Daginstitutionen Paletten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionen Paletten"

Transkript

1 Daginstitutionen Paletten

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Særlige kendetegn Side 7 Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 8 Status på fælles indsatsområder IT-strategien Side 9 Status på fælles indsatsområder sprogkoordinatorer Side 10 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2012 Side 11 Status på egne indsatsområder Side 12 Temaer Side 14 Indsatsområder fremadrettet Side 30 Orientering om økonomisk decentralisering Side 31 Underskrift Side 31 3

4 Forord Virksomhedsplanen 2012 er kendetegnet ved både at vende blikket tilbage mod perioden , og evaluere på indsatsområderne, og er samtidig også fremadrettet mod den næste toårige periode. Virksomhedsplanen tager sit pædagogiske afsæt i Politik for Dagtilbud , hvor de pædagogiske læreplanstemaer indgår i sammenhæng med de fælles indsatsområder og politikker i Skive Kommune, herunder også Skive Kommunes virksomhedsstrategi. Virksomhedsplanen er struktureret med afsæt i to særlige indsatsområder i den forgangne periode, nemlig: 1) Børnefællesskaber og uddannelse af personaler i alle daginstitutioner i at arbejde med systematiske børneinterview. 2) Fælles ansvar for lokale løsninger, hvor alle børn skal sikres ret til at indgå i og deltage i lokale fællesskaber der, hvor de vokser op og hører til. Derfor er der i skabelonen lagt op til, at der arbejdes med de fælles temaer i Politik for Dagtilbud ud fra disse to perspektiver. Samtidig har perioden fra været præget af fokus på digitale medier i vores dagtilbud og uddannelse af sprogkoordinatorer, herunder implementering af Handleplan for Sprog og Læsning samt Sprogpakken. Disse temaer er derfor også en del af nærværende virksomhedsplan. Fremadrettet vil fælles ansvar for lokale løsninger præge hele Børne- og familieforvaltningen på tværs og den måde, dagtilbuddene fremover indretter, tilretter og udvikler den pædagogiske praksis på. Børnefællesskaberne og de voksnes professionelle tilgang til at arbejde med børnefællesskaber er ligeledes fremadrettet et af de helt centrale indsatsområder. Samtidig er også sprogarbejdet i dagtilbuddene et helt centralt tema, herunder implementering af Sprogpakken og Handleplan for sprog og læsning. De digitalt mediers understøttelse af dette arbejde er en stadig udfordring og et fokuspunkt. Dagtilbuddene i Skive Kommune bindes sammen af en tyk rød tråd i forbindelse med vores fælles indsatsområder. Samtidig er vores dagtilbud forskellige og prioriterer vægtningen af indsatsområder forskelligt samtidig med egne lokale indsatsområder og projekter. 4

5 Årsberetning Dette afsnit bruges til at reflektere over de sidste to år ( ); hvad er der sket i institutionen, og hvad har der været særlig fokus på? Siden vi sidst lavede virksomhedsplan, er der sket mange ting. Det der har fyldt, og stadig fylder meget, er omlægningen af den specialpædagogiske indsats og nedlæggelse af Spireskolen. Vi har arbejdet meget med at finde ud af, hvordan vi i netop vores institution kunne inkludere børn med særlige behov og tosprogede børn i dagligdagen. Både specialpædagoger, pædagoger og spirepædagog har været meget konstruktive i dette arbejde. Det er et arbejde, som vi ikke er færdige med og til stadighed vil tilrette og have fokus på. Derudover havde vi en turbulent tid i 2011, hvor vi var lukningstruede på grund af det faldende børnetal i området. Heldigvis blev det ikke os som blev lukket, og det har siden vist sig, at børnetallet i børnehavedelen er steget, hvorimod søgningen til vuggestuen er gået mere trægt. I den forbindelse valgte Skive Kommune at købe Palettens og Tierens bygninger af AAB og på grund af stigende elevtal i Ti`eren at lave en tilbygning mellem de to bygninger. Denne mellembygning vil kunne bruges af både skolen og institutionen, alt efter antallet af børn i de to institutioner. I forbindelse med tilbygningen fik Paletten lavet et nyt, stort og lyst værksted. Vi har arbejdet med sprogstimulering på mange planer, vi har indarbejdet dialogisk oplæsning og tidlig skriftsprog og matematik i børnehøjde, således at det er blevet en implementeret del af dagligdagen i institutionen. Som noget nyt har institutionen fået et interaktivt Smart Board. Personalet er i gang med kurser i at bruge dette. Det giver os helt nye pædagogiske muligheder, og vi er godt i gang med at integrere brugen i det daglige pædagogiske arbejde. Vi har fået både vuggestuen og børnehavens legepladser renoveret. Begge steder har vi fået nyt sand i sandkasserne og nye legeredskaber. Især tømning og påfyldning af sand har vakt stor begejstring hos vuggestuebørnene, som aktivt har hjulpet til. I forbindelse med børnemiljøvurderingen har vuggestuen fået indrettet nogle små rum til stor glæde for børnene. Vi har gennemført en del kreative projekter; kulturprojekt, Cirkus, Skrot, Fugl & Fisk, Venskaber. Derudover har vi arbejdet med motorik, hvor alle børn på skift bruger fællesrummet. Vi har også fået implementeret Stafetloggen som det arbejdsredskab, vi bruger i forbindelse med arbejdet med børn med særlige behov. Vi har i de forløbne år modtaget mange forskellige typer af studerende, praktikanter og løntilskudspersoner. Personalet har deltaget i mange kurser og temadage: PHD projekt, IT kurser, Notebook kurser, møder om sprogpakken, efteruddannelse, kurser om børneinterviews og interne kurser i brugen af Idialog. Både modtagelse af praktikanter/studerende med flere, og kurser/møder/uddannelse har fyldt/fylder meget i vores hverdag. 5

6 Data Antal børn 0 år - 2,10 år (Vuggestue/Dagpleje) 34 2,11 år - skolestart (børnehave) 62 Ledelse Institutionsleder Lise Skov Souschef Ida Dysted Afdelingsleder Birgit Nagel Personale Pædagoger 14 Pædagogmedhjælpere 2 Skåne- /fleksjob Andet (studerende, jobtræning m.m.) 2 rengøringsassistenter 1 køkkenassistent 4 5 studerende, jobtræning m.m. 6

7 Fysiske rammer m 2 Kommentar Institutionens areal 1200 m 2 Ude-arealer 9577 m 2 Samlet for Paletten og Tieren Andet 7

8 Særlige kendetegn Institutionens særlige kendetegn Institutionens værdigrundlag: At børn og forældre får en god og varm modtagelse. At institutionen hele tiden er i udvikling. At vi arbejder på at skabe et sprogstimulerende miljø. At vi har et motorisk udviklende udemiljø. At vi vægter sang, musik og bevægelse højt. At vi prioriterer sund, varieret og veltilberedt mad. At aktivt fællesskab på tværs af kulturer trives. At vi samarbejder med skolen om overgang fra børnehaven til skolen. At forældre og bestyrelse er medbestemmende og aktive. Institutionens rammefaktorer: Paletten er en integreret institution med 34 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn. Vi har i Paletten ca. 30 % tosprogede børn. Paletten har en meget stor legeplads med volde og træer, så der er mulighed for aktiviteter både sommer og vinter. Vuggestuens legeplads er adskilt fra børnehavens med et lavt stakit. Vi ligger i gå-afstand til områder med å og eng. Der er lyse lokaler og meget plads, og vi har et stort fællesrum, som bl.a. bliver brugt til gymnastik, rytmik, fælles sange og til at samle alle børnene til f.eks. jul, fastelavn og fælles motorik. Traditioner. Bedsteforældredag Sommerudflugt for hele huset Fastelavn - Påske - Skt. Hans Grillfest for forældre og børn Julefest med fælles spisning med børn og forældre Forældredag på legepladsen Store-løbe-dag for hele huset Fotografering Emneuger 8

9 Status på fælles indsatsområder børneinterview Skive Kommune modtog i ,5 million kroner fra Socialministeriets 2. pulje, Kvalitet i Dagtilbud, hvorefter projektet Så tæt på det usædvanlige som muligt blev født. Projektet har tydeligt vist, at det for børn er helt essentielt at være med for, at de trives i daginstitutionerne. Mangler der en adgang til fællesskabet, er det en barriere for børns læring og trivsel. Børneinterview er brugt som metode. Mål Vi vil anvende børneinterviews fremover i vores ABC-gruppe, som er de kommende skolebørn. Hensigten er at få indblik i, hvad der er værdifuldt for børnene i deres børnehavetid. Indhold Vi mener at temaet En god børnehavetid hvad er det? er relevant at undersøge for at skabe et bedre børnemiljø. Rammer Vi vil benytte et separat rum, hvor børnene føler sig godt tilpas. Vi vil interviewe børnene i grupper eller enkeltvis. Forudsætninger Vi har viden om og kendskab til børneinterviewteknik. Tegn Ved børneinterview af kommende skolebørn hvert år håber vi, at der fremover tegner sig et billede, af hvad børnene synes er værdifuldt i deres børnehaveliv. Arbejdsformer Vi vil lave en drejebog for børneinterviews, som vi hvert år vil anvende til gruppen af kommende skolebørn. Evaluering Vi vil hvert år føre statistik over børnenes svar og diskutere, om der er noget, vi skal handle på for at give børnene en bedre børnehavetid. 9

10 Status på fælles indsatsområder IT-strategien I Skive Kommune blev der i 2008 udarbejdet en it-strategi, hvor der i alt blev afsat 3,8 millioner kroner. It-strategien er med til at sikre en implementering af forskellige digitale medier, hvilket betyder, at medierne er blevet en naturlig del af børnenes liv i daginstitutionen. Børnene får dermed en kritisk analytisk tilgang til medierne og samtidig skabes gode udviklings- og læringsmiljøer. Mål At børnene erhverver kompetencer, så de kan bruge IT gennem interaktivt Smart Board, Wii, og PC er. At IT bliver en integreret del af dagligdagen på lige fod med andre aktiviteter. At børnene kan anvende IT i forbindelse med overgang til skolen. Indhold At der er alderssvarende materialer til stede, f.eks. koordinationsspil og førskolemateriale. At al form for IT i institutionen er let tilgængeligt for børnene. Rammer Forudsætninger Tegn Arbejdsformer Vi har interaktivt Smart Board og børne-pc er. Vi har Wii. Vi har digitalkameraer. Alle medier er opdateret. At personalet har erhvervet de nødvendige færdigheder gennem kurser. At personalet har en forståelse for vigtigheden af IT som en integreret del af det pædagogiske arbejde. At personalet har en differentieret tilgang til børnenes forudsætninger. At institutionen har en IT koordinator som vejleder og inspirator. At børnene bruger børne-pc er, alene eller sammen med andre. At børnene bruger det interaktive Smart Board, digitalkameraer og Wii sammen med de voksne. At børnene selv opfordrer til brug af den tilgængelige IT i institutionen. At børnene hjælper og lærer af hinanden. At børnene arbejder i grupper og alene. At børnene bruger andre børn og de voksne til at erhverve sig viden. At børn og voksne arbejder sammen om IT. At børn arbejder sammen om IT. Evaluering Vi ser, at børnene er sociale omkring brugen af IT. Vi ser, at børnene lærer af både de voksne og af hinanden. Vi ser, at børnene udviser interesse for IT. 10

11 Status på fælles indsatsområder sprogkoordinatorer I Skive Kommune er der i løbet af 2010/2011 afviklet et 3-ugers kursus for alle kommunens sprogkoordinatorer. Målsætningen har været at skabe forståelse og øget handlekompetence for den enkelte sprogkoordinator i forhold til vejlederfunktionen og sprogarbejdet i institutionen. Mål Indhold Rammer Forudsætninger Tegn At rådgive, inspirer og vejlede kollegaer om sprog. At samarbejde, rådgive og vejlede forældre om deres børns sprog. At hjælpe kollegaer når der er behov. At videregive viden om sprog fra netværksmøder. At videregive viden om børn med særlige behov, så de kan inkluderes i hverdagen. At tilbyde alle treårige en sprogvurdering. At tilbyde sprogvurdering af 5 ½ årige, hvis personale og forældre mener der er behov. At sprogvurdere alle tosprogede når de er henholdsvis 3 og 4 år, med et materiale som er beregnet hertil. At bruge fortællekufferter og lave udstillinger med konkreter fra sange og historier. At arbejde med: Hit med lyden, dialogisk oplæsning, rim, remser, sanglege, tidlig skriftsprog og IT. At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns sprogstrategier. At vi leger med ord og lyde så alle sprogets facetter kommer frem. At vi bruger TRAS efter behov. At bøger, papir, blyanter og farver er let tilgængeligt. At der er sprogstimulerende spil på alle stuer. At der er rum til mindre grupper. At vi bruger ordkort i børnehøjde. At vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. At vi har en sprogkoordinator. At vi har en person som er uddannet i dansk som andetsprog. At de voksne er bevidste om deres rolle som sprogmodeller. At vi skaber tid og rum til dialog og sproglige aktiviteter i dagligdagen. At vi ser og hører ALLE børn. At børnene fortæller om begivenheder og oplevelser. At børnene italesætter ønsker og behov. At børnene viser interesse for legeskrivning og skriftsprog. At børnene bruger dialog i konfliktløsning og leg. At børnene bruger PCere både alene og sammen med andre. At børnene er interesserede i bøger. At vi arbejder i mindre grupper. Arbejdsformer At vi tager udgangspunkt i barnet. At de tosprogede børn får sprogstimulering baseret på andetsprogstilegnelsesprincipper. Evaluering Vi evaluerer på vores syvkanter. Vi evaluerer løbende på de tegn, vi ser. 11

12 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2012 Virksomhedsstrategien er Skive Kommunes overordnede fælles strategi for udvikling af Skive Kommune som virksomhed og som arbejdsplads. Virksomhedsstrategien består dels af formuleringen af kommunens overordnede mål samt værdier og dels af en række indsatsområder for det aktuelle år. Indsatsområderne for 2012 er samlet under følgende fire overordnede temaer som tager udgangspunkt i missionen, visionen og værdigrundlaget. Effektivitet og kvalitet Vi vægter faglige kompetencer højt og støtter op om den faglige udvikling gennem deltagelse i kurser, supervision og faglig sparring. En stor del af personalet har taget diplomuddannelse indenfor det pædagogiske felt. Vi afsætter tid på personalemøder til vidensdeling og erfaringsudveksling. Attraktive arbejdspladser Vi er åbne overfor hinanden og gode til i fælleskab at skabe konstruktive løsninger. Alle har ansvarsområder. Alle bidrager til Palettens fællesskab. Vi tager hensyn til og hjælper hinanden. Vi vægter: En synlig leder. God og brugbar information. Støtte til nye tiltag. Individuelle hensyn. Nærvær. PU samtaler. God ledelse Kommunikation I Paletten kommunikerer vi på mange måder: På nettet via vores hjemmeside. Gennem vores blad. Gennem samtale. Via opslagstavler. I den daglige kommunikation, personale/forældre, personale/børn, personale/personale. 12

13 Status på egne indsatsområder Egne indsatsområder 1. Venskaber mellem vuggestuebørn. Mål - og handleplan: Målet er at finde ud af, hvornår venskaber opstår hos vuggestuebørn. Hvornår opstår de, og hvordan styrker vi dem? Hvad betyder det for vuggestuebørn, hvis de ikke har nogle venskaber? Vi vil observere og sætte fokus på dette. Diskutere det på p-møder/afd. Møder og finde relevant litteratur om emnet. Evaluering: I vuggestuen er det vores opgave at opstille rammer, inden for hvilke børnenes spirende venskaber kan udvikles. Det sker i følgende eksempler: Ved at kun 2 3 børn er med i en aktivitet med en voksen. Aktiviteten kan være en gåtur, et spil, lege på gulvet/ved bordet/udenfor. I storebørnsruppen samles de ældste børn på tværs af grupperne og laver aktiviteter. Her får børnene mulighed for at være sammen med andre børn på samme alder af begge køn. Måden, hvorpå børnene sammensættes i spisesituationen, kan også være med til at venskaber skabes og udbygges. Vi tilstræber at være opmærksomme på de signaler, børnene sender i forhold til hinanden, og understøtte deres interesse i hinanden ved at vælge at sætte dem sammen i andre situationer, hvor de kan videreudvikle deres venskaber. Emnet er spændende og vigtigt, og vi er enige om, at det er et område, vi kan og vil gøre mere ved. 2. Arbejde med kultur ud fra de 6 læreplanstemaer. Mål- og handleplan: Vi vil sætte fokus på forskellige kulturer ud fra de 7 læreplanstemaer. Emnet skal give børnene en forståelse af, hvordan det er at komme fra eller til en kultur, der er forskellig fra deres egen. Vi vil visualisere gennem kreative aktiviteter, for at gøre det mere konkret og håndgribeligt. Evaluering: Primo januar til ultimo april løb et projekt med temaet kunst og kultur af stabelen. Både vuggestue og børnehave deltog i projektet. Mad, danse, klædedragter, masker, flag, fortællinger og malerier fra mange lande dannede rammen om dette projekt. Det var et godt og forskelligartet forløb, som belyste kultur fra mange vinkler. Udover den kreative proces har projektet også givet grobund for mange gode samtaler med børnene om livets mangfoldighed. 13

14 De 7 læreplanstemaer: Vi har dækket de 7 læreplanstemaer på følgende måde: Læring: Kulturprojektets primære formål er at give børnene viden om og forståelse for forskellige kulturer. Medinddragelse - Barnets alsidige udvikling: Alle børn har deltaget i projektet. Differentieret medinddragelse, alle har haft en opgave uanset alder og niveau. Alle har derved følt ejerskab ved de forskellige kreative fremstillinger. Lige udviklingsmuligheder sociale kompetencer: Børnene har fået større indsigt i forskellige kultuer og traditioner, hvilket styrker empatien, relationerne børnene imellem, anerkendelse og respekt for hinandens forskelligheder, - hvilket resulterer i større tryghed og tillid mellem børnene. Sundhed kost: Krop og bevægelse. Børnene har deltaget i tilberedning af mad fra forskellige lande, og de har i fællesskab indtaget mange forskelligartede måltider. Børnene har prøvet kræfter med danse/sanglege fra forskellige kulturer. Et bredt kultur og fritidstilbud: Naturen og naturfænomener kulturelle udtryksformer og værdier. Børnene har fremstillet kunstværker med forskelligartede materialer. Børnene er igennem litteratur og billeder af forskellige kunstarter blevet præsenteret for et bredt udsnit af natur og kultur. Sproglig opmærksomhed: Børnene har fået fortællinger fra mange lande, og der er blevet anvendt dialogisk læsning i aldersopdelte grupper. Børns overgange: Den røde tråd Overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Gruppen af kommende skolebørn (ABC-gruppen) har sammen med pædagogerne arbejdet med skolekulturer i andre lande for derigennem at bedre forståelse for kulturers forskellighed. 14

15 Temaer I Politik for Dagtilbud gør følgende 8 temaer sig gældende. Sproglig opmærksomhed Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At forældre og ansatte i dagtilbud udvikler bevidsthed og viden om børns sprog- og læseudvikling, herunder sammenhængen mellem taleog skriftsprog. At der er en tæt sammenhæng mellem børns sprogudvikling i den kontekst, de befinder sig i i hverdagen. At der er viden og faglighed til stede i dagtilbuddene om børns sprog og sprogudvikling. At børn så tidligt som muligt stifter bekendtskab med skriftsprog og motiveres til at lære at læse. Sikre at de 0 6-årige børn udvikler et aldersvarende og velfungerende talesprog samt viser interesse for og eksperimenterer med skriftsproget. Øge sprogmiljøet i dagtilbuddene blandt andet ved at omlægge den specialpædagogiske bistand til småbørn til gavn for alle børn. Fortsat at prioritere, udvikle og opkvalificere sprogkoordinatorerne i dagtilbuddene. At voksne skaber rum, hvor bøger og IT er i børnehøjde og er en naturlig del af hverdagen. Ved at børn etablerer dialog med andre børn og voksne. Ved at børn bruger sprog til løsning af vanskelige situationer sammen med andre. Ved at børn udvikler deres sprog og sprogforståelse i heterogene fællesskaber. Ved at sprogkoordinatorerne fortsat mødes i netværk og indgår i faglig sparring og udviklingsforløb. Ved at der er fokus på sprog og læsning, mulighed for fordybelse, og ved at børn bruger IT og bøger i hverdagen. Anskuet i et voksenperspektiv: Personalet deltager i relevante kurser og efter-/videreuddannelse. Der er personale i institutionen, som kan og bruger tegn til tale. Sprogkoordinatoren videreformidler gode ideer til sprogstimulerende aktiviteter. Personalet i vuggestuen bruger fortællekufferter og laver udstillinger med konkreter fra sange og historier. Personalet benævner og beskriver dagligdagens handlinger, begreber og fænomener. Personalet indleder samtaler med børnene, skaber små grupper og små rum, hvor der er tid til sproglig opmærksomhed og dialog tale/lytte, stille spørgsmål/give svar. Personalet laver samling, hvor børn og voksne fortæller om aktuelle oplevelser, der tager afsæt i børnenes perspektiv. Børnene opmuntres til at udtrykke følelser, aflæse andres følelser og løse konflikter sprogligt. Personalet bruger dialogisk oplæsning flere gange om ugen. Personalet læser/fortæller historier, rim og remser. Personalet spiller spil og synger med børnene og opmuntrer dem til selv at eksperimentere med sproglige udtryksformer. Personalet skærper børnenes nysgerrighed for tegn og skriftsprog ved at bruge det i børnehøjde f.eks. leg med navnekort, ordkort, skrive sit navn, tælle og legeskrivning. 15

16 Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Dialogisk oplæsning. Ordforråd og begreber. Anskuet i et børneperspektiv: Tegn: At børnene er aktive medspillere, når vi laver dialogisk oplæsning. At børnene aktivt benytter ord og begreber fra den dialogiske oplæsning. At børnene får et større ordforråd. At vuggestuebørnene viser lyst til at italesætte deres ønsker og behov. At børn synger med og bruger tegn og fagter, når vi synger eller laver rim og remser. At børnene viser interesse for bogstaver, og hvilke bogstaver ord begynder med, f.eks. når vi dækker bord, og børnene selv finder deres ordkort. Anskuet i et inklusionsperspektiv: Ved ofte at fordele os i mindre grupper i hele huset, så der er tid og ro til dialog og samtale. Vi holder samling i mindre grupper Vi arbejder i grupper i forbindelse med temaer. Vuggestuens personale laver små grupper med de ældste børn for at skabe dialog mellem børnene. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns sproglige behov/kompetencer, for at give børnene en stilladsering som kan bruges i fællesskabet 16

17 Sundhed krop, kost og bevægelse Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At skabe sunde rammer, der understøtter børns sundhed og trivsel. At skabe mulighed for, at børn kan tage vare på egen og fælles sundhed. At børn mærker og oplever den fysiske omverden med alle sanser. Sikre, at børn oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. Sikre, at det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Sikre, at der er tilbud om alsidige fysiske aktiviteter både inde og ude. Ved at børn selv er opsøgende og aktive. Ved at alle dagtilbud har en kost- og bevægelsespolitik, som indeholder målrettede handleplaner for både kost og motorik, og som er udarbejdet i tæt samarbejde og med opbakning fra forældrene. Ved at børn bruger og finder glæde ved fysiske aktiviteter både inde og ude. mulighed for læring i forhold til værdier og mål? Anskuet i et voksenperspektiv: At institutionen har rammerne, der giver det enkelte barn mulighed for sansestimuli og bevægelse både inde og ude. At vuggestuen har ansat en køkkenassistent, der har deltaget i talrige kurser vedrørende ernæring. At sund kost ofte er til debat, både i personalegruppen og bestyrelsen. At vi inddrager børnehavebørnene i tilberedning af mad til maddage og eftermiddagsmad. At vi skaber bevidsthed om sund/usund kost - både i forhold til børnene og forældrene. At vi lærer børnene om god håndhygiejne. Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Selvhjulpenhed i hverdagen. 17

18 Anskuet i et børneperspektiv: At børnene viser glæde ved at bevæge sig både ude og inde. At vuggestuebørnene lærer at spise meget varieret mad og er nysgerrige efter at smage ny mad. At børnehavebørnene spiser varieret af den mad, de selv har været med til at lave. At børnene ved, hvornår man skal vaske hænder. Anskuet i et inklusionsperspektiv: At vi i forhold til den mad, institutionen tilbereder, tager hensyn til kulturelle forskelle. At vi tager hensyn til det enkelte barns behov i forhold til bevægelse. At vi planlægger motoriske aktiviteter i forhold til børnenes udviklingstrin. At vi anskaffer redskaber inde og ude, der tilgodeser alle aldersgrupper. 18

19 Gode overgange Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At forældre er medskabere af den gode overgang. At forældrene er kompetente til at håndtere opgaven omkring overgangen. At fastholde fokus på børns styrkesider i overgangen. At udvikle børnenes tiltro til eget værd. At børn indgår som aktiv part i et forpligtigende fællesskab. Sikre samarbejdet med forældre om overgangen. Sikre, at forældrene er børns røde tråd i overgangen. Se det enkelte barn. Møde børn, hvor de er. Sikre, at voksne tager ansvar for sammensætningen af børnefællesskaberne. Ved at der er dialog og samarbejde med forældre om gensidige forventninger. Ved at der udarbejdes lokale handleplaner i samarbejde mellem forældre, dagtilbud og skoler. Ved at information om det enkelte barns styrkesider videregives. Ved at der er mulighed for at lave forsøg med rullende skolestart. Ved at alle børn har et stærkt jeg (livsduelighed). Ved at alle børn besidder og forsat udvikler egen modvindskompetence. Ved at alle børn oplever sig som en del af et fællesskab. Ved at alle børn bidrager aktivt til fællesskabets virksomhed. Ved at der er et stærkt vi i fællesskabet. Anskuet i et voksenperspektiv: Vi tilstræber, at der er en rød tråd gennem de overgange, børnene oplever i deres institutionstid. Ved at inddrage forældrene, så vi får et fælles ansvar for børnenes skift. Ved at sørge for, at børnene fra vuggestuen får en tryg start i børnehaven ved gentagne besøg sammen med voksne fra vuggestuen og senere alene. Ved at samarbejde med Ådalskolen i forhold til brobygningsfolderen. Børnene besøger skolen fire gange sammen med en voksen fra børnehaven og én gang alene. På de andre skoler i byen deltager vi i den udstrækning, det er muligt. Ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov. Ved at styrke børnene, så de udvikler en vis robusthed, så de er klar til at møde nye udfordringer i forhold til personlige, sociale og sproglige kompetencer. Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Møde børn hvor de er. ABC gruppen 19

