Efterretninger for Søfarende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23. januar 2015 ISSN X 131. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 79 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Heights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Carl Jacobsens Vej Valby Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 80 Sundet 137. (T). Danmark. Sundet. Drogden. Øresundstunnel. Vedligeholdelsesarbejde. Tid. Indtil 8. februar Position. 1) 55I 37,729J N 12I 40,981J E. 2) 55I 37,619J N 12I 41,253J E. 3) 55I 37,509J N 12I 41,522J E. 4) 55I 37,453J N 12I 41,660J E. 5) 55I 37,121J N 12I 42,471J E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres vedligeholdelsesarbejder omkring position 1), 2), 3), 4) og 5). Arbejdet udføres fra fartøjet»sound Supporter«(SLDI), der kan kontaktes på VHF kanal 16 og 17. Dykkere anvendes. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 133 (INT 1333), 132 (INT 1332), 104. Publikation. [J.nr ]. (Svensk Sjöentreprenad AB 16. januar 2015) (T). Denmark. The Sound. Drogden. Øresundstunnel. Maintenance work. Time. Until 8 February Position. 1) 55I 37,729J N 12I 40,981J E. 2) 55I 37,619J N 12I 41,253J E. 3) 55I 37,509J N 12I 41,522J E. 4) 55I 37,453J N 12I 41,660J E. 5) 55I 37,121J N 12I 42,471J E. Details. In the time period stated maintenance work is carried out around positions 1), 2), 3), 4) and 5). The work is carried out from the vessel»sound Supporter«(SLDI), which can be contacted on VHF channel 16 and 17. Divers are used. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 133 (INT 1333), 132 (INT 1332), 104. (Svensk Sjöentreprenad AB 16 January 2015) 138. Danmark. Sundet. Køge Havn N. Afmærkning inddraget. Forbudsområde ophævet. EfS-henvisning. 49/ , 28/ Position. 1) 55I 28,199J N 12I 12,682J E, gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(4)Y.10s. 2) 55I 28,333J N 12I 12,075J E, grøn stumptønde, Q.G. 3) 55I 28,407J N 12I 12,045J E, gul spidstønde med krydstopbetegnelse. 4) 55I 28,481J N 12I 12,012J E, gul spidstønde med krydstopbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på position 1) - 4) er inddraget, og forbudsområdet ved position 2) - 4) er ophævet. Søkort. 132 (INT 1332). Publikation. [AFM nr , , , ]. [J.nr ]. (Per Aarsleff A/S 15. og SFS 19. januar 2015)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side 81 Denmark. The Sound. Køge Harbour N. Buoyage withdrawn. Prohibition area cancelled. EfS reference. 49/ , 28/ Position. 1) 55I 28,199J N 12I 12,682J E, yellow spar buoy with topmark, Fl(4)Y.10s. 2) 55I 28,333J N 12I 12,075J E, green can buoy, Q.G. 3) 55I 28,407J N 12I 12,045J E, yellow conical buoy with topmark. 4) 55I 28,481J N 12I 12,012J E, yellow conical buoy with topmark Details. The buoyage at positions 1) - 4) has been withdrawn, and the prohibition area at positions 2) - 4) has been cancelled. Chart(s). 132 (INT 1332). (Per Aarsleff A/S 15 and DMA 19 January 2015) Kattegat 139. (P). Danmark. Kattegat. Sejerø Bugt. Nekselø Havn. Fyr etableres. Fyr tændes. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Primo marts Position. 55I 46,893J N 11I 17,893J E. Detaljer. På anførte tidspunkt tændes et nyt fyr på ovennævnte position. Fyrliste nr.: Navn: Tågelys, Nekselø Havn N-lige mole. Fyrkarakter: F.Y. (occas). Fyrudseende: Placeret lodret på N-lige molehoved. Flammehøjde: 4 m. Lysevne: 7,5 sm. Brændetid: Aktiveres/deaktiveres fra færgen efter behov. Søkort. 128 (INT 1379), 102 (INT 1302). Publikation. Dansk Fyrliste, nr [J.nr ]. (SFS 22. oktober 2014 og Kalundborg Kommune 20. januar 2015) 140. Danmark. Kattegat. Fyns Hoved N. Afmærkning ombyttet. Position. 1) 55I 40,238J N 10I 37,677J E, grøn stage med topbetegnelse, Fl.G.3s. 2) 55I 40,031J N 10I 37,645J E, rød stage med topbetegnelse, Fl.R.3s. 3) 55I 39,324J N 10I 35,379J E, grøn stage med topbetegnelse, Fl.G.3s. 4) 55I 39,172J N 10I 35,459J E, rød stage med topbetegnelse, Fl.R.3s. 5) 55I 39,078J N 10I 34,633J E, grøn stage med topbetegnelse, Fl.G.3s. 6) 55I 38,819J N 10I 34,453J E, rød stage med topbetegnelse, Fl.R.3s. Detaljer. Afmærkningen på position 1), 3) og 5) er ombyttet med grønne spidstønder uden topbetegnelse, og afmærkningen på position 2), 4) og 6 er ombyttet med røde stumptønder uden topbetegnelse. Note. Afmærkningens lyskarakter er uændret. Søkort. 114 (INT 1377), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 103 (INT 1303). Publikation. [AFM nr , , , , , ]. [J.nr ]. (SFS 20. januar 2015)

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 82 Denmark. Kattegat. Fyns Hoved N. Buoyage changed. Position. 1) 55I 40,238J N 10I 37,677J E, green spar buoy with topmark, Fl.G.3s. 2) 55I 40,031J N 10I 37,645J E, red spar buoy with topmark, Fl.R.3s. 3) 55I 39,324J N 10I 35,379J E, green spar buoy with topmark, Fl.G.3s. 4) 55I 39,172J N 10I 35,459J E, red spar buoy with topmark, Fl.R.3s. 5) 55I 39,078J N 10I 34,633J E, green spar buoy with topmark, Fl.G.3s. 6) 55I 38,819J N 10I 34,453J E, red spar buoy with topmark, Fl.R.3s. Details. The buoyage at positions 1), 3) and 5) has been changed to green conical buoys without topmark, and the buoyage at positions 2), 4) and 6) has been changed to red can buoys without topmark. Note. The light character of the buoyage is not changed. Chart(s). 114 (INT 1377), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 103 (INT 1303). (DMA 20 January 2015) 141. (T). Danmark. Kattegat. Grenaa N. Gjerrild Bugt. Afmærkede undervandshindringer. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (ajourført gentagelse). Tid. Indtil videre. Position. 1) 56I 29,359J N 10I 54,416J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. 2) 56I 29,908J N 10I 55,021J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. 3) 56I 29,967J N 10I 54,482J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. 4) 56I 29,769J N 10I 54,003J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. 5) 56I 30,545J N 10I 54,596J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. 6) 56I 30,665J N 10I 53,458J E, gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse, Fl.Y.5s. Detaljer. Mellem position 1) - 2), 3) - 4) og 5) - 6) er udlagt rør afmærket som anført. Skibsfarten tilrådes at holde godt klar. Note. Rørene kan ligge på bunden og i vandoverfladen. Søkort. 122, 124, 102 (INT 1302), 100. Publikation. [J.nr ]. (Rohde Nielsen A/S 6. januar 2015) 142. (T). Danmark. Kattegat. Indsejlingen til Randers Fjord. Afmærkning ikke på plads. Tidligere EfS. 1/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio februar Position. 56I 36,815J N 10I 24,693J E, midtfarvandsafmærkning, LFl.10s. Detaljer. Afmærkningen på ovennævnte position er ikke på plads. Søkort. 111 (INT 1381), 122, 102 (INT 1302), 100. Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Randers Havn 19. januar 2015) (T). Denmark. Kattegat. Approach to Randers Fjord. Buoyage not in place. Former EfS. 1/ (repetition with new time). Time. Until mid-february Position. 56I 36,815J N 10I 24,693J E, safe water buoy, LFl.10s. Details. The buoyage at above-mentioned position is not in place. Chart(s). 111 (INT 1381), 122, 102 (INT 1302), 100. (Randers Harbour 19 January 2015)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side (P). Danmark. Kattegat. Mariager Fjord. Hobro Lystbådehavn. Fyr etableres og tændes. Tid. 14. februar Position. 56I 38,576J N 9I 48,671J E. Detaljer. På anførte tidspunkt tændes et nyt fyr på ovennævnte position: Fyrliste nr.: Navn: Hobro Lystbådehavn W-lig molehoved. Fyrkarakter: F.R. Fyrudseende: 1 m høj pæl. Flammehøjde: 2,5 m. Lysevne: 4 sm. Brændetid: Fra solnedgang til solopgang. Søkort Publikation. Dansk Fyrliste, nr [J.nr ]. (Hobro Sejlklub og SFS 19. januar 2015) 144. Danmark. Kattegat. Læsø Rende. Fyr ændret. Tidligere EfS. 1/ udgår. Position. 57I 13,131J N 10I 40,342J E, Læsø Rende, Fl(2)WRG.20s. Detaljer. Følgende karakteristika for Læsø Rende Fyr er ændret: Fyrkarakter: Fl(2)10s. Lysevne: 6 sm. Flammehøjde: 27,5 m. Note. Racon er stadig i drift. Søkort. 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0061). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 19. januar 2015) Denmark. Kattegat. Læsø Rende. Light changed. Former EfS. 1/ cancelled. Position. 57I 13,131J N 10I 40,342J E, Læsø Rende, Fl(2)WRG.20s. Details. The following light characteristics for Læsø Light has been changed: Characteristic: Fl(2)10s. Range: 6nm. Elevation: 27.5m. Note. The racon is still operational. Chart(s). 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 1425 (C0061). (DMA 19 January 2015)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 84 Limfjorden 145. Danmark. Limfjorden. Gjøl Bredning. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn. Fyr ændret. EfS-henvisning. 2/ Position. 1) 57I 03,688J N 9I 42,094J E, molefyr, Fl.R.5s. 2) 57I 03,710J N 9I 42,106J E, forfyr, F.G. 3) 57I 03,758J N 9I 42,105J E, bagfyr, F.G. Detaljer. Brændetiden for fyrene på position 1) - 3) er ændret til 1. april oktober. Søkort. 105 (INT 1450). Publikation. Dansk Fyrliste, nr. 672 (C ), 670b (C ), 670a (C ). [AFM nr , , ]. [J.nr ]. (Jammerbugt Kommune 9. december 2014 og SFS 15. januar 2015) 146. (T). Danmark. Limfjorden. Mors SW. Nees Sund. Havbundsundersøgelser. Tid. Uge Position. 1) 56I 44,620J N 8I 29,382J E. 2) 56I 44,374J N 8I 30,326J E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres havbundsundersøgelser mellem position 1) - 2). Arbejdet forventes at være af en dags varighed og udføres fra fartøjet»lili«(xpe6313), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. (ENS 18. december 2014 og Rambøll 20. januar 2015) (T). Denmark. The Liim Fiord. Mors SW. Nees Sund. Seabed surveys. Time. Week Position. 1) 56I 44,620J N 8I 29,382J E. 2) 56I 44,374J N 8I 30,326J E. Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out between positions 1) - 2). The work will be performed in one day and will be carried out from the vessel»lili«(xpe6313), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 108 (INT 1448). (ENS 18 December 2014 and Rambøll 20 January 2015)

8 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Limfjorden. Thyholm S. Oddesund. Havbundsundersøgelser. Tid. Uge Position. 1) 56I 34,692J N 8I 33,285J E. 2) 56I 34,555J N 8I 33,727J E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres havbundsundersøgelser mellem position 1) - 2). Arbejdet forventes at være af en dags varighed og udføres fra fartøjet»lili«(xpe6313), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. (ENS 18. december 2014 og Rambøll 20. januar 2015) (T). Denmark. The Liim Fiord. Thyholm S. Oddesund. Seabed surveys. Time. Week Position. 1) 56I 34,692J N 8I 33,285J E. 2) 56I 34,555J N 8I 33,727J E. Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out between positions 1) - 2). The work will be performed in one day and will be carried out from the vessel»lili«(xpe6313), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 108 (INT 1448). (ENS 18 December 2014 and Rambøll 20 January 2015) Nordsøen 148. (T). Danmark. Nordsøen. Hvide Sande W. Afmærket måleudstyr udlagt. Tidligere EfS. 2/ (ajourført gentagelse). Tid. Indtil medio april Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(5)Y.20s. Detaljer. På ovennævnte position er udlagt måleudstyr afmærket som anført. Søkort. 99, 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (SFS 26. november 2014 og EIVA A/S 19. januar 2015) (T). Denmark. The North Sea. Hvide Sande W. Buoyed measuring equipment deployed. Former EfS. 2/ (updated repetition). Time. Until mid-april Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, yellow spar buoy with topmark, Fl(5)Y.20s. Details. At above-mentioned position measuring equipment has been deployed buoyed as stated. Chart(s). 99, 93 (INT 1044). (DMA 26 November 2014 and EIVA A/S 19 January 2015)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. 15 Nymindegab. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Februar kl kl kl kl kl kl kl kl kl Position. 55I 50J N 8I 10J E. Søkort. 99, 93 (INT 1044). Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 17. [J.nr ]. (FES 14. januar 2015) (T). Denmark. The North Sea. 15 Nymindegab. Firing exercises. Warning. Time. February hours hours hours hours hours hours hours hours hours Position. 55I 50J N 8I 10J E. Chart(s). 99, 93 (INT 1044). Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 17. (DDEO 14 January 2015) 150. (T). Danmark. Nordsøen. EK R 33 Vejers, EK D 380 Kallesmærsk E og EK D 381 Kallesmærsk W. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Februar kl kl og kl kl og kl kl kl og kl kl og kl Position. 55I 35J N 8I 06J E. Søkort. 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 18. [J.nr ]. (FES 14. januar 2015)

10 Efterretninger for Søfarende, uge side 87 (T). Denmark. The North Sea. EK R 33 Vejers, EK D 380 Kallesmærsk E and EK D 381 Kallesmærsk W. Firing exercises. Warning. Time. February hours hours and hours and hours hours and hours and Position. 55I 35J N 8I 06J E. Chart(s). 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 18. (DDEO 14 January 2015) Bekendtgørelser m.m Danmark. Kattegat. Århus Bugt. Kalø Vig. Egå Marina. Ordensreglement. Position. 55I 12,6J N 10I 17,4J E, Egå Marina. Detaljer. Trafikstyrelsen har den 16. januar 2015 godkendt nyt ordensreglement for Egå Marina. Reglementet træder i kraft 6. februar Note. Oplysning om indholdet af ordensreglementet kan fås ved henvendelse til vedkommende havnemyndighed. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Egå Marina 1. december 2014 og Trafikstyrelsen 16. januar 2015) 152. Opdatering af bilaget EfS A EfS-henvisning. A/20 og A/ Detaljer. Der er foretaget rettelser til A/20 Grønland. Udsendelse af meteorologiske meldinger. Farvandsinddeling og A/24 Grønland. Redningstjenesten i de grønlandske farvande i bilaget EfS A Den opdaterede udgave af EfS A 2015 findes på SFS hjemmeside: Publikation. [J.nr , ]. (TELEPOST og AKO januar 2015) Appendix EfS A 2015 updated. EfS reference. A/20 and A/ Details. Corrections are made to A/20 Greenland. Transmission of meteorological notices. Warning areas and A/24 Greenland. The search and rescue service in Greenlandic waters. The new updated version of EfS A is avaliable at DMA s webpage: (TELEPOST and JACMD January 2015)

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 21 22. maj 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 566-586 Efterretninger for Søfarende, uge 21 2015. side 336 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 26. februar 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 228-249 8 Efterretninger for Søfarende, uge 8 2016. side 144 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 6. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 461-471 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2016. side 301 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 15 15. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 399-416 Efterretninger for Søfarende, uge 15 2016. side 260 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 29. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 440-460 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2016. side 286 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 31 5. august 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 762-783 Efterretninger for Søfarende, uge 31 2016. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 13. juli 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 729-741 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2012. side 390 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 40 2. oktober 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 1070-1099 (T). Grenaa N. Anholt SW. Anholt Havmøllepark. Kabelarbejder. Forbudsområder oprettet.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23 10. juni 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 583-605 Efterretninger for Søfarende, uge 23 2016. side 378 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 4. september 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 960-987 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2015. side 580 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 39 26. september 2014 ISSN 1397-999X 130. årgang 1000-1018 Efterretninger for Søfarende, uge 39 2014. side 589 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 24. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 444-485 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2015. side 267 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 12. juli 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 751-777 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2013. side 429 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 20 19. maj 2011 ISSN 1397-999X 127. årgang 585-613 Efterretninger for Søfarende, uge 20 2011. side 278 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 11. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 389-406 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 51-52 20. december 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 1378-1423 Gode ønsker i anledning af den forestående højtid. EfS-redaktionen ønsker de søfarende

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 34 21. august 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 901-937 Efterretninger for Søfarende, uge 34 2015. side 543 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 29 22. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 723-743 Efterretninger for Søfarende, uge 29 2016. side 465 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 16 21. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 417-439 Efterretninger for Søfarende, uge 16 2016. side 272 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/ (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/531 2016. (T). Køge Havn. Oplysning om indsejling. EfS 21/536 2016. Sundet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Hollænderdybdet

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 24 15. juni 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 615-636 SJÆLLAND Kalvehave Langø ULVSUND MØN (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Ulvsund. Dronning Alexandrines

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 125-136 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 90-99

Rettelse nr. / Correction no. 90-99 21. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 90-99 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 71-95 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 19 13. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 472-499 Efterretninger for Søfarende, uge 19 2016. side 309 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 7. september 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 890-910 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2012. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 2. september 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 856-880 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2016. side 547 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 46-72 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 392-402 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 6. januar 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 1-105 1 Med dette nummer følger: Bilag: EfS A 2012. Generel oplysning. Bilag: Oversigt over forsvarets

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 18. januar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 1-17 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48) Kort & Matrikelstyrelsen. december 18 10. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 18 (ugerne/weeks 5-8) 11/8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 22

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44) Kort & Matrikelstyrelsen 6. november 18. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 18 (ugerne/weeks 1-) /8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 217 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. juni 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 229-259 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 26 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 260-280 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82 260,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 187-198 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 6. september 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 268-279 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 108-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 15. februar 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 28-34 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 30 29. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 744-761 Efterretninger for Søfarende, uge 30 2016. side 480 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. juli 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 168-177 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 62-76

Rettelse nr. / Correction no. 62-76 28. februar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 62-76 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 206-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Læs mere

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. november 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 339-341 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere