Efterretninger for Søfarende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark august 2012 ISSN X 128. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 479 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Hights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Vermundsgade 38 C 2100 Copenhagen Ø Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 480 Østersøen 865. Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Måleudstyr udlagt. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,259 N 11 55,480 E. Detaljer. På ovennævnte position er udlagt måleudstyr på havbunden. Dybden på positionen er reduceret med 0,7 m. Søkort Publikation. [J.nr ]. (SFS 5. juni og Scandlines A/S 28. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Measuring equipment deployed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,259 N 11 55,480 E. Details. At above mentioned position measuring equipment has been deployed on the seabed. The depth at the position has been reduced by 0.7 m. Chart(s) Publication(s). (DMA 5 June and Scandlines A/S 28 August 2012) 866. (P). Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Afmærkning udlægges. Tidligere EfS. 22/ (gentagelse med ny tid). Tid. Ultimo september Position ,117 N 11 55,557 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. På anførte tidspunkt udlægges afmærkning som anført. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Scandlines A/S 28. august 2012) (P). Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Buoyage to be deployed. Former EfS. 22/ (repetition with new time). Time. End September Position ,117 N 11 55,557 E, green spar buoy with topmark. Details. At the time stated buoyage will be deployed as mentioned. Chart(s) Publication(s). (Scandlines A/S 28 August 2012)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Østersøen og Sundet. Kriegers Flak - Ishøj S. Havbundsundersøgelser. Tid. 3. september december Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10) samt 450 m på begge sider langs en linje gennem position 11) - 17). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flatholm«(ghlz), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn og holde en afstand af 1000 m fra»aquarius«(zdji3). Søkort. 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The Baltic Sea and the Sound. Kriegers Flak - Ishøj S. Seabed surveys. Time. 3 September - 15 December Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E.

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 482 Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10) and 450 m on each side of a line through positions 11) - 17). The work will be carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration and keep a distance of 1000 m from»aquarius«(zdji3). Chart(s). 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. (Energinet.dk 23 August 2012) 868. Danmark. Østersøen. Bornholm NE. Afmærket måleudstyr inddraget. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. Detaljer. Afmærkning på position 1) - 4) er inddraget. Måleudstyret på position1) - 3) er inddraget. Måleudstyret på position 4) er forgæves eftersøgt. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Aranda 27. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Bornholm NE. Buoyed measuring equipment withdrawn. Former EfS. 25/ cancelled. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. Details. Buoyage at positions 1) - 4) have been withdrawn. The measuring equipment at positions 1) - 3) have been withdrawn. The measuring equipment at position 4) has not been found. Chart(s) (Aranda 27 August 2012) Sundet 869. Danmark. Sundet. Københavns Havn. Sydhavnen. Belvederekaj. Anlægs- og renoveringsarbejde afsluttet. Tidligere EfS. 4/ udgår. Position ,254 N 12 33,140 E, Belvederekaj. Detaljer. Arbejdet ved ovennævnte kaj er indstillet indtil videre. Søkort. 134 (INT 1334). Publikation. [J.nr ]. (MTHøjgaard 28. august 2012)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Sundet. Hundige Havn SE. Afmærkning ikke på plads. Tid. Indtil ultimo oktober Position ,935 N 12 23,903 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på ovennævnte position er ikke på plads. Søkort. 132 (INT 1332). Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Hundige Havn 27. august 2012) Smålandsfarvandet 871. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Oprensning. Afmærkning ikke på plads. Tid. 14. september oktober Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Detaljer. I anførte tidsrum oprenses den gravede rende over Hestehoved Dyb og Nyt Løb. Mens arbejdet pågår, kan afmærkningen i renden ikke forventes at være på plads. Søkort. 162, 198. Publikation. [J.nr ]. (KDI 22. august 2012) (T). Denmark. The Waters South of Zealand. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Dredging. Buoyage not in place. Time. 14 September - 14 October Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Details. In the time period stated dredging will be carried out at Hestehoved Dyb and Nyt Løb. During the work the buoyage may not be in place. Chart(s). 162, 198. (KDI 22 August 2012) 872. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Lolland NW. Vindeby Havmøllepark NW. Bølgeenergianlæg inddraget. Tidligere EfS. 16/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil ultimo september Position. 1) 54 58,399 N 11 06,849 E, bølgeenergianlæg. 2) 54 58,400 N 11 06,900 E, monopæl, Fl(3)Y.10s. Detaljer. Anlægget på ovennævnte position 1) er midlertidigt inddraget. Monopælen, der afmærker anlægget på position 2), er ikke inddraget. Søkort. 142 (INT 1368), 160, 103 (INT 1303). Publikation. [J.nr ]. (Floating Power Plant 27. august 2012)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 484 Storebælt 873. Danmark. Storebælt. Nyborg Fjord. Indsejlingen til Lindholm Havn. Lystønde atter tændt. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position ,710 N 10 48,139 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. Søkort. 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publikation. [J.nr ]. (Associated Danish Ports A/S 27. august 2012) Denmark. The Great Belt. Nyborg Fiord. The approach to Lindholm Harbour. Light buoy lit. Former EfS. 25/ cancelled. Position ,710 N 10 48,139 E, S-cardinal, Q(6)+LFl.15s. Chart(s). 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publication(s). (Associated Danish Ports A/S 27 August 2012) 874. (T). Danmark. Storebælt. Langeland W. Elsehoved. Renoveringsarbejde. Fyr slukket. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Detaljer. I anførte tidsrum er fyret på ovennævnte position slukket. Søkort. 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C1590). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 27. august 2012) (T). Denmark. The Great Belt. Langeland W. Elsehoved. Maintenance work. Light unlit. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Details. In the time period stated the light at above mentioned position is unlit. Chart(s). 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 3632 (C1590). (DMA 27 August 2012) 875. (P). Danmark. Storebælt. Nakskov Fjord. Båke nedlægges. Afmærkning ændres. Tid. Primo september Position. 1) 54 51,399 N 10 54,416 E, W-kardinal. 2) 54 50,122 N 10 58,247 E, forbåke. 3) 54 50,154 N 10 59,724 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. 4) 54 50,004 N 11 00,304 E, N-kardinal, Q. 5) 54 50,705 N 10 59,469 E, grøn stage med topbetegnelse.

8 Efterretninger for Søfarende, uge side 485 Detaljer. I anførte tidsrum inddrages afmærkningen på position 1). Forbåken på position 2) nedlægges. Afmærkningen på position 3) ombyttes til rød stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)R.5s. Afmærkningen på position 4) ombyttes til grøn stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)G.5s. På position 5) udlægges afmærkning som anført. Alle sideafmærkningerne i den gravede rende til Nakskov Havn er ombyttet med stager med topbetegnelse i deres respektive farver. Note. Forholdet vises i nyt søkort 144, der udkommer primo september Søkort Publikation. [AFM nr , , , ]. [J.nr ]. (Nakskov Havn 18. og SFS 23. august 2012) Lillebælt 876. (T). Danmark. Lillebælt. EK R 44 Halk. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. September kl kl kl kl Position N 9 38 E. Søkort. 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 6. [J.nr ]. (FBE 28. august 2012) (T). Denmark. The Little Belt. EK R 44 Halk. Firing exercises. Warning. Time. September hours hours hours hours Position N 9 38 E. Chart(s). 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 6. (FBE 28 August 2012) 877. (T). Danmark. Lillebælt. Den gravede rende til Augustenborg Havn. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio oktober Position ,472 N 9 50,791 E. Detaljer. Ved opmåling i den gravede rende til Augustenborg Havn på ovennævnte position er der konstateret dybder på ned til 2,7 m. Søkort. 155, 152 (INT 1373). Publikation. [J.nr ]. (Sønderborg Havne 27. august 2012)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side 486 Kattegat 878. Danmark. Kattegat. Roskilde Fjord S. Risø WSW. Måleudstyr etableret. Afmærkning flyttet. Afmærkning udlagt. Vindmølle etableret. EfS-henvisning. 19/ Position. 1) 55 41,501 N 12 04,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 2) 55 41,510 N 12 04,866 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 3) 55 41,501 N 12 04,860 E, forsøgsvindmølle. Detaljer. Afmærkningen er flyttet til justeret position 1). Til markering af måleudstyr er udlagt afmærkning som anført på position 2). På position 3) er etableret en forsøgsvindmølle og målemast, der lejlighedsvist vil være inddraget. Søkort Publikation. [J.nr ]. (DTU 24. august 2012) 879. (T). Danmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Skydeøvelser. Advarsel. Tid september 2012, kl Position N E. Søkort. 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 11. [J.nr ]. (SOK 28. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Firing exercises. Warning. Time September 2012, hours Position N E. Chart(s). 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 11. (ADF 28 August 2012) 880. (P). Danmark. Kattegat. Juelsminde N. Sandbjerg Vig. Monteringsarbejde. Afmærkning udlægges. EfS-henvisning. 29/ Tid. Uge Position ,762 N 10 01,376 E. Detaljer. På ovennævnte position monteres en ventil på eksisterende udløbsledning. Arbejdet udføres fra flåde. I umiddelbar nærhed udlægges en gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse. Søkort. 114 (INT 1377). Publikation. [J.nr ]. (SFS 23. januar og Hedensted Spildevand 27. august 2012)

10 Efterretninger for Søfarende, uge side Danmark. Kattegat. Århus Bugt. Hov Havn. Fyr nedlagt. Afmærkning inddraget. Afmærkning udlagt. Tidligere EfS. 21/ udgår. Position. 1) 55 54,786 N 10 15,878 E, Fl(3)G.10s. 2) 55 54,76 N 10 15,88 E, grøn spidstønde. 3) 55 54,770 N 10 15,864 E. Detaljer. Fyret på position 1) er nedlagt og fjernet. Afmærkningen på position 2) er inddraget. På position 3) er udlagt en grøn stage med topbetegnelse, Fl(3)G.10s. Søkort. 112 (INT 1380), 114 (INT 1377). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0833.6). [J.nr ]. (Hou Havn og SFS 27. august 2012) 882. (T). Danmark. Kattegat. Frederikshavn Havn. Geotekniske undersøgelser. Tid september Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Havn. Detaljer. I anførte tidsrum foretages geotekniske boringer udenfor havneindløbet til Frederikshavn Havn. Arbejdet udføres fra jack-up flåden»explorer«, der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publikation. [J.nr ]. (COWI og SFS 27. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. Frederikshavn Harbour. Geotechnical surveys. Time September Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Harbour. Details. In the time period stated geotechnical surveys will be carried out outside the entrance to Frederikshavn Harbour. The work will be carried out from the jack-up rig»explorer«, which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publication(s). (COWI and DMA 27 August 2012) 883. Danmark. Kattegat. Skagen Havn. Geotekniske undersøgelser afsluttet. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Havn. Søkort. 101 (INT 1301). Publikation. [J.nr ]. Denmark. Kattegat. Skagen Harbour. Geotechnical surveys completed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Harbour. Chart(s). 101 (INT 1301). Publication(s). (COWI 27. august 2012) (COWI 27 August 2012)

11 Efterretninger for Søfarende, uge side 488 Limfjorden 884. (P). Danmark. Limfjorden. Vilsund N. Sundby Lystbådehavn. Anlægsarbejde. Tid. Uge Position ,056 N 8 38,178 E, Sundby Lystbådehavn. Detaljer. I anførte tidsrum udføres anlægsarbejde ved ovennævnte havn. Arbejdet består af ramning af pæle fra flåde. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. (KDI 7. maj og VG Entreprenør A/S 27. august 2012) Nordsøen 885. (P). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt. Forbudsområde oprettet. Anlægsarbejder. Tidligere EfS. 15/ (ajourført gentagelse). Tid. Indtil 9. september Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Detaljer. I anførte tidsrum etableres nye platforme på justeret position 1) og 2). Et forbudsområde med en radius på 1000 m omkring positionerne er oprettet. I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på bunden. Note. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs, 6, nr. 1, og overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, 28, nr. 3. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Hess Denmark og SFS 27. august 2012) (P). Denmark. The North Sea. South Arne Field. Prohibition area. Construction works. Former EfS. 15/ (updated repetition). Time. Until 9 September Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Details. In the time period stated new platforms are being established at adjusted positions 1) and 2). A prohibition area with a radius of 1000 meters around each position is established. In the prohibition area unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The prohibition area is established by DMA pursuant to section 6 in Consolidated Act no. 654 of 15 June 2010 on Safety at Sea. Violation is punishable under section 28 in the same Act. Chart(s). 93 (INT 1044). (Hess Denmark and DMA 27 August 2012)

12 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt NNE. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 31/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,213 N 4 16,023 E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres havbundsundersøgelser i 3 x 3 km stort område centreret på ovennævnte position. Arbejdet udføres fra»ocean Reliance«(J8B2707). Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Dong Energy E&P A/S 29. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Syd Arne Felt NNE. Seabed surveys. Former EfS. 31/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,213 N 4 16,023 E. Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out on an area of 3 x 3 km centred on above mentioned position. The work is carried out from»ocean Reliance«(J8B2707). Chart(s). 93 (INT 1044). (Dong Energy E&P A/S 29 August 2012) 887. (T). Danmark. Nordsøen. Militær øvelse. Risiko for instrumentforstyrrelser. Midlertidigt fareområde oprettes. Skydning. Advarsel. Tid september Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, kyst. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, kyst. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Detaljer. I anførte tidsrum pågår militær øvelsesaktiviteter som følger: Område A - Generel øvelsesaktivitet: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 1) - 4). Periode: I anførte tidsrum hele døgnet. Aktivitet: I øvelsen indgår orlogsfartøjer, fly og helikoptere. Område B - Øvelse i elektronisk krigsførelse: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 5) - 8). Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Øvelsesaktivitet med to orlogsfartøjer. Fartøjerne er forsynet med udstyr, der kan forstyrre GPS-signaler og andre navigationsinstrumenter i en afstand af op til 6500 m fra skibene. Skibsfarten anmodes om at holde klar af området.

13 Efterretninger for Søfarende, uge side 490 Område C - Skydeøvelser: Afgrænsning: Et midlertidigt fareområde afgrænset ved en linje gennem position 9) - 12) oprettes. Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Skydning efter mål på havoverfladen. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (SOK 22. og SFS 30. august 2012) Denmark. The North Sea. Military exercise. Risk of disturbance of navigational instruments. Temporary firing area will be established. Firing exercises. Warning. Time September Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, coast. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, coast. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Details. In the time period stated various military exercises will take place in the below mentioned areas: Area A: General exercise. Boundary: In an area bounded by a line through positions 1) - 4). Time: In the above mentioned time period all hours. Activity: The exercise involves naval vessels, aircrafts and helicopters. Area B: Exercise in electronical warfare. Boundary: In an area bounded by a line through positions 5) - 8). Time: In above mentioned time period between hours Activity: The exercise involves two naval vessels. Mariners are advised to keep clear of the area and keep a distance of at least 6,500 meters to the naval vessels. Area C: Firing exercise. Boundary: An temporary danger area will be established in an area bounded by a line through positions 9) - 12). Time: In above mentioned time period between hours Activity: Firing exercise. Chart(s). 93 (INT 1044). (ADF 22 and DMA 30 August 2012)

14 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Horns Rev N. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil 15. november Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flat- Holm«(GHLZ), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Horns Rev N. Seabed surveys. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until 15 November Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Details. In the time period stated seabed surveys are carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10). The work is carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). (Energinet.dk 23 August 2012)

15 Efterretninger for Søfarende, uge side 492 Grønland 889. (T). Grønland. W-kyst. Melville Bugt. Kap York Isfjelds Banke S. Boringer. Sikkerhedszone. Tidligere EfS. 33/847 (ajourført gentagelse). Tid. Indtil medio september Position ,74 N 62 33,27 W. Detaljer. I anførte tidsrum foretages boringer på ovennævnte justerede position. Arbejdet udføres fra»joides Resolution«(5BMM3). Mens arbejdet pågår, er der oprettet en sikkerhedszone med en radius på 500 m omkring arbejdsfartøjet. I sikkerhedszonen er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Note. Sikkerhedszonen er oprettet i medfør af Grønlands Selvstyres bekendtgørelse nr. 14 af 26. august 2010 om sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe. Positionen refererer til Qornoq 1927 datum. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Joides Resolution ) (T). Greenland. W-coast. Melville Bight. Kap York Isfjelds Banke S. Drillings. Safety zone. Former EfS. 33/ (updated repetition). Time. Until mid-september Position ,74 N 62 33,27 W. Details. In the time period stated drillings are carried out at above mentioned adjusted position. The work is carried out from»joides Resolution«(5BMM3). During the work a safety zone with a radius of 500 m around the working vessel will be established. In the safety zone unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The safety zone is established by Government of Greenland, Order No 14 of 26 August 2010, about safety zones at offshore installations and accommodation vessels. The position is referring to Qornoq 1927 datum. Chart(s) (Joides Resolution 28 August 2012)

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts Kort 1 INT 1 Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts 07 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 5. december 07. Væsentlige ændringer af symboler,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d. 10-12/2012 1 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Forurening af havet som problem i national og international ret

Forurening af havet som problem i national og international ret Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Gunnar G. Schräm Forurening af havet som problem i national og international ret 4 Nordisk juristmøde Forurening af havet som problem i national

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Faglig rapport fra DMU, nr. 397 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Restaurering af Skjern Å

Restaurering af Skjern Å Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Restaurering af Skjern Å Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 531 Ringkjøbing Amt Danmarks Fiskeriundersøgelser Skov-

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere