Efterretninger for Søfarende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark august 2012 ISSN X 128. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 479 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Hights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Vermundsgade 38 C 2100 Copenhagen Ø Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 480 Østersøen 865. Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Måleudstyr udlagt. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,259 N 11 55,480 E. Detaljer. På ovennævnte position er udlagt måleudstyr på havbunden. Dybden på positionen er reduceret med 0,7 m. Søkort Publikation. [J.nr ]. (SFS 5. juni og Scandlines A/S 28. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Measuring equipment deployed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,259 N 11 55,480 E. Details. At above mentioned position measuring equipment has been deployed on the seabed. The depth at the position has been reduced by 0.7 m. Chart(s) Publication(s). (DMA 5 June and Scandlines A/S 28 August 2012) 866. (P). Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Afmærkning udlægges. Tidligere EfS. 22/ (gentagelse med ny tid). Tid. Ultimo september Position ,117 N 11 55,557 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. På anførte tidspunkt udlægges afmærkning som anført. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Scandlines A/S 28. august 2012) (P). Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Buoyage to be deployed. Former EfS. 22/ (repetition with new time). Time. End September Position ,117 N 11 55,557 E, green spar buoy with topmark. Details. At the time stated buoyage will be deployed as mentioned. Chart(s) Publication(s). (Scandlines A/S 28 August 2012)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Østersøen og Sundet. Kriegers Flak - Ishøj S. Havbundsundersøgelser. Tid. 3. september december Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10) samt 450 m på begge sider langs en linje gennem position 11) - 17). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flatholm«(ghlz), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn og holde en afstand af 1000 m fra»aquarius«(zdji3). Søkort. 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The Baltic Sea and the Sound. Kriegers Flak - Ishøj S. Seabed surveys. Time. 3 September - 15 December Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E.

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 482 Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10) and 450 m on each side of a line through positions 11) - 17). The work will be carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration and keep a distance of 1000 m from»aquarius«(zdji3). Chart(s). 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. (Energinet.dk 23 August 2012) 868. Danmark. Østersøen. Bornholm NE. Afmærket måleudstyr inddraget. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. Detaljer. Afmærkning på position 1) - 4) er inddraget. Måleudstyret på position1) - 3) er inddraget. Måleudstyret på position 4) er forgæves eftersøgt. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Aranda 27. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Bornholm NE. Buoyed measuring equipment withdrawn. Former EfS. 25/ cancelled. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. Details. Buoyage at positions 1) - 4) have been withdrawn. The measuring equipment at positions 1) - 3) have been withdrawn. The measuring equipment at position 4) has not been found. Chart(s) (Aranda 27 August 2012) Sundet 869. Danmark. Sundet. Københavns Havn. Sydhavnen. Belvederekaj. Anlægs- og renoveringsarbejde afsluttet. Tidligere EfS. 4/ udgår. Position ,254 N 12 33,140 E, Belvederekaj. Detaljer. Arbejdet ved ovennævnte kaj er indstillet indtil videre. Søkort. 134 (INT 1334). Publikation. [J.nr ]. (MTHøjgaard 28. august 2012)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Sundet. Hundige Havn SE. Afmærkning ikke på plads. Tid. Indtil ultimo oktober Position ,935 N 12 23,903 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på ovennævnte position er ikke på plads. Søkort. 132 (INT 1332). Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Hundige Havn 27. august 2012) Smålandsfarvandet 871. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Oprensning. Afmærkning ikke på plads. Tid. 14. september oktober Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Detaljer. I anførte tidsrum oprenses den gravede rende over Hestehoved Dyb og Nyt Løb. Mens arbejdet pågår, kan afmærkningen i renden ikke forventes at være på plads. Søkort. 162, 198. Publikation. [J.nr ]. (KDI 22. august 2012) (T). Denmark. The Waters South of Zealand. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Dredging. Buoyage not in place. Time. 14 September - 14 October Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Details. In the time period stated dredging will be carried out at Hestehoved Dyb and Nyt Løb. During the work the buoyage may not be in place. Chart(s). 162, 198. (KDI 22 August 2012) 872. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Lolland NW. Vindeby Havmøllepark NW. Bølgeenergianlæg inddraget. Tidligere EfS. 16/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil ultimo september Position. 1) 54 58,399 N 11 06,849 E, bølgeenergianlæg. 2) 54 58,400 N 11 06,900 E, monopæl, Fl(3)Y.10s. Detaljer. Anlægget på ovennævnte position 1) er midlertidigt inddraget. Monopælen, der afmærker anlægget på position 2), er ikke inddraget. Søkort. 142 (INT 1368), 160, 103 (INT 1303). Publikation. [J.nr ]. (Floating Power Plant 27. august 2012)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 484 Storebælt 873. Danmark. Storebælt. Nyborg Fjord. Indsejlingen til Lindholm Havn. Lystønde atter tændt. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position ,710 N 10 48,139 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. Søkort. 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publikation. [J.nr ]. (Associated Danish Ports A/S 27. august 2012) Denmark. The Great Belt. Nyborg Fiord. The approach to Lindholm Harbour. Light buoy lit. Former EfS. 25/ cancelled. Position ,710 N 10 48,139 E, S-cardinal, Q(6)+LFl.15s. Chart(s). 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publication(s). (Associated Danish Ports A/S 27 August 2012) 874. (T). Danmark. Storebælt. Langeland W. Elsehoved. Renoveringsarbejde. Fyr slukket. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Detaljer. I anførte tidsrum er fyret på ovennævnte position slukket. Søkort. 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C1590). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 27. august 2012) (T). Denmark. The Great Belt. Langeland W. Elsehoved. Maintenance work. Light unlit. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Details. In the time period stated the light at above mentioned position is unlit. Chart(s). 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 3632 (C1590). (DMA 27 August 2012) 875. (P). Danmark. Storebælt. Nakskov Fjord. Båke nedlægges. Afmærkning ændres. Tid. Primo september Position. 1) 54 51,399 N 10 54,416 E, W-kardinal. 2) 54 50,122 N 10 58,247 E, forbåke. 3) 54 50,154 N 10 59,724 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. 4) 54 50,004 N 11 00,304 E, N-kardinal, Q. 5) 54 50,705 N 10 59,469 E, grøn stage med topbetegnelse.

8 Efterretninger for Søfarende, uge side 485 Detaljer. I anførte tidsrum inddrages afmærkningen på position 1). Forbåken på position 2) nedlægges. Afmærkningen på position 3) ombyttes til rød stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)R.5s. Afmærkningen på position 4) ombyttes til grøn stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)G.5s. På position 5) udlægges afmærkning som anført. Alle sideafmærkningerne i den gravede rende til Nakskov Havn er ombyttet med stager med topbetegnelse i deres respektive farver. Note. Forholdet vises i nyt søkort 144, der udkommer primo september Søkort Publikation. [AFM nr , , , ]. [J.nr ]. (Nakskov Havn 18. og SFS 23. august 2012) Lillebælt 876. (T). Danmark. Lillebælt. EK R 44 Halk. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. September kl kl kl kl Position N 9 38 E. Søkort. 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 6. [J.nr ]. (FBE 28. august 2012) (T). Denmark. The Little Belt. EK R 44 Halk. Firing exercises. Warning. Time. September hours hours hours hours Position N 9 38 E. Chart(s). 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 6. (FBE 28 August 2012) 877. (T). Danmark. Lillebælt. Den gravede rende til Augustenborg Havn. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio oktober Position ,472 N 9 50,791 E. Detaljer. Ved opmåling i den gravede rende til Augustenborg Havn på ovennævnte position er der konstateret dybder på ned til 2,7 m. Søkort. 155, 152 (INT 1373). Publikation. [J.nr ]. (Sønderborg Havne 27. august 2012)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side 486 Kattegat 878. Danmark. Kattegat. Roskilde Fjord S. Risø WSW. Måleudstyr etableret. Afmærkning flyttet. Afmærkning udlagt. Vindmølle etableret. EfS-henvisning. 19/ Position. 1) 55 41,501 N 12 04,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 2) 55 41,510 N 12 04,866 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 3) 55 41,501 N 12 04,860 E, forsøgsvindmølle. Detaljer. Afmærkningen er flyttet til justeret position 1). Til markering af måleudstyr er udlagt afmærkning som anført på position 2). På position 3) er etableret en forsøgsvindmølle og målemast, der lejlighedsvist vil være inddraget. Søkort Publikation. [J.nr ]. (DTU 24. august 2012) 879. (T). Danmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Skydeøvelser. Advarsel. Tid september 2012, kl Position N E. Søkort. 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 11. [J.nr ]. (SOK 28. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Firing exercises. Warning. Time September 2012, hours Position N E. Chart(s). 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 11. (ADF 28 August 2012) 880. (P). Danmark. Kattegat. Juelsminde N. Sandbjerg Vig. Monteringsarbejde. Afmærkning udlægges. EfS-henvisning. 29/ Tid. Uge Position ,762 N 10 01,376 E. Detaljer. På ovennævnte position monteres en ventil på eksisterende udløbsledning. Arbejdet udføres fra flåde. I umiddelbar nærhed udlægges en gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse. Søkort. 114 (INT 1377). Publikation. [J.nr ]. (SFS 23. januar og Hedensted Spildevand 27. august 2012)

10 Efterretninger for Søfarende, uge side Danmark. Kattegat. Århus Bugt. Hov Havn. Fyr nedlagt. Afmærkning inddraget. Afmærkning udlagt. Tidligere EfS. 21/ udgår. Position. 1) 55 54,786 N 10 15,878 E, Fl(3)G.10s. 2) 55 54,76 N 10 15,88 E, grøn spidstønde. 3) 55 54,770 N 10 15,864 E. Detaljer. Fyret på position 1) er nedlagt og fjernet. Afmærkningen på position 2) er inddraget. På position 3) er udlagt en grøn stage med topbetegnelse, Fl(3)G.10s. Søkort. 112 (INT 1380), 114 (INT 1377). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0833.6). [J.nr ]. (Hou Havn og SFS 27. august 2012) 882. (T). Danmark. Kattegat. Frederikshavn Havn. Geotekniske undersøgelser. Tid september Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Havn. Detaljer. I anførte tidsrum foretages geotekniske boringer udenfor havneindløbet til Frederikshavn Havn. Arbejdet udføres fra jack-up flåden»explorer«, der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publikation. [J.nr ]. (COWI og SFS 27. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. Frederikshavn Harbour. Geotechnical surveys. Time September Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Harbour. Details. In the time period stated geotechnical surveys will be carried out outside the entrance to Frederikshavn Harbour. The work will be carried out from the jack-up rig»explorer«, which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publication(s). (COWI and DMA 27 August 2012) 883. Danmark. Kattegat. Skagen Havn. Geotekniske undersøgelser afsluttet. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Havn. Søkort. 101 (INT 1301). Publikation. [J.nr ]. Denmark. Kattegat. Skagen Harbour. Geotechnical surveys completed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Harbour. Chart(s). 101 (INT 1301). Publication(s). (COWI 27. august 2012) (COWI 27 August 2012)

11 Efterretninger for Søfarende, uge side 488 Limfjorden 884. (P). Danmark. Limfjorden. Vilsund N. Sundby Lystbådehavn. Anlægsarbejde. Tid. Uge Position ,056 N 8 38,178 E, Sundby Lystbådehavn. Detaljer. I anførte tidsrum udføres anlægsarbejde ved ovennævnte havn. Arbejdet består af ramning af pæle fra flåde. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. (KDI 7. maj og VG Entreprenør A/S 27. august 2012) Nordsøen 885. (P). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt. Forbudsområde oprettet. Anlægsarbejder. Tidligere EfS. 15/ (ajourført gentagelse). Tid. Indtil 9. september Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Detaljer. I anførte tidsrum etableres nye platforme på justeret position 1) og 2). Et forbudsområde med en radius på 1000 m omkring positionerne er oprettet. I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på bunden. Note. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs, 6, nr. 1, og overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, 28, nr. 3. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Hess Denmark og SFS 27. august 2012) (P). Denmark. The North Sea. South Arne Field. Prohibition area. Construction works. Former EfS. 15/ (updated repetition). Time. Until 9 September Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Details. In the time period stated new platforms are being established at adjusted positions 1) and 2). A prohibition area with a radius of 1000 meters around each position is established. In the prohibition area unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The prohibition area is established by DMA pursuant to section 6 in Consolidated Act no. 654 of 15 June 2010 on Safety at Sea. Violation is punishable under section 28 in the same Act. Chart(s). 93 (INT 1044). (Hess Denmark and DMA 27 August 2012)

12 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt NNE. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 31/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,213 N 4 16,023 E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres havbundsundersøgelser i 3 x 3 km stort område centreret på ovennævnte position. Arbejdet udføres fra»ocean Reliance«(J8B2707). Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Dong Energy E&P A/S 29. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Syd Arne Felt NNE. Seabed surveys. Former EfS. 31/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,213 N 4 16,023 E. Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out on an area of 3 x 3 km centred on above mentioned position. The work is carried out from»ocean Reliance«(J8B2707). Chart(s). 93 (INT 1044). (Dong Energy E&P A/S 29 August 2012) 887. (T). Danmark. Nordsøen. Militær øvelse. Risiko for instrumentforstyrrelser. Midlertidigt fareområde oprettes. Skydning. Advarsel. Tid september Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, kyst. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, kyst. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Detaljer. I anførte tidsrum pågår militær øvelsesaktiviteter som følger: Område A - Generel øvelsesaktivitet: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 1) - 4). Periode: I anførte tidsrum hele døgnet. Aktivitet: I øvelsen indgår orlogsfartøjer, fly og helikoptere. Område B - Øvelse i elektronisk krigsførelse: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 5) - 8). Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Øvelsesaktivitet med to orlogsfartøjer. Fartøjerne er forsynet med udstyr, der kan forstyrre GPS-signaler og andre navigationsinstrumenter i en afstand af op til 6500 m fra skibene. Skibsfarten anmodes om at holde klar af området.

13 Efterretninger for Søfarende, uge side 490 Område C - Skydeøvelser: Afgrænsning: Et midlertidigt fareområde afgrænset ved en linje gennem position 9) - 12) oprettes. Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Skydning efter mål på havoverfladen. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (SOK 22. og SFS 30. august 2012) Denmark. The North Sea. Military exercise. Risk of disturbance of navigational instruments. Temporary firing area will be established. Firing exercises. Warning. Time September Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, coast. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, coast. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Details. In the time period stated various military exercises will take place in the below mentioned areas: Area A: General exercise. Boundary: In an area bounded by a line through positions 1) - 4). Time: In the above mentioned time period all hours. Activity: The exercise involves naval vessels, aircrafts and helicopters. Area B: Exercise in electronical warfare. Boundary: In an area bounded by a line through positions 5) - 8). Time: In above mentioned time period between hours Activity: The exercise involves two naval vessels. Mariners are advised to keep clear of the area and keep a distance of at least 6,500 meters to the naval vessels. Area C: Firing exercise. Boundary: An temporary danger area will be established in an area bounded by a line through positions 9) - 12). Time: In above mentioned time period between hours Activity: Firing exercise. Chart(s). 93 (INT 1044). (ADF 22 and DMA 30 August 2012)

14 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Horns Rev N. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil 15. november Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flat- Holm«(GHLZ), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Horns Rev N. Seabed surveys. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until 15 November Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Details. In the time period stated seabed surveys are carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10). The work is carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). (Energinet.dk 23 August 2012)

15 Efterretninger for Søfarende, uge side 492 Grønland 889. (T). Grønland. W-kyst. Melville Bugt. Kap York Isfjelds Banke S. Boringer. Sikkerhedszone. Tidligere EfS. 33/847 (ajourført gentagelse). Tid. Indtil medio september Position ,74 N 62 33,27 W. Detaljer. I anførte tidsrum foretages boringer på ovennævnte justerede position. Arbejdet udføres fra»joides Resolution«(5BMM3). Mens arbejdet pågår, er der oprettet en sikkerhedszone med en radius på 500 m omkring arbejdsfartøjet. I sikkerhedszonen er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Note. Sikkerhedszonen er oprettet i medfør af Grønlands Selvstyres bekendtgørelse nr. 14 af 26. august 2010 om sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe. Positionen refererer til Qornoq 1927 datum. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Joides Resolution ) (T). Greenland. W-coast. Melville Bight. Kap York Isfjelds Banke S. Drillings. Safety zone. Former EfS. 33/ (updated repetition). Time. Until mid-september Position ,74 N 62 33,27 W. Details. In the time period stated drillings are carried out at above mentioned adjusted position. The work is carried out from»joides Resolution«(5BMM3). During the work a safety zone with a radius of 500 m around the working vessel will be established. In the safety zone unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The safety zone is established by Government of Greenland, Order No 14 of 26 August 2010, about safety zones at offshore installations and accommodation vessels. The position is referring to Qornoq 1927 datum. Chart(s) (Joides Resolution 28 August 2012)

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-52 2011 51-52 23. december 2011 EfS 51-52 2011 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende 14. februar 2003 Indholdsfortegnelse over Efterretninger for Søfarende 2002 (E. f. S. nr. 1 51-52) 1 Bilag til E. f. S. Med E. f. S. nr. 1: Skitse visende fareområder, hvori der som følge af formodning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-28 2012 28 13. juli 2012 EfS 28 2012 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden....

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere