MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR NOV ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - NOV. 2014-41. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR NOV ÅRGANG

2 Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer normalt 11 gange om året i 295 eksemplarer og omdeles til foreningens 294 medlemmer. Bladet udkommer ikke i juli måned. Se også foreningens hjemmeside: Redaktion: Alle der møder op til redaktionsmødet, normalt den 1. mandag i måneden, har indflydelse på bladets redaktion. Den faste redaktør er: Finn Skjørbæk, Præstehusene 79 Telefonnummer: Forside. Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. Fra bestyrelsen: Bestyrelsens opgaver. Glædelig jul og godt nytår til alle jer i foreningen. Ændring i bestyrelsen. Udbud for Klub Albert. Beskæringer og fliser endeligt aftalt. Snerydning skulle det sen i vinter. Vedrørende carporte. Slamsugning af nedløbsbrønde. Nye kontrakter for TV, bredbåd og telefoni. Vedr. indlæg fra Fin og Eli. Indlæg: Køb og salg. Demokratiet har svære kår i foreningen. Nyhedsbrev no. 75 fra Agenda Center. Nyt fra Brugergruppen nov Udnyt varmen bedst muligt. Udbud af Klub Albert. Carporte ved Degnehusene Hjælp til mindre hundelort på Herstedøsterskole. Annoncer: Service-udlejning. Vestegnens Vinduer A/S. EDC Strandfelt. (Bagsiden) Rullestillads udlejes. Foreninger: Kulturel forening tilbyder. Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub. Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste redaktør, P 79 mandag den 5. JANUAR kl

3 Fra Bestyrelsen BESTYRELSE Formand Svend Nielsen H Kasserer Lona Skjørbæk P Næstformand Jens Grøn P ComX kontakt Helle Bennedsen P Jesper Simonsen D Rikke M. Leland P Steen Tystrup H OPGAVEFORDELING Ole Henningsen P 67, Tlf Fællesarealer Snerydning Steen Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Ole SALG OG UDLÅN Jesper Simonsen Gertrud Nielsen Peter Vedtofte Ole Henningsen Helle Bennedsen Birgit Birkbak D H D P P P Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal over trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. Leje 50 kr. for de første 3 dage (inkl. en pakke træflis til rygning) Derefter 50 kr. pr. dag. Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet depositum retur. Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er gratis. Filtre til udsugningsanlæg, 10 kr. pr stk., 3 stk. for 20 kr. Messing-omløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt med 3 omløbere, O-ringe og trykskiver, 100 kr.. Slutblik til 1. sals vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr. Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr. sæt dækkende stueplansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr. Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag. Kan forudbestilles mod erlæggelse af depositum Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67. Antenne-forstærkere udlånes til forsøg. F-stik til "tredje udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt med det nye anlæg, men han har det stadig) Wattmeter/watttimemåler udlånes. Fedtpatroner til smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis METABO pneumatisk borehammer udlejes. Depositum 100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag. Boremaskinen kan ikke forudbestilles. Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 3

4 Fra Bestyrelsen GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE JER I FORENINGEN Julen nærmer sig selvom det ikke umiddelbart kan fornemmes på vejret. November var ikke præget af solskin, men til gengæld relativ varmt. I skrivende stund er det et flot vintersolskinsvejr med ca. 10 C o uden for. ÆNDRING I BESTYRELSEN Fra 1. december 2014 udtræder Christian Halkjær af bestyrelsen, da han fraflytter foreningen denne dag. Bestyrelsen vil gerne takke Christian for hans gode makkerskab og for hans indsats til grundejerforeningens bedste. Bestyrelsen er glad for at suppleant Rikke Matthäi Leland, P40, vil indtræde som medlem af bestyrelsen fra samme dag. Rikke deltager første gang i bestyrelsesmøderne den 16. december. UDBUD FOR KLUB ALBERT Bestyrelsen har modtaget udbudsmaterialet for Klub Albert. Udbuddet er udformet som et udbud med en vejledende pris på kr Udbuddet har været offentliggjort i Albertslund Posten uge 47 fra EDC Erhvervsgruppe. Bestyrelsen har taget advokatbistand for at sikre sig at vores bud bliver juridisk korrekt og til en gennemgang af udbudsmaterialets eventuelle faldgrupper. Buddet til kommune skal være givet inden den 18. december kl. 12 hos EDC Erhverv. Bestyrelsen beslutter på sit møde den 16. december hvad foreningens bud på overtagelse af Klub Albert skal være. Dette sker selvfølgelig med baggrund i vores mandat fra seneste generalforsamling og en vurdering af udbudsmaterialet. BESKÆRINGER OG FLISER ENDELIGT AFTALT Vores gartner er i gang med det aftalte arbejde, der både består af vedligeholdelse af vores grønne arealer, fældning af et antal træer, plantning af nye træer og vedligeholdelse af vores flisearealer. Bestyrelsens forsøg med en ny flisebelægning ved D26 34 er nu færdig og I opfordres til at gå/cykle forbi og gerne give jeres mening til kende. Grøften i græsarealet er som beskrevet i novembernummeret 2014 beregnet sådan, at den skulle kunne tilbageholde overfladevand fra flisearealet ved endda meget kraftige regnskyl. Bestyrelsen finder det nødvendigt at gøre opmærksom på at vores gartner arbejder i overensstemmelse med den allerede udsendte oversigt over ønsker for vedligeholdelsesarbejdet, som er aftalt med bestyrelsen. Det er derfor ikke gartneren, der finder på hvad der skal udføres. Ret derfor henvendelse til bestyrelsen, hvis I mener, at der foregår noget, som I ikke er enige i. Bestyrelsen har fået graffiti-markeret de gamle TV-skabe med blå spraymaling. Dette er gjort for at sikre, at vi får nedlagt de korrekte skabe. Skulle der stå et grønligt skab ved jeres ejendom med et mærke TV på forsiden uden en blå spraymarkering, bedes I kontakte Ole 4

5 Fra Bestyrelsen Henningsen hurtigst muligt, så det kan blive vurderet, om det er et skab, der skal nedlægges, eller skabet ikke har noget med vores gamle TV-fordelingsanlæg at gøre. Oles kontaktpunkter: eller eller postkassen ved Præstehusene 67 SNERYDNING SKULLE DET SNE I VINTER Bestyrelsen har indgået kontrakt med det samme snerydningsfirma for vinteren Som led i kontrakten har vi lavet en gennemgang med snerydningsfirmaet om passende steder at skrabe sneen sammen i store bunker. Det er typisk i hjørnerne af de enkelte P- pladser, men på en sådan måde, at de små ramper i eller tæt ved hjørnerne bedst muligt holdes åbne. Bestyrelsen gør i denne sammenhæng opmærksom på, at det jævnfør lokalplanafsnit 5.4 kun er tilladt at parkere på parkeringsarealerne, og ikke som nogen gør langs kantstenene for enden af P-pladserne. Det er en stor gene for snerydningen, så venligst undlad dette. Vi har igen en aftale med en ung mand, der rydder nogle af de stipassager, der jævnligt bruges. Denne rydning sker ikke om morgenen, men når skolen og andet vigtigt er overstået. VEDRØRENDE CARPORTE Det er meget få tilbagemeldinger bestyrelsen har modtaget på listerne over carportbrugere og de(n) carport den enkelte bruger er angivet at være bruger af. Så vi beder igen om at få melding tilbage fra jer brugere, der ikke er enig med vores registrering. Bestyrelsen har besluttet at carportlauget får renset tagrender og tagnedløb frem til og med den tilsluttede nedløbsbrønd. Arbejdet skulle efter planen være udført inden dette nummer af bladet når at blive delt rundt. SLAMSUGNING AF NEDLØBSBRØNDE Bestyrelsen har ligeledes bestilt at alle vores regnvandsristebrønde bliver slamsuget og funktionelt efterset. Dette er et led i bestyrelsens regelmæssige vedligeholdsarbejder. Arbejdet forventes som for carportene at være udført når dette nummer af bladet når jeres postkasser. NYE KONTRAKTER FOR TV, BREDBÅND OG TELEFONI Bestyrelsen har besluttet at indgå en ny kontrakt med Dansk Kabel TV (DKTV) om levering af bredbånd og telefoni. Årsagen er dels at DKTV for ca. et år siden ved et opkøb overtog ComX forpligtigelser overfor RVP og at DKTV ikke længere leverer de(t) TV-signaler, som vi hidtil har modtaget fra ComX. Det vil sige ComX TV-signaler nedlægges og vil blive overtaget af YouSee, der som DKTV er en del af TDC. DKTV vil derfor fremover kun være ansvarlig for bredbånd og telefoni i vores anlæg. I har alle modtaget eller vil modtage et brev om disse ændringer fra DKTV. I brevet er der også beskrevet hvorledes en gratis opgradering af jeres internetforbindelse vil ske. Ligeledes angives priser for de mulige forbindelsestyper. Samtidig har bestyrelsen besluttet at indgå en overgangskontrakt med YouSee som tilbyder TV-pakker, der er meget lig dem som ComX leverede og til de samme priser. Når kontrakten implementeres formentlig januar vil vi fremover få leveret TV-signaler fra YouSee. I 5

6 Fra Bestyrelsen vil alle få et brev fra YouSee med beskrivelse af de tilbudte pakker. YouSee tilbyder også andre produkter fra deres portefølje herunder adgang til Web-TV. For at få adgang til WebTV skal man bestille en IP adresse hos Dansk Kabel TV/ComX den koster 20 kr. pr. md. Herefter vil man få adgang til den TV-pakke man har bestilt på sin PC, tablet eller SmartPhone. På den måde har man et ekstra TV hjemme (i virkeligheden giver det adgang til to opkoblinger). Web-TV åbner det, for at man kan tage sit TV udbud med ud i Danmark, eksempelvis i sommerhuset der skal blot være en bredbåndsforbindelse på minimum 2 Mbit til rådighed, der hvor man vil have vist TV. Hvis man har valgt Bland Selv Pakker eller ekstrakanaler følger de selvfølgelig også med. TV2 og TCM kan desværre ikke tages med ud af huset. En ekstrabonus for jer, der måtte have et YouSee mobilabonnement, vil der med vores kontrakt være mulighed for rabat på dette mobilabonnement. Det er dog noget I selv skal henvende jer til YouSee om. Da vi nu får to leverandører skal vi fremover have support fra hver leverandør. Det betyder dels at det servicegebyr vi hidtil har betalt til ComX splittes op så DKTV fremover vil opkræve 14 kr. og YouSee opkræve 8 kr., men det samlede servicegebyr er det samme som under ComX. Denne overgang til YouSee vil ske inden for et par måneder. Dansk Kabel TV skal skifte først TV-signalet fra ComX til YouSee i vores anlæg. Når signalet er skiftet vil alle i Røde Vejrmølle Park kunne se YouSees fulde pakke i en periode altså 60 kanaler. YouSee sender et brev til alle husstande og beder jer om at tage stilling til hvilken pakke I ønsker. Når deadline for bestilling (typisk 2 uger) er nået, går YouSee ud og sikrer at alle får den pakke de har valgt og skal betale for. Herefter vil det være muligt at bestille alle de øvrige produkter der er i YouSee-universet samt WebTV. Vi fortsætter altså med TV fra ComX som vi kender det frem til forventelig februar 2015, så mere om det i januarnummeret af Røde Vejrmølle. VEDR. INDLÆG FRA FIN OG ELI Bestyrelsen henviser til sit svar til Fin og Eli i forrige nummer af Røde Vejrmølle, som jo kan læses på vejrmolle.dk af alle interesserede. K Ø B O G S A L G Velholdt DØR med karm og beslag KØBES. Døren skal være højrehængt og indadgående og passe til værelserne på første sal. Pris ca. 200 kr. Henvendelse: Ivan Moth, P 5, Telefon:

7 Indlæg Til grundejerforeningens medlemmer Til formand Svend Tanke Nielsen Til redaktør Finn Skjørbæk Demokratiet har svære kår i foreningen Bestyrelsen vil åbenbart ikke have en løbende medlemsdebat om foreningen og kontingentet, men vælger at undlade at besvare spørgsmål. Bestyrelsen må dog acceptere vore spørgsmål kan rejses og diskuteres frem til den kommende generalforsamling 2015 og ikke kun på denne. Redaktøren mener det ligner demokratur. Redaktøren skriver det handler om enten sund økonomi eller om vi skal køre med en mere stram økonomi. Bortset fra overgangen til ComX, har foreningen tidligere kunne selvfinansiere udgifterne i stedet for at optage banklån. Finn Skjørbæk mener vi har så store henlæggelser, så vi ikke skal til at optage lån og betale finansieringsinstitutternes store lånerenter. Derved kommer redaktøren ind til kernen. Vi har en fri og ubundet formue på kr. og med 294 grundejere udgør formuen kr. fra hvert eneste medlem. Det er svært at forstå, at foreningen ikke selv lægger op til debat før generalforsamlingen om valget mellem at bruge af formuen i stedet for at udskrive højere kontingenter de næste 20 år. Dette faktum søgte vi at rejse på sidste generalforsamling og efterfølgende indlæg i medlemsbladet. Debat ønsker grundejerforeningens bestyrelse og redaktør åbenbart ikke. Bestyrelsen mener vi som debattører ikke ret har til at fremføre synspunkter, hvis vi på generalforsamlingen ikke kan finde tilslutning, eller hvis vi ikke på tidligere generalforsamlinger har fremført det. Dette betyder næsten 75% af grundejerforeningens medlemmer ikke har ret til at fremføre noget overhovedet, idet der sjældent er fremmødt mere end 25% til en generalforsamling. Vores synspunkter kan åbenbart kun bruges på selve generalforsamlingen og ikke øvrige måneder af året. Bestyrelsen vil ikke anerkende vi sagtens kan have driftsunderskud, selvom vi siden 2010 ikke haft driftsunderskud. Siden 2008 er vores indtægter i foreningen steget fra kr. til kr. årligt svarende til en stigning på 43,1%. Sagt anderledes udgør grundejerforeningens fri formue 58,34% af indtægterne i Albertslund Kommune ville være meget rig, hvis skatteborgerne havde råd til at indbetale så mange penge for at styrke den kommunale likviditet. Grundejerforeningen vil ikke gå i dialog om grundlaget for indeksering af kontingentet. Hvorfor er det nødvendigt gennem 5 år at hæve kontingentet med ca kr. hvert år? Bestyrelsen og redaktøren vil ikke sætte kontingentet ned eller fjerne indeksering af kontingentet. Bestyrelsen vil sikre bevarelse af og øge sin likvide kapital (læs: vores frie formue). Bestyrelsen vil ikke aktuelt gå i dialog om at bruge vores frie formue til kontantkøb af Klub Albert. Bestyrelsen fastholder afdrag i 20 år med 2% i løbende indeksering. Beboerhuset koster mere end 2 mil. kr. Hvis der ikke opnås aftale med kommunen om at overtage lokaler til Klub Albert på de besluttede vilkår (max. pris på kr.), står bestyrelsen med et forklaringsproblem. Hvad skal vor formue så bruges til? med venlig hilsen Fin Hansen, Humlehusene 70 Eli Diamant, Humlehusene 68 Den 26. november

8 For et bæredygtigt Albertslund Nyhedsbrev No. 75 November 2014 Albertslunderne har i den grad taget ideen om Byttemarked til sig Med op mod besøgende og kilo gode sager, der skiftede ejermand og kvinde på byttemarkedet den 26. oktober, blev en ny tradition slået fast. Dobbelt så mange som sidste år deltog. Men Byttemarkedet er nu også en god anledning, dels til at komme af med noget af det, man ikke bruger mere, og dels til at få noget af det, man lige står og mangler. Byttemarkedet arrangerede vi sammen med Birkelundgaard, Drivhuset, og Røde Korsbutikken. Indlæg Nu begynder vi at termograferer igen. Vejret har været ualmindelig varmt på det seneste. Det er selvfølgelig både rart og godt for varmeregningen, men det gør det nærmest umuligt at bruge vores termografikamera. Det viser jo temperaturforskellene, så man kan finde kuldebroer og utætheder. Derfor har vi gået og ventet på frostvejr. Sidste vinter besøgte vi over 50 med kameraet, om vi når at komme op på lige så mange denne vinter er tvivlsomt, netop fordi det har været så varmt. Men i hvert fald går vi i gang nu og har de første 25 boligejere på listen. Stirrer stift på Paris Her umiddelbart før det næste Klimatopmøde, COP 20 i Lima i Peru, har vi netop sat en pil mere på vores klima-historiske-skilt i Kanalgaden. Paris 1017 km står der på det. Mødet i Lima bliver nemlig kun et skridt på vejen til mødet i Paris, der først skal holdes om et år. Men i Paris er det planen at verdens ledere (endelig!) skal indgå en bindende global klimaaftale. For lykkes det er situationen meget meget alvorlig. Bliver en global aftale skubbet i yderligere 5 år (som det skete på COP 15 i København), så snakker vi ikke bare klimaforandringer, som vi allerede kender dem, men eskalerende klimaforandringer ude af kontrol, om klimaflygtninge i stor stil og om regulære klimakonflikter rundt om på kloden. Derfor stirrer vi stift frem mod Paris! 8

9 Indlæg Handleplan 2015 og nye fokusområder uden Zacharias I har vi haft særligt fokus på (1) Energi og Klima og (2) I Love Albertslund. I skrivende stund tænker vi over og skriver på, hvad vi i særlig grad skal arbejde med i de kommende to år. Vi skal naturligvis fortsat arbejde med Energi og Klima, men vi har gennemført projekt 50 veje til den nye Energiby, og rundt om i boligafdelingerne og kommunen bliver der arbejdet seriøst med emnet, så tiden er inde til, at vi flytter os og sætter særligt fokus på noget andet. Derfor stopper Zacharias også ved årets udgang. Han blev ansat til at udvikle området og ikke mindst til at sikre, at vi kunne gennemføre de 50 veje / 50 energiprojekter. Det er der kommet meget godt ud af. Bl.a. solceller, termografering, energitjek, udlån af batteridrevne haveredskaber og elcykel, LED belysning, Fyrfornuftigt, klimaskilt, og undersøgelsen sammen med Aarhus Universitet om lykke og bæredygtighed. Så stor tak til Zacharias og held og lykke fremover! Vi tre andre bliver i Agenda Centeret, og vores bestyrelse skal på sit møde den 4. december beslutte, både hvilke indsatsområder vi i særlig grad skal fokusere på de næste to år, og så den årlige handleplan i det hele taget. Umiddelbart ligger det i kortene, at vi i særlig grad skal fokusere på to områder: - For det første det nye affaldssystem, der ikke bare betyder ændringer i samtlige boligområders affaldssystemer, men også at samtlige albertslundere skal ændre deres vaner, når de håndterer og sorterer deres affald. - For det andet på det vi kalder for det bæredygtige liv. Det handler om at skabe fællesskaber, engagement og handlekompetence i fht. omstillingen til bæredygtighed. Det er f.eks. I Love Albertslund, men også alt inden for Dele-, Bytte- og Låneøkonomi, og så håber vi på gode resultater fra Lykke undersøgelsen, som vi kan bruge til at blive klogere på, hvordan det bæredygtige liv kan leves og udvikles med trivsel som motor. Men den 4.12., når bestyrelsen har talt, er vi meget klogere på, hvad vi skal arbejde med i 2015, og hvad vi i særlig grad skal sætte fokus på i Kan Kanalens tang bruges til biogas? Det er et godt spørgsmål, så det har vi foreslået BIOFOS (vores rensningsanlæg) at undersøge. For tænk hvis den irriterende tang i Kanalen kan høstes og bruges til biogas. Det vil der være perspektiv i! BIOFOS sagde ja, og derfor har vi leveret en pose kanal-tang, som måske en dag bliver forgasset i tankene bagerst på billedet. Følg med på Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og Ugens Tanke. Og vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til Med venlig hilsen Povl Markussen Agenda Center Albertslund 9

10 Indlæg Nyt fra Brugergruppen nov Det mest interessante på brugergruppemødet i november var uden tvivl besøget hos DOLL, vores lyslaboratorium der udvikler fremtidens løsninger. Ganske vist var der også andet på dagsordenen: Affaldsplanen blev sendt videre i systemet for at gå i høring (fra den 16. dec. til den 16. jan). Agenda Centeret fik bevilliget tilskud i 2015 fra varme- og affaldstaksterne. Prisen på en m3 vand bliver i 2015 kr. 60. Og dertil kom en orientering om forskellige sager og projekter, men alt gennemarbejdet og liggende lige til højrebenet. Derpå gik turen til DOLL i Hersted Industripark. I DOLL samarbejder kommunen, DTU, Gate 21 og en lang række små og store internationale virksomheder fra lysbranchen. De er gået sammen om, på 10 kilometer vej i Fabriksparken, at opstille 300 gadelamper med 50 forskellige løsninger på det ypperste inden for vejbelysning. Det er fremtidens energieffektive og flotte gadelamper, virksomhederne udvikler, afprøver og udstiller. Men ikke bare det, mange af lygtepælene er også intelligente. Dvs. de slukker, når der ikke er nogen i nærheden, der skal bruge lyset, og nogen af dem er udstyret med Wi-Fi og solceller og vindmøller, så de kan kommunikere og selv producer den strøm, de skal bruge. De har altså ikke brug for at være forbundet med en ledning til el-nettet. Gadebelysning lyder måske ikke af så meget, men i Danmark, Europa og verden er det en milliard industri, og DOLL har allerede formået at tiltrække sig global opmærksomhed. Så om alt gå vel, kommer det til at skabe et væld af tiltrængte, interessante og grønne jobs i Albertslund. Men ikke bare det. Perspektiverne med DOLL er meget større end gadelys. DOLL handler også om at være helt fremme i skoene i fht. teknologisk udvikling generelt. For det ligger i kortene, at lys på mange områder og til mange opgaver vil erstatte elektriciteten. Vi kender det allerede fra fiberkabler, dioder og følere og dertil kommer en masse, som vi end ikke kan forestille os endnu. Med DOLL har Albertslund for alvor meldt sig ind i udviklingen af fremtidens løsninger. DOLL er ikke bare et spørgsmål om hvilke gadelamper, vi skal vælge her i byen. Det har et meget større perspektiv. Det bliver interessant at følge og opleve, når nu DOLL har brug for at teste, alle de nye højteknologiske løsninger, rundt om i hele byen! Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe 10

11 Indlæg Udnyt varmen bedst muligt både for din pengepung og miljøets skyld Nu hvor vi igen har gang i radiatorerne, er det godt lige at minde sig selv om, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man opvarmer sit hjem. Her er en række gode (og for nogle) gamle råd - som dog stadig holder: Tænd alle radiatorer..har du flere radiatorer i samme rum, så tænd dem alle, og ikke kun den, du sidder ved! Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne. Start på 3.. Alle termostater i rummet skal som udgangspunkt stå på det samme! Når du skruer op på 3, svarer det hos de fleste til 21 grader. Tænk over, at for hver ekstra varmegrad øger du dit energiforbrug med 5 %. Hvis termostaterne er gamle og slidte, kan de godt have ændret sig lidt, så en skal stå på 2,5 og en anden på 3,25. Udnyt din fjernvarme fuldt ud!... Når vandet forlader din radiator og skal tilbage mod fjernvarmeværket, skal det have afgivet så meget varme som muligt. Fraløbsrøret på dine radiatorer skal derfor højest være lunkne. Sådan udnytter du varmen mest effektivt og billigst! Luk døren.. luk døren til soveværelset og andre kolde rum! Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Så luk døren mellem værelser med forskellige temperaturer. På den måde udnytter du varmen bedst og minimerer træk. Dæk ikke dine radiatorer til.. Gem ikke en radiator bag sofaen, eller et stort gardin. En radiator skal, når den er tændt, have luft omkring sig. op. Luft ud.. for fulde gardiner! Selvom det er koldt udenfor, skal du lufte ud i nogle minutter nogle gange om dag med alle vinduer og døre åbne, så der er gennemtræk. Det fornyer luften, uden at vægge og møbler når at blive kolde. Den friske luft indeholder mindre fugt, og er derfor nem at varme Træk gardinerne for om natten.. Gardiner virker nemlig som en effektiv ekstra isolering, der holder på varmen. 11

12 Annonce fra EDC Erhverv Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115, 2630 Taastrup Indlæg 160 kvm. børnehave, institution eller lign. - udbydes af Albertslund Kommune til salg. Degnehusene 119, 2620 Albertslund Klub Albert - udbydes af Albertslund Kommune til salg. Ejendommen ligger i tilknytning til bebyggelsen Røde Vejrmølle Parken, centralt i Albertslund. Kommunens gode stisystemer fører direkte forbi ejendommen. Der er ikke umiddelbart mulighed for transport i bil til ejendommen. Ejendommen er nabo til børnehaver, institutioner samt store rekreative områder. Ejendommen er opført i 1974, som pavillon-byggeri og ombygget i Ejendommen fremstår udvendigt slidt og trænger til en del istandsættelse. Mange af termovinduerne er punkterede. Ejendommen indeholder: Entre/vindfang, stor fordelingsgang/-rum, 3 opholdsrum i varierende størrelser samt stort køkken, der er ejendommens største rum, kontor, 4 toiletter og fyrrum. Ejendommen bærer stærkt præg af at være benyttet som fritidsklub/institution i mange år, hvilket også fremgår af den indvendige slidtage og vedligeholdelsesstand. Grundarealet er på 700 kvm. (efter udstykning) og har en vestvendt lukket have/legeareal samt mindre græsareal foran ejendommen. Anvendelse skal være institution, skole, behandlingssted eller fælleshus. Estimerede driftsudgifter for 2015: Skatter og afgifter ca. kr og forsikring ca. kr Fremvisning og udbudsmateriale rekvireres hos EDC Erhverv Strandfelt, Taastrup Hovedgade 115, 2630 Taastrup, tlf Udbydes for Albertslund Kommune: A. Ejendommen udbydes til salg for Albertslund Kommune til en vejledende kontantpris på kr ,00. B. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere eller lavere købstilbud end vejledende udbudspris på kr ,00. C. Ejendommen overtages tom for lejere. D. Ejendommen er pt. en del af matr.nr. 10A Herstedøster by, Herstedøster, hvilket betyder, at ejendommen skal udmatrikuleres i forbindelse med køb. Der er indhentet tilbud på udmatrikulering fra landinspektør på ca. kr ,- + moms. Det forudsættes, at køber bærer omkostningen til udmatrikuleringen. E. Ejendommen udbydes til salg efter reglerne i Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i 12

13 Indlæg nærværende udbudsmateriale med tilhørende bilag. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere nogen af de indkomne tilbud, men kan forkaste alle. Ejer forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne købstilbud og evt. forkaste dem alle. F. Tilbudsfrist: Tilbud i lukket kuvert - skal være EDC Erhverv Strandfelt i hænde senest den 18. december 2014, kl G. Tilbud skal være kontant og uden forbehold. Særlig tilbudsblanket skal anvendes - den fås sammen med udførligt udbudsmateriale. H. Tilbuddet skal være gældende frem til den 31. januar 2015, hvorefter hver enkelt tilbudsgiver får besked. Tilbuddet skal være et præcist beløb og købstilbud afgivet med forbehold kan af Albertslund Kommune forkastes som ukonditionsmæssige. I. Når meddelelse om køb er meddelt køber skal køber senest 5 dage efter deponere købesummen, jf. salgs- og udbudsvilkår. J. Handlen skal godkendes af Albertslund kommune (Møde om indstilling af køber forventes afholdt ultimo januar 2015). K. Ejendommen overtages af køber som beset og i den stand, hvori den er og forefindes på tidspunkt for aftalens indgåelse. L. Køber er forinden underskrift og afgivelse af tilbud blevet opfordret til at gennemgå ejendommen sammen med en byggesagkyndig og foretage en grundig gennemgang. M. Køber overtager ejendommen den 1. februar Nøgletal Sagsnr Ejendomstype/Udbud Pris. Ejendommen udbydes i licitation Etageareal 160 m² Arealer Grundareal 700 m² Bebygget areal 160 m² Erhvervsareal 160 m² Samlet etageareal 160 m² Økonomi Ejendomsskatter kr. Årlige driftsudgifter kr. Vurdering 2012 Ejendomsværdi kr. Grundværdi kr. Ejendommen Byggeår 1977 Omfattet af energimærke Nej (mrk. G) Faciliteter Aircondition Nej Elevator Nej Indsendt af Fin Hansen og Eli Diamant. 13

14 Indlæg Carporte ved Degnehusene 2 48 Så skete der desværre det, som vi her i huset har frygtet længe: opførelse af carporte på den pæneste parkeringsplads i hele bebyggelsen! Vi har en åben og lys parkeringsplads, og som vi har nydt i alle de år, vi har boet her. Selvfølgelig har det været irriterende om vinteren at skulle skrabe sne m.m. af bilen, men det tog vi gerne med for at kunne have udsyn. Det harmonerer vel heller ikke med Nabohjælp, at parkeringspladsen eventuelt bliver klistret til med carporte, og med den grad af vedligeholdelse, som ses i området, er det vel heller ikke noget at tragte efter. Skal det ikke afgøres ved en demokratisk afstemning, om der overhovedet skal etableres carporte på vores plads? Hvad siger vedtægterne? Venlig hilsen Ole og Lilan Lassen D40 Bliver også sendt til RVP bladet. Hej Finn Hjælp til mindre hundelort på Herstedøsterskole Elevrådet har holdt møde med skolebestyrelsen på Herstedøsterskole. I den anledning havde eleverne et meget stort ønske om at der blev gjort noget ved de mange hundelorte, der ligger på vores idrætsareal. Vi aftale at undertegnede og elevrådsformanden, sammen tog kontakt til alle de boligområder, der grænser op til vores skole. Vi håber derigennem at vi kan komme størstedelen af problemet til livs, gennem dialogen. Så nu vil vi høre jer om i vil hjælpe, med at bringe nedenstående opfordring, i jeres beboerblad? "Kære hundeluftere, i, på og omkring Herstedøsterskoles idrætsbane. På vores skole benytter mange elever, gæster og idrætsforeninger vores dejlige store idrætsplads. Vi er glade for at have så stort et areal at boltre os på og alle er velkomne til at benytte det. Det er dog desværre sådan at vi efterhånden har svært ved at være derude grundet hundelorte. Der er mange og det besværliggør og tager tid fra undervisningen at vi skal fjerne dem, før vi kan komme igang. Så vi vil gerne fra skolebestyrelsen og elevrådet opfordre alle jer, der lufter hunde på vores idrætsareal, til at samle op efter jeres hund. På forhånd tak :-)" På forhånd tak Emilie - elevrådet Vicky Have Pedersen - skolebestyrelsen 14

15 Annoncer SERVICE-UDLEJNING Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at kunne leje festservice til en privat fest. Der er service til 36 personer, omfattende: Dybe og flade middagstallerkener Frokosttallerkener Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas Kaffekopper m/ desserttallerkener Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 6 vandkarafler Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 4 borde, 1,0 x 2,0 m, 35 hvide stabelstole Prisen for leje af ovenstående er: Medlemmer af motionistforeningen Andre grundejerforeningsmedlemmer kr.100,- kr Betaling erlægges ved afhentning. Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl og til Sanne Krogh, D 18 Telf

16 Annoncer Vestegnens Vinduer A/S v. Tømrermester Bjarne Hansen Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle Park Priseksempler: Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra ,- Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags thermo, fra 9.500,- Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra ,- 1. Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, vedligeholdelsesfrit fra Velfac 2. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og alubundglaslister 3. Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 4. Fast tid og fast pris 5. Vi klarer det hele også bortkørsel af affald Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 6. Forsikringsskader af enhver art 7. Skillevægge og lofter 8. Alle typer skure og overdækninger Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park Vi er medlem af byg garanti ordningen Ring for at få et uforpligtende tilbud eller Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 16

17 Foreninger KULTUREL FORENING TILBYDER: Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmelding: Bemærkning: Julekoncert med Kurt Ravn Torsdag 4. december 16:00 Væremøllen Til kasserer senest 20. oktober Der vil være transport til Glostrup Station Kammerkorkoncert Søndag 14. december 15:00 Væremøllen Til formand senest 7. december Der vil være fællestransport til Gladsaxe Kirke Kammerkorkoncert Tirsdag 16. december 18:30 Væremøllen Til formand senest 9. december Der vil være fællestransport til Kristkirken Kunstmuseet Arken Onsdag 14. januar 10:00 Væremøllen Til formand senest 7. januar Der vil være fællestransport til Arken Ordinær generalforsamling Fredag 6. februar 18:00 Degnehusene 76 Til formand senest 30. januar Indkaldelse m.m. vil tilgå senere Fornavn: Efternavn: Indmeldelses-blanket Adresse: Fødselsdato: Fastnet: Mobil: Kontingent indtil den betales med: (indsættes på reg. nr: 4434 Konto: med navn som tekst) (Sæt kryds/tilføj) Kr. 100,00 Film: Opera: Teater: Ønsker til aktiviteter: Udstillinger: Koncerter: Byvandringer: Temarejser: Andet: Andet: Afleveres hos kasserer, Finn Skjørbæk i Præstehusene 79 Du kan se alt om foreningen på: 17

18 Foreninger RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. Faste aktiviteter er følgende: Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-stævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der er fri søndags træning kl på banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering findes også en seniorturnering. Deltagerne skal her være 18 år gamle. OBS: Nu er det lykkedes at stable et hold på benene igen. Kontakt Henrik H 84 Badminton: I perioden 1-9 til 30-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om lørdagen fra 8:00 til 16:00. Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene m.m. Petanque: Hver søndag kl er der folk, der spiller Petanque på baneni Lunden. Find kuglerne frem og mød op. Cykelskovtur: En lørdag i løbet af sommeren drager vi ud i det blå medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret.tilmelding vil være påkrævet, da turens længde tilpasses hvis mindre børn deltager. Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden Pigernes motionsdag: Hver mandag kl er vi nogle voksne piger, der går en tur i Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven for alle i bebyggelsen! Kontingent: Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: Aktive Passive : Kr. 200,- pr. år : Kr. 60,- pr. år Regnskabsåret er 1/1-31/12, og kontingentet opkræves på konto reg Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 18

19 Foreninger Bestyrelse: Formand : Dan Raun H 106 Tlf Kasserer : Jesper Krogh D 18 Tlf Sekretær : Ole Lassen D 40 Tlf Best.suppl. : Karin Skytte D 68 Tlf Kontaktpersoner: Fodbold : Henrik Sørensen H 84 Telf Badminton : Dan Raun H 106 Telf Petanque : Bjarne B. Hansen D 97 Telf

20 Albertslund s bedste mæglerteam! Fordi det ikke er lige meget, hvem der sælger din bolig! Strandfelt Bytorvet 31, 2620 Albertslund Tlf.:

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2014-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2014-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2014-42. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - AUG. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - AUG. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - AUG. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2014-41. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2015-42. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2016-43. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2016-43. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2016-43. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2015-42. ÅRGANG Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - JUNI 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - JUNI 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - JUNI 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - APR. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - APR. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - APR. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2014-41. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - SEPT. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - SEPT. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - SEPT. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - NOV. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - NOV. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - NOV. 2013-40. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2014-41. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK. Røde Vejrmølle NR. 2 - F E B. 2011-38. Å R G A N G

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK. Røde Vejrmølle NR. 2 - F E B. 2011-38. Å R G A N G MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - F E B. 2011-38. Å R G A N G Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK. Røde Vejrmølle NR. 3 - M A R. 2011-38. Å R G A N G

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK. Røde Vejrmølle NR. 3 - M A R. 2011-38. Å R G A N G MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - M A R. 2011-38. Å R G A N G Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2015-42. ÅRGANG Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2015-42. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2014-41. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - OKT. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - OKT. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - OKT. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 4 - APR. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2014-41. ÅRGANG 1 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEPT. 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEPT. 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEPT. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2015-42. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2009-36. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2009-36. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2009-36. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2007-34. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2007-34. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2007-34. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerfor-eningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 2 - FEB. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 8 - SEP. 2014-41. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2015-42. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2013-40. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2013-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2013-40. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

Offentligt udbud for Randers Kommune

Offentligt udbud for Randers Kommune Offentligt udbud for Randers Kommune Sag 6381-2 TIL SALG Randers SV - Vorup Boulevard 33, delområde C2 Tidligere anvendt til serviceareal for kommuneskolen - Vorup Skole Ejendommen udbydes i 3 delområder:

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

NR. 5 - MAJ ÅRGANG

NR. 5 - MAJ ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2010-37. ÅRGANG Husk Generalforsamlingen Torsdag den 27. maj kl. 19:30 Lørdag den 29. MAJ 2010 kl. 14.00 I Lunden Bladets

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2014-41. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2014-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - T. 2014-41. ÅRGANG Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2011-38. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2011-38. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2011-38. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2015-42. ÅRGANG Bladets indhold Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Til Medlemmerne Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Taastrup d. 10/3 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. april kl. 19.30 i TAB Sønderbys

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2007-34. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2007-34. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - JUNI 2007-34. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerfor-eningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2012-39. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2012-39. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 9 - OKT. 2012-39. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel Salgsopstilling OFFENTLIGT UDBUD Møllevej 4A, 8420 Knebel Sag 900902CH Ejendommen udbydes af Syddjurs Kommune til salg ved offentligt udbud som Kommunens ejendomme, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 5 - MAJ 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle. NR. 6 - Aug ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle. NR. 6 - Aug ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 6 - Aug. 2016-43. ÅRGANG Bladets indhold: Bladets indhold Fra bestyrelsen: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - NOV. 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Indhold : Den nye bestyrelse se også bagsiden af Ørenlyd Side 1 Vedtægtsændringer Afstemning Side 1 Udvalg Side 2 Fodboldmål

Læs mere