Prisblad Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisblad 2013. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013"

Transkript

1 Prisblad 2013 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: opdateret 4. juni 2013

2 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [2]

3 1 GENERELT 4 2 FORBRUGSPRISER Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Dagrenovation Genbrugsordning 7 3 ØVRIGE YDELSER OG GEBYRER Generelt Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Særbidrag Tømning af bundfældningstank Varde Affald A/S 11 4 TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutning Varde Vandforsyning A/S Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Etablering af stikledninger Tilslutning Varde Kloak og Spildvand A/S Bolig Erhverv i byzone Tilslutning Varde Varmeforsyning A/S Tilslutningsbidrag for grunde etableret efter Byggemodningsbidrag 15 5 AFBRYDELSE Afbrydelse Varde Vandforsyning A/S Afbrydelse Varde Kloak og Spildevand A/S 15 6 RYKKERPROCEDURE 16 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [3]

4 1 Generelt Priser og afgifter er vedtaget af Varde Forsyning A/S d. 29. oktober 2012 og godkendt af Varde Kommune d Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl. Opgørelse og afregning af forbruget følger kalenderåret. I december måned udsendes selvaflæsningskort. Du kan anmode Varde Forsyning A/S om at foretage aflæsningen mod betaling af et aflæsningsgebyr. Henover året opkræves a conto-betaling fordelt på fire rater, en i hver af månederne marts, maj, august og november med betaling omkring den femte. Årsopgørelsen for forbruget det foregående år udsendes sammen med første a conto-betaling for det nye år. Ønskes uddybende information, eller har du spørgsmål til priser, kan der rettes henvendelse til vores kundecenter via , telefon eller personlig fremmøde. Åbningstider i kundecenteret Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl. 10:00 15:30 Torsdag kl Fredag kl Kontaktinformationer Hovednummer: : Samme nummer til døgnvagten uden for normal åbningstid til kundecenteret: til andre henvendelser: Du finder kontaktinformationer til de enkelte medarbejdere på vores hjemmeside. Varde Forsyning A/S Gl. Kærvej Varde Selskab CVR-nr. EAN-nr. Varde Forsyning A/S CVR Ingen faktura Varde Forsyningsservice A/S CVR EAN nr Varde Affald A/S CVR EAN nr Varde Kloak og Spildevand A/S CVR EAN nr Varde Vandforsyning A/S CVR EAN nr Varde Varmeforsyning A/S CVR EAN nr Find mange flere informationer på Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [4]

5 2 Forbrugspriser 2.1 Varde Vandforsyning A/S VAND Pr. målt m³ vand (inkl. kortlægningsgebyr) 3,44 4,25 Statsafgift 6,13 7,75 I alt pr. målt m³ vand 9,57 12,00 Fast pris pr. måler Qn 1,5 & 2,5 m³ 761,00 951,25 Qn 6 m³ 899, ,25 Qn 10 m³ 1.009, ,25 Qn 15 m³ / DN 50 flowmåler 1.403, ,75 Qn 25 m³ / DN 65 flowmåler 1.531, ,00 Qn 40 m³ / DN 80 flowmåler 1.660, ,50 Qn 60 m³ / DN 100 flowmåler 1.788, ,75 Qn 150 m³ / DN 150 flowmåler 2.571, , Varde Kloak og Spildevand A/S SPILDEVAND Pr. målt m³ vandforbrug * 23,09 29,00 Pr. målt m³ vandforbrug for ejendomme tilsluttet vakuumanlæg. 7,20 9,00 Reduktion for leveret el til hustandspumpestation pr. m³. -1,00-1,25 Fast pris pr. stikledning Fast vandafledningsbidrag pr. stikledning pr. år. (Der opkræves ikke bidrag for regnvandsstikledn.) 480,00 600,00 * Taksterne er inkl. statsafgift for ejendomme tilsluttet offentligt spildevandssystem. Afgiften udgjorde i øre/m³. For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug på 170 m³ om året. Vand, der medgår i en erhvervsejendoms primære produktion, kan fritages for vandafledningsbidrag. 2.3 Varde Varmeforsyning A/S VARME Pr. målt MWh* 404,00 505,00 Fast pris pr m 2 Arealafgift pr. m 2 pr. år** indtil 200 m 2 12,00 15,00 Arealafgift pr. m 2 pr. år** over 200 m 2 10,00 12,50 Arealafgift pr. m 2 pr. år for godkendte lavenergihuse (med varmtvandsbeholder) 6,00 7,50 Fast pris pr installation Enhedspris pr. år pr. installation 680,00 850,00 * Ved MWh-afregning kræves en afkøling af fjernvarmevandet i årligt gennemsnit på min. 30 C. Ved lavere afkøling kan prisen forhøjes med et tillæg på 1 % pr. grad under 30 C. **For boliger er grundlaget boligens antal m 2 boligareal i.h.t. BBR. For erhverv er udgangspunktet den installerede effekt, således at 1 kw = 7 m 2. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [5]

6 2.4 Varde Affald A/S Dagrenovation Dagrenovation - Privat helårsbolig Tømning hver anden uge: 80 L sæk 425,00 531,25 80 L container (udfases) * 425,00 531, L container (udfases) * 581,00 726, L container 619,00 773, L container (udfases) * 710,00 887, L container 1.000, , L container (udfases) * 1.212, , L container (udfases) * 1.423, , L container 1.540, , L container 2.005, , L container (udfases) * 2.401, , Dagrenovation - Private sommerhuse Tømning hver uge: 80 L sæk (udfases) * 852, ,00 80 L container (udfases) * 852, , L container 1.239, , L container (udfases) * 1.419, , L container 1.999, , L container (udfases) * 2.846, , L container (udfases) * 3.081, , L container (udfases) * 4.010, , L container (udfases) * 4.802, ,50 Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år): 80 L sæk (udfases) * 590,00 737,50 80 L container (udfases) * 590,00 737, L container 858, , L container (udfases) * 983, , L container 1.384, , L container (udfases) * 1.970, , L container (udfases) * 2.133, , L container (udfases) * 2.775, , L container (udfases) * 3.322, ,50 Centraltømning (bringeordning) Centraltømning sommerhus 335,00 418,75 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [6]

7 Dagrenovation - Erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger Tømning hver uge: 80 L sæk 852, ,00 80 L container (udfases) * 852, , L container (udfases) * 1.162, , L container 1.239, , L container (udfases) * 1.419, , L container 1.999, , L container (udfases) * 2.424, , L container (udfases) * 2.846, , L container 3.081, , L container 4.010, , L container (udfases) * 4.802, ,50 Tømning hver anden uge: 80 L sæk 425,00 531,25 80 L container (udfases) * 425,00 531, L container (udfases) * 581,00 726, L container 619,00 773, L container (udfases) * 710,00 887, L container 1.000, , L container (udfases) * 1.212, , L container (udfases) * 1.423, , L container 1.540, , L container 2.005, , L container (udfases) * 2.401,00 * Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes ,25 Se afsnit 3.4 for priser på ændring af containerstørrelse m.m Genbrugsordning Private Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed 880, ,00 Klublejligheder/plejeboliger 440,00 550,00 Ekstra genbrugsspand 210,00 262,50 * Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand mv Institutioner mv. 600 L genbrugscontainer, hver anden uge 518,00 647, L genbrugscontainer, hver måned 259,00 323,75 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [7]

8 Erhvervsvirksomheder Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen. Bygge/anlægsvirksomheder: - Med 0-1 ansatte 4.641, ,25 - Med 2-10 ansatte , ,25 - Med over 10 ansatte , ,50 Øvrige virksomheder 1.105, ,25 Farligt affald Gebyr farligt affald 261,00 326,25 Myndighedsgebyr*: Myndighedsgebyr for erhverv 230,00 287,50 *Myndighedsgebyr opkræves uafhængig af tilmelding til genbrugspladsen Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [8]

9 3 Øvrige ydelser og gebyrer 3.1 Generelt Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Faktureringsgebyr ved manuelle fakturaer (ikke tilmeldt Betalings Service) pr. faktura 25,00 31,25 Gebyr for levering af oplysninger til ejendomsmægler m.fl. 100,00 125,00 Gebyr for aflæsningsbesøg 240,00 300,00 Flytteafregning 150,00 187,50 Rykker ved manglende måleraflæsning 100,00 100,00 Forgæves fremmøde (ved bl.a. målerskifte) 240,00 300,00 Første rykker 100,00 100,00 2. Rykker/Lukke- og inkassovarsel 150,00 150,00 Lukkegebyr* 750,00 750,00 Genåbningsgebyr* 750,00 750,00 * Indenfor normal arbejdstid. 3.2 Varde Vandforsyning A/S Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms Erstatningsmåler Qn 1,5 og Qn 2,5 m³ 700,00 875,00 Qn 6 m³ 900, ,00 Qn 10 m³ 1.500, ,00 Kontrolafprøvning af måler Qn 1,5 Qn 10 m³ 900, ,00 Qn 15 Qn 60 m³ 1.500, ,00 Mag. Flowmåler Efter regning Replombering efter fjernelse uden anmeldelse Qn 1,5 Qn 150 m³ 600,00 750,00 Byggevand Pris for byggevand til enfamiliehus på egen Matrikel er inkluderet i tilslutningsbidraget. Øvrige bebyggelser * 2.000, ,00 Vand fra vandfyldestation Pris pr. m³ inkl. statsafgift 20,00 25,00 * Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil som udleveres af Varde Forsyning A/S. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [9]

10 3.3 Varde Kloak og Spildevand A/S Særbidrag Særbidragstaksten Særbidragstaksten 4,25 5,31 Der betales særbidrag, hvor der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. For en særbidragspligtig forbruger (virksomhed) pålægges således det almindelige afledningsbidrag samt et særbidrag. Til beregning af særbidraget anvendes virksomhedens vandforbrug og den gennemsnitlige værdi af forureningsfaktoren F, som beregnes på hver af de i virksomhedens tilslutningstilladelse angivne egenkontrolprøver. Til beregningen af særbidragsfaktoren F anvendes spildevandets koncentration i mg/l af COD (kulstof) og N (kvælstof). F = 0,5 C COD ,5 C N 80 Ved udregning af forureningsfaktoren F for den enkelte prøve sættes: C COD, mindst til 1200 mg/l C N, mindst til 80 mg/l Herved kan forureningsfaktoren for hver prøve ikke beregnes til mindre end 1. Betalingen for særbidrag fremkommer som en takst for forurenet spildevand (særbidragstakst). Taksten fastsættes ligesom vandafledningsbidraget. Særbidraget beregnes som: Særbidrag = Q (F middel 1) S Q = det målte vandforbrug i m 3 F middel = gennemsnittet af de enkelte prøves forureningsfaktor S = særbidragstaksten i kr./m 3 Det påhviler den enkelte spildevandsproducent at etablere og bekoste de til egenkontrollen nødvendige målebrønde med videre efter anvisning fra Varde Kommune. Efter tilsvarende retningslinjer kan Byrådet ved ændring af, eller ved tillæg til betalingsvedtægten, godkende regler for betaling, hvor andre stoffer er af afgørende betydning for belastning af renseanlæggets drift, herunder blandt andet tilledning af tungmetaller og miljøfremmedes stoffer. I tilfælde hvor virksomhedens udgifter til egenkontrolprøver overstiger det faktiske særbidrag, kan Varde Kommune i samarbejde med Varde Forsyning A/S fastsætte en fast forureningsfaktor, som virksomheden skal betale særbidrag efter. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [10]

11 3.3.2 Tømning af bundfældningstank Samletanke og Trixtanke Tømning Tømning af bundfældningstank inkl. 424,00 530,00 behandlingsafgift (max. 3 m³). Tømning over 3 m³, pr. m³. 141,25 176,50 Ekstraordinær tømning bundfældningstank. 892, ,50 Forgæves kørsel, 1. gang (inden for rute). 300,00 375,00 Forgæves kørsel, 2. gang (inden for ruten). 300,00 375,00 Bidrag Samletank for spildevand: Bidrag pr. m³ 23,09 29,00 Modtagelse og behandling af septisk slam o. lignende pr. m³ 280,00 350,00 Taksterne er inkl. statsafgift for ejendomme tilsluttet offentligt spildevandssystem. Afgiften udgjorde i øre/m³. 3.4 Varde Affald A/S Pris pr. beskyttelsespose til containere (Beskyttelsesposer sælges i hele ruller af 28 stk. indtil 400 l) 3,00 3,75 Skarnbasse til ekstra sække (mærkat købes og sættes på sækken) 27,00 33,75 Gebyr ved ændring, herunder tilmelding framelding osv. 178,00 222,50 Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens 100,00 125,00 Ekstra tømning 103,00 128,75 Affaldsbeholdere: Nye beholdere og containere, der leveres, er Varde Forsyning A/S ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag. Erstatning af container er indkøbspris samt transport. Ved afhentning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, kan tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.). Ved afhentning udenfor rute faktureres tømningen som ekstra tømning. (fx. manglende tømning pga. spærrede adgangsforhold såsom bil i indkørsel, løsgående hund, overfyldte beholdere m.m.). Afmelding af dagrenovation: Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske såfremt huset er ubeboet. I den periode hvor ordningen er afmeldt, opkræves stadig gebyr for andre ordninger. Ejendommen skal tilmeldes så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen. Afmelding/tilmelding skal ske skriftligt til Varde Forsyning A/S. Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger. Renovationsændringer: Der kan foretages renovationsændringer uden gebyr i forbindelse med ejerskifte, såfremt ændringen anmodes via Varde Forsyning A/S hjemmeside. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [11]

12 4 Tilslutningsbidrag 4.1 Tilslutning Varde Vandforsyning A/S Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Varde Vandforsyning A/S etablerer stik med stophane ved grundskel Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Enfamilie- og landeejendomme uden erhverv , ,00 Rækkehuse, andelsboliger og lejligheder* 6.900, ,00 Kollegieværelser uden eget køkken 4.900, ,00 Kolonihaver 4.400, ,00 * Ved etablering af fælles stikledning Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Stikledningsdimension 32 eller 40 mm , ,00 50 mm , ,00 63 mm , ,00 75 mm , ,00 90 mm , , mm , , mm , , Landzone (Zone 2) Varde Vandforsyning A/S etablerer anboring med stophane ved forsyningsledning (inkl. eventuel vejkrydsning) Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Enfamilie- og landeejendomme uden erhverv , ,00 Rækkehuse, andelsboliger og lejligheder* , ,50 Kollegieværelser uden eget køkken 7.350, ,50 Kolonihaver 6.600, ,00 * Ved etablering af fælles stikledning Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Stikledningsdimension 32 eller 40 mm , ,00 50 mm , ,00 63 mm , ,00 75 mm , ,00 90 mm , , mm , , mm , ,50 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [12]

13 4.1.3 Etablering af stikledninger Det samlede bidrag for tilslutning skal være indbetalt til Varde Forsyning A/S før arbejdet påbegyndes. Ved stikledning større end 75 mm. og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt tilfælde. Kunden etablerer og betaler selv jordledningen fra stophanen til brugsstedet Stikledning, som etableres samtidig med etablering af forsyningsledning 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning 5.500, ,00 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning 6.100, ,00 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning 6.700, ,00 75 mm. og der over Efter regning Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,00 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,00 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,00 75 mm. og der over Efter regning 4.2 Tilslutning Varde Kloak og Spildvand A/S Bolig Tilslutningsbidrag for en boligenhed, inkl. stikledning til skel , , Erhverv i byzone Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m³ grundareal, inkl. stikledning til skel , ,50 For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. Varde Forsyning A/S kan oplyse vilkårene for tilslutning. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget. Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægter for Varde Forsyning A/S vedtaget af Varde Byråd d. 26. juni Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [13]

14 4.3 Tilslutning Varde Varmeforsyning A/S Tilslutningsbidrag for grunde etableret efter Tilslutningsbidraget består af grundafgift, belastningsafgift og stikledningsbidrag Grundafgift Grundafgift 4.600, , Belastningsafgift Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Enhedsbidrag pr. m2 boligareal/erhvervsareal i.h.t. BBR: Indtil 420 m2 73,00 91,25 Over 420 m2 47,00 58,75 For godkendte lavenergihuse med varmtvandsbeholder 47,00 58,75 Erhvervsbygninger med mindre opvarmningsbehov pr. kw: Indtil 60 kw 508,00 635,00 Over 60 kw 330,00 412, Stikledningsbidrag Stikledningsbidraget dækker udgifter til stikledning på egen grund. Målt fra skel ført indenfor nærmeste ydermur (eller efter anden aftale) kr. pr. meter. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Stikledningsdimension 22,0 mm 772,00 965,00 33,7 mm 874, ,50 42,4 mm 935, ,75 48,3 mm 1.179, ,75 60,3 mm 1.219, ,75 76,1 mm 1.280, ,00 88,9 mm 1.463, ,75 114,3 mm 1.748, ,00 139,7 mm 2.032, ,00 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [14]

15 Særlig bestemmelse: Ved tilslutning af eksisterende boliger i fjernvarmeforsyningens område beregnes stikledningsbidrag således: o Ved stikledning op til 30 m betales kun for de første 10 m. o Ved stikledning over 30 m betales for 10 m + det faktiske antal meter ud over 30 m. Ved tilslutning af eksisterende boliger i forbindelse med renovering af gadeledningsnet beregnes stikledningsbidrag således: o Ved stikledning op til 30 m betales ingen stikledningsbidrag. o Ved stikledning over 30 m betales for det faktiske antal meter ud over 30 m Byggemodningsbidrag Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør Varde Varmeforsyning A/S faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering jf. Varde Varmeforsyning A/S almindelige leveringsbetingelser. Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens grundafgift, belastningsafgift og stikledningsbidraget betales af de kommende grundkøbere. 5 Afbrydelse 5.1 Afbrydelse Varde Vandforsyning A/S Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune. Afpropning af stikledning med anboring , ,00 Afpropning af stikledning med Tee-indskæring på forsyningsledning. Efter regning 5.2 Afbrydelse Varde Kloak og Spildevand A/S Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra, af bygherren. Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter. Varde Forsyning A/S fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [15]

16 6 Rykkerprocedure 10 dage efter sidste betalingsfrist, sendes rykker ud til de forbrugere, der er i restance. Betaling af rykker skal være Varde Forsyning A/S i hænde senest 10 dage efter udsendelse. Sker dette ikke udsendes anden rykker. Ved manglende betaling af tredje rykker udsendes inkasso- /lukkevarsel. Betaling af rykker og lukkevarsel skal være Varde Forsyning A/S i hænde senest 10 dage efter udsendelse. Sker dette ikke, vil Varde Forsyning A/S uden yderligere varsel afbryde forsyningen. Er lukningen iværksat tillægges lukkegebyr. Afbrydelsen kan kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt lukkegebyr. Afbrydes forsyningen skal der desuden betales et gebyr for genåbning. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillagt div. gebyrer er betalt. Betaling af rykker og inkassovarsel skal være Varde Forsyning A/S i hænde senest 10 dage efter udsendelse. Sker dette ikke, vil Varde Forsyning A/S uden yderligere varsel sende restancen til inkasso. Renter Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten bliver beregnet pr. påbegyndt måned, regnet fra fakturadato. Renten påføres på næste faktura. Sikkerhedsstillelse Såfremt der har været gentagne problemer med betalingen af de fastsatte rater/ manglende overholdelse af indgåede aftaler og det skønnes, at der således kan være tvivl om forbrugerens fremtidige betalingsevne, kan der stilles krav om sikkerhed for betaling for fremtidig levering. Denne kan stilles enten i form af kontant indbetaling eller bankgaranti på et beløb svarende til ½ års forbrug. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [16]

17 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [17]

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Prisblad 2014 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 1.0 - opdateret 17. oktober 2013 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2014 ver. 1.0 [2] 1 GENERELT 4 2 VARDE VANDFORSYNING A/S 5 2.1 Forbrugspriser

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Prisblad Gældende for Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S

Prisblad Gældende for Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Prisblad 2016 Gældende for Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Gældende fra 1. januar 2016 31. december 2016 Version: 1.0 - opdateret 8. december

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb 2011

Priser Vand og afløb 2011 Priser Vand og afløb 2011 Indhold Forbrugerpriser...3 Tømning af bundfældningstank...4 Tilslutning Vand...5 Tilslutning Afløb...6 Afbrydelse Vand...6 Priseksempler...7 Øvrige ydelser...8 Gebyrer...9 Henvendelser...10

Læs mere

Prisblad Gældende for. 1 Varde Vandforsyning A/S 2 Varde Kloak og Spildevand A/S 3 Varde Varmeforsyning A/S 4 Varde Affald A/S

Prisblad Gældende for. 1 Varde Vandforsyning A/S 2 Varde Kloak og Spildevand A/S 3 Varde Varmeforsyning A/S 4 Varde Affald A/S Prisblad 2017 Gældende for 1 Varde Vandforsyning A/S 2 Varde Kloak og Spildevand A/S 3 Varde Varmeforsyning A/S 4 Varde Affald A/S Gældende fra 1. januar 2017 31. december 2017 Version: 1.0 - opdateret

Læs mere

PRISER drikkevand & spildevand

PRISER drikkevand & spildevand PRISER drikkevand & spildevand 1. januar 2017 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Rent drikkevand (Billund Drikkevand A/S)... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand...

Læs mere

PRISER drikkevand & spildevand

PRISER drikkevand & spildevand PRISER drikkevand & spildevand 1. januar 2018 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Rent drikkevand (Billund Drikkevand A/S)... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand...

Læs mere

Forbrugerpriser Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning Afbrydelser

Forbrugerpriser Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning Afbrydelser Takster - Vand 2012 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3-4 Grenaa Anholt Rabat til storkunder Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

PRISER drikkevand, spildevand og tømningsordning

PRISER drikkevand, spildevand og tømningsordning PRISER drikkevand, spildevand og tømningsordning 1. januar 2019 PRISLISTE for Billund Vand & Energi Indhold 1 Rent drikkevand (Billund Drikkevand A/S)... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere

Prisblad Gældende for DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S

Prisblad Gældende for DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S Prisblad 2018 Gældende for DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S Gældende fra 1. januar 2018 31. december 2018 Version: 1.1. - opdateret 14.

Læs mere

Takstblad. Revsion 1

Takstblad. Revsion 1 Takstblad Revsion 1 Priser Vand og afløb 2014 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse

Læs mere

Prisblad Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S

Prisblad Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Prisblad 2017 Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Gældende fra 1. januar 2017 31. december 2017 Version: 1.0 - opdateret 9. december 2016 2 1 Generelt 4 2 Esbjerg Vand

Læs mere

Priser Vand og afløb 2015

Priser Vand og afløb 2015 Priser Vand og afløb 2015 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017 og er godkendt af Vejen Byråd den 12.

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Prisblad DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S

Prisblad DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S Prisblad 2019 Gældende for DIN Forsyning Vand A/S DIN Forsyning Spildevand A/S DIN Forsyning Varme A/S DIN Forsyning Affald A/S Gældende fra 1. januar 2019 31. december 2019 Version: 1.0. - opdateret XXXX.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 21-12-2017 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2019 på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold. Opkrævning af vandafgifter

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl.

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. Moms Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.576,00 Forsyningsledningsbidrag,

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Priser Vand og afløb 2016

Priser Vand og afløb 2016 Priser Vand og afløb 2016 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør NK-FORSYNING A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Telefon 55 78 51 50 www.nk-forsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. 09.00-12.30 Priser for Vand og Spildevand 2018 Vand Ekskl. moms Inkl.

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND:

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: DRIKKEVAND: 2017 2018 Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.576,00 4.656,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.942,00 6.045,00 Stikledningsbidrag, 40 mm

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11 Takster 2019 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler årligt Abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg årligt Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb 2018 UDKAST. Takstblad

Priser Vand og afløb 2018 UDKAST. Takstblad Priser Vand og afløb 2018 UDKAST Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb Takstblad

Priser Vand og afløb Takstblad Priser Vand og afløb 2019 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning Afløb...8

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS SPILDEVAND Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør NK-FORSYNING A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Telefon 55 78 51 50 www.nk-forsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. 09.00-12.30 Priser for Vand og Spildevand 2019 Vand Ekskl. moms Inkl.

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Vandforsyningens budget og regnskab... 4 3 Frederikssund Vands

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på.

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på. Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand VARME Pris pr. 1. jan. 2014 Pris pr. 1. jan. 2015 Forbrugsbidrag: Uden Med Uden Med Pris, kr. pr. GJ *110,62 *138,28 *100,52 *125,65 Årsopgørelsen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Priser Vand og afløb 2017

Priser Vand og afløb 2017 Priser Vand og afløb 2017 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning Afløb...8

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015.

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. From: Jacob Davidsen Sent: 7 Oct 2014 12:26:31 +0000 To: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx 2015 Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. Hermed takstblad for 2015, til byrådets

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Erhvervskunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019 På www.tonfor.dk/drikkevand kan

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 25.02.2016. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Privatkunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND På www.tonfor.dk/drikkevand kan du se regulativet for vand. Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik): 32 mm stikledning 21.597,00 21.962,00

Læs mere

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2019 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2019 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 20.12.2018. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2017 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2017 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 22. december 2016. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2018 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2018 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 23.11.2017. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

Takstblad for Fasterholt vandværk

Takstblad for Fasterholt vandværk Takstblad for Fasterholt vandværk. 2015. Gældende pr.1/1-2015 Kr. ekskl. Kr. inkl. Abonnement pr. måler 500,00 625,00 Planlægningsbidrag 95,00 118,75 Årsforbrug pr. m3 Kr./m3 M3- pris 4,85 Statsafgift

Læs mere

PRISER Vand Spildevand Affald

PRISER Vand Spildevand Affald PRISER 2017 Vand Spildevand Affald PRISER 2017 I denne prisliste kan du få et overblik over vores takster og gebyrer i 2017 Prislisten træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves taktsbladet for

Læs mere

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2016. Prislisten træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves takstbladet

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

Takstblad. Takster 2019 Betaling for varme, vand og spildevand

Takstblad. Takster 2019 Betaling for varme, vand og spildevand Takstblad Takster 2019 Betaling for varme, vand og spildevand Vand Prisen for rent vand fra Ringsted Vandforsyning er delt i en fast afgift pr. måler og en variabel afgift, der er bestemt af den mængde

Læs mere