasen med patientpjecer, og derfra er pjecerne også tilgængelige på hjemmesiden Hver afdelings hjemmeside har et menupunkt Patientpjecer, og der kan brugerne finde en oversigt over afdelingens pjecer. Hjemmesideredaktøren i en afdeling sørger sammen med patientredaktøren for, at pjecerne også bliver vist på hjemmesiden i forbindelse med omtale af en specifik sygdom og behandling. Patientinformation skal være på nettet Det er vigtigt at gøre skriftlig patientinformation tilgængelig på nettet, så patienterne kan sætte sig ind i informationen, inden de møder lægen. Så kan samtalen med lægen blive mere fokuseret. Mange læger klager over, at patienter kommer med print fra nettet med alle mulige informationer, som ikke er relevante for patienten. Så må man jo gøre noget information tilgængelig, som er til at forstå, og som er relevant, for så har man et godt afsæt for en god dialog. Katrine Kirk, patientambassadør. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har dannet et netværk af patientambassadører, der arbejder for at øge samarbejdet mellem patienter og sundhedspersonale

13 Socialrådgiver Anne Ekdahl kigger på layout sammen med redaktør Inger Dahl og grafiker Dorte Dyrlund. 24 Kettegård Allé Hvidovre Patientforlaget. Patientforlaget. Redaktør: Inger Dahl. Layout: Dorte Dyrlund. Foto: Susanne Østergaard, Thomas Willads, Per Rasmussen. Tryk: GP Tryk A/S 1. udgave 04/09. CF

Patientforlaget. Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital

Patientforlaget. Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital Patientforlaget Hvidovre Hospital Læs hvordan du som sundhedsfaglig ekspert får udgivet pjecer i samarbejde med kommunikationsfolk. Det sikrer høj kvalitet i alle faser af udgivelsen. Hvidovre Hospital

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om

Læs mere

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling 4 Afsnit 420 Gynækologisk Afdeling Indhold Velkommen til Gynækologisk Afdeling 3 Når du bliver indlagt 4 I gang igen efter operationen 8 Hjem igen 9 Praktiske oplysninger 10 Personlig rådgivning 12 Faciliteter

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fjernelse af livmoderen Patientinformation www.koldingsygehus.dk Fjernelse af livmoderen kaldes også en hysterektomi. Der er 3 måder livmoderen kan fjernes på: 1. Livmoderen

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden Kikkertoperation LAVH Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik Patientinformation Urogynækologi Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Operation for nedsynkning af livmoder I denne pjece

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik. Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit 180

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik. Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit 180 Ekstern Springhofte Seneforlængelse med Z plastik Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 6/2007-3593 patientinformation Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE patientinformation

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om irriteret slimhindefold i knæ (plica)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om irriteret slimhindefold i knæ (plica) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om irriteret slimhindefold i knæ (plica) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen

Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen Obstetrisk og Ergoterapi og Fysioterapiafdelilng Hospitalsenheden Vest Redaktører: Fysioterapeut Lone Agergaard, Herning Afd. Sygeplejerske

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit E9

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit E9 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,, 5/2008-3593 patientinformation Ekstern Springhofte Seneforlængelse med Z plastik Hoftesektoren, afsnit E9 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE patientinformation

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Seneforlængelse med Z-plastik

Seneforlængelse med Z-plastik På ydersiden af benet har man en muskel, som har et meget langt seneblad (fascia lata). Dette seneblad går lige ned over det sted på hoften, hvor lårbensknoglen har et stort fremspring (trochanter major).

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

TVT og TVT-O. Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

TVT og TVT-O. Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Information til patienten TVT og TVT-O Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om navlebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skulderstabiliserende operation (Bankart-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skulderstabiliserende operation (Bankart-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skulderstabiliserende operation (Bankart-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Afbrydelse af graviditet

Afbrydelse af graviditet Patientinformation Afbrydelse af graviditet Vejledning til forældre, der mister foster/barn før graviditetsuge 22 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Afbrydelse af graviditet før uge 22 Pjecen henvender

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS)

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med dødt foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Information til patienten Operation for nedsynkning af underlivsorganer Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for nedsynkning af enten blæren eller tarmen.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Prolapsoperation Patientinformation www.koldingsygehus.dk Ved en prolapsoperation sys en defekt i bindevævet i skeden (forvæg/bagvæg). Operationen afhjælper nedsynkning

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Hofteprotese Formålet med denne information er, at fortælle dig og dine pårørende om, hvad det vil sige

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Sphincterruptur. Patientvejledning.

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Sphincterruptur. Patientvejledning. Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Sphincterruptur Patientvejledning www.koldingsygehus.dk En sphincterruptur er en hel eller delvis bristning af endetarmsmusklen i forbindelse med fødslen. Da der samtidig

Læs mere

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Ambulant operation Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Praktiske oplysninger før operationen Denne pjece skal supplere den mundtlige information, som du har fået i forbindelse med konsultationen

Læs mere

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Venetrombolyse Behandling af blodprop i dybe vener Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Kort om sygdommen En vene er en blodåre, der leder blodet tilbage til hjerte

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Kære patient. Skulle du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i nedenstående, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Kære patient. Skulle du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i nedenstående, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Kære patient Denne skrivelse er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på CFR Hospitaler. Her kan du og dine pårørende få information om det forestående forløb før, under og efter din

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hammertå

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hammertå Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hammertå Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Implantation af pacemaker

Implantation af pacemaker Implantation af pacemaker 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 5 3. Hvorfor pacemaker?... 6 4. Generel information... 6 4.1 Forberedelse hjemmefra... 6 4.2

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information og træning til patienter der er opereret i lungerne Ved den operation du har fået foretaget, har man skåret i brystkassen, og det betyder,

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center Patientinformation Anæstesi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesiologisk Center Samtale med anæstesilægen Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske

Læs mere