Efterretninger for Søfarende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark august 2012 ISSN X 128. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 479 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Hights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Vermundsgade 38 C 2100 Copenhagen Ø Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 480 Østersøen 865. Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Måleudstyr udlagt. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,259 N 11 55,480 E. Detaljer. På ovennævnte position er udlagt måleudstyr på havbunden. Dybden på positionen er reduceret med 0,7 m. Søkort Publikation. [J.nr ]. (SFS 5. juni og Scandlines A/S 28. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Measuring equipment deployed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,259 N 11 55,480 E. Details. At above mentioned position measuring equipment has been deployed on the seabed. The depth at the position has been reduced by 0.7 m. Chart(s) Publication(s). (DMA 5 June and Scandlines A/S 28 August 2012) 866. (P). Danmark. Østersøen. Gedser S. Kroghage Dyb. Afmærkning udlægges. Tidligere EfS. 22/ (gentagelse med ny tid). Tid. Ultimo september Position ,117 N 11 55,557 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. På anførte tidspunkt udlægges afmærkning som anført. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Scandlines A/S 28. august 2012) (P). Denmark. The Baltic Sea. Gedser S. Kroghage Dyb. Buoyage to be deployed. Former EfS. 22/ (repetition with new time). Time. End September Position ,117 N 11 55,557 E, green spar buoy with topmark. Details. At the time stated buoyage will be deployed as mentioned. Chart(s) Publication(s). (Scandlines A/S 28 August 2012)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Østersøen og Sundet. Kriegers Flak - Ishøj S. Havbundsundersøgelser. Tid. 3. september december Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10) samt 450 m på begge sider langs en linje gennem position 11) - 17). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flatholm«(ghlz), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn og holde en afstand af 1000 m fra»aquarius«(zdji3). Søkort. 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The Baltic Sea and the Sound. Kriegers Flak - Ishøj S. Seabed surveys. Time. 3 September - 15 December Position. 1) 55 03,120 N 12 45,448 E. 2) 55 05,918 N 12 58,101 E. 3) 55 03,835 N 13 03,344 E. 4) 55 00,450 N 13 08,808 E. 5) 54 59,145 N 13 07,229 E. 6) 54 58,126 N 12 51,850 E. 7) 54 58,490 N 12 46,459 E. 8) 54 59,312 N 12 45,631 E. 9) 55 00,715 N 12 45,072 E. 10) 55 02,034 N 12 45,101 E. 11) 55 04,112 N 12 51,032 E. 12) 55 08,584 N 12 36,401 E. 13) 55 15,003 N 12 29,700 E. 14) 55 20,663 N 12 28,220 E. 15) 55 20,545 N 12 26,800 E. 16) 55 32,254 N 12 25,810 E. 17) 55 35,978 N 12 23,087 E.

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 482 Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10) and 450 m on each side of a line through positions 11) - 17). The work will be carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration and keep a distance of 1000 m from»aquarius«(zdji3). Chart(s). 133 (INT 1333), 190, 132 (INT 1332), 198, 104, 188. (Energinet.dk 23 August 2012) 868. Danmark. Østersøen. Bornholm NE. Afmærket måleudstyr inddraget. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-tønde, Fl(5)Y.20s. Detaljer. Afmærkning på position 1) - 4) er inddraget. Måleudstyret på position1) - 3) er inddraget. Måleudstyret på position 4) er forgæves eftersøgt. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Aranda 27. august 2012) Denmark. The Baltic Sea. Bornholm NE. Buoyed measuring equipment withdrawn. Former EfS. 25/ cancelled. Position. 1) 55 19,070 N 15 37,610 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 2) 55 20,950 N 15 38,820 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 3) 55 22,940 N 15 44,260 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. 4) 55 15,000 N 15 59,000 E, ODAS-buoy, Fl(5)Y.20s. Details. Buoyage at positions 1) - 4) have been withdrawn. The measuring equipment at positions 1) - 3) have been withdrawn. The measuring equipment at position 4) has not been found. Chart(s) (Aranda 27 August 2012) Sundet 869. Danmark. Sundet. Københavns Havn. Sydhavnen. Belvederekaj. Anlægs- og renoveringsarbejde afsluttet. Tidligere EfS. 4/ udgår. Position ,254 N 12 33,140 E, Belvederekaj. Detaljer. Arbejdet ved ovennævnte kaj er indstillet indtil videre. Søkort. 134 (INT 1334). Publikation. [J.nr ]. (MTHøjgaard 28. august 2012)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Sundet. Hundige Havn SE. Afmærkning ikke på plads. Tid. Indtil ultimo oktober Position ,935 N 12 23,903 E, grøn stage med topbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på ovennævnte position er ikke på plads. Søkort. 132 (INT 1332). Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Hundige Havn 27. august 2012) Smålandsfarvandet 871. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Oprensning. Afmærkning ikke på plads. Tid. 14. september oktober Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Detaljer. I anførte tidsrum oprenses den gravede rende over Hestehoved Dyb og Nyt Løb. Mens arbejdet pågår, kan afmærkningen i renden ikke forventes at være på plads. Søkort. 162, 198. Publikation. [J.nr ]. (KDI 22. august 2012) (T). Denmark. The Waters South of Zealand. Grønsund. Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Dredging. Buoyage not in place. Time. 14 September - 14 October Position ,4 N 12 09,2 E, Hestehoved Dyb - Nyt Løb. Details. In the time period stated dredging will be carried out at Hestehoved Dyb and Nyt Løb. During the work the buoyage may not be in place. Chart(s). 162, 198. (KDI 22 August 2012) 872. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Lolland NW. Vindeby Havmøllepark NW. Bølgeenergianlæg inddraget. Tidligere EfS. 16/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil ultimo september Position. 1) 54 58,399 N 11 06,849 E, bølgeenergianlæg. 2) 54 58,400 N 11 06,900 E, monopæl, Fl(3)Y.10s. Detaljer. Anlægget på ovennævnte position 1) er midlertidigt inddraget. Monopælen, der afmærker anlægget på position 2), er ikke inddraget. Søkort. 142 (INT 1368), 160, 103 (INT 1303). Publikation. [J.nr ]. (Floating Power Plant 27. august 2012)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 484 Storebælt 873. Danmark. Storebælt. Nyborg Fjord. Indsejlingen til Lindholm Havn. Lystønde atter tændt. Tidligere EfS. 25/ udgår. Position ,710 N 10 48,139 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. Søkort. 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publikation. [J.nr ]. (Associated Danish Ports A/S 27. august 2012) Denmark. The Great Belt. Nyborg Fiord. The approach to Lindholm Harbour. Light buoy lit. Former EfS. 25/ cancelled. Position ,710 N 10 48,139 E, S-cardinal, Q(6)+LFl.15s. Chart(s). 143 (INT 1369), 141 (INT 1370), 142 (INT 1368). Publication(s). (Associated Danish Ports A/S 27 August 2012) 874. (T). Danmark. Storebælt. Langeland W. Elsehoved. Renoveringsarbejde. Fyr slukket. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Detaljer. I anførte tidsrum er fyret på ovennævnte position slukket. Søkort. 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C1590). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 27. august 2012) (T). Denmark. The Great Belt. Langeland W. Elsehoved. Maintenance work. Light unlit. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,090 N 10 46,493 E, Oc.WRG. Details. In the time period stated the light at above mentioned position is unlit. Chart(s). 142 (INT 1368), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 3632 (C1590). (DMA 27 August 2012) 875. (P). Danmark. Storebælt. Nakskov Fjord. Båke nedlægges. Afmærkning ændres. Tid. Primo september Position. 1) 54 51,399 N 10 54,416 E, W-kardinal. 2) 54 50,122 N 10 58,247 E, forbåke. 3) 54 50,154 N 10 59,724 E, S-kardinal, Q(6)+LFl.15s. 4) 54 50,004 N 11 00,304 E, N-kardinal, Q. 5) 54 50,705 N 10 59,469 E, grøn stage med topbetegnelse.

8 Efterretninger for Søfarende, uge side 485 Detaljer. I anførte tidsrum inddrages afmærkningen på position 1). Forbåken på position 2) nedlægges. Afmærkningen på position 3) ombyttes til rød stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)R.5s. Afmærkningen på position 4) ombyttes til grøn stage med topbetegnelse med fyrkarakteren Fl(2)G.5s. På position 5) udlægges afmærkning som anført. Alle sideafmærkningerne i den gravede rende til Nakskov Havn er ombyttet med stager med topbetegnelse i deres respektive farver. Note. Forholdet vises i nyt søkort 144, der udkommer primo september Søkort Publikation. [AFM nr , , , ]. [J.nr ]. (Nakskov Havn 18. og SFS 23. august 2012) Lillebælt 876. (T). Danmark. Lillebælt. EK R 44 Halk. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. September kl kl kl kl Position N 9 38 E. Søkort. 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 6. [J.nr ]. (FBE 28. august 2012) (T). Denmark. The Little Belt. EK R 44 Halk. Firing exercises. Warning. Time. September hours hours hours hours Position N 9 38 E. Chart(s). 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 6. (FBE 28 August 2012) 877. (T). Danmark. Lillebælt. Den gravede rende til Augustenborg Havn. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio oktober Position ,472 N 9 50,791 E. Detaljer. Ved opmåling i den gravede rende til Augustenborg Havn på ovennævnte position er der konstateret dybder på ned til 2,7 m. Søkort. 155, 152 (INT 1373). Publikation. [J.nr ]. (Sønderborg Havne 27. august 2012)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side 486 Kattegat 878. Danmark. Kattegat. Roskilde Fjord S. Risø WSW. Måleudstyr etableret. Afmærkning flyttet. Afmærkning udlagt. Vindmølle etableret. EfS-henvisning. 19/ Position. 1) 55 41,501 N 12 04,841 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 2) 55 41,510 N 12 04,866 E, gul stage med krydstopbetegnelse. 3) 55 41,501 N 12 04,860 E, forsøgsvindmølle. Detaljer. Afmærkningen er flyttet til justeret position 1). Til markering af måleudstyr er udlagt afmærkning som anført på position 2). På position 3) er etableret en forsøgsvindmølle og målemast, der lejlighedsvist vil være inddraget. Søkort Publikation. [J.nr ]. (DTU 24. august 2012) 879. (T). Danmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Skydeøvelser. Advarsel. Tid september 2012, kl Position N E. Søkort. 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2012, punkt 11. [J.nr ]. (SOK 28. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Firing exercises. Warning. Time September 2012, hours Position N E. Chart(s). 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2012, section 11. (ADF 28 August 2012) 880. (P). Danmark. Kattegat. Juelsminde N. Sandbjerg Vig. Monteringsarbejde. Afmærkning udlægges. EfS-henvisning. 29/ Tid. Uge Position ,762 N 10 01,376 E. Detaljer. På ovennævnte position monteres en ventil på eksisterende udløbsledning. Arbejdet udføres fra flåde. I umiddelbar nærhed udlægges en gul specialafmærkning med krydstopbetegnelse. Søkort. 114 (INT 1377). Publikation. [J.nr ]. (SFS 23. januar og Hedensted Spildevand 27. august 2012)

10 Efterretninger for Søfarende, uge side Danmark. Kattegat. Århus Bugt. Hov Havn. Fyr nedlagt. Afmærkning inddraget. Afmærkning udlagt. Tidligere EfS. 21/ udgår. Position. 1) 55 54,786 N 10 15,878 E, Fl(3)G.10s. 2) 55 54,76 N 10 15,88 E, grøn spidstønde. 3) 55 54,770 N 10 15,864 E. Detaljer. Fyret på position 1) er nedlagt og fjernet. Afmærkningen på position 2) er inddraget. På position 3) er udlagt en grøn stage med topbetegnelse, Fl(3)G.10s. Søkort. 112 (INT 1380), 114 (INT 1377). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0833.6). [J.nr ]. (Hou Havn og SFS 27. august 2012) 882. (T). Danmark. Kattegat. Frederikshavn Havn. Geotekniske undersøgelser. Tid september Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Havn. Detaljer. I anførte tidsrum foretages geotekniske boringer udenfor havneindløbet til Frederikshavn Havn. Arbejdet udføres fra jack-up flåden»explorer«, der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publikation. [J.nr ]. (COWI og SFS 27. august 2012) (T). Denmark. Kattegat. Frederikshavn Harbour. Geotechnical surveys. Time September Position ,07 N 10 33,00 E, Frederikshavn Harbour. Details. In the time period stated geotechnical surveys will be carried out outside the entrance to Frederikshavn Harbour. The work will be carried out from the jack-up rig»explorer«, which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 123, 101 (INT 1301), 100, 92 (INT 1300). Publication(s). (COWI and DMA 27 August 2012) 883. Danmark. Kattegat. Skagen Havn. Geotekniske undersøgelser afsluttet. Tidligere EfS. 32/ udgår. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Havn. Søkort. 101 (INT 1301). Publikation. [J.nr ]. Denmark. Kattegat. Skagen Harbour. Geotechnical surveys completed. Former EfS. 32/ cancelled. Position ,1 N 10 35,3 E, Skagen Harbour. Chart(s). 101 (INT 1301). Publication(s). (COWI 27. august 2012) (COWI 27 August 2012)

11 Efterretninger for Søfarende, uge side 488 Limfjorden 884. (P). Danmark. Limfjorden. Vilsund N. Sundby Lystbådehavn. Anlægsarbejde. Tid. Uge Position ,056 N 8 38,178 E, Sundby Lystbådehavn. Detaljer. I anførte tidsrum udføres anlægsarbejde ved ovennævnte havn. Arbejdet består af ramning af pæle fra flåde. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. (KDI 7. maj og VG Entreprenør A/S 27. august 2012) Nordsøen 885. (P). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt. Forbudsområde oprettet. Anlægsarbejder. Tidligere EfS. 15/ (ajourført gentagelse). Tid. Indtil 9. september Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Detaljer. I anførte tidsrum etableres nye platforme på justeret position 1) og 2). Et forbudsområde med en radius på 1000 m omkring positionerne er oprettet. I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på bunden. Note. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs, 6, nr. 1, og overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, 28, nr. 3. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Hess Denmark og SFS 27. august 2012) (P). Denmark. The North Sea. South Arne Field. Prohibition area. Construction works. Former EfS. 15/ (updated repetition). Time. Until 9 September Position. 1) 56 05,744 N 4 13,154 E. 2) 56 04,693 N 4 13,850 E. Details. In the time period stated new platforms are being established at adjusted positions 1) and 2). A prohibition area with a radius of 1000 meters around each position is established. In the prohibition area unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The prohibition area is established by DMA pursuant to section 6 in Consolidated Act no. 654 of 15 June 2010 on Safety at Sea. Violation is punishable under section 28 in the same Act. Chart(s). 93 (INT 1044). (Hess Denmark and DMA 27 August 2012)

12 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Syd Arne Felt NNE. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 31/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil medio september Position ,213 N 4 16,023 E. Detaljer. I anførte tidsrum udføres havbundsundersøgelser i 3 x 3 km stort område centreret på ovennævnte position. Arbejdet udføres fra»ocean Reliance«(J8B2707). Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Dong Energy E&P A/S 29. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Syd Arne Felt NNE. Seabed surveys. Former EfS. 31/ (repetition with new time). Time. Until mid-september Position ,213 N 4 16,023 E. Details. In the time period stated seabed surveys will be carried out on an area of 3 x 3 km centred on above mentioned position. The work is carried out from»ocean Reliance«(J8B2707). Chart(s). 93 (INT 1044). (Dong Energy E&P A/S 29 August 2012) 887. (T). Danmark. Nordsøen. Militær øvelse. Risiko for instrumentforstyrrelser. Midlertidigt fareområde oprettes. Skydning. Advarsel. Tid september Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, kyst. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, kyst. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Detaljer. I anførte tidsrum pågår militær øvelsesaktiviteter som følger: Område A - Generel øvelsesaktivitet: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 1) - 4). Periode: I anførte tidsrum hele døgnet. Aktivitet: I øvelsen indgår orlogsfartøjer, fly og helikoptere. Område B - Øvelse i elektronisk krigsførelse: Afgrænsning: Område afgrænset ved en linje gennem position 5) - 8). Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Øvelsesaktivitet med to orlogsfartøjer. Fartøjerne er forsynet med udstyr, der kan forstyrre GPS-signaler og andre navigationsinstrumenter i en afstand af op til 6500 m fra skibene. Skibsfarten anmodes om at holde klar af området.

13 Efterretninger for Søfarende, uge side 490 Område C - Skydeøvelser: Afgrænsning: Et midlertidigt fareområde afgrænset ved en linje gennem position 9) - 12) oprettes. Periode: I anførte tidsrum mellem kl Aktivitet: Skydning efter mål på havoverfladen. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (SOK 22. og SFS 30. august 2012) Denmark. The North Sea. Military exercise. Risk of disturbance of navigational instruments. Temporary firing area will be established. Firing exercises. Warning. Time September Position. 1) 57 00,000 N 6 10,000 E. 2) 57 00,000 N 7 56,000 E. 3) 56 00,000 N 7 56,000 E. 4) 56 00,000 N 6 10,000 E. 5) 56 40,280 N 8 02,113 E. 6) 56 40,342 N 8 10,770 E, coast. 7) 56 01,897 N 8 06,108 E, coast. 8) 56 01,217 N 7 21,309 E. 9) 56 50,000 N 6 10,000 E. 10) 56 50,000 N 6 30,000 E. 11) 56 40,000 N 6 10,000 E. 12) 56 40,000 N 6 30,000 E. Details. In the time period stated various military exercises will take place in the below mentioned areas: Area A: General exercise. Boundary: In an area bounded by a line through positions 1) - 4). Time: In the above mentioned time period all hours. Activity: The exercise involves naval vessels, aircrafts and helicopters. Area B: Exercise in electronical warfare. Boundary: In an area bounded by a line through positions 5) - 8). Time: In above mentioned time period between hours Activity: The exercise involves two naval vessels. Mariners are advised to keep clear of the area and keep a distance of at least 6,500 meters to the naval vessels. Area C: Firing exercise. Boundary: An temporary danger area will be established in an area bounded by a line through positions 9) - 12). Time: In above mentioned time period between hours Activity: Firing exercise. Chart(s). 93 (INT 1044). (ADF 22 and DMA 30 August 2012)

14 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Nordsøen. Horns Rev N. Havbundsundersøgelser. Tidligere EfS. 27/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil 15. november Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Detaljer. I anførte tidsrum foretages havbundsundersøgelser indenfor et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 10). Arbejdet udføres fra fartøjerne»aquarius«(zdji3) og»flat- Holm«(GHLZ), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (Energinet.dk 23. august 2012) (T). Denmark. The North Sea. Horns Rev N. Seabed surveys. Former EfS. 27/ (repetition with new time). Time. Until 15 November Position. 1) 55 44,462 N 7 32,925 E. 2) 55 41,264 N 7 33,175 E. 3) 55 37,639 N 7 41,401 E. 4) 55 41,212 N 7 48,430 E. 5) 55 44,763 N 8 01,354 E. 6) 55 44,694 N 8 10,260 E. 7) 55 45,739 N 8 10,476 E. 8) 55 45,351 N 8 01,289 E. 9) 55 45,639 N 7 52,975 E. 10) 55 45,086 N 7 50,647 E. Details. In the time period stated seabed surveys are carried out in an area bounded by a line through positions 1) - 10). The work is carried out by the vessels»aquarius«(zdji3) and»flatholm«(ghlz), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are requested to show consideration. Chart(s). 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). (Energinet.dk 23 August 2012)

15 Efterretninger for Søfarende, uge side 492 Grønland 889. (T). Grønland. W-kyst. Melville Bugt. Kap York Isfjelds Banke S. Boringer. Sikkerhedszone. Tidligere EfS. 33/847 (ajourført gentagelse). Tid. Indtil medio september Position ,74 N 62 33,27 W. Detaljer. I anførte tidsrum foretages boringer på ovennævnte justerede position. Arbejdet udføres fra»joides Resolution«(5BMM3). Mens arbejdet pågår, er der oprettet en sikkerhedszone med en radius på 500 m omkring arbejdsfartøjet. I sikkerhedszonen er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Note. Sikkerhedszonen er oprettet i medfør af Grønlands Selvstyres bekendtgørelse nr. 14 af 26. august 2010 om sikkerhedszoner ved offshoreanlæg og indkvarteringsskibe. Positionen refererer til Qornoq 1927 datum. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Joides Resolution ) (T). Greenland. W-coast. Melville Bight. Kap York Isfjelds Banke S. Drillings. Safety zone. Former EfS. 33/ (updated repetition). Time. Until mid-september Position ,74 N 62 33,27 W. Details. In the time period stated drillings are carried out at above mentioned adjusted position. The work is carried out from»joides Resolution«(5BMM3). During the work a safety zone with a radius of 500 m around the working vessel will be established. In the safety zone unauthorized navigation, diving, anchoring, fishery and work on the seabed is prohibited. Note. The safety zone is established by Government of Greenland, Order No 14 of 26 August 2010, about safety zones at offshore installations and accommodation vessels. The position is referring to Qornoq 1927 datum. Chart(s) (Joides Resolution 28 August 2012)

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23. januar 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 137-152 4 Efterretninger for Søfarende, uge 4 2015. side 79 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 26. februar 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 228-249 8 Efterretninger for Søfarende, uge 8 2016. side 144 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 15 15. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 399-416 Efterretninger for Søfarende, uge 15 2016. side 260 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 13. juli 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 729-741 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2012. side 390 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 21 22. maj 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 566-586 Efterretninger for Søfarende, uge 21 2015. side 336 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 6. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 461-471 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2016. side 301 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 29. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 440-460 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2016. side 286 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 7. september 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 890-910 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2012. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 40 2. oktober 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 1070-1099 (T). Grenaa N. Anholt SW. Anholt Havmøllepark. Kabelarbejder. Forbudsområder oprettet.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 4. september 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 960-987 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2015. side 580 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 31 5. august 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 762-783 Efterretninger for Søfarende, uge 31 2016. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23 10. juni 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 583-605 Efterretninger for Søfarende, uge 23 2016. side 378 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 24. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 444-485 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2015. side 267 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 12. juli 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 751-777 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2013. side 429 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 24 15. juni 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 615-636 SJÆLLAND Kalvehave Langø ULVSUND MØN (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Ulvsund. Dronning Alexandrines

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 39 26. september 2014 ISSN 1397-999X 130. årgang 1000-1018 Efterretninger for Søfarende, uge 39 2014. side 589 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 34 21. august 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 901-937 Efterretninger for Søfarende, uge 34 2015. side 543 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 20 19. maj 2011 ISSN 1397-999X 127. årgang 585-613 Efterretninger for Søfarende, uge 20 2011. side 278 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 125-136 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 6. januar 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 1-105 1 Med dette nummer følger: Bilag: EfS A 2012. Generel oplysning. Bilag: Oversigt over forsvarets

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 51-52 20. december 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 1378-1423 Gode ønsker i anledning af den forestående højtid. EfS-redaktionen ønsker de søfarende

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/ (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/531 2016. (T). Køge Havn. Oplysning om indsejling. EfS 21/536 2016. Sundet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Hollænderdybdet

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 2. september 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 856-880 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2016. side 547 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 29 22. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 723-743 Efterretninger for Søfarende, uge 29 2016. side 465 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 106-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 16 21. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 417-439 Efterretninger for Søfarende, uge 16 2016. side 272 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 46-72 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 11. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 389-406 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 19 13. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 472-499 Efterretninger for Søfarende, uge 19 2016. side 309 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44) Kort & Matrikelstyrelsen 6. november 18. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 18 (ugerne/weeks 1-) /8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 217 60

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48) Kort & Matrikelstyrelsen. december 18 10. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 18 (ugerne/weeks 5-8) 11/8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 22

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 71-95 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. november 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 364-374 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 187-198 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 90-99

Rettelse nr. / Correction no. 90-99 21. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 90-99 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 187-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN & Matrikelstyrelsen 9. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 222-233 & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 / Rettelse nr. / Correction No / Rettelse nr. / Correction No 82

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. juni 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 229-259 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 392-402 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 202-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14-15

SØKORTRETTELSER 14-15 21. april 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 14-15 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 135-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 26 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 260-280 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82 260,

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 30 29. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 744-761 Efterretninger for Søfarende, uge 30 2016. side 480 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 8. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 321-330 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 4. november 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 416-426 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 416

Læs mere

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 16. juni 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 141-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere