Efterretninger for Søfarende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark april 2015 ISSN X 131. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 290 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Heights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Carl Jacobsens Vej Valby Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 291 Østersøen 486. Danmark. Østersøen. Faxe Bugt. Faxe Ladeplads E. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 55I 12,000J N 12I15,620J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort. 190, 198. Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) 487. Danmark. Østersøen. Rønne Banke. Adlergrund. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 54I 47,230J N 14I 28,060J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) Denmark. The Baltic Sea. Rønne Banke. Adlergrund. Measuring equipment withdrawn. EfS reference / Position. 54I 47,230J N 14I 28,060J E. Details. The measuring equipment at above-mentioned position has been withdrawn. Chart(s) (Syddansk Universitet 25 April 2015) Smålandsfarvandet 488. Danmark. Smålandsfarvandet. Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro SW. Mindre dybde. Position. 54I 58,884J N 12I 09,159J E. Detaljer. På ovennævnte position er målt dybde på 2,7 m. Pullen strækker sig ca. 160 m i NE-lig retning. Søkort Publikation. [J.nr ]. (GST 22. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Ulvsund. Dronning Alexandrines Bridge SW. Less depth. Position. 54I 58,884J N 12I 09,159J E. Details. A depth of 2.7m has been measured at above-mentioned position. The shoal extends approx. 160m in NE-direction. Chart(s) (GST 22 April 2015)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side Danmark. Smålandsfarvandet. Tærø N. Langø Vrid. Mindre dybder. Position. 1) 54I 58,260J N 12I 05,102J E. 2) 54I 58,282J N 12I 05,250J E. Detaljer. På position 1) er målt dybde på 2,58 m. Pullen strækker sig ca. 70 m i NE-lig retning. På position 2) er målt dybde på 3,35 m. Pullen strækker sig ca. 40 m i ENE-lig retning. Søkort. 161, 162. Publikation. [J.nr ]. (GST 22. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Tærø N. Langø Vrid. Less depths. Position. 1) 54I 58,260J N 12I 05,102J E. 2) 54I 58,282J N 12I 05,250J E. Details. A depth of 2.58m exists at position 1). The shoal goes approx. 70m in NE-direction. A depth of 3,35m exists at position 2). The shoal extends approx. 40m in ENE-direction. Chart(s). 161, 162. (GST 22 April 2015) 490. Danmark. Smålandsfarvandet. Karrebæksminde Havn. Anlægsarbejde afsluttet. Tidligere EfS. 12/ udgår. Position. 1) 55I 10,544J N 11I 38,578J E, nyt molehoved. 2) 55I 10,546J N 11I 38,615J E, nyt molehoved. Detaljer. Nye molehoveder er etableret på position 1) og 2). Søkort. 164, 160. Publikation. [J.nr ]. (Næstved Havn 27. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Karrebæksminde Harbour. Construction works completed. Former EfS. 12/ cancelled. Position. 1) 55I 10,544J N 11I 38,578J E, new pier head. 2) 55I 10,546J N 11I 38,615J E, new pier head. Details. New pier heads have been established at positions 1) and 2). Chart(s). 164, 160. Publication(s). (Næstved Harbour 27 April 2015) Storebælt 491. Danmark. Storebælt. Kerteminde Bugt. Kapsejladsafmærkning. Justeret position. EfS-henvisning. 9/ Position. 55I 27,156J N 10I 41,750J E, gul kugletønde med flagtopbetegnelse, ( ) Detaljer. Kapsejladsmærket udlægges fremover på ovennævnte justerede position. Søkort. 141 (INT 1370). Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Kerteminde Sejlklub 26. og SFS 27. april 2015)

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 293 Lillebælt 492. (P). Danmark. Lillebælt. Bogense Havn og Marina. Tågesignal nedlægges. Tid. 1. juni Position. 55I 34,219J N 10I 04,581J E, Siren(1)30s(occas). Detaljer. På anførte tidspunkt nedlægges tågesignalet på ovennævnte position. Søkort. 114 (INT 1377), 151 (INT 1375). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0904). [J.nr ]. (Bogense Havn og Marina og SFS 14. april 2015) 493. Danmark. Lillebælt. Bågø E og SE. Årø N og S. Afmærkning ombyttet. EfS-henvisning. 19/ Position. 1) 55I 18,000J N 9I 51,672J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 2) 55I 16,877J N 9I 50,530J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 3) 55I 14,952J N 9I 48,737J E, rød stumptønde med topbetegnelse. 4) 55I 17,255J N 9I 48,455J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 5) 55I 17,109J N 9I 43,799J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 6) 55I 13,660J N 9I 43,466J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på position 1) - 2), 4) - 6) er ombyttet til en grøn spidstønde uden topbetegnelse. Afmærkning på position 3) er ombyttet til rød stumptønde uden topbetegnelse. Søkort. 151 (INT 1375), 103 (INT 1303). Publikation. [AFM nr , , , , , ]. [J.nr ]. (SFS 27. april 2015) 494. Danmark. Lillebælt. Traneodde NE. Hesteskoen. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 55I 04,530J N 9I55,280J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort. 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) Denmark. The Little Belt. Traneodde NE. Hesteskoen. Measuring equipment withdrawn. EfS reference / Position. 55I 04,530J N 9I55,280J E. Details. The measuring equipment at above-mentioned position has been withdrawn. Chart(s). 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). (Syddansk Universitet 25 April 2015)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side 294 Kattegat 495. (T). Danmark. Kattegat. Isefjord. EK R 17 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl Position. 55I 52J N 11I 57J E. Søkort. 117, 116. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 9. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. Isefjord. EK R 17 Jægerspris. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours Position. 55I 52J N 11I 57J E. Chart(s). 117, 116. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 9. (DDEO 24 April 2015) 496. (T). Danmark. Kattegat. Isefjord. EK R 18 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Position. 55I 52J N 11I 57J E. Søkort. 117, 116. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 9. [J.nr ]. (FES 27. april 2015)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 295 (T). Denmark. Kattegat. Isefjord. EK R 18 Jægerspris. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours Position. 55I 52J N 11I 57J E. Chart(s). 117, 116. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 9. (DDEO 27 April 2015) 497. (T). Danmark. Kattegat. EK R 15 Sejerø E. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl kl Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Søkort. 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 12. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. EK R 15 Sejerø E. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours hours Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Chart(s). 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 12. (DDEO 24 April 2015)

8 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Kattegat. EK R 16 Sejerø W. Skydeøvelser. Advarsel. Tid maj 2015, kl Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Søkort. 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 12. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. EK R 16 Sejerø W. Firing exercises. Warning. Time. 4-8 May 2015, hours Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Chart(s). 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 12. (DDEO 24 April 2015) 499. (T). Danmark. Kattegat. Horsens Fjord. Den gravede rende til Horsens Havn. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil ultimo Position. 55I 51,06J N 9I 55,02J E. Detaljer. Dybden i den gravede rende til Horsens Havn er aftaget fra 6,9 m til 6,3 m. Søkort. 113, 114 (INT 1377). Publikation. [J.nr ]. (Horsens Erhvervshavn 28. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. Horsens Fjord. The dredged channel to Horsens Harbour. Less depth. Former EfS. 2/ (repetition with new time). Time. Until end Position. 55I 51,06J N 9I 55,02J E. Details. The depth in the dredged channel to Horsens Harbour is reduced from 6.9m to 6.3m. Chart(s). 113, 114 (INT 1377). Publication(s). (Port of Horsens 28 April 2015) 500. Danmark. Kattegat. Indsejlingen til Randers Havn. Topbetegnelser på plads. Tidligere EfS. 2/ udgår. Position. 1) 56I 36,670J N 10I 23,803J E, grøn stage med topbetegnelse. 2) 56I 27,773J N 10I 03,869J E, Randers Havn. Detaljer. Topbetegnelserne på afmærkningen i Randers Fjord mellem position 1) og 2) er atter på plads. Søkort. 111 (INT 1381), 122. Publikation. [J.nr ]. (Randers Havn 27. april 2015)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side 297 Denmark. Kattegat. Approach to Randers Harbour. Topmarks in place. Former EfS. 2/ cancelled. Position. 1) 56I 36,670J N 10I 23,803J E, green spar buoy with topmark. 2) 56I 27,773J N 10I 03,869J E, Randers Harbour. Details. The topmarks at the buoyage in Randers Fjord between positions 1) and 2) are in place. Chart(s). 111 (INT 1381), 122. Publication(s). (Randers Harbour 27 April 2015) Limfjorden 501. (T). Danmark. Limfjorden. Løgstør Grunde N. Vrag. Tid. Indtil videre. Position. 56I 59,203J N 9I 12,456J E. Detaljer. På ovennævnte position findes et vrag synligt over havoverfladen. Søkort. 105 (INT 1450), 109 (INT 1449). Publikation. [VragID 2990]. [J.nr ]. (MAS 28. april 2015) (T). Denmark. The Liim Fiord. Løgstør Grunde N. Wreck. Time. Until further notice. Position. 56I 59,203J N 9I 12,456J E. Details. At above-mentioned position is a wreck visible above the surface. Chart(s). 105 (INT 1450), 109 (INT 1449). (MAS 28 April 2015) 502. (P). Danmark. Limfjorden. Fur Sund. Fur Havn W. Anlægsarbejde. Forbudsområde oprettet. Indsejling ændret. Fyr slukket. Fyr flyttes. Afmærkning udlagt. Tidligere EfS. 10/ (ajourført gentagelse). Tid. a) Indtil 1. juli b) 1. maj Position. 1) 56I 48,168J N 9I 01,209J E, kyst. 2) 56I 48,135J N 9I 01,111J E. 3) 56I 48,168J N 9I 01,076J E. 4) 56I 48,198J N 9I 01,083J E, kyst. 5) 56I 48,190J N 9I 01,282J E, F.G. 6) 56I 48,176J N 9I 01,267J E, F.R. 7) 56I 48,141J N 9I 01,213J E, grøn stage med topbetegnelse. 8) 56I 48,133J N 9I 01,198J E, rød stage med topbetegnelse. Detaljer. I anførte tidsrum a) udvides Fur Havn mod W. Et forbudsområde afgrænset af en linje gennem position 1) - 4) er oprettet. I området er al uvedkommende sejlads, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden forbudt. Undtaget sejlads til og fra den eksisterende havn. Fyrene på position 5) og 6) er slukkede. Den gamle indsejling til havnen er lukket, og en nye indsejling til den gamle havn er åbnet. På position 7) og 8) er udlagt afmærkning som anført. På anførte tidspunkt b) sættes fyrene i drift på nye molehoveder.

10 Efterretninger for Søfarende, uge side 298 Note. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, 28, nr. 3. Søkort. 109 (INT 1449). Publikation. Dansk Fyrliste nr. 552 (B2012), 553 (B2014). [AFM nr , ]. [J.nr ]. (KDI 13. oktober 2014, SFS 2. februar og COWI A/S 23. april 2015) 503. Danmark. Limfjorden. Thyborøn SE. Sælhundeholm Løb. Dybde atter normal. Tidligere EfS. 11/ udgår. Position. 1) 56I 38,716J N 8I 15,319J E, grøn spidstønde med topbetegnelse, No 25. 2) 56I 38,549J N 8I 15,669J E, grøn spidstønde med topbetegnelse, No 27. 3) 56I 38,414J N 8I 16,048J E, rød stumptønde med topbetegnelse, No 30. 4) 56I 38,216J N 8I 16,471J E, rød stumptønde med topbetegnelse, No 32. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. Denmark. The Liim Fiord. Thyborøn SE. Sælhundeholm Løb. Depth normal. Former EfS. 11/ cancelled. Position. 1) 56I 38,716J N 8I 15,319J E, green conical buoy with topmark, No 25. 2) 56I 38,549J N 8I 15,669J E, green conical buoy with topmark, No 27. 3) 56I 38,414J N 8I 16,048J E, red can buoy with topmark, No 30. 4) 56I 38,216J N 8I 16,471J E, red can buoy with topmark, No 32. Chart(s). 108 (INT 1448). (KDI 24. april 2015) (KDI 24 April 2015) Nordsøen 504. (T). Danmark. Nordsøen. Gorm Oliefelt - Kærgård. Tyra Gasfelt - Kærgård. Syd Arne Felt - Blåbjerg. Inspektion. Tid. Indtil ultimo maj Position. 1) 55I 34,78J N 4I 45,48J E, Gorm Oliefelt. 2) 55I 43,28J N 4I 48,03J E, Tyra Gasfelt. 3) 55I 41,60J N 8I 09,10J E, Kærgård strand. 4) 56I 04,80J N 4I 13,82J E, Syd Arne Felt. 5) 55I 45,70J N 8I 10,80J E, Blåbjerg. Detaljer. I anførte tidsrum udføres inspektion på rørledningen mellem position 1) og 3), 2) - 3) og 4) - 5) og inspektion ved Siri, Tyra, Syd Arne, Harald og Hejre. Arbejdet udføres fra fartøjet»edda Flora«(LAJW), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (DONG Energy 27. april 2015)

11 Efterretninger for Søfarende, uge side 299 (T). Denmark. The North Sea. Gorm Oilfield - Kærgård. Tyra Oilfield - Kærgård. South Arne Field - Blåbjerg. Surveys. Time. Until end May Position. 1) 55I 34,78J N 4I 45,48J E, Gorm Oilfield. 2) 55I 43,28J N 4I 48,03J E, Tyra Gasfield. 3) 55I 41,60J N 8I 09,10J E, Kærgård strand. 4) 56I 04,80J N 4I 13,82J E, South Arne Field. 5) 55I 45,70J N 8I 10,80J E, Blåbjerg. Details. In the time period stated surveys will be carried out between positions 1) and 3), 2) - 3) and 4) - 5) and at Siri, Tyra, South Arne, Harald and Hejre. The works will be carried out from the vessel»edda Flora«(LAJW), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are advised to navigate with caution. Chart(s). 93 (INT 1044). (DONG Energy 27 April 2015) 505. (T). Danmark. Nordsøen. Hanstholm Fyr. Renovering. Tid. 11. maj - medio juni Position. 57I 06,763J N 8I 35,913J E, Hanstholm Fyr, Fl(3)W.20s. Detaljer. I anførte tidsrum slukkes fyret på ovennævnte position. Lanternen vil være omgivet af stillads. En midlertidig lanterne med følgende karakteristika monteres: Fyrkarakter: Fl.W.20s. Lysevne: 18 sm. Søkort. 92 (INT 1300), 93 (INT 1044). Publikation. Dansk Fyrliste, nr. 280 (B2084). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 28. april 2015) (T). Denmark. The North Sea. Hanstholm Light. Maintenance work. Time. 11 May - mid-june Position. 57I 06,763J N 8I 35,913J E, Hanstholm Light, Fl(3)W.20s. Details. In the time period stated the light at above-mentioned position will be unlit. The lantern will be covered by scaffolding. A temporary light with the following light characteristics will be mounted: Characteristic: Fl.W.20s. Range: 18nm. Chart(s). 92 (INT 1300), 93 (INT 1044). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 280 (B2084). (DMA 28 April 2015) 506. Danmark. Nordsøen. Hvide Sande W. Afmærket måleudstyr inddraget. Tidligere EfS. 12/ udgår. Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(5)Y.20s. Søkort. 99, 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (EIVA A/S 23. april 2015)

12 Efterretninger for Søfarende, uge side 300 Denmark. The North Sea. Hvide Sande W. Buoyed measuring equipment withdrawn. Former EfS. 12/ cancelled. Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, yellow spar buoy with topmark, Fl(5)Y.20s. Chart(s). 99, 93 (INT 1044). (EIVA A/S 23 April 2015) 507. Danmark. Nordsøen. Ringkøbing Fjord. Den gravede rende til Stauning Havn. Oprensning afsluttet. Havn og rende atter åben for besejling. Tidligere EfS / udgår. Position. 55I 57,2J N 8I 22,2J E, Stauning Havn. Søkort. 99. Publikation. [J.nr ]. (Kogsgaard 27. april 2015) 508. (P). Danmark. Nordsøen. Fanø Lo. Afmærket måleudstyr udlægges. Tid. 1. maj Position. 1) 55I 26,878J N 8I 24,440J E, gul stage med krydstopbetegnelse. 2) 55I 26,632J N 8I 24,806J E, gul stage med krydstopbetegnelse. Detaljer. På anførte tidspunkt udlægges måleudstyr på position 1) og 2) afmærket som anført. Søkort. 95 (INT 1451). Publikation. [J.nr ]. (Københavns Universitet og SFS 27. april 2015)

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23. januar 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 137-152 4 Efterretninger for Søfarende, uge 4 2015. side 79 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 29. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 440-460 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2016. side 286 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 21 22. maj 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 566-586 Efterretninger for Søfarende, uge 21 2015. side 336 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 26. februar 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 228-249 8 Efterretninger for Søfarende, uge 8 2016. side 144 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 15 15. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 399-416 Efterretninger for Søfarende, uge 15 2016. side 260 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 6. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 461-471 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2016. side 301 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 31 5. august 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 762-783 Efterretninger for Søfarende, uge 31 2016. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23 10. juni 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 583-605 Efterretninger for Søfarende, uge 23 2016. side 378 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 4. september 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 960-987 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2015. side 580 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 17 24. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 444-485 Efterretninger for Søfarende, uge 17 2015. side 267 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 13. juli 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 729-741 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2012. side 390 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 40 2. oktober 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 1070-1099 (T). Grenaa N. Anholt SW. Anholt Havmøllepark. Kabelarbejder. Forbudsområder oprettet.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 34 21. august 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 901-937 Efterretninger for Søfarende, uge 34 2015. side 543 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 39 26. september 2014 ISSN 1397-999X 130. årgang 1000-1018 Efterretninger for Søfarende, uge 39 2014. side 589 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 2. september 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 856-880 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2016. side 547 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 51-52 20. december 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 1378-1423 Gode ønsker i anledning af den forestående højtid. EfS-redaktionen ønsker de søfarende

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 28 12. juli 2013 ISSN 1397-999X 129. årgang 751-777 Efterretninger for Søfarende, uge 28 2013. side 429 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 11. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 389-406 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 24 15. juni 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 615-636 SJÆLLAND Kalvehave Langø ULVSUND MØN (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Ulvsund. Dronning Alexandrines

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 36 7. september 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 890-910 Efterretninger for Søfarende, uge 36 2012. side 494 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 16 21. april 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 417-439 Efterretninger for Søfarende, uge 16 2016. side 272 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 29 22. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 723-743 Efterretninger for Søfarende, uge 29 2016. side 465 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 19 13. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 472-499 Efterretninger for Søfarende, uge 19 2016. side 309 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 20 19. maj 2011 ISSN 1397-999X 127. årgang 585-613 Efterretninger for Søfarende, uge 20 2011. side 278 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 125-136 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 6. januar 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 1-105 1 Med dette nummer følger: Bilag: EfS A 2012. Generel oplysning. Bilag: Oversigt over forsvarets

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/ (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/531 2016. (T). Køge Havn. Oplysning om indsejling. EfS 21/536 2016. Sundet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Hollænderdybdet

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 90-99

Rettelse nr. / Correction no. 90-99 21. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 90-99 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 187-198 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 71-95 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 392-402 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 6. september 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 268-279 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. november 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 364-374 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 1. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 273-289 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 30 29. juli 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 744-761 Efterretninger for Søfarende, uge 30 2016. side 480 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. juni 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 229-259 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 202-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 31-46

Rettelse nr. / Correction no. 31-46 30. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 4 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 31-46 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 16. juni 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 141-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 26 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 260-280 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82 260,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. januar 2018 30. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no. 1-8 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 1998 (ugerne/weeks 41-44) Kort & Matrikelstyrelsen 6. november 18. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Oktober/October 18 (ugerne/weeks 1-) /8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 217 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 9. december 01 8. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 01 Rettelse nr. / Correction no. 5-5 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT 18)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-25

Rettelse nr. / Correction no. 1-25 16. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 1-25 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 434-457 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 106-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 62-76

Rettelse nr. / Correction no. 62-76 28. februar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 62-76 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere