INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL"

Transkript

1 INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

2 Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. EOS 5D er et højtydende SLR-digitalkamera (spejlrefleks) med autofokus (AF) og CMOS-sensor med en høj detaljeopløsning på 12,8 megapixel. Kameraet har ni højpræcisions-af-punkter og er kompatibelt med alle Canon EF-objekter (undtagen EF-S-objektiver). Kameraet er designet til øjeblikkelige situationsbilleder og indeholder mange funktioner, der kan bruges til alle typer optagelser fra fuldautomatiske hurtigoptagelser til kreativt arbejde. Før du bruger kameraet, skal du prøve det, mens du læser denne Instruktionsmanual, så du kan lære om kameraets funktioner og betjeningsmuligheder. Læs Sikkerhedsanvisninger (side 8, 9) og Forholdsregler ved håndtering (side 10, 11) for at forhindre ulykker og skader. Afprøv kameraet før optagelse Du skal afprøve kameraet, før du bruger det til de endelige optagelser for at kontrollere, at billederne gemmes korrekt på hukommelseskortet. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå i tilfælde af fejl i kameraet eller i hukommelseskortet, eller hvis billederne ikke kan gemmes eller bruges på en PC. Ophavsret Dit lands lov om ophavsret kan gøre brug af dine optagede billeder af personer eller bestemte motiver ulovlig til andet end privat brug. Optagelse af bestemte offentlige begivenheder, udstillinger osv. kan ligeledes være ulovligt, selv til privat brug. Canon og EOS er varemærker tilhørende Canon Inc. Adobe og Photoshop er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Corporation i USA og andre lande. Alle andre virksomhedsnavne og varemærker i denne manual tilhører de respektive ejere. * Dette digitalkamera understøtter designet i Camera File System 2.0 og Exif 2.21 (kaldes også "Exif Print"). Exif Print er en standard, der forbedrer kompatibiliteten mellem digitalkameraer og printere. Når kameraet sluttes til en Exif Print-kompatibel printer, bliver optagelsesindstillingerne anvendt til at optimere printkvaliteten. 2

3 Kontrolliste Kontroller, at følgende dele er vedlagt kameraet. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. EOS 5D / Kamerahus (med øjestykke, kameradæksel og lithiumbackupbatteri til dato og tid) Batteripakke BP-511A (med beskyttende dæksel) Batterioplader CG-580/CB-5L * CG-580 eller CB-5L medfølger. Netledning til batterioplader * Til CB-5L. Interfacekabel, IFC-400PCU Videokabel, VC-100 Bred bærerem EW-100DGR (med søgerdæksel) EOS DIGITAL Solution Disk (cd-rom) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk Lommeguide Introduktionsvejledning til optagelse. EOS 5D INSTRUKTIONSMANUAL (denne folder) Softwarevejledning Giver en oversigt over den medfølgende software og beskriver fremgangsmåden til softwareinstallationen. Garantikort for kamera * Pas på, at du ikke mister ovennævnte dele. * Der medfølger ikke et CF-kort (til optagelse af billeder). Dette skal købes særskilt. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning Kontrolliste over udstyret... 3 Hurtig indholdsoversigt... 6 Forholdsregler ved håndtering Hurtig startvejledning Kameraoversigt Konventioner anvendt i denne manual Kom godt i gang 21 Opladning af batteriet Isætning og udtagning af batteriet Brug af almindelig strømforsyning Montering og aftagning af et objektiv Isætning og udtagning af CF-kortet Grundlæggende betjening Menubetjening Angivelse af sprog Angivelse af tiden for automatisk slukning/autosluk Indstilling af dato og klokkeslæt Udskiftning af batteriet for dato/klokkeslæt Rensning af CMOS-sensoren Dioptrijustering Sådan holdes kameraet Fuldautomatisk optagelse 45 Brug af Fuldautomatisk Brug af selvudløser Billedindstillinger 49 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten Valg af en billedstil Tilpasning af billedstilen Registrering af billedestil Indstilling af ISO-følsomhed Indstilling af hvidbalance Brugerdefineret hvidbalance Indstilling af farvetemperaturen Hvidbalancekorrektion Autokredsning af hvidbalance Indstilling af farverum Oprettelse og valg af en mappe Filnummereringsmetoder Kontrol af kameraindstillinger Indstilling af AF-status, lysmålemetode og drevstatus 73 Valg af AF-funktion

5 Indholdsfortegnelse Valg af AF-punktet...77 Fokusering på et motiv uden for centrum...79 Når autofokusering mislykkes (manuel fokusering)...80 Valg af lysmålemetode...81 Valg af drevstatus...82 Avanceret betjening 83 Program-AE...84 Lukkertidsprioriteret AE...86 Blændeprioriteret AE...88 Visning med skarphedsdybde...89 Manuel eksponering...90 Indstilling af eksponeringskompensation...92 Automatisk indkredsning af eksponering (AEB)...93 AE-lås...95 Bulb-eksponering...96 Låsning af spejl...97 Belysning af LCD-panel...98 Brug af søgerdæksel...98 Du kan også slukke for bipperen...99 CF-kort-påmindelse...99 Fotografering med flash Brug af uoriginale flashenheder Billedafspilning 103 Indstilling af visningstid Automatisk billedrotation Angivelse af LCD-lysstyrke Billedafspilning Visning af et enkelt billede, indeksvisning, forstørret visning Automatisk afspilning, rotation af et billede Jump-visning Visning af billeder på tv Beskyttelse af billeder Sletning af billeder Formatering af CF-kortet Direct Printing fra kameraet 121 Forberedelse til print PictBridge/CP Direct/Bubble Jet Direct Nem print DPOF: Digital Print Order Format (Format for digital rækkefølge) 143 Tilpasning af kameraet Reference

6 Hurtig indholdsoversigt Billedkvalitet Angivelse af billedeffekter s. 53 (Valg af en billedstil) Angivelse af brugerdefinerede billedeffekter s. 55 (Tilpasning af billedstilen) Printe billedet i en stor størrelse s. 50 (73, 83, 1) Tage mange billeder s. 50 (76, 86) Justere farvetone Tage billeder i sort-hvid eller sepia s. 64 (WB-korrektion) s. 53 (Monokrom) Fokus Ændre AF-punktet Vælge AF-punktet hurtigt s. 77 (S Valg af AF-punktet) s. 158 (C.Fn-13-1/2) Fotografere et motiv, der står stille s. 75 (One-Shot AF) Fotografere et motiv i bevægelse s. 75 (AI Servo AF) Fremføring Fotografere kontinuerligt Tage et billede af mig selv s. 82 (i Kontinuerlig optagelse) s. 48 (j Selvudløser) Optagelse Fuldautomatisk optagelse s. 46 (Brug af Fuldautomatisk) 6

7 Hurtig indholdsoversigt Fastfryse eller sløre handlingen s. 86 (s Lukkerprioriteret AE) Sløre baggrunden eller få alt til at se tydeligt ud s. 88 (f Blændeprioriteret AE) Justere billedets lysstyrke (eksponering) s. 92 (Eksponeringskompensation) Fotografere fyrværkeri Mørke optagelser s. 96 (Bulb-eksponering) s. 100 (Fotografering med flash) Billedafspilning og print Vise billeder med kameraet Slette et billede s. 107 (x Afspilning) s. 118 (L Slette) Forhindre fejlagtig sletning af et billede s. 117 (K Beskytte) Vise billeder på tv Printe billeder nemt s. 116 (Video OUT) s. 121 (Direct printing) Justere lysstyrken på LCD-skærmen s. 106 (LCD-lysstyrke) Strømkilde Bruge en almindelig strømforsyning s. 26 (Lysnetadaptersæt) Ændre tiden for automatisk slukning s. 39 (Autosluk) 7

8 Sikkerhedsanvisninger Følg disse sikkerhedsanvisninger, og brug udstyret korrekt for at undgå personskade, dødsfald og tingsskade. Sådan undgås alvorlig personskade og dødsfald Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand, overophedning, kemisk lækage og eksplosioner: - Brug ikke batterier, strømkilder og tilbehør, der ikke beskrives i denne manual. Brug ikke hjemmelavede eller modificerede batterier. - Batteriet og backupbatteriet må ikke kortsluttes, afmonteres eller modificeres. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for varme eller loddes. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for brand eller vand. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for kraftige fysiske slag. - Batteriet og backupbatteriet må ikke installeres med omvendte poler (+ ). Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper. - Batteriet må ikke lades op uden for den tilladte omgivelsestemperatur 0 C til 40 C. Opladningstiden må ikke overskrides. - Stik ikke metalgenstande ind kameraets elektriske kontakter, tilbehør, tilslutningskabler osv. Backupbatteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger batteriet, skal der straks søges læge (kemikalierne i batterierne kan skade maven og tarmene). Ved bortskaffelse af batteriet og backupbatteriet skal du sætte tape over elektriske kontakter for at forhindre kontakt med andre metalgenstande eller batterier. Dette forhindrer brand og eksplosion. Hvis der opstår overdreven varme, røg eller dampe under genopladning af batteriet, skal du omgående tage batteriopladeren ud af stikkontakten for at standse opladningen og forhindre, at der opstår brand. Hvis batteriet og backupbatterierne lækker, skifter farve, ændrer form eller udsender røg eller dampe, skal de øjeblikkeligt fjernes. Pas på, du ikke brænder dig. Undgå at få batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet. Væsken kan gøre dig blind eller give hudirritation. Hvis du får batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet, skal du skylle området med masser af rent vand uden at gnubbe. Søg omgående læge. Under opladningen skal udstyret opbevares utilgængeligt for børn. En ledning kan ved et uheld forårsage kvælning eller give elektrisk stød. Ledningen må aldrig anbringes i nærheden af en varmekilde. Varmen kan ødelægge ledningen eller smelte isoleringen og medføre brand eller elektrisk stød. Brug aldrig flash ved optagelse af en person, der kører i bil. Der kan ske en ulykke. Brug aldrig flash i nærheden øjet på en person. Dette kan skade personens syn. Når du fotograferer små børn med flash, skal kameraet holdes på mindst 1 meters afstand. Før du pakker kameraet eller tilbehøret væk, skal du fjerne batteriet og trække stikket ud. Dette forhindrer elektrisk stød og generering af varme og brand. Brug ikke udstyret i områder med brandbare gasser. Der kan opstå en eksplosion eller brand. 8

9 Hvis du taber udstyret, og der går hul på kamerahuset, så der er adgang til de indvendige dele, skal du undgå at berøre disse, da de kan give elektrisk stød. Udstyret må ikke adskilles eller modificeres. Indvendige dele med høj spænding kan give elektrisk stød. Se ikke mod solen eller meget skarpe lyskilder gennem kameraet eller objektivet. Det kan ødelægge dit syn. Kameraet skal opbevares utilgængeligt for børn. Halsremmen kan kvæle et barn ved et uheld. Udstyret må ikke opbevares i støvede eller fugtige omgivelser, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. Før du bruger kameraet i et fly eller på et hospital, skal du undersøge, om det er tilladt. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre flyinstrumenter eller hospitalsudstyr. Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand og elektrisk stød: - Sæt altid strømstikket helt i. - Rør aldrig et strømstik med våde hænder. - Når du trækker stikket ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen. - Du må ikke ridse, skære i eller bøje ledningen unødigt eller anbringe tunge genstande oven på den. Du må heller ikke sno eller slå knuder på ledningerne. - Slut ikke for mange strømstik til samme stikkontakt. - Brug ikke en ledning med beskadiget isolering. Tag regelmæssigt netledningen ud, og rengør den for støv omkring stikkontakten med en tør klud. Hvis omgivelserne er støvede, fugtige eller fedtede, kan støvet på stikkontakten blive fugtigt, hvilket kan forårsage kortslutning og brand. Forebyggelse af skader på personer og udstyr Lad ikke udstyret ligge i en bil, der står i direkte sollys, eller i nærheden af en varmekilde. Udstyret kan blive så varmt, at du kan brænde dig på det. Bær ikke rundt på kameraet, mens det er placeret på et stativ. Du kan komme til skade. Kontroller også, at stativet er stabilt og robust nok til at bære kameraet og objektivet. Et objektiv eller et kamera med objektiv må ikke ligge i solen uden objektivdæksel. Objektivet kan koncentrere solens stråler og forårsage brand. Batteriopladeren må ikke dækkes med en klud eller pakkes ind. Der kan genereres varme, så opladeren deformeres eller bryder i brand. Hvis du taber kameraet i vand, eller hvis der kommer vand eller metalsplinter ind i kameraet, skal du øjeblikkeligt fjerne batteriet og backupbatteriet, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. Batteriet og backupbatteriet må ikke ligge i meget varme omgivelser. Dette kan medføre batterilækage eller forkorte batteriets levetid. Batteriet og backupbatteriet kan blive så varmt, at du kan brænde dig på dem. Udstyret må ikke rengøres med fortynder, benzen eller andre organiske opløsningsmidler. Dette kan medføre brand eller være sundhedsskadeligt. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller skal repareres, skal du kontakte forhandleren eller det nærmeste Canon-servicecenter. 9

10 Forholdsregler ved håndtering Kamerabehandling Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag. Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte det nærmeste Canonservicecenter. Vanddråber kan tørres af med en tør klud. Hvis kameraet udsættes for saltholdig luft, skal det tørres omhyggeligt af med en fugtig, hårdtopvredet klud. Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetiske felter, som magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade kameraet ligge i nærheden af genstande, der udsender stærke radiobølger, f.eks. store antenner. Stærke magnetfelter kan forårsage fejlfunktion eller ødelægge billeddata. Lad ikke kameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte sollys. Høje temperaturer kan ødelægge kameraet. Kameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille kameraet ad. Støv på objektivet, søgeren, spejlet eller matskiven skal fjernes med en pustebørste. Kamerahuset og objektiverne må ikke rengøres med rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler. Hvis kameraet er meget snavset, kan du bringe det til et Canon-servicecenter. Rør ikke ved kameraets elektriske kontakter. Dette kan forårsage korrosion. Korroderede kontakter kan medføre fejldrift. Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud. Brug ikke kameraet, hvis der dannes kondens på det. Dette kan beskadige kameraet. Hvis dette sker, skal objektivet, CF-kortet og batteriet tages ud af kameraet, og du skal vente, indtil kondensen er fordampet, før kameraet anvendes. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet tages ud, og kameraet skal opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning. Sørg for at trykke på udløseren med jævne mellemrum for at kontrollere, at kameraet fungerer. Kameraet må ikke opbevares i omgivelser med ætsende kemikalier, f.eks. i et mørkekammer eller på et kemisk laboratorium. Hvis kameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne kontrolleres, før kameraet tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke tid eller planlægger en vigtig optagelse, skal du få kameraet kontrolleret af en Canon-forhandler eller selv kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt. 10

11 Forholdsregler ved håndtering LCD-panel og LCD-skærm Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi med over 99,99% aktive pixel, kan der være nogle få døde pixel blandt de tilbageværende 0,01% eller færre pixel. Sorte eller røde pixel er ikke fejl, og de påvirker ikke de gemte billeder. Ved lave temperaturer kan LCD-skærmens reaktionsevne være nedsat. Ved høje temperaturer kan skærmen blive sort. I begge tilfælde vender skærmen tilbage til normal, når temperaturen falder/stiger til stuetemperatur. CF-kort CF-kortet er en præcisionsenhed. Undgå at tabe hukommelseskortene eller udsætte dem for vibrationer. I modsat fald kan du beskadige de billeder, der er optaget på dem. Et hukommelseskort må ikke opbevares eller bruges i nærheden af stærke magnetfelter, f.eks. tv, højttalere eller magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet. I modsat fald kan de billeder, der er optaget på CF-kortet, gå tabt. Hukommelseskort må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Kortene kan i så fald forvrides og blive uanvendelige. Undgå at spilde væske på CF-kortet. Opbevar altid dine CF-kort i en æske for at beskytte de data, der er gemt på dem. Kortet må ikke bøjes eller udsættes for kraftige eller fysiske slag. CF-kort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser. Objektivets elektriske kontakter Når objektivet er taget af kameraet, skal du sætte objektivdækslet på eller placere objektivet med bagsiden opad for at undgå at ridse objektivets overflade og de elektriske kontakter. Kontakter 11

12 Hurtig startvejledning 1 Sæt batteriet i. (s. 24). Se side 22, hvis du vil genoplade batteriet. 2 Monter objektivet. (s. 27). Juster den røde prik. 3 Indstil fokuseringsknappen på objektivet til <AF>. (s. 27). 4 5 Åbn dækslet, og indsæt et CF-kort. (s. 28). Vend etiketsiden mod dig selv, og indsæt enden med de små huller i kameraet. Drej afbryderknappen til <1>. (s. 30). 12

13 Hurtig startvejledning Drej funktionsvælgeren om på <1> (Fuldautomatisk). (s. 46). Alle de nødvendige kameraindstillinger angives automatisk. Fokuser på motivet. (s. 30). Placer AF-punktet over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere. Tag billedet. (s. 30). Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Gennemse billedet på LCDskærmen. (s. 104). Det optagede billede vises i ca. 2 sekunder på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger om visning af optagne billeder findes i afsnittet "Afspilning af billede" (s. 107). Se "Sletning af billeder", hvis du vil slette et billede (s. 118). 13

14 Kameraoversigt Yderligere oplysninger findes på siderne angivet i parentes (s. **). <R> Knappen til valg af fremføring/ ISO-følsomhed (s. 82/60) <Q> Knap til valg af målingsmetode/flasheksponeringskompensation (s. 81/100) <E> Knap til valg af AF-status/ valg af hvidbalance (s. 74/61) <U> Knap til belysning af LCD-panel (s. 98) LCD-panel (s. 16) Indeks for EF-objektivfatning (s. 27) <6> Kommandoknap (s. 31) Udløserknap (s. 30) Selvudløserlampe (s. 48) Greb (batterirum) Flashsynkroniseringskontakter Hot-shoe Funktionsvælger (s. 18) Holder til rem (s. 21) Terminaldæksel Ledningshul til jævnstrømskobler (s. 26) Spejl (s. 42,97) Kontakter (s. 11) Objektivfatning Låsestift til objektiv Knap til kontrol af dybdeskarphed (s. 89) Udløserknap til objektiv (s. 27) Digital-terminal (s. 124) Pc-stik (s. 102) Stik til fjernbetjening (typen N3) Kameradæksel (s. 27) Video OUT-terminal (s. 116) 14

15 Kameraoversigt 15

16 Kameraoversigt LCD-panel Lukkertid Optaget (busy) ISO-følsomhed giso-følsomhed Hvidbalance Q Auto W Dagslys E Skygge R Overskyet Y Glødelampe U Hvidt lysstofrør I Flash O Tilpasset P Overførsel af 2 Hvidbalancekorrektion Batterikontrol zxbn KBrugerdefinerede funktioner Skærmen viser kun tilgængelige emner. 16 MBipper yflasheksponeringskompensation Billedoptagelseskvalitet 37 Stor/fin 38 Stor/normal 47 Mellem/fin 48 Mellem/normal 67 Lille/fin 68 Lille/normal 1 RAW Valg af AF-punkt ([ ]) Advarsel om fyldt CF-kort (FuLL CF) Advarsel om fejl på CF-kort (Err CF) Advarsel om manglende CF-kort (no CF) Fejlkode (Err) Rensning af billedsensor (CLn) Blænde Resterende antal billeder Resterende optagelser under indkredsning af hvidbalance Nedtælling for selvudløser Bulb-eksponeringstid Drevstatus AF-funktion X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF Lysmålemetode qevalueret lysmåling wpartiel lysmåling rspotmåling 0 Monokrom optagelse u Enkeltbilledoptagelse i Kontinuerlig optagelse j Selvudløser haeb ecentervægtet gennemsnitslysmåling Indikator for eksponeringsniveau Eksponeringskompensation AEB-område Mængde af flasheksponeringskompensation Skrivestatus for CF-kort

17 Kameraoversigt Oplysninger om søger Cirkel til spotmåling Fokuseringsskærm AF-punkter (indtonet display) <A> AE-lås/ AEB i gang <D> Flash klar Advarsel om forkert FE-lås <e> High-speed synkronisering (FP flash) <d> FE-lås/ FEB i gang <y> Flasheksponeringskompensation Lukkertid FE-lås (FEL) Optaget (busy) <o> Indikator for fokuseringsbekræftelse Maks. antal burst Hvidbalancekorrektion Indikator for eksponeringsniveau Eksponeringskompensation Mængde af flasheksponeringskompensation AEB-område Advarsel om fyldt CF-kort (FuLL CF) Advarsel om fejl på CF-kort (Err CF) Advarsel om manglende CF-kort (no CF) Blænde Skærmen viser kun tilgængelige emner. 17

18 Kameraoversigt Funktionsvælger l : Kamerabrugerindstilling (s. 152) k : Bulb (s. 96) a : Manuel eksponering (s. 90) f : Blændeprioriteret AE (s. 88) s : Lukkertidsprioriteret AE (s. 86) d : Program-AE (s. 84) 1 : Fuldautomatisk (s. 46) Batterioplader CG-580 Dette er en batterioplader. (s. 22) Åbning til batteripakke Strømstik Rød lampe 18

19 Kameraoversigt Batterioplader CB-5L Dette er en batterioplader. (s. 22) Åbning til batteripakke Netledning Rød lampe Netledningsstik Brug ikke andre vekselstrømsadaptere eller kompakte strømadaptere end dem (nominelt input: AC 100 til 240 V, 50/60 Hz, nominelt output: DC 7,8 til 8,1 V), der vises på systemoversigten på (s. 172). Brug af inkompatible adaptere kan føre til brand, overophedning eller elektrisk stød. 19

20 Symboler i denne manual Symbolet <4> angiver afbryderknappen. Betjening, der beskrives i denne manual, forudsætter, at knappen <4> står på <1> eller <J> Symbolet <6> angiver kommandoknappen. Symbolet <5> angiver drejeknappen til hurtig betjening. Betjening med <5> forudsætter, at knappen <4> står på <J>. Sørg for, at den står på <J>. Symbolet <9>angiver multicontrolleren. Symbolet <0> angiver SET-knappen. Den bruges til menufunktioner og brugerdefinerede funktioner. Symboler og markeringer i denne manual, der angiver kameraets knapper, drejeknapper og indstillinger, svarer til de symboler og markeringer, der findes på kameraet. Yderligere oplysninger findes på siderne angivet i parentes (s. **). Stjernen M til højre på siden angiver, at den pågældende funktion ikke kan ændres i tilstanden <1> (Fuldautomatisk). Fremgangsmåderne forudsætter, at menufunktionerne og de brugerdefinerede funktioner er indstillet til standardindstillingerne. Ikonet 3 angiver, at en indstilling kan ændres via menuen. (0), (9) eller (8) angiver, at den pågældende funktion forbliver aktiv i 4 sekunder, 6 sekunder eller 16 sekunder, efter at du har sluppet knappen. Denne manual indeholder følgende advarselssymboler: : Symbolet Forsigtig angiver en advarsel, der skal følges for at undgå optagelsesproblemer. : Symbolet Bemærk angiver supplerende oplysninger. 20

21 1 Kom godt i gang I dette kapitel forklares nogle få indledende trin og den grundlæggende betjening af kameraet. Fastgørelse af remmen Før enden af remmen gennem kameraets remholder nedefra. Før den derefter tilbage ind og ud af remklemmen som vist. Træk i remmen for at stramme den og sørge for, at remmen ikke går løs af spændet. Søgerdækslet er også fastgjort til remmen. (s. 98). Søgerdæksel 21

22 Genopladning af batteriet 1 Fjern dækslet. Når du tager batteriet ud af kameraet, skal du sætte dækslet på igen som en beskyttelse mod kortslutning. CG-580 CB-5L mærkatet < > 2 3 Sæt batteriet i. Juster batteriets øverste kant med mærkatet < > på opladeren. Skub batteriet i pilens retning, mens du trykker ned på det. Følg ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at tage batteriet ud. For CG-580 Fold benene ud, og genoplad batteriet. Fold benene ud på batteriopladeren, som vist af pilen. Sæt benene i en stikkontakt. For CB-5L Tilslut netledningen, og genoplad batteriet. Tilslut netledningen til opladeren, og sæt stikket i stikkontakten. Genopladning starter automatisk, og den røde lampe begynder at blinke. Genopladningstiden for et helt fladt batteri er som følger: BP-511A og BP-514: Ca. 100 min. BP-511 og BP-512: Ca. 90 min. 22

23 Genopladning af batteriet Genopladningsniveau Rød lampe 0-50% Blinker én gang i sekundet 50-75% Blinker to gange i sekundet 75-90% Blinker tre gange i sekundet 90% eller højere Lyser Tallene og markeringerne på batteriopladeren svarer til tabellen til venstre. Genoplad ikke andre batteripakker end batteripakkerne BP-511A, BP-514, BP-511 eller BP-512. Hvis du lader batteriet sidde i kameraet i en længere periode, hvor kameraet ikke anvendes, kan det langsomt afgive en lav elektrisk strøm, hvilket forringer batteriets holdbarhed. Fjern batteriet, og sæt beskyttelsesdækslet på, når kameraet ikke anvendes, for at undgå kortslutning. Husk at genoplade batteriet, før kameraet igen tages i brug. Hvis du opbevarer batteriet, når det er helt opladet, kan batteriets levetid eller ydeevne reduceres. Batteripakke BP-511A, BP-514, BP-511 og BP-512 er til Canon-produkter. Hvis disse batteripakker bruges sammen med en ikke-canon-batterioplader, kan det føre til fejl eller ulykker, som Canon ikke er ansvarlig for. Brug ikke batteriopladeren sammen med en transformer i udlandet. Det kan forårsage fejl. Når den røde lampe lyser, skal du fortsætte med at genoplade batteriet i en time for at opnå fuld opladning. Selv et opladet, ubrugt batteri mister gradvist strøm. Oplad batteriet dagen før eller den dag, du vil bruge det. Du kan bruge markeringerne, når du sætter beskyttelsesdækslet på batteriet, til at angive, om batteriet er blevet opladet eller ej. Når batteriet er genopladet, tages det ud, og netledningen tages ud af stikkontakten. Hvor lang tid, det tager at genoplade batteriet, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets genopladningsniveau. Batteripakken fungerer ved temperaturer mellem 0 C til 40 C. Det anbefales dog at bruge batteripakken ved temperaturer mellem 10 C og 30 C for at opnå optimal ydeevne. På kolde steder, f.eks. skisportsområder, sænkes batteriets ydeevne midlertidigt, og betjeningstiden kan reduceres. Hvis betjeningstiden er kraftigt reduceret, selv efter normal genopladning, kan batteripakken være ved at være udtjent. Udskift det med et nyt batteri. 23

24 Isætning og udtagning af batteriet Isætning af batteriet Isæt en fuldt opladet BP-511 A-batteripakke i kameraet. 1 Åbn dækslet til batterirummet. Skub håndtaget, som vist med pilen, og åbn dækslet. 2 3 Sæt batteriet i. Ret batterikontakterne nedad. Sæt batteriet i, så det låses på plads. Luk dækslet. Luk bagdækslet, indtil det klikker på plads. Batteripakke BP-514, BP-511 eller BP-512 kan også anvendes. Kontrol af batteriniveau Når knappen <4> står til <1> eller <J> (s. 30), vises batteriniveauet på et af følgende fire niveauer. z x : Batteriniveauet er OK. : Batteriniveauet er lavt. b : Batteriet skal snart lades op. n : Batteriet skal lades op. 24

25 Isætning og udtagning af batteriet Batteriets levetid Temperatur Resterende optagelser Ved 20 C Ca. 800 Ved 0 C Ca. 400 Ovenstående tal er baseret på et fuldt opladet BP-511A samt CIPA-testkriterier (Camera & Imaging Products Association). Det faktiske antal optagelser kan være mindre, afhængigt af optageforholdene. Antallet af mulige optagelser reduceres ved hyppig brug af LCD-skærmen. Hvis udløserknappen holdes halvvejs nede i længere tid, eller autofokus bruges hyppigt, kan antallet af mulige optagelser reduceres. Antallet af mulige optagelser med BP-514 er det samme som angivet i tabellen. Antallet af mulige optagelser med BP-511 eller BP-512 vil være omkring 75% af tallene i tabellen ved 20 C. Ved 0 C vil tallene være omkring det samme som i tabellen. Udtagning af batteriet 1 2 Åbn dækslet til batterirummet. Skub håndtaget, som vist med pilen, og åbn dækslet. Tag batteriet ud. Skub låseknappen, som vist med pilen, og tag batteriet ud. 25

26 Brug af almindelig strømforsyning Med lysnetadaptersættet ACK-E2 (tilbehør) kan du slutte kameraet til den normale strømforsyning. På den måde behøver du ikke bekymre dig om batteriniveauet. 1 Tilslut DC-kobleren. Slut DC-koblerens stik til stikket på lysnetadapteren. 2 3 Tilslut netledningen. Slut netledningen til lysnetadapteren. Sæt stikket i en stikkontakt. Når du er færdig, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Anbring ledningen i rillen. Sæt forsigtigt ledningen i rillen uden at beskadige den. 4 Indsæt DC-kobleren. Åbn dækslet til batterirummet, og åbn dækslet til DC-koblerens kabel. Isæt DC-kobleren, til den når låsepositionen, og stik ledningen gennem indhakket. Luk dækslet. 26 Slut ikke netledningen til eller fra, mens kameraets <4>-knap er indstillet til <1> eller <J>.

27 Montering og afmontering af et objektiv Montering af et objektiv Fjern dækslerne. Fjern det bageste objektivdæksel og kameradækslet ved at dreje dem i pilens retning. Monter objektivet. Placer den røde prik på objektivet og kameraet ud for hinanden, og drej objektivet i pilens retning, indtil det klikker på plads. Indstil knappen til fokuseringsmetode på objektivet til <AF>. Hvis den er indstillet til <MF>, kan du ikke bruge autofokus. Fjern det forreste objektivdæksel. 4 Hold objektivets udløserknap nede, mens du drejer objektivet i pilens retning. Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af. 27

28 Isætning og udtagning af CF-kortet Det optagne billede gemmes på CF-kortet (tilbehør). Der kan indsættes et CF-kort af enten type I eller II i kameraet, selvom tykkelsen er forskellig. Kameraet er også kompatibelt med Microdrive- og CF-kort med 2 GB kapacitet eller højere. Installation af kortet Åbn dækslet. Skub dækslet, som vist med pilen, for at åbne det. Isæt CF-kortet. Hvis CF-kortet indsættes forkert, kan det beskadige kameraet. Som pilen viser, skal etiketsiden vende mod dig selv, og kortet skal indsættes således, at den enden med de små huller sættes ind i kameraet. CF-kortets udløserknap springer ud. Luk dækslet. Luk dækslet, og skub det i den retning, der er angivet med pilen, indtil det klikker lukket. Når knappen <4> er indstillet til <1> eller <J>, vises det resterende antal billeder på LCDpanelet. 28

29 Isætning og udtagning af CF-kortet Udtagning af CF-kortet Adgangsindikator 1 2 Åbn dækslet. Drej knappen <4> om på <2>. Kontroller, at meddelelsen "busy" ikke vises på LCD-panelet. Kontroller, at adgangsindikatoren er slukket, og åbn derefter dækslet. Tag CF-kortet ud. Tryk på udløserknappen. CF-kortet skubbes ud. Luk dækslet. Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker, angiver det, at CF-kortet er ved at skrive til eller læse billederne, eller at billederne er ved at blive slettet. Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker, skal du undlade at gøre følgende. Hvis du gør dette, kan billeddataene, CF-kortet eller kameraet blive beskadiget. Du må ikke ryste eller slå på kameraet. Åbne dækslet over CF-kortholderen. Tage batteriet ud. Hvis "Err CF" (Error CF) vises på LCD-panelet, kan du se side 120. Hvis du bruger et CF-kort med lav kapacitet, kan der måske ikke optages store billeder. Et Microdrive er sårbart over for vibrationer og stød. Hvis du anvender et Microdrive, skal du passe på ikke at udsætte kameraet for vibrationer eller stød, særligt mens du optager eller viser billeder. Hvis du på menuen indstiller [z Optag m/u kort] til [Fra], forhindrer du optagelse uden et CF-kort. (s. 99). 29

30 Grundlæggende betjening Afbryderknap Kameraet kan kun bruges, når knappen <4> står på ON. <2>: Kameraet er slukket og kan ikke bruges. <1> : Kameraet fungerer. <J> : Kameraet og <5> fungerer. (s. 32) Kameraet slukkes automatisk efter et minut uden betjening for at spare på batteriet Hvis du vil tænde for kameraet igen, skal du trykke på udløserknappen eller en anden knap. Du kan ændre tiden for automatisk slukning ved hjælp af menuindstillingen [c Autosluk]. (s. 39) Hvis du drejer knappen <4> om på <2>, mens der gemmes billeder på CFkortet, angives det resterende antal billeder, der skal gemmes, på det øverste LCDpanel med antallet af <N>. Når alle billederne er gemt, slukkes skærmen og kameraet. Udløserknap Udløserknappen har to trin. Du kan trykke den halvt ned. Eller du kan fortsætte med at trykke, indtil knappen er trykket helt ned. Knappen trykkes halvt ned Dette aktiverer autofokus (AF) og automatisk eksponering (AE), der indstiller lukkertiden og blænden. Eksponeringsindstillingen (lukkertiden og blænden) vises på det øverste LCDpanel og i søgeren. (0) Knappen trykkes helt ned Dette udløser lukkeren, og der tages et billede. 30

31 Grundlæggende betjening Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og tiden udløber (0), skal du trykke knappen halvt ned igen og vente et øjeblik, før du trykker den helt ned for at tage et billede. Hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og derefter straks trykker den helt ned, går der et øjeblik, før kameraet tager billedet. Uanset kameraets tilstand (billedafspilning, menubetjening, billedoptagelse osv.) kan du altid skifte til øjeblikkelig optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned (undtagen under direct printing). Brug af drejeknappen <6> Drejeknappen <6> bruges primært i forbindelse med optagerelaterede indstillinger. (1) Tryk på en knap, og drej derefter på drejeknappen <6>. Når du trykker på en knap, er funktionen aktiv i seks sekunder (9). I løbet af denne tid kan du vælge den ønskede indstilling ved at dreje på drejeknappen <6>. Når timeren løber ud, eller du trykker udløserknappen halvt ned, er kameraet klar til optagelse. På denne måde kan du indstille AFstatus, drevstatus og lysmålemetode eller vælge et AF-punkt. (2) Drej kun på drejeknappen <6>. Drej knappen <6> til den ønskede indstilling, mens du ser på LCD-panelet eller i søgeren. På denne måde kan du indstille lukkertid, blænde, osv. 31

32 Grundlæggende betjening Brug af drejeknappen <5> Drejeknappen <5> bruges primært i forbindelse med optagerelaterede indstillinger og til valg af punkter på LCD-skærmen. Når du bruger drejeknappen <5> til optagelser, skal du først dreje knappen <4> om på <J>. (1) Tryk på en knap, og drej derefter på drejeknappen <5>. Når du trykker på en knap, er funktionen aktiv i seks sekunder (9). I løbet af denne tid kan du vælge den ønskede indstilling ved at dreje på drejeknappen <5>. Når timeren løber ud, eller du trykker udløserknappen halvt ned, er kameraet klar til optagelse. Du kan vælge AF-punkt eller indstille hvidbalance, ISO-følsomhed og flasheksponeringskompensation. Når du bruger LCD-skærmen, kan du vælge menuhandlinger og vælge billeder under afspilning. (2) Drej kun på drejeknappen <5>. Drej knappen <5> til den ønskede indstilling, mens du ser på LCD-panelet. Du kan indstille eksponeringskompensationen eller blænden i tilstanden <a>. Du kan også bruge (1), når knappen <4> er indstillet til <1>. Brug af <9> <9> består af otte retningstaster og en knap i midten. Brug den til at vælge et AFpunkt, indstille hvidbalancekorrektion, gennemse billedforstørrelser og sende det trimmede billede til direct printing. 32

33 Menubetjening De forskellige indstillinger i menuerne gør det muligt at indstille behandlingsparametre, dato/klokkeslæt, brugerdefinerede funktioner osv. Nedenfor beskrives, hvordan du kan vælge indstillinger på LCDskærmen med knappen <M>, knappen <0> og drejeknappen <5>, der findes på kameraets bagside. LCD-skærm <M>-knappen Knappen <C> <5> Vælger til hurtig betjening <0>-knappen Menukategori Farvekodede menupunkter Menupunkter Menuindstillinger Menuskærme er farvekodet i overensstemmelse med tre menukategorier. Ikon Farve Kategori Beskrivelse z Rød Optagelse, menu Menu med indstillinger, der vedrører optagelse x Blå Afspilning, menu Menu med indstillinger, der vedrører billedafspilning c Gul Indstil, menu Kameraets grundlæggende indstillinger Tryk på knappen <C> for at gå til det første punkt i hver menukategori. Du kan også bruge drejeknappen <5>, når knappen <4> står på <1>. Selvom der vises en menu, kan du enhver tid skifte til optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned. 33

34 Menubetjening Valg af menuindstillinger Vis menuen. Tryk på knappen <M> for at få vist menuen. Tryk på knappen igen for at deaktivere menuen. Vælg et menupunkt. menupunktet, og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <C> for at gå til det første punkt i hver menukategori. Vælg menuindstilling. den ønskede indstilling. 4 5 Vælg den ønskede indstilling. Tryk på <0> for indstille den. Luk menuen. Tryk på knappen <M> for at lukke menuen. 34 Visse menupunkter vises ikke i tilstanden <1> (fuldautomatisk). (s. 35) Du kan også bruge drejeknappen <6> til at vælge menupunkter eller afspille billeder. Den efterfølgende beskrivelse af menufunktioner forudsætter, at du har trykket på knappen <M> for at få vist menuskærmen. Menuerne kan også bruges efter billedoptagelse, mens billedet gemmes på CF-kortet (adgangsindikatoren blinker).

35 Menubetjening Menuindstillinger <z> Menuen Optagelse (rød) Kvalitet 73/83/74/84/76/86/ RAW/ RAW+73/ +83/ +74/ +84/ +76/ Biptone Til / Fra 99 Optag m/u kort Til / Fra 99 AEB Intervaller på 1/3 trin, ±2 stop 93 WB FLYT/BKT 9 niveauer for blå (B), gul (A), magenta (M) eller grøn (G) bias. 1 niveau for M/G-bias, ±3 niveauer. 64, 65 Brugerdefineret WB Manuel indstilling af hvidbalance 62 Farvetemp. Kan indstilles fra 2800 K til K (intervaller på 100 K) 63 Farverum srgb, Adobe RGB 67 Billede stil Standard/Portræt/Landskab/Neutral/Troværdig/Monokrom/ Brugerdefineret 1, 2, 3 Reference sider 53, 55, 58 <x> Menuen Afspilning (blå) Beskyt Beskytter billedet 117 Rotér Roterer billedet 113 Printrækkefølge Angiver de billeder, der skal printes (DPOF). 143 Autovisning Automatisk visning af billeder 112 Visningstid Fra / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Lås 104 Vis AF-punkter Til / Fra 108 Histogram Lysere /RGB 109 Menupunkter, der ikke vises i tilstanden <1> (fuldautomatisk). I tilstanden <1> (fuldautomatisk) vises optagelseskvaliteten RAW- og RAW+JPEG ikke. 35

36 Menubetjening <c> Menuen Indstil (gul) Autosluk 1min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / 30 min. / Fra 39 Autorotering Til / Fra 105 LCD-lysstyrke 5 niveauer 106 Dato/Tid Indstilling af dato og klokkeslæt 40 Filnummerering Kontinuerlig / Autoreset / M-Reset 70 Vælg mappe Mappeoprettelse og -valg sprog (engelsk, tysk, fransk, hollandsk, dansk, finsk, italiensk, Sprog norsk, svensk, spansk, russisk, kinesisk (forenklet), kinesisk 38 (traditionelt), koreansk og japansk). Videosystem NTSC / PAL 116 Kommunikation Print/PTP / PC tilslut. 123 Formatér Initialiserer og sletter kort 120 Bruger def. funk. (C.Fn) Vælg denne indstilling for at brugertilpasse kameraet. 153 Slet indstillinger Registrer kamera indst. Sletter alle kameraindstillinger (gendanner standardindstillingerne). Sletter alle brugerdefinerede funktioner (gendanner alle standardindstillingerne). Slet kamera indstillinger. (Nulstiller funktionsvælgerindstillingen <l>) Registrerer de aktuelle kameraindstillinger på funktionsvælgerindstillingen <l>. Sensorrensning Renser sensoren 42 Billedoverførselsi ndstillinger (LAN) Vises, når Wireless File Transmitter WFT-E1/E1A bruges. Firmware-version Opdaterer firmwaren. Menupunkter, der ikke vises i tilstanden <1> (fuldautomatisk) Om LCD-skærmen LCD-skærmen kan ikke bruges som søger i forbindelse med optagelser. Du kan indstille LCD-skærmens lysstyrke til et af fem niveauer (s. 106). 36

37 Menubetjening Gendannelse af kameraets standardindstillingern Vælg [Slet indstillinger]. [c Slet indstillinger], og tryk derefter på <0>. Vælg [Slet kameraindstillinger]. [Slet kameraindstillinger], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK]. [OK], og tryk derefter på <0>. Standardindstillingerne gendannes. Kameraets standardindstillinger gendannes til nedenstående indstillinger. Indstillinger for optagelse Indstillinger for billedoptagelse AF-status One-Shot AF Kvalitet 73 AF-punktvælger automatisk valg af AF-punkt ISO-følsomhed 100 Lysmålingsfunktion lysmåling Evaluerende Farverum srgb Fremføringsfunktion Farvetemp. 5200K Hvidbalance Q enkeltoptagelse Eksponeringskompensation 0 (Nul) WB-korrektion Fra AEB Fra WB-bracketing Fra Flasheksponeringskompensation Billede stil Standard 0 (Nul) Brugerdefinerede De aktuelle indstillinger funktioner bibeholdes Billedstilen gendannes også til standardindstillingerne. 37

38 3 Angivelse af sprog Sproget på LCD-skærmen kan indstilles til et af 15 sprog. 1 Vælg [Sprog]. [c Sprog], og tryk derefter på <0>. Skærmen til valg af sprog vises. 2 Vælg det ønskede sprog. sprog, og tryk derefter på <0>. Sproget ændres. English Deutsch Français Nederlands Dansk Suomi Italiano Norsk Svenska Español Engelsk Tysk Fransk Hollandsk Dansk Finsk Italiensk Norsk Svensk Spansk Russisk Kinesisk (forenklet) Kinesisk (traditionelt) Koreansk Japansk 38

39 3 Angivelse af tiden for automatisk slukning/autosluk Kameraet kan indstilles til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid. Hvis du ikke ønsker, at kameraet skal slukke automatisk, skal du vælge [Fra]. Når kameraet er slukket, kan du tænde det igen ved at trykke på udløserknappen eller en anden knap. 1 Vælg [Autosluk]. [c Autosluk], og tryk derefter på <0>. 2 Vælg det ønskede tidsrum. det ønskede tidsrum, og tryk derefter på <0>. Efter automatisk slukning kan du tænde kameraet igen med en af følgende knapper: Udløserknap, knappen <R> og knappen <M>. Kameraet tændes ikke, hvis du trykker på knappen <9>, <L> eller <C>. Hvis autosluk er indstillet til [FRA], og LCD-skærmen stadig er tændt, slukkes LCD-skærmen efter 30 minutter. 39

40 3 Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt som vist nedenfor. 1 Vælg [Dato/Tid]. [c Dato/Tid], og tryk derefter på <0>. Skærmen Dato/Tid vises. 2 3 Indstil dato og klokkeslæt. Hvis du trykker på knappen <0>, skifter den orange boks mellem og. Mens boksen vises, skal du dreje på knappen <5> for at vælge den dato og det klokkeslæt, der skal rettes, og derefter trykke på <0>. Når boksen vises, skal du dreje på knappen <5> for at vælge det korrekte tal og derefter trykke på <0>. Bekræft indstillingen. Mens boksen vises, skal du dreje på knappen <5> for at vælge [OK] og derefter trykke på <0>. Datoen/klokkeslættet indstilles, og menuen vises igen. Det minut, der blev indstillet, starter derefter fra 0 sek. 40 Hvert billede gemmes med dato og klokkeslæt for optagelse. Hvis datoen og klokkeslættet ikke er indstillet korrekt, gemmes billedet med forkert dato og klokkeslæt. Sørg for, at datoen og klokkeslættet er korrekt.

41 Udskiftning af batteri for dato/klokkeslæt-funktion Batteriet til dato/klokkeslæt (backup) bevarer kameraets dato og klokkeslæt. Batteriets levetid er omkring 5 år. Hvis datoen/klokkeslættet nulstilles, når batteriet skiftes ud, skal du isætte et nyt backupbatteri (CR2016-lithium), som beskrevet nedenfor. Indstillingen Dato/Tid nulstilles også, så du skal indstille det korrekte dato/klokkeslæt. 1 2 Drej knappen <4> om på <2>. Skru skruen i batteriholderen løs. Brug en lille skruetrækker. Pas på, at skruen ikke bliver væk. 3 Tag batteriholderen af. Skub batteriet i retning 2. 4 Udskift batteriet i batteriholderen. Kontroller, at batteriet vender korrekt (+ ). 5 Stram skruen i batteriholderen. 41

42 3 Rensning af CMOS-sensorenN Billedsensoren svarer til filmen i et konventionelt kamera. Hvis der ophobes støv på billedsensoren, kan det blive vist som en sort plet på billederne. Dette kan undgås ved at rense billedsensoren som beskrevet nedenfor. Det anbefales at bruge lysnetadaptersættet ACK-E2 (tilbehør, se side 170). Hvis du anvender et batteri, skal du kontrollere, at batteriniveauet er tilstrækkeligt Tilslut DC-kobleren (s. 26) eller et batteri, og drej knappen <4> om på <1>. Vælg [Sensorrensning]. Drej på drejeknappen <5> for at vælge [c Sensorrensning], og tryk derefter på <0>. Hvis du bruger et batteri med tilstrækkelig kapacitet, vises skærmen fra trin 3. Hvis batteriet er tomt, får du vist en advarsel, og du kan ikke fortsætte. Du skal enten genoplade batteriet eller bruge DC-kobleren og starte fra trin 1 igen. Vælg [OK]. [OK], og tryk derefter på <0>. Spejlet låses, og lukkeren åbnes. "CLn" blinker på LCD-panelet. 42

43 3 Rensning af CMOS-sensorenN 4 5 Rens billedsensoren. Brug et pusteredskab af gummi til forsigtigt at puste støv mv. væk fra billedsensorens overflade. Afslut rensningen. Drej knappen <4> om på <2>. Kameraet slukkes, og lukkeren lukkes. Spejlet sænkes igen. Drej knappen <4> om på <1>. Kameraet er derefter klar til optagelse. Gør aldrig noget af følgende, der afbryder strømmen, under sensorrensningen. Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan beskadige lukkergardinerne og billedsensoren. Drej knappen <4> til <2>. Åbn dækslet til CF-kortholderen. Åbn dækslet til batterirummet. Før ikke spidsen af pusteredskabet længere ind i kameraet end til objektivfatningen. Hvis strømmen afbrydes, lukkes lukkeren, og lukkergardinerne og billedsensoren kan blive beskadiget. Brug et pusteredskab uden børste. En børste kan ridse sensoren. Sensoren må aldrig renses med luft på dåse eller gas. Trykket kan beskadige sensoren, eller kulden fra spraygassen kan sætte sig som is på sensoren. Når batteriet er opbrugt, høres en biptone, og ikonet <c> blinker på LCD-panelet. Drej knappen <4> om på <2>, og udskift batteriet. Du kan starte optagelsen igen. Du kan ikke rense sensoren, hvis batterigreb BG-E4 (ekstraudstyr) er monteret på kameraet, og hvis strømkilden er AA-batterier. Brug lysnetadaptersættet ACK-E2 (tilbehør), eller brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet. Kontakt et Canon-servicecenter, hvis du ikke kan fjerne alt støvet. 43

44 Dioptrijustering Hvis du justerer diopteren, så den passer til dit syn, vises billedet i søgeren helt tydeligt, uanset om du bruger briller eller ej. Kameraets justerbare dioptriinterval er -3 til +1 dpt. Drej på dioptrijusteringsknappen. Drej knappen til venstre eller højre, indtil AF-punkterne i søgeren er tydelige. Tegningen viser knappen med standardindstillingen -1 dpt. 44

45 2 Fuldautomatisk optagelse I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger funktionsvælgertilstanden <1> (fuldautomatisk), så det bliver både hurtigt og let at tage billeder. Med tilstanden <1> vælges AF-status, drevstatus osv. automatisk. Du skal blot rette kameraet mod motivet og optage. Som en ekstra hjælp for at undgå fejlagtig betjening af kameraet, kan knapperne <E> <i> <Q> <S> <A> og <9> slås fra. Dermed slipper du for at tænke på fejl. 45

46 1Brug af Fuldautomatisk Du skal blot rette kameraet mod motivet og trykke på udløserknappen for at opnå nem og hurtig optagelse. De ni AF-punkter gør det let for alle at stille skarpt på motivet. AF-punkt 1 2 Drej funktionsvælgeren om på <1>. AF-status indstilles automatisk til <9>, drevstatus indstilles til <u>, og lysmålemetoden indstilles til <q>. Placer et AF-punkt over motivet. Ud af de ni AF-punkter vælges automatisk det, der dækker det nærmeste motiv, for at opnå bedste fokus. 3 4 Fokuser på motivet. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Det AF-punkt, der opnår fokus, blinker kort rødt. Der høres samtidig en biptone, og fokusbekræftelsesindikatoren <o> i søgeren lyser. Kig på skærmen. Lukkertiden og blændeværdien indstilles automatisk og vises i søgeren og på LCD-panelet. 46

47 1Brug af Fuldautomatisk 5 Tag billedet. Komponer optagelsen, og tryk udløserknappen helt ned. Det optagede billede vises i ca. 2 sekunder. på LCD-skærmen. Tryk på knappen <x> for at få vist billeder, der er gemt på CF-kortet (s. 107). Hvis du vil zoome, skal du gøre det, før du indstiller fokus. Hvis du drejer på zoomringen, når der er opnået fokus, skal du indstille fokus igen. Når CF-kortet er fyldt, vises advarslen for fyldt CF-kort "FuLL CF" i søgeren og på LCD-panelet, og du kan ikke tage billeder. Udskift CF-kortet med et nyt kort. Hvis du bruger EOS-kameraet med objektiver, der ikke er fra Canon, kan det medføre forkerte kamera- eller objektivhandlinger. Når der er opnået fokus, låses fokus- og eksponeringsindstillingen. Hvis lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> blinker, kan du ikke tage billeder (s. 80). Flere AF-punkter blinker rødt på samme tid. Dette betyder, at de alle har opnået fokus ved de respektive punkter. Du kan slå biptonen fra, så den ikke høres, når der er opnået fokus (s. 99). Visningstiden efter billedoptagelse kan ændres med menuindstillingen [x Visningstid] (s. 104). Hvis du ønsker at vælge det AF-punkt, der skal bruges til fokuseringen, skal du dreje funktionsvælgeren om på <d>, og følge anvisningerne i afsnittet "Valg af AF-punktet" (s. 77) for at vælge AF-punktet. 47

48 jbrug af selvudløser Brug selvudløseren, når du selv skal med på billedet Tryk på knappen <R>. (9) Vælg <j>. Se på LCD-panelet, og drej på knappen <6> for at vælge <j>. Fokuser på motivet. Se i søgeren, og tryk udløserknappen halvt ned for at kontrollere, om fokusbekræftelsesindikatoren er tændt, og om eksponeringsindstillingen vises. Tag billedet. Kig gennem søgeren, og tryk udløserknappen helt ned. Der høres en biptone, lysdioden for selvudløser blinker, og optagelsen tages ca. 10 sekunder senere. De første otte sekunder er biptonen langsom, og lysdioden blinker også langsomt. De sidste 2 sekunder, bliver biptonen hurtigere, og lysdioden lyser konstant. Når du bruger selvudløseren, tælles der ned i sekunder på LCD-panelet, indtil billedet tages. Stå ikke foran kameraet, når du trykker på udløserknappen for at aktivere selvudløseren. Dette kan bringe kameraet ud af fokus. 48 Brug et stativ, når du bruger selvudløseren. Tryk på knappen <R> for at annullere brug af selvudløser. Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge fokuslås (s. 79) på et objekt, der har samme afstand til kameraet, som du selv får. Du kan slå biptonen fra (s. 99).

49 3 Billedindstillinger I dette kapitel beskrives digitalbilledindstillinger for billedoptagelseskvalitet, ISO-følsomhed, hvidbalance og farverum. I tilstanden <1> (fuldautomatisk) kan du kun angive følgende indstillinger, der beskrives i dette kapitel: Optagelseskvalitet (undtagen RAW og RAW+JPEG), valg af filnummereringsmetode, mappevalg og -oprettelse og kontrol af kameraindstillinger. Stjernen M på højre side angiver, at den pågældende funktion ikke kan ændres i tilstanden <1> (fuldautomatisk). 49

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. EOS-1Ds Mark II er et højtydende SLR-digitalkamera (spejlrefleks) med autofokus (AF) og en 36 mm x 24 mm CMOS-sensor

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Tak, fordi du købte et Canon-produkt. EOS 300D DIGITAL er et avanceret AF-digitalkamera med spejlrefleks og en CMOS-sensor med en høj opløsning på 6,3 megapixel.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

"Startvejledning til software" findes bag i denne manual.

Startvejledning til software findes bag i denne manual. INSTRUKTIONSMANUAL "Startvejledning til software" findes bag i denne manual. DANSK Denne manual er til EOS 7D installeret med firmwareversion 2.0.0 eller senere. INSTRUKTIONS- MANUAL Tak, fordi du har

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. EOS-1D Mark III er et avanceret, højtydende digitalt SLR-kamera (spejlrefleks) med en 10,10-megapixel CMOS-sensor med

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Grundlæggende instruktionsmanual

Grundlæggende instruktionsmanual Grundlæggende instruktionsmanual Denne grundlæggende manual dækker kun den mest grundlæggende betjening. Du kan finde flere oplysninger om andre funktioner i pdf'en Instruktionsmanual til kameraet på dvd-rom'en.

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner. DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Indledning EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en full-frame (ca. 35,8 x 23,9

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon Macro Photo-objektivet MP-E 65mm f/2,8 1-5x er et makroobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUKTIONSMANUAL Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. EOS-1D Mark II N er et højtydende SLR-digitalkamera (spejlrefleks) med autofokus (AF) og CMOS-sensor med en høj detaljeopløsning

Læs mere