20 Anskuet i et børneperspektiv: At børnene glæder sig til den nye udfordring og viser interesse herfor. At børnene fortæller om deres oplevelser i forbindelse med besøg i henholdsvis børnehave og skole. At børnene glæder sig til at starte det nye sted og viser eventuelle nyanskaffelser frem. Anskuet i et inklusionsperspektiv: Forældrene inddrages mest muligt i barnets skift. Vi tager hensyn til det enkelte barns behov for, hvordan overgangen skal foregå. Vi deltager i overleveringsmøder i forhold til enkelte børn. 20

21 Alsidig udvikling Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At børn udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer. At børn, forældre og samarbejdspartnere involveres forpligtende i dagtilbuddets virke og udvikling. At børn og voksne oplever, at det nytter at udvikle fællesskaber, der gør hverdagen bedre for alle børn, og skaber udvidede muligheder for børn med særlige behov. Sikre, at børn udforsker omverdenen og sig selv og positionerer sig i forhold til fællesskaber, rammer og rutiner. Tilbyde børn mange forskellige måder at deltage aktivt på. Sikre børn betydningsfulde sociale, oplevelsesmæssige og kulturelle erfaringer. Styrke læringsmiljøerne ved at børn indgår i nye situationer, ukendte roller og nye fællesskaber. Ved at børn tager initiativer til både kendte og nye aktiviteter. Ved at børn træffer valg ved at vælge til og fra. Ved at børn afprøver egne og andres grænser og forhandler med andre om krav og regler. Ved at børn har selvværd, kan sætte grænser og udviser empati. Ved at børn udviser og udtrykker følelser. Ved at forældre oplever sig som nøglepersoner i alt samarbejde om deres børn. Ved at børn opsøger nye relationer. Ved at der er sociale og kulturelle traditioner i de enkelte dagtilbud, der skaber lige muligheder for deltagelse i fællesskaberne for alle. Anskuet i et voksenperspektiv: At øge børnenes selvtillid og selvstændighed og gøre dem selvhjulpne. At børnene lærer at hjælpe hinanden. At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At give børnene mulighed for at blive set og værdsat som en del af et fællesskab på en måde, så de også kan håndtere modgang, frustrationer og følelser. At vi udvikler børnenes evne til at vise respekt for andre, til at lytte og til at vise empati. Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Selvhjulpenhed omkring af/påklædning 21

22 Anskuet i et børneperspektiv: Ved at børnene trives og har respekt for hinanden. At børnene indgår i forskellige sociale fællesskaber. At børnene udviser initiativ og kommer med nye ideer. At børn hjælper hinanden i legen og viser hensyn. Anskuet i et inklusionsperspektiv: Alle børn føler sig værdifulde, og der tages hensyn til det enkelte barn. At vi sikrer, at ingen aktivitet udelukker noget barn. At ture og aktiviteter målrettes den aktuelle børnesammensætning i institutionen, således at alle føler sig værdifulde og får en god oplevelse. At personalet indhenter og formidler viden om de forskelligheder og problemer, børnene står overfor, og at personalet er i stand til at videregive denne viden til børnene, så de kan agere med denne viden. At alle børn har en plads i fællesskabet på trods af forskeligheder. At forskellighed er en styrke. At der tages hensyn til børn med specifikke behov og vanskeligheder. 22

23 Sociale kompetencer Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At give børn de bedste udviklingsmuligheder, så de bliver i stand til at erobre verden. At børn lærer at respektere fællesskabet og hinanden. At se børns forskelligheder som en styrke og en afgørende forudsætning for udvikling af deres relationer og de fællesskaber, de er en del af. Fokusere på forskellighed som en styrke og forudsætning for at sikre muligheder for alle børn. Bruge legen til bearbejdning af indtryk og færdigheder. Tilrettelægge den pædagogiske praksis således, at alle børn profiterer af deltagelse i fællesskabet, og hvor hvert enkelt barns potentiale indregnes i det samlede fællesskabs udviklingsmuligheder. Ved at børn bidrager med ideer til udvikling af lege eller andre aktiviteter. Ved at alle børn har nogen at lege med og udviser empati over for hinanden. Ved at børn hjælper andre, når der er behov for det. Ved at børnene træffer valg ved at vælge til og fra og respekterer andres grænser. Ved at børnene forhandler roller i legen. Ved at alle børn er en del af deres lokale fællesskaber og giver sig til at lege med andre og/eller løse opgaver sammen med andre. Ved at børn forhandler indbyrdes og deltager i konfliktløsning. Anskuet i et voksenperspektiv: Ved at sikre, at personalet via kurser og efteruddannelse har viden om vigtigheden af, at børnenes sociale kompetencer understøttes og udvikles. At samvær mellem personalet bærer præg af samarbejde og respekt. At være gode rollemodeller. Ved at møde børnene på en anerkendende og inkluderende måde Ved at støtte børnene i deres møde med hinanden og ved at hjælpe med at etablere kontakter og udrede konflikter. Dette gøres ved at sætte ord på følelser og handlinger i samspillet. Personalet planlægger aktiviteter, der udfordrer børnenes sociale kompetencer. Dette gøres på grundlag af observationer af børnegruppen. Institutionen og dens indretning, ude såvel som inde, skal tage højde for aktiviteter i små og større grupper, aktiviteter der udfordrer børnenes leg og andre fælles gøremål. Personalet skal tage udgangspunkt i de individuelle forudsætninger, hvert barn har. Vi skal som personale have en fælles forståelse for, at hvert barn er unikt, og møde det på det udviklingstrin, barnet er på. 23

24 Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Gåtur Udvikle børnevenskaber Strandtur med ABC gruppen hvor vi samler skaller. Anskuet i et børneperspektiv: At børnene har et ordforråd, der gør dem i stand til at forhandle og træffe aftaler med hinanden. At børnene kender og benytter spilleregler for, hvordan man behandler hinanden på en respektfuld måde. At børnene respekterer en afvisning, og at de venter på tur. At børnene ser sig selv som et aktiv for gruppen, at deres tilstedeværelse er vigtig og givtig for alle. At børnene samarbejder og kommer med nye input til legen. Anskuet i et inklusionsperspektiv: At personalet sikrer, at ingen aktivitet udelukker noget barn. Ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn og planlægge og indrette os ud fra dette. At alle børn har en plads i fællesskabet uanset forskelligheder. At yde en særlig indsats for børn med specifikke behov. 24

25 God samværskultur Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At voksnes syn på børn er præget af at ville finde ressourcer. At voksne skaber et miljø, der understøtter gode relationer (voksen-barn og barn-barn). At voksne omkring børn tager ansvar for samværet. At forældre er vigtige medspillere for det gode samvær. Sikre, at de voksnes syn på børn bygger på en ressourceorienteret tilgang. Sætte ord på børns gode handlinger. Sikre, at voksne reflekterer over egen relation til børn. Sikre, at voksne skaber rammer for, at børn kan indgå i gode relationer med hinanden. Sikre, at voksne tager ejerskab og ansvar for den gode samværskultur. Sikre, at omtale og tiltale af børn foregår med respekt for det enkelte barn. Sikre, at samarbejdet er præget af gensidig respekt for roller, normer og værdier. Ved at børn oplever, at der er noget, de mestrer. Ved at børn føler sig set, hørt og anerkendt. Ved at børn bidrager og deltager. Ved at børn har mindst én betydningsfuld voksen omkring sig. Ved at alle børn oplever, at de har mindst ét andet barn, som de har en god relation til. Ved at den voksne fremstår som en tydelig voksenperson, der bekymrer sig om og respekterer børn. Ved at der er en god omgangstone. Ved at forældre tager ansvar for eget barn såvel som børnegruppen. Ved at forældre og dagtilbud samarbejder om at skabe et godt miljø for det enkelte barn og for børnegruppen. Ved at dagtilbuddet bidrager med viden, der støtter forældrenes mulighed for at skabe en god samværskultur i dagtilbuddet og i børnenes fritid. Anskuet i et voksenperspektiv: Vi skaber rammer, som giver grupper af børn mulighed for at arbejde i fællesskab på forskellige projekter. Vi anser det for vigtigt, at personalet har en god dialog med forældrene, så vi i samarbejde skaber et inkluderende, forpligtende fællesskab. At alle voksne omkring børnene har en god omgangstone - vi og forældrene er rollemodeller for børnene. Vi skaber en kultur, hvor vi er lydhøre over for børn og forældre. At alle forældre og børn uanset kulturbaggrund føler, at de er med i vores fællesskab 25

26 Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Relationer mellem børn og voksne. Samling: hvor vi skiftes til at fortælle. Anskuet i et børneperspektiv: At give børnene mulighed for at hjælpe hinanden. At børnene bruger dialog for at løse konflikter. At give børnene mulighed for at lege sammen på tværs af kulturer. At børnene omtaler fælles projekter som vores Anskuet i et inklusionsperspektiv: Vi vil: Arrangere foredrag for forældrene om inklusion. Arbejde frem mod, at forældre føler, at Paletten er deres institution, og at de er interesserede i hele børnegruppen. Arbejde for, at alle uanset baggrund deltager i fællesarrangementer f.eks. julefesten, hvor alle kulturerne mødes. Her kommer alle med mad, som er kendetegnende for de mange forskellige lande, som er en del af netop Palettens kendetegn. Skabe rammer, som gør, at alle er en del af fællesskabet, uanset hvor meget man kan bidrage med til dette. 26

27 Kultur Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At børn har mulighed for og adgang til et alsidigt kulturliv. At børn oplever musik, rytmer og bevægelse som et væsentligt element i den pædagogiske hverdag. At børn får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Sikre, at børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Sikre børn adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. Indgå i de kulturelle aktiviteter, der findes i Skive Kommune med henblik på, at alle børn deltager i fælleskommunale aktiviteter. Bruge musik, rytme og bevægelse som redskab til invitation til det sociale fællesskab. Ved at traditioner fejres og fortælles for eksempel påske, sankt hans, høst, jul m.v. Ved at der udarbejdes en lokal natur- og kulturkanon, så de lokale kultur- og naturtilbud benyttes. Ved at børnene er optaget af aktiviteterne ser, lytter, snakker og spørger ind. Ved at musisk pædagogiske aktiviteter skaber mulighed for at inkludere alle børn. Anskuet i et voksenperspektiv: Vi fejrer fastelavn, påske, Sct. Hans, jul, fødselsdage og Halloween. Vi arrangerer en årlig grillfest, en bedste/oldeforældredag og en julefest for børn, forældre og søskende. Vi besøger skoletandlægen, benytter bibliotek og bogbus. Vi har en årlig kunstudstilling med nyt tema hvert år. Kunstprojektet afsluttes med fernisering og forældrekaffe. Vi har en årlig forårsudflugt for alle børn i børnehaven og de ældste børn i vuggestuen. Børnehavens børn spiser påskefrokost og julefrokost på restaurant hvert år. Børnene får lov at udfolde sig kreativt både ude og inde. Vi har børne-pc er og interaktivt Smart Board, som hele institutionen benytter. Vi synger og læser dagligt med børnene. Vi lytter til og benytter mange forskellige genrer af musik og har desuden mange forskellige instrumenter. Børnene får indsigt i forskellige kulturer og nationaliteters levevis. Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Fugl og fisk. Bukke Bruse/fortælle historier med figurer. 27

28 Anskuet i et børneperspektiv: Børnene genkender og glæder sig til traditionerne. Børnene oplever glæden ved bøger, sang og musik og glæden ved at skabe og udfolde sig kreativt samt stoltheden over at vise det færdige resultat. Børnene er ivrige udforskere af ITens muligheder. Anskuet i et inklusionsperspektiv: At vi i sammensætningen af børnegrupper ved aktiviteter imødekommer det enkelte barns ressourcer og behov. Ved at børnene inspirerer hinanden i kreative aktiviteter. At vores kulturelle aktiviteter er inkluderende. At vi er bevidste om kulturelle forskelligheder. 28

29 Natur Værdier Mål Succeskriterier Det er værdifuldt: Det vil vi Hvordan ses målene i praksis? At børn har mulighed for og adgang til et alsidigt natur- og udeliv. At børnene tilegner sig forståelse for og erfaring med natur, naturfænomener og miljø. At børn udvikler tilknytning til naturen og bevidsthed om eget bidrag til bæredygtighed. Sikre, at børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. Sikre, at børn oplever naturen med krop og sanser. Sikre, at børn og voksne bruger naturen til spontane oplevelser, der sætter spor. Ved at børn og voksne i væsentlig grad bruger naturen og føler glæde ved naturen. Ved at børn og voksne på eget initiativ undersøger naturen, og bidrager til at holde naturen ren. Ved at det tilstræbes, at flere dagtilbud får De grønne spirer, og at børn herigennem naturligt håndterer smådyr, planter, jord og vand. Ved at børn i høj grad reagerer med fascination ved naturoplevelser. Anskuet i et voksenperspektiv: Det er vigtigt, at børnene oplever naturen, så de kan udvikle deres forskellige sanser og bruge deres kreativitet og fantasi. Naturoplevelser i barndommen sætter spor langt ind i det voksne liv på både det følelsesmæssige, kropslige og det mentale plan. Vi arrangerer en årlig udflugt til f.eks. Brokholm Naturcenter for børnene. Vi arrangerer mange småture ved eng, skov, sø og å i nærområdet. Vi er opmærksomme på institutionens udearealer, så der er forskelligartede naturoplevelser. Vi implementerer respekt for naturen i børnenes bevidsthed. Følgende syv-kanter/politikker er/vil blive udarbejdet: Være kreative med ting fra naturen. 29

30 Anskuet i et børneperspektiv: At børnene dagligt leger ude i al slags vejr. Her erfarer de, at f.eks. vådt og tørt sand giver forskellige muligheder. De finder ud af at sne er koldt, og at vandpytter kan give våde fødder. De finder planter og dyr, som de kigger på, undrer sig over og får viden om. Ved at lege ude hver dag oplever børnene årstidernes skiften, samt hvad dette medfører af forskellige legemuligheder. Anskuet i et inklusionsperspektiv: Vuggestuen: Alle deltager i f.eks. ture ud af huset. De, som ikke selv kan gå, køres i barnevogn/- klapvogn, og alle er med på deres individuelle udviklingsniveau. Børnehaven: Alle deltager i f.eks. gåture ud af huset. Børnene opdeles ofte i mindre turgrupper, da det giver god mulighed for dialog og nye venskaber. 30

31 Indsatsområder fremadrettet Inklusion af børn med særlige behov og tosprogede børn: Vi vil arbejde videre med, at børn med særlige behov føler sig som aktive deltagere i fællesskabet i vores institution. Vi vil kortlægge, hvad det enkelte barn har behov for af støtte og hjælp for at være en del af Palettens fællesskab. Forældresamarbejde med tosprogede forældre: Vi vil styrke samarbejdet med forældre af anden etnisk herkomst end dansk, og give dem en forståelse af børns dagligdag i en daginstitution i forhold til den kultur de lever og bor i. Vi vil gennem børneinterviews og digitale medier visualisere den dagligdag deres børn færdes i. Derfor vil også give børnene et kamera med hjem, så de kan tage billeder af dagligdags situationer i hjemmet. Vi vil sammenstille det færdige materiale og bruge det til dialog med forældrene fremadrettet. 31

32 Orientering om økonomisk decentralisering Palettens overskud fra 2011 skal bruges på at dække de manglende indtægter fra vuggestuebørn og vedligeholdelse af huset. Derudover skal der åbnes en stue mere på grund af stigende børnetal i børnehaven. Dette vil kræve en del nyanskaffelser. Underskrifter Lederens underskrift Forældrebestyrelsesformandens underskrift 32

1. Forord til Politik for dagtilbud

1. Forord til Politik for dagtilbud 1. Forord til Politik for dagtilbud 2010-2015 Dagtilbuddene i Skive Kommune skal være til gavn og glæde for alle børn. Dagtilbuddenes kultur skal bygge på, at mangfoldighed er en styrke, og at udvikling

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Forvaltningens forord Side 3. Årsberetning Side 4. Særlige kendetegn Side 7. Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11

Forvaltningens forord Side 3. Årsberetning Side 4. Særlige kendetegn Side 7. Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11 Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Særlige kendetegn Side 7 Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11 Status på fælles indsatsområder IT-strategien Side 13

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud 2013-14, Skibet Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Vi tager udgangspunkt i barnets Hvert eneste barn er noget særligt og skal udvikling At have empati

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere