Efterretninger for Søfarende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretninger for Søfarende"

Transkript

1 Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark april 2015 ISSN X 131. årgang

2 Efterretninger for Søfarende, uge side 290 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En angiver, at efterretningen er baseret på original information. Den digitale udgave af Efterretninger for Søfarende udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse ( ) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Tilmelding til abonnementsservice kan ske på Den digitale udgave kan endvidere hentes på Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf Brugere af Efterretninger for Søfarende uden adgang til internettet vil fremover kunne henvende sig til Iver C. Weilbach & Co. A/S og ugentligt få fremsendt en udskrevet version af publikationen pr. post. Opmærksomheden henledes på, at der for sidstnævnte service vil blive opkrævet en betaling, der fastsættes af Iver C. Weilbach & Co. A/S. For nærmere information om denne service kan Iver C. Weilbach & Co. A/S kontaktes på tlf eller via , Efterretninger for Søfarende: Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Fax: Web: The longitude is defined by the Greenwich meridian. Positions are shown in degrees, minutes and decimals of minutes. Directions are in true course and directions to lights are given from the sea (from the ship to the light). Heights and depths are given in meters (m), distances in nautical miles (nm) or in meters (m). The title of the EfS may contain the following abbreviations: P = preliminary notice or T = temporary notice. A indicates that the notice is based on original information. The digital edition of Notices to Mariners will normally be published every Friday, is free and can be received by with attachment via subscription service. Registration of subscription may be done on The digital edition can alternatively be downloaded from Any questions can be directed to tel Users of EfS without internet access may contact Iver C. Weilbach & Co. A/S and receive a printed version of the publication weekly (please note that payment will be set and charged by Iver C. Weilbach & co. A/S). For further information concerning this service please contact Iver C. Weilbach & Co. A/S, tel or by Danish Notices to Mariners: Carl Jacobsens Vej Valby Tel.: Fax: Web:

3 Efterretninger for Søfarende, uge side 291 Østersøen 486. Danmark. Østersøen. Faxe Bugt. Faxe Ladeplads E. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 55I 12,000J N 12I15,620J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort. 190, 198. Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) 487. Danmark. Østersøen. Rønne Banke. Adlergrund. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 54I 47,230J N 14I 28,060J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) Denmark. The Baltic Sea. Rønne Banke. Adlergrund. Measuring equipment withdrawn. EfS reference / Position. 54I 47,230J N 14I 28,060J E. Details. The measuring equipment at above-mentioned position has been withdrawn. Chart(s) (Syddansk Universitet 25 April 2015) Smålandsfarvandet 488. Danmark. Smålandsfarvandet. Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro SW. Mindre dybde. Position. 54I 58,884J N 12I 09,159J E. Detaljer. På ovennævnte position er målt dybde på 2,7 m. Pullen strækker sig ca. 160 m i NE-lig retning. Søkort Publikation. [J.nr ]. (GST 22. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Ulvsund. Dronning Alexandrines Bridge SW. Less depth. Position. 54I 58,884J N 12I 09,159J E. Details. A depth of 2.7m has been measured at above-mentioned position. The shoal extends approx. 160m in NE-direction. Chart(s) (GST 22 April 2015)

4 Efterretninger for Søfarende, uge side Danmark. Smålandsfarvandet. Tærø N. Langø Vrid. Mindre dybder. Position. 1) 54I 58,260J N 12I 05,102J E. 2) 54I 58,282J N 12I 05,250J E. Detaljer. På position 1) er målt dybde på 2,58 m. Pullen strækker sig ca. 70 m i NE-lig retning. På position 2) er målt dybde på 3,35 m. Pullen strækker sig ca. 40 m i ENE-lig retning. Søkort. 161, 162. Publikation. [J.nr ]. (GST 22. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Tærø N. Langø Vrid. Less depths. Position. 1) 54I 58,260J N 12I 05,102J E. 2) 54I 58,282J N 12I 05,250J E. Details. A depth of 2.58m exists at position 1). The shoal goes approx. 70m in NE-direction. A depth of 3,35m exists at position 2). The shoal extends approx. 40m in ENE-direction. Chart(s). 161, 162. (GST 22 April 2015) 490. Danmark. Smålandsfarvandet. Karrebæksminde Havn. Anlægsarbejde afsluttet. Tidligere EfS. 12/ udgår. Position. 1) 55I 10,544J N 11I 38,578J E, nyt molehoved. 2) 55I 10,546J N 11I 38,615J E, nyt molehoved. Detaljer. Nye molehoveder er etableret på position 1) og 2). Søkort. 164, 160. Publikation. [J.nr ]. (Næstved Havn 27. april 2015) Denmark. The Waters South of Zealand. Karrebæksminde Harbour. Construction works completed. Former EfS. 12/ cancelled. Position. 1) 55I 10,544J N 11I 38,578J E, new pier head. 2) 55I 10,546J N 11I 38,615J E, new pier head. Details. New pier heads have been established at positions 1) and 2). Chart(s). 164, 160. Publication(s). (Næstved Harbour 27 April 2015) Storebælt 491. Danmark. Storebælt. Kerteminde Bugt. Kapsejladsafmærkning. Justeret position. EfS-henvisning. 9/ Position. 55I 27,156J N 10I 41,750J E, gul kugletønde med flagtopbetegnelse, ( ) Detaljer. Kapsejladsmærket udlægges fremover på ovennævnte justerede position. Søkort. 141 (INT 1370). Publikation. [AFM nr ]. [J.nr ]. (Kerteminde Sejlklub 26. og SFS 27. april 2015)

5 Efterretninger for Søfarende, uge side 293 Lillebælt 492. (P). Danmark. Lillebælt. Bogense Havn og Marina. Tågesignal nedlægges. Tid. 1. juni Position. 55I 34,219J N 10I 04,581J E, Siren(1)30s(occas). Detaljer. På anførte tidspunkt nedlægges tågesignalet på ovennævnte position. Søkort. 114 (INT 1377), 151 (INT 1375). Publikation. Dansk Fyrliste, nr (C0904). [J.nr ]. (Bogense Havn og Marina og SFS 14. april 2015) 493. Danmark. Lillebælt. Bågø E og SE. Årø N og S. Afmærkning ombyttet. EfS-henvisning. 19/ Position. 1) 55I 18,000J N 9I 51,672J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 2) 55I 16,877J N 9I 50,530J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 3) 55I 14,952J N 9I 48,737J E, rød stumptønde med topbetegnelse. 4) 55I 17,255J N 9I 48,455J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 5) 55I 17,109J N 9I 43,799J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. 6) 55I 13,660J N 9I 43,466J E, grøn spidstønde med topbetegnelse. Detaljer. Afmærkningen på position 1) - 2), 4) - 6) er ombyttet til en grøn spidstønde uden topbetegnelse. Afmærkning på position 3) er ombyttet til rød stumptønde uden topbetegnelse. Søkort. 151 (INT 1375), 103 (INT 1303). Publikation. [AFM nr , , , , , ]. [J.nr ]. (SFS 27. april 2015) 494. Danmark. Lillebælt. Traneodde NE. Hesteskoen. Måleudstyr inddraget. EfS-henvisning / Position. 55I 04,530J N 9I55,280J E. Detaljer. Måleudstyret på ovennævnte position er inddraget. Søkort. 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). Publikation. [J.nr ]. (Syddansk Universitet 25. april 2015) Denmark. The Little Belt. Traneodde NE. Hesteskoen. Measuring equipment withdrawn. EfS reference / Position. 55I 04,530J N 9I55,280J E. Details. The measuring equipment at above-mentioned position has been withdrawn. Chart(s). 151 (INT 1375), 152 (INT 1373), 103 (INT 1303). (Syddansk Universitet 25 April 2015)

6 Efterretninger for Søfarende, uge side 294 Kattegat 495. (T). Danmark. Kattegat. Isefjord. EK R 17 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl Position. 55I 52J N 11I 57J E. Søkort. 117, 116. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 9. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. Isefjord. EK R 17 Jægerspris. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours Position. 55I 52J N 11I 57J E. Chart(s). 117, 116. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 9. (DDEO 24 April 2015) 496. (T). Danmark. Kattegat. Isefjord. EK R 18 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Position. 55I 52J N 11I 57J E. Søkort. 117, 116. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 9. [J.nr ]. (FES 27. april 2015)

7 Efterretninger for Søfarende, uge side 295 (T). Denmark. Kattegat. Isefjord. EK R 18 Jægerspris. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours hours Position. 55I 52J N 11I 57J E. Chart(s). 117, 116. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 9. (DDEO 27 April 2015) 497. (T). Danmark. Kattegat. EK R 15 Sejerø E. Skydeøvelser. Advarsel. Tid. Maj kl kl kl Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Søkort. 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 12. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. EK R 15 Sejerø E. Firing exercises. Warning. Time. May hours hours hours Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Chart(s). 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 12. (DDEO 24 April 2015)

8 Efterretninger for Søfarende, uge side (T). Danmark. Kattegat. EK R 16 Sejerø W. Skydeøvelser. Advarsel. Tid maj 2015, kl Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Søkort. 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2015, punkt 12. [J.nr ]. (FES 24. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. EK R 16 Sejerø W. Firing exercises. Warning. Time. 4-8 May 2015, hours Position. 55I 45J N 11I 17J E, Stold. Chart(s). 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. Publication(s). Danish List of Firing Practice Areas 2015, section 12. (DDEO 24 April 2015) 499. (T). Danmark. Kattegat. Horsens Fjord. Den gravede rende til Horsens Havn. Mindre dybde. Tidligere EfS. 2/ (gentagelse med ny tid). Tid. Indtil ultimo Position. 55I 51,06J N 9I 55,02J E. Detaljer. Dybden i den gravede rende til Horsens Havn er aftaget fra 6,9 m til 6,3 m. Søkort. 113, 114 (INT 1377). Publikation. [J.nr ]. (Horsens Erhvervshavn 28. april 2015) (T). Denmark. Kattegat. Horsens Fjord. The dredged channel to Horsens Harbour. Less depth. Former EfS. 2/ (repetition with new time). Time. Until end Position. 55I 51,06J N 9I 55,02J E. Details. The depth in the dredged channel to Horsens Harbour is reduced from 6.9m to 6.3m. Chart(s). 113, 114 (INT 1377). Publication(s). (Port of Horsens 28 April 2015) 500. Danmark. Kattegat. Indsejlingen til Randers Havn. Topbetegnelser på plads. Tidligere EfS. 2/ udgår. Position. 1) 56I 36,670J N 10I 23,803J E, grøn stage med topbetegnelse. 2) 56I 27,773J N 10I 03,869J E, Randers Havn. Detaljer. Topbetegnelserne på afmærkningen i Randers Fjord mellem position 1) og 2) er atter på plads. Søkort. 111 (INT 1381), 122. Publikation. [J.nr ]. (Randers Havn 27. april 2015)

9 Efterretninger for Søfarende, uge side 297 Denmark. Kattegat. Approach to Randers Harbour. Topmarks in place. Former EfS. 2/ cancelled. Position. 1) 56I 36,670J N 10I 23,803J E, green spar buoy with topmark. 2) 56I 27,773J N 10I 03,869J E, Randers Harbour. Details. The topmarks at the buoyage in Randers Fjord between positions 1) and 2) are in place. Chart(s). 111 (INT 1381), 122. Publication(s). (Randers Harbour 27 April 2015) Limfjorden 501. (T). Danmark. Limfjorden. Løgstør Grunde N. Vrag. Tid. Indtil videre. Position. 56I 59,203J N 9I 12,456J E. Detaljer. På ovennævnte position findes et vrag synligt over havoverfladen. Søkort. 105 (INT 1450), 109 (INT 1449). Publikation. [VragID 2990]. [J.nr ]. (MAS 28. april 2015) (T). Denmark. The Liim Fiord. Løgstør Grunde N. Wreck. Time. Until further notice. Position. 56I 59,203J N 9I 12,456J E. Details. At above-mentioned position is a wreck visible above the surface. Chart(s). 105 (INT 1450), 109 (INT 1449). (MAS 28 April 2015) 502. (P). Danmark. Limfjorden. Fur Sund. Fur Havn W. Anlægsarbejde. Forbudsområde oprettet. Indsejling ændret. Fyr slukket. Fyr flyttes. Afmærkning udlagt. Tidligere EfS. 10/ (ajourført gentagelse). Tid. a) Indtil 1. juli b) 1. maj Position. 1) 56I 48,168J N 9I 01,209J E, kyst. 2) 56I 48,135J N 9I 01,111J E. 3) 56I 48,168J N 9I 01,076J E. 4) 56I 48,198J N 9I 01,083J E, kyst. 5) 56I 48,190J N 9I 01,282J E, F.G. 6) 56I 48,176J N 9I 01,267J E, F.R. 7) 56I 48,141J N 9I 01,213J E, grøn stage med topbetegnelse. 8) 56I 48,133J N 9I 01,198J E, rød stage med topbetegnelse. Detaljer. I anførte tidsrum a) udvides Fur Havn mod W. Et forbudsområde afgrænset af en linje gennem position 1) - 4) er oprettet. I området er al uvedkommende sejlads, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden forbudt. Undtaget sejlads til og fra den eksisterende havn. Fyrene på position 5) og 6) er slukkede. Den gamle indsejling til havnen er lukket, og en nye indsejling til den gamle havn er åbnet. På position 7) og 8) er udlagt afmærkning som anført. På anførte tidspunkt b) sættes fyrene i drift på nye molehoveder.

10 Efterretninger for Søfarende, uge side 298 Note. Forbudsområdet er oprettet af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, 28, nr. 3. Søkort. 109 (INT 1449). Publikation. Dansk Fyrliste nr. 552 (B2012), 553 (B2014). [AFM nr , ]. [J.nr ]. (KDI 13. oktober 2014, SFS 2. februar og COWI A/S 23. april 2015) 503. Danmark. Limfjorden. Thyborøn SE. Sælhundeholm Løb. Dybde atter normal. Tidligere EfS. 11/ udgår. Position. 1) 56I 38,716J N 8I 15,319J E, grøn spidstønde med topbetegnelse, No 25. 2) 56I 38,549J N 8I 15,669J E, grøn spidstønde med topbetegnelse, No 27. 3) 56I 38,414J N 8I 16,048J E, rød stumptønde med topbetegnelse, No 30. 4) 56I 38,216J N 8I 16,471J E, rød stumptønde med topbetegnelse, No 32. Søkort. 108 (INT 1448). Publikation. [J.nr ]. Denmark. The Liim Fiord. Thyborøn SE. Sælhundeholm Løb. Depth normal. Former EfS. 11/ cancelled. Position. 1) 56I 38,716J N 8I 15,319J E, green conical buoy with topmark, No 25. 2) 56I 38,549J N 8I 15,669J E, green conical buoy with topmark, No 27. 3) 56I 38,414J N 8I 16,048J E, red can buoy with topmark, No 30. 4) 56I 38,216J N 8I 16,471J E, red can buoy with topmark, No 32. Chart(s). 108 (INT 1448). (KDI 24. april 2015) (KDI 24 April 2015) Nordsøen 504. (T). Danmark. Nordsøen. Gorm Oliefelt - Kærgård. Tyra Gasfelt - Kærgård. Syd Arne Felt - Blåbjerg. Inspektion. Tid. Indtil ultimo maj Position. 1) 55I 34,78J N 4I 45,48J E, Gorm Oliefelt. 2) 55I 43,28J N 4I 48,03J E, Tyra Gasfelt. 3) 55I 41,60J N 8I 09,10J E, Kærgård strand. 4) 56I 04,80J N 4I 13,82J E, Syd Arne Felt. 5) 55I 45,70J N 8I 10,80J E, Blåbjerg. Detaljer. I anførte tidsrum udføres inspektion på rørledningen mellem position 1) og 3), 2) - 3) og 4) - 5) og inspektion ved Siri, Tyra, Syd Arne, Harald og Hejre. Arbejdet udføres fra fartøjet»edda Flora«(LAJW), der kan kontaktes på VHF kanal 16. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Søkort. 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (DONG Energy 27. april 2015)

11 Efterretninger for Søfarende, uge side 299 (T). Denmark. The North Sea. Gorm Oilfield - Kærgård. Tyra Oilfield - Kærgård. South Arne Field - Blåbjerg. Surveys. Time. Until end May Position. 1) 55I 34,78J N 4I 45,48J E, Gorm Oilfield. 2) 55I 43,28J N 4I 48,03J E, Tyra Gasfield. 3) 55I 41,60J N 8I 09,10J E, Kærgård strand. 4) 56I 04,80J N 4I 13,82J E, South Arne Field. 5) 55I 45,70J N 8I 10,80J E, Blåbjerg. Details. In the time period stated surveys will be carried out between positions 1) and 3), 2) - 3) and 4) - 5) and at Siri, Tyra, South Arne, Harald and Hejre. The works will be carried out from the vessel»edda Flora«(LAJW), which can be contacted on VHF channel 16. Mariners are advised to navigate with caution. Chart(s). 93 (INT 1044). (DONG Energy 27 April 2015) 505. (T). Danmark. Nordsøen. Hanstholm Fyr. Renovering. Tid. 11. maj - medio juni Position. 57I 06,763J N 8I 35,913J E, Hanstholm Fyr, Fl(3)W.20s. Detaljer. I anførte tidsrum slukkes fyret på ovennævnte position. Lanternen vil være omgivet af stillads. En midlertidig lanterne med følgende karakteristika monteres: Fyrkarakter: Fl.W.20s. Lysevne: 18 sm. Søkort. 92 (INT 1300), 93 (INT 1044). Publikation. Dansk Fyrliste, nr. 280 (B2084). [AFM nr ]. [J.nr ]. (SFS 28. april 2015) (T). Denmark. The North Sea. Hanstholm Light. Maintenance work. Time. 11 May - mid-june Position. 57I 06,763J N 8I 35,913J E, Hanstholm Light, Fl(3)W.20s. Details. In the time period stated the light at above-mentioned position will be unlit. The lantern will be covered by scaffolding. A temporary light with the following light characteristics will be mounted: Characteristic: Fl.W.20s. Range: 18nm. Chart(s). 92 (INT 1300), 93 (INT 1044). Publication(s). Danish List of Lights (Dansk Fyrliste) no 280 (B2084). (DMA 28 April 2015) 506. Danmark. Nordsøen. Hvide Sande W. Afmærket måleudstyr inddraget. Tidligere EfS. 12/ udgår. Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, gul stage med krydstopbetegnelse, Fl(5)Y.20s. Søkort. 99, 93 (INT 1044). Publikation. [J.nr ]. (EIVA A/S 23. april 2015)

12 Efterretninger for Søfarende, uge side 300 Denmark. The North Sea. Hvide Sande W. Buoyed measuring equipment withdrawn. Former EfS. 12/ cancelled. Position. 55I 59,987J N 8I 06,467J E, yellow spar buoy with topmark, Fl(5)Y.20s. Chart(s). 99, 93 (INT 1044). (EIVA A/S 23 April 2015) 507. Danmark. Nordsøen. Ringkøbing Fjord. Den gravede rende til Stauning Havn. Oprensning afsluttet. Havn og rende atter åben for besejling. Tidligere EfS / udgår. Position. 55I 57,2J N 8I 22,2J E, Stauning Havn. Søkort. 99. Publikation. [J.nr ]. (Kogsgaard 27. april 2015) 508. (P). Danmark. Nordsøen. Fanø Lo. Afmærket måleudstyr udlægges. Tid. 1. maj Position. 1) 55I 26,878J N 8I 24,440J E, gul stage med krydstopbetegnelse. 2) 55I 26,632J N 8I 24,806J E, gul stage med krydstopbetegnelse. Detaljer. På anførte tidspunkt udlægges måleudstyr på position 1) og 2) afmærket som anført. Søkort. 95 (INT 1451). Publikation. [J.nr ]. (Københavns Universitet og SFS 27. april 2015)

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-52 2011 51-52 23. december 2011 EfS 51-52 2011 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-28 2012 28 13. juli 2012 EfS 28 2012 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden....

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende 14. februar 2003 Indholdsfortegnelse over Efterretninger for Søfarende 2002 (E. f. S. nr. 1 51-52) 1 Bilag til E. f. S. Med E. f. S. nr. 1: Skitse visende fareområder, hvori der som følge af formodning

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 page 1 Klub og Bådelaug Klubhuset Tlf. 90 90 07 17 Bestyrelsen Formand Willy Sahl Arnbjergvej 18. 6430 Nordborg Tlf. 74 45 33 12 E-mail: sahl@post10.tele.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG. C-holdet i gang igen

NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG. C-holdet i gang igen ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG C-holdet i gang igen Så er klubbens aktive pensionister igen samlet i C-holdet, efter sommerens pause. Første møde/arbejdsdag var onsdag den 10. oktober,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere