Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE AF REFERAT Referat godkendt uden bemærkninger. Referatet lægges på hjemmesiden. 3. ORIENTERING & STATUS Generelt Nyhedsbreve og hjemmesiden Nyhedsbrev nr. 7 udsendt mellem jul og nytår. Indeholdt stibelysning, rensning af kloakker, snerydning og status mht. udrulning af fjernvarme, som med stor sandsynlighed ikke kommer til Sølodden i den nærmeste fremtid. Hjemmesiden er opdateret med seneste godkendte referat (fra d. 1/9) og nyhedsbrev nr. 7. Sociale arrangementer Action Timing Vedligeholdelsesplan for fællesarealerne Opdagelsen af den manglende vedligeholdelse af kloakkerne åbner op på om der ikke er behov for at udarbejde en vedligeholdelsesplan for hele Søloddens fællesarealer, dvs. både de grønne arealer, vej, stier, belysning og kloakkerne. F.eks. bør kloakkerne nok undersøges vha. tv-inspektion med jævne mellemrum. Det blev besluttet at vedligeholdelseskontoen skal indeholde midler, så der over en årerække kan foretages den nødvendige vedligeholdelse af fællesarealerne. Heriblandt tv-inspektion af kloakker og reparationer af vej og stier. Dette gøres ved at overføre ikke anvendte penge til næste års budget. Hvor stor vedligeholdelseskontoen skal være skal undersøges i ALLE 2015 Side 1

2 Nabolisten Generelt er der god modtagelse af nabolisten. Der mangler kun to husstande nr. 57 og 59. Nabolisten bliver også jævnligt brugt. Det anbefales, at kontakte bestyrelsen direkte og ikke igennem Nabolisten. Der skal oprettes alias til alle husstande. Grundejernes forpligtigelser I vores vedtægter står følgende: 5.2. Grundejerforeningen forestår driften, vedligeholdelsen, renholdelsen, snerydning og glatførebekæmpelse af de fællesarealer, som foreningen har taget skøde på, og de fællesanlæg, der henligger på arealet og dermed tilhører foreningen. Grundejerforeningen afholder omkostningerne hertil Grundejerforeningen påtager sig ikke de pligter, der i henhold til offentlige regler påhviler de enkelte medlemmer direkte i disses egenskab af grundejere. Derfor kunne der være tvivl om hvem der har ansvaret for snerydning og renholdelse af veje, stier og fortove. Derfor blev der taget kontakt til PL, som gav et klart og utvetydigt svar: Jeres vedtægter er dejlig informative og åbner intet sted op for at der er nogen der kan tro, at foreningen skal forestå snerydning m. v. andet end i forbindelse med det fællesejede areal. Vi har i øvrigt udbygget vejledningen omkring snerydning i det nummer af MIT HUS (nr ) du får mellem jul og nytår. Side 17. Det er ejerne af de tilstødende ejendomme, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse i det omfang, som loven foreskriver eller som kommunen nærmere måtte have bestemt. Dvs. vores nuværende praksis er korrekt. Der er dog stadig et udestående mht. snerydningen af den sidste del af stien mellem nr. 61 og 63. Præventive foranstaltninger imod indbrud Der er flere på vejen, som har tilmeldt sig Nabohjælp. Hvor mange vides ikke. Information om Nabohjælp udsendes på Nabolisten. Hvis der er bred tilslutning til Nabohjælp kan der bestilles et Nabohjælp skilt. Side 2

3 Fællesarealerne Skævt skilt ved chikanen oppe ved udkørselen. Vejene skal fejes i forbindelse med næste havedag. Alle Beplantningsplan for fællesarealer Antenneforening Bl.a. grundet generelt opbrud på tv pakke markedet, vælger bestyrelsen ikke at foretage sig yderligere mht. antenneforeningen. 4. FÆLLESGRUNDEJERFORENINGEN God stemning på mødet d. 20/11 i FGF. Parklodden overtager driften af FGFs hjemmeside. Asfaltering af sti udskydes da projektet ikke kan gennemføres grundet kassebeholdningen varierer meget over året. I mellem tiden indhentes der nye tilbud. Kontingentets størrelse fastholdes, således at kassebeholdningen kan øges, så sti projektet kan gennemføres. 5. STIBELYSNING Projektet med at slukke for 4 af de 6 lamper på stien er afsluttet. Lamperne på stien er nu tændt igen. Det kan konkluderes, at det øger utrygheden at slukke for sti belysningen. DONG har opsagt vedligeholdelseskontrakten fra d. 1/10. Se bilag 1. Det blev aftalt at der skal arbejdes med følgende forslag, som fremlægges på GF Fortsætter med DONG. indhenter ny pris fra DONG. 2. Sætter egne lamper op. Pris pr. lampe. Klaus kontakter lokal elektriker. 3. Slukke al eller dele af belysning af stien. Ovenstående muligheder skal belyses og fremlægges på GF. Så der kan træffes en beslutning. Der afsættes ikke midler til dette på budgettet. Skal evt. finansieres af ekstraordinært bidrag. Klaus Side 3

4 6. ØKONOMI Regnskab 2014 Se bilag 2. Regnskabet har overskredet budgettet med ca kr. Som fordeler sig primært på ekstra til vedligeholdelse af søen og kr. til ekstra vedligeholdelse af veje og fællesarealerne (bl.a. træfældning). Regnskab 2015 godkendt af bestyrelsen. Regnskabet skal godkendes af revisoren. Ole Budget 2015 Se bilag 3. Vedligeholdelses kontoen sættes væsentligt op, for at afspejle de faktiske behov. Desuden har kloakkerne ikke været renset i mange år (Olieudskiller ca kr., vejbrønde, sandfilter m.m. ca kr.) Budget 2015 godkendt af bestyrelsen. Kontingent 2015 De øgede udgifter til vedligeholdelse og FGF s høje kontingent medførere at bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra til kr. pr. år. Kontingentopkrævningen vil ske efter generalforsamlingen. 7. GENERALFORSAMLING 2015 Sognegården booket tirsdag d. 14/4 kl Indkaldelses udsendes senest d. 30/3. Skal indeholde: Godkendt regnskab Budget 2015 Forslag til stibelysning FGF s regnskab og budget 8. EVENTUELT Forfattet af Sørensen d Næste møde: torsdag d. 5/ Side 4

5 BILAG 1 Side 5

6 BILAG 2 Regnskab 2014 Regnskab for Grundejerforeningen Sølodden Periode Resultatopgørelse ÅR 2014 sidste år Kontingent, indtægter Indtægter i alt Sommervedligeholdelse Vintervedligeholdelse FGF (årl. 385 kr. pr. husstand, 1/ /05-14) FGF (årl. 385 kr. pr. husstand, 1/ /12-14) Parcelhusejernes Landsforening - forsikring Parcelhusejernes Landsforening - kontingent Belysning Bestyrelse Arbejdsdag Belægning veje vedligehold/opretning Generalforsamling Oprensning af sø Vedligeholdelse Sandkasser Udgifter i alt Årets resultat Balance Aktiver Bankindestående, Jyske Bank Forudbetalt lokaleleje generalforsamling Aktiver i alt Passiver Egenkapital, primo Periodens resultat Egenkapital, ultimo Skyldig omkostning, STV dec Skyldig omkostning, FGF (1/ /12-14) Passiver i alt Side 6

7 BILAG 3 Budget 2015 BUDGET 2015 for Grundejerforeningen Sølodden Budget 2015 Budget 2014 Realiseret 2014 Kontingent (kr pr. husstand og vi er 48) Indtægter i alt FGF (kr. 385 pr. husstand og vi er 48) Søen renovering inkl. ansøgning til kommunen Snerydning (sæson løber 1 /11-31/3) Sommervedligeholdelse (sæson 1/5-31/10) Belysning stier (6 lamper) Parcelhusejernes Landsforening - forsikring Parcelhusejernes Landsforening - kontingent Bestyrelsesmøder Belægning veje vedligehold/opretning Beplantning - pleje Vedligeholdelse og rensning af kloak Generalforsamling Arbejdsdag Vedligeholdelse Udgifter i alt Overskud/underskud Side 7

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek.

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Generalforsamling / Beboermøde 2004 GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Repræsentanter for 28 af 35 huse var til stede ca. 55 personer i alt. OBS. Se evt.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere