BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR:"

Transkript

1 BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA COBRA 350 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR:

2

3 MEP KONFORMITETSERKLÆRING DA Konstruktøren: EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge direktiv 98/37/CE, tilføjelse II A) SPA SEGATRICI Via Papa Giovanni XXIII, Pergola (PS) ITALIA Tel. 0721/ Fax 0721/ erklærer herved, at skivefræser til savning af metal Maskinmodel: COBRA 350 CNC -FE Konstruktionsår: Serienummer: er bygget i overensstemmelse med følgende direktiver: D DIREKTIV 98/37/CE MASKINDIREKTIV D DIREKTIV 73/23 LVD D DIREKTIV 89/336 EMC D DPR 459/96 Amministratore Delegato (William Giacometti) Pergola, lì

4

5 Brugs--- og vedligeholdelsesvejledning COBRA 350 CNC---FE... 1 FORORD... 1 TEKNISKE DATA... 1 INDLEDNING... 2 MASKINDATA... 2 KAPITEL Funktionelle maskindele Savhoved Skruestikker til emnefremføring og ---snit Hydrocylinder Fødeaggregat Betjeningspanel Kontaktskab Udsugningafspåner(efterforespørgsel)... 5 KAPITEL Sikkerhedsforanstaltninger Maskinens formål Almindelige forholdsregler Råd til operatøren Maskinens sikkerhedsanordninger Gældende normer Beskyttelse imod tilfældig kontakt med savbladet Elektrisk udstyr Nødanordninger Maskinens støjniveau Metode benyttet til måling af støjniveau Støjmålinger Elektromagnetisk kompatibilitet Udstråling Immunitet KAPITEL Installation af maskinen Udpakning af maskinen Stykliste Minimumskrav Nivellering og transport af maskinen Tilslutning af elektricitet KAPITEL Programmering og beskrivelse af bearbejdningscyklerne Beskrivelse af betjeningsfeltet Beskrivelse af styretasterne Beskrivelse af de numeriske taster / funktionstaster Initialisering og nulstilling Manuel halvautomatisk arbejdstakt Fastspænding af emnet Indstilling af saveløftet Forberedelse af snittet Snittet Bearbejdningscylkus automatik Placeringogfastspændingafemnet Forberedelse af snittet Programmering af snittene Snittet Flergangs --- programmering... 37

6 Snit i flergangs --- programmering Automatik loop cyklus KAPITEL Skemaer, sprængte tegninger og reservedele Diagrammer Pneumatisk Skema Styringsenhed APS/P til skridtmotorer Liste over ind --- og udgange på IUD --- IUV --- kortene Procedure til forståelse af eldiagrammerne Standardiserede strømdiagrammer (CEI---normer) Udspilede billeder Savhoved --- aggregat Skruestik --- aggregat Betjenings --- og programmeringsfelt Hydraulikcylinder Fødeaggregat KAPITEL Indstillinger Loade og ændre set --- up parametrene Skridtmotorens set --- up Set---up nedre grænseværdi for savbåndsspændingen Set --- up max. strømforbrug savbåndsmotor Set --- up til justering af savhoved --- transmitteren Set --- up maskinsav --- modellen Set --- up sprog Set --- up varighed af display --- belysningen på bagsiden Elektroniske systemer Savhovedets løftevej Erstatning af EPROM i controller MEP Indstilling af styrekonsollens lysstyrke De pneumatiske systemer Skruestikkernes arbejdstryk Hydraulik Påfyldning af ekspansionsbeholderen Rundsavblad Savbladets vinkel --- støtteanordning Savbladets ortogonalitet i forhold til emnebordet Udskiftning af værktøj Mekaniske systemer Udførelse af vinklede snit Fødeaggregatet og drejeskiven indstilles, så de er på niveau med hinanden 96 KAPITEL Savehastighed Maskine i standardudførelse Maskine med trins --- motor KAPITEL Vedligeholdelse og valg af forbrugsmaterialer Operatørens ansvar Vejledning til vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse af maskinen Daglig Ugentlig Månedlig Vedligeholdelse af funktionelle dele... 98

7 Kileremme Forbrugsmaterialer Olietyper til pneumatik og hydraulik Olie til smøre/kølevæsken KAPITEL Valg af savblade Valg af rundsavblad Tanddeling Save --- og fremføringshastighed Smøre --- og kølevæske Savbladenes opbygning Savbladstyper Oversigt over anbefalede snitparametre KAPITEL Fejltabeller Fejl i savblade og snit Fejlfinding (betjeningsfeltets diagnosefunktion) Adgang til skærmbilledet for fejlfinding Diagnostik Maskinens alarm--- og nødstopanordninger

8

9 Brugs- og vedligeholdelsesvejledning COBRA 350 CNC-FE FORORD Maskinrundsaven COBRA 350 CNC -FE er blevet udviklet og konstrueret specielt med henblik på at save i metalliske emner af ærmetal. Driften er HALVAUTOMATISK eller AUTOMATISK CNC. I automatisk drift spænder operatøren emnet fast i skruestikken og trykker så på kontakten til start af savbladet. Idet savhovedet udfører en nedadgående bevægelse, saves emnet i det længdemål, som er blevet indstillet forud for savningen. I halvautomatisk og automatisk drift bevæger savhovedet sig op i udgangspositionen igen, når snittet er udført, og er således parat til en efterfølgende bearbejdning. TEKNISKE DATA COBRA 350 CNC -FE MÅLEENHED DATA RUNDSAVBLAD Udvendig diameter blad mm 350 Indvendig diameter boring mm 32 Savbladstykkelse mm 3,4 SAVEHASTIGHED Savehastighed (standardmodel) omdr./min Savehastighed maskine med 2 -trins motor omdr./min. 1700/3400 KRAFT OG FORBRUG Spindelmotor Trefasestrøm asynkron, 1 trin KW 2,2 Motor savhoved -spindel ekstraudførelse 2trin trefasestrøm Kw 2,2/1,5 Skridtmotor servoventil KW 0,09 Max. installeret effekt KW 2,29 Max. åbning af skruestikkerne mm 180 Max. arbejdstryk åbne/lukke skruestik Bar 6 Trykluftforbrug skruestik ved snittet / fødeaggregat Nl/min 0,416 / 0,44 Trykluftforbrug savhovedcylinder Nl/min 2,86 Trykluftforbrug fastspændingscylinder fødeaggregatets Nl/min 0,24 bøsning Luftforbrug ved en komplet arbejdsgang Nl/min 4,372 Køle-/smøremiddel (koncentration på 10%) kapacitet l 10 BEMÆRK! Værdien, der er anført for Luftforbrug til afhugningsskruestik refererer til normale omstændigheder (temperatur på 0 C og atmosfærisk tryk på 1,013 bar, d.v.s. med en rumvægt på 1,3 x kg/l rumvægt), hvor 1 kg/min = 772 Nl/min. Cobra 350 CNC -FE 1

10 Præsentation INDLEDNING Den nye maskinrundsav af typen COBRA 350 CNC -FE er virksomheden MEP S.p.A. s svar på de moderne produktionsteknikker. V.hj.a. dette driftsmiddel er det muligt at opfylde de talrige krav til bearbejdningen, som stilles i en moderne virksomhed, på en nem og pålidelig måde. COBRA 350 CNC -FE er en automatisk/halvautomatisk maskinsav med NC--styring til bearbejdning af aluminium, letmetal og plastmaterialer. Maskinen udfører snittet ved hjælp af en savklinge med elektrosvejsede hårdmetaltænder. Maskinen er i overensstemmelse med samtlige EF--sikkerhedsbestemmelser. Den kan anvendes til at udføre geringssnit i området fra 45 grader til venstre og til 45 grader til højre, og savhovedet kan bøjes, så det er placeret på tværs af emnebordets niveau. Denne maskinsav råder over en mikroprocessorstyring, og takket være aksekontrollen i to r etninger er det muligt at s ave s tykker af 32 s nitlis ter på den samme stang, som er forske llige med hens y n til antal og længde. Disse egenskaber samt den imponerende saveydelse, som er lige velegnet til at save i enkelte emner og i bundter, gør, at COBRA 350 CNC -FE er en meget alsidig anvendelig maskine. Vi gratulerer med valget af denne COBRA 350 CNC -FE båndsav, som kan bruges med stort udbytte i meget lang tid, hvis reglerne i denne brugs - og vedligeholdelsesvejledning overholdes. MASKINDATA DATAPLADE: Maskinens dataplade i anodiseret aluminium er fastgjort til maskinens side. VIGTIGT! Ved service--kald skal de anførte maskindata opgives, d.v.s. navn på modellen, serienummer og konstruktionsår. MEPSPAVia Papa Giovanni XXIII, Pergola (PS) ITALY tel: 0721/73721 MODEL COBRA 350 CNC -FE SERIENUMMER KONSTRUKTIONSÅR: 1995 PLADSBEHOV: kg SAVEKAPACITET: Snit Diameter savblad 0grader x grader til venstre x60 55x80 45 grader til højre x60 55x80 2 Cobra 350 CNC -FE

11 RUNDSAVBLAD: Præsentation Mål:HM350x32x3,4mm Savehastighed standard: 3400 omdr./min. Savehastighed efter forespørgsel: 1700 omdr./min. SPINDELMOTOR: Trefaset--asynkron--motor 2 poler, 50 Hz. Egenskaber: Spænding Strømforbrug Effekt Omdr./min. 2 poler 230/400 9/5,2 2, Standerbevikling af kobber klasse H 200_C; Isoleringsklasse B (temperaturgrænse T L = 130_C); Eksempel på isoleringsklasse B: I maskiner, der afkøles med luft, må den tilladte overophedning ved en omgivende lufttemperatur på 40_C (iht. CEI 2--3 og IEC 85) ikke overskride 80_C (80_C = tilladte αt). Beskyttelsesklasse IP 54 (mod berøring med spændingsførende dele og mod stænkvand). I overensstemmelse med CEI--norm, offentliggørelse IEC 34 af 1. juli Optional: Spindelmotor: trefasestrøm--asynkronmotor 2/4 poler; 50 Hz. Egenskaber: Spænding Strømforbrug Effekt Omdr./min. 2 poler 400 4,9 2, poler 400 3,8 1, Isoleringsklasse B; Beskyttelsesklasse IP 54 MOTOR -UDSUGNING (EFTER FORESPØRGSEL) Motor--udsugning: trefaset asynkron--motor 2 poler; 50 Hz. Egenskaber: Spænding Strømforbrug Effekt Omdr./min. 2 poler 400/230 1,8/3,1 0, Isolationsklasse B; Beskyttelsesklasse IP 54. I standardudførelsen er COBRA 350 CNC--FE forsynet med en tilslutning til en støvudskiller (udsugning), dvs. til udsugning af de metalpartikler, som opstår som følge af snittet. Cobra 350 CNC -FE 3

12 KAPITEL 1 - Funktionelle maskindele For bedre at kunne forstå, hvordan maskinen virker, hvilket beskrives i detaljer i kapitlet BESKRIVELSE AF MASKINENS FUNKTION, skal vi nu undersøge dens hoveddele og se, hvor de er installeret Hydrocylinder Hydrocylinderen bevæger savhovedet, og i overensstemmelse med indstillingen af den regulator på betjeningspanelet, som styrer savhovedets nedsænkningsbevægelse, bestemmer den fremføringshastigheden i området mellem snitstart og --slut Savhoved Savhovedet er den del af rundsaven, der udfører snittet. Det består af en støbejerns--flange, på hvilken følgende dele er monteret: Savblad, savbladsholder, kraftoverføring og spindelmotor. Savhovedets bevægelser er begrænset af et led, som sidder på savbordet. Det saveløft, som savhovedet udfører, kan programmeres på betjeningspanelet. Dette aggregat betjenes ved hjælp af en hydropneumatisk cylinder Fødeaggregat Emnefremføringen sker v.hj.a. fødeaggregatets slæde, som fastspænder emnet med sin pneumatiske skruestik og transporterer det langs med fint slebne føringsstave v.hj.a. en forskydningsbevægelse Skruestikker til emnefremføring og -snit Snit--skruestikkerne fastholder emnet under snitudførelsen. De består af et anslag, som er fast forbundet med maskinens sokkel, og bevægelige spændebakker, som betjenes pneumatisk. I maskinens sokkel er monteret en føringsskinnen, i hvilken de to pneumatiske cylindre, hvorpå de bevægelige spændebakker er monteret, bevæger sig. Fødeaggregatets skruestik fastspænder emnet i fødetakten og muliggør dermed emnets fremføring. 4 Cobra 350 CNC -FE

13 Funktionelle maskindele Betjeningspanel Betjeningspanelets betjeningsfelt er placeret i et elektrisk og elektromagnetisk fuldstændig afskærmet beskyttelseskabinet. Dets tastatur tåler selv den mest hårdhændede mekaniske belastning. LCD--displayet viser meddelelser i forbindelse med bearbejdningsparametre og maskinens egendiagnostik. Styrekoblingskredsene er i henhold til de gældende lovmæssige forskrifter konstrueret med 24 V Udsugning af spåner (efter forespørgsel) Denne tilbehørsdel bruges til at suge de spåner op, som opstår i forbindelse med saveprocessen. Hvis maskinen anvendes meget intensivt, anbefales brugen af en sådan. Alle maskiner af typen COBRA er seriemæssigt konstrueret med henblik på tilslutningen af spånudsugningen, hvilket letter monteringen af denne Kontaktskab Maskinens styrekonsol bliver tilgængelig, når man åbner den låge, som er placeret under fødeaggregatet på bagsiden af maskinens sokkel. Adgangen er begrænset af en låge med lukkemekanisme med lås, der er udformet på en sådan måde, at den forhindrer enhver form for tilsigtet, ulovlig indgriben. Det elektriske udstyr er indkapslet i et kabinet i beskyttelsesklasse IP54. Cobra 350 CNC -FE 5

14 KAPITEL 2 - Sikkerhedsforanstaltninger COBRA 350 CNC -FE båndsaven er designet og fremstillet i overensstemmelse med de europæiske normer. Det anbefales, at man nøje følger de regler, der angives i dette kapitel, da de er essentielle for korrekt brug af maskinen Maskinens formål Rundsavsmaskinen COBRA 350 SX er udelukkende beregnet til at save i profilerede og massive letmetaller og aluminium. Andre materialetyper er ikke kompatible med maskinens tekniske egenskaber. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personalet oplæres i brug af maskinen og skal yderligere oplyse operatøren om enhver form for ulykkerisiko, sikkerhedsanordninger og risiko ved maskinstøj, samt om de generelle sikkerhedsregler fastsat ifølge de internationale normer og den lokale lovgivning ved brug af maskinen. Operatøren skal være fuldstændig klar over, hvordan alle dele på maskinen indstilles og betjenes. Personalet, der arbejder med maskinen, skal overholde alle de regler og oplysninger, samt de almene sikkerhedsforanstaltninger, der angives i denne vejledning. Ifølge EF -DIREKTIV 98/37/CE vedr. maskiner, bekendtgøres de følgende definitioner: ` Med farlige områder mener man alle områder indeni og/eller nær ved en maskine, som er risikable for de tilstedeværende personers sikkerhed og helbred. ` Med tilstedeværende personer mener man enhver, der helt eller delvist befinder sig i et farligt område. ` Med operatør mener man den eller de personer, der har til opgave at installere, betjene, regulere, vedligeholde, rengøre eller reparere maskinen. VIGTIGT! Fabrikanten er på ingen måde civilt eller straffemæssigt ansvarlig, i fald der foretages ikke -autoriserede indgreb/udskiftninger på maskinen, eller hvis der bruges tilbehør, værktøj og forbrugsmaterialer, der er forskellig fra dem, der anbefales af fabrikanten selv, eller hvis maskinen indsættes i et samlet system, i hvilket dens brugsformål ændres Almindelige forholdsregler BELYSNING AF LOKALET Hvis der mangler den rigtige belysning egnet til det arbejde, der skal udføres, kan dette medføre risiko for de personer, der er i lokalet. Køberen (brugeren) af maskinen skal derfor garantere, at belysningen i arbejdslokalet er sådan, at eventuelle skyggeområder og ubehagelig blænding undgås (Iflg. ISO normen vedr. Belysning i arbejdslokaler ). TILSLUTNING TIL NETTET Man skal undersøge og tilpasse elektricitets-- og trykluftsledningerne til maskinens maksimale absorption, der angives i maskinens tekniske datatabel. JORDFORBINDELSE Jordledningssystemet skal svare til de præcise foreskrifter, der findes i IEC NORM 204. OPERATØRENS ARBEJDSSTILLING Operatøren, der betjener maskinen, skal befinde sig i den arbejdsposition, der vises i tegningen Råd til operatøren Brug altid beskyttelsesbriller Benyt aldrig maskinen, uden at alle beskyttelsesanordninger er placeret rigtigt. Nærm aldrig hænderne aller armene til saveområdet, mens maskinen er i drift. Brug ikke tøj med vidde eller med lange ærmer, handsker, der ikke passer nøjagtigt, armbånd, halskæder, eller hvilken som helst anden beklædningsgenstand, der kan komme i klemme i maskinen under driften. Langt hår skal bindes op. Abryd altid elektriciten til maskinen, inden man udfører nogen som helst vedligeholdelse eller foretager andet indgreb på maskinen. Før man påbegynder snittet, skal man sørge for, at det materiale, som skal bearbejdes, er tilstrækkeligt understøttet på begge sider af maskinen -- i givet fald med EKSTRATILBEHØR som rullebord på indlægnings-- og aflægningssiden, som vises i tegningen nedenfor. Før anordningerne til støtte og flytning af materialet fjernes, sættes det fast med maskinens fastgørelsesudstyr eller andet egnet udstyr. 6 Cobra 350 CNC -FE

15 BORD PÅ INDLÆGNINGSSIDEN mm 1500 BORD PÅ AFLÆGNINGSSIDEN mm 1500 Sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af den pneumatiske skruestik (MA modellen), skal man kontrollere, om materialet er rigtig fastspændt, da skruestikvandringen kun er på 8 mm. Desuden må man sørge for, at skruestikkens strammetryk er korrekt. Man skal foretage ét arbejde af gangen uden samtidig at tage andre ting i hænderne. Hænderne skal holdes så rene som muligt. Indgreb på hydraulik-- aller trykluftsystemet må kun foretages, efter at trykket i systemet er udignet. Operatøren skal undgå indgreb, der indebærer risiko, og som ikke hører med i det pågældende arbejde (f.eks. fjernelse af spåner fra maskinen under savningen). Værktøj, redskaber eller andre ting skal fjernes fra saveområdet, som skal holdes så rent som muligt. Før man begynder at save, skal man sikre sig, at materialet er rigtigt fastspændt i skruestikken, og at maskinen er korrekt indstillet. Vi giver her nogle eksempler på korrekt fastspænding af forskellige typer metalprofiler ved savning med vores båndsavmodeller. Vigtigt! Hvis savbladet sidder fast i snittet, skal man øjeblikkelig trykke på maskinens nødkontakt. Hvis savbladet ikke befries, skal man langsomt åbne skruestikken, fjerne materialet og kontrollere, om klingen eller savtakkerne er gået i stykker. Hvis dette er tilfældet, skal savbladet udskiftes. Inden man begynder på nogen form for reparation af maskinen, skal man henvende sig til MEPs tekniske service i det land, maskinen bruges i Maskinens sikkerhedsanordninger Denne brugs-- og vedligeholdelsesvejledning er ikke blot en hjælp til brug af maskinen ud fra et produktivt synspunkt men giver også alle anvisninger om korrekt brug til sikkerhed og beskyttelse for arbejdspersonalet. I det følgende omtaler vi de normer, der er udgivet af Europa--Rådet, hvad angår maskinsikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen, individuel sikkerhed og miljøbeskyttelse. COBRA 350 CNC--FE overholder alle disse normer Gældende normer Brug aldrig maskinen til at savematerialestykker, der overskrider maskinens kapacitet, som anført i de tekniske data. Flyt ikke maskinen mens den saver. Brug ikke savblade af størrelser, der afviger fra dem, der angives i de tekniske data. Når man saver meget korte materialer, skal man passe på, at disse ikke trækkes om bagved materialestøtteanordningen, da dette medfører fare for havari af savbladet. MASKINSIKKERHED ` EF--direktiv n. 98/37/CE af , kendt som Maskindirektiv. ` EF--direktiv n. 91/ / /68, der ændrer EF--direktiv nr. 98/37/CE om maskinsikkerhed. ` EF -direktiv n. 73/23 kendt som Lavstrømsdirektivet. SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN ` EF--direktiv n. 80/1107, 83/477, 86/188, 88/188, 88/642 vedr. beskyttelse af arbejdere imod risiko for eksplosion af kemiske, fysiske og biologiske midler under arbejdet. ` EF--direktiv n. 89/391 og særlige EF--direktiver nr. 89/654 og nr. 89/655 om forbedring af sikkerhed og helbred for arbejderne under arbejdet. ` EF--direktiv n. 90/394 om beskyttelse af arbejderne imod risiko for eksplosion af kræftfrembringende midler under arbejdet. ` EF--direktiv n. 77/576 og n. 79/640 angående sikkerhedsskilte på arbejdspladsen. INDIVIDUEL BESKYTTELSE ` EF--direktiv n. 89/656 og n. 89/686 vedr. brug af individuelle beskyttelsesanordninger. MILJØBESKYTTELSE ` EF--direktiv n. 75/442 vedr. bortskaffelse af affald. ` EF--direktiv n. 75/439 vedr. elimination of brugt olie. Cobra 350 CNC -FE 7

16 Sikkerhedsforanstaltninger Beskyttelse imod tilfældig kontakt med savbladet Nødstop: På maskinens betjeningspanel er der en nødkontakt, der består af en rund rød knap på gul baggrund. For at udløse denne kontakt, skal styreknappen drejes 45 grader. Hvis denne nødanordning fjernes, skal maskinens funktioner indstilles igen. Sikkerhedskontakt på lågen i soklen: For at få adgang til maskinens betjeningspanel, skal man åbne lågen i maskinens sokkel. Sikkerheds--endestopkontakten afbryder så strømforsyningen og stopper dermed samtlige maskinfunktioner. Sikkerhedskontakt på fødeaggregatets kabinet: For at få adgang til fødeaggragatet, løftes dennes afskærmning af. Sikkerheds--endestopkontakten afbryder så maskinens drift ved at stoppe samtlige funktioner. Når denne kontakt er blevet udløst, skal maskinens funktioner indledes på ny. 1 Metalafskærmning af savbladet, fast monteret på savhovedet. Bevægelig metalafskærmning af savbladet, fastgjort midt på savbladsafskærmningen (på operatørsiden). Da den er fastgjort på emneunderlaget, sikres det, at metalafskærmningen dækker savbladet i hele friområdet med undtagelse af snitstedet. Fast afskærmning af savbladet bagtil. Skruestikken betjenes pneumatisk ved hjælp af en føler på betjeningspanelet eller ved hjælp af fodpedalen (efter forespørgsel). Fastspændingsløftet er på max. 8 mm. Positioneringsafstanden fra spændebakken til emnet bør være på mm. Stangfødeaggregatet og hele snitområdet er beskyttet af et metalkabinet, som kan klappes op. Et vindue af plexiglas gør det muligt at kontrollere saveforløbet Elektrisk udstyr Ifølge den italienske norm CEI september 1993, afledt af EF--normen EN , offentliggørelse IEC , 1992 er følgende gældende: - Adgangen til styrepanelets kontaktskab begrænses v.hj.a. skruer og sikkerheds--nøglekontakter. - Adgangen til kontaktskabet begrænses v.hj.a. skruer og sikkerheds--nøglekontakter. - Styrespænding 24 V vekselstrøm, i overensstemmelse med kapital 6 i euro--normen Styre-- og meldekredse 2 Styrekredse, stk. 1 Foretrukne spændingsværdier for styrekredse. - Kortslutningsbeskyttelse af anlægget ved hjælp af hurtig--sikringer og ved jordforbindelse på alle de dele, der berøres under arbejdet, eller som kan berøres tilfældigt. - Beskyttelse imod tilfældig start ved hjælp af et minimalspændingsrelæ i tilfælde af spændingsfald Nødanordninger Ifølge IEC--norm : - Kapitel 5, paragraf 6, stykke 1 Nødstopsanordninger : Nødstopsanordningen blokerer øjeblikkelig alle farlige og ikke -farlige funktioner i maskinen.... COBRA 350 CNC -FE modellen har følgende nødanordninger: Maskinens støjniveau Støj kan forårsager høreskader og er et problem, som i mange lande er underlagt særlige love. I overensstemmelse med de normer, derfastsættes afef--maskindirektivet 98/37/CE,anfører vi her de normer, der sætter støjtærsklen for værktøjsmaskiner. I dette kapitel angives det ydre støjniveau for COBRA 350 CNC -FE under maskinens forskellige arbejdsfaser og metoden, der er brugt til støjmålingerne. I Italien falder dette under D.M. n. 277/91 direktivet, der sammenfatter EF -Direktiverne 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642, UNI EN ISO 4871 (1998) Metode benyttet til måling af støjniveau Støjmålingerne udføres ved hjælp af et instrument, der kaldes en integrallydmåler, der bruges til at måle det kontinuerlige ækvivalente lydtryk på arbejdspladsen. Støjskader afhænger af tre faktorer: støjniveau, frekvens og varighed. Begrebet Leq ækvivalensniveau forener de tre parametre og giver et enkelt og entydigt resultat. Leq er baseret på princippet om ens energi og repræsenterer det stationære vedvarende niveau, der indeholder den samme energi, udtrykt i dba, som den svingende realværdi i samme tidsrum. Denne beregning udføres automatisk af integrallydmåleren. Hver måling varer 60 sekunder, hvorved værdien stabiliseres. De opnåede data forbliver derefter på displayet, så operatøren har tid til at aflæse dem. Målingerne udføres ved, at man holder instrumentet cirka 1 meter fra maskinen og i en højde af 1,60 m fra den arbejdsplatform, operatøren står på. Der foretages to målinger: den første mens maskinen udfører et savearbejde uden noget materialeemne, og dernæst ved en manuel savning Cobra 350 CNC -FE

17 Sikkerhedsforanstaltninger Støjmålinger Identifikation Maskintype Båndsav til metal Model COBRA 350 CNC FE Referencenorm ISO 3746 Prøve nr. 1 Prøve nr. 2 Prøve nr. 3 Beskrivelse Resultater Beskrivelse Resultater Beskrivelse Resultater Resultater Skæring i aluminium - rør med en tykkelse på 60x40 mm. RUNDSAVBLAD HSS ALL. HM 350x32 Z 84 MIDDEL STØJNIVEAU (L eq ) 93,24 db(a) Korrigering for omgivelserne (K) 6,33 db(a) Max. lydstyrke (Lw) 96,88 db(a) Skæring i aluminium - rør med en tykkelse på Ø 80 mm. RUNDSAVBLAD HSS ALL. HM 350x32 Z 84 MIDDEL STØJNIVEAU (L eq ) 95,62 db(a) Korrigering for omgivelserne (K) 6,33 db(a) Max. lydstyrke (Lw) 98,75 db(a) Skæring i aluminium - massivt rør 50x40 mm. RUNDSAVBLAD HSS ALL. HM 350x32 Z 84 MIDDEL STØJNIVEAU (L eq ) 85,67 db(a) Korrigering for omgivelserne (K) 6,33 db(a) Max. lydstyrke (Lw) 95,83 db(a) Cobra 350 CNC -FE 9

18 Sikkerhedsforanstaltninger Elektromagnetisk kompatibilitet Fra 1. januar 1996 skal alle elektriske og elektroniske apparater forsynet med CE--mærkning, der sendes på markedet i Europa, være i overensstemmelse med EF--direktiv 89/336 og 70/23/CEE og 98/37/CEE. Det drejer sig især om to forskellige aspekter: 1 UDSTRÅLING: apparatet eller systemet må under sin drift ikke udsende uønskede elektromagnetiske signaler af et omfang, der kan forurene de omgivende elektromagnetiske miljøer ud over veldefinerede grænser. 2 IMMUNITET: apparatet eller systemet skal kunne fungere korrekt, også når det befinder sig i et elektromagnetisk miljø, der er forurenet af forstyrrelser fra en defineret størrelse. Her følger listen over de anvendte standarder og resultatet af afprøvningen af elektromagnetisk kompatibilitet på maskinen Cobra 350 CNC--FE; Prøverapport nr Udstråling ` CEI EN (2002) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Generisk emissionsstandard. Del 2: Industrielle miljøer. ` EN (1999) Grænseværdier og målemetoder for radiostøj fra industrielt, videnskabeligt og medicinsk (ISM) højfrekvensudstyr LEDNINGSBÅRNE FORSTYRRELSER ` EN (2002) Elektromagnetisk kompatibilitet -- Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater. Del 1: Emmissionsstandard for produktserier. Port A Frekvens (MHz) Q --- peak grænse (dbuv) Middelgrænseværdi (dbuv) Resultat Vekselstrømsforsyning ved indgang (faldende lineært med (faldende lineært med frekvenslogaritmen) Overensstemmelse frekvenslogaritmen) LEDNINGSBÅRNE FORSTYRRELSER --- ANALYSE AF INTERMITTERENDE FORSTYRREL- SER Port Vekselstrømsforsyning ved indgang FORSTYRRELSER BASERET PÅ UDSTRÅLING Resultat Anvendes ikke Port Frekvens (MHz) Q --- peak grænse (10 m) (dbuv/m) Hylster Immunitet ` CEI EN (2000) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Generisk immunitetsstandard. Del 2: Industrielt miljø. ` EN A1 ( ) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 2: Immunitetstest for elektrostatiske udladninger -- Grundstandard. ` EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 3: Immunitets--test af radiofrekvensområder. ` EN (1996) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 4: Immunitetstest Resultat Overensstemmelse for hurtige transienter/bygetransienter -- Grundstandard. ` EN (1997) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 5: Stødspændingsprøve. ` EN (1995) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 6: Immunitet mod ledningsbårne forstyrrelser fra radiofrekvensfelter. ` EN (1977) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 4: Prøvnings-- og måleteknikker -- Sektion 11: Immunitets--test med spændingsintervaller, korte afbrydelser og varierende spænding. IMMUNITET MOD ELEKTROSTATISKE UDLADNINGER Port Prøveniveau Vurderingskriterier Resultat Hylster ved kontakt 4 kv 4kVvedstålbord i rummet 8 kv B Overensstemmelse IMMUNITET MOD HURTIGE TRANSIENTER (Burst) Port Prøveniveau Vurderingskriterier Resultat Vekselstrømsforsyning 2kV B Overensstemmelse ved indgang IMMUNITET MOD LEDNINGSBÅRNE ELEKTROMAGNETISKE FELTER Port Prøveniveau Vurderingskriterier Resultat Vekselstrømsforsyning 10V A Overensstemmelse ved indgang IMMUNITET MOD UDSTRÅLEDE ELEKTROMAGNETISKE FELTER Port Prøveniveau Vurderingskriterier Resultat Hylster 10 V/m A Overensstemmelse 10 Cobra 350 CNC -FE

19 KAPITEL 3 - Installation af maskinen Udpakning af maskinen MEP S.p.A. benytter en velegnet emballage, der garanterer fuld beskyttelse under transport og under levering til kunden. Emballagen er forskellig alt efter maskinens størrelse, vægt og bestemmelsessted, og kunden modtager derfor maskinen med en af de to følgende emballager: - Emballage med pallet, reb og krympeplastikindpakning. - Emballage med pallet, reb, krympeplastikindpakning og åben trækasse Stykliste Inden den egentlige installation af maskinen skal man foretage en kontrol af alt standard-- og ekstratilbehør. Grundmodellen af COBRA 350 CNC--FE båndsaven med 1 HASTIGHEDER leveres med følgende udstyr: ` betjenings-- og programmeringsfelt med grafisk LCD--display til at vise egendiagnosemeddelelser (styrekoblingskredse med24v); ` programmering af start-- og slutværdi for savhovedets løft svarende til stangmålene på betjeningspanelet; ` lodret, pneumatisk betjent skruestik; ` adaptiv snitkraftkontrol; ` kabinettet, som rummer betjeningsfeltet, er totalt beskyttet mod elektriske og elektromekaniske påvirkninger, beskyttelsesklasse IP 54; ` robust, elektrosvejset stålelement som maskinsokkel med transportanordning beregnet til truck og gaffelløfter; ` fødesystem med recirkulerende kugleskrue/--snekke og jævnstrømsmotor; ` fødeaggregat--slæde monteret med kugleindsats på hærdede og præcisionsslebne stålstænger; ` lodret, pneumatisk betjent skruestik; ` drejeskive med kugleleje til en letløbende, præcis rotation; ` støjdæmpende filter til radiofrekvenser; ` indrettet til montering af et rullebord på indlægningssiden; ` blinkende lysindikator ved maskinstop; ` værktøjspose. Værktøjsposen er placeret i maskinens emballage. Efterfølgende følger nu en fortegnelse over det medfølgende værktøj: ` 4, 5, 6, 8 mm sekskantnøgle; ` 17, 36 mm sekskantnøgle; ` håndpumpe til påfyldning af cylinderen; ` brugs-- og vedligeholdelsesmanual. EKSTRATILBEHØR TILBEHØR EFTER FORESPØRGSEL: ` spånudsugning; ` et sæt kamformede spændebakker af nylon, max 75x75; ` anordning til savning i bundter; ` savklinge med HM--tænder 350x32x3,4; ` rullebord til indlægningssiden til kamformede spændebakker; ` rullebordpåind-- ogaflægningssidenk35,indbygningsmodel 1500 mm; ` tilpasningsanordning til rullebord på aflægningssiden; ` 5 l emulgeringsolie. I begge tilfælde skal maskinen løftes med en gaffelløfter i de punkter, der vises med en pil og ifølge anvisningerne på trækassen. PAS PÅ! Brug ikke tove til at håndtere den indpakkede maskine. NEJ Minimumskrav Følgende minimumskrav skal overholdes for at garantere, at maskinen fungerer korrekt: -- Nettets spænding/frekvens: Man skal holde sig til de værdier, der er angivet på spindelmotorens dataplade. -- Arbejdstryk: ikke under 6 Bar og ikke over 8 bar. -- Omgivende temperatur: fra --10 til +50 grader C. -- Relativ fugtighed: ikke over 90%. -- Belysning af lokalet ikk under 500 LUX. VIGTIGT! Maskinen er allerede beskyttet imod spændingssvingninger i nettet, men god drift sikres ved en stabil spænding, som ikke må svinge mere end 10%. For at installere maskinen skal man først fjerne emballagen og passe på ikke at save i elektriske ledninger eller hydrauliske rør. Hvis det er nødvendigt, kan man bruge en tang, en hammer og en kniv. Maskinen skal anbringes som vist i punkt 3.4, og man skal tage hensyn til maskinens totalmål, som anført ovenfor, og man skal garantere, at der er den nødvendige plads til operatøren, så han kan arbejde i fuld sikkerhed. Cobra 350 CNC -FE 11

20 Installation af maskinen Nivellering og transport af maskinen Soklen på en COBRA 350 CNC--FE er forsynet med 4 gevindboringer M10, i hvilke der er skruet 4 stifter, som kan bruges til at nivellere maskinen, hvis gulvet i fabrikshallen ikke er fuldstændig plant. Når man anbringer maskinen, skal man tages højde for de mål, der angives i maskinens TEKNISKE DATATABEL Tilslutning af elektricitet Inden maskinen tilsluttes elektricitetsnettet, skal man sikre sig, at stikkontakten ikke er serieforbundet med andre værktøjsmaskiner. Dette krav er fundamentalt for at sikre en god drift af maskinen. Billedet nedenfor viser maskinens hovedafbryder og elektriske tilslutningssted set bagfra og giver nogle oplysninger om maskinens tilslutningskabel. BORING M10 BORING M HOVEDAFBRYDER BORING M BORING M10 Man skal bruge en gaffelløfter til at flytte maskinen. Fjern dækpladerne på forsiden af soklen, idet fastspændingsboltene skrues ud. TRYKLUFTTIL - SLUTNING EGENSKABER -- kabel 5 x 1,5 mm 2 -- max. længde ca. 2 m -- strømstyrke 15,2 A -- spændingsfald mindre end 5% af den nominelle strømstyrke ELEKTRISK TILSLUTNINGSSTED Tilslutning til elektricitetsnettet skal ske på følgende måde: 1 --Maskinens fødeledning sluttes til en stikprop, der er egnet til den stikkontakt, man har besluttet sig til at benytte. (EN ; par ) TILSLUTNING FOR ANLÆG MED 5-TRÅDS -NULLEDNING R=L1 S=L2 T=L3 PE = JORDLEDNING N = NULLEDNING TILSLUTNING FOR ANLÆG MED 4-TRÅDS -NULLEDNING R=L1 S=L2 T=L3 PE = JORDLEDNING Når man har stukket gaflen på gaffelløfteren ind under maskinen, kan man udføre transporten. Sæt beklædningen på igen. ADVARSEL! I anlæg med nulledning er det nødvendigt at passe meget på, at tilslutningen af den blå nulledning er rigtig, for hvis den forbindes til en faseledning, aflader den fasespændingen på det forbundne udstyr ved spænding: fase - nulledning Før man sætter ledningen i stikkontakten, skal man sikre sig, at spændingen i nettet er den samme som den, maskinen er indstillet til. VOLT? VOLT? 12 Cobra 350 CNC -FE

21 3 -- Indstil maskinens dørblokeringshovedafbryder på 1 (STAND BY--dioden tændes). 0 1 Installation af maskinen d) For nu at kontrollere, om tilslutningen er udført korrekt tryk på tasten (hare) for at vælge savklingens omdrejningshastighed. ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT= Man skal sikre sig, at tilslutningen til strømforsyningsnettet er udført korrekt. Her bruges følgende fremgangsmåde. a) Tryk på F9 i det første skærmbillede for at udføre nulstillingen. e) Indstil regulatoren for savhovedets nedsænkningsbevægelse på nul for på denne måde at forhindre at savhovedet udfører en uønsket bevægelse. Tryk derefter på START--tasten for savklingerotationen. COBRA 350 CNC -FE F9=FORTSAT ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 b) Tryk på F9 for at skifte til det næste skærmbillede. NULSTILLING X -AKSE=. F9=NULSTILLING f) Hvis savklingen roterer i den nedenfor med pil viste retning, er tilslutningen blevet udført korrekt. I modsat fald skal man bytte rundt på to faser i maskinens strømforsyning. F9=FORTSAT c) Tryk på F3 for at vælge snitcyklen HALVAUTOMATIK. Nu kan maskinsaven anvendes til de planlagte bearbejdningsopgaver. I kapitel 4, som giver en omfattende redegørelse af maskinens funktionsomfang, kan man læse om forløbet af de enkelte bearbejdningscykler. HOVEDMENU F3=HALVAUTOMATISK CYCLUS F4=AUTOMATISK CYCLUS F5=AUTOMATISK LOOP CYCLUS F6=DIAGNOSE F9 = NULSTILLING X--AKSE Cobra 350 CNC -FE 13

22 KAPITEL 4 - Programmering og beskrivelse af bearbejdningscyklerne COBRA 350 CNC -FE F9=FORTSAT HVORFOR EN SPECIFIK STYRING PÅ EN MASKINSAV? SET FRA BRUGERENS SYNSVINKEL: -- DET ER I BRUGERENS INTERESSE IKKE AT HAVE FOR MANGE MASKINER, MEN DERIMOD AT KUNNE UDFØRE ET UTAL AF SNIT. -- BRUGEREN ØNSKER SIG FUNKTIONSDYGTIGE MASKINER, SOM IKKE KRÆVER NOGEN INDSATS FRA KUNDESERVICEAFDELINGEN. -- BRUGEREN KRÆVER IKKE, AT HANS VÆRKTØJ ER MEGET BILLIGT, MEN AT DET HAR EN LANG LEVETID. -- BRUGEREN ØNSKER IKKE AT BLIVE OVERSVØMMET AF INFORMATIONER, MEN EN VEJLEDNING TIL OPTIMAL ANVENDELSE AF MASKINEN. -- BRUGEREN ØNSKER SIG SPECIALISEREDE FAGFOLK, MEN VIL IKKE VÆRE AFHÆNGIG AF DEM. -- BRUGEREN ØNSKER AT VÆRE INFORMERET OM, HVOR LÆNGE MASKINERNE ER I BRUG FOR AT KUNNE BEREGNE MASKINERNES DRIFTSOMKOSTNINGER. -- BRUGEREN VED, HVOR MEGET HANS PENGE ER VÆRD, OG SOM MODYDELSE KRÆVER HAN DERFOR EN VARE, SOM ER LIGE SÅ MEGET ELLER MERE VÆRD. SET FRA FORHANDLERENS SYNSVINKEL: -- UDPRÆGET VÆRDIBEVIDSTHED: TEKNOLOGI. -- PRODUKTIONSRELATERET KONCEPT: STORT DRIFTSMIDDELRELATERET OVERSKUD. -- PRÆCIS MARKEDSORIENTERING: TILBYD DET, SOM DER ER BRUG FOR. -- OPBYGNING, DER ER TILPASSET BRUGERNES KRAV: LET OG BEHAGELIGT ARBEJDE. -- PÅLIDELIGHED: ROBUST, SKABT TIL VEDVARENDE ARBEJDSBRUG. -- UDPRÆGET ÆSTETIK: EN VÆRDI I SIG SELV. -- KOMPLET KUNDESERVICE FØR OG EFTER KØBET: INGEN OVERRASKELSER, TILLID. -- OMFATTENDE UDSTYR MED FORKLARENDE MATERIALE: INTERESSE, OPLYSNING. -- RIGHOLDIGT NØGLE-- OG TILBEHØRSSÆT: FULDSTÆNDIGHED, SERIØSITET. -- PRÆCIS OVERENSSTEMMELSE MED UV--FORSKRIFTERNE: INGEN PROBLEMER. SET FRA PRODUCENTENS SYNSPUNKT: -- SPECIFIKATION AF MASKINEN: SNITTET OG DETS PROBLEMATIK. -- SYSTEMFORENKLING: NØDVENDIGE OG TILSTRÆKKELIGE TEKNOLOGISKE PARAMETRE. -- RENTABILITET AF PROBLEMLØSNINGEN: MÅLRETTET ANVENDELSE AF TEKNIKKEN. EN MASKINE, SOM ER UDVIKLET UNDER HENSYNTAGEN TIL DE OVENNÆVNTE PUNKTER, ER IKKE LÆNGERE KUN ET STYKKE VÆRKTØJ, MEN BLIVER TIL LEGEMLIGGØRELSEN AF SYNTESEN AF SAM- TLIGE OPLYSNINGER, SOM FREMBRINGER EN KULTUR, HVOR MAN UDVEKSLER MENNESKELIGE HVER- DAGSERFARINGER. VIRKSOMHEDEN ER MODTAGER FOR DE BEHOV, SOM DER BLIVER GIVET UDTRYK FOR, OG VED AT FREMSTILLE PRODUKTER SØRGER DEN FOR, AT DISSE BLIVER TILFREDSSTILLET. ENHVER VIRKSOMHED HAR SOM MÅL, AT MAN VIL TILFREDSSTILLE SINE KUNDER. INDTJENINGEN ER DET ENDELIGE RESULTATET, SOM KUNDERNE INDRØMMER VIRKSOMHEDEN, SÅLEDES AT DE OGSÅ FREMOVER VIL KUNNE UDVEKSLE ERFARINGER MED DENNE. I DEN FORBINDELSE ER DET EN FÆLLES BESTRÆBELSE AT MAN SØGER AT UDVIKLE SIG KONTINUERLIGT OG VEDVARENDE. 14 Cobra 350 CNC -FE

23 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Beskrivelse af betjeningsfeltet COBRA 350 CNC -FE F9=FORTSAT NØDSTOP--FØLER POTENTIOMETER TIL INDSTILLING AF SAVHOVEDETS NEDSÆNKNINGSHASTIGHED Cobra 350 CNC -FE 15

24 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Beskrivelse af styretasterne STARTKOMMANDO FOR HALVAU- TOMATISKE OG AUTOMATISKE BEARBEJDNINGSCYKLER VALG AF DEN LAVE SAVKLINGEHAS- TIGHED 1700 omdr./min. STOPKOMMANDO FOR AUTOMA- TISKE BEARBEJDNINGSCYKLER OPHÆVELSE AF VALGET AF SAVKLINGEHASTIGHEDEN KOMMANDO TIL AT ÅBNE/LUKKE SNIT--SKRUESTIKKEN VALG AF DEN HØJE SAVKLINGE- HASTIGHED 3400 omdr./min. KOMMANDO TIL AT ÅBNE/LUKKE FØDEAGGREGAT--SKRUESTIKKEN KØR FØDEAGGREGAT--SLÆDEN FREM MANUELT KOMMANDO TIL RESET EFTER EN AFBRYDELSE SOM FØLGE AF EN FEJL KØR FØDEAGGREGAT-- SLÆDEN TILBAGE MANUELT LAGRING AF ENDESTOPKON- TAKT SAVHOVED LØFTET MANUEL KOMMANDO TIL AT SÆNKE SAVHOVEDET LAGRING AF ENDESTOPKON- TAKT SAVHOVED SÆNKET MANUEL KOMMANDO TIL AT LØFTE SAVHOVEDET 16 Cobra 350 CNC -FE

25 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Beskrivelse af de numeriske taster / funktionstaster = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) På skærmbilledet HOVEDMENU kan man ved hjælp af denne tast vælge driftsarten MANUEL. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) Muliggør indlæsningen af SAVKLIN- GENS TYKKELSE i driftsarten AUTO- MATIK. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) På skærmbilledet HOVEDMENU kan man ved hjælp af denne tast vælge driftsarten HALVAUTOMATISK DYNAMISK. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) Muliggør skiftet fra det første skærmbillede til billedet NULSTILLING. b) Skift fra NULSTILLING til HOVED- MENU. c) Tilbagevenden til HOVEDMENU. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) På skærmbilledet HOVEDMENU kan man ved hjælp af denne tast vælge driftsarten HALVAUTOMATIK. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) I driftsarten AUTOMATIK kan man ved hjælp af denne tast skifte fra EN- KELT - til FLERGANGS -programmering. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) På skærmbilledet HOVEDMENU kan man ved hjælp af denne tast vælge driftsarten AUTOMATIK. = DECIMALPUNKTUM TIL INDLÆSNING AF TALOPLYSNINGER SOM TIENDEDEL MILLIMETER ELLER TUSINDEDEL TOM- MER I FORBINDELSE MED PROGRAM- MERINGEN AF PARAMETRE OG SNITMÅL. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) Nulstiller tælleren af den samlede savetid i driftsarten HALVAUTOMATIK. ENTER = FUNKTIONSTAST A) LOADE PROGRAM X B) BEVÆGE CURSOREN C) LAGRING AF DATAENE D) LAGRING AF PROGRAMMERNE E) PROGRAMVALG F) LAGRING AF PARAMETRENE = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) På skærmbilledet HOVEDMENU kan man ved hjælp af denne tast vælge driftsarten DIAGNOSE. b) Kommando til NULPUNKT -INDSTIL- LING. c) I driftsarten AUTOMATIK er tast -funktionen STEP=LÆNGDEKONTROL. = NUMERISK TAST TIL INDLÆSNING AF PROGRAMDATA = FUNKTIONSTAST: a) I driftsarten AUTOMATIK kan man ved hjælp af denne tast vælge ENKELTTAK- TEN, dvs. CYKLEN TIL SKIFT AF TRANSPORTKORT. = FUNKTIONSTAST a) I driftsarten AUTOMATIK sletter man ved hjælp af denne tast det sidst udførte program og loader det nye program til udførelse. b) I driftsarten PROGRAMMERING kan man slette lagrede eller forkert indlæste data. c) I forbindelse med indlæsningen af snit - og maskin -PARAMETRE kan man slette lagrede eller forkert indlæste data. = FUNKTIONSTAST a) I driftsarten AUTOMATIK loader man ved hjælp af denne tast modus PROGRAMMERING eller vender tilbage til UDFØRELSE. b) I driftsarten PROGRAMMERING bruger man denne tast til at skifte mellem skærmbillederne SNITPROGRAMMERING og PROGRAM- VALG. Cobra 350 CNC -FE 17

26 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Initialisering og nulstilling Når man har tændt for maskinen, viser displayet startsiden for start. COBRA 350 CNC -FE F9=FORTSAT Tryk på F9 for at fortsætte. NULSTILLING X -AKSE=. F9=NULSTILLING F9=FORTSAT Displayet foreslår arbejdstrinet NULSTILLING. Tryk på F6 for at starte dette forløb. Tryk på F9 for at skifte til hovedmenuen. NULSTILLING X -AKSE=. NULSTILLING I UDFØRELSE Under NULSTILLINGEN viser displayet indtil forløbet er afsluttet: NULSTILLING UNDER UDFØRELSE. Mens maskinen udfører indstillingen af aksenulpunktet, er det udelukkende NØDSTOP --kommandoen, som er frigivet. F9=FORTSAT NULSTILLING X -AKSE= 5,0 PARAT F9=NULSTILLING Når NULSTILLINGEN er afsluttet ses meddelelsen TÆLLING STARTMÅL af x--aksen på displayet. Tryk på F9 for at fortsætte. F9=FORTSAT 18 Cobra 350 CNC -FE

27 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Manuel halvautomatisk arbejdstakt HOVEDMENU F3 = HALVAUTOMATISK CYCLUS F4 = AUTOMATISK CYCLUS F5 = AUTOMATISK LOOP CYCLUS F6 = DIAGNOSE F9 = NULSTILLING X -AKSE Når man har trykket på F9, dukker HOVEDME- NUEN, som man vælger driftsarten på, op på skærmen. Tryk på tasten F3 for at vælge driftsarten HAL- VAUTOMATIK. Tryk på F9 for at vende tilbage til menupunktet NULSTILLING X--AKSE. ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK Displayet viser outputmasken for driftsarten HAL- VAUTOMATISK. Nu er det muligt at udføre et snit i manuel drift. F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 Tryk F9 for at vende tilbage til hovedmenuen. HALVAUTOMATISK BEARBEJDNINGSCYKLUS: DISPLAYOUTPUT -- PARAMETRE -- FUNKTIONSTASTER ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK Halvautomatisk cyklusen består af de følgende operationer i automatisk rækkefølge. SKRUESTIKKEN LUKKES NEDSÆNKNING AF SAVHOVEDET TIL FCTA SAVHOVEDET VENDER TILBAGE TIL FCTI SAVKLINGEN SÆTTES I BEVÆGELSE SAVKLINGEN STANDSER SKRUESTIKKEN ÅBNES PARAMETER TIL MASKIN - STYRING FRIGIVNE FUNKTIONSTASTER I DRIFTSARTEN MANUEL DRIFT VL = > SAVEHASTIGHED omdr./min. X = > SLÆDEPOSITION = MÅL X -AKSE SL = 3.4 -> SAVKLINGENS TYKKELSE T = > SAVETID TT = > MASKINENS TOTALE SAVETID F9 = HOVEDMENU - -> NÅR MAN TRYKKER PÅ DENNE TAST, VENDER MAN TILBAGE TIL HOVEDMENUEN. F5 = RESET - -> NÅR MAN TRYKKER PÅ DENNE TAST, NULSTILLES TÆLLEREN FOR MASKINENS SAMLEDE ARBEJDSTID. Cobra 350 CNC -FE 19

28 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme DRIFTSART: HALVAUTOMATISK RÆKKEFØLGEN AF ARBEJDSTRIN Fastspænding af emnet 1) FOR AT ÅBNE SKRUESTIKKEN DREJES HÅNDHJULET MOD URET. DEREFTER PLACERES EMNET MELLEM SPÆNDEBAKKERNE. SNIT -SKRUESTIKKENS ÅBNE -/LUKKETAST > 2) DEN BEVÆGELIGE SPÆNDEBAKKE NÆRMES EMNET TIL EN AF- STAND AF 3/4 MM, IDET HÅNDHJULET DREJES MED URET. 34 mm > < ) VED HJÆLP AF TASTEN ÅBNE/LUKKE SKRUESTIK FASTSPÆNDES EMNET I DEN HYDRAULISKE FASTSPÆNDINGSA- NORDNING. 4) KONTROLLER, OM EMNET VITTERLIGT ER SPÆNDT FAST, I MODSAT FALD GENTAGES FORLØBET. OBS: Det kan være, at emnet ikke er spændt fast, fordi skruestikkens pneumatiske cylinder allerede stod i lukket position. Hvis dette er tilfældet, gentages forløbet, nemlig: ÅBN SKRUESTIKKEN MED ÅBNE--/LUKKETASTEN. KØR SPÆNDEBAKKEN TÆTTERE HEN IMOD EMNET. FASTSPÆND PÅ NY MED ÅBNE--/LUKKETASTEN... KONTROLLER IGEN!! 20 Cobra 350 CNC -FE

29 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Indstilling af saveløftet 1) NÅR EMNET ER SPÆNDT FAST, SKAL MAN IND- STILLE SAVELØFTET. TRYKKER MAN PÅ TASTEN TIL NEDSÆNKNING AF SAVHOVEDET, KØRER SAVHOVE- DET AUTOMATISK NEDAD. TAST NEDSÆNKNING AF SAVHOVEDET - -> HOLD TASTEN NEDE, INDTIL SAVKLINGEN ER 5/10 MM FRA EMNET. 2) DEN POSITION, SOM MAN HAR NÅET, LAGRES SOM FCTI = ENDESTOPKONTAKT HOVED TILBAGE, IDET MAN TRYKKER PÅ FØLGENDE TAST: ARBEJDE UDFØRES HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 LAGRING ENDESTOPKONTAKT HOVED TILBAGE - - -> NÅR MAN HAR TRYKKET PÅ TASTEN LAGRING FCTI, VISER DISPLAYET, AT LAGRING ER SKET. ARBEJDE UDFØRES FCTI HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 NU ER NÆSTEN ALT FORBEREDT FOR AT KUNNE GIVE STARTKOMMANDOEN OG INDLEDE PRODUKTIONEN...SAVSPÅNER!! VI BEDER OM ET ØJEBLIKS TÅLMODIGHED. Cobra 350 CNC -FE 21

30 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Forberedelse af snittet 1) VÆLG EN SAVEHASTIGHED ELLER -- HVIS MASKINEN ER UDS- TYRET MED EN INVERTER -- ET HASTIGHEDSOMRÅDE. TAST F OR L AV HAST IGHED > TAST F OR INGEN HAST IGHED > TAST F OR HØJ HAST IGHED > HVIS MAN F.EKS. VÆLGER DEN HØJE HASTIGHED (SYM- BOL HARE), LYSER LED PÅ TASTEN OG INDIKERER DERMED, HVAD MAN HAR VALGT. 2) INDSTIL POTENTIOMETER FOR SAVHOVEDETS NEDSÆNKNINGSHASTIGHED PÅ 0 FOR AT FORHINDRE, AT MASKINEN STARTER MED EN UØNSKET HØJ HASTIGHED. POTENTIOMETER TIL INDSTILLING AF SAVHOVEDETS NEDSÆNKNINGSHASTIGHED > 3) PÅ DETTE TIDSPUNKT BEHØVER VI IKKE AT BESKÆFTIGE OS MED SMØRE--KØLEVÆSKEN, FORDI FOR AT FÅ DEN MAN SKAL BARE SÆTTE DREJESKIVEN I GANG: COBRA 350 CNC--FES SMØRE-- KØLEAPPARAT SÆTTES AUTOMATISK I GANG VED HJÆLP AF ET PNEUMATISK SYSTEM. VÆSKENS UDLØB SKER GENNEM EN PNEUMATISK FORSTØVER INDENFOR AFSKÆRMNINGEN. 22 Cobra 350 CNC -FE

31 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme Snittet 1) NU KAN MAN TRYKKE PÅ STARTTASTEN FOR AT STARTE SNITCYKLEN. START TAST > NU SÆTTER MASKINEN SAVKLINGEN I BEVÆGELSE, AFGIVER TRYKLUFT TIL SAVECYLINDEREN OG BEGYNDER AT AFGIVE SKÆREOLIE. ER STOPHANERNE FOR SKÆREOLIEN ÅBNE? 2) NU SKAL MAN PÅ NY TRYKKE PÅ TASTEN NEDSÆNKNING AF SAVHOVED FOR AT SLETTE DEN VÆRDI FOR FCTA = ENDESTOPKONTAKT SAVHOVED FREM), SOM VAR BLEVET LAGRET TIDLIGERE. TAST NEDSÆNKNING AF SAVHOVED > ENDESTOPKONTAKTEN SAVHOVED FREM (FCTA) AKTIVERES AT- TER, NÅR SNITTET ER AFSLUTTET. 3) INDSTIL POTENTIOMETERET FOR NEDSÆNKNINGSHASTIG- HEDEN AF SAVHOVEDET PÅ 4 OG KONTROLLER, OM DENNE HASTIGHED ER EGNET. HVORDAN? DEN ERFARNE MASKINOP- ERATØR VIL KUNNE KONSTATERE DETTE BLOT VED AT IAGT- TAGE. POTENTIOMETER TIL INDSTILLING AF SAVHOVE- DETS NEDSÆNKNINGSHASTIGHED > 4) NÅR MASKINEN ER NÅET FREM TIL SNITSLUT, SKAL MAN LAGRE POSITIONEN FOR FCTA = ENDESTOPKONTAKT SAVHOVED FREM VED HJÆLP AF FØLGENDE TAST: LAGRING ENDESTOPKONTAKT HOVED SÆNKET - - -> NÅR MAN HAR TRYKKET PÅ TASTEN LAGRING FCTA VISER DISPLAYET EN TEKST, SOM VISER, AT LAGRIN- GEN ER SKET. FCTI ARBEJDE UDFØRES FCTA HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 Cobra 350 CNC -FE 23

32 Programmering og beskrivelse af bearbejdningscykleme SAMTIDIG DERMED STANDSER SAVKLINGEN OG SAVHOVEDET VENDER TILBAGE TIL POSI- TIONEN SNITSTART FCTI. LIGE SÅ SNART MASKINEN HAR NÅET POSITIO- NEN TIL SNITSTART, VISER DISPLAYET PÅ NY DEN TEKST, SOM VISER POSITIONEN SAVHOVED OPPE FCTI. FCTI ARBEJDE UDFØRES FCTI HALVAUTOMATISK F9 = HOVEDMENU F5 = RESET TT VL=3400 X=503.4 SL=3.4 T=00.00 TT=00.0 DEREFTER ÅBNER MASKINEN SKRUESTIKKEN AUTOMATISK. MASKINEN ER NU PARAT TIL EN NY BEARBEJDNINGSCYKLUS. 24 Cobra 350 CNC -FE

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 AX KONSTRUKTIONSÅR:

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 AX KONSTRUKTIONSÅR: BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA COBRA 350 AX KONSTRUKTIONSÅR: MEP KONFORMITETSERKLÆRING DA Konstruktøren: EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge direktiv 98/37/CE, tilføjelse II A) SPA SEGATRICI

Læs mere

BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA CONDOR 90 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR:

BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA CONDOR 90 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR: BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA CONDOR 90 CNC -FE KONSTRUKTIONSÅR: DA EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge MASKINDIREKTIVET EF 98/37/CE /EØF, tilføjelse II A) Konstruktøren: SPA SEGATRICI Via Papa

Læs mere

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 SX KONSTRUKTIONSÅR:

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 SX KONSTRUKTIONSÅR: BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA COBRA 350 SX KONSTRUKTIONSÅR: MEP KONFORMITETSERKLÆRING DA Konstruktøren: EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge direktiv 9/37/CE, tilføjelse II A) SPA SEGATRICI Via

Læs mere

BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SHARK 332 AXI KONSTRUKTIONSÅR:

BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SHARK 332 AXI KONSTRUKTIONSÅR: BRUGS-- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA SHARK 332 AXI KONSTRUKTIONSÅR: DA EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge MASKINDIREKTIVET EF 98/37/CE /EØF, tilføjelse II A) Konstruktøren: SPA SEGATRICI Via Papa Giovanni

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 KONSTRUKTIONSÅR:

BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING COBRA 350 KONSTRUKTIONSÅR: BRUGS -- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DA COBRA 350 KONSTRUKTIONSÅR: MEP KONFORMITETSERKLÆRING DA Konstruktøren: EF -KONFORMITETSERKLÆRING (ifølge direktiv 9/37/CE, tilføjelse II A) SPA SEGATRICI Via

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 6. Rengøring og vedligeholdelse 7. Fejlfinding 8. Nedtagning, udfasning og bortskaffelse Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